Facadeelement A/S Bøgekildevej Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning."

Transkript

1 Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning.

2 Indhold 1. Formål Beskrivelse af projekt Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler Anvendelseskategori Brandsikring Personbelastning Evakuering af personer Drifts og vedligeholdelse af brandtekniskudstyr Passiv brandsikring af udstillingsbygning Brandmæssig opdeling Konstruktioner og beklædning Brandsektionsadskillelse Aktiv brandsikring af bygningen Røgalarmanlæg Automatisk røgudluftning Slangevinder vandfyldte Håndslukkere Ventilation og opvarmning Øvrige brandtekniske foranstaltninger Redningsmandskabets indsatsmuligheder Tilkørselsforhold og indtrængningsvej Røgudluftning Drift og vedligeholdelse Driftsorganisationens opbygning og ansvarsområde Brandvægge Brandsektionsadskillelser Gennembrydninger Bærende bygningsdele

3 7.7 Skilte og markeringer Aktive brandsikringstiltag Brandventilationsanlæg og røgudluftningsanlæg Røgalarmanlæg Slangevinder Kulsyresneslukker Pulverslukker Friareal/flugtvej Brandvej Suppleringsark Godkendelse af brandstrategiplan

4 1. Formål Formålet med denne rapport er at beskrive grundlaget for brandsikring og brandstrategi for produktionshal, samt administrationsbygning, beliggende på, 8361 Hasselager. Rapporten er en general beskrivelse af brandmæssige tiltag for at sikre bygningen optimalt i forhold til brand. Det forudsættes at bygningen behandles i forhold Bygningsreglementet 2010 og eksempelsamlingen samt SBI-anvisning 230. Rapporten beskriver ikke deltaljerede specifikationer for installationer og bygningsdele. Der er ikke taget højde for påsat brand og terror. Det er forudsat, at der ikke er oplag af brandfarlige væsker, trykflasker m.m. 2. Beskrivelse af projekt Produktionshal med tilhørende administrationsbygning til Facadeelement A/S. på 2500m 2, fordelt på 2016m 2 i produktionshallen og 484m 2 i administrationsbygningen. Facader i produktionshallen er udført som sandwich beton elementer, i administrationsbygningen er facaderne udført i træskelet med træbeklædning udvendig. Bygningen er brandsikret ved en kombination af passiv og aktiv brandsikring. I produktionshallen er der etableret 7 flugtveje, mens der i administrationsbygningen er der etableret 7 flugtveje. Således i tilfælde af brand, kan personer ved egen hjælp kunne foretage sikker evakuering til terræn i det fri. Bygningen er placeret 5,11 meter og 15,48 meter til skel, (if. Eksempelsamlingen skal der være mindst 5 meter til skel og andre bygninger) I produktionshallen er der etableret 7 flugtveje, direkte til terræn i det fri, er der også mulighed evakuering til anden brandsektion (administration) Ved den produktionshallen opsættes slangevinder, der opsættes flugtskiltning over flugtvejsdøre. Der etableres serieforbundet røgalarmanlæg, således at personer der er til stede i bygningen får tidlig varsel, og kan ved egen hjælp kunne foretage sikker evakuering til terræn i det fri. I administrationen er der etableret 7 flugtveje, direkte til terræn i det fri. Der er ydermere 3 redningsåbninger der er placeret i kontorerne i administrationen. 4

5 Placering af flugtveje samt redningsåbninger Flugtveje er markeret med GRØN Redningsåbninger er markeret med BLÅ 5

6 3. Hovedprincipper for brandsikring af produktions og kontorlokaler 3.1 Anvendelseskategori Produktionshallen bruges til produktion af betonelementer. Hallen bruges af medarbejdere der, alle har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje og er i stand ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. Produktionshallen har udover flugtveje, monteret slangevindere. Anvendelseskategori 1 jf. BR10 Anvendelseskategori 1 omfatter bygningsafsnit til dagophold, hvor de personer, som normalt opholder sig i bygningsafsnittet, alle har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje og er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. Administrationsbygningnen bruges til dagophold af medarbejdere, der alle har kendskab til bygningsafsnittets flugveje og er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. Administrationsbygningen har flugtveje der sikrer at medarbejderne bliver evakueret til terræn i det fri. Anvendelseskategori 1 jf. BR10 Anvendelseskategori 1 omfatter bygningsafsnit til dagophold, hvor de personer, som normalt opholder sig i bygningsafsnittet, alle har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje og er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. I administrationsbygningen er der placeret en kantine på 93 m 2. Kantinen bruges til ophold og spiseareal for medarbejdere samt besøgende på virksomheden. Kantinen anvendes til dag- og aftenophold, hvor en del af de personer der opholder sig ikke nødvendigvis har kendskab til flugtvejene. De kan ved egen hjælp foretage sikker evakuering til terræn i det fri, ved hjælp af skiltning over flugtvej. Det foresættes at kantinen er beregnet til max 150 personer. Derfor indrettes kantinen som anvendelseskategori 3. Anvendelseskategori 3 jvf. BR10 Anvendelseskategori 3 omfatter bygningsafsnit til dagophold for mange personer, hvor de personer, som opholder sig i bygningsafsnittet, ikke nødvendigvis har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje, men er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. 6

7 3.3 Brandsikring Brandrisici må antages for at være relativ lav ved denne form for bygning. grundet det, er en produktion der fremstiller betonelementer. Bygningen udføres efter retningslinjer i Bygningsreglementet 2010 og eksempelsamling samt SBI-anvisning Personbelastning Personbelastning er vurderet ud fra forprojekts tegninger og bygherrens oplysninger, samt lignede byggerier. Bygningsafsnit Areal i m 2 Personantal max tal Produktion Kontor 273,5 15 Omklædning 81,6 45 Kantine Evakuering af personer I tilfælde af evakuering af produktionshallen samt administrationsbygningen er flugtvejene projekteret således at personer kan flygte direkte til terræn i det fri, alternativ til anden sikker brandsektion, hor der er mulighed for evakuering til det fri. Flugtveje er projekteret til mindste bredde 0,88 meter i alle flugtveje, flugtvejene er projekteret således, at der fra et vilkårligt sted maximal er 25 meter til nærmeste fugtvej eller adgang til anden brandsektion, jvf. Eksempelsamling. Bygningen er en brandsektion med adskillelse til anden brandsektion udføres forskriftmæssig i henhold til Bygningsreglementet 2010, eksempelsamling samt SBI-anvisning 230. Der installeres brandtekniske installationer som bl.a. håndslukningsudstyr og skiltning ved flugtveje, røgudluftning samt serieforbundet røgalarmanlæg, i henhold til eksempelsamling. Der er ingen afvigelser fra eksempelsamlingen. 7

8 4. Drifts og vedligeholdelse af brandtekniskudstyr Drift og vedligeholdelse af brandtekniskudstyr er beskrevet i plan for drift og vedligeholdelse, der er ikke udover det er beskrevet i plan for drift og vedligeholdelse, andet end almindelig vedligeholdelse. 4.1 Passiv brandsikring af bygningen Flugtveje er projekteret til mindste bredde 0,88 meter i alle flugtveje, flugtvejene er projekteret således, at der fra et vilkårligt sted maximal er 25 meter til nærmeste flugtvej eller adgang til anden brandsektion, jvf. Eksempelsamling. Flugtvejsdøre tilstræbes at åbne i flugtvejsretning, hvor dette er hensigtsmæssigt, nogle flugtvejsdøre er til brug i begge retninger mellem brandsektioner Brandmæssig opdeling. Hele produktionshallen er opdelt som brandsektion. Hele administrationsbygningen er ligeledes opdelt som en brandsektion. Bygning Areal i m 2 Brandsektion/brandcelle Produktionshal 2016 Brandsektion Administrationsbygning 484 Brandsektion Bygningsafsnit i administration Kontorlokaler 204 En del af brandsektionen i admin Mødelokale 25 En del af brandsektionen i admin Kantine 93 En del af brandsektionen i admin Toiletter 10 En del af brandsektionen i admin Handicaptoilet 6 En del af brandsektionen i admin 8

9 4.3 Konstruktioner og beklædning Bærende konstruktioner i produktionsafdelingen er udført i sandwichelementer, hvor for- og bagmur er beton. Oven på sandwichelementerne er der, monteret højprofilstålplader med hård isolering og tagpap. Bærende konstruktioner i administrationsafdeling er udført træelementer med cedertræsbeklædning udvendig og gips indvendig. Ovenpå træelementerne er der, monteret højprofilstålplader med hård isolering og tagpap. Oversigt over bærende konstruktioner i Produktion og Administration Bygningsafsnit Konstruktion Brandklassifikation Materiale Produktionshal Tagelementer REI60 (BS60) Stålkonstruktion Tagkonstruktion REI60 (BS60) Sib-bjælker Bærende søjle REI60 (BS60) Betonsøjler Bærende vægge REI60 (BS60) Betonsandwichelementer Indskudt dæk REI60 (BS60) Stålkonstruktion Administration Tagelementer REI60 (BS60) Stål Tagkonstruktion REI60 (BS60) Stålkonstruktion Bærende vægge REI60 (BS60) Træelement Oversigt over overflader og materialer i Produktion og Administration Bygningsafsnit Bygningsdel Mindste Bemærkninger brandklassifikation Produktionshal Vægge og lofter K1 10 B-S1,d0 Klasse 1 beklædning Gulvbelægning Dfl-S1 Klasse G gulvbeklædning Isoleringsmateriale A2-S1,d0 U brændbar isolering tagkonstruktionen Tagdækning BROOF(t2) Klasse T tagdækning Administration Vægge og lofter K 1 10 B-S1,d0 Klasse 1 beklædning Gulvbelægning Dfl-S1 Klasse G gulvbelægning Tagdækning BROOF (t2) Klasse T tagdækning Gennemføringen til f.eks. kabler, rør og ventilationskanaler udføres, så adskillelsens brandmæssige egenskaber ikke foringen. 9

10 4.4 Brandsektionsadskillelse Brandsektionsadskillelse mellem produktionshallen og administrationen udføres REI-60 A2- S1,d0 (BS-bygningsdel 60), døre som EI2 60-C A2-S1,d0 5. Aktiv brandsikring af bygningen 5.1 Røgalarmanlæg Udføres som serieforbundet røgalarmanlæg system med mindst 72 timers batteribackup 5.2 Automatisk røgudluftning Der udføres røgudluftning svarende til 5 % af gulvareal iht. DBI vejledning Anlægget aktiveres skal aktiveres af redningsberedskabet ved tryk på kontakt placeret ved hovedindgang. Kontakt markeres tydelig ved skilt med tekst RØGUDLUFTNING. 5.3 Slangevinder vandfyldte Der er installeret vandfyldte slangevinder i produktionshal. 5.3 Håndslukkere Der opsættes håndslukkere efter aftale og anvisning af beredskabsmyndigheder. 5.4 Ventilation og opvarmning Der er monteret ventilationsanlæg i administrationsbygningen. Der er ikke installeret ventilationsanlæg i produktionshallen. Administrationsafdelingen opvarmes vha. radiatorer og gulvvarme. 5.5 Øvrige brandtekniske foranstaltninger Der udføres rødskærm i produktionshallen, iht. BR10. 10

11 6. Redningsmandskabets indsatsmuligheder 6.1 Tilkørselsforhold og indtrængningsvej Der er tilkørsel til bygningen fra Bøgekildevej nord på grunden. Ydermere er der indkørsel i det sydvestlige hjørne ved Kattrupvej. Ved bygningen er der kørefast vej (asfalt og belægning) med bredde på 9,40 meter det smalleste sted. Der er maximal 6,5 meter til samtlige adgangsdøre. Hele bygningens flugtveje kan alle bruges som indtrængningsvej for redningsberedskabet (dog ikke ledhejseporte) Der er projekteret med maximal 25 meter til nærmeste flugtvej med adgang til det fri eller til anden brandsektion. 6.2 Røgudluftning Der er mulighed for røgudluftning, dette kan i administrationsdelen af bygningen, ske igennem redningsåbningerne og flugtvejene. I Produktionsdelen af bygningen sker røgudluftningen igennem automatiske røglemme i taget. 11

12 7. Drift og vedligeholdelse 7.1 Driftsorganisationens opbygning og ansvarsområde Det forudsættes at der er en driftsorganisation for bygningen tilhørende Facadeelement A/S, denne driftsorganisation glæder for hele bygningen, altså både produktionen og administrations afdelingen. Det skal sikres, at bygningens brandsikkerhed opretholdes i hele bygningens levetid. Dette sikres drifts- og vedligeholdelsesplan. Drift- og vedligeholdelsesplanen bør minimum indeholde: Driftsorganisation Ansvarlige personer Opgavebeskrivelse for nøglepersoner Evakueringsinstruks og evakueringsplaner Drift og vedligehold af de passive brandsikringstiltag Drift og vedligehold af de aktive brandsikringstiltag Procedure for eksterne håndværkere i huset Plan for intern kontrol af de passive brandsikringstiltag Plan for intern kontrol af de aktive brandsikringstiltag Plan for ekstern kontrol af de aktive og passive brandsikringstiltag Kontrolplan for funktionssamvirke af de aktive brandsikringstiltag 12

13 Drift og vedligeholdelse af Facadeemelent A/S bygning. Bygningsejer:.. (Stempel og underskrift) Daglig kontaktperson: Navn: (underskift) Adresse:.(privat Tlf.:.(privat Driftsansvarlig: Navn:.. Adresse:..(privat) Tlf.:....(privat) (underskrift) 13

14 7.2 Brandvægge Det skal sikres, at brandvægge er intakte i hele deres udstrækning og at ingen brandvæg er fjernet eller på anden måde ændret. Samtidigt skal det sikres, at ingen installationer er indbygget i eller gennembryder brandvægge på en sådan måde, at brandmodstanden bliver mindre end krævet. Brandvægge skal kontrolleres mindst en gang om året og hver gang, der har været håndværkere i bygningen. Kontrollen kan foretages visuelt, og eventuelle fejl og mangler skal udbedres. Kontrolintervaller: D: 1 gang/år, G: når håndværkere har været i bygningen. Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 14

15 7.3 Brandsektionsadskillelser Det skal sikres, at brandsektionsadskillelser er intakte i hele deres udstrækning og at ingen brandsektionsadskillelse er fjernet eller på anden måde ændret. Samtidigt skal det sikres, at ingen installationer er indbygget i eller gennembryder brandsektionsadskillelser på en sådan måde, at brandmodstandsevnen bliver mindre end krævet. Brandsektionsadskillelser skal kontrolleres mindst en gang om året og hver gang, der har været håndværkere i bygningen. Kontrollen kan foretages visuelt, og eventuelle fejl og mangler skal udbedres. Kontrolintervaller: D: 1 gang/år, G: når håndværkere har været i bygningen. Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 15

16 7.5 Gennembrydninger Det skal sikres, at branddøre lukker i fals og går i indgreb. Branddøre skal afprøves regelmæssigt, og fejl og mangler skal udbedres. Branddøres lukkefunktion bør kontrolleres mindst 1 gang om dagen. Mindst en gang i kvartalet skal branddøre efterses og smøres m.m., for at sikre den rette funktion af dørene. Det skal sikres, at gennembrydninger for installationer i brandadskillende bygningsdele er lukket brandmæssigt forsvarligt, så den brandadskillende funktion ikke er forringet ved gennembrydningerne. Ved gennembrydning i en brandadskillende bygningsdel skal der generelt udføres brandtætning. Gennembrydninger for installationer i brandadskillende bygningsdele skal kontrolleres mindst en gang om året og hver gang, der har været håndværkere i bygningen. Kontrollen kan foretages visuelt, og eventuelle fejl og mangler skal udbedres. Se endvidere Brandtekniks Vejledning 31 Brandtætninger - Brandtætning af gennembrydninger for installationer udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). Kontrolintervaller: B: kvartårlig, D: 1 gang/år, G: når håndværkere har været i bygningen. Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 16

17 7.6 Bærende bygningsdele Det skal sikres, at ingen bærende bygningsdele er beskadiget eller fjernet. Bærende bygningsdele skal kontrolleres mindst en gang om året og hver gang, der har været håndværkere i bygningen. Kontrollen kan foretages visuelt, og eventuelle fejl og mangler skal udbedres. Kontrolintervaller: D: 1 gang/år, G: når håndværkere har været i bygningen. Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 17

18 7.7 Skilte og markeringer Markeringer af brandvægge og brandsektionsadskillelser fungerer som hjælp for redningsberedskabet, hvis der opstår brand i bygningen. Skilte og markeringer skal kontrolleres mindst en gang om året og hver gang, der har været håndværkere i bygningen. Kontrollen kan foretages visuelt, og eventuelle fejl og mangler skal udbedres. Det skal kontrolleres mindst en gang om året, at brandslukningsmateriel er tydeligt markeret samt at ingen skilte er fjernet eller beskadiget. Kontrolintervaller: D: 1 gang/år, G: når håndværkere har været i bygningen. Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 18

19 8 Aktive brandsikringstiltag Det skal af drifts- og vedligeholdelsesplanen fremgå, hvordan de aktive brandsikringstiltag skal kontrolleres og vedligeholdes, så bygningens aktive brandsikring til stadighed opfylder kravene. Der skal i drifts- og vedligeholdelsesplanen opstilles plan for egen kontrol og for ekstern kontrol. 8.1 Brandventilationsanlæg og røgudluftningsanlæg Et brandventilationsanlæg og røgudluftningsanlæg skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger for det pågældende anlæg. Desuden skal anlægget afprøves regelmæssigt af den driftsansvarlige person. Den driftsansvarlige person skal kunne dokumentere kvalifikationer i form af brugerkursus, for eksempel i overensstemmelse med Retningsline 005 Automatisk brandsikringsanlæg - Anlægsejers driftsansvarlige person udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). Et termisk (naturlig) brandventilationsanlæg og tilhørende åbninger for erstatningsluft skal funktionsafprøves og serviceres minimum 1 gang årligt. Et mekanisk brandventilationsanlæg skal funktionsafprøves minimum 1 gang i kvartalet. Funktionsafprøvningen skal mindst omfatte opstart af ventilatorer, åbning eller lukning af spjæld, åbning af tilluftåbninger. Spjæld bør desuden motioneres hver anden dag, hvor slutposition af spjældblad registreres. 19

20 Kontrolintervaller: Brandventilationsanlæg og røgudluftningsanlæg B: kvartårlig, D: 1 gang/år Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 20

21 8.2 Røgalarmanlæg Røgalarmanlæg skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Der skal dog mindst foretages test af røgalarmerne og røgalarmanlægget mindst 1 gang om måneden og hver gang, man har været væk fra boligen i længere tid (for eksempel efter weekend-ophold eller ferie). Leverandørens drifts- og vedligeholdelsesvejledning skal være udleveret til den, der skal foretage kontrol og test. Ved test af røgalarmer vil alle forbundne røgalarmer aktiveres, som ved en rigtig alarm. Udsender røgalarmen en advarselstone (typisk 1 x hvert minut) på grund af fald i spændingen i backup-batteriet, skal backup-batteriet straks udskiftes. Røgalarmanlægget bør kontrolleres og røgalarmer eventuelt rengøres mindst 1 gang hvert 3.år af kvalificeret person/firma, der har kendskab til røgalarmanlæggets opbygning, indretning og drift. Kontrolintervaller: A: månedlig, E: hvert 3. år, udskiftning af backup-batteri Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 21

22 8.3 Slangevinder Slangevinder skal tilses en gang om måneden, og fejl og mangler skal udbedres. Eftersyn skal foretages hvert år. Trykprøvning skal udføres hvert 5. år. Der henvises i øvrigt til Brandteknisk Vejledning 15 Vandfyldte slangevinder udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). Kontrolintervaller: A: månedlig, D: 1 gang/år, E: hvert 5. år Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 22

23 8.4 Kulsyresneslukker Månedlig og årlig kontrol af kulsyreslukkere kan udføres i henhold til Brandteknisk Vejledning 11 Kulsyreslukkere udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). Trykprøvning skal udføres mindst hvert 10. år. Kontrolintervaller: A: månedlig, D: 1 gang/år, F: hvert 10.år. Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 23

24 8.5 Pulverslukker Kvartalsvis og årlig kontrol af pulverslukkere kan udføres i henhold til Brandteknisk Vejledning 18 Pulverslukkere udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). Kontrolintervaller: B: kvartårlig, D: 1 gang/år, E: hvert 5.år Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 24

25 8.6 Friareal/flugtvej Friarealet skal visuelt kontrolleres mindst 1 gang hvert 3. måned. Det skal kontrolleres, at friarealet er friholdt og ikke benyttes til andet formål end friholdt flugtvej, at den gule markering på gulvet er tydelig og at opslaget er intakt ubeskadiget. Kontrolintervaller: B: kvartårligt Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 25

26 8.7 Brandvej Brandvejen skal visuelt kontrolleres mindst 1 gang om året. Det skal kontrolleres, at skilte og kantmarkeringer er intakte og ubeskadigede, at der ikke er foretaget indgreb og ændringer ved brandvejen, at den til stadighed er befæstet til tung trafik og at brandvejen er friholdt i hele sin udstrækning, så den til enhver tid uhindret kan benyttes af brandvæsenet. Kontrolintervaller: D: 1 gang/år. Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 26

27 8.8 Suppleringsark Suppleringsark, punkt: A: månedlig, B: kvartårlig, C: halvårlig D: 1 gang/år, E: hvert 5. år, F: hvert 10. år, G: når håndværkere har været i bygningen Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 27

28 9 Godkendelse af brandstrategiplan planen er godkendt af bygherre Sted/Dato Bygherre planen er udarbejdet af: Sted/Dato 28

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Vestlige del ændres til Erhvervsformål Revisionsdato : 03.06.2016 Revision

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS LILLE SKOLE UDVIDELSE Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 20.10.2015 Sagsnr. : 15.05.111 Udarbejdet af : Niels Callø Carstensen

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

SUPERBRUGSEN MARIE MAGDALENE BRANDSIKRINGSBESKRIVELSE OG BRANDSTRATEGI

SUPERBRUGSEN MARIE MAGDALENE BRANDSIKRINGSBESKRIVELSE OG BRANDSTRATEGI SUPERBRUGSEN MARIE MAGDALENE BRANDSIKRINGSBESKRIVELSE OG BRANDSTRATEGI Bygherre: Superbrugsen Marie Madalene Emne: Tilbygning og ombygning Adresse: Vestergade 63, 8550 Ryomgård Sag nr.: 14.035 Dato: 24.04.2014

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo

Branddokumentation. Børnehaven Troldebo Branddokumentation Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Dokument A.X.02 - REVISION A 12. december 2011 1. Indledning Brandteknisk dokumentation Byggeriet omfatter opførelsen af en ny friskole i Ugelbølle. Bygningen opføres i 2 etager med et samlet bruttoetageareal

Læs mere

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg.

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg. 6 Notat Version: 1 Init.: MBT/MOJ E-mail: MBT@dbi-net.dk Dir.tlf.: 27 57 75 06 Antal sider: 7 Notat vedr.: Brandteknisk gennemgang af E/F Azaleaparken Efter henvendelse fra Keld Hansens ved E/F Azaleaparken,

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD LANDVEJEN 84; 8543 HORNSLET SAG: 1451 Udført af: CONSULT-ING Rådgivende ingeniørfirma Bjørnkærvej 7 8471 Sabro den 31.07.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side 1 2. Bygningens

Læs mere

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning

Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Brandteknisk dokumentation UCH Tilbygning Lars Anton Pedersen Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Bygningens udformning... 3 1.2. Byggemetode og materialevalg... 3 1.3. Personbelastning... 3 2. Bygningens

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation VEJLEDER: Torben Clausen FORFATTER: Dan Knudsgaard DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: OPLAG: 1 SIDETAL (à 2400 anslag):

Læs mere

D. 12.10.2015. Hermed ansøges på ejer og bygherres vegne om tilladelse til ombygning af Møllens Annex til midlertidigt opholdssted for flygtninge.

D. 12.10.2015. Hermed ansøges på ejer og bygherres vegne om tilladelse til ombygning af Møllens Annex til midlertidigt opholdssted for flygtninge. Ballerup Kommune Miljø og Teknik, Byggesagsafd. Hold-an Vej 7 Store Kongensgade 40 G DK 1264 København K Tlf: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk D. 12.10.2015 ANDRAGENDE Vedr.:

Læs mere

7. semester speciale. Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær.

7. semester speciale. Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær. 7. semester speciale Brandteknisk dokumentation Vedr. opførelse af fritidshjem, Børneby Ellekær. Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Aarhus Forfatter: Lasse Lyng Pedersen Vejleder: Henning

Læs mere

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 ANVENDELSESKATEGORIER I BYGGERIET... 2 BRANDTEKNISK KLASSIFIKATION AF KONSTRUKTIONER... 3 BS-KONSTRUKTIONER... 3 BS-60 OG BS-120... 3 BD-KONSTRUKTIONER... 3 BD-30

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation JOHAN FUNN Brandteknisk dokumentation Afgangsspeciale på bygningskonstruktøruddannelsen TITELBLAD TEKNISK-MEKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: Brandteknisk dokumentation (Brand) VEJLEDE: Torben Clausen FOFATTE:

Læs mere

Østjyllands brandvæsen, september Version 2. Vejledning om. Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan

Østjyllands brandvæsen, september Version 2. Vejledning om. Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan Østjyllands brandvæsen, september 2017 Version 2. Vejledning om Udførelse af Drift-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 2 Bygningens anvendelse... 2 Driftsorganisationens opbygning

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Infrastruktur for brandtekniske installationer

Infrastruktur for brandtekniske installationer Infrastruktur for brandtekniske installationer IDA - møde, 27-10-2016 Anders Frost-Jensen, DBI Dias 1 / 27-10-2016 / AFJ / Møde Lovgivning Brandtekniske installationer Bygningsreglementet (uddrag) Tillæg

Læs mere

Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation

Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation Lars Bækgaard 4. semester valgdel Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Henning Baunsgaard Hansen Via University College Århus Dato: 04-11--2013

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2008 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2008 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt

Læs mere

Brandtætning af Vvs-installationer

Brandtætning af Vvs-installationer Brandtætning af Vvs-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig

Læs mere

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af )

5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af ) MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 5. Bygningsreglement 2015 (Brandforhold af 01.01.2016) 5.1 Generelt 5.2 Flugtveje og redningsforhold 5.3 Konstruktive forhold 5.4 Brandtekniske

Læs mere

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013 Nye regler om højlagre FKB-temadage 2013 Arbejdsgruppen vedr. fremtidig regulering af højlagre 2009 Arbejdsgruppens anbefalinger 2010 Ændrede regler angående højlagre Oprettelse af en følgegruppe, som

Læs mere

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Speciale 7. Sem Brandteknisk dokumentation 7. Semester speciale forår 2013 Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Christian Vrist VIA University College, Campus Holstebro 16.04.2013 Klasse: BKHO71P-S13

Læs mere

Alabu Bolig, afd. 10 PRÆKVALIFIKATION. Brandstrategi. Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej Dato:

Alabu Bolig, afd. 10 PRÆKVALIFIKATION. Brandstrategi. Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej Dato: Alabu Bolig, afd. 10 Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej 1 39. PRÆKVALIFIKATION Brandstrategi Dato: 18.11.2016 Dato rev: Arkitektfirmaet NORD as Kjellerupsgade 22 9000 Aalborg Tlf.:

Læs mere

Frederiksborgcentret - træningsafsnit

Frederiksborgcentret - træningsafsnit Bilag 04-1 Side 1 Frederiksborgcentret A/S Frederiksborgcentret - træningsafsnit Rev. 1 Juli 2015 Udgivelsesdato : 12. november 2014, Rev. 1: 14. juli 2015 Projekt nr. : 16.7000.01 Udarbejdet : Gitte Reng

Læs mere

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold Januar 2006 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt Brandkam

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

RÅDGIVNING. Svanekøkkenet - Århus. Brandsikringsbeskrivelse inklusive brandstrategi

RÅDGIVNING. Svanekøkkenet - Århus. Brandsikringsbeskrivelse inklusive brandstrategi RÅDGIVNING Svanekøkkenet - Århus Brandsikringsbeskrivelse inklusive brandstrategi Svanekøkkenet - Århus Brandsikringsbeskrivelse inklusive brandstrategi Sags nr. RE06081 Revision nr. 1 Dato 26.06.2006

Læs mere

Brandkompendium for installatøruddannelsen

Brandkompendium for installatøruddannelsen Brandkompendium for installatøruddannelsen Resume: Brandkompendium for installatøruddannelsen er en tilegnelse af viden og færdighed i udarbejdelse af Brandteknisk Rapport for de studerendes byggeprojekter

Læs mere

Brandteknisk dokumentation Lars Sandgaard

Brandteknisk dokumentation Lars Sandgaard Brandteknisk dokumentation Lars Sandgaard Dette er et 7 semester afsluttende speciale på bygningskonstruktøruddannelsen. Specialet er en brandteknisk dokumentation udarbejdet efter Eksempelsamlingen om

Læs mere

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele

Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK 6.00/009 8. udgave Januar 2014 Systemer til tætning af gennemføringer i brandteknisk klassificerede bygningsdele MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund

Læs mere

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES

NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES NÅR BAGTRAPPEN SKAL NEDLÆGGES RETNINGSLINJER Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2017 1 Bor I i en ejendom, hvor I ønsker at nedlægge bagtrappen for eksempel for at få plads til badeværelser er brandsikring

Læs mere

Nørregadeforbindelsen

Nørregadeforbindelsen Brandstrategi T Nørregadeforbindelsen Brand strå teg i Version 1 08-12-2010 BSCEEID Nørregadeforbindelsen Brandstrategi Ref. 10696018 LDOOOlO-l-TONC Version 1 Dato 08-12-2010 Udarbejdet af TONC Kontrolleret

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter mv. Love og vedtægter vedr. byggeri Brandkrav til jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.02-01 Udgivet 01.02.2008 Revideret

Læs mere

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget

TRADITION MØDER DOKUMENTATION. Af teknik udvalget 1 TRADITION MØDER DOKUMENTATION Af teknik udvalget PROBLEMSTILLING. Brandbeskyttelse af stålkonstruktion til R 60 ( BD 60) Tradition Dokumentation Anvendelse af 3 lag beklædning med samlet tykkelse på

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) 1 I bekendtgørelse nr. 1601 af 14. december 2015 om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15), som

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Myndighed g Frebyggelse Rev. den: 08-03-2016 Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Aabenraa, Tønder g Haderslev Kmmuners bygningsmyndighed anbefaler sammen med Brand & Redning Sønderjylland, at nedenstående

Læs mere

Udover de enkelte bemærkninger i høringssvaret vedr. kapitel 8 henvises i øvrigt til Anders Brosbøls og Gerner Nielsens høringssvar.

Udover de enkelte bemærkninger i høringssvaret vedr. kapitel 8 henvises i øvrigt til Anders Brosbøls og Gerner Nielsens høringssvar. Erhvers- og Byggestyrelsen Att. Charlotte Michelsen Direkte tlf.: 7472 8700 Mail: jc@toender.dk Sags id.: 3. december 2010 Høring over eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri. Foreningen af Kommunale

Læs mere

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017

BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG. v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 BRANDSTRATEGI I EN STØRRE SAMMENHÆNG v/ Brian Vestergård Jensen, afd. leder Brandrådgivning 5. oktober 2017 HVEM ER DBI? DBI er Danmarks førende videncenter for brandsikkerhed og sikring. Vi kombinerer

Læs mere

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S

Eksempelsamling. 2. udgave 2016. Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand

Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Forebyggelse betaler sig sådan undgår du brand Når du har en Landbrugsforsikring hos os, giver vi dig råd og vejledning om, hvordan du forebygger skader. Jo sikrere dit landbrug er, jo mindre er risikoen

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Brandteknisk dokumentation. Bachelor speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Af: Tommy Johansen Vejleder: Ove Bjerregaard Broch Forår 2013

Brandteknisk dokumentation. Bachelor speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Af: Tommy Johansen Vejleder: Ove Bjerregaard Broch Forår 2013 Bachelor speciale Bygningskonstruktøruddannelsen Af: Tommy Johansen Vejleder: Ove Bjerregaard Broch Forår 2013 Titelblad Speciale titel: Vejleder: Ove Bjerregaard Broch Forfatter: Tommy Johansen Dato/underskrift:

Læs mere

AAB - HORSENS VESTERPORT BRANDSTRATEGI

AAB - HORSENS VESTERPORT BRANDSTRATEGI Til Bygningsmyndighederne Dokumenttype Brandstrategirapport Dato december 2015 Bygherre Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 Horsens Afdeling Vesterport AAB - HORSENS VESTERPORT BRANDSTRATEGI Revision

Læs mere

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Brandisolering 4.2 Brandisolering 4.2 Gyproc Håndbog 9 419 Teknik / Brandisolering / indhold 4.2 Brandisolering Indhold 4.2.0 Indledning... 421 4.2.1 Lovgivning... 424 4.2.2 Brandens opståen...

Læs mere

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation)

Luftsluser. Åben luftsluse Varm luftsluse. Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) Luftsluser Åben luftsluse Varm luftsluse Sikkerhedstrappe Luftsluse (Røgudluftning kontra Brandventilation) What to do! Mulige løsninger iht. Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 2. udgave 2016

Læs mere

Brandteknisk Vurdering

Brandteknisk Vurdering Dato : 2014-06-30 Version: : 2 Projektnummer : RE30071 Projektansvarlig : HOL/AND Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 PRODUKTSPECIFIKATION 3 3 VURDERING 3 4 ANVENDELSESMULIGHEDER I DANMARK 3 5 ØVRIGE

Læs mere

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Træbearbejdning og træoplag Plastforarbejdning og plastoplag Korn- og foderstofvirksomheder Fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2012

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2012 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2012 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2012 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 Tekniske forskrifter

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel

Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Retningslinjer for udførelse af brandmandspanel Januar 2010 Denne vejledning har til hensigt at beskrive opbygningen og funktionen af et brandmandspanel Lovgivning Med indførelsen af det funktionsbaserede

Læs mere

Brandteknisk Byggesagsbehandling

Brandteknisk Byggesagsbehandling 2013 Brandteknisk Byggesagsbehandling Vejen Kommune Andst Skole & Børnecenter 7. Semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College, Horsens Vejleder: 25 10 2013 Ove Bjerregaard Broch

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Brandteknisk dokumentation En rapport om Rønde Idrætscenter Christian lund øster 04-04-2014 7. semester speciale, omhandlende et tilbygningsprojekt på Rønde Idrætscenter. TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Facadeløsning med polystyren og puds

Facadeløsning med polystyren og puds APRIL 2013 STYROLIT Facadeløsning med polystyren og puds BRANDTEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 STYROLIT Facadeløsning

Læs mere

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg)

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg) Nærværende notat indeholder brandmæssige afsnit og en overordnet beskrivelse af disse, som indgå som bilag til lejerhåndbogen. Da beskrivelserne er overordnet skal lejer sikre, at den brandmæssige indretning

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008 Vejledning om - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner 8. udgave januar 2008 2 Beredskabscenter Aalborg Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner?

Læs mere

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Af Torsted skole Udført af Bygningskonstruktør studerende Palle Thøisen 7. Semester, foråret 2011 VIA University College, Horsens TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling

Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Speciale i Brandteknisk Byggesagsbehandling Damhavens Skole, Vejle Udført af Kasper Dybdal Terney Hansen 7. semester, 16/05-2010, Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Ove Bjerregaard Borch VIA University

Læs mere

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8

MK 6.00/005 8. udgave Januar 2014. Materialer klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. Side 1 af 8 Materialer klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser Side 1 af 8 Indhold Forudsætninger 3 MK-godkendelsesordningen 4 Ansøgning om MK-godkendelse 4 Prøvning 6 Krav 6 Mærkning 7 Kontrol 7 Bemærkninger

Læs mere

VEJLEDNING OM BRANDREDNINGSAREALER, TILKØRSELSVEJE OG BRANDVEJE LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM BRANDREDNINGSAREALER, TILKØRSELSVEJE OG BRANDVEJE LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM BRANDREDNINGSAREALER, TILKØRSELSVEJE OG BRANDVEJE LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN Formål I forbindelse med brand er brandvæsnets indsats i bygningen afhængig af, at grundenarealet omkring, indrettes

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Brandsikringsautomatik Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S side 1 Moe & Brødsgaard A/S Rådgivende ingeniører Nøgletal Medarbejdere

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri På side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end 22

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til overskriften er der tilføjet "VEJLEDNING OM BRANDSIKKERHED I HØJE BYGNINGER". Flere af afsnittene i tillæget indeholder vejledning, der kan

Læs mere

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20

Beklædnings klasser. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/006 8. udgave Januar 2014 Beklædnings klasser MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S

MK 6.00/ udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S MK 6.00/001 8. udgave Januar 2014 Gulvbelægninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

InnoBYG Spireprojekt: Fortættet byggeri med lette materialer

InnoBYG Spireprojekt: Fortættet byggeri med lette materialer InnoBYG Spireprojekt: Fortættet byggeri med lette materialer Anvendelse af træ som bærende bygningsdele Udarbejdet af: DBI v. Anders Bach Vestergaard, Brian Vestergård Jensen Dato: November 2015 Projektforløb:

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3.

Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Østjyllands Brandvæsen, november 2017 Version 3. Vejledning Brandveje og brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Brandveje og Brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere