Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://no.yourpdfguides.com/dref/4681326"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI- NSPIRE. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: til differentialkvotient af første orden Eksempel: Katalog > Skabelonerne til differentialkvotienter af første orden kan anvendes til at beregne differentialkvotienten af første orden i et punkt numerisk med automatiske differentiationsmetoder. bemærk: Se også d() (differentialkvotient), side TI-Nspire Opslagsvejledning Skabelon til differentialkvotient af anden orden Eksempel: Katalog > Skabelonerne til differentialkvotienter af anden orden kan anvendes til at beregne differentialkvotienten af første orden i et punkt numerisk med automatiske differentiationsmetoder. bemærk: Se også d() (differentialkvotient), side 125. Bestemt integral skabelon Eksempel: Katalog > Skabelonen til bestemte integraler kan anvendes til at beregne den bestemte integral numerisk efter samme metode som nint(). AmortTbl() amorttbl(npmt,n,i,pv, [Pmt], [FV], [PpY], [CpY], [PmtAt], [afrundværdi]) matrix Katalog > Amortiseringsfunktion, der returnerer en matrix som en amortiseringstabel for et sæt af TVM-argumenter. Flag=0 for data, Flag=1 for statistik Output-variabel stat. DfError Beskrivelse Værdien for F-statistik Mindste signifikansniveau, ved hvilket nul-hypotesen kan forkastes Frihedsgrader i grupperne Kvadratsum i grupperne Middelkvadrat for grupperne Frihedsgrader for fejl TI-Nspire Opslagsvejledning 7 Output-variabel stat. CUpperList Beskrivelse Kvadratsum for fejlene Middelkvadrat for fejlene Puljet standardafvigelse Gennemsnit af input for listerne 95% konfidensintervaller for middelværdien for hver inputliste 95% konfidensintervaller for middelværdien for hver inputliste ANOVA2-way ANOVA2way Liste1,Liste2[,Liste3,Liste10][,levRow] Katalog > Beregner en tovejsanalyse af varians til sammenligning af middelværdier for to til ti populationer. S Beskrivelse F statistik for kolonnefaktor Mindste signifikansniveau, ved hvilket nul-hypotesen kan forkastes Frihedsgrader i kolonnefaktoren Kvadratsum for kolonnefaktoren Middelkvadrat for kolonnefaktoren F statistik for faktor Mindste sandsynlighed, ved hvilken nul-hypotesen kan forkastes Frihedsgrader for faktoren Kvadratsum for faktoren Middelkvadrat for faktoren Frihedsgrader for fejl Kvadratsum for fejlene Middelkvadrat for fejlene Standardafvigelse for fejlen 8 TI-Nspire Opslagsvejledning KOLONNEFAKTOR Output Output-variabel stat. MSCol Beskrivelse F statistik for kolonnefaktor Sandsynlighedsværdi for kolonnefaktoren Frihedsgrader i kolonnefaktoren Kvadratsum for kolonnefaktoren Middelkvadrat for kolonnefaktoren RÆKKEFAKTOR Output Output-variabel stat. MSRow Beskrivelse F statistik for rækkefaktoren Sandsynlighedsværdi for rækkefaktoren Frihedsgrader for rækkefaktoren Kvadratsum for rækkefaktoren Kvadraternes middelværdi for rækkefaktoren INTERAKTION-output Outputvariabel stat. MSInteract Beskrivelse F statistik for interaktionen Sandsynlighedsværdi for interaktionen Frihedsgrader for interaktionen Kvadratsum for interaktionen Middelkvadrat for interaktionen FEJL-output Output-variabel stat. MSError s Beskrivelse Frihedsgrader for fejl Kvadratsum for fejlene Middelkvadrat for fejlene Standardafvigelse for fejlen TI-Nspire Opslagsvejledning 9 Ans Ans /v-tasten værdi Returnerer resultatet af de sidst beregnede udtryk. Bemærk: Du kan indsætte denne funktion fra computerens tastatur ved at Når tegnet, anvendes, skal matricerne have lige store rækkedimensioner, og Matrix2 føjes til Matrix1 som nye kolonner. npmt angiver betalingsnummeret, hvorefter du vil have dataene beregnet. skal være en matrix i formen beskrevet under amorttbl(), side 6. bemærk: Se også GInt() og GPrn(), side Base2 Heltal1 4Base2 heltal Bemærk: Du kan indsætte denne operator fra computerens tastatur ved at Resultatet vises som binært uanset tilstanden for talsystem. negative tal vises på 2-komplement form. For eksempel: Katalog > N1 vises som 0hFFFFFFFFFFFFFFFF i det hexadecimale talsystem 0b (64 1-taller) i det binære talsystem N263 vises som 0h i det hexadecimale talsystem 0b (63 nuller) i det binære talsystem Hvis du indtaster et decimalt heltal, der ligger uden området for en 64-bit binær form med fortegn, anvendes en symmetrisk modulooperation til at bringe værdien ind i det korrekte område. 111 (64 1 s) på binær form 4Base10 Heltal1 4Base10 heltal Bemærk: Du kan indsætte denne operator fra computerens tastatur ved at Resultatet vises som decimaltal uanset tilstanden for talsystem. TI-Nspire Opslagsvejledning 13 4Base16 Heltal1 4Base16 heltal Bemærk: Du kan indsætte denne operator fra computerens tastatur ved at Resultatet vises som hexadecimalt uanset tilstanden for talsystem. Hvis du indtaster et decimalt heltal, der er for stort til en 64-bit binær form med fortegn, anvendes en symmetrisk modulo-operation til at bringe værdien ind i det korrekte område. Yderligere oplysninger findes under 4Base2, side 12. C 2 Beskrivelse Chi-kvadrat stat: sum (observeret - forventet)2/forventet Mindste signifikansniveau, ved hvilket nul-hypotesen kan forkastes Frihedsgrader for Chi-kvadrat stat Matrix med forventet elementtællingstabel, der antager nulhypotese Matrix med bidrag til chi-kvadrat elementbidrag stat. C2GOF c2gof obsliste,forvliste,fg chi2gof obsliste,forvliste,fg Katalog > Udfører en test for at bekræfte, at måledataene er fra en population, der er i overensstemmelse med en angivet distribution. 16 TI-Nspire Opslagsvejledning ClrErr ClrErr Katalog Se et eksempel på ClrErr, i Eksempel 2 under Try-kommandoen, side 106. Bemærk: Se også PassErr, side 73, og Try, side 106. skal have lige store kolonnedimensioner, og Matrix2 føjes til Matrix1 som nye rækker. ColNorm() colnorm(matrix) Katalog > udtryk Returnerer maksimum for summerne af de absolutte værdier for elementerne i kolonnerne i Matrix. Allerede eksisterer, vil denne kommando udskifte alle elementer, der er fælles i begge grupper, og tilføje de elementer, som ikke allerede eksisterer. Dette er ikke det samme som at beregne cosinus for hvert element. Bemærk: Du kan indsætte denne funktion fra computerens tastatur ved at skrive arccos(. Dette er ikke det samme som at beregne den inverse cosinus for hvert element. er ikke det samme som at beregne den hyperbolske cosinus for hvert element. Bemærk: Du kan indsætte denne funktion fra computerens tastatur ved at skrive arccosh(.

3 Dette er ikke det samme som at beregne den inverse hyperbolske cosinus for hvert element. Du kan se hele resultatet ved at trykke på anvende cot() cot(værdi1) værdi cot(liste1) liste og derefter μ-tast og til at bevæge markøren. Bemærk: Du kan indsætte denne funktion fra computerens tastatur I vinkeltilstanden Radian: ved at skrive arccot(. Bemærk: Du kan indsætte denne funktion fra computerens tastatur ved at skrive arccoth(. For lister, matricer eller celleområder evalueres hvert element for at bestemme, om det skal inkluderes i tællingen. I applikationen Lister og regneark kan du anvende et celleområde i stedet for ethvert argument. For eksempel tæller 3 kun de elementer i Liste, der reduceres til værdien 3. Som pladsholder for hvert element. I applikationen Lister og regneark kan du anvende et celleområde i stedet for Liste. Bemærk: Se også sumif(), side 101, og frequency(), side 39. Bemærk: Du kan indsætte denne funktion fra computerens tastatur I vinkeltilstanden Radian: ved at skrive arccsc(. Bemærk: Du kan indsætte denne funktion fra computerens tastatur ved at skrive arccsch(. Opslagsvejledning 25 Cycle Cyklus Katalog > Funktionsliste, der adderer heltallene fra 1 til 100 og udelader 50. Vektor 4Cylind Bemærk: Du kan indsætte denne operator fra computerens tastatur ved at ÅÅ (almindeligt format i Europa) 26 TI-Nspire Opslagsvejledning 4DD Tal 4DD værdi Liste1 4DD liste Matrix1 4DD matrix Bemærk: Du kan indsætte denne operator fra computerens tastatur ved at I vinkeltilstanden Nygrader: I vinkeltilstanden Radian: 4Decimal Værdi1 4Decimal værdi Liste1 4Decimal værdi Matrix1 4Decimal værdi Bemærk: Du kan indsætte denne operator fra computerens tastatur ved at ) = Prgm Blok EndPrgm I denne form kan den brugerdefinerede funktion eller programmet eksekvere en blok med flere sætninger. Se også Define, side 27, og Define LibPub, side 29. Bemærk: Se også Define, side 27 og Define LibPriv, side 28. Ethvert matrixelement kan valgfrit behandles som nul, hvis den absolutte værdi er mindre end Tolerance. Diag(kvadratMatrix) rækkematrix Returnerer en rækkematrix, der indeholder elementerne fra hoveddiagonalen i kvadratmatrix. Tal 4DMS List 4DMS Matrix 4DMS Bemærk: Du kan indsætte denne operator fra computerens tastatur ved at Katalog > I vinkeltilstanden Grader: Tolker argumentet som en vinkel og viser tilsvarende tal for grader (D), minutter (M) og sekunder (S/s) (DDDDDD MM'SS. ss''). Se mere om DMS-formatet for grader, minutter og sekunder, ', '' på side 130. Eff() eff(nominelrente,cpy) Katalog > værdi Finansfunktion, der omregner den nominelle rente nominelrente til en effektiv årlig rente, hvor CpY er antallet af rentetilskrivninger per år. kan se hele resultatet ved at trykke p&arinr alle variable og biblioteksobjekter defineret i den aktuelle opgave. Du kan indsætte denne operator fra computerens tastatur ved at Boolsk udtryk evalueres som false, springes over Blok1, men Blok2 eksekveres. Denne funktion gennemløber xlist Tryk på for at få hele resultatet vist, og brug derefter og i søgningen efter et interval [xlist[i], xlist[i+1]], der indeholder til at bevæge markøren. Brug funktionen interpolate() til at beregne funktionsværdierne for listen med x-værdier: xlist, ylist og yprimelist skal have samme dimension 2 og indeholde udtryk, der reducerer til tal. hvis den finder et sådan interval, returnerer den en interpoleret værdi for f(xvalue); i modsat fald returnerer den undef. Invc2() invc2(område,fg) invchi2(område,fg) Katalog > Beregner den inverse kufgtæller c2 (chi-kvadrat) sandsynlighedsfunktion angivet ved frihedsgrad, fg for et givet Område under kurven. InvF() invf(område,fgtæller,fgnævner) invf(område,fgtæller,fgnævner)ksemplet: I Regner-applikationen på den håndholdte kan du indtaste definitioner over flere linjer ved at i stedet for ved slutningen af hver linje. Matrix kopieres fra Matrix række for række. Bemærk: Du kan indsætte denne funktion fra computerens tastatur ved at skrive mid() mid(kildestreng, Start[, Antal]) Katalog > streng Returnerer Antal tegn fra tegnstrengen kildestreng, startende med tegn nummer Start. Hvis Antal udelades eller er større end dimension på kildestreng, returneres alle tegn fra kildestreng, begyndende med tegn nummer Start. Mid(kildeListe, Start [, Antal]) liste Returnerer Antal elementer fra kildeliste, begyndende med element nummer Start. Hvis Antal udelades eller er større end dimensionen på kildeliste, returneres alle elementer fra kildeliste, begyndende med element nummer Start. Mid(kildeStrengListe, Start[, Antal]) liste Returnerer Antal strenge fra listen med strenge kildestrengliste begyndende med element nummer Start. CFFrekv er en valgfri liste, hvor hvert element angiver hyppigheden for et grupperet (fortløbende) pengestrømsbeløb, som er det tilsvarende element i CFListe. Resid Frihedsgrader for fejl Konfidensinterval for en middelværdi Konfidensinterval, fejlmargen Standardfejl for middelværdi Prædiktionsinterval for en enkelt observation Prædiktionsintervalsmargin for fejl Standardfejl for prædiktion Liste med regressionskoefficienter, {b0,b1,b2,. } Residualer fra regressionen MultRegTests MultRegTests Y, X1[,X2[,X3, [,X10]]] Katalog > Multipel lineær regressionstest beregner en multipel lineær regression fra de givne data, og danner den globale F teststatistik og t teststatistikker for koefficienterne. Global F teststatistik P-værdi tilknyttet global F statistik Koefficient af multipel forklaringsgrad Justeret koefficient af multipel forklaringsgrad Standardafvigelse for fejlen Durbin-Watson-statistik; Anvendes til at bestemme, om første-ordens auto-korrelationen er tilstede i modellen Frihedsgrader i regressionen Kvadraternes regressionsum Middelkvadrat af regression Frihedsgrader for fejl fejl, kvadratsum fejl, middelkvadrat stat. } Liste med koefficienter Liste med t statistikker for hver koefficient i blisten Liste P-værdier for hver t-statistik Liste med standardfejl for koefficienter i bliste y yliste = b0+b1 Residualer fra regressionen Standardiserede residualer; Værdi opnået ved at dividere en residual med dens standardafvigelse Cooks distance; Mål for påvirkningen af en observation baseret på residual og udnyttelse Mål for, hvor langt værdierne for de uafhængige variable er fra deres middelværdier N ncr() ncr(værdi1, Værdi2) Katalog > udtryk For heltal Værdi1 og Værdi2 med Værdi1 Værdi2 0, ncr() er antallet af kombinationer af Værdi1 ting taget Værdi2 ad gangen.

4 66 TI-Nspire Opslagsvejledning nderivative() Bemærk: Algoritmen nderivative() har en begrænsning: den arbejder sig rekursivt gennem det uforkortede udtryk og beregner den numeriske værdi af differentialkvotienten af første orden (og anden, hvis relevant) af hvert deludtryk, hvilket kan føre til et utilsigtet resultat. Men da differentialkvotienten af underudtrykket (x^2+x)^(1/3) ikke er defineret i x=0, og denne værdi anvendes til at beregne differentialkvotienten af det samlede udtryk, rapporterer nderivative() resultatet som udefineret og viser en advarsel. NfMax() nfmax(udtr, Var) værdi nfmax(udtr, Var, nedregrænse) Katalog > værdi værdi værdi nfmax(udtr, Var, nedregrænse, øvregrænse) nfmax(udtr, Var) nedregrænse<var<øvregrænse Returnerer mulig numerisk værdi for variablen Var, hvor det lokale maksimum for Udtr optræder. Algoritmen, der kan tilpasses, afsluttes hvis det virker sandsynligt, at målet er nået, eller når det virker usandsynligt, at ydeligere eksempler vil give en væsentlig forbedring. Integrationsgrænser kan afhænge af integrationsvariable uden for dem. Katalog > nom() nom(effektivrente,cpy) Katalog > værdi Finansfunktion, der omregner den effektive årlige rente effektivrente til en nominel rente, hvor CpY er antallet af rentetilskrivninger per år. Hvis du indtaster et decimalt heltal, der er for stort til en 64-bit binær form med fortegn, anvendes en symmetrisk modulo-operation til at bringe værdien ind i det korrekte område. Yderligere oplysninger findes under 4Base2, side 12. er renten, som pengestrømmen skal reduceres med over en periode (pengenes pris). CFFrekv er en liste, hvor hvert element angiver hyppighedsfrekvensen for et grupperet (fortløbende) pengestrømsbeløb, som er det tilsvarende element i CFListe. NSolve() forsøger at bestemme enten et punkt, hvor residualen er nul, eller to forholdsvis tætte punkter, hvor residualerne har modsatte fortegn, og residualen ikke er for stor. Et tomt (ugyldigt) element i en af listerne X, Freq eller Category resulterer i at tilsvarende element i alle disse lister bliver ugyldigt. Et tomt element i en af listerne X1 til X20 resulterer i at tilsvarende element i alle disse lister bliver ugyldigt. SSX Beskrivelse Gennemsnit af x-værdier Summen af x-værdier Summen af x2 værdier Standardafvigelse for målingen for x Populations standardafvigelse for x Antal datapunkter Minimum af x-værdier 1. Summen af kvadraterne på afvigelser fra middelværdien for x. Note til indtastning af eksemplet: I Regner-applikationen på Katalog > den håndholdte kan du indtaste definitioner over flere linjer ved at trykke på i stedet for ved slutningen af hver linje. Til binære eller Bemærk: En binær indtastning kan have op til 64 cifre hexadecimale indtastninger skal du som præfiks benytte henholdsvis (præfikset 0b ikke medregnet). Hvis du indtaster et decimalt heltal, der er for stort til en 64-bit binær form med fortegn, anvendes en symmetrisk modulo-operation til at bringe værdien ind i det korrekte område. Yderligere oplysninger findes under 4Base2, side 12. Bemærk: Du kan indsætte denne funktion fra computerens tastatur ved at skrive ). Se også ClrErr, side 17, og Try, side 106. oplysninger findes under 4Base2, side 12. ). til indtastning af eksemplet: I Regner-applikationen på den håndholdte kan du indtaste definitioner over flere linjer ved at trykke på i stedet for ved slutningen af hver linje. Yderligere oplysninger findes under 4Base2, side 12. Simult() simult(koeffmatrix, konstvektor[, Tol]) Katalog > Løs for x og y: x + 2y = 1 Returnerer en kolonnevektor, der indeholder løsningerne til et system 3x + 4y = L1 af lineære ligninger. Ethvert matricelement kan valgfrit behandles som nul, hvis den absolutte værdi er mindre end Tol. Dette er ikke det samme som at beregne sinus for hvert element. I vinkeltilstanden Radian: Bemærk: Du kan indsætte denne funktion fra computerens tastatur ved at skrive arcsin(. Dette er ikke det samme som at beregne den inverse sinus for hvert element. I vinkeltilstanden radian og tilstanden rektangulært komplekst format: er ikke det samme som at beregne den hyperbolske sinus for hvert element. Bemærk: Du kan indsætte denne funktion fra computerens tastatur ved at skrive arcsinh(. Dette er ikke det samme som at beregne den inverse hyperbolske sinus for hvert element. du medtager yderligere argumenter, sorteres elementerne i hvert argument således, at deres nye positioner passer til de nye positioner for elementerne i det første argument. 4Sphere Vektor 4Sphere Bemærk: Du kan indsætte denne operator fra computerens tastatur ved at Dette gør, at man kan bevare tidligere resultater, mens man udfører flere beregninger. eksempel akkumulerer 34 kun de elementer i Liste, der reduceres til værdien 34. et Boolsk udtryk, der indeholder symbolet? Som pladsholder for hvert element. I applikationen Lister og regneark kan du anvende et celleområde i stedet for Liste og sumliste. Bemærk: Du kan indsætte denne operator fra computerens tastatur ved at Dette er ikke det samme som at beregne tangens for hvert element. I vinkeltilstanden Radian: Bemærk: Du kan indsætte denne funktion fra computerens tastatur ved at skrive arctan(. Dette er ikke det samme som at beregne den inverse tangens for hvert element. Dette er ikke det samme som at beregne den hyperbolske tangens for hvert element. Du kan se hele resultatet ved at trykke på Bemærk: Du kan indsætte denne funktion fra computerens tastatur anvende og til at bevæge markøren. Dette er ikke det samme som at beregne den inverse hyperbolske tangens for hvert element. TI-Nspire Opslagsvejledning 103 Text Text promptstreng [, DispFlag] Katalog > Definer et program, der standser midlertidigt for at vise hvert af fem tilfældige tal i en dialogboks. Argumenter, der bruges i TVM-funktionerne er beskrevet i tabellen over TVM-argumenter, side 108. Bemærk: Argumenter, der bruges i TVM-funktionerne er beskrevet i tabellen over TVM-argumenter, side 108. Bemærk: Argumenter, der bruges i TVMfunktionerne er beskrevet i tabellen over TVM-argumenter, side 108. se også amorttbl(), side 6. TvmPmt() tvmpmt(n,i,pv,fv,[ppy],[cpy],[pmtat]) Katalog > værdi Finansfunktion, der beregner beløbet for hver betaling.

5 Bemærk: Argumenter, der bruges i TVM-funktionerne er beskrevet i tabellen over TVM-argumenter, side 108. Bemærk: Argumenter, der bruges i TVMfunktionerne er beskrevet i tabellen over TVM-argumenter, side 108. tomt (ugyldigt) element i en af listerne X, Freq eller Category resulterer i at det tilsvarende element i alle disse lister bliver ugyldigt. Et tomt element i en af listerne X1 til X20 resulterer i at det tilsvarende element i alle disse lister bliver ugyldigt. MinX 2 Beskrivelse Gennemsnit af x-værdier Summen af x-værdier Summen af x2-værdier Standardafvigelse for målingen for x Populations standardafvigelse for x Antal datapunkter Gennemsnit af y-værdier Summen af y-værdier Summen af y2-værdier Standardafvigelse fra målingen for y Standardafvigelse fra populationen for y Summen af x Kvartil af y Maksimum af y-værdier Summen af kvadraterne på afvigelser fra middelværdien for x Summen af kvadraterne på afvigelser fra middelværdien for y 2 U unitv() unitv(vektor1) Katalog > vektor Returnerer enten en række- eller en kolonneenhedsvektor afhængigt af formen af Vektor1. Se Lock, side 57 og getlockinfo(), side 42. W warncodes() warncodes(expr1, StatusVar) Katalog > udtryk Beregner udtrykket Expr1, returnerer resultater og gemmer koderne fra eventuelle fejl, der er opstået, i listevariablen StatusVar. Du kan ikke bruge en kommando eller tildeling som Expr1. statusvar skal være et gyldigt variabelnavn. Se side 144 for at få en oversigt over fejlkoder og tilhørende meddelelser. Du kan se hele resultatet ved at trykke på og derefter bruge og til at bevæge markøren. ti-nspire Opslagsvejledning 111 when() when(betingelse, sandtresultat [, falskresultat][, ubekendtresultat]) Katalog > udtryk Returnerer sandtresultat, falskresultat eller ubekendtresultat afhængigt af, om betingelse er true, false eller ubekendt. Returnerer inputtet, hvis der er for få argumenter til at angive det korrekte resultat. Udelad både falskresultat og ubekendtresultat for at lave et udtryk, der kun er defineret i området, hvor Betingelse er true. du indtaster et decimalt heltal, der er for stort til en 64-bit binær form med fortegn, anvendes en symmetrisk modulo-operation til at bringe værdien ind i det korrekte område. Yderligere oplysninger findes under 4Base2, side 12. Til binære eller Bemærk: En binær indtastning kan have op til 64 cifre hexadecimale indtastninger skal du som præfiks benytte henholdsvis (præfikset 0b ikke medregnet). Hvis du indtaster et decimalt heltal, der er for stort til en 64-bit binær form med fortegn, anvendes en symmetrisk modulooperation til at bringe værdien ind i det korrekte område. S Beskrivelse Konfidensinterval for en ukendt populationsmiddelværdi Middelværdi af stikprøven fra den uniforme fordeling Fejlmargen Stikprøve standardafvigelse Længde af datasekvens med stikprøvemiddelværdi Kendt populationsstandardafvigelse for datasekvensen Liste TI-Nspire Opslagsvejledning 113 zinterval_1prop zinterval_1prop x,n [,CNiveau] Katalog > Beregner én-proportion z konfidensinterval. R2 Beskrivelse Konfidensinterval med et konfidensniveau for fordelingssandsynlighed Middelværdi stikprøver i i datasekvenserne fra den vilkårlige normalfordeling Fejlmargen Middelværdi stikprøver i datasekvenserne fra den vilkårlige normalfordeling Stikprøve standardafvigelser for Liste 1 og Liste 2 Antal stikprøver i datasekvenserne Kendt populationsstandardafvigelse for datasekvenserne Liste 1 og Liste 2 ztest ztest Katalog > m0,s,liste,[hyppighed[,hypot]] m0,s,v,n[,hypot] (Datalisteinput) ztest (Sammenfatning, stat input) Udfører en z test med hyppigheden Hyppighedsliste. Sx Beskrivelse (x N m0) / (s / kvrod(n)) Mindste sandsynlighed, ved hvilken nul-hypotesen kan forkastes Middelværdi af stikprøver af datasekvensen i Liste Standardmåleafvigelse for datasekvensen. N Beskrivelse Antaget populationsproportion Standardnormalværdi beregnet for proportionen Mindste signifikansniveau, ved hvilket nulhypotesen kan forkastes Estimeret stikprøveproportion Stikprøvens størrelse ztest_2prop ztest_2prop x1,n1,x2,n2[,hypot] Katalog > Beregner en toproportional z test. Ç Beskrivelse Standardnormalværdi beregnet som differens af proportioner Mindste signifikansniveau, ved hvilket hvilket nul-hypotesen kan forkastes Første stikprøves proportionsestimat Anden stikprøves proportionsestimat Puljet stikprøves proportionsestimat 116 TI-Nspire Opslagsvejledning Output-variabel stat. N2 Beskrivelse Standardnormalværdi beregnet som differens af gennemsnit Mindste signifikansniveau, ved hvilket nul-hypotesen kan forkastes Middelværdi af stikprøver for datasekvenserne i Liste 1 og Liste 2 Stikprøve standardafvigelse for datasekvenserne i Liste 1 og Liste 2 Størrelse på stikprøverne TI-Nspire Opslagsvejledning 117 Symboler + (adder) Værdi1 + Værdi2 værdi Returnerer summen af de to argumenter. I det reelle domæne anvender brøkpotenser, der har reducerede eksponenter med ulige nævnere, den reelle gren, i stedet for den principale gren i kompleks tilstand. I binær tilstand: Vigtigt: Tallet nul, ikke bogstavet O v-tast Du kan se hele resultatet ved at trykke på anvende og derefter /k-taster og til at bevæge markøren. For lister og matricer returneres sammenligninger element for element. Note til indtastning af eksemplet: I Regner-applikationen på den håndholdte kan du indtaste definitioner over flere linjer ved at =-tast Eksempelfunktion, der anvender matematiske testsymboler: =, ƒ, <, {, >, trykke på i stedet for ved slutningen af hver linje. For lister og matricer returneres sammenligninger element for element. Bemærk: Du kan indsætte denne operator fra tastaturet ved at /=-taster Se = (lig med)-eksemplet. For lister og matricer returneres sammenligninger element for element. For lister og matricer returneres sammenligninger element for element. Bemærk: Du kan indsætte denne operator fra tastaturet ved at /= taster Se = (lig med)-eksemplet. For lister og matricer returneres sammenligninger element for element. For lister og matricer returneres sammenligninger element for element. Bemærk: Du kan indsætte denne operator fra tastaturet ved at /= taster Se = (lig med)-eksemplet. D() kan anvendes til beregning af differentialkvotienter af første og anden orden numerisk i et punkt ved hjælp af automatiske differentiationsmetoder.

6 Bemærk: Du kan indsætte denne funktion fra computerens tastatur ved at skrive derivative(. ). Bemærk: Se også Differentialkvotient af første orden, side 4 eller Differentialkvotient af anden orden, side 5. Bemærk: Algoritmen d() har en begrænsning: Den arbejder sig rekursivt gennem det uforkortede udtryk og beregner den numeriske værdi af differentialkvotienten af første orden (og anden, hvis relevant) af hvert deludtryk, hvilket kan føre til et utilsigtet resultat. Man da differentialkvotienten af underudtrykket (x^2+x)^(1/3) ikke er defineret i x=0, og denne værdi anvendes til at beregne differentialkvotienten af det samlede udtryk, rapporterer d() resultatet som udefineret og viser en advarsel. Kan anvendes til at beregne det bestemte integral numerisk med samme metode som nint(). Bemærk: Du kan indsætte denne funktion fra computerens tastatur ved at skrive integral(. ). Bemærk: Se også nint(), side 67, og Bestemt integralskabelon, side 5. Bemærk: Du kan indsætte denne funktion fra computerens tastatur ved at skrive sqrt(. ) Bemærk: Se også Kvadratrodsskabelon, side 1. /q-taster Π() (prodseq) Π(Udtr1, Var, Lav, Høj) udtryk Bemærk: Du kan indsætte denne funktion fra computerens tastatur ved at skrive prodseq(. ). Katalog > Beregner Udtryk1 for hver værdi af Var fra Lav til Høj og returnerer produktet af resultaterne. G() (sumseq) G(Udtr1, Var, Lav, Høj) udtryk Bemærk: Du kan indsætte denne funktion fra computerens tastatur ved at skrive sumseq(. ). Katalog > Beregner Udtr1 for hver værdi af Var fra Lav til Høj og returnerer summen af resultaterne. Katalog > GInt() GInt(NPmt1, NPmt2, N, I, PV,[Pmt], [FV], [PpY], [CpY], [PmtAt], [afrundværdi]) værdi GInt(NPmt1,NPmt2,amortTabel) værdi Amortiseringsfunktion, der beregner summen af renter under en angivet række af betalinger. npmt1 og NPmt2 definerer starten og slutningen af betalingsrækken. for PpY, CpY og PmtAt er de samme som for TVMfunktionerne. AmortTabelargumentet skal være en matrix i formen beskrevet under amorttbl(), side 6. bemærk: Se også GPrn() nedenfor og Bal(), side 12. TI-Nspire Opslagsvejledning 127 GPrn() GPrn(NPmt1, NPmt2, N, I, PV, [Pmt], [FV], [PpY], [CpY], [PmtAt], [afrundværdi]) værdi GPrn(NPmt1,NPmt2,amortTabel) værdi Amortiseringsfunktion, der beregner summen af afdraget under en angivet række af betalinger. npmt1 og NPmt2 definerer starten og slutningen af betalingsrækken. skal være en matrix i formen beskrevet under amorttbl(), side 6. Dermed kan du anvende strenge til at oprette variabelnavne fra en funktion. Tallet fortolkes som mantisse 10eksponent. Bemærk: Du kan indsætte denne operator fra computerens tastatur ved at Bemærk: Du kan indsætte dette symbol fra computerens tastatur ved at Bemærk: Du kan indsætte dette symbol fra computerens tastatur ved at Ss med to apostroffer (''), ikke et citationstegn ± (vinkel) [Radius,±q_Vinkel] vektor (polært input) [Radius,±q_Vinkel,Z_Koordinat] vektor (cylindrisk input) [Radius,±q_Vinkel,±q_Vinkel] vektor (sfærisk input) Returnerer koordinater som en vektor afhængigt af tilstandsindstillingen for vektorformat: rektangulær, cylindrisk eller sfærisk. Bemærk: Du kan indsætte dette symbol fra computerens tastatur ved at I vinkeltilstanden radian og rektangulært komplekst format: _ (understregning som et tomt element) Se Tomme (ugyldige) elementer 133, side. _ (understregning som en enhedsbenævnelse) Variabel_ Når Variabel ikke har nogen værdi, behandles den, som om den repræsenterer et komplekst tal. Operanden til højre for angiver en eller flere relationer, der skal påvirke reduceringen af udtrykket. For at være så effektiv som muligt skal venstre side være en simpel variabel. Intervalbetingelser tillader også reduktioner, der ellers ville være ugyldige eller ikke kunne beregnes. Bemærk: Du kan indsætte denne operator fra tastaturet ved at skrive =: som en genvej. kan være i starten eller overalt i linjen. funktionen delvoid() kan du fjerne tomme elementer fra en liste. Med funktionen isvoid() kan du teste for et tomt element. Nærmere beskrivelse findes under delvoid(), side 29, og isvoid(), side 49. Bemærk: Du kan indtaste et tomt element manuelt i et matematisk udtryk ved at skrive _ eller nøgleordet void. 134 TI-Nspire Opslagsvejledning Genveje til indtastning af matematiske udtryk Med genveje kan du indtaste elementer i matematiskeudtryk ved at skrive i stedet for at anvende Katalog eller Symbolpaletten. TI-Nspire Opslagsvejledning 137 Bemærk: Da du i TI-Nspire softwaren kan definere dine egne funktioner, tolkes et variabelnavn fulgt af et udtryk i parentes som et funktionskald i stedet for en underforstået multiplikation For eksempel er a(b+c) funktionen a beregnet af b+c. er forskelligt fra (2^3)^2, der giver 64. skal være et udtryk Batterierne er for flade til at kunne sende/modtage Isæt nye batterier, før du sender eller modtager Grænse Nedre grænse skal være mindre end øvre grænse for at definere søgeintervallet. Afbrudt Der er blevet trykket på d eller c-tasten under en længere beregning eller under en programeksekvering. argumentet skal være et boolsk udtryk eller et heltal Argumentet skal være et decimaltal Argumentet skal være en liste Argumentet skal være en matrix Argumentet skal være en streng Argumentet skal være et variabelnavn. For eksempel vil a+1->a, hvor a er en udefineret variabel give denne fejl. Ugyldigt begrænsningsudtryk For eksempel vil solve(3x^2-4=0,x) x<0 or x>5 give denne fejlmeddelelse, fordi begrænsningen er adskilt med or i stedet for and. Hvis listen {1,2,3,4} for eksempel gemmes i L1, vil L1[5] være en dimensionsfejl, fordi L1 kun indeholder fire elementer. Det kan ikke indeholde en variabel uden en værdi bortset fra den variabel, der skal undersøges. første argument for solve eller csolve skal være en ligning eller en ulighed For eksempel er solve(3x^-4,x) ugyldig, fordi det første argument ikke er en ligning. Inkonsistente enheder Indeks uden for området Henvisningsstrengen er ikke et gyldigt variabelnavn Udefineret Ans Enten gav den foregående beregning ikke en Ans, eller der blev ikke indtastet en tidligere beregning.

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ugyldig tildeling Ugyldig tildelingsværdi Ugyldig kommando Ugyldigt for de aktuelle indstillinger Ugyldigt gæt Ugyldig implicit multiplikation for eksempel er x(x+1) ugyldig, mens x*(x+1) er den korrekte syntaks. EndTry-blok Ugyldig liste eller matrix Ugyldig uden for en funktion eller et program Et antal kommandoer er ugyldige uden for en funktion eller et program. Ugyldigt pol-kompleks Ugyldig programreference Programmer kan ikke kaldes i funktioner eller udtryk som 1+p(x), hvor p er et program. For mange argumenter Udtrykket eller ligningen indeholder for mange argumenter og kan ikke beregnes. For mange lavtstillede tegn For mange udefinerede variable Variablen er ikke defineret Der er ikke tildelt en værdi til variablen. anvend en af følgende kommandoer: sto & := Define for at tildele værdier til variable OS uden licens Variabel i brug, så referencer eller ændringer er ikke tilladt Variablen er beskyttet Ugyldigt variabelnavn Kontroller, at navnet ikke overskrider begrænsningerne for længden Talområde for Vindue variabel Zoom Intern fejl Overskridelse af beskyttet hukommelse Funktionen understøttes ikke. Ugyldig brug af biblioteksstinavn En værdi kan ikke tildeles et stinavn med Define, := eller sto &. Et stinavn kan ikke erklæres som en lokal variabel eller anvendes som en parameter i en funktion eller en programdefinition. Det kan ikke indeholde en variabel uden en værdi bortset fra den variabel, der skal undersøges. Se warncodes(), side 111 for at få et eksempel på lagring af fejlkoder..

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner Vigtigt...2 Eksempler...3 Tænde og slukke TI-30XS MultiView-regneren...3 Displaykontrast...3 Hovedskærmbilledet...4 2nd-funktioner...5 Tilstande...5

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Håndholdt version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Håndholdt version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Håndholdt version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL i brugermanualen (information,

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere Vigtigt Texas Instruments giver ingen garanti, hverken udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed

Læs mere

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.0. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides. Vigtige oplysninger

Læs mere

fx-9860gii SD fx-74 0 0 G Software version 2.04 Brugervejledning http://edu.casio.com CASIO Globals website om uddannelse

fx-9860gii SD fx-74 0 0 G Software version 2.04 Brugervejledning http://edu.casio.com CASIO Globals website om uddannelse De fx-9860gii SD fx-9860 GII fx-9860 G AU PLUS fx-9750 G fx-74 0 0 G Software version 2.04 Brugervejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com Indholdet i brugervejledningen kan ændres

Læs mere

iwork Brugerhåndbog til formler og -funktioner

iwork Brugerhåndbog til formler og -funktioner iwork Brugerhåndbog til formler og -funktioner KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovene om ophavsrettigheder må denne håndbog ikke kopieres, hverken i sin helhed

Læs mere

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS De fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com CASIOs UDDANNELSESFORUM http://edu.casio.com/forum/ Indhold Vigtig information... 2 Prøveudregninger...

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

Kogebog til Maple 18

Kogebog til Maple 18 Kogebog til Maple 18 Indledning Udgave 6, Henrik Just, Hjørring Gymnasium og HF, august 2014 Kogebogen er ikke en lærebog i Maple, men en samling af korte opskrifter på brug af de faciliteter, der er relevante

Læs mere

Finans applikationen. Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer:

Finans applikationen. Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer: 12 Finans applikationen Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer: Det sidste skærmbillede viser de finansielle variabler, Finansapplikationen benytter sig af, og hvilke værdier de aktuelt

Læs mere

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium Voyage 200 introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium / Voyage 200 introduktion og eksempler Copyright 2000 by Texas Instruments 4. reviderede oplag 2005 Tryk: Jelling

Læs mere

Vejledning til Gym18-pakken

Vejledning til Gym18-pakken Vejledning til Gym18-pakken Copyright Maplesoft 2014 Vejledning til Gym18-pakken Contents 1 Vejledning i brug af Gym18-pakken... 1 1.1 Installation... 1 2 Deskriptiv statistik... 2 2.1 Ikke-grupperede

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)...

χ 2 test Formål med noten... 2 Goodness of fit metoden (GOF)... 2 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... χ Indhold Formål med noten... Goodness of fit metoden (GOF)... 1) Eksempel 1 er stikprøven repræsentativ for køn? (1 frihedsgrad)... ) χ -fordelingerne (fordelingsfunktionernes egenskaber)... 6 3) χ -

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2013 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 013 Opgave 1: y a x b x 6 y 5 9 4. maj 013: Delprøven UDEN hjælpemidler Metode 1: Man kan bestemme a ved at indsætte de sammenhørende værdier i ligningsudtrykket,

Læs mere

TI-Nspire CAS software Teknikhjælp for begyndere - Et par gør det selv opgaver Plus lidt regression og statistik

TI-Nspire CAS software Teknikhjælp for begyndere - Et par gør det selv opgaver Plus lidt regression og statistik TI-Nspire CAS software Teknikhjælp for begyndere - Et par gør det selv opgaver Plus lidt regression og statistik Klar til start TI-Nspire CAS software...2 Navigation...2 Opgave 3...3 Skriv matematik...3

Læs mere

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver 09-07-99 M Copyright ENGBERG a/s INDHOLDSFORTEGNELSE Lidt om Mathcad 8... 3 2 Hjælp... 6 3 Lighedstegn... 8 4 Indledende regninger... 9 5 Formatering...

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere

Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner

Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner Microsoft Excel 2003 - Regnefunktioner til Windows 2000 og Windows XP. Version: 2003 Copyright 2004 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej

Læs mere

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ De fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Om denne brugsvejledning Markeringen

Læs mere

Aktivitetsmappe for introkurset til Naturvidenskabeligt grundforløb 2008

Aktivitetsmappe for introkurset til Naturvidenskabeligt grundforløb 2008 Den eksperimentelle metode i statistik Den naturvidenskabelige metode er i fokus efter gymnasiereformen. Det starter med naturvidenskabeligt grundforløb: Aktivitetsmappe for introkurset til Naturvidenskabeligt

Læs mere

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 AFFINE KRYPTOSYSTEM Programmering og Talteori med TI-Nspire Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 Forord Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 OpenOffice.org Calc: Brugerhåndbog v. 1.1.3 Titel: OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 Version: 9. januar 2005 Forfatter: Leif L. Lodahl Første udgave: 9. januar 2005 Engelsk udgave: 07-maj 2004

Læs mere

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale DEN STØRSTE FORSKEL MELLEM EXCEL OG CALC ER, AT HVIS DU BRUGER CALC PÅ DANSK, SÅ SKAL DU BENYTTE DE DANSKE FUNKTIONS NAVNE I STEDET

Læs mere