og til summer af stambrøker. Bemærk: De enkelte brøker kan opskrives på flere måder som summer af stambrøker.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "og til summer af stambrøker. Bemærk: De enkelte brøker kan opskrives på flere måder som summer af stambrøker."

Transkript

1 Hvad er en brøk? Når vi taler om brøker i dette projekt, mener vi tal på formen a, hvor a og b er hele tal (og b b 0 ), fx 2,, 3 og Øvelse 1 Hvordan vil du forklare, hvad 7 er? Brøker har været kendt og anvendt siden det gamle Ægyptens tid, ca. 200 fvt. Vi kan af de få matematiske tekster, der er bevaret se, hvordan de har opfattet brøker, selv om de ikke har skrevet noget teoretisk om det. Det fundamentale begreb var stambrøker. som er alle brøker med et et-tal i tælleren: ,,,, Den eneste brøk, de udover disse var tryg ved at bruge var 2 3. En stambrøk som 1 er forholdsvis let at forstå. Man deler en kage, et brød eller en arv i lige store dele. Hver del er så 1. Man skulle tro, det så var let at forklare, hvad man skal forstå ved fx 3. Men sådan så de ikke på det. Tal af typen 7 og 3 omskrev de konsekvent til summer af stambrøker: Øvelse 2 Omskriv brøkerne og til summer af stambrøker Bemærk: De enkelte brøker kan opskrives på flere måder som summer af stambrøker. 1

2 Sådanne omskrivninger har indgået i deres undervisning, og til praktisk brug havde de tabeller til rådighed, fx en tabel over hvordan man kan omskrive brøker, der er skrevet på formen 2 n. (Tabellen er gengivet i projekt 8.1 om ægyptisk matematik). Senere i matematikhistorien accepterede man brøker på formen 7 og 3. Men så var man nødt til at indføre en række brøkregler for regning med disse tal. Brøkreglerne er omtalt i Grundbogen kapitel 7, afsnit 2.3. En af vanskelighederne ved at håndtere brøker er at overskue hvor stor et tal er, eller hvilket af to tal, der er størst. Øvelse 3 Hvordan vil du - uden brug af lommeregner - afgøre, hvilket af tallene 11 1 og, der er størst? Hvad er et decimaltal? I 18 løste den hollandske matematiker Simon Stevin vanskelighederne ved brøkregningen ved ganske enkelt at afskaffe dem! Han indførte decimaltallene i stedet, hvor tallene efter kommaet får betydning ud fra dets placering, ligesom det gælder for tallene før kommaet. I tallet 34,927 betyder 3-tallet 3 hundreder og 7.tallet betyder 7 tusindedele. Samlet: , Skrevet med potenser bliver det: , Stevin kaldte sin bog for Tierne og gav den undertitlen: Undervisning i hvorledes alle beregninger, der er brug for i forretningslivet, kan udføres alene med brug af hele tal, uden brug af brøker. Bogen blev hurtigt oversat til de forskellige europæiske sprog. Til al praktisk brug er Stevins metode tilstrækkelig. Når tal er skrevet som decimaltal, kan man med ét blik se, hvilket tal, der er størst: , , Når man skal løse et praktisk problem, hvor man kan nøjes fx tre decimaler, er det en let sag at udregne summen af to tal. Det kan alle lære. Stevin demonstrerede også hvordan man kan løse gange- og divisionsstykker, og decimaltallene var således et stort demokratisk fremskridt, da almindelige mennesker nu kunne lære at regne. 2

3 Er alle decimaltal brøker? Når man ser tal som 11 1 og skrevet som decimaltal rejser der sig to spørgsmål: - Hvad betyder prikkerne: 11 0, ? 17 - Alle brøker kan skrives som decimaltal, men er alle decimaltal brøker? Øvelse 4 Skriv følgende tal som decimaltal: a), b), c), d), e), f) Kan du se et system i det? Hvilket? Er du i tvivl, så lav selv flere eksempler. Nogle brøker bliver åbenbart skrevet som endelige decimaltal, hvormed vi mener tal som: 8 0,62 og Andre brøker bliver tilsyneladende skrevet som periodiske decimaltal, hvormed vi mener tal som: 2 0, og 0, Den første har perioden 1, den perioden 6. Vi skriver disse tal således: 2 0,2 og 9 For nogle brøker begynder perioden først efter nogle cifre: 409 1, , Dette kalder vi også et periodisk decimaltal. Det ser altså ud som der gælder følgende: ,6 0,

4 Sætning 1 Alle brøker kan skrives som - enten et endeligt decimaltal - eller et periodisk decimaltal Bevis Argumentet for at denne sætning er korrekt får vi ved først at se på et par taleksempler. 1. Omskrivningen af 13 til decimaltal sker ved at udføre divisionen 13:. Det kan se således ud: 13 2, går op i 30, hvorfor resten bliver 0. Fortsatte vi divisionen ville vi bare få nuller. 2. Omskrivningen af 7 til decimaltal sker ved at udføre divisionen :7. Det kan se således ud: 7 0,

5 Øvelse a) Opskriv de to divisioner som du selv har lært det i folkeskolen. b) Hvorfor kan vi i den sidste division være sikre på, at cifrene gentages? Øvelse 6 Hver gang divisionen med 7 ikke gik op, fik vi en rest, og vi trak et nyt 0 ned. Første gang var det. a) Hvor mange forskellige rester kan vi højst få ved division med 7? b) Hvor mange forskellige rester kan vi højst få ved division med 13? c) Hvor lang kan perioden højst være for decimaltallet svarende til 17 23? Øvelse 7 Gennemfør nu argumentet for, at en brøk a b altid kan skrives som: - enten et endeligt decimaltal - eller et periodisk decimaltal. Hvor lang kan perioden højst være? Det er således ikke alle decimaltal, vi får frem, når vi omskriver brøkerne. Hvis et decimaltal hverken er endeligt eller er periodisk, kan det ikke være en brøk, for så ville det ved omskrivning give noget periodisk. Eksempel på ikke periodiske decimaltal Tallet 2, er skrevet op, så vi ser systemet, men dette system er ikke periodisk. Tallet 1, har et andet system, men er heller ikke periodisk. Øvelse 8 Opskriv tre decimaltal, der ikke er brøker. Men er vi nu sikre på, at alle endelige eller periodiske decimaltal kan skrives som en brøk? Det siger følgende sætning Sætning 2 Ethvert decimaltal, der er endeligt eller periodisk, kan skrives som en brøk. Bemærk: De hele tal regnes også med til brøkerne her er nævneren blot 1. Bevis Vi illustrerer først omskrivningen med et par taleksempler.

6 1. Tallet 73,49 ved at gange med 0 og dernæst dividere med 0: 73, , Vi valgte 0 fordi der er to pladser efter kommaet. 2. Tallet 2, kan omskrives til en brøk på følgende måde: Kald tallet for x og gange tallet med en sådan -potens, at kommaet flyttes så en hel periode rykkes frem foran kommaet. Her skal vi gange med 000. Gange derefter tallet med en sådan -potens at de eventuelle cifre efter kommaet, der ikke hører til perioden rykker frem foran kommaet. Her skal ganges med. Er det rene perioder efter kommaet skal der ikke ganges med noget. Stil nu de to gangestykker op således og træk fra: 000x 2718, x 2, x 2693 x Konklusion: 2, = Øvelse 9 Gennemfør nu et generelt argument for, at: a) Et endeligt decimaltal, hvor antallet hvor antallet af decimaler er k kan skrives som en brøk. b) Et periodisk decimaltal, hvor perioden begynder efter k decimaler, og hvor perioden er på p cifre, kan skrives som en brøk. Øvelse Omskriv følgende til brøker: a) 321,292 b) 0,369 c) 2,932 Lad os prøve at anvende metoden på det periodiske decimaltal 0,9 x 9, x 0, x 9 x 1 6

7 Konklusion: 0,9999 = 1 Forklaringen på dette mærkelige fænomen kan vi finde ved at se på tallinjen. Hvis de to tal, 0,9999 og 1 var to forskellige tal, så måtte de ligge med en lille afstand på tallinjen. Men så ville der ligge nogle tal imellem dem, fx deres gennemsnit. Det er imidlertid klart, at der ikke kan presses et tal ind imellem de to Øvelse 11 Omskriv følgende tal til brøker (eller hele tal): a),9 b) 7,69 De samlede konklusion på de to sætninger er altså: Mængden af alle brøker er den samme som mængden af alle endelige eller periodiske decimaltal. Denne mængde kaldes for mængden af rationale tal. De irrationale tal Vi så undervejs nogle eksempler på decimaltal, som ikke er periodiske. Der findes altså tal som ikke er rationale. Hvis vi kun anvender de rationale tal, så er tallinjen fuld af huller. Disse andre tal kalder vi for de irrationale tal. Irrationale tal er altså ikke-periodiske decimaltal. Det var den tyske matematiker Dedekind, der i 1872 første gang analyserede disse irrationale tal. På A-niveau vender vi tilbage til dette, her giver vi blot nogle eksempler. Eksempler på irrationale tal a) Tallet π, forholdet mellem en cirkels omkreds og dens diameter, er irrationalt. Man tester af og til computeres regnekraft ved at se, hvor mange af π s decimaler de kan beregne. Den simpleste tanke kunne være at beregne omkredsen af en hundredkant, en millionkant, en milliardkant osv., hvor disse polygoner dels er omskrevet og dels indskrevet i cirklen. Men der er også meget metre effektive måder at regne på π s decimaler. Computerne lader man køre i længere tid, fx flere døgn. Så der kommer hele tiden nye rekorder. Det er meget svært og betydeligt over gymnasieniveau at bevise, at π er irrational. I filmen Star Trek sættes en computer skak-mat ved at bede den beregne π sc decimaler, se her. b) Tallet e, grundtallet for den naturlige eksponentialfunktion, er irrational. Det er svært at bevise, men man kan godt sætte sig ind i et bevis herfor på A-niveau. c) Alle tallene 2, 3,,...,,... n, hvor n ikke er kvadrattal er irrationale. Det kommer vi nærmere ind på i projekt 7.. 7

8 8

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og algebra preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og algebra 2+ preben bernitt brikkerne. Tal og algebra 2+ 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-35-0 2008 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal

T ALKUNNEN. Tilnærmede tal og computertal T ALKUNNEN 6 Allan C Allan C.. Malmberg Tilnærmede tal og computertal INFA Matematik - 2000 1 INFA - IT i skolens matematik Projektledelse: Allan C. Malmberg Inge B. Larsen INFA-Klubben: Leif Glud Holm

Læs mere

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Sikre Beregninger. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Sikre Beregninger Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Introduktion I denne note skal vi kigge på hvordan man kan regne på data med maksimal sikkerhed, dvs. uden at kigge på de tal

Læs mere

Lektion 1 Grundliggende regning

Lektion 1 Grundliggende regning Lektion 1 Grundliggende regning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Plus, minus, gange og division - brug af regnemaskine... Talsystemets opbygning - afrunding af tal... Store tal og negative tal...

Læs mere

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring:

Her følger en række opmærksomhedsfelter i relation til undervisningens form og elevens læring: BRØK 1 Vejledning Udvidelsen af talområdet til også at omfatte brøker er en kvalitativt anderledes udvidelse end at lære om stadigt større tal. Det handler ikke længere bare om nye tal af samme type, som

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard

RSA-kryptosystemet. RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard RSA-kryptosystemet RSA-kryptosystemet Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 007. Billeder: Forside: istock.com/demo10 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 1. Indledning

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5

SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL. Henrik S. Hansen, version 1.5 SCT. KNUDS GYMNASIUM KOMPLEKSE TAL Henrik S. Hansen, version 1.5 Indhold Tallenes udvikling... 2 De naturlige tal... 2 De hele tal... 2 De rationale tal... 3 De reelle tal... 3 De komplekse tal... 4 Indledning...

Læs mere

Projekt 10.16: Matematik og demokrati Mandatfordelinger ved sidste kommunalvalg

Projekt 10.16: Matematik og demokrati Mandatfordelinger ved sidste kommunalvalg Projekt 10.16: Matematik og demokrati Mandatfordelinger ved sidste kommunalvalg Introduktion: Vi vil nu se på et konkret eksempel på hvordan man i praksis fordeler mandaterne i et repræsentativt demokrati,

Læs mere

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk

Algebra. Dennis Pipenbring, 10. februar 2012. matx.dk matx.dk Algebra Dennis Pipenbring, 10. februar 2012 nøgleord andengradsligning, komplekse tal, ligningsløsning, ligningssystemer, nulreglen, reducering Indhold 1 Forord 4 2 Indledning 5 3 De grundlæggende

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Matematik for C niveau

Matematik for C niveau Matematik for C niveau M. Schmidt 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Tal og bogstavregning... 5 De elementære regnings arter og deres rækkefølge... 5 Brøker... 9 Regning med bogstavudtryk... 12 Talsystemet...

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Quaternioner blev første gang beskrevet

Quaternioner blev første gang beskrevet vise sig indirekte, i forandret form, som f.eks. neurotiske symptomer eller fejlhandlinger. Det ubevidste er imidlertid ikke bare en art skjult bevidsthed, men er knyttet til træk ved mennesket, der er

Læs mere

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik tal og regning, basis ISBN: 978-87-92488-01-5 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker

Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem og lidt om, hvordan computeren virker Det binære talsystem...2 Lidt om, hvorledes computeren anvender det binære talsystem...5 Lyst til at lege med de binære tal?...7 Addition:...7

Læs mere

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet RSA Kryptosystemet Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Kryptering med RSA Her følger først en kort opridsning af RSA kryptosystemet, som vi senere skal bruge til at lave digitale signaturer.

Læs mere

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien:

Spil. Chancer gennem tællemetoder. Chancelære: MI 82 INF. INFA-Chancelæreserien: INFA-Chancelæreserien: Chancer gennem eksperimenter Chancer gennem optællinger CHANCETRÆ - Chancer gennem beregninger SPIL - Chancer gennem tællemetoder LOD - Chancer gennem simuleringer KUGLE - Chancer

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

12. Bevisets stilling

12. Bevisets stilling 12. Bevisets stilling Opgave 4 Hvorfor dur (x,y) = (1,-3) ikke? Det er et spørgsmål, der kan give anledning til forskellige overvejelser. Her beskrives en af dem. Vi har den mindste sum: 13 + 27 = 40,

Læs mere