Facadeelement A/S Bøgekildevej Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning."

Transkript

1 Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning.

2 Indhold 1. Formål Beskrivelse af projekt Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler Anvendelseskategori Brandsikring Personbelastning Evakuering af personer Drifts og vedligeholdelse af brandtekniskudstyr Passiv brandsikring af udstillingsbygning Brandmæssig opdeling Konstruktioner og beklædning Brandsektionsadskillelse Aktiv brandsikring af bygningen Røgalarmanlæg Automatisk røgudluftning Slangevinder vandfyldte Håndslukkere Ventilation og opvarmning Øvrige brandtekniske foranstaltninger Redningsmandskabets indsatsmuligheder Tilkørselsforhold og indtrængningsvej Røgudluftning Drift og vedligeholdelse Driftsorganisationens opbygning og ansvarsområde Brandvægge Brandsektionsadskillelser Gennembrydninger Bærende bygningsdele

3 7.7 Skilte og markeringer Aktive brandsikringstiltag Brandventilationsanlæg og røgudluftningsanlæg Røgalarmanlæg Slangevinder Kulsyresneslukker Pulverslukker Friareal/flugtvej Brandvej Suppleringsark Godkendelse af brandstrategiplan

4 1. Formål Formålet med denne rapport er at beskrive grundlaget for brandsikring og brandstrategi for produktionshal, samt administrationsbygning, beliggende på, 8361 Hasselager. Rapporten er en general beskrivelse af brandmæssige tiltag for at sikre bygningen optimalt i forhold til brand. Det forudsættes at bygningen behandles i forhold Bygningsreglementet 2010 og eksempelsamlingen samt SBI-anvisning 230. Rapporten beskriver ikke deltaljerede specifikationer for installationer og bygningsdele. Der er ikke taget højde for påsat brand og terror. Det er forudsat, at der ikke er oplag af brandfarlige væsker, trykflasker m.m. 2. Beskrivelse af projekt Produktionshal med tilhørende administrationsbygning til Facadeelement A/S. på 2500m 2, fordelt på 2016m 2 i produktionshallen og 484m 2 i administrationsbygningen. Facader i produktionshallen er udført som sandwich beton elementer, i administrationsbygningen er facaderne udført i træskelet med træbeklædning udvendig. Bygningen er brandsikret ved en kombination af passiv og aktiv brandsikring. I produktionshallen er der etableret 7 flugtveje, mens der i administrationsbygningen er der etableret 7 flugtveje. Således i tilfælde af brand, kan personer ved egen hjælp kunne foretage sikker evakuering til terræn i det fri. Bygningen er placeret 5,11 meter og 15,48 meter til skel, (if. Eksempelsamlingen skal der være mindst 5 meter til skel og andre bygninger) I produktionshallen er der etableret 7 flugtveje, direkte til terræn i det fri, er der også mulighed evakuering til anden brandsektion (administration) Ved den produktionshallen opsættes slangevinder, der opsættes flugtskiltning over flugtvejsdøre. Der etableres serieforbundet røgalarmanlæg, således at personer der er til stede i bygningen får tidlig varsel, og kan ved egen hjælp kunne foretage sikker evakuering til terræn i det fri. I administrationen er der etableret 7 flugtveje, direkte til terræn i det fri. Der er ydermere 3 redningsåbninger der er placeret i kontorerne i administrationen. 4

5 Placering af flugtveje samt redningsåbninger Flugtveje er markeret med GRØN Redningsåbninger er markeret med BLÅ 5

6 3. Hovedprincipper for brandsikring af produktions og kontorlokaler 3.1 Anvendelseskategori Produktionshallen bruges til produktion af betonelementer. Hallen bruges af medarbejdere der, alle har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje og er i stand ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. Produktionshallen har udover flugtveje, monteret slangevindere. Anvendelseskategori 1 jf. BR10 Anvendelseskategori 1 omfatter bygningsafsnit til dagophold, hvor de personer, som normalt opholder sig i bygningsafsnittet, alle har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje og er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. Administrationsbygningnen bruges til dagophold af medarbejdere, der alle har kendskab til bygningsafsnittets flugveje og er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. Administrationsbygningen har flugtveje der sikrer at medarbejderne bliver evakueret til terræn i det fri. Anvendelseskategori 1 jf. BR10 Anvendelseskategori 1 omfatter bygningsafsnit til dagophold, hvor de personer, som normalt opholder sig i bygningsafsnittet, alle har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje og er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. I administrationsbygningen er der placeret en kantine på 93 m 2. Kantinen bruges til ophold og spiseareal for medarbejdere samt besøgende på virksomheden. Kantinen anvendes til dag- og aftenophold, hvor en del af de personer der opholder sig ikke nødvendigvis har kendskab til flugtvejene. De kan ved egen hjælp foretage sikker evakuering til terræn i det fri, ved hjælp af skiltning over flugtvej. Det foresættes at kantinen er beregnet til max 150 personer. Derfor indrettes kantinen som anvendelseskategori 3. Anvendelseskategori 3 jvf. BR10 Anvendelseskategori 3 omfatter bygningsafsnit til dagophold for mange personer, hvor de personer, som opholder sig i bygningsafsnittet, ikke nødvendigvis har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje, men er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. 6

7 3.3 Brandsikring Brandrisici må antages for at være relativ lav ved denne form for bygning. grundet det, er en produktion der fremstiller betonelementer. Bygningen udføres efter retningslinjer i Bygningsreglementet 2010 og eksempelsamling samt SBI-anvisning Personbelastning Personbelastning er vurderet ud fra forprojekts tegninger og bygherrens oplysninger, samt lignede byggerier. Bygningsafsnit Areal i m 2 Personantal max tal Produktion Kontor 273,5 15 Omklædning 81,6 45 Kantine Evakuering af personer I tilfælde af evakuering af produktionshallen samt administrationsbygningen er flugtvejene projekteret således at personer kan flygte direkte til terræn i det fri, alternativ til anden sikker brandsektion, hor der er mulighed for evakuering til det fri. Flugtveje er projekteret til mindste bredde 0,88 meter i alle flugtveje, flugtvejene er projekteret således, at der fra et vilkårligt sted maximal er 25 meter til nærmeste fugtvej eller adgang til anden brandsektion, jvf. Eksempelsamling. Bygningen er en brandsektion med adskillelse til anden brandsektion udføres forskriftmæssig i henhold til Bygningsreglementet 2010, eksempelsamling samt SBI-anvisning 230. Der installeres brandtekniske installationer som bl.a. håndslukningsudstyr og skiltning ved flugtveje, røgudluftning samt serieforbundet røgalarmanlæg, i henhold til eksempelsamling. Der er ingen afvigelser fra eksempelsamlingen. 7

8 4. Drifts og vedligeholdelse af brandtekniskudstyr Drift og vedligeholdelse af brandtekniskudstyr er beskrevet i plan for drift og vedligeholdelse, der er ikke udover det er beskrevet i plan for drift og vedligeholdelse, andet end almindelig vedligeholdelse. 4.1 Passiv brandsikring af bygningen Flugtveje er projekteret til mindste bredde 0,88 meter i alle flugtveje, flugtvejene er projekteret således, at der fra et vilkårligt sted maximal er 25 meter til nærmeste flugtvej eller adgang til anden brandsektion, jvf. Eksempelsamling. Flugtvejsdøre tilstræbes at åbne i flugtvejsretning, hvor dette er hensigtsmæssigt, nogle flugtvejsdøre er til brug i begge retninger mellem brandsektioner Brandmæssig opdeling. Hele produktionshallen er opdelt som brandsektion. Hele administrationsbygningen er ligeledes opdelt som en brandsektion. Bygning Areal i m 2 Brandsektion/brandcelle Produktionshal 2016 Brandsektion Administrationsbygning 484 Brandsektion Bygningsafsnit i administration Kontorlokaler 204 En del af brandsektionen i admin Mødelokale 25 En del af brandsektionen i admin Kantine 93 En del af brandsektionen i admin Toiletter 10 En del af brandsektionen i admin Handicaptoilet 6 En del af brandsektionen i admin 8

9 4.3 Konstruktioner og beklædning Bærende konstruktioner i produktionsafdelingen er udført i sandwichelementer, hvor for- og bagmur er beton. Oven på sandwichelementerne er der, monteret højprofilstålplader med hård isolering og tagpap. Bærende konstruktioner i administrationsafdeling er udført træelementer med cedertræsbeklædning udvendig og gips indvendig. Ovenpå træelementerne er der, monteret højprofilstålplader med hård isolering og tagpap. Oversigt over bærende konstruktioner i Produktion og Administration Bygningsafsnit Konstruktion Brandklassifikation Materiale Produktionshal Tagelementer REI60 (BS60) Stålkonstruktion Tagkonstruktion REI60 (BS60) Sib-bjælker Bærende søjle REI60 (BS60) Betonsøjler Bærende vægge REI60 (BS60) Betonsandwichelementer Indskudt dæk REI60 (BS60) Stålkonstruktion Administration Tagelementer REI60 (BS60) Stål Tagkonstruktion REI60 (BS60) Stålkonstruktion Bærende vægge REI60 (BS60) Træelement Oversigt over overflader og materialer i Produktion og Administration Bygningsafsnit Bygningsdel Mindste Bemærkninger brandklassifikation Produktionshal Vægge og lofter K1 10 B-S1,d0 Klasse 1 beklædning Gulvbelægning Dfl-S1 Klasse G gulvbeklædning Isoleringsmateriale A2-S1,d0 U brændbar isolering tagkonstruktionen Tagdækning BROOF(t2) Klasse T tagdækning Administration Vægge og lofter K 1 10 B-S1,d0 Klasse 1 beklædning Gulvbelægning Dfl-S1 Klasse G gulvbelægning Tagdækning BROOF (t2) Klasse T tagdækning Gennemføringen til f.eks. kabler, rør og ventilationskanaler udføres, så adskillelsens brandmæssige egenskaber ikke foringen. 9

10 4.4 Brandsektionsadskillelse Brandsektionsadskillelse mellem produktionshallen og administrationen udføres REI-60 A2- S1,d0 (BS-bygningsdel 60), døre som EI2 60-C A2-S1,d0 5. Aktiv brandsikring af bygningen 5.1 Røgalarmanlæg Udføres som serieforbundet røgalarmanlæg system med mindst 72 timers batteribackup 5.2 Automatisk røgudluftning Der udføres røgudluftning svarende til 5 % af gulvareal iht. DBI vejledning Anlægget aktiveres skal aktiveres af redningsberedskabet ved tryk på kontakt placeret ved hovedindgang. Kontakt markeres tydelig ved skilt med tekst RØGUDLUFTNING. 5.3 Slangevinder vandfyldte Der er installeret vandfyldte slangevinder i produktionshal. 5.3 Håndslukkere Der opsættes håndslukkere efter aftale og anvisning af beredskabsmyndigheder. 5.4 Ventilation og opvarmning Der er monteret ventilationsanlæg i administrationsbygningen. Der er ikke installeret ventilationsanlæg i produktionshallen. Administrationsafdelingen opvarmes vha. radiatorer og gulvvarme. 5.5 Øvrige brandtekniske foranstaltninger Der udføres rødskærm i produktionshallen, iht. BR10. 10

11 6. Redningsmandskabets indsatsmuligheder 6.1 Tilkørselsforhold og indtrængningsvej Der er tilkørsel til bygningen fra Bøgekildevej nord på grunden. Ydermere er der indkørsel i det sydvestlige hjørne ved Kattrupvej. Ved bygningen er der kørefast vej (asfalt og belægning) med bredde på 9,40 meter det smalleste sted. Der er maximal 6,5 meter til samtlige adgangsdøre. Hele bygningens flugtveje kan alle bruges som indtrængningsvej for redningsberedskabet (dog ikke ledhejseporte) Der er projekteret med maximal 25 meter til nærmeste flugtvej med adgang til det fri eller til anden brandsektion. 6.2 Røgudluftning Der er mulighed for røgudluftning, dette kan i administrationsdelen af bygningen, ske igennem redningsåbningerne og flugtvejene. I Produktionsdelen af bygningen sker røgudluftningen igennem automatiske røglemme i taget. 11

12 7. Drift og vedligeholdelse 7.1 Driftsorganisationens opbygning og ansvarsområde Det forudsættes at der er en driftsorganisation for bygningen tilhørende Facadeelement A/S, denne driftsorganisation glæder for hele bygningen, altså både produktionen og administrations afdelingen. Det skal sikres, at bygningens brandsikkerhed opretholdes i hele bygningens levetid. Dette sikres drifts- og vedligeholdelsesplan. Drift- og vedligeholdelsesplanen bør minimum indeholde: Driftsorganisation Ansvarlige personer Opgavebeskrivelse for nøglepersoner Evakueringsinstruks og evakueringsplaner Drift og vedligehold af de passive brandsikringstiltag Drift og vedligehold af de aktive brandsikringstiltag Procedure for eksterne håndværkere i huset Plan for intern kontrol af de passive brandsikringstiltag Plan for intern kontrol af de aktive brandsikringstiltag Plan for ekstern kontrol af de aktive og passive brandsikringstiltag Kontrolplan for funktionssamvirke af de aktive brandsikringstiltag 12

13 Drift og vedligeholdelse af Facadeemelent A/S bygning. Bygningsejer:.. (Stempel og underskrift) Daglig kontaktperson: Navn: (underskift) Adresse:.(privat Tlf.:.(privat Driftsansvarlig: Navn:.. Adresse:..(privat) Tlf.:....(privat) (underskrift) 13

14 7.2 Brandvægge Det skal sikres, at brandvægge er intakte i hele deres udstrækning og at ingen brandvæg er fjernet eller på anden måde ændret. Samtidigt skal det sikres, at ingen installationer er indbygget i eller gennembryder brandvægge på en sådan måde, at brandmodstanden bliver mindre end krævet. Brandvægge skal kontrolleres mindst en gang om året og hver gang, der har været håndværkere i bygningen. Kontrollen kan foretages visuelt, og eventuelle fejl og mangler skal udbedres. Kontrolintervaller: D: 1 gang/år, G: når håndværkere har været i bygningen. Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 14

15 7.3 Brandsektionsadskillelser Det skal sikres, at brandsektionsadskillelser er intakte i hele deres udstrækning og at ingen brandsektionsadskillelse er fjernet eller på anden måde ændret. Samtidigt skal det sikres, at ingen installationer er indbygget i eller gennembryder brandsektionsadskillelser på en sådan måde, at brandmodstandsevnen bliver mindre end krævet. Brandsektionsadskillelser skal kontrolleres mindst en gang om året og hver gang, der har været håndværkere i bygningen. Kontrollen kan foretages visuelt, og eventuelle fejl og mangler skal udbedres. Kontrolintervaller: D: 1 gang/år, G: når håndværkere har været i bygningen. Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 15

16 7.5 Gennembrydninger Det skal sikres, at branddøre lukker i fals og går i indgreb. Branddøre skal afprøves regelmæssigt, og fejl og mangler skal udbedres. Branddøres lukkefunktion bør kontrolleres mindst 1 gang om dagen. Mindst en gang i kvartalet skal branddøre efterses og smøres m.m., for at sikre den rette funktion af dørene. Det skal sikres, at gennembrydninger for installationer i brandadskillende bygningsdele er lukket brandmæssigt forsvarligt, så den brandadskillende funktion ikke er forringet ved gennembrydningerne. Ved gennembrydning i en brandadskillende bygningsdel skal der generelt udføres brandtætning. Gennembrydninger for installationer i brandadskillende bygningsdele skal kontrolleres mindst en gang om året og hver gang, der har været håndværkere i bygningen. Kontrollen kan foretages visuelt, og eventuelle fejl og mangler skal udbedres. Se endvidere Brandtekniks Vejledning 31 Brandtætninger - Brandtætning af gennembrydninger for installationer udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). Kontrolintervaller: B: kvartårlig, D: 1 gang/år, G: når håndværkere har været i bygningen. Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 16

17 7.6 Bærende bygningsdele Det skal sikres, at ingen bærende bygningsdele er beskadiget eller fjernet. Bærende bygningsdele skal kontrolleres mindst en gang om året og hver gang, der har været håndværkere i bygningen. Kontrollen kan foretages visuelt, og eventuelle fejl og mangler skal udbedres. Kontrolintervaller: D: 1 gang/år, G: når håndværkere har været i bygningen. Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 17

18 7.7 Skilte og markeringer Markeringer af brandvægge og brandsektionsadskillelser fungerer som hjælp for redningsberedskabet, hvis der opstår brand i bygningen. Skilte og markeringer skal kontrolleres mindst en gang om året og hver gang, der har været håndværkere i bygningen. Kontrollen kan foretages visuelt, og eventuelle fejl og mangler skal udbedres. Det skal kontrolleres mindst en gang om året, at brandslukningsmateriel er tydeligt markeret samt at ingen skilte er fjernet eller beskadiget. Kontrolintervaller: D: 1 gang/år, G: når håndværkere har været i bygningen. Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 18

19 8 Aktive brandsikringstiltag Det skal af drifts- og vedligeholdelsesplanen fremgå, hvordan de aktive brandsikringstiltag skal kontrolleres og vedligeholdes, så bygningens aktive brandsikring til stadighed opfylder kravene. Der skal i drifts- og vedligeholdelsesplanen opstilles plan for egen kontrol og for ekstern kontrol. 8.1 Brandventilationsanlæg og røgudluftningsanlæg Et brandventilationsanlæg og røgudluftningsanlæg skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger for det pågældende anlæg. Desuden skal anlægget afprøves regelmæssigt af den driftsansvarlige person. Den driftsansvarlige person skal kunne dokumentere kvalifikationer i form af brugerkursus, for eksempel i overensstemmelse med Retningsline 005 Automatisk brandsikringsanlæg - Anlægsejers driftsansvarlige person udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). Et termisk (naturlig) brandventilationsanlæg og tilhørende åbninger for erstatningsluft skal funktionsafprøves og serviceres minimum 1 gang årligt. Et mekanisk brandventilationsanlæg skal funktionsafprøves minimum 1 gang i kvartalet. Funktionsafprøvningen skal mindst omfatte opstart af ventilatorer, åbning eller lukning af spjæld, åbning af tilluftåbninger. Spjæld bør desuden motioneres hver anden dag, hvor slutposition af spjældblad registreres. 19

20 Kontrolintervaller: Brandventilationsanlæg og røgudluftningsanlæg B: kvartårlig, D: 1 gang/år Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 20

21 8.2 Røgalarmanlæg Røgalarmanlæg skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Der skal dog mindst foretages test af røgalarmerne og røgalarmanlægget mindst 1 gang om måneden og hver gang, man har været væk fra boligen i længere tid (for eksempel efter weekend-ophold eller ferie). Leverandørens drifts- og vedligeholdelsesvejledning skal være udleveret til den, der skal foretage kontrol og test. Ved test af røgalarmer vil alle forbundne røgalarmer aktiveres, som ved en rigtig alarm. Udsender røgalarmen en advarselstone (typisk 1 x hvert minut) på grund af fald i spændingen i backup-batteriet, skal backup-batteriet straks udskiftes. Røgalarmanlægget bør kontrolleres og røgalarmer eventuelt rengøres mindst 1 gang hvert 3.år af kvalificeret person/firma, der har kendskab til røgalarmanlæggets opbygning, indretning og drift. Kontrolintervaller: A: månedlig, E: hvert 3. år, udskiftning af backup-batteri Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 21

22 8.3 Slangevinder Slangevinder skal tilses en gang om måneden, og fejl og mangler skal udbedres. Eftersyn skal foretages hvert år. Trykprøvning skal udføres hvert 5. år. Der henvises i øvrigt til Brandteknisk Vejledning 15 Vandfyldte slangevinder udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). Kontrolintervaller: A: månedlig, D: 1 gang/år, E: hvert 5. år Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 22

23 8.4 Kulsyresneslukker Månedlig og årlig kontrol af kulsyreslukkere kan udføres i henhold til Brandteknisk Vejledning 11 Kulsyreslukkere udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). Trykprøvning skal udføres mindst hvert 10. år. Kontrolintervaller: A: månedlig, D: 1 gang/år, F: hvert 10.år. Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 23

24 8.5 Pulverslukker Kvartalsvis og årlig kontrol af pulverslukkere kan udføres i henhold til Brandteknisk Vejledning 18 Pulverslukkere udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). Kontrolintervaller: B: kvartårlig, D: 1 gang/år, E: hvert 5.år Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 24

25 8.6 Friareal/flugtvej Friarealet skal visuelt kontrolleres mindst 1 gang hvert 3. måned. Det skal kontrolleres, at friarealet er friholdt og ikke benyttes til andet formål end friholdt flugtvej, at den gule markering på gulvet er tydelig og at opslaget er intakt ubeskadiget. Kontrolintervaller: B: kvartårligt Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 25

26 8.7 Brandvej Brandvejen skal visuelt kontrolleres mindst 1 gang om året. Det skal kontrolleres, at skilte og kantmarkeringer er intakte og ubeskadigede, at der ikke er foretaget indgreb og ændringer ved brandvejen, at den til stadighed er befæstet til tung trafik og at brandvejen er friholdt i hele sin udstrækning, så den til enhver tid uhindret kan benyttes af brandvæsenet. Kontrolintervaller: D: 1 gang/år. Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 26

27 8.8 Suppleringsark Suppleringsark, punkt: A: månedlig, B: kvartårlig, C: halvårlig D: 1 gang/år, E: hvert 5. år, F: hvert 10. år, G: når håndværkere har været i bygningen Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 27

28 9 Godkendelse af brandstrategiplan planen er godkendt af bygherre Sted/Dato Bygherre planen er udarbejdet af: Sted/Dato 28

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, VEJLEDER: Ove Bjerregaard Broch FORFATTER: Preben Hansen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: 124536 OPLAG: 2 SIDETAL

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

Information. om brandteknisk dimensionering

Information. om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Information om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering 1 Information om brandteknisk dimensionering Publikationen kan

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Infobrochure Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Working Indledning Denne projekteringsguide tager udgangspunkt i DS428 og beskriver en række løsningsmuligheder, der skal

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M.

BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. Rev. 2 - juli 2009 BRANDSIKKERHED PÅ RIDECENTRE M.M. På baggrund af den meget tragiske brand som ramte Fredericia Rideklub, søndag den 9. november 1997, besluttede Fredericia Brandvæsen umiddelbart herefter

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006

Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006 November 2007 Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006 Dansk udgave, oversat af DBI på vegne af Forsikring & Pension DBI retningslinie

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Brandsikker isolering 2.8

Brandsikker isolering 2.8 Brandsikker isolering.8 Forord Rockwool stenuld er let at anvende, og skal også være let at projektere med. Med denne brochure ønsker vi at give en samlet beskrivelse af de konstruktioner og systemer,

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere