Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007"

Transkript

1 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen

2 De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, retsplejeloven, lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren og lov om Klagenævnet for Udbud Fremsat den 7. februar 2007: Vedtaget 10. maj 2007 Loven trådte i kraft den 1. juli 2007 Lov nr. 572 af 6. juni 2007

3 Overblik over de nye regler Annonceringspligt for offentlige kontrakter om varer og tjenesteydelser over kr., som ikke er omfattet af krav om EU-udbud (tilbudsloven) Midlertidig opsættende virkning ved klage til Klagenævnet for Udbud (Klagenævnsloven) Kompetence for Konkurrencestyrelsen til at indhente oplysninger om offentlige udbud (Klagenævnsloven)

4 Baggrunden for de nye regler Regeringens globaliseringsstrategi april 2006 Flere opgaver annonceres åbent : Der skal stilles krav om åben annoncering af indkøb og kontrakter, der indgås med private leverandører, som ligger over kr., men under tærskelværdierne for EU-udbud. På de opgaveområder, som ikke er omfattet af reglerne om EU- udbud (de såkaldte bilag B-ydelser), skal der også ske åben annoncering af offentlige indkøb. Det vil give flere virksomheder herunder mindre virksomheder mulighed for at byde ind på kommunale, regionale og statslige indkøb.

5 Ændring af tilbudsloven Ændring af Lov om indhentning af tilbud i bygge - og anlægssektoren Titel ændres til: Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter Tilbudsloven vil således omfatte både offentlige bygge- anlægskontrakter, vareindkøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter

6 Annonceringspligt - afgrænsning Nye regler om konkurrenceudsættelse af: Vareindkøbskontrakter, hvis værdi er mindre end tærskelværdierne for EU-udbud, men overstiger Kontrakter om Bilag II A-tjenesteydelser, hvis værdi er mindre end tærskelværdierne for EUudbud, men overstiger Kontrakter om Bilag II B-tjenesteydelser, hvis værdi overstiger

7 Annonceringspligt - afgrænsning Ikke nye regler for: Tilbudslovens regler om kontrakter på bygge- og anlægsområdet ændres ikke Vareindkøbs- og bilag II A-tjenesteydelses-kontrakter, som overstiger tærskelværdierne for EU-udbud. Her følges udbudsdirektivets sædvanlige procedureregler. Vareindkøbs- og Bilag II A og II B tjenesteydelseskontrakter, hvis værdi er mindre end Konkret vurdering, hvorvidt der skal gennemføres en annoncering.

8 Annonceringspligt undtagne kontrakter Annonceringspligten gælder ikke for: Kontrakter undtaget fra udbudsdirektivet Kontrakter omfattet af FSVD, hemmelige kontrakter, erhvervelse eller leje af jord eller fast ejendom, visse finansielle tjenesteydelser Delkontrakter efter udbudsdirektivet art. 9, stk. 5 a og b Kontrakter der kan tildeles direkte efter forhandling, jf. udbudsdirektivets artikel 31 Kontrakter hvor fortrolighed er nødvendig Beskyttelse af væsentlige hensyn til offentlige interesser

9 Annonceringspligt - rammeaftaler Rammeaftaler på eller derover omfattes enten af annonceringspligten eller af udbudskravet i Udbudsdirektivet. Kontrakter der efterfølgende indgås i henhold til vilkårene i rammeaftalen omfattes ikke af annonceringspligten

10 Hvilke udbydere er omfattet? Kun udbydere omfattet af udbudsdirektivet Statslige, lokale og regionale myndigheder samt offentligretlige organer Reglerne gælder ikke, når kontrakter indgås til brug for virksomhed omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet EF-traktatens principper => Konkret vurdering, hvorvidt der skal gennemføres en annoncering.

11 Annonceringspligt - indhold Der skal offentliggøres en annonce forud for indgåelsen af kontrakt! Som udgangspunkt frit valg med hensyn til annonceringsplatform: Pressen Elektronisk medie, fx på udbyders egen hjemmeside Krav om, at det valgte medie skal være alment tilgængeligt og adgang ikke betinget af urimelig betaling NB! Ministeren er blevet bemyndiget til at fastsætte regler om, at annoncering skal ske i et særligt elektronisk medie

12 Annonceringspligt indhold Annoncen skal mindst indeholde: Beskrivelse af opgaven Kontaktoplysninger Frist for modtagelse af tilbud/anmodning om deltagelse Adresse for modtagelse af tilbud/anmodning om deltagelse Kriterier for tildeling af opgaven

13 Annonceringspligt - procedure Som udgangspunkt frit valg med hensyn til valg af procedure, dvs. ingen procedureregler. Udvælgelse af tilbudsgivere på baggrund af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier Der må ikke finde forskelsbehandling sted mellem tilbudsgivere NB! Ingen regler om fx frister, m.v.

14 Underretning Svarer til reglerne i udbudsdirektivet Pligt til at underrette alle tilbudsgivere om beslutningen om ordretildelingen, herunder begrundelsen for annullation af udbuddet Mulighed for at få detaljeret begrundelse

15 Flere oplysninger? Konkurrencestyrelsen har udarbejdet en vejledning om den nye annonceringspligt (www.ks.dk) Konkurrencestyrelsens udbudshotline mandag-fredag kl. 9-12, tlf Abonner på udbudsnyheder på

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gyldig for perioden: 1. januar 2015 31. december 2015 ESDH 2015-2323 Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Always take a flight to a place with a better view (Ludwig Wittgenstein)

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE Varde Kommune har anmodet Rønne & Lundgren om at vurdere, om Varde Kommune inden for rammerne af udbudsreglerne kan indgå en

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 K E N D E L S E Visma Services Odense A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Hillerød

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved KOMMUNALE UDBUD Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014 OSJ Consulting- Just a better Bid v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved Offentlige indkøb pr. år ca. 300 mia. kr. Heraf udbydes ca. 100

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Tærskelværdier og blandede aftaler

Tærskelværdier og blandede aftaler Tærskelværdier og blandede aftaler IKA Indkøbsjura 2014 19. juni 2014 Tina Braad, Partner Bech-Bruun Advoker 2 Tærskelværdier 2014 Udbudsdirektivet: Tjenesteydelser og varekøb kr. 1.541.715 Delydelser

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere