SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

2 Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes. Det er vores mål at fremstille det mest enkle og nøjagtige apparat, som findes på markedet. Contour-systemet til måling af blodsukker er beregnet til egenmåling for personer med diabetes og til brug for sundhedspersonale til måling af sukkerkoncentrationer (glukosekoncentrationer) i fuldblod. Yderligere materialer C ontour -teststrimler Anvendes til måling af blodsukker eller til kontrolmåling med kontrolvæske. Teststrimlerne leveres i en praktisk beholder med et låg, der er let at åbne. M icrolet 2-fingerprikker med en indstillelig endehætte Til måling i fingerspidsen. Batterier Apparatet bruger 2 stk. 3-Volts-lithiumbatterier (DL2032 eller CR2032). Batterierne udskiftes efter behov. Du kan også finde en kort vejledning med hurtige og enkle instruktioner. Den kan være mere praktisk, når du er på farten.

3 Indholdsfortegnelse Dine testværktøjer 2 Apparatets display 3 Apparatets funktioner 4 Symptomer på et højt eller lavt blodsukker 5 Vigtigt at vide 6 Før du begynder at måle 7 Introduktion Klargøring til måling 8 Sådan får du bloddråben frem 10 Måling af dit blodsukker 11 Måling Indstilling til almindeligt (L-1) og avanceret (L-2) brugerniveau 14 Indstilling af dato, klokkeslæt og lyd 15 Indstilling af funktioner i avanceret brugerniveau (L-2) 18 Anvendelse af avanceret brugerniveau 19 Visning af gemte resultater 24 Øvrige funktioner Måling fra alternative steder (underarm eller håndflade) 28 Måling med kontrolvæske 30 Overførsel af resultater til pc 33 Muligheder Fejlkoder og -symboler 34 Udskiftning af batterier 37 Vedligeholdelse af systemet 39 Tekniske oplysninger 40 Specifikationer 41 Anvendte symboler 42 Garanti 43 Service og materialer 45 Tekniske oplysninger

4 Introduktion Dine måleværktøjer Contour -apparatet: Op/nedknapper Teststrimmelport Contour -teststrimmel: Prøvetagningsspids: Blodprøve suges ind her. Display Hukommelsesknap (til/fra, hukommelsesgenkald, enter) Grå ende: Sæt denne ende i teststrimmelporten. Microlet 2-fingerprikker: Ladehåndtag til at spænde enheden Udløserknap Drejeknap på endehætte Lancetholder Lancet Fordybning til at holde enheden Rund beskyttelseshætte 2 Grå indstillelig endehætte (FINGERSPIDSER)

5 Apparatets display: Billedet nedenfor viser alle de symboler, der kan vises på apparatets display. Når apparatet er slukket, skal du trykke på knappen eller og holde den inde. Alle symboler vises og forbliver fremme i 10 sekunder. Hvis du har brug for mere end 10 sekunder til at studere displayet, skal du igen trykke på knappen eller og holde den inde. Selvom alle tegn vises, er det meget vigtigt at kontrollere, at vises korrekt. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du se afsnittet om fejlkoder og -symboler (side 34). Dette kan påvirke, hvordan du ser resultatet. Den øverste del af displayet angiver dato og klokkeslæt. Angiver at bipperen er aktiveret. Der vises eller, hvis apparatet er indstillet til 12-timersvisning. Introduktion Apparatets display Markør for resultat før måltid. Angiver at batterierne er ved at løbe tør for strøm og skal udskiftes. Markør for resultat efter måltid. Den midterste del af displayet viser enten måleresultatet eller eventuelle fejlkoder. Viser datoformatet. Angiver en registrering i logbogen. Angiver at apparatet er klar til testning. Kontrolresultatmarkør. Resultaterne vises i mg/dl eller mmol/l. 7-tallet vises, når oversigten over høje (HI) og lave (LO) værdier i de sidste 7 dage ses. Angiver at en alarm er aktiveret. Angiver at det er for koldt eller for varmt til, at apparatet kan foretage en nøjagtig måling. Angiver gennemsnitsværdien. 3

6 Introduktion Apparatets funktioner Apparatets funktioner: Brugervenligt: Contour-systemet til måling af blodsukker handler om brugervenlighed. Du vil bemærke, at funktionerne er utrolig ukomplicerede, første gang du bruger dem. Enkle ting som brugen af tre store knapper og et tydeligt display vil uden tvivl gøre apparatet til din favorit fra første øjeblik. Automatisk: Du behøver ikke længere at bekymre dig om at kode* måleren eller markere et kontrolmåleresultat. Contourapparatet klarer det automatisk for dig. Det fortæller endda, når en teststrimmel ikke er fyldt tilstrækkeligt. Programmeret: Contour-apparatet er fabriksindstillet med dato, klokkeslæt og de måleenheder (mmol/l), der anvendes i det område, hvor du købte apparatet. Hvis du ønsker at ændre disse indstillinger eller bruge avancerede funktioner, f.eks. måltidsmarkører eller alarm i forbindelse med en måling efter et måltid, kan du finde oplysningerne i brugervejledningens afsnit om øvrige funktioner. Indstilleligt: Med Contour-apparatet er det muligt at indstille dine personlige valg i forbindelse med nogle funktioner. Du kan finde yderligere oplysninger herom på side *Dit Contour-apparat anvender Ingen Kodning -teknologi, så apparatet koder sig selv, hver gang du indsætter en teststrimmel. Dette betyder, at du ikke skal bekymre dig om unøjagtige resultater på grund af fejlkodning eller manglende kodning af apparatet. 4 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

7 Symptomer på et højt eller lavt blodsukker: Du kan bedre forstå dine måleresultater, hvis du er opmærksom på symptomerne ved et højt eller et lavt blodsukker. Følgende er nogle af de mest almindelige symptomer: 1 For højt blodsukker (hyperglykæmi): hyppig vandladning øget tørst sløret syn øget træthed stor sult irritabilitet Ketoner (diabetisk ketoacidose): åndenød kvalme og opkast meget tør mund For lavt blodsukker (hypoglykæmi): rysteture svedeture hurtig puls sløret syn forvirring besvimelse krampeanfald Hvis du oplever et eller flere af disse symptomer, skal du måle dit blodsukker. Hvis den målte værdi er under 2,8 mmol/l eller over 13,9 mmol/l, bør du straks kontakte din diabetesbehandler. Introduktion Symptomer på et højt eller lavt blodsukker *Du kan få yderligere oplysninger om symptomer hos din diabetesbehandler eller på den danske diabetesforenings hjemmeside: 5

8 Introduktion Vigtigt at vide Vigtigt at vide: Opbevar altid teststrimlerne i den originale beholder. Luk straks beholderen godt til, når du har taget en teststrimmel. Beholderen er designet med henblik på at holde teststrimlerne tørre. Teststrimlerne kan beskadiges, hvis de udsættes for luftens fugtighed enten fordi beholderen ikke lukkes, eller hvis de ikke opbevares i den originale beholder. Teststrimlen er designet til let at suge blodet ind i prøvetagningsspidsen. Blodet må ikke dryppes direkte på teststrimlens flade overflade. Undgå at trykke teststrimlens spids mod fingeren, mens du måler. Dette kan forhindre, at blodet suges ind i prøvetagningsspidsen. Teststrimler er kun beregnet til engangsbrug. Undgå at bruge en teststrimmel, der er beskadiget eller som allerede er brugt. Lad apparat og teststrimler tilpasse sig temperaturen på stedet, hvor du måler. Når apparatet flyttes fra et sted til et andet, skal du lade apparatet tilpasse sig temperaturen på det nye sted i ca. 20 minutter, før du foretager en måling af dit blodsukker. Produkterne er designet til at give nøjagtige måleresultater ved temperaturer mellem 5 C og 45 C. Kontroller udløbsdatoerne på teststrimlerne og kontrolvæsken. Det er vigtigt ikke at benytte teststrimlerne eller kontrolopløsning, hvis udløbsdatoen, der er trykt på beholderens etiket og æske, er overskredet, eller hvis der er gået over seks måneder (180 dage), siden du første gang åbnede beholderen. Det kan være en hjælp at notere den dato, hvor beholderen skal kasseres i det dertil beregnede område på etiketten, første gang du åbner beholderen med teststrimler eller flasken med kontrolopløsning. 6 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

9 VIGTIGT! Apparatet er forudindstillet og låst til at vise resultaterne i mmol/l (millimol sukker [glukose] pr. liter). I nogle lande er apparaterne forudindstillet til at vise resultaterne i mg/dl (milligram sukker [glukose] pr. deciliter). Værdier i mmol/l har altid én decimal. Værdier i mg/dl har aldrig decimaler (kun hele tal). Eksempel: eller Kontroller displayet for at sikre, at resultaterne vises i mmol/l. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte Bayer Diabetes Care Kundeservice, Før du begynder at måle: 1. Læs brugervejledningen og alt instruktionsmateriale, der følger med sættet, før du begynder at måle. 2. Hav alle de materialer, du skal bruge, klar, før du begynder at måle. Dette omfatter dit Contour -apparat, Contour -teststrimlerne og Microlet 2-fingerprikkeren med Microlet -lancetter. Du kan også få brug for Contour -kontrolopløsning til at foretage en kvalitetskontrol. 3. Vask hænderne grundigt med varmt vand og sæbe, skyl og tør dem godt, før du måler. Introduktion Før du begynder at måle 7

10 Følgende trin (side 8 13) er vist i den korrekte rækkefølge, som du skal foretage målingen af dit blodsukker i. Måling Klargøring til måling: Læs den vedlagte indlægsseddel til Microlet2 for at se de fulde instruktioner. Måling andre steder end i fingerspidsen er beskrevet på side 28. Vask og tør hænderne grundigt, før du måler. Fjern endehætten fra Microlet2-fingerprikkeren med tommelfingeren på enhedens fordybning som vist. Klargøring til måling Løsn den runde beskyttelseshætte på en lancet ved at dreje den ¼ omgang, men tag ikke hætten af. Brug altid Microletlancetter for at sikre optimal funktion af fingerprikkeren. Indfør lancetten i fingerprikkeren, til den ikke kan komme længere. Derved spændes enheden. Du kan også trække i, og frigøre, ladehåndtaget. Drej den runde beskyttelseshætte af lancetten. Gem den til brug ved bortskaffelse af den brugte lancet. 8 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

11 Sæt den grå endehætte på, før du begynder at tage blod. Tag en teststrimmel fra beholderen. Luk straks beholderens låg godt til, når du har taget en teststrimmel. BEMÆRK! Kontroller udløbs- og kassationsdatoerne på beholderen. Se efter, at teststrimlen ikke har rifter eller på anden måde er beskadiget. Hold teststrimlen, så den grå ende vender opad. Sæt den grå ende i teststrimmelporten på apparatet. Måling Klargøring til måling Apparatet tænder. Der vises en teststrimmel med en blinkende bloddråbe for at angive, at apparatet er klar til måling. 9

12 Sådan får du bloddråben frem: Stikkedybden afhænger af den indstilling, du vælger på endehættens drejeknap, og af hvor meget tryk der er på indstiksstedet. Du afgør selv, hvilken kombination der fungerer bedst for dig. Brug den grå endehætte Måling Sådan får du bloddråben frem Pres endehætten godt mod indstiksstedet, og tryk på den blå udløserknap med tommelfingeren. Gnid en finger hen mod indstiksstedet for at danne en bloddråbe. Undgå at klemme omkring indstiksstedet. Overfladisk stik Dybt stik Foretag målingen, umiddelbart efter at der er dannet en god stor bloddråbe. Anbefalet dråbestørrelse 10 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

13 Måling af dit blodsukker: Lad straks spidsen af teststrimlen berøre bloddråben. Blodet suges ind i teststrimlen via spidsen. Hold spidsen af teststrimlen hen til bloddråben, indtil apparatet bipper. Undgå at trykke spidsen mod huden eller komme blod oven på teststrimlen. Efter bippet foretager apparatet en nedtælling på 5 sekunder. Dit måleresultat vises og gemmes automatisk i apparatets hukommelse. Fjern teststrimlen for at slukke apparatet. Måling i fingerspidsen Måling Måling af dit blodsukker 11

14 Du kan indstille apparatet til at foretage særlige valg af markører ved at bruge avanceret bruger niveau (L-2). Se side Måling Forventede værdier: Blodsukkerværdier varierer afhængigt af madindtag, medicindosering, helbredstilstand, stress eller fysisk aktivitet. Kontakt din diabetesbehandler, der kan hjælpe med at finde frem til den målværdi, som er passende for dig. Almindelige medicinske mål for en typisk ikke-gravid person med diabetes er: 2 Før et måltid: 4,0 7,0 mmol/l 2 timer efter et måltid: mindre end 5,0 10,0 mmol/l Måling af dit blodsukker Hvis den målte værdi er under 2,8 mmol/l eller over 13,9 mmol/l, eller eller vises på apparatets display, skal du øjeblikkeligt kontakte din læge eller diabetesbehandler. Du må ikke foretage ændringer af din medicin på baggrund af de blodsukkerresultater, du opnår med Contour, uden først at rådføre dig med din læge eller diabetesbehandler. BEMÆRK! Hvis du vil markere dit resultat (avanceret bruger-niveau), skal du gøre dette, før du fjerner teststrimlen. Apparatet slukkes ved blot at fjerne teststrimlen. Bortskaf den brugte teststrimmel korrekt. 12 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

15 Sådan fjernes den brugte lancet: Hold fingerprikkeren i den ene hånd med tommelfingeren på enhedens fordybning, og tag med den anden hånd fat i drejeknappen på den grå endehætte som vist. Træk blidt endehætten af. Anbring lancettens runde beskyttelseshætte på en plan overflade med Bayer-logoet vendt nedad. Lad den brugte lancet sidde i fingerprikkeren, og tryk lancetnålen helt ind i midten af den frie side af hætten. Mens du (a) trykker på den blå udløserknap, skal du (b) trække det blå ladehåndtag tilbage, og lancetten vil falde ned i den beholder, som du har valgt. Bortskaf den brugte lancet korrekt for at undgå at skade eller smitte andre. Lancetter må ikke genbruges. Brug en ny Microlet-lancet, hver gang du foretager en måling. Måling Måling af dit blodsukker 13

16 Indstilling til almindeligt (L-1) og avanceret (L-2) brugerniveau: Det nye Contour-apparat er forudindstillet til almindeligt brugerniveau og anvender samme lette måleprocedure i både det almindelige og det avancerede brugerniveau. Øvrige funktioner Indstilling til almindeligt (L-1) og avanceret (L-2) brugerniveau ALMINDELIGT BRUGER- NIVEAU (L-1) Oversigt over høje (HI) og lave (LO) værdier i de sidste 7 dage 14 dages gennemsnit Hukommelse til 480 måleresultater Apparatet er forudindstillet til almindeligt brugerniveau. Hvis du har indstillet apparatet til avanceret brugerniveau og ønsker at vende tilbage til almindeligt brugerniveau: 1. Tryk på M for at tænde apparatet. Vent til den blinkende teststrimmel vises. 2. Tryk på knappen eller, og hold den inde i 3 sekunder. 3. l-2 vil blinke. 4. Tryk på eller for at skifte til L Tryk på M for at gemme indstillingen. AVANCERET BRUGER- NIVEAU (L-2) Oversigt over høje (HI) og lave (LO) værdier i de sidste 7 dage 7, 14 og 30 dages gennemsnit Hukommelse til 480 måleresultater Markører for før og efter måltid 30 dages gennemsnit af værdier målt før og efter måltid. Valgfri indstilling af alarm efter måltid (2,5, 2,0, 1,5 og 1,0 timer) Personlige indstillinger af høje (HI) og lave (LO) værdier For at indstille dit apparat til avanceret brugerniveau og have fordel af måltidsmarkører og andre tilgængelige funktioner: 1. Tryk på M for at tænde apparatet. Vent til den blinkende teststrimmel vises. 2. Tryk på knappen eller, og hold den inde i 3 sekunder. 3. L-1 vil blinke. 4. Tryk på eller for at skifte til L Tryk på M for at gemme indstillingen. Du kan finde yderligere detaljer på side Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

17 Indstilling af dato, klokkeslæt og lyd: På Contour-apparatet kan du indstille datoen, klokkeslættet og lyden, som du ønsker. Du kan se 12- eller 24-timersvisning, måned/dag eller dag/måned og vælge, om dit apparat skal bippe eller ej. Du foretager indstillinger ved at trykke på knappen M når apparatet er slukket og holde den inde i 3 sekunder. Hele displayet vises kort, og herefter vil tal blinke i det øverste venstre hjørne af displayet. Indstilling af klokkeslæt: 24 H blinker nu på displayet. Tryk på eller for at vælge mellem 12-timersvisning (med AM og PM) eller 24-timersvisning. Tryk på M for at gemme indstillingen. Tallet på timepositionen blinker nu. Tryk på eller for at vælge den aktuelle time. Tryk på M for at gemme indstillingen. Tallet på minutpositionen blinker nu. Tryk på eller for at vælge det aktuelle minuttal. Tryk på M for at gemme indstillingen. Hvis du valgte 12-timersvisning, vil AM elle PM nu blinke. Tryk på eller for at vælge AM eller PM. Tryk på M for at gemme indstillingen. Øvrige funktioner Indstilling af dato, klokkeslæt og lyd 15

18 Indstilling af format til måned og dag: d.m blinker nu på displayet. Tryk på eller for at vælge det ønskede format (m/d for måned/ dag eller d.m for dag.måned). Tryk på M for at gemme indstillingen. Indstilling af dato: Øvrige funktioner Indstilling af dato, klokkeslæt og lyd Årstallet blinker. Tryk på eller for at vælge det aktuelle årstal. Tryk på M for at gemme indstillingen. Måneden blinker nu. Tryk på eller for at vælge den aktuelle måned. Tryk på M for at gemme indstillingen. Dagen blinker nu. Tryk på eller for at vælge den aktuelle dag. Tryk på M for at gemme indstillingen. 16 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

19 Indstilling af lyd: Det blinkende klokkesymbol vises nu på displayet sammen med ordet. Du kan med denne indstilling bestemme, om bip-lyden skal høres under målingen eller ej. For at slå bip-lyden fra mens der måles, skal du trykke på eller, indtil vises. Tryk på M for at gemme indstillingen. Når lyden er indstillet, blinker. Tryk på M for at holde apparatet i almindeligt brugerniveau. For at ændre apparatet til at være i avanceret brugerniveau skal du trykke på eller for at skifte til og trykke på M for at gemme indstillingen. Hvis du vælger almindeligt brugerniveau (L-1 vises på displayet), er du færdig med indstillingen af apparatet. Øvrige funktioner Indstilling af dato, klokkeslæt og lyd 17

20 Indstilling af funktioner i avanceret brugerniveau (L-2): Hvis du vælger avanceret brugerniveau (L-2 på displayet), kan du ændre på apparatets indstillinger af høje (HI) og lave (LO) blodsukkerværdier. Ved at foretage disse personlige indstillinger, hjælper Contour-apparatet dig med at overvåge de høje (HI) og lave (LO) resultater. Øvrige funktioner Indstilling af funktioner i avanceret brugerniveau (L-2) LO-indstillingen vil blinke (standardindstillingen er 4,0 mmol/l). Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du trykke på eller, indtil du opnår den ønskede værdi af LO. Tryk herefter på M for at gemme indstillingen. (Værdierne af LO ligger i intervallet 3,3 5,0 mmol/l). Nu blinker HI-indstillingen (standardindstillingen er 10,0 mmol/l). For at ændre denne indstilling, skal du trykke på eller, indtil du opnår den ønskede værdi af HI. Tryk på M for at gemme indstillingen. (Værdierne af HI ligger i intervallet 5,6 13,9 mmol/l). Indstilling af alarm til måling efter et måltid: For at ændre hvornår alarmen aktiveres til måling efter et måltid, skal du trykke på eller for at få vist valgmulighederne. Indstil alarmen til aktivering 2,5, 2,0, 1,5 eller 1,0 timer efter et måltid (standardindstillingen er 2,0 timer). Tryk på M for at gemme indstillingen. 18 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

21 Du er nu færdig med indstillingen af dit Contour-apparat til avanceret brugerniveau! Brug af markørerne: Hvis du har indstillet dit apparat til avanceret brugerniveau, vil apparatet vise tre markører, efter at du har målt dit blodsukker. Før måltid = markerer et resultat, der blev målt før et måltid. Efter måltid = markerer et resultat, der blev målt efter et måltid. Logbog = markerer et resultat som værende unikt eller anderledes på en eller anden. Du kan nu skrive bemærkninger om det, i din Diabetes dagbog. Hvis du ser en værdi med dette symbol i hukommelsen, hjælper det med at minde dig om, at der findes flere oplysninger om dette måleresultat. Øvrige funktioner Brug af avanceret brugerniveau På de følgende sider er det beskrevet, hvordan disse valgmuligheder anvendes. 19

22 Øvrige funktioner Brug af avanceret brugerniveau Hvis du ikke ønsker at markere et måleresultat: Fjern teststrimlen for automatisk at gemme måleresultatet i apparatets hukommelse uden markører. Bortskaf den brugte teststrimmel og lancet korrekt. Når teststrimlen fjernes, slukker apparatet. Hvis du ønsker at markere et måleresultat: Tryk på eller for at vælge den markør, du vil indstille, før du fjerner teststrimlen. Markøren vil blinke. For at markere et resultat med markøren for før måltid, skal du trykke på M, når blinker. Herefter blinker. Denne funktion giver dig mulighed for at indstille en alarm til at minde dig om at foretage en måling efter et måltid. Alarmen kan først indstilles, når før måltid markøren er indstillet. Tryk på M, hvis du ønsker at indstille alarmen. vises og holder op med at blinke. Hvis du ikke ønsker at indstille alarmen, skal du trykke på eller. forsvinder. Tryk på M for at gemme indstillingen. For at markere et resultat med markøren for efter måltid, skal du trykke på eller, indtil blinker. Tryk på M for at gemme indstillingen. Hvis du vil markere et resultat med logbogen, skal du trykke på eller, indtil blinker. Tryk på M for at gemme indstillingen. 20 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

23 Brug af alarmen: Når alarmen lyder, tændes apparatet automatisk. Alarmen bipper 20 gange, og på displayet vises det måleresultat før måltid, som du markerede, da du indstillede alarmen. Alarmen slås fra ved at trykke på en vilkårlig knap. Du kan foretage en ny måling ved at anbringe en teststrimmel i teststrimmelporten og følge anvisningerne på side 8. Når du er færdig med denne måling, og resultatet vises på displayet, blinker. Hvis du ønsker at markere denne værdi som et resultat efter måltid, skal du trykke på M. Hvis du ikke ønsker at markere denne værdi, skal du fjerne teststrimlen for at slukke apparatet. Hvis du ikke ønsker at foretage en måling, umiddelbart efter at alarmen lyder, skal du trykke på en vilkårlig knap for at slukke apparatet. Der kan kun indstilles én alarm ad gangen på apparatet. Apparatet husker den sidst indstillede alarm. Øvrige funktioner Brug af avanceret brugerniveau 21

24 Annullering af en alarm: Når apparatet er slukket, skal du trykke på M for at tænde apparatet. Datoen og klokkeslættet vises nu sammen med. Tryk på eller to gange, og ikonet med alarmen forsvinder. Tryk på M for at annullere alarmen. Efter at du har foretaget en måling og ser dit resultat FOR AT VÆLGE VISNING FOR AT INDSTILLE Øvrige funktioner Før måltid Tryk på eller Alarm Tryk på eller (Blinker) (Blinker) Tryk på M Tryk på M Brug af avanceret brugerniveau Efter måltid Tryk på eller Logbog Tryk på eller (Blinker) (Blinker) Tryk på M Tryk på M 22 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

25 på displayet: VISNING BETYDNING Resultatet er markeret som en måling før et måltid. Du kan nu indstille en alarm. Alarmen er indstillet til at blive aktiveret, efter det tidsrum du har valgt (1,0 2,5 timer), for at minde dig om at foretage en måling efter måltidet. Resultatet markeres som en måling efter et måltid. Resultatet markeres i hukommelsen som unikt. Noter dette resultat i din Diabetes dagbog. Øvrige funktioner Brug af avanceret brugerniveau 23

26 Visning af resultater i almindeligt brugerniveau: Tryk på M for at tænde apparatet. Tryk igen på M for at se hukommelsen. Gennemsnittet for de sidste 14 dage vises i midten af displayet med antallet af målte værdier vist i toppen af displayet. Eventuelle kontrolmålinger medtages ikke i dette 14 dages gennemsnit. Øvrige funktioner Visning af gemte resultater Tryk på for at se oversigten over høje (HI) og lave (LO) værdier de sidste 7 dage. I toppen af displayet vises antallet af høje (HI) værdier (over 10,0 mmol/l) og lave (LO) værdier (under 4,0 mmol/l) i den foregående 7-dagesperiode samt det totale antal af målinger foretaget i denne periode. Tryk på to gange for at gennemgå tidligere resultater. Resultaterne vises startende med det nyeste. Sammen med hvert resultat vises datoen og klokkeslættet, hvor målingen blev foretaget. Du kan trykke på eller for at bladre frem eller tilbage gennem resultaterne. 24 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

27 Når vises på displayet, har du fået vist alle resultaterne i hukommelsen. BEMÆRKNINGER: Gennemsnitsværdier omfatter den specificerede tidsperiode samt den indeværende dag. Måleren kan rumme 480 resultater i hukommelsen. Når det maksimale antal resultater er nået, slettes det ældste resultat, efterhånden som et nyt resultat gemmes i hukommelsen. Tryk på M for at slukke apparatet. Ellers slukkes det automatisk efter 3 minutter. angiver antal måleresultater. Øvrige funktioner Visning af gemte resultater 25

28 Visning af resultater i avanceret brugerniveau: I avanceret brugerniveau (L-2) har du alle de valgmuligheder, der findes i almindeligt brugerniveau, samt nogle ekstra funktioner. Tryk på M for at tænde apparatet. Tryk igen kort på M for at se gennemsnittet for de sidste 14 dage, herunder det antal resultater, der er brugt til beregning af gennemsnittet. Øvrige funktioner Visning af gemte resultater 26 Tryk på for at gennemgå tidligere resultater. Resultaterne vises startende med det nyeste. Sammen med hvert resultat vises datoen og klokkeslættet, hvor målingen blev foretaget. Du kan trykke på eller for at bladre frem eller tilbage gennem resultaterne. Når vises på displayet, har du fået vist alle resultaterne i hukommelsen. Visning af gennemsnit i avanceret brugerniveau: Tryk på M for at tænde apparatet. Tryk igen på M for at se gennemsnittet over de sidste 14 dage, herunder det antal resultater, der er brugt til beregning af gennemsnittet. Tryk på for at se oversigten over høje (HI) og lave (LO) værdier i de sidste 7 dage. Øverst i displayet vises antallet af høje (HI) og lave (LO) værdier. I midten af displayet ses det totale antal resultater. Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

29 Tryk på for at se gennemsnittet for de sidste 7 dage. I midten af displayet vises gennemsnittet, og i toppen ses antallet af resultater. Tryk på for at se gennemsnittet for de sidste 30 dage. Gennemsnittet vises i midten af displayet, og i toppen ses antallet af resultater. Tryk igen på for at se gennemsnittet af de sidste 30 dages resultater med en før måltid markør. Øvrige funktioner Tryk igen på for at se gennemsnittet af de sidste 30 dages resultater med en efter måltid markør. Tryk igen på, og vises på displayet. Tryk på M for at slukke apparatet. Ellers slukkes det automatisk efter 3 minutter. Visning af gemte resultater 27

30 Måling alternative steder Måling alternative steder (AST): Kontakt Bayers kundeservice hvis du ønsker at modtage en pakning med AST-endehætter. Mål kun alternative steder, hvis der er gået mere end 2 timer efter følgende: et måltid, indtagelse af diabetesmedicin eller fysisk aktivitet. Brug den klare endehætte VIGTIGT! Foretag ikke målinger alternative steder under følgende omstændigheder. Mål i fingerspidsen i alle nedennævnte tilfælde: Hvis du tror, at dit blodsukkerniveau er lavt (hypoglykæmi). Når blodsukkeret ændres hurtigt (som efter et måltid, en insulindosis eller fysisk aktivitet). Hvis du har hypoglykæmi uden advarselssymptomer. Hvis blodsukkerværdierme ved måling et alternativt sted, ikke svarer til, hvordan du har det. Under sygdom eller i perioder med stress. Hvis du fører motorkøretøj eller betjener maskiner. Rådfør dig med din læge eller diabetesbehandler for at finde ud af, om måling alternative steder egner sig til dig. Muligheder 28 Sæt den klare AST-endehætte på Microlet2-fingerprikkeren. Vælg et punktursted i et kødfuldt område på underarmen eller i håndfladen. Undgå blodårer, hår, skønhedspletter, knogler og sener. Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

31 Ved måling i håndfladen er det ikke nødvendigt at gnide på huden eller pumpe på huden med enheden. Pres den klare endehætte godt mod punkturstedet, og tryk på den blå udløserknap. Oprethold et konstant tryk, indtil bloddråben får den anbefalede størrelse (0,6 µl). Kun ved måling i underarmen skal du gnide godt på måleområdet, indtil det føles varmt, for at øge blodtilførslen. Pres den klare endehætte godt mod punkturstedet, og tryk på den blå udløserknap. Hold hele tiden endehætten i kontakt med huden, mens du pumper (øger og mindsker trykket) op og ned 2 3 gange uden at løfte enheden væk fra huden. Måling alternative steder Løft enheden væk fra huden uden at ødelægge bloddråben. Anbefalet dråbestørrelse Muligheder Mål ikke på blodprøven, hvis: Bloddråben ødelægges Blodet er størknet Blodet løber Blodet er blandet med klar væske. 29

32 Måling med kontrolvæske Muligheder Måling med kontrolvæske: Brug kun Bayers Contour-kontrolvæsker (Normal, Low eller High) til at øve med systemet eller til at kontrollere, at apparatet og teststrimlerne fungerer korrekt. Brug af andet end Contour-kontrolvæske kan medføre, at resultaterne bliver forkerte. Tag en teststrimmel fra beholderen. Luk straks beholderens låg godt til, når du har taget en teststrimmel. BEMÆRK! Kontroller udløbs- og kassationsdatoerne. Se efter, at teststrimlen ikke har rifter eller på anden måde er beskadiget. Hold teststrimlen, så den grå ende vender opad. Sæt den grå ende i teststrimmelporten på apparatet. Apparatet tænder. Der vises en teststrimmel med en blinkende bloddråbe for at angive, at apparatet er klar til måling. 30 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

33 BEMÆRK! Vip forsigtigt flasken med kontrolvæske, før du åbner den, for at sikre, at indholdet er blandet godt. Kom en lille dråbe kontrolvæske på en ren ikke-absorberende overflade (f.eks. et stykke vokspapir). Påfør ikke kontrolvæske på teststrimlen direkte fra flasken. Lad straks spidsen af teststrimlen berøre dråben med kontrolvæske. Væsken suges ind i teststrimlen via spidsen. Hold teststrimlens spids i dråben, indtil apparatet bipper. Efter bippet foretager apparatet en nedtælling på 5 sekunder, hvorefter målingen er færdig, og resultatet af kontrolmålingen vises. Apparatet registrerer og markerer automatisk resultatet af kontrolmålingen for dig. BEMÆRK! angiver ikke, at resultatet af kontrolmålingen er inden for det anførte område. Markeringen betyder kun, at der er tale om en kontrolmåling med kontrolvæske. Resultatet medregnes ikke i dine gennemsnit. Måling med kontrolvæske Muligheder 31

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Hvad er diabetes? Type 1-diabetes er en stofskiftelidelse, som betyder, at bug - spytkirtlen ikke længere producerer insulin. Det får sukker - indholdet i blodet til at

Læs mere

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä 1 B 02240 Espoo Suomi 0 800 555 500 Abbott

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug 1 UASure System til måling af urinsyre i blodet Brugermanual In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug Læs brugervejledningen omhyggeligt før monitoren tages i brug 2 Indholdsfortegnelse: Kittet indeholder

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her.

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. DANSK 2. Systemoversigt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMEL PORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAP OP/NED ( / ) KNAPPERNE TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. ENTER ( ) KNAP Tryk, og hold 2 sekunder

Læs mere

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugsanvisning Blodsukkermålesystemet inklusive alle bestanddele skal opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Der er fare for kvælning, hvis smådele (f.eks.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37 Føling Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? Blodsukker mmol/l 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 tid 3.0 08.00 08.30 09.00 09.30 Personer uden diabetes

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talking-Butterflies eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Spørgeskema til OneTouch Verio Pro blodsukkerapparat

Spørgeskema til OneTouch Verio Pro blodsukkerapparat Spørgeskema til OneTouch Verio Pro blodsukkerapparat Vi skriver til dig efter aftale med Frank Gottlieb fra Diabetesnetværket. Tak fordi du vil prøve OneTouch Verio Pro apparatet og deltage i vores undersøgelse.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

BLODSUKKERAPPARAT Roche USA 50874 V7/5 06410219001(02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning

BLODSUKKERAPPARAT Roche USA 50874 V7/5 06410219001(02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Roche USA 50874 V7/1 06410219001(02) Black Proof Print Number 209 Roche USA 50874 V7/2 06410219001(02) Cyan Proof Print

Læs mere

MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER

MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER HÅNDBOG mmol/l vist mg/dl tilgængelige Model MGH-BT1 Rev 6-8.12 DK/da VIGTIG INFORMATION MyGlucoHealth giver en hurtig og nem måde for personer med diabetes til at måle og

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere