Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform"

Transkript

1 Dialog 4186 High BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties and make the following settings: Width: 15,4 cm (Important!) Height: 11,2 cm (May be smaller) Top: 5,3 cm (Important!) Left: -0,3 cm (Important!) This text should then be hidden.?

2 DA/LZTBS R1A Ericsson Enterprise AB

3 Indhold Indhold side Velkommen... 4 Beskrivelse... 6 Sikkerhedsinstruktioner Indgående opkald Udgående opkald Under opkald Viderestilling Fraværsinformation Mailbox-system Gruppefunktioner Andre nyttige funktioner Sikkerhed Least Cost Routing Indstillinger Tilbehør Nyttige tips Montering Fejlfinding Ordliste Indeks

4 Velkommen Velkommen Velkommen til brugervejledningen til Dialog 4186 High i BusinessPhone kommunikationsplatformen fra Ericsson. BusinessPhone kommunikationsplatformen består af BusinessPhone 50, BusinessPhone 128i og BusinessPhone 250. Denne brugervejledning beskriver de funktioner, der er relateret til version 5.1 eller nyere versioner af BusinessPhone kommunikationsplatformen. Nogle funktioner fungerer eventuelt ikke i tidligere versioner af systemet og/eller kan være beskyttede af en licens, som skal købes separat. Brugervejledningen beskriver funktionerne i BusinessPhone kommunikationsplatformen og Dialog 4186 High med standardprogrammering. Der er muligvis nogle forskelle i forhold til, hvordan din telefon er programmeret. Kontakt din systemadministrator for yderligere information. Den nyeste version af denne brugervejledning kan også downloades fra: 4

5 Velkommen Copyright Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må gengives, gemmes i systemer, hvorfra den kan hentes frem, eller i nogen form eller på nogen måde overføres elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra udgiveren, undtagen hvis det sker i overensstemmelse med følgende betingelser. Hvis denne publikation står til rådighed gennem Ericsson media, giver Ericsson tilladelse til at downloade og udskrive kopier af indholdet i dette dokument, såfremt det kun er til private formål og ikke med gengivelse for øje. Denne publikation eller dele deraf må hverken ændres, modificeres eller bruges kommercielt. Ericsson er ikke ansvarlig for skader, som opstår ved brug af en ulovligt ændret publikation. Garanti ERICSSON GIVER INGEN GARANTI AF NOGEN ART FOR DETTE MATERIALE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Ericsson er hverken ansvarlig for fejl i dette dokument eller for tilfældig beskadigelse eller følgeskader i forbindelse med levering eller anvendelse af dette materiale. Overensstemmelseserklæring Ericsson Enterprise AB, S erklærer hermed, at denne telefon er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i R&TTE direktiv 1999/5/EU. Yderligere oplysninger findes på internettet: 5

6 Beskrivelse Beskrivelse (bagside) 20 6

7 Beskrivelse 1 Display 2x24 tegn. Se afsnit Displayinformation på side 9. 2 Alarm For at indstille eller se en alarm. Se afsnit Alarm på side Rul til venstre Rul til venstre i genkaldslisten, menuer og telefonbogen. 4 Rul til højre Rul til højre i genkaldslisten, menuer og telefonbogen. 5 Telefonbog For at få adgang til det integrerede navnekatalog. Se afsnit Telefonbog på side Programmering a. For at aktivere programmeringsmodus. b. For at vise varigheden af det sidst indgående opkald. Se afsnit Opkaldsvarighed på side Slet a. For at slette den sidste indtastning samt funktionen backspace. b. For at annullere en alarm. Se afsnit Alarm på side Pause Bruges ikke i forbindelse med BusinessPhone kommunikationsplatformen. 9 Genkald Genkald af det sidst valgte nummer. De sidste 20 valgte numre gemmes med henblik på, at der kan ringes op til dem igen. Se afsnit Genkald af sidste nummer på side Ventende meddelelse Et blinkende lys indikerer en ventende meddelelse. Se afsnit Mailbox-system på side Programmerbare knapper Ti taster (inklusive tast for ventende meddelelse) med henblik på at gemme numre, som der ofte ringes op til. Der kan gemmes to numre pr. tast, se afsnit Opkald ved hjælp af navn på side Mute a. Tænd eller sluk for mikrofonen i håndsæt, headset eller ved håndfri betjening. Se afsnit Under opkald på side 23. b. Afbryd ringetonen midlertidigt, når telefonen ikke benyttes. Se afsnit Mute på side Tast for højttaler For håndfri modus. Se afsnit Under opkald på side 23. 7

8 Beskrivelse 14 Tast for headset Se afsnit Headset på side R-tast For at foretage en forespørgsel, transportere et opkald eller etablere en konference, se afsnit Under opkald på side 23. Bemærk: Nogle gange er det nødvendigt at ændre R-tastens flash-tid, se afsnit Flash-tid på side Regulering af lydstyrken For at regulere lydstyrken i håndsæt, headset og højttaler. Se afsnit Lydstyrke for håndsæt, højttaler og headset på side Mikrofon 18 Højttaler 19 Kontakt for Prog tændt/slukket For at aktivere eller deaktivere programmeringstasten. Se afsnit Indstillinger på side Tast for ventende meddelelse For at tænde eller slukke for indikation af ventende meddelelse. Også brugt til at vende polariteten ved krydsede ledningskabler. Se afsnit Indstillinger på side Dataport For at forbinde et modem, en PC eller andet telefonudstyr. 22 Strømadapter For at forbinde telefonen til strømforsyningen. 23 Håndsæt med høreapparatsfunktion Bemærk: Håndsættet kan tiltrække og fastholde små metaldele i området ved ørehætten. 8

9 Beskrivelse Displayinformation Displayet giver dig et visuelt feedback på alle de handlinger, du foretager. Når telefonen ikke benyttes, viser den øverste linie dit navn og lokalnummer (hvis dette er programmeret, se afsnit Telefon ID på side 71). Den nederste linie viser dato og tidspunkt. HANSEN :55 Under et opkald viser displayet opkaldets varighed i den øverste linie til højre. Hvis du har ringet op, vises nummeret, som der er ringet op til, forneden til højre: HANSEN :01: Displayet hjælper dig også ved programmering ved at vise den aktiverede menu f.eks.: HEADSET PRESET 9

10 Beskrivelse Toner & signaler Toner kan høres i håndsættet. Klartone (System klar til at acceptere cifre) Speciel klartone (Systemet er klar til at acceptere cifre. Den specielle klartone angiver en aktiv viderestilling, en aktiv fraværsinformation eller en ventende meddelelse.) Ringetone (Ringesignal til kaldte part) Speciel ringetone - gentaget efter 4 s - gentaget efter 4 s Optagettone (Kaldte part er optaget) Tone for nummer, som ikke kan kontaktes (Kaldte nummer ikke tilgængeligt eller ledigt) Tone for ventende opkald Spærretone (Opkald kan ikke udføres pga. overbelastning eller blokeret kaldt part) Verifikationstone (Verifikation af adgang til anmodet funktion) Indbrydningstone (Sendt til alle parter under indbrydning) Telefonen udsender ringesignaler. Internt ringesignal Eksternt ringesignal - gentaget efter 4 s - gentaget efter 4 s Signal for automatisk tilbagekald Bemærk: Tonerne og ringesignalerne i denne vejledning refererer til standardsystemet, men kan variere mellem forskellige lande. 10

11 Sikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner Når du bruger din telefon, skal du sørge for altid at følge de grundliggende sikkerhedsforanstaltninger for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød og personskade. Vær opmærksom på følgende: Apparatet må ikke anvendes i nærheden af vand, f.eks. i nærheden af et badekar, en håndvask eller en vaskebalje, i en våd kælder eller i nærheden af en swimmingpool. Undgå at benytte telefonen (bortset fra trådløse telefoner) i tordenvejr. Der kan være risiko for elektrisk stød ved lynnedslag. Brug ikke telefonen til at anmelde en gasutæthed, hvis du befinder dig i nærheden af utætheden. Brug kun den strømadapter, som blev leveret sammen med telefonen. Håndsættet kan tiltrække og fastholde små metaldele i området ved ørehætten. 11

12 Indgående opkald Indgående opkald Et ringesignal indikerer et indgående internt eller eksternt opkald. u Besvarelse af opkald Løft håndsættet. Â ÄÂ Håndfri Du kan også besvare et opkald ved at benytte den håndfri betjening. Tryk uden at løfte håndsættet. Du er forbundet til personen, der ringer op, via højttaleren og mikrofonen. Tryk for at afslutte det håndfrie opkald. Í ÏÍ Headset Hvis et headset er forbundet til din telefon: Tryk uden at løfte håndsættet. Du er forbundet til personen, der ringer op, via headset. Tryk for at afslutte et opkald med headset. 12

13 Indgående opkald uz Til et andet lokalnummer (opkaldsindtrækning) Du kan besvare et opkald til et andet lokalnummer fra enhver telefon på kontoret. Løft håndsættet og ring op til det lokalnummer, som ringer op. Du får optagettone. 6 Tryk. Bemærk: Nummeret for besvarelse af opkald til et andet lokalnummer kan variere fra land til land, se tabel Alternativ programmering af vent, automatisk tilbagekald, opkaldsindtrækning, indbrydning på side 66. Besvarelse af et andet opkald Se afsnit Ventende opkald på side 28. Lydløs ringning É Denne funktion er praktisk, når du ikke vil forstyrres af, at telefonen ringer. Når telefonen ikke er i brug: Tryk for at slukke midlertidligt for ringetonen. Tasten for mute blinker med korte mellemrum, og displayet viser følgende: HANSEN 4711 RINGER OFF :55 Hvis du modtager et indgående opkald, mens ringesignalet er afbrudt, skifter displayet mellem RINGER OFF (ringesignal afbrudt) og INCOMING CALL (indgående opkald). Tryk på en tast for at tænde for ringetonen igen. 13

14 Udgående opkald Udgående opkald u z 0z Foretagelse af opkald Således foretages interne og eksterne opkald: Løft håndsættet. Indtast enten et navnekatalognummer for at foretage et internt opkald. Eller: Indtast cifret/cifrene for adgang til den eksterne linie og derefter det ønskede eksterne nummer. Bemærk: Det afhænger af systemets konfiguration, hvilket ciffer der skal tastes for at få adgang til den eksterne linie. Displayet viser det kaldte nummer forneden: d HANSEN :00: Læg håndsættet på igen for at afslutte opkaldet. Bemærk: Hurtigt opkald, se afsnit Fælles kortnumre på side 20 og Opkald ved hjælp af navn på side

15 Udgående opkald  z Ä Håndfri Du kan også foretage opkald ved at benytte den håndfri betjening. Tryk uden at løfte håndsættet. Indtast nummeret. Du er forbundet til personen, der ringer op, via højttaleren og mikrofonen. Tryk for at afslutte det håndfrie opkald. Í z ÏÍ Headset Hvis et headset er forbundet til din telefon: Tryk uden at løfte håndsættet. Indtast nummeret. Du er forbundet til personen, der ringer op, via headset. Tryk for at afslutte et opkald med headset. 15

16 Udgående opkald Genkald af sidste nummer Når du foretager et opkald, gemmer systemet automatisk alle indtastede cifre, uanset om opkaldet blev besvaret eller ej. Din telefon gemmer de sidste 20 numre, som du har ringet op til manuelt, sammen med information om opkaldsposition og opkaldsvarighed for hvert nummer. Gemte numre kan bestå af maksimalt 24 cifre. Det sidst indtastede nummer er altid det første, som vises i displayet, når du trykker på tasten for genkald, f.eks.: POS 1 00:01: eller u POS 1 betyder at nummeret er gemt på den første position. Hvis du har ringet op til det samme nummer mere end en gang, gemmes dette nummer kun en gang. µ Tryk på tasten for genkald. Diplayet viser nummeret, som der sidst er blevet ringet op til. Hvis du har brug for et andet nummer: Tryk for at rulle igennem genkaldslisten. Når det ønskede nummer vises i displayet: Løft håndsættet. Nummeret vises i displayet, mens der ringes op, og under opkaldet. 16

17 Udgående opkald Telefonbog Din telefon er udstyret med en telefonbog, hvor du kan gemme op til 50 katalogindgange (navne og numre). Du kan få adgang til og ændre telefonbogen via tasten for telefonbog. Telefonbogen viser en liste med alle navne i alfabetisk orden. Du kan tilføje, slette eller redigere navne og numre i telefonbogen. Programmering, se afsnit Indstillinger på side 66. Vælg en katalogindgang ± Tryk. Displayet viser den første katalogindgang i telefonbogen med navnet i den øverste linie og nummeret i den nederste linie: MADS JENSEN eller Hvis du har brug for en anden katalogindgang: Tryk for at søge i telefonbogen. Eller: Indtast det første bogstav i en katalogindgang ved at trykke på et ciffer. Indtastning af bogstaver, se afsnit Skriv tekst på side 83. u Foretag et opkald Når displayet viser den ønskede katalogindgang: Løft håndsættet. 17

18 Udgående opkald Automatisk tilbagekald Du ringer op til et lokalnummer og modtager optagettone eller intet svar. Automatisk tilbagekald kan også bruges, hvis der ikke er nogen ledig ekstern linie. 5 Tryk. Verifikationstone. d u Bemærk: Nummeret for automatisk tilbagekald kan variere fra land til land, se tabel Alternativ programmering af vent, automatisk tilbagekald, opkaldsindtrækning, indbrydning på side 66. Læg håndsættet på igen. Der ringes tilbage til dig, hvis lokalnummeret afslutter den igangværende samtale eller næste gang lokalnummeret afslutter et nyt opkald. Du skal besvare opkaldet inden for otte sekunder, ellers annulleres funktionen tilbagekald. Løft håndsættet, når der ringes tilbage. Det ønskede lokalnummer ringes automatisk op. Optaget lokalnummer Du ringer op til et lokalnummer og modtager optagettone. Vent Du kan underrette et optaget lokalnummer om dit opkald ved at sende en ventetone for opkald (hvis denne funktion er tilladt). 4 Tryk for at vente. Lad håndsættet forblive løftet. Når det kaldte lokalnummer lægger håndsættet tilbage, ringes det automatisk op. Bemærkninger: Hvis du modtager optagettonen igen, tillader det ønskede lokalnummer ikke funktionen vent. Nummeret for vent kan variere fra land til land, se tabel Alternativ programmering af vent, automatisk tilbagekald, opkaldsindtrækning, indbrydning på side

19 Udgående opkald Indbrydning Du kan bryde ind i en igangværende samtale på et optaget lokalnummer (hvis denne funktion er tilladt). 8 Tryk for at bryde ind. Der høres en indbrydningstone og der etableres et trepersoners opkald. Når det kaldte lokalnummer lægger håndsættet på igen og du holder dit håndsæt løftet af, ringes der automatisk op til lokalnummeret igen. Bemærkninger: Hvis du stadig hører optagettonen, har dit lokalnummer ikke tilladelse til at bryde ind eller det ønskede lokalnummer er beskyttet imod indbrydning. Nummeret for indbrydning kan variere fra land til land, se tabel Alternativ programmering af vent, automatisk tilbagekald, opkaldsindtrækning, indbrydning på side 66. Viderestillet lokalnummer Se kapitel Forbigåelse af viderestilling på side 36. Kortnumre Ved at anvende kortnumre kan du foretage opkald ved blot at trykke på nogle få taster. Hyppigt anvendte eksterne numre gemmes som fælles kortnumre i omstillingen. Dine personlige mest brugte eksterne numre kan gemmes og bruges på de programmerbare knapper på telefonen eller på tasterne 0 til 9. 19

20 Udgående opkald Fælles kortnumre u z Eksterne numre gemmes centralt i din BusinessPhone kommunikationsplatform. Fælles kortnumre kan ringes op på ethvert lokalnummer, der har tilladelse dertil. Løft håndsættet. Indtast det fælles kortnummer. Se i dit navnekatalog. Individuelle kortnumre Du kan programmere og aktivere dine mest brugte eksterne numre ved hjælp af tastaturet. u** z Bemærk: For at kunne programmere individuelle kortnumre skal dit lokalnummer være autoriseret af systemadministratoren. Løft håndsættet og tryk. Indtast kortnummeret. Et nummer mellem 0 og 9. 20

21 Udgående opkald u Programmér individuelle kortnumre Således programmeres eksterne numre på ciffertasterne 0 til 9: Løft håndsættet. *51* Aktivér programmeringsmodus. z* Vælg et kortnummer mellem 0 og 9 og tryk. 0z Indtast cifret/cifrene for adgang til ekstern linie og det eksterne nummer. Nummeret kan bestå af indtil 24 cifre. Bemærkninger: Det afhænger af systemets konfiguration, hvilket ciffer der skal tastes for at få adgang til den eksterne linie. # Tryk. Verifikationstone. d Hvis adgang til det offentlige telefonnet kræver, at du skal vente på en ny klartone, trykkes på *. Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. u Annuller ét specifikt individuelt kortnummer Løft håndsættet. #51* Tryk. z# Indtast et kortnummer mellem 0 og 9 og tryk. Verifikationstone. Annuller alle individuelle kortnumre u #51# Tryk. Verifikationstone. d Løft håndsættet. Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. 21

22 Udgående opkald Opkald ved hjælp af navn u Hovedkontor î Hvis du ofte bruger bestemte funktioner eller ringer til bestemte numre, kan du programmere disse på din telefons programmerbare knapper. Du kan gemme op til 20 numre. Hvert nummer kan bestå af maksimalt 24 cifre. Programmering, se kapitel Antal af taster til opkald ved hjælp af navn på side 72. Løft håndsættet. Tryk for at foretage et opkald (forprogrammeret). Bemærk: Ved at trykke en gang aktiveres nummeret på det øverste lag, ved at trykke to gange aktiveres nummeret på det nederste lag. 22

23 Under opkald Under opkald BusinessPhone kommunikationsplatformen tillader håndtering af opkald på mange forskellige måder. Du kan skifte mellem håndsæt og håndfri, afbryde mikrofonen, foretage en forespørgsel, transportere et opkald og etablere en konference. Medhør  Ä d Med denne funktion kan andre personer i dit lokale lytte til din telefonsamtale. Du taler i håndsættet, mens den anden persons stemme høres i højttaleren. Tryk for at tænde for højttaleren. Når tastens lampe lyser, kan den anden persons stemme høres i højttaleren. Bemærk: Du kan indstille lydstyrken, se afsnit Indstillinger på side 66. Tryk og læg håndsættet på igen for at afslutte opkaldet. Ä Fra medhør til håndsæt Tryk. 23

24 Under opkald Håndfri betjening  d Ä Fra håndsæt til håndfri Du har en igangværende samtale i håndsættet. Tryk for at tænde for højttaleren. Telefonen befinder sig nu i modus for medhør. Læg håndsættet på igen. Håndfri samtale. Bemærk: Du kan indstille lydstyrken, se afsnit Lydstyrke for håndsæt, højttaler og headset på side 67. Tryk for at afslutte opkaldet. u  Fra håndfri til håndsæt Du har en igangværende håndfri samtale. Løft håndsættet. Samtale via håndsættet. Tryk for at tænde eller slukke for håndfri betjening. Under håndfri betjening er du forbundet til personen, der ringer op, via højttaleren og mikrofonen. É Mute Du har en igangværende samtale. Tryk for at tænde eller slukke for mikrofonen. Alle mikrofoner håndsæt, headset og håndfri mikrofon deaktiveres. Når lampen lyser, kan personen, der ringer op, ikke høre, hvad der bliver sagt i rummet. 24

25 Under opkald Forespørgsel z Du ønsker under en igangværende samtale at foretage en forespørgsel til en intern eller ekstern part. Tryk. Det første opkald parkeres. Ring op til den tredje part. Når den tredje part svarer, kan du skifte mellem opkaldene, oprette en konference og afslutte et af opkaldene. 2 1 Vend tilbage Du kan skifte mellem de forbundne parter: Skift mellem opkald. Tryk for at afslutte. Det igangværende opkald afsluttes. Det andet opkald forbindes. 25

26 Under opkald Transport z d Du har en igangværende intern eller ekstern samtale, og du ønsker at transportere den igangværende samtale. Tryk. Ring op til den tredje part. Du kan transportere opkaldet, inden det besvares, eller vente på svar. Bemærk: Læs bemærkningerne og advarslerne i afsnit Nyttige tips på side 87. Læg håndsættet på igen. Opkaldet transporteres. Transport til et optaget lokalnummer Det er endda muligt at transportere opkald til lokalnumre, der er optaget. Den anden person vil høre en tone for ventende opkald, og der oprettes forbindelse, så snart den igangværende samtale afsluttes (hvis vent er tilladt). Tilbagekald Der ringes tilbage til dig, hvis du har transporteret et eksternt opkald og det andet lokalnummer ikke har svaret inden for et bestemt tidsrum. Din telefon vil ringe igen. 26

27 Under opkald Konference z 3 d Du har en igangværende samtale og ønsker at etablere en telefonkonference. Tryk. Ring op til den tredje part. Tryk for at etablere en konference med tre parter. Du har nu oprettet en konference mellem tre parter. For at indikere den igangværende konference vil alle deltagere høre en periodisk konferencetone. Gentag proceduren for at inkludere andre personer ikonferencen. På denne måde kan du inkludere op til seks personer i samtalen. Hvor mange af dem der kan være eksterne opkald, afhænger af systemets programmering. Læg håndsættet på igen for at forlade konferencen. 27

28 Under opkald Ventende opkald Hvis du hører tonen for ventende opkald under en igangværende samtale, prøver en anden person at kontakte dig. d u d u d u Således afsluttes den igangværende samtale og det ventende opkald besvares Mulighed 1: Afslut det igangværende opkald: Læg håndsættet på igen. Det nye opkald signaleres på din telefon. Løft håndsættet for at modtage det nye opkald. Mulighed 2: Bed din samtalepartner om at vente: Tryk og læg håndsættet på igen. Det ventende opkald signaleres på din telefon. Løft håndsættet for at modtage det nye opkald. Efter afslutning af det nye opkald: Læg håndsættet på igen. Dit første opkald signaleres på din telefon. Løft håndsættet for at modtage det første opkald igen. 28

29 Under opkald Send meddelelse Således sendes en meddelelse til et lokalnummer, når du hører optagettonen, eller opkaldet ikke besvares: Tilbagekald meddelelse Således sendes en Call Me meddelelse. 9# Tryk for at sende. d Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. Voice meddelelse Således sendes en Voice meddelelse. 99 Tryk og tal. * Tryk for at afspille og lytte til din optagelse. 9 Tryk og tal for at optage igen. # Tryk for at sende. d Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. 29

30 Under opkald Opkaldsvarighed Din telefon viser indgående og udgående opkalds varighed i displayet. Aktivering og deaktivering af visning af opkaldsvarigheden, se afsnit Aktivering/deaktivering af opkaldsvarighed på side 76. Udgående opkald Når du foretager et udgående opkald, starter visningen af opkaldsvarigheden først efter 10 sekunder med at vise opkaldets varighed i øverste linie til højre, f.eks.: HANSEN :01: Når opkaldet afsluttes, vises varigheden i 15 sekunder. Bemærk: Hvis du tilføjer yderligere cifre efter de første 10 sekunder, starter visningen af opkaldsvarigheden ikke igen. Desuden gemmes det kaldte nummer i listen over sidst valgte numre, se afsnit Genkald af sidste nummer på side 16. Indgående opkald Når du besvarer et indgående opkald, starter visningen af opkaldsvarigheden, når forbindelsen er blevet oprettet. Hvis du ønsker at se varigheden af dit sidste opkald (når telefonen ikke er i brug): ² Tryk for at se opkaldets varighed. Opkaldets varighed vises i den øverste linie til højre, f.eks.: HANSEN :01:

31 Viderestilling Viderestilling Når du ikke er i stand til at besvare opkald eller beslutter at besvare dine opkald på et andet lokalnummer, kan du viderestille dine opkald til en anden svareposition. Den alternative svareposition kan enten være forprogrammeret (fælles for: fast viderestilling, viderestilling når der ikke svares eller viderestilling når dit lokalnummer er optaget) eller individuel. Hvis du har brug for straks at tale med en person, som har viderestillet sine opkald, er systemet også udstyret med en forbigåelsesfunktion. Afhængig af viderestillingstypen kan du også optage en personlig velkomsthilsen for din mailbox, se afsnit Ændring af din personlige velkomsthilsen på side 45. Bemærk: Du kan stadig foretage opkald på normal vis. Viderestilling når der ikke svares Hvis du ikke er i stand til at besvare indgående opkald (interne eller eksterne), kan systemadministratoren programmere dit lokalnummer til automatisk at viderestille opkald til en forprogrammeret viderestillingsadresse efter et bestemt tidsrum (standard: 15 sekunder). Viderestilling når dit lokalnummer er optaget Hvis dit lokalnummer er optaget og du modtager et indgående opkald (internt eller eksternt), kan din systemadministrator programmere dit lokalnummer til automatisk at viderestille opkaldet til en forprogrammeret viderestillingsadresse. 31

32 Viderestilling Fast viderestilling Denne funktion dirigerer dine opkald til en forprogrammeret svareposition (f.eks. mailbox-system eller sekretær). u*21# d u#21# d Aktivér fast viderestilling Løft håndsættet og indtast for at aktivere viderestilling. Verifikationstone. Du kan foretage udgående opkald på normal vis. En speciel klartone minder dig om, at viderestilling er aktiv. Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. Annuller viderestilling Løft håndsættet og indtast for at annullere viderestilling. Verifikationstone. Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. Nye indgående opkald vil blive signaleret på din telefon igen. 32

33 Viderestilling Individuel viderestilling Denne funktion gør det muligt for dig at viderestille dine opkald til interne eller eksterne positioner, f.eks. et navnekatalognummer, en kollegas lokalnummer, et eksternt nummer eller et fælles kortnummer (f.eks. din mobiltelefon). u Programmér og aktivér intern viderestilling Viderestil dine opkald til en intern svarepositon. Løft håndsættet. *21* Indtast. z Indtast den interne viderestillingsadresse. # Tryk for at aktivere den individuelle viderestilling. Verifikationstone. Du kan foretage udgående opkald på normal vis. En speciel klartone minder dig om, at viderestilling er aktiv. d Bemærk: En individuel intern viderestilling kan ikke aktiveres, hvis der allerede er aktiveret en individuel ekstern viderestilling. Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. Annuller intern viderestilling u #21# Indtast. Verifikationstone. d Løft håndsættet. Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. 33

34 Viderestilling u Programmér og aktivér en ny ekstern viderestillingsadresse Således indstilles en ny individuel ekstern viderestillingsadresse: Løft håndsættet. *22* Indtast. 0z Bemærk: For at forhindre misbrug kan individuel ekstern viderestilling spærres på dit lokalnummer, se afsnit Sikkerhed på side 62. Indtast cifret/cifrene for adgang til eksterne opkald og indtast den nye eksterne viderestillingsadresse. Der kan anvendes maksimalt 24 cifre. Bemærk: Det afhænger af systemets konfiguration, hvilket ciffer der skal tastes for at få adgang til den eksterne linie. # Tryk for at aktivere den individuelle viderestilling. Verifikationstone. d Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. Bemærkninger: Ring til dit lokalnummer, før du går, for at kontrollere om den eksterne viderestilling er indstillet korrekt. Du kan også bruge individuel ekstern viderestilling ved hjælp af DISA-funktionen, se afsnit Andre nyttige funktioner på side 53. u Annuller ekstern viderestilling Løft håndsættet. #22# Indtast. d Bemærk: Den programmerede viderestillingsadresse fjernes ikke fra hukommelsen, viderestillingen er blot inaktiv. Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. 34

35 Viderestilling u Reaktivér ekstern viderestilling Viderestil dine opkald til en ekstern viderestillingsadresse. Løft håndsættet. *22*# Indtast for at aktivere den programmerede eksterne viderestilling. Verifikationstone. Du kan foretage udgående opkald på normal vis. En speciel klartone minder dig om, at viderestilling er aktiv. d Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. Medflytning Du kan stadig besvare dine opkald, selv om du befinder dig i et andet rum ved at viderestille dem til, hvor du er. For at aktivere medflytning skal individuel intern viderestilling være aktiveret på din telefon. u Aktivér medflytning Løft håndsættet. *21* Indtast. Bemærk: Denne procedure skal udføres fra den telefon, som opkaldene viderestilles til (din definerede viderestillingsadresse). z* Indtast dit eget lokalnummer og tryk. z# Indtast den nye viderestillingsadresse og tryk. Verifikationstone. d Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. 35

36 Viderestilling u Annuller medflytning Medflytning og individuel viderestilling kan også annulleres fra svarepositionen. Løft håndsættet. #21* Indtast. z Indtast dit eget lokalnummer. # Tryk. Verifikationstone. d Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. u Forbigåelse af viderestilling Forbigåelse af viderestilling gør det muligt for dig at ringe til et bestemt lokalnummer, selv om viderestilling er aktiveret på dette lokalnummer. Løft håndsættet. *60* Indtast. z Bemærk: For at benytte denne funktion skal dit lokalnummer være autoriseret af systemadministratoren. Indtast lokalnummer. # Tryk. Du forbindes med det specificerede lokalnummer, uanset hvilken type viderestilling der er aktiveret på det kaldte lokalnummer. 36

37 Fraværsinformation Fraværsinformation Hvis du ikke befinder dig på dit kontor i et bestemt tidsrum (f.eks. møde, ferie, frokost, sygdom), er det med denne funktion muligt at informere de personer, der ringer op, om årsagen til, at du ikke er tilstede. Eksterne opkald vil blive dirigeret til omstillingen, som også har adgang til din fraværsinformation. Bemærk: Når du har aktiveret en viderestilling til mailboxen med en personlig velkomsthilsen, modtager personen, der ringer op, denne velkomsthilsen, selv om du har aktiveret fraværsinformation, se afsnit Ændring af din personlige velkomsthilsen på side 45. Du kan informere personer, der ringer op, på følgende måder: Forud definerede tekster Indtast årsagen til dit fravær og dato og tidspunkt for din tilbagevenden. Voice information Optag en voice meddelelse og angiv grunden til dit fravær. u Indtastning af information Således gemmes tekst eller voice information: Løft håndsættet. *23* Indtast for at aktivere informationsmodus. Vælg forud defineret tekst eller voice information. 37

38 Fraværsinformation z z Forud definerede tekster Indtast info-kode. Indtast fuldfører info fra nedenstående tabel. d u Infokode Fuldfører info Returtidspunkt 1 [time (00-23) minut (00-59)] Returdato 2 [måned (01-12) dag (01-31)] Frokost 3 tilbage kl., [time minut] Møde 4 tilbage kl., [time minut] Ferie 5 tilbage, [måned dag] # Sygdom 6 tilbage, [måned dag] Tryk for at indtaste informationen. Personer, der ringer op internt, modtager informationen på displayet (eller som talt information, hvis de ikke har en displaytelefon). Eksterne opkald vil blive dirigeret til omstillingen, som også har adgang til din fraværsinformation. Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. Eksempel på forud defineret tekst: Ferie, tilbage 27. juni Løft håndsættet. *23* Indtast. 5 Indtast info-kode Indtast måned og dag. # Tryk. Informationen er aktiv. d Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. 38

39 Fraværsinformation u Voice information Løft håndsættet. *23* Tryk for at aktivere informationsmodus. 9 Tryk og tal. * Tryk for at afspille og lytte til din optagelse. 9 Tryk og tal for at optage igen. # Tryk for at aktivere. d Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. Personer, der ringer op internt, hører informationen via håndsættet eller højttaleren. Eksterne opkald vil blive dirigeret til omstillingen, som også har adgang til din fraværsinformation. Bemærk: Du kan ringe op til dit lokalnummer, hvis du ønsker at kontrollere din information. 39

40 Fraværsinformation Ændring af information u Gem information Løft håndsættet. *23*# Indtast for at deaktivere og gemme til senere brug. Informationen er passiv. d Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. u Brug gemt information Når informationen er slået fra: Løft håndsættet. *23*# Indtast for at aktivere gemt information. Informationen er aktiv. d Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. u#23# d Slet information Løft håndsættet og indtast for at slette information. Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. 40

41 Mailbox-system Mailbox-system Når du ikke er på kontoret, kan personer, der ringer op, efterlade meddelelser i din mailbox. Du kan også konfigurere din mailbox med din personlige velkomsthilsen, se afsnit Ændring af din personlige velkomsthilsen på side 45. Første gang du aktiverer mailbox-systemet (kun muligt fra eget lokalnummer), bliver du eventuelt bedt om at ændre dit password, hvis det er et standardpassword (0000). Se afsnit Ændring af password på side 48 eller følg stemmeanvisningerne. Bemærk: For at benytte mailbox-systemet skal dit lokalnummer være autoriseret af systemadministratoren. u*21* z Aktivering af mailbox Viderestil dit lokalnummer til mailbox-systemet. Løft håndsættet og tast. Indtast nummeret til mailbox-systemet. Spørg systemadministratoren om dit definerede nummer til mailbox-systemet. d # Tryk for at aktivere viderestillingen. Verifikationstone. Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. 41

42 Mailbox-system Bemærk: Det anbefales ved daglig brug at bede din systemadministrator om at definere mailbox-systemet som din forprogrammerede viderestillingsadresse. Når denne er defineret, skal du blot indtaste *21# for at aktivere din mailbox. Systemadministratoren kan også definere, om mailboxen skal aktiveres, hvis du ikke besvarer opkaldet inden for et bestemt tidsrum eller hvis dit lokalnummer er optaget. u Deaktivering af mailbox Løft håndsættet. #21# Indtast og tryk. Verifikationstone. d Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. Nye indgående opkald vil blive signaleret på din telefon igen. Bemærk: Mailboxen er stadigvæk aktiv, hvis den er defineret som forprogrammeret viderestillingsadresse for funktionen viderestilling når der ikke svares og viderestilling når dit lokalnummer er optaget. Yderligere information, se afsnit Viderestilling når der ikke svares på side 31 og Viderestilling når dit lokalnummer er optaget på side

43 Mailbox-system Adgang til mailbox Der er adgang til følgende funktioner for mailboxen fra dit eget lokalnummer, ethvert andet internt lokalnummer eller fra en ekstern position (f.eks. mobiltelefon) Afhør meddelelser Ændr din personlige velkomsthilsen Send meddelelser Indstil påmindelseskald (eksternt) (afhængig af konfiguration) Ændr dit password u Adgang til mailboxen fra dit eget lokalnummer Løft håndsættet. *59# Indtast. Lyt til og følg stemmeanvisningerne i hovedmenuen. Bemærk: Afhængigt af konfigurationen bliver du eventuelt spurgt om dit password, inden du får adgang til mailboxen. d For at få adgang hurtigt anbefales det at programmere funktionskoden på den programmerbare knap for ventende meddelelse. Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. z Adgang til mailboxen fra et andet lokalnummer Indtast navnekatalognummeret til mailbox-systemet. Lyt til og følg stemmeanvisningerne i hovedmenuen. z z Adgang til mailboxen fra en ekstern position (f.eks. mobiltelefon) Indtast det officielle nummer til dit firma. Indtast navnekatalognummeret til mailbox-systemet. Lyt til og følg stemmeanvisningerne i hovedmenuen. 43

44 Mailbox-system Lyt til dine meddelelser En modtaget meddelelse angives med en blinkende lampe for ventende meddelelse og en speciel klartone. Modtagne meddelelser inddeles i de følgende tre kategorier: Nye meddelelser (ikke hørt) Hørte meddelelser Gemte meddelelser Bemærk: Meddelelserne slettes fra systemet efter et bestemt tidsrum. Kontakt systemadministratoren for yderligere information. Adgang til mailbox. (Se kapitel Adgang til mailbox på side 43.) Lyt til og følg stemmeanvisningerne i hovedmenuen. 1 Vælg for at lytte til meddelelser, som står til rådighed. Bemærk: Hvis der ikke er nogen meddelelser i din mailbox, er muligheden for at lytte til dine meddelelser ikke tilstede. z Vælg en af de tre meddelelseskategorier (ny, hørt, gemt). Lyt til og følg stemmeanvisningerne i den respektive menu. Afspil meddelelse igen Viderestil en meddelelse Vis info om dato og tidspunkt Pause under afspilning Afspil foregående meddelelse Gem meddelelse Afspil næste meddelelse Slet meddelelse d Bemærk: Voice meddelelser kan høres. Call me meddelelser ringer til senderen (disse meddelelser kan ikke gemmes). Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. 44

45 Mailbox-system Viderestil voice meddelelse En kopi af dine modtagne voice meddelelser (i den individuelle mailbox) kan viderestilles til andre mailbox-numre (individuelle eller fælles). Når du viderestiller en voice meddelelse (hørt eller gemt) til en individuel mailbox, er mailbox-nummeret det samme som lokalnummeret. Bemærk: Den viderestillede meddelelse er en kopi, dvs. den kan slettes uden at den originale meddelelse bliver slettet. Der findes ingen numre til en distributionsliste. Viderestilling af den samme meddelelse til mere end en mailbox skal udføres separat af flere gange. Ændring af din personlige velkomsthilsen Afhængigt af viderestillingstypen til mailboxen, kan du lægge tre forskellige personlige velkomsthilsner til personen, som ringer op. Du kan aktivere en viderestilling, hvis personen, der ringer op, modtager en optagettone, hvis der ikke svares eller du kan aktivere en fast eller individuel viderestilling for alle dine opkald. Adgang til mailbox. (Se kapitel Adgang til mailbox på side 43.) Lyt til og følg stemmeanvisningerne i hovedmenuen. 2 Vælg for at ændre din personlige velkomsthilsen. z d Vælg den ønskede viderestillingstype. Lyt til og følg de respektive stemmeanvisninger. Når du aktiverer viderestillingen, afspilles velkomsthilsnen for den næste person, der ringer op. Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. Bemærk: Hvis du har aktiveret en viderestilling med personlig velkomsthilsen, modtager personen, der ringer op, denne velkomsthilsen i stedet for din aktiverede fraværsinformation. 45

46 Mailbox-system Forsendelse af meddelelser over din mailbox Med denne funktion giver mailbox-systemet dig mulighed for at optage og sende meddelelser fra din mailbox til enhver anden intern mailbox uden at ringe op til indehaveren af den respektive mailbox. Bemærk: Der findes ingen numre til en distributionsliste. Forsendelse af den samme meddelelse til mere end en mailbox skal udføres separat af flere gange. Adgang til mailbox. (Se kapitel Adgang til mailbox på side 43.) Lyt til og følg stemmeanvisningerne i hovedmenuen. 3 Vælg for at optage og sende meddelelser. Lyt til og følg de respektive stemmeanvisninger. Meddelelserne kan høres eller optages igen, inden de sendes til en mailbox. Bemærk: En meddelelse kan også sendes under et opkald, se afsnit Send meddelelse på side 29. Påmindelseskald (eksternt) Med denne funktion kan meddelelsessystemet gøre dig opmærksom på, når der kommer en ny voice meddelelse. Du kan specificere et eksternt nummer, hvor du vil blive ringet op på et forprogrammeret tidspunkt eller så snart der ankommer en ny meddelelse. Bemærk: Denne funktion kan være spærret eller ikke tilgængelig. Spørg systemadministratoren angående tilgængelighed og mere information. Du kan blive påmindet på to forskellige måder (afhængigt af systemets programmering): Påmindelse med mailbox-adgang: Du kvitterer for påmindelsen ved hjælp af dit password (skal være forskellig fra standardværdien 0000). Se afsnit Ændring af password på side 48 for at vælge et nyt password. Du har fuld adgang til mailbox-systemet. 46

47 Mailbox-system Påmindelse uden mailbox-adgang: Du modtager en kort voice meddelelse, der informerer om, at der er efterladt en meddelelse til dig. Du kan bekræfte påmindelsen ved at trykke på enhver tast. Du skal ringe tilbage til mailbox-systemet for at hente meddelelsen. Bemærk: Hvis du ikke bekræfter påmindelsen inden for det forprogrammerede tidsrum, annulleres forbindelsen og gentages senere (spørg systemadministratoren om det programmerede antal påmindelsesforsøg). Adgang til mailbox. (Se kapitel Adgang til mailbox på side 43.) Lyt til og følg stemmeanvisningerne i hovedmenuen. 4 Vælg og indstil påmindelseskald. Lyt til og følg de respektive stemmeanvisninger. Du kan programmere det eksterne påmindelsesnummer, påmindelsestidspunktet og aktivere/deaktivere funktionen. Det eksterne nummer (inklusive cifret/cifrene for adgang til ekstern linie) kan bestå af op til 24 cifre. Tiden indtastes i 24-timers format, f.eks for halv ni, og værdierne sættes automatisk til hele kvarterer, dvs bliver til d Bemærk: Påmindelsesnummeret og tidspunktet skal programmeres, inden du kan aktivere påmindelsen. Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. 47

48 Mailbox-system Ændring af password Ændr password over din mailbox Adgang til mailbox. (Se kapitel Adgang til mailbox på side 43.) Lyt til og følg stemmeanvisningerne i hovedmenuen. 5 Vælg for at ændre password. Lyt til og følg de respektive stemmeanvisninger. d Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. u Ændr password over telefonen Løft håndsættet. #*72* Indtast for at vælge et nyt password. z Indtast dit nuværende password. Standardpasswordet er * Tryk. z Indtast dit nye password. # Tryk. Verifikationstone. d Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. 48

49 Mailbox-system Diktafonfunktion Hvis du vil optage og hente personlige voice meddelelser, kan du benytte diktafonfunktionen. En diktafonmeddelelse behandles som en normal meddelelse. For mere information om hvordan du man henter diktafonmeddelelser, se afsnit Lyt til dine meddelelser på side 44. u Optag meddelelse Således startes optagelsen: Løft håndsættet. *58# Indtast og optag din meddelelse. Den maksimale optagelsestid er fire minutter og 15 sekunder. Vælg mellem nedenstående muligheder: * Tryk for at afspille. 9 Tryk og tal for at optage igen. # Tryk for at stoppe optagelsen og gemme meddelelsen. d Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. 49

50 Gruppefunktioner Gruppefunktioner Hvis man arbejder sammen i et team, kan de følgende gruppefunktioner være nyttige. Søgegruppe Din telefon kan inkluderes i en eller flere søgegrupper. I en søgegruppe er alle medlemmerne repræsenteret med et fælles navnekatalognummer. Der kan programmeres 16 søgegrupper, hver indeholdende 1 til 20 medlemmer. Et medlem kan enten være et lokalnummer, et omstillingsbord eller et fiktivt nummer. Kontakt din systemadministrator, hvis du har brug for denne funktion. Indgående opkald til søgegruppen dirigeres til frie lokalnumre i gruppen. Søgerækkefølgen inden for gruppen kan ændres efter dine behov. Hvis alle medlemmer af søgegruppen er optaget, sættes et indgående opkald i kø. Hvis dette opkald ikke besvares inden for det programmerede tidsrum, viderestilles opkaldet til den programmerede svareposition (f.eks. omstillingen). Bemærk: Hvis alle medlemmer i en søgegruppe er optaget, er funktionerne tilbagekald eller indbrydning ikke tilgængelige. 50

51 Gruppefunktioner u*28* z Log på Du skal logge på, før du kan besvare opkald i søgegruppe. Således logges på en bestemt søgegruppe: Løft håndsættet og indtast. Indtast søgegruppens nummer. Spørg systemadministratoren om det konfigurerede nummer. # Tryk. Verifikationstone. d Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. u*28* *# Tryk. Verifikationstone. d Således logges på alle søgegrupper: Løft håndsættet og indtast. Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. Besvar opkald Besvar opkald i søgegruppe på normal vis. u#28* z Log af Således logges af en bestemt søgegruppe: Løft håndsættet og indtast. Indtast søgegruppens nummer. Spørg systemadministratoren om det konfigurerede nummer. # Tryk. Verifikationstone. d Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. 51

52 Gruppefunktioner u#28* *# Tryk. Verifikationstone. d Således logges af alle søgegrupper: Løft håndsættet og indtast. Læg håndsættet på igen for at afslutte proceduren. Indtrækning af gruppekald u z I en indtrækningsgruppe kan ethvert medlem besvare ethvert individuelt opkald til gruppemedlemmer. Du besvarer et opkald til gruppen ved at indtaste et specielt besvarelsesnummer. Spørg systemadministratoren om det konfigurerede nummer. Løft håndsættet. Indtast koden for indtrækning af gruppekald. Fælles klokke u z Funktionen fælles klokke gør det muligt for alle systemets lokalnumre (inklusive omstillingen) at trække opkaldet ind fra et lokalnummer, der er forud defineret som fælles klokke. Løft håndsættet. Indtast koden for indtrækning af fælles klokke. Spørg din systemadministrator om koden for indtrækning af fælles klokke. Hvis to eller flere lokalnumre samtidig forsøger at besvare et opkald fra lokalnummeret med fælles klokke, vil kun det første lokalnummer trække det ind. De andre lokalnumre vil modtage tonen for, at nummeret ikke kan kontaktes. Dette sker også, hvis du indtaster koden for indtrækning af fælles klokke og der ikke er nogen ventende opkald på lokalnummeret med fælles klokke. Bemærk: Du kan også placere indtrækning af fælles klokke på en programmerbar knap. 52

53 Andre nyttige funktioner Andre nyttige funktioner Ved at anvende disse funktioner forøges din produktivitet, f.eks. kan du indstille påmindelser for vigtige møder, placere udgifter for eksterne opkald på separate konti og meget mere Alarm Din telefon er udstyret med en integreret alarmfunktion. Bekræft alarm Når en alarm går i gang, høres der et specielt alarmsignal. Desuden blinker displayet og alle tasternes lamper i ca. 5 sekunder. ¹ Tryk for at slukke for alarmen. For at annullere alarmen kan du også løfte håndsættet eller trykke på enhver tast, bortset fra tasten for pause. Bemærkninger: Hvis en alarm går i gang under programmering, afsluttes programmeringen, telefonen vender tilbage til modus, hvor den ikke er i brug, og ingen af ændringerne gennemføres. Hvis en alarm går i gang, mens din telefon ringer, har alarmsignalet prioritet. Hvis alarmen ikke slukkes, mens den ringer, gentages den 3 gange med fem minutters mellemrum. 53

54 Andre nyttige funktioner Kontrollér alarmstatus Når telefonen ikke er i brug: ¹ Tryk. Displayet viser dato og tid for den aktuelle indstilling af alarmen, f.eks.: HANSEN 2442 ALARM SET :55 Hvis der ikke er indstillet en alarm, vises følgende i displayet: HANSEN 2442 NO ALARM SET ¹ Tryk for at afslutte proceduren. Displayet viser igen dato og tid. Under et udgående opkald: ¹ Tryk. Displayet viser den aktuelle indstilling af alarmen. Hvis der ikke er indstillet en alarm, vises følgende i displayet: HANSEN :01:50 NO ALARM SET ¹ Tryk. Displayet ændres, og der vises nu dato og tid: HANSEN :01: :56 ¹ Tryk for at skifte mellem alarm og dato/tid. Når du har trykket den sidste gang, vises det kaldte nummer i displayet (efter nogle sekunder). 54

55 Andre nyttige funktioner ² Tryk. ¹ Tryk. Programmér en alarm Når telefonen ikke er i brug: Displayet viser den aktuelle indstilling af alarmen, f.eks.: ALARM SET :15 Formatet for dato og tid i alarmen afhænger af de individuelle indstillinger (MMDD eller DDMM, 24- eller 12-timers modus). Yderligere information, se afsnit Indstillinger på side 66. z eller Bemærk: Hvis der ikke er blevet indstillet en alarm, vises standardformatet :00 for alarmen i displayet. Indtast måned, dag, timer og minutter for den ønskede alarm. Du kan kun ændre den blinkende position i displayet. Hvis du har indtastet et nummer (0-9), bevæger cursoren sig automatisk til den næste position. Ved tastefejl: Bemærk: For at programmere en daglig alarm skal datoen indstilles til Tryk for at bevæge cursoren en position til højre eller venstre. Når du er færdig med programmeringen: ³² Tryk for at gemme og afslutte. Som angivelse for at der er indstillet en alarm vises et lille A i den nederste linie til venstre: HANSEN 2442 A :15 55

56 Andre nyttige funktioner ¹ Tryk. Tryk. Annuller indstilling af alarm Når telefonen ikke er i brug: Din telefon vender automatisk tilbage til modus, hvor telefonen ikke er i brug. Dørtelefon Dørtelefonen bruges til at overvåge adgangen til dit firma, dvs. du kan åbne dørens lås fra din telefon. u Besvar opkald til dørtelefonen Løft håndsættet. Du er i samtalekontakt med personen, som ringer op. z Åbn dørlåsen Efter at du har besvaret dørtelefonen, kan du åbne døren ved hjælp af en forespørgsel til døråbnerens navnekatalognummer. Tryk. Indtast døråbnerens navnekatalognummer. Spørg systemadministratoren om dette nummer. Bemærk: Du kan også placere døråbnerens navnekatalognummer på en programmerbar knap. 56

57 Andre nyttige funktioner Kontonummer Der kan indlæses et kontonummer for at debitere telefonudgifterne på forskellige konti. Afhængig af systemets konfiguration skal kontonummeret indlæses fra en verificeret kontonummerliste (forud defineret), eller du kan opfinde dit eget kontonummer. Der gælder følgende forudsætninger: Med det verificerede kontonummer kan du begrænse foretagelsen af eksterne opkald (ikke et specifikt nummer eller område), så alle, der har tilladelse til at foretage eksterne opkald, modtager et kontonummer, som skal anvendes hver gang den pågældende person ønsker at foretage et eksternt opkald. Verificerede kontonumre indeholder op til 10 cifre. Egne kontonumre indeholder op til 15 cifre. Kontonumrene kan også bruges via DISA-funktionen, se afsnit Direct Inward System Access (DISA) på side 58. u Verificeret eller eget kontonummer Inden et udgående opkald: Løft håndsættet. *9* Indtast. z# Indtast kontonummer og tryk. Gyldige cifre 0-9. Intern klartone. Foretag det eksterne opkald. 57

58 Andre nyttige funktioner Direct Inward System Access (DISA) Hvis du arbejder eksternt og har behov for at foretage forretningsmæssige opkald, kan du ringe op til firmaet og anvende firmaets PABC til at foretage et eksternt opkald til det ønskede nummer. Du betaler blot udgiften for opkaldet til dit firma. De øvrige udgifter vil automatisk blive placeret på dit lokalnummer eller på et specielt projekt. Bemærkninger: For at kunne anvende DISA-funktionen skal dit lokalnummer være autoriseret af systemadministratoren. For at kunne aktivere DISA-funktionen skal du ændre standardpasswordet fra 0000 til et personligt password, se afsnit Ændring af password på side 48. z z Du kan også viderestille opkald fra dit lokalnummer på kontoret til din eksterne position, se afsnit Viderestilling på side 31. Du vil under proceduren blive bedt om at indtaste dit password. Tast det officielle nummer til dit firma, efterfulgt af DISA-navnekatalognummeret. Spørg systemadministratoren om det definerede DISAnavnekatalognummer. Lyt til og følg de respektive stemmeanvisninger. 0z Bemærk: Hvis du vil registrere et opkald på et kontonummer, skal du bruge proceduren for kontonummer, før du indtaster det eksterne nummer, se afsnit Kontonummer på side 57. Indtast cifret/cifrene for adgang til den eksterne linie og derefter det ønskede eksterne nummer. Bemærk: Det afhænger af systemets konfiguration, hvilket ciffer der skal tastes for at få adgang til den eksterne linie. Eller: Brug den eksterne viderestillingsfunktion. Procedure, se afsnit Viderestilling på side 31. Bemærk: Hvis du programmerer en ny viderestillingsadresse, skal du huske at tilbagestille den, når du vender tilbage til kontoret. 58

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/Dialog 3210 BusinessPhone-kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Brugervejledning. Analog til. ipecs UCP

Brugervejledning. Analog til. ipecs UCP Brugervejledning Analog til ipecs UCP Indholdsfortegnelse Foretage opkald.... 5 Eksternt opkald.... 5 Internt opkald.... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale.... 5 Omstilling... 6 Omstilling til andet

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald............................................................ 5 Eksternt opkald.....................................................

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LDK-24 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale... 5 Omstilling...

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Kvik guide AMC Klient iphone

Kvik guide AMC Klient iphone 1 Kvik guide AMC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1 z D N! Brugervejledning. For 832 afdeling 8 Telefonen Porttelefonen Telefonsvarer oole lxjense Side 1 AD N, II Indholdsfortegnelse Generelle forhold...... no... 3 Vejledning...... 3 Viderestilling......

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

Kvik guide AMC Klient Android

Kvik guide AMC Klient Android 1 Kvik guide AMC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 63.304 11 9 13 12 10 9 8

Læs mere

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN

Brugerkort til Business Communications Manager CAPN Brugerkort til Business Communications Manager CAPN 2001 Nortel Networks P0911606 version 01 CAPN (Central Answering Position) Hvad bruges CAPN til? Hvad er et CAPN-modul? Business Communications Manager

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Indhold Introduktion... 3 Sådan tilgår du OneVoicemail... 3 3 Menustrukturen i OneVoicemail... Personlige velkomsthilsner og indstillinger...

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D Brugervejledning IP apparat LIP-7024D til LG-NORTEL ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Systemapparatets opbygning... 3 Daglige funktioner... 4 Foretage opkald... 4 Besvare opkald...

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019 First Håndbog How Indledning Sådan bruger du denne vejledning Vi takker for den tillid, du har vist Alcatel ved at vælge en 4018/4019-telefon. Din telefon med forbedret

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Aastra Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70 / Office 70IP Betjeningsvejledninger

Aastra Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Office 70 / Office 70IP Betjeningsvejledninger Aastra Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Office 70 / Office 70IP Betjeningsvejledninger Betjenings- og Displayelementer Betjenings- og Displayelementer 5 1 6 7 2 16 17 16 17 9 10 11 12 13

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Jørgen Dyrmose #74 CLJ Vers 1.9 08-05-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald på hold

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0 Vision 24 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design,

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

INDLEDNING. Korrekt brug

INDLEDNING. Korrekt brug INDLEDNING Korrekt brug Digitale systemtelefoner tilsluttes et systemlokalnummer på telesystemerne Samsung DCS-408, DCS 408i, DCS 816, idcs 100 eller OfficeServ 100 og OfficeServ 500. Telefonerne må ikke

Læs mere

IP0027/WIP0020 Supplerende

IP0027/WIP0020 Supplerende Ved anv. af ny firmware Side 1 af 7 Brugervejledning til IP telefoni, IP PBX omstillingsanlæg og telefoner. IPshop ApS December 2009 Ved anv. af ny firmware Side 2 af 7 0. Indhold 1. Betjening af telefoner

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Håndfri og medhør - display - 30 nummerhukommelser - genkald Bemærk, at denne vejledning kun gælder for modellen TDQ. Andre modeller, f. eks. T, TD og TDA har andre

Læs mere

Business One 9611 IP-telefon. Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One

Business One 9611 IP-telefon. Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Business One 9611 IP-telefon Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Tilslut IP-telefonen til datanetværk eller Internet Tilslutning af Avaya IP-telefonen til datanetværk eller Internet

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

CAP (Central Answering Position) Brugervejledning

CAP (Central Answering Position) Brugervejledning CAP (Central Answering Position) Brugervejledning Artikelnr. N0068928 November 2005 CAP-enheden (Central Answering Position) CAP-enheden (Central Answering Position) består af en T7316E-telefon og fra

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android

TDC Erhverv Assistent. Brugermanual til Android 1 TDC Erhverv Assistent Brugermanual til Android 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Håndtering af samtaler Brug af kortnumre Kald log Personlig opsætning System funktioner Funktionstaster Håndtering af samtaler Din nye Avaya

Læs mere

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5380 / Aastra 5380ip Betjeningsvejledninger

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5380 / Aastra 5380ip Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Aastra 5380 / Aastra 5380ip Betjeningsvejledninger Betjenings- og Displayelementer Betjenings- og Displayelementer Betjeningselementer

Læs mere

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Håndbog KRZ Du har vist tillid til Alcatel ved at vælge en telefon i serien Reflexes, og det er vi

Læs mere

SPECIELLE FORHOLD FOR DIN BEOCOM 1600

SPECIELLE FORHOLD FOR DIN BEOCOM 1600 BeoCom 1600 SPECIELLE FORHOLD FOR DIN BEOCOM 1600 BeoCom 1600 er beregnet til brug på det offentlige analoge telefonnet. Telefonen kan kun forventes at fungere optimalt i det land, som den er produceret

Læs mere

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Brugevejledning Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Indholdsfortegnelse Funktioner................................................................ 5 Foretage opkald............................................................

Læs mere

Ascotel Office 45 / 45pro Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer

Ascotel Office 45 / 45pro Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Ascotel Office 45 / 45pro Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer 20 25 35 Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 20 22 24 1 2 3 4 5 6 21 23 25 13

Læs mere

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5370 / Aastra 5370ip Betjeningsvejledninger

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5370 / Aastra 5370ip Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Aastra 5370 / Aastra 5370ip Betjeningsvejledninger Betjenings- og Displayelementer Betjenings- og Displayelementer Betjeningselementer

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Enterprise Sådan bruger du denne vejledning Du er i besiddelse af et digitalt Alcatel Advanced REFLEXES. Dette apparat er ergonomisk og brugervenligt med store

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Connection Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Indhold Bordtelefoner 3 IP8830E og IP8802 3 Generelle indstillinger 3 Nummerplan 3 Opkald 4 Internt nummer 4 Eksternt nummer 4 Omstille kald 4 Uden præsentation

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Varenr. P0987197 Version 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Sådan kommer du i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone føjer tale og data til

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

Ascotel Office 10 Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer

Ascotel Office 10 Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Ascotel Office 10 Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 1 2 3 4 5 6 7 Nogle systemer eller systemversioner

Læs mere

Kvik guide AMC Klient Symbian

Kvik guide AMC Klient Symbian 1 Kvik guide AMC Klient Symbian Indhold Installation af Klient software Side 2 Tips for Nokia telefoner Side 3 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 4-5 Beskrivelse af faste funktioner

Læs mere

UNIVERSE. Indledning. Indhold

UNIVERSE. Indledning. Indhold Indhold Indledning... 1 telefon... 2 telefon... 2 IP telefon funktioner... 3 Opkald... 3 Genopkald... 3 Omstille kald... 3 Trække kald tilbage under præsenteret omstilling... 4 Indtrækning... 4 Holdestilling...

Læs mere