Danskernes syn på forsikringssvindel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskernes syn på forsikringssvindel"

Transkript

1 MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Danskernes syn på Morten Brønnum Andersen Philip Heymans Allé Hellerup Telefon www. forsikringogpension.dk

2

3 Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2. Forsikringssvindel i et internationalt perspektiv 5 3. ulovligheder og dårlig adfærd 6 4. Indikationer på omfang af 7 5. Situationsbeskrivelser. Er det svindel, hvis 9 6. Hvordan vil du reagere, hvis du fik kendskab til Konsekvenser af Skal forsikringsselskaberne bekæmpe svindel? Hvor langt må forsikringsselskaberne gå? Nærmere undersøgelse af de ærlige og de anløbne 15 Skal forsikringsselskaberne bekæmpe svindel? Holdningen hos de ærlige og de anløbne 16 Hvor langt må selskaberne gå? Holdningen hos de ærlige og de anløbne 18 Bilag 1: Metode 20 Bilag 2: Oversigt over spørgsmål og svar 21 Side 2

4 Side 3

5 1. Indledning og sammenfatning Rapporten om er baseret på en spørgeskemaundersøgelse gennemført af Userneeds for i perioden 20. til 30. oktober personer deltog i undersøgelsen, der er repræsentativ på parametrene køn, alder, geografi, uddannelsesniveau og husstandsindkomst. Der omtales i rapporten som udgangspunkt ikke sammenhænge, der ikke opfylder et signifikansniveau på 5 pct. Der angives konfidensintervaller i tilfælde af overlap mellem en eller flere centrale svarkategorier. Se i øvrigt bilag 1 for nærmere omtale af metoden og bilag 2 for spørgsmålsformulering. Det er i sagens natur vanskeligt at estimere udbredelsen af. Internationale undersøgelser peger på, at omkring 10 pct. af de samlede udbetalinger af erstatninger kan henføres til svindel. Det er altså ikke ubetydelige beløb, der svindles for beløb som det store flertal af ærlige forsikringskunder i sidste ende må betale. Forsikringssvindel stiller forsikringsselskaberne i et dilemma. På den ene side skal de ikke mistænkeliggøre det store flertal af ærlige forsikringskunder med inkvisitoriske spørgsmål og undersøgelser. På den anden side skal de anløbne forsikringskunder ikke kunne vide sig sikre ikke mindst af hensyn til de ærlige kunder, der dermed unødigt får forhøjet deres forsikringspræmier. Formålet med undersøgelsen er blandt andet at få indsigt i danskernes holdning til samt egne erfaringer med. Er det uetisk at svindle? Er det acceptabelt at bekæmpe? Og hvilke redskaber bør forsikringsselskaberne tage i brug ved mistanke om svindel? Undersøgelsens følsomme emne taget i betragtning, har deltagerne indledningsvist haft en ekstra mulighed for at sige 'nej tak' til at deltage i undersøgelsen, da de blev bekendt med emnet. 92 pct. af deltagerne svarede 'ja tak'. Det er i sagens natur vanskeligt at undersøge omfanget af. Man kan vælge at forlade sig på, hvad forsikringsselskaberne opdager. Dette må systematisk undervurdere svindlen. Alternativt kan man spørge folk. Vi har her valgt den sidste løsning og er indforstået med de begrænsninger, der er forbundet med undersøgelse af et følsomt emne, der forlader sig på selvrapportering. Med de forbehold i mente viser undersøgelsen, at: 27 pct. har omgået én eller flere forsikringsregler. De mest udbredte forseelser er, 1) at være fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn, 2) at give forsikringsselskabet en anden forklaring end, hvad der reelt skete, for at få en erstatning, man ikke er berettiget til og 3) at skrive ekstra på anmeldelsen til forsikringsselskabet. Overraskende mange kender nogen, der har omgået forsikringsreglerne. Knap halvdelen kender nogen, der har været fast bruger af en bil forsikret i forældrenes navn. 44 pct. kender nogen, der har skrevet lidt ekstra på anmeldelsen. 41 pct. kender nogen, der har opdigtet en skade. Knap halvdelen af danskerne mener, at det er i orden at være fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn. 12 pct. mener, at det er i orden at skrive lidt ekstra på anmeldelsen til forsikringsselskabet. 1 pct. af befolkningen finder det acceptabelt at opdigte en skade for at få udbetalt erstatning fx melde sin cykel stjålet, selv om den holder i kælderen. Side 4

6 Danskerne mener i høj grad, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe. 35 pct. mener, at selskaberne skal gøre alt, hvad de kan. 58 pct. mener, at selskaberne skal bekæmpe svindel, men fokusere på de store sager, hvor mange penge er på spil. 80 pct. mener, at forsikringsselskaberne bør have adgang til eksisterende videomateriale fra fx tankstationer, der kan dokumentere. Omvendt finder 50 pct. det ikke i orden, at forsikringsselskaberne tager kameraet i egen hånd eller starter egen efterforskning for at afdække mistanke om. De ærlige forsikringskunder mener i højere grad, at forsikringsselskaberne skal gøre alt, hvad de kan for at bekæmpe svindel (41 pct. af de ærlige mod 17 pct. af de, der har skrevet ekstra på anmeldelsen ). Omvendt er der større forståelse blandt de anløbne kunder for, at forsikringsselskaberne fokuserer på de større sager. Knap ¾ af de, der selv har skrevet ekstra på en forsikringsanmeldelse, mener, at forsikringsselskaberne bør fokusere på de store sager. 2. Forsikringssvindel i et internationalt perspektiv Forsikringssvindel er, i modsætning til mere synlige forbrydelser som fx et røveri, vanskeligt at opdage. En konsekvens er, at det er svært at estimere problemets udbredelse og omfang. En undersøgelse af emnet fra Association of British Insurers (ABI) fra juli 2009 estimerer, at uopdaget i Storbritannien koster selskaberne 1,9 mia. om året eller seks pct. af præmierne. 1 Det medfører en årlig ekstraudgift pr. forsikringstager på 44 eller 354 kr. Estimatet baserer sig på: A. Interviews med de ti største britiske forsikringsselskaber samt en række myndigheder med viden på området, B. en survey blandt kunderne samt C. en litteraturgennemgang, der peger på, at mellem syv og 15 pct. af erstatningskravene er svindel. 2 Ovenstående leder frem til en undetected fraud risk multiplier, som ganges det samlede antal opdagede svindelsager, og leder frem til estimatet på 1,9 mia. om året. Estimatet på de 44 pr. forsikringstager eller 6 pct. af præmierne er komparativt set i den lave ende. Den omtalte litteraturgennemgang viser, at undersøgelser fra USA, Australien, Canada, Tyskland og Storbritannien fremkommer med estimater på mellem 10 til 15 pct. af præmierne og syv til 15 pct. af erstatningskravene. Tal fra ABI viser, at ca. 1/5 af forsikringstagerne giver udtryk for, at de vil overveje at puste et forsikringskrav op eller ligefrem opdigte en skade. ABI peger endvidere på, at den potentielle snyder sandsynligvis er mand, i fuldtidsbeskæftigelse, mellem 18 og 34 år, har en indkomst over , har opsparing og investeringer ud over pensionen under en værdi på 5.000, har gæld ud over 1 2 Forskellige undersøgelser estimerer, at udgør mellem pct. af præmierne, 7-15 pct. af værdien af erstatningskravene og pct. af antallet af skadesanmeldelserne. Side 5

7 realkreditlån på mere end og bor i det nordøstlige Storbritannien eller London. 3. ulovligheder og dårlig adfærd Indledningsvist er der spurgt til holdningen til en række ulovlige forhold. Undersøgelsen viser, at stort set ingen finder det i orden at smutte fra regningen på restauranten eller benzinstationen, at opdigte en skade for at få udbetalt erstatning eller modtage ydelser uden at være berettiget, jf. figur 1. Det er heller ikke acceptabelt at forværre person- eller tingskade for at få større erstatning. I den anden ende af skalaen er danskerne ca. delt midt over på spørgsmålet om, hvorvidt det er i orden at være fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn, samt køb af sort arbejde. Figur 1 Andel, der ikke mener det er okay, at smutte fra regningen på restaurant tanke benzin uden at betale opdigte en skade modtage ydelser uberettiget forværre personskade forværre tingskade parkere ulovligt på invalideplads snyde i skat køre med off. transport uden at smide batterier i skraldespanden skrive ekstra på anmeldelsen tage småting med hjem fra arbejdet downloade musik ulovligt lufte hund uden snor købe sort arbejde fast bruge bil forsikret i forældres Kilde: på baggrund af Userneeds. Der er betydelig variation i besvarelserne på omgåelse af forsikringsreglerne. Mindst justits er der om at være fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn, jf. figur 2. Side 6

8 Figur 2 : Det er acceptabelt at Fast bruge bil forsikret i forældres navn Skrive ekstra på anmeldelsen Forværre tingskade Forværre personskade Opdigte en skade Kilde: på baggrund af Userneeds. Ca. halvdelen finder det acceptabelt at være fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn. 12 pct. syntes, det er i orden at skrive lidt ekstra på anmeldelsen til forsikringsselskabet. Når det drejer sig om forværring af ting- og personskade, syntes ca. 5 pct. af respondenterne, at det er i orden. Mindst tolerance er der om opdigtning af en skade. Boks 1 Dyrt at forsikre bilen i fars navn Det kan være dyrt at snyde med navnet på bilforsikringen. I en sag fra Ankenævnet for Forsikring havde en ung mand registreret både sin gamle og nuværende bil i farens navn. Dermed kunne han nøjes med at betale ca. en tredjedel i præmie i forhold til, hvad han ellers skulle have betalt. Dette blev dog opdaget af forsikringsselskabet, da der skulle udbetales erstatning. Forsikringsselskabet ville kun udbetale den andel af erstatningen, der svarede til den betalte præmie, hvilket vil sige en tredjedel af det, der ellers skulle være betalt. Chefkonsulent i Forsikringsoplysningen, Christian Skødt, udtaler, at manden er sluppet billigt, idet der er tale om bedrageri, hvorfor sagen kunne være endt hos politiet. Kilde: Jyllands-Posten Indikationer på omfang af Det er vanskeligt at estimere omfanget af. I undersøgelsen er der spurgt til respondenternes egne erfaringer med omgåelse af reglerne. Efterfølgende om respondenterne kender en eller flere, der har omgået reglerne. 71 pct. har fulgt reglerne, 2 pct. ønsker ikke at svare. Den resterende gruppe på 27 pct. har omgået reglerne på én eller flere måder, jf. figur 3. Side 7

9 Figur 3 Følger du selv reglerne? 2% 27% Har omgået reglerne Følger reglerne Ønsker ikke at svare 71% Kilde: på baggrund af Userneeds. Undersøges det, hvad gruppen af respondenter, der angiver ikke at have fulgt reglerne, har foretaget sig, tegner der sig følgende billede, jf. figur 4. Flest har været fast bruger af en bil, der er forsikret af forældrene. Herefter følger at give en anden forklaring, end hvad der reelt skete samt at have skrevet lidt ekstra på anmeldelsen. Figur 4 Hvad har respondenterne, der ikke følger reglerne, gjort? af totalen Været fast bruger af bil forsikret i forældres navn Givet en anden forklaring Skrevet ekstra på anmeldelsen Forværret en tingskade Opdigtet en skade Andet Forværret en personskade Anm.: Der er tale om en flervalgsbesvarelse. Af respondenter svarer 759, at de ikke har gjort noget af ovenstående. Yderligere 18 ønsker ikke at svare. Tilbage er 289 respondenter svarende til 27 pct., der har foretaget en/flere af ovenstående hændelser. Figuren viser procentdelen i forhold til samtlige besvarelser. 95 pct. konfidensinterval: Været fast bruger af bil forsikret i forældres navn: [8,2;11,8]. Givet en anden forklaring: [7,5;10,9]. Skrevet ekstra på anmeldelsen: [7,1;10,5]. Forværret en tingskade: [1,4;3,1]. Opdigtet en skade: [1,1;2,7]. Andet: [0,8;2,2]. Forværret en personskade: [0,1;0,9]. Kilde: på baggrund af Userneeds. Side 8

10 Respondenterne er efterfølgende spurgt, om de kender nogen, der har omgået reglerne. Det viser sig i høj grad at være tilfældet, jf. figur 5. Figur 5 Kender du nogen, der har Været fast bruger af bil forsikret i forældres navn Skrevet ekstra på anmeldelsen Givet en anden forklaring Forværret en tingskade Opdigtet en skade Forværret en personskade Anm.: 95 pct. konfidensinterval: Været fast bruger af bil forsikret i forældres navn: [44,8;50,7]. Skrevet ekstra på anmeldelsen: [40,7;46,7]. Givet en anden forklaring: [38;43,9]. Forværret en tingskade: [22,4;27,6]. Opdigtet en skade: [19,5;24,4] Forværret en personskade: [13,3;17,6]. Kilde: på baggrund af Userneeds. Også i omgangskredsen viser det forhold, at nogle er fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn, at være den mest udbredte forseelse. Overraskende mange angiver, at de kender nogle, der har skrevet lidt ekstra på anmeldelsen samt givet en anden forklaring med henblik på at få en større erstatning. 5. Situationsbeskrivelser. Er det svindel, hvis Respondenterne er blevet præsenteret for fem forskellige situationsbeskrivelser. For hver situation blev de bedt angive, i hvor høj grad de opfatter det beskrevne som. Fælles for dem alle er, at hovedparten af respondenterne i høj eller nogen grad opfatter det beskrevne som svindel, jf. figur 6. Side 9

11 Figur 6 I hvor høj grad er det at melde skjult cykel stjålet ødelægge taget selv skrive 25 cd'er ekstra på søge erstatning for stjålet, ulåst cykel undlade at fortælle, at man var fuld Ved ikke Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad Anm.: For den præcise spørgsmålsformulering se bilag 1, spørgsmål Kilde: på baggrund af Userneeds. Svarene indikerer at anmelder en forsikringstager en skade, som reelt ikke har fundet sted eller som vedkommende selv har afstedkommet, så er der bred enighed om, at der er tale om svindel. Er der derimod tale om, at cyklen måske ikke var låst eller en cyklist faldt af i beruset tilstand, så er der derimod en større tendens til blot 'i nogen grad' og i et vist omfang til dels også 'i ringe grad' at opfatte det som. 6. Hvordan vil du reagere, hvis du fik kendskab til Respondenterne er blevet spurgt, hvordan de ville reagere, hvis de fik kendskab til, at en bekendt har begået, jf. figur 7: For alle de nævnte scenarier er det et fællestræk, at den største enkeltgruppe ikke ville foretage sig noget. Mellem 45 og 68 pct. ville ikke blande sig. Mindst accept er der til den bekendte, der melder en gemt cykel stjålet: 45 pct. vil ikke blande sig, 36 pct. vil bidrage med oplysninger, hvis de blev kontaktet af et forsikringsselskab, og fem pct. ville kontakte politi eller forsikringsselskab. Mellem en og fem pct. ville kontakte politiet eller forsikringsselskabet, hvis de fik kendskab til ovenstående. Mellem 23 og 36 pct. ville bidrage med oplysninger, hvis de blev kontaktet af et forsikringsselskab. Heraf ville mellem 10 og 15 pct. modvilligt bidrage med oplysningerne, hvis de blev kontaktet af et forsikringsselskab. Side 10

12 Figur 7 Hvordan ville du reagere, hvis du fik kendskab til, at en bekendt melder gemt cykel stjålet selv ødelægger tag overdriver smerter skriver 25 ekstra cd'er på Vil kontakte politi/selskab Andet/Ved ikke Bidrage/modvilligt bidrage med oplysninger Vil ikke blande mig Anm.: For den præcise spørgsmålsformulering se bilag 1, spørgsmål Kilde: på baggrund af Userneeds. søger erstatning for stjålet, ulåst cykel 7. Konsekvenser af Respondenterne er blevet spurgt til deres holdning til konsekvenserne af, jf. figur 8. Figur 8 Konsekvenserne af Konsekvens for selskab Konsekvens for forsikringstagere Kun konsekvens for mig, hvis det opdages Ingen, selskaberne har penge nok Kilde: på baggrund af Userneeds. Det fremgår, at: Ved ikke Uenig Enig 10 pct. erklærer sig enige i, at ingen konsekvenser har, da forsikringsselskaberne har penge nok. Side 11

13 91 pct. er enige i, at har konsekvenser for hhv. selskaberne og de øvrige forsikringstagere. 29 pct. mener, at udelukkende har konsekvenser for dem selv, hvis det bliver opdaget. Hvem er de 29 pct., der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnet om, at udelukkende har konsekvenser for en selv, hvis det bliver opdaget? En nærmere undersøgelse tegner følgende billede, jf. figur 9. Figur 9 Andele der er enige/meget enige i, at kun har individuelle konsekvenser, hvis det opdages Har skrevet ekstra på Alle Har givet en anden forklaring Har ikke gjort noget Anm.: Gruppen, der erklærer sig enige/meget enige i ovenstående, er på 313 respondenter ud af den samlede gruppe på respondenter angiver at have givet en anden forklaring. 34 af disse erklærer sig enige/meget enige i ovenstående. 94 angiver at have skrevet ekstra på anmeldelsen. 37 af disse erklærer sig enige/meget enige i ovenstående. 95 pct. konfidensinterval: Har skrevet ekstra på: [29,5;49,2]. Har givet en anden forklaring: [25,3;44,1]. Alle: [26,6;32,1]. Har ikke gjort noget: [24,2;30,6]. Om end de forventede sammenhænge fremkommer, så viser en statistisk test, at det alene er forskellen mellem de ærlige, der ikke har gjort noget og de, der har skrevet ekstra på, der er statistisk signifikant. Kilde: på baggrund af Userneeds. Blandt de, der har skrevet ekstra på anmeldelsen, er det knap 40 pct., der er enige/meget enige i, at kun har individuelle konsekvenser, hvis det opdages. Ca. 35 pct. af de, der har givet en anden forklaring, giver udtryk for det samme. Blandt de, der angiver ikke at have gjort noget, er godt ¼ af samme opfattelse. 8. Skal forsikringsselskaberne bekæmpe svindel? Skal forsikringsselskaberne i det hele taget bekæmpe? Det skal de afgjort, mener danskerne, jf. figur 10. Side 12

14 Figur 10 Skal forsikringsselskaberne bekæmpe? 3% 4% 35% Ja - alt hvad de kan Ja - men de skal fokusere på store sager Nej - ingen særlig indsats Ved ikke 58% Kilde: på baggrund af Userneeds. 35 pct. mener, at forsikringsselskaberne skal gøre alt, hvad de kan for at bekæmpe både stort og småt. Den største gruppe på 58 pct. mener, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe svindel, men at de skal koncentrere sig om de store sager, hvor mange penge er på spil. Blot tre pct. af respondenterne mener, at forsikringsselskaberne ikke skal gøre en særlig indsats for at bekæmpe. Blandt respondenterne, der har svaret ja til ovenstående spørgsmål, er der yderligere spurgt til, hvorfor de mener, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe, jf. figur 11. Side 13

15 Figur 11 Hvorfor skal forsikringsselskaberne bekæmpe? af samtlige at opretholde moral omkring svindel i samfundet at sikre billige forsikringer at afsløre dem, der begår at sikre solidaritet mellem forsikringstagerne Anm.: Der er tale om en flervalgsbesvarelse, hvorfor tallene ikke summerer til 100 pct. Ovenstående procentdele er udregnet på baggrund af den samlede population. For den præcise spørgsmålsformulering se bilag 1, spørgsmål 43. Kilde: på baggrund af Userneeds. Flest mener, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe svindel under henvisning til at opretholde en vis moral om forsikringer i samfundet. Herefter følger hensynet til priserne for forsikringer, der som følge af svindel alt andet lige må blive højere. En meget lille gruppe svarer, at det ikke er forsikringsselskabernes opgave at bekæmpe. Stort set alle i denne gruppe giver som begrundelse, at det er politiets opgave at bekæmpe. 9. Hvor langt må forsikringsselskaberne gå? Hvor langt må eller bør forsikringsselskaberne gå for at opklare eller afdække en mistanke? De første eksempler omhandler adgang til eksisterende videoovervågning samt forsikringsselskabernes egne fremskaffelser af videomateriale: En mand melder sin bil stjålet fra en tankstation. Tankstationen har videoovervågning, og den viser, at mandens bil slet ikke har været på tankstationen. Som reglerne er i dag, har forsikringsselskaberne ikke adgang til videomaterialet. En kvinde påstår, at hun har fået en permanent rygskade efter en trafikulykke. Tekniske undersøgelser viser imidlertid, at der slet ikke har været et trafikuheld. Vil det være i orden, at forsikringsselskabet videofilmer kvinden, når hun færdes på gaden for at afklare, om hun i realiteten er uarbejdsdygtig? De næste eksempler omhandler tyveri og efterfølgende skygning af mistænkte samt kontakt til en nabo: Side 14

16 En mand har fået erstatning for tyveri af en veteranbil. Han går imidlertid hver aften hen på et værksted, hvor han restaurerer selvsamme bil med nye reservedele. I hvor høj grad synes du, at det er i orden, at forsikringsselskabet lader manden skygge hen til værkstedet? En kvinde har anmeldt et tyveri af tre næsten nye B&O fladskærme til godt kr., som hun ikke har kvitteringer for. Forsikringsselskabet får begrundet mistanke om, at der er begået, idet hun for nylig har mistet sit job, samt både hendes hus og bil er samtidig sat til salg. I hvor høj grad syntes du, at det er i orden, at forsikringsselskabet kontakter kvindens nabo for at udspørge om kvinden? Svarene på ovenstående spørgsmål fremgår af figur 12. Figur 12 Hvor langt må forsikringsselskaberne gå? Adgang til video Skygge person Spørge nabo Videofilme på gaden I høj/nogen grad I ringe grad/slet ikke Anm.: For de tre første scenarier er forskellene statistisk signifikant. Det er ikke tilfældet for det sidste scenarie: 95 pct. konfidensinterval: Videofilme på gaden. I høj/nogen grad: [43,4;49,4]. I ringe grad/slet ikke: [46,6;52,6]. Kilde: på baggrund af Userneeds. Der tegner sig et billede af, at respondenterne mener, at forsikringsselskaberne i høj/nogen grad (80 pct.) må få adgang til allerede eksisterende videomateriale. Over halvdelen af respondenterne mener, at det er i orden at skygge en person mistænkt for. Det samme er tilfældet mht. at spørge naboen. Omvendt mener halvdelen af respondenterne ikke/i ringe grad, at forsikringsselskaberne skal have lov til at videofilme forsikringstagere, der er mistænkt for. 10. Nærmere undersøgelse af de ærlige og de anløbne Forsikringskunderne kan lidt populært deles op i en stor gruppe ærlige kunder og en mindre gruppe mere eller mindre anløbne. Hertil kunne føjes gruppen af respondenter, der kender nogle, der har omgået en eller flere forsikringsregler, hvilket overraskende mange gør. Knap halvdelen kender nogen, der har været fast bruger af en bil forsikret i forældrenes navn. 44 pct. kender nogen, der har Side 15

17 skrevet lidt ekstra på anmeldelsen. 41 pct. kender nogen, der har opdigtet en skade. Imidlertid kan såvel den ærlige som den anløbne forsikringstager kende nogle, der har omgået en eller flere regler. For de anløbne kan der evt. være tale om, at den, de kender, som har overtrådt en regel, er dem selv. Gruppen undersøges derfor ikke nærmere i det følgende. De ærlige: Knap 2/3 af forsikringskunderne kan karakteriseres som ærlige. 71 pct. svarer, at de ikke har foretaget sig ting som eksempelvis at skrive ekstra på anmeldelsen eller været fast bruger af en bil forsikret i forældrenes navn. Respondenterne har endvidere haft mulighed for at svare 'andet', hvorfor de 71 opfattes som det nærmeste, vi kommer gruppen af ærlige forsikringskunder. De anløbne: Lidt over ¼ har omgået én eller flere forsikringsregler. 27 pct. har skrevet ekstra på skadesopgørelsen, givet en anden forklaring og/eller lignende. Hvem er de ærlige og de anløbne forsikringskunder? Blandt de, der i figur 3 angiver ikke at have foretaget sig nogle af de nævnte forseelser og endvidere ikke har svaret andet/ved ikke/vil ikke svare, tegner der sig følgende billede i forhold til signifikante forskelle mellem grupper: De ældre er mere ærlige end de yngre. 82 pct. af de årige har ikke omgået reglerne. Blandt de årige er tallet 63 pct. Nordjyderne er de mest ærlige: I Region Nordjylland har 80 pct. overholdt reglerne. I Syddanmark og Hovedstaden er tallet hhv. 67 og 68 pct. De ærlige bor i ejerbolig (76 pct.). Blandt personer, der bor i andelsbolig og lejebolig, er tallet hhv. 60 og 69 pct. Den mest ærlige forsikringstager syntes på denne baggrund at være fra Nordjylland, bo i ejerbolig og være mellem år Skal forsikringsselskaberne bekæmpe svindel? Holdningen hos de ærlige og de anløbne Som vi tidligere har set, mener godt 1/3 (35 pct.), at forsikringsselskaberne skal gøre alt, hvad de kan for at bekæmpe både stort og småt. Over halvdelen (58 pct.) mener, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe svindel, men at de skal koncentrere sig om de store sager, hvor mange penge er på spil. En meget lille gruppe (tre pct.) mener ikke, at forsikringsselskaberne skal gøre en særlig indsats for at bekæmpe. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan svarene fordeler sig blandt gruppen af ærlige og anløbne forsikringstagere. Nedenstående figur 13 viser en opgørelse over, hvor store andele, der mener, at forsikringsselskaberne skal gøre alt, hvad de kan for at bekæmpe eller fokusere på de store sager. Svarene er opdelt i følgende grupper: De ærlige forsikringstagere, gennemsnit af alle de, der har givet en anden forklaring og endelig de, der har skrevet ekstra på en skadesopgørelse, jf. figur Sammenhængen forudsætter dog, at der ikke er samvariation mellem alder, bopæl og boligform. Side 16

18 Figur 13 Andele der mener, at forsikringsselskaberne skal hhv. gøre alt, hvad de kan eller fokusere på de store sager Ja, alt hvad de kan Har ikke gjort noget Har givet anden forklaring Ja, men fokuser på store sager Alle Har skrevet ekstra på Anm.: Gruppen af ærlige forsikringskunder, der angiver ikke at have gjort noget, er på 759 respondenter. Den samlede respondentgruppe er på respondenter angiver at have givet en anden forklaring, og 94 angiver at have skrevet ekstra på anmeldelsen. Der er foretaget signifikanstest, og kategorien 'har ikke gjort noget' er i begge tilfælde forskellig fra kategorierne 'har givet en anden forklaring' samt 'har skrevet ekstra på'. Kilde: på baggrund af Userneeds. Der viser sig en klar tendens. De ærlige kunder mener i højere grad, at forsikringsselskaberne skal gøre alt, hvad de kan for at bekæmpe. Omvendt mener de anløbne i højere grad, at forsikringsselskaberne bør fokusere på de store sager. Blandt de, der ikke har gjort noget, mener 41 pct., at forsikringsselskaberne skal gøre alt, hvad de kan for at bekæmpe svindel. 23 pct. af de anløbne giver udtryk for samme holdning. Har man selv skrevet ekstra på, er der en tendens til, at man gerne ser, at forsikringsselskaberne fokuserer på de store sager, hvor mange penge er på spil. Knap ¾ af de, der selv har skrevet ekstra på en forsikringsanmeldelse, mener, at forsikringsselskaberne skal fokusere på de store sager. Over halvdelen af de, der ikke har gjort noget, er af samme holdning. Blandt de, der har været fast bruger af en bil forsikret i forældrenes navn, mener 27 pct., at forsikringsselskaberne skal gøre alt, hvad de kan for at opklare. Blandt de, der ikke har været fast bruger af en bil forsikret i forældrenes navn, er andelen 37 pct. 4 Blandt de, der har givet en anden forklaring, mener 26 pct., at forsikringsselskaberne skal gøre alt, hvad de kan for at opklare svindel. 37 pct. af de, der ikke har givet en anden forklaring, er af samme opfattelse. 4 Forskellen er statistisk signifikant ved et niveau på 5,2 pct., dvs. for alle praktiske formål på et 5 pct. signifikansniveau. Side 17

19 10.2. Hvor langt må selskaberne gå? Holdningen hos de ærlige og de anløbne Er der forskel på holdningen blandt de ærlige og de anløbne? Det er undersøgt ved at arbejde videre med figur 12, der vedrører, hvor langt forsikringsselskaberne må gå for at opklare eller afdække en mistanke. I nedenstående figur 14 er fokus på de, der har svaret, at selskaberne i høj/nogen grad bør have adgang til videomateriale, må skygge en person, må spørge en nabo samt videofilme på gaden. Først vises resultatet for de, der angiver ikke at have gjort noget altså de ærlige forsikringskunder. Dernæst opridses svarene for alle respondenterne. Hernæst svarene for personer, der har svaret, at de hhv. har givet en anden forklaring eller skrevet ekstra på, jf. figur 14. Figur 14 Andel som i høj/nogen grad mener, at selskaberne må få adgang til videomateriale mv Adgang til video Skygge person Spørge nabo Videofilme på gaden Har ikke gjort noget Alle Har givet anden forklaring Har skrevet ekstra på Anm.: Gruppen af ærlige forsikringskunder, der angiver ikke at have gjort noget, er på 759 respondenter. Den samlede respondentgruppe er på respondenter angiver at have givet en anden forklaring, og 94 angiver at have skrevet ekstra på anmeldelsen. De forventede sammenhænge fremkommer. Dog viser statistiske test af gruppen af ærlige ('har ikke gjort noget') mod katergorierne 'har givet en anden forklaring' og 'har skrevet ekstra på', at alene følgende forskelle er signifikante: Adgang til video forskellen mellem de de ærlige og de, der har skrevet ekstra på. Spørge nabo forskellen mellem de ærlige og de, der har skrevet ekstra på. Videofilme på gaden forskellen mellem de ærlige og de, der har givet en anden forklaring. Forskellen mellem de ærlige og de, der har skrevet ekstra på. 5 Kilde: på baggrund af Userneeds. Tendensen fra figur 13 går igen. Der er indikationer på, at gruppen af ærlige forsikringskunder mener, at forsikringsselskaberne bør gå længst for at opklare og afdække en mistanke. Figur 14 viser bl.a. følgende signifikante forskelle: 5 Sidstnævnte forskel er statistisk signifikant ved et niveau på 5,3 pct., dvs. for alle praktiske formål på et 5 pct. signifikansniveau. Side 18

20 81 pct. af de ærlige forsikringskunder mener, at forsikringsselskaberne bør have adgang til eksisterende videomateriale. Blandt de, der har skrevet ekstra op skadesopgørelsen, er 70 pct. af samme holdning 57 pct. af de ærlige forsikringskunder mener, det er i orden at spørge naboen ved mistanke om. 45 pct. af de, der har skrevet ekstra på opgørelsen, mener det samme 49 pct. af de ærlige forsikringskunder mener, at det er i orden at filme en mistænkt på gaden. Her mener 1/3 af de, der har givet en anden forklaring, at det er acceptabelt. Side 19

21 Bilag 1: Metode Rapporten om er baseret på en spørgeskemaundersøgelse gennemført af Userneeds for i perioden 20. til 30. oktober personer deltog i undersøgelsen, der er repræsentativ på parametrene køn, alder, geografi, uddannelsesniveau og husstandsindkomst. Resultaterne i denne type undersøgelse vil altid være behæftet med en vis usikkerhed. Tabel 1 viser usikkerhedsmarginen ved forskellige størrelser respondentgrupper samt brug af signifikansniveauer på hhv. 1, 5 og 10 pct. Benyttes et 5 pct. signifikansniveau, giver det som udgangspunkt en usikkerhedsmargin på ca. +/- 3 pct. ved respondenter. Statistiske test med signifikans på 5 pct. niveau betyder, at der er mindre end 5 pct. sandsynlighed for, at en forskel mellem to grupper beror på en tilfældighed. Der omtales i rapporten ikke sammenhænge, der ikke opfylder et signifikansniveau på 5 pct. Tabel 1 Konfidensinterval ved forskellige respondentgruppestørrelser og signifikansniveauer 90 pct. 95 pct. 99 pct. --- point /- 1,2 +/- 1,4 +/- 1, /- 2,6 +/- 3,1 +/- 4, /- 3,7 +/- 4,4 +/- 5, /- 5,2 +/- 6,2 +/- 8, /- 8,2 +/- 9,8 +/- 12,9 Anm.: De rapporterede konfidensintervallene er de størst mulige for de nævnte respodentgrupper svarende til, at grupperne deler sig i to lige store dele. Signifikanstest angiver som udgangspunkt blot, om en forskel beror på en tilfældighed. Ofte er det mere informativt at vide, hvilke værdier en given parameter kan antage. Denne information indeholdes i konfidensintervaller, der angiver et interval, inden for hvilket parameteren med en given sandsynlighed befinder sig. I det følgende angives konfidensintervallet som en note under figurerne. Vi benytter et 95 pct. konfidensinternal. Med andre ord kan vi med 95 pct. sikkerhed sige, at resultatet vil være inden for et givent interval. Overordnet gælder, at jo smallere konfidensintervallet er, jo bedre. Side 20

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014 Analyserapport Danskernes syn på 2014 2014:3 Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2.

Læs mere

Indhold 05.02.2011. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91

Indhold 05.02.2011. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indhold 05.02.2011 Forsikringssvindel - et projekt om åbenhed og gennemsigtighed 2 1. Baggrund 2 2. Undersøgelse om danskernes forhold til forsikringssvindel 2 4. Projektets faser 6 5. Gråzoner og farverige

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Anmeldelse af ansvarsskade

Anmeldelse af ansvarsskade Anmeldelse af ansvarsskade Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011.

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011. Forbrugerpanelet om forsikring Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring,

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 16% 96 11% 10 16% 5 13% 8 Bekymret 41% 244 41% 36 41% 13 37% 23 Kun lidt bekymret 37% 222 44% 38 41% 13 45% 28 Slet ikke bekymret 5% 31 3% 3 3% 1

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Danskernes finansielle forståelse

Danskernes finansielle forståelse MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Analyserapport 2:5 Morten Brønnum Andersen Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Forsikringssvindel. - hvem, hvordan og hvorfor. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:9. Andreas Østergaard Nielsen

Forsikringssvindel. - hvem, hvordan og hvorfor. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:9. Andreas Østergaard Nielsen - hvem, hvordan og Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2. Muligheder for at

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

Klagevejledning. AIG klageansvarlige

Klagevejledning. AIG klageansvarlige Vores kunder forsikrer sig mod en række risici i hverdagen og har dermed en række forventninger til os som forsikringsselskab. Derfor bestræber vi os altid på at sikre, at vores kunder får en god, ansvarlig

Læs mere

Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel

Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel belyst ved Forbrugsundersøgelsen 2 Christina Gordon Stephansen Rasmus Mikkelsen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Markedet for tillægsforsikringer

Markedet for tillægsforsikringer Markedet for tillægsforsikringer Tillægsforsikringer defineres i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Undersøgelse af markedet for tillægsforsikringer som en særskilt forsikring, der dækker de skader, der

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Indbrud i Danmark og vores nabolande

Indbrud i Danmark og vores nabolande Analyserapport Indbrud i Danmark og 214:1 Andreas Østergaard Nielsen Christina Gordon Stephansen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering Foredragsmarkedet Foredragsevaluering August 2014 Manglende evaluering skaber dårligere oplevelse af foredrag En undersøgelse gennemført af Voxmeter for Speakerscore om det Danske foredragsmarked viser,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Uforsikrede restgrupper

Uforsikrede restgrupper MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Anna Elisabeth M. Jakobsen Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

Lyngallup om doggybags Dato: 27. marts 2012

Lyngallup om doggybags Dato: 27. marts 2012 Lyngallup om doggybags Dato: 27. marts 2012 Metode Feltperiode: 22. 27. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 1 Hvad er en heltidsulykkesforsikring? Heltidsulykkesforsikringen sikrer dig, hvis du bliver varigt invalid ved

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Dit liv. Dine forsikringer

Dit liv. Dine forsikringer Dit liv. Dine forsikringer a Velkommen codan.dk 2 Alle mennesker er forskellige. Derfor har vi brug for forskellige forsikringer. Hos os sammensætter du selv dine forsikringer, så de passer til, hvem du

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan 2 Privat HOS CODAN ER VI ALTID KLAR TIL AT BRINGE DIG VIDERE Ideen med forsikringer er, at man kan leve sit liv og gøre de ting,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Hvad ved du om dine naboer?

Hvad ved du om dine naboer? Naboer Hvad ved du om dine naboer? Hvilke(t) job de har 73% Hvilken uddannelse de har 45% Hvilken social baggrund de har 38% Hvilken religion de tilhører Hvem deres omgangskreds er 27% 27% Hvor meget de

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten Effektanalyse af R.E.M. - koncerten 25. juni 2005 på Forum Horsens Stadion 2 Tekst: Jesper Langkjær Horsens Kommune Udgiver: PR-gruppen Horsens Kommune Foto: Per Algreen og Ulrich Bache Opsætning: Grafisk

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank

Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank Vælgerne dømmer politikere hårdest for pjæk og pjank Via videnskabelig metode er vælgerne for første gang spurgt om hvilken type skandale, de finder mest skadelig for folkevalgte politikere. Mens 3 ud

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Opgave 1. Hr. Hansen havde trods sit fald formået at give et godt signalement af Anne og Michael, som blev anholdt, mens de sad og drak øl.

Opgave 1. Hr. Hansen havde trods sit fald formået at give et godt signalement af Anne og Michael, som blev anholdt, mens de sad og drak øl. 2 Opgave 1 Søren kom kørende i bil inde i centrum. Hans kæreste, Anne, sad på passagersædet. Myldretidstrafikken var tæt, så hastigheden var lav. Ved et busstoppested stod Michael og ventede på bussen.

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

SINGLER NY Aldersfordeling

SINGLER NY Aldersfordeling SINGLER NY Aldersfordeling Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. november- 1. december 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe:

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse Juni 203 ISBN 978-87-92689-79-5 Københavns Kommune Juni 203 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade 3 Postboks 453 Københavns

Læs mere