Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S"

Transkript

1 Dato: 22. januar 2016 Sag: FLID-15/ Sagsbehandler: /LFI/MNI/MST/SBJ Godkendelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august 2015 en almindelig anmeldelse af J.S. Reklame, Århus ApS erhvervelse af Actona Company A/S ( Actona ), jf. konkurrencelovens 12 b. Efter modtagelse af supplerende oplysninger, blev anmeldelsen erklæret fuldstændig med virkning fra den 16. september Transaktionen Lars Larsen enekontrollerer J.S. Reklame, Århus ApS, der er en del af JYSK-koncernen ( JYSK ). AC Holding A/S ejer 100 pct. af kapitalandelene i Actona. JYSK og Actona betegnes herefter samlet parterne. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET De nuværende ejere af Actona og J.S. Reklame, Århus ApS indgik den 20. april 2015 en bindende aftale om aktieoverdragelse. Den planlagte transaktion indebærer, at J.S. Reklame, Århus ApS overtager 90 pct. af kapitalandelene i AC Holding A/S og dermed erhverver enekontrol med Actona. Den anmeldte fusion medfører et kontrolskifte og udgør dermed en fusion jf. konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr Parterne og deres aktiviteter 2.1 JYSK JYSK er blandt andet aktiv inden for produktion, engrossalg og særligt detailsalg af boligtilbehør, herunder møbler. Inden for produktion og engrossalg er JYSK aktiv med virksomhederne Interstil A/S (herefter Interstil ), som designer, udvikler og får produceret møbler og interiør til salg på engrosmarkedet og møbelproducenten Scancom International A/S (herefter "Scancom"), som producerer havemøbler til salg på engrosmarkedet. Inden for detailsalg er JYSK aktiv i Danmark med detailkæderne JYSK, IDEmøbler, ILVA, Bolia, og SengeSpecialisten. JYSK-kæden består af over butikker på verdensplan og 99 i Danmark.

2 Derudover kontrollerer JYSK Interior Direct A/S, der indkøber og videresælger diverse møbler til hoteller og lignende. Interior Direct A/S har ikke detailbutikker og fokuserer udelukkende på salg til erhverv. JYSK enekontrolleres ultimativt af Lars Larsen og omsatte i seneste regnskabsår for ca. 23,3 milliarder kr. 2.2 Actona Actona er aktiv inden for salg af møbler inkl. salg af sengestel, madrasser og havemøbler samt salg af interiør inkl. salg af boligtekstiler- og tilbehør og belysning på engrosmarkedet. Actona har hoveddomicil i Tvis, Holstebro, og egenproduktion på to produktionsvirksomheder i Ukraine og Kina. Foruden egenproduktion sælger Actona møbler på engrosmarkedet fra et større antal underleverandører primært fra Sydøstasien. Parterne oplyser, at JYSK er en stor kunde hos Actona. På verdensplan udgør salg til JYSK [ ] pct. af Actonas totalomsætning og [ ] pct. af Actonas samlede salg i Danmark. Actona omsatte i seneste regnskabsår for 1,2 milliarder kroner. 3 Jurisdiktion De deltagende virksomheder er J.S. Reklame, Århus ApS og Actona Company A/S. Parterne har oplyst, at JYSK i det seneste regnskabsår havde en samlet omsætning på ca. 23,3 milliarder kr., heraf en samlet omsætning på ca. 21,6 milliarder kr. i EU 1 og på ca. 2,3 milliarder kr. i Danmark. 2 Actona havde i det seneste regnskabsår en samlet omsætning på ca. 1,2 milliarder kr. Virksomheden har en samlet eksportandel på 80 pct. Eftersom de deltagende virksomheders omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens 12, stk. 1, nr. 1, er der tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol, jf. konkurrencelovens kapitel 4. 4 Analysegrundlag og markedsundersøgelser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i forbindelse med markedsafgrænsningen og vurderingen af fusionen ud over fusionsanmeldelsen og 1 2,9 milliarder euro 2 Det bemærkes, at disse omsætningsopgørelser er fratrukket internt salg i JYSK. 2

3 Actonas interne strategidokumenter taget udgangspunkt i følgende analyser og interviews: Spørgeskemaundersøgelser: o Mindre spørgeskemaundersøgelse blandt detailforhandlere af møbler. Spørgeskemaet blev sendt til 36 respondenter, hvoraf 13 af de adspurgte besvarede hele spørgeskemaet. o Omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt detailforhandlere af møbler. Spørgeskemaet blev sendt til 63 respondenter, hvoraf 30 af de adspurgte helt eller delvist besvarede spørgeskemaet. o Omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt leverandører af møbler. Spørgeskemaet blev sendt til 64 respondenter, hvoraf 32 af de adspurgte helt eller delvist besvarede spørgeskemaet. o Forbrugerundersøgelse: Wilke har på vegne af styrelsen gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forbrugere, der har købt møbler inden for de seneste 2 år. Møderække og telefoninterviews med relevante aktører på de respektive markeder, herunder leverandører og forhandlere af møbler samt brancheforeninger. 5 De relevante markeder Møbelforhandlere indkøber møbler og boligtilbehør enten hos grossister eller direkte hos producenterne. Møbler produceres over hele verden, herunder i Danmark, og der findes et stort udvalg af leverandører af både designmøbler, kvalitetsmøbler og discountmøbler inden for de forskellige møbelkategorier, der producerer eller kan producere til det danske marked. Parterne oplyser, at der i Danmark i 2014 samlet blev solgt møbler for ca. 6,6 mia. kr. i engrosleddet. Dette omfatter ikke det salg, der sker internt i vertikalt integrerede virksomheder som fx JYSK. Salget af møbler i engrosleddet er ifølge parternes oplysninger karakteriseret ved et større antal aktører, der hver for sig dækker en mindre del af det samlede salg. De færreste leverandører fremstiller eller forhandler alle varetyper/produktkategorier, så møbelforhandlerne har typisk aftaler med mange forskellige leverandører. Parterne oplyser tilsvarende, at der i 2014 samlet blev solgt møbler for 8,9 mia. kr. i det danske detailled. 3

4 Møbelmarkedet er ifølge parterne karakteriseret ved et stort antal detailbutikker. Aktørerne på møbelmarkedet er både store boligindretningsvarehuse som IKEA, møbelforretninger som Daells Bolighus og Møblér samt store supermarkeder. Havemøbler sælges også i fx byggemarkeder som Bauhaus. JYSK står sammen med Ikea for over halvdelen af salget af møbler i detailleddet i Danmark. Parterne oplyser, at detailmarkederne er præget af fortsat udvikling inden for online salg, som også tidligere beskrevet af Konkurrencerådet. 3 Ifølge parterne er detailmarkedet derfor stærkt konkurrencepræget. Detailmarkedet for salg af møbler er desuden ifølge parterne præget af brancheglidning, og blandt andet byggemarkeder og store supermarkeder sælger i stigende grad møbler, senge, havemøbler og andet tilbehør i direkte konkurrence med møbelforretningerne. De relevante markeder består af det relevante produktmarked og det relevante geografiske marked. Formålet med at afgrænse et marked er at fastslå, hvilke egentlige konkurrenter der er i stand til at begrænse de involverede virksomheders adfærd og forhindre dem i at handle uafhængigt af et effektivt konkurrencemæssigt pres. 4 Ved det relevante produktmarked forstås markedet for alle de produkter og/eller tjenesteydelser, som forbrugeren anser for indbyrdes substituerbare på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål. 5 Ved det relevante geografiske marked forstås det område, hvor de deltagende virksomheder er involveret i udbud og efterspørgsel efter produkter eller tjenesteydelser, og som har tilstrækkelig ensartede konkurrencevilkår og kan skelnes fra de tilstødende områder, fordi konkurrencevilkårene dér er meget anderledes. 6 Det følger af konkurrencelovens 5 a, stk. 1, og af Kommissionens markedsafgrænsningsmeddelelse 7, at det relevante marked skal afgrænses på baggrund af undersøgelser af efterspørgsels- og udbudssubstitution. 3 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. september 2013 om JYSKs erhvervelse af IDdesign A/S 4 Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/03), pkt Jf. markedsafgrænsningsmeddelelsens punkt 7. 6 Jf. markedsafgrænsningsmeddelelsens punkt 8. 7 Jf. markedsafgrænsningsmeddelelsens punkt 13, 1. punktum. 4

5 5.1 De relevante produktmarkeder Da JYSK er aktiv på både detail- og engrosmarkedet for salg af møbler og interiør, og Actona er aktiv på engrosmarkedet, indebærer fusionen både horisontale og vertikale forbindelser. Engros- og detailmarkederne for salg af boligtekstiler og tilbehør samt belysning er efter parternes opfattelse ikke relevante for fusionen, da Actonas aktiviteter på engrosmarkederne herfor er marginale. Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen er baseret på de fra parterne modtagne oplysninger enig i denne vurdering og har derfor ikke undersøgt disse markeder i forbindelse med behandlingen af fusionen Detailsalg Parterne oplyser, at fusionen vedrører følgende relevante produktmarkeder for detailsalg af møbler: Detailmarkedet for salg af møbler, ekskl. senge og havemøbler Detailmarkedet for salg af sengestel og madrasser Detailmarkedet for salg af havemøbler Konkurrencerådet har tidligere afgrænset ovenstående detailmarkeder. 8 Det er parternes opfattelse, at denne afgrænsning stadig er retvisende. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i den aktuelle fusion ikke fundet grund til at afvige fra denne praksis. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i forbindelse med sine markedsundersøgelser dog også undersøgt, om de anførte berørte markeder kan segmenteres yderligere i forhold til især produktkategori og priser Segmentering efter produktkategori Konkurrencerådet 9 har tidligere overvejet at segmentere detailmarkedet for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler yderligere efter produktkategori. Spørgsmålet om en yderligere segmentering af detailmarkedet blev dog efterladt åbent. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens spørgeskemaundersøgelse blandt detailforhandlere af møbler viser, at ingen af de 34 respondenter specialiserer sig i en bestemt møbelkategori inden for møbler, ekskl. senge og havemøbler. Tværtimod er langt størstedelen af respondenterne aktive indenfor salg af en meget bred række af møbelkategorier. 8 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. september 2013 om godkendelse af JYSKs erhvervelse af IDdesign A/S. 9 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. september 2013 om JYSKs erhvervelse af IDdesign A/S. 5

6 I forbindelse med JYSKs erhvervelse af ID Design fandt Konkurrencerådet, at efterspørgselssubstitutionen mellem møbelkategorier er begrænset, men også (1) at der er en høj grad af udbudssubstitution mellem underkategorier af møbler, fx dagligstuemøbler, spisestuemøbler og opbevaring, og (2) at det formodentlig kun kræver en mindre omstilling for eksisterende forhandlere at ændre eller udvide deres sortiment og kun i begrænset omfang medfører øgede omkostninger. 10 Konkurrencerådet fandt på den baggrund, at der ikke umiddelbart var belæg for at segmentere detailmarkedet for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler i underkategorier. En endelig afgrænsning blev dog ikke foretaget. Parterne har oplyst markedsandele for følgende forskellige segmenteringer af detailmarkederne: Dagligstuemøbler, spisestuemøbler, hjemmekontormøbler, opbevaringsmøbler og børnemøbler. Det er styrelsens vurdering, at markedsaktørernes markedsandele i disse segmenter ikke vil afvige i så væsentlig grad, at det i sig selv ville kunne understøtte en yderligere segmentering af møbelmarkedet i delmarkeder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder, at der på grund af forholdene på udbudssiden til brug for nærværende sag kan afgrænses et marked, der ikke er bredere end detailsalg af møbler, ekskl. senge og havemøbler. Det kan stå åbent, om dette marked skal segmenteres mere snævert efter salg af dagligstuemøbler, spisestuemøbler, hjemmekontormøbler, opbevaringsmøbler og børnemøbler. Da dette ikke vil give anledning til en ændret vurdering tages der i det følgende udgangspunkt i et samlet detailmarked for salg af møbler, ekskl. senge og havemøbler Segmentering efter pris Konkurrencerådet 11 har tidligere overvejet at opdele detailmarkederne i segmenterne (high-end-, mid-range- og low-end). Her viste Konkurrenceog Forbrugerstyrelsens prisundersøgelse imidlertid, at det ikke var oplagt, hvor grænserne i en prissegmentering skulle sættes, men ultimativt kunne spørgsmålet om en segmentering efter pris stå åbent. Markedsundersøgelsen, der er foretaget i forbindelse med denne sag, giver ikke anledning til en ændret vurdering af dette spørgsmål. I markedsundersøgelserne blandt leverandører og detailhandlere anfører flere respondenter i deres kommentarer, at der er en glidende overgang 10 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. september 2013 om JYSKs erhvervelse af IDdesign A/S. 11 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. september 2013 om JYSKs erhvervelse af IDdesign A/S. 6

7 mellem eventuelle segmenter. Det anføres desuden, at fx high-endbutikker også køber mid-range- og low-end-møbler til deres butikker. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder, at der til brug for nærværende sag kan afgrænses tre samlede markeder, der ikke er bredere end henholdsvis detailsalg af møbler, ekskl. senge og havemøbler, detailsalg af sengestel og madrasser samt detailsalg af havemøbler. Det kan stå åbent, om dette marked skal segmenteres mere snævert efter salg af low-, midog high-end-møbler, da dette ikke vil have afgørende betydning for vurderingen af fusionen, jf. afsnit Engrossalg Parterne oplyser, at fusionen vedrører følgende produktmarkeder for engrossalg af møbler: Engrosmarkedet for salg af møbler, ekskl. senge og havemøbler Engrosmarkedet for salg af sengestel og madrasser Engrosmarkedet for salg af havemøbler Konkurrencerådet har ikke tidligere afgrænset engrosmarkeder for salg af møbler. Parternes segmentering af tre markeder for hhv. (i) møbler ekskl. senge og havemøbler, (ii) sengestel og madrasser samt (iii) havemøbler er dog i overensstemmelse med Konkurrencerådets praksis fra 2009 og 2013 vedrørende detailmarkedet for møbler. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lægger parternes overordnede afgrænsning af det relevante produktmarked til grund for vurderingen af denne fusion. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i forbindelse med sine markedsundersøgelser dog også undersøgt, om de relevante engrosmarkeder kan segmenteres yderligere i forhold til produktkategori og priser Segmentering efter produktkategori Der er ifølge parterne ikke grundlag for at segmentere de tre ovennævnte engrosmarkeder yderligere efter produktkategori. På detailmarkedet for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler vurderer styrelsen i overensstemmelse med Konkurrencerådets praksis 12, at der i forhold til detailhandlernes indkøb af møbler ikke er efterspørgselssubstitution mellem forskellige møbelkategorier, idet de forskellige møblers karakter og funktion betyder, at en lænestol eksempelvis ikke vil kunne 12 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. september 2013 om JYSKs erhvervelse af IDdesign A/S. 7

8 substitueres med en kommode. Det er vanskelligt at forestille sig, at forbrugere vælger at købe et møbel inden for en anden produktkategori, når prisen på en given produktkategori stiger. For så vidt angår udbudssubstitution blandt møbler ekskl. senge og havemøbler vurderer styrelsen, at leverandørerne i tilfælde af en lille, men varig ændring i de relative priser på kort sigt kan ændre eller udvide deres sortiment med møbelkategorier, som de ikke sælger i dag. Salg af møbler kræver således ikke egenproduktion. Styrelsens undersøgelser viser, at størstedelen af møbelleverandørerne importerer deres møbler direkte fra udenlandske producenter. Dette understøttes af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen blandt møbelleverandørerne. Her svarer 38 pct., at de i en sådan situation sandsynligvis vil begynde at sælge møbler fra møbelkategorier, som de ikke sælger i dag. Spørgeskemaundersøgelsen blandt møbelleverandører viste desuden, at en overvejende del af respondenterne i forvejen sælger møbler inden for flere forskellige kategorier. Leverandørerne sælger derudover ofte forskellige typer møbler inden for samme kategori (leverandører af fx dagligstuemøbler sælger således ofte både sofaer og lænestole). Kun ganske få er specialiserede inden for en enkelt møbelkategori. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder på baggrund af (1) forholdene på efterspørgselssiden, hvor detailbutikkerne som hovedreglen sælger flere forskellige typer møbler, og (2) forholdene på udbudssiden, hvor leverandørerne sælger eller relativt let kan sælge møbler inden for flere forskellige kategorier, at det af denne sag omhandlede engrosmarked for møbler ekskl. senge og havemøbler ikke bør segmenteres yderligere efter møbelkategori. Konkurrencerådet har ikke tidligere taget stilling til om markederne for engrossalg af sengestel og madrasser samt havemøbler skal segmenteres yderligere efter produktkategori. Det kan imidlertid stå åbent om disse markeder skal segmenteres yderligere efter produktkategori, da det ikke har afgørende betydning for vurdering af fusionen. Styrelsens markedsundersøgelser viser desuden, at detailforhandlere af møbler modtager leverancer fra flere forskellige leverandører og ofte har detailforhandlerne tilmed flere leverandører af den samme produkttype, fx sofaer. Det er på baggrund heraf styrelsens vurdering, at der til brug for denne sag ikke er belæg for at afgrænse et særligt relevant produktmarked for fuldsortimentsgrossister, hverken på ét eller flere af de relevante engrosmarkeder eller på tværs af dem. 8

9 Segmentering efter pris Det er ifølge parterne ikke relevant, om engrosmarkederne kan opdeles i et high-end-marked og et marked for øvrige møbler. Hvis en opdeling foretages, er parterne kun aktive på markedet for salg af øvrige møbler. I Fritz Hansen-sagen fra blev der afgrænset et særskilt marked for fremstilling af kvalitetsmøbler med designværdi. Der blev på baggrund af design/originalitet, kvalitet og prestige skelnet mellem high-end-møbler og øvrige møbler. Som led i markedsundersøgelsen i den aktuelle fusion spurgte styrelsen leverandørerne, om markedet for salg af møbler kan opdeles i et highend-, et mid-range- og et low-end-segment. 19 ud af 27 respondenter svarer nej (der er glidende overgange mellem segmenterne), tre svarer ved ikke. En segmentering af markederne, hvor high-end udsondres vil være ensbetydende med, at parterne får en større markedsandel på de relevante midrange-/low-end-segmenter end på markederne uden prissegmentering. Parternes stilling på mid-range-/low-end-markederne vil dog ikke afvige i en sådan grad, at det vil få afgørende betydning for vurderingen. 14 Samlet finder styrelsen, at det sandsynligvis vil være relevant at segmentere markederne efter pris, særligt for så vidt angår high-end. Styrelsen har imidlertid ikke taget endelig stilling til, om markederne skal segmenteres efter pris, da den præcise afgrænsning af markederne ikke har betydning for den samlede konkurrencemæssige vurdering af fusionen Konklusion for de relevante produktmarkeder De relevante aktiviteter for nærværende fusion er detailsalg af møbler og engrossalg af møbler. De relevante produktmarkeder som lægges til grund for vurderingen af denne fusion er: Detailmarkedet for salg af møbler, ekskl. senge og havemøbler Detailmarkedet for salg af sengestel og madrasser Detailmarkedet for salg af havemøbler Engrosmarkedet for salg af møbler, ekskl. senge og havemøbler Engrosmarkedet for salg af sengestel og madrasser Engrosmarkedet for salg af havemøbler 13 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 20. december 2006 om behandling af Fritz Hansen A/S partneraftale. 14 Se opgørelse af markedsandele i afsnit 6. 9

10 Det er muligt, at engros- og detailsalg af møbler kan opdeles i flere underkategorier, ligesom det er muligt, at markederne hver især kan segmenteres yderligere efter pris. 5.2 De relevante geografiske markeder Detailsalg For detailmarkedet oplyser parterne, at det geografiske marked for detailsalg af møbler som minimum skal afgrænses nationalt. I Konkurrencerådets afgørelser fra og tog rådet udgangspunkt i, at det geografiske marked afgrænses nationalt, men lod det stå åbent, om der kunne afgrænses lokale geografiske markeder. Til brug for vurderingen af nærværende fusion lægger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til grund, at markederne er nationale. Den endelige geografiske afgrænsning lader styrelsen imidlertid stå åben, da det ikke har betydning for vurderingen af fusionen, hvordan de relevante detailmarkeder endeligt afgrænses Engrossalg Parterne finder, at det geografiske marked for engrossalg af møbler er bredere end nationalt. Parterne henviser i den forbindelse bl.a. til Konkurrencerådets afgørelse fra 2013 vedr. JYSK/IDdesign, hvoraf det fremgår, at mindst halvdelen af de møbler, der sælges i Danmark, er importerede. 17 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens markedsundersøgelse viser, at flere detailforhandlere af møbler indkøber fra udenlandske leverandører. Flere leverandører angiver desuden, at de møbler, de sælger i Danmark, ligeledes kan sælges uden for Danmarks grænser. Eksempelvis i Nordtyskland og i de øvrige nordiske lande. Omvendt viser markedsundersøgelsen også, at flere produkter er tilpasset danske forbrugeres særlige præferencer. Intet i styrelsens undersøgelse tyder på, at aktørerne på grossistmarkedet kun opererer i særskilte lokalområder i Danmark. Detailmarkedet præges af landsdækkende aktører og enkeltbutikker, der er medlem af landsdækkende indkøbsforeninger, og der er derfor efter styrelsens vurdering ikke væsentlige lokale forskelle på pris, design m.v. på de møbler, der sælges til møbelforhandlere i forskellige danske lokalområder. 15 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 30. marts 2009, Axcel III s køb af Ilva A/S og Ilva AB. 16 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. september 2013 om JYSKs erhvervelse af IDdesign A/S. 17 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 25. september 2013 om JYSKs erhvervelse af IDdesign A/S. 10

11 Styrelsen finder på den baggrund, at de relevante engrosmarkeder som minimum skal afgrænses nationalt. Det er endvidere muligt, at markedet skal afgrænses bredere end nationalt. Da det ikke har betydning for vurderingen af fusionen, om de relevante engrosmarkeder er bredere end Danmark, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til brug for den følgende vurdering lagt til grund, at markederne som minimum er nationale Konklusion for de relevante geografiske markeder Til brug for vurderingen af nærværende fusion lægger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til grund, at de relevante detailmarkeder er nationale. Den endelige geografiske afgrænsning lader styrelsen imidlertid stå åben Konklusion for de relevante markeder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at de relevante markeder for nærværende fusion er: Detailmarkedet for salg af møbler, ekskl. senge og havemøbler Detailmarkedet for salg af sengestel og madrasser Detailmarkedet for salg af havemøbler Den endelige geografiske afgrænsning af detailmarkederne lader styrelsen stå åben, men til brug for vurderingen af nærværende fusion har styrelsen taget udgangspunkt i nationale markeder. Engrosmarkedet for salg af møbler, ekskl. senge og havemøbler Engrosmarkedet for salg af sengestel og madrasser Engrosmarkedet for salg af havemøbler Styrelsen finder, at de relevante engrosmarkeder er nationale, men har ikke taget stilling til, om markederne eventuelt kan afgrænses bredere. Styrelsen finder, at det sandsynligvis vil være relevant at segmentere de ovennævnte markeder efter pris, særligt for så vidt angår high-end. Styrelsen har imidlertid ikke taget endelig stilling til dette, da den præcise afgrænsning af markederne mht. prissegmentering ikke har betydning for den samlede konkurrencemæssige vurdering af fusionen. 6 Vurdering af fusionen Vurderingen af fusionens effekt på de relevante markeder tager udgangspunkt i parternes anmeldelse og supplerende oplysninger samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens oplysninger om markederne, blandt andet som indhentet gennem en række markedsundersøgelser. Vurdering af fusionen tager således udgangspunkt i analysegrundlaget oplistet i afsnit 4. 11

12 Det afgørende for, om en fusion kan godkendes, er, om den hæmmer den effektive konkurrence betydeligt på et eller flere af de berørte markeder, jf. konkurrencelovens 12 c, stk Horisontale virkninger Idet både JYSK og Actona sælger møbler på engrosmarkedet giver fusionen anledning til overvejelser om horisontale virkninger på følgende markeder: Engrosmarkedet for salg af møbler, ekskl. senge og havemøbler i Danmark Engrosmarkedet for salg af sengestel og madrasser i Danmark Engrosmarkedet for salg af havemøbler i Danmark Styrelsen har for hvert af disse markeder undersøgt, om fusionen giver anledning til betænkeligheder Engrossalg af møbler, senge og havemøbler Parterne anfører i anmeldelsen, at både JYSK og Actona er aktive på engrosmarkedet for salg af møbler (ekskl. senge og havemøbler). Parterne oplyser, at JYSKs markedsandel inden fusionen er på ca. [0-5] pct. og Actonas markedsandel er på ca. [0-5] pct. 18 Parterne vil således efter fusionen have en samlet markedsandel på engrosmarkedet for salg af møbler ekskl. senge og havemøbler på ca. [5-10] pct. På engrosmarkedet for salg af sengestel og madrasser oplyser parterne, at JYSKs markedsandel inden fusionen er på ca. [0-5] pct. og Actonas markedsandel er på ca. [0-5] pct. Parterne vil således efter fusionen have en samlet markedsandel på engrosmarkedet for salg af sengestel og madrasser på ca. [0-10] pct. På engrosmarkedet for salg af havemøbler oplyser parterne, at JYSKs markedsandel inden fusionen er på ca. [10-20] pct. og Actonas markedsandel er på ca. [0-5] pct. Parterne vil således efter fusionen have en samlet markedsandel på engrosmarkedet for salg af havemøbler på ca. [10-20] pct. Hvis markederne segmenteres yderligere efter pris, vil parternes samlede markedsandele være større, end hvis markedet ikke segmenteres efter pris. Ingen af parterne er aktive i et hypotetisk high-end-segment, hvor 5-15 pct. af markedets omsætning ifølge parterne er placeret. Begge parter sælger til gengæld møbler, senge og havemøbler inden for et low-end- 18 Markedsandelene her og i det følgende er baseret på omsætningstal og stammer fra seneste regnskabsår. For JYSK er det 2013/2014 og for Actona er det 2014/

13 /mid range-segment. Hvis en sådan prissegmentering foretages, vil parternes samlede markedsandele ifølge parterne være på henholdsvis ca. [0-5] pct., ca. [0-5] pct. og ca. [10-20] pct. på de tre ovennævnte markeder. Styrelsens markedsundersøgelse har derudover ikke resulteret i svar, hvori der er givet udtryk for konkurrencemæssige betænkeligheder vedrørende de horisontale virkninger af fusionen Konklusion vedr. horisontale virkninger For så vidt angår risikoen for horisontale koordinerede og ikkekoordinerede virkninger vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som følge af det begrænsede overlap mellem JYSKs og Actonas aktiviteter, at fusionen ikke giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder på nogen af de berørte engrosmarkeder. 6.2 Vertikale virkninger Idet både JYSK og Actona sælger møbler på de relevante engrosmarkeder, og JYSK desuden sælger møbler på de relevante detailmarkeder, giver fusionen anledning til overvejelser om vertikale virkninger på de relevante markeder. Det skal derfor vurderes, om fusionen eventuelt kan medføre afskærmning i form af input- eller kundeafskærmning. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i forbindelse med sin behandling af fusionen modtaget et større antal henvendelser med bekymringer fra både kunder og konkurrenter til parterne. Markedsaktørernes væsentligste bekymringer vedrører detailforhandlernes mulighed for at finde en leverandør eller en gruppe af leverandører, der efter fusionen vil kunne levere produkter til tilsvarende priser og på tilsvarende vilkår som parterne. Flere aktører er desuden betænkelige ved, at JYSK med købet af Actona vil få adgang til viden om konkurrerende detailforhandleres indkøbspriser. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på den baggrund undersøgt, hvorvidt fusionen kan give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i form af inputafskærmning og/eller indsigt i konkurrencefølsomme oplysninger. Parterne oplyser, at JYSKs markedsandel på detailmarkedet for møbler ekskl. senge og havemøbler udgør ca. [20-30] pct., mens markedsandelene på detailmarkederne for sengestel og madrasser samt havemøbler udgør henholdsvis ca. [30-40] pct. og [30-40] pct. Parternes samlede markedsandel på engrosmarkedet for møbler ekskl. senge og madrasser udgør ca. [5-10] pct., mens markedsandelene på engrosmarkederne for henholdsvis sengestel og madrasser samt havemøbler udgør ca. [0-5] pct. og [10-20] pct. 13

14 Parternes markedsandele på de relevante markeder giver efter styrelsens vurdering ikke anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i sig selv. I styrelsens markedsundersøgelser giver flere aktører udtryk for betænkeligheder. Styrelsens markedsundersøgelser henvendt til leverandører og detailforhandlere viser, at Actona i kraft af virksomhedens priser, brede sortiment, store lagerkapacitet og effektive distribution kan have en særstilling på de relevante engrosmarkeder. Styrelsen har derfor foretaget en dybdegående vurdering af risikoen for, om fusionen kan lede til inputafskærmning, kundeafskærmning og/eller konkurrenceskadelig indsigt i følsomme oplysninger. Langt størstedelen af de betænkeligheder, som markedsaktørerne giver udtryk for i styrelsens markedsundersøgelser vedrører den vertikale forbindelse mellem detailmarkedet og engrosmarkedet for salg af møbler, ekskl. senge og havemøbler. Gennemgangen i det følgende fokuserer derfor på dette Inputafskærmning Inputafskærmning forekommer, når den fusionerede virksomhed begrænser adgangen til sine produkter og dermed forhøjer sine downstreamkonkurrenters omkostninger. 19 Når Kommissionen skal vurdere om en inputafskærmning er konkurrenceskadelig, undersøger den om den fusionerede virksomhed vil få mulighed til at hindre adgangen til input mærkbart, om den har incitament til det og om virkningen vil skade downstream-konkurrencen betydeligt. For at vurdere om denne fusion kan føre til inputafskærmning, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderet mulighed, incitament og virkning på hvert af de tre detailmarkeder Vertikal forbindelse mellem engros- og detailmarkedet for salg af møbler, ekskl. senge og havemøbler Mulighed for inputafskærmning Tre betingelser skal ifølge Kommissionens retningslinjer for ikkehorisontale fusioner 20 være opfyldte, for at den fusionerede enhed har mulighed for at inputafskærme: (1) Der skal være tale om et væsentligt input på downstream-markedet, (2) den fusionerede enhed skal sammenlagt have betydelig markedsmagt upstream og (3) konkurrerende virksomheder har ikke adgang til effektive og rimelige modstrategier. 19 KOM C 265/7 Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser. 20 KOM C 265/6 Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser. 14

15 Ad 1 et væsentligt input Møbler er i sagens natur et væsentligt input for detailforhandlere, der køber møbler fra møbelgrossister. Ad 2 - markedsmagt Ved overtagelsen af Actona opnår JYSK en samlet markedsandel upstream på ca. [5-10] pct. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at denne markedsandel ikke i sig selv kan anses for tilstrækkelig til, at parterne kan have væsentlig indflydelse på konkurrenceforholdene upstream og dermed på priser m.v. downstream. Det er dog muligt, at særligt Actona og Interstil har en større konkurrencemæssig styrke end indikeret ved markedsandele alene. Af styrelsens markedsundersøgelse fremgår det, at 16 ud af 29 detailhandlere ikke mener, at de kan finde direkte alternativer til Actona. Disse detailhandlere beskriver efterfølgende Actonas styrker som virksomhedens store produktudvalg, konkurrencedygtige priser, stor lagerkapacitet, leveringssikkerhed og korte leveringstider. 25 ud af 30 respondenter anfører dog, at de tidligere har skiftet leverandør grundet prisstigninger. Det er styrelsens vurdering, at produkterne fra parterne ikke i væsentlig grad adskiller sig fra tilsvarende produkter fra andre leverandører i samme segment. Nogle detailforhandlere angiver ganske vist, at Actona har produkter, der ikke kan fås hos andre leverandører, men i low end-/midrange-segmentet, hvor parterne befinder sig, er der efter styrelsens vurdering på baggrund af indhentede oplysninger tale om generiske varer, hvor leverandørens navn ikke spiller en rolle for forbrugeren. Der er således en relativt lav betydning af mærkevarer på denne del af møbelmarkedet. Det er derudover styrelsens vurdering, at både engros- og detailmarkedet for salg af møbler er karakteriseret ved en relativt stor grad af prisfølsomhed. Mere end halvdelen af leverandørerne i markedsundersøgelsen angiver at have mistet kunder i forbindelse med prisstigninger, ligesom styrelsens undersøgelser viser, at detailbutikkerne jævnligt skifter leverandør i tilfælde af prisstigninger. Ad 3 - modstrategier I spørgeskemaundersøgelsen blandt leverandørerne anfører mere end en tredjedel af respondenterne, at der ikke er nogen betydelige kapacitetsbegrænsninger, og at de vil kunne øge deres leverancer betydeligt ved øget efterspørgsel, samt have mulighed for at træde ind på nye produktområder. 30 pct. af leverandørerne angiver, at de forventer, at nye virksomhe- 15

16 der vil etablere sig med salg af møbler til den danske detailhandel inden for ét til to år. 21 Et betydeligt antal leverandører angiver desuden, at de efter egen vurdering er i stand til at levere til lige så konkurrencedygtige priser og på lige så gode vilkår som Actona og Interstil. 22 Styrelsens spørgeskemaundersøgelse blandt detailforhandlere af møbler viser desuden, at der findes et betydeligt antal detailforhandlere, som slet ikke benytter sig af indkøb fra Actona og Interstil. 23 Ydermere giver flere detailforhandlere i spørgeskemaundersøgelsen udtryk for, at der findes flere alternative leverandører, grossister og markedsaktører, der kan levere til konkurrencedygtige priser og på lige så gode vilkår som parternes virksomheder. 24 Afslutningsvis er det styrelsens vurdering, at adgangsbarriererne for at etablere sig med engrossalg af møbler i Danmark er relativt lave, da spørgeskemaundersøgelsen blandt leverandørerne viser, at det ikke er en forudsætning, at man etablerer egenproduktion. Flere detailforhandlere oplyser desuden i spørgeskemaundersøgelsen, at de importerer møbler direkte fra udenlandske producenter. Styrelsen finder på den baggrund, at kunderne downstream både har tradition og mulighed for, samt incitament til, at skifte leverandør, i tilfælde af at JYSK hæver priserne eller på anden måde forringer vilkårene på engrosmarkedet efter fusionen. Det er på baggrund af ovenstående efter styrelsens vurdering ikke sandsynligt, at fusionen vil medføre mulighed for inputafskærmning Incitament til inputafskærmning En virksomheds incitament til at hindre konkurrerende downstreamvirksomheders adgang til input afhænger af, om dette vil være rentabelt. Afvejningen afhænger sandsynligvis af den fortjeneste, den fusionerede virksomhed kan opnå. Jo lavere upstream-avancer desto mindre bliver ta pct. af leverandørerne angiver desuden, at de forventer andre leverandører vil udvide deres forretning væsentligt inden for de kommende ét til to år angiver at kunne levere møbler til priser og på vilkår, der er konkurrencedygtige med Actona, mens 11 angiver det samme for Interstil og 5 for Scancom ud af 34 detailforhandlere angiver, at de inden for de sidste tre år ikke har købt møbler hos Actona. 18 ud af 34 detailforhandlere angiver at de inden for de seneste tre år ikke har købt møbler hos Interstil ud af 29 detailforhandlere angiver, at der findes enkeltleverandører, der til tilsvarende priser og på tilsvarende vilkår kan levere et sortiment, der modsvarer Actonas. Det samme gør sig gældende for Interstil for 7 ud af 27 detailforhandlere. 16

17 bet som følge af begrænsningen i inputafsætningen. Jo større downstream-avancer desto højere bliver den øgede fortjeneste. 25 Markedsundersøgelsen viser, at der blandt forbrugerne generelt er relativt stor prisfølsomhed, hvilket betyder, at mange forbrugere vil skifte til en anden butikskæde i tilfælde af prisstigninger. I undersøgelsen er respondenterne blevet spurgt, hvor de ville have valgt at købe møbler, hvis priserne i den butik, som de senest købte møbler i, havde været 5-10 pct. højere. Af de respondenter, der inden for de seneste to år har købt møbler hos en butik, der ikke er en del af JYSK, ville ca. 21 pct. skifte til en JYSK-butik 26. Det indikerer, at JYSK i princippet kan forvente en betragtelig stigning i efterspørgslen som følge af en succesfuld inputafskærmning. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser viser desuden, at parternes bruttoavancer downstream er betydeligt højere end bruttoavancerne upstream. Det betyder, at tabet upstream pr. solgt enhed vil være mindre end gevinsten ved en vundet enhed downstream. Det er på baggrund af ovenstående sandsynligt, at JYSK i princippet kan have incitament til at inputafskærme Virkningen på den effektive konkurrence ved inputafskærmning Inputafskærmning skaber konkurrencemæssige problemer, hvis den medfører højere priser downstream og dermed hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. 27 Hvis JYSK efter fusionen hæver priserne eller på anden vis forringer indkøbsvilkårene for detailforhandlerne, kan det hæve detailforhandlernes omkostninger og stille dem ringere i konkurrencen, potentielt med højere priser for forbrugerne til følge. Flere konkurrenter til JYSK downstream er ikke kunder hos Actona og Interstil, og vil derfor være upåvirkede af en potentiel inputafskærmning. 28 Dertil kommer, at for langt de fleste detailforhandleres vedkommende, udgør den omsætning, der er skabt på baggrund af indkøb fra Actona/Interstil og Scancom under 10 pct. af virksomhedens samlede omsætning, jf. styrelsens spørgeskemaundersøgelse. Desuden vurderer flere detailforhandlere, at de ikke vil være ringere stillet i konkurrencen efter 25 KOM C 265/7 Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser. 26 Dvs. enten Jysk-kæden, Idemøbler, Ilva, Bolia eller Sengespecialisten. 27 KOM C 265/7 Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser. 28 [ ] 17

18 fusionen. 29 Den omsætning, der er skabt på baggrund af indkøb fra Actona, Interstil og Scancom, udgør blot samlet set [5-10] pct. af den samlede omsætning hos de detailforhandlere, der udtrykker bekymringer over fusionen, og som samtidig oplyser, at de har foretaget indkøb hos Actona, Interstil eller Scancom i Det betyder samlet set, at effekten af en potentiel inputafskærmning vil være begrænset, idet (1) betydelige konkurrenter på markedet fortsat vil være i stand til at lægge et effektivt konkurrencemæssigt pres på JYSKs detailforhandlere efter fusionen og (2) indkøb fra Actona udgør i gennemsnit en relativt lille del af det samlede indkøb hos møbelforhandlerne. Under alle omstændigheder vil eventuelle skadevirkninger desuden efter styrelsens vurdering være kortfristede. Konkurrenceforholdene på markedet betyder således efter styrelsens vurdering, at nye eller eksisterende konkurrenter til parterne relativt hurtigt, og inden for et år, vil kunne dække en øget efterspørgsel fra de danske detailforhandlere Konklusion vedr. inputafskærmning på markedet for salg af møbler, ekskl. senge og havemøbler Baseret på ovenstående er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at fusionen ikke vil give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i form af inputafskærmning på markedet for salg af møbler, ekskl. senge og havemøbler. Styrelsens undersøgelser viser, at JYSK efter fusionen i princippet kan have incitament til at inputafskærme. Det er dog samtidig vurderingen, at JYSK grundet konkurrenceforholdene på både engros- og detailmarkederne ikke vil have mulighed herfor. Det er ligeledes styrelsens vurdering, at effekten af en eventuel inputafskærmning under alle omstændigheder vil være begrænset Vertikal forbindelse mellem engros- og detailmarkedet for salg af sengestel og madrasser Forholdene på markedet for salg af sengestel og madrasser har en betydelig lighed med forholdene beskrevet ovenfor vedrørende markederne for møbler ekskl. senge og havemøbler. Derfor vil den foretagne analyse gældende inputafskærmning i forhold til detailmarkedet for salg af sengestel og madrasser udelukkende blive beskrevet med hensyn til de forhold, hvor de to markeder afviger fra hinanden i betydelig grad ud af 28 detailforhandlere angiver, at de vil være uændret stillet i konkurrencen sammenlignet med før fusionen. 18

19 Mulighed for inputafskærmning Ved overtagelsen af Actona opnår JYSK en samlet markedsandel upstream på ca. [0-5] pct. Det er styrelsens vurdering, at denne markedsandel ikke i sig selv kan anses for tilstrækkelig, til at JYSK efter fusionen får væsentlig indflydelse på konkurrenceforholdene upstream og dermed på priser m.v. downstream. Dette viser, at parterne ikke besidder en væsentlig markedsmagt på dette marked. Styrelsens markedsundersøgelse og interviews af detailforhandlere viser, at flere detailhandlere, der sælger sengestel og madrasser, ikke køber disse produkter hos parterne 30, hvilket efter styrelsens vurdering viser, at der er mulige alternativer for detailforhandlerne i tilfælde af prisstigninger efter fusionen Incitament til inputafskærmning Bruttoavancerne downstream er også på dette marked væsentligt højere end bruttoavancerne upstream. Det er på baggrund af ovenstående på nuværende tidspunkt heller ikke muligt at afvise, at JYSK i princippet kan have incitament til at inputafskærme på dette marked Virkningen på den effektive konkurrence ved inputafskærmning 7 respondenter i markedsundersøgelsen udtrykker bekymring vedrørende fusionens effekter på detailmarkedet for sengestel og madrasser. Af disse 7 aktører har blot 3 købt sengestel eller madrasser fra Actona eller Interstil i Samlet oplyser disse aktører en omsætning på ca. 4 mio. kr. inden for sengestel og madrasser, svarende til mindre end 1 pct. af respondenternes samlede omsætning inden for sengestel og madrasser. Det er styrelsens vurdering, at størstedelen af markedet downstream efter fusionen vil være uberørt af en eventuel afskærmningsstrategi fra JYSKs side Konklusion vedr. inputafskærmning på markedet for salg af sengestel og madrasser Baseret på ovenstående er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at fusionen ikke vil føre til konkurrencemæssige betænkeligheder i form af inputafskærmning på markedet for salg af sengestel og madrasser. 30 [ ] 19

20 Vertikal forbindelse mellem engros- og detailmarkedet for salg af havemøbler Forholdene på markedet for salg af havemøbler har en betydelig lighed med forholdene beskrevet oven for vedrørende markedet for møbler ekskl. senge og havemøbler. Derfor vil den foretagne analyse vedrørende inputafskærmning i forhold til detailmarkedet for salg af havemøbler udelukkende blive beskrevet med hensyn til de forhold, hvor de to markeder afviger fra hinanden i betydelig grad Mulighed for inputafskærmning Ved overtagelsen af Actona opnår JYSK en samlet markedsandel upstream på ca. [10-20] pct. Det er styrelsens vurdering, at denne markedsandel ikke i sig selv kan anses for tilstrækkelig, til at JYSK efter fusionen får væsentlig indflydelse på konkurrenceforholdene upstream og dermed på priser m.v. downstream. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser viser, at flere aktører ikke aktuelt indkøber havemøbler hos parterne. 31 Dertil kommer, at halvdelen af de leverandører, som leverer havemøbler, oplyser, at de sandsynligvis, og inden for ét år, vil være i stand til at møde øget efterspørgsel på markedet. Samtidig angiver knapt en tredjedel af de møbelleverandører, som ikke leverer havemøbler i dag, at de sandsynligvis vil kunne levere havemøbler inden for et år, ligesom en større detailhandelsaktør oplyser, at virksomheden inden for 2-3 år vil kunne opdyrke en ny, lige så effektiv leverandør som Actona 32. Markedsundersøgelsen viser, at der findes flere leverandører på markedet 33, som detailforhandlerne mener, kan levere tilsvarende havemøbler til tilsvarende priser og på tilsvarende vilkår som parterne 34. Dette viser efter styrelsens vurdering, at JYSK efter fusionen ikke vil have en væsentlig markedsmagt på dette marked Incitament til inputafskærmning Bruttoavancerne downstream er også med hensyn til salg af havemøbler væsentligt højere end bruttoavancerne upstream. Det er efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering på baggrund af ovenstående på nuværende tidspunkt heller ikke muligt at afvise, at 31 8 ud af 24 detailforhandlere angiver at de inden for de seneste tre år ikke har købt havemøbler hos Scancom. 32 [ ] 33 Herunder 2-Connect, HP Schou, Trade point og Nordic-C 34 7 ud af 21 (hvoraf 8 svarede ved ikke) detailhandlere svarer, at der vil være tilstrækkelig konkurrence til, at det kan forhindre Scancom i at hæve priserne efter JYSKs køb af Actona. 20

21 JYSK i princippet kan have incitament til at inputafskærme på dette marked Virkningen på den effektive konkurrence ved inputafskærmning 6 respondenter udtrykker i markedsundersøgelsen bekymring vedrørende fusionens effekter på detailmarkedet for salg af havemøbler. Af disse 6 aktører har blot en enkelt købt fra én af parternes grossistvirksomheder. Det er styrelsens vurdering, at størstedelen af markedet downstream vil være uberørt af en eventuel afskærmningsstrategi fra JYSKs side Konklusion vedr. inputafskærmning på markedet for salg af havemøbler Baseret på ovenstående er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at den planlagte fusion ikke vil give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i form af inputafskærmning på markedet for salg af havemøbler Samlet konklusion vedr. inputafskærmning Det er samlet set Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at den planlagte fusion ikke vil give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder i form af inputafskærmning. Styrelsens analyse viser, at JYSK i princippet kan have incitament til at inputafskærme på alle de berørte markeder. Derimod er det ikke sandsynligt, at fusionen vil medføre mulighed for inputafskærmning, ligesom virkningen af en potentiel inputafskærmning på forbrugerne vil være begrænset Kundeafskærmning Idet Actona ikke er aktiv på detailmarkedet, vil fusionen ikke føre til øgede markedsandele på detailmarkedet. Fusionen omfatter således ikke detailhandlere som ikke allerede er en del af JYSK. Styrelsen har desuden ikke modtaget henvendelser, der giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder vedrørende kundeafskærmning. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at der er tilstrækkeligt mange alternativer på detailmarkedet til, at JYSKs overtagelse af Actona ikke vil kunne begrænse adgangen for upstream konkurrenter på de relevante engrosmarkeder til et tilstrækkeligt kundegrundlag. Møbelmarkedet er som tidligere nævnt karakteriseret ved et stort antal detailbutikker, herunder både store boligindretningsvarehuse, mindre forretninger med et mere snævert sortiment, dagligvarekæder samt byggemarkeder, der sælger havemøbler. 21

22 Samlet set vurderer styrelsen derfor, at det er usandsynligt, at fusionen vil føre til konkurrencemæssige betænkeligheder i form af kundeafskærmning Konklusion vedr. vertikale virkninger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at fusionen ikke vil føre til vertikale betænkeligheder på nogen af de berørte markeder. 6.3 Indsigt i konkurrencefølsomme oplysninger I teorien vil JYSK efter fusionen kunne få indblik i konkurrencefølsomme oplysninger fra konkurrerende detailforhandlere. Under forudsætning af at der udveksles information mellem Actona og detailkæderne i JYSK, vil JYSKs detailkæder kunne få kendskab til fx indkøbspriserne hos deres konkurrenter på de relevante detailmarkeder, hvis disse fortsætter med indkøb hos Actona. Dermed vil JYSK kunne opnå en konkurrencemæssig fordel. Det er dog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at konkurrenceforholdene på de relevante engrosmarkeder betyder, at aktører på detailmarkedet relativt hurtigt, og inden for et år, vil kunne erstatte deres indkøb fra Actona med produkter fra Actonas konkurrenter. Samlet set vurderer styrelsen derfor, at JYSKs eventuelle indsigt i konkurrencefølsomme oplysninger efter fusionen ikke vil give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder. 7 Konklusion På baggrund af de foreliggende oplysninger og styrelsens egne markedsundersøgelser, er det samlet set Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på den baggrund godkendt JYSKs erhvervelse af Actona, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2, 1. punktum. Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, som de deltagende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrencelovens 12 f, stk. 1, nr

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Dato: 13. december 2013 Sag: MEDS-13/08705 Sagsbehandler: /SHA Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af DLA Foods Holding A/S erhvervelse af enekontrol over Hedegaard Foods A/S Konkurrence-

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S.

Ved transaktionen overtager Bygma A/S aktierne i det nystiftede datterselskab samt de faste ejendomme fra Flinva A/S. 12-04-2011 BYS 4/0120-0401-0069 /CHJ Godkendelse af Bygma A/S s overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. marts 2011 en almindelig anmeldelse af en fusion,

Læs mere

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS.

Efter fusionen vil AO eje 100 pct. af anparterne i Billig VVS og vil derved opnå enekontrol med Billig VVS. 26. august 2015 BET-15/06306 / KHJ, SAM, CHJ, BFJ Godkendelse af Brødrene A & O Johansen A/S erhvervelse af Billig VVS ApS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. juli 2015 en anmeldelse af en

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

JYSKS ERHVERVELSE AF ENEKONTROL MED IDDESIGN A/S

JYSKS ERHVERVELSE AF ENEKONTROL MED IDDESIGN A/S 25-09 2013 13/05691 / AJE, ASJ, LKA, MEM, NVH, SUPO, UHL Punkt 3: Rådsmøde den 25. september 2013 JYSKS ERHVERVELSE AF ENEKONTROL MED IDDESIGN A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S

Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Dato: 23. november 2016 Sag: FLID-16/06846 Sagsbehandler: LFI og LBH Assa Abloy Entrance Systems Denmark A/S erhvervelse af Nassau Door A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. oktober 2016

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S 21. maj 2012 ITE 4/0120-0401-0101 /MOH/LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Bladt Industries Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen

Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland. 1. Transaktionen Dato: 21. december 2015 Sag: METS-15/07582 Sagsbehandler: /AKJ/NVH/STP Godkendelse af Jysk Fynske Medier P/S køb af Midtjyske Medier og visse tilknyttede aktiviteter i Jylland KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S

Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med Stylepit A/S Dato: 10. december 2015 Sag: FLID-15/08441-124 Sagsbehandler: /CWA/LFI KONKURRENCE- OG Godkendelse af Aktieselskabet af 14.10.2012 s (et selskab i BEST- SELLER-koncernen) erhvervelse af enekontrol med

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. 02-05-2012 BYS 4/0120-0401-0102 /HK og RFW Dagrofa A/S overtagelse af Nærum Stormarked A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2012 en almindelig anmeldelse af Dagrofa A/S overtagelse

Læs mere

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group

Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade København Ø. Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor Group Kromann Reumert Att.: Jens Munk Plum, advokat og partner Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Dato: 19. september 2016 Sag: SIF-16/04482-137 Sagsbehandler: /MAR Godkendelse af Axcel IV s erhvervelse af Lessor

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder.

Tommerup Trælasthandel har drevet ét udsalgssted på Fyn, der især henvender sig til professionelle kunder men som også sælger til private kunder. 02-04-2012 BYS 4/0120-0401-0097 /HK og CHJ Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. marts 2012 en almindelig anmeldelse af

Læs mere

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S. 1. Transaktionen Dato: 27. marts 2013 Sag: MEDS/12/17820 Sagsbehandler: LIF/NVH/KRM Godkendelse af Discovery Network International Holdings Limited s køb af SBS Media A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11.

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

Axcel III s køb af Ilva A/S og Ilva AB (Fusion mellem Ilva og IDEmøbler)

Axcel III s køb af Ilva A/S og Ilva AB (Fusion mellem Ilva og IDEmøbler) Axcel III s køb af Ilva A/S og Ilva AB (Fusion mellem Ilva og IDEmøbler) Rådsmødet den 30. marts 2009 Ikke fortrolig udgave Punkt 2 Rådsmødet den 30. marts 2009 Axcel III s køb af Ilva A/S og Ilva AB

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark

Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Søren Bo Rasmussen Arcus-gruppens overtagelse af Pernod Ricard Danmark Agenda 1. Virksomhederne og transaktionen 2. Diversion ratios 3. Det relevante marked 4. Vurdering 5. Tilsagn 6. Lessons learned r

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3.

Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter. 3. Dato: 22. december 2014 Sag: BITE-14/10716 Godkendelse af Energinet.dks køb af DONG Storage A/S fra DONG Energy A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 17. december 2014 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S

Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Dagrofa A/S' overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S Journal nr. 3/1120-0401-0065/FI/kh Resumé 1. Dagrofa har den 15. juli 2004 anmeldt sin overtagelse af aktierne i ISO-ICA A/S, jf. konkurrencelovens 12b,

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt.

Klagen gav anledning til, at styrelsen undersøgte de rundskrivelser, der er udsendt fra Apoteam til tilsluttede apoteker - de såkaldte Apoteam-nyt. 1 af 5 Apoteam A/S - Journal nr.2:801-394 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en klage fra Unigroup ApS over, at selskabet Apoteam A/S (herefter: Apoteam) til de tilsluttede

Læs mere

Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 )

Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 ) Dato: 13. juli 2016 Sag: FLID - 16/06687 Sagsbehandler: /SBJ/LIF/LBH/PMO Godkendelse af Elkjøp Nordic AS s erhvervelse af enekontrol med visse aktiver i F-Group A/S ( Fona- 10 ) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

TALEPUNKTER (DET TALTE ORD GÆLDER) Åbent samråd den 31. maj 2012. (Detailbutikkers engrossalg til andre detailbutikker)

TALEPUNKTER (DET TALTE ORD GÆLDER) Åbent samråd den 31. maj 2012. (Detailbutikkers engrossalg til andre detailbutikker) Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 187 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 25. maj 2012 TALEPUNKTER (DET TALTE ORD GÆLDER) Åbent

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen godkendte overdragelsen d. 7. februar 2011. 16-04-2012 ITE 4/0120-0401-0099 /MAL Fusionsgodkendelse: Marius Pedersen A/S overtager CPHWASTE A/S Behandlingsdivision Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog d. 23. marts 2012 en almindelig anmeldelse

Læs mere

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S. 1. Transaktionen Dato: 19. december 2014 Sag: BITE-14/09801 Godkendelse af Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommunes indtræden i HOFOR Spildevand Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. november 2014

Læs mere

Resumé af Kommissionens beslutning af 14. maj 2008 om en fusions forenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen (Sag COMP/M.4854 TomTom/Tele Atlas)

Resumé af Kommissionens beslutning af 14. maj 2008 om en fusions forenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen (Sag COMP/M.4854 TomTom/Tele Atlas) C 237/8 16.9.2008 Resumé af Kommissionens beslutning af 14. maj 2008 om en fusions forenelighed med fællesmarkedet og EØS-aftalen (Sag COMP/M.4854 TomTom/Tele Atlas) (Kun den engelske udgave er autentisk)

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K. Att.: Heidi Blicher Fosselius. Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106 1358 København K Att.: Heidi Blicher Fosselius Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-13/12582-8 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Alufacadesektionens standardvilkår

Læs mere

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler

Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Premium ClubPLUS kæde- og butikssamarbejdsaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Ved anmeldelse af 30. juni 1998 ansøgte Statoil A/S (nu Statoil Detailhandel A/S) om fritagelse efter konkurrencelovens

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2.

Transaktionen udgør herefter en fusion omfattet af fusionsbegrebet i konkurrencelovens 12a, stk. 1, nr. 2. Gorrissen Federspiel H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Dato: 31. januar 2017 Sag: SIF-16/11026-19 Sagsbehandler: /sem AX IV SAIC Holding ApS' køb af Frontmatec Holding A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Skadeservice

Anmeldelse af Dansk Skadeservice Anmeldelse af Dansk Skadeservice Journal nr. 3/1120-0301-0246/FI/LPML Resumé 1. Dansk Skadeservice A/S har ansøgt om en ikke-indgrebserklæring, jf. konkurrencelovens 9, stk. 1, subsidiært en fritagelse

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger Økonomisk analyse 27. februar 212 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Arcus AS Pernod Ricard Danmark A/S

Arcus AS Pernod Ricard Danmark A/S Arcus AS Pernod Ricard Danmark A/S Aalborg Akvavit, Høker Snaps, Brøndums 28. maj 2013 1 Forberedelse i usædvanlig god tid SPA 12. juli 2012 I april 2012 iværksat konkurrenceretlig/økonomisk analyse et

Læs mere

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Dato: 10. april 2014 Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Den eksterne høring af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse, Fremtidens detailhandel, blev afsluttet 14. marts. I alt 17 virksomheder,

Læs mere

Markedsafgrænsning i praksis

Markedsafgrænsning i praksis Markedsafgrænsning i praksis Young Competition Law Professionals, 24. august 2017 Louise Kastfelt, Souschef, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Agenda 1. Rammen for markedsafgrænsningen 2. Markedsundersøgelser

Læs mere

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt Talepapir 18. september 2015 Det talte ord gælder Indledende bemærkninger Jeg er blevet bedt om at redegøre for,

Læs mere

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-07: Uponor A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 7. november 2001 i sag 00-202.098 Uponor A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM

STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L.jll..1u.Il<Jn.LI..L 33 43 01 20 UDSKRIFT ØSTRE LA1~DSRETS DOMBOG DOM 12/11 2002 16:42 FAX 33 43 Ol 20 l~/ll ~uu~ l~;o{ raa dd~~uo~~ 83207005- MKJ" STATSAI,r SÆRLIG ØKD KRBI ~IJJ..I\U L."jll..1u.Il

Læs mere

Kortlægning af salgs- og anvendelsesperioden for fyrværkeri til forbrugere i Danmark samt undersøgelse af nabolandenes regler

Kortlægning af salgs- og anvendelsesperioden for fyrværkeri til forbrugere i Danmark samt undersøgelse af nabolandenes regler 28. oktober 2013 MIU/ LJA-SIK Kortlægning af salgs- og anvendelsesperioden for fyrværkeri til forbrugere i Danmark samt undersøgelse af nabolandenes regler 1. Baggrund I perioden fra december 2012 til

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen

--------- --------- r:s!lj. KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen ~ r:s!lj --------- --------- KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen NOTAT 29-06-2011 ITE 4/0120-0402-0072 /ASUMAL Godkendelse: Forsyning Helsingør AIS' erhvervelse af enekontrol over Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH .DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH Folkeafstemning Deltagelse i euro-samarbejdet Omkring 1 år Op til 2-3 år Virksomhedernes omstilling til euro kan påbegyndes Omstilling i virksomhederne kan ske hurtigt forudsat

Læs mere

Matas A/S vedtægter. Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans

Matas A/S vedtægter. Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans 1 af 12 21-06-2012 12:02 Matas A/S vedtægter Journal nr. 2:8032-99/hhk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Matas A/S har den 24. juni 1998 anmeldt kædens vedtægter. Kæden har anmodet

Læs mere

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet

2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet 2001-04-06: MATAS A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 6. april 2001 i sag 00-160.359 MATAS A/S (advokat Erling Borcher v/ advokat Pernille Vangsgaard) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen

Nr. 1 Februar 2010. Indhold. 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Indhold 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen 1 Den fremtidige konkurrenceretlige regulering af motorkøretøjsbranchen Af Gitte Holtsø og fuldmægtig Daniel Barry Den 21.

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

7. Af denne grund skal B&O s EF-distributionsaftale vurderes individuelt i henhold til konkurrencelovens 6 og 8.

7. Af denne grund skal B&O s EF-distributionsaftale vurderes individuelt i henhold til konkurrencelovens 6 og 8. B&O Journal nr.3:1120-0289-19/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets EF-distributionsaftale til styrelsen med henblik på

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Udkast til KOMMISSIONENS MEDDELELSE

Udkast til KOMMISSIONENS MEDDELELSE DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, SEK(2010) 528 Udkast til KOMMISSIONENS MEDDELELSE Retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på horisontale samarbejdsaftaler

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Bilag 1 Indhold på cd-rom

Bilag 1 Indhold på cd-rom Bilag 1 Indhold på cd-rom Lydfil Interview med Keld Korsager o I starten af lydoptagelse en kort uformel snak med journalist på Børsen som anbefalede os at kontakte Keld Korsager. Lydfil Interview med

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7.

VERDEN OMKRING JYSK. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Nye markeder 5. Finanskrisen 6. Møde med konkurrencemyndighederne 7. VERDEN OMKRING JYSK Kunder 2 Konkurrenter 3 Oms 3,9b Leverandører 4 Nye markeder 5 Finanskrisen 6 Møde med konkurrencemyndighederne 7 1 KUNDER JYSKs kunder består af B-t-C-kunder og B-t-B-kunder. B-t-C

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Vedrørende L 111 Forslag til afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgiftsloven)

Vedrørende L 111 Forslag til afgift af mættet fedt i visse fødevarer (Fedtafgiftsloven) Skatteudvalget 2010-11 L 111 Bilag 5 Offentligt 26. januar 2011 TMR/OU Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Organisation for erhvervslivet Confederation of Danish Industry Vedrørende

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Nr. Virksomhed Engroshandel Detailhandel Servicevirksom hed X X

Nr. Virksomhed Engroshandel Detailhandel Servicevirksom hed X X Kapitel 8 Udviklingen i salgs- og servicesektoren Handelsvirksomheder og servicevirksomheder Opgave 8.1 1. Hvilke virksomheder er engroshandelsvirksomheder? + 2. Hvilke er detailforretninger? + 3. Og hvilke

Læs mere

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN

FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN 15-10- 2014 12/17619 /KB/MAG Afgørelse FASTSÆTTELSE OG HÅNDHÆVELSE AF MINDSTEPRISER I STENDERKÆDEN KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ... 2 2.

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Vejle Frysehus' aftale med FDB

Vejle Frysehus' aftale med FDB 1 af 7 Vejle Frysehus' aftale med FDB Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Vejle Frysehus A/S (VF) har anmeldt en samarbejdsaftale med FDB om fryseekspedition. Aftalen omfatter FDB's køb af en række

Læs mere