Brugsanvisning Blodsukkerapparat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning Blodsukkerapparat"

Transkript

1 Brugsanvisning Blodsukkerapparat

2

3 Indhold Indledning...3 Kapitel 1: Dit nye system...5 Kapitel 2: Blodsukkermålinger...13 Kapitel 3: Kontrolmålinger...25 Kapitel 4: Apparatindstillinger...31 Kapitel 5: Gennemse data...53 Kapitel 6: Trådløs kommunikation og apparatpardannelse...71 Kapitel 7: Vedligeholdelse og fejlfinding af apparatet...85 Kapitel 8: Tekniske oplysninger...97 Kapitel 9: Garanti Indeks...105

4

5 Accu-Chek Guide systemet Indledning Accu Chek Guide teststrimlerne er sammen med Accu Chek Guide blodsukkerapparatet beregnet til kvantitativ måling af blodsukker i frisk kapillærfuldblod fra fingeren, håndfladen, under- og overarmen som en hjælp i overvågningen af effektiviteten af blodsukkerkontrol. Accu-Chek Guide teststrimlerne er sammen med Accu-Chek Guide apparatet beregnet til in vitrodiagnostisk hjemmemåling udført af personer med diabetes. Accu Chek Guide teststrimlerne er sammen med Accu Chek Guide apparatet beregnet til in vitrodiagnostisk brug af sundhedspersonale i kliniske miljøer. Måling af vene-, arterie- og neonatalt blod må kun udføres af sundhedspersonale. Dette system er ikke beregnet til diagnosticering af diabetes mellitus eller til måling af neonatale blodprøver fra navlestrengen. Egnet til hjemmemåling Systemet omfatter: Accu-Chek Guide apparat med batterier, Accu-Chek Guide teststrimler* og Accu-Chek Guide kontrolvæsker*. *Visse artikler er måske ikke inkluderet i sættet. Disse skal købes særskilt. w ADVARSEL Risiko for kvælning. Indeholder små dele. Skal holdes uden for rækkevidde af børn under 3 år. Genstande, der kommer i berøring med humant blod, er potentielle infektionskilder (se: Clinical and Laboratory Standards Institute: Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline Third Edition; CLSI document M29-A3, 2005). 3

6 Indledning Hvorfor er det vigtigt at måle sit blodsukker regelmæssigt? Regelmæssig blodsukkermåling kan gøre det meget lettere for dig at regulere dit blodsukker i hverdagen. Vi har gjort blodsukkermåling så enkel som muligt. Vigtige oplysninger om dit nye apparat Apparatet beder dig muligvis om at vælge sprog og tidsformat (12 timers eller 24 timers ur), når du tænder det første gang. Kontrollér klokkeslættet og datoen på apparatet, før du begynder at udføre målinger. Justér klokkeslættet og datoen efter behov. Skærmbilleder med eksempeldata er gengivet i hele brugsanvisningen. Dine data vil se anderledes ud. Rådfør dig med din diabetesbehandler, hvis du har symptomer, der ikke stemmer overens med dine måleresultater, selvom du har fulgt instruktionerne i denne brugsanvisning, eller hvis du har spørgsmål til din behandling. 4

7 Kapitel 1: Dit nye system Dit nye system 1 Accu-Chek Guide apparatet Set forfra 1. Display Viser resultater, meddelelser og måleresultater, der er lagret i hukommelsen. 2. Tilbage-knap Returnerer til en tidligere skærm eller et tidligere felt. 3. Pil op- og pil ned-knapper Tryk for at flytte mellem menuvalg eller for at øge eller mindske tal. 4. Tænd/Sluk/Set/OK-knap Tænder og slukker apparatet og bekræfter valgte indstillinger. Set bagfra Set fra siden 5. Teststrimmelindgang med lys Isæt teststrimlen her. 6. Batteridæksel Klap op for at udskifte batterierne. 7. Micro USB-port Overfører data fra apparatet til en computer (pc). 8. Teststrimmeludskubber Tryk for at fjerne teststrimlen _ _DA.indb 5 12/29/15 11:10 AM

8 1 Dit nye system 10 (eksempel) 9 Teststrimmel Teststrimmelbeholder* 10. Metallisk ende Isæt denne ende i apparatet. 11. Gul ende Berør med bloddråbe eller kontrolvæske her. 12. Flaske med kontrolvæske* 13. Batterier 14. USB-kabel* Tilslutter apparatet til en pc. * Visse artikler er måske ikke inkluderet i sættet. Disse skal købes særskilt. 6

9 Knapfunktioner Dit nye system Nedenfor beskrives Tilbage-knappens, pileknappernes og Tænd/Sluk/Set/OK-knappens funktion på apparatet. Disse funktioner anvendes i hele brugsanvisningen. Se kapitlet Apparatindstillinger for særlige anvisninger i at indstille apparatet. Knap Funktion Returnér til den forrige skærm. Returnér til det forrige felt. 1 Tilbage-knap Pil op- og pil ned-knapper Tænd/Sluk/Set/ OK-knap Navigér op og ned i en menu. Øg eller reducér et tal. Tryk kort for at tænde apparatet. Tryk og hold nede for at slukke apparatet. Tryk for at gøre et valg. Tryk for at flytte til det næste felt eller den næste skærm. Tryk for at bekræfte en indstilling. Med apparatet slukket tryk og hold nede for at kontrollere apparatets display. 7

10 Dit nye system 1 Apparatmenuer Skærm- eller menutitel 2 Menuvalg 3 Rul ned 4 Rul op 3 4 Display Beskrivelse Listen over menuvalg fortsætter under det sidste valg. Tryk på vist disse valg. Listen over menuvalg fortsætter over det første valg. Tryk på vist disse valg. på apparatet for at få på apparatet for at få Listen over menuvalg fortsætter over og under valgene. Tryk på eller på apparatet for at få vist disse valg. 8

11 Skærm Beskrivelse Fremhævet valg (Måling) Tryk på for at åbne menuen Måling. Dit nye system 1 Fremhævet felt (TT = time) Tryk på eller for at øge eller mindske timen. Tryk på for at bekræfte timen og flytte til feltet minutter. 9

12 Dit nye system 1 Symboler Nedenfor vises en oversigt over symbolerne på apparatets display. Symboler Beskrivelse Advarsel Andet Blodsukkermåling Efter måltid Fastende Fejl Flytilstand Før måltid Hjælp Inden for målområde Indstillinger Ingen markør 10

13 Symboler Beskrivelse Kontrolflaske Dit nye system 1 Kontrolmåling ikke OK Lavt batteri Markering / Kontrolmåling OK / Foretaget valg eller indstilling Mine data Over målområde Påmindelse Redigér Samlet Sengetid Under målområde 11

14 Dit nye system 1 Sådan indstilles sprog og tidsformat Apparatet anmoder dig muligvis om at vælge sprog og tidsformat (12 timers eller 24 timers ur), når du tænder det første gang Tænd apparatet ved at trykke kort på. Language (sprog) vises. Tryk på eller for at fremhæve det ønskede sprog. Tryk på for at bekræfte det ønskede sprog og returnere til Hovedmenu. Hvis apparatet anmoder dig om at indstille tidsformatet: Tidsformat vises. Tryk på eller for at fremhæve 12 timer (am/pm) eller 24 timer. Tryk på for at bekræfte valget og returnere til Hovedmenu. BEMÆRK Hvis du har valgt det forkerte sprog og ikke kan rette det, bedes du kontakte Roche. 12

15 w ADVARSEL Blodsukkermålinger Blodsukkerresultaterne kan vises enten som mg/dl eller mmol/l. Etiketten på apparatets bagside viser måleenheden for dit apparat. Kontakt Roche, hvis apparatet viser den forkerte måleenhed. Hvis du ikke ved, hvilken måleenhed der er rigtig for dig, skal du kontakte din diabetesbehandler. Hvis du anvender den forkerte måleenhed, kan det medføre misfortolkninger af dit faktiske blodsukkerniveau og forkert behandling. 2 mg/dl eller mmol/l er trykt her 13

16 Blodsukkermålinger 2 Sådan anvendes Accu-Chek Guide systemet Anvend udelukkende Accu Chek Guide teststrimler. Anvend teststrimlen umiddelbart efter, at du har taget den ud af teststrimmelbeholderen. Tilfør ikke blod eller kontrolvæske, før teststrimlen er isat i apparatet. Luk teststrimmelbeholderen forsvarligt, så snart du har taget en teststrimmel ud, for at beskytte teststrimlerne mod fugt. Opbevar de ubrugte teststrimler i den originale beholder med låget lukket. Kontrollér udløbsdatoen på teststrimmelbeholderen. Anvend ikke teststrimlerne efter denne dato. Opbevar teststrimmelbeholderen og apparatet på et køligt og tørt sted, f.eks. i soveværelset. Se pakningsindlægget til teststrimlerne for oplysninger om opbevaringsbetingelser for teststrimlerne og brugsbetingelser for systemet. w ADVARSEL Opbevar ikke teststrimlerne i meget varme og fugtige omgivelser (badeværelse eller køkken)! Høj varme og fugt kan beskadige teststrimlerne. Sådan udføres en blodsukkermåling med blod fra fingerspidsen BEMÆRK Før du udfører din første blodsukkermåling, skal apparatet indstilles korrekt. Du skal bruge apparatet, en teststrimmel og en fingerprikker med en indsat lancet for at udføre en blodsukkermåling. En blodsukkermåling kan ikke udføres, når apparatet er tilsluttet til en pc med et USB-kabel. En blodsukkermåling kan startes på 2 måder. Isæt en teststrimmel i apparatet. Tænd apparatet ved at trykke kort på. Vælg Måling >. 14

17 1 2 3 Blodsukkermålinger 2 Vask hænderne med varmt vand og sæbe, og tør dem derefter grundigt. Klargør fingerprikkeren. Kontrollér udløbsdatoen på teststrimmelbeholderen. Anvend ikke teststrimlerne, hvis udløbsdatoen er overskredet. Tag en teststrimmel ud af teststrimmelbeholderen. Luk teststrimmelbeholderen forsvarligt. 4 5 Før den metalliske ende af teststrimlen ind i apparatet. Apparatet tændes. Forbereder måling vises. Når Tilfør dråbe vises, skal du lave et prik i fingeren med fingerprikkeren. 15

18 2 6 Blodsukkermålinger 7 Massér fingeren forsigtigt for at øge blodtilførslen. Dette hjælper dig med at få en bloddråbe frem. Lad teststrimlens gule kant berøre bloddråben. Blodet skal ikke lægges oven på teststrimlen. Analyserer vises, når der er tilstrækkeligt blod i teststrimlen. 8 eller Måleresultatet vises i displayet. Du har mulighed for at tildele en markør til måleresultatet ved at trykke på ELLER fortsætte til trin 11 for at fuldføre målingen. 16

19 9 10 Blodsukkermålinger 2 eller eller Tildel markør vises. Tryk på for at fremhæve en markør. Tryk på for at bekræfte markøren for måleresultatet. Se afsnittet Sådan tildeles markører til blodsukkerresultater i dette kapitel for nærmere oplysninger. Det endelige måleresultat vises. Tryk på eller for at bekræfte markøren og returnere til Hovedmenu. Eller for at ændre markøren tryk på og vælg markøren. Tryk på for at returnere til Tildel markør. 11 Tryk her for at skubbe teststrimlen ud Fjern og kassér den brugte teststrimmel ved at trække teststrimlen ud af apparatet, eller ved at trykke på teststrimmeludskubberen på apparatets side. 17

20 2 Blodsukkermålinger Blodsukkeradvarsler Hvis dit blodsukkerresultat ligger uden for apparatets måleområde, vises en advarsel. Tryk på for at bekræfte advarslen LO (lavt) eller HI (højt), ELLER skærmen for et LO- eller HI-resultat vises automatisk. Blodsukkeret ligger muligvis under systemets måleområde. Se afsnittet Unormale blodsukkerresultater i dette kapitel. Blodsukkeret ligger muligvis over systemets måleområde. Se afsnittet Unormale blodsukkerresultater i dette kapitel. 18

21 Sådan tildeles markører til blodsukkerresultater BEMÆRK Blodsukkermålinger Analysering af dine blodsukkerresultater lagret i apparatet kan på effektiv vis hjælpe dig og din diabetesbehandler med at fastlægge, i hvor høj grad du har din diabetes under kontrol. Denne analyse er et yderst praktisk værktøj, når der skal foretages forbedringer af din diabeteskontrol. Vær omhyggelig, når du tildeler markører til blodsukkerresultater. Forkerte markører kan få apparatet til at registrere unøjagtige mønstre, hvis funktionen Mønstre er slået Til. Oversigt Det er yderst vigtigt, at det rigtige klokkeslæt og den rigtige dato er indstillet på apparatet. Den korrekte indstilling af klokkeslæt og dato medvirker til at sikre, at du og din diabetesbehandler kan fortolke oplysninger korrekt. Du kan tildele markører til blodsukkerresultater for at hjælpe dig og din diabetesbehandler med at analysere mønstre registreret af apparatet (se afsnittet Mønstre i kapitlet Apparatindstillinger for nærmere oplysninger). Hvis funktionen Mønstre er slået Til, kan du IKKE ændre markøren, der er tildelt til et blodsukkerresultat, når der er registreret et mønster (se afsnittet Mønstre i kapitlet Apparatindstillinger for nærmere oplysninger). Når der tildeles en markør, gemmes markøren og symbolet for markøren med blodsukkerresultaterne. 2 19

22 2 Blodsukkermålinger Nedenfor vises en liste over symbolerne for markører, der kan tildeles til et blodsukkerresultat. Symboler Navn Beskrivelse Før måltid Efter måltid Fastende Hvis funktionen Mønstre er slået Til, skal du vælge Før morgenmad, frokost, aftensmad eller snack (se den følgende side for oplysninger om at tildele markører med funktionen Mønstre slået Til). Hvis funktionen Mønstre er slået Til, skal du vælge Efter morgenmad, frokost, aftensmad eller snack (se den følgende side for oplysninger om at tildele markører med funktionen Mønstre slået Til). Vælg Fastende, når du ikke har indtaget kalorier i mindst 8 timer.* Sengetid Andet Du kan anvende denne markør til at markere en hændelse, som f.eks. et AST-måleresultat eller motion. Ingen post 1. Du ønsker ikke at tildele en markør. 2. Du ønsker at fjerne en markør, der er tildelt til det aktuelle blodsukkerresultat. * American Diabetes Association: Standards of Medical Care in Diabetes

23 1 2 Blodsukkermålinger 2 eller eller Efter udførelse af en blodsukkermåling vises måleresultatet i displayet med Tildel markør fremhævet. Tryk på for at tildele en markør. Menuen Tildel markør vises. Tryk på for at fremhæve den ønskede markør (eksemplet her er Før måltid). Tryk på for at vælge markøren. 3 eller Hvis funktionen Mønstre er slået Til: Hvis funktionen Mønstre er slået til, og du vælger Før måltid eller Efter måltid, skal du trykke på for at vælge et specifikt måltid (Morgenmad, Frokost, Aftensmad eller Snack). Tryk på for at bekræfte det valgte måltid for måleresultatet. Det endelige måleresultat vises med symbolet for markøren. Tryk på eller for at bekræfte markøren og returnere til Hovedmenu. For at ændre markøren skal du trykke på og vælge markøren. Tryk på for at returnere til Tildel markør. 21

24 Blodsukkermålinger 2 Sådan udføres en blodsukkermåling med blod fra håndfladen, under- eller overarmen (måling fra alternative områder, AST) Det er muligt at udtage en blodprøve fra andre områder på kroppen end fingerspidsen. De alternative områder omfatter håndfladen, under- og overarmen. Blod, der udtages fra fingerspidsen og håndfladen, kan til enhver tid anvendes til en blodsukkermåling. Hvis der anvendes blod fra under- eller overarmen, er der visse tidspunkter, der er uegnede til måling. Dette skyldes, at blodsukkerniveauet ændrer sig hurtigere i fingerspidsen eller håndfladen end i under- og overarmen. Disse forskelle kan bevirke, at du misfortolker dit faktiske blodsukkerniveau, så der tages forkert beslutning vedrørende din behandling med deraf følgende risiko for uønskede sundhedsmæssige følger. Læs næste afsnit, før du prøver at udføre en måling med blod fra under- eller overarmen. Du kan udføre en måling fra under- eller overarmen Du må IKKE udføre en måling fra under- eller overarmen 22 umiddelbart før et måltid når du er fastende op til 2 timer efter et måltid, hvor blodsukkerværdierne kan stige hurtigt efter injicering af bolusinsulin, hvor blodsukkerværdierne kan falde hurtigt efter motion hvis du er syg hvis du tror, at dit blodsukker er lavt (hypoglykæmi) hvis du sommetider har svært ved at mærke, at dit blodsukker er lavt w ADVARSEL Anvend ikke måling fra alternative områder til at kalibrere et kontinuerligt glukosemålingssystem eller til at beregne insulindoser. Hvis du er interesseret i at udføre målinger fra alternative områder, skal du først rådføre dig med din diabetesbehandler. Ønsker du at få en AST-hætte og nærmere anvisninger i at udføre målinger fra alternative områder, bedes du kontakte Roche.

25 Unormale blodsukkerresultater Blodsukkermålinger Hvis blodsukkerresultatet ikke stemmer overens med, hvordan du har det, skal du benytte denne liste for at prøve at løse problemet. Fejlfinding Gør følgende Var udløbsdatoen for teststrimlerne overskredet? Kassér teststrimlerne, hvis udløbsdatoen er overskredet. Gentag blodsukkermålingen med en teststrimmel, hvor udløbsdatoen ikke er overskredet. Har låget på teststrimmelbeholderen altid været lukket tæt? Blev teststrimlen anvendt umiddelbart efter, at den blev taget ud af teststrimmelbeholderen? Blev teststrimlerne opbevaret på et køligt og tørt sted? Fulgte du vejledningen? Fungerer apparatet og teststrimlerne, som de skal? Er du stadig usikker? Udskift teststrimlerne, hvis du tror, at teststrimmelbeholderen har stået uden låg i længere tid. Gentag blodsukkermålingen. Gentag blodsukkermålingen med en ny teststrimmel. Gentag blodsukkermålingen med en korrekt opbevaret teststrimmel. Se kapitlet Blodsukkermålinger, og gentag blodsukkermålingen. Kontakt Roche, hvis du stadig har problemer. Udfør en kontrolmåling. Se kapitlet Kontrolmålinger for anvisninger. Kontakt Roche. 2 23

26 Blodsukkermålinger 2 Symptomer på lavt eller højt blodsukker Når du er opmærksom på symptomerne på lavt eller højt blodsukker, kan det hjælpe med til at forstå dine måleresultater og træffe beslutninger om tiltag, hvis de virker unormale. Lavt blodsukker (hypoglykæmi): Symptomer på hypoglykæmi kan omfatte, men er ikke begrænset til, angst, rysten, svedtendens, hovedpine, forøget appetit, svimmelhed, bleghed, pludselige humørsvingninger eller irritabilitet, træthed, koncentrationsbesvær, klodsethed, hjertebanken og/eller forvirring. Højt blodsukker (hyperglykæmi): Symptomer på hyperglykæmi kan omfatte, men er ikke begrænset til, forøget tørst, hyppig vandladning, synsforstyrrelser, døsighed og/eller uforklarligt vægttab. w ADVARSEL Hvis du oplever et af disse symptomer eller andre usædvanlige symptomer, skal du måle dit blodsukker med blod fra fingerspidsen eller håndfladen. Kontakt straks din diabetesbehandler, hvis dit blodsukkerresultat vises som LO (lavt) eller HI (højt). 24

27 Hvornår skal der udføres en kontrolmåling Kontrolmålinger Ved at udføre en kontrolmåling sikrer du dig, at apparatet og teststrimlerne fungerer, som de skal. Der skal udføres en kontrolmåling, når: du åbner en ny pakning med teststrimler du har glemt at sætte låget på teststrimmelbeholderen du tror, at teststrimlerne er beskadiget du ønsker at kontrollere apparatet og teststrimlerne teststrimlerne har været opbevaret ved for høje eller for lave temperaturer og/eller luftfugtighed du har tabt apparatet dit måleresultat ikke stemmer overens med, hvordan du har det du ønsker at kontrollere, om du udfører målingerne korrekt 3 Om kontrolvæskerne Anvend udelukkende Accu Chek Guide kontrolvæsker. Skru låget stramt på flasken med kontrolvæske efter anvendelse. Skriv datoen for, hvornår du åbner flasken med kontrolvæske, på flaskens etiket. Kontrolvæsken skal kasseres 3 måneder fra den dato, hvor flasken blev åbnet (kassationsdatoen) eller på udløbsdatoen, som står på flaskens etiket, alt efter hvilken der kommer først. Anvend ikke kontrolvæsken, hvis udløbsdatoen er overskredet. Se pakningsindlægget til kontrolvæsken for oplysninger om opbevaringsbetingelser for kontrolvæsken. Apparatet registrerer automatisk forskellen mellem kontrolvæske og blod. Kontrolresultaterne bliver ikke vist i hukommelsen. Kontrolvæsken kan give pletter på tøjet. Fjern pletter ved at vaske med vand og sæbe. 25

28 Kontrolmålinger 3 Sådan udføres en kontrolmåling Du skal bruge apparatet, en teststrimmel og kontrolvæskeniveau 1 eller Kontrollér udløbsdatoen på teststrimmelbeholderen. Anvend ikke teststrimlerne, hvis udløbsdatoen er overskredet. Tag en teststrimmel ud af teststrimmelbeholderen. Luk teststrimmelbeholderen forsvarligt. 3 Før den metalliske ende af teststrimlen ind i apparatet. Læg apparatet på en plan flade. Apparatet tændes. Forbereder måling vises. Tilfør dråbe vises. 26

29 4 5 Kontrolmålinger 3 Vælg den kontrolvæske, du ønsker at måle. Du skal indtaste niveauet senere i målingen. Fjern låget fra flasken. Tør flaskens spids af med en serviet. Klem på flasken, indtil der dannes en lille dråbe på spidsen. 6 Lad dråben berøre teststrimlens gule kant. Kontrolvæsken skal ikke lægges oven på teststrimlen. Analyserer vises, når der er tilstrækkelig kontrolvæske i teststrimlen. 27

30 3 7 Kontrolmålinger eller Kontrolresultat og kontrolflaskesymbolet vises. Tryk på eller for at vælge kontrolniveauet, du målte på. Hvis du ikke vælger et niveau, gemmes kontrolresultatet uden et kontrolniveau. Tryk på. 8 eller eller Inden for området og vises, hvis kontrolresultatet er inden for det acceptable område. Uden for området og vises, hvis kontrolresultatet er uden for det acceptable område. 28

31 9 Kontrolmålinger 3 Tør flaskens spids af med en serviet. Skru låget stramt på flasken. Fjern og kassér den brugte teststrimmel. BEMÆRK Apparatet slukkes 90 sekunder efter en vellykket måling eller 15 sekunder efter fjernelse af teststrimlen, hvis ikke du gør noget mere. 29

32 Kontrolmålinger 3 Sådan fortolkes kontrolresultater, der ligger uden for det acceptable område w ADVARSEL Koncentrationsområderne for kontrolresultater er trykt på teststrimmelbeholderens etiket. Hvis kontrolresultatet ligger uden for det acceptable område, skal du benytte denne liste for at prøve at løse problemet. Fejlfinding Var udløbsdatoen for teststrimlerne eller kontrolvæskerne overskredet? Har du husket at aftørre spidsen på flasken med kontrolvæske før anvendelse? Har låget på teststrimmelbeholderen og flasken med kontrolvæske altid været lukket tæt? Blev teststrimlen anvendt umiddelbart efter, at den blev taget ud af teststrimmelbeholderen? Blev teststrimlerne og kontrolvæskerne opbevaret på et køligt og tørt sted? Fulgte du vejledningen? Valgte du det rigtige kontrolvæskeniveau, enten 1 eller 2, da du udførte kontrolmålingen? Er du stadig usikker? Gør følgende Kassér teststrimlerne eller kontrolvæsken, hvis udløbsdatoen for en af dem er overskredet. Hvis kontrolvæsken blev åbnet for mere end 3 måneder siden, skal du kassere den. Gentag kontrolmålingen med en teststrimmel og en kontrolvæske, hvor udløbsdatoen ikke er overskredet. Tør flaskens spids af med en serviet. Gentag kontrolmålingen med en ny teststrimmel og en frisk dråbe kontrolvæske. Udskift teststrimlerne eller kontrolvæsken, hvis du tror, at teststrimmelbeholderen eller flasken har stået uden låg i længere tid. Gentag kontrolmålingen. Gentag kontrolmålingen med en ny teststrimmel og en frisk dråbe kontrolvæske. Gentag kontrolmålingen med en korrekt opbevaret teststrimmel eller kontrolvæske. Læs kapitlet Kontrolmålinger, og gentag kontrolmålingen. Hvis du har valgt det forkerte kontrolvæskeniveau, kan du alligevel godt sammenligne kontrolresultatet med det område, der er trykt på teststrimmelbeholderen. Kontakt Roche. 30

33 Oversigt Apparatindstillinger Du kan justere de følgende indstillinger i apparatet, så de svarer til dine personlige præferencer. I afsnittene senere i dette kapitel beskrives nærmere, hvordan du indstiller valgene. 4 Indstilling Valg Funktion Klokkeslæt/ Klokkeslæt / dato Indstil klokkeslæt og dato. dato Lydsignal Til / Fra Vælg Til eller Fra. Trådløs Vælg indstillingerne for trådløs kommunikation. Se kapitlet Trådløs kommunikation og apparatpardannelse. 31

34 4 Apparatindstillinger Indstilling Valg Funktion Målområder Fra / Enkelt område / 2 områder Vælg det målområde for blodsukker, der er relevant for dig. BEMÆRK Rådfør dig med din diabetesbehandler for at få fastsat det målområde, dine blodsukkerværdier bør ligge inden for. 3,9 8,9 mmol/l (foruddefineret målområde) mg/dl (foruddefineret målområde) Før måltid-område 3,9 6,1 mmol/l (foruddefineret målområde) mg/dl (foruddefineret målområde) Efter måltid-område 3,9 8,9 mmol/l (foruddefineret målområde) mg/dl (foruddefineret målområde) Fra der vises ingen pilesymboler for målområde med blodsukkerresultatet. Funktionen Mønstre er slået Fra (se afsnittet Mønstre i dette kapitel for nærmere oplysninger). Enkelt område blodsukkerresultater markeres som værende over, inden for eller under området baseret på det enkelte målområde, der er indstillet i apparatet. 2 områder indstil Før måltid- og Efter måltid-områder. Blodsukkerresultater markeres som værende over, inden for eller under området, baseret på de 2 målområder (Før måltid og Efter måltid), der er indstillet i apparatet. 32

35 Indstilling Valg Funktion Apparatindstillinger Mønstre Til / Fra Til et mønster registreres, når 2 under mål- eller 3 over mål-måleresultater med samme markør registreres inden for en 7-dages periode. Påmindelser Til / Fra / Redigér tid Til indstil op til 4 påmindelser pr. dag, som minder dig om at udføre en måling. Efter måltid Til / Fra / Redigér tid Til minder dig om at udføre en blodsukkermåling efter måltid. Sidste resultat Til / Fra Vælg, om det forrige blodsukkerresultat (inden for de sidste 24 timer) skal vises med det aktuelle blodsukkerresultat. Til det forrige blodsukkerresultat vises med det aktuelle blodsukkerresultat. Fra kun det aktuelle blodsukkerresultat vises. Sprog Vælg sproget for apparatet. Tidsformat 12 timer / 24 timer Vælg tidsformatet for apparatet. 4 33

36 4 Apparatindstillinger Klokkeslæt/dato Klokkeslæt/dato Tænd apparatet ved at trykke kort på. Tryk på fra Hovedmenu for at fremhæve Indstillinger. Tryk på. Klokkeslæt/dato fremhæves. Tryk på. Tryk på eller for at justere hvert felt. Tryk på for at bekræfte og gå til det næste felt. Indstil am eller pm om nødvendigt. Tryk på for at gemme og returnere til den forrige menu. 34

37 Lydsignal Apparatindstillinger Lydsignal Lydsignalet gør dig opmærksom på: at en teststrimmel er isat. at tilføre blod eller kontrolvæske til teststrimlen. at teststrimlen har suget tilstrækkeligt blod eller kontrolvæske op. at blodsukker- eller kontrolmålingen er fuldført. at apparatet er tændt. at der er trykket på en knap. at der skal udføres en måling (hvis Påmindelser eller Efter måltid-påmindelser er slået Til). at batterier er isat. at der ikke er lagret blodsukkerresultater, eller at der er en ugyldig post i logbogen. at der ikke er nogen fejl i fejlloggen. at der er opstået en fejl (selv hvis lydsignalet er slået fra, udløses et lydsignal ved fejl) Tænd apparatet ved at trykke kort på. Tryk på fra Hovedmenu for at fremhæve Indstillinger. Tryk på. Tryk på for at fremhæve Lydsignal. Tryk på. Tryk på eller for at fremhæve Til eller Fra. Tryk på for at flytte til det valgte. Tryk på for at bekræfte valget og returnere til den forrige menu. 35

38 Apparatindstillinger 4 Målområder Målområder Din diabetesbehandler kan rådgive dig om, hvilket målområde for blodsukker, der er relevant for dig. Det er yderst vigtigt, at du holder dig inden for dit målområde. Målområder kan indstilles fra en nedre grænse på 2,8 5,5 mmol/l ( mg/dl) til en øvre grænse på 5,6 11,1 mmol/l ( mg/dl). Valg Funktion Fra Pilesymboler for over, inden for eller under målområderne vises ikke med blodsukkerresultaterne. Enkelt område Indstil den nedre grænse og øvre grænse for målområdet. Du anmodes om at slå funktionen Mønstre til, hvis du ønsker det (se afsnittet Mønstre i dette kapitel for nærmere oplysninger). 2 områder Indstil de nedre grænser og øvre grænser for Før måltid- og Efter måltidmålområderne. Du skal markere dine blodsukkerresultater med en markør, for at apparatet kan registrere over, inden for eller under Før måltid- eller Efter måltid-måleresultater (se afsnittet Sådan tildeles markører til blodsukkerresultater i kapitlet Blodsukkermålinger for nærmere oplysninger). Du anmodes om at slå funktionen Mønstre til, hvis du ønsker det (se afsnittet Mønstre i dette kapitel for nærmere oplysninger). Når funktionen Målområder er slået Til, vises de følgende symboler med blodsukkerresultater. Symbol Betydning Blodsukkerresultatet er under målområdet. Blodsukkerresultatet er inden for målområdet. Blodsukkerresultatet er over målområdet. 36

39 Apparatindstillinger Målområder w ADVARSEL Denne funktion er ikke en erstatning for hypoglykæmiundervisning fra din diabetesbehandler Tænd apparatet ved at trykke kort på. Tryk på fra Hovedmenu for at fremhæve Indstillinger. Tryk på. Tryk på for at fremhæve Flere indstillinger. Tryk på. Målområder fremhæves. Tryk på. 37

40 4 4 Apparatindstillinger Målområder 5 eller Tryk på eller for at fremhæve Fra, Enkelt område eller 2 områder. Tryk på for at vælge ét (eksemplet her er 2 områder). Tryk på eller for at justere den nedre grænse for Før måltidmålområdet. Tryk på for at bekræfte og gå til det næste felt. Fortsæt for at indstille den øvre grænse for Før måltid-området og de øvre og nedre grænser for Efter måltid-målområdet. Tryk på. 6 vises ved siden af valget, som du har gjort. Tryk på for at returnere til den forrige menu. Apparatet anmoder dig muligvis om at slå funktionen Mønstre til. Tryk på eller for at fremhæve Ja eller Nej. Tryk på for at bekræfte valget og returnere til den forrige menu (se afsnittet Mønstre i dette kapitel for nærmere oplysninger). 38

41 BEMÆRK Apparatindstillinger Mønstre Analysering af dine blodsukkerresultater lagret i apparatet, kan på effektiv vis hjælpe dig og din diabetesbehandler med at fastlægge, i hvor høj grad du har din diabetes under kontrol. Denne analyse er et yderst praktisk værktøj, når der skal foretages forbedringer af din diabeteskontrol. Vær omhyggelig, når du tildeler markører til blodsukkerresultater. Forkerte markører kan få apparatet til at registrere unøjagtige mønstre, hvis funktionen Mønstre er slået Til. Mønstre Et mønster registreres af apparatet, når 2 under mål- (Lavt mønster) eller 3 over mål- (Højt mønster) måleresultater med samme markør registreres inden for en 7-dages periode. Apparatet registrerer IKKE et mønster for markøren Andet, der tildeles til blodsukkerresultater. Det er yderst vigtigt, at det rigtige klokkeslæt og den rigtige dato er indstillet på apparatet. Den korrekte indstilling af klokkeslæt og dato medvirker til at sikre, at du og din diabetesbehandler kan fortolke oplysninger korrekt. Kun blodsukkerresultater markeret med markører bliver inkluderet i mønstre. Hvis LO- eller HI-måleresultater markeres med markører, inkluderes resultaterne i mønstre (se kapitlet Blodsukkermålinger for nærmere oplysninger). Funktionen Målområder skal indstilles i apparatet for at anvende funktionen Mønstre. Hvis målområder ikke er indstillet, anmoder apparatet dig om, at du indstiller dem. 4 39

42 4 1 Apparatindstillinger Mønstre 2 3 Tænd apparatet ved at trykke kort på. Tryk på fra Hovedmenu for at fremhæve Indstillinger. Tryk på. Tryk på for at fremhæve Flere indstillinger. Tryk på. Tryk på for at fremhæve Mønstre. Tryk på. 40

43 4 Apparatindstillinger Mønstre 4 Tryk på for at fremhæve Til. Tryk på for at flytte til det valgte. Tryk på. Denne meddelelse vises, hvis funktionen Målområder er slået Fra: Tryk på for at fremhæve Ja. Tryk på. (Slå funktionen Mønstre Fra ved at vælge Nej. Tryk på for at returnere til Mønstre.) Målområder vises i displayet (se afsnittet Målområder i dette kapitel for nærmere oplysninger om indstilling af målområder). 41

44 4 Apparatindstillinger Mønstre Hvis funktionen Mønstre er slået Til, og et nyt mønster registreres med et blodsukkerresultat, vises en meddelelse i displayet. Tryk på for at vælge Detaljer og få vist blodsukkerresultaterne, der udgør det pågældende mønster. eller Tryk på for at fremhæve Vis senere. Tryk på for at returnere til den forrige skærm. 42

45 Påmindelser Apparatindstillinger Påmindelser Du kan indstille op til 4 generelle påmindelser pr. dag om at udføre måling. En række lydsignaler udløses, og vises for påmindelser, der er indstillet i apparatet. Påmindelser: slukkes, hvis du isætter en teststrimmel eller trykker på en vilkårlig knap. udsættes til den næste påmindelse, hvis en måling blev udført inden for 15 minutter af en påmindelse. vises ikke/udløser ikke et lydsignal, hvis apparatet er tændt på tidspunktet for påmindelsen (herunder når apparatet er tilsluttet til et USB-kabel). vises ikke/udløser ikke et lydsignal, hvis apparatet er tilsluttet og kommunikerer med en Continua Certified manager-enhed. udløser ikke et lydsignal, hvis lydsignalet er slået fra på apparatet. vises ikke/udløser ikke et lydsignal, hvis batterierne skal udskiftes. Sådan indstilles påmindelser Tidspunkterne for påmindelser er foruddefineret i apparatet til 8:00, 12:00, 18:00 og 22:00. Du kan ændre tidspunkterne for påmindelser ved at følge anvisningerne på de følgende sider. Hvis en generel påmindelse indstilles til samme tid som en Efter måltid-påmindelse, vises/udløses et lydsignal for Efter måltid-påmindelsen i stedet for den generelle påmindelse (se afsnittet Efter måltid-påmindelser i dette kapitel for nærmere oplysninger). 4 43

46 4 Apparatindstillinger Påmindelser 1 2 Tænd apparatet ved at trykke kort på. Tryk på fra Hovedmenu for at fremhæve Indstillinger. Tryk på. Tryk på for at fremhæve Flere indstillinger. Tryk på. 3 4 Tryk på eller for at fremhæve Påmindelser. Tryk på. Foruddefinerede tidspunkter for påmindelser vises i displayet. Tryk på for at fremhæve et tidspunkt for påmindelse. Tryk på. 44

47 5 Apparatindstillinger Påmindelser 4 Det foruddefinerede tidspunkt for påmindelse vises. Tryk på eller for at vælge Til eller Fra. Tryk på for at flytte til det valgte. Sådan ændrer du det viste tidspunkt for påmindelsen: Tryk på for at fremhæve Redigér tid. Tryk på. Tryk på eller for at justere hvert felt. Tryk på for at gå til det næste felt. Tryk på for at returnere til den forrige menu. 6 7 angiver, at påmindelsen er indstillet til det viste tidspunkt og automatisk er slået Til. Påmindelsen slås fra ved at trykke på for at fremhæve Fra. Tryk på for at returnere til Påmindelser. Tidspunktet for påmindelsen vises. Tryk på for at indstille yderligere påmindelser, eller tryk på for at returnere til Flere indstill.. 45

48 Apparatindstillinger 4 Efter måltid-påmindelser Efter måltid-påmindelser Efter måltid-påmindelser kan indstilles til at minde dig om at udføre endnu en måling senere, når du tildeler en Før måltid-markør til et blodsukkerresultat. Når en påmindelse udløses, udløses en række lydsignaler, og vises. Efter måltid-påmindelser: slukkes, hvis du isætter en teststrimmel eller trykker på en vilkårlig knap. udsættes til den næste påmindelse, hvis en måling blev udført inden for 15 minutter af en påmindelse. vises ikke/udløser ikke et lydsignal, hvis apparatet er tændt på tidspunktet for påmindelsen (herunder når apparatet er tilsluttet til et USB-kabel). vises ikke/udløser ikke et lydsignal, hvis apparatet er tilsluttet og kommunikerer med en Continua Certified manager-enhed. udløser ikke et lydsignal, hvis lydsignalet er slået fra på apparatet. vises ikke/udløser ikke et lydsignal, hvis batterierne skal udskiftes. Sådan indstilles Efter måltid-påmindelser Når en Før måltid-markør tildeles til et blodsukkerresultat, indstilles en Efter måltid-påmindelse i apparatet. Når blodsukkerresultater markeres med en Efter måltid-markør, giver det flere oplysninger om dine måleresultater som en hjælp til dig og din diabetesbehandler til at holde din diabetes under kontrol. Rådfør dig med din diabetesbehandler for at fastlægge tidspunktet for din Efter måltid-måling. Vælg 1 time, 1,5 time eller 2 timer for Efter måltid-påmindelser. 46

49 Apparatindstillinger Efter måltid-påmindelser Tænd apparatet ved at trykke kort på. Tryk på fra Hovedmenu for at fremhæve Indstillinger. Tryk på. Tryk på for at fremhæve Flere indstillinger. Tryk på. Tryk på for at fremhæve Efter måltid. Tryk på. 47

50 4 Apparatindstillinger Efter måltid-påmindelser Tryk på eller for at fremhæve Til. Tryk på for at flytte til det valgte. Tryk på for at fremhæve Redigér tid. Tryk på. Tryk på eller for at fremhæve 1 time, 1,5 time eller 2 timer efter et måltid for Efter måltid-påmindelser. Tryk på for at flytte til det valgte. Tryk på for at bekræfte og returnere til den forrige menu. 48

51 Apparatindstillinger Sidste resultat Sidste resultat Vælg, om det forrige blodsukkerresultat skal vises med det aktuelle blodsukkerresultat. Måleresultater, der er ældre end 24 timer, vises ikke eller Fra kun det aktuelle blodsukkerresultat 1 vises. Til det forrige blodsukkerresultat 2 vises med det aktuelle blodsukkerresultat. 2 Tænd apparatet ved at trykke kort på. Tryk på fra Hovedmenu for at fremhæve Indstillinger. Tryk på. 49

52 4 Apparatindstillinger Sidste resultat Tryk på for at fremhæve Flere indstillinger. Tryk på. Tryk på for at fremhæve Sidste resultat. Tryk på. Tryk på eller for at fremhæve Til eller Fra. Tryk på for at flytte til det valgte. Tryk på for at bekræfte valget og returnere til den forrige menu. 50

53 Sprog Vælg sproget, der skal vises på apparatet Apparatindstillinger Sprog 4 Tænd apparatet ved at trykke kort på. Tryk på fra Hovedmenu for at fremhæve Indstillinger. Tryk på. Tryk på for at fremhæve Flere indstillinger. Tryk på. Tryk på for at fremhæve Sprog. Tryk på. 4 Tryk på eller for at fremhæve det ønskede sprog. Tryk på for at flytte til det valgte. Tryk på for at bekræfte sproget og returnere til den forrige menu. 51

54 4 Apparatindstillinger Tidsformat Tidsformat Vælg tidsformatet (12 timers eller 24 timers ur), der skal vises på apparatet Tænd apparatet ved at trykke kort på. Tryk på fra Hovedmenu for at fremhæve Indstillinger. Tryk på. Tryk på for at fremhæve Flere indstillinger. Tryk på. Tryk på for at fremhæve Tidsformat. Tryk på. 4 Tryk på eller for at fremhæve 12 timer (am/pm) eller 24 timer. Tryk på for at flytte til det valgte. Tryk på for at bekræfte tidsformatet og returnere til den forrige menu. 52

55 Gennemse data Oversigt Blodsukkerresultater lagres fra de nyeste til de ældste. Apparatet lagrer op til 720 blodsukkerresultater i hukommelsen med målingens klokkeslæt og dato samt alle markører, der er tildelt måleresultatet. Når der er lagret 720 blodsukkerresultater i hukommelsen, slettes det ældste blodsukkerresultat, når der tilføjes et nyt. Kun måleresultater, der er markeret med en markør for fastende, før måltid, efter måltid eller sengetid, inkluderes i gennemsnittet for den pågældende markør. Alle måleresultater inkluderes i de samlede gennemsnit for 7, 14, 30 og 90 dage, uanset hvilken markør, der er tildelt. Kontrolresultater lagres i hukommelsen, men kan ikke gennemses på apparatet. For at få vist de lagrede kontrolresultater skal du overføre dem til et kompatibelt softwareprogram. Kontrolresultater inkluderes ikke i gennemsnit eller blodsukkerrapporter. Når der er lagret 32 kontrolresultater i hukommelsen, slettes det ældste kontrolresultat, når der tilføjes et nyt. w ADVARSEL Du må aldrig ændre din behandling på grundlag af et enkelt måleresultat i hukommelsen. Rådfør dig med din diabetesbehandler, før du ændrer din behandling på grundlag af måleresultater i hukommelsen. 5 53

56 5 Gennemse data Logbog Logbog 1 2 Tænd apparatet ved at trykke kort på. Tryk på fra Hovedmenu for at fremhæve Mine data. Tryk på. Logbog fremhæves. Tryk på eller Tryk på eller for at gennemse Logbog. Det nyeste måleresultat 1. Det næstnyeste måleresultat 2. 54

57 Gennemse data Logbog 5 4 For at få vist detaljer om et måleresultat skal du trykke på eller for at fremhæve måleresultatet. Tryk på. Måleresultatets detaljer, der vises nedenfor, vises kun, hvis funktionen Målområder er slået Til, eller markører blev tildelt til et måleresultat. 1 2 eller eller Det nyeste måleresultat. Det næstnyeste måleresultat. 55

58 5 Gennemse data Gennemsnit Gennemsnit Tænd apparatet ved at trykke kort på. Tryk på fra Hovedmenu for at fremhæve Mine data. Tryk på. Tryk på for at fremhæve Gennemsnit. Tryk på. Tryk på for at fremhæve en kategori (eksemplet her er Samlet). Tryk på. 4 5 eller Tryk på for at fremhæve en tidsperiode (eksemplet her er 90 dage). Tryk på. Tryk på for at returnere til den forrige menu, hvis du vil gennemse en anden tidsperiode, ELLER tryk på eller for at gennemse andre gennemsnit. 56

59 Målprocent Gennemse data Målprocent Funktionen Målprocent giver dig mulighed for at få vist procentdelen af dine blodsukkerresultater i kategorierne Samlet, Før måltid, Efter måltid, Fastende og Sengetid, som er over, inden for eller under målområderne. Målprocentresultater kan vises for 7-, 14-, 30- eller 90-dages tidsperioder. Funktionen Målområder skal indstilles i apparatet for at gennemse målprocentresultater Tænd apparatet ved at trykke kort på. Tryk på fra Hovedmenu for at fremhæve Mine data. Tryk på. Tryk på for at fremhæve Målprocent. Tryk på. Tryk på for at fremhæve en kategori (eksemplet her er Før måltid). Tryk på for at vælge. 57

60 5 4 Gennemse data Målprocent 5 Tryk på for at fremhæve en tidsperiode (eksemplet her er 90 dage). Tryk på. Målprocenten vises (for eksemplet Før måltid). Det samlede antal målinger, der er inkluderet i målprocenten, vises nederst i displayet. Tryk på for at returnere til den forrige menu. 58

61 BEMÆRK Gennemse data Lave/høje data Analysering af dine blodsukkerresultater lagret i apparatet, kan på effektiv vis hjælpe dig og din diabetesbehandler med at fastlægge, i hvor høj grad du har din diabetes under kontrol. Denne analyse er et yderst praktisk værktøj, når der skal foretages forbedringer af din diabeteskontrol. Vær omhyggelig, når du tildeler markører til blodsukkerresultater. Forkerte markører kan få apparatet til at registrere unøjagtige mønstre, hvis funktionen Mønstre er slået Til. Lave/høje data Din diabetesbehandler kan rådgive dig om, hvilket målområde for blodsukker, der er relevant for dig. Det er yderst vigtigt, at du holder dig inden for dit målområde. Funktionen Målområder skal indstilles i apparatet til at dele måleresultaterne ind i Lave/høje data (se afsnittet Målområder i kapitlet Apparatindstillinger for nærmere oplysninger). Lave BS- eller Høje BS-data inkluderer kun resultater, der er over eller under målområderne, der er indstillet i apparatet. Lave BS- eller Høje BS-data spores i apparatet i 30 dage. 5 59

62 Gennemse data 5 Lave/høje data Du kan vælge Lave BS- og Høje BS-resultater for blodsukkerresultaterne i kategorierne Samlet, Før måltid, Efter måltid, Fastende eller Sengetid. Symbol Navn Beskrivelse Samlet Inkluderer lave og høje blodsukkerresultater baseret på de indstillede målområder i apparatet. Før måltid Efter måltid Fastende Du kan få vist lave eller høje måleresultater markeret med en Før måltid-markør for blodsukkerresultaterne i kategorierne Samlet, Før morgenmad, Før frokost, Før aftensmad og Før snack.* Du kan få vist lave eller høje måleresultater markeret med en Efter måltid-markør for blodsukkerresultaterne i kategorierne Samlet, Efter morgenmad, Efter frokost, Efter aftensmad og Efter snack.* Inkluderer lave eller høje fastende blodsukkerresultater markeret med markøren Fastende. Sengetid Inkluderer lave eller høje sengetid-blodsukkerresultater markeret med markøren Sengetid. * Måleresultater for før og efter specifikke måltider er kun tilgængelige, hvis funktionen Mønstre er slået Til. 60

63 1 2 Gennemse data Lave/høje data 5 Tænd apparatet ved at trykke kort på. Tryk på fra Hovedmenu for at fremhæve Mine data. Tryk på. Tryk på for at fremhæve Lave/høje data. Tryk på. 3 eller Hvis funktionen Målområder er slået Til: Tryk på for at vælge Lave eller Høje BS-data (eksemplet her er Høje BS-data). Tryk på. Hvis funktionen Målområder IKKE har været slået Til i de sidste 30 dage: Denne meddelelse vises på apparatet (se afsnittet Målområder i kapitlet Apparatindstillinger for nærmere oplysninger om at slå funktionen Målområder til). 61

64 Gennemse data 5 Lave/høje data 4 Tryk på for at fremhæve en kategori (eksemplet her er Før måltid). Tryk på. Hvis måleresultater med detaljerede måltidsmarkører er lagret i logbogen: Apparatet kan anmode dig om at vælge at vise detaljerede kategorier. Tryk på for at fremhæve en kategori (eksemplet her er før Morgenmad). Tryk på. 5 eller De valgte data vises (eksemplet her er Høje BS-data). Tryk på Tryk på for at returnere til den forrige menu. for at gennemse måleresultaterne. 62

65 BEMÆRK Gennemse data Mønstre Analysering af dine blodsukkerresultater lagret i apparatet kan på effektiv vis hjælpe dig og din diabetesbehandler med at fastlægge, i hvor høj grad du har din diabetes under kontrol. Denne analyse er et yderst praktisk værktøj, når der skal foretages forbedringer af din diabeteskontrol. Vær omhyggelig, når du tildeler markører til blodsukkerresultater. Forkerte markører kan få apparatet til at registrere unøjagtige mønstre, hvis funktionen Mønstre er slået Til. Mønstre Funktionen Mønstre viser kun aktive Lave mønstre eller Høje mønstre baseret på markører, der er tildelt blodsukkerresultater i de sidste 7 dage. Et mønster registreres, når 2 under mål- eller 3 over mål-måleresultater med samme markør registreres inden for en 7-dages periode. Mønstre kan vises på apparatet på 3 måder: 5 eller eller når en valgmulighed for mønstre vises nederst i Hovedmenu. fra Mine data i Hovedmenu. hvis meddelelsen Nyt mønster registreret vises i displayet, når der udføres en blodsukkermåling. 63

66 Gennemse data 5 Mønstre Mønstre registreret af apparatet kan vises i hovedmenuen som: Mønstre Der er registreret høje og lave mønstre Mønstre kan inkludere Højt mønster/ Der er registreret et eller flere høje mønstre Høje mønstre Lavt mønster/ Lave mønstre Ingen mønstre Tom Der er registreret et eller flere lave mønstre Ingen aktive mønstre baseret på måleresultater fra de sidste 7 dage Funktionen Mønstre er slået Fra følgende blodsukkerresultater markeret med markører: Før morgenmad, Efter morgenmad, Før frokost, Efter frokost, Før aftensmad, Efter aftensmad, Før snack, Efter snack, Fastende eller Sengetid (se afsnittet Sådan tildeles markører til blodsukkerresultater i kapitlet Blodsukkermålinger). 64

67 Gennemse data Mønstre Tænd apparatet ved at trykke kort på. Tryk på fra Hovedmenu for at fremhæve valgmuligheden for mønstre nederst på skærmen (eksemplet her er Mønstre). Tryk på. Tryk på eller for at fremhæve Lave mønstre eller Høje mønstre (eksemplet her er Lave mønstre). Tryk på for at vælge. Tryk på for at fremhæve en kategori, der skal gennemses (eksemplet her er Før morgenmad). Tryk på. 4 eller Tryk på for at gennemse måleresultaterne. Tryk på for at returnere til den forrige menu. 65

68 Gennemse data 5 Trådløs dataoverførsel Trådløs dataoverførsel Denne funktion giver dig mulighed for at overføre data trådløst fra apparatet til en anden enhed Tænd apparatet ved at trykke kort på. Tryk på fra Hovedmenu for at fremhæve Mine data. Tryk på. Tryk på for at fremhæve Dataoverførsel. Tryk på. Tryk på for at vælge Trådløs. Tryk på. 66

69 4 Gennemse data Trådløs dataoverførsel 5 eller Hvis en enhed ikke er pardannet med apparatet: Apparatet anmoder dig om at pardanne en enhed med apparatet (se afsnittet Pardannelse første gang i kapitlet Trådløs kommunikation og apparatpardannelse for nærmere oplysninger). Hvis apparatet allerede er pardannet med mindst en enhed: Tryk på eller for at vælge en trådløs enhed for dataoverførsel. 5 Apparatet overfører dataene til enheden. 67

70 Gennemse data 5 Dataoverførsel via et USB-kabel Dataoverførsel via et USB-kabel Denne funktion giver dig mulighed for at overføre data fra dit apparat til særlig software til diabetes management på en pc vha. et USB-kabel Sæt det lille stik på USB-kablet ind i apparatet. Sæt det store stik på USB-kablet ind i en USB-port på pc en. Hvis apparatet er slukket, tændes det nu. Start softwaren beregnet til dataanalyse, og iværksæt en dataoverførsel. 68

71 4 Gennemse data Dataoverførsel via et USB-kabel 5 Apparatet overfører dataene til softwaren. 69

72 5 Gennemse data 70

73 Oversigt Trådløs kommunikation og apparatpardannelse Du har mulighed for trådløst og automatisk at synkronisere din diabetesinformation med en mobil enhed. Oprettelse af en forbindelse mellem apparatet og den anden enhed kaldes pardannelse. Du skal have et program på din mobile enhed, der kan tage imod apparatets data. 6 Indstilling Valg Funktion Flytilstand Til / Fra Vælg, om der er adgang til trådløs kommunikation. Til trådløs kommunikation er ikke tilgængelig. Fra trådløs kommunikation er tilgængelig. Standardenhed Liste over enheder, der er pardannet med apparatet Hvis mere end 1 enhed er pardannet, skal du vælge enheden, som funktionerne Auto-send og Synkronisér tid skal kommunikere med. Auto-send Til / Fra Vælg, om data automatisk skal sendes til enheden, der som standard er pardannet, efter hver måling. Til data sendes automatisk til enheden, der som standard er pardannet. Fra data sendes ikke automatisk til enheden, der som standard er pardannet. 71

74 6 Trådløs kommunikation og apparatpardannelse Indstilling Valg Funktion Synkronisér tid Til / Fra Vælg, om klokkeslæt og dato skal synkroniseres med enheden, der som standard er pardannet. Til klokkeslættet og datoen på apparatet synkroniseres med klokkeslættet og datoen på enheden, der som standard er pardannet. Fra klokkeslættet og datoen på apparatet synkroniseres ikke med klokkeslættet og datoen på enheden, der som standard er pardannet. Pardannelse Pardan enhed / Slet pardannelse Vælg at pardanne en enhed eller at slette en pardannet enhed. 72

75 Trådløs kommunikation og apparatpardannelse Pardannelse første gang Pardannelse første gang Trinene nedenfor beskriver fremgangsmåden for pardannelse første gang. Op til 5 enheder kan pardannes med apparatet på ethvert givet tidspunkt. Hver enhed skal pardannes særskilt med apparatet. Apparatet og enheden, der skal pardannes, skal være placeret maksimalt 1 meter fra hinanden Klargør enheden til pardannelse. Se anvisningerne knyttet til enheden for oplysninger om pardannelse. Tænd apparatet ved at trykke kort på. Tryk på fra Hovedmenu for at fremhæve Indstillinger. Tryk på. Tryk på for at fremhæve Trådløs. Tryk på. 73

76 6 4 Trådløs kommunikation og apparatpardannelse Pardannelse første gang 5 Pardan enhed vises. Tryk på for at fremhæve Ja for at pardanne en enhed. Tryk på. Apparatet viser sin kode. 6 7 Den mobile enhed viser en liste over fundne enheder, inklusive apparatet. Vælg apparatet på listen. Når du anmodes om det, skal du indtaste koden fra trin 5, der vises på apparatet, i enheden, der skal pardannes. Når pardannelsen er fuldført, vises og navnet på den pardannede enhed. Tryk på for at returnere til den forrige menu. 74

77 Trådløs kommunikation og apparatpardannelse Flytilstand Flytilstand Vælg, om der er adgang til trådløs kommunikation, eller om der ikke er. Når Flytilstand er slået til, vises på titellinjen, og trådløs kommunikation er ikke tilgængelig Tænd apparatet ved at trykke kort på. Tryk på fra Hovedmenu for at fremhæve Indstillinger. Tryk på. Tryk på for at fremhæve Trådløs. Tryk på. Flytilstand fremhæves. Tryk på. 4 Tryk på eller for at fremhæve Til eller Fra. Tryk på for at flytte til det valgte. Tryk på for at bekræfte valget og returnere til den forrige menu. Hovedmenu med apparatet i flytilstand. 75

Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Patientmåling for sundhedspersonale Kapitel 3: Kontrolmåling for sundhedspersonale

Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Patientmåling for sundhedspersonale Kapitel 3: Kontrolmåling for sundhedspersonale Indhold Kapitel 1: Indledning... 7 Accu-Chek Performa apparatet... 7 Kodning af apparatet... 9 Indstilling af klokkeslæt og dato før ibrugtagning... 11 Sådan anvendes Accu-Chek Performa systemet... 13

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

Accu Chek Mobile. Brugsanvisning

Accu Chek Mobile. Brugsanvisning ONR 2261 Hagedorn 21223 V5/1 man_06456260001_02_darow_154x127mm Black (2012) Frau Horrix V5/2 man_06456260001_02_darow_154x127mm Cyan V5/3 man_06456260001_02_darow_154x127mm Magenta V5/4 man_06456260001_02_darow_154x127mm

Læs mere

System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l 13.10 BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler.

System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l 13.10 BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler. System til måling af blodsukker 12:24 l 13.10 5.2 mmol Før måltid L Påmind Valg BRUGERVEJLEDNING Bruger Bayers Contour Next teststrimler. TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next USB-system til måling af blodsukker

Læs mere

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning

Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT. Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning ACCU-CHEK Aviva BLODSOCKERMÄTARE / VERENSOKERIMITTARI BLODSUKKERAPPARAT / BLODSUKKERAPPARAT Bruksanvisning Käyttöohje Brugermanual Bruksanvisning Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater

Læs mere

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger.

System til blodsukkermåling. Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Br u g e r - vejledning. Anvisninger. System til blodsukkermåling Brugervejledning 1 Brugervejledning Tak fordi du har valgt OneTouch! OneTouch Verio Pro systemet til blodsukkermåling

Læs mere

Brugsanvisning. Accu-Chek Aviva Insight diabetes manager

Brugsanvisning. Accu-Chek Aviva Insight diabetes manager Brugsanvisning Accu-Chek Aviva Insight diabetes manager Indhold 1 Din diabetes manager 1 1.1 Indledning 1 1.2 Om denne brugsanvisning 3 1.3 Oversigt over Accu Chek Aviva Insight diabetes manager 4 1.4

Læs mere

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING

System til måling af blodsukker 5.2. mmol/l. Før Måltid. Se Muligheder. Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING System til måling af blodsukker 13.10.12 12:24 mmol/l 5.2 Se Muligheder Før Måltid Bruger kun Bayers Contour Next blodsukker teststrimler BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next system til

Læs mere

System til blodsukkermåling. Brugerguide. Erstatter brugervejledningen

System til blodsukkermåling. Brugerguide. Erstatter brugervejledningen System til blodsukkermåling Brugerguide Erstatter brugervejledningen AW 06647502A Revisionsdato: 11/2010 Indhold: Lær systemet at kende 1 Sådan indstilles apparatet 4 Sådan måler du dit blodsukker 8 Sådan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play.

BRUGERVEJLEDNING. Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play. System til måling af blodsukker Anvendes sammen med CONTOUR DIABETES app, der kan downloades fra App Store SM eller Google Play. Anvender kun CONTOUR NEXT-blodsukkerteststrimler. BRUGERVEJLEDNING TILSIGTET

Læs mere

Diabetes management app. Brugsanvisning

Diabetes management app. Brugsanvisning Diabetes management app Brugsanvisning Accu-Chek Connect diabetes management app Oversigt Accu-Chek Connect diabetes management app en (herefter kaldet app en) er udviklet for at hjælpe dig med: Overførsel

Læs mere

W VIGTIGE ANVISNINGER OM BLODSUKKERMÅLING

W VIGTIGE ANVISNINGER OM BLODSUKKERMÅLING W VIGTIGE ANVISNINGER OM BLODSUKKERMÅLING W En forkert udført blodsukkermåling kan føre til forkerte måleresultater; herved er der risiko for, at der træffes forkerte beslutninger vedrørende behandlingen,

Læs mere

Velkommen til dit nye ihealth produkt

Velkommen til dit nye ihealth produkt Velkommen til dit nye ihealth produkt Tak fordi du købte ihealth trådløs blodsukkermåler (BG5). Din blodsukkermåler er designet til at skulle bruges med den gratis ihealth Gluco-Smart App til din telefon.

Læs mere

Diabetesmålesystem. Brugervejledning

Diabetesmålesystem. Brugervejledning Diabetesmålesystem Brugervejledning Indholdsfortegnelse Velkommen 1 1 Vigtige ting, som du skal vide om dit Precision Xceed diabetesmålesystem 3 Tilsigtet brug 3 Sådan fungerer dit Precision Xceed diabetesmålesystem

Læs mere

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning

Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugsanvisning Accu-Chek Mobile SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugsanvisning Blodsukkermålesystemet inklusive alle bestanddele skal opbevares utilgængeligt for børn under 3 år. Der er fare for kvælning, hvis smådele (f.eks.

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

BLODSUKKERAPPARAT Roche USA 50874 V7/5 06410219001(02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning

BLODSUKKERAPPARAT Roche USA 50874 V7/5 06410219001(02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Roche USA 50874 V7/1 06410219001(02) Black Proof Print Number 209 Roche USA 50874 V7/2 06410219001(02) Cyan Proof Print

Læs mere

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11

Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Brugerpjece Forhandlet af: Abbott Scandinavia AB Abbott Diabetes Care Hemvärnsgatan 9 171 54 Solna Sverige 020-190 11 11 Abbott Oy Abbott Diabetes Care Pihatörmä 1 B 02240 Espoo Suomi 0 800 555 500 Abbott

Læs mere

System til blodsukkermåling. Apparat og elektronisk logbog i ét. Brugervejledning

System til blodsukkermåling. Apparat og elektronisk logbog i ét. Brugervejledning System til blodsukkermåling Apparat og elektronisk logbog i ét Brugervejledning UltraSmart System til blodsukkermåling Brugervejledning i Symboler: SN Serienummer LOT IVD Lot-nummer In Vitro diagnostisk

Læs mere

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug 1 UASure System til måling af urinsyre i blodet Brugermanual In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug Læs brugervejledningen omhyggeligt før monitoren tages i brug 2 Indholdsfortegnelse: Kittet indeholder

Læs mere

SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02.

SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02. SAP-Nummer 524208 Sprachvariante 017 Erstellversion 2 Packmittel erstellt am 30.01.2014 / Perleth Packmittel geändert am 05.02.2014 / Perleth Abmessungen Format (B x H) 101,6 x 139,7 mm Farben Cyan Magenta

Læs mere

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE AW 06657401A Revisionsdato: 09/2009 Indhold: Lær systemet at kende 1 Sådan indstiller du klokkeslæt og dato og koder apparatet 4 Sådan tester du dit blodsukker 8

Læs mere

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC

Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Type 1 DIABETESBEHANDLINGENS ABC Hvad er diabetes? Type 1-diabetes er en stofskiftelidelse, som betyder, at bug - spytkirtlen ikke længere producerer insulin. Det får sukker - indholdet i blodet til at

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

Compact Plus. Brugermanual SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche.

Compact Plus. Brugermanual SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche. ACCU-CHEK Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugermanual 0088 ACCU-CHEK and SOFTCLIX are trademarks of Roche. Roche Diagnostics GmbH D-68298 Mannheim, Germany www.accu-chek.com 0 4573153001(01)

Læs mere

Der skal være et klart formål med at måle blodsukker.

Der skal være et klart formål med at måle blodsukker. er undervist i måling og tolkning af Side 1 af 6 Hvilke patienter skal / må der måles blodsukker på er undervist i måling og tolkning af blodsukker Der skal være et klart formål med at måle Du skal overveje

Læs mere

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her.

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. DANSK 2. Systemoversigt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMEL PORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAP OP/NED ( / ) KNAPPERNE TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. ENTER ( ) KNAP Tryk, og hold 2 sekunder

Læs mere

Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugermanual

Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING. Brugermanual ACCU-CHEK _CP_LCM_Manual_DA final.indd 1 Compact Plus SYSTEM TIL BLODSUKKERMÅLING Brugermanual 20.6.2007 17:56:48 På emballagen, på apparatets typeplade samt på fingerprikkeren anvendes følgende symboler,

Læs mere

BRUGSANVISNING. Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N

BRUGSANVISNING.  Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N DK BRUGSANVISNING www.hedia.dk Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N hello@hedia.dk www.hedia.dk Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N hello@hedia.dk side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKTION.... 3

Læs mere

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger. 1 Formålet med dette dokument

Politik til beskyttelse af personlige oplysninger. 1 Formålet med dette dokument Politik til beskyttelse af personlige oplysninger 1 Formålet med dette dokument Dette dokument indeholder en forklaring af indsamlingen og anvendelsen af personlige oplysninger i forbindelse med Accu-Chek

Læs mere

Brugsanvisning. Hedia diabetes applikation Ole Maaløes vej København N Denmark

Brugsanvisning. Hedia diabetes applikation Ole Maaløes vej København N Denmark Brugsanvisning Hedia diabetes applikation Ole Maaløes vej 3 2200 København N Indholdsfortegnelse INDHOLD... 3 1. FORMÅLET MED HEDIA... 3 1.0 INSULINGUIDE... 3 1.1... 3 1.2 ADVARSEL... 3 1.1 KLINISKE BEREGNINGER

Læs mere

Aviva Combo BLODSUKKERAPPARAT. Avanceret brugervejledning

Aviva Combo BLODSUKKERAPPARAT. Avanceret brugervejledning Aviva Combo BLODSUKKERAPPARAT Avanceret brugervejledning Indhold Indledning 5 1 Bolusguide 7 1.1 Oversigt 8 1.2 Før du bruger bolusguiden 10 1.3 Beregning og tilførsel af bolus vha. bolusguiden 13 2 Tilførsel

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ANVENDER BAYERS CONTOUR TESTSTRIMLER

BRUGERVEJLEDNING ANVENDER BAYERS CONTOUR TESTSTRIMLER SYSTEM TIL MÅLING AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING ANVENDER BAYERS CONTOUR TESTSTRIMLER 1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL 60018 T 847.296.6000 DATE: August 31, 2009 CLIENT: Bayer Health Care DESCRIPTION:

Læs mere

Brugervejledning. Diabetesbehandlingssoftware Til brug med FreeStyle Optium Neo og FreeStyle Precision Neo

Brugervejledning. Diabetesbehandlingssoftware Til brug med FreeStyle Optium Neo og FreeStyle Precision Neo Brugervejledning Diabetesbehandlingssoftware Til brug med FreeStyle Optium Neo og FreeStyle Precision Neo ART30252-024_rev-B.indd 1 Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger om FreeStyle Auto-Assist Neo-softwaren...1

Læs mere

Brugermanual. In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning

Brugermanual. In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning Brugermanual In vitro-diagnostisk udstyr til selvtestning APPARAT 1. DISPLAY 2. NAVIGERINGSPANEL 3. STRIMMELHOLDER 4. TIL PC-FORBINDELSE 5. TEMPERATURFØLER 1 5 2 3 4 NAVIGERINGSPANEL 1. TÆND/SLUK KNAP

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE. Erstatter brugervejledningen

System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE. Erstatter brugervejledningen System til blodsukkermåling BRUGERGUIDE Erstatter brugervejledningen AW 06640701A Rev. dato: 05/2009 Indhold: Sådan indstiller du blodsukkerapparatet 1 Sådan tester du dit blodsukker 5 Sådan føjer du måltids-

Læs mere

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37 Føling Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? Blodsukker mmol/l 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 tid 3.0 08.00 08.30 09.00 09.30 Personer uden diabetes

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af

Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af Bruger vejledning model MyGlucoHealth meter MGH-BT 1 og MGH-1 Forhandles i Skandinavien af CuraTec Aps Scandinavian Trade Building Gydevang 39 41 DK -3450 Allerød curatec@mail.dk www.curatec.dk Hurtigt

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af diabetesartikler 2015 til Jysk Fællesindkøb. Ja, svarene skal indsættes i cellerne G28 G30

Spørgsmål og svar. Udbud af diabetesartikler 2015 til Jysk Fællesindkøb. Ja, svarene skal indsættes i cellerne G28 G30 Spørgsmål og svar Udbud af diabetesartikler 2015 til Jysk Fællesindkøb Dato Spørgsmål Svar Besvaret d. 1. 11.9.2012 Bilag 4 Kravspecifikation Ordregiver ønsker at tilbudsgiver besvarer pkt. 19-21 vedr.

Læs mere

TargetScale 2 Body Analysis Scale Quick Start Guide. ~ Side 1 ~

TargetScale 2 Body Analysis Scale Quick Start Guide. ~ Side 1 ~ TargetScale 2 Body Analysis Scale Quick Start Guide ~ Side 1 ~ VIGTIG INFORMATION! Læs guiden grundigt før du bruger denne enhed, især sikkerhedsforskrifterne, og behold denne guide til fremtidigt brug.

Læs mere

Læser- og sensordemokit. Lommeguide

Læser- og sensordemokit. Lommeguide Læser- og sensordemokit Lommeguide Indhold Tilsigtet anvendelse... 1 Systemoversigt... 1 Læser.................................................... 3 Sensor...................................................

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner.

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. 40 Brugermanual Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. Hovedfunktioner 2 1 Varm op Mål Min. Varighed spm Maks. min. 2 3 4 Tilbehør Rider 40 kommer med følgende tilbehør:

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Det er vig gt at dine målinger laves rig gt, så du kan få den re e behandling. Her kan du se hvordan du skal gøre.

Det er vig gt at dine målinger laves rig gt, så du kan få den re e behandling. Her kan du se hvordan du skal gøre. S blodtryk og din puls Det er vig gt at dine målinger laves rig gt, så du kan få den re e behandling. Her kan du se hvordan du skal gøre. Blodtryk kan måles både siddende og stående. A al med din sundhedsfaglige,

Læs mere

Xi4Kort funktionsoversigt

Xi4Kort funktionsoversigt Xi4Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens etiketrum.

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Brugsanvisning, oversættelse

Brugsanvisning, oversættelse Brugsanvisning, oversættelse Funktionsbeskrivelse Top 1. Display (LCD) 2. Read =tryk for Aflæsning 3. Zero =Nulstil 4. ON/Off Tænd/ sluk 5. Primær display 6. Sekundær display 7. Rustfri stål brønd til

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

nüvi lynstartvejledning

nüvi lynstartvejledning nüvi 510 lynstartvejledning Vigtige oplysninger Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Advarsel: Dette produkt

Læs mere

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt

Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt Xi4 /RXi4 Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Printerkomponenter Figur viser komponenterne i printerens

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Diabetes Målebog. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. måling blodsukker døgnprofiler urin. måling blodsukker døgnprofiler urin

Diabetes Målebog. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. måling blodsukker døgnprofiler urin. måling blodsukker døgnprofiler urin Hjemmemåling lægebesøg insulin doser medicin måling blodsukker døgnprofiler urin sukker egenomsorg mmol/l HbA1C hjemmemåling lægebesøg insulin doser medicin måling blodsukker døgnprofiler urin sukker egenomsorg

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Læs dette inden du starter!

Læs dette inden du starter! Læs dette inden du starter! DM50 Serie Hurtig installations vejledning Din nye maskine er designet således at du selv kan installere den, samt begynde at frankere post på kort tid. For at opnå en vellykket

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Installations- og opdateringsguide for OpenTele klienter 09. marts 2015 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Installation af Android klient

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

B. Braun Space GlucoseControl (SGC)

B. Braun Space GlucoseControl (SGC) B. Braun Space GlucoseControl (SGC) Quickguide Gyldig for software I9305_C Automated Infusion Systems Opstart af ny behandling 1. TÆND insulinpumpen, vælg insulin fra lægemiddellisten og vent på forbindelse

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Patientvejledning. Tilhører:

Patientvejledning. Tilhører: Patientvejledning Tilhører: Icare HOME (Model: TA022) PATIENTVEJLEDNING TA022-35 DA-3.1 3 Introduktion I denne vejledning får du instruktion i brugen af Icare HOME tonometer. Sørg for at læse alle vejledningens

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

ON!Track Mobil brugermanual

ON!Track Mobil brugermanual ON!Track Mobil brugermanual Indhold Hvad er ON!Track?... 2 Hvordan downloades ON!Track fra App Store?... 3 Hvordan navigeres i ON!Track Mobile App?... 8 Hvordan tilføjes et generisk aktiv?... 17 (a) Tilføj

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP mobil fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien

sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien 304921-081 Getting Started.book Page i Tuesday, May 27, 2003 3:24 PM sådan kommer du i gang hp ipaq Pocket PC h5500-serien Dokumentets bestillingsnr.: 304921-081 Maj 2003 304921-081 Getting Started.book

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

øjeblikkelige bolusmængde. Tryk

øjeblikkelige bolusmængde. Tryk Slå flytilstanden til eller fra 1 Tryk på o på statusskærmen for at flytte til hovedmenu. 2 Hovedmenuskærmen vises. Tryk på z for at flytte til Tilstande. Tryk på o for at vælge. 3 Menuskærmen Tilstande

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere