Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldelse af Dansk Skadeservice"

Transkript

1 Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/ /FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse i medfør af 8, stk Dansk Skadeservice A/S er en sammenslutning af autoriserede Toyota-værksteder (der alle yderligere er Toyota-forhandlere), som har udviklet det såkaldte Dansk Skadeservice-koncept og etableret et selskab med det formål at eje og administrere dette franchisekoncept. 3. Deltagerne i Dansk Skadeservice A/S, har anmeldt følgende: Vedtægterne for etableringen af Dansk Skadeservice A/S. Aktionæroverenskomsten, hvorefter alle deltagere er medejere. Aktionæroverenskomsten er vedlagt som bilag 2. Franchiseaftalerne, som alle deltagerne indgår med Dansk Skadeservice A/S. Anmelder anfører, at franchiseaftalen tillige omfatter konceptmanualen, samarbejdsaftalen indgået mellem forsikringsselskabet [ ] og Dansk Skadeservice A/S samt indkøbsaftalerne indgået af Dansk Skadeservice A/S. 4. Som følge af Konkurrencestyrelsens indsigelser omkring den oprindeligt anmeldte aftale har anmelder foreslået en række ændringer (bilag 3). I det følgende vil der først blive redegjort for det oprindeligt anmeldte og Styrelsens bemærkninger hertil. Herefter redegøres for anmelders ændringer af aftalen, og Styrelsens holdning til aftalen som den fremstår med disse ændringer. 5. Konkurrencestyrelsen har vurderet, at der primært er tale om et horisontalt samarbejde. Såvel etableringen af Dansk Skadeservice A/S som Aktionæroverenskomsten er aftaler indgået mellem virksomheder i samme omsætningsled. Franchiseaftalerne er aftaler indgået mellem virksomheder og en virksomhed, som disse virksomheder er medejere af. Alle medlemmerne af Dansk Skadeservice A/S direktion er aktionærer og franchisetagere. Aftalen med forsikringsselskabet [ ] var en aftale mellem virksomheder i det samme omsætningsled om at sælge til den samme pris til én bestemt kunde. 6. Vurderingen af aftalen tager derfor udgangspunkt i Kommissionens meddelelse om retningslinjer for horisontale samarbejdsaftaler. 7. Formålet med etableringen af Dansk Skadeservice A/S er specialisering i udbedring af forsikringsdækket skade. Dansk Skadeservice A/S skal yde bedre service til forbrugerne og nedsætte omkostningerne ved fælles indkøb og større brug af uoriginale reservedele. Selskabet forsøger at markedsføre sig som et tilbud til biler af alle mærker. Formålet er dels at få del i forsikringsdækket skadesudbedring på biler af andre mærker end Toyota, og dels senere at få mere øvrigt reparationsarbejde på disse biler. 8. Herudover skulle Dansk Skadeservice, v./ direktionen, i aftalens oprindelige form indgå aftaler direkte med forsikringsselskaberne bl.a. vedrørende priser og rabatter. At Dansk Skadesservice A/S skulle indgå aftaler med forsikringsselskaberne på medlemmernes vegne, mente Styrelsen indebar for stor risiko for priskoordinering, selv om anmelder gentagne gange har forsikret Styrelsen om, at Dansk Skadeservice ikke har noget mandat til at binde medlemmerne til bestemte priser. 9. Som følge af Styrelsens indsigelser har anmelder foreslået at ændre den anmeldte aftale, 1/10

2 således at alle priser nu skal forhandles mellem forsikringsselskab og det enkelte værksted. 10. Herudover indeholder Aktionæroverenskomsten en konkurrenceklausul (bilag 2, side 14 ff.). I den anmeldte form dikterede denne klausul, at deltagerne ikke måtte deltage i et lignende samarbejde, i op til et år efter udtræden en udtræden der skulle varsles med 12 måneder til udgangen af et kalenderår. 11. Det mente Styrelsen var en unødvendig begrænsning af konkurrencen, og som følge heraf foreslog anmelder at ændre aftalen, så den herefter blot forhindrer deltagerne i at medvirke til at opstarte et lignende samarbejde i op til et år efter udtræden af Dansk Skadeservice A/S. Denne udtræden skal varsles med 12 måneder til udgangen af et kvartal. 12. Det er herefter styrelsens vurdering, at aftalen ikke med den foreslåede ændring kan siges mærkbart at begrænse konkurrencen på markedet. 13. Et værksted kan uden problemer optræde alene på dette marked, og desuden vil det kunne indtræde i en af de kæder, der måtte findes på opsigelsestidspunktet. Den forhindrer dem blot i at indgå i en kæde, der startes op i perioden fra deres opsigelse til et år efter deres udtræden. 14. Konkurrencestyrelsen har vurderet, at aftalen, hvis den ændres som foreslået af anmelder, ikke under de nuværende forhold i branchen indeholder konkurrencebegrænsninger, der er tilstrækkeligt mærkbare til, at forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1 finder anvendelse, og der vil derfor kunne gives en ikke-indgrebserklæring, jf. 9. Afgørelse 15. Konkurrencerådet bemyndigede Konkurrencestyrelsen til at give en erklæring om ikke indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, såfremt aftalen ændres som foreslået af anmelder, idet den efter disse ændringer ikke under de nuværende forhold på markedet og efter de forhold Konkurrencerådet kender til, vil være omfattet af 6, stk. 1. Indledning 16. Dansk Skadeservice A/S har d. 10. december 2002 anmeldt en aftale mellem 11 autoriserede Toyota-værksteder. Aftalen etablerer Dansk Skadeservice A/S. 17. Den anmeldte aftale indeholdt efter styrelsens opfattelse problemer omkring horisontalt prissamarbejde og en konkurrenceklausul ved udtræden af samarbejdet. Anmelder har derfor foretaget ændringer i aftalen (bilag 3). Disse vil blive gennemgået nedenfor. 18. Dansk Skadeservice A/S har til formål at eje og administrere det såkaldte Dansk Skadeservice-koncept. Alle deltagerne i Dansk Skadeservice A/S indgår en franchiseaftale med selskabet. Formålet er specialisering i udbedring af forsikringsdækket skade. 19. Dansk Skadeservice A/S skal sikre, at deltagerne udadtil fremstår som én enhed overfor forbrugerne og forsikringsselskaberne, hvad angår logo, markedsføring og koncept. I aftalens anmeldte form skulle Dansk Skadeservice A/S indgå aftaler om priser og rabatter direkte med forsikringsselskaberne men dette er blevet ændret, så aftalerne nu indgås mellem forsikringsselskaberne og det enkelte værksted. 20. De deltagende virksomheder er alle medejere af Dansk Skadeservice A/S, jf. Aktionæroverenskomsten (bilag 2). Alle de deltagende virksomheder er i dag autoriserede Toyota forhandlere, der driver forretning med salg af nye biler (Toyota) og brugte biler (alle

3 mærker). Derudover foretages salg af reservedele og biltilbehør. 21. Alle de deltagende virksomheder driver ét eller flere autoværksteder. Autoværkstedernes arbejde kan inddeles i tre dele: Servicearbejde (vedligehold), mekanisk arbejde (udskiftning af defekte dele), og skadesarbejde. Det er alene skadesarbejdet, der omfattes af den anmeldte aftale. 22. De deltagende virksomheder er geografisk fordelt jævnt ud over Danmark. De anmeldende virksomheder havde i 2001 en samlet omsætning (inklusiv salg af biler) på [ ] kr. 23. Samarbejdet skal medvirke til at sikre en bedre service til forbrugerne og nedsætte omkostningerne gennem fælles indkøb og større brug af uoriginale reservedele. 24. Selskabet vil forsøge at markedsføre sig som et tilbud til biler af alle mærker. Formålet er dels at få del i forsikringsdækket skadesudbedring på biler af andre mærker end Toyota, og dels at få mere arbejde generelt på biler af andre mærker end Toyota. 25. Parterne har anmodet om en erklæring om ikke-indgreb i henhold til konkurrencelovens 9 samt en fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1, såfremt en erklæring om ikke indgreb ikke kan meddeles. Det relevante marked De relevante produktmarkeder 26. Anmeldelsen vedrører to relevante produktmarkeder. Det ene er markedet for forsikringsdækket autoskade på biler, varevogne og mindre lastbiler af mærket Toyota, det andet er markedet for Toyota-reservedele. Markedet for forsikringsdækket autoskade på biler, varevogne og mindre lastbiler af mærket Toyota 27. Et relevant produktmarked er det marked, hvorpå anmelder sælger sine ydelser, nemlig markedet for forsikringsdækket skadesudbedring. 28. Anmelder har i sin markedsafgrænsning defineret markedet således: Markedet for forsikringsdækket autoskadeservice på biler, varevogne og mindre lastbiler af alle mærker. At markedet begrænses til forsikringsdækket autoskadeservice er velbegrundet. Eksempelvis er det forskellige faktorer, bilejeren lægger vægt på, når han vælger værksted, alt efter om han selv eller hans forsikringsselskab skal betale regningen. Der er stor forskel på stillingen i en forhandlingssituation, for så vidt angår en privat bilejer, hhv. et forsikringsselskab. 29. På dette marked havde anmelder en samlet markedsandel på [under 5] %, og en samlet omsætning på [ ] kr. (alle tal er fra 2002). Anmelders samlede omsætning var [ ] kr. (inklusiv reparationer der ikke var forsikringsdækkede og salg af biler). 30. Samarbejdet er i princippet åbent for at optage værksteder, der ikke er autoriserede Toyota-værksteder, dvs. uautoriserede værksteder, eller autoriserede under andre mærker. Pt. er alle medlemmerne dog autoriserede Toyota-forhandlere og reparatører. 31. Pr. 1. marts 2004 er optaget 6 nye deltagere i Dansk Skadeservice samarbejdet. De nye deltagere er alle Toyota-forhandlere. Der er i alt 69 Toyota-forhandlere i Danmark. 17 af disse er herefter medlemmer af Dansk Skadeservice A/S. 32. Afgrænses produktmarkedet derimod til Markedet for forsikringsdækket autoskadeservice på biler, varevogne og mindre lastbiler af mærket Toyota udgjorde anmelders markedsandel 3/10

4 [ ] %. Med optagelsen af de nye medlemmer, udgør anmelders markedsandel nu [under 25] %. 33. Til støtte for at afgrænse markedet som anført af anmelder, anføres at deltagerne gennem samarbejdet netop ønsker at øge deres andel af det totale marked for forsikringsdækket skadeservice, dvs. særligt øge andelen af forsikringsdækket skadeservice på andre mærker end Toyota. 34. Anmelder bemærker, at deltagerne allerede nu har forsikringsdækket skadeservice på andre mærker end Toyota. 35. Til støtte for den alternative afgrænsning af produktmarkedet kan anføres: 36. Deltagerne er alle Toyota forhandlere, der driver forretning med salg af nye biler (Toyota) og brugte biler (alle mærker). 37. De har således markedsført sig som Toyota mærkeværksteder, og har derfor et historisk udgangspunkt som reparatører af Toyota-biler. 38. På postadressen fremtræder funktionen som Toyota-forhandler/værk-sted tydeligst. 39. Forsikringsdækket skade på Toyota-biler udgjorde [den største del] af det forsikringsdækkede arbejde deltagerne i Dansk Skadeservice i alt udførte i To forsikringsselskaber samt [ ], der alle har kontraheret med Dansk Skadeservice A/S, har oplyst overfor styrelsen, at bilejere er meget mærkeloyale ved valg af værksted[1]. Særligt ejere af biler, der ikke er mere end 6-8 år gamle. For biler af ældre dato oplever forsikringsselskaberne også, at der er en større tendens til at vælge de autoriserede værksteder, når forsikringsselskabet betaler regningen, end det generelt er tilfældet. 41. Antagelsen, om at dette skulle være tilfældet, bekræftes af det faktum, at når en brugt bil sættes til salg, har det en klart positiv betydning for bilens værdi, når det af bilens servicebog fremgår, at den er blevet repareret og serviceret på autoriserede værksteder. 42. Ingen forsikringsselskaber har i dag klausuler i deres policer, som giver dem ret til at anvise værksteder. [ ] og [ ] s vurdering er, at det heller ikke er nært forestående. Kundens frie valg beskrives som en hellig ko af branchen. Af forsikringsselskabet [ ] s policer fremgår det rent faktisk, at den billigste reparation dækkes af forsikringen; men [ ] håndhæver efter eget udsagn ikke denne bestemmelse, da de frygter kundernes reaktion. 43. Til illustration af kundernes mærkeloyalitet kunne [ ] i denne forbindelse berette om flere tilfælde, hvor Toyota-ejere havde afvist at få repareret deres bil på et Dansk Skadeserviceværksted indtil de fik at vide, at det var det autoriserede Toyota-værksted, de kendte, blot under andet navn. 44. Det relevante produktmarked, hvor anmelder afsætter sine ydelser, kan herefter defineres som forsikringsdækket autoskade på Toyota biler. Der er dog tale om en vis konkurrence fra tilsvarende markeder for andre bilmærker samt fra øvrige værksteder. 45. Anmelder fastholder sin vurdering af det relevante produktmarked som markedet for forsikringsdækket autoskade på biler af alle mærker. Adgang til markedet og potentiel konkurrence 4/10

5 46. Det koster skønsmæssigt 5 mio. kr. at etablere et mindre autoværksted. Der er pt. ca autoværksteder i Danmark. Der er 52 Toyota-forhandlere i Danmark, der ikke er medlemmer af Dansk Skadeservice A/S. 47. Konkurrence fra uautoriserede værksteder vil ikke umiddelbart påvirke Dansk Skadeservice A/S stilling på markedet. Styrken på Toyota-markedet kommer netop fra specialiseringen indenfor dette mærke. 48. Det er vanskeligt for et uautoriseret værksted at konkurrere med et autoriseret værksted, specielt mht. de mærkeloyale kunder der kun vælger efter mærkeautorisationen. 49. Dette faktum beskytter deltagernes markedsandel på Toyota-markedet; men det gør det også vanskeligt for dem at få forsikringsdækket skadesarbejde på andre mærker. Markedet for Toyota-reservedele 50. Et andet relevant marked er det marked, hvorpå anmelder indkøber reservedele. Dette marked defineres af anmelder som markedet for reservedele til Toyota-biler, dvs. både originale og uoriginale reservedele. Tilsvarende vil reservedele til andre bilmærker udgøre hvert deres marked. 51. Efter det oplyste har selskabet en markedsandel på [30 40 ] % på markedet for indkøb af Toyota-reservedele i Danmark. 52. Anmelder argumenterer for, at denne markedsandel reelt er noget mindre, dels da opgørelsen ikke indeholder salget af reservedele til ikke-toyota forhandlere, og dels fordi den ikke tager højde for markedet for uoriginale Toyota-reservedele. 53. Det kan diskuteres, om uoriginale reservedele hører til det samme marked som originale reservedele og reservedele af tilsvarende kvalitet. Det gør de ikke, jf. Rådets afgørelse af 28. november 2001, Opel Danmarks rabatsystem, og Rådets afgørelse af 21. juni 2000, Tage Winthers klage over Pradan Auto Import, hvor markedet blev afgrænset til udelukkende originale reservedele, samt Konkurrenceankenævnets afgørelse af 18. august 2003, i sag j.nr Det må under alle omstændigheder lægges til grund, at markedsandelen for indkøbssamarbejdet er større end 15 %, der ifølge principperne i Kommissionens Horisontale Retningslinjer om fritagelse af indkøbssamarbejder er grænsen for formodning for markedsstyrke (jf. retningslinjernes pkt. 130). Ved markedsandele over 15 % kræves en mere indgående vurdering af en indkøbsaftales virkninger på markedet. 55. I relation til markedet for indkøb af Toyota-reservedele er det værd at bemærke, at andre faktorer end markedsandel er af betydning for parternes styrke i en forhandlingssituation. Alle de deltagende parter er autoriserede forhandlere og reparatører af Toyota. Deres forretningsgrundlag hviler i høj grad på disse autorisationer. 56. Qua kompetencen til at forny disse autorisationer har Toyota importøren derfor en stærkere forhandlingsposition i forhold Dansk Skadeservice A/S, end sidstnævntes markedsandel umiddelbart kunne antyde. Det relevante geografiske marked 57. Det anmeldte samarbejde har til hensigt at etablere en landsdækkende service i Danmark. 58. Anmelder er af den opfattelse, at deltagerne i samarbejdet ikke er konkurrenter. Anmelder 5/10

6 anfører til støtte for denne påstand: Det geografiske marked skal afgrænses regionalt, idet forbrugerne ikke ønsker at anvende værksteder, der geografisk er fjernere liggende. Anmelder mener således, at ingen af aftaleparterne kan anses for konkurrenter, idet de ikke opererer på de samme geografiske markeder. Anmelder vurderer, at ingen af de deltagende virksomheder har en markedsandel på et regionalt marked, der er større end 15 %. 59. Styrelsen finder, at det formentlig er relevant at betragte lokalområder som relevante geografiske markeder. De kan dog ikke afgrænses så snævert som anmelder ønsker at gøre det. Et værksted i København vil ganske vist ikke være i konkurrence med et i Herning, mens værksteder formentlig vil være i konkurrence, hvis de er placeret i fx København og på Amager, i Taastrup og Holbæk, i Silkeborg og Herning eller i Skanderborg og Vejle. Nogle deltagere vil derfor i et vist omfang være i konkurrence med hinanden. 60. Samlet må aftalen imidlertid vurderes i forhold til, at kunderne er landsdækkende forsikringsselskaber, som tilbydes en landsdækkende service konceptets styrke er netop, at man kan tilbyde forsikringsselskaberne den samme ydelse, overalt i landet. Det er blandt andet dette Dansk Skadeservice A/S lægger vægt på i sin markedsføring overfor forsikringsselskaberne. 61. Anmelder anfører, at hvis markedet afgrænses nationalt, har ingen af deltagerne i Dansk Skadeservice på nuværende tidspunkt, hverken aktuelt eller potentielt, mulighed for at etablere et landsdækkende tilbud alene, jf. Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler, punkt 143. Derfor fastholder anmelder, at deltagerne ikke er konkurrenter. 62. I relation til pkt. 143 i Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler er det Styrelsens holdning, at markedsføringssamarbejdet ikke er objektivt nødvendigt, for at give en eller flere af parterne adgang til markedet. Alle deltagerne i samarbejdet var på markedet, før de indtrådte i samarbejdet. Som ovenfor anført er nogle af deltagerne desuden i et vist omfang i konkurrence med hinanden. 63. Det geografiske marked for forsikringsdækket skadesudbedring på biler af mærket Toyota er derfor et landsdækkende marked. 64. Indkøbssamarbejdet er ligeledes landsdækkende i forhold til udbydere, der henvender sig til hele landet. Markedet for Toyota-reservedele omfatter således også hele landet. Konklusion 65. På markedet for forsikringsdækket autoskade på Toyota-biler i Danmark, og på markedet for indkøb af Toyota-reservedele, har anmelder en markedsandel på hhv. [under 25] % og [30-40] %. 66. Anmelders markedsstyrke på markedet for indkøb af Toyota-reservedele begrænses i praksis i høj grad grundet de øvrige kontraktsforhold anmelderne individuelt er underlagt i forhold til den primære leverandør af Toyota-reservedele, nemlig Toyota Danmark. Samhandelsaspektet 67. Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at det anmeldte aftalekompleks ikke mærkbart påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. I denne vurdering har Konkurrencestyrelsen særligt lagt vægt på, at aftalen ikke omfatter flere medlemsstater, at aftalen ikke vedrører eksport og kun indirekte berører import. 68. Endelig har styrelsen også lagt vægt på, at konkurrence fra udenlandske værksteder er så godt som ikke eksisterende på det danske marked særligt på markedet for forsikringsdækket 6/10

7 skadesarbejde. Konkurrenceretlige problemstillinger 69. Den anmeldte aftale indeholder følgende, konkurrenceretlige problemstillinger. Horisontale problemstillinger 70. En række konkurrenter danner sammen et selskab, som de herefter fungerer som franchisetagere i forhold til. Aspekter af aftalen kan derfor anskues som horisontale samarbejdsaftaler. Markedsopdeling 71. Franchiseaftalen indeholder en bestemmelse om, at den enkelte franchisetager har fortrinsret, hvis det besluttes at etablere et nyt skadecenter i franchisetagerens område (bilag 4, s. 4). Det bør vurderes, om der tilsigtes en markedsopdeling i strid med konkurrencelovens 6, stk. 2, nr Det er forsikringsselskaberne, der foreslår/anviser den skadelidte forsikringstager et skadecenter. Den kendsgerning mindsker risikoen for en markedsopdelingseffekt, da forsikringsselskaberne naturligvis ingen interesse har i at medvirke til at udelukke konkurrencen mellem disse værksteder. 73. Priserne aftales individuelt med hvert værksted under Dansk Skadeservice. Disse værksteder er også i konkurrence med de (på landsplan) 52 Toyota-værksteder, der ikke er medlemmer af Dansk Skadeservice. 74. Det er derfor Konkurrencestyrelsens vurdering, at Dansk Skadeservice A/S hverken har markedsstyrke til eller intention om at opdele markedet i strid med konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 3. Prissamarbejde 75. Af anmeldelsen af den oprindelige aftale fremgik, at Dansk Skadeservice ifølge en aftale med forsikringsselskabet [ ]havde forpligtet sine franchisetagere til en maksimalpris på [ ] kr. ekskl. moms pr. stenslag ved rudereparation. Anmelder oplyste, at Dansk Skadeservice A/S herudover ikke havde kompetence til at fastsætte deltagernes priser, hverken internt eller eksternt i forhold til samarbejdsaftalerne med forsikringsselskaberne (bilag 4 og 6, pkt. 2 begge steder). Deltagerne fastsatte egenrådigt og hver især deres timepris på skadeservice, men Dansk Skadeservice havde efter fuldmagt mandat til at tilbyde forsikringsselskaberne deltagernes skadestimespriser. 76. Yderligere fremgik det af Konceptmanualen, punkt 14, at: Al kontakt til forsikringsselskaberne vedr. ændrede arbejdsrutiner, prisforhandlinger, ændrede markedsføringselementer mv. foregår via Dansk Skadeservices direktion. Dette indebærer bl.a., at prisforhandlinger fremover foregår centralt. 77. Styrelsen vurderede umiddelbart, at disse bestemmelser indebar en prisfastsættelse i strid med konkurrencelovens 6, stk. 2, nr Anmelder har som følge heraf foreslået at ændre aftalen med [ ], således at anmelder ikke 7/10

8 længere forpligter deltagerne til en vejledende maksimal pris på [ ] kr. (ekskl. moms) for reparation af stenslag. Prisfastsættelsen vil herefter ske individuelt mellem den enkelte deltager og forsikringsselskabet. 79. Mht. prisforhandlingen har anmelder foreslået (bilag 3) at ændre ordlyden i Konceptmanualen, så det herefter fremgår, at: Al kontakt til forsikringsselskaberne vedr. ændrede arbejdsrutiner, ændrede markedsføringselementer m.v. foregår via Dansk Skadeservices direktion, dog således at enhver forhandling om priser og/eller rabatter sker lokalt, og ikke gennem Dansk Skadeservice. 80. Anmelder har desuden anført, at Dansk Skadeservice A/S ikke har kompetence til at fastsætte deltagernes priser, hverken internt eller eksternt i forhold til samarbejdsaftalerne med forsikringsselskaberne (bilag 4 og 6, pkt. 2 begge steder). 81. Under forudsætning af at de foreslåede ændringer inkorporeres i aftalen, er der efter det oplyste ikke nogen form for prissamarbejde tilbage. Konkurrenceklausulen 82. Aktionæroverenskomsten er helt grundlæggende en aftale mellem konkurrerende virksomheder. Konkurrenceklausulen skal derfor vurderes i forhold til principperne i de horisontale retningslinjer. 83. I den oprindeligt anmeldte aftale, var konkurrenceklausulen formuleret således (bilag 2, s. 14 ff.): Parterne og de ultimative hovedaktionærer [ ] må ikke selv eller gennem noget selskab direkte eller indirekte deltage eller på anden måde være involveret (herunder økonomisk) i noget landsdækkende eller regionalt skadessamarbejde, som konkurrerer med Selskabet, så længe Aftalen er i kraft og i en periode på 1 år derefter. Konkurrenceforbudet gælder dog kun efter Aftalens ophør, hvis ophøret ikke skyldes Selskabets forhold. 84. Anmelder har argumenteret for behovet for denne konkurrenceklausul (bilag 6), med henvisning til den nødvendige beskyttelse af know-how og goodwill som følge af denne knowhow. 85. Styrelsen finder ikke at der er tale om know-how vedrørende den materielle udbedring af skader den besidder franchisetagerne i forvejen. Know-how en består i kendskab til reservedels-kompatibilitet og indkøbskanaler, samt forskellige servicerelaterede tiltag (som EDB-programmet for en stor del varetager administrationen af). 86. Ud fra definitionen af know-how, i Motorkøretøjs-forordningens[2] art. 1, stk. 1 litra j, er der ikke tale om beskyttet know-how i det foreliggende tilfælde: Hvad anmelder ønsker klassificeret som know-how, er således ikke hemmeligt og væsentligt, og kun i ringe omfang identificeret. Eksempelvis er den relevante viden er ikke hemmelig: Servicen reklameres der med, og oplysninger om reservedele og indkøbskanaler er lettilgængelige 87. Om end der således ikke er tale om know-how i juridisk forstand, vil profileringen af den opbyggede viden sandsynligvis medføre øget goodwill hos forsikringsselskaberne. Forsikringsselskaberne er formentlig positive overfor samarbejdet, fordi et af formålene er at øge brugen af uoriginale reservedele, med faldende reservedelspriser og dermed mindre skadesudbedringsomkostninger til følge.

9 88. Dette kan imidlertid efter styrelsens vurdering ikke begrunde konkurrenceklausulen i den anmeldte form, og betingelserne for at opnå en fritagelse efter konkurrencelovens 8 ville næppe være opfyldt, da de begrænsninger konkurrenceklausulen pålagde deltagerne i samarbejdet næppe kunne siges at være nødvendige for at opnå fordelene ved samarbejdet. 89. Anmelder har derfor foreslået at ændre konkurrenceklausulens formulering, således: Parterne og de ultimative hovedaktionærer [ ] må ikke selv eller gennem noget selskab direkte eller indirekte deltage eller på anden måde være involveret (herunder økonomisk) i noget landsdækkende eller regionalt skadessamarbejde, som konkurrerer med Selskabet, så længe Aftalen er i kraft. I en periode på 1 år efter Aftalens ophør må Parten ikke selv eller gennem noget selskab direkte eller indirekte deltage eller på anden måde være involveret (herunder økonomisk) i opstart af et landsdækkende eller regionalt skadessamarbejde, som konkurrerer med Selskabet. Parten kan uden at overtræde nærværende konkurrenceforbud indtræde i et på tidspunktet for opsigelsen allerede eksisterende skadessamarbejde. Konkurrenceforbudet gælder dog kun efter Aftalens ophør, hvis ophøret ikke skyldes Selskabets forhold. 90. Med den af anmelder foreslåede ændring er det Styrelsens vurdering, at konkurrenceklausulen ikke kan anses at have en sådan mærkbar indvirkning på konkurrencen, at den er omfattet af forbudet i 6, stk Denne vurdering er baseret på følgende: 92. Som markedet ser ud i øjeblikket, er medlemskab af en kæde på ingen måde en forudsætning for at operere på markedet for forsikringsdækket autoskade (alle mærker, såvel som specifikt for Toyota). Pt. findes der meget få samarbejder og ingen landsdækkende, ifølge de oplysninger styrelsen er i besiddelse af. Hvis man derfor træder ud af Dansk Skadeservice, er man ikke udelukket fra at agere på markedet eller stillet dårligere end langt hovedparten af de nuværende markedsaktører. Markedet for forsikringsdækket autoskade adskiller sig således fra markedet for eksempelvis dagligvarer, hvor medlemskab af en kæde må betragtes som en nødvendighed for overlevelse. 93. Men selv om udbredelsen af værkstedskæder bliver så omfattende, at indtræden i en kæde på et tidspunkt bliver en nødvendig forudsætning for at operere på markedet, vil konkurrenceklausulen næppe heller være et problem: Den forbyder ikke indtræden i en af de eksisterende kæder, som der i en sådan tænkt, fremtidig situation, vil være mange af. 94. Vurderet ud fra konkurrenceklausulens virkninger i praksis kan det derfor næppe gøres gældende, at den udgør en mærkbar begrænsning af konkurrencen. 95. Konkurrenceklausulen som ændret i overensstemmelse med anmelders forslag - er derfor ikke omfattet konkurrencelovens 6. Samlet konklusion 96. Når de af anmelder foreslåede ændringer indføjes i aftalen, vurderes den ikke at medføre mærkbare begrænsninger af konkurrencen. 97. Konkurrencerådet bemyndigede derfor Konkurrencestyrelsen til at give en erklæring om 9/10

10 ikke indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, såfremt aftalen ændres som foreslået af anmelder, idet den efter disse ændringer ikke under de nuværende forhold på markedet og efter de forhold Konkurrencerådet kender til, vil være omfattet af 6, stk. 1. [1] Kilde: Samtaler med forsikringsselskabet [ ] d. 24. juni 2004, med forsikringsselskabet [ ] den. 2. juli 2004 og med [ ](der repræsenterer en række mindre forsikringsselskaber) d. 26. juli [2] Kommissionens Forordning (EF) nr. 1400/2002 af 31. juli 2002 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen. 10/10

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes.

De vigtigste ændringer er: at regler, der beskytter kontraktvilkår i aftaler mellem leverandører og forhandlere, afskaffes. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 131 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2.februar 2010 Kommissionens forordning (EU) om anvendelse af Traktatens artikel 101, stk. 3, på kategorier

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder August 2005 Indhold 1. Indledning 2. Tommelfingerreglen 3. Fælles koncept, design, service mv. 4. Forretningsplacering og optagelse af nye medlemmer 5. Loyalitet og udtrædelsesvilkår

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN 15-10- 2014 12/17619 /KB/MAG Afgørelse FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ... 2 2.

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet 2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6. april 2001 i sag 00-160.359 MATAS A/S (advokat Erling Borcher v/ advokat Pernille Vangsgaard) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

E-parts A/S klage over Mazda Motor Danmark

E-parts A/S klage over Mazda Motor Danmark E-parts A/S klage over Mazda Motor Danmark Journal nr. 3/1120-0100-1144/FI/LPML Rådsmødet d. 26. oktober 2005 Resumé 1. E-Parts A/S klagede d. 30. juni 2004 til Konkurrencestyrelsen over en række tiltag,

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Interflora-Danmarks kædesamarbejde

Interflora-Danmarks kædesamarbejde 1 af 12 21-06-2012 12:33 Interflora-Danmarks kædesamarbejde Journal nr 2:8032-643, bhh/service. Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Interflora-Danmark (herefter IF) har den 30. juni 1998 ansøgt

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet 2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25. oktober 2000 i sag 00-67.280 Telia A/S (advokat Jens Ottosen-Støtt) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L.jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM 12/11 2002 16:42 FAX 33 43 Ol 20 l~/ll ~uu~ l~;o{ raa dd~~uo~~ 83207005- MKJ" STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il

Læs mere

Bogbranchens samhandelsregler

Bogbranchens samhandelsregler Bogbranchens samhandelsregler Journal nr. 4/0120-0389-0025/MES/LKA/JEM Rådsmødet den 18. juni 2008 Resumé 1. Bogbranchen har langt tilbage i tiden anvendt samhandelsregler aftalt mellem forlæggersiden

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002 1. september 2008 nsa Europa-Kommissionen Att.: Kontor: J 70-01/128 Generaldirektoratet for Konkurrence B-1049 Bruxelles Bilbranchens bemærkninger til Kommissionens evalueringsrapport om Forordning 1400/2002

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis BEK nr 739 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S Sag C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Konkurrence aftale om forhandling

Læs mere

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.7.2009 KOM(2009) 388 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Den fremtidige konkurrenceretlige ramme for motorkøretøjsbranchen {SEK(2009)

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder ... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier

Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder ... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier Marketing Manager er certificeret FRANCHISE Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder..... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier 1www.marketing-manager.dk

Læs mere

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck

Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck 1 af 10 Aftale mellem Amtsrådsforeningen og Falck Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Amtsrådsforeningen og Falck A/S (herefter Falck) har med virkning fra 1. maj 1998 indgået en vejledende aftale

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden - Fodtøj 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation af produktområdet

Læs mere

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF

Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF Sagsnr. 23090 NOTAT OM RANDERS KOMMUNES UDTRÆDEN AF I/S FÆLLES FORBRÆNDINGEN OG UDBUDSRETLIGE KONSEKVENSER HERAF INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Problemstillingen... 3 Ad A Randers Kommune udtræder af I/S Fælles

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 129/52 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2010 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 461/2010 af 27. maj 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på kategorier

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

K E N D E L S E. Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv)

K E N D E L S E. Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv) Klagenævnet for Udbud (Deleuran, Bundesen, Lethan) 1:714-15 den 18. november 1994 K E N D E L S E Danmarks Optikerforening (selv) mod Aalborg Kommune (Selv) Den 12. januar 1994 udbød indklagede, Aalborg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004.

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004. RADIO- OG TV-NÆVNET DR Peter Grosell s Antikvariat TV-Byen Læderstræde 15 2860 Søborg 1201 København K. København den 17. juni 2004 Klage over skjult reklame i udsendelsen Hvad er det værd? sendt på DR

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte NOTAT 10. september 2009 Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte Ministeriet modtager jævnligt forespørgsler omkring arbejdsgivers adgang til at kræve,

Læs mere

11-06-2014. BoligOne sagen. Mærkbarhed i til-formålssager

11-06-2014. BoligOne sagen. Mærkbarhed i til-formålssager 11-06-2014 BoligOne sagen Mærkbarhed i til-formålssager Eksempel fra småtingsafdelingen» Samlet årsomsætning under 15 mio. kr.» Markedsandel under ½ pct. Hvad gik BoligOne aftalen ud på?» Et fast og ufravigeligt

Læs mere

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper.

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper. Formål Indkøbspolitikken danner rammen for alle Skanderborg Kommunes indkøb, såvel for den centrale som for den decentrale organisation, herunder de selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware 25-09-2009 TIF 4/0106-0200-0010 /FIB Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware IT- og Telestyrelsen har anmodet Konkurrencestyrelsen om en udtalelse

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

7. Af denne grund skal B&O s EF-distributionsaftale vurderes individuelt i henhold til konkurrencelovens 6 og 8.

7. Af denne grund skal B&O s EF-distributionsaftale vurderes individuelt i henhold til konkurrencelovens 6 og 8. B&O Journal nr.3:1120-0289-19/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets EF-distributionsaftale til styrelsen med henblik på

Læs mere

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist)

2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) 1 af 7 2007-04-23: Mund-Godten A/S mod Konkurrencestyrelsen (Anke efter klagefristens udløb afvist) Advokaterne Fønss & Hove Toldbodgade 10, 4. sal 6000 Kolding Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

Vedr. Vurdering af klage over screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven

Vedr. Vurdering af klage over screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven Notat Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11601 - 5 jfl@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13 54 27 24. september

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.04.2004 KOM(2004) 335 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i det Associeringsråd, der er nedsat ved Europaaftalen

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S

Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S 1 af 9 Netto I/S' klage over Egmont Magasiner A/S og Aller Press A/S Rådsmødet den 16. juni 1999 1 Resumé Netto I/S har klaget til Konkurrencestyrelsen over, at Egmont Magasiner A/S har nægtet at levere

Læs mere

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-166/01 Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»EKSF statsstøtte støtte til miljøbeskyttelse Italiens støtte til jern- og stålvirksomheden Lucchini afslag på tilladelse til den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler. Det Etiske Råd takker for tilsendelse af ovennævnte i høring.

Høring over udkast til forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler. Det Etiske Råd takker for tilsendelse af ovennævnte i høring. Til Sundheds- og Ældreministeriet Center for psykiatri og lægemiddelpolitik Holbergsgade 6, 1057 København K psykmed@sum.dk med kopi til hbj@sum.dk og jjo@sum.dk Holbergsgade 6 1057 København K Tel + 45

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område

KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den 11-12. juni 2007 Sager på Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggenders område Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 377 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den 31. maj 2007 KOMMENTERET DAGSORDEN Rådsmøde (Landbrug og Fiskeri) den

Læs mere

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform.

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform. EXECUTIVE SUMMARY Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 1 INDHOLD AF EXECUTIVE SUMMARY Dette

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold.

Dette høringssvar vedrører alene TI og BFE s bemærkninger til emne nr. 3 om ændring og ophævelse af løbende aftaler om levering af digitalt indhold. Justitsministeriet jm@jm.dk cfu@jm.dk 9. februar 2016 Høringssvar til høring om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af kontrakter om levering af digitalt

Læs mere