Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S"

Transkript

1 Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/ Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 29. juni 2015 en almindelig anmeldelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S, jf. konkurrencelovens 12 b. Anmeldelsen blev erklæret fuldstændig med virkning fra samme dato. Dansk Supermarked A/S betegnes herefter Dansk Supermarked og Wupti.com A/S betegnes herefter Wupti (herefter samlet parterne ). Dansk Supermarked og 3C Retail A/S (herefter Sælger ) indgik en aktieoverdragelsesaftale den 19. maj Den planlagte fusion indebærer, at Dansk Supermarked overtager 100 pct. af aktierne i Wupti, der før fusionen ejes 100 pct. af Sælger. Efter fusionens gennemførelse vil Wupti være underlagt enekontrol af Dansk Supermarked. Den anmeldte fusion medfører et kontrolskifte og udgør dermed en fusion, jf. konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at den samlede virkning af fusionen mellem Dansk Supermarked og Wupti ikke vil indebære, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derfor godkendt Dansk Supermarkeds erhvervelse af Wupti, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2, 1. punktum, jf. stk Jurisdiktion De deltagende virksomheder er Dansk Supermarked og Wupti. Parterne har oplyst, at Dansk Supermarked i det seneste regnskabsår havde en samlet omsætning på ca. [ ] i Danmark og en samlet omsætning på ca. DKK 56,8 mia. i EU. Wupti havde en omsætning på [ ]. De deltagende virksomheders samlede årlige omsætning i Danmark overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, og

2 der er derfor tale om en fusion omfattet af reglerne om fusionskontrol i konkurrencelovens kapitel Parterne og deres aktiviteter 2.1. Dansk Supermarked Dansk Supermarked er Danmarks største dagligvarekoncern med butikker fordelt på kæderne Føtex, Bilka, Netto og Salling med aktiviteter i Danmark, England, Polen, Sverige og Tyskland. Dansk Supermarked sælger både gennem deres fysiske butikker og to internetportaler (www.bilka.dk og Dansk Supermarkeds detailhandelsaktiviteter omfatter primært salg af dagligvarer som fx fødevarer, nærings-og nydelsesmidler og rengøringsmidler, men de sælger ligeledes en række udvalgsvarer som fx forbrugerelektronik, hårde hvidevarer og boligindretning. Udvalgsvarer er defineret ved varer, der i modsætningen til dagligvarer bliver ved med at eksistere ved brug, og som først nedslides over en længere periode. Derudover har Dansk Supermarked siden foråret 2013 haft en samarbejdsaftale med Whiteaway Wupti Wupti har siden 2006 drevet internetportalen hovedsageligt med fokus på salg og distribution af forbrugerelektronik og hårde hvidevarer. Wupti sælger i begrænset omfang varer indenfor møbler og inventar, gør-det-selv, boligforbedring og have, sundhed og skønhed, legetøj og spil, samt camping og sport. Wupti har i dag en fysisk butik i Odense, der primært bruges til demonstration, men ikke overdrages som led i fusionen. Sælger driver udover aktiviteterne i Wupti aktiviteter med finansiering af forbrugerelektronik og hårde hvidevarer gennem onlineportalerne og Desuden driver Sælger kæden Inspiration med fokus på køkkenudstyr og boligindretning gennem fysisk og online salg. 3. De relevante markeder 3.1. Markedsbeskrivelse Dansk Supermarkeds aktiviteter på detailmarkedet omfatter både salg af dagligvarer og udvalgsvarer. Dansk Supermarked sælger alene dagligvarer i sine fysiske butikker, mens udvalgsvarer både sælges via fysiske butikker og online (gennem internetportalerne og Wuptis aktiviteter omfatter alene online salg af udvalgsvarer i detailleddet.

3 I relation til denne fusion er de involverede virksomheder således begge aktive inden for online salg af udvalgsvarer, dog primært hvad angår salg af varer i produktkategorien elektronik og apparater. Parterne sælger dog ligeledes en række udvalgsvarer, der er uden for produktkategorien elektronik og apparater. Overlappet mellem parternes aktiviteter inden for de øvrige produktkategorier er dog efter parternes oplysninger marginalt. Fusionen vil således føre til horisontale overlap ift. produktkategorien elektronik og apparater i Danmark De relevante markeder Det relevante marked består af det relevante produktmarked og det relevante geografiske marked. Formålet med at afgrænse et marked både som produktmarked og som geografisk marked er at fastslå, hvilke egentlige konkurrenter, der er i stand til at begrænse de involverede virksomheders adfærd og forhindre dem i at handle uafhængigt af et effektivt konkurrencemæssigt pres. 1 Produktmarked Afsætningsmarkedet Som anført ovenfor berører fusionen markedet for udvalgsvarer i produktkategorien elektronik og apparater, da parterne har et horisontalt overlap for denne varegruppe. Fusionsparterne anfører at denne produktkategori i overensstemmelse med Kommissionens praksis 2 kan overvejes opdelt i følgende underkategorier. 1. Brown goods (f.eks. tv, konsoller og dvd) 2. Large domestic appliances (f.eks. vaskemaskiner, komfurer og opvaskemaskiner) 3. Small domestic appliances (f.eks. elkedler, strygejern og brødristere) 4. Computere og kommunikation (f.eks. computere, tablets og mobiler) Parterne oplyser ligeledes, at Kommissionen har overvejet at undersegmentere disse underkategorier yderligere i en række underkategorier. Parterne har foreslået en underopdeling af produktkategorierne i overensstemmelse med Kommissionens praksis og oplyst parternes skøn af deres samlede markedsandele for hver af de mulige segmenteringer. 1 Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/03), pkt Se fx sag COMP/M.7259 Carphone Warehouse / Dixon, para. 17 og sag COMP/M.2703 Merloni / GE / GDA JV, para. 12.

4 Parterne har desuden overvejet at opdele markedet efter salgskanal, herunder online og fysiske butikker. Skønnet af deres markedsandele er angivet for hver af de mulige segmenteringer. Da fusionen under alle omstændigheder ikke vil give anledning til betænkeligheder på de relevante markeder, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke foretaget en endelig markedsafgrænsning. Indkøbsmarkedet Inden fusionen har Sælger foretaget indkøb inden for produktkategorien elektronik og apparater samlet for Wupti, DER og L easy. Dansk Supermarked har for så vidt angår hvidevarer siden foråret 2013 haft en samarbejdsaftale med Whiteaway. Parterne oplyser at aktører på detailmarkedet for udvalgsvarer indkøber deres produkter direkte fra leverandørerne som både er danske og udenlandske. Særligt leverandører af forbrugerelektronik og hårde hvidevarer er karakteriseret ved at være store, internationale aktører. Mange producenter afsætter ligeledes deres produkter til kunderne via nationale og pan-nationale salgskontorer. Tilsvarende køber særligt de store aktører på afsætningsmarkedet (som Elgiganten og Fona) deres produkter på et pannationalt niveau for at forhandle sig til en bedre pris. På indkøbsmarkedet er det derfor parternes opfattelse, at indkøbsvolumen har stor betydning for aktørernes konkurrenceevne. Parterne oplyser, at Kommissionen i praksis, uden at tage endelig stilling, har overvejet, hvorvidt der kan afgrænses et samlet marked for indkøb af elektroniske produkter omfattende alle typer af produkter eller om dette marked skal undersegmenteres i en række underkategorier 3. Det er parternes opfattelse, at det formentlig er muligt at undersegmentere markedet for indkøb af elektroniske produkter og apparater i en lang række undermarkeder svarende til den undersegmentering parterne har overvejet ovenfor i relation til afsætningsmarkedet. Da fusionen under alle omstændigheder ikke vil give anledning til betænkeligheder på de relevante markeder, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke foretaget en endelig markedsafgrænsning. 3 Se sag COMP/M.4226 DGSI / Fotovista, para. 21 og sag COMP/M.4392 DSGI / FR-Invenst / F-Group JV, para. 14 og 15.

5 Geografisk marked Afsætningsmarkedet Parterne har oplyst, at markedet som udgangspunkt skal afgrænses til Danmark. Det gør sig særligt gældende for salg via fysiske butikker, hvor mange aktører på detailmarkedet er til stede i hele landet. Det online salg indikerer dog at markedet kan være bredere end nationalt, idet danskerne i højere grad køber varer fra udenlandske aktører. Parterne har med henvisning til Kommissionernes tidligere praksis 4 ligeledes anført, at de relevante markeder bør afgrænses nationalt eller bredere. Da fusionen under alle omstændigheder ikke vil give anledning til betænkeligheder på de relevante markeder, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke foretaget en endelig markedsafgrænsning. Indkøbsmarkedet Parterne oplyser, at Kommissionen i tidligere praksis har vurderet, at markedet for indkøb af elektroniske produkter i hvert fald skal afgrænses geografisk som nationalt. Særligt for så vidt angår det nordiske marked, indikerer Kommissionens praksis, at kunderne på indkøbsmarkedet køber ind i en skala, der formentlig er bredere end nationalt. Kommissionen noterer særligt i praksis, at visse større aktører på afsætningsmarkedet indkøber på et marked, der geografisk er endnu bredere, og formentlig kan afgrænses geografisk til hele EU. 5 Da fusionen under alle omstændigheder ikke vil give anledning til betænkeligheder på de relevante markeder, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke foretaget en endelig markedsafgrænsning. Beslægtede markeder Dansk Supermarked har som Danmarks største dagligvarekoncern en betydelig markedsandel på dagligvaredetailmarkedet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har som led i fusionsbehandlingen vurderet, om dagligvaredetailmarkedet kan anses som beslægtet med afsætning af udvalgsvarer. Da fusionen under alle omstændigheder ikke vil give anledning til betænkeligheder, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke foretaget en endelig vurdering af eventuelt beslægtede markeder. 4 Se sag COMP/M.7259 Carphone Warehouse / Dixons, para. 30 ff., Sag COMP/M.6226 Media-Saturn / Redcoon, para. 19ff. 5 Se fx sag COMP/M DSGI / FR-Invenst / F-Group JV, para og sag COMP/M.7259 Carphone Warehouse / Dixons, para

6 4. Vurdering af fusionen Vurderingen af fusionens effekt på de relevante markeder tager udgangspunkt i parternes oplysninger og styrelsens oplysninger om markederne, blandt andet som indhentet gennem en markedsundersøgelse. Det afgørende for, om en fusion kan godkendes, er, om den hæmmer den effektive konkurrence betydeligt på et eller flere af de berørte markeder, jf. konkurrencelovens 12 c, stk Markedsundersøgelse I forbindelse med fusionsanmeldelsen har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretaget en mindre markedsundersøgelse. Ved markedsundersøgelsen undersøgte styrelsen om parternes oplysninger omkring relevante markeder kan bekræftes, markedsforhold i øvrigt, og om fusionen vurderes at påvirke markedet betydeligt. Ved markedsundersøgelsen kontaktede styrelsen telefonisk parternes største kunder og konkurrenter. De markedsforhold parterne havde oplyst blev bekræftet og derudover havde ingen parter bekymrende indsigelser relateret til fusionen. Endvidere har styrelsen modtaget kopier af interne strategi- og beslutningsdokumenter fra Dansk Supermarked, hvor overtagelsen af Wupti er blevet drøftet. Dette giver en indikation af Dansk Supermarkeds strategi med overtagelsen Horisontale virkninger Såfremt det relevante marked i nærværende fusion afgrænses til udvalgsvarer indenfor produktkategorien elektronik og apparater i Danmark, opstår der horisontale overlap mellem fusionsparterne, idet både Dansk Supermarked og Wupti indkøber og sælger denne form for udvalgsvarer. Der er således tale om en fusion mellem to konkurrenter på samme relevante markeder. Baseret på parternes oplysninger om markedsomsætning i 2014 er parternes markedsandele på markedet for elektronik og apparater i Danmark dog begrænsede. Vurderes salg via. hhv. fysiske butikker og online hver for sig, vil Dansk Supermarkeds markedsandel på nogle delsegmenter ud fra parternes skøn have en markedsandel på ca. [5-15] pct. Derudover er der tale om markeder, hvor der findes flere andre leverandører og markedsaktører såsom Elgiganten, Whiteaway, Fona, Expert m.fl. I lyset af fusionsparternes begrænsede markedsandele samt den eksisterende konkurrence på markedet er det Konkurrence- og Forbrugerstyrel-

7 sen vurdering, at fusionen trods horisontale overlap på afsætningsmarkedet hverken vil medføre en risiko for konkurrenceskadelige koordinerede eller ensidige virkninger Konglomeratvirkninger af fusionen Ved vurderingen af konglomeratvirkninger indgår, om Dansk Supermarked ved overtagelsen af Wupti får mulighed for at afskærme konkurrenter eller besværliggøre deres adgang til markederne ved at binde salget af udvalgsvarer i produktkategorien elektronik og apparater sammen med salget af andre produkter på beslægtede markeder, for eksempel dagligvarer. Som nævnt ovenfor er Dansk Supermarked Danmarks største dagligvarekoncern. Ved vurderingen ser man på parternes evne til at afskærme konkurrenter, incitamenter til at afskærme, og den sandsynlige indvirkning på den effektive konkurrence. Set i lyset af styrelsens markedsundersøgelse og parternes oplyste markedsandele, vurderer styrelsen, at fusionen ikke vil medføre en risiko for konkurrenceskadelige konglomerate virkninger Indkøbsmarkedet og vertikale virkninger Parterne har gjort gældende, at markedsandelen på et marked for indkøb af elektronik og apparater formentlig i det væsentligste svarer til markedsandelene på salgsmarkederne. Set i lyset af styrelsens markedsundersøgelse og parternes oplyste markedsandele, vurderer styrelsen at fusionen trods horisontale overlap på indkøbsmarkedet ikke vil medføre en risiko for konkurrenceskadelige virkninger. Endvidere er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med undersøgelser af fusionens effekter ikke stødt på forhold, som indikerer, at der skulle eksistere vertikale problemstillinger. Konklusion Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer samlet set, at fusionen mellem Dansk Supermarked og Wupti ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Da styrelsen ikke finder, at fusionen skader den effektive konkurrence, er der ikke fundet anledning til at undersøge muligheden for virksomhedstilgang, modstående købermagt og eventuelle effektivitetsgevinster nærmere. 5. Accessoriske begrænsninger Parterne har oplyst, at fusionen indebærer en række samarbejdsaftaler herunder [ ]. Samarbejdsaftalerne er uden for, hvad der normalt accep-

8 teres som accessoriske. Da parterne ikke har bedt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurdere om aftalerne er accessoriske, har styrelsen ikke taget stilling hertil. Styrelsen har ligeledes ikke taget stilling til, om aftalerne giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i forhold til konkurrencelovens regler i øvrigt. 6. Konklusion Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at den samlede virkning af fusionen mellem Dansk Supermarked og Wupti ikke vil indebære, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på den baggrund godkendt Dansk Supermarkeds erhvervelse af Wupti, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2, 1. punktum. Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, som de deltagende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrencelovens 12 f, stk. 1, nr. 1.

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS 23-10 2013 13/04614 /SHA, JF, MMW, LIF, LKA, MEF Punkt 2: Rådsmøde den 23. oktober 2013 VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9

DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 20-05 2015 14/11313 /ABR /HBF /NVH /UHL Punkt 2: Rådsmøde den 27. maj 2015 DISCOVERYS OVERTAGELSE AF CANAL 8 SPORT OG CANAL 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen Rådsmødet den 14. maj 2008 Ikke fortrolig udgave Indholdsfortegnelse 1. Resumé...6 1.1 Indledning...6 1.2 Markedsafgrænsning...6 1.3 Vurdering...7 1.3.1

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

JYSKS ERHVERVELSE AF ENEKONTROL MED IDDESIGN A/S

JYSKS ERHVERVELSE AF ENEKONTROL MED IDDESIGN A/S 25-09 2013 13/05691 / AJE, ASJ, LKA, MEM, NVH, SUPO, UHL Punkt 3: Rådsmøde den 25. september 2013 JYSKS ERHVERVELSE AF ENEKONTROL MED IDDESIGN A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK 22-05 2014 13/13057 /LJE/MSE/CHM /KB/LKA Punkt 2: Rådsmødet den 28. maj 2014 EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3.

Afgørelse Fusionen kan godkendes, da den ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, og stk. 3. 21. maj 2010 TIF 4/0120-0401-0411 /LD/JFL Baggrundsnotat: JN Datas partnerskab med Nordisk Finans IT om it-drift JN Data A/S (JN Data) har indgået samarbejde med Nordisk Finans IT P/S (NFIT) om varetagelse

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost.

[...]. Aleris A/S er i dialog med de øvrige minoritetsaktionærer i Privathospitalet Hamlet A/S om erhvervelse af deres aktiepost. 5. juli 2011 MSF 4/0120-0401-0076 //MER /MNI Forenklet godkendelse af Aleris A/S erhvervelse af kontrol med Privathospitalet Hamlet A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter KFST) modtog den 1.

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S

Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S Saint Gobain Distribution Nordic AB's overtagelse af DLH Træ & B~~~ A/S Saint Gobain Distribution Nordic AB ~ s overtagelse af DLH Træ &Byg A/S 29. februar 2008 ~/KL Side 1 af l4 Konkurrencestyrelsen har

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S 26-09-2012 12/11898 /SBR, MNI, JF, AWF, RFW, NE, MST PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2012 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS OVERTAGELSE AF PERNOD RICARD DENMARK A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs-

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svenska Lantmännens overtagelse af aktier i Spirakoncernen

Svenska Lantmännens overtagelse af aktier i Spirakoncernen Svenska Lantmännens overtagelse af aktier i Spirakoncernen Jornal nr. 3/1120-0401-0070/FI/pr/mah Rådsmødet den 27. april 2005 Resumé 1. Med aftale af 1. marts 2005 har Lantbrukarnas Ekonomiaktiebolag overdraget

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere