SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

2 Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes. Det er vores mål at fremstille det mest enkle og nøjagtige apparat, som findes på markedet. Contour-systemet til måling af blodsukker er beregnet til egenmåling for personer med diabetes og til brug for sundhedspersonale til måling af sukkerkoncentrationer (glukosekoncentrationer) i fuldblod. Yderligere materialer C ontour -teststrimler Anvendes til måling af blodsukker eller til kontrolmåling med kontrolvæske. Teststrimlerne leveres i en praktisk beholder med et låg, der er let at åbne. M icrolet 2-fingerprikker med en indstillelig endehætte Til måling i fingerspidsen. Batterier Apparatet bruger 2 stk. 3-Volts-lithiumbatterier (DL2032 eller CR2032). Batterierne udskiftes efter behov. Du kan også finde en kort vejledning med hurtige og enkle instruktioner. Den kan være mere praktisk, når du er på farten.

3 Indholdsfortegnelse Dine testværktøjer 2 Apparatets display 3 Apparatets funktioner 4 Symptomer på et højt eller lavt blodsukker 5 Vigtigt at vide 6 Før du begynder at måle 7 Introduktion Klargøring til måling 8 Sådan får du bloddråben frem 10 Måling af dit blodsukker 11 Måling Indstilling til almindeligt (L-1) og avanceret (L-2) brugerniveau 14 Indstilling af dato, klokkeslæt og lyd 15 Indstilling af funktioner i avanceret brugerniveau (L-2) 18 Anvendelse af avanceret brugerniveau 19 Visning af gemte resultater 24 Øvrige funktioner Måling fra alternative steder (underarm eller håndflade) 28 Måling med kontrolvæske 30 Overførsel af resultater til pc 33 Muligheder Fejlkoder og -symboler 34 Udskiftning af batterier 37 Vedligeholdelse af systemet 39 Tekniske oplysninger 40 Specifikationer 41 Anvendte symboler 42 Garanti 43 Service og materialer 45 Tekniske oplysninger

4 Introduktion Dine måleværktøjer Contour -apparatet: Op/nedknapper Teststrimmelport Contour -teststrimmel: Prøvetagningsspids: Blodprøve suges ind her. Display Hukommelsesknap (til/fra, hukommelsesgenkald, enter) Grå ende: Sæt denne ende i teststrimmelporten. Microlet 2-fingerprikker: Ladehåndtag til at spænde enheden Udløserknap Drejeknap på endehætte Lancetholder Lancet Fordybning til at holde enheden Rund beskyttelseshætte 2 Grå indstillelig endehætte (FINGERSPIDSER)

5 Apparatets display: Billedet nedenfor viser alle de symboler, der kan vises på apparatets display. Når apparatet er slukket, skal du trykke på knappen eller og holde den inde. Alle symboler vises og forbliver fremme i 10 sekunder. Hvis du har brug for mere end 10 sekunder til at studere displayet, skal du igen trykke på knappen eller og holde den inde. Selvom alle tegn vises, er det meget vigtigt at kontrollere, at vises korrekt. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du se afsnittet om fejlkoder og -symboler (side 34). Dette kan påvirke, hvordan du ser resultatet. Den øverste del af displayet angiver dato og klokkeslæt. Angiver at bipperen er aktiveret. Der vises eller, hvis apparatet er indstillet til 12-timersvisning. Introduktion Apparatets display Markør for resultat før måltid. Angiver at batterierne er ved at løbe tør for strøm og skal udskiftes. Markør for resultat efter måltid. Den midterste del af displayet viser enten måleresultatet eller eventuelle fejlkoder. Viser datoformatet. Angiver en registrering i logbogen. Angiver at apparatet er klar til testning. Kontrolresultatmarkør. Resultaterne vises i mg/dl eller mmol/l. 7-tallet vises, når oversigten over høje (HI) og lave (LO) værdier i de sidste 7 dage ses. Angiver at en alarm er aktiveret. Angiver at det er for koldt eller for varmt til, at apparatet kan foretage en nøjagtig måling. Angiver gennemsnitsværdien. 3

6 Introduktion Apparatets funktioner Apparatets funktioner: Brugervenligt: Contour-systemet til måling af blodsukker handler om brugervenlighed. Du vil bemærke, at funktionerne er utrolig ukomplicerede, første gang du bruger dem. Enkle ting som brugen af tre store knapper og et tydeligt display vil uden tvivl gøre apparatet til din favorit fra første øjeblik. Automatisk: Du behøver ikke længere at bekymre dig om at kode* måleren eller markere et kontrolmåleresultat. Contourapparatet klarer det automatisk for dig. Det fortæller endda, når en teststrimmel ikke er fyldt tilstrækkeligt. Programmeret: Contour-apparatet er fabriksindstillet med dato, klokkeslæt og de måleenheder (mmol/l), der anvendes i det område, hvor du købte apparatet. Hvis du ønsker at ændre disse indstillinger eller bruge avancerede funktioner, f.eks. måltidsmarkører eller alarm i forbindelse med en måling efter et måltid, kan du finde oplysningerne i brugervejledningens afsnit om øvrige funktioner. Indstilleligt: Med Contour-apparatet er det muligt at indstille dine personlige valg i forbindelse med nogle funktioner. Du kan finde yderligere oplysninger herom på side *Dit Contour-apparat anvender Ingen Kodning -teknologi, så apparatet koder sig selv, hver gang du indsætter en teststrimmel. Dette betyder, at du ikke skal bekymre dig om unøjagtige resultater på grund af fejlkodning eller manglende kodning af apparatet. 4 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

7 Symptomer på et højt eller lavt blodsukker: Du kan bedre forstå dine måleresultater, hvis du er opmærksom på symptomerne ved et højt eller et lavt blodsukker. Følgende er nogle af de mest almindelige symptomer: 1 For højt blodsukker (hyperglykæmi): hyppig vandladning øget tørst sløret syn øget træthed stor sult irritabilitet Ketoner (diabetisk ketoacidose): åndenød kvalme og opkast meget tør mund For lavt blodsukker (hypoglykæmi): rysteture svedeture hurtig puls sløret syn forvirring besvimelse krampeanfald Hvis du oplever et eller flere af disse symptomer, skal du måle dit blodsukker. Hvis den målte værdi er under 2,8 mmol/l eller over 13,9 mmol/l, bør du straks kontakte din diabetesbehandler. Introduktion Symptomer på et højt eller lavt blodsukker *Du kan få yderligere oplysninger om symptomer hos din diabetesbehandler eller på den danske diabetesforenings hjemmeside: 5

8 Introduktion Vigtigt at vide Vigtigt at vide: Opbevar altid teststrimlerne i den originale beholder. Luk straks beholderen godt til, når du har taget en teststrimmel. Beholderen er designet med henblik på at holde teststrimlerne tørre. Teststrimlerne kan beskadiges, hvis de udsættes for luftens fugtighed enten fordi beholderen ikke lukkes, eller hvis de ikke opbevares i den originale beholder. Teststrimlen er designet til let at suge blodet ind i prøvetagningsspidsen. Blodet må ikke dryppes direkte på teststrimlens flade overflade. Undgå at trykke teststrimlens spids mod fingeren, mens du måler. Dette kan forhindre, at blodet suges ind i prøvetagningsspidsen. Teststrimler er kun beregnet til engangsbrug. Undgå at bruge en teststrimmel, der er beskadiget eller som allerede er brugt. Lad apparat og teststrimler tilpasse sig temperaturen på stedet, hvor du måler. Når apparatet flyttes fra et sted til et andet, skal du lade apparatet tilpasse sig temperaturen på det nye sted i ca. 20 minutter, før du foretager en måling af dit blodsukker. Produkterne er designet til at give nøjagtige måleresultater ved temperaturer mellem 5 C og 45 C. Kontroller udløbsdatoerne på teststrimlerne og kontrolvæsken. Det er vigtigt ikke at benytte teststrimlerne eller kontrolopløsning, hvis udløbsdatoen, der er trykt på beholderens etiket og æske, er overskredet, eller hvis der er gået over seks måneder (180 dage), siden du første gang åbnede beholderen. Det kan være en hjælp at notere den dato, hvor beholderen skal kasseres i det dertil beregnede område på etiketten, første gang du åbner beholderen med teststrimler eller flasken med kontrolopløsning. 6 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

9 VIGTIGT! Apparatet er forudindstillet og låst til at vise resultaterne i mmol/l (millimol sukker [glukose] pr. liter). I nogle lande er apparaterne forudindstillet til at vise resultaterne i mg/dl (milligram sukker [glukose] pr. deciliter). Værdier i mmol/l har altid én decimal. Værdier i mg/dl har aldrig decimaler (kun hele tal). Eksempel: eller Kontroller displayet for at sikre, at resultaterne vises i mmol/l. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte Bayer Diabetes Care Kundeservice, Før du begynder at måle: 1. Læs brugervejledningen og alt instruktionsmateriale, der følger med sættet, før du begynder at måle. 2. Hav alle de materialer, du skal bruge, klar, før du begynder at måle. Dette omfatter dit Contour -apparat, Contour -teststrimlerne og Microlet 2-fingerprikkeren med Microlet -lancetter. Du kan også få brug for Contour -kontrolopløsning til at foretage en kvalitetskontrol. 3. Vask hænderne grundigt med varmt vand og sæbe, skyl og tør dem godt, før du måler. Introduktion Før du begynder at måle 7

10 Følgende trin (side 8 13) er vist i den korrekte rækkefølge, som du skal foretage målingen af dit blodsukker i. Måling Klargøring til måling: Læs den vedlagte indlægsseddel til Microlet2 for at se de fulde instruktioner. Måling andre steder end i fingerspidsen er beskrevet på side 28. Vask og tør hænderne grundigt, før du måler. Fjern endehætten fra Microlet2-fingerprikkeren med tommelfingeren på enhedens fordybning som vist. Klargøring til måling Løsn den runde beskyttelseshætte på en lancet ved at dreje den ¼ omgang, men tag ikke hætten af. Brug altid Microletlancetter for at sikre optimal funktion af fingerprikkeren. Indfør lancetten i fingerprikkeren, til den ikke kan komme længere. Derved spændes enheden. Du kan også trække i, og frigøre, ladehåndtaget. Drej den runde beskyttelseshætte af lancetten. Gem den til brug ved bortskaffelse af den brugte lancet. 8 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

11 Sæt den grå endehætte på, før du begynder at tage blod. Tag en teststrimmel fra beholderen. Luk straks beholderens låg godt til, når du har taget en teststrimmel. BEMÆRK! Kontroller udløbs- og kassationsdatoerne på beholderen. Se efter, at teststrimlen ikke har rifter eller på anden måde er beskadiget. Hold teststrimlen, så den grå ende vender opad. Sæt den grå ende i teststrimmelporten på apparatet. Måling Klargøring til måling Apparatet tænder. Der vises en teststrimmel med en blinkende bloddråbe for at angive, at apparatet er klar til måling. 9

12 Sådan får du bloddråben frem: Stikkedybden afhænger af den indstilling, du vælger på endehættens drejeknap, og af hvor meget tryk der er på indstiksstedet. Du afgør selv, hvilken kombination der fungerer bedst for dig. Brug den grå endehætte Måling Sådan får du bloddråben frem Pres endehætten godt mod indstiksstedet, og tryk på den blå udløserknap med tommelfingeren. Gnid en finger hen mod indstiksstedet for at danne en bloddråbe. Undgå at klemme omkring indstiksstedet. Overfladisk stik Dybt stik Foretag målingen, umiddelbart efter at der er dannet en god stor bloddråbe. Anbefalet dråbestørrelse 10 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

13 Måling af dit blodsukker: Lad straks spidsen af teststrimlen berøre bloddråben. Blodet suges ind i teststrimlen via spidsen. Hold spidsen af teststrimlen hen til bloddråben, indtil apparatet bipper. Undgå at trykke spidsen mod huden eller komme blod oven på teststrimlen. Efter bippet foretager apparatet en nedtælling på 5 sekunder. Dit måleresultat vises og gemmes automatisk i apparatets hukommelse. Fjern teststrimlen for at slukke apparatet. Måling i fingerspidsen Måling Måling af dit blodsukker 11

14 Du kan indstille apparatet til at foretage særlige valg af markører ved at bruge avanceret bruger niveau (L-2). Se side Måling Forventede værdier: Blodsukkerværdier varierer afhængigt af madindtag, medicindosering, helbredstilstand, stress eller fysisk aktivitet. Kontakt din diabetesbehandler, der kan hjælpe med at finde frem til den målværdi, som er passende for dig. Almindelige medicinske mål for en typisk ikke-gravid person med diabetes er: 2 Før et måltid: 4,0 7,0 mmol/l 2 timer efter et måltid: mindre end 5,0 10,0 mmol/l Måling af dit blodsukker Hvis den målte værdi er under 2,8 mmol/l eller over 13,9 mmol/l, eller eller vises på apparatets display, skal du øjeblikkeligt kontakte din læge eller diabetesbehandler. Du må ikke foretage ændringer af din medicin på baggrund af de blodsukkerresultater, du opnår med Contour, uden først at rådføre dig med din læge eller diabetesbehandler. BEMÆRK! Hvis du vil markere dit resultat (avanceret bruger-niveau), skal du gøre dette, før du fjerner teststrimlen. Apparatet slukkes ved blot at fjerne teststrimlen. Bortskaf den brugte teststrimmel korrekt. 12 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

15 Sådan fjernes den brugte lancet: Hold fingerprikkeren i den ene hånd med tommelfingeren på enhedens fordybning, og tag med den anden hånd fat i drejeknappen på den grå endehætte som vist. Træk blidt endehætten af. Anbring lancettens runde beskyttelseshætte på en plan overflade med Bayer-logoet vendt nedad. Lad den brugte lancet sidde i fingerprikkeren, og tryk lancetnålen helt ind i midten af den frie side af hætten. Mens du (a) trykker på den blå udløserknap, skal du (b) trække det blå ladehåndtag tilbage, og lancetten vil falde ned i den beholder, som du har valgt. Bortskaf den brugte lancet korrekt for at undgå at skade eller smitte andre. Lancetter må ikke genbruges. Brug en ny Microlet-lancet, hver gang du foretager en måling. Måling Måling af dit blodsukker 13

16 Indstilling til almindeligt (L-1) og avanceret (L-2) brugerniveau: Det nye Contour-apparat er forudindstillet til almindeligt brugerniveau og anvender samme lette måleprocedure i både det almindelige og det avancerede brugerniveau. Øvrige funktioner Indstilling til almindeligt (L-1) og avanceret (L-2) brugerniveau ALMINDELIGT BRUGER- NIVEAU (L-1) Oversigt over høje (HI) og lave (LO) værdier i de sidste 7 dage 14 dages gennemsnit Hukommelse til 480 måleresultater Apparatet er forudindstillet til almindeligt brugerniveau. Hvis du har indstillet apparatet til avanceret brugerniveau og ønsker at vende tilbage til almindeligt brugerniveau: 1. Tryk på M for at tænde apparatet. Vent til den blinkende teststrimmel vises. 2. Tryk på knappen eller, og hold den inde i 3 sekunder. 3. l-2 vil blinke. 4. Tryk på eller for at skifte til L Tryk på M for at gemme indstillingen. AVANCERET BRUGER- NIVEAU (L-2) Oversigt over høje (HI) og lave (LO) værdier i de sidste 7 dage 7, 14 og 30 dages gennemsnit Hukommelse til 480 måleresultater Markører for før og efter måltid 30 dages gennemsnit af værdier målt før og efter måltid. Valgfri indstilling af alarm efter måltid (2,5, 2,0, 1,5 og 1,0 timer) Personlige indstillinger af høje (HI) og lave (LO) værdier For at indstille dit apparat til avanceret brugerniveau og have fordel af måltidsmarkører og andre tilgængelige funktioner: 1. Tryk på M for at tænde apparatet. Vent til den blinkende teststrimmel vises. 2. Tryk på knappen eller, og hold den inde i 3 sekunder. 3. L-1 vil blinke. 4. Tryk på eller for at skifte til L Tryk på M for at gemme indstillingen. Du kan finde yderligere detaljer på side Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

17 Indstilling af dato, klokkeslæt og lyd: På Contour-apparatet kan du indstille datoen, klokkeslættet og lyden, som du ønsker. Du kan se 12- eller 24-timersvisning, måned/dag eller dag/måned og vælge, om dit apparat skal bippe eller ej. Du foretager indstillinger ved at trykke på knappen M når apparatet er slukket og holde den inde i 3 sekunder. Hele displayet vises kort, og herefter vil tal blinke i det øverste venstre hjørne af displayet. Indstilling af klokkeslæt: 24 H blinker nu på displayet. Tryk på eller for at vælge mellem 12-timersvisning (med AM og PM) eller 24-timersvisning. Tryk på M for at gemme indstillingen. Tallet på timepositionen blinker nu. Tryk på eller for at vælge den aktuelle time. Tryk på M for at gemme indstillingen. Tallet på minutpositionen blinker nu. Tryk på eller for at vælge det aktuelle minuttal. Tryk på M for at gemme indstillingen. Hvis du valgte 12-timersvisning, vil AM elle PM nu blinke. Tryk på eller for at vælge AM eller PM. Tryk på M for at gemme indstillingen. Øvrige funktioner Indstilling af dato, klokkeslæt og lyd 15

18 Indstilling af format til måned og dag: d.m blinker nu på displayet. Tryk på eller for at vælge det ønskede format (m/d for måned/ dag eller d.m for dag.måned). Tryk på M for at gemme indstillingen. Indstilling af dato: Øvrige funktioner Indstilling af dato, klokkeslæt og lyd Årstallet blinker. Tryk på eller for at vælge det aktuelle årstal. Tryk på M for at gemme indstillingen. Måneden blinker nu. Tryk på eller for at vælge den aktuelle måned. Tryk på M for at gemme indstillingen. Dagen blinker nu. Tryk på eller for at vælge den aktuelle dag. Tryk på M for at gemme indstillingen. 16 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

19 Indstilling af lyd: Det blinkende klokkesymbol vises nu på displayet sammen med ordet. Du kan med denne indstilling bestemme, om bip-lyden skal høres under målingen eller ej. For at slå bip-lyden fra mens der måles, skal du trykke på eller, indtil vises. Tryk på M for at gemme indstillingen. Når lyden er indstillet, blinker. Tryk på M for at holde apparatet i almindeligt brugerniveau. For at ændre apparatet til at være i avanceret brugerniveau skal du trykke på eller for at skifte til og trykke på M for at gemme indstillingen. Hvis du vælger almindeligt brugerniveau (L-1 vises på displayet), er du færdig med indstillingen af apparatet. Øvrige funktioner Indstilling af dato, klokkeslæt og lyd 17

20 Indstilling af funktioner i avanceret brugerniveau (L-2): Hvis du vælger avanceret brugerniveau (L-2 på displayet), kan du ændre på apparatets indstillinger af høje (HI) og lave (LO) blodsukkerværdier. Ved at foretage disse personlige indstillinger, hjælper Contour-apparatet dig med at overvåge de høje (HI) og lave (LO) resultater. Øvrige funktioner Indstilling af funktioner i avanceret brugerniveau (L-2) LO-indstillingen vil blinke (standardindstillingen er 4,0 mmol/l). Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du trykke på eller, indtil du opnår den ønskede værdi af LO. Tryk herefter på M for at gemme indstillingen. (Værdierne af LO ligger i intervallet 3,3 5,0 mmol/l). Nu blinker HI-indstillingen (standardindstillingen er 10,0 mmol/l). For at ændre denne indstilling, skal du trykke på eller, indtil du opnår den ønskede værdi af HI. Tryk på M for at gemme indstillingen. (Værdierne af HI ligger i intervallet 5,6 13,9 mmol/l). Indstilling af alarm til måling efter et måltid: For at ændre hvornår alarmen aktiveres til måling efter et måltid, skal du trykke på eller for at få vist valgmulighederne. Indstil alarmen til aktivering 2,5, 2,0, 1,5 eller 1,0 timer efter et måltid (standardindstillingen er 2,0 timer). Tryk på M for at gemme indstillingen. 18 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

21 Du er nu færdig med indstillingen af dit Contour-apparat til avanceret brugerniveau! Brug af markørerne: Hvis du har indstillet dit apparat til avanceret brugerniveau, vil apparatet vise tre markører, efter at du har målt dit blodsukker. Før måltid = markerer et resultat, der blev målt før et måltid. Efter måltid = markerer et resultat, der blev målt efter et måltid. Logbog = markerer et resultat som værende unikt eller anderledes på en eller anden. Du kan nu skrive bemærkninger om det, i din Diabetes dagbog. Hvis du ser en værdi med dette symbol i hukommelsen, hjælper det med at minde dig om, at der findes flere oplysninger om dette måleresultat. Øvrige funktioner Brug af avanceret brugerniveau På de følgende sider er det beskrevet, hvordan disse valgmuligheder anvendes. 19

22 Øvrige funktioner Brug af avanceret brugerniveau Hvis du ikke ønsker at markere et måleresultat: Fjern teststrimlen for automatisk at gemme måleresultatet i apparatets hukommelse uden markører. Bortskaf den brugte teststrimmel og lancet korrekt. Når teststrimlen fjernes, slukker apparatet. Hvis du ønsker at markere et måleresultat: Tryk på eller for at vælge den markør, du vil indstille, før du fjerner teststrimlen. Markøren vil blinke. For at markere et resultat med markøren for før måltid, skal du trykke på M, når blinker. Herefter blinker. Denne funktion giver dig mulighed for at indstille en alarm til at minde dig om at foretage en måling efter et måltid. Alarmen kan først indstilles, når før måltid markøren er indstillet. Tryk på M, hvis du ønsker at indstille alarmen. vises og holder op med at blinke. Hvis du ikke ønsker at indstille alarmen, skal du trykke på eller. forsvinder. Tryk på M for at gemme indstillingen. For at markere et resultat med markøren for efter måltid, skal du trykke på eller, indtil blinker. Tryk på M for at gemme indstillingen. Hvis du vil markere et resultat med logbogen, skal du trykke på eller, indtil blinker. Tryk på M for at gemme indstillingen. 20 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

23 Brug af alarmen: Når alarmen lyder, tændes apparatet automatisk. Alarmen bipper 20 gange, og på displayet vises det måleresultat før måltid, som du markerede, da du indstillede alarmen. Alarmen slås fra ved at trykke på en vilkårlig knap. Du kan foretage en ny måling ved at anbringe en teststrimmel i teststrimmelporten og følge anvisningerne på side 8. Når du er færdig med denne måling, og resultatet vises på displayet, blinker. Hvis du ønsker at markere denne værdi som et resultat efter måltid, skal du trykke på M. Hvis du ikke ønsker at markere denne værdi, skal du fjerne teststrimlen for at slukke apparatet. Hvis du ikke ønsker at foretage en måling, umiddelbart efter at alarmen lyder, skal du trykke på en vilkårlig knap for at slukke apparatet. Der kan kun indstilles én alarm ad gangen på apparatet. Apparatet husker den sidst indstillede alarm. Øvrige funktioner Brug af avanceret brugerniveau 21

24 Annullering af en alarm: Når apparatet er slukket, skal du trykke på M for at tænde apparatet. Datoen og klokkeslættet vises nu sammen med. Tryk på eller to gange, og ikonet med alarmen forsvinder. Tryk på M for at annullere alarmen. Efter at du har foretaget en måling og ser dit resultat FOR AT VÆLGE VISNING FOR AT INDSTILLE Øvrige funktioner Før måltid Tryk på eller Alarm Tryk på eller (Blinker) (Blinker) Tryk på M Tryk på M Brug af avanceret brugerniveau Efter måltid Tryk på eller Logbog Tryk på eller (Blinker) (Blinker) Tryk på M Tryk på M 22 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

25 på displayet: VISNING BETYDNING Resultatet er markeret som en måling før et måltid. Du kan nu indstille en alarm. Alarmen er indstillet til at blive aktiveret, efter det tidsrum du har valgt (1,0 2,5 timer), for at minde dig om at foretage en måling efter måltidet. Resultatet markeres som en måling efter et måltid. Resultatet markeres i hukommelsen som unikt. Noter dette resultat i din Diabetes dagbog. Øvrige funktioner Brug af avanceret brugerniveau 23

26 Visning af resultater i almindeligt brugerniveau: Tryk på M for at tænde apparatet. Tryk igen på M for at se hukommelsen. Gennemsnittet for de sidste 14 dage vises i midten af displayet med antallet af målte værdier vist i toppen af displayet. Eventuelle kontrolmålinger medtages ikke i dette 14 dages gennemsnit. Øvrige funktioner Visning af gemte resultater Tryk på for at se oversigten over høje (HI) og lave (LO) værdier de sidste 7 dage. I toppen af displayet vises antallet af høje (HI) værdier (over 10,0 mmol/l) og lave (LO) værdier (under 4,0 mmol/l) i den foregående 7-dagesperiode samt det totale antal af målinger foretaget i denne periode. Tryk på to gange for at gennemgå tidligere resultater. Resultaterne vises startende med det nyeste. Sammen med hvert resultat vises datoen og klokkeslættet, hvor målingen blev foretaget. Du kan trykke på eller for at bladre frem eller tilbage gennem resultaterne. 24 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

27 Når vises på displayet, har du fået vist alle resultaterne i hukommelsen. BEMÆRKNINGER: Gennemsnitsværdier omfatter den specificerede tidsperiode samt den indeværende dag. Måleren kan rumme 480 resultater i hukommelsen. Når det maksimale antal resultater er nået, slettes det ældste resultat, efterhånden som et nyt resultat gemmes i hukommelsen. Tryk på M for at slukke apparatet. Ellers slukkes det automatisk efter 3 minutter. angiver antal måleresultater. Øvrige funktioner Visning af gemte resultater 25

28 Visning af resultater i avanceret brugerniveau: I avanceret brugerniveau (L-2) har du alle de valgmuligheder, der findes i almindeligt brugerniveau, samt nogle ekstra funktioner. Tryk på M for at tænde apparatet. Tryk igen kort på M for at se gennemsnittet for de sidste 14 dage, herunder det antal resultater, der er brugt til beregning af gennemsnittet. Øvrige funktioner Visning af gemte resultater 26 Tryk på for at gennemgå tidligere resultater. Resultaterne vises startende med det nyeste. Sammen med hvert resultat vises datoen og klokkeslættet, hvor målingen blev foretaget. Du kan trykke på eller for at bladre frem eller tilbage gennem resultaterne. Når vises på displayet, har du fået vist alle resultaterne i hukommelsen. Visning af gennemsnit i avanceret brugerniveau: Tryk på M for at tænde apparatet. Tryk igen på M for at se gennemsnittet over de sidste 14 dage, herunder det antal resultater, der er brugt til beregning af gennemsnittet. Tryk på for at se oversigten over høje (HI) og lave (LO) værdier i de sidste 7 dage. Øverst i displayet vises antallet af høje (HI) og lave (LO) værdier. I midten af displayet ses det totale antal resultater. Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

29 Tryk på for at se gennemsnittet for de sidste 7 dage. I midten af displayet vises gennemsnittet, og i toppen ses antallet af resultater. Tryk på for at se gennemsnittet for de sidste 30 dage. Gennemsnittet vises i midten af displayet, og i toppen ses antallet af resultater. Tryk igen på for at se gennemsnittet af de sidste 30 dages resultater med en før måltid markør. Øvrige funktioner Tryk igen på for at se gennemsnittet af de sidste 30 dages resultater med en efter måltid markør. Tryk igen på, og vises på displayet. Tryk på M for at slukke apparatet. Ellers slukkes det automatisk efter 3 minutter. Visning af gemte resultater 27

30 Måling alternative steder Måling alternative steder (AST): Kontakt Bayers kundeservice hvis du ønsker at modtage en pakning med AST-endehætter. Mål kun alternative steder, hvis der er gået mere end 2 timer efter følgende: et måltid, indtagelse af diabetesmedicin eller fysisk aktivitet. Brug den klare endehætte VIGTIGT! Foretag ikke målinger alternative steder under følgende omstændigheder. Mål i fingerspidsen i alle nedennævnte tilfælde: Hvis du tror, at dit blodsukkerniveau er lavt (hypoglykæmi). Når blodsukkeret ændres hurtigt (som efter et måltid, en insulindosis eller fysisk aktivitet). Hvis du har hypoglykæmi uden advarselssymptomer. Hvis blodsukkerværdierme ved måling et alternativt sted, ikke svarer til, hvordan du har det. Under sygdom eller i perioder med stress. Hvis du fører motorkøretøj eller betjener maskiner. Rådfør dig med din læge eller diabetesbehandler for at finde ud af, om måling alternative steder egner sig til dig. Muligheder 28 Sæt den klare AST-endehætte på Microlet2-fingerprikkeren. Vælg et punktursted i et kødfuldt område på underarmen eller i håndfladen. Undgå blodårer, hår, skønhedspletter, knogler og sener. Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

31 Ved måling i håndfladen er det ikke nødvendigt at gnide på huden eller pumpe på huden med enheden. Pres den klare endehætte godt mod punkturstedet, og tryk på den blå udløserknap. Oprethold et konstant tryk, indtil bloddråben får den anbefalede størrelse (0,6 µl). Kun ved måling i underarmen skal du gnide godt på måleområdet, indtil det føles varmt, for at øge blodtilførslen. Pres den klare endehætte godt mod punkturstedet, og tryk på den blå udløserknap. Hold hele tiden endehætten i kontakt med huden, mens du pumper (øger og mindsker trykket) op og ned 2 3 gange uden at løfte enheden væk fra huden. Måling alternative steder Løft enheden væk fra huden uden at ødelægge bloddråben. Anbefalet dråbestørrelse Muligheder Mål ikke på blodprøven, hvis: Bloddråben ødelægges Blodet er størknet Blodet løber Blodet er blandet med klar væske. 29

32 Måling med kontrolvæske Muligheder Måling med kontrolvæske: Brug kun Bayers Contour-kontrolvæsker (Normal, Low eller High) til at øve med systemet eller til at kontrollere, at apparatet og teststrimlerne fungerer korrekt. Brug af andet end Contour-kontrolvæske kan medføre, at resultaterne bliver forkerte. Tag en teststrimmel fra beholderen. Luk straks beholderens låg godt til, når du har taget en teststrimmel. BEMÆRK! Kontroller udløbs- og kassationsdatoerne. Se efter, at teststrimlen ikke har rifter eller på anden måde er beskadiget. Hold teststrimlen, så den grå ende vender opad. Sæt den grå ende i teststrimmelporten på apparatet. Apparatet tænder. Der vises en teststrimmel med en blinkende bloddråbe for at angive, at apparatet er klar til måling. 30 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

33 BEMÆRK! Vip forsigtigt flasken med kontrolvæske, før du åbner den, for at sikre, at indholdet er blandet godt. Kom en lille dråbe kontrolvæske på en ren ikke-absorberende overflade (f.eks. et stykke vokspapir). Påfør ikke kontrolvæske på teststrimlen direkte fra flasken. Lad straks spidsen af teststrimlen berøre dråben med kontrolvæske. Væsken suges ind i teststrimlen via spidsen. Hold teststrimlens spids i dråben, indtil apparatet bipper. Efter bippet foretager apparatet en nedtælling på 5 sekunder, hvorefter målingen er færdig, og resultatet af kontrolmålingen vises. Apparatet registrerer og markerer automatisk resultatet af kontrolmålingen for dig. BEMÆRK! angiver ikke, at resultatet af kontrolmålingen er inden for det anførte område. Markeringen betyder kun, at der er tale om en kontrolmåling med kontrolvæske. Resultatet medregnes ikke i dine gennemsnit. Måling med kontrolvæske Muligheder 31

SUUNTO M5 Brugervejledning

SUUNTO M5 Brugervejledning SUUNTO M5 Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 5 Typer af sikkerhedsforanstaltninger:................................. 5 Sikkerhedsforanstaltninger:..........................................

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

SUUNTO M1/M2 Brugervejledning

SUUNTO M1/M2 Brugervejledning SUUNTO M1/M2 Brugervejledning da 1 SIKKERHED.................................................................... 4 Typer af sikkerhedsforanstaltninger:................................. 4 Sikkerhedsforanstaltninger:..........................................

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

Polar FT7 Brugervejledning DANSK

Polar FT7 Brugervejledning DANSK Polar FT7 Brugervejledning DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT7 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Lær din Polar FT7 Træningscomputer at kende... 4 FT7-knapper og menu... 4 Start

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u g e r v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u g e r v e j l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8

TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 TomTom Golfer Referencevejledning 1.0.8 Indhold Velkommen 4 Nye funktioner 5 Nyt i denne version... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Rengøring af uret... 8 Sådan bruges docken... 9 Urstatus...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Microchip User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Please read this entire guide before installation. Läs hela den här handboken före installation. Lue tämä opas kokonaan

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referencevejledning 1.8 Indhold Velkommen 4 Nyheder 5 Hvad er det nye i denne udgivelse... 5 Sådan kommer du i gang 6 Dit ur 8 Om dit ur... 8 Brug af uret... 8 Rengøring af

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere