Lederkurser i kredsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederkurser i kredsen"

Transkript

1 side1 Lederkurser i kredsen Lederkursus i kredsen er lederuddannelsens teoretiske del, der går på tværs af grunduddannelses-strukturen. Lederkurset er for kredsens samlede lederflok, hvor man i fællesskab kan inspireres og erhverve sig viden. Kurset afholdes på en selvstændig aften i kredsen eller på en lederweekend. Der er på forhånd udarbejdet et antal forskellige kurser eller menuer, som kredsleder og ledere vælger i fællesskab, alt efter ønsker og behov. Kurserne er af forskellig længde og karakter, men fælles for kurserne er, at de kræver engagement fra alle lederes side for at man kan få det fulde udbytte af indholdet. Lederkurset er muligheden for at få en god basisviden som en del af fællesskabet i lederflokken. Eftersom kurset afholdes i kredsen vil lederkurserne også kunne appellere til ledere, der normalt ikke benytter sig af lederuddannelsens tilbud. Målbeskrivelse Lederkurserne i kredsen har til formål at dygtiggøre og udvikle kredsens ledere gennem et udbud af forskellige kurser af pædagogisk og holdningsmæssig karakter, hvor man udnytter fordelen ved at kredsens ledere danner et kursusfællesskab. Ligeledes er det målet at styrke lederfællesskabet i kredsen og motivere børnelederen til fortsat engagement. Kursusforløb og ramme: Kursusindhold og forløb tilrettelægges af landsdelssekretæren, som er ansvarlig for at organisere forløbet i sin landsdel. Sekretæren samler et antal (7-10) udvalgte instruktører fra distriktet/landsdelen, der via et målrettet planlægningsforløb står for selve kursusafviklingen i kredsene. Kredslederen er i denne sammenhæng kredsens uddannelsesleder og samarbejder med landsdelssekretær og distrikt omkring de konkrete kurser. Dette kan f.eks. ske på de regelmæssige kredsledermøder, hvor et fast punkt på dagsordenen kunne være lederkurserne i kredsen. Små kredse kan med fordel gå sammen om lederkurserne. Kurserne sigter mod alle kredsens ledere fra ca. 18 år og skal kunne gennemføres på f.eks. to aftner eller en lederweekend i løbet af et år. Kursusindhold: Et lederkursus er formet som en menu med både forret, hovedret og dessert. ten kan kredsen vælge om den skal indtages eller ej. Det er en forberedelse til hovedretten. ten er selve kursusaftenen i kredsen, hvor instruktøren besøger og underviser lederne i det pågældende emne. en er en ekstra lækkerbisken, som alle ledere eller kun nogle ledere i flokken vil indtage. Her stilles der en opgave, der skal følges op på, på et senere ledermøde. en vil også være en oplagt mulighed for kredsen til at benytte sig af mesterlæren, hvor en ny leder bliver sat sammen med en mere erfaren leder.

2 side2 Kredsen kan selv vælge den menu, som man synes er mest lækker eller mest nærende for lederflokken her og nu. Der er seks hovedområder at vælge i mellem, der hver indeholder én - fire menuer. Menu-oversigten er som følger (senere vil der blive udgivet flere menuer under de seks hovedområder/temaer): Menu-temaer for lederkurserne i kredsen: (De seks temaoverskrifter angiver hovedområdet - symbolerne markerer de enkelte menuer/kurser under hovedområdet. Der tages forbehold for menunavnene i forhold til det endelige materiale) 1. FDFs værdigrundlag FDFs værdigrundlag - hvilke værdier er vigtige i FDF? 2. Pædagogik Pædagogik - er der en særlig FDF-pædagogik? Psykologi - hvordan læser vi børns adfærd? Et samfundsbillede af nutidens børn - hvordan laver vi FDF for dem? Formidling - hvordan får vi børn til at lytte? 3. Forkyndelse De kristne grundbegreber - hvad er det vi tror på? 4. Lederansvar og lederideal Den dygtige leder - hvordan er jeg overfor børnene? Lederroller - hvilke evner har vi som ledere i kredsen? Lederidealet i FDF. 5. Ledersamarbejde Opfølgning - hvordan giver vi hinanden kritik? Samarbejde - hvad kræver samarbejde? Lederansvar - hvad kan vi forpligte hinanden på? 6. Kredsens udvikling Kredsens livscyklus - en status på kredsens liv. Fremtidsværksted - hvad er vores kredsdrømme? Målformulering - hvilke mål har vi for klassearbejdet? Kursusansvarlige: Landsdelssekretæren er i de enkelte landsdele ansvarlig for at kurserne organiseres, planlægges og afvikles. Dette sker i samarbejde med en udvalgt instruktørflok, kredslederne og distriktsrådet. Instruktørerne vælges ud fra deres faglige ekspertise i forhold til de konkrete menuer, ligesom kurserne tilpasses de enkelte kredses forhold. Landsforbundet udarbejder kursus- og idématerialer til de ovenstående kurser i menuoversigten. Hvert år udarbejder landsforbundet et par nye forslag til menuer. Landsdelssekretærerne opsamler erfaringerne fra afviklingen af lederkurserne.

3 side3 Menu-tema 1: FDF s værdigrundlag Hvilke værdier er vigtige i FDF? Værdigrundlaget beskriver hvad der er FDFs eksistensberettigelse. Hvorfor skal børn overhovedet melde sig ind i FDF? Hvad får de ud af det? Formålet med denne menu er at skærpe ledernes opmærksomhed for, hvad det er for værdier, der ligger under alt det vi gør, så kredsens arbejde forbedres. FDF er ikke bare tidsfordriv. En far ringer en dag til dig og siger: Jeg har en datter på ni år, som gerne vil være FDF er. Jeg ved ikke så meget om FDF, så fortæl mig lige, hvorfor jeg skulle melde mit barn ind. Hvad får hun ud af det? Hvad vil lederne i jeres kreds svare på dette spørgsmål? Efter at have stiftet bekendtskab med FDF s værdigrundlag, skal lederne opøve evnen til at omsætte FDF s værdigrundlag til konkrete FDF-aktiviteter. Formålet er at udvikle kredsens børnearbejde. På de kommende ledermøder skal værdigrundlag hentes frem og inspirere lederne til at gøre FDFarbejdet endnu bedre.

4 side4 Menu-tema 2: Pædagogik Pædagogik - er der en særlig FDF-pædagogik Hvem bestemmer - børnene eller lederne? Hvordan kan man have demokrati i praksis - på en pilteklasse? Giv dit bud på en FDF-pædagogik! I FDF kan vi bruge alle som ledere, hvis de vil yde en indsats og brænder for FDFs sag. Men alle ledere skal kunne lidt om både: Planlægning Udførsel Refleksion og eftertanke, ellers bliver de hurtigt udbrændte. Udfra oplæg og dilemmakort skal lederne forsøge at nå frem til en fælles pædagogisk holdning til en række karakteristiske situationer i en typisk kreds. Som afslutning på kurset udarbejder lederne kredsens pædagogiske huskeseddel. Udvælg to af aftenens pædagogiske mål, lav en handlingsplan, og gennemfør den i løbet af sæsonen. Opgaven kan løses alene eller sammen med dine medledere.

5 side5 Menu-tema 2: Pædagogik Psykologi - hvordan tolker vi børns adfærd? En fantastisk fortælling om Ronja Røverdatter der skulle lære at passe på alt det farlige i skoven - og straks gik hun ud på de glatte sten i den fossende elv - for at lære om det hun skulle passe på! Tip 13 rigtige - om børns kompetencer i dag og for 50 år siden. Tag stilling til en række typiske situationer på en sommerlejr. Gennem teori, opgaver og debat vil du få en forståelse for: børns udvikling generelt børns intellektuelle udvikling børns moralske udvikling børns sociale udvikling børn med problemer Til hvert område sættes teorien i relation til det praktiske klassearbejde og kredsliv, så man på én gang får et teoretisk fundament og en begrundet praksis. Det handler om at bruge den erhvervede viden og egne erfaringer til at planlægge en kredsweekend. Hvad betyder vores viden om børn og unges moralske udvikling for forkyndelsen. Hvilken betydning har børns sociale udvikling og forskellige intelligensformer for vores måde at planlægge aktiviteter - aldersopdelt og aldersintegreret?

6 side6 Menu-tema 2: Pædagogik Et samfundsbillede af nutidens børn - hvordan laver vi FDF for dem? Lederne skal på nogle kort skrive otte ting som de mener, børn og unge er gode til i dag. Disse kort inddrages som supplement til et oplæg omkring børns hverdag, handleegenskaber og interesser i dag. ten består af fire små oplæg, der giver et billede af nutidens børn, med bl.a. beskrivelse af: lydighedskultur contra selvstændighedskultur familiestrukturer samfundsudvikling børnekarakteristik (radarbørn, pejlebørn, aftalebørn, tupperwarekids) Derefter skal lederne i grupper arbejde med spørgsmål, der giver diskussion og konkrete ideer til hvilket FDF-arbejde, der tilgodeser behovet hos nutidens børn. Lederne skal på et klassemøde læse et kapitel af Gummi Tarzan. Derefter er der spørgsmål til børnene, som igennem svar på disse gerne skulle give lederne et mere fyldigt billede af deres egne børn i FDF. Disse svar kan evt. tages op på et ledermøde sammen med andre lederes svar.

7 side7 Menu-tema 2: Pædagogik Formidling - hvordan får vi børnene til at lytte? Læs om fortælleteknik og gode fif i et kort afsnit fra Det store øde af Kirsten Thonsgaard. Det at formidle dækker alt, lige fra situationen hvor du starter et puslingemøde til der, hvor du skal instruere i en folkedans eller holde en andagt. At formidle handler om at ville nogen noget. Når man skal få andre til noget eller give dem noget, handler det om to ting: At kende og bruge nogle gode værktøjer og tips At finde sin egen stil og være sig selv. Kurset tager fat på begge sider af formidlerrollen. I kurset vil der være god tid til også at øve og afprøve de ting, man har lært i løbet af aftenen. Ligeledes vil der være få realistiske opgaver, som man bagefter kan bruge direkte i klassearbejdet. Man kan vælge mellem to muligheder - eller tage dem begge! Forbered en andagt, hvor du gør noget særligt ud af fortælleformen. Sæt fokus på kommunikationen mellem børn og ledere. Hvad sker der i virkeligheden? Hvad sker der, hvis vi bevidst prøver at ændre på den måde vi taler til børn?

8 side8 Menu-tema 3: Forkyndelse De kristne grundbegreber - hvad er det vi tror på? Alle ledere skal i god tid i forvejen have følgende spørgsmål udleveret: Hvilke to ting er det vigtigste ved Gud eller om Gud? Efter at have tænkt grundigt over det, skal lederne skrive deres svar ned og tage dem med til lederuddannelsesaftenen. De grundbegreber, som dette kursus drejer sig om er: Hvem er Gud? Synd og nåde Næstekærlighed Deltagerne vil igennem arbejde med tekster, diskussioner og forskellige pålæg få en god forståelse af nogle kristne grundbegreber, som kan være en slags basisviden om kristendommen. Menuen lægger op til, at deltagerne skal udrustes til selv at fortælle videre eller forkynde. Meningen er at de skal have en grundviden selv. Der lægges op til, at deltagerne gennem læsningen af en række bibeltekster skal øve sig i, at finde grundbegreberne i teksterne. Et forslag kunne være, at lederne indbyrdes aftalte at gå i kirke sammen, for så på det efterfølgende ledermøde at drøfte, hvordan det, I har hørt og sunget, passede med det, I har arbejdet med på lederuddannelsesaftenen. Et andet forslag kunne være, at I på nogle efterfølgende ledermøder skiftedes til at lave indledning ud fra de tekster I har læst, og ud fra det I har lært på lederuddannelsesaftenen.

9 side9 Menu-tema 4: Lederansvar og lederidealer Den dygtige leder - hvordan er jeg overfor børnene? Lederne skal inden kurset skriftligt have formuleret en rigtig god lederoplevelse, som de har været vidne til. Det kan være en barndomsoplevelse eller fra FDFarbejdet. Det kan handle om et klassemøde, en weekendtur, en sommerlejr, et kursus e.lign. Derefter skal lederen overveje: Hvad gjorde denne oplevelse speciel og værdifuld? Hvilke personlige egenskaber synes du lederen besad? Denne ret er godt krydret med mange måder at se sig selv på. Der er nogle små startopgaver og derefter følger et oplæg om ledertyper, hvor Pedellen, Entertaineren og Mormoren bliver præsenteret. Derefter udspiller der sig et FDF-drama, hvor lederne får lov til at prøve de forskellige roller og måske genkender nogle træk derfra. Kurset slutter med et gruppearbejde, hvor lederne skal finde frem til de egenskaber, de synes er vigtige for en leder at have. Dernæst få snakket om, hvordan man i kredsen kan blive bedre til at få nogle af de egenskaber dyrket. Lederne aftaler denne aften at lave en supervisionsmødeaften, hvor en leder deltager på et klassemøde for at supervisere klasselederen. Efter mødet foregår der en evaluering, som er en god måde at få snakket om de ting, lederen har observeret. Der udleveres bilag til denne simple form for evaluering.

10 side10 Menu-tema 4: Lederansvar og lederidealer Lederroller - hvilke evner har vi som ledere i kredsen? Lederne får til opgave at nævne tre ting de er gode til og tre ting, som de vil arbejde med i kredsen/klassen i fremtiden. Det er godt at vælge denne forret, fordi man kommer til kurset med noget man er stolt over. Ligeledes kan de ønsker man har, kobles sammen med de ting man eventuelt får ud af hovedretten. ten er en blanding af oplæg og opgaver. Dette giver forhåbentlig en god dynamik i forløbet. Aftenen er opbygget omkring nogle tests, som alle selvfølgelig skal deltage i, hvis man vælger denne menu. Teorien gennemgår forskellige lederroller: Administratoren Den Diplomatiske Igangsætteren Den Resultatorienterede en er meget fremadrettet mod kredsens videre planlægning. Her lægges op til, at nogle ledere i kredsen kommer med et forslag til en ny lederfordeling på et bestemt område. Det kan være i forhold til klasserne, sommerlejren, ansvaret for kredsmøder eller lignende. Forslaget kommer så op på et ledermøde til diskussion.

11 side11 Menu-tema 4: Lederansvar og lederidealer Lederidealet i FDF Hver leder tænker over og formulerer skriftligt, hvilken leder, der især har betydet noget for vedkommende, og hvad grunden til dette er. ten angriber værdigrundlaget og lederidealerne fra forskellige vinkler. Kredslederen udvælger i samråd med instruktøren de områder, der er mest relevante for kredsen. Vinklerne er: en historie om en klasseweekend, hvor lederne undervejs får ordet, og udtaler sig om hvordan DE ville have reageret i en given situation. et pointskema, hvor lederen giver sig selv og kredsen point for opfyldelsen af FDFs lederideal. Afholdelsen af et fiktivt ledermøde, hvor hver leder skal se problemerne udfra en angivet rolle. Udvælgelse af de fem væsentligste evner og idealer for ledere, på baggrund af ca. 40 udsagn. Observanter - lederne observerer hinanden på klassemøderne. Der udleveres et bilagsskema, og lederen beslutter selv, hvilke idealer, han vil observeres på. Hvad vil jeg stræbe mod? Hver leder udvælger tre idealer, som han vil stræbe mod, og skriver ned, hvordan han vil gøre det. Hvad vil vi i kredsen stræbe mod? Kredsen udvælger tre idealer, som man vil arbejde på at forbedre, og noterer, hvordan man vil gøre det.

12 side12 Menu-tema 5: Ledersamarbejde Opfølgning - hvordan giver vi hinanden kritik? Denne forret er dejlig fyldig. Den består af tre dele: 1. Diskutér på et ledermøde hvordan opfølgning foregår i kredsens aktiviteter i dag. 2. Læs kopisiderne op: Opfølgning (teori-stof). 3. Udvælg et arrangement der skal følges op på under hovedretten. I hovedretten er der først en god beskrivelse af hvad opfølgning er. Hvordan kan vi i FDF bedst følge op på de aktiviteter vi laver, på en kvalitativ og sober måde? Dette og flere spørgsmål bliver stillet og besvaret. Der gives forslag til fremgangsmåde, så lederne ikke mister drivkraften, og således at opfølgning/evaluering kommer til at dreje sig om det væsentligste. Derefter er der nogle praktiske øvelser om hvordan kredsen kan gøre og gribe disse metoder an. Her kommer der en opgave i at bruge opfølgningsmetoden fra hovedretten på et kommende arrangement i kredsen.

13 side13 Menu-tema 5: Ledersamarbejde Samarbejde - hvad kræver samarbejde? Læs et uddrag af Anne Knudsens bog: Her går det godt - send flere penge, og besvar derefter nogle spørgsmål om fordelingen mellem mænd og kvinder i kredsens lederflok, samt dets betydning for arbejdet. Lederflokken afprøver sammen en række samarbejdsøvelser, hvor man i praksis får forskellige sider af samarbejde afprøvet. Efter hver øvelse drøfter man oplevelserne og diskuterer, hvor det spiller ind i FDF-arbejdet. Man opdager ledernes forskelligheder, og hvordan det påvirker samarbejdet i kredsen. Aftenen er tilrettelagt med megen praktik og kun lidt teori. Spil brædtspillet Spillet om kredsen, som behandler kreds- og distriktsarbejdet samt den enkeltes tilgang til det.

14 side14 Menu-tema 5: Ledersamarbejde Lederansvar - hvad kan vi forpligte hinanden på? Læs FDFs værdigrundlag og lederideal. Prøv imens du læser, at koble værdier og idealerne til dit eget FDFarbejde. Brainstorm over ordet ansvar. Derefter sammenkædning med Den ideelle leder - hvilke ord kan bruges idag? Teoretisk oplæg om den frivillige leders ansvarlighed. Rollespil i grupper, hvor man kommer ind på at diskutere ledernes ansvar overfor hinanden. Hver enkelt deltager udfylder et kort til sig selv som kredslederen gemmer i en kuvert. På kortet har lederen skrevet fire ting, som han vil forbedre i sit samarbejde med de andre ledere. Konvolutterne åbnes efter en tid.

15 side15 Menu-tema 6: Kredsens udvikling Kredsens livscyklus - en status på kredsens liv. Afkrydsningsopgave: Sæt kryds ved de tillægsord, der bedst betegner din kreds. Aftenen består af: En test som udfyldes af lederne og som giver et godt selvportræt af kredsen. Kredsens livscyklus - teorigennemgang. Kredsanalyse i grupper. Udvikling af kredsen iflg. analysen. Kurset veksler imellem teori, opgaver og gruppearbejde, hvor man udfra testresultaterne og ledernes egne erfaringer diskuterer, hvordan man kan udvikle kredsen til det optimale. Afkrydsningsskema: Relevante stopklodser i kredsen.

16 side16 Menu-tema 6: Kredsens udvikling Fremtidsværksted - hvad er vores kredsdrømme? Hver leder noterer de fem ting, som er bedst ved kredsen, samt de fem ting, der er værst ved kredsen. ten består af platter, der indtages gruppevis: 1. Værdiananlyse af kredsen - Hvor står vi nu? Bygger på forretten, og klarlægger kredsens stærke og svage sider. 2. En attraktiv fremtid - hvor vil vi gerne ønske os hen? Her ligger alle muligheder åbne, ingen ønsker, drømme og visioner er for vilde - tænk stort! 3. Handlingsplan - hvad gør vi så nu? Grupperne udvælger et mål, og arbejder sig baglæns til nutidens kredsstatus. Herved finder man ud af, hvad der skal til, for at opfylde drømmen. 1. Renskriv handlingsplanerne. 2. Følg op på handlingsplanerne på ledermøderne. 3. Lav fremtidsværksted for væbnerne, seniorvæbnerne eller seniorerne. 4. Lav fremtidsværksted mellem lederne på de enkelte klasser.

17 side17 Menu-tema 6: Kredsens udvikling Målformulering - hvilke mål har vi for klassearbejdet? Hver leder noterer tre ting som han gerne vil lave med sin klasse næste sæson. I dette kursus får deltagerne først undervisning i at opstille mål for FDF-arbejdet. Der anvises forskellige værktøjer, som kan lette overskueligheden i målformuleringen. Derefter afprøves teorierne i praksis, ved at hver klasses ledere sammen diskuterer klassearbejdet, og opstiller mål for dette. Til slut spilles Hjernestormspillet, et spil, som anviser måder at få ideer på, og til at gøre idéfeltet langt bredere, end det normalt er. 1. Vurdér jeres eget klassearbjede 2. Lær at sortere i ideerne efter en brainstorm.

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederansvar. hvad kan vi forpligte hinanden på? Lederansvar

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederansvar. hvad kan vi forpligte hinanden på? Lederansvar F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Lederansvar hvad kan vi forpligte hinanden på? Lederansvar Kurset er udarbejdet af Stig Fog Jensen for LederuddannelsesUdvalgets Kredsgruppe

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Den dygtige leder. hvordan er jeg overfor børnene?

LEDERKURSER I KREDSEN. Den dygtige leder. hvordan er jeg overfor børnene? F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Den dygtige leder hvordan er jeg overfor børnene? Den dygtige leder Kurset er udarbejdet af Torben Svendsen for LederuddannelsesUdvalgets Kredsgruppe

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Fremtidsværksted. et enkelt og effektivt værktøj til at tænke nyt og anderledes

LEDERKURSER I KREDSEN. Fremtidsværksted. et enkelt og effektivt værktøj til at tænke nyt og anderledes F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Fremtidsværksted et enkelt og effektivt værktøj til at tænke nyt og anderledes Fremtidsværksted Kurset er udarbejdet af Grethe Andreasen for

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederidealet i FDF. hvad er vores ansvar og forpligtelse over for børnene? Lederidealet i FDF

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederidealet i FDF. hvad er vores ansvar og forpligtelse over for børnene? Lederidealet i FDF F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Lederidealet i FDF hvad er vores ansvar og forpligtelse over for børnene? Lederidealet i FDF Kurset er udarbejdet af Anette og Jens Thorsen for

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Overordnet målsætning med handlingsplanen Klog på livet I FDF tror vi på, at mennesker udvikler sig i samspil med andre mennesker. Derfor giver vi børn og unge

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG x Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) Beslutningsbilag (B)

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN. Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE MESTERLÆRE I KREDSEN Foto: Christian Nesgaard INSPIRATIONSMATERIALE INDHOLD 1 2 3 4 5 6 INTRODUKTION... 4 Introduktion til kredslederen... 4 Introduktion til mentor... 4 FORKYNDELSEN

Læs mere

Børnehusene Buldervang. Uddannelsesplan - forventninger

Børnehusene Buldervang. Uddannelsesplan - forventninger Børnehusene Buldervang Uddannelsesplan - forventninger Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Generelle forventninger Forventninger til øvelsesstuderende Forventninger til 1. løn Forventninger til 2. løn

Læs mere

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen

Kredsen i centrum. - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Kredsen i centrum - en gennemgang af Din kreds! FDF.dk/kredsen Velkommen til Kredsen i centrum en gennemgang af din kreds. Med dette materiale får du oplægget til en debat i kredsen om seks udvalgte emner,

Læs mere

Strategi for fællesskab og relationer i FDF

Strategi for fællesskab og relationer i FDF Strategi for fællesskab og relationer i FDF Strategi for fællesskab og relationer i FDF FDF øger fokus på fællesskab og relationer mellem børn, unge og voksne. FDFs landsmøde 2014 har vedtaget to udviklingsmål.

Læs mere

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog

7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog 7 spørgsmål til 8 tekster i Salmernes Bog En af styrkerne ved mange bibelstudiegrupper er, at vi er gode til at snakke og diskutere forskellige aspekter ved troen på Jesus. Det skal vi ikke i aften. I

Læs mere

Et godt samarbejde med kirken

Et godt samarbejde med kirken Et godt samarbejde med kirken Ideer til at få en god samtale og et godt samarbejde mellem kreds og kirke 2 FDF I SAMARBEJDE MED KIRKEN FDF og folkekirken har altid været tæt forbundet med hinanden. FDF

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Klassens egen grundlov O M

Klassens egen grundlov O M Klassens egen grundlov T D A O M K E R I Indhold Argumentations- og vurderingsøvelse. Eleverne arbejder med at formulere regler for samværet i klassen og udarbejder en grundlov for klassen, som beskriver

Læs mere

Værktøj for FDF i samarbejde

Værktøj for FDF i samarbejde Værktøj for Værktøj til at komme godt i gang med samarbejde i kredsen med tre inspirationsfilm, valgseddel og illustreret handlingsplan. FDF vil styrke det lokale samarbejde med kirker, skoler og kommuner

Læs mere

Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer

Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer Kredsens udviklingsplan Del 2. Strategi og manøvrer Af: Morten Dalgaard Forretten: Forretten handler om at inddele visionen fra modul 1 eller hvis kredsen har én fra et helt andet sted. Find temaerne visionen

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Kredsens livscyklus. en status på kredsens liv. Kredsens livscyklus

LEDERKURSER I KREDSEN. Kredsens livscyklus. en status på kredsens liv. Kredsens livscyklus F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Kredsens livscyklus en status på kredsens liv Kredsens livscyklus Kurset er udarbejdet af Brian R. Jensen for LederUddannelsesUdvalget 1999 Revideret

Læs mere

Forord. Ved hvert bibelstudium kommer jeg kort ind på teksten

Forord. Ved hvert bibelstudium kommer jeg kort ind på teksten Forord Da jeg første gang blev præsenteret for projektet Med Jesu øjne, tænkte jeg, at det var et umuligt projekt. Hvordan skulle det være muligt for nogen at se mennesker og verden, ligesom Jesus gjorde?

Læs mere

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Formål og indhold Formålet er, at I finder inspiration til at diskutere og især videreudvikle

Læs mere

De kristne grundbegreber

De kristne grundbegreber F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN De kristne grundbegreber hvad er det vi tror på? De kristne grundbegreber Kurset er udarbejdet af Jakob Rönnow Revideret 2003 F D F s l e d e

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederroller. hvordan er jeg overfor børnene?

LEDERKURSER I KREDSEN. Lederroller. hvordan er jeg overfor børnene? F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Lederroller hvordan er jeg overfor børnene? Lederroller Kurset er udarbejdet af Asger Steen Thomsen for LederuddannelsesUdvalgets Kredsgruppe

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode.

Det er vigtigt, at du i din praktik er opsøgende og læringsaktiv i forhold til dine mål for din uddannelsesperiode. Læringskatalog for social og sundhedsassistentelever i alle 3 praktikker. At lære sygepleje i klinisk praksis i afdeling Z2 I afdeling Z2 arbejder vi ud fra mål om at fremme et godt samarbejde med dig

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende

Uddannelsesplan for studerende Uddannelsesplan for studerende Sct. Georgsgårdens Fritidsklub & Ungdomsklub Præsentation af Sct. Georgsgården Sct. Georgsgården er en selvejende institution, som rummer både Fritidsklub og Ungdomsklub.

Læs mere

samværsregler. På Facebook anbefales at oprette en FDF gruppe pr. klasse i stedet for at tilføje barnet som ven.

samværsregler. På Facebook anbefales at oprette en FDF gruppe pr. klasse i stedet for at tilføje barnet som ven. FDF Dronninglund På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed

Læs mere

FDF og skolereformen. et positionspapir 2013. Skolereformen er startet. Dét giver FDF en fornyet position.

FDF og skolereformen. et positionspapir 2013. Skolereformen er startet. Dét giver FDF en fornyet position. HB-møde: November 2013 Initialer: BSK Bilags.nr.: 2.5.2 SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) X Beslutningsbilag (V) X x LUKKET BILAG HB-protokol (udfyldes

Læs mere

Vi ønsker stadig at skabe et bredt favnende FDF, faktisk endnu bredere end vi tidligere har kendt det.

Vi ønsker stadig at skabe et bredt favnende FDF, faktisk endnu bredere end vi tidligere har kendt det. Indledning: Dette dokument er udarbejdet af styregruppen bag det tidligere benævnte projekt FDF version 2.0 og skal betragtes som et debatoplæg med henblik på at målrette og styrke FDFs strategiske arbejde.

Læs mere

1. Hvilke fordele og ulemper er der ved at gennemføre en undersøgelse som denne?

1. Hvilke fordele og ulemper er der ved at gennemføre en undersøgelse som denne? Studieoplæg for forkyndere (1) Læs kapitel 2-4 (side 9-26) i rapporten 1. Hvilke fordele og ulemper er der ved at gennemføre en undersøgelse som denne? 2. Drøft i hvor høj grad, I deler de forudsætninger

Læs mere

Godt samarbejde - MBK A/S

Godt samarbejde - MBK A/S Samarbejde, trivsel og konflikthåndtering i teams. Vil I have fokus på jeres samarbejde, trivsel og indbyrdes kommunikation? Vil I have redskaber til at skabe et godt samarbejde? Vil I reflektere over

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 2, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? I relation

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Psykologi. hvordan læser vi børns adfærd? Psykologi

LEDERKURSER I KREDSEN. Psykologi. hvordan læser vi børns adfærd? Psykologi F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Psykologi hvordan læser vi børns adfærd? Psykologi Kurset er udarbejdet af Preben Siggaard Revideret 2003 F D F s l e d e r u d d a n n e l s

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Kompendie. Seniorvæbnergruppen, 2012. Tak for 2 dejlige weekender. Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi

Kompendie. Seniorvæbnergruppen, 2012. Tak for 2 dejlige weekender. Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi Kompendie Seniorvæbnergruppen, 2012 Tak for 2 dejlige weekender Hilsen Sara, Simone, Jens og Randi Indholdsfortegnelse Spørgsmål til Speed dating... 3 Teambuilding-aktivitet... 4 Bytte ting aktivitet Randi...

Læs mere

Workshop om Recovery Øvelsesvejledning

Workshop om Recovery Øvelsesvejledning Psykiatrisk Center Ballerup Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Maglevænget 2 2750 Ballerup Dato: 26.11.2013 Workshop om Recovery Øvelsesvejledning Øvelsesvejledning november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Karrierevejledningen på IVA. Sådan kommer du i gang med at bruge karrierekompasset

Karrierevejledningen på IVA. Sådan kommer du i gang med at bruge karrierekompasset Karrierevejledningen på IVA Sådan kommer du i gang med at bruge karrierekompasset Forklaring på de forskellige tilgange til kompasset Forside: For jer, der enten ikke ved, hvad I vil, eller jer, der er

Læs mere

Aktiviteter tiltrækker Relationer fastholder

Aktiviteter tiltrækker Relationer fastholder Aktiviteter tiltrækker Relationer fastholder Oplæg ved Bitten Schjødt Kjær/ bitten@fdf.dk - formand for FDFs lederuddannelsesudvalg - tumlingeleder i FDF Aalborg 9. Vejgaard - afdelingsleder på Tofthøjskolen,

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING... Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 SAMFUNDSUDVIKLING.... 3 ÆSTETISKE LÆREPROCESSER... 4 DEN SKABENDE VIRKSOMHED... 4 SLÅSKULTUR... 5 FLOW... 5

Læs mere

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske, hvad

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Plads til mange stemmer

Plads til mange stemmer Plads til mange stemmer en medlemsprofil i FDF v. Rie Skårhøj og Dorte Kappelgaard, 2009 Center for Ungdomsstudier Indholdsfortegnelse Indledning 2 Et overblik over undersøgelsen 2 Hvem er med i undersøgelsen?

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1

12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES AAU ALUMNIS MENTORPROGRAM AAU ALUMNI 1 12 MÅNEDER MED REFLEKSION OG LÆRING VÆRKTØJSHÆFTE TIL MENTORER OG MENTEES S MENTORPROGRAM 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 KAPITEL 1: FORBEREDELSES.... 4 1.1 ROLLEN SOM MENTOR.... 5 1.2 ROLLEN SOM MENTEE... 6

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

LEDERKURSER I KREDSEN. Pædagogik. er der en særlig FDF-pædagogik? Pædagogik

LEDERKURSER I KREDSEN. Pædagogik. er der en særlig FDF-pædagogik? Pædagogik F D F s l e d e r u d d a n n e l s e LEDERKURSER I KREDSEN Pædagogik er der en særlig FDF-pædagogik? Pædagogik Kurset er udarbejdet af Viggo Ernst Thomsen og Thomas Johansen for LederUddannelsesUdvalgets

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer Økonomi for ikke-økonomer Økonomi for ikkeøkonomer Lær at forstå virksomhedens regnskab og økonomiske sammenhænge Økonomiforståelse overskueligt og let at gå til Føler du dig hægtet af, når talen falder

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

Evaluering af TeenFit, foråret 2015

Evaluering af TeenFit, foråret 2015 Evaluering af TeenFit, foråret 2015 TeenFit er et forløb udbudt af Rebild Ungdomsskole, hvor fokus er at øge motivationen til en sund livsstil, der giver mening for den enkelte, samt støtte vedkommende

Læs mere

FDF Hvidovre Årsberetning

FDF Hvidovre Årsberetning FDF Hvidovre Årsberetning 2008-09 FDF Hvidovre årsberetning 1 Indholdsfortegnelse FDF Hvidovre... 2 FDFs værdigrundlag... 3 FDFs lederideal... 4 Samværspolitik i FDF Hvidovre... 4 Aktuelt i FDF Hvidovre...

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

Dette kursus hjælper dig til at strukturere og effektivisere dine sætninger, så du får styr på kommaerne og alle de andre tegn én gang for alle!

Dette kursus hjælper dig til at strukturere og effektivisere dine sætninger, så du får styr på kommaerne og alle de andre tegn én gang for alle! Dette kursus hjælper dig til at strukturere og effektivisere dine sætninger, så du får styr på kommaerne og alle de andre tegn én gang for alle! Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING

VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING Formål og værdier VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING KERNEFORTÆLLING At have nogenlunde styr på foreningens/aftenskolens formål og værdier er på mange måder helt grundlæggende og en forudsætning for megen anden

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Refleksion. En målrettet udviklingsmodel. Af Martin Pedersen Stub VEJEN DAGPLEJEKONTOR

Refleksion. En målrettet udviklingsmodel. Af Martin Pedersen Stub VEJEN DAGPLEJEKONTOR Refleksion En målrettet udviklingsmodel Af Martin Pedersen Stub VEJEN DAGPLEJEKONTOR INTORDUCTION Refleksion En Målrettet Udviklingsmodel er et værktøj, der skal hjælpe dig til at lave målrettede strukturerede

Læs mere

Nyhedsbrev for FDF-Særslev. 15. juni: Fællesspisning for fdf er og forældre på Aslyet

Nyhedsbrev for FDF-Særslev. 15. juni: Fællesspisning for fdf er og forældre på Aslyet April, Maj & Juni 2011 Det Blå Blad Nyhedsbrev for FDF-Særslev I dette nummer af Det Blå Blad varmer vi op til årets sommerlejre! Og vi glæder os allerede til næste sæson i selskab med jer allesammen.

Læs mere