Facadeelement A/S Bøgekildevej Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning."

Transkript

1 Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning.

2 Indhold 1. Formål Beskrivelse af projekt Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler Anvendelseskategori Brandsikring Personbelastning Evakuering af personer Drifts og vedligeholdelse af brandtekniskudstyr Passiv brandsikring af udstillingsbygning Brandmæssig opdeling Konstruktioner og beklædning Brandsektionsadskillelse Aktiv brandsikring af bygningen Røgalarmanlæg Automatisk røgudluftning Slangevinder vandfyldte Håndslukkere Ventilation og opvarmning Øvrige brandtekniske foranstaltninger Redningsmandskabets indsatsmuligheder Tilkørselsforhold og indtrængningsvej Røgudluftning Drift og vedligeholdelse Driftsorganisationens opbygning og ansvarsområde Brandvægge Brandsektionsadskillelser Gennembrydninger Bærende bygningsdele

3 7.7 Skilte og markeringer Aktive brandsikringstiltag Brandventilationsanlæg og røgudluftningsanlæg Røgalarmanlæg Slangevinder Kulsyresneslukker Pulverslukker Friareal/flugtvej Brandvej Suppleringsark Godkendelse af brandstrategiplan

4 1. Formål Formålet med denne rapport er at beskrive grundlaget for brandsikring og brandstrategi for produktionshal, samt administrationsbygning, beliggende på, 8361 Hasselager. Rapporten er en general beskrivelse af brandmæssige tiltag for at sikre bygningen optimalt i forhold til brand. Det forudsættes at bygningen behandles i forhold Bygningsreglementet 2010 og eksempelsamlingen samt SBI-anvisning 230. Rapporten beskriver ikke deltaljerede specifikationer for installationer og bygningsdele. Der er ikke taget højde for påsat brand og terror. Det er forudsat, at der ikke er oplag af brandfarlige væsker, trykflasker m.m. 2. Beskrivelse af projekt Produktionshal med tilhørende administrationsbygning til Facadeelement A/S. på 2500m 2, fordelt på 2016m 2 i produktionshallen og 484m 2 i administrationsbygningen. Facader i produktionshallen er udført som sandwich beton elementer, i administrationsbygningen er facaderne udført i træskelet med træbeklædning udvendig. Bygningen er brandsikret ved en kombination af passiv og aktiv brandsikring. I produktionshallen er der etableret 7 flugtveje, mens der i administrationsbygningen er der etableret 7 flugtveje. Således i tilfælde af brand, kan personer ved egen hjælp kunne foretage sikker evakuering til terræn i det fri. Bygningen er placeret 5,11 meter og 15,48 meter til skel, (if. Eksempelsamlingen skal der være mindst 5 meter til skel og andre bygninger) I produktionshallen er der etableret 7 flugtveje, direkte til terræn i det fri, er der også mulighed evakuering til anden brandsektion (administration) Ved den produktionshallen opsættes slangevinder, der opsættes flugtskiltning over flugtvejsdøre. Der etableres serieforbundet røgalarmanlæg, således at personer der er til stede i bygningen får tidlig varsel, og kan ved egen hjælp kunne foretage sikker evakuering til terræn i det fri. I administrationen er der etableret 7 flugtveje, direkte til terræn i det fri. Der er ydermere 3 redningsåbninger der er placeret i kontorerne i administrationen. 4

5 Placering af flugtveje samt redningsåbninger Flugtveje er markeret med GRØN Redningsåbninger er markeret med BLÅ 5

6 3. Hovedprincipper for brandsikring af produktions og kontorlokaler 3.1 Anvendelseskategori Produktionshallen bruges til produktion af betonelementer. Hallen bruges af medarbejdere der, alle har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje og er i stand ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. Produktionshallen har udover flugtveje, monteret slangevindere. Anvendelseskategori 1 jf. BR10 Anvendelseskategori 1 omfatter bygningsafsnit til dagophold, hvor de personer, som normalt opholder sig i bygningsafsnittet, alle har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje og er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. Administrationsbygningnen bruges til dagophold af medarbejdere, der alle har kendskab til bygningsafsnittets flugveje og er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. Administrationsbygningen har flugtveje der sikrer at medarbejderne bliver evakueret til terræn i det fri. Anvendelseskategori 1 jf. BR10 Anvendelseskategori 1 omfatter bygningsafsnit til dagophold, hvor de personer, som normalt opholder sig i bygningsafsnittet, alle har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje og er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. I administrationsbygningen er der placeret en kantine på 93 m 2. Kantinen bruges til ophold og spiseareal for medarbejdere samt besøgende på virksomheden. Kantinen anvendes til dag- og aftenophold, hvor en del af de personer der opholder sig ikke nødvendigvis har kendskab til flugtvejene. De kan ved egen hjælp foretage sikker evakuering til terræn i det fri, ved hjælp af skiltning over flugtvej. Det foresættes at kantinen er beregnet til max 150 personer. Derfor indrettes kantinen som anvendelseskategori 3. Anvendelseskategori 3 jvf. BR10 Anvendelseskategori 3 omfatter bygningsafsnit til dagophold for mange personer, hvor de personer, som opholder sig i bygningsafsnittet, ikke nødvendigvis har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje, men er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. 6

7 3.3 Brandsikring Brandrisici må antages for at være relativ lav ved denne form for bygning. grundet det, er en produktion der fremstiller betonelementer. Bygningen udføres efter retningslinjer i Bygningsreglementet 2010 og eksempelsamling samt SBI-anvisning Personbelastning Personbelastning er vurderet ud fra forprojekts tegninger og bygherrens oplysninger, samt lignede byggerier. Bygningsafsnit Areal i m 2 Personantal max tal Produktion Kontor 273,5 15 Omklædning 81,6 45 Kantine Evakuering af personer I tilfælde af evakuering af produktionshallen samt administrationsbygningen er flugtvejene projekteret således at personer kan flygte direkte til terræn i det fri, alternativ til anden sikker brandsektion, hor der er mulighed for evakuering til det fri. Flugtveje er projekteret til mindste bredde 0,88 meter i alle flugtveje, flugtvejene er projekteret således, at der fra et vilkårligt sted maximal er 25 meter til nærmeste fugtvej eller adgang til anden brandsektion, jvf. Eksempelsamling. Bygningen er en brandsektion med adskillelse til anden brandsektion udføres forskriftmæssig i henhold til Bygningsreglementet 2010, eksempelsamling samt SBI-anvisning 230. Der installeres brandtekniske installationer som bl.a. håndslukningsudstyr og skiltning ved flugtveje, røgudluftning samt serieforbundet røgalarmanlæg, i henhold til eksempelsamling. Der er ingen afvigelser fra eksempelsamlingen. 7

8 4. Drifts og vedligeholdelse af brandtekniskudstyr Drift og vedligeholdelse af brandtekniskudstyr er beskrevet i plan for drift og vedligeholdelse, der er ikke udover det er beskrevet i plan for drift og vedligeholdelse, andet end almindelig vedligeholdelse. 4.1 Passiv brandsikring af bygningen Flugtveje er projekteret til mindste bredde 0,88 meter i alle flugtveje, flugtvejene er projekteret således, at der fra et vilkårligt sted maximal er 25 meter til nærmeste flugtvej eller adgang til anden brandsektion, jvf. Eksempelsamling. Flugtvejsdøre tilstræbes at åbne i flugtvejsretning, hvor dette er hensigtsmæssigt, nogle flugtvejsdøre er til brug i begge retninger mellem brandsektioner Brandmæssig opdeling. Hele produktionshallen er opdelt som brandsektion. Hele administrationsbygningen er ligeledes opdelt som en brandsektion. Bygning Areal i m 2 Brandsektion/brandcelle Produktionshal 2016 Brandsektion Administrationsbygning 484 Brandsektion Bygningsafsnit i administration Kontorlokaler 204 En del af brandsektionen i admin Mødelokale 25 En del af brandsektionen i admin Kantine 93 En del af brandsektionen i admin Toiletter 10 En del af brandsektionen i admin Handicaptoilet 6 En del af brandsektionen i admin 8

9 4.3 Konstruktioner og beklædning Bærende konstruktioner i produktionsafdelingen er udført i sandwichelementer, hvor for- og bagmur er beton. Oven på sandwichelementerne er der, monteret højprofilstålplader med hård isolering og tagpap. Bærende konstruktioner i administrationsafdeling er udført træelementer med cedertræsbeklædning udvendig og gips indvendig. Ovenpå træelementerne er der, monteret højprofilstålplader med hård isolering og tagpap. Oversigt over bærende konstruktioner i Produktion og Administration Bygningsafsnit Konstruktion Brandklassifikation Materiale Produktionshal Tagelementer REI60 (BS60) Stålkonstruktion Tagkonstruktion REI60 (BS60) Sib-bjælker Bærende søjle REI60 (BS60) Betonsøjler Bærende vægge REI60 (BS60) Betonsandwichelementer Indskudt dæk REI60 (BS60) Stålkonstruktion Administration Tagelementer REI60 (BS60) Stål Tagkonstruktion REI60 (BS60) Stålkonstruktion Bærende vægge REI60 (BS60) Træelement Oversigt over overflader og materialer i Produktion og Administration Bygningsafsnit Bygningsdel Mindste Bemærkninger brandklassifikation Produktionshal Vægge og lofter K1 10 B-S1,d0 Klasse 1 beklædning Gulvbelægning Dfl-S1 Klasse G gulvbeklædning Isoleringsmateriale A2-S1,d0 U brændbar isolering tagkonstruktionen Tagdækning BROOF(t2) Klasse T tagdækning Administration Vægge og lofter K 1 10 B-S1,d0 Klasse 1 beklædning Gulvbelægning Dfl-S1 Klasse G gulvbelægning Tagdækning BROOF (t2) Klasse T tagdækning Gennemføringen til f.eks. kabler, rør og ventilationskanaler udføres, så adskillelsens brandmæssige egenskaber ikke foringen. 9

10 4.4 Brandsektionsadskillelse Brandsektionsadskillelse mellem produktionshallen og administrationen udføres REI-60 A2- S1,d0 (BS-bygningsdel 60), døre som EI2 60-C A2-S1,d0 5. Aktiv brandsikring af bygningen 5.1 Røgalarmanlæg Udføres som serieforbundet røgalarmanlæg system med mindst 72 timers batteribackup 5.2 Automatisk røgudluftning Der udføres røgudluftning svarende til 5 % af gulvareal iht. DBI vejledning Anlægget aktiveres skal aktiveres af redningsberedskabet ved tryk på kontakt placeret ved hovedindgang. Kontakt markeres tydelig ved skilt med tekst RØGUDLUFTNING. 5.3 Slangevinder vandfyldte Der er installeret vandfyldte slangevinder i produktionshal. 5.3 Håndslukkere Der opsættes håndslukkere efter aftale og anvisning af beredskabsmyndigheder. 5.4 Ventilation og opvarmning Der er monteret ventilationsanlæg i administrationsbygningen. Der er ikke installeret ventilationsanlæg i produktionshallen. Administrationsafdelingen opvarmes vha. radiatorer og gulvvarme. 5.5 Øvrige brandtekniske foranstaltninger Der udføres rødskærm i produktionshallen, iht. BR10. 10

11 6. Redningsmandskabets indsatsmuligheder 6.1 Tilkørselsforhold og indtrængningsvej Der er tilkørsel til bygningen fra Bøgekildevej nord på grunden. Ydermere er der indkørsel i det sydvestlige hjørne ved Kattrupvej. Ved bygningen er der kørefast vej (asfalt og belægning) med bredde på 9,40 meter det smalleste sted. Der er maximal 6,5 meter til samtlige adgangsdøre. Hele bygningens flugtveje kan alle bruges som indtrængningsvej for redningsberedskabet (dog ikke ledhejseporte) Der er projekteret med maximal 25 meter til nærmeste flugtvej med adgang til det fri eller til anden brandsektion. 6.2 Røgudluftning Der er mulighed for røgudluftning, dette kan i administrationsdelen af bygningen, ske igennem redningsåbningerne og flugtvejene. I Produktionsdelen af bygningen sker røgudluftningen igennem automatiske røglemme i taget. 11

12 7. Drift og vedligeholdelse 7.1 Driftsorganisationens opbygning og ansvarsområde Det forudsættes at der er en driftsorganisation for bygningen tilhørende Facadeelement A/S, denne driftsorganisation glæder for hele bygningen, altså både produktionen og administrations afdelingen. Det skal sikres, at bygningens brandsikkerhed opretholdes i hele bygningens levetid. Dette sikres drifts- og vedligeholdelsesplan. Drift- og vedligeholdelsesplanen bør minimum indeholde: Driftsorganisation Ansvarlige personer Opgavebeskrivelse for nøglepersoner Evakueringsinstruks og evakueringsplaner Drift og vedligehold af de passive brandsikringstiltag Drift og vedligehold af de aktive brandsikringstiltag Procedure for eksterne håndværkere i huset Plan for intern kontrol af de passive brandsikringstiltag Plan for intern kontrol af de aktive brandsikringstiltag Plan for ekstern kontrol af de aktive og passive brandsikringstiltag Kontrolplan for funktionssamvirke af de aktive brandsikringstiltag 12

13 Drift og vedligeholdelse af Facadeemelent A/S bygning. Bygningsejer:.. (Stempel og underskrift) Daglig kontaktperson: Navn: (underskift) Adresse:.(privat Tlf.:.(privat Driftsansvarlig: Navn:.. Adresse:..(privat) Tlf.:....(privat) (underskrift) 13

14 7.2 Brandvægge Det skal sikres, at brandvægge er intakte i hele deres udstrækning og at ingen brandvæg er fjernet eller på anden måde ændret. Samtidigt skal det sikres, at ingen installationer er indbygget i eller gennembryder brandvægge på en sådan måde, at brandmodstanden bliver mindre end krævet. Brandvægge skal kontrolleres mindst en gang om året og hver gang, der har været håndværkere i bygningen. Kontrollen kan foretages visuelt, og eventuelle fejl og mangler skal udbedres. Kontrolintervaller: D: 1 gang/år, G: når håndværkere har været i bygningen. Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 14

15 7.3 Brandsektionsadskillelser Det skal sikres, at brandsektionsadskillelser er intakte i hele deres udstrækning og at ingen brandsektionsadskillelse er fjernet eller på anden måde ændret. Samtidigt skal det sikres, at ingen installationer er indbygget i eller gennembryder brandsektionsadskillelser på en sådan måde, at brandmodstandsevnen bliver mindre end krævet. Brandsektionsadskillelser skal kontrolleres mindst en gang om året og hver gang, der har været håndværkere i bygningen. Kontrollen kan foretages visuelt, og eventuelle fejl og mangler skal udbedres. Kontrolintervaller: D: 1 gang/år, G: når håndværkere har været i bygningen. Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 15

16 7.5 Gennembrydninger Det skal sikres, at branddøre lukker i fals og går i indgreb. Branddøre skal afprøves regelmæssigt, og fejl og mangler skal udbedres. Branddøres lukkefunktion bør kontrolleres mindst 1 gang om dagen. Mindst en gang i kvartalet skal branddøre efterses og smøres m.m., for at sikre den rette funktion af dørene. Det skal sikres, at gennembrydninger for installationer i brandadskillende bygningsdele er lukket brandmæssigt forsvarligt, så den brandadskillende funktion ikke er forringet ved gennembrydningerne. Ved gennembrydning i en brandadskillende bygningsdel skal der generelt udføres brandtætning. Gennembrydninger for installationer i brandadskillende bygningsdele skal kontrolleres mindst en gang om året og hver gang, der har været håndværkere i bygningen. Kontrollen kan foretages visuelt, og eventuelle fejl og mangler skal udbedres. Se endvidere Brandtekniks Vejledning 31 Brandtætninger - Brandtætning af gennembrydninger for installationer udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). Kontrolintervaller: B: kvartårlig, D: 1 gang/år, G: når håndværkere har været i bygningen. Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 16

17 7.6 Bærende bygningsdele Det skal sikres, at ingen bærende bygningsdele er beskadiget eller fjernet. Bærende bygningsdele skal kontrolleres mindst en gang om året og hver gang, der har været håndværkere i bygningen. Kontrollen kan foretages visuelt, og eventuelle fejl og mangler skal udbedres. Kontrolintervaller: D: 1 gang/år, G: når håndværkere har været i bygningen. Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 17

18 7.7 Skilte og markeringer Markeringer af brandvægge og brandsektionsadskillelser fungerer som hjælp for redningsberedskabet, hvis der opstår brand i bygningen. Skilte og markeringer skal kontrolleres mindst en gang om året og hver gang, der har været håndværkere i bygningen. Kontrollen kan foretages visuelt, og eventuelle fejl og mangler skal udbedres. Det skal kontrolleres mindst en gang om året, at brandslukningsmateriel er tydeligt markeret samt at ingen skilte er fjernet eller beskadiget. Kontrolintervaller: D: 1 gang/år, G: når håndværkere har været i bygningen. Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 18

19 8 Aktive brandsikringstiltag Det skal af drifts- og vedligeholdelsesplanen fremgå, hvordan de aktive brandsikringstiltag skal kontrolleres og vedligeholdes, så bygningens aktive brandsikring til stadighed opfylder kravene. Der skal i drifts- og vedligeholdelsesplanen opstilles plan for egen kontrol og for ekstern kontrol. 8.1 Brandventilationsanlæg og røgudluftningsanlæg Et brandventilationsanlæg og røgudluftningsanlæg skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger for det pågældende anlæg. Desuden skal anlægget afprøves regelmæssigt af den driftsansvarlige person. Den driftsansvarlige person skal kunne dokumentere kvalifikationer i form af brugerkursus, for eksempel i overensstemmelse med Retningsline 005 Automatisk brandsikringsanlæg - Anlægsejers driftsansvarlige person udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). Et termisk (naturlig) brandventilationsanlæg og tilhørende åbninger for erstatningsluft skal funktionsafprøves og serviceres minimum 1 gang årligt. Et mekanisk brandventilationsanlæg skal funktionsafprøves minimum 1 gang i kvartalet. Funktionsafprøvningen skal mindst omfatte opstart af ventilatorer, åbning eller lukning af spjæld, åbning af tilluftåbninger. Spjæld bør desuden motioneres hver anden dag, hvor slutposition af spjældblad registreres. 19

20 Kontrolintervaller: Brandventilationsanlæg og røgudluftningsanlæg B: kvartårlig, D: 1 gang/år Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 20

21 8.2 Røgalarmanlæg Røgalarmanlæg skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens drifts- og vedligeholdelsesvejledning. Der skal dog mindst foretages test af røgalarmerne og røgalarmanlægget mindst 1 gang om måneden og hver gang, man har været væk fra boligen i længere tid (for eksempel efter weekend-ophold eller ferie). Leverandørens drifts- og vedligeholdelsesvejledning skal være udleveret til den, der skal foretage kontrol og test. Ved test af røgalarmer vil alle forbundne røgalarmer aktiveres, som ved en rigtig alarm. Udsender røgalarmen en advarselstone (typisk 1 x hvert minut) på grund af fald i spændingen i backup-batteriet, skal backup-batteriet straks udskiftes. Røgalarmanlægget bør kontrolleres og røgalarmer eventuelt rengøres mindst 1 gang hvert 3.år af kvalificeret person/firma, der har kendskab til røgalarmanlæggets opbygning, indretning og drift. Kontrolintervaller: A: månedlig, E: hvert 3. år, udskiftning af backup-batteri Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 21

22 8.3 Slangevinder Slangevinder skal tilses en gang om måneden, og fejl og mangler skal udbedres. Eftersyn skal foretages hvert år. Trykprøvning skal udføres hvert 5. år. Der henvises i øvrigt til Brandteknisk Vejledning 15 Vandfyldte slangevinder udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). Kontrolintervaller: A: månedlig, D: 1 gang/år, E: hvert 5. år Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 22

23 8.4 Kulsyresneslukker Månedlig og årlig kontrol af kulsyreslukkere kan udføres i henhold til Brandteknisk Vejledning 11 Kulsyreslukkere udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). Trykprøvning skal udføres mindst hvert 10. år. Kontrolintervaller: A: månedlig, D: 1 gang/år, F: hvert 10.år. Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 23

24 8.5 Pulverslukker Kvartalsvis og årlig kontrol af pulverslukkere kan udføres i henhold til Brandteknisk Vejledning 18 Pulverslukkere udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). Kontrolintervaller: B: kvartårlig, D: 1 gang/år, E: hvert 5.år Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 24

25 8.6 Friareal/flugtvej Friarealet skal visuelt kontrolleres mindst 1 gang hvert 3. måned. Det skal kontrolleres, at friarealet er friholdt og ikke benyttes til andet formål end friholdt flugtvej, at den gule markering på gulvet er tydelig og at opslaget er intakt ubeskadiget. Kontrolintervaller: B: kvartårligt Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 25

26 8.7 Brandvej Brandvejen skal visuelt kontrolleres mindst 1 gang om året. Det skal kontrolleres, at skilte og kantmarkeringer er intakte og ubeskadigede, at der ikke er foretaget indgreb og ændringer ved brandvejen, at den til stadighed er befæstet til tung trafik og at brandvejen er friholdt i hele sin udstrækning, så den til enhver tid uhindret kan benyttes af brandvæsenet. Kontrolintervaller: D: 1 gang/år. Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 26

27 8.8 Suppleringsark Suppleringsark, punkt: A: månedlig, B: kvartårlig, C: halvårlig D: 1 gang/år, E: hvert 5. år, F: hvert 10. år, G: når håndværkere har været i bygningen Dato Den udførte kontrol Bemærkninger Navn på driftsansvarlig, der har udført kontrollen Tydelig og letlæselig Underskrift 27

28 9 Godkendelse af brandstrategiplan planen er godkendt af bygherre Sted/Dato Bygherre planen er udarbejdet af: Sted/Dato 28

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation VEJLEDER: Torben Clausen FORFATTER: Dan Knudsgaard DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: OPLAG: 1 SIDETAL (à 2400 anslag):

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 ANVENDELSESKATEGORIER I BYGGERIET... 2 BRANDTEKNISK KLASSIFIKATION AF KONSTRUKTIONER... 3 BS-KONSTRUKTIONER... 3 BS-60 OG BS-120... 3 BD-KONSTRUKTIONER... 3 BD-30

Læs mere

Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation

Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation Ledelse- og Kommunikation Brandteknisk dokumentation Lars Bækgaard 4. semester valgdel Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Henning Baunsgaard Hansen Via University College Århus Dato: 04-11--2013

Læs mere

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Speciale 7. Sem Brandteknisk dokumentation 7. Semester speciale forår 2013 Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Christian Vrist VIA University College, Campus Holstebro 16.04.2013 Klasse: BKHO71P-S13

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Brandisolering. 4.2 Brandisolering 4.2. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Brandisolering 4.2 Brandisolering 4.2 Gyproc Håndbog 9 419 Teknik / Brandisolering / indhold 4.2 Brandisolering Indhold 4.2.0 Indledning... 421 4.2.1 Lovgivning... 424 4.2.2 Brandens opståen...

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Træbearbejdning og træoplag Plastforarbejdning og plastoplag Korn- og foderstofvirksomheder Fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Brandteknisk dokumentation En rapport om Rønde Idrætscenter Christian lund øster 04-04-2014 7. semester speciale, omhandlende et tilbygningsprojekt på Rønde Idrætscenter. TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Sagsbehandler: Annette Sia Christiansen Sagsid.: 11/19345 Doc.id.: 93786-11 Holmegårdens Bibliotek, ændret anvendelse 28.03.2011/anc Lokalerne

Læs mere

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer.

Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. 1 af 5 GENNEMFØRINGER I TRÆBASEREDE (TAG)ELEMENTER Der har i de senere år været en stigende fokus på råd og svamp i konstruktionerne, grundet utæt dampspærre, fugeløsninger og rørgennemføringer. I det

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er:

Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er: Efter det europæiske klassifikationssystem kan byggevarers og bygningsdeles (eksklusive gulvbelægningers og tagdækningers) reaktion på brand inddeles i følgende primærklasser: A1 byggevarer, som ikke medvirker

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen

Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen Beredskabsstyrelsen 1. september 2006 FOB J.nr.: 004-038/2006 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

1 af 42 13-01-2012 08:24. FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet. Senere ændringer til forskriften

1 af 42 13-01-2012 08:24. FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet. Senere ændringer til forskriften 1 af 42 13-01-2012 08:24 FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 9395 af 27/06/2003 BEK nr 9694 af 14/08/2006 BEK

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Gode & brandsikre tage Vers. 27102014 Introduktion Hvor mennesker bor vil der altid opstå brande det kan næsten ikke undgås. Brande er tragiske for dem der rammes. Heldigvis spreder branden sig ofte ikke

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen Høring af Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 4. november 2010 1 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Indholdsfortegnelse Forord EKSEMPELSAMLING OM BRANDSIKRING

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af)

Program. 09:30 Velkomst, kaffe og introduktion til dagens prøvninger. 10:00 Den første brandprøvning gennemføres (herefter skal ovnen køle af) Afholdelse af åben brandprøvning Onsdag d. 11. december 2013 hos DBI InnoBYG og udviklingsprojektet Brand og Byggematerialer Kontakt: DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk,

Læs mere

En guideline for myndigheder

En guideline for myndigheder Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling En guideline for myndigheder Drift, kontrol og vedligeholdelse af funktionsbaseret byggeri Guideline nr. 2 1. udgave juli 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, VEJLEDER: Ove Bjerregaard Broch FORFATTER: Preben Hansen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: 124536 OPLAG: 2 SIDETAL

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Maj 2011 DTU BYG. Unavngivet Sven Bruun

Maj 2011 DTU BYG. Unavngivet Sven Bruun BRANDSIKRING AF HISTORISKE BYGNINGER ark.maa. Lammert Flokstra S080172 Brandteknisk projektopgave Master i Brandsikkerhed Vejleder: Professor Kristian Hertz Maj 2011 DTU BYG Unavngivet Sven Bruun Historiske

Læs mere

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER Uddrag af KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Beredskabsstyrelsen 11. november 2005 ¹ Forskriften er som udkast notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet)

Læs mere

Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion

Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion Forskrift Juli 2011 Udførelse af regelmæssig brandværnsinspektion Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Indledning... 2 20 Definitioner...

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Brandsikring af væksthusgartnerier

Brandsikring af væksthusgartnerier Brandsikring af væksthusgartnerier oktober 2003 Indhold 1.0 Indledning 3 Væksthusanlæg 3 2.0 Eksisterende væksthusanlæg 5 2.1 Brændbare materialer i væksthusarealerne 5 2.2 Driftsbygninger 7 2.3. Elektriske

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Indhold. Door System - Hovvejen 148, 8361 Hasselager - T: 8692 1171 - F: 8692 1181 - E: info@doorsystem.dk - CVR: 21226734

Indhold. Door System - Hovvejen 148, 8361 Hasselager - T: 8692 1171 - F: 8692 1181 - E: info@doorsystem.dk - CVR: 21226734 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Generelle bestemmelser... 3 1.2 Før montering... 4 2. Montering... 5 2.1 Typer af vægge/befæstigelse... 5 2.2 Fastgørelse af karm... 5 2.3 Montage af dør... 6 2.4 Kontrol

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Der installeres sprinkleranlæg i flugtvejstrapperum i hovedbygningen.

Der installeres sprinkleranlæg i flugtvejstrapperum i hovedbygningen. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Til ejendommens ejer c/o Arkitekt Christian Fabricius Østersøgade 22 1357 København K 19. december 2014 edoc: 2014-0022101 BYGGETILLADELSE Vi har modtaget

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kan virksomheden overleve en omfattende brand?

Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Kan virksomheden overleve en omfattende brand? Brandtabsberegner Medlemsmøde Passiv Brandsikring 7. marts 2011 Ivan Langmach Jacobsen Om Brandtabsberegner Hvorfor har vi lavet programmet? Når der i dag

Læs mere

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN INDLEDNING Pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner,

Læs mere

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding

8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering. 8.5 Tagafvanding Tagdækning og membranisolering I Bygningsreglementet (BR 95) kap. 7. stk. 4 står der om tagvand: Tage skal have en sådan hældning, at regn og smeltevand fra sne, på forsvarlig måde kan løbe af. Tagvand

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Velkommen til Medlemsmøde i

Velkommen til Medlemsmøde i Medlemsmøde d. 7.marts 2011. Velkommen til Medlemsmøde i Ny viden om CE-mærkning og se som de første den nye kampagne: Luk hullet. 1 Medlemsmøde i Passiv brandsikring Program (14:00) Velkomst Velkomst

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2 - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer 1. Planforhold Vejledningstekst Rev. 01-04-2014 1.1 Zonestatus

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere