Danskernes syn på forsikringssvindel 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskernes syn på forsikringssvindel 2014"

Transkript

1 Analyserapport Danskernes syn på :3 Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon ,

2

3 Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2. Forsikringssvindel i et internationalt perspektiv 5 3. Forsikringssvindel i Danmark 6 4. ulovligheder og dårlig adfærd 6 5. Indikationer på omfang af 8 6. Situationsbeskrivelser. Er det svindel, hvis Hvordan ville du reagere, hvis du fik kendskab til? Konsekvenser af Skal forsikringsselskaberne bekæmpe svindel? Hvor langt må forsikringsselskaberne gå? 15 Bilag 1: Metode 17 Bilag 2: Oversigt over spørgsmål og svar 18 Side 2

4 Side 3

5 1. Indledning og sammenfatning Denne rapport om er baseret på en spørgeskemaundersøgelse gennemført af Userneeds for i perioden 30. maj til 7. juni personer deltog i undersøgelsen, der er repræsentativ på parametrene køn, alder, geografi, uddannelsesniveau og husstandsindkomst. Formålet med undersøgelsen er dels at få indsigt i danskernes holdning til og egne erfaringer med, og dels at undersøge om der er sket en ændring siden undersøgelsen i Hvis der udelukkende vises tal fra 2014, er det fordi, spørgsmålet ikke blev stillet i 2009, eller fordi der ikke er signifikant forskel fra 2009 til Det er i sagens natur vanskeligt at undersøge omfanget af. Man kan vælge at forlade sig på, hvad forsikringsselskaberne opdager. Det vil systematisk undervurdere svindlen. Alternativt kan man spørge folk, som i denne undersøgelse, med de begrænsninger, der er forbundet med at spørge til et følsomt emne, der forlader sig på selvrapportering. Internationale undersøgelser peger på, at omkring 10 pct. af de samlede udbetalinger af erstatninger kan henføres til svindel. I en dansk kontekst svarer det til omkring 4 mia. kr. om året. Det er altså ikke ubetydelige beløb, der svindles for beløb som det store flertal af ærlige forsikringskunder i sidste ende må betale. Forsikringssvindel stiller forsikringsselskaberne i et dilemma. På den ene side ønsker de ikke at mistænkeliggøre det store flertal af ærlige forsikringskunder med inkvisitoriske spørgsmål og undersøgelser. På den anden side skal de anløbne forsikringskunder ikke kunne vide sig sikre ikke mindst af hensyn til de ærlige kunder, som unødigt får forhøjet deres forsikringspræmier. På grund af undersøgelsens følsomme emne har deltagerne indledningsvist haft mulighed for at sige 'nej tak' til at deltage i undersøgelsen, efter de blev bekendt med emnet. 92 pct. af deltagerne svarede 'ja tak'. Det er samme andel som i Resultaterne af undersøgelsen viser, at: 22 pct. har omgået én eller flere forsikringsregler, hvilket er statistisk signifikant færre, end hvad undersøgelsen i 2009 viste, hvor 27 pct. erkendte, at de har omgået én eller flere forsikringsregler. De mest udbredte forseelser er, 1) at være fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn, 2) at give forsikringsselskabet en anden forklaring for at få en erstatning, man ikke er berettiget til og 3) at skrive ekstra på anmeldelsen til forsikringsselskabet. 40 pct. kender nogen, der har været fast bruger af en bil forsikret i forældrenes navn. Dette er signifikant færre end i 2009, hvor halvdelen af de adspurgte kendte nogen, der havde omgået forsikringsreglerne. Andelen af personer, der kender nogen, der har givet en anden forklaring, er faldet fra 44 pct. i 2009 til 32 pct. i Knap 30 pct. kender nogen, der har skrevet lidt ekstra på anmeldelsen. I 2009 undersøgelsen var det 44 pct. Lidt under halvdelen af danskerne mener, at det er i orden at være fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn. 5 pct. mener, at det er i orden at skrive lidt ekstra på anmeldelsen til forsikringsselskabet. 1 pct. af Side 4

6 befolkningen finder det acceptabelt at opdigte en skade for at få udbetalt erstatning fx melde sin cykel stjålet, selvom den står i kælderen. Danskerne mener i høj grad, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe. 39 pct. mener, at selskaberne skal gøre alt, hvad de kan. 52 pct. mener, at selskaberne skal bekæmpe svindel, men fokusere på de store sager, hvor mange penge er på spil. Holdningen til, hvorvidt forsikringsselskaberne skal bekæmpe, og hvilke metoder, det er i orden at bruge, har ikke ændret sig signifikant i forhold til 2009 undersøgelsen. Ifølge loven må forsikringsselskaberne ikke få adgang til eksisterende videomateriale fra fx tankstationer, der kan dokumentere. Trods denne lovgivning mener 77 pct. af danskerne, at forsikringsselskaberne bør have adgang til eksisterende videomateriale. Man skal tænke over, hvad man oplyser om sig selv på sociale medier som fx Facebook. Det er nemlig lovligt, at forsikringsselskabet går ind på en kundes åbne Facebook-profil. 50 pct. af danskerne mener dog, at dette ikke er i orden. 2. Forsikringssvindel i et internationalt perspektiv Forsikringssvindel er vanskeligt at opdage i modsætning til mere synlige forbrydelser som fx røveri. En konsekvens er, at det er svært at bestemme udbredelse og omfang. En undersøgelse fra Association of British Insurers (ABI) fra juli 2009 estimerer, at uopdaget i Storbritannien koster selskaberne 1,9 mia. om året eller seks pct. af præmierne. 1 Det medfører en årlig ekstraudgift per forsikringstager på 44 eller 354 kr. Estimatet baserer sig på: A. Interviews med de ti største britiske forsikringsselskaber samt en række myndigheder med viden om området. B. Et survey blandt kunderne. C. En litteraturgennemgang, der peger på, at mellem 7 og 15 pct. af erstatningskravene er svindel. 2 Af ovenstående kan udledes en undetected fraud risk multiplier, som ganges det samlede antal opdagede svindelsager, hvilket giver estimatet på 1,9 mia. om året. Estimatet er relativt lavt i forhold til andre undersøgelser. Den omtalte litteraturgennemgang viser, at undersøgelser fra USA, Australien, Canada, Tyskland og Storbritannien fremkommer med estimater på mellem pct. af præmierne og 7-15 pct. af erstatningskravene. Tal fra ABI viser, at ca. 1/5 af forsikringstagerne giver udtryk for, at de muligivs vil overdrive et erstatningskrav eller ligefrem opdigte en skade. ABI peger endvidere på, at den potentielle forsikringssvindler sandsynligvis er mand, i fuldtidsbeskæftigelse, mellem 18 og 34 år, har en indkomst over , har opsparing og investeringer ud over pensionen under en værdi på 5.000, har 1 2 Forskellige undersøgelser estimerer, at udgør mellem pct. af præmierne, 7-15 pct. af værdien af erstatningskravene og pct. af antallet af skadesanmeldelserne. Side 5

7 gæld ud over realkreditlån på mere end og bor i det nordøstlige Storbritannien eller London. 3. Forsikringssvindel i Danmark I Danmark tilbageholder forsikringsselskaberne hvert år erstatninger for omkring 400 mio. kr. pga., jf. tabel 1. Det er ikke alt, som selskaberne opdager, og det er formentlig kun toppen af isbjerget, der kan ses af statistikken. Man må derfor formode at det reelle beløb, der svindles for hvert år, er betydeligt højere. Tabel 1 Forsikringssvindel i Danmark, antal sager --- Samlet antal sager Heraf: Løsøre og bygning Auto Personskade mio. kr. --- Tilbageholdte erstatninger Heraf: Løsøre og bygning Auto Personskade Anm.: Tallene bygger på indberetninger fra forsikringsselskaberne, der dækker 2/3 af markedet, og er derefter opregnet til markedsniveau. Kilde: 4. ulovligheder og dårlig adfærd Indledningsvist er der spurgt om holdningen til en lang række ulovlige forhold. Undersøgelsen viser, at stort set ingen finder det i orden at smutte fra regningen på benzinstationen eller restauranten, at opdigte en skade for at få udbetalt erstatning eller modtage ydelser uden at være berettiget, jf. figur 1. Det er heller ikke acceptabelt at forværre person- eller tingskade for at få større erstatning. I den anden ende af skalaen er danskerne ligeligt delt på spørgsmålet om, hvorvidt det er i orden at være fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn, lufte hund uden snor, samt køb og brug af sort arbejde. Side 6

8 Figur 1 Andel der mener, det ikke er i orden, at, 2014 tanke benzin uden at betale smutte fra regningen på restaurant opdigte en skade modtage ydelser uberettiget forværre personskade forværre tingskade skrive ekstra på anmeldelsen snyde i skat parkere ulovligt på invalideplads køre med off. transport uden at betale smide batterier i skraldespanden anden forklaring tage småting med hjem fra arbejdet downloade musik ulovligt købe sort arbejde arbejde sort lufte hund uden snor fast bruge bil forsikret i forældres navn Pct. Kilde: på baggrund af Userneeds. Forsikringssvindel deler i højere grad danskerne. Knap halvdelen af danskerne ser det ikke som at være fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn. Modsat er stort set alle enige om, at det ikke er acceptabelt at skrive ekstra på anmeldelsen, forværre ting- og personskader eller opdigte en skade. Side 7

9 Figur 2 Det er acceptabelt at, 2014 Pct Fast bruge bil forsikret i forældres navn Skrive ekstra på anmeldelsen Forværre tingskade Forværre personskade Opdigte en skade Kilde: på baggrund af Userneeds. Omkring halvdelen finder det acceptabelt at være fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn. 5 pct. synes, at det er i orden at skrive lidt ekstra på anmeldelsen til forsikringsselskabet. Når det drejer sig om forværring af tingog personskade, synes ca. 3 pct. af respondenterne, at det er i orden. Færrest tolererer, at man opdigter en skade. 5. Indikationer på omfang af Det er vanskeligt at estimere omfanget af. I undersøgelsen er der spurgt til respondenternes egne erfaringer med omgåelse af reglerne. Efterfølgende om respondenterne kender en eller flere, der har omgået reglerne. Fra 2009 til 2014 er andelen af danskere, der følger reglerne, steget fra 71 pct. til 77 pct., hvilket er en statistisk signifikant stigning, og andelen, der indrømmer at have omgået reglerne er faldet fra 27 til 22 pct. 1 pct. ønsker ikke at svare, jf. figur 3. Side 8

10 Figur 3 Følger du selv reglerne? 2009 og 2014 Pct Følger reglerne Har omgået reglerne Kilde: på baggrund af Userneeds. Ønsker ikke at svare Blandt dem, som har omgået reglerne, er forseelsen som oftest at være fast bruger af en bil, der er forsikret af forældrene, jf. figur 4. Den næst hyppigste svindel er at give en falsk forklaring, mens 5 pct. indrømmer at have skrevet ekstra på skadesanmeldelsen. Figur 4 Hvordan er forsikringsreglerne omgået? 2014 Pct Været fast bruger af bil forsikret i forældres navn Givet en anden forklaring Skrevet ekstra på anmeldelsen Opdigtet en skade Andet Forværret en tingskade Forværret en personskade Anm.: Der er tale om en flervalgsbesvarelse. Af respondenter svarer 793, at de ikke har gjort noget af ovenstående. Yderligere 15 ønsker ikke at svare. Tilbage er 228 respondenter svarende til 22 pct., der har foretaget en/flere af ovenstående hændelser. Figuren viser procentdelen i forhold til samtlige besvarelser. Kilde: på baggrund af Userneeds. Respondenterne er spurgt, om de kender nogen, der har omgået reglerne. Det viser sig i høj grad at være tilfældet, jf. figur 5. Der er dog signifikant færre i 2014 end i 2009, der kender nogen, som har omgået forsikringsreglerne. Side 9

11 Figur 5 Kender du nogen, der har? 2009 og 2014 Forværret en personskade Opdigtet en skade Forværret en tingskade Givet en anden forklaring Skrevet ekstra på anmeldelsen Været fast bruger af bil forsikret i forældres navn Kilde: på baggrund af Userneeds Pct Knap 40 pct. af danskerne angiver, at de kender nogen, der har været fast bruger af en bil, der er forsikret i forældrenes navn, og det er dermed den mest udbredte forseelse. Mange angiver, at de kender nogle, der har skrevet lidt ekstra på anmeldelsen samt givet en anden forklaring med henblik på at få en større erstatning. 6. Situationsbeskrivelser. Er det svindel, hvis Respondenterne er blevet præsenteret for seks forskellige situationsbeskrivelser. For hver situation blev de bedt om at angive, i hvor høj grad de opfatter situationen som. Fælles for alle situationerne er, at hovedparten af respondenterne i høj eller nogen grad opfatter det beskrevne som svindel, jf. figur 6. Der er ikke forskelle mellem undersøgelserne i 2009 og Side 10

12 Figur 6 I hvor høj grad er det at, 2014 Pct melde skjult cykel stjålet skrive 25 smykker ekstra på ødelægge taget selv søge erstatning for stjålet, ulåst cykel undlade at fortælle, at man var fuld fast bruger af forældres bil Ved ikke Slet ikke I ringe grad I nogen grad I høj grad Anm.: For den præcise spørgsmålsformulering se bilag 2 spørgsmål Kilde: på baggrund af Userneeds. Svarene indikerer, at der er bred enighed blandt danskerne om, at det er forsikringssvinel, at anmelde en skade, som ikke har fundet sted, eller som vedkommende selv har afstedkommet, eller at skrive ekstra på anmeldelsen. Størst accept af svindel er der i situationen, hvor man er fast bruger af forældres bil. Dette kan skyldes, at det er en udbredt hendelse eller at mange ikke er klar over, at det er. 7. Hvordan ville du reagere, hvis du fik kendskab til? Respondenterne er blevet spurgt, hvordan de ville reagere, hvis de fik kendskab til, at en bekendt har begået, jf. figur 7. For alle de nævnte scenarier er det et fællestræk, at de fleste personer ikke ville foretage sig noget. Det drejer sig om mellem 43 og 69 pct., der ikke ville blande sig. Mellem 15 og 30 pct. ville bidrage med oplysninger, hvis de blev kontaktet af et forsikringsselskab. Mellem 2 og 11 pct. ville kontakte politiet eller forsikringsselskabet, hvis de fik kendskab til, at en bekendt havde begået. Flest danskere ville kontakte politiet eller forsikringsselskabet, hvis de fik kendskab til, at en bekendt havde meldt en gemt cykel stjålet (11 pct.). For de øvrige områder er det under 5 pct., der ville kontakte politiet eller forsikringsselskabet. Side 11

13 Figur 7 Hvordan ville du reagere, hvis du fik kendskab til, at en bekendt..., 2014 Pct melder gemt cykel stjålet selv ødelægger tag skrive ekstra på anmeldelse overdriver smerter Vil kontakte politi/selskab Andet/Ved ikke Bidrage/modvilligt bidrage med oplysninger Vil ikke blande mig Anm.: For den præcise spørgsmålsformulering se bilag 2 spørgsmål Kilde: på baggrund af Userneeds. søger erstatning for stjålet, ulåst cykel 8. Konsekvenser af Respondenterne er blevet spurgt om hvem konsekvenserne af rammer, jf. figur 8. Figur 8 Konsekvenserne af, 2014 Pct Konsekvens for selskab Konsekvens for forsikringstagere Kun konsekvens for mig, hvis det opdages Ingen, selskaberne har penge nok Ved ikke Uenig Enig Kilde: på baggrund af Userneeds. Side 12

14 Det fremgår, at 90 pct. er enige i, at har konsekvenser for forsikringsselskaberne. Ligeledes er 90 pct. enige i, at det har konsekvenser for de øvrige forsikringskunder. Kun 11 pct. er enige i, at ikke har konsekvenser for forsikringsselskaberne, da de har penge nok. 25 pct. mener, at kun har konsekvenser for dem selv, hvis det bliver opdaget. Hvem er de 25 pct., der erklærer sig meget enige eller enige i udsagnet om, at udelukkende har konsekvenser for dem selv, hvis det bliver opdaget? En nærmere undersøgelse tegner følgende billede, jf. figur 9. Figur 9 Andele der er enige/meget enige i, at kun har individuelle konsekvenser, hvis det opdages, 2014 Pct Har skrevet ekstra på Alle Har givet en anden forklaring Har ikke gjort noget Anm.: Gruppen, der erklærer sig enige/meget enige i ovenstående, er på 262 respondenter ud af den samlede gruppe på respondenter angiver at have givet en anden forklaring. 24 af disse erklærer sig enige/meget enige i ovenstående. 51 angiver at have skrevet ekstra på anmeldelsen. 21 af disse erklærer sig enige/meget enige i ovenstående. Kilde: på baggrund af Userneeds. Der er en overvægt af personer, som selv har begået blandt de personer, der kun mener har en konsekvens for dem selv, hvis de bliver opdaget. Det kan indikere, at de, der indrømmer, ikke tager højde for eller ignorerer, at svindlen også påvirker forsikringsselskabet og de øvrige forsikringskunder. Side 13

15 9. Skal forsikringsselskaberne bekæmpe svindel? Skal forsikringsselskaberne bekæmpe? Det skal de afgjort, mener danskerne, jf. figur 10. Figur 10 Skal forsikringsselskaberne bekæmpe? 3% 6% 39% Ja - alt hvad de kan Ja - men de skal fokusere på store sager Nej - ingen særlig indsats Ved ikke 52% Kilde: på baggrund af Userneeds. 9 ud af 10 svarer Ja til at forsikringsselskaberne skal bekæmpe. 39 pct. mener, at forsikringsselskaberne skal gøre alt, hvad de kan for at bekæmpe, mens 52 pct. mener, at forsikringsselskaberne skal koncentrere sig om de store sager, hvor mange penge er på spil. Blot 3 pct. mener, at forsikringsselskaberne ikke skal gøre en særlig indsats for at bekæmpe. Blandt respondenterne, der har svaret Ja til ovenstående spørgsmål, er der yderligere spurgt til, hvorfor de mener, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe, jf. figur 11. Side 14

16 Figur 11 Hvorfor skal forsikringsselskaberne bekæmpe? 2014 Pct. af samtlige at opretholde moral omkring svindel i samfundet at sikre billige forsikringer at afsløre dem, der begår at sikre solidaritet mellem forsikringstagerne Anm.: Der er tale om en flervalgsbesvarelse, hvorfor tallene ikke summerer til 100 pct. Ovenstående procentdele er udregnet på baggrund af den samlede population. For den præcise spørgsmålsformulering se bilag 1, spørgsmål 48. Kilde: på baggrund af Userneeds. 70 pct. mener, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe svindel under henvisning til at opretholde en vis moral om svindel i samfundet. Herefter følger hensynet til priserne på forsikringer, der som følge af svindel alt andet lige vil være højere. 10. Hvor langt må forsikringsselskaberne gå? Hvor langt må eller bør forsikringsselskaberne gå for at opklare eller afdække en mistanke? Spørgsmålet er undersøgt ved at bede respondenterne om at forholde sig til en række situationsbeskrivelser. Det første eksempel omhandler adgang til eksisterende videoovervågning: En mand melder sin bil stjålet fra en tankstation. Tankstationen har videoovervågning, som viser, at bilen slet ikke har været på tankstationen. Som reglerne er i dag, har forsikringsselskaberne ikke adgang til videomaterialet. De næste eksempler omhandler tyveri og efterfølgende overvågning af mistænkte samt kontakt til en nabo: En mand har fået erstatning for tyveriet af en veteranbil. Han går imidlertid hver aften hen på et værksted, hvor han restaurerer selvsamme bil med nye reservedele. I hvor høj grad synes du, at det er i orden, at forsikringsselskabet lader manden skygge hen til værkstedet? I henhold til loven må forsikringsselskaberne godt skygge manden. En kvinde har anmeldt et tyveri af tre næsten nye B&O fladskærme til godt kr., som hun ikke har kvitteringer for. Forsikringsselskabet får begrundet mistanke om, at der er begået, idet hun for nylig har mistet sit job, samt at både hendes hus og bil samtidig er sat til Side 15

17 Adgang til video Spørge nabo Skygge person Facebook overvågning Optager telefonsamtale salg. I hvor høj grad synes du, at det er i orden, at forsikringsselskabet kontakter kvindens nabo for at udspørge om kvinden? De to eksempler neden for er tilføjet til undersøgelsen i 2014, og omhandler research via Facebook og uoplyst optagelse af telefonsamtale. En mand har haft indbrud i sit hjem, mens han var på ferie. Han anmelder det til sit forsikringsselskab. Hvis ferieplanerne fremgår af mandens Facebook-profil, kan det i særligt grove tilfælde påvirke erstatningen. I hvor høj grad synes du, at det er i orden, at forsikringsselskabet ser på mandens åbne Facebook-profil for at se, om han har skrevet, at han var på ferie i den pågældende periode? Der er ikke nogen lov, der forhindrer forsikringsselskabet i at gøre dette. Et forsikringsselskab ønsker at udspørge en kunde telefonisk om en skadesanmeldelse, hvor selskabet har mistanke om svindel. I hvor høj grad synes du, at det er i orden, at selskabet optager telefonsamtalen uden at orientere kunden om det? Ifølge loven er det tilladt at optage en samtale skjult, hvis man selv er en del af den. Svarene på ovenstående fremgår af figur 12. Figur 12 Hvor langt må forsikringsselskaberne gå? 2014 Pct I høj/nogen grad I ringe grad/slet ikke Kilde: på baggrund af Userneeds. Respondenterne mener, at forsikringsselskaberne i høj/nogen grad (77 pct.) må få adgang til allerede eksisterende videomateriale. Over halvdelen af respondenterne mener, at det er i orden at spørge naboen. Det samme er tilfældet mht. at skygge en person mistænkt for. Danskernes holdning til disse spørgsmål har ikke ændret sig signifikant siden Til spørgsmålet om hvorvidt det er i orden, at forsikringsselskaberne ser på en mistænkt forsikringskundes Facebook-profil, er respondenterne delt ligeligt mellem personer, som overvejende mener, at det er i orden, og personer, som overvejende ikke synes det er i orden. 2 ud af 3 mener ikke, at det er i orden, at forsikringsselskabet optager en telefonsamtale uden på forhånd at orientere om det. Side 16

18 Bilag 1: Metode Rapporten om er baseret på en spørgeskemaundersøgelse gennemført af Userneeds for i perioden 30. maj til 7. juni personer deltog i undersøgelsen, der er repræsentativ på parametrene køn, alder, geografi, uddannelsesniveau og husstandsindkomst. Resultaterne i denne type undersøgelse vil altid være behæftet med en vis usikkerhed. Tabel B1 viser usikkerhedsmarginen ved forskellige stikprøvestørrelser og sammenhængen til signifikansniveauer på hhv. 1, 5 og 10 pct. Benyttes fx et 5 pct. signifikansniveau, giver det som udgangspunkt en usikkerhedsmargin på ca. +/- 3 pct.point ved respondenter. Statistiske test med signifikans på 5 pct. niveau betyder, at der er mindre end 5 pct. sandsynlighed for, at en forskel mellem to grupper beror på en tilfældighed. I rapporten omtales kun sammenhænge, der er signifkante på 5 pct. signifikansniveau. Tabel B1 Konfidensinterval ved forskellige respondentgruppestørrelser og signifikansniveauer 90 pct. 95 pct. 99 pct. --- pct.point /- 1,2 +/- 1,4 +/- 1, /- 2,6 +/- 3,1 +/- 4, /- 3,7 +/- 4,4 +/- 5, /- 5,2 +/- 6,2 +/- 8, /- 8,2 +/- 9,8 +/- 12,9 Anm.: De rapporterede konfidensintervaller er de størst mulige for de nævnte respondentgrupper svarende til, at grupperne deler sig i to lige store dele. Signifikanstest angiver blot, om en forskel beror på en tilfældighed. Ofte er det mere informativt at vide, hvilke værdier en given parameter kan antage. Denne information indeholdes i konfidensintervaller, der angiver et interval, inden for hvilket parameteren med en given sandsynlighed befinder sig. I det ovenstående angives konfidensintervallet som en note under figurerne. Der er anvendt et 95 pct. konfidensinterval. Med andre ord vil resultatet med 95 pct. sikkerhed være inden for intervallet. Side 17

19 Bilag 2: Oversigt over spørgsmål og svar Spørgsmål 1 Hvad er din holdning til at tanke benzin uden at betale (smutte fra regningen)? Det er helt okay 2 0,2 1 0,1 Det er okay ,4 Det er ikke okay 89 8,3 65 6,3 Det er slet ikke okay , ,7 Ved ikke ,5 Spørgsmål 2 Hvad er din holdning til at snyde i skat? Det er helt okay 7 0,7 9 0,9 Det er okay 67 6,3 44 4,2 Det er ikke okay , ,6 Det er slet ikke okay ,1 Ved ikke 10 0,9 22 2,1 Spørgsmål 3, 2009 Hvad er din holdning til at skrive ekstra på anmeldelsen til forsikringsselskabet (fx angive flere mistede cd er end man reelt har)? Det er helt okay Det er okay ,8 - - Det er ikke okay ,1 - - Det er slet ikke okay ,3 - - Ved ikke 8 0,8 - - Total Side 18

20 Spørgsmål 3, 2014 Hvad er din holdning til at skrive ekstra på anmeldelsen til forsikringsselskabet (fx angive flere mistede smykker end man reelt har)? Det er helt okay ,8 Det er okay ,6 Det er ikke okay ,7 Det er slet ikke okay ,3 Ved ikke ,5 Total Spørgsmål 4 Hvad er din holdning til at købe sort arbejde? Det er helt okay 65 6,1 43 4,1 Det er okay , ,2 Det er ikke okay , ,3 Det er slet ikke okay , ,4 Ved ikke 51 4,8 61 5,9 Spørgsmål 5 Hvad er din holdning til at arbejde sort? Det er helt okay ,1 Det er okay ,7 Det er ikke okay ,5 Det er slet ikke okay ,8 Ved ikke ,8 Total Side 19

21 Spørgsmål 6 Hvad er din holdning til at opdigte en skade for at få udbetalt erstatning (fx melde sin cykel stjålet uden, at den er det)? Det er helt okay 4 0,4 2 0,2 Det er okay 8 0,8 9 0,9 Det er ikke okay , ,7 Det er slet ikke okay , ,6 Ved ikke 3 0,3 6 0,6 Spørgsmål 7 Hvad er din holdning til at smide batterier i skraldespanden i stedet for en speciel spand til batterier? Det er helt okay 4 0,4 28 2,7 Det er okay 8 0, ,8 Det er ikke okay , ,5 Det er slet ikke okay , ,8 Ved ikke 3 0,3 22 2,2 Spørgsmål 8 Hvad er din holdning til at lufte hund uden at have den i snor? Det er helt okay 78 7, ,8 Det er okay , ,0 Det er ikke okay , ,5 Det er slet ikke okay , ,6 Ved ikke ,1 Side 20

22 Spørgsmål 9 Hvad er din holdning til at forværre en tingskade for at få større erstatning fra forsikringsselskabet (fx beskadige en genstand mere end den var i forvejen)? Det er helt okay 7 0,7 4 0,4 Det er okay 50 4,7 27 2,6 Det er ikke okay , ,6 Det er slet ikke okay , ,6 Ved ikke 9 0,8 18 1,8 Spørgsmål 10 Hvad er din holdning til at forværre en personskade for at få større udbetaling fra forsikringsselskabet (fx overdrive smerter i ryggen)? Det er helt okay 7 0,7 4 0,4 Det er okay 36 3,4 24 2,4 Det er ikke okay , ,8 Det er slet ikke okay , ,5 Ved ikke 12 1,1 20 1,9 Spørgsmål 11 Hvad er din holdning til at parkere ulovligt på invalideparkeringsplads? Det er helt okay 7 0,7 9 0,8 Det er okay 58 5,4 57 5,6 Det er ikke okay , ,2 Det er slet ikke okay , ,6 Ved ikke 8 0,8 18 1,7 Side 21

23 Spørgsmål 12 Hvad er din holdning til at være fast bruger af en bil, som egentlig er forsikret i forældrenes navn? Det er helt okay 86 8,1 86 8,3 Det er okay , ,5 Det er ikke okay , ,3 Det er slet ikke okay , ,6 Ved ikke 71 6,7 97 9,3 Spørgsmål 13 Hvad er din holdning til at spise på restaurant uden at betale (smutte fra regningen)? Det er helt okay 1 0,1 1 0,1 Det er okay 1 0,1 5 0,5 Det er ikke okay , ,7 Det er slet ikke okay ,2 Ved ikke ,6 Spørgsmål 14 Hvad er din holdning til at give forsikringsselskabet en anden forklaring end hvad der reelt skete (fx sige, at cyklen var låst, da den blev stjålet, selvom den ikke var det) Det er helt okay ,4 Det er okay ,0 Det er ikke okay ,5 Det er slet ikke okay ,3 Ved ikke ,8 Total Side 22

24 Spørgsmål 15 Hvad er din holdning til at køre med offentlig transport uden at betale? Det er helt okay ,0 Det er okay 79 7,4 63 6,0 Det er ikke okay , ,8 Det er slet ikke okay , ,1 Ved ikke 8 0,8 12 1,2 Spørgsmål 16 Hvad er din holdning til at tage småting med hjem fra arbejdspladsen, selvom man ved det ikke er tilladt? Det er helt okay ,2 Det er okay , ,1 Det er ikke okay , ,5 Det er slet ikke okay , ,0 Ved ikke 22 2,1 23 2,2 Spørgsmål 17 Hvad er din holdning til at downloade musik ulovligt fra internettet? Det er helt okay 69 6,5 61 5,9 Det er okay ,8 Det er ikke okay , ,3 Det er slet ikke okay , ,3 Ved ikke 49 4,6 59 5,7 Side 23

25 Spørgsmål 18 Hvad er din holdning til at modtage offentlige ydelser uden at være berettiget til dem? Det er helt okay 3 0,3 3 0,3 Det er okay 9 0,8 10 1,0 Det er ikke okay , ,5 Det er slet ikke okay , ,4 Ved ikke 4 0,4 8 0,8 Spørgsmål 19, 2009 Kender du nogen, der har skrevet ekstra på anmeldelsen til forsikringsselskabet (fx angivet flere mistede cd er end tilfældet var)? Ja, det gør jeg med sikkerhed ,1 - - Ja, det gør jeg måske ,6 - - Nej, det tror jeg ikke ,9 - - Nej, det gør jeg med sikkerhed ikke ,3 - - Ved ikke / Ønsker ikke at oplyse 22 2,1 - - Total Spørgsmål 19, 2014 Kender du nogen, der har skrevet ekstra på anmeldelsen til forsikringsselskabet (fx angivet flere mistede smykker end tilfældet var)? Ja, det gør jeg med sikkerhed ,6 Ja, det gør jeg måske ,9 Nej, det tror jeg ikke ,5 Nej, det gør jeg med sikkerhed ikke ,0 Ved ikke/ Ønsker ikke at oplyse ,0 Total Side 24

26 Spørgsmål 20 Kender du nogen, der har opdigtet en skade for at få udbetalt erstatning (fx melde sin cykel stjålet uden, at den var det)? Ja, det gør jeg med sikkerhed ,1 Ja, det gør jeg måske , ,8 Nej, det tror jeg ikke , ,4 Nej, det gør jeg med sikkerhed ikke , ,5 Ved ikke/ Ønsker ikke at oplyse 24 2,3 22 2,2 Spørgsmål 21 Kender du nogen, der har givet forsikringsselskabet en anden forklaring end hvad der reelt skete (fx sagt, at cyklen var låst, da den blev stjålet, selvom den ikke var det)? Ja, det gør jeg med sikkerhed , ,9 Ja, det gør jeg måske , ,1 Nej, det tror jeg ikke , ,3 Nej, det gør jeg med sikkerhed ikke ,7 Ved ikke/ Ønsker ikke at oplyse 19 1,8 30 2,9 Spørgsmål 22 Kender du nogen, der har forværret en tingskade for at få større erstatning (fx beskadiget en genstand mere end den var i forvejen)? Ja, det gør jeg med sikkerhed 98 9,2 69 6,7 Ja, det gør jeg måske , ,1 Nej, det tror jeg ikke , ,2 Nej, det gør jeg med sikkerhed ikke , ,3 Ved ikke/ Ønsker ikke at oplyse ,7 Side 25

Danskernes syn på forsikringssvindel

Danskernes syn på forsikringssvindel MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Danskernes syn på Morten Brønnum Andersen Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

Indhold 05.02.2011. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91

Indhold 05.02.2011. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indhold 05.02.2011 Forsikringssvindel - et projekt om åbenhed og gennemsigtighed 2 1. Baggrund 2 2. Undersøgelse om danskernes forhold til forsikringssvindel 2 4. Projektets faser 6 5. Gråzoner og farverige

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Anmeldelse af ansvarsskade

Anmeldelse af ansvarsskade Anmeldelse af ansvarsskade Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Forsikringssvindel. - hvem, hvordan og hvorfor. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:9. Andreas Østergaard Nielsen

Forsikringssvindel. - hvem, hvordan og hvorfor. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:9. Andreas Østergaard Nielsen - hvem, hvordan og Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2. Muligheder for at

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011.

Endelig har godt hver tiende (13%) oplevet, at deres vilkår er blevet skærpet som følge af skybruddene i 2010 og /eller 2011. Forbrugerpanelet om forsikring Stort set alle respondenter (99%) har en indboforsikring, der bl.a. dækker tyveri, brand og ansvar, mens knap to ud af tre (62%) angiver at de også har en bygningsforsikring,

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel

Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel Den uforsikrede restgruppe og forsikringssvindel belyst ved Forbrugsundersøgelsen 2 Christina Gordon Stephansen Rasmus Mikkelsen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Lyngallup om doggybags Dato: 27. marts 2012

Lyngallup om doggybags Dato: 27. marts 2012 Lyngallup om doggybags Dato: 27. marts 2012 Metode Feltperiode: 22. 27. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Indbrud i Danmark og vores nabolande

Indbrud i Danmark og vores nabolande Analyserapport Indbrud i Danmark og 214:1 Andreas Østergaard Nielsen Christina Gordon Stephansen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Side 1 Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi

Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Unge i alderen 18-25 år Grafikrapport København, oktober 2011 Udarbejdet af: Pernille Jønsson Marie Christiansen krøyer YouGov Public

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 Statusrapport Kontrolgruppens arbejde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 3.1 Organisation... 2 3.2 Opgaver... 2 4. Indsatsområder i 2012... 2

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2007-2008 Årsrapport 2007-2008 Vi gør nu status over de 2 første år med selvforsikring og risikostyring i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ved indgangen til den nye kommune,

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig!

Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! OK Lønforsikring Arbejdsløshed kan ramme os alle. Også dig! Har du overvejet konsekvenserne, hvis du bliver fyret og i en periode skal klare dig for dagpenge? Når indtægterne går ned, er de månedlige udgifter

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)?

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 061213, 0097001048 AIG Europe

Læs mere

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer

Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Saml dine forsikringer hos Privatsikring, og spar tid, penge og bekymringer Fordi vi kender dig, kan vi bedre rådgive dig Ideen bag Privatsikring er enkel: Fordi din rådgiver kender dig og din situation,

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring Gå efter prisen Medmindre du har særlige fritidsinteresser eller for eksempel dyre haveredskaber, kan du godt vælge den billigste familieforsikring. Trods små forskelle dækker alle selskaber basisbehovet

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Branchestatistik for. Forsikring ved Kritisk Sygdom. Brancheudgave. Forsikring & Pension Videncenter for Helbred og Forsikring

Branchestatistik for. Forsikring ved Kritisk Sygdom. Brancheudgave. Forsikring & Pension Videncenter for Helbred og Forsikring Branchestatistik for Forsikring ved Kritisk Sygdom 2005 Brancheudgave Januar 2007 Forsikring & Pension Videncenter for Helbred og Forsikring Indhold 0 Resumé 1 Indledning 2 Baggrund for Kritisk Sygdom

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD DANMARK HAR EN KEDELIG REKORD Familien Halberg en typisk dansk familie I 1. kvartal af 2013 var der 10.776 indbrud i Danmark. Det svarer

Læs mere

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan 2 Privat HOS CODAN ER VI ALTID KLAR TIL AT BRINGE DIG VIDERE Ideen med forsikringer er, at man kan leve sit liv og gøre de ting,

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Dit liv. Dine forsikringer

Dit liv. Dine forsikringer Dit liv. Dine forsikringer a Velkommen codan.dk 2 Alle mennesker er forskellige. Derfor har vi brug for forskellige forsikringer. Hos os sammensætter du selv dine forsikringer, så de passer til, hvem du

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Home and away Udvidet indbodækning under rejse 061213, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

God energirådgivning Hvordan

God energirådgivning Hvordan God energirådgivning Hvordan Rådgivningsansvar, risiko og forsikringsforhold Indlæg v/vibeke Henriques, Forsikring & Pension (F&P) 1 Generel præsentation - 1 Hvem er F&P? Forsikring & Pension er erhvervsorganisation

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1 Strategi- og handlingsplan 2010-2014 STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 2 Forord Bestyrelsen for Forsikring & Pension vedtog i september 2009 en revideret

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K jm@jm.dk Høringssvar fra - j.nr.: 2012-3756-0005 Justitsministeriet har den 11. maj 2012 sendt EU-Kommissionens udspil til ny databeskyttelsesregulering

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Amaliegade 10, 1256 København K, Tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 19 550 000/April 2005 April 2005 Vejledning om reaktion ved alarm fra indbrudsalarmanlæg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård

Hus/villa/parcelhus Række/klynge/kædehus Gård Er du bekymret for indbrud i din bolig? Meget bekymret 16% 96 11% 10 16% 5 13% 8 Bekymret 41% 244 41% 36 41% 13 37% 23 Kun lidt bekymret 37% 222 44% 38 41% 13 45% 28 Slet ikke bekymret 5% 31 3% 3 3% 1

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering Foredragsmarkedet Foredragsevaluering August 2014 Manglende evaluering skaber dårligere oplevelse af foredrag En undersøgelse gennemført af Voxmeter for Speakerscore om det Danske foredragsmarked viser,

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger,

Ad 1: Muligheden for at anvende fortrolige personoplysninger, bl.a. helbredsoplysninger, Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Databeskyttelse - s supplerende bemærkninger til EU-Kommissionens forslag til forordning om databeskyttelse Den 2. juli 2012 fremsendte en række bemærkninger

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Allan Bo Christensen. - født i 1966. Ansat i forsikringsbranchen siden 1984. Baltica. Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab. Forsikringshøjskolen

Allan Bo Christensen. - født i 1966. Ansat i forsikringsbranchen siden 1984. Baltica. Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab. Forsikringshøjskolen Allan Bo Christensen - født i 1966 Ansat i forsikringsbranchen siden 1984. Baltica Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab Forsikringshøjskolen Amaliegade 10 1256 Kbh. K Formål: At udbrede kendskabet

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Markedet for tillægsforsikringer

Markedet for tillægsforsikringer Markedet for tillægsforsikringer Tillægsforsikringer defineres i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Undersøgelse af markedet for tillægsforsikringer som en særskilt forsikring, der dækker de skader, der

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere