Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen"

Transkript

1 Dato: 27. marts 2013 Sag: MEDS/12/17820 Sagsbehandler: LIF/NVH/KRM Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11. januar 2013 en anmeldelse af en fusion mellem Discovery Network International Holdings Limited og SBS Media A/S, jf. konkurrencelovens 12 b. Anmeldelsen var fuldstændig 5. marts Transaktionen KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET 1.1 Indledning Den planlagte fusion indebærer, at Discovery Network International Holdings Limited erhverver enekontrol med SBS Media A/S og dets datterselskaber. Fusionen gennemføres ved, at Discovery Network International Holdings Limited køber 100 pct. af aktierne i SBS Media A/S. Sælgeren er SBS Media A/S nuværende ejer: P7S1 Finance B.V., som i sidste ende er ejet af ProSiebenSat.1 Media AG, der er kontrolleret af en europæisk gruppe af tilknyttede virksomheder til Lavena 1 S.á.r.l. Luxembourg. Discovery Network International Holdings Limited betegnes herefter Discovery, og SBS Media A/S betegnes herefter SBS. Parterne har indgået en bindende transaktionsaftale, Share Purchase Agreement, den 14. december 2012, der blandt andet er betinget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse. Den anmeldte fusion medfører et kontrolskifte og udgør dermed en fusion, jf. konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. De deltagende virksomheder i den anmeldte fusion er Discovery og SBS. 1.2 Økonomisk rationale bag fusionen Discovery har i anmeldelsen redegjort for den økonomiske baggrund for transaktionen. Ifølge Discovery er [ ]

2 2. Parterne og deres aktiviteter 2.1 Discovery Discovery er et anpartsselskab i henhold til engelsk og walisisk lovgivning. Selskabet har adresse i London og er registreret i Companies House i England og Wales under company number Discovery er ultimativt ejet af det børsnoterede selskab Discovery Communications Inc., mens Discovery s virksomhed i Norden drives af selskabet Discovery Communications Nordic A/S. Discovery er en non-fiction medievirksomhed, der er aktiv i mere end 180 lande. Discovery broadcaster følgende kanaler i Danmark: Discovery channel, Animal Planet, Animal Planet HD, Discovery Science, Discovery World, Investigation Discovery, Discovery HD Showcase og TLC. Programindholdet på Discovery s kanaler er non-fiction tv-programmer, livsstils- og dokumentarprogrammer. Discovery s medieindhold spænder over genrer som videnskab, udforskning, overlevelse, natur, historie etc. Discovery indkøber kun rettigheder til færdigproducerede programmer i et meget beskedent omfang, og Discovery ejer rettighederne til deres øvrige programmer. Discovery er samlet set aktive på: Markedet for engrosdistribution af tv-kanaler, Markedet for salg af tv-reklame og Markedet for indkøb og salg af rettigheder. I december 2012 afsluttede Discovery en strategisk transaktion med TF1 blandt andet angående opkøb af 20 pct. af ejerandelen i TF1 s Eurosport forretning. Transaktionen havde tre komponenter: Discovery erhvervede 20 pct. af ejerandelen i TF1 s Eurosport forretning med en option til opkøb af en kontrollerende aktiepost (51 pct.) efter to år, Discovery erhvervede 20 pct. af ejerandelen i fire af TF1 s eksisterende Pay-TV networks i Frankrig, og 2

3 TF1 ville udvikle programindhold til Discovery s globale net. Efter transaktionen ejer TF1 Group 80 pct. af Eurosport, mens de resterende 20 pct. af ejerandelen ejes af Discovery. [ ] Eurosport sender to rene sportskanaler i Danmark. 2.2 SBS Media A/S SBS er et indirekte datterselskab af P7S1 Broadcasting Europe B.V, der i sidste ende ejes af ProSiebenSat. 1 Media AG Group. Figur 1. SBS organisation SBS er en medievirksomhed, der har aktiviteter indenfor tv og radio samt produktion af tv-programmer i Danmark via SBS TV A/S produktionsenhed SBS Production. Videre udbyder SBS online services via NUTV.dk (Video-on-demand) og radio play ( der udbyder radiokanaler via internettet. Samlet set er SBS aktive på: Markedet for engrosdistribution af tv-kanaler, Markedet for salg af tv-reklame, Markedet for indkøb af rettigheder, 3

4 Markedet for detailhandel med tv-ydelser (pay per view and Pay VOD), Markedet for udbud af radiokanaler og Markedet for radioreklame TV SBS udfører en række opgaver for SBS Broadcasting Networks Limited via dets 100 % ejede datterselskab SBS TV A/S. SBS TV A/S leverer en række serviceydelser til SBS Broadcasting Networks Limited, herunder annoncesalg, marketing, tilsyn med programproduktion samt forhandling af programrettigheder til danske programmer og lokale distributionsaftaler. SBS Broadcasting Networks Limited er ejet af SBS Broadcasting UK Ltd og broadcaster tv-kanaler i Danmark, Sverige og Norge. I Danmark broadcaster SBS Broadcasting Networks Limited følgende tv-kanaler: Kanal 4, Kanal 5, 6 eren og 7 eren. SBS Broadcasting Networks Limited har det overordnede ansvar for beslutninger, der angår kanalerne, herunder kontrol med erhvervelse af programmer og planlægning af programindhold på kanalerne. Programindholdet på kanalerne består af sit-coms, film, sport, reality shows m.m. SBS Broadcasting Networks Limited forestår tillige programplanlægning og den faktiske udsending af kanalerne samt andre opgaver, der relaterer sig hertil. SBS Broadcasting Networks Limited er en del af transaktionen Produktion af TV Programmer i Danmark SBS er som nævnt aktiv indenfor produktion af tv-programmer i Danmark via SBS TV A/S produktions enhed SBS Production. SBS Production er samme juridiske enhed som SBS TV A/S og faciliterer primært in-house produktion som før- og efter programmer i forbindelse med sportsprogrammer, produktion af trailere og lokal produktion for SBS TV. Herudover producerer SBS Production reklamer for eksterne klienter til broadcast på både SBS kanaler og andre kanaler samt agerer som facility house for eksterne produktionsvirksomheder i mindre omfang. SBS Production har oplyst, at der genereres en samlet omsætning på [ ] mio. kr. på årsbasis på eksterne klienter. 4

5 2.2.3 Radio SBS er aktiv på markedet for lokal, regional og national radio broadcasting i Danmark. SBS radioaktiviteter udbydes via tre datterselskaber: Radioselskabet af 1/ SBS Radio A/S (80 pct. ejet af SBS de resterende 20 pct. er ejet af Otto Tage Henrik Axel Reedtz-Thott). Radio Nova A/S (80 pct. ejet af SBS de resterende 20 pct. er ejet af TV2 Radio A/S). Radioselskabet af 1/ sender radio via dets 100 pct. kontrollerede datterselskab Newradio ApS og Radio Klassisk ApS. SBS Radio A/S ejer 100 pct. af aktierne i Voice TV ApS og i Radioreklame A/S. Herudover ejer SBS Radio A/S 40 pct. af aktierne i FM 6 (Pop FM) sammen med Berlingske Media A/S. 1 Følgende radiokanaler sendes: NOVA FM, The Voice, Radio 100, Radio Soft og Radio Klassisk. 3. Jurisdiktion De deltagende virksomheder er Discovery og SBS. Ifølge det oplyste havde Discovery i 2011 en omsætning i Danmark på [ ] mio. kr. mens SBS i 2011 havde en omsætning på [ ] mio. kr. Eftersom de deltagende virksomheders omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, er der tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol. Discovery s overtagelse af SBS er ikke omfattet af EU fusionsreglerne, idet parternes omsætning ikke opfylder fusionskontrolforordningens omsætningstærskler i artikel 1. 1 [ ] 5

6 4. De relevante markeder Fusionsparterne har i deres anmeldelse identificeret følgende berørte markeder: Tv-rettighedsmarkedet, markedet for engrosdistribution af tvkanaler, markedet for salg af tv-reklame og markedet for salg af radioreklame. Det er kun SBS, der er aktiv på markedet for salg af radioreklame, og der er derfor hverken et horisontalt eller vertikalt overlap mellem fusionsparterne på dette marked. Derudover har SBS oplyst, [ ] Discovery har om samsalg af tv- og radioreklame oplyst, at [ ] Styrelsen finder derfor ikke anledning til at afgrænse markedet for salg af radioreklame nærmere i denne sag. Styrelsen finder derimod, at der er horisontale overlap (men ikke vertikale overlap) på de øvrige tre ovennævnte markeder, og at alle tre markeder udgør teknisk berørte markeder. 2 Afgrænsningen af relevante markeder vil derfor omfatte følgende: Tv-rettighedsmarkedet, Markedet for engrosdistribution af tv-kanaler og Markedet for salg af tv-reklame. 4.1 Tv-rettighedsmarkedet Kanaludbyderne sammensætter programfladerne på deres tv-kanaler som en kombination af indkøbte rettigheder og egenproduktion. De kanaludbydere, der selv producerer indhold, kan vælge at videresælge rettighederne til andre kanaludbydere. Tv-rettighedsmarkedet omfatter en bred vifte af forskellige produkter som film, serier, sport, dokumentar mv. Tv-rettighedsmarkedet kan hvad angår rettigheder, der er særligt vigtige for kanaludbyderne, afgrænses yderligere i særskilte markeder afhængig af produktet. Således afgrænser både Kommissionen 3 og Konkurrencerådet 4 særskilte markeder for rettigheder til visning af bestemte fodboldbegivenheder. Kommissionen har endvidere afgrænset særskilte markeder for rettigheder til visning af premium film og 2 Et horisontalt berørt marked er et marked, hvor parterne har overlappende aktiviteter, og tilsammen har en markedsandel, der overstiger 15 pct. 3 Jf. bl.a. Kommissionens afgørelse af november 2010 vedrørende News Corp/BSkyB (M.5932). 4 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 11. april 2007 vedrørende Etablering af TV 2 Sport, Konkurrencerådets afgørelse af 31. oktober 2007 vedrørende Medierrettigheder til dansk ligafodbold, Konkurrencerådets afgørelse af 19. december 2012 vedrørende Modern Times Group A/S overtagelse af TV2 Sport A/S. 6

7 rettigheder til visning af andet tv-indhold, fx dokumentar eller ungdomsprogrammer. 5 Parterne har oplyst, at Discovery selv producerer (eller får produceret 6 ) størstedelen af indholdet på deres kanaler, mens SBS egenproduktion er meget begrænset. SBS videresælger ikke rettigheder til andre, hvorfor der ikke er overlappende aktiviteter i forbindelse med salg af rettigheder. Styrelsen finder derfor ikke anledning til at afgrænse markedet for salg af rettigheder nærmere. Parterne har anført, at Discovery og SBS indkøber rettigheder til forskelligt indhold, og at der derfor ikke vil være et overlap mellem parternes aktiviteter på rettighedsmarkedet. Styrelsen anfægter ikke, at markedet for indkøb af tv-rettigheder eventuelt kan afgrænses til særskilte markeder afhængig af produktet men lader den endelige afgrænsning stå åben, da fusionen ikke vil hæmme konkurrencen på dette marked betydeligt, uanset hvordan markedet for indkøb af tv-rettigheder afgrænses. 4.2 Engrosdistribution af tv-kanaler Engrosdistribution af tv-kanaler omfatter grundlæggende kanaludbydernes salg af distributionsrettigheder til distributørerne. Distributionsretten gives typisk til videresalg på forskellige distributionsplatforme, herunder kabel, bredbånds-tv, DTH og DTT. 7 Markedet for engrosdistribution af tv-kanaler er ifølge praksis blevet segmenteret efter om tv-kanalerne er betalingskanaler eller free to air - kanaler. Markedet for betalingskanaler kan eventuelt yderligere segmenteres i forhold til kanalernes pris, det vil sige henholdsvis mini pay-kanaler og high pay-kanaler. 8 Parterne har anført, at man ikke bestrider denne sondring. Styrelsen finder, at det for nærværende sag kan lades stå åbent, hvorledes det relevante produktmarked endeligt skal afgrænses. Dette skyldes, at fusionen på såvel den bredeste som snævreste markedsafgrænsning i 5 Jf. Kommissionens afgørelse af 2. april 2003 vedrørende News Corp/Telepiù (M.2876). 6 Discovery får udover deres egenproduktion produceret programmer og programindhold til deres kanaler via eksterne produktionsselskaber. Rettighederne til programmerne ejes af Discovery. 7 Jf. bl.a. Konkurrencerådets afgørelse af d. 19. december 2012 vedrørende Modern Times Group A/S overtagelse af TV2 Sport A/S. 8 Jf. Kommissionens afgørelse af 29. december 2003 vedrørende Telenor / Canal+ / Canal Digital (C.2/38.287) og Konkurrencerådets afgørelse af 30. september 2009 vedrørende Viasats vilkår om placering af TV3 og TV3+. 7

8 øvrigt ikke giver anledning til betænkeligheder, uanset hvordan markedet for engrosdistribution af tv-kanaler afgrænses. 4.3 Markedet for salg af tv-reklame Langt de fleste tv-kanaler på det danske marked er, ud over abonnementsindtægter fra salg til distributører, finansieret af reklameindtægter. Kanaludbyderne sælger reklameplads til mediebureauer og annoncører, og prisen afhænger af antal visninger og hvor mange personer, der eksponeres for reklamen. Konkurrencerådet har afgrænset et marked for reklamer på tv 9, hvilket ligeledes er i overensstemmelse med Kommissionens praksis. 10 Parterne anfører, at det ikke er nødvendigt at afgrænse markedet mere snævert, da fusionen ikke giver anledning til konkurrenceretlige betænkeligheder på dette marked, uanset hvordan markedet for salg af tvreklame afgrænses. Styrelsen er enig i denne betragtning og vil derfor lade den endelige afgrænsning af markedet stå åben. 4.4 Geografisk marked Parterne anfører, at tv-rettighedsmarkedet, markedet for engrosdistribution af tv-kanaler og markedet for salg af tv-reklame geografisk skal afgrænses nationalt. De henviser herved til praksis fra Konkurrencerådet og Kommissionen. Eftersom fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, uanset hvor snævert de geografiske markeder afgrænses, kan en endelig afgrænsning stå åben. 5. Vurdering af fusionen Kontrollen med fusioner består i en undersøgelse af, om fusionen hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. SIEC-testen. 11 I det følgende tages der udgangspunkt i den konkurrencemæssige situation, der var gældende forud for fusionen. Vurderingskriteriet i konkurrencelovens 12c, stk. 2, har følgende ordlyd: 9 Konkurrencerådets afgørelse af 21. december 2005 vedrørende TV 2 s priser og betingelser. 10 Kommissionens afgørelse af 21. december 2010 vedrørende News Corp/BSkyB (M.5932). 11 Significant Impediment of Effective Competition 8

9 En fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, skal godkendes. En fusion, der hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen af en dominerende stilling, skal forbydes. Det overordnede og afgørende kriterium for vurderingen af fusioner er således, om fusionen hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. Parternes markedsandel i forhold til de andre konkurrenter og markedets koncentrationsgrad er en strukturel indikator for konkurrencepresset, der beregnes ved Herfindahl-Hirschman Indekset (HHI). 12 Der er sandsynlighed for påvisning af horisontale konkurrencemæssige problemer på et marked ved et HHI efter fusionen på over og et delta på over Hvis HHI efter fusionen på et marked ligger over 2.000, men deltaet ligger under 150, er det usandsynligt, at der kan påvises horisontale konkurrencemæssige problemer på et marked, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. 14 I de følgende afsnit foretages en vurdering af de mulige virkninger som følge af Discovery s overtagelse af SBS på de relevante markeder. 5.1 Indkøb af tv-rettigheder SBS og Discovery repræsenterer samlet set knapt [15-25] pct. af det samlede marked for indkøb af tv-rettigheder, jf. tabel Jo større markedsandel en virksomhed har, desto større markedsmagt kan en virksomhed formodes at have. Antagelsen om, at virksomhederne udøver et konkurrencepres på hinanden svarende til deres markedsandel, er rimelig, hvis produkterne på markedet er forholdsvis homogene, dvs. hvor produkterne ligner hinanden i form af egenskab, karakteristik og pris, så køberen er indifferent mellem produkterne. På markeder med homogene produkter vil pris og tilgængelighed af varen være de væsentligste konkurrenceparametre. 13 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner (2004/C31/03), pkt Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner (2004/C31/03), pkt

10 Tabel 1. Markedsandele for indkøb af tv-rettigheder (pct.) 2011 SBS [15-20] Discovery [0-5] Samlet SBS og Discovery [15-25] DR [25-30] TV 2 [25-30] MTG [20-25] C More [0-5] I alt 100 Kilde: Anmeldelsen. HHI udgør før fusionen og efter fusionen, og HHI er 7. HHI er således over 2.000, mens HHI efter fusionen ligger væsentligt under Kommissionens tærskel på 150. Ifølge markedsundersøgelsen mener 3 ud af 4 konkurrenter, at markedet for indkøb af tv-rettigheder vil blive påvirket. En enkelt konkurrent har blandt andet anført, at markedet påvirkes som følge af, at Discovery/SBS efter fusionen opnår en større indkøbsstyrke. Discovery havde før fusionen en markedsandel på [0-5] pct., mens SBS markedsandel før fusionen udgjorde [15-20] pct. Samlet set opnår Discovery og SBS således en markedsandel på [15-25] pct. efter fusionen. Forøgelsen i den samlede markedsandel udgør alene [0-5] pct., hvilket skyldes, at Discovery producerer (eller får produceret) 15 langt størstedelen af deres programmer selv og derfor kun indkøber ganske få rettigheder. En markedsandel på [15-25] pct. efter fusionen giver ikke anledning til, at der vil kunne skabes en dominerende stilling på markedet for indkøb af tv-rettigheder, der vil kunne hæmme den effektive konkurrence betydeligt. 16 Styrelsen er opmærksom på, at SBS med Discovery i ryggen muligvis vil kunne byde på dyrere (sports-)rettigheder og dermed opnå en større markedsandel fremadrettet. Det er styrelsens opfattelse, at flere aktører med stor indkøbsstyrke kan gavne konkurrencen om de væsentlige rettigheder. Således vil Discovery/SBS bedre kunne udfordre de største aktører på markedet, hvilket potentielt vil kunne medføre, at rettighederne vil blive fordelt på flere kanaludbydere. 15 Jf. note Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner (2004/C31/03), pkt

11 På baggrund af de foreliggende oplysninger er det således styrelsens vurdering, at fusionen på dette marked ikke vil kunne hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Det bemærkes i øvrigt, at vurderingen ikke ændres af, at Discovery har en ejerandel på 20 pct. i Eurosport. Det skyldes dels, at Discovery ikke har bestemmende indflydelse på Eurosport dels, at der i øvrigt er flere store aktører på markedet. 5.2 Engrosdistribution af tv-kanaler Engrosdistribution af tv-kanaler kan eventuelt segmenteres yderligere i hhv. gratiskanaler, mini pay-kanaler og high pay-kanaler. SBS og Discovery er begge alene aktive på markedet for engrosdistribution af mini pay-kanaler, der er den snævrest mulige afgrænsning af markedet. Deres samlede markedsandel på dette marked er [15-20] pct., jf. tabel 2. Tabel 2. Markedsandele for salg af mini pay-kanaler (pct.) SBS [10-15] [10-15] [10-15] [10-15] Discovery [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] Samlet SBS og Discovery [10-20] [10-20] [10-20] [10-20] TV 2 [20-25] [20-25] [20-25] [25-30] MTG inkl. TV 2 Sport [30-35] [30-35] [30-35] [30-35] C More [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] dk4 [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] Eurosport [0-5] [0-5] [0-5] [0-5] Andre [15-20] [15-20] [15-20] [15-20] I alt Kilde: Styrelsens markedsundersøgelse og Konkurrencerådets afgørelse af d. 19. december 2012 vedrørende Modern Times Group A/S overtagelse af TV2 Sport A/S. HHI udgør før fusionen og efter fusionen, og HHI er dermed 107. HHI er således over 2.000, mens HHI efter fusionen ligger under Kommissionens tærskel på Ensidige virkninger Discovery havde før fusionen en markedsandel på [0-5] pct., mens SBS markedsandel før fusionen udgjorde [10-15] pct. Samlet set opnår Discovery og SBS således en markedsandel på [10-20] pct. efter fusionen. Der er på den baggrund ikke grundlag for at gøre gældende, at Discovery/SBS indtager en dominerende stilling på markedet for engrosdistribution af tv, der vil kunne hæmme den effektive konkurrence betydeligt. 11

12 Styrelsens markedsundersøgelse viser, at 2 ud af 4 konkurrenter mener, at Discovery/SBS efter fusionen vil opnå en øget markedsstyrke og derved være i stand til at forhandle bedre vilkår hos distributørerne på bekostning af konkurrenterne. Med en samlet markedsandel på [10-20] pct. vil Discovery/SBS også efter fusionen være mindre end de to største konkurrenter henholdsvis TV2, der har en markedsandel på [25-30] pct., og MTG 17, der har en markedsandel på [30-35] pct. Det kan ikke afvises, at Discovery/SBS fremadrettet vil kunne opnå bedre vilkår i forhandlingerne med distributørerne som følge af, at den samlede portefølje af populære kanaler øges. Dog er der på markedet en betydelig købermagt, især i form af YouSee, og Discovery/SBS vil fortsat få vanskeligt ved i afgørende grad at udfordre denne. Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at fusionen ikke fører til, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt som følge af ensidige virkninger Koordinerende virkninger Ved en vurdering af om en fusion skaber koordinerende virkninger opstilles følgende kumulative kriterier, der skal være opfyldt 18 : 1. Etablering af koordineringsbetingelser 2. Kontrol af afvigelser 3. (Troværdige) disciplinære foranstaltninger 4. Reaktioner fra udenforstående virksomheder Styrelsen vurderer, at fusionen ikke fører til øget risiko for koordinerede virkninger. Det skyldes flere forhold. For det første, at der er mange udbydere af tv-kanaler i engrosleddet. For det andet, at de mange udbydere har meget forskellige markedsandele. For det tredje er der ikke gennemsigtighed om priser, da disse forhandles individuelt fra aftale til aftale. Endelig er der, som nævnt, en betydelig købermagt på markedet, blandt andet i form af YouSee, der ville kunne lægge pres på kanaludbyderne og derved bryde en eventuel koordinering. Styrelsen finder, at fusionsparterne efter fusionens gennemførelse fortsat har incitament til at konkurrere med markedets to største aktører. Det skyldes, at deres aftaler med distributører har betydning for antal abonnenter og dermed for antal seere på hver kanal. Antallet af seere er afgørende for de reklameindtægter, der kan opnås på tvreklamemarkedet. De samlede indtægter for både reklame og abonnement 17 Inkl. TV 2 Sport 18 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, pkt

13 øger kanaludbydernes indkøbsstyrke på rettighedsmarkedet. Rettigheder til fx populære sportsbegivenheder har betydning for kanalernes evne til at konkurrere på engrosmarkedet. 19 På den baggrund finder styrelsen ikke, at fusionen giver anledning til en øget risiko for koordinerede virkninger på markedet for engrosdistribution af tv-kanaler Konklusion Sammenfattende er det styrelsens vurdering, at fusionen på dette marked ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Det bemærkes i øvrigt, at vurderingen ikke ændres af, at Discovery har en ejerandel på 20 pct. i Eurosport. Det skyldes dels, at Discovery ikke har bestemmende indflydelse på Eurosport dels, at der i øvrigt er flere store aktører på markedet. 5.3 Tv-reklame Både SBS og Discovery sælger tv-reklame, om end Discovery kun i meget begrænset omfang. Parterne har en samlet markedsandel på [10-20] pct., jf. tabel 3. Tabel 3. Markedsandele for salg af tv-reklame (pct.) SBS [10-15] [10-15] [10-15] Discovery [0-5] [0-5] [0-5] Samlet SBS og Discovery [10-20] [10-20] [10-20] TV 2 [55-60] [55-60] [55-60] MTG inkl. TV 2 Sport [25-30] [25-30] [25-30] Andre [0-5] [0-5] [0-5] I alt Kilde: Anmeldelsen og Konkurrencerådets afgørelse af d. 19. december 2012 vedrørende Modern Times Group A/S overtagelse af TV2 Sport A/S. HHI udgør før fusionen og efter fusionen, og HHI er dermed 41. HHI er således langt over 2.000, mens HHI efter fusionen ligger under Kommissionens tærskel på Ensidige virkninger Discovery havde før fusionen en markedsandel på [0-5] pct., mens SBS markedsandel før fusionen udgjorde [10-15] pct. Samlet set opnår 19 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af d. 19. december 2012 vedrørende Modern Times Group A/S overtagelse af TV2 Sport A/S. 13

14 Discovery og SBS således en markedsandel på [10-20] pct. efter fusionen og forbliver dermed den 3. største aktør på markedet for salg af tvreklame. En konkurrent til Discovery/SBS har udtrykt bekymring for, at fusionen vil styrke Discovery/SBS værdi for annoncører således, at der vil ske et skift i markedsandele væk fra konkurrenterne over til Discovery/SBS. Hertil skal styrelsen bemærke, at Discovery/SBS fortsat vil være betydelig mindre end de to største konkurrenter henholdsvis TV2, der har en markedsandel på [55-60] pct., og MTG 20 der har en markedsandel på [25-30] pct. Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at fusionen ikke fører til, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt som følge af ensidige virkninger Koordinerende virkninger Styrelsen vurderer endvidere, at fusionen ikke fører til øget risiko for koordinerede virkninger. Det skyldes, at der er flere udbydere af tvreklamer, og at udbyderne har meget forskellige markedsandele. Videre er der ikke gennemsigtighed om priser, og der er en vis købermagt på markedet i form af mediebureauerne, der må forventes at ville kunne lægge pres på udbyderne af tv-reklame. Styrelsen finder på den baggrund, at fusionsparterne efter fusionens gennemførelse har incitament til at konkurrere med de to største aktører, jf. endvidere afsnit Styrelsen finder derfor ikke, at fusionen giver anledning til en øget risiko for koordinerede virkninger på markedet for tv-reklame Konklusion På baggrund af de foreliggende oplysninger er det styrelsens vurdering, at fusionen på dette marked ikke vil kunne hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Det bemærkes i øvrigt, at vurderingen ikke ændres af, at Discovery har en ejerandel på 20 pct. i Eurosport. Det skyldes dels, at Discovery ikke har bestemmende indflydelse på Eurosport dels, at der i øvrigt er flere store aktører på markedet. 20 Inkl. TV 2 Sport 14

15 6. Konklusion Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke vurderes at ville hæmme den effektive konkurrence betydeligt, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2, 1. pkt., jf. stk. 1. Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, der kan tilskrives de deltagende virksomheder, er korrekte, jf. konkurrencelovens 12 f, stk. 1, nr

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 20-05 2015 14/11313 /ABR /HBF /NVH /UHL Punkt 2: Rådsmøde den 27. maj 2015 DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA

SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA Dato: 8. februar 2013 Sag: BITE-13/00442 Sagsbehandler: / SAH, CARF og CHJ KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN SYD ENERGI S OVERTAGELSE AF STOFA ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTE- RIET 1. TRANSAKTIONEN Indledning

Læs mere

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Journal nr.3/1120-0301-0277/mvn/fi Rådsmødet den 28. april 2004 Resumé 1. Canal Digital A/S anmeldte den 5. maj 2003 en aftale, hvorved TV2

Læs mere

Godkendelse af fusion mellem Syd Energi a.m.b.a. og Nyfors a.m.b.a.

Godkendelse af fusion mellem Syd Energi a.m.b.a. og Nyfors a.m.b.a. Dato: 12. maj 2016 Sag: METS -16/01220 Sagsbehandler: HBF/NVH Godkendelse af fusion mellem Syd Energi a.m.b.a. og Nyfors a.m.b.a. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. april 2016 en almindelig

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S

Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Dato: 22. januar 2016 Sag: FLID-15/08153-24 Sagsbehandler: /LFI/MNI/MST/SBJ Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Placering af TV 3 og 3+ i programpakker

Placering af TV 3 og 3+ i programpakker Placering af TV 3 og 3+ i programpakker Journal nr. 4/0120-0289-0009/SEK/MM Rådsmødet den 29. marts 2006 Resumé 1. Sagen omhandler et aftalevilkår i Viasat Broadcasting UK Ltd. Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen Dato: 21. december 2015 Sag: METS-15/07582 Sagsbehandler: /AKJ/NVH/STP Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Kanaludbud og frekvensliste tv og radio Østjylland

Kanaludbud og frekvensliste tv og radio Østjylland udbud og frekvensliste tv og radio Østjylland Fibia udbud TV, Østjylland 2 udbud TV, Østjylland Mini TV-pakke DR 1 1 K5 175,25 DR 2 12 K9 203,25 DR 3 21 DR K 13 K10 210,25 DR Ramasjang 27 S23 319,25 DR

Læs mere

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

MODERN TIMES GROUP A/S OVERTAGELSE AF TV 2 SPORT A/S

MODERN TIMES GROUP A/S OVERTAGELSE AF TV 2 SPORT A/S 19-12-2012 12/14719/ HK, AJE, CHJ & KRM MODERN TIMES GROUP A/S OVERTAGELSE AF TV 2 SPORT A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 AFGØRELSE...

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

Stofa Kanalpræferencer 2012

Stofa Kanalpræferencer 2012 Stofa Kanalpræferencer 2012 DOA Sønderborg Oktober 2012 2012 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Om undersøgelsen 6 Resultater Kanalpræferencer 9 Resultater - Svarpersonernes profil 19 2010 2012 Side 2 Undersøgelsens

Læs mere

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS.

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS. 26. august 2015 BET-15/06306 / KHJ, SAM, CHJ, BFJ Godkendelse af Brødrene A & O Johansen A/S erhvervelse af Billig VVS ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2015 en anmeldelse af en

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 27. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark

2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark 2006-04-25: Afgørelse vedrørende biintervention i sag om TV2 Danmark J.nr. 2005-0004709 TV2/Danmark A/S (advokat Olaf Koktvedgaard) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Marianne Mosbæk) Biintervenient til

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3.

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3. Dato: 22. december 2014 Sag: BITE-14/10716 Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 17. december 2014 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 Fensmark Antenneforening har 40 års jubilæum den 4. august. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt besluttet sig for ikke, at bruge penge på et jubilæumsarrangement. RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken.

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. 143 MHz C+ Come Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. C+ First Kræver Canal+ Film pakken. C+ Hits Kræver Canal+ Film pakken. TV Dram 156 MHz C+Act Kræver Canal+ Film pakken. TV

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S Dato: 10. december 2015 Sag: FLID-15/08441-124 Sagsbehandler: /CWA/LFI KONKURRENCE- OG Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Distribution af tv-kanaler

Distribution af tv-kanaler 3. NOVEMBER 2011 Agnete Gersing Distribution af tv-kanaler Pressebriefing PRESSEBRIEFING: DISTRIBUTION AF TV-KANALER Tv-markedet er vigtigt for forbrugerne»danskerne ser tv i 3 timer og 21 minutter hver

Læs mere

I/S Danske Filmproducenter

I/S Danske Filmproducenter 1 af 17 I/S Danske Filmproducenter Journal nr 3:1120-0388-81/che/Fødevarer og Finans. Rådsmødet den 29. august 2001 Resumé 1. I/S Danske Filmproducenter (interessentskabet) har den 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Sammenligning af Ølgod Antenneforening og SE/Stofa. Marts, 2014

Sammenligning af Ølgod Antenneforening og SE/Stofa. Marts, 2014 Sammenligning af Ølgod Antenneforening og SE/Stofa Marts, 2014 1 Via et medlemskab af Ølgod Antenneforening er du sikret medindflydelse og støtter dit lokal-samfund Ølgod Antenneforening er en "non-profit"

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

2007-04-27: Forenede Danske Antenneanlæg mod Konkurrencerådet (ophævet og hjemvist)

2007-04-27: Forenede Danske Antenneanlæg mod Konkurrencerådet (ophævet og hjemvist) 2007-04-27: Forenede Danske Antenneanlæg mod Konkurrencerådet (ophævet og hjemvist) KS' journal nr. 4/0120-8700-0018 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. april 2007 i sag 2006-0006332:

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Agenda. Giv inspiration til din salgshverdag..

Agenda. Giv inspiration til din salgshverdag.. MEDIASALG 2013 Agenda Giv inspiration til din salgshverdag.. 1. Kort status på mediamarkedet 2. Challenger sales en anden måde at sælge på 3. Kvalificeret salg forstå din kunde & dens udfordringer 4. Få

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense.

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Fra RFA deltog: Mogens E / Jan J / Asmund N / Erling N / Karsten Richardt / Klaus V Afbud: Lonnie N / Carsten L / Karsten R Fra

Læs mere

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 8. marts 2016 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Att.: adm. direktør Ulf Lund Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 slke@slke.dk

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

CANAL DIGITAL FAMILY MIX. - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se

CANAL DIGITAL FAMILY MIX. - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se CANAL DIGITAL FAMILY MIX - Nu kan du selv vælge, hvad du vil se 1 FAMILY MIX tv, internet og telefoni Du har nu en enestående chance for at få digitalt tv og selv bestemme, hvilke tvkanaler, du vil se.

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV

VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV 27-06-2012 VIASATS BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF KABEL-TV KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ... 3 2 AFGØRELSE... 10 3 SAGSFREMSTILLING... 11 3.1

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Programoversigt 2017 Antenneforeningen for Mariesminde Området

Programoversigt 2017 Antenneforeningen for Mariesminde Området Programoversigt 2017 Grundpakke Mellempakke Fuldpakke 3Sat 3Sat 3Sat Arte HD 6'eren HD 6'eren HD Bramdrup Øst Info Arte HD Animal Planet HD Das Erste HD Bramdrup Øst Info Arte HD DK4 Cartoon Network Bramdrup

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

TV TIL OFFENTLIG VISNING

TV TIL OFFENTLIG VISNING TV TIL OFFENTLIG VISNING HI Campus 27. november 2014 Richard Georg Engström INDHOLD 1. Tv til offentlig visning 2. Copydan Erhverv Virksomheden Aktiviteter Produkt- og priskoncept Aftaler og priser Tv-kanaler

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat

Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat Side 1 af 13 Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat 1.1 Indledning Konkurrencestyrelsen startede den 1. april 2001 projektet om "Konkurrence på kabeltv- og satellittv-området". Formålet med

Læs mere

Børn og tv-reklamer 2009

Børn og tv-reklamer 2009 Børn og tv-reklamer 2009 EAN: 5798000791688 CVR: 11884652 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.bibliotekogmedier.dk rtv@bibliotekogmedier.dk Børn og tv-reklamer 2009 Radio og

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Dato: 23. november 2016 Sag: FLID-16/06846 Sagsbehandler: LFI og LBH Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. oktober 2016

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Etableringen af TV2 Sport

Etableringen af TV2 Sport Etableringen af TV2 Sport Journal nr. 4/0120-0401-0010/TUK/MIK/JEM/MEM/VU Rådsmødet den 11. april 2007 1 Resumé 1. TV 2 Danmark A/S (TV 2) og Modern Times Group MTG A/S (MTG) har anmeldt etableringen af

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo

Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo Brædstrup Antenneforening eller EnergiMidt/Waoo Hvad skal man vælge? 2 YouSee Præsentation Hvorfor du skal vælge Brædstrup Antenneforening? Hvis du ønsker at blive tilsluttet EnergiMidts fibernet kræver

Læs mere

Kanal Hovedstaden www.kanalhovedstaden.dk

Kanal Hovedstaden www.kanalhovedstaden.dk Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 187 Offentligt Regional tv-sening i Danmark Kanal Hovedstaden www.kanalhovedstaden.dk Seertal for oktober 2009, december 2009 og marts 2010 TNS Gallup har foretaget

Læs mere

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Dato: 31. januar 2017 Sag: SIF-16/11026-19 Sagsbehandler: /sem AX IV SAIC Holding ApS' køb af Frontmatec Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker

TV & RADIO. Hele AN-TVs menu. Slå op og se: Pr. 1. marts 2013. Tv til dit behov - med TilvalgsPakker TV & RADIO Pr. 1. marts 2013 Slå op og se: Tv til dit behov - med TilvalgsPakker Hele AN-TVs menu 23 radiokanaler Lige til at trække ud af antennestikket Ekstra tilbud: Digitale TvPakker Så er der SERVERET!

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 57 Offentligt

Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 57 Offentligt Kulturudvalget 2015-16 KUU Alm.del Bilag 57 Offentligt Kære Kulturudvalg. Danmarks Restauranter & Cafeer (DRC) er blevet opmærksomme på væsentlige uklarheder vedrørende administrationen af tv til offentlig

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 3 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 50%

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2008. 05-11-2008 mast-bb 1

Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2008. 05-11-2008 mast-bb 1 Antenneforeningen Aarhus Generalforsamling 2008 05-11-2008 mast-bb 1 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse - Valg af formand

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Velkommen til 4040.dk

Velkommen til 4040.dk Velkommen til 4040.dk Kære beboer 4040.dk er Jyllinges største antenneforening med over 600 tilslutninger, og vi sikrer dig både lavere Tv-pakkepriser og en række fleksible valgmuligheder. Din bolig er

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Antal tv apparater i de danske husstande i 2013 fordeling af husstandene i %

Antal tv apparater i de danske husstande i 2013 fordeling af husstandene i % MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 TV BILAG: GRAF FER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk 50,0 48,6 Antal

Læs mere

John W. Strand. www.strandreports.com. Hvordan ser TV markedet ud og hvordan udvikler det sig. Strand Consult

John W. Strand. www.strandreports.com. Hvordan ser TV markedet ud og hvordan udvikler det sig. Strand Consult Hvordan ser TV markedet ud og hvordan udvikler det sig. John W. Strand www.strandreports.com 2010. All rights reserved. 1 De regulerende myndigheder har ikke styr på værdikæden.. De fokusere på at give

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Kære beboer 4040.dk er med ca. 600 tilslutninger den største antenneforening i Jyllinge, og din bolig er tilsluttet via mindst et multimediestik. Gennem dette stik

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS

Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS Dato: 28. februar 2017 Sag: MTF-16/12871-33 Sagsbehandler: /HBK Godkendelse af K & C Holding A/S erhvervelse af enekontrol med Privathospitalet Mølholm P/S og Komplementar Mølholm ApS 1. Transaktionen

Læs mere