Matematikkens Dag Sund Matematik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematikkens Dag Sund Matematik"

Transkript

1 Matematikkens Dag Forlaget Matematik

2 Matematikkens Dag Redaktion Marikka Andreasen, Annette Lilholt, Finn Egede Rasmussen og Gert B. Nielsen Illustrationer og layout Marianne Kongsted Cordes Fotos Marianne Kongsted Cordes, Annette Lilholt, Poul Græsbøll, Karen Marie Nissen, Per Hasspang, Lene Mølgaard, Elisabeth Tang, Finn Egede Rasmussen og Dorthe Ovesen. Fotos til forsiden: Annette Lilholt og Poul Græsbøll. Udarbejdelse af bogens temaer Ditte Dybdal Bendsen, Connie Vestergaard, Mette Plug, Annette Lilholt, Janus Halkier, Maria Frimand Andersen, Dorthe Ovesen, Jørgen Korsgaard, Dorte Vibe Jacobsen, Kirsten Helborg Drews, Finn Egede Rasmussen, Poul Græsbøll, Jan Kjærgaard, Karen Marie Nissen, Anette Sander Hindsgavl, Marikka Andreasen, Arne Andersen, Elisabeth Tang, Connie Nielsen, Knud Jørgen Jensen, Turid Berg, Kirsten Kjeldsen, Dennis Ho Christiansen, Merete Larsen, Stine Lathi, Lene Mølgaard, Svend Hessing, Kirsten Tønnesen, Lene Odefey, Kristina Dalgaard, Steen Jakobsen, Ane Ditlevsen, Hanne Sørensen og Per Haspang. Tryk Clemenstrykkeriet, Århus CD-mangfoldiggørelse Actura Digital Publiching ISBN Copyright Forlaget Matematik Ejere af bogen har ret til frit at kopiere fra bog eller CD. Yderligere eksemplarer bestilles på Forlaget Matematik Postboks 102 Nordby 8305 Samsø Tlf Fax

3 SUND MATEMATIK er s bidrag til debatten om det sunde liv. Vi håber, materialet kan bidrage til samtalen med alle skolens elever om, hvad sundhed er. s 16 kredse har udarbejdet idematerialet SUND MATEMATIK, som alle grundskolens elever kan arbejde med. Hvis man vælger at arbejde med det i uge 46, kan eleverne være særligt velforberedte til at deltage i de særlige events, der afvikles på MATEMATIKKENS DAG torsdag den 17. november For 3. gang afvikler Matematikkens Dag. Som tidligere er det foreningens medlemmer fra dens 16 kredse, der har været aktive. De mange kolleger, hvis navne du kan finde i kolofonen, stiller deres store viden og indsigt i temaet SUNDHED til rådighed for dig, dine elever og kolleger, så der i er samlet rigtig meget materiale, der kan bruges gennem hele skoleforløbet. Der er matematik i det hele! Uanset klassetrin kan matematiklæreren gennemføre projekterne alene, men det vil være oplagt at samarbejde med faggrupper i fx dansk, hjemkundskab, idræt, samfundsfag og naturfag. Materialet er omfattende. Det er ikke meningen, at alle projekterne gennemføres i uge 46. Så brug gerne temaerne i bogen gennem hele skoleåret. Alle skoler, der køber eller tilmelder sig en af konkurrence på Matematikkens Dag, får gratis adgang til Matematikkens Univers i 4. kvartal Adgang til Matematikkens Univers er vigtig, da enkelte af konkurrencerne forudsætter brug af Matematikkens Univers for at kunne deltage. FDB indgår som samarbejdspartner på Matematikkens Dag. I uge 45 sætter FDB Skolekontakten vanen tro selv fokus på nye og sunde smagsoplevelser. Eventen hedder mad eller hvad? og er målrettet hjemkundskabsundervisningen. Temaet er i år sundhed med FDB s nye madpyramide. Yderligere oplysninger finder du på side 12 eller på hvor klasserne også kan tilmeldes. Klassernes arbejde i hjemkundskab i uge 45 og klassernes arbejde og forberedelse til Matematikkens Dag i uge 46 hænger fint sammen. Eventen for mellemtrinnet på Matematikkens Dag, vil have afsæt i den nye madpyramide. Samtlige events og konkurrencer samt deres afvikling er kort beskrevet på siderne Følg med på hvor yderligere oplysninger om afvikling af konkurrencer og events samt Sangen til Matematikkens Dag bliver lagt, efterhånden som de udvikles. Vi giver i et bud på, hvordan en række temaer kan behandles, og hvordan de ved hjælp af matematikken kan give den enkelte elev et større indblik i og mulighed for at forholde sig til egen og andres sundhedsmæssige situation. God fornøjelse Redaktionen 3

4 Indledning Mange tendenser i tiden gør, at vi i dag har et velfærdsproblem. Vores velstand og vores livsstil medfører en lang række samfundsmæssige problemer, der ikke alene koster samfundet penge, men også gør os syge. I knytter vi sundhed til elevernes egne oplevelser og erfaringer med emnet. Elevernes arbejde med materialet kan medvirke til, at de opnår erkendelse og forståelse af begrebet sundhed, så de bliver i stand til at tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed. De fleste har en mere eller mindre bevidst holdning til, hvad sundhed er. På trods af det kan der stilles mange spørgsmål. Hvornår er vi sunde? Hvad har betydning for sundheden? Hvad har vi selv indflydelse på? Er livskvalitet og sundhed det samme? Har sundhed og miljøproblemer noget med hinanden at gøre? For at kunne begrunde og svare på disse spørgsmål vil matematikken ofte komme i spil. I arbejdet med får eleverne mulighed for at bruge matematikken som et redskab til at behandle problemstillinger knyttet til dagligdagen og den samfundsmæssige udvikling. Denne tætte sammenhæng mellem matematik og samfundsmæssige problemstillinger giver eleverne mulighed for at opleve, at matematik ikke er et isoleret fag. Formålet med At eleverne opnår forståelse af sundhedsbegrebet At eleverne erfarer, at matematikken kan bruges i mange sammenhænge At eleverne i fællesskab med andre udvikler forudsætninger for at tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed - kritiske holdninger og handlemuligheder Målet er ikke at eleverne skal overtage en bestemt holdning til, hvad sundhed er. Gennem arbejdet med støttes eleverne i at udvikle egne holdninger samt i at handle etisk ansvarligt ud fra disse. Ikke alt er lige godt, men alt kan tages op til debat og danne grundlag for, at eleverne vurderer muligheder og problemer i forhold til egen og andres situation. Handlekompetence er ikke en evne, som læreren kan give eleverne, eller som eleverne passivt får gennem undervisningen. Det er en evne, som eleverne udvikler ved at deltage aktivt. Derfor er det vigtigt at lægge vægt på elevernes medvirken i undervisningen. Et aktivt læringsbegreb er en forudsætning for, at eleverne kan opfylde målene. At undres, at undersøge, at diskutere problemstillinger er vigtige ingredienser i. 4

5 I materialet får eleverne mulighed for at opstille, vurdere og afprøve teorier i forhold til et konkret sundhedsemne, fx Sund Energi diskutere positive og negative konsekvenser af sund kost fx Energiautomaten analysere og vurdere interesser bag kampagner, reklamer og anden mediepåvirkning inden for sundhedsområdet fx aktiviteten Skridttæller skridt om dagen opstille og diskutere ideer til aktiv handling for et sundt liv og sunde levevilkår fx aktiviteterne Bakterier og Alkohol. og læring Læring er en proces, som forudsætter, at den enkelte elev er involveret, interesseret og aktiv. Den ideelle situation for læring opstår, når eleverne aktivt involveres i beslutninger om undervisningens indhold. Derfor er det vigtigt, at eleverne kender målene for aktiviteten, så de kan udvikle ejerskab til de problemstillinger, som de arbejder med. Det er en forudsætning, at eleverne ved, hvordan de kan præge et forløb, for at de engagerer sig og tager et medansvar for at nå målene. og it Tabeller og diagrammer er ofte velegnede repræsentationsformer, når eleverne skal diskutere problemstillinger, der bygger på eksakt viden. I mange oplæg i opfordres eleverne til at anvende it for at danne sig et overblik over de indsamlede data. Disse data skal efterfølgende sammenlignes med officielle tal, som eleverne kan hente på internettet. Eleverne præsenterer deres resultater for hinanden i klassen. Dette kan ske ved at anvende plancher med forskellige begrundelser eller anvende PowerPoint med forskellige diagrammer, som kan give andre elever muligheder for at stille relevante spørgsmål og dermed skabe debat om emnet sundhed. og lærerens opgave I har vi valgt at tage udgangspunkt i matematiske kompetencer, arbejdsmåder og matematiske emner. Målene for aktiviteten er hentet fra Fælles Mål 2009 og indsat i lærerens tænkebobler ved hver aktivitet. Matematiske kompetencer Undervisning Matematiske emner og Matematik i anvendelse Matematiske arbejdsmåder Men jo mere der er planlagt på forhånd, jo mindre bliver elevernes muligheder for at påvirke indholdet. Dette kan løses ved, at læreren er åben og forberedt på de ændringer, der kan opstå undervejs. Det indebærer at læreren - inden materialet tages i anvendelse - overvejer hvad er målet med emnet? hvor skal hovedvægten lægges? hvilke kundskaber og færdigheder skal der specielt lægges vægt på, og hvilke berører vi kun? hvordan tilgodeses det brede og positive sundhedsbegreb? hvad kan eleverne være med til at bestemme? hvad ved eleverne i forvejen om emnet, og hvordan kan denne viden bringes i spil? 5

6 Årets event Matematikkens Dag Torsdag den 17. november 2011 Konkurrence og event for begyndertrinnet Deltagelsen i konkurrencen er gratis. Det er licensen i Matematikkens Univers også hele 4. kvartal 2011, når I har tilmeldt jer på til konkurrencerne på Matematikkens Dag. Sæt klassens rekord På Guinnes Wold Record er der ca forskellige rekorder. I Danmark findes Børnenes Rekordbog 2011, som er fyldt med rekorder, der er sat af danske børn. At sætte rekorder er ikke let. Men på Matematikkens Dag 2011 har jeres klasse mulighed for at sætte klassens egen rekord. I kan vælge klassens rekord eller prøve at slå en rekord fra Børnenes Rekordbog. Klassens rekord I klassen skal I blive enige om et rekordforsøg, som I vil afprøve. Rekordforsøget kan foregå blandt alle klassens elever, drengene mod pigerne eller gruppe mod gruppe. Alle indsendte rekordforsøg deltager i konkurrencen for indskolingen Et dommerpanel bestående af bl.a. Matematik Lærerforenings forskellige kredse fra hele landet er med til at finde vinderne. Konkurrencebetingelser Når I deltager i konkurrencen, skal I beskrive reglerne for rekordforsøget udfylde de tabeller, som I har fremstillet til optælling/måling af rekorden vise klassens resultater ved hjælp af diagrammer optage en mobilfilm (max. 1 min), der viser klasserekorden, samt hvordan I foretog opmålingen. I skal indsende en fil i pdf-format med klassens regler for rekorden, jeres tabeller, diagrammer og mobilfilm til en gmailadresse læs nærmere om regler og adresser på Følg med på hvor I løbende vil blive orienteret om nyheder og konkurrencernes gennemførelse under Matematikkens Dag. 6

7 Årets event Matematikkens Dag Torsdag den 17. november 2011 Konkurrencer og event for mellemtrinnet og ældste trin Deltagelsen i konkurrencen er gratis. Det er licensen i Matematikkens Univers også hele 4. kvartal 2011, når I har tilmeldt jer på til konkurrencerne på Matematikkens Dag. Konkurrencer Det bedste gæt meter løbet En konkurrence mellem alle landets klasser på 4., 5. og 6. klassetrin samt på 7., 8., 9. og 10. klassetrin. Energiforbruget for aktiviteter som løb og cykling angives tit som energi pr. tidsenhed fx i J/s = W. Usain Bolt, verdensmester i 200 meter løb. Hvis man gerne vil sammenligne energiindholdet i den kost man spiser med energiforbruget ved en aktivitet, skal man vide, hvor lang tid aktiviteten tager. Klassen skal finde ud af, hvor lang tid klassens elever i gennemsnit er om at løbe 200 m. Verdensrekorder i 200 meter løb Konkurrencebetingelser Klassen skal finde ud af, hvor lang tid klassens elever i gennemsnit er om at løbe 200 meter. Der udmåles en strækning på 200 m. Måske kan skolens idrætsanlæg bruges. Hver elev løber 200 m så hurtigt som muligt. Tiden noteres. Tidtagning kan evt. foretages for 3-5 elever ad gangen, så 3-5 elever løber og 3-5 elever er tidtagere. Den gennemsnitlige tid for alle klassens elever, drenge og piger udregnes. Klassen skal nu gætte på, hvad den gennemsnitlige tid vil være for alle klasser på jeres trin-konkurrence i hele landet. Klassens målte gennemsnit udregnes og indsendes sammen med klassens gæt på det samlede landsgennemsnit og sendes til Se flere detaljer om konkurrencerne på Der vil være præmier til de klasser, hvis gæt er nærmest gennemsnittet af de indsendte målinger. Oversigten er fra Følg med på hvor I løbende vil blive orienteret om nyheder og konkurrencernes gennemførelse under Matematikkens Dag. Konkurrencer og events omkring for mellemtrinnet og ældste trin er et samarbejde mellem FDB Skolekontakten og 7

8 Årets event Matematikkens Dag Torsdag den 17. november 2011 Alle mod alle - Sund Mad Spillet Konkurrencer for mellemtrinnet og ældste trin Deltagelsen i konkurrencen er gratis. Det er licensen i Matematikkens Univers også hele 4. kvartal 2011, når I har tilmeldt jer på til konkurrencerne på Matematikkens Dag. Sund Mad Spillet Spillets formål Formålet med Sund Mad Spillet er, at eleverne skal placere råvarer i FDB s madpyramide. Råvarerne erobres ved at svare på matematikspørgsmål, der har en sund mad vinkel. Der spilles tre runder hen over formiddagen. Den klasse, der har svaret korrekt på flest spørgsmål på kortest mulig tid, er vinderen. Hvilke elevgrupper Elever tilmelder sig klassevis til en af de to konkurrencer: Mellemtrin eller ældste trin og spiller torsdag formiddag fra ca til Spillets gennemførelse Spillet viser FDB s madpyramide uden råvarer, men med brikker, der kan vælges og vendes. Se den nye madpyramide på Brikken giver adgang til et matematikspørgsmål, som skal besvares korrekt for at få en råvare til madpyramiden. 1 Under ca. 3 af brikkerne ligger der events, som gør, at man enten får flere eller færre point, alt efter hvad man svarer. Hvordan tilmelder man sig? Klasser får adgang til Sund Mad spillet gennem Matematikkens Univers, som stilles gratis til rådighed for deltagerne i temaugen. De tilmeldte skoler får i ugerne op til temaugen adgang til Universet. Ugen inden temaugen kan læreren via udfylde en tilmeldingsside til spillet. Her logger læreren på med sit unilogin og tilmelder de klasser, der gerne vil deltage i spillet. Det gøres ved en afkrydsning. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. På selve dagen for spillet samles de af klassens elever, der skal deltage i spillet, i klasselokalet foran en computer eventuelt koblet på en projektor. En elev i klassen logger på Matematikkens Univers og finder i Spilarkaden, hvor der er et link til Sund Mad Spillet. Mens klassen spiller, kan de følge en highscoreliste, der viser hvilke klasser der ligger i topti. Efter spillet vises en highscoreliste for alle deltagende klasser. Følg med på hvor I løbende vil blive orienteret om nyheder og konkurrencernes gennemførelse under Matematikkens Dag. 8 Sund Mad Spillets konkurrencer for mellemtrinnet og ældste trin er et samarbejde mellem FDB Skolekontakten og

9 Matematikkens Univers Spillene Til mellemtrinnet og ældste trin Scenarierne i Matematikkens Univers tilbyder sammenhængende, grundige gennemgange af matematikken bag en række emner, der tager udgangspunkt i en virkelighed, eleverne kan identificere sig med. Spillene til mellemtrinnet og ældste trin er specielt udviklet til konkurrencerne i Matematikkens Univers. I hele 4. kvartal kan alle skoler, der er tilmeldt Matematikkens Dag eller har købt bogen Sund Matematik benytte Matematikkens Univers ganske gratis. Der bliver hele tiden udviklet nye Scenarier til Matematikkens Univers. Hvert enkelt tema vil fuldt udnyttet skønsmæssigt svare til 4-6 ugers undervisning. Materialet er indenfor de enkelte scenarier modulopbygget, således at det også vil være muligt at bruge enkelte læringsobjekter (undervisningssekvenser) uafhængigt af det øvrige scenarie. Det giver mulighed for repetition eller ny læring af enkeltområder fx i forbindelse med bogens temaer. En indbygget, elektronisk søgefunktion letter denne brug af Matematikkens Univers. Som noget nyt er udgivet en lærervejledning i bogform, der gennemgår materialets opbygning og supplerer de netbaserede lærervejledninger. Læs mere på 9

10 mad eller hvad? Madpyramiden og Matematikkens Dag samarbejder om sundheden på din skole Samarbejd om sundhed på skolen i november og giv børnene mod på en sundere hverdag. Børn og unge har brug for energi til at kunne koncentrere sig en hel dag i skolen. Med en sund og varieret kost bliver eleverne bedre i stand til at lære nyt. FDB sætter gang i initiativer for at forbedre børn og unges sundhed. Det gælder for eksempel undervisningsforløbet Mad eller hvad? med madpyramiden og samarbejdet med en om Matematikkens Dag. Mad eller hvad? til mellemtrinnet FDB Skolekontakten står bag Mad eller hvad?, der er et undervisningsforløb til hjemkundskab. I 2010 var det største sundhedsevent i skolerne med deltagere fra mellemtrinnet. Temaet for Mad eller hvad? i 2011 er madpyramiden. Undervisningsforløbet foregår fra uge 45 og fire uger frem. Hjemkundskabslæreren modtager gratis undervisningsmaterialer, et opskriftshæfte til forældrene og en smagekasse med gratis råvarer. Matematik + hjemkundskab = sundere elever Matematikkens Dag foregår i uge 46. Du har derfor mulighed for at samarbejde med hjemkundskab om et sundt undervisningsforløb til mellemtrinnet. I Mad eller hvad? kommer eleverne til at arbejde med opskrifter fra madpyramiden, og de får kendskab til sunde grøntsager fra vintersæsonen. I Matematikkens Dag kommer eleverne til at arbejde med madpyramiden som model. Hvordan kan eleverne beregne deres helt egen madpyramide?

11 DET SKAL VÆRE SJOVT AT BLIVE KLOGERE Om Madpyramiden Siden FDB første gang lancerede madpy- ramiden i 1976, har den været populær og efterspurgt blandt folkeskoler og elever, fordi den på en let og overskuelig måde viser, hvad vi skal spise mest og mindst af. Madpyramiden har tre lag Madpyramiden viser, at du skal spise noget fra alle fødevaregrupper, men at du skal spise det i forskellige mængder. Derfor har madpyramiden tre lag, hvor du skal spise mest fra bunden og mindst fra toppen. Hvert lag i madpyramiden er opdelt sådan, at du skal spise mere fra bunden end fra toppen af hvert lag. Når du spiser grøntsager, skal du for eksempel spise flere grove grøntsager som gulerod, kål og bønner end fine grøntsager som agurk, tomat og peberfrugt. Madpyramiden har to spor på tværs af lagene Madpyramiden har også to spor, som går på tværs af det nederste og det midterste lag. Det ene spor består af frugt og grønt. Det andet spor består af stivelseholdige fødevarer som kartofler, brød, pasta og ris. Matematikken i madpyramiden Bag madpyramidens ydre ligger der rigtigt meget matematik. For eksempel er fødevarernes areal i madpyramiden beregnet ud fra deres andel af den samlede kost. Rugbrødets størrelse i madpyramiden udgør for eksempel 7 procent af det samlede areal i madpyramiden, fordi rugbrød skal være 7 procent af den mad vi spiser. Læs mere på Om FDB Skolekontakten FDB Skolekontakten har eksisteret siden 1979 og har en lang tradition for at udgive undervisningsmaterialer om forbrug og sundhed. Du kan f.eks. bestille en gratis madpyramideplakat. Du betaler kun for porto og pakning. Læs mere på FDB er en forening Alle, der har et FDB medlemskort, ejer os faktisk. Det har 1,7 mio. medlemmer, fordi vi er en andelsforening. Vi står bag Coop, største dagligvarevirksomhed, du møder som Kvickly, SuperBrugsen og Lokal/Dagli Brugsen samt Fakta og Irma. FDB arbejder for et mere bæredygtigt og ansvarligt forbrug. Det gør vi både globalt, nationalt og i den lokale butik. En del af vores overskud går tilbage til samfundet gennem støtte til aktiviteter inden for sundhed, klima, miljø og etisk handel. Med madpyramiden vil FDB være med til at fremme folkesundheden og inspirere børn og voksne til at spise sundt, varieret og grønt.

12 Indhold Forord... 5 Indledning... 6 Events og konkurrencer Matematikkens Dag - indskolingen... 8 Matematikkens Dag - mellemtrinnet og ældste trin... 9 Matematikkens Dag - Sund Mad Spillet Matematikkens Univers Madpyramiden og Matematikkens Dag Aktivitetsoplæg Sport Vinkler og kanter Konkurrence Lærervejledning til Vinkler og kanter Rekorder Hvordan opnår man en rekord? Verdensrekorder, bilag Lærervejledning til Rekorder Hurtigst muligt Hvor hurtigt kan et menneske løbe?.. 20 Lærervejledning til Hurtigst muligt Hvor aktiv er du og din klasse? Hvor lang tid bruger du på forskellige aktiviteter i løbet af dagen? Lærervejledning til Hvor aktiv er du og din klasse? Guld, sølv og bronze Hvor hurtige er I? Lærervejledning til Guld, sølv og bronze Atletikmærker Tag et atletikmærke Lærervejledning til Atletikmærker Orienteringsmærker Tilrettelæg et orienteringsløb Lærervejledning til orienteringsmærker Matematik og motion Tidtagning Lærervejledning til Matematik og motion Stjerneløb Stjerneløb Matematiske udfordringer Lærervejledning til Stjerneløb Stjerneløb - Post 1 Musklers udholdenhed Stjerneløb - Post 2 Energifordeling Stjerneløb - Post 3 Pythagoras sætning Stjerneløb - Post 3 Kvadrat til udklip, bilag Stjerneløb - Post 4 Matematikmotion Stjerneløb - Post 5 Højdemåling Stjerneløb - Post 6 Længdemåling Stjerneløb - Post 7 Test din kondition Stjerneløb - Post 8 Test dine frugt- og grøntsagsvaner Kondition Talkrig En fangeleg, hvor I træner hovedregning Lærervejledning til Talkrig Pluskort til Talkrig Minuskort til Talkrig Bombekort til Talkrig Det er op ad bakke Hvor langt er et skridt? Hvor høj er bakken? Lærervejledning til Det er op ad bakke Hjertesti Giv et forslag til en hjertesti i dit område Lærervejledning til Hjertesti Skridttæller Skridttælleren Skridt på tid Skridtlængde Skridt og forbrænding Lærervejledning til Skridttæller Stratego Stratego med skridttæller Kampkort og bomber Lærervejledning til Stratego Skattejagt Skattejagt med skridttæller Lærervejledning til Skattejagt Steptest Er det sandt hvad aviserne skriver? Lærervejledning til Steptest BMI BMI BMI - for voksne og for børn Lærervejledning til BMI Kan du regne med vægten Hos sundhedsplejersken, tegneserie Beregning af fedtprocent Beregning af BMI Oversigt, bilag Energiautomaten, tegneserie Beregning af energiforbrug Energiforbrug, bilag Omregningstabel til energiautomaten, bilag Lærervejledning til Kan du regne med vægten? Kost Min frugt og grøntsags Top 10 Frugt og grøntsager Smag og udfyld skemaet, bilag Top 10 liste, bilag Lærervejledning til Min frugt og grøntsags Top Madpyramiden Matematik og sunde boller Mål og vægt Lærervejledning til Matematik og sunde boller Sund energi Energi fra mad Bageopskrifter Hvor langt på en sodavand? Lærervejledning til Sund energi Slikløb Slikforbrug Slikløb Bilag til Slikløb Lærervejledning til Slikløb Kemiske processer Bakterier Bakteriers formering Vækst Er der grænser for vækst? Et forsøg Lærervejledning til Bakterier Alkohol Hvordan reagerer kroppen på alkohol? Promilleberegning Lærervejledning til Alkohol CD til findes på en CD, der er indsat bag i bogen. I lærervejledningerne er der henvisninger til forskellige kopisider og regneark, der ligger på CD en. 12

13 Med denne bog knytter anvendelsen af matematik til begrebet sundhed. I knytter vi sundhed til elevernes egne oplevelser og erfaringer med emnet. Elevernes arbejde med materialet medvirker til, at de kan opnå erkendelse og forståelse for begrebet sundhed. Gennem samarbejde om at give svar på åbne problemstillinger gør det eleverne parate til at tage kritisk stilling og handle hensigtsmæssigt for at fremme egen og andres sundhed. lægger op til at eleverne arbejder aktivt med stoffet. De benytter de traditionelle værktøjer, men de skal også gøre brug af elektroniske hjælpemidler, fx internettet, GPS, mobiltelefon med kamera og matematikskriveprogrammer. består af kopisider til eleverne med tilknyttede lærerkommentarer til de enkelte temaer. Med bogen følger en CD, der indeholder alle siderne fra bogen samt ekstramateriale i form af regneark. Forfatterne til temaerne er medlemmer af s 16 kredse. 1. udgave 1. oplag ISBN: Forlaget Matematik

Sundhed og livsstil går hånd i hånd på Matematikkens Dag 2011

Sundhed og livsstil går hånd i hånd på Matematikkens Dag 2011 Pressemeddelelse Dag Sundhed og livsstil går hånd i hånd på Dag 2011 Kroniske sygdomme og ikke mindst livsstilssygdomme fylder meget i menneskers bevidsthed og oplevelse af livskvalitet, og koster samfundet

Læs mere

Lærervejledning. Den generelle lærervejledning til Matematikkens Univers 7. - 10. klassetrin

Lærervejledning. Den generelle lærervejledning til Matematikkens Univers 7. - 10. klassetrin Lærervejledning Den generelle lærervejledning til Lærervejledning Den generelle lærervejledning til Forfattere Jørgen Korsgaard og Jørgen Uhl Pedersen Redaktion Gert B. Nielsen og Lars Høj Faglig sparring

Læs mere

Kom godt i gang. Begyndertrin

Kom godt i gang. Begyndertrin Kom godt i gang Begyndertrin Kom godt i gang Begyndertrinnet Forfattere Kirsten Spahn og Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard,

Læs mere

Der er på siden også mulighed for at se highscorelisten for klassen. Denne er dog først tilgængelig når spillene er afsluttede.

Der er på siden også mulighed for at se highscorelisten for klassen. Denne er dog først tilgængelig når spillene er afsluttede. Tilmelding til Spillet For at kunne deltage i Spil For Livet, skal skolen være tilmeldt både selve Spil For Livet og Matematikkens Univers, idet spillet kun kan tilgås fra Spil menuen i Matematikkens Univers.

Læs mere

Kom godt i gang. Mellemtrin

Kom godt i gang. Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

50 års jubilæum. Hårup Skole 1960 2010. Hårup Skole 1964

50 års jubilæum. Hårup Skole 1960 2010. Hårup Skole 1964 50 års jubilæum Hårup Skole 1960 2010 Hårup Skole 1964 Hårup Skole 2010 Hårup skole anno 2010 Hårup skole er, som den altid har været, en skole, der sætter fællesskabet højt. Vi satser lige som før i

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab Formål med undervisning i hjemkundskab: Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne gennem alsidige læringsforløb tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at handle

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Aktiv rundt i danmark. rundt i. danmark. Få inspiration til aktivitetsøvelser 6.-7. Klassetrin

Aktiv rundt i danmark. rundt i. danmark. Få inspiration til aktivitetsøvelser 6.-7. Klassetrin Aktiv rundt i danmark aktiv rundt i danmark Få inspiration til aktivitetsøvelser Klassetrin Inspirationshæfte 6.-7. Sund mad giver hulahop i kroppen AF Karen Eriksen ernæringsfaglig medarbejder i Fødevarestyrelsen.

Læs mere

Matematik på Spil. Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Matematikkens Dag Matematik på Spil. Forlaget MATEMATIK

Matematik på Spil. Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Matematikkens Dag Matematik på Spil. Forlaget MATEMATIK Matematik på Spil Matematikkens Dag Matematik på Spil Matematikkens Dag Matematik på Spil Med denne bog kan eleverne hygge sig med spil, erfare vigtige matematiske sammenhænge og danne sig holdninger til

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

Lærervejledning til OPFINDELSER

Lærervejledning til OPFINDELSER Lærervejledning til OPFINDELSER Af Mette Meltinis og Anette Vestergaard Nielsen Experimentarium 2013 Indholdsfortegnelse OPFINDELSER+...+1+ OPFINDELSER+...+3+ MÅLGRUPPE+...+3+ FAGLIGHED+...+3+ FAGLIGE+BEGREBER:+...+3+

Læs mere

Sund mad. giver hulahop. i kroppen

Sund mad. giver hulahop. i kroppen Sund mad giver hulahop i kroppen AF Karen Eriksen ernæringsfaglig medarbejder i Fødevarestyrelsen. indledning Mad er meget mere end indholdet af fedt, kulhydrater og vitaminer. Det er selvfølgeligt vigtigt,

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

Mission: Vi vil skabe den første generation, der er bedre til at lave mad end deres forældre.

Mission: Vi vil skabe den første generation, der er bedre til at lave mad end deres forældre. Restaurant Vi vil. fordi Mission: Vi vil skabe den første generation, der er bedre til at lave mad end deres forældre. Kun 4 % af danskerne har børn med i køkkenet. Er den foretrukne madbutik ved at blive

Læs mere

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK B Lø nk or t D in n lø B B Meningen med materialet er at give indsigt i økonomiske forhold som penge, budget, opsparing og lån. Dette udelukker ikke, at det også kan være spændende at lære om økonomiske

Læs mere

livretter - med kartofler Lærervejledning Formål med læremidlet Læremidlet består af: Mål for undervisningen

livretter - med kartofler Lærervejledning Formål med læremidlet Læremidlet består af: Mål for undervisningen livretter - med kartofler Læremidlet GoCook Livretter med kartofler er målrettet den obligatoriske undervisning i hjemkundskab fra 4.- 7. klassetrin. Materialet kan desuden bruges i undervisningen i valgfaget

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen voksenuddannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU132-MAT/D Mandag den 27. maj 2013 kl. 9.00-13.00 KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet NÅR KASTASTROFEN Jonathan Hyams/Red Barnet RAMMER g in n d e jl e v s g in n is v r e d Un indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad man skal være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning til Matematik 1-2-3 på Smartboard Materialet består af 33 færdige undervisningsforløb til brug i matematikundervisningen i overbygningen. Undervisningsforløbene

Læs mere

2. klasse. Børn i verden

2. klasse. Børn i verden 2. klasse Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. I skoleåret

Læs mere

Nu flyttes spanden til 2 meter fra start. Øvelsen gentages med gæt og kast og antallet af point noteres hvert pletskud giver nu 2 point.

Nu flyttes spanden til 2 meter fra start. Øvelsen gentages med gæt og kast og antallet af point noteres hvert pletskud giver nu 2 point. Naturskolerne.dk Kaste kogler i en spand Mål en linje på 4 meter op. Marker start (0 meter) tydeligt med en pind. Først stilles spanden 1 meter fra start. Hver elev samler tre kogler og får tre kast. Først

Læs mere

MatematiKan Et matematisk skriveværktøj for hele skoleforløbet

MatematiKan Et matematisk skriveværktøj for hele skoleforløbet MatematiKan Et matematisk skriveværktøj for hele skoleforløbet Tænk, hvis alle elever kunne arbejde med procesorienteret matematik. En arbejdsform, hvor du forsøger at arbejde med matematiske problemstillinger

Læs mere

En ny vej til større overskud, trivsel og velvære. Mandag den 24. september

En ny vej til større overskud, trivsel og velvære. Mandag den 24. september En ny vej til større overskud, trivsel og velvære Mandag den 24. september 2 Godt med målrettet program til SoSu ere Bedre fællesskab og samhørighed Rigtig sjovt Godt med helbredstjek Mere opmærksomhed

Læs mere

Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp. Teamhåndbog. Faglig læsning. i fagene A KA D EM I S K F O R LA G

Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp. Teamhåndbog. Faglig læsning. i fagene A KA D EM I S K F O R LA G Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp Faglig læsning i fagene Teamhåndbog A KA D EM I S K F O R LA G Faglig læsning i fagene. Teamhåndbog Lone Skafte Jespersen & Anne Risum Kamp 2010 Akademisk Forlag,

Læs mere

Indskoling. Børn i verden

Indskoling. Børn i verden Indskoling Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Mit barn og skolen Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Dette materiale er udarbejdet af Lene Mose Nielsen SprogcenterSyd, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern i forbindelse med projektet:

Læs mere

Konference om mundtlige prøver. PRØV! Et program til de mundtlige prøver (og det daglige arbejde?)

Konference om mundtlige prøver. PRØV! Et program til de mundtlige prøver (og det daglige arbejde?) Konference om mundtlige prøver PRØV! Et program til de mundtlige prøver (og det daglige arbejde?) Faglig læsning for matematiklærere Bekendtgørelse nr. 1824 af 16. december 2015 om folkeskolens prøver

Læs mere

Guide til danske råvarer

Guide til danske råvarer VIDEN vækst balance Guide til danske råvarer lærervejledning Landbrug & Fødevarer guide til danske råvarer Guide til danske råvarer lærervejledning Formål Guide til danske råvarer er udarbejdet for alle,

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Klasse: 1. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 5 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Sund mad. giver hulahop. i kroppen

Sund mad. giver hulahop. i kroppen Sund mad giver hulahop i kroppen AF Karen Eriksen ernæringsfaglig medarbejder i Fødevarestyrelsen. indledning Mad er meget mere end indholdet af fedt, kulhydrater og vitaminer. Det er selvfølgelig vigtigt,

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

Hvorfor peger vi i den rigtige retning?

Hvorfor peger vi i den rigtige retning? Hvorfor peger vi i den rigtige retning? Vi er overlegne hvad angår IT... Stauning Skole er overlegne hvad angår IT. Vi har interaktive whiteboards i alle klasselokaler, flest computere pr. elev i hele

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit

Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit Fortæl verden om JERES fejring af STORE SMAGEDAG Pressekit 1 PRESSETIPS Jeres køkken skal da i pressen! Lækker veltillavet mad, glade inspirerede medarbejdere og tilfredse mætte kunder er værd at fortælle

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Testplan Nordbyskolen 2014-2015. Testplan. 2015-2016 Matematik

Testplan Nordbyskolen 2014-2015. Testplan. 2015-2016 Matematik Testplan 2015-2016 Matematik 1 Testplan matematik: Handleplan Forord Matematik er lige så vigtigt som læsning 1 - På erhvervsskolerne fortæller elever, at de bliver hæmmet lige så meget af ikke at kunne

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

Kære matematik- og natur/teknikkollega

Kære matematik- og natur/teknikkollega Kære matematik- og natur/teknikkollega af Ole Haubo Christensen, matematiklærer, lærebogsforfatter og kursusinstruktør i bl.a. storyline med afsæt i matematik og natur/teknik. Nu må det være slut. Nu har

Læs mere

Trojka-katalog AFSÆTNING VIRKSOMHEDS ØKONOMI SAMFUNDSFAG. Gads Forlag NIVEAU C 1. UDGAVE NIVEAU A 3. UDGAVE BIND 2 NIVEAU B 3.

Trojka-katalog AFSÆTNING VIRKSOMHEDS ØKONOMI SAMFUNDSFAG. Gads Forlag NIVEAU C 1. UDGAVE NIVEAU A 3. UDGAVE BIND 2 NIVEAU B 3. Hans Henrik Jakobsen Jørgen Sauer SAMFUNDSFAG BIND 2 NIVEAU B Trojka-katalog 2015 Helle Borup Jakobsen Mette Bregendahl Kristensen Peter Manniche Riber ERHVERVS 1 Gads Forlag Nye udgivelser fra Trojka

Læs mere

Mellemtrinnet. - vi binder skolen sammen

Mellemtrinnet. - vi binder skolen sammen Mellemtrinnet - vi binder skolen sammen Profil for mellemtrinnet på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går på mellemtrinnet

Læs mere

MANGOEN. Et undervisningsforløb

MANGOEN. Et undervisningsforløb MANGOEN Et undervisningsforløb Udarbejdet af: Maria Wulff Christiansen, Anne Borg Jensen, Maria Buch Jensen og Mikkel Dresen. Hvorfor er emnet relevant? I Danmark har der gennem tiden været en tradition

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Favrskov kommune. 1. Resumé Målsætninger og initiativer: I år var målet at alle elever skulle deltage i målingerne til SSN. Der var 98 % af skolens elever der deltog.

Læs mere

BMSF-kurser foråret 2015

BMSF-kurser foråret 2015 BMSF-kurser foråret 2015 Videnscentret Børn med særlige forudsætninger udbyder 5 eftermiddagskurser i marts og april. Kurserne har særligt fokus på de dygtige elever. Men som det fremgår af kursusindholdet,

Læs mere

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser elforbrug Juli 2007 Teenagere og elforbrug Undervisningskoncept Undervisningsmaterialet om Teenagere & Elforbrug har til formål at styrke

Læs mere

Hvad mener du om Internettets fremtid?

Hvad mener du om Internettets fremtid? Hvad mener du om Internettets fremtid? Internettet blev tilgængeligt for almindelige mennesker i midten af 1990 erne. Siden er internettet blevet en vigtig del af vores hverdag. Vi bruger internettet til

Læs mere

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden

VANDET VI SPISER 2. Hvor meget vand spiser vi? Madpyramiden VANDET VI SPISER 2 Hvor meget vand spiser vi? Hvis man ser på, hvor meget vand en person dagligt spiser via sine fødevarer (altså hvor meget vand, der er brugt på at producere maden), så er det et sted

Læs mere

Matematik i marts. Workshop indskoling/ mellemtrin 4. april 2013

Matematik i marts. Workshop indskoling/ mellemtrin 4. april 2013 Matematik i marts Workshop indskoling/ mellemtrin 4. april 2013 En plan og en hensigt 1) Fokus på at planlægge og gennemføre kompetenceorienteret undervisning i indskolingen og på mellemtrinnet FROKOST

Læs mere

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD Kære forældre I modtager denne folder, fordi I har et eller flere børn i folkeskolen i Frederiksberg Kommune En folkeskole, som vi

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Matematik på Spil. Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Matematikkens Dag Matematik på Spil. Forlaget MATEMATIK

Matematik på Spil. Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Matematikkens Dag Matematik på Spil. Forlaget MATEMATIK Matematik på Spil Matematikkens Dag Matematik på Spil Matematikkens Dag Matematik på Spil Med denne bog kan eleverne hygge sig med spil, erfare vigtige matematiske sammenhænge og danne sig holdninger til

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Faglig læsning i matematik

Faglig læsning i matematik Faglig læsning i matematik af Heidi Kristiansen 1.1 Faglig læsning en matematisk arbejdsmåde Der har i de senere år været sat megen fokus på, at danske elever skal blive bedre til at læse. Tidligere har

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Smagens Dag 2010. Smag med chokolade. Lærervejledning

Smagens Dag 2010. Smag med chokolade. Lærervejledning Lærervejledning Formålet med Smagens Dag er at sætte fokus på smagens fem grundsmage og udfordre eleverne og deres smagssans. På Smagens Dag bliver eleverne præsenteret for forskellige smagsoplevelser,

Læs mere

It i folkeskolens matematikundervisning

It i folkeskolens matematikundervisning It i folkeskolens matematikundervisning Læringskonsulenterne Kvalitetsudvikling baseret på data og viden, nationale test og LIS-systemet. Matematik Folkeskolens prøver Talblindhedsprojekt Matematik Ministeriel

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Kost Rygning Alkohol Motion

Kost Rygning Alkohol Motion Børne- og ungdomspsykiatrien Kost og motions betydning for unge med psykiske vanskeligheder Kost Rygning Alkohol Motion Personalet i afsnittet har, som led i dit/jeres barn/unges behandling i børne- og

Læs mere

Sund mad. giver hulahop. i kroppen

Sund mad. giver hulahop. i kroppen Sund mad giver hulahop i kroppen AF Karen Eriksen ernæringsfaglig medarbejder i Fødevarestyrelsen. indledning Mad er meget mere end indholdet af fedt, kulhydrater og vitaminer. Det er selvfølgeligt vigtigt,

Læs mere

Martin Holst, Skoletjenesten, Steno Museet

Martin Holst, Skoletjenesten, Steno Museet Martin Holst, Skoletjenesten, Steno Museet Lærervejledning Kend din kropspolitik Side 0 Indholdsfortegnelse Formål side 2 Didaktiske overvejelser side 4 Arbejdet med temaerne side 6 Aktiviteter til de

Læs mere

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK B Lø nk or t D in n lø B B Meningen med materialet er at give indsigt i økonomiske forhold som penge, budget, opsparing og lån. Dette udelukker ikke, at det også kan være spændende at lære om økonomiske

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE & KURSUSTILBUD HOLDNING& HANDLING

UNDERVISNINGSMATERIALE & KURSUSTILBUD HOLDNING& HANDLING UNDERVISNINGSMATERIALE & KURSUSTILBUD HOLDNING& HANDLING Børn og unges udvikling af sociale kompetencer og etiske værdier hviler efterhånden mere og mere på skolerne Sociale og etiske værdier er én af

Læs mere

Skolernes EnergiForum

Skolernes EnergiForum Skolernes EnergiForum Kursus katalog 2011 Skolernes EnergiForum arbejder med energibesparelser, klima og vedvarende energi på undervisningsområdet. Skolernes EnergiForum har eksisteret siden 1997 og er

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2012 Ungdomsuddannelser DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

På disse sider har vi samlet de idéer til madspilds-aktiviteter, som blev udviklet under madspilds-eventen for medlemsvalgte en lørdag på Severin.

På disse sider har vi samlet de idéer til madspilds-aktiviteter, som blev udviklet under madspilds-eventen for medlemsvalgte en lørdag på Severin. Madspilds-event Lørdag, den 9. juni 2012 Severin kursuscenter På disse sider har vi samlet de idéer til madspilds-aktiviteter, som blev udviklet under madspilds-eventen for medlemsvalgte en lørdag på Severin.

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Opdateret juni 2017 Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til

Læs mere

restaurant gocook en madkundskabsaktivitet Hvad skal du gøre som lærer?

restaurant gocook en madkundskabsaktivitet Hvad skal du gøre som lærer? restaurant gocook en madkundskabsaktivitet Hvad skal du gøre som lærer? 1 indhold Side 2-9: Side 10-11: Side 12-18: Side 19-23: Side 24: Hvad er Restaurant GoCook? Opgaver for skolen Restaurant GoCook

Læs mere

fdb.dk Manus til FDB-værten V. kursus i Ny Nordisk Hverdagsmad, efterår 2011

fdb.dk Manus til FDB-værten V. kursus i Ny Nordisk Hverdagsmad, efterår 2011 Manus til FDB-værten V. kursus i Ny Nordisk Hverdagsmad, efterår 2011 Kære FDB vært, Du har modtaget 2 plakater, som du bruger, når du præsentere tema Ny Nordisk Hverdagsmad for kursisterne! Plakat nr.

Læs mere

FÆLLESSKAB MOD MOBNING KLASSEMØDET GRUNDLAG FOR TRIVSEL HELLE HØIBY MARIANNE LEVIN ANETTE THULIN

FÆLLESSKAB MOD MOBNING KLASSEMØDET GRUNDLAG FOR TRIVSEL HELLE HØIBY MARIANNE LEVIN ANETTE THULIN FÆLLESSKAB MOD MOBNING KLASSEMØDET GRUNDLAG FOR TRIVSEL HELLE HØIBY MARIANNE LEVIN ANETTE THULIN Indhold Forord... 7 Sådan anvender vi begreberne... 9 Klassemødet som værktøj... 11 Formålet med klassemøder...

Læs mere

Valgfagshæfte 2015/16

Valgfagshæfte 2015/16 Valgfagshæfte 2015/16 Hadbjerg Skole Valgfag Hadbjerg skole udbyder i skoleåret 2015-2016 en række spændende valgfag. Undervisningen i valgfagene er fælles for eleverne i 7. 8. og 9. klasse, og alle elever

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 0. til 3. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Indskolingen: 0. 3. klasse...4 0. klasse...5 1. klasse...10 2. klasse...15 3.

Læs mere

Et æble i madkassen - event for 2. klasse

Et æble i madkassen - event for 2. klasse Et æble i madkassen - event for 2. klasse Introduktion Ideen med Et æble i madkassen er at sætte fokus på, hvordan en sund madpakke er skruet sammen. Eleverne skal i eventugen arbejde med fødevarestyrelsens

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Undervisningsplan for hjemkundskab

Undervisningsplan for hjemkundskab Undervisningsplan for hjemkundskab Hjemkundskab introduceres fra 0. klasse og afsluttes i 9. klasse, som en integreret del af fagene: biologi, fysik, idræt (motion/svømning), geografi, samfundsfag, historie,

Læs mere

Madpakker! Lærervejledning. Formål med undervisningsmaterialet. Mål for undervisningen

Madpakker! Lærervejledning. Formål med undervisningsmaterialet. Mål for undervisningen Madpakker! Materialet GoCook madpakker! er sammensat til den obligatoriske undervisning i hjemkundskab fra 4.- 7. klassetrin. Det kan også bruges i undervisningen i valgfaget hjemkundskab. Undervisningsmaterialet

Læs mere