Danskernes syn på forsikringssvindel 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskernes syn på forsikringssvindel 2014"

Transkript

1 Analyserapport Danskernes syn på :3 Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon ,

2

3 Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2. Forsikringssvindel i et internationalt perspektiv 5 3. Forsikringssvindel i Danmark 6 4. ulovligheder og dårlig adfærd 6 5. Indikationer på omfang af 8 6. Situationsbeskrivelser. Er det svindel, hvis Hvordan ville du reagere, hvis du fik kendskab til? Konsekvenser af Skal forsikringsselskaberne bekæmpe svindel? Hvor langt må forsikringsselskaberne gå? 15 Bilag 1: Metode 17 Bilag 2: Oversigt over spørgsmål og svar 18 Side 2

4 Side 3

5 1. Indledning og sammenfatning Denne rapport om er baseret på en spørgeskemaundersøgelse gennemført af Userneeds for i perioden 30. maj til 7. juni personer deltog i undersøgelsen, der er repræsentativ på parametrene køn, alder, geografi, uddannelsesniveau og husstandsindkomst. Formålet med undersøgelsen er dels at få indsigt i danskernes holdning til og egne erfaringer med, og dels at undersøge om der er sket en ændring siden undersøgelsen i Hvis der udelukkende vises tal fra 2014, er det fordi, spørgsmålet ikke blev stillet i 2009, eller fordi der ikke er signifikant forskel fra 2009 til Det er i sagens natur vanskeligt at undersøge omfanget af. Man kan vælge at forlade sig på, hvad forsikringsselskaberne opdager. Det vil systematisk undervurdere svindlen. Alternativt kan man spørge folk, som i denne undersøgelse, med de begrænsninger, der er forbundet med at spørge til et følsomt emne, der forlader sig på selvrapportering. Internationale undersøgelser peger på, at omkring 10 pct. af de samlede udbetalinger af erstatninger kan henføres til svindel. I en dansk kontekst svarer det til omkring 4 mia. kr. om året. Det er altså ikke ubetydelige beløb, der svindles for beløb som det store flertal af ærlige forsikringskunder i sidste ende må betale. Forsikringssvindel stiller forsikringsselskaberne i et dilemma. På den ene side ønsker de ikke at mistænkeliggøre det store flertal af ærlige forsikringskunder med inkvisitoriske spørgsmål og undersøgelser. På den anden side skal de anløbne forsikringskunder ikke kunne vide sig sikre ikke mindst af hensyn til de ærlige kunder, som unødigt får forhøjet deres forsikringspræmier. På grund af undersøgelsens følsomme emne har deltagerne indledningsvist haft mulighed for at sige 'nej tak' til at deltage i undersøgelsen, efter de blev bekendt med emnet. 92 pct. af deltagerne svarede 'ja tak'. Det er samme andel som i Resultaterne af undersøgelsen viser, at: 22 pct. har omgået én eller flere forsikringsregler, hvilket er statistisk signifikant færre, end hvad undersøgelsen i 2009 viste, hvor 27 pct. erkendte, at de har omgået én eller flere forsikringsregler. De mest udbredte forseelser er, 1) at være fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn, 2) at give forsikringsselskabet en anden forklaring for at få en erstatning, man ikke er berettiget til og 3) at skrive ekstra på anmeldelsen til forsikringsselskabet. 40 pct. kender nogen, der har været fast bruger af en bil forsikret i forældrenes navn. Dette er signifikant færre end i 2009, hvor halvdelen af de adspurgte kendte nogen, der havde omgået forsikringsreglerne. Andelen af personer, der kender nogen, der har givet en anden forklaring, er faldet fra 44 pct. i 2009 til 32 pct. i Knap 30 pct. kender nogen, der har skrevet lidt ekstra på anmeldelsen. I 2009 undersøgelsen var det 44 pct. Lidt under halvdelen af danskerne mener, at det er i orden at være fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn. 5 pct. mener, at det er i orden at skrive lidt ekstra på anmeldelsen til forsikringsselskabet. 1 pct. af Side 4

6 befolkningen finder det acceptabelt at opdigte en skade for at få udbetalt erstatning fx melde sin cykel stjålet, selvom den står i kælderen. Danskerne mener i høj grad, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe. 39 pct. mener, at selskaberne skal gøre alt, hvad de kan. 52 pct. mener, at selskaberne skal bekæmpe svindel, men fokusere på de store sager, hvor mange penge er på spil. Holdningen til, hvorvidt forsikringsselskaberne skal bekæmpe, og hvilke metoder, det er i orden at bruge, har ikke ændret sig signifikant i forhold til 2009 undersøgelsen. Ifølge loven må forsikringsselskaberne ikke få adgang til eksisterende videomateriale fra fx tankstationer, der kan dokumentere. Trods denne lovgivning mener 77 pct. af danskerne, at forsikringsselskaberne bør have adgang til eksisterende videomateriale. Man skal tænke over, hvad man oplyser om sig selv på sociale medier som fx Facebook. Det er nemlig lovligt, at forsikringsselskabet går ind på en kundes åbne Facebook-profil. 50 pct. af danskerne mener dog, at dette ikke er i orden. 2. Forsikringssvindel i et internationalt perspektiv Forsikringssvindel er vanskeligt at opdage i modsætning til mere synlige forbrydelser som fx røveri. En konsekvens er, at det er svært at bestemme udbredelse og omfang. En undersøgelse fra Association of British Insurers (ABI) fra juli 2009 estimerer, at uopdaget i Storbritannien koster selskaberne 1,9 mia. om året eller seks pct. af præmierne. 1 Det medfører en årlig ekstraudgift per forsikringstager på 44 eller 354 kr. Estimatet baserer sig på: A. Interviews med de ti største britiske forsikringsselskaber samt en række myndigheder med viden om området. B. Et survey blandt kunderne. C. En litteraturgennemgang, der peger på, at mellem 7 og 15 pct. af erstatningskravene er svindel. 2 Af ovenstående kan udledes en undetected fraud risk multiplier, som ganges det samlede antal opdagede svindelsager, hvilket giver estimatet på 1,9 mia. om året. Estimatet er relativt lavt i forhold til andre undersøgelser. Den omtalte litteraturgennemgang viser, at undersøgelser fra USA, Australien, Canada, Tyskland og Storbritannien fremkommer med estimater på mellem pct. af præmierne og 7-15 pct. af erstatningskravene. Tal fra ABI viser, at ca. 1/5 af forsikringstagerne giver udtryk for, at de muligivs vil overdrive et erstatningskrav eller ligefrem opdigte en skade. ABI peger endvidere på, at den potentielle forsikringssvindler sandsynligvis er mand, i fuldtidsbeskæftigelse, mellem 18 og 34 år, har en indkomst over , har opsparing og investeringer ud over pensionen under en værdi på 5.000, har 1 2 Forskellige undersøgelser estimerer, at udgør mellem pct. af præmierne, 7-15 pct. af værdien af erstatningskravene og pct. af antallet af skadesanmeldelserne. Side 5

7 gæld ud over realkreditlån på mere end og bor i det nordøstlige Storbritannien eller London. 3. Forsikringssvindel i Danmark I Danmark tilbageholder forsikringsselskaberne hvert år erstatninger for omkring 400 mio. kr. pga., jf. tabel 1. Det er ikke alt, som selskaberne opdager, og det er formentlig kun toppen af isbjerget, der kan ses af statistikken. Man må derfor formode at det reelle beløb, der svindles for hvert år, er betydeligt højere. Tabel 1 Forsikringssvindel i Danmark, antal sager --- Samlet antal sager Heraf: Løsøre og bygning Auto Personskade mio. kr. --- Tilbageholdte erstatninger Heraf: Løsøre og bygning Auto Personskade Anm.: Tallene bygger på indberetninger fra forsikringsselskaberne, der dækker 2/3 af markedet, og er derefter opregnet til markedsniveau. Kilde: 4. ulovligheder og dårlig adfærd Indledningsvist er der spurgt om holdningen til en lang række ulovlige forhold. Undersøgelsen viser, at stort set ingen finder det i orden at smutte fra regningen på benzinstationen eller restauranten, at opdigte en skade for at få udbetalt erstatning eller modtage ydelser uden at være berettiget, jf. figur 1. Det er heller ikke acceptabelt at forværre person- eller tingskade for at få større erstatning. I den anden ende af skalaen er danskerne ligeligt delt på spørgsmålet om, hvorvidt det er i orden at være fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn, lufte hund uden snor, samt køb og brug af sort arbejde. Side 6

8 Figur 1 Andel der mener, det ikke er i orden, at, 2014 tanke benzin uden at betale smutte fra regningen på restaurant opdigte en skade modtage ydelser uberettiget forværre personskade forværre tingskade skrive ekstra på anmeldelsen snyde i skat parkere ulovligt på invalideplads køre med off. transport uden at betale smide batterier i skraldespanden anden forklaring tage småting med hjem fra arbejdet downloade musik ulovligt købe sort arbejde arbejde sort lufte hund uden snor fast bruge bil forsikret i forældres navn Pct. Kilde: på baggrund af Userneeds. Forsikringssvindel deler i højere grad danskerne. Knap halvdelen af danskerne ser det ikke som at være fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn. Modsat er stort set alle enige om, at det ikke er acceptabelt at skrive ekstra på anmeldelsen, forværre ting- og personskader eller opdigte en skade. Side 7

9 Figur 2 Det er acceptabelt at, 2014 Pct Fast bruge bil forsikret i forældres navn Skrive ekstra på anmeldelsen Forværre tingskade Forværre personskade Opdigte en skade Kilde: på baggrund af Userneeds. Omkring halvdelen finder det acceptabelt at være fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn. 5 pct. synes, at det er i orden at skrive lidt ekstra på anmeldelsen til forsikringsselskabet. Når det drejer sig om forværring af tingog personskade, synes ca. 3 pct. af respondenterne, at det er i orden. Færrest tolererer, at man opdigter en skade. 5. Indikationer på omfang af Det er vanskeligt at estimere omfanget af. I undersøgelsen er der spurgt til respondenternes egne erfaringer med omgåelse af reglerne. Efterfølgende om respondenterne kender en eller flere, der har omgået reglerne. Fra 2009 til 2014 er andelen af danskere, der følger reglerne, steget fra 71 pct. til 77 pct., hvilket er en statistisk signifikant stigning, og andelen, der indrømmer at have omgået reglerne er faldet fra 27 til 22 pct. 1 pct. ønsker ikke at svare, jf. figur 3. Side 8

10 Figur 3 Følger du selv reglerne? 2009 og 2014 Pct Følger reglerne Har omgået reglerne Kilde: på baggrund af Userneeds. Ønsker ikke at svare Blandt dem, som har omgået reglerne, er forseelsen som oftest at være fast bruger af en bil, der er forsikret af forældrene, jf. figur 4. Den næst hyppigste svindel er at give en falsk forklaring, mens 5 pct. indrømmer at have skrevet ekstra på skadesanmeldelsen. Figur 4 Hvordan er forsikringsreglerne omgået? 2014 Pct Været fast bruger af bil forsikret i forældres navn Givet en anden forklaring Skrevet ekstra på anmeldelsen Opdigtet en skade Andet Forværret en tingskade Forværret en personskade Anm.: Der er tale om en flervalgsbesvarelse. Af respondenter svarer 793, at de ikke har gjort noget af ovenstående. Yderligere 15 ønsker ikke at svare. Tilbage er 228 respondenter svarende til 22 pct., der har foretaget en/flere af ovenstående hændelser. Figuren viser procentdelen i forhold til samtlige besvarelser. Kilde: på baggrund af Userneeds. Respondenterne er spurgt, om de kender nogen, der har omgået reglerne. Det viser sig i høj grad at være tilfældet, jf. figur 5. Der er dog signifikant færre i 2014 end i 2009, der kender nogen, som har omgået forsikringsreglerne. Side 9

11 Figur 5 Kender du nogen, der har? 2009 og 2014 Forværret en personskade Opdigtet en skade Forværret en tingskade Givet en anden forklaring Skrevet ekstra på anmeldelsen Været fast bruger af bil forsikret i forældres navn Kilde: på baggrund af Userneeds Pct Knap 40 pct. af danskerne angiver, at de kender nogen, der har været fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn, og det er dermed den mest udbredte forseelse. Mange angiver, at de kender nogle, der har skrevet lidt ekstra på anmeldelsen samt givet en anden forklaring med henblik på at få en større erstatning. 6. Situationsbeskrivelser. Er det svindel, hvis Respondenterne er blevet præsenteret for seks forskellige situationsbeskrivelser. For hver situation blev de bedt om at angive, i hvor høj grad de opfatter situationen som. Fælles for alle situationerne er, at hovedparten af respondenterne i høj eller nogen grad opfatter det beskrevne som svindel, jf. figur 6. Der er ikke forskelle mellem undersøgelserne i 2009 og Side 10

12 Figur 6 I hvor høj grad er det at, 2014 Pct melde skjult cykel stjålet skrive 25 smykker ekstra på ødelægge taget selv søge erstatning for stjålet, ulåst cykel undlade at fortælle, at man var fuld fast bruger af forældres bil Ved ikke Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad Anm.: For den præcise spørgsmålsformulering se bilag 2 spørgsmål Kilde: på baggrund af Userneeds. Svarene indikerer, at der er bred enighed blandt danskerne om, at det er forsikringssvinel, at anmelde en skade, som ikke har fundet sted, eller som vedkommende selv har afstedkommet, eller at skrive ekstra på anmeldelsen. Størst accept af svindel er der i situationen, hvor man er fast bruger af forældres bil. Dette kan skyldes, at det er en udbredt hendelse eller at mange ikke er klar over, at det er. 7. Hvordan ville du reagere, hvis du fik kendskab til? Respondenterne er blevet spurgt, hvordan de ville reagere, hvis de fik kendskab til, at en bekendt har begået, jf. figur 7. For alle de nævnte scenarier er det et fællestræk, at de fleste personer ikke ville foretage sig noget. Det drejer sig om mellem 43 og 69 pct., der ikke ville blande sig. Mellem 15 og 30 pct. ville bidrage med oplysninger, hvis de blev kontaktet af et forsikringsselskab. Mellem 2 og 11 pct. ville kontakte politiet eller forsikringsselskabet, hvis de fik kendskab til, at en bekendt havde begået. Flest danskere ville kontakte politiet eller forsikringsselskabet, hvis de fik kendskab til, at en bekendt havde meldt en gemt cykel stjålet (11 pct.). For de øvrige områder er det under 5 pct., der ville kontakte politiet eller forsikringsselskabet. Side 11

13 Figur 7 Hvordan ville du reagere, hvis du fik kendskab til, at en bekendt..., 2014 Pct melder gemt cykel stjålet selv ødelægger tag skrive ekstra på anmeldelse overdriver smerter Vil kontakte politi/selskab Andet/Ved ikke Bidrage/modvilligt bidrage med oplysninger Vil ikke blande mig Anm.: For den præcise spørgsmålsformulering se bilag 2 spørgsmål Kilde: på baggrund af Userneeds. søger erstatning for stjålet, ulåst cykel 8. Konsekvenser af Respondenterne er blevet spurgt om hvem konsekvenserne af rammer, jf. figur 8. Figur 8 Konsekvenserne af, 2014 Pct Konsekvens for selskab Konsekvens for forsikringstagere Kun konsekvens for mig, hvis det opdages Ingen, selskaberne har penge nok Ved ikke Uenig Enig Kilde: på baggrund af Userneeds. Side 12

14 Det fremgår, at 90 pct. er enige i, at har konsekvenser for forsikringsselskaberne. Ligeledes er 90 pct. enige i, at det har konsekvenser for de øvrige forsikringskunder. Kun 11 pct. er enige i, at ikke har konsekvenser for forsikringsselskaberne, da de har penge nok. 25 pct. mener, at kun har konsekvenser for dem selv, hvis det bliver opdaget. Hvem er de 25 pct., der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnet om, at udelukkende har konsekvenser for dem selv, hvis det bliver opdaget? En nærmere undersøgelse tegner følgende billede, jf. figur 9. Figur 9 Andele der er enige/meget enige i, at kun har individuelle konsekvenser, hvis det opdages, 2014 Pct Har skrevet ekstra på Alle Har givet en anden forklaring Har ikke gjort noget Anm.: Gruppen, der erklærer sig enige/meget enige i ovenstående, er på 262 respondenter ud af den samlede gruppe på respondenter angiver at have givet en anden forklaring. 24 af disse erklærer sig enige/meget enige i ovenstående. 51 angiver at have skrevet ekstra på anmeldelsen. 21 af disse erklærer sig enige/meget enige i ovenstående. Kilde: på baggrund af Userneeds. Der er en overvægt af personer, som selv har begået blandt de personer, der kun mener har en konsekvens for dem selv, hvis de bliver opdaget. Det kan indikere, at de, der indrømmer, ikke tager højde for eller ignorerer, at svindlen også påvirker forsikringsselskabet og de øvrige forsikringskunder. Side 13

15 9. Skal forsikringsselskaberne bekæmpe svindel? Skal forsikringsselskaberne bekæmpe? Det skal de afgjort, mener danskerne, jf. figur 10. Figur 10 Skal forsikringsselskaberne bekæmpe? 3% 6% 39% Ja - alt hvad de kan Ja - men de skal fokusere på store sager Nej - ingen særlig indsats Ved ikke 52% Kilde: på baggrund af Userneeds. 9 ud af 10 svarer Ja til at forsikringsselskaberne skal bekæmpe. 39 pct. mener, at forsikringsselskaberne skal gøre alt, hvad de kan for at bekæmpe, mens 52 pct. mener, at forsikringsselskaberne skal koncentrere sig om de store sager, hvor mange penge er på spil. Blot 3 pct. mener, at forsikringsselskaberne ikke skal gøre en særlig indsats for at bekæmpe. Blandt respondenterne, der har svaret Ja til ovenstående spørgsmål, er der yderligere spurgt til, hvorfor de mener, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe, jf. figur 11. Side 14

16 Figur 11 Hvorfor skal forsikringsselskaberne bekæmpe? 2014 Pct. af samtlige at opretholde moral omkring svindel i samfundet at sikre billige forsikringer at afsløre dem, der begår at sikre solidaritet mellem forsikringstagerne Anm.: Der er tale om en flervalgsbesvarelse, hvorfor tallene ikke summerer til 100 pct. Ovenstående procentdele er udregnet på baggrund af den samlede population. For den præcise spørgsmålsformulering se bilag 1, spørgsmål 48. Kilde: på baggrund af Userneeds. 70 pct. mener, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe svindel under henvisning til at opretholde en vis moral om svindel i samfundet. Herefter følger hensynet til priserne på forsikringer, der som følge af svindel alt andet lige vil være højere. 10. Hvor langt må forsikringsselskaberne gå? Hvor langt må eller bør forsikringsselskaberne gå for at opklare eller afdække en mistanke? Spørgsmålet er undersøgt ved at bede respondenterne om at forholde sig til en række situationsbeskrivelser. Det første eksempel omhandler adgang til eksisterende videoovervågning: En mand melder sin bil stjålet fra en tankstation. Tankstationen har videoovervågning, som viser, at bilen slet ikke har været på tankstationen. Som reglerne er i dag, har forsikringsselskaberne ikke adgang til videomaterialet. De næste eksempler omhandler tyveri og efterfølgende overvågning af mistænkte samt kontakt til en nabo: En mand har fået erstatning for tyveriet af en veteranbil. Han går imidlertid hver aften hen på et værksted, hvor han restaurerer selvsamme bil med nye reservedele. I hvor høj grad synes du, at det er i orden, at forsikringsselskabet lader manden skygge hen til værkstedet? I henhold til loven må forsikringsselskaberne godt skygge manden. En kvinde har anmeldt et tyveri af tre næsten nye B&O fladskærme til godt kr., som hun ikke har kvitteringer for. Forsikringsselskabet får begrundet mistanke om, at der er begået, idet hun for nylig har mistet sit job, samt at både hendes hus og bil samtidig er sat til Side 15

17 Adgang til video Spørge nabo Skygge person Facebook overvågning Optager telefonsamtale salg. I hvor høj grad synes du, at det er i orden, at forsikringsselskabet kontakter kvindens nabo for at udspørge om kvinden? De to eksempler neden for er tilføjet til undersøgelsen i 2014, og omhandler research via Facebook og uoplyst optagelse af telefonsamtale. En mand har haft indbrud i sit hjem, mens han var på ferie. Han anmelder det til sit forsikringsselskab. Hvis ferieplanerne fremgår af mandens Facebook-profil, kan det i særligt grove tilfælde påvirke erstatningen. I hvor høj grad synes du, at det er i orden, at forsikringsselskabet ser på mandens åbne Facebook-profil for at se, om han har skrevet, at han var på ferie i den pågældende periode? Der er ikke nogen lov, der forhindrer forsikringsselskabet i at gøre dette. Et forsikringsselskab ønsker at udspørge en kunde telefonisk om en skadesanmeldelse, hvor selskabet har mistanke om svindel. I hvor høj grad synes du, at det er i orden, at selskabet optager telefonsamtalen uden at orientere kunden om det? Ifølge loven er det tilladt at optage en samtale skjult, hvis man selv er en del af den. Svarene på ovenstående fremgår af figur 12. Figur 12 Hvor langt må forsikringsselskaberne gå? 2014 Pct I høj/nogen grad I ringe grad/slet ikke Kilde: på baggrund af Userneeds. Respondenterne mener, at forsikringsselskaberne i høj/nogen grad (77 pct.) må få adgang til allerede eksisterende videomateriale. Over halvdelen af respondenterne mener, at det er i orden at spørge naboen. Det samme er tilfældet mht. at skygge en person mistænkt for. Danskernes holdning til disse spørgsmål har ikke ændret sig signifikant siden Til spørgsmålet om hvorvidt det er i orden, at forsikringsselskaberne ser på en mistænkt forsikringskundes Facebook-profil, er respondenterne delt ligeligt mellem personer, som overvejende mener, at det er i orden, og personer, som overvejende ikke synes det er i orden. 2 ud af 3 mener ikke, at det er i orden, at forsikringsselskabet optager en telefonsamtale uden på forhånd at orientere om det. Side 16

18 Bilag 1: Metode Rapporten om er baseret på en spørgeskemaundersøgelse gennemført af Userneeds for i perioden 30. maj til 7. juni personer deltog i undersøgelsen, der er repræsentativ på parametrene køn, alder, geografi, uddannelsesniveau og husstandsindkomst. Resultaterne i denne type undersøgelse vil altid være behæftet med en vis usikkerhed. Tabel B1 viser usikkerhedsmarginen ved forskellige stikprøvestørrelser og sammenhængen til signifikansniveauer på hhv. 1, 5 og 10 pct. Benyttes fx et 5 pct. signifikansniveau, giver det som udgangspunkt en usikkerhedsmargin på ca. +/- 3 pct.point ved respondenter. Statistiske test med signifikans på 5 pct. niveau betyder, at der er mindre end 5 pct. sandsynlighed for, at en forskel mellem to grupper beror på en tilfældighed. I rapporten omtales kun sammenhænge, der er signifkante på 5 pct. signifikansniveau. Tabel B1 Konfidensinterval ved forskellige respondentgruppestørrelser og signifikansniveauer 90 pct. 95 pct. 99 pct. --- pct.point /- 1,2 +/- 1,4 +/- 1, /- 2,6 +/- 3,1 +/- 4, /- 3,7 +/- 4,4 +/- 5, /- 5,2 +/- 6,2 +/- 8, /- 8,2 +/- 9,8 +/- 12,9 Anm.: De rapporterede konfidensintervaller er de størst mulige for de nævnte respondentgrupper svarende til, at grupperne deler sig i to lige store dele. Signifikanstest angiver blot, om en forskel beror på en tilfældighed. Ofte er det mere informativt at vide, hvilke værdier en given parameter kan antage. Denne information indeholdes i konfidensintervaller, der angiver et interval, inden for hvilket parameteren med en given sandsynlighed befinder sig. I det ovenstående angives konfidensintervallet som en note under figurerne. Der er anvendt et 95 pct. konfidensinterval. Med andre ord vil resultatet med 95 pct. sikkerhed være inden for intervallet. Side 17

19 Bilag 2: Oversigt over spørgsmål og svar Spørgsmål 1 Hvad er din holdning til at tanke benzin uden at betale (smutte fra regningen)? Det er helt okay 2 0,2 1 0,1 Det er okay ,4 Det er ikke okay 89 8,3 65 6,3 Det er slet ikke okay , ,7 Ved ikke ,5 Spørgsmål 2 Hvad er din holdning til at snyde i skat? Det er helt okay 7 0,7 9 0,9 Det er okay 67 6,3 44 4,2 Det er ikke okay , ,6 Det er slet ikke okay ,1 Ved ikke 10 0,9 22 2,1 Spørgsmål 3, 2009 Hvad er din holdning til at skrive ekstra på anmeldelsen til forsikringsselskabet (fx angive flere mistede cd er end man reelt har)? Det er helt okay Det er okay ,8 - - Det er ikke okay ,1 - - Det er slet ikke okay ,3 - - Ved ikke 8 0,8 - - Total Side 18

20 Spørgsmål 3, 2014 Hvad er din holdning til at skrive ekstra på anmeldelsen til forsikringsselskabet (fx angive flere mistede smykker end man reelt har)? Det er helt okay ,8 Det er okay ,6 Det er ikke okay ,7 Det er slet ikke okay ,3 Ved ikke ,5 Total Spørgsmål 4 Hvad er din holdning til at købe sort arbejde? Det er helt okay 65 6,1 43 4,1 Det er okay , ,2 Det er ikke okay , ,3 Det er slet ikke okay , ,4 Ved ikke 51 4,8 61 5,9 Spørgsmål 5 Hvad er din holdning til at arbejde sort? Det er helt okay ,1 Det er okay ,7 Det er ikke okay ,5 Det er slet ikke okay ,8 Ved ikke ,8 Total Side 19

21 Spørgsmål 6 Hvad er din holdning til at opdigte en skade for at få udbetalt erstatning (fx melde sin cykel stjålet uden, at den er det)? Det er helt okay 4 0,4 2 0,2 Det er okay 8 0,8 9 0,9 Det er ikke okay , ,7 Det er slet ikke okay , ,6 Ved ikke 3 0,3 6 0,6 Spørgsmål 7 Hvad er din holdning til at smide batterier i skraldespanden i stedet for en speciel spand til batterier? Det er helt okay 4 0,4 28 2,7 Det er okay 8 0, ,8 Det er ikke okay , ,5 Det er slet ikke okay , ,8 Ved ikke 3 0,3 22 2,2 Spørgsmål 8 Hvad er din holdning til at lufte hund uden at have den i snor? Det er helt okay 78 7, ,8 Det er okay , ,0 Det er ikke okay , ,5 Det er slet ikke okay , ,6 Ved ikke ,1 Side 20

22 Spørgsmål 9 Hvad er din holdning til at forværre en tingskade for at få større erstatning fra forsikringsselskabet (fx beskadige en genstand mere end den var i forvejen)? Det er helt okay 7 0,7 4 0,4 Det er okay 50 4,7 27 2,6 Det er ikke okay , ,6 Det er slet ikke okay , ,6 Ved ikke 9 0,8 18 1,8 Spørgsmål 10 Hvad er din holdning til at forværre en personskade for at få større udbetaling fra forsikringsselskabet (fx overdrive smerter i ryggen)? Det er helt okay 7 0,7 4 0,4 Det er okay 36 3,4 24 2,4 Det er ikke okay , ,8 Det er slet ikke okay , ,5 Ved ikke 12 1,1 20 1,9 Spørgsmål 11 Hvad er din holdning til at parkere ulovligt på invalideparkeringsplads? Det er helt okay 7 0,7 9 0,8 Det er okay 58 5,4 57 5,6 Det er ikke okay , ,2 Det er slet ikke okay , ,6 Ved ikke 8 0,8 18 1,7 Side 21

23 Spørgsmål 12 Hvad er din holdning til at være fast bruger af en bil, som egentlig er forsikret i forældrenes navn? Det er helt okay 86 8,1 86 8,3 Det er okay , ,5 Det er ikke okay , ,3 Det er slet ikke okay , ,6 Ved ikke 71 6,7 97 9,3 Spørgsmål 13 Hvad er din holdning til at spise på restaurant uden at betale (smutte fra regningen)? Det er helt okay 1 0,1 1 0,1 Det er okay 1 0,1 5 0,5 Det er ikke okay , ,7 Det er slet ikke okay ,2 Ved ikke ,6 Spørgsmål 14 Hvad er din holdning til at give forsikringsselskabet en anden forklaring end hvad der reelt skete (fx sige, at cyklen var låst, da den blev stjålet, selvom den ikke var det) Det er helt okay ,4 Det er okay ,0 Det er ikke okay ,5 Det er slet ikke okay ,3 Ved ikke ,8 Total Side 22

24 Spørgsmål 15 Hvad er din holdning til at køre med offentlig transport uden at betale? Det er helt okay ,0 Det er okay 79 7,4 63 6,0 Det er ikke okay , ,8 Det er slet ikke okay , ,1 Ved ikke 8 0,8 12 1,2 Spørgsmål 16 Hvad er din holdning til at tage småting med hjem fra arbejdspladsen, selvom man ved det ikke er tilladt? Det er helt okay ,2 Det er okay , ,1 Det er ikke okay , ,5 Det er slet ikke okay , ,0 Ved ikke 22 2,1 23 2,2 Spørgsmål 17 Hvad er din holdning til at downloade musik ulovligt fra internettet? Det er helt okay 69 6,5 61 5,9 Det er okay ,8 Det er ikke okay , ,3 Det er slet ikke okay , ,3 Ved ikke 49 4,6 59 5,7 Side 23

25 Spørgsmål 18 Hvad er din holdning til at modtage offentlige ydelser uden at være berettiget til dem? Det er helt okay 3 0,3 3 0,3 Det er okay 9 0,8 10 1,0 Det er ikke okay , ,5 Det er slet ikke okay , ,4 Ved ikke 4 0,4 8 0,8 Spørgsmål 19, 2009 Kender du nogen, der har skrevet ekstra på anmeldelsen til forsikringsselskabet (fx angivet flere mistede cd er end tilfældet var)? Ja, det gør jeg med sikkerhed ,1 - - Ja, det gør jeg måske ,6 - - Nej, det tror jeg ikke ,9 - - Nej, det gør jeg med sikkerhed ikke ,3 - - Ved ikke / Ønsker ikke at oplyse 22 2,1 - - Total Spørgsmål 19, 2014 Kender du nogen, der har skrevet ekstra på anmeldelsen til forsikringsselskabet (fx angivet flere mistede smykker end tilfældet var)? Ja, det gør jeg med sikkerhed ,6 Ja, det gør jeg måske ,9 Nej, det tror jeg ikke ,5 Nej, det gør jeg med sikkerhed ikke ,0 Ved ikke/ Ønsker ikke at oplyse ,0 Total Side 24

26 Spørgsmål 20 Kender du nogen, der har opdigtet en skade for at få udbetalt erstatning (fx melde sin cykel stjålet uden, at den var det)? Ja, det gør jeg med sikkerhed ,1 Ja, det gør jeg måske , ,8 Nej, det tror jeg ikke , ,4 Nej, det gør jeg med sikkerhed ikke , ,5 Ved ikke/ Ønsker ikke at oplyse 24 2,3 22 2,2 Spørgsmål 21 Kender du nogen, der har givet forsikringsselskabet en anden forklaring end hvad der reelt skete (fx sagt, at cyklen var låst, da den blev stjålet, selvom den ikke var det)? Ja, det gør jeg med sikkerhed , ,9 Ja, det gør jeg måske , ,1 Nej, det tror jeg ikke , ,3 Nej, det gør jeg med sikkerhed ikke ,7 Ved ikke/ Ønsker ikke at oplyse 19 1,8 30 2,9 Spørgsmål 22 Kender du nogen, der har forværret en tingskade for at få større erstatning (fx beskadiget en genstand mere end den var i forvejen)? Ja, det gør jeg med sikkerhed 98 9,2 69 6,7 Ja, det gør jeg måske , ,1 Nej, det tror jeg ikke , ,2 Nej, det gør jeg med sikkerhed ikke , ,3 Ved ikke/ Ønsker ikke at oplyse ,7 Side 25

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014 Analyserapport Danskernes syn på 2014 2014:3 Andreas Østergaard Nielsen Marie-Louise Søgaard Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning

Læs mere

Danskernes syn på forsikringssvindel

Danskernes syn på forsikringssvindel MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Danskernes syn på Morten Brønnum Andersen Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

5 % 22 % 47 % Mindsk forsikringssvindel med FDC s HUGIN-løsning. Forsikringssvindel et fortsat voksende problem. Danskernes syn på forsikringssvindel

5 % 22 % 47 % Mindsk forsikringssvindel med FDC s HUGIN-løsning. Forsikringssvindel et fortsat voksende problem. Danskernes syn på forsikringssvindel Mindsk forsikringssvindel med FDC s HUGIN-løsning Forsikringssvindel er et voksende problem, og bekæmpelse heraf medfører høje omkostninger. Dette White Paper præsenterer omfanget af forsikringssvindel

Læs mere

OPDAGET FORSIKRINGSSVINDEL I DANMARK 2017 SIDE 1

OPDAGET FORSIKRINGSSVINDEL I DANMARK 2017 SIDE 1 SIDE 1 Opdaget forsikringssvindel i Danmark 2017 SIDE 2 SIDE 3 Indledning Forsikring og pension bygger på gensidig tillid mellem forsikringstageren og forsikringseller pensionsselskabet. Som kunde forventer

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Indhold 05.02.2011. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91

Indhold 05.02.2011. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indhold 05.02.2011 Forsikringssvindel - et projekt om åbenhed og gennemsigtighed 2 1. Baggrund 2 2. Undersøgelse om danskernes forhold til forsikringssvindel 2 4. Projektets faser 6 5. Gråzoner og farverige

Læs mere

Eksempler på forsikringssvindeldomme. Dømt for bedrageri pga. fingeret færdselsuheld

Eksempler på forsikringssvindeldomme. Dømt for bedrageri pga. fingeret færdselsuheld Eksempler på forsikringssvindeldomme 28.04.2016 Dømt for bedrageri pga. fingeret færdselsuheld A, B og C blev tiltalt for bedrageri efter et biluheld de alle var involverede i. B forklarede, at årsagen

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 2 l oktober 2009 l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 2 l oktober 2009 l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 20 l Profil l l Side 1 af 6 l I løbet af 2009 har der været mediefokus på forsikringssvindel. Flere investorer har derfor udtrykt bekymring

Læs mere

Den uforsikrede restgruppe indbo- og ulykkesforsikringer

Den uforsikrede restgruppe indbo- og ulykkesforsikringer 22. DECEMBER 216 Den uforsikrede restgruppe indbo- og ulykkesforsikringer AF PETER FOXMAN Indledning og sammenfatning En måde at belyse omfang af og karakteristika ved restgruppen af uforsikrede husstande

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Faktapapir om hæleri. 6. november 2015. Sagsbehandler: AVO

Faktapapir om hæleri. 6. november 2015. Sagsbehandler: AVO Faktapapir om hæleri 6. november 2015 1.0 Hvad er hæleri, og hvordan straffes det? Hæleri er en kriminel handling, som knytter sig til salg, køb, modtagelse, transport og opbevaring af genstande, der stammer

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har fået permanent nedsat erhvervsevne Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Undersøgelse af hæleri danskernes viden, holdning og adfærd

Undersøgelse af hæleri danskernes viden, holdning og adfærd Undersøgelse af hæleri danskernes viden, holdning og adfærd Baggrund Køb og salg af stjålne varer (hæleri) er et stigende problem i Danmark. Selvom antallet af indbrud er stigende, og forsikringsselskabernes

Læs mere

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Risikoen for at have et dårligt psykisk helbred mere end fordobles for personer med et belastende

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Anmeldelse af ansvarsskade

Anmeldelse af ansvarsskade Anmeldelse af ansvarsskade Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

Anmeldelse af ansvarsskade

Anmeldelse af ansvarsskade Anmeldelse af ansvarsskade Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Skade-information 8/13

Skade-information 8/13 Skade-information 8/13 Storbrande - statistik 2011 orientering om skadestal for brande over 1 mio. kr. Resume: Vi orienterer om skadestal for brande over 1 mio. kroner for 2011. Millionbrandene udgør godt

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Grafikrapport Danskere, der inden for de seneste 36 måneder er blevet gift/har indgået registreret partnerskab for første gang København,

Læs mere

Gallup om velfærd. og den offentlige sektor. Gallup om velfærd. TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150

Gallup om velfærd. og den offentlige sektor. Gallup om velfærd. TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150 og den offentlige sektor TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150 og den offentlige sektor Feltperiode: Den 21.-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen 1 Indledning Baggrund for undersøgelsen KANTAR Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

CONSUMER PAYMENT REPORT 2015

CONSUMER PAYMENT REPORT 2015 danmark CONSUMER PAYMENT REPORT Intrum Justitia har indsamlet data fra 22. forbrugere i europæiske lande, for at få indsigt i de europæiske forbrugeres hverdag; deres forbrug og evne til at styre deres

Læs mere

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse BRANDAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Område 2 4. Aftalens virkning 2 5. Supplerende bestemmelser

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

1. Vi har i år valgt at sætte fokus på forsikrings- og pensionsbranchens rolle i velfærdssamfundet. Det gør vi under overskriften:

1. Vi har i år valgt at sætte fokus på forsikrings- og pensionsbranchens rolle i velfærdssamfundet. Det gør vi under overskriften: Årsmødedebat 2016 - oplæg Almindelige forsikringer til alle på rimelige vilkår hvad betyder det? Indledning: 1. Vi har i år valgt at sætte fokus på forsikrings- og pensionsbranchens rolle i velfærdssamfundet.

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Hvad ved du om dine naboer?

Hvad ved du om dine naboer? Naboer Hvad ved du om dine naboer? Hvilke(t) job de har 73% Hvilken uddannelse de har 45% Hvilken social baggrund de har 38% Hvilken religion de tilhører Hvem deres omgangskreds er 27% 27% Hvor meget de

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

Forsikrings- og pensionsbranchens

Forsikrings- og pensionsbranchens Forsikrings- og økonomi Henrik Munck Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning 4 2. Udvikling i pensionsbranchen

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Forsikringssvindel. en litteraturoversigt. Forsikring & Pension Analyserapport 2010:7. Thomas Gade

Forsikringssvindel. en litteraturoversigt. Forsikring & Pension Analyserapport 2010:7. Thomas Gade MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Forsikringssvindel en Thomas Gade Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

Gallup om forældre i generationer. Juli 2013. Gallup om forældre i generationer. TNS Dato: 26. juli 2013 Projekt: 59407

Gallup om forældre i generationer. Juli 2013. Gallup om forældre i generationer. TNS Dato: 26. juli 2013 Projekt: 59407 Juli 2013 Feltperiode: Den 18. juli 26. juli 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte forældre landet over på 18 eller derover, der har børn på 8 år og der over Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Gallup om utroskab. Gallup om Utroskab. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348

Gallup om utroskab. Gallup om Utroskab. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 Gallup om utroskab TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 Feltperiode: Den 7.10. juni 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009

Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 Digitalt børne- og ungdomsliv anno 2009 MEDIERÅDET For Børn og Unge Februar 2009 Zapera A/S Robert Clausen, rc@zapera.com, 3022 4253. Side 1 af 53 Ideen og baggrunden for undersøgelsen. Medierådet for

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 24 måneder er flyttet papirløst sammen med en partner Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved.

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved. Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd. 1018 2016 Willis Towers Watson. All rights reserved. RENOVERING Boligforeningen 3B Afd. 1018 DIN BOLIG SKAL RENOVERES.HVAD NU? Hvem

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Skade-information 38/13

Skade-information 38/13 Skade-information 38/13 Storbrande - statistik 2012 orientering om skadestal for brande over 1 mio. kr. Resume: Vi orienterer om skadestal for brande over 1 mio. kroner for 2012. Millionbrandene udgør

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Beskæftigelse og handicap

Beskæftigelse og handicap Notat v. Max Miiller SFI - Det Nationale Forskningscenter for velfærd Beskæftigelse og handicap Beskæftigelse blandt personer med og uden et handicap SFI udgav i efteråret 2006 rapporten Handicap og beskæftigelse

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Gallup om bankgebyrer

Gallup om bankgebyrer Feltperiode: Den 2325. januar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.152 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Teknisk note nr. 1 Dokumentation af datagrundlaget fra GDSundersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2016 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere