Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 5 Udskrifter til borgerne"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 5. Udskrifter til borgerne Udskriftsmuligheder Central udskrift Decentral visning/udskrift/ Skærmbillede BBR-Meddelelses-data Systemadministration Skærmbillede Kommuneoplysninger Skærmbillede Indstillinger for BBR-Meddelelse Automatisk udskrivning af meddelelser Ad hoc-udskrivning af meddelelser Udskriv meddelelser for en enkelt entitet Grund Bygning Enhed Masseudskrivning Indstillinger ved ad hoc udskrivning Valg af modtager Valg af Årsagskode Kommunespecifikt bilag Valg af udskriftsmåde Årsagskoder Adresseringsregler/Hentning af ejer-oplysninger Historik om BBR-Meddelelser Skærmbillede BBR-Meddelelse-data Adgang og rolleprofiler Skattemappen Design af meddelelserne Kapitel 5 version 7.0 Side 1 af 23

2 5. Udskrifter til borgerne Udskrifter til borgerne indeholder overordnet tre typer meddelelser: BBR-Meddelelse BBR-Andelsboligudskrift BBR-Registerudskrift Dette kapitel indeholder en beskrivelse af disse typer meddelelser samt mulighederne, som de kommunale sagsbehandlere - herunder BBR sagsbehandlere, byggesagsbehandlere samt borgerservice medarbejdere har for at se og udskrive disse. Afsnit 5.1 giver et overblik over kommunens muligheder for at se og udskrive BBR-data. Afsnit 5.2 giver et overblik over en systemadministrator side, som giver mulighed for at sætte forskellige indstillinger vedrørende udskrivningen. Meddelelserne kan blive udskrevet automatisk, hvis der sker ændringer i BBRdata, eller ad hoc igennem sagsbehandlerdialogen. Disse to muligheder er beskrevet i detaljer i afsnit 5.3. og 5.4. Når en sagsbehandler udskriver eller bestiller en meddelelse online, har han/hun mulighed for kun at udskrive den for en del af ejendommen. Mulighederne er afhængige af meddelelsestype og den entitet, som sagsbehandleren ønsker at udskrive for. Disse muligheder er beskrevet i afsnit Sagsbehandleren har også mulighed for at lave en masseudskrivning af meddelelser, fx for alle ejendomme på en bestemt vej. Denne mulighed er beskrevet i afsnit I afsnit 5.5 beskrives der, hvilke årsagskoder meddelelserne kan have. I afsnit 5.6 er adresseringsreglerne for BBR-Meddelelserne beskrevet. I afsnit 5.7 beskrives der, hvilke oplysninger der gemmes for de udskrevne meddelelser. Skærmbilledet BBR-Meddelelese-data er beskrevet i afsnit 5.8. I afsnit 5.9 er der kort beskrevet hvilke muligheder medarbejdere med de forskellige rolleprofiler har. Muligheden for at gøre BBR-Meddelelsen tilgængelig i borgernes skattemappe på Skats hjemmeside er beskrevet i afsnit Udseendet af de enkelte udskrifter er blevet udarbejdet i et samarbejde med KOMBIT, KL og de kommunale parter. Det overordnede design af de enkelte meddelelsestyper er beskrevet i afsnit Nedenstående tegning giver et overblik over de vigtigste komponenter ved dannelse af BBR-Meddelelser. Kapitel 5 version 7.0 Side 2 af 23

3 Figur 5.1 Overblik over de vigtigste komponenter ved udskrivning. Hvilken vej, data vil flyde, afhænger bl.a. af, om man vælger central eller decentral udskrift, og om udskrivning er bestilt automatisk eller bestilt af sagsbehandler igennem dialogen. For både den centrale og decentrale udskriftsmåde gælder det, at meddelelserne dannes vha. værktøjet ABCpdf, som danner BBR-Meddelelserne i pdf-format. Ved den decentrale udskrift sendes pdf-dokumentet tilbage til sagsbehandlerens brugerklient og ved den central udskrift sendes pdf-dokumenterne til print hhv. i e-boks/digital Post. Kapitel 5 version 7.0 Side 3 af 23

4 5.1 Udskriftsmuligheder Kommunen har overordnet nedenstående muligheder for at se hhv. udskrive BBR data: AUTOMATISK AD-HOC MASSEUDSKRIVNING AD-HOC FOR ENKEL ENTITET CENTRAL DECENTRAL BBR-MEDDELELSE-DATA Automatisk bestilte BBR-Meddelelser udskrives altid centralt. Masseudskrivning af BBR-Meddelelser bestilt igennem sagsbehandlerdialogen (ad-hoc) udskrives også altid centralt. BBR-Meddelelser for en enkel entitet bestilt igennem sagsbehandlerdialogen (adhoc) kan vælges at blive udskrevet decentralt eller centralt. Skærmbilledet BBR-Meddelelser er et skærmbillede som viser BBR-Meddelelse data i dialogen Central udskrift Automatisk bestilte BBR-Meddelelser udskrives altid centralt. Masseudskrivning af BBR-Meddelelser bestilt igennem sagsbehandlerdialogen (ad-hoc) udskrives også altid centralt. Derudover er der mulighed for at udskrive en BBR-Meddelelse for en enkel ejendom (entitet) centralt. Automatiske udskrifter er beskrevet i afsnit 5.3 og ad-hoc bestilling af centrale udskrifter er beskrevet i afsnit 5.4 (både central udskrift for en enkel entitet og central masseudskrivning). Hvis man ønsker at aflevere en meddelelse i e-boks/digital Post, vælges den centrale udskrift, hvor meddelelsen automatisk sendes til e-boks/digital Post, hvis modtageren er tilmeldt e-boks/digital Post for BBR. Centrale udskrifter dannes først på det tidspunkt, der er angivet som næste udskriftsdato (se beskrivelsen for kommunetabel/systemadministration i næste afsnit). Det vil sige, at ændringer i ejendommen, som sker i tidsrummet mellem bestillingen og selve udskrivningen, vil komme med på udskriften. Bestillingen af centralt print kan havne i 4 forskellige bunker, alt efter hvilke indstillinger der er blevet valgt under Systemadministration eller igennem sagsbehandlerdialogen: Ikke kuverterede BBR-Meddelelser, som sendes til kommunen Kuverterede BBR-Meddelelser som skal sendes til kommunen Kapitel 5 version 7.0 Side 4 af 23

5 Kuverterede BBR-Meddelelser som skal sendes til modtageren via postvæsenet BBR-Meddelelser afleveret til modtagernes E-boks/Digital Post. Hvis en BBR-Meddelelse er så stor (inkl. vejledning og eventuelt kommunespecifikt bilag) at den ikke kan sendes med almindelig takst bliver den frasorteret inden kuvertering og sendt til kommunen. Hvis ejerforholdskoden = 50 (kommunale ejendomme) kuverteres BBR- Meddelelsen ikke, og sendes altid til kommunen. De BBR-Meddelelser som sendes til kommunen vil være sorteret i årsagskode og adresseorden. Ved den centrale udskrivning udskrives på begge sider af papiret. Den faste vejledning fra EBST følger altid umiddelbart efter selve BBR- Meddelelsen. Et evt. kommunespecifikt bilag vil komme som det sidste i dokumentet Decentral visning/udskrift/ BBR-Meddelelser, BBR-Andelsboligudskrifter og BBR-Registerudskrifter kan ses og udskrives decentralt (lokalt, hvor sagsbehandler arbejder). En decentral udskrift genereres som PDF-dokument, og sagsbehandleren har mulighed for at udskrive PDF-dokumentet, sende det pr. eller blot at få vist det på skærmen. En decentral udskrift/visning er kun mulig hvis sagsbehandleren har udvalgt en enkel entitet Skærmbillede BBR-Meddelelses-data En 3. mulighed for at se BBR-data er skærmbilledet BBR-Meddelelse-data. Dette skærmbillede tager udgangspunkt i BBR-Meddelelsen, og vil fortrinsvis blive benyttet af byggesagsbehandlere, som gerne vil se BBR oplysningerne, men ikke skal kunne udskrive en BBR-Meddelelse. Skærmbilledet BBR-Meddelelse-data er beskrevet i detaljer i afsnit Systemadministration På skærmbillederne Kommuneoplysninger og Indstillinger for BBR-Meddelelse kan kommunen vedligeholde oplysninger, som er relevante for udskrivning af meddelelser - her specielt oplysninger, som benyttes ved den centrale udskrivning af BBR-Mmeddelelser Skærmbillede Kommuneoplysninger På skærmbilledet Kommuneoplysninger kan sagsbehandleren angive følgende oplysninger: Kommunens adresse, telefonnummer og -adresse: Kapitel 5 version 7.0 Side 5 af 23

6 Figur 5.3 Skærmbilledet Kommuneoplysninger Skærmbillede Indstillinger for BBR- Meddelelse På skærmbilledet Indstillinger for BBR-Meddelelse kan sagsbehandleren se og/eller angive følgende oplysninger: Lokale kommunale årsagskoder Indstillinger for den centrale udskrivning af meddelelser o Udskriftsinterval/Sidste udskriftsdato/tidspunkt for næste udskrivning Kommunen kan angive i hvilken uge der ønskes levering af BBR- Meddelelser. Bestillinger til og med fredag i den forudgående uge vil i givet fald blive behandlet. o Kuvertering ja eller nej o Fravælgelse af kuvertering for nogle årsagskoder o Forsendelse til kommunen eller med postvæsenet o Bilag (standardbilag og/eller et særskilt bilag) Kapitel 5 version 7.0 Side 6 af 23

7 Figur 5.4 Skærmbilledet Indstillinger for BBR-Meddelelse. 5.3 Automatisk udskrivning af meddelelser Hvorvidt der skal udskrives automatiske BBR-Meddelelser, styres ved hjælp af et sæt regler. Der udskrives fx automatisk en meddelelse, når en ejendom skifter ejer, eller når der sker ændringer i BBR-data. Alt efter hændelse vil meddelelsen få tilknyttet en årsagskode. Mulige årsagskoder ved den automatiske udskrivning af BBR-Meddelelser er beskrevet i afsnit 5.5. Alle BBR-Meddelelser, som genereres automatisk, er fulde udskrifter for hele ejendommen (vurderingsejendom eller ejerlejlighed), og disse udskrives altid centralt. Automatiske udskrifter udskrives ved den næste planlagte centrale udskrivningskørsel. Hvis der i den mellemliggende periode forekommer flere hændelser, som resulterer i en BBR-Meddelelse for en ejendom, gemmes kun bestillingen af den mest vigtige årsagskode. Prioritering af de forskellige årsagskoder er beskrevet i afsnit 5.5. Kapitel 5 version 7.0 Side 7 af 23

8 Der vil altid blive bestilt en BBR-Meddelelse med mindre den er fravalgt. Dette gælder for alle årsagskoder, som benyttes ved automatisk bestilling. Det fremgår af rubrikken BBR-Meddelelse på den enkelte entitet om der udskrives BBR- Meddelelse eller ej. Default værdien for dette sættes under Brugerindstillinger. 5.4 Ad hoc-udskrivning af meddelelser Ud over den automatiske udskrift af meddelelser kan sagsbehandleren igangsætte udskrivningen af meddelelser ad hoc via sagsbehandler dialogen. Afhængig af type af meddelelserne kan der enten udskrives for en enkelt entitet eller der kan foretages en masseudskrivning. Førstnævnte mulighed er beskrevet under og sidstnævnte under Fremsøgningen af de ejendomme der skal udskrives meddelelse på kan foretages via fanebladet Bygninger og boliger eller via fanebladet BBR-Meddelelse. Masseudskrivningen kan kun initieres via fanebladet BBR-Meddelelse Udskriv meddelelser for en enkelt entitet For at udskrive meddelelser for en enkelt entitet laves en søgning, og bagefter vælges en af følgende entiteter: Grund Bygning Enhed Er søgningen sket på fanen Bygninger og Boliger skal man på stamkortet for den pågældende entitet vælge knappen BBR-Meddelelse, som vist i følgende skærmbillede: Kapitel 5 version 7.0 Side 8 af 23

9 Figur 5.5 Skærmbillede der viser knappen BBR-Meddelelse. Knappen BBR-Meddelelse fører sagsbehandleren til skærmbilledet Udskriv BBR-Meddelelse under fanen BBR-Meddelelse, hvor sagsbehandleren kan vælge at udskrive meddelelsen for den valgte entitet. Kapitel 5 version 7.0 Side 9 af 23

10 Figur 5.6 Skærmbillede Udskriv BBR-Meddelelse - ved en enkelt entitet. For at udskrive meddelelser for en enkelt entitet kan der også laves en søgning på BBR-Meddelelse søgebilledet, og bagefter udvælges den entitet, som man ønsker at udskrive en meddelelse for. Herved vises skærmbilledet Udskriv BBR- Meddelelse direkte. Alt efter entitet har sagsbehandleren nu mulighed for at vælge type og niveau for udskrivningen. I de tre næste afsnit er de muligheder beskrevet, som man har for entiteterne grund, bygning og enhed. De andre indstillinger på skærmbilledet Udskriv BBR-Meddelelse er beskrevet i afsnit Grund Hvis sagsbehandleren vælger Udskriv BBR-Meddelelse på entiteten Grund, har sagsbehandleren efterfølgende mulighed for at udskrive følgende typer meddelelser: BBR-Meddelelse (default) BBR-Registerudskrift BBR-Meddelelse Ved valg af BBR-Meddelelse kan sagsbehandleren vælge følgende niveauer: Vurderingsejendom: Der dannes BBR-Meddelelse for hele vurderingsejendommen, som kan have flere grunde. Grund: Der dannes BBR-Meddelelse for den valgte grund. Hvis vurderingsejendommen kun består af denne ene grund, svarer udskriften til den tilsvarende udskrift for niveauet Vurderingsejendom. Hvis ikke det- Kapitel 5 version 7.0 Side 10 af 23

11 te er tilfældet, markeres udskriften med bemærkningen Denne udskrift vedrører kun en del af ejendommen. Registerudskrift Ved valg af BBR-Registerudskrift, kan sagsbehandleren kun vælge niveauet Vurderingsejendom Bygning Ved valg af Udskriv BBR-Meddelelse på entiteten Bygning har sagsbehandleren efterfølgende mulighed for at udskrive følgende typer meddelelser: BBR-Meddelelse (default) BBR-Registerudskrift BBR-Meddelelse Ved valg af BBR-Meddelelse, kan sagsbehandleren vælge følgende niveauer: Vurderingsejendom: Der dannes BBR-Meddelelse for hele den vurderingsejendom, som denne bygning hører til. Vurderingsejendommen kan have flere bygninger. Bygning: Der dannes BBR-Meddelelse for den valgte bygning. Hvis vurderingsejendommen kun har en grund og en bygning, svarer udskriften til den tilsvarende udskrift for niveauet Vurderingsejendom. Hvis ikke dette er tilfældet, markeres udskriften med bemærkningen denne udskrift vedrører kun en del af ejendommen. Hvis bygningen er en ejerlejlighed skrives dette øverst på BBR- Meddelelsen. Registerudskrift Ved valg af BBR-Registerudskrift, kan sagsbehandleren kun vælge niveauet Vurderingsejendom Enhed Ved valg af Udskriv BBR-Meddelelse på entiteten Enhed har sagsbehandleren efterfølgende mulighed for at udskrive følgende typer meddelelser: BBR-Meddelelse (default, hvis enheden ikke er en andelsbolig) BBR-Andelsboligudskrift (default, hvis enheden er en andelsbolig) BBR-Registerudskrift BBR-Meddelelse Ved valg af BBR-Meddelelse, kan sagsbehandleren vælge følgende niveauer: Vurderingsejendom: Der dannes BBR-Meddelelse for hele den vurderingsejendom, som denne enhed hører til. Vurderingsejendommen kan have flere bygninger og enheder end den valgte, og alle disse skrives med ud. Hvis enheden er en ejerlejlighed, dannes meddelelsen for moderejendommen, således at enheden og udvalgte oplysninger fra på bygnings- og grundniveau udskrives. Kapitel 5 version 7.0 Side 11 af 23

12 Enhed: Der dannes BBR-Meddelelse for den valgte enhed. Hvis enheden er en ejerlejlighed, udskrives der en BBRmeddelelse for ejerlejligheden. Der udskrives altid hele ejerlejligheden. Hvis enheden ikke er en ejerlejlighed, udskrives en BBR- Meddelelse, som kun lister denne ene enhed. Hvis vurderingsejendommen kun har en grund, en bygning og en enhed, svarer udskriften til den for niveauet Vurderingsejendom. Hvis ikke dette er tilfældet, markeres udskriften med bemærkningen denne udskrift vedrører kun en del af ejendommen. Registerudskrift Ved valg af BBR-Registerudskrift, kan sagsbehandleren vælge niveauet Vurderingsejendom. Hvis enheden er en ejerlejlighed, kan sagsbehandleren yderligere vælge niveauet enhed, og registerudskriften genereres for ejerlejligheden. Andelsboligudskrift Hvis enheden er en andel, har sagsbehandleren mulighed for at vælge typen Andelsboligudskrift. Ved valg af BBR-Andelsboligudskrift, kan sagsbehandleren kun vælge niveauet Enhed, som resulterer i, at der dannes en andelsudskrift for enheden Masseudskrivning Hvis sagsbehandleren ønsker at udskrive en meddelelse for mere end en ejendom, kan denne benytte sig af Masseudskrivningen. Fx kunne man forestille sig, at sagsbehandleren er interesseret i at udskrive en meddelelse for alle ejendomme med en bestemt anvendelseskode på en bestemt vej. For at lave udskrifter for flere entiteter ad gangen søges direkte på fanen BBR- Meddelelse. Skærmbilledet nedenfor viser resultat af en søgning på niveau Bygning med anvendelseskode 120 og en bestemt vej. Kapitel 5 version 7.0 Side 12 af 23

13 Figur 5.7 Skærmbilledet Søgning på fanen BBR-Meddelelse. Søgeresultatet vises i resultatlisten til venstre. Knappen Masseudskrift bliver aktiv, når der er foretaget en søgning. Hvis søgningen resulterer i mere end 100 søgeresultater, vises disse ikke alle sammen i resultattræet. Der vises teksten For mange søgeresultater. Et efterfølgende valg af knappen Masseudskrift vil dog give mulighed for udskrivning af enten alle vurderingsejendomme eller ejerlejligheder, som opfylder søgekriterierne (dog max vurderingsejendomme med underliggende ejerlejligheder) også selv om disse ikke alle sammen vises i resultattræet. Sagsbehandleren kan ved masseudskrivning kun vælge typen BBR-Meddelelse, og der kan vælges mellem niveauerne Vurderingsejendom og Ejerlejligheder. Denne måde giver ingen mulighed for udskrivning af BBR-Meddelelser, som kun berører en del af ejendommen. Billedet nedenfor viser skærmbilledet Udskriv BBR-Meddelelse ved masseudskrivning: Kapitel 5 version 7.0 Side 13 af 23

14 Figur 5.8 Skærmbilledet Udskriv BBR-Meddelelse - ved masseudskrivning. Ved masseudskrivning af BBR-Meddelelser kan der kun vælges den centrale udskrivningsmåde. Skærmbilledets indstillinger er forklaret yderligere i næste afsnit Indstillinger ved ad hoc udskrivning På siden Udskriv BBR-Meddelelse, som vises under fanen BBR-Meddelelse, kan sagsbehandlerne ud over type og niveau angive, hvem der skal modtage meddelelsen, hvilken årsagskode der ønsker og hvordan BBR-Meddelelsen skal udskrives Valg af modtager Hvis sagsbehandleren udskriver BBR-Meddelelsen for en enkelt entitet, vises der en liste af ejere for ejendommen, og sagsbehandleren kan til- og fravælge, hvem der skal skrives ud til. Derudover kan sagsbehandleren indtaste navn og adresse for en anden person, som ikke er ejeren (relevant for eksempelvis andelsboligudskrifter). Som sidste mulighed kan kommunen vælge at udskrive til sig selv. Meddelelserne vil i givet fald ikke blive adresseret. Hvis sagsbehandleren udskriver meddelelser for mere end en enkelt entitet, kan han vælge mellem at udskrive for alle hovedejere, alle ejere eller til kommunen selv. I sidstnævnte tilfælde bliver meddelelserne ikke adresseret. Kapitel 5 version 7.0 Side 14 af 23

15 Valg af Årsagskode Sagsbehandleren har mulighed for at vælge en årsagskode for BBR-Meddelelsen. Der kan vælges imellem de globale årsagskoder og kommunens egne årsagskoder. Derudover vil det være muligt at benytte sig af en individuel årsagskode 99, som kun gælder for den aktuelle bestilling. Ved BBR-Andelsboligudskrifter er årsagskoden altid 31 og ved BBR- Registerudskrifter angives ingen årsagskode Kommunespecifikt bilag Kommunen har mulighed for at medsende et kommunespecifikt bilag. Hvis kommunen har valgt at have et kommunespecifikt bilag medsendes det altid. Når kommunen vælger at medsende et kommunespecifikt bilag skal dette sendes til KMD Service, hvorefter KMD klargør dokumentet. Derefter vil det blive printet/sendt sammen med selve BBR-Meddelelsen. Dokumentets navn benyttes på skærmbilledet. Reglerne for hvad det kommunespecifikke bilag skal overholde er følgende: Max. 150 dpi Farveområde: srgb Sideformat: A4 Logo er, grafik og billeder må ikke være opdelt i lag eller bestå af flere segmenter. Det skal være et samkopieret billede Valg af udskriftsmåde Sagsbehandleren har nu mulighed for at sende bestillingen til central udskrift eller få den udskrevet/vist lokalt. Den lokale udskrivning/visning er kun muligt når der er udvalgt en enkel entitet. Central udskrift Når sagsbehandleren ønsker en masseudskrift af BBR-Meddelelser eller ønsker at udskrive for en enkel entitet, sendes bestillingen til central udskrivning og vil blive udskrevet ved den næste planlagte centrale udskriftskørsel. Hvis modtageren er ejeren og tilmeldt e-boks/digital Post, sendes meddelelsen til e-boks/digital Post. Hvis modtageren derimod er ejeren og ikke er tilmeldt e-boks/digital Post, udskrives meddelelsen, hvorefter den enten sendes til kommunen eller bliver kuverteret. Oplysninger om udskriften bliver gemt. Derudover vil fuldstændige meddelelser med type BBR-Meddelelse blive gemt som Sidst udskrevne meddelelse for ejeren, hvis disse vel at mærke er blevet udskrevet til ejeren. Decentral udskrift (Vis PDF eller Send mail) Kapitel 5 version 7.0 Side 15 af 23

16 Når sagsbehandleren vælger Vis pdf knappen, genereres et pdfdokument for den bestilte meddelelser, og dokumentet sendes tilbage til sagsbehandleren. Der åbnes et nyt vindue i Adobe Acrobat Reader, hvorfra brugeren skal benytte de udskrivningsmuligheder der findes der. Oplysninger om udskriften vil blive gemt (og kommer med på eventuelle rapporter) hvis der er flueben i tjekboksen Historik. Defaultværdien for dette flueben sætter den enkelte sagsbehandler under Brugerindstillinger. Muligheden for at markere i Historik er forbeholdt BBR sagsbehandlere, dvs. decentrale udskrifter, som laves i borgerservice vil ikke figurere på eventuelle rapporter. Vælger sagsbehandleren at sende BBR-Meddelelsen som , åbnes et nyt vindue, hvor der skal indtastes modtagerens -adresse, emne, samt evt. en meddelelse til modtageren. BBR-Meddelelsen vil blive tilknyttet til en som vedhæftet fil. Hvis der er flueben i Historik gemmes oplysninger om udskriften/forsendelsen. Figur 5.9 Skærmbilledet til angivelse af oplysninger. 5.5 Årsagskoder Ved udskrivning af BBR-Meddelelser og BBR-Andelsboligudskrifter skal der maskinelt eller manuelt vælges en årsagskode, der beskriver hvorfor BBR- Meddelelsen udskrives. Kapitel 5 version 7.0 Side 16 af 23

17 Der findes de nedenfor listede 14 globale årsagskoder, som er ens for alle kommuner. 20 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af ejerskifte. 30 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet efter rekvisition. 31 Denne BBR-Andelsboligudskrift er udskrevet på grund af rekvisition. 40 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af afsluttet byggesag. 41 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af indflytning. 43 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af hel eller delvis nedrivning. 45 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af ændring uden byggesag. 46 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af opdeling af lejligheder. 47 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af sammenlægning af lejligheder. 48 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af opdeling/ændret opdeling i ejerlejligheder. 50 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af, at kommunen har foretaget rettelser af registreringen i BBR. 51 De har til kommunen anmeldt et byggeri som ikke er færdigmeldt. Denne BBR-Meddelelse udskrives for at gøre opmærksom på, at kommunen nu formoder, at byggeriet er færdigt og derfor har registreret det som fuldført. Er byggeriet ikke færdigt, bedes De orientere kommunen herom. 60 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af adresseændringer. 70 Denne BBR-Meddelelse er udskrevet på grund af matrikulære ændringer. Ud over de globale årsagskoder, kan kommunen oprette kommunespecifikke årsagskoder samt vælge en individuel årsagskode. Kommunespecifikke årsagskoder kan have værdierne 1 til 98, bortset fra de koder fra listen ovenfor, som allerede er optaget af de globale årsagskoder. Den individuelle årsagskode har værdien 99. Til denne skal der tilføjes en årsagskodetekst. Der prioriteres mellem de globale årsagskoder ved den centrale udskrivning af meddelelser. Formålet med denne prioritering er, at der kun udskrives én meddelelse pr. ejer i løbet af en udskrivningsperiode. Jo lavere årsagskoden er, desto højere prioriteres bestillingen. Ved den automatiske bestilling af BBR-Meddelelser benyttes alle globale årsagskoder undtagen årsagskode 30 og 31. Det er hændelsen i BBR, som afgør hvilken global årsagskode der kommer på meddelelsen. Det kan både være hændelser i BBR eller i ESR. Som eksempler kan nævnes: En fejlrettelse i BBR udløser en BBR-Meddelelse med årsagskode 50, en ændring i BBR udløser en BBR-Meddelelse med årsagskode 45, en ejerskifte i ESR udløser en automatisk udskrift til de nye ejere med årsagskode 20. Kapitel 5 version 7.0 Side 17 af 23

18 Der vil altid blive bestilt en BBR-Meddelelse med mindre den er fravalgt. Dette gælder for alle årsagskoder, som benyttes ved automatisk bestilling. Det fremgår af rubrikken BBR-Meddelelse på den enkelte entitet om der udskrives BBR- Meddelelse eller ej. Default værdien for dette sættes under Brugerindstillinger. Figur 5.10 Fravalg af BBR-Meddelelse. Ved ad hoc-bestilling af BBR-Meddelelser kan alle årsagskoder vælges, inklusive de kommunespecifikke. Ved masseudskrift kan der af de globale årsagskoder dog kun vælges årsagskode 30 og 50. Bestiller kommunen en eller flere udskrifter igennem sagsbehandlerdialogen, kan der vælges mellem de forskellige årsagskoder. Vælger kommunen en global årsagskode, indgår bestillingen på lige fod med de automatisk bestilte meddelelser. Vælger kommunen en kommunespecifik årsagskode eller den individuelle, vil bestillingen ikke indgå i den ovenfor beskrevne prioritering af årsagskoder og meddelelserne vil altid udskrives, uafhængig af om der er bestilt yderligere meddelelser til den samme ejendom med andre årsagskoder. Ved decentral udskrift udskrives der altid og der foretages ingen prioritering. 5.6 Adresseringsregler/Hentning af ejeroplysninger Adressering af automatisk udskrivning af BBR-Meddelelser foretages efter følgende regler: Ejerskifte: Der udskrives en BBR-Meddelelse til den nye ejer/de nye ejere. Øvrige udskrifter: Hvis ejendommen har fast administrator sendes en BBR-Meddelelse til administratoren. Ellers skrives til alle ejere. For at finde ejeroplysninger benyttes følgende kald og snitflader: Når BBR-Meddelelsen bestilles foretages et opslag i ESR, hvor der bliver hentet ejere hhv. administrator for den aktuelle ejendom (snitflade 14 i afsnit 6.5.3). For hver ejer hhv. administrator hentes der cpr/cvr hhv. løbenummer og en alternativ adresse hvis denne findes. For ejere hhv. administrator med alternativ adresse benyttes den alternative adresse ved udskrivning af BBR-Meddelelser. For de ejere, som ikke er alternativ adresseret, hentes i forbindelse med dannelse af print navn- og adresseoplysninger fra OIS en (snitflade i afsnit 6.5.6). OIS en leverer også adressebeskyttelseskoden B, som angiver, om adressen er beskyttet i CPR. Skulle det være tilfælde, leverer OIS en ikke navn og adresse tilbage. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem det cpr-nr der er leveret fra ESR, og det der fås ved opslag i OIS leveres BBR-Meddelelsen efterfølgende til kommunen under adresseoplysninger. Kapitel 5 version 7.0 Side 18 af 23

19 Hvis OIS en ikke leverer navn- og adresseoplysninger på grund af adressebeskyttelseskode B laves der et kald til CPR (snitflade 1 i afsnit 6.5.5), som ud fra CPR-nummeret leverer navn og adresseoplysninger. 5.7 Historik om BBR-Meddelelser Oplysninger om alle centralt udskrevne BBR-Meddelelser gemmes. Udskrives meddelelsen decentralt, vil oplysningerne kun blive gemt, hvis der er flueben i tjekboksen Historik. Hvis meddelelsen benyttes i den daglige sagsbehandling, er sagsbehandleren normalt ikke interesseret i, at meddelelsen gemmes som udskrift, og han/hun vil ikke sætte fluebenet. Derudover vil det kun være BBR sagsbehandlere som kan sætte fluebenet. For hver gemt meddelelse gemmes der: ejendomsnummer (hhv. ejerlejlighedsnummer eller bygnings- eller enhedsnummer alt efter niveau) meddelelsestype udskriftsdato årsagskode udskriftssted (lokalt eller centralt) modtageren 5.8 Skærmbillede BBR-Meddelelse-data Skærmbilledet er tilgængeligt for alle, også sagsbehandlere som ikke har adgang til at udskrive BBR-Meddelelser. Dette skærmbillede tager udgangspunkt i BBR-Meddelelsen og de viste BBRoplysninger svarer til dem, som bliver vist på en BBR-Meddelelse. Niveauet for skærmbilledet vil altid være det niveau (grund, bygning, enhed hhv. ejerlejlighed) du har åbnet i dialogen. Et eksempel for skærmbilledet BBR-Meddelelses-data på niveau grund er vist nedenfor: Kapitel 5 version 7.0 Side 19 af 23

20 Figur 5.11 Skærmbilledet BBR-Meddelelse-data. 5.9 Adgang og rolleprofiler En BBR-sagsbehandler (rolle BBRsagsbehandler) har adgang til alle i dette dokument beskrevne muligheder og dermed både til Bygninger og Boliger fanebladet og BBR-Meddelelse fanebladet. En Borgerservice medarbejder (rolle Borgerservice) har kun adgang til fanebladet BBR-Meddelelse og vil herunder ikke kunne lave masseudskrivninger, men kun udskrifter til enkelte entiteter. En Borgerservice medarbejder vil heller ikke kunne bestille meddelelser med type BBR-Registerudskrift. En byggesagsbehandler (rolle Byggesagsbehandler) har kun adgang til Bygninger og Boliger fanebladet, herunder skærmbilledet BBR-Meddelelse-data. Øvrigt om roller findes i kapitel 9 Sikkerhed Skattemappen Skat og Erhvervs- og Byggestyrelsen har aftalt, at BBR-Meddelelsen gøres tilgængelig gennem borgernes skattemappe på Skats hjemmeside, hvor de øvrige oplysninger om borgernes skatteforhold også ligger. BBR stiller en webservice (BBRdataListV1.wsdl) til rådighed til dette formål. Kapitel 5 version 7.0 Side 20 af 23

21 5.11 Design af meddelelserne For at beskrive det overordnede design af BBR-Meddelelsen kan oplysningerne inddeles i grupper, som vist på nedenstående BBR-Meddelelse. 1. gruppe 2. gruppe 3. gruppe Data for de forskellige entiteter Sidefod Kapitel 5 version 7.0 Side 21 af 23

22 Første gruppe oplysninger er kommunens navn og logo samt oplysninger om ejendommen, kommunen samt udskrivningsdato. Hvis der er tale om en delvis udskrift vil der være en * ved ejendomsnummeret. Anden gruppe indeholder oplysninger om modtageren og en beskrivelse af, hvilken type meddelelse det drejer sig om: BBR Meddelelse, BBR-Andelsboligudskrift eller BBR-Registerudskrift. Tredje gruppe indeholder generelle oplysninger om bl.a. årsagen til udskriften samt informationer til borgeren med hensyn til eventuel kontakt til kommunen (via telefon eller ). I de efterfølgende grupper vil data blive præsenteret. Data for de forskellige entiteter grupperes, sådan at der vil være en hovedoverskrift for hver type entitet: Oplysninger om grunde Oplysninger om tekniske anlæg Oplysninger om bygninger (også nybyggerier) Oplysninger om enheder Oplysninger om brugsenheder Oplysninger om byggesager For BBR-Registerudskrifter vil der også være mulighed for følgende overskrifter: Oplysninger om etager Oplysninger om opgang/indgang For ejerlejligheder vil der være mulighed for følgende overskrifter: Oplysninger om ejerlejligheden Oplysninger om rum Oplysninger om bygninger Oplysninger om byggesager For andelsboliger vil der være mulighed for følgende overskrifter: Oplysninger om andelsboligen Oplysninger om rum Oplysninger om bygninger Oplysninger om byggesager Ikke alle felter fra dialogen i BBR-Kommune vil fremgå af BBR-Meddelelsen. Generelt vil der være flere informationer på en BBR-Registerudskrift. På meddelelser af typen BBR-Meddelelse udskrives kommunespecifikke felter ikke. Med hensyn til notatlinjer, afgør kommunen selv (under Systemadministration), hvilke notatlinjer, der skal vises. På meddelelser af typen BBR-Registerudskrift vises kommunespecifikke felter og notatlinjer altid. Enheder vises under den bygning de hører til. Hvis der findes flere enheder, vil disse blive vist i en enhedsmatrix hvor der kun vil være nogle få oplysninger for hver enhed. Hvis der kun findes én enhed vil den blive foldet ud og der vises flere oplysninger. Kapitel 5 version 7.0 Side 22 af 23

23 Arealoplysninger vises normalt hvis de er forskellige fra 0. I arealmatricen på bygningsniveau vil værdien dog være angivet med 0. Sidefoden vises på alle sider og indeholder oplysninger om ejendommens beliggenhed og ejendomsnr., kommunen samt udskrivningsdato og sideoplysninger. Derudover skrives BBR med fed skrift for at tydeliggøre sidens tilhørsforhold. På en BBR-Meddelelse for en vurderingsejendom, som udskrives til en ejer, vil ændringer siden sidste udskrift til samme ejer og samme vurderingsejendom blive markeret med kursiv skrifttype. Eksempler på BBR-Meddelelser kan ses i mappen Bilag A - Eksempler. Kapitel 5 version 7.0 Side 23 af 23

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Meddelelse-data...5

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 3 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse

BBR-Kommune. BBR-Meddelelse BBR-Kommune BBR-Meddelelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Skærmbillede BBR-Medd-data...

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning... 5 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning...5 2.1. Startbillede...

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning...4 2.1. Fanebladet Rapporter...

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. BBR-Kommunes bestanddele... 4 1.5. BBR-Kommunes opbygning...

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

BBR-Kommune. Generelt

BBR-Kommune. Generelt BBR-Kommune Generelt Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Generelt om BBR-Kommune...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Synkronisering mellem BBR-Kommune og

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1 Brugerdialog Bilag 1 0. Sitemap... 2 5. Bygninger og boliger... 3 5.1 Søg... 3 5.2 Grund... 4 5.3 Matrikel... 5 5.4 Bygning... 6 5.5 Enhed... 8 5.6 Opgang/indgang... 11 5.7 Etage... 12 5.8 Rum... 13 5.9

Læs mere

BBR-Kommune. Systemadministration

BBR-Kommune. Systemadministration BBR-Kommune Systemadministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 2. Skærmbilledets opbygning...5 2.1. Startbillede...

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren.

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Følgesedler Udskrivning af følgesedler. Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Masseudskrift af følgesedler. Hvis

Læs mere

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1

Brugerdialog Bilag 1. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Bilag 1 Brugerdialog Bilag 1 0. Sitemap... 3 1. Bygninger og boliger... 4 1.1 Søg... 4 1.2 Grund... 5 1.3 Matrikel... 6 1.4 Bygning... 7 1.5 Enhed... 10 1.6 Opgang/indgang... 13 1.7 Etage... 14 1.8 Rum... 15 1.9

Læs mere

BBR nyhedsbrev nr. 7

BBR nyhedsbrev nr. 7 Februar 2012 Sagsid. BBR Ref. jmn BBR nyhedsbrev nr. 7 Release på Nyt BBR version 1.4 idriftsættes torsdag den 9. februar 2012. Versionens indhold er meget omfangsrigt, og der er megen ny funktionalitet.

Læs mere

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER

STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER STANDARD SYSTEMINDSTILLINGER Åbn CM og vælg funktioner, indstillinger Fanebladet: generelt Fanebladet: søgning Fanebladet: filer Fanebladet: notificer Fanebladet: visning Fanebladet: påmindelse Fanebladet:

Læs mere

Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser

Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser 1.0 Modtagerrollen i Administrationsmodulet Forudsætningen for at du kan se og hente ansøgninger i Institutionsmodulet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse Rapporter Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 25 faste rapporter...

Læs mere

for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser

for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på videregående uddannelser 1.0 Modtagerrollen i Administrationsmodulet Forudsætningen for at du kan se og hente ansøgninger i Institutionsmodulet

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Adgang... 4 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Inddataboksen set i

Læs mere

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3:

Internt notatark. Emne: Ejendom Decentral. Søg på en adresse og find ejer: Opgave nr. 1: Åben Ejendom Decentral. Gå i Filer Åben kort tryk F3: Internt notatark Teknisk Forvaltning Dato 21. november 2005 Sagsbehandler Anne Christensen Direkte telefon 79 30 13 91 E-mail acac@kolding.dk Emne: Ejendom Decentral Opgave nr. 1: Søg på en adresse og

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 4 Brugerdialog Indholdsfortegnelse 4. Brugerdialog... 2 4.1 Skabelon for det enkelte skærmbillede med navigationsstruktur... 2 4.1.1 Skabelonen... 2 4.1.1.1 Faneblade/menu(bjælke)... 3 4.1.1.2 Værktøjslinje... 3 4.1.1.3

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse

for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse 1.0 Modtagerrollen i Administrationsmodulet Forudsætningen for at du kan se og hente ansøgninger i Institutionsmodulet

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Autorapporter

ectrl vejledning ectrl Autorapporter ectrl vejledning ectrl Autorapporter Autorapportudskrift Som bruger af ectrl kan man nemt lave sine egne simple rapporter fra alle tabeller i ectrl. Begrænsningen for rapporter under autorapport er, at

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 1.3. Anvendelse... 4 1.4. Adgang... 4 1.5. Tekniske anbefalinger... 4 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

10. Rapporter i BBR... 2

10. Rapporter i BBR... 2 Indholdsfortegnelse 10. Rapporter i BBR... 2 10.1 Reporting Services arkitektur... 2 10.2 Reporting Services i Nyt BBR... 3 10.3 Faste BBR-rapporter... 4 10.3.1 Kort beskrivelse af de 10 faste rapporter...

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Kom godt i gang-vejledning til 3287 afprøvning af printer

Kom godt i gang-vejledning til 3287 afprøvning af printer Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1-1 2 Før du udfører testen...2-1 3 Start af værktøjet...3-1 3.1 Hovedvinduet... 3-1 3.2 Vinduet Vis muligheder Printeroversigt... 3-2 4 Sådan bruger

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 1.5. Tekniske anbefalinger... 3 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

6. Udskrifter og eksport

6. Udskrifter og eksport 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab,

Læs mere

BBR-Kommune. Bygning og bolig

BBR-Kommune. Bygning og bolig BBR-Kommune Bygning og bolig Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets opbygning...

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Version 1.0, jnr.: 1084-V0667-11 Løsningsbeskrivelse Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1. Manuel bestilling af SMS-notifikation... 3 1.1 Løsningens

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Winfinans. Rykkerprocedure. Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16

Winfinans. Rykkerprocedure. Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16 Rykkerprocedure Rykkermodulet i Winfinans.NET findes under menupunktet; Debitor/kredit Rykker. Side 1 af 16 Sådan arbejdes med rykkere Aktiver knappen Rykkerlister og herefter Dan ny rykkerliste, og der

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

BBR-Kommune. Bygning og bolig

BBR-Kommune. Bygning og bolig BBR-Kommune Bygning og bolig Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 7 1.1. Forord... 7 1.2. Formål... 7 1.3. Adgang... 7 2. Skærmbilledernes opbygning... 8 2.1.

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

Manual til ECOonline

Manual til ECOonline Manual til ECOonline Udarbejdet af Carina Gejl Nielsen 25-4-2016 Indhold Oprettelse af lokale... 5 Oprettelse af ny bruger... 7 Tildeling af Kemi til et lokale... 9 Oprettelse af arbejdspladsbrugsanvisning...

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund...5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen...6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

BBR-Kommune. Brugeradministration

BBR-Kommune. Brugeradministration BBR-Kommune Brugeradministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning... 4 2.1. Startbillede...

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse

for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse Modtagelse af ansøgninger for institutionsmedarbejdere på ungdomsuddannelser og 10.klasse 1.0 Modtagerrollen i Administrationsmodulet Forudsætningen for at du kan se og hente ansøgninger i Institutionsmodulet

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning

Byg og Miljø. Guide til digital ansøgning Byg og Miljø Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Forord... 5 1.2. Formål... 5 1.3. Anvendelse... 5 1.4. Adgang... 6 2. Skærmbilledets opbygning...7 2.1. Datoformat...

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang

Når du skal logge på Digital Post systemet første gang Brugervejledning Indhold Når du skal logge på Digital Post systemet første gang... 3 Manual til Admin... 4 Manual til Min side... 6 Manual til oprettelse af indkaldelse i patientindkaldelsessystemet...

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

BBR-Kommune. Brugeradministration

BBR-Kommune. Brugeradministration BBR-Kommune Brugeradministration Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning... 4 2.1. Startbillede...

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

For plottet skal der også vælges en skabelon, i skabelonen er angivet en række grundindstillinger så som log, standardtekster og felter.

For plottet skal der også vælges en skabelon, i skabelonen er angivet en række grundindstillinger så som log, standardtekster og felter. AGS/Plot ARTOGIS AGS/Plot giver mulighed for at generere plot/print fra en web-applikation i høj eller lav kvalitet på baggrund af et område eller en rute der markeres i kortet. De genererede plots bliver

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

REFERENCEEJENDOMME I C&B

REFERENCEEJENDOMME I C&B Anvend referenceejendomme fra e-nettet til at underbygge din vurdering af ejendomme. Valgte referenceejendomme kan udskrives i en liste. INDHOLD Indledning 2 Søg efter referenceejendomme 3 Viderebehandling

Læs mere

Guide til digital ansøgning

Guide til digital ansøgning Guide til digital ansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan bl.a. søge om tilladelse til eller

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Guide til digital bygge- og miljøansøgning

Guide til digital bygge- og miljøansøgning Guide til digital bygge- og miljøansøgning Selvbetjeningsportalen Byg og Miljø støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygger- eller miljøansøgning Du kan bl.a. søge om tilladelse

Læs mere