Matematikkens Dag Sund Matematik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematikkens Dag Sund Matematik"

Transkript

1 Matematikkens Dag Forlaget Matematik

2 Matematikkens Dag Redaktion Marikka Andreasen, Annette Lilholt, Finn Egede Rasmussen og Gert B. Nielsen Illustrationer og layout Marianne Kongsted Cordes Fotos Marianne Kongsted Cordes, Annette Lilholt, Poul Græsbøll, Karen Marie Nissen, Per Hasspang, Lene Mølgaard, Elisabeth Tang, Finn Egede Rasmussen og Dorthe Ovesen. Fotos til forsiden: Annette Lilholt og Poul Græsbøll. Udarbejdelse af bogens temaer Ditte Dybdal Bendsen, Connie Vestergaard, Mette Plug, Annette Lilholt, Janus Halkier, Maria Frimand Andersen, Dorthe Ovesen, Jørgen Korsgaard, Dorte Vibe Jacobsen, Kirsten Helborg Drews, Finn Egede Rasmussen, Poul Græsbøll, Jan Kjærgaard, Karen Marie Nissen, Anette Sander Hindsgavl, Marikka Andreasen, Arne Andersen, Elisabeth Tang, Connie Nielsen, Knud Jørgen Jensen, Turid Berg, Kirsten Kjeldsen, Dennis Ho Christiansen, Merete Larsen, Stine Lathi, Lene Mølgaard, Svend Hessing, Kirsten Tønnesen, Lene Odefey, Kristina Dalgaard, Steen Jakobsen, Ane Ditlevsen, Hanne Sørensen og Per Haspang. Tryk Clemenstrykkeriet, Århus CD-mangfoldiggørelse Actura Digital Publiching ISBN Copyright Forlaget Matematik Ejere af bogen har ret til frit at kopiere fra bog eller CD. Yderligere eksemplarer bestilles på Forlaget Matematik Postboks 102 Nordby 8305 Samsø Tlf Fax

3 SUND MATEMATIK er s bidrag til debatten om det sunde liv. Vi håber, materialet kan bidrage til samtalen med alle skolens elever om, hvad sundhed er. s 16 kredse har udarbejdet idematerialet SUND MATEMATIK, som alle grundskolens elever kan arbejde med. Hvis man vælger at arbejde med det i uge 46, kan eleverne være særligt velforberedte til at deltage i de særlige events, der afvikles på MATEMATIKKENS DAG torsdag den 17. november For 3. gang afvikler Matematikkens Dag. Som tidligere er det foreningens medlemmer fra dens 16 kredse, der har været aktive. De mange kolleger, hvis navne du kan finde i kolofonen, stiller deres store viden og indsigt i temaet SUNDHED til rådighed for dig, dine elever og kolleger, så der i er samlet rigtig meget materiale, der kan bruges gennem hele skoleforløbet. Der er matematik i det hele! Uanset klassetrin kan matematiklæreren gennemføre projekterne alene, men det vil være oplagt at samarbejde med faggrupper i fx dansk, hjemkundskab, idræt, samfundsfag og naturfag. Materialet er omfattende. Det er ikke meningen, at alle projekterne gennemføres i uge 46. Så brug gerne temaerne i bogen gennem hele skoleåret. Alle skoler, der køber eller tilmelder sig en af konkurrence på Matematikkens Dag, får gratis adgang til Matematikkens Univers i 4. kvartal Adgang til Matematikkens Univers er vigtig, da enkelte af konkurrencerne forudsætter brug af Matematikkens Univers for at kunne deltage. FDB indgår som samarbejdspartner på Matematikkens Dag. I uge 45 sætter FDB Skolekontakten vanen tro selv fokus på nye og sunde smagsoplevelser. Eventen hedder mad eller hvad? og er målrettet hjemkundskabsundervisningen. Temaet er i år sundhed med FDB s nye madpyramide. Yderligere oplysninger finder du på side 12 eller på hvor klasserne også kan tilmeldes. Klassernes arbejde i hjemkundskab i uge 45 og klassernes arbejde og forberedelse til Matematikkens Dag i uge 46 hænger fint sammen. Eventen for mellemtrinnet på Matematikkens Dag, vil have afsæt i den nye madpyramide. Samtlige events og konkurrencer samt deres afvikling er kort beskrevet på siderne Følg med på hvor yderligere oplysninger om afvikling af konkurrencer og events samt Sangen til Matematikkens Dag bliver lagt, efterhånden som de udvikles. Vi giver i et bud på, hvordan en række temaer kan behandles, og hvordan de ved hjælp af matematikken kan give den enkelte elev et større indblik i og mulighed for at forholde sig til egen og andres sundhedsmæssige situation. God fornøjelse Redaktionen 3

4 Indledning Mange tendenser i tiden gør, at vi i dag har et velfærdsproblem. Vores velstand og vores livsstil medfører en lang række samfundsmæssige problemer, der ikke alene koster samfundet penge, men også gør os syge. I knytter vi sundhed til elevernes egne oplevelser og erfaringer med emnet. Elevernes arbejde med materialet kan medvirke til, at de opnår erkendelse og forståelse af begrebet sundhed, så de bliver i stand til at tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed. De fleste har en mere eller mindre bevidst holdning til, hvad sundhed er. På trods af det kan der stilles mange spørgsmål. Hvornår er vi sunde? Hvad har betydning for sundheden? Hvad har vi selv indflydelse på? Er livskvalitet og sundhed det samme? Har sundhed og miljøproblemer noget med hinanden at gøre? For at kunne begrunde og svare på disse spørgsmål vil matematikken ofte komme i spil. I arbejdet med får eleverne mulighed for at bruge matematikken som et redskab til at behandle problemstillinger knyttet til dagligdagen og den samfundsmæssige udvikling. Denne tætte sammenhæng mellem matematik og samfundsmæssige problemstillinger giver eleverne mulighed for at opleve, at matematik ikke er et isoleret fag. Formålet med At eleverne opnår forståelse af sundhedsbegrebet At eleverne erfarer, at matematikken kan bruges i mange sammenhænge At eleverne i fællesskab med andre udvikler forudsætninger for at tage kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed - kritiske holdninger og handlemuligheder Målet er ikke at eleverne skal overtage en bestemt holdning til, hvad sundhed er. Gennem arbejdet med støttes eleverne i at udvikle egne holdninger samt i at handle etisk ansvarligt ud fra disse. Ikke alt er lige godt, men alt kan tages op til debat og danne grundlag for, at eleverne vurderer muligheder og problemer i forhold til egen og andres situation. Handlekompetence er ikke en evne, som læreren kan give eleverne, eller som eleverne passivt får gennem undervisningen. Det er en evne, som eleverne udvikler ved at deltage aktivt. Derfor er det vigtigt at lægge vægt på elevernes medvirken i undervisningen. Et aktivt læringsbegreb er en forudsætning for, at eleverne kan opfylde målene. At undres, at undersøge, at diskutere problemstillinger er vigtige ingredienser i. 4

5 I materialet får eleverne mulighed for at opstille, vurdere og afprøve teorier i forhold til et konkret sundhedsemne, fx Sund Energi diskutere positive og negative konsekvenser af sund kost fx Energiautomaten analysere og vurdere interesser bag kampagner, reklamer og anden mediepåvirkning inden for sundhedsområdet fx aktiviteten Skridttæller skridt om dagen opstille og diskutere ideer til aktiv handling for et sundt liv og sunde levevilkår fx aktiviteterne Bakterier og Alkohol. og læring Læring er en proces, som forudsætter, at den enkelte elev er involveret, interesseret og aktiv. Den ideelle situation for læring opstår, når eleverne aktivt involveres i beslutninger om undervisningens indhold. Derfor er det vigtigt, at eleverne kender målene for aktiviteten, så de kan udvikle ejerskab til de problemstillinger, som de arbejder med. Det er en forudsætning, at eleverne ved, hvordan de kan præge et forløb, for at de engagerer sig og tager et medansvar for at nå målene. og it Tabeller og diagrammer er ofte velegnede repræsentationsformer, når eleverne skal diskutere problemstillinger, der bygger på eksakt viden. I mange oplæg i opfordres eleverne til at anvende it for at danne sig et overblik over de indsamlede data. Disse data skal efterfølgende sammenlignes med officielle tal, som eleverne kan hente på internettet. Eleverne præsenterer deres resultater for hinanden i klassen. Dette kan ske ved at anvende plancher med forskellige begrundelser eller anvende PowerPoint med forskellige diagrammer, som kan give andre elever muligheder for at stille relevante spørgsmål og dermed skabe debat om emnet sundhed. og lærerens opgave I har vi valgt at tage udgangspunkt i matematiske kompetencer, arbejdsmåder og matematiske emner. Målene for aktiviteten er hentet fra Fælles Mål 2009 og indsat i lærerens tænkebobler ved hver aktivitet. Matematiske kompetencer Undervisning Matematiske emner og Matematik i anvendelse Matematiske arbejdsmåder Men jo mere der er planlagt på forhånd, jo mindre bliver elevernes muligheder for at påvirke indholdet. Dette kan løses ved, at læreren er åben og forberedt på de ændringer, der kan opstå undervejs. Det indebærer at læreren - inden materialet tages i anvendelse - overvejer hvad er målet med emnet? hvor skal hovedvægten lægges? hvilke kundskaber og færdigheder skal der specielt lægges vægt på, og hvilke berører vi kun? hvordan tilgodeses det brede og positive sundhedsbegreb? hvad kan eleverne være med til at bestemme? hvad ved eleverne i forvejen om emnet, og hvordan kan denne viden bringes i spil? 5

6 Årets event Matematikkens Dag Torsdag den 17. november 2011 Konkurrence og event for begyndertrinnet Deltagelsen i konkurrencen er gratis. Det er licensen i Matematikkens Univers også hele 4. kvartal 2011, når I har tilmeldt jer på til konkurrencerne på Matematikkens Dag. Sæt klassens rekord På Guinnes Wold Record er der ca forskellige rekorder. I Danmark findes Børnenes Rekordbog 2011, som er fyldt med rekorder, der er sat af danske børn. At sætte rekorder er ikke let. Men på Matematikkens Dag 2011 har jeres klasse mulighed for at sætte klassens egen rekord. I kan vælge klassens rekord eller prøve at slå en rekord fra Børnenes Rekordbog. Klassens rekord I klassen skal I blive enige om et rekordforsøg, som I vil afprøve. Rekordforsøget kan foregå blandt alle klassens elever, drengene mod pigerne eller gruppe mod gruppe. Alle indsendte rekordforsøg deltager i konkurrencen for indskolingen Et dommerpanel bestående af bl.a. Matematik Lærerforenings forskellige kredse fra hele landet er med til at finde vinderne. Konkurrencebetingelser Når I deltager i konkurrencen, skal I beskrive reglerne for rekordforsøget udfylde de tabeller, som I har fremstillet til optælling/måling af rekorden vise klassens resultater ved hjælp af diagrammer optage en mobilfilm (max. 1 min), der viser klasserekorden, samt hvordan I foretog opmålingen. I skal indsende en fil i pdf-format med klassens regler for rekorden, jeres tabeller, diagrammer og mobilfilm til en gmailadresse læs nærmere om regler og adresser på Følg med på hvor I løbende vil blive orienteret om nyheder og konkurrencernes gennemførelse under Matematikkens Dag. 6

7 Årets event Matematikkens Dag Torsdag den 17. november 2011 Konkurrencer og event for mellemtrinnet og ældste trin Deltagelsen i konkurrencen er gratis. Det er licensen i Matematikkens Univers også hele 4. kvartal 2011, når I har tilmeldt jer på til konkurrencerne på Matematikkens Dag. Konkurrencer Det bedste gæt meter løbet En konkurrence mellem alle landets klasser på 4., 5. og 6. klassetrin samt på 7., 8., 9. og 10. klassetrin. Energiforbruget for aktiviteter som løb og cykling angives tit som energi pr. tidsenhed fx i J/s = W. Usain Bolt, verdensmester i 200 meter løb. Hvis man gerne vil sammenligne energiindholdet i den kost man spiser med energiforbruget ved en aktivitet, skal man vide, hvor lang tid aktiviteten tager. Klassen skal finde ud af, hvor lang tid klassens elever i gennemsnit er om at løbe 200 m. Verdensrekorder i 200 meter løb Konkurrencebetingelser Klassen skal finde ud af, hvor lang tid klassens elever i gennemsnit er om at løbe 200 meter. Der udmåles en strækning på 200 m. Måske kan skolens idrætsanlæg bruges. Hver elev løber 200 m så hurtigt som muligt. Tiden noteres. Tidtagning kan evt. foretages for 3-5 elever ad gangen, så 3-5 elever løber og 3-5 elever er tidtagere. Den gennemsnitlige tid for alle klassens elever, drenge og piger udregnes. Klassen skal nu gætte på, hvad den gennemsnitlige tid vil være for alle klasser på jeres trin-konkurrence i hele landet. Klassens målte gennemsnit udregnes og indsendes sammen med klassens gæt på det samlede landsgennemsnit og sendes til Se flere detaljer om konkurrencerne på Der vil være præmier til de klasser, hvis gæt er nærmest gennemsnittet af de indsendte målinger. Oversigten er fra Følg med på hvor I løbende vil blive orienteret om nyheder og konkurrencernes gennemførelse under Matematikkens Dag. Konkurrencer og events omkring for mellemtrinnet og ældste trin er et samarbejde mellem FDB Skolekontakten og 7

8 Årets event Matematikkens Dag Torsdag den 17. november 2011 Alle mod alle - Sund Mad Spillet Konkurrencer for mellemtrinnet og ældste trin Deltagelsen i konkurrencen er gratis. Det er licensen i Matematikkens Univers også hele 4. kvartal 2011, når I har tilmeldt jer på til konkurrencerne på Matematikkens Dag. Sund Mad Spillet Spillets formål Formålet med Sund Mad Spillet er, at eleverne skal placere råvarer i FDB s madpyramide. Råvarerne erobres ved at svare på matematikspørgsmål, der har en sund mad vinkel. Der spilles tre runder hen over formiddagen. Den klasse, der har svaret korrekt på flest spørgsmål på kortest mulig tid, er vinderen. Hvilke elevgrupper Elever tilmelder sig klassevis til en af de to konkurrencer: Mellemtrin eller ældste trin og spiller torsdag formiddag fra ca til Spillets gennemførelse Spillet viser FDB s madpyramide uden råvarer, men med brikker, der kan vælges og vendes. Se den nye madpyramide på Brikken giver adgang til et matematikspørgsmål, som skal besvares korrekt for at få en råvare til madpyramiden. 1 Under ca. 3 af brikkerne ligger der events, som gør, at man enten får flere eller færre point, alt efter hvad man svarer. Hvordan tilmelder man sig? Klasser får adgang til Sund Mad spillet gennem Matematikkens Univers, som stilles gratis til rådighed for deltagerne i temaugen. De tilmeldte skoler får i ugerne op til temaugen adgang til Universet. Ugen inden temaugen kan læreren via udfylde en tilmeldingsside til spillet. Her logger læreren på med sit unilogin og tilmelder de klasser, der gerne vil deltage i spillet. Det gøres ved en afkrydsning. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. På selve dagen for spillet samles de af klassens elever, der skal deltage i spillet, i klasselokalet foran en computer eventuelt koblet på en projektor. En elev i klassen logger på Matematikkens Univers og finder i Spilarkaden, hvor der er et link til Sund Mad Spillet. Mens klassen spiller, kan de følge en highscoreliste, der viser hvilke klasser der ligger i topti. Efter spillet vises en highscoreliste for alle deltagende klasser. Følg med på hvor I løbende vil blive orienteret om nyheder og konkurrencernes gennemførelse under Matematikkens Dag. 8 Sund Mad Spillets konkurrencer for mellemtrinnet og ældste trin er et samarbejde mellem FDB Skolekontakten og

9 Matematikkens Univers Spillene Til mellemtrinnet og ældste trin Scenarierne i Matematikkens Univers tilbyder sammenhængende, grundige gennemgange af matematikken bag en række emner, der tager udgangspunkt i en virkelighed, eleverne kan identificere sig med. Spillene til mellemtrinnet og ældste trin er specielt udviklet til konkurrencerne i Matematikkens Univers. I hele 4. kvartal kan alle skoler, der er tilmeldt Matematikkens Dag eller har købt bogen Sund Matematik benytte Matematikkens Univers ganske gratis. Der bliver hele tiden udviklet nye Scenarier til Matematikkens Univers. Hvert enkelt tema vil fuldt udnyttet skønsmæssigt svare til 4-6 ugers undervisning. Materialet er indenfor de enkelte scenarier modulopbygget, således at det også vil være muligt at bruge enkelte læringsobjekter (undervisningssekvenser) uafhængigt af det øvrige scenarie. Det giver mulighed for repetition eller ny læring af enkeltområder fx i forbindelse med bogens temaer. En indbygget, elektronisk søgefunktion letter denne brug af Matematikkens Univers. Som noget nyt er udgivet en lærervejledning i bogform, der gennemgår materialets opbygning og supplerer de netbaserede lærervejledninger. Læs mere på 9

10 mad eller hvad? Madpyramiden og Matematikkens Dag samarbejder om sundheden på din skole Samarbejd om sundhed på skolen i november og giv børnene mod på en sundere hverdag. Børn og unge har brug for energi til at kunne koncentrere sig en hel dag i skolen. Med en sund og varieret kost bliver eleverne bedre i stand til at lære nyt. FDB sætter gang i initiativer for at forbedre børn og unges sundhed. Det gælder for eksempel undervisningsforløbet Mad eller hvad? med madpyramiden og samarbejdet med en om Matematikkens Dag. Mad eller hvad? til mellemtrinnet FDB Skolekontakten står bag Mad eller hvad?, der er et undervisningsforløb til hjemkundskab. I 2010 var det største sundhedsevent i skolerne med deltagere fra mellemtrinnet. Temaet for Mad eller hvad? i 2011 er madpyramiden. Undervisningsforløbet foregår fra uge 45 og fire uger frem. Hjemkundskabslæreren modtager gratis undervisningsmaterialer, et opskriftshæfte til forældrene og en smagekasse med gratis råvarer. Matematik + hjemkundskab = sundere elever Matematikkens Dag foregår i uge 46. Du har derfor mulighed for at samarbejde med hjemkundskab om et sundt undervisningsforløb til mellemtrinnet. I Mad eller hvad? kommer eleverne til at arbejde med opskrifter fra madpyramiden, og de får kendskab til sunde grøntsager fra vintersæsonen. I Matematikkens Dag kommer eleverne til at arbejde med madpyramiden som model. Hvordan kan eleverne beregne deres helt egen madpyramide?

11 DET SKAL VÆRE SJOVT AT BLIVE KLOGERE Om Madpyramiden Siden FDB første gang lancerede madpy- ramiden i 1976, har den været populær og efterspurgt blandt folkeskoler og elever, fordi den på en let og overskuelig måde viser, hvad vi skal spise mest og mindst af. Madpyramiden har tre lag Madpyramiden viser, at du skal spise noget fra alle fødevaregrupper, men at du skal spise det i forskellige mængder. Derfor har madpyramiden tre lag, hvor du skal spise mest fra bunden og mindst fra toppen. Hvert lag i madpyramiden er opdelt sådan, at du skal spise mere fra bunden end fra toppen af hvert lag. Når du spiser grøntsager, skal du for eksempel spise flere grove grøntsager som gulerod, kål og bønner end fine grøntsager som agurk, tomat og peberfrugt. Madpyramiden har to spor på tværs af lagene Madpyramiden har også to spor, som går på tværs af det nederste og det midterste lag. Det ene spor består af frugt og grønt. Det andet spor består af stivelseholdige fødevarer som kartofler, brød, pasta og ris. Matematikken i madpyramiden Bag madpyramidens ydre ligger der rigtigt meget matematik. For eksempel er fødevarernes areal i madpyramiden beregnet ud fra deres andel af den samlede kost. Rugbrødets størrelse i madpyramiden udgør for eksempel 7 procent af det samlede areal i madpyramiden, fordi rugbrød skal være 7 procent af den mad vi spiser. Læs mere på Om FDB Skolekontakten FDB Skolekontakten har eksisteret siden 1979 og har en lang tradition for at udgive undervisningsmaterialer om forbrug og sundhed. Du kan f.eks. bestille en gratis madpyramideplakat. Du betaler kun for porto og pakning. Læs mere på FDB er en forening Alle, der har et FDB medlemskort, ejer os faktisk. Det har 1,7 mio. medlemmer, fordi vi er en andelsforening. Vi står bag Coop, største dagligvarevirksomhed, du møder som Kvickly, SuperBrugsen og Lokal/Dagli Brugsen samt Fakta og Irma. FDB arbejder for et mere bæredygtigt og ansvarligt forbrug. Det gør vi både globalt, nationalt og i den lokale butik. En del af vores overskud går tilbage til samfundet gennem støtte til aktiviteter inden for sundhed, klima, miljø og etisk handel. Med madpyramiden vil FDB være med til at fremme folkesundheden og inspirere børn og voksne til at spise sundt, varieret og grønt.

12 Indhold Forord... 5 Indledning... 6 Events og konkurrencer Matematikkens Dag - indskolingen... 8 Matematikkens Dag - mellemtrinnet og ældste trin... 9 Matematikkens Dag - Sund Mad Spillet Matematikkens Univers Madpyramiden og Matematikkens Dag Aktivitetsoplæg Sport Vinkler og kanter Konkurrence Lærervejledning til Vinkler og kanter Rekorder Hvordan opnår man en rekord? Verdensrekorder, bilag Lærervejledning til Rekorder Hurtigst muligt Hvor hurtigt kan et menneske løbe?.. 20 Lærervejledning til Hurtigst muligt Hvor aktiv er du og din klasse? Hvor lang tid bruger du på forskellige aktiviteter i løbet af dagen? Lærervejledning til Hvor aktiv er du og din klasse? Guld, sølv og bronze Hvor hurtige er I? Lærervejledning til Guld, sølv og bronze Atletikmærker Tag et atletikmærke Lærervejledning til Atletikmærker Orienteringsmærker Tilrettelæg et orienteringsløb Lærervejledning til orienteringsmærker Matematik og motion Tidtagning Lærervejledning til Matematik og motion Stjerneløb Stjerneløb Matematiske udfordringer Lærervejledning til Stjerneløb Stjerneløb - Post 1 Musklers udholdenhed Stjerneløb - Post 2 Energifordeling Stjerneløb - Post 3 Pythagoras sætning Stjerneløb - Post 3 Kvadrat til udklip, bilag Stjerneløb - Post 4 Matematikmotion Stjerneløb - Post 5 Højdemåling Stjerneløb - Post 6 Længdemåling Stjerneløb - Post 7 Test din kondition Stjerneløb - Post 8 Test dine frugt- og grøntsagsvaner Kondition Talkrig En fangeleg, hvor I træner hovedregning Lærervejledning til Talkrig Pluskort til Talkrig Minuskort til Talkrig Bombekort til Talkrig Det er op ad bakke Hvor langt er et skridt? Hvor høj er bakken? Lærervejledning til Det er op ad bakke Hjertesti Giv et forslag til en hjertesti i dit område Lærervejledning til Hjertesti Skridttæller Skridttælleren Skridt på tid Skridtlængde Skridt og forbrænding Lærervejledning til Skridttæller Stratego Stratego med skridttæller Kampkort og bomber Lærervejledning til Stratego Skattejagt Skattejagt med skridttæller Lærervejledning til Skattejagt Steptest Er det sandt hvad aviserne skriver? Lærervejledning til Steptest BMI BMI BMI - for voksne og for børn Lærervejledning til BMI Kan du regne med vægten Hos sundhedsplejersken, tegneserie Beregning af fedtprocent Beregning af BMI Oversigt, bilag Energiautomaten, tegneserie Beregning af energiforbrug Energiforbrug, bilag Omregningstabel til energiautomaten, bilag Lærervejledning til Kan du regne med vægten? Kost Min frugt og grøntsags Top 10 Frugt og grøntsager Smag og udfyld skemaet, bilag Top 10 liste, bilag Lærervejledning til Min frugt og grøntsags Top Madpyramiden Matematik og sunde boller Mål og vægt Lærervejledning til Matematik og sunde boller Sund energi Energi fra mad Bageopskrifter Hvor langt på en sodavand? Lærervejledning til Sund energi Slikløb Slikforbrug Slikløb Bilag til Slikløb Lærervejledning til Slikløb Kemiske processer Bakterier Bakteriers formering Vækst Er der grænser for vækst? Et forsøg Lærervejledning til Bakterier Alkohol Hvordan reagerer kroppen på alkohol? Promilleberegning Lærervejledning til Alkohol CD til findes på en CD, der er indsat bag i bogen. I lærervejledningerne er der henvisninger til forskellige kopisider og regneark, der ligger på CD en. 12

13 Med denne bog knytter anvendelsen af matematik til begrebet sundhed. I knytter vi sundhed til elevernes egne oplevelser og erfaringer med emnet. Elevernes arbejde med materialet medvirker til, at de kan opnå erkendelse og forståelse for begrebet sundhed. Gennem samarbejde om at give svar på åbne problemstillinger gør det eleverne parate til at tage kritisk stilling og handle hensigtsmæssigt for at fremme egen og andres sundhed. lægger op til at eleverne arbejder aktivt med stoffet. De benytter de traditionelle værktøjer, men de skal også gøre brug af elektroniske hjælpemidler, fx internettet, GPS, mobiltelefon med kamera og matematikskriveprogrammer. består af kopisider til eleverne med tilknyttede lærerkommentarer til de enkelte temaer. Med bogen følger en CD, der indeholder alle siderne fra bogen samt ekstramateriale i form af regneark. Forfatterne til temaerne er medlemmer af s 16 kredse. 1. udgave 1. oplag ISBN: Forlaget Matematik

Kom godt i gang. Begyndertrin

Kom godt i gang. Begyndertrin Kom godt i gang Begyndertrin Kom godt i gang Begyndertrinnet Forfattere Kirsten Spahn og Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard,

Læs mere

Kom godt i gang. Mellemtrin

Kom godt i gang. Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

Matematik på Spil. Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Matematikkens Dag Matematik på Spil. Forlaget MATEMATIK

Matematik på Spil. Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Matematikkens Dag Matematik på Spil. Forlaget MATEMATIK Matematik på Spil Matematikkens Dag Matematik på Spil Matematikkens Dag Matematik på Spil Med denne bog kan eleverne hygge sig med spil, erfare vigtige matematiske sammenhænge og danne sig holdninger til

Læs mere

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK B Lø nk or t D in n lø B B Meningen med materialet er at give indsigt i økonomiske forhold som penge, budget, opsparing og lån. Dette udelukker ikke, at det også kan være spændende at lære om økonomiske

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

Madpyramiden i 3D lærervejledning

Madpyramiden i 3D lærervejledning 1 Madpyramiden i 3D lærervejledning Undervisningsmaterialet - Madpyramiden i 3D - er målrettet undervisning i indskolingen, men kan naturligvis også bruges på højere klassetrin. Materialet kan fx bruges

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen voksenuddannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU132-MAT/D Mandag den 27. maj 2013 kl. 9.00-13.00 KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

MatematiKan Et matematisk skriveværktøj for hele skoleforløbet

MatematiKan Et matematisk skriveværktøj for hele skoleforløbet MatematiKan Et matematisk skriveværktøj for hele skoleforløbet Tænk, hvis alle elever kunne arbejde med procesorienteret matematik. En arbejdsform, hvor du forsøger at arbejde med matematiske problemstillinger

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011

Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Favrskov kommune. 1. Resumé Målsætninger og initiativer: I år var målet at alle elever skulle deltage i målingerne til SSN. Der var 98 % af skolens elever der deltog.

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult

Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Drejebog til efterskoler der Cykler mod Sult Vi er glade for, at I har valgt at deltage i cykelsponsorløbet Vi Cykler mod Sult. I denne drejebog finder I idéer til, hvordan I forbereder, arrangerer og

Læs mere

Skolernes EnergiForum

Skolernes EnergiForum Skolernes EnergiForum Kursus katalog 2011 Skolernes EnergiForum arbejder med energibesparelser, klima og vedvarende energi på undervisningsområdet. Skolernes EnergiForum har eksisteret siden 1997 og er

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Skoleelevers spisevaner

Skoleelevers spisevaner Københavns Universitet Pro Children Institut for Folkesundhedsvidenskab Oktober 2003 Skoleelevers spisevaner Spørgeskema til elever Oktober 2003 Kære skoleelev Vi beder dig hjælpe os med en undersøgelse

Læs mere

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard

Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning Matematik 1-2-3 på Smartboard Lærervejledning til Matematik 1-2-3 på Smartboard Materialet består af 33 færdige undervisningsforløb til brug i matematikundervisningen i overbygningen. Undervisningsforløbene

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB Indholdsfortegnelse KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB PERSONLIG PLAN TIL DIG DER VIL HAVE SUCCES MED VÆGTTAB 3 4 5 7 9 Komplet kostplan

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Tilmelding til Spillet. Hent spillet

Tilmelding til Spillet. Hent spillet Tilmelding til Spillet For at kunne tilmelde sig Runerod, skal skolen være tilmeldt og have logget ind på www.matematikkensunivers.dk, idet spillet kun kan hentes fra Matematikkens Univers. Det er kun

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

INDHOLDSPLAN Temauge 6-2015 Minisamfund

INDHOLDSPLAN Temauge 6-2015 Minisamfund INDHOLDSPLAN Temauge 6-2015 Minisamfund Indholdsplan Temauge 6-2015: Minisamfund Side 1 af 5 Overordnet omkring arbejdskendskab og samfundsfag i temaugen Undervisningen i temaugen tager udgangspunkt i

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Danmarks Matematiklærerforening Forlaget Matematik

Matematikkens Dag. Matematik på Spil. Danmarks Matematiklærerforening Forlaget Matematik Matematikkens Dag Matematik på Spil Forlaget Matematik Indhold Matematik på Spil Information og konkurrencer Forord... 5 Indledning... 6-7 Oversigt over aktivitetsoplæg - egnethed til trin... 8 Matematikkens

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Oplæg til Børn og Unge-udvalget

Oplæg til Børn og Unge-udvalget Oplæg til Børn og Unge-udvalget Emne Til Tiltag til styrkelse af elevernes niveau i dansk og matematik. Børn og Unge-udvalget Den 12. september 2014 Resumé På temadrøftelsen om uddannelse for alle i Børn

Læs mere

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Mit barn og skolen Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Dette materiale er udarbejdet af Lene Mose Nielsen SprogcenterSyd, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern i forbindelse med projektet:

Læs mere

Lærervejledning. Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse

Lærervejledning. Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse Lærervejledning Matematik i Hasle Bakker 4.-6. klasse Lærervejledning I Matematik for 4.-6. klasse sendes eleverne gruppevis ud i for at løse matematikopgaver med direkte afsæt i både natur og menneskeskabte

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse

Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse kraeftkampen.dk Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning Til internet-spillet Kræftkampen og undervisningshæftet Hvorfor opstår kræft? Biologi 8.-9. klasse Hvorfor arbejde med Kræft? Erhvervsskolernes Forlag

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Nymarkskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14

Nymarkskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14 Nymarkskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14 Nymarkskolen Østre Allé 67 4200 Slagelse Tlf. 20 18 44 00 og 20 18 45 00 Skoleleder René Nielsen Viceskoleleder Gitte Kjærsgaard Afdelingsleder

Læs mere

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE?

ER FRISKE GRØNTSAGER SUNDERE END FROSNE? Indeholder de nyopgravede gulerødder flere vitaminer end dem, du graver frem i frysedisken? Er almindeligt sukker mindre usundt end kunstige sødestof- fer? Bør man undlade at drikke mælk, når man er ude

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Præsentation af Liv i Lungerne

Præsentation af Liv i Lungerne Præsentation af Liv i Lungerne Skriv meget gerne til mig på mm@lunge.dk, hvis I ønsker præsentationen elektronisk. Danmarks Lungeforening Strandboulevarden 49, B-8 :: DK-2100 København Ø :: T+45 38 74

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Lærervejledning. Vild med kylling. Smag på... Kylling udskæring. Sund med kylling. Hygiejne. Opgaver Udskæring og tilberedning. Opskrifter med kylling

Lærervejledning. Vild med kylling. Smag på... Kylling udskæring. Sund med kylling. Hygiejne. Opgaver Udskæring og tilberedning. Opskrifter med kylling Lærervejledning Til opskrifter kylling og kyllingeudskæringer Smag på... Kylling udskæring Vild kylling verden rundt Hygiejne Sund kylling Opskrifter kylling Opgaver Udskæring og tilberedning Målgruppe

Læs mere

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser elforbrug Juli 2007 Teenagere og elforbrug Undervisningskoncept Undervisningsmaterialet om Teenagere & Elforbrug har til formål at styrke

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Spis sundt med madpyramiden. Spis mest fra bunden og mindst fra toppen, spis mange grøntsager, spis fuldkorn

Spis sundt med madpyramiden. Spis mest fra bunden og mindst fra toppen, spis mange grøntsager, spis fuldkorn Spis sundt med madpyramiden Spis mest fra bunden og mindst fra toppen, spis mange grøntsager, spis fuldkorn Din sundhed begynder, når du køber ind I FDB bruger vi madpyramiden til at inspirere den danske

Læs mere

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC

Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Matematiske kompetencer - hvad og hvorfor? DLF-Kursus Frederikshavn 24.-25.9 2015 Eva Rønn UCC Komrapporten Kompetencer og matematiklæring. Ideer og inspiration til udvikling af matematikundervisningen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Inspiration. til motion. på arbejdspladsen. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Inspiration til motion på arbejdspladsen Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD Sside INDLEDNING... 1 TILRETTELÆGGELSE AF MOTION PÅ ARBEJDSPLADSEN... 2 SUNDHEDSMÆSSIGE EFFEKTER AF 1 TIMES

Læs mere

Sund mad og motion. lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed. www.pension.dk

Sund mad og motion. lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed. www.pension.dk Sund mad og motion lille indsats hver dag gør en stor forskel for din sundhed www.pension.dk Du lever længere, hvis du cykler hver dag. Også havearbejde, lange gåture og motions løb forlænger dit liv med

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU122-MAT/D Torsdag den 24. maj 2012 kl. 9.00-13.00 Olympiske Lege London 2012 Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består

Læs mere

Tab to buksestørrelser på 6 uger

Tab to buksestørrelser på 6 uger Tab to buksestørrelser på 6 uger Der er ingen grund til at gå rundt om den varme grød længere. Få de smalle hofter tilbage med en 6-ugers kur, der giver dig synlige resultater og måske blod på tanden til

Læs mere

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013

Optimal ernæring KVIK TRI, MAJ 2013 Optimal ernæring 1 KVIK TRI, MAJ 2013 Sara Sig Møller Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Ernæring & Fysisk Aktivitet (jan. 2009) Underviser Teknisk Skole, 2009-2010 Foredragsholder,

Læs mere

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen

Lærervejledning til Træn matematik på computer. Lærervejledning. Træn matematik på computer. ISBN 978-87-992954-5-6 www.learnhow.dk v/rikke Josiasen Lærervejledning Træn matematik på computer Materialet består af 31 selvrettende emner til brug i matematikundervisningen i overbygningen. De fleste emner består af 3 sider med stigende sværhedsgrad. I

Læs mere

15 NYE OPSKRIFTER MED HEL KYLLING OG KYLLINGEUDSKÆRINGER

15 NYE OPSKRIFTER MED HEL KYLLING OG KYLLINGEUDSKÆRINGER Lærervejledning 15 NYE OPSKRIFTER MED HEL KYLLING OG KYLLINGEUDSKÆRINGER Smag på... Kyllingudskæring Vild med kylling verden rundt Hygiejne Sund med kylling Opskrifter med kylling Opgaver Udskæring og

Læs mere

Gør hverdagen bedre. Det er stort at være medlem af FDB

Gør hverdagen bedre. Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Det er stort at være medlem af FDB FDB ejer Coop, Danmarks største dagligvarevirksomhed, og det er vores medlemmer, som ejer os. I hver dagen møder du os som Kvickly, SuperBrugsen,

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw 1 Center for Skole, Slagelse Kommune, april 2010 ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Litteraturliste asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Tag notater undervejs i løbet af en uge om hvordan I hver især bruger jeres tid.

Tag notater undervejs i løbet af en uge om hvordan I hver især bruger jeres tid. Kommunikationstest 1 Hvis er tiden? Ifølge nogle søvnforskere skal børn på 9-12 år sove mellem 9 og 11 timer i døgnet, mens andre angiver at skolebørn skal sove 10 timer. Der er nogle der mener at man

Læs mere

Et lynkursus i dobbelt bogholderi

Et lynkursus i dobbelt bogholderi Den lille bogholder Et lynkursus i dobbelt bogholderi Omkring år 1500 o pfandt man i Italien et regnskabssystem, der kaldes dobbelt bogholderi. Alle beløb noteres to gange, det er derfor, det kaldes dobbelt

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

Interaktiv Whiteboard og geometri

Interaktiv Whiteboard og geometri Interaktiv Whiteboard og geometri Nærværende dokumentation af et undervisningsforløb til undervisning i geometri er blevet til som et resultat af initiativet Spredningsprojektet. Spredningsprojektet er

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

Den Digitale Skole - Testingsport. Temadag d. 14/9 2012 Læreruddannelsen i Silkeborg.

Den Digitale Skole - Testingsport. Temadag d. 14/9 2012 Læreruddannelsen i Silkeborg. Den Digitale Skole - Testingsport Temadag d. 14/9 2012 Læreruddannelsen i Silkeborg. Testingsport.dk Brian Bo Madsen & Leon Thore G. Henriksen. Uddannet skolelærere Silkeborg Seminarium Idrætslærere I

Læs mere

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen.

Menuplanerne er tilgængelige på Forældre-Intra samt ved opslag i institutionen. Kostpolitik I Dr. Alexandrines børnehave vægter vi kosten højt, hvorfor vi har ansat en økonoma, der med sin faglige baggrund har en dybere indsigt i produktionen af mad. Vi har fuldkostordning, hvilket

Læs mere

Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet Brobygningsopgaver 2014

Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet Brobygningsopgaver 2014 Brobygningsopgaver Den foreliggende opgavesamling består af opgaver fra folkeskolens afgangsprøver samt opgaver på gymnasieniveau baseret på de samme afgangsprøveopgaver. Det er hensigten med opgavesamlingen,

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Sport og type 1 diabetes

Sport og type 1 diabetes e-mergency 06877 Sport og type 1 diabetes DIABETESFORENINGEN w w w. d i a b e t e s. d k Praktiske råd om mad og drikke DIABETESFORENINGEN Sport og type 1 diabetes Diabetesforeningen, 2003 2. oplag, februar

Læs mere