Danskernes syn på forsikringssvindel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskernes syn på forsikringssvindel"

Transkript

1 MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Danskernes syn på Morten Brønnum Andersen Philip Heymans Allé Hellerup Telefon www. forsikringogpension.dk

2

3 Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2. Forsikringssvindel i et internationalt perspektiv 5 3. ulovligheder og dårlig adfærd 6 4. Indikationer på omfang af 7 5. Situationsbeskrivelser. Er det svindel, hvis 9 6. Hvordan vil du reagere, hvis du fik kendskab til Konsekvenser af Skal forsikringsselskaberne bekæmpe svindel? Hvor langt må forsikringsselskaberne gå? Nærmere undersøgelse af de ærlige og de anløbne 15 Skal forsikringsselskaberne bekæmpe svindel? Holdningen hos de ærlige og de anløbne 16 Hvor langt må selskaberne gå? Holdningen hos de ærlige og de anløbne 18 Bilag 1: Metode 20 Bilag 2: Oversigt over spørgsmål og svar 21 Side 2

4 Side 3

5 1. Indledning og sammenfatning Rapporten om er baseret på en spørgeskemaundersøgelse gennemført af Userneeds for i perioden 20. til 30. oktober personer deltog i undersøgelsen, der er repræsentativ på parametrene køn, alder, geografi, uddannelsesniveau og husstandsindkomst. Der omtales i rapporten som udgangspunkt ikke sammenhænge, der ikke opfylder et signifikansniveau på 5 pct. Der angives konfidensintervaller i tilfælde af overlap mellem en eller flere centrale svarkategorier. Se i øvrigt bilag 1 for nærmere omtale af metoden og bilag 2 for spørgsmålsformulering. Det er i sagens natur vanskeligt at estimere udbredelsen af. Internationale undersøgelser peger på, at omkring 10 pct. af de samlede udbetalinger af erstatninger kan henføres til svindel. Det er altså ikke ubetydelige beløb, der svindles for beløb som det store flertal af ærlige forsikringskunder i sidste ende må betale. Forsikringssvindel stiller forsikringsselskaberne i et dilemma. På den ene side skal de ikke mistænkeliggøre det store flertal af ærlige forsikringskunder med inkvisitoriske spørgsmål og undersøgelser. På den anden side skal de anløbne forsikringskunder ikke kunne vide sig sikre ikke mindst af hensyn til de ærlige kunder, der dermed unødigt får forhøjet deres forsikringspræmier. Formålet med undersøgelsen er blandt andet at få indsigt i danskernes holdning til samt egne erfaringer med. Er det uetisk at svindle? Er det acceptabelt at bekæmpe? Og hvilke redskaber bør forsikringsselskaberne tage i brug ved mistanke om svindel? Undersøgelsens følsomme emne taget i betragtning, har deltagerne indledningsvist haft en ekstra mulighed for at sige 'nej tak' til at deltage i undersøgelsen, da de blev bekendt med emnet. 92 pct. af deltagerne svarede 'ja tak'. Det er i sagens natur vanskeligt at undersøge omfanget af. Man kan vælge at forlade sig på, hvad forsikringsselskaberne opdager. Dette må systematisk undervurdere svindlen. Alternativt kan man spørge folk. Vi har her valgt den sidste løsning og er indforstået med de begrænsninger, der er forbundet med undersøgelse af et følsomt emne, der forlader sig på selvrapportering. Med de forbehold i mente viser undersøgelsen, at: 27 pct. har omgået én eller flere forsikringsregler. De mest udbredte forseelser er, 1) at være fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn, 2) at give forsikringsselskabet en anden forklaring end, hvad der reelt skete, for at få en erstatning, man ikke er berettiget til og 3) at skrive ekstra på anmeldelsen til forsikringsselskabet. Overraskende mange kender nogen, der har omgået forsikringsreglerne. Knap halvdelen kender nogen, der har været fast bruger af en bil forsikret i forældrenes navn. 44 pct. kender nogen, der har skrevet lidt ekstra på anmeldelsen. 41 pct. kender nogen, der har opdigtet en skade. Knap halvdelen af danskerne mener, at det er i orden at være fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn. 12 pct. mener, at det er i orden at skrive lidt ekstra på anmeldelsen til forsikringsselskabet. 1 pct. af befolkningen finder det acceptabelt at opdigte en skade for at få udbetalt erstatning fx melde sin cykel stjålet, selv om den holder i kælderen. Side 4

6 Danskerne mener i høj grad, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe. 35 pct. mener, at selskaberne skal gøre alt, hvad de kan. 58 pct. mener, at selskaberne skal bekæmpe svindel, men fokusere på de store sager, hvor mange penge er på spil. 80 pct. mener, at forsikringsselskaberne bør have adgang til eksisterende videomateriale fra fx tankstationer, der kan dokumentere. Omvendt finder 50 pct. det ikke i orden, at forsikringsselskaberne tager kameraet i egen hånd eller starter egen efterforskning for at afdække mistanke om. De ærlige forsikringskunder mener i højere grad, at forsikringsselskaberne skal gøre alt, hvad de kan for at bekæmpe svindel (41 pct. af de ærlige mod 17 pct. af de, der har skrevet ekstra på anmeldelsen ). Omvendt er der større forståelse blandt de anløbne kunder for, at forsikringsselskaberne fokuserer på de større sager. Knap ¾ af de, der selv har skrevet ekstra på en forsikringsanmeldelse, mener, at forsikringsselskaberne bør fokusere på de store sager. 2. Forsikringssvindel i et internationalt perspektiv Forsikringssvindel er, i modsætning til mere synlige forbrydelser som fx et røveri, vanskeligt at opdage. En konsekvens er, at det er svært at estimere problemets udbredelse og omfang. En undersøgelse af emnet fra Association of British Insurers (ABI) fra juli 2009 estimerer, at uopdaget i Storbritannien koster selskaberne 1,9 mia. om året eller seks pct. af præmierne. 1 Det medfører en årlig ekstraudgift pr. forsikringstager på 44 eller 354 kr. Estimatet baserer sig på: A. Interviews med de ti største britiske forsikringsselskaber samt en række myndigheder med viden på området, B. en survey blandt kunderne samt C. en litteraturgennemgang, der peger på, at mellem syv og 15 pct. af erstatningskravene er svindel. 2 Ovenstående leder frem til en undetected fraud risk multiplier, som ganges det samlede antal opdagede svindelsager, og leder frem til estimatet på 1,9 mia. om året. Estimatet på de 44 pr. forsikringstager eller 6 pct. af præmierne er komparativt set i den lave ende. Den omtalte litteraturgennemgang viser, at undersøgelser fra USA, Australien, Canada, Tyskland og Storbritannien fremkommer med estimater på mellem 10 til 15 pct. af præmierne og syv til 15 pct. af erstatningskravene. Tal fra ABI viser, at ca. 1/5 af forsikringstagerne giver udtryk for, at de vil overveje at puste et forsikringskrav op eller ligefrem opdigte en skade. ABI peger endvidere på, at den potentielle snyder sandsynligvis er mand, i fuldtidsbeskæftigelse, mellem 18 og 34 år, har en indkomst over , har opsparing og investeringer ud over pensionen under en værdi på 5.000, har gæld ud over 1 2 Forskellige undersøgelser estimerer, at udgør mellem pct. af præmierne, 7-15 pct. af værdien af erstatningskravene og pct. af antallet af skadesanmeldelserne. Side 5

7 realkreditlån på mere end og bor i det nordøstlige Storbritannien eller London. 3. ulovligheder og dårlig adfærd Indledningsvist er der spurgt til holdningen til en række ulovlige forhold. Undersøgelsen viser, at stort set ingen finder det i orden at smutte fra regningen på restauranten eller benzinstationen, at opdigte en skade for at få udbetalt erstatning eller modtage ydelser uden at være berettiget, jf. figur 1. Det er heller ikke acceptabelt at forværre person- eller tingskade for at få større erstatning. I den anden ende af skalaen er danskerne ca. delt midt over på spørgsmålet om, hvorvidt det er i orden at være fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn, samt køb af sort arbejde. Figur 1 Andel, der ikke mener det er okay, at smutte fra regningen på restaurant tanke benzin uden at betale opdigte en skade modtage ydelser uberettiget forværre personskade forværre tingskade parkere ulovligt på invalideplads snyde i skat køre med off. transport uden at smide batterier i skraldespanden skrive ekstra på anmeldelsen tage småting med hjem fra arbejdet downloade musik ulovligt lufte hund uden snor købe sort arbejde fast bruge bil forsikret i forældres Kilde: på baggrund af Userneeds. Der er betydelig variation i besvarelserne på omgåelse af forsikringsreglerne. Mindst justits er der om at være fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn, jf. figur 2. Side 6

8 Figur 2 : Det er acceptabelt at Fast bruge bil forsikret i forældres navn Skrive ekstra på anmeldelsen Forværre tingskade Forværre personskade Opdigte en skade Kilde: på baggrund af Userneeds. Ca. halvdelen finder det acceptabelt at være fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn. 12 pct. syntes, det er i orden at skrive lidt ekstra på anmeldelsen til forsikringsselskabet. Når det drejer sig om forværring af ting- og personskade, syntes ca. 5 pct. af respondenterne, at det er i orden. Mindst tolerance er der om opdigtning af en skade. Boks 1 Dyrt at forsikre bilen i fars navn Det kan være dyrt at snyde med navnet på bilforsikringen. I en sag fra Ankenævnet for Forsikring havde en ung mand registreret både sin gamle og nuværende bil i farens navn. Dermed kunne han nøjes med at betale ca. en tredjedel i præmie i forhold til, hvad han ellers skulle have betalt. Dette blev dog opdaget af forsikringsselskabet, da der skulle udbetales erstatning. Forsikringsselskabet ville kun udbetale den andel af erstatningen, der svarede til den betalte præmie, hvilket vil sige en tredjedel af det, der ellers skulle være betalt. Chefkonsulent i Forsikringsoplysningen, Christian Skødt, udtaler, at manden er sluppet billigt, idet der er tale om bedrageri, hvorfor sagen kunne være endt hos politiet. Kilde: Jyllands-Posten Indikationer på omfang af Det er vanskeligt at estimere omfanget af. I undersøgelsen er der spurgt til respondenternes egne erfaringer med omgåelse af reglerne. Efterfølgende om respondenterne kender en eller flere, der har omgået reglerne. 71 pct. har fulgt reglerne, 2 pct. ønsker ikke at svare. Den resterende gruppe på 27 pct. har omgået reglerne på én eller flere måder, jf. figur 3. Side 7

9 Figur 3 Følger du selv reglerne? 2% 27% Har omgået reglerne Følger reglerne Ønsker ikke at svare 71% Kilde: på baggrund af Userneeds. Undersøges det, hvad gruppen af respondenter, der angiver ikke at have fulgt reglerne, har foretaget sig, tegner der sig følgende billede, jf. figur 4. Flest har været fast bruger af en bil, der er forsikret af forældrene. Herefter følger at give en anden forklaring, end hvad der reelt skete samt at have skrevet lidt ekstra på anmeldelsen. Figur 4 Hvad har respondenterne, der ikke følger reglerne, gjort? af totalen Været fast bruger af bil forsikret i forældres navn Givet en anden forklaring Skrevet ekstra på anmeldelsen Forværret en tingskade Opdigtet en skade Andet Forværret en personskade Anm.: Der er tale om en flervalgsbesvarelse. Af respondenter svarer 759, at de ikke har gjort noget af ovenstående. Yderligere 18 ønsker ikke at svare. Tilbage er 289 respondenter svarende til 27 pct., der har foretaget en/flere af ovenstående hændelser. Figuren viser procentdelen i forhold til samtlige besvarelser. 95 pct. konfidensinterval: Været fast bruger af bil forsikret i forældres navn: [8,2;11,8]. Givet en anden forklaring: [7,5;10,9]. Skrevet ekstra på anmeldelsen: [7,1;10,5]. Forværret en tingskade: [1,4;3,1]. Opdigtet en skade: [1,1;2,7]. Andet: [0,8;2,2]. Forværret en personskade: [0,1;0,9]. Kilde: på baggrund af Userneeds. Side 8

10 Respondenterne er efterfølgende spurgt, om de kender nogen, der har omgået reglerne. Det viser sig i høj grad at være tilfældet, jf. figur 5. Figur 5 Kender du nogen, der har Været fast bruger af bil forsikret i forældres navn Skrevet ekstra på anmeldelsen Givet en anden forklaring Forværret en tingskade Opdigtet en skade Forværret en personskade Anm.: 95 pct. konfidensinterval: Været fast bruger af bil forsikret i forældres navn: [44,8;50,7]. Skrevet ekstra på anmeldelsen: [40,7;46,7]. Givet en anden forklaring: [38;43,9]. Forværret en tingskade: [22,4;27,6]. Opdigtet en skade: [19,5;24,4] Forværret en personskade: [13,3;17,6]. Kilde: på baggrund af Userneeds. Også i omgangskredsen viser det forhold, at nogle er fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn, at være den mest udbredte forseelse. Overraskende mange angiver, at de kender nogle, der har skrevet lidt ekstra på anmeldelsen samt givet en anden forklaring med henblik på at få en større erstatning. 5. Situationsbeskrivelser. Er det svindel, hvis Respondenterne er blevet præsenteret for fem forskellige situationsbeskrivelser. For hver situation blev de bedt angive, i hvor høj grad de opfatter det beskrevne som. Fælles for dem alle er, at hovedparten af respondenterne i høj eller nogen grad opfatter det beskrevne som svindel, jf. figur 6. Side 9

11 Figur 6 I hvor høj grad er det at melde skjult cykel stjålet ødelægge taget selv skrive 25 cd'er ekstra på søge erstatning for stjålet, ulåst cykel undlade at fortælle, at man var fuld Ved ikke Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad Anm.: For den præcise spørgsmålsformulering se bilag 1, spørgsmål Kilde: på baggrund af Userneeds. Svarene indikerer at anmelder en forsikringstager en skade, som reelt ikke har fundet sted eller som vedkommende selv har afstedkommet, så er der bred enighed om, at der er tale om svindel. Er der derimod tale om, at cyklen måske ikke var låst eller en cyklist faldt af i beruset tilstand, så er der derimod en større tendens til blot 'i nogen grad' og i et vist omfang til dels også 'i ringe grad' at opfatte det som. 6. Hvordan vil du reagere, hvis du fik kendskab til Respondenterne er blevet spurgt, hvordan de ville reagere, hvis de fik kendskab til, at en bekendt har begået, jf. figur 7: For alle de nævnte scenarier er det et fællestræk, at den største enkeltgruppe ikke ville foretage sig noget. Mellem 45 og 68 pct. ville ikke blande sig. Mindst accept er der til den bekendte, der melder en gemt cykel stjålet: 45 pct. vil ikke blande sig, 36 pct. vil bidrage med oplysninger, hvis de blev kontaktet af et forsikringsselskab, og fem pct. ville kontakte politi eller forsikringsselskab. Mellem en og fem pct. ville kontakte politiet eller forsikringsselskabet, hvis de fik kendskab til ovenstående. Mellem 23 og 36 pct. ville bidrage med oplysninger, hvis de blev kontaktet af et forsikringsselskab. Heraf ville mellem 10 og 15 pct. modvilligt bidrage med oplysningerne, hvis de blev kontaktet af et forsikringsselskab. Side 10

12 Figur 7 Hvordan ville du reagere, hvis du fik kendskab til, at en bekendt melder gemt cykel stjålet selv ødelægger tag overdriver smerter skriver 25 ekstra cd'er på Vil kontakte politi/selskab Andet/Ved ikke Bidrage/modvilligt bidrage med oplysninger Vil ikke blande mig Anm.: For den præcise spørgsmålsformulering se bilag 1, spørgsmål Kilde: på baggrund af Userneeds. søger erstatning for stjålet, ulåst cykel 7. Konsekvenser af Respondenterne er blevet spurgt til deres holdning til konsekvenserne af, jf. figur 8. Figur 8 Konsekvenserne af Konsekvens for selskab Konsekvens for forsikringstagere Kun konsekvens for mig, hvis det opdages Ingen, selskaberne har penge nok Kilde: på baggrund af Userneeds. Det fremgår, at: Ved ikke Uenig Enig 10 pct. erklærer sig enige i, at ingen konsekvenser har, da forsikringsselskaberne har penge nok. Side 11

13 91 pct. er enige i, at har konsekvenser for hhv. selskaberne og de øvrige forsikringstagere. 29 pct. mener, at udelukkende har konsekvenser for dem selv, hvis det bliver opdaget. Hvem er de 29 pct., der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnet om, at udelukkende har konsekvenser for en selv, hvis det bliver opdaget? En nærmere undersøgelse tegner følgende billede, jf. figur 9. Figur 9 Andele der er enige/meget enige i, at kun har individuelle konsekvenser, hvis det opdages Har skrevet ekstra på Alle Har givet en anden forklaring Har ikke gjort noget Anm.: Gruppen, der erklærer sig enige/meget enige i ovenstående, er på 313 respondenter ud af den samlede gruppe på respondenter angiver at have givet en anden forklaring. 34 af disse erklærer sig enige/meget enige i ovenstående. 94 angiver at have skrevet ekstra på anmeldelsen. 37 af disse erklærer sig enige/meget enige i ovenstående. 95 pct. konfidensinterval: Har skrevet ekstra på: [29,5;49,2]. Har givet en anden forklaring: [25,3;44,1]. Alle: [26,6;32,1]. Har ikke gjort noget: [24,2;30,6]. Om end de forventede sammenhænge fremkommer, så viser en statistisk test, at det alene er forskellen mellem de ærlige, der ikke har gjort noget og de, der har skrevet ekstra på, der er statistisk signifikant. Kilde: på baggrund af Userneeds. Blandt de, der har skrevet ekstra på anmeldelsen, er det knap 40 pct., der er enige/meget enige i, at kun har individuelle konsekvenser, hvis det opdages. Ca. 35 pct. af de, der har givet en anden forklaring, giver udtryk for det samme. Blandt de, der angiver ikke at have gjort noget, er godt ¼ af samme opfattelse. 8. Skal forsikringsselskaberne bekæmpe svindel? Skal forsikringsselskaberne i det hele taget bekæmpe? Det skal de afgjort, mener danskerne, jf. figur 10. Side 12

14 Figur 10 Skal forsikringsselskaberne bekæmpe? 3% 4% 35% Ja - alt hvad de kan Ja - men de skal fokusere på store sager Nej - ingen særlig indsats Ved ikke 58% Kilde: på baggrund af Userneeds. 35 pct. mener, at forsikringsselskaberne skal gøre alt, hvad de kan for at bekæmpe både stort og småt. Den største gruppe på 58 pct. mener, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe svindel, men at de skal koncentrere sig om de store sager, hvor mange penge er på spil. Blot tre pct. af respondenterne mener, at forsikringsselskaberne ikke skal gøre en særlig indsats for at bekæmpe. Blandt respondenterne, der har svaret ja til ovenstående spørgsmål, er der yderligere spurgt til, hvorfor de mener, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe, jf. figur 11. Side 13

15 Figur 11 Hvorfor skal forsikringsselskaberne bekæmpe? af samtlige at opretholde moral omkring svindel i samfundet at sikre billige forsikringer at afsløre dem, der begår at sikre solidaritet mellem forsikringstagerne Anm.: Der er tale om en flervalgsbesvarelse, hvorfor tallene ikke summerer til 100 pct. Ovenstående procentdele er udregnet på baggrund af den samlede population. For den præcise spørgsmålsformulering se bilag 1, spørgsmål 43. Kilde: på baggrund af Userneeds. Flest mener, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe svindel under henvisning til at opretholde en vis moral om forsikringer i samfundet. Herefter følger hensynet til priserne for forsikringer, der som følge af svindel alt andet lige må blive højere. En meget lille gruppe svarer, at det ikke er forsikringsselskabernes opgave at bekæmpe. Stort set alle i denne gruppe giver som begrundelse, at det er politiets opgave at bekæmpe. 9. Hvor langt må forsikringsselskaberne gå? Hvor langt må eller bør forsikringsselskaberne gå for at opklare eller afdække en mistanke? De første eksempler omhandler adgang til eksisterende videoovervågning samt forsikringsselskabernes egne fremskaffelser af videomateriale: En mand melder sin bil stjålet fra en tankstation. Tankstationen har videoovervågning, og den viser, at mandens bil slet ikke har været på tankstationen. Som reglerne er i dag, har forsikringsselskaberne ikke adgang til videomaterialet. En kvinde påstår, at hun har fået en permanent rygskade efter en trafikulykke. Tekniske undersøgelser viser imidlertid, at der slet ikke har været et trafikuheld. Vil det være i orden, at forsikringsselskabet videofilmer kvinden, når hun færdes på gaden for at afklare, om hun i realiteten er uarbejdsdygtig? De næste eksempler omhandler tyveri og efterfølgende skygning af mistænkte samt kontakt til en nabo: Side 14

16 En mand har fået erstatning for tyveri af en veteranbil. Han går imidlertid hver aften hen på et værksted, hvor han restaurerer selvsamme bil med nye reservedele. I hvor høj grad synes du, at det er i orden, at forsikringsselskabet lader manden skygge hen til værkstedet? En kvinde har anmeldt et tyveri af tre næsten nye B&O fladskærme til godt kr., som hun ikke har kvitteringer for. Forsikringsselskabet får begrundet mistanke om, at der er begået, idet hun for nylig har mistet sit job, samt både hendes hus og bil er samtidig sat til salg. I hvor høj grad syntes du, at det er i orden, at forsikringsselskabet kontakter kvindens nabo for at udspørge om kvinden? Svarene på ovenstående spørgsmål fremgår af figur 12. Figur 12 Hvor langt må forsikringsselskaberne gå? Adgang til video Skygge person Spørge nabo Videofilme på gaden I høj/nogen grad I ringe grad/slet ikke Anm.: For de tre første scenarier er forskellene statistisk signifikant. Det er ikke tilfældet for det sidste scenarie: 95 pct. konfidensinterval: Videofilme på gaden. I høj/nogen grad: [43,4;49,4]. I ringe grad/slet ikke: [46,6;52,6]. Kilde: på baggrund af Userneeds. Der tegner sig et billede af, at respondenterne mener, at forsikringsselskaberne i høj/nogen grad (80 pct.) må få adgang til allerede eksisterende videomateriale. Over halvdelen af respondenterne mener, at det er i orden at skygge en person mistænkt for. Det samme er tilfældet mht. at spørge naboen. Omvendt mener halvdelen af respondenterne ikke/i ringe grad, at forsikringsselskaberne skal have lov til at videofilme forsikringstagere, der er mistænkt for. 10. Nærmere undersøgelse af de ærlige og de anløbne Forsikringskunderne kan lidt populært deles op i en stor gruppe ærlige kunder og en mindre gruppe mere eller mindre anløbne. Hertil kunne føjes gruppen af respondenter, der kender nogle, der har omgået en eller flere forsikringsregler, hvilket overraskende mange gør. Knap halvdelen kender nogen, der har været fast bruger af en bil forsikret i forældrenes navn. 44 pct. kender nogen, der har Side 15

17 skrevet lidt ekstra på anmeldelsen. 41 pct. kender nogen, der har opdigtet en skade. Imidlertid kan såvel den ærlige som den anløbne forsikringstager kende nogle, der har omgået en eller flere regler. For de anløbne kan der evt. være tale om, at den, de kender, som har overtrådt en regel, er dem selv. Gruppen undersøges derfor ikke nærmere i det følgende. De ærlige: Knap 2/3 af forsikringskunderne kan karakteriseres som ærlige. 71 pct. svarer, at de ikke har foretaget sig ting som eksempelvis at skrive ekstra på anmeldelsen eller været fast bruger af en bil forsikret i forældrenes navn. Respondenterne har endvidere haft mulighed for at svare 'andet', hvorfor de 71 opfattes som det nærmeste, vi kommer gruppen af ærlige forsikringskunder. De anløbne: Lidt over ¼ har omgået én eller flere forsikringsregler. 27 pct. har skrevet ekstra på skadesopgørelsen, givet en anden forklaring og/eller lignende. Hvem er de ærlige og de anløbne forsikringskunder? Blandt de, der i figur 3 angiver ikke at have foretaget sig nogle af de nævnte forseelser og endvidere ikke har svaret andet/ved ikke/vil ikke svare, tegner der sig følgende billede i forhold til signifikante forskelle mellem grupper: De ældre er mere ærlige end de yngre. 82 pct. af de årige har ikke omgået reglerne. Blandt de årige er tallet 63 pct. Nordjyderne er de mest ærlige: I Region Nordjylland har 80 pct. overholdt reglerne. I Syddanmark og Hovedstaden er tallet hhv. 67 og 68 pct. De ærlige bor i ejerbolig (76 pct.). Blandt personer, der bor i andelsbolig og lejebolig, er tallet hhv. 60 og 69 pct. Den mest ærlige forsikringstager syntes på denne baggrund at være fra Nordjylland, bo i ejerbolig og være mellem år Skal forsikringsselskaberne bekæmpe svindel? Holdningen hos de ærlige og de anløbne Som vi tidligere har set, mener godt 1/3 (35 pct.), at forsikringsselskaberne skal gøre alt, hvad de kan for at bekæmpe både stort og småt. Over halvdelen (58 pct.) mener, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe svindel, men at de skal koncentrere sig om de store sager, hvor mange penge er på spil. En meget lille gruppe (tre pct.) mener ikke, at forsikringsselskaberne skal gøre en særlig indsats for at bekæmpe. Spørgsmålet er imidlertid, hvordan svarene fordeler sig blandt gruppen af ærlige og anløbne forsikringstagere. Nedenstående figur 13 viser en opgørelse over, hvor store andele, der mener, at forsikringsselskaberne skal gøre alt, hvad de kan for at bekæmpe eller fokusere på de store sager. Svarene er opdelt i følgende grupper: De ærlige forsikringstagere, gennemsnit af alle de, der har givet en anden forklaring og endelig de, der har skrevet ekstra på en skadesopgørelse, jf. figur Sammenhængen forudsætter dog, at der ikke er samvariation mellem alder, bopæl og boligform. Side 16

18 Figur 13 Andele der mener, at forsikringsselskaberne skal hhv. gøre alt, hvad de kan eller fokusere på de store sager Ja, alt hvad de kan Har ikke gjort noget Har givet anden forklaring Ja, men fokuser på store sager Alle Har skrevet ekstra på Anm.: Gruppen af ærlige forsikringskunder, der angiver ikke at have gjort noget, er på 759 respondenter. Den samlede respondentgruppe er på respondenter angiver at have givet en anden forklaring, og 94 angiver at have skrevet ekstra på anmeldelsen. Der er foretaget signifikanstest, og kategorien 'har ikke gjort noget' er i begge tilfælde forskellig fra kategorierne 'har givet en anden forklaring' samt 'har skrevet ekstra på'. Kilde: på baggrund af Userneeds. Der viser sig en klar tendens. De ærlige kunder mener i højere grad, at forsikringsselskaberne skal gøre alt, hvad de kan for at bekæmpe. Omvendt mener de anløbne i højere grad, at forsikringsselskaberne bør fokusere på de store sager. Blandt de, der ikke har gjort noget, mener 41 pct., at forsikringsselskaberne skal gøre alt, hvad de kan for at bekæmpe svindel. 23 pct. af de anløbne giver udtryk for samme holdning. Har man selv skrevet ekstra på, er der en tendens til, at man gerne ser, at forsikringsselskaberne fokuserer på de store sager, hvor mange penge er på spil. Knap ¾ af de, der selv har skrevet ekstra på en forsikringsanmeldelse, mener, at forsikringsselskaberne skal fokusere på de store sager. Over halvdelen af de, der ikke har gjort noget, er af samme holdning. Blandt de, der har været fast bruger af en bil forsikret i forældrenes navn, mener 27 pct., at forsikringsselskaberne skal gøre alt, hvad de kan for at opklare. Blandt de, der ikke har været fast bruger af en bil forsikret i forældrenes navn, er andelen 37 pct. 4 Blandt de, der har givet en anden forklaring, mener 26 pct., at forsikringsselskaberne skal gøre alt, hvad de kan for at opklare svindel. 37 pct. af de, der ikke har givet en anden forklaring, er af samme opfattelse. 4 Forskellen er statistisk signifikant ved et niveau på 5,2 pct., dvs. for alle praktiske formål på et 5 pct. signifikansniveau. Side 17

19 10.2. Hvor langt må selskaberne gå? Holdningen hos de ærlige og de anløbne Er der forskel på holdningen blandt de ærlige og de anløbne? Det er undersøgt ved at arbejde videre med figur 12, der vedrører, hvor langt forsikringsselskaberne må gå for at opklare eller afdække en mistanke. I nedenstående figur 14 er fokus på de, der har svaret, at selskaberne i høj/nogen grad bør have adgang til videomateriale, må skygge en person, må spørge en nabo samt videofilme på gaden. Først vises resultatet for de, der angiver ikke at have gjort noget altså de ærlige forsikringskunder. Dernæst opridses svarene for alle respondenterne. Hernæst svarene for personer, der har svaret, at de hhv. har givet en anden forklaring eller skrevet ekstra på, jf. figur 14. Figur 14 Andel som i høj/nogen grad mener, at selskaberne må få adgang til videomateriale mv Adgang til video Skygge person Spørge nabo Videofilme på gaden Har ikke gjort noget Alle Har givet anden forklaring Har skrevet ekstra på Anm.: Gruppen af ærlige forsikringskunder, der angiver ikke at have gjort noget, er på 759 respondenter. Den samlede respondentgruppe er på respondenter angiver at have givet en anden forklaring, og 94 angiver at have skrevet ekstra på anmeldelsen. De forventede sammenhænge fremkommer. Dog viser statistiske test af gruppen af ærlige ('har ikke gjort noget') mod katergorierne 'har givet en anden forklaring' og 'har skrevet ekstra på', at alene følgende forskelle er signifikante: Adgang til video forskellen mellem de de ærlige og de, der har skrevet ekstra på. Spørge nabo forskellen mellem de ærlige og de, der har skrevet ekstra på. Videofilme på gaden forskellen mellem de ærlige og de, der har givet en anden forklaring. Forskellen mellem de ærlige og de, der har skrevet ekstra på. 5 Kilde: på baggrund af Userneeds. Tendensen fra figur 13 går igen. Der er indikationer på, at gruppen af ærlige forsikringskunder mener, at forsikringsselskaberne bør gå længst for at opklare og afdække en mistanke. Figur 14 viser bl.a. følgende signifikante forskelle: 5 Sidstnævnte forskel er statistisk signifikant ved et niveau på 5,3 pct., dvs. for alle praktiske formål på et 5 pct. signifikansniveau. Side 18

20 81 pct. af de ærlige forsikringskunder mener, at forsikringsselskaberne bør have adgang til eksisterende videomateriale. Blandt de, der har skrevet ekstra op skadesopgørelsen, er 70 pct. af samme holdning 57 pct. af de ærlige forsikringskunder mener, det er i orden at spørge naboen ved mistanke om. 45 pct. af de, der har skrevet ekstra på opgørelsen, mener det samme 49 pct. af de ærlige forsikringskunder mener, at det er i orden at filme en mistænkt på gaden. Her mener 1/3 af de, der har givet en anden forklaring, at det er acceptabelt. Side 19

21 Bilag 1: Metode Rapporten om er baseret på en spørgeskemaundersøgelse gennemført af Userneeds for i perioden 20. til 30. oktober personer deltog i undersøgelsen, der er repræsentativ på parametrene køn, alder, geografi, uddannelsesniveau og husstandsindkomst. Resultaterne i denne type undersøgelse vil altid være behæftet med en vis usikkerhed. Tabel 1 viser usikkerhedsmarginen ved forskellige størrelser respondentgrupper samt brug af signifikansniveauer på hhv. 1, 5 og 10 pct. Benyttes et 5 pct. signifikansniveau, giver det som udgangspunkt en usikkerhedsmargin på ca. +/- 3 pct. ved respondenter. Statistiske test med signifikans på 5 pct. niveau betyder, at der er mindre end 5 pct. sandsynlighed for, at en forskel mellem to grupper beror på en tilfældighed. Der omtales i rapporten ikke sammenhænge, der ikke opfylder et signifikansniveau på 5 pct. Tabel 1 Konfidensinterval ved forskellige respondentgruppestørrelser og signifikansniveauer 90 pct. 95 pct. 99 pct. --- point /- 1,2 +/- 1,4 +/- 1, /- 2,6 +/- 3,1 +/- 4, /- 3,7 +/- 4,4 +/- 5, /- 5,2 +/- 6,2 +/- 8, /- 8,2 +/- 9,8 +/- 12,9 Anm.: De rapporterede konfidensintervallene er de størst mulige for de nævnte respodentgrupper svarende til, at grupperne deler sig i to lige store dele. Signifikanstest angiver som udgangspunkt blot, om en forskel beror på en tilfældighed. Ofte er det mere informativt at vide, hvilke værdier en given parameter kan antage. Denne information indeholdes i konfidensintervaller, der angiver et interval, inden for hvilket parameteren med en given sandsynlighed befinder sig. I det følgende angives konfidensintervallet som en note under figurerne. Vi benytter et 95 pct. konfidensinternal. Med andre ord kan vi med 95 pct. sikkerhed sige, at resultatet vil være inden for et givent interval. Overordnet gælder, at jo smallere konfidensintervallet er, jo bedre. Side 20

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014 Analyserapport Danskernes syn på 2014 2014:3 Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2.

Læs mere

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014 Analyserapport Danskernes syn på 2014 2014:3 Andreas Østergaard Nielsen Marie-Louise Søgaard Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning

Læs mere

5 % 22 % 47 % Mindsk forsikringssvindel med FDC s HUGIN-løsning. Forsikringssvindel et fortsat voksende problem. Danskernes syn på forsikringssvindel

5 % 22 % 47 % Mindsk forsikringssvindel med FDC s HUGIN-løsning. Forsikringssvindel et fortsat voksende problem. Danskernes syn på forsikringssvindel Mindsk forsikringssvindel med FDC s HUGIN-løsning Forsikringssvindel er et voksende problem, og bekæmpelse heraf medfører høje omkostninger. Dette White Paper præsenterer omfanget af forsikringssvindel

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Indhold 05.02.2011. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91

Indhold 05.02.2011. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indhold 05.02.2011 Forsikringssvindel - et projekt om åbenhed og gennemsigtighed 2 1. Baggrund 2 2. Undersøgelse om danskernes forhold til forsikringssvindel 2 4. Projektets faser 6 5. Gråzoner og farverige

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

OPDAGET FORSIKRINGSSVINDEL I DANMARK 2017 SIDE 1

OPDAGET FORSIKRINGSSVINDEL I DANMARK 2017 SIDE 1 SIDE 1 Opdaget forsikringssvindel i Danmark 2017 SIDE 2 SIDE 3 Indledning Forsikring og pension bygger på gensidig tillid mellem forsikringstageren og forsikringseller pensionsselskabet. Som kunde forventer

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Den uforsikrede restgruppe indbo- og ulykkesforsikringer

Den uforsikrede restgruppe indbo- og ulykkesforsikringer 22. DECEMBER 216 Den uforsikrede restgruppe indbo- og ulykkesforsikringer AF PETER FOXMAN Indledning og sammenfatning En måde at belyse omfang af og karakteristika ved restgruppen af uforsikrede husstande

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Risikoen for at have et dårligt psykisk helbred mere end fordobles for personer med et belastende

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Eksempler på forsikringssvindeldomme. Dømt for bedrageri pga. fingeret færdselsuheld

Eksempler på forsikringssvindeldomme. Dømt for bedrageri pga. fingeret færdselsuheld Eksempler på forsikringssvindeldomme 28.04.2016 Dømt for bedrageri pga. fingeret færdselsuheld A, B og C blev tiltalt for bedrageri efter et biluheld de alle var involverede i. B forklarede, at årsagen

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har fået permanent nedsat erhvervsevne Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 2 l oktober 2009 l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 2 l oktober 2009 l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 20 l Profil l l Side 1 af 6 l I løbet af 2009 har der været mediefokus på forsikringssvindel. Flere investorer har derfor udtrykt bekymring

Læs mere

Anmeldelse af ansvarsskade

Anmeldelse af ansvarsskade Anmeldelse af ansvarsskade Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Faktapapir om hæleri. 6. november 2015. Sagsbehandler: AVO

Faktapapir om hæleri. 6. november 2015. Sagsbehandler: AVO Faktapapir om hæleri 6. november 2015 1.0 Hvad er hæleri, og hvordan straffes det? Hæleri er en kriminel handling, som knytter sig til salg, køb, modtagelse, transport og opbevaring af genstande, der stammer

Læs mere

Undersøgelse af hæleri danskernes viden, holdning og adfærd

Undersøgelse af hæleri danskernes viden, holdning og adfærd Undersøgelse af hæleri danskernes viden, holdning og adfærd Baggrund Køb og salg af stjålne varer (hæleri) er et stigende problem i Danmark. Selvom antallet af indbrud er stigende, og forsikringsselskabernes

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter:

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: koncerter og livemusik AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Når tusinder af danskere hvert år går til koncerter på spillesteder, festivaler, på værtshuse og

Læs mere

Anmeldelse af ansvarsskade

Anmeldelse af ansvarsskade Anmeldelse af ansvarsskade Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere

Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere Undersøgelse gennemført for Sikkerhedsstyrelsen af WEBPOL online markedsanalyse i november 2010 Undersøgelsens gennemførelse Målgruppe

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Har du nogensinde købt en vare, brugt den, og efterfølgende forsøgt at bytte den i en butik?

Har du nogensinde købt en vare, brugt den, og efterfølgende forsøgt at bytte den i en butik? Analysenotat Mange danskere snyder med returvarer Byttesystemet sikrer forbrugere gode muligheder for at fortryde køb, og få kompensation hvis en vare viser sig at være gået i stykker. En analyse baseret

Læs mere

Forsikringssvindel. en litteraturoversigt. Forsikring & Pension Analyserapport 2010:7. Thomas Gade

Forsikringssvindel. en litteraturoversigt. Forsikring & Pension Analyserapport 2010:7. Thomas Gade MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Forsikringssvindel en Thomas Gade Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 16% 96 11% 10 16% 5 13% 8 Bekymret 41% 244 41% 36 41% 13 37% 23 Kun lidt bekymret 37% 222 44% 38 41% 13 45% 28 Slet ikke bekymret 5% 31 3% 3 3% 1

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

Medlemmerne og boligforhold

Medlemmerne og boligforhold Analyse for Ældre Sagen: Medlemmerne og boligforhold Rapport August 2007 Indhold Baggrund, formål og metode side 3-4 Del 1: Konklusion side 5-9 Del 2: Detailresultat side 10-58 Side 2 Baggrund, formål,

Læs mere

Et fysisk hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbred og tilbagetrækning

Et fysisk hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbred og tilbagetrækning Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et fysisk hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbred og tilbagetrækning Et hårdt arbejdsliv har store konsekvenser for helbredet og tilknytningen til

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

Hvad ved du om dine naboer?

Hvad ved du om dine naboer? Naboer Hvad ved du om dine naboer? Hvilke(t) job de har 73% Hvilken uddannelse de har 45% Hvilken social baggrund de har 38% Hvilken religion de tilhører Hvem deres omgangskreds er 27% 27% Hvor meget de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Blot en ud af seks respondenter (14%) kendte før de læste det i forbindelse med at skulle besvare dette spørgsmål - til

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

CONSUMER PAYMENT REPORT 2015

CONSUMER PAYMENT REPORT 2015 danmark CONSUMER PAYMENT REPORT Intrum Justitia har indsamlet data fra 22. forbrugere i europæiske lande, for at få indsigt i de europæiske forbrugeres hverdag; deres forbrug og evne til at styre deres

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Erstatning. Erstatning ved personskade

Erstatning. Erstatning ved personskade Erstatning Erstatning ved personskade Mulighederne for at få erstatning er noget af en jungle at navigere i, og det kan være vanskeligt at finde ud af, hvor man kan få erstatning, og hvor meget man kan

Læs mere

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Mange danskere foretrækker danske kolleger og chefer. Open. for

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Mange danskere foretrækker danske kolleger og chefer. Open. for pen for Bus DI Topmødet 11 Analyse Mange danskere foretrækker danske kolleger og Open for Business Mange danskere foretrækker danske kolleger og Ny DI-spørgeundersøgelse af danskernes holdning til udenlandsk

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Råd Befolkningsundersøgelse af danskernes erfaringer, holdninger og viden i forhold til hæleri. Web- og telefonundersøgelse foretaget 17. november 5. januar 2015/16 2311 respondenter

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

En by med under indbyggere

En by med under indbyggere Hvor mange er der i den by, hvor du bor? Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 19% 21 11% 17 17% 36 13% 21 18% 22 Bekymret 37% 42 40% 62 43% 91 38% 63 47% 57 Kun lidt bekymret 38% 43 44%

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen?

Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Hvad var barriererne for at deltage i tarmkræftscreeningen? Indledning Deltagerprocenten er en af de vigtigste faktorer for et screeningsprograms effekt. Det er derfor vigtigt at undersøge, hvilke barrierer

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE

Notat // 05/11/07 IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE IKKE FLERTAL FOR DE OFFENTLIGT ANSATTES LØNKRAV MEN DE OFFENTLIGT ANSATTE ER POSITIVE Et flertal i befolkningen er IKKE villig til at betale mere i skat for at sikre de offentligt ansatte højere løn. Det

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 16. marts 2005. Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 16. marts 2005. Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 16. marts 2005 Klage over tv-reklame for Politiken sendt på TV 2 Birgit Kornum har ved mail af 4. januar

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2016 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid.

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere