Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011"

Transkript

1 Årsrapport for Rønbækskolen 2010/2011 Favrskov kommune. 1. Resumé Målsætninger og initiativer: I år var målet at alle elever skulle deltage i målingerne til SSN. Der var 98 % af skolens elever der deltog. Målsætningen for næste år er atter, at alle elever deltager. Trods en struktureret plan for afviklingen af skridttællingerne for alle skolens elever, var der mange som ikke deltog i denne måling. Vi forventer, at skridttællingen vil forløbe bedre næste år: færre målere bliver væk, og flere elever gennemfører skridttællingen. Fortsat arbejde med at implementere det brede sundhedsbegreb i årsplanerne og praktisere det sundhedsfremmende arbejde i dagligdagen med eleverne. Integration af målingerne i undervisningen. Målet er, at målingerne bliver integreret i undervisningen, således at eleverne arbejder målrettet med at forbedre deres resultater, samt opnår indsigt i hvilken betydning kondition, styrke og BMI har for ens krop. 2. Baggrund for skolens deltagelse i SundSkoleNettet.dk Favrskov kommune vil gerne være en sund kommune, og har derfor sat sundhed på dagsordenen. Det er kommunens mål, at alle skoler deltager i SundSkoleNettet. Vi mener, at deltagelsen vil være med til at fastholde vores fokus på sundhed. Vi håber på sigt, at målingerne til SundSkoleNettet, kan blive brugt som en statusevaluering, samt at der løbende arbejdes målrettet på at forbedre resultaterne. 3. Målingerne På skolen har vi besluttet at alle skolens elever deltager i målingerne til SSN. Der er enkelte elever som ikke er blevet målt. Dette skyldes, at der er elever som fysisk ikke har kunnet gennemføre målingerne, eller fordi eleverne ikke har deltaget i undervisningen på de dage, der er brugt på at gennemføre målingerne. Skolen besluttede at gennemføre målingerne i 4. til 9. klasse i uge 41. En uge med overskriften Sundhed. Dvs. der var sundhed på skoleskemaet for alle skolens klasser i alle timer. Målingerne af 4. til 9. klasserne foregik i løbet af ugen i idrætshallen hvor 3 af skolens lærere strukturerede målingerne, så de blev gennemført hurtigt og effektiv. 0. til 3. klasserne skulle efterfølgende selv gennemføre målingerne, bl.a. fordi det ikke var muligt at nå flere klasser i uge klasserne brugte meget tid på at øve bl.a. konditionstesten, så eleverne forstod, hvordan de skulle gennemføre testen. I 1. til 3. klasserne blev idrætslærerne og dermed idrætstimerne inddraget til at gennemføre hoppe og konditionstesten. Fordele ved at afvikle målinger over 1 uge: Det er super effektivt, der er samlet fokus på skolen, specielt blandt eleverne og ensartethed i målingerne. Side 1 af 6

2 Ulemper ved at afvikle målingerne over 1 uge: Lærerne mangler på årgangene, hallen er booket til målingerne, meget ensformigt arbejde for de lærere der foretager målingerne, få lærere tager ejerskab for målingerne. Skridtmålingerne blev planlagt således at hver klasse har haft en skridttæller pr. elev i en uge. Uge 1, var alle 1.klassernes målingsuge, uge 2. var 2. klassernes osv. Erfaringerne var desværre, at mange af skridttællerne hurtigt blev defekte og en del eleverne mistede deres tællere, hvilket betød at mange elever ikke kunne deltage i skridtmålingen, pga. manglende tællere. Derfor har flere i overbygningen ikke været en del af målingerne. 4. Sundhedsinitiativer Sundhedsinitiativer i undervisningen I forbindelse med udarbejdelsen af årsplanerne, inspirerede sundhedsambassadørerne årgangene til konkrete undervisningsforløb ud fra læseplanen for sundhed på mellemtrinnet. Desuden inspirerede vi lærerne til at tænke det brede sundhedsbegreb ind i målsætningerne for årgangenes sociale mål. Således skal det af årsplanerne på de forskellige årgange fremgå at der arbejdes med sundhed ud fra det brede sundhedsbegreb, i undervisningen og i interaktionen med eleverne. På Rønbækskolen blev der for et par år siden vedtaget, at der skal indgå en bevægelsesaktivitet i alle moduler. Det kan være som en del af undervisningen, hvor en konkret opgave bliver tilrettelagt, så løsningen af opgaven kræver fysisk aktivitet. Det kan også være små gymnastikøvelser fra bogen Power Pause af Thomas Lund Jørgensen. Skolens AKT-team, har samlet inspiration i et hæfte, som er tilgængeligt for lærerne på intra. Derudover er der fokus på udeundervisning. Vi har skov og sø i nærheden, som ligger op til undervisning i det fri, hvor bevægelse ligger lige for. Skolen har, som forsøg i dette skoleår, indført et morgenbånd, hvor de første 20 min. af skoledagen er på årgangen. Dvs. der er mulighed for tværfaglighed og undervisning på tværs af klasserne på en årgang. Flere årgange på skolen har benyttet morgenbåndet til en løbetur som en start på skoledagen. Derudover har de første 20 min. af skoledagen givet mulighed for fælles samtaler på årgangene i forhold til det sociale miljø. Skolen er hvert år tilmeldt Alle børn cykler, som afholdes i september måned. Sundhedsinitiativer udenfor undervisningen Favrskov kommune har uddannet to sundhedsambassadører,(undertegnede) som skal være igangsættende i forhold til sundhedsinitiativer på skolen, samt overordnede ansvarlige for målingerne til SSN. Derudover har klasserne på alle skoler i Favrskov kommune fået tildelt ekstra timer til sundhed i dette skoleår. Det betyder, at vi i dette skoleår har haft en sundhedsuge for hele skolen (uge 41) og en ekstra sundhedsuge for klasserne i foråret, hvor disse klasser i to uger har haft ekstra mange timer. I forbindelse med uge 41 har det været sundhedsambassadørernes opgave, at tilrettelægge de overordnede rammer for ugen, samt komme med inspiration og ideer til sundhedsarbejdet. Skolen Side 2 af 6

3 havde besøg af en stuntman, og to instruktører fra en HaiKiDo-klub. Desuden havde klasserne mulighed for at høre et inspirerende foredrag om dejlig mad og sunde vaner. I uge 41 blev målingerne med elever fra klasse til SundSkoleNettet foretaget. I slutningen af ugen, deltog hele skolen desuden i skolernes motionsdag, hvor der blev løbet 5 km eller 10 km. De ældste elever fik desuden tilbud om at deltage i triatlon. Vi har en legepatrulje, der organiserer og inspirer til leg med de små elever i 10-frikvarteret. De har fået et kursus i, hvordan de skal opfordre til leg og fået ideer til konkrete lege. Skolepatruljen består af en gruppe børn fra 5. og 6. årgang. Det skaber tryghed og ro for de yngste elever, og de større elever får ansvar og glæde ved at lege og hjælpe de yngste elever til et godt frikvarter, desuden medvirker de som konfliktløsere. Skolen har fået en skolebod for et par år siden. I boden er der mulighed for at købe lækkert, sundt og nærende mad hver dag. Skolebestyrelsen og skolen har prioriteret at have en skolebod til trods for, at den ikke kan løbe rundt økonomisk. Desuden er der oprettet en forening, hvor forældrene kan støtte skoleboden økonomisk. Disse støtteindbetalinger giver ikke indbetalerne fordele i forhold til de andre. Elever fra 6. klasse og op hjælper desuden med at passe skoleboden alle ugens dage. Eleverne får frokost til gengæld for deres hjælp. Skolebestyrelsen har i dette skoleår forment de ældste elever udgang fra skolen i frikvartererne. Normalt har eleverne i kunnet forlade skolens område. Erfaringen var, at mange gik til bageren og købte usund mad. Beslutningen er taget for, at bakke op om boden og den sunde mad. Skolens skolegårde har været igennem en omfattende renovering, hvilket betyder, at der er mange gode muligheder for leg både for store og små elever i skolegårdene. De forskellige skolegårde er inddelt efter følgende temaer: Musisk gård, sproglig gård, motorisk gård og naturfaglig gård. Gårdene inspirerer til relevante udeaktiviteter i undervisningen. Skolerne i den tidligere Hinnerup kommune samarbejder stadig om fælleskommunale idrætsdage på klasse. Her mødes alle klasser fra de pågældende årgange og dyrker idræt sammen. 5. årgang på vores skole deltager i en idrætsdag arrangeret af Favrskov kommune og Lions club. Personalet: På personalesiden er der mange arrangementer, både af idrætslig og social karakter. Arrangementerne nyder stor opbakning. F.eks.: Vi cykler på arbejde Volleyballstævne Kollega-fodbold med naboskolen DHL-stafet Frijsenborgløbet Løbeture Restaurantbesøg Biografture Fester Side 3 af 6

4 Skolens sundhedsudvalg Sundhedsudvalget består af sundhedsambadssadørerne og to lærere, som er opsøgende i forhold til samarbejde med sundhedsplejersken, skoleboden, AKT-lærerne og skolens øvrige lærere. Udvalgets opgaver er at foretage målingerne, samt koordinere disse. Planlægge og iværksætte initiativer i forhold til sundhedsugerne, samt løbende komme med ideer til hvordan, vi kan forbedre sundheden på skolen. 5. Årsresultat i SSN BMI indskoling: Fremragende: 2 % Udmærket: 13 % God: 81 % Mindre god: 4 % Ikke god: 0 % 299 elever er målt BMI mellemskoling: Fremragende: 0 % Udmærket: 2 % God: 73 % Mindre god: 22 % Ikke god: 3 % 219 elever er målt BMI udskoling: Fremragende: 0 % Udmærket: 1 % God: 42 % Mindre god: 52 % Ikke god: 5 % 174 elever er målt Vores kommentarer til skolens BMI-målinger: Målingerne viser, at færre og færre har et BMI der ligger i udmærket, god og mindre god jo ældre eleverne bliver. Konditionstal indskoling: Fremragende: 14 % Udmærket: 33 % God: 22 % Mindre god: 10 % Ikke god: 21 % 273 elever er målt Konditionstal mellemskoling: Fremragende: 12 % Udmærket: 52 % God: 33 % Mindre god: 3 % Ikke god: 1 % 217 elever er målt Konditionstal udskoling: Fremragende: 33 % Udmærket: 44 % God: 21 % Mindre god: 2 % Ikke god: 1 % 177 elever er målt Vores kommentarer til konditionsmålingerne: Målingerne viser, at konditionsmæssigt bliver der flere og flere elever der har en Fremragende kondition jo ældre eleverne bliver. I indskolingen er der 31% elever som har en kondition der er Mindre god eller Ikke god, mens der i mellemskolingen og udskolingen kun er hhv. 4% og 3% med konditionen Mindre god og Ikke god. Vi er forundret over at flere elever fra udskolingen har en bedre kondition og et gennemsnitligt dårligere BMI.-tal end eleverne i indskolingen. Side 4 af 6

5 Hoppehøjde alle elever: Fremragende: 5 % Udmærket: 20 % God: 37 % Mindre god: 25 % Ikke god: 13 % 690 elever er målt Vores kommentarer til hoppehøjde: I år har vi haft ca. 1/3 af vores elever til at ligge i mindre god og ikke god. Vi er derfor spændte på, om det kommende skoleårs indsats vil forbedre hoppehøjden for den tredjedel af vores elever, som ikke ligger godt indenfor denne kategori. 6. Mål, planer og visioner Mål for testningen Vi arbejder på at få flere lærere til at integrere målingerne i undervisningen, således at eleverne og lærerne får et større ejerskab overfor projektet i forhold til dette skoleår. Målet er at der arbejdes målrettet med målingerne og resultaterne i hoppehøjde og konditionstesten i idrætstimerne, således at elevernes engagement stiger og de opnår bedre test resultater end i dette skoleår. Desuden arbejder vi på at målingerne bruges i tværfagligt mellem idræt og n/t og biologi så eleverne forstår hvad målingerne fortæller om sundhed. Sundhedsinitiativer næste skoleår De initiativer der allerede er sat i værk forsætter bortset fra de ekstra lektioner, der har været til sundhed i klasserne i indeværende skoleår. Målet er, at sundhedsbegrebet bliver mere implementeret og tydelig i årsplanerne og i det daglige arbejde på skolen. Det nye initiativ for det kommende år er, at skolen tilmeldt Aktivt rundt i Danmark og der er igen i uge 41 sundhed på skemaet. 7. Bemærkninger På den pædagogiske dag i august kort før skolestart er Nicolai Moltke-Leth inviteret. Han laver en kursusdag for skolens personale med fokus på at give lærerne og pædagogerne på skolen redskaber der kan styrke udviklingen af elevernes personlige og sociale kompetencer. Engagementet fra lærere og elever var lavt i forbindelse med skridttællingerne, da opgaven var forholdsvis stor i forbindelse med registreringen af skridtene. Engagementet faldt yderligere pga. udstyrets kvalitet, da mange af skridttællerne ikke talte elevernes faktiske skridt. Desuden mistede flere af eleverne deres skridttæller undervejs i forløbet. Side 5 af 6

6 I det kommende skoleår er det derfor besluttet, at foretage målingen som beskrevet på SundSkoleNettet, så vi kan deltage i skridttællingskonkurrencen. Vi håber, at dette kan øge engagementet hos lærere og elever. Kvaliteten af udstyret til måling af hoppehøjden har også været for lav. Målebåndet og stederne hvor det er fæstnet, kan tydeligvis ikke holde til de mange hop. Derudover er vi meget uforstående over den lille mængde af udstyr der er til så stor en skole som denne. Vi har erfaret, at mængden af udstyr er den samme, uanset skolernes antal af elever. Vi har fået flere henvendelser fra forældre og elever, der ikke har kunnet se resultaterne af målingerne. Efter at have kontaktet SSN, fik vi at vide, at der var tekniske problemer. Der gik efterfølgende lang tid, før målingerne kunne ses af eleverne, hvilket har betydet at elevernes interesse og engagement dalede. Diskussionerne om deltagelsen til SSN har været fraværende, da beslutningen om deltagelsen er truffet i kommunalt regi. Vi har savnet faglige pædagogiske begrundelser for at deltagelsen i målingerne til SSN skulle være specielt sundhedsfremmende i forhold til andre sundhedsinitiativer. I arbejdet med denne rapport har det været frustrerende at diagrammerne af resultaterne ikke kan kopieres og bruges direkte ind i denne rapport. Udarbejdet af sundhedsambassadørerne på Rønbækskolen Kira Schwartz Maria Olesen Side 6 af 6

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning

Udviklingsplan 2012. Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Udviklingsplan 2012 Sinding-Ørre Midtpunkt, Skolen Skoletoften 7 7400 Herning Tlf: 96287940 E-mail: sinding@herning.dk http://www.sinding-oerre-midtpunkt.dk Kvalitetsrapport for Sinding-Ørre Midtpunkt,

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen

Nyhedsbrev. Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning. Nye tiltag i forbindelse med undervisningen Nyhedsbrev Juni 2012 Et skoleår ved sin afslutning Et nyt på vej Et skoleår ved sin afslutning Der er fokus på Folkeskolen, og Morten Børup Skolen følger godt med i den udvikling, der sker på området.

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Pernille Vibe Rasmussen Center for Folkesundhed Slagelse Kommune

Pernille Vibe Rasmussen Center for Folkesundhed Slagelse Kommune Kortlægning af sundhedsaktiviteter på skolerne i Slagelse Kommune. Pernille Vibe Rasmussen Center for Folkesundhed Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. 0 Indledning 4 2.0 Formål og metode 4 2.1 Undersøgelsens

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Idrætten slår til for alle

Idrætten slår til for alle Idrætten slår til for alle Roskilde som breddeidrætskommune 2014-2016 Resume Roskilde Kommune er blevet udvalgt til at være breddeidrætskommune 2014-16 af Kulturministeriet og Nordea Fonden. Ud af de 36

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere