SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

2 Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes. Det er vores mål at fremstille det mest enkle og nøjagtige apparat, som findes på markedet. Contour-systemet til måling af blodsukker er beregnet til egenmåling for personer med diabetes og til brug for sundhedspersonale til måling af sukkerkoncentrationer (glukosekoncentrationer) i fuldblod. Yderligere materialer C ontour -teststrimler Anvendes til måling af blodsukker eller til kontrolmåling med kontrolvæske. Teststrimlerne leveres i en praktisk beholder med et låg, der er let at åbne. M icrolet 2-fingerprikker med en indstillelig endehætte Til måling i fingerspidsen. Batterier Apparatet bruger 2 stk. 3-Volts-lithiumbatterier (DL2032 eller CR2032). Batterierne udskiftes efter behov. Du kan også finde en kort vejledning med hurtige og enkle instruktioner. Den kan være mere praktisk, når du er på farten.

3 Indholdsfortegnelse Dine testværktøjer 2 Apparatets display 3 Apparatets funktioner 4 Symptomer på et højt eller lavt blodsukker 5 Vigtigt at vide 6 Før du begynder at måle 7 Introduktion Klargøring til måling 8 Sådan får du bloddråben frem 10 Måling af dit blodsukker 11 Måling Indstilling til almindeligt (L-1) og avanceret (L-2) brugerniveau 14 Indstilling af dato, klokkeslæt og lyd 15 Indstilling af funktioner i avanceret brugerniveau (L-2) 18 Anvendelse af avanceret brugerniveau 19 Visning af gemte resultater 24 Øvrige funktioner Måling fra alternative steder (underarm eller håndflade) 28 Måling med kontrolvæske 30 Overførsel af resultater til pc 33 Muligheder Fejlkoder og -symboler 34 Udskiftning af batterier 37 Vedligeholdelse af systemet 39 Tekniske oplysninger 40 Specifikationer 41 Anvendte symboler 42 Garanti 43 Service og materialer 45 Tekniske oplysninger

4 Introduktion Dine måleværktøjer Contour -apparatet: Op/nedknapper Teststrimmelport Contour -teststrimmel: Prøvetagningsspids: Blodprøve suges ind her. Display Hukommelsesknap (til/fra, hukommelsesgenkald, enter) Grå ende: Sæt denne ende i teststrimmelporten. Microlet 2-fingerprikker: Ladehåndtag til at spænde enheden Udløserknap Drejeknap på endehætte Lancetholder Lancet Fordybning til at holde enheden Rund beskyttelseshætte 2 Grå indstillelig endehætte (FINGERSPIDSER)

5 Apparatets display: Billedet nedenfor viser alle de symboler, der kan vises på apparatets display. Når apparatet er slukket, skal du trykke på knappen eller og holde den inde. Alle symboler vises og forbliver fremme i 10 sekunder. Hvis du har brug for mere end 10 sekunder til at studere displayet, skal du igen trykke på knappen eller og holde den inde. Selvom alle tegn vises, er det meget vigtigt at kontrollere, at vises korrekt. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du se afsnittet om fejlkoder og -symboler (side 34). Dette kan påvirke, hvordan du ser resultatet. Den øverste del af displayet angiver dato og klokkeslæt. Angiver at bipperen er aktiveret. Der vises eller, hvis apparatet er indstillet til 12-timersvisning. Introduktion Apparatets display Markør for resultat før måltid. Angiver at batterierne er ved at løbe tør for strøm og skal udskiftes. Markør for resultat efter måltid. Den midterste del af displayet viser enten måleresultatet eller eventuelle fejlkoder. Viser datoformatet. Angiver en registrering i logbogen. Angiver at apparatet er klar til testning. Kontrolresultatmarkør. Resultaterne vises i mg/dl eller mmol/l. 7-tallet vises, når oversigten over høje (HI) og lave (LO) værdier i de sidste 7 dage ses. Angiver at en alarm er aktiveret. Angiver at det er for koldt eller for varmt til, at apparatet kan foretage en nøjagtig måling. Angiver gennemsnitsværdien. 3

6 Introduktion Apparatets funktioner Apparatets funktioner: Brugervenligt: Contour-systemet til måling af blodsukker handler om brugervenlighed. Du vil bemærke, at funktionerne er utrolig ukomplicerede, første gang du bruger dem. Enkle ting som brugen af tre store knapper og et tydeligt display vil uden tvivl gøre apparatet til din favorit fra første øjeblik. Automatisk: Du behøver ikke længere at bekymre dig om at kode* måleren eller markere et kontrolmåleresultat. Contourapparatet klarer det automatisk for dig. Det fortæller endda, når en teststrimmel ikke er fyldt tilstrækkeligt. Programmeret: Contour-apparatet er fabriksindstillet med dato, klokkeslæt og de måleenheder (mmol/l), der anvendes i det område, hvor du købte apparatet. Hvis du ønsker at ændre disse indstillinger eller bruge avancerede funktioner, f.eks. måltidsmarkører eller alarm i forbindelse med en måling efter et måltid, kan du finde oplysningerne i brugervejledningens afsnit om øvrige funktioner. Indstilleligt: Med Contour-apparatet er det muligt at indstille dine personlige valg i forbindelse med nogle funktioner. Du kan finde yderligere oplysninger herom på side *Dit Contour-apparat anvender Ingen Kodning -teknologi, så apparatet koder sig selv, hver gang du indsætter en teststrimmel. Dette betyder, at du ikke skal bekymre dig om unøjagtige resultater på grund af fejlkodning eller manglende kodning af apparatet. 4 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

7 Symptomer på et højt eller lavt blodsukker: Du kan bedre forstå dine måleresultater, hvis du er opmærksom på symptomerne ved et højt eller et lavt blodsukker. Følgende er nogle af de mest almindelige symptomer: 1 For højt blodsukker (hyperglykæmi): hyppig vandladning øget tørst sløret syn øget træthed stor sult irritabilitet Ketoner (diabetisk ketoacidose): åndenød kvalme og opkast meget tør mund For lavt blodsukker (hypoglykæmi): rysteture svedeture hurtig puls sløret syn forvirring besvimelse krampeanfald Hvis du oplever et eller flere af disse symptomer, skal du måle dit blodsukker. Hvis den målte værdi er under 2,8 mmol/l eller over 13,9 mmol/l, bør du straks kontakte din diabetesbehandler. Introduktion Symptomer på et højt eller lavt blodsukker *Du kan få yderligere oplysninger om symptomer hos din diabetesbehandler eller på den danske diabetesforenings hjemmeside: 5

8 Introduktion Vigtigt at vide Vigtigt at vide: Opbevar altid teststrimlerne i den originale beholder. Luk straks beholderen godt til, når du har taget en teststrimmel. Beholderen er designet med henblik på at holde teststrimlerne tørre. Teststrimlerne kan beskadiges, hvis de udsættes for luftens fugtighed enten fordi beholderen ikke lukkes, eller hvis de ikke opbevares i den originale beholder. Teststrimlen er designet til let at suge blodet ind i prøvetagningsspidsen. Blodet må ikke dryppes direkte på teststrimlens flade overflade. Undgå at trykke teststrimlens spids mod fingeren, mens du måler. Dette kan forhindre, at blodet suges ind i prøvetagningsspidsen. Teststrimler er kun beregnet til engangsbrug. Undgå at bruge en teststrimmel, der er beskadiget eller som allerede er brugt. Lad apparat og teststrimler tilpasse sig temperaturen på stedet, hvor du måler. Når apparatet flyttes fra et sted til et andet, skal du lade apparatet tilpasse sig temperaturen på det nye sted i ca. 20 minutter, før du foretager en måling af dit blodsukker. Produkterne er designet til at give nøjagtige måleresultater ved temperaturer mellem 5 C og 45 C. Kontroller udløbsdatoerne på teststrimlerne og kontrolvæsken. Det er vigtigt ikke at benytte teststrimlerne eller kontrolopløsning, hvis udløbsdatoen, der er trykt på beholderens etiket og æske, er overskredet, eller hvis der er gået over seks måneder (180 dage), siden du første gang åbnede beholderen. Det kan være en hjælp at notere den dato, hvor beholderen skal kasseres i det dertil beregnede område på etiketten, første gang du åbner beholderen med teststrimler eller flasken med kontrolopløsning. 6 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

9 VIGTIGT! Apparatet er forudindstillet og låst til at vise resultaterne i mmol/l (millimol sukker [glukose] pr. liter). I nogle lande er apparaterne forudindstillet til at vise resultaterne i mg/dl (milligram sukker [glukose] pr. deciliter). Værdier i mmol/l har altid én decimal. Værdier i mg/dl har aldrig decimaler (kun hele tal). Eksempel: eller Kontroller displayet for at sikre, at resultaterne vises i mmol/l. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte Bayer Diabetes Care Kundeservice, Før du begynder at måle: 1. Læs brugervejledningen og alt instruktionsmateriale, der følger med sættet, før du begynder at måle. 2. Hav alle de materialer, du skal bruge, klar, før du begynder at måle. Dette omfatter dit Contour -apparat, Contour -teststrimlerne og Microlet 2-fingerprikkeren med Microlet -lancetter. Du kan også få brug for Contour -kontrolopløsning til at foretage en kvalitetskontrol. 3. Vask hænderne grundigt med varmt vand og sæbe, skyl og tør dem godt, før du måler. Introduktion Før du begynder at måle 7

10 Følgende trin (side 8 13) er vist i den korrekte rækkefølge, som du skal foretage målingen af dit blodsukker i. Måling Klargøring til måling: Læs den vedlagte indlægsseddel til Microlet2 for at se de fulde instruktioner. Måling andre steder end i fingerspidsen er beskrevet på side 28. Vask og tør hænderne grundigt, før du måler. Fjern endehætten fra Microlet2-fingerprikkeren med tommelfingeren på enhedens fordybning som vist. Klargøring til måling Løsn den runde beskyttelseshætte på en lancet ved at dreje den ¼ omgang, men tag ikke hætten af. Brug altid Microletlancetter for at sikre optimal funktion af fingerprikkeren. Indfør lancetten i fingerprikkeren, til den ikke kan komme længere. Derved spændes enheden. Du kan også trække i, og frigøre, ladehåndtaget. Drej den runde beskyttelseshætte af lancetten. Gem den til brug ved bortskaffelse af den brugte lancet. 8 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

11 Sæt den grå endehætte på, før du begynder at tage blod. Tag en teststrimmel fra beholderen. Luk straks beholderens låg godt til, når du har taget en teststrimmel. BEMÆRK! Kontroller udløbs- og kassationsdatoerne på beholderen. Se efter, at teststrimlen ikke har rifter eller på anden måde er beskadiget. Hold teststrimlen, så den grå ende vender opad. Sæt den grå ende i teststrimmelporten på apparatet. Måling Klargøring til måling Apparatet tænder. Der vises en teststrimmel med en blinkende bloddråbe for at angive, at apparatet er klar til måling. 9

12 Sådan får du bloddråben frem: Stikkedybden afhænger af den indstilling, du vælger på endehættens drejeknap, og af hvor meget tryk der er på indstiksstedet. Du afgør selv, hvilken kombination der fungerer bedst for dig. Brug den grå endehætte Måling Sådan får du bloddråben frem Pres endehætten godt mod indstiksstedet, og tryk på den blå udløserknap med tommelfingeren. Gnid en finger hen mod indstiksstedet for at danne en bloddråbe. Undgå at klemme omkring indstiksstedet. Overfladisk stik Dybt stik Foretag målingen, umiddelbart efter at der er dannet en god stor bloddråbe. Anbefalet dråbestørrelse 10 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

13 Måling af dit blodsukker: Lad straks spidsen af teststrimlen berøre bloddråben. Blodet suges ind i teststrimlen via spidsen. Hold spidsen af teststrimlen hen til bloddråben, indtil apparatet bipper. Undgå at trykke spidsen mod huden eller komme blod oven på teststrimlen. Efter bippet foretager apparatet en nedtælling på 5 sekunder. Dit måleresultat vises og gemmes automatisk i apparatets hukommelse. Fjern teststrimlen for at slukke apparatet. Måling i fingerspidsen Måling Måling af dit blodsukker 11

14 Du kan indstille apparatet til at foretage særlige valg af markører ved at bruge avanceret bruger niveau (L-2). Se side Måling Forventede værdier: Blodsukkerværdier varierer afhængigt af madindtag, medicindosering, helbredstilstand, stress eller fysisk aktivitet. Kontakt din diabetesbehandler, der kan hjælpe med at finde frem til den målværdi, som er passende for dig. Almindelige medicinske mål for en typisk ikke-gravid person med diabetes er: 2 Før et måltid: 4,0 7,0 mmol/l 2 timer efter et måltid: mindre end 5,0 10,0 mmol/l Måling af dit blodsukker Hvis den målte værdi er under 2,8 mmol/l eller over 13,9 mmol/l, eller eller vises på apparatets display, skal du øjeblikkeligt kontakte din læge eller diabetesbehandler. Du må ikke foretage ændringer af din medicin på baggrund af de blodsukkerresultater, du opnår med Contour, uden først at rådføre dig med din læge eller diabetesbehandler. BEMÆRK! Hvis du vil markere dit resultat (avanceret bruger-niveau), skal du gøre dette, før du fjerner teststrimlen. Apparatet slukkes ved blot at fjerne teststrimlen. Bortskaf den brugte teststrimmel korrekt. 12 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

15 Sådan fjernes den brugte lancet: Hold fingerprikkeren i den ene hånd med tommelfingeren på enhedens fordybning, og tag med den anden hånd fat i drejeknappen på den grå endehætte som vist. Træk blidt endehætten af. Anbring lancettens runde beskyttelseshætte på en plan overflade med Bayer-logoet vendt nedad. Lad den brugte lancet sidde i fingerprikkeren, og tryk lancetnålen helt ind i midten af den frie side af hætten. Mens du (a) trykker på den blå udløserknap, skal du (b) trække det blå ladehåndtag tilbage, og lancetten vil falde ned i den beholder, som du har valgt. Bortskaf den brugte lancet korrekt for at undgå at skade eller smitte andre. Lancetter må ikke genbruges. Brug en ny Microlet-lancet, hver gang du foretager en måling. Måling Måling af dit blodsukker 13

16 Indstilling til almindeligt (L-1) og avanceret (L-2) brugerniveau: Det nye Contour-apparat er forudindstillet til almindeligt brugerniveau og anvender samme lette måleprocedure i både det almindelige og det avancerede brugerniveau. Øvrige funktioner Indstilling til almindeligt (L-1) og avanceret (L-2) brugerniveau ALMINDELIGT BRUGER- NIVEAU (L-1) Oversigt over høje (HI) og lave (LO) værdier i de sidste 7 dage 14 dages gennemsnit Hukommelse til 480 måleresultater Apparatet er forudindstillet til almindeligt brugerniveau. Hvis du har indstillet apparatet til avanceret brugerniveau og ønsker at vende tilbage til almindeligt brugerniveau: 1. Tryk på M for at tænde apparatet. Vent til den blinkende teststrimmel vises. 2. Tryk på knappen eller, og hold den inde i 3 sekunder. 3. l-2 vil blinke. 4. Tryk på eller for at skifte til L Tryk på M for at gemme indstillingen. AVANCERET BRUGER- NIVEAU (L-2) Oversigt over høje (HI) og lave (LO) værdier i de sidste 7 dage 7, 14 og 30 dages gennemsnit Hukommelse til 480 måleresultater Markører for før og efter måltid 30 dages gennemsnit af værdier målt før og efter måltid. Valgfri indstilling af alarm efter måltid (2,5, 2,0, 1,5 og 1,0 timer) Personlige indstillinger af høje (HI) og lave (LO) værdier For at indstille dit apparat til avanceret brugerniveau og have fordel af måltidsmarkører og andre tilgængelige funktioner: 1. Tryk på M for at tænde apparatet. Vent til den blinkende teststrimmel vises. 2. Tryk på knappen eller, og hold den inde i 3 sekunder. 3. L-1 vil blinke. 4. Tryk på eller for at skifte til L Tryk på M for at gemme indstillingen. Du kan finde yderligere detaljer på side Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

17 Indstilling af dato, klokkeslæt og lyd: På Contour-apparatet kan du indstille datoen, klokkeslættet og lyden, som du ønsker. Du kan se 12- eller 24-timersvisning, måned/dag eller dag/måned og vælge, om dit apparat skal bippe eller ej. Du foretager indstillinger ved at trykke på knappen M når apparatet er slukket og holde den inde i 3 sekunder. Hele displayet vises kort, og herefter vil tal blinke i det øverste venstre hjørne af displayet. Indstilling af klokkeslæt: 24 H blinker nu på displayet. Tryk på eller for at vælge mellem 12-timersvisning (med AM og PM) eller 24-timersvisning. Tryk på M for at gemme indstillingen. Tallet på timepositionen blinker nu. Tryk på eller for at vælge den aktuelle time. Tryk på M for at gemme indstillingen. Tallet på minutpositionen blinker nu. Tryk på eller for at vælge det aktuelle minuttal. Tryk på M for at gemme indstillingen. Hvis du valgte 12-timersvisning, vil AM elle PM nu blinke. Tryk på eller for at vælge AM eller PM. Tryk på M for at gemme indstillingen. Øvrige funktioner Indstilling af dato, klokkeslæt og lyd 15

18 Indstilling af format til måned og dag: d.m blinker nu på displayet. Tryk på eller for at vælge det ønskede format (m/d for måned/ dag eller d.m for dag.måned). Tryk på M for at gemme indstillingen. Indstilling af dato: Øvrige funktioner Indstilling af dato, klokkeslæt og lyd Årstallet blinker. Tryk på eller for at vælge det aktuelle årstal. Tryk på M for at gemme indstillingen. Måneden blinker nu. Tryk på eller for at vælge den aktuelle måned. Tryk på M for at gemme indstillingen. Dagen blinker nu. Tryk på eller for at vælge den aktuelle dag. Tryk på M for at gemme indstillingen. 16 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

19 Indstilling af lyd: Det blinkende klokkesymbol vises nu på displayet sammen med ordet. Du kan med denne indstilling bestemme, om bip-lyden skal høres under målingen eller ej. For at slå bip-lyden fra mens der måles, skal du trykke på eller, indtil vises. Tryk på M for at gemme indstillingen. Når lyden er indstillet, blinker. Tryk på M for at holde apparatet i almindeligt brugerniveau. For at ændre apparatet til at være i avanceret brugerniveau skal du trykke på eller for at skifte til og trykke på M for at gemme indstillingen. Hvis du vælger almindeligt brugerniveau (L-1 vises på displayet), er du færdig med indstillingen af apparatet. Øvrige funktioner Indstilling af dato, klokkeslæt og lyd 17

20 Indstilling af funktioner i avanceret brugerniveau (L-2): Hvis du vælger avanceret brugerniveau (L-2 på displayet), kan du ændre på apparatets indstillinger af høje (HI) og lave (LO) blodsukkerværdier. Ved at foretage disse personlige indstillinger, hjælper Contour-apparatet dig med at overvåge de høje (HI) og lave (LO) resultater. Øvrige funktioner Indstilling af funktioner i avanceret brugerniveau (L-2) LO-indstillingen vil blinke (standardindstillingen er 4,0 mmol/l). Hvis du vil ændre denne indstilling, skal du trykke på eller, indtil du opnår den ønskede værdi af LO. Tryk herefter på M for at gemme indstillingen. (Værdierne af LO ligger i intervallet 3,3 5,0 mmol/l). Nu blinker HI-indstillingen (standardindstillingen er 10,0 mmol/l). For at ændre denne indstilling, skal du trykke på eller, indtil du opnår den ønskede værdi af HI. Tryk på M for at gemme indstillingen. (Værdierne af HI ligger i intervallet 5,6 13,9 mmol/l). Indstilling af alarm til måling efter et måltid: For at ændre hvornår alarmen aktiveres til måling efter et måltid, skal du trykke på eller for at få vist valgmulighederne. Indstil alarmen til aktivering 2,5, 2,0, 1,5 eller 1,0 timer efter et måltid (standardindstillingen er 2,0 timer). Tryk på M for at gemme indstillingen. 18 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

21 Du er nu færdig med indstillingen af dit Contour-apparat til avanceret brugerniveau! Brug af markørerne: Hvis du har indstillet dit apparat til avanceret brugerniveau, vil apparatet vise tre markører, efter at du har målt dit blodsukker. Før måltid = markerer et resultat, der blev målt før et måltid. Efter måltid = markerer et resultat, der blev målt efter et måltid. Logbog = markerer et resultat som værende unikt eller anderledes på en eller anden. Du kan nu skrive bemærkninger om det, i din Diabetes dagbog. Hvis du ser en værdi med dette symbol i hukommelsen, hjælper det med at minde dig om, at der findes flere oplysninger om dette måleresultat. Øvrige funktioner Brug af avanceret brugerniveau På de følgende sider er det beskrevet, hvordan disse valgmuligheder anvendes. 19

22 Øvrige funktioner Brug af avanceret brugerniveau Hvis du ikke ønsker at markere et måleresultat: Fjern teststrimlen for automatisk at gemme måleresultatet i apparatets hukommelse uden markører. Bortskaf den brugte teststrimmel og lancet korrekt. Når teststrimlen fjernes, slukker apparatet. Hvis du ønsker at markere et måleresultat: Tryk på eller for at vælge den markør, du vil indstille, før du fjerner teststrimlen. Markøren vil blinke. For at markere et resultat med markøren for før måltid, skal du trykke på M, når blinker. Herefter blinker. Denne funktion giver dig mulighed for at indstille en alarm til at minde dig om at foretage en måling efter et måltid. Alarmen kan først indstilles, når før måltid markøren er indstillet. Tryk på M, hvis du ønsker at indstille alarmen. vises og holder op med at blinke. Hvis du ikke ønsker at indstille alarmen, skal du trykke på eller. forsvinder. Tryk på M for at gemme indstillingen. For at markere et resultat med markøren for efter måltid, skal du trykke på eller, indtil blinker. Tryk på M for at gemme indstillingen. Hvis du vil markere et resultat med logbogen, skal du trykke på eller, indtil blinker. Tryk på M for at gemme indstillingen. 20 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

23 Brug af alarmen: Når alarmen lyder, tændes apparatet automatisk. Alarmen bipper 20 gange, og på displayet vises det måleresultat før måltid, som du markerede, da du indstillede alarmen. Alarmen slås fra ved at trykke på en vilkårlig knap. Du kan foretage en ny måling ved at anbringe en teststrimmel i teststrimmelporten og følge anvisningerne på side 8. Når du er færdig med denne måling, og resultatet vises på displayet, blinker. Hvis du ønsker at markere denne værdi som et resultat efter måltid, skal du trykke på M. Hvis du ikke ønsker at markere denne værdi, skal du fjerne teststrimlen for at slukke apparatet. Hvis du ikke ønsker at foretage en måling, umiddelbart efter at alarmen lyder, skal du trykke på en vilkårlig knap for at slukke apparatet. Der kan kun indstilles én alarm ad gangen på apparatet. Apparatet husker den sidst indstillede alarm. Øvrige funktioner Brug af avanceret brugerniveau 21

24 Annullering af en alarm: Når apparatet er slukket, skal du trykke på M for at tænde apparatet. Datoen og klokkeslættet vises nu sammen med. Tryk på eller to gange, og ikonet med alarmen forsvinder. Tryk på M for at annullere alarmen. Efter at du har foretaget en måling og ser dit resultat FOR AT VÆLGE VISNING FOR AT INDSTILLE Øvrige funktioner Før måltid Tryk på eller Alarm Tryk på eller (Blinker) (Blinker) Tryk på M Tryk på M Brug af avanceret brugerniveau Efter måltid Tryk på eller Logbog Tryk på eller (Blinker) (Blinker) Tryk på M Tryk på M 22 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

25 på displayet: VISNING BETYDNING Resultatet er markeret som en måling før et måltid. Du kan nu indstille en alarm. Alarmen er indstillet til at blive aktiveret, efter det tidsrum du har valgt (1,0 2,5 timer), for at minde dig om at foretage en måling efter måltidet. Resultatet markeres som en måling efter et måltid. Resultatet markeres i hukommelsen som unikt. Noter dette resultat i din Diabetes dagbog. Øvrige funktioner Brug af avanceret brugerniveau 23

26 Visning af resultater i almindeligt brugerniveau: Tryk på M for at tænde apparatet. Tryk igen på M for at se hukommelsen. Gennemsnittet for de sidste 14 dage vises i midten af displayet med antallet af målte værdier vist i toppen af displayet. Eventuelle kontrolmålinger medtages ikke i dette 14 dages gennemsnit. Øvrige funktioner Visning af gemte resultater Tryk på for at se oversigten over høje (HI) og lave (LO) værdier de sidste 7 dage. I toppen af displayet vises antallet af høje (HI) værdier (over 10,0 mmol/l) og lave (LO) værdier (under 4,0 mmol/l) i den foregående 7-dagesperiode samt det totale antal af målinger foretaget i denne periode. Tryk på to gange for at gennemgå tidligere resultater. Resultaterne vises startende med det nyeste. Sammen med hvert resultat vises datoen og klokkeslættet, hvor målingen blev foretaget. Du kan trykke på eller for at bladre frem eller tilbage gennem resultaterne. 24 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

27 Når vises på displayet, har du fået vist alle resultaterne i hukommelsen. BEMÆRKNINGER: Gennemsnitsværdier omfatter den specificerede tidsperiode samt den indeværende dag. Måleren kan rumme 480 resultater i hukommelsen. Når det maksimale antal resultater er nået, slettes det ældste resultat, efterhånden som et nyt resultat gemmes i hukommelsen. Tryk på M for at slukke apparatet. Ellers slukkes det automatisk efter 3 minutter. angiver antal måleresultater. Øvrige funktioner Visning af gemte resultater 25

28 Visning af resultater i avanceret brugerniveau: I avanceret brugerniveau (L-2) har du alle de valgmuligheder, der findes i almindeligt brugerniveau, samt nogle ekstra funktioner. Tryk på M for at tænde apparatet. Tryk igen kort på M for at se gennemsnittet for de sidste 14 dage, herunder det antal resultater, der er brugt til beregning af gennemsnittet. Øvrige funktioner Visning af gemte resultater 26 Tryk på for at gennemgå tidligere resultater. Resultaterne vises startende med det nyeste. Sammen med hvert resultat vises datoen og klokkeslættet, hvor målingen blev foretaget. Du kan trykke på eller for at bladre frem eller tilbage gennem resultaterne. Når vises på displayet, har du fået vist alle resultaterne i hukommelsen. Visning af gennemsnit i avanceret brugerniveau: Tryk på M for at tænde apparatet. Tryk igen på M for at se gennemsnittet over de sidste 14 dage, herunder det antal resultater, der er brugt til beregning af gennemsnittet. Tryk på for at se oversigten over høje (HI) og lave (LO) værdier i de sidste 7 dage. Øverst i displayet vises antallet af høje (HI) og lave (LO) værdier. I midten af displayet ses det totale antal resultater. Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

29 Tryk på for at se gennemsnittet for de sidste 7 dage. I midten af displayet vises gennemsnittet, og i toppen ses antallet af resultater. Tryk på for at se gennemsnittet for de sidste 30 dage. Gennemsnittet vises i midten af displayet, og i toppen ses antallet af resultater. Tryk igen på for at se gennemsnittet af de sidste 30 dages resultater med en før måltid markør. Øvrige funktioner Tryk igen på for at se gennemsnittet af de sidste 30 dages resultater med en efter måltid markør. Tryk igen på, og vises på displayet. Tryk på M for at slukke apparatet. Ellers slukkes det automatisk efter 3 minutter. Visning af gemte resultater 27

30 Måling alternative steder Måling alternative steder (AST): Kontakt Bayers kundeservice hvis du ønsker at modtage en pakning med AST-endehætter. Mål kun alternative steder, hvis der er gået mere end 2 timer efter følgende: et måltid, indtagelse af diabetesmedicin eller fysisk aktivitet. Brug den klare endehætte VIGTIGT! Foretag ikke målinger alternative steder under følgende omstændigheder. Mål i fingerspidsen i alle nedennævnte tilfælde: Hvis du tror, at dit blodsukkerniveau er lavt (hypoglykæmi). Når blodsukkeret ændres hurtigt (som efter et måltid, en insulindosis eller fysisk aktivitet). Hvis du har hypoglykæmi uden advarselssymptomer. Hvis blodsukkerværdierme ved måling et alternativt sted, ikke svarer til, hvordan du har det. Under sygdom eller i perioder med stress. Hvis du fører motorkøretøj eller betjener maskiner. Rådfør dig med din læge eller diabetesbehandler for at finde ud af, om måling alternative steder egner sig til dig. Muligheder 28 Sæt den klare AST-endehætte på Microlet2-fingerprikkeren. Vælg et punktursted i et kødfuldt område på underarmen eller i håndfladen. Undgå blodårer, hår, skønhedspletter, knogler og sener. Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

31 Ved måling i håndfladen er det ikke nødvendigt at gnide på huden eller pumpe på huden med enheden. Pres den klare endehætte godt mod punkturstedet, og tryk på den blå udløserknap. Oprethold et konstant tryk, indtil bloddråben får den anbefalede størrelse (0,6 µl). Kun ved måling i underarmen skal du gnide godt på måleområdet, indtil det føles varmt, for at øge blodtilførslen. Pres den klare endehætte godt mod punkturstedet, og tryk på den blå udløserknap. Hold hele tiden endehætten i kontakt med huden, mens du pumper (øger og mindsker trykket) op og ned 2 3 gange uden at løfte enheden væk fra huden. Måling alternative steder Løft enheden væk fra huden uden at ødelægge bloddråben. Anbefalet dråbestørrelse Muligheder Mål ikke på blodprøven, hvis: Bloddråben ødelægges Blodet er størknet Blodet løber Blodet er blandet med klar væske. 29

32 Måling med kontrolvæske Muligheder Måling med kontrolvæske: Brug kun Bayers Contour-kontrolvæsker (Normal, Low eller High) til at øve med systemet eller til at kontrollere, at apparatet og teststrimlerne fungerer korrekt. Brug af andet end Contour-kontrolvæske kan medføre, at resultaterne bliver forkerte. Tag en teststrimmel fra beholderen. Luk straks beholderens låg godt til, når du har taget en teststrimmel. BEMÆRK! Kontroller udløbs- og kassationsdatoerne. Se efter, at teststrimlen ikke har rifter eller på anden måde er beskadiget. Hold teststrimlen, så den grå ende vender opad. Sæt den grå ende i teststrimmelporten på apparatet. Apparatet tænder. Der vises en teststrimmel med en blinkende bloddråbe for at angive, at apparatet er klar til måling. 30 Har du brug for hjælp? Ring til Bayer kundeservice:

33 BEMÆRK! Vip forsigtigt flasken med kontrolvæske, før du åbner den, for at sikre, at indholdet er blandet godt. Kom en lille dråbe kontrolvæske på en ren ikke-absorberende overflade (f.eks. et stykke vokspapir). Påfør ikke kontrolvæske på teststrimlen direkte fra flasken. Lad straks spidsen af teststrimlen berøre dråben med kontrolvæske. Væsken suges ind i teststrimlen via spidsen. Hold teststrimlens spids i dråben, indtil apparatet bipper. Efter bippet foretager apparatet en nedtælling på 5 sekunder, hvorefter målingen er færdig, og resultatet af kontrolmålingen vises. Apparatet registrerer og markerer automatisk resultatet af kontrolmålingen for dig. BEMÆRK! angiver ikke, at resultatet af kontrolmålingen er inden for det anførte område. Markeringen betyder kun, at der er tale om en kontrolmåling med kontrolvæske. Resultatet medregnes ikke i dine gennemsnit. Måling med kontrolvæske Muligheder 31

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING System til måling af blodsukker 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Se Muligheder Før Måltid Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next system til

Læs mere

System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l 13.10 BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler.

System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l 13.10 BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler. System til måling af blodsukker 12:24 l 13.10 5.2 mmol Før måltid L Påmind Valg BRUGERVEJLEDNING Bruger Bayers Contour Next teststrimler. TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next USB-system til måling af blodsukker

Læs mere

Diabetesmålesystem. Brugervejledning

Diabetesmålesystem. Brugervejledning Diabetesmålesystem Brugervejledning Indholdsfortegnelse Velkommen 1 1 Vigtige ting, som du skal vide om dit Precision Xceed diabetesmålesystem 3 Tilsigtet brug 3 Sådan fungerer dit Precision Xceed diabetesmålesystem

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play.

BRUGERVEJLEDNING. Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play. System til måling af blodsukker Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play. Anvender kun CONTOUR NEXT-blodsukkerteststrimler. BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET

Læs mere

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä 1 B 02240 Espoo Suomi 0 800 555 500 Abbott

Læs mere

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger.

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Brugervejledning 1 Brugervejledning Tak fordi du har valgt OneTouch! OneTouch Verio Pro systemet til blodsukkermåling

Læs mere

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Hvad er diabetes? Type 1-diabetes er en stofskiftelidelse, som betyder, at bug - spytkirtlen ikke længere producerer insulin. Det får sukker - indholdet i blodet til at

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ANVENDER BAYERS CONTOUR TESTSTRIMLER

BRUGERVEJLEDNING ANVENDER BAYERS CONTOUR TESTSTRIMLER SYSTEM TIL MÅLING AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING ANVENDER BAYERS CONTOUR TESTSTRIMLER 1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL 60018 T 847.296.6000 DATE: August 31, 2009 CLIENT: Bayer Health Care DESCRIPTION:

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug 1 UASure System til måling af urinsyre i blodet Brugermanual In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug Læs brugervejledningen omhyggeligt før monitoren tages i brug 2 Indholdsfortegnelse: Kittet indeholder

Læs mere

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning ACCU-CHEK Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater

Læs mere

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE AW 06657401A Revisionsdato: 09/2009 Indhold: Lær systemet at kende 1 Sådan indstiller du klokkeslæt og dato og koder apparatet 4 Sådan tester du dit blodsukker 8

Læs mere

Velkommen til dit nye ihealth produkt

Velkommen til dit nye ihealth produkt Velkommen til dit nye ihealth produkt Tak fordi du købte ihealth trådløs blodsukkermåler (BG5). Din blodsukkermåler er designet til at skulle bruges med den gratis ihealth Gluco-Smart App til din telefon.

Læs mere

System til blodsukkermåling. Brugerguide. Erstatter brugervejledningen

System til blodsukkermåling. Brugerguide. Erstatter brugervejledningen System til blodsukkermåling Brugerguide Erstatter brugervejledningen AW 06647502A Revisionsdato: 11/2010 Indhold: Lær systemet at kende 1 Sådan indstilles apparatet 4 Sådan måler du dit blodsukker 8 Sådan

Læs mere

Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Patientmåling for sundhedspersonale Kapitel 3: Kontrolmåling for sundhedspersonale

Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Patientmåling for sundhedspersonale Kapitel 3: Kontrolmåling for sundhedspersonale Indhold Kapitel 1: Indledning... 7 Accu-Chek Performa apparatet... 7 Kodning af apparatet... 9 Indstilling af klokkeslæt og dato før ibrugtagning... 11 Sådan anvendes Accu-Chek Performa systemet... 13

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02.

SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02. SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02.2014 / Perleth Abmessungen Format (B x H) 101,6 x 139,7 mm Farben Cyan Magenta

Læs mere

Brugermanual. In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning

Brugermanual. In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning Brugermanual In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning APPARAT 1. DISPLAY 2. NAVIGERINGSPANEL 3. STRIMMELHOLDER 4. TIL PC-FORBINDELSE 5. TEMPERATURFØLER 1 5 2 3 4 NAVIGERINGSPANEL 1. TÆND/SLUK KNAP

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her.

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. DANSK 2. Systemoversigt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMEL PORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAP OP/NED ( / ) KNAPPERNE TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. ENTER ( ) KNAP Tryk, og hold 2 sekunder

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugermanual

Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugermanual ACCU-CHEK _CP_LCM_Manual_DA final.indd 1 Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugermanual 20.6.2007 17:56:48 På emballagen, på apparatets typeplade samt på fingerprikkeren anvendes følgende symboler,

Læs mere

System til blodsukkermåling. Apparat og elektronisk logbog i ét. Brugervejledning

System til blodsukkermåling. Apparat og elektronisk logbog i ét. Brugervejledning System til blodsukkermåling Apparat og elektronisk logbog i ét Brugervejledning UltraSmart System til blodsukkermåling Brugervejledning i Symboler: SN Serienummer LOT IVD Lot-nummer In Vitro diagnostisk

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 er enkel at anvende. Alligevel anbefales det at gennemlæse denne instruktion nøje, før instrumentet tages i brug. Nærværende instruktion vil forsyne Dem med

Læs mere

Compact Plus. Brugermanual SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche.

Compact Plus. Brugermanual SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugermanual 0088 ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche. Roche Diagnostics GmbH D-68298 Mannheim, Germany www.accu-chek.com 0 4573153001(01)

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Accu Chek Mobile. Brugsanvisning

Accu Chek Mobile. Brugsanvisning ONR 2261 Hagedorn 21223 V5/1 man_06456260001_02_darow_154x127mm Black (2012) Frau Horrix V5/2 man_06456260001_02_darow_154x127mm Cyan V5/3 man_06456260001_02_darow_154x127mm Magenta V5/4 man_06456260001_02_darow_154x127mm

Læs mere

Brugervejledning. Monitoreringssystem til blodsukker og ketoner

Brugervejledning. Monitoreringssystem til blodsukker og ketoner Brugervejledning Monitoreringssystem til blodsukker og ketoner ART20309_Rev-B.indd 1 Symboldefinition Disse symboler bruges på måleren. CE-mærke Batchkode EU-direktivet om batterier kræver, at brugte batterier

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

225002 Precision Plus elektroder, anvendes til: Precision QID, 50 Pen Sensor, Card 241301 2

225002 Precision Plus elektroder, anvendes til: Precision QID, 50 Pen Sensor, Card 241301 2 Blodsukkerapparater/fingerprikkere/tilbehør MediSense Precision X-tra blodsukkerapparat, hvidt med blåt display. Avanceret system til måling af blodglukose. Bruger kun,5 µl blod og 5 µl til blodketonstrimlen.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES.

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. INSTRUKTIONSMANUAL OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. ADVARSEL: Før GunPod tages i brug skal du sikre dig,

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af CuraTec Aps Scandinavian Trade Building Gydevang 39 41 DK -3450 Allerød curatec@mail.dk www.curatec.dk Hurtigt

Læs mere

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugsanvisning Blodsukkermålesystemet inklusive alle bestanddele skal opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Der er fare for kvælning, hvis smådele (f.eks.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Dansk Kvikguide Version 1.0HCT

Dansk Kvikguide Version 1.0HCT Version 1.0HCT HaemoMedtec ApS Granlyvej 4 6920 Videbæk Tlf. 53 50 15 16 Fax 31 73 29 21 info@haemomedtec.dk www.haemomedtec.dk HSC, marts 2014 Indhold Tænd Lactate Scout+ Side 5 Sluk Lactate Scout+ Side

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter

Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter Model ST-100A Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Seagull Infrarødt Øretermometer med hætter...1 OBS Læs brugsvejledningen nøje før brug...1 Beskrivelse...1

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9052611 Dæktrykssensor (til motorcykel og ATV) Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dæktrykssensor - Varenr. 9052611 Beskrivelse: Tyredog

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Brugsanvisning Blodsukkerapparat

Brugsanvisning Blodsukkerapparat Brugsanvisning Blodsukkerapparat Indhold Indledning...3 Kapitel 1: Dit nye system...5 Kapitel 2: Blodsukkermålinger...13 Kapitel 3: Kontrolmålinger...25 Kapitel 4: Apparatindstillinger...31 Kapitel 5:

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

Der skal være et klart formål med at måle blodsukker.

Der skal være et klart formål med at måle blodsukker. er undervist i måling og tolkning af Side 1 af 6 Hvilke patienter skal / må der måles blodsukker på er undervist i måling og tolkning af blodsukker Der skal være et klart formål med at måle Du skal overveje

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Patientvejledning. Tilhører:

Patientvejledning. Tilhører: Patientvejledning Tilhører: Icare HOME (Model: TA022) PATIENTVEJLEDNING TA022-35 DA-3.1 3 Introduktion I denne vejledning får du instruktion i brugen af Icare HOME tonometer. Sørg for at læse alle vejledningens

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen RC3-2 Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

2. Samling af IONSYS

2. Samling af IONSYS Oplysninger til læger og sundhedspersonale: Instruktioner til anvendelse og bortskaffelse Lampe Doseringsknap Visning af tilført dosis IONSYS (transdermalt system til fentanyl 40 mikrogram pr. dosis op

Læs mere

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4 1 Indholdsfortegnelse Sektion 1 (Hi-Dop Doppler) 3 1.1 Hi-Dop Doppler 3 1.2 Komposition / opbygning 3 Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4 2.1 Operationelle forudsætninger 4 2.2 Hvordan Doppler bruges

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING GLUKI PLUS DK. Blodsukkermåler med dansk tale. HMI-nr. 37750

BRUGSVEJLEDNING GLUKI PLUS DK. Blodsukkermåler med dansk tale. HMI-nr. 37750 BRUGSVEJLEDNING GLUKI PLUS DK Blodsukkermåler med dansk tale. HMI-nr. 37750 Importør: HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDE Søhedenvej 80, Kirkholt 9750 Østervrå Tlf. 98954244 hfh@synsnerven.dk www.synsnerven.dk

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Seagull pulsur - SW117

Seagull pulsur - SW117 Seagull pulsur - SW117 Indholdsfortegnelse Overblik...3 Knapper og funktioner...4 Montering af brystbælte...5 Indstil uret...6 Vælg zone...7 Indstilling af træningszone...8 Indstil uret til træning...9

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Ace binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Brugervejledning SF350EN CO alarm

Brugervejledning SF350EN CO alarm Brugervejledning SF350EN CO alarm Certificeret: EN50291:2001 Læs denne brugsanvisning grundigt og forstå indholdet inden De aktiverer CO alarmen og tager den i brug. Gem brugervejledningen et sikkert sted

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere