dning: betydningen af social arv, arbejdsmiljø og personlige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dning: betydningen af social arv, arbejdsmiljø og personlige forhold"

Transkript

1 Sygefravær r og udstødning: dning: betydningen af social arv, arbejdsmiljø og personlige forhold Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns K Universitet Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning Arbejdsmedicinsk Klinik i Glostrup Arbejdsmiljøforskningsfondens årskonference 2008

2 ASUSI-projektet - et projekt om Arbejdsmiljø Sygefravær Udstødning Social Arv og Intervention

3 Deltagere Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet professor Elsebeth Lynge ph.d-studerende, cand. mag. Kristina Johansen ph.d-studerende, cand. scient. Torill Tverborgvik Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning professor Johan Hviid Andersen ph.d-studerende, sociolog, Claus D. Hansen Arbejdsmedicinsk Klinik i Glostrup overlæge Sigurd Mikkelsen ph.d-studerende, læge Trine Rønde Kristensen

4 Overblik Sygefravær og sygedagpenge i de sidste år Social arv, arbejdsmarkedstilknytning og sygefravær ASUSI-DREAM undersøgelsen samlet analyse sygenærvær Hospitalsprojektet Faustprojektet

5 Sygefravær og sygedagpenge i de sidste år Datakilder 1. Danmarks Statistik : dagpenge, antal udbetalte uger Bemærk ingen nævner : modtagere/beskæftigede 2. Dansk Arbejdsgiverforening : sygefraværsdage/arbejdsdage 3. Personalestyrelsen : gns. antal sygefraværsdage/ansat/år 4. Arbejdskraftundersøgelsen : min. 1 uge fravær pga. sygdom/ beskæftigede

6 Sygefravær og sygedagpenge i de sidste år Antal dagpengeuger Uger (1000)

7 Sygefravær og sygedagpenge i de sidste år Antal dagpengeuger AP Privat: 1 uge AP Offentlig: 13 uger VB: 2 år AP: Arbejdsgiverperiode off./priv. VB: Varighedsbegrænsning AP: 13 uger VB: 2 år Karensdag: 1 dag AP Privat: 2 uger AP Offentlig: Ubegrænset VB: 1 år Karensdage Uger (1000) AP: 5 weeks VB: Ingen AP: 5 uger VB: 2 år AP: 2 uger VB: 1 år AP: 15 dage VB: 1 år Ledighed Erhvervsfrekvens Arbejdsgiverforsikring, Antal i flexjob, kronisk syge Privatiseringer

8 Sygefravær og sygedagpenge i de sidste år Modtagere af sygedagpenge (>14 dage) i procent af beskæftigede Procent Kvinder Mænd Kilde: Danmarks Statistik, statistikdatabanken 2008

9 Sygefravær og sygedagpenge i de sidste år Dansk Arbejdsgiverforening: Antal sygefraværsdage/ mulige arbejdsdage 8 Kvindelig arbejder Mandlige arbejder 6 Kvindelig funktionær Mandlig funktionær 4 Linear Trend Linear Trend 2 Linear Trend Linear Trend 0 DA-2007: lille fald, konstant over 10 år

10 Sygefravær og sygedagpenge i de sidste år Personalestyrelsen: Gennemsnitlig antal fraværsdage pr. ansat/ år

11 Sygefravær og sygedagpenge i de sidste år Arbejdskraftsundersøgelserne: Fravær i mindst en hel uge pga. sygdom, i % af alle beskæftigede 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

12 Sygefravær og sygedagpenge i de sidste år Konklusion: Vi forstår her sygefravær som andelen af beskæftigede, der er fraværende pga. sygdom Alle datakilder har betydelige begrænsninger Men med forbehold for de betydelige begrænsninger, der er i alle datakilder, peger tallene ikke på en stigning i sygefraværet

13 Social arv og arbejdsmarkedstilknytning Formål: Slår den sociale arv igennem i arbejdsmarkedstilknytning og sygefravær? Arbejdsmarkedstilknytning blev defineret som den tid, hvor man har tjent sine egne penge Sygefravær kunne ikke følges over så lang tid pga ændringer i data

14 Social arv og arbejdsmarkedstilknytning Registerforskningsprojekt Barn-mor-far registeret Omfatter alle kvinder født fra 1930 og fremefter med alle deres børn og børnenes fædre Tid i Danmark - CPR Måler for hver person i hvilket tidsrum mellem 30 og 59 års alderen, de har været tilstede i Danmark - Risikoår Arbejdsmarkedstilknytning Måler den andel af hvert risikoår, hvor personen har tjent sine egne penge. Variablen dannes ud fra oplysninger i 4 registre i Danmarks Statistik

15 Social arv og arbejdsmarkedstilknytning Studiepopulation Børn registreret med både en mor og en far børn mødre fædre Mål for arbejdsmarkedstilknytning Beskæftigelsesgrad: procent af risikotid med egne tjente penge

16 Social arv og arbejdsmarkedstilknytning Barns arbejdsmarkedstilknytning efter faders og moders arbejdsmarkedstilknytning (%) Moder Fader

17 Social arv og sygefravær Social arv: moders og faders uddannelse (højeste ved 30 år) Koblet til ASUSI-DREAM data med follow-up i 1½ år fra Sygefravær efter forældres uddannelse Kun folkeskole Kun student/hf Erhvervsuddannelse Kort/mellemlang videreg. Moder Fader Lang videregående Procent

18 Social arv, konklusion Der er en klar social arv i tilknytningen til arbejdsmarkedet Dog klarer langt størstedelen af børnene sig godt på arbejdsmarkedet, selv hvis forældrene har svag arbejdsmarkedstilknytning Der en klar social arv mht. sygefravær

19 ASUSI-DREAM undersøgelsen tilfældigt udsnit af personer i arbejde i Danmark (kernearbejdsstyrken) (70%) besvarede spørgeskema om bl.a. psykisk og fysisk arbejdsmiljø, personlige forhold etc. sygefravær målt i 1½ år efter spørgeskemabesvarelsen sygefravær over 14 dage, registreret i DREAM

20 Sygefravær og sygenærvær, selvrapporteret (ASUSI) Sygefravær: Hvor mange gange har du sygemeldt dig de sidste 12 måneder? [ingen, 1 gang, 2-3 gange, 4-5 gange, 6-10 gange, >10 gange] Sygenærvær: Hvor mange gange inden for de sidste 12 måneder er du gået på arbejde, selvom du med rimelighed kunne have meldt dig syg? [ingen, 1 gang, 2-3 gange, 4-5 gange, 6-10 gange, >10 gange]

21 Sygefravær og sygenærvær Antal gange med sygefravær og sygenærvær de sidste 12 mdr. (ASUSI) Sygefravær Sygenærvær >10 gange 6-10 gange 4-5 gange 2-3 gange 1 gang 0 gange >10 gange 6-10 gange 4-5 gange 2-3 gange 1 gang 0 gange Procent Procent

22 Årsager til sygenærvær Årsager til sygenærvær Hensyn til kolleger Hensyn til kunder/patienter mv Ære i ikke at være syg Arbejdet hober sig op Hensyn til karriere Kolleger bliver sure Frygt for fyring Økonomiske grunde Procent

23 Sygefravær ved sygenærvær Antal sygeperioder (%) efter antal sygenærværs-perioder Procent gange 1 gang 2-3 gange >3gange Sygenærværs-perioder Sygeperioder 0 gange 1gang 2-3 gange >3 gange

24 Sygenærvær, risikofaktor for sygefravær? Sygenærvær de sidste 12 måneder var en risikofaktor for objektivt registreret sygefravær (>14 dage) i de efterfølgende 1½ år, korrigeret for sygefravær i foregående år. Risikoen for sygefravær >14 dage blev øget med 55% Risikoen for sygefravær >2 mdr. blev øget med 78%

25 Hospitals undersøgelsen - hospital i Region Hovedstaden (84%) besvarede spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø, personlige forhold mv. - sygefravær målt i 1 år efter, opdelt i sygefraværsperioder: korte (1-3 dage), mellemlange (4-14 dage) lange (over 14 dage)

26 Psykisk arbejdsmiljø og sygefravær i hospitalsundersøgelsen Krav Kontrol Støtte Mening Involvering Forudsigelighed Rolleklarhed Ledelses-tilfredshed Rollekonflikter Fællesskab Anstrengelse Belønning Lyst til at gå på arbejde Oplevet fysisk belastning Utryghed Trusler og vold Generel arbejdstilfredshed

27 Psykisk arbejdsmiljø og sygefravær i ASUSI-DREAM Krav Kontrol Støtte Anstrengelse Belønning ERI (?) Arbejdsklima Ledelses-tilfredshed Jobusikkerhed Overarbejde Ugentlig arbejdstid Fast dagtid

28 Faktorer, der direkte påvirker sygefraværet Dårligt helbred: selvvurderet dårligt helbred mange lægebesøg, muskel-skelet smerter Lav social klasse Mange psykosomatiske klager Hårdt fysisk arbejde (langt fravær) Trusler og vold, (langt sygefravær, hospital) Køn (kvinder, langt sygefravær) Alder (ældre har mindre kort og mellemlangt sygefravær) Børn: enlige med hjemmeboende børn kvinder med hjemmeboende børn Bopæl i kommuner med lav befolkningstæthed, mere langtidsfravær Verserende arbejdsskadesag (langtidsfravær) Højt BMI Rygning

29 Sygefravær og socioøkonomisk status Hospitalsundersøgelsen Mellemlangt fravær (4-14 dage) ASUSI-DREAM undersøgelsen Langt fravær (>14 dage), ASUSI Portører, rengøring SOSU Sekretærer, admin. Fysio- ergo-terapeut mv. Sygeplejersker Læger mv 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 RR selvstændig ufaglært faglært service, handel service, kontor Lavere admin. Højere admin Procent

30 Sygefravær, generelt helbred og besøg hos læge, ASUSI_DREAM Generelt helbred og sygefravær Besøg hos læge og sygefravær Generelt helbred og sygefravær > 14 dage, ASUSI Besøg hos læge og sygefravær >14 dage, ASUSI Dårligt Mindre godt Godt Vældig godt Fremragende 0 0,5 1 1,5 2 HR >10 besøg 6-10 besøg 3-5 besøg 1-2 besøg ingen besøg HR

31 Tak for opmærksomheden Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns K Universitet Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning Arbejdsmedicinsk Klinik i Glostrup Arbejdsmiljøforskningsfondens årskonference 2008

ASUSI-projektet - et projekt om Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social Arv og Intervention. Slutrapport. September 2008

ASUSI-projektet - et projekt om Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social Arv og Intervention. Slutrapport. September 2008 ASUSI-projektet - et projekt om Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social Arv og Intervention Slutrapport September 2008 Projektansvarlig: Sigurd Mikkelsen Center for Forskning vedr. Sygefravær og Udstødning

Læs mere

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013

Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Ældre Sagen Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013 Metodebeskrivelse Metodebeskrivelse Baggrund & formål Undersøgelsen belyser holdninger til forhold på arbejdsmarkedet blandt henholdsvis erhvervsaktive

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Årsstatistik 2011 Kvinder og børn på krisecenter

Årsstatistik 2011 Kvinder og børn på krisecenter Årsstatistik 2011 Kvinder og børn på krisecenter Temaanalyse: Kvinderne og børnenes sundhed og trivsel Lise Barlach og Kirstina Stenager Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR

ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR AMI RAPPORT OM ARBEJDSMILJØ OG FRAVÆR Chris Jensen Thomas Lund Robert Mossing Martin Lindhardt Nielsen Merete Labriola Herman Burr Ebbe Villadsen Arbejdsmiljøinstituttet København 2002 AMI rapport om Arbejdsmiljø

Læs mere

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring

Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Langtidsfrisk i Region Sjælland - et grundlag for læring Bilagskompendium Undersøgelse og analyse af nærværsfaktorer blandt langtidsfriske i Region Sjælland Februar 2014 Seniorkonsulent Anette Hansen og

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012

Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012 Kost & Ernæringsforbundet: Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og Studentermedhjælp Christian Thornfeldt December

Læs mere

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ulighed i sundhed. Marts 2013. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ulighed i sundhed Marts 213 Udarbejdet af: Ministeriet for forebyggelse og sundhed, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen Copyright:

Læs mere

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år

Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Eigil Boll Hansen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen over tid og med stigende alder fra til Publikationen Ældres hjælperelationer og sociale relationer over ti år Udviklingen

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere

Tema 2. Den sociale arv er stadig stærk i Danmark

Tema 2. Den sociale arv er stadig stærk i Danmark Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 2 Den sociale arv er stadig stærk i Danmark Før i tiden var det selvskrevet, at når far var landmand, så skulle sønnike overtage gården en dag. Mange danske børn

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 21 Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse Arbejdsmarkedsrapport 21 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer inden for

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Spørgsmål og svar om ældreplejen. Agenda 2006: FOA og ældreplejen

Spørgsmål og svar om ældreplejen. Agenda 2006: FOA og ældreplejen F O A F A G O G A R B E J D E Spørgsmål og svar om ældreplejen Agenda 2006: FOA og ældreplejen Ældrepleje i fokus Den danske ældrepleje kom igen på den offentlige dagsorden, da Danmarks Radio i maj 2006

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Omkostninger ved arbejdsbetingede bevægeapparatskader i Danmark Øje på arbejdsmiljøet, september 2005 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

Mobningognegativadfærdpåarbejdspladsen

Mobningognegativadfærdpåarbejdspladsen Mobningognegativadfærdpåarbejdspladsen AnnieHøgh,ÅseMarieHansen,CharloteBloch,EvaGemzøeMikkelsen, CarolinaMagdaleneMaier,RogerPersson,JacobPedersen,HanneGiver,OleOlsen MOBNING OG NEGATIV ADFÆRD PÅ ARBEJDSPLADSEN

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere