Rettighedsudvalget. Hvad er ophavsret og piratkopiering? Indhold af denne håndbog til overholdelse af licenser:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettighedsudvalget. Hvad er ophavsret og piratkopiering? Indhold af denne håndbog til overholdelse af licenser:"

Transkript

1 Rettighedsudvalget Indhold af denne håndbog til overholdelse af licenser: Hvad er ophavsret og piratkopiering?... 1 Det må du gerne / det må du ikke... 2 Hvordan opstår piratkopiering... 2 Generelle gode råd til at undgå eller imødegå piratkopiering... 3 Registrering af standardsoftware og licenser hertil... 4 Gennemgå og lovliggør eventuelt anvendelsen af standardsoftware... 4 Hvordan sikres fortsat overholdelse af ophavsretsloven og licensvilkår... 5 Hvilke råd / anbefalinger / administrativ procedure passer på din virksomhed?... 6 Professionelle ledelser siger nej til piratkopiering... 6 Forslag til orientering af alle medarbejderne gode grunde til at undgå piratkopiering... 8 Forskellige licensformer... 8 Hvad er et licensbevis?... 9 Hvad er ophavsret og piratkopiering? Ophavsret Den der skaber, producerer eller har fået overdraget rettighederne til et kunstværk, en film, en musikindspilning eller et edb-program har ophavsret hertil på næsten samme måde, som man kan have ejendomsret til en fysisk genstand. Ophavsretten medfører en eneret, således at kun rettighedshaveren må disponere over det pågældende værk ved at fremstille kopier af det og ved at distribuere kopierne til andre ved salg, udlån, ved overførsel via Internettet eller på anden måde. baggrunden for eneretten er, at fremstilleren af værket belønnes for sin indsats og investering med at fremstille værket. Ophavsretsloven indeholder derudover en række detaljerede regler om navngivning, overdragelse, ansattes ophavsrettigheder, sanktioner ved brud på ophavsrettigheder m.v., som ikke beskrives yderligere her på denne hjemmeside. Licens Producenterne af edb-programmer udnytter typisk deres ophavsrettigheder i henhold til ophavsretsloven ved at sælge en brugsret (licens) til edb-programmerne. Brugsretten gives ved at brugeren får lov til at installere en kopi af edb-programmet hos sig selv. En beskrivelse af de forskellige licensformer, der findes på det danske marked er foretaget under afsnittet Forskellige licensformer. Piratkopiering Piratkopiering anvendes som betegnelse for de krænkelser af rettighedshavernes ophavsrettigheder, der foretages ved ulovligt at kopiere og/eller distribuere de ulovlige kopier til andre. Piratkopiering af edb-programmer kan foregå på flere måder, herunder Et edb-program kopieres i flere eksemplarer og installeres på flere maskiner (pc er, servere m.v.), end licensaftalen giver ret til, Et edb-program kopieres ind på en server og anvendes af et stort antal brugere uden licens eller i strid med en indgået licensaftale,

2 Et edb-program kopieres og anvendes i strid med de licensvilkår, som gælder for edbprogrammet, Et edb-program up- eller downloades via Internettet, En ulovlig kopi af edb-programmet anskaffes fra andre på anden måde, fx ved køb af ulovlige hjemmebrændte CD er, som udbydes af privatpersoner eller i mere organiseret form. Piratkopiering kan sammenlignes med tyveri og kan efter ophavsretsloven medføre straf og erstatningsansvar for den, der foretager piratkopieringen, og for den virksomhed, den pågældende er ansat i. Afslutningsvis skal det nævnes, at ophavsretsloven indeholder nogle særlige regler om anvendelse af edb-programmer, herunder at man som bruger kan foretage den kopiering som er nødvendig for, at man faktisk kan bruge sit lovlige eksemplar af edb-programmet, og at man har ret til at tage en sikkerhedskopi. Dette er nærmere beskrevet under afsnittet Det må du gerne / det må du ikke. Det må du gerne / det må du ikke Findes der piratkopier på en virksomheds edb-systemer, kan virksomheden og dens ledelse blive gjort juridisk ansvarlig herfor. Sanktionerne er fogedforbud mod brug af de piratkopierede programmer, inddragelse af piratkopier af edb-programmer, betaling af erstatning og omkostninger i forbindelse med en retssag. Det må du GERNE: Af et originalt program må du gerne tage de kopier, som er nødvendig for brugen af programmet - det vil sige kopiere edb-programmet fra den original installations-cd-rom eller diskette over på din harddisk. Tage en sikkerhedskopi af programmet. Denne kopi må kun anvendes som sikkerhedskopi og må ikke bruges til andet eller videregives til andres brug. Sikkerhedskopier skal opbevares forsvarligt. Kopiere programmet til flere brugere, hvis du har en licensaftale, der dækker det pågældende antal brugere og den påtænkte brug (NB: licensaftaler kan variere fra leverandør til leverandør - Læs licensaftaler og kontakt den enkelte leverandør i tvivlstilfælde) Det må du IKKE: Kopiere edb-programmer og anvende et større antal kopier, end du har erhvervet licens til. Kopiere og distribuere kopier af edb-programmet til kolleger, familiemedlemmer og venner. Købe, importere og/eller sælge forfalskede produkter, som især produceres i Fjernøsten og Østeuropa. Hvordan opstår piratkopiering Baseret på mere end 10 års erfaring med bekæmpelse af piratkopiering vil årsagerne til piratkopiering hos danske virksomheder og offentlige myndigheder som regel være en eller flere af følgende:

3 Generelt manglende styring i relation til virksomhedens TT, Manglende overblik over og registrering af virksomhedens software og licens(er) hertil, Uensartede konfiguration af virksomhedens pc er og servere, Decentralt software-indkøb - eventuelt på enkelt-medarbejderniveau, Indkøb hos mange forskellige IT-leverandører, Ingen eller utilstrækkelige softwarebudgetter, Ingen eller en lemfældig IT-sikkerhedspolitik. Det er vor erfaring, at piratkopiering navnlig opstår i følgende typer af virksomheder og offentlige myndigheder: Virksomheder og offentlige myndigheder, der kan nikke genkendende til et eller flere af foranstående punkter, Ekspansive virksomheder, hvor der hele tiden oprettes nye arbejdspladser - ofte ved at softwaren kopieres fra en allerede eksisterende arbejdsplads til brug for den nye arbejdsplads, Fusionerede virksomheder med uensartede software-systemer, hvor medarbejderne selv begynder at udveksle kopier af softwareprogrammer mellem hinanden, Arbejdspladser med stor udskiftning og/eller omflytning af medarbejdere, hvor medarbejderne blot overtager tidligere medarbejderes pc er og edb-programmer, Teknisk orienterede virksomheder, hvor mange medarbejdere kan og er vant til selv at kopiere edb-programmer, Virksomheder, der opgraderer ofte. Generelle gode råd til at undgå eller imødegå piratkopiering I det følgende har vi angivet en række gode råd, som efter vor erfaring kan anvendes til at undgå og imødegå piratkopiering. De gode råd er generelle og skal naturligvis tilpasses konkret til den enkelte virksomhed og/eller offentlige myndighed efter behov. De gode råd og anbefalinger er: Lav en strategi for virksomhedens anvendelse af standardsoftware og opgradering heraf, som en del af virksomhedens samlede og overordnede IT-strategi. Registrer software og licenser hertil på samme måde som registrering af andre fysiske aktiver. Sådan registrering kan foretages enten af virksomheden selv eller af ITforhandleren. Registreringen kan ske på den måde, der passer virksomheden bedst og eventuelt under anvendelse af de IT-hjælpeværktøjer, som er beskrevet andetsteds på hjemmesiden. Få i givet fald hjælp fra din revisor til at etablere registreringen. Lav tekniske spærringsmekanismer eller overvågningsordninger, som sikrer, at der ikke anvendes ulovlige kopier i virksomheden eller at gældende licensvilkår/aftaler overtrædes. Sørg for en relativ ensartet konfiguration af alle virksomhedens pc er og servere i det omfang, det er muligt. Indgå eventuelt centrale storkundeaftaler eller volumenlicensaftaler for hele virksomheden eller dele heraf med relevante softwareproducenter. Lav realistiske softwarebudgetter.

4 Lav samlede og centrale indkøb hos én IT-forhandler og opnå i øvrigt de rabatmuligheder dette giver. Sørg for at have en sikkerhedspolitik, som også omfatter hvilke applikationer, der må installeres på virksomhedens hardwareudstyr. Fjern eventuelt diskette/cd-drev fra medarbejderens pc er, hvis medarbejderne reelt ikke har behov for diskettedrevet. Overvåg servere og pc er og standardsoftware, installeret herpå. Fastlæg og udmeld klare og forståelige retningslinier for medarbejdernes anvendelse af software (eksempel herpå findes under afsnittet Orientering til alle medarbejdere ). Foretag jævnligt kontrol af, at virksomhedens politik, retningslinier og licenser overholdes (Gode råd om gennemførelse af en sådan kontrol findes andetsteds på hjemmesiden). Registrering af standardsoftware og licenser hertil For at sikre virksomheden mod piratkopiering i fremtiden, bør indføres administrative procedurer, som sikrer overblik og styring af det standardsoftware, virksomheden anvender og har licenser til. Sådanne administrative procedurer kan omfatte nedenstående: 1. Opret et register over al software i virksomheden og hold det ved lige. Indholdet kan fx omfatte: Dato og kilde for indkøb. Kopier af fakturaer vedrørende indkøb af software. Navn, versionsnummer og evt. registrerings nummer for softwaren. Hvem anvender den indkøbte software? Hvor er den indkøbte software installeret? Hvor ligger de legale sikkerhedskopier? Lad eventuelt din forhandler eller revisor hjælpe dig med disse administrative systemer og rutiner. 2. Registreringen af standardsoftwaren kan ske ved anvendelse af softwarehjælpeværktøjer, som udbydes på markedet. De fleste af udbyderne er medlemmer af IT-Branchen, og kan derfor findes på under medlemsfortegnelsen. Uden ansvar kan der nævnes følgende eksempler på leverandører: DSI data, Computer Associates- Unicenter, COM-IT - License watch m.fl. 3. Som alternativ til minutiøses registrering af standardsoftwaren kan indgås storkundeog/eller volumenlicensaftaler med udbyderne af de standard softwareprodukter, som ønskes anvendt i din virksomhed. Sådanne storkunde- / volumenlicensaftaler kan i givet fald give ret til at foretage kopiering til alle virksomhedens ansatte mod betaling af et periodisk licensvederlag. Vi kan her henvise til forskellige udbyderes hjemmesider og til forhandlere af software, hvor du kan se om de tilbyder volumenlicenser eller ej. Gennemgå og lovliggør eventuelt anvendelsen af standardsoftware Nedenfor er angivet en fremgangsmåde til at foretage gennemgang af virksomhedens anvendelse af standardsoftware og til eventuelt at foretage lovliggørelse i relation til piratkopiering, som allerede måtte have fundet sted i virksomheden.

5 Hvis det er praktisk muligt bør man indsamle alle fakturaer og rekvisitioner, der har med pc-udstyr og software at gøre. Hvis de ej forefindes, eller det ikke er praktisk muligt, må man som alternativ foretage registrering af de standardsoftwareapplikationer, der anvendes i virksomheden og i givet fald henvende sig til producenten med henblik på at sikre sig, at licensforholdene er i orden. Få fat i alle licensinformationer om brugen af standardsoftware (licensvilkår, storkundeaftaler, volumenlicensaftaler etc.), hvilket ofte findes på producenternes egne hjemmesider eller kan rekvireres ved særskilt henvendelse til disse eller til disses forhandlere. Fastsæt en dato for gennemgang og kontrol af anvendelsen af standardsoftware i virksomheden. Udsend et memo til medarbejderne og forklar formålet med gennemgangen. Find ud af, hvem der skal med til gennemgangen. Vi foreslår IT-chefen, afdelingsleder, ledelsesrepræsentant og/eller edb-konsulenter. Eventuelt kan din edb-forhandler, revisor eller advokat bistå med gennemgangen, hvis du ikke selv har ressourcer hertil. Læg på forhånd en IT-strategi for anvendelsen af standardsoftware og træf i givet fald de nødvendige beslutninger om konkfigurering af selskabets pc er og anvendelse af standard-software i virksomheden. Under selve gennemgangen bør: alle pc er (både bærbare og stationære samt hjemme-pc er) og servere gennemgås. Udskriv lister over alle programmer fra pc ernes harddiske og fra serverne - eventuelt ved hjælp af specialsoftware. Husk alle drev (C-, D-, E- osv.). Sammenlign de fundne programmer med de programmer, virksomheden har licens til. Hvis virksomheden har et servermiljø, bør man gennemgå hvorledes standardsoftware anvendes på og af enkelte arbejdsstationer som er tilsluttet serveren og vurdere, om reglerne for kopiering og licensvilkår i den forbindelse kan overholdes. Hvis man under gennemgangen støder på ulovlige kopier af edb-programmer (eller eventuelt film, spil og musik), må man foretage sletning af eventuelle ulovlige kopier. I tvivlstilfælde bør man spørge de pågældende medarbejdere, inden sletningen sker, således at værdifuld eller personlige data ikke går tabt. Hvordan sikres fortsat overholdelse af ophavsretsloven og licensvilkår Med henblik på at sikre fortsat overholdelse af ophavsretsloven og licensvilkår, kan vi anbefale at følge et eller flere af nedenstående råd og administrative procedurer: Foretag registrering af softwareanvendelse i virksomheden og opdater denne registrering som angivet under afsnittet Registrering af standardsoftware. Foretag en årlig intern gennemgang og kontrol af, at ophavsretsloven og licensvilkår overholdes, som angivet i det særskilte afsnit herom. Fastlæg en IT-strategi og politik mod piratkopiering af software samt anvendelse af piratkopier som anført under afsnittet Professionelle ledelser siger nej til piratkopiering. Indarbejd retningslinier og politikken i firmahåndbogen, IT-sikkerhedspolitikken, på virksomhedens Intranet m.v. Udsend eventuelt et memo til alle ansatte med retningsliner for virksomhedens brug af software (eksempel på et sådant memo findes andetsteds på hjemmesiden). Fastlæg en indkøbspolitik og strategi, som sikrer overholdelse, herunder ens konkfigurering, centralt indkøb, indkøb hos samme forhandler m.v. Indgå storkunde- og/eller volumenlicensaftaler med relevante producenter.

6 Anmod eventuelt din IT-forhandler om at hjælpe med at holde styr på licenserne. Der henvises i øvrigt til afsnittet Generelle gode råd til at undgå eller imødegå piratkopiering. Hvilke råd / anbefalinger / administrativ procedure passer på din virksomhed? Afhængig af din virksomhed er det vor erfaring, at de råd/anbefalinger/administrative procedurer, vi har angivet her på hjemmesiden, reelt passer bedst på følgende: 1. Den nystartede virksomhed Opret register Følg anvisningerne om fortsat overholdelse 2. Den igangværende virksomhed Følg retningslinierne for registrering af software Foretag gennemgang og eventuel lovliggørelse Afhængig af størrelsen af virksomheden kan anvendes elektroniske hjælpeværktøjer og/eller indgås storkunde- og/eller volumenlicensaftaler 3. Den innovative og ekspanderende virksomhed Følg ovenstående retningslinier, men læg særligt vægt på gennemførelse af årlig kontrol Professionelle ledelser siger nej til piratkopiering Ledelsen har ansvar for, at virksomheden og medarbejderne anvender lovlige edb-programmer. Det er derfor ledelsens opgave at sikre, at der er indkøbt licenser til alle de edb-programmer, som virksomheden bruger. Findes der piratkopier i en virksomheds edb-systemer, kan virksomheden og dens ledelse blive gjort juridisk ansvarlig herfor. Sanktionere er fogedforbud mod brug af piratkopierede programmer, inddragelse af piratkopier af edb-programmerne samt betaling af erstatning og omkostninger i forbindelse med en retssag. Hvis der anvendes piratkopier på arbejdspladsen, fremstår virksomheden og ledelsen som amoralsk overfor sine medarbejdere og samarbejdspartnere, hvis disse bliver bekendt hermed. Det er derfor relevant for alle ledelser at få indført procedurer og politikker, der sikrer lovlig brug af edbprogrammer. Nedenfor finder du et udkast til et medarbejderbrev, som informerer om lovlig brug af edbprogrammer - og risikoen ved at bruge piratkopierede produkter. Brevet er ment som inspiration. Du er selvfølgelig velkommen til at finde formuleringer, der passer til din egen virksomhed.

7 Forslag til orientering af alle medarbejderne Anskaffelse og anvendelse af edb-programmer Ledelsen har d.d. besluttet at indføre en ny politik vedrørende indkøb, installation og anvendelse af edb-programmer. Baggrunden herfor er, at ledelsen ønsker at sikre, at der ikke sker ulovlig kopiering eller anvendes ulovlige kopier af edb-programmer i virksomheden. Kopiering af edb-programmer er i strid med ophavsretsloven og kan medføre, at virksomheden pådrager sig erstatningsansvar over for den producent, som har ophavsretten til det pågældende edb-program. Såfremt du er i tvivl om, hvorvidt der på din pc er er installeret edb-programmer, som virksomheden ikke har licens til, skal du straks informere virksomhedens IT-ansvarlige herom, som så vil undersøge dette nærmere. Med henblik på at undgå, at ulovlig kopiering sker, skal det herved indskærpes, at alle medarbejdere fremover skal følge nedenstående regler for indkøb, installation og anvendelse af edb-programmer. Overtrædelse af nedennævnte regler vil kunne føre til sanktioner over for den enkelte medarbejder. I denne anledning kan oplyses, at ledelsen indenfor ( X antal måneder) vil foretage en scanning af samtlige pc er i virksomheden med henblik på at sikre, at virksomheden har indkøbt licenser til alle de programmer, der findes på medarbejdernes pc er. Indkøb af edb-programmer Indkøb af edb-programmer skal godkendes og foretages af virksomhedens IT-ansvarlige. Såfremt du har brug for et bestemt edb-program i forbindelse med dit arbejde, skal du således per anmode den IT-ansvarlige om, at edb-programmet indkøbes. Den IT-ansvarlige skønner herefter eventuelt efter dialog med din chef, om det pågældende edb-program skal indkøbes. Det er ikke tilladt for den enkelte medarbejder selv at bestille eller indkøbe edb-programmer. Installation og anvendelse af edb-programmer Installation af edb-programmer skal foretages af virksomhedens IT-ansvarlige. Det er under ingen omstændigheder tilladt at installere eller anvende dine egne private edbprogrammer eller edb-programmer, du har modtaget fra andre herunder dine kollegaer eller venner på virksomhedens pc er. Endvidere er det ikke tilladt at fremstille og videregive kopier af et edb-program installeret på din pc til dine kolleger, da dette er ensbetydende med, at der sker kopiering i strid med reglerne i ophavsretsloven. Sanktioner Såfremt det måtte blive konstateret, at medarbejdere ikke overholder ovennævnte regler for indkøb, installation eller anvendelse af edb-programmer, vil dette kunne medføre sanktioner over for den enkelte medarbejder i form af mundtlig eller skriftlig advarsel samt i gentagelsestilfælde afskedigelse eller bortvisning.

8 Downloading af edb-programmer Såfremt du ønsker at downloade edb-programmer for at kunne udføre dit arbejde i virksomheden, skal du ligeledes tage kontakt til den IT-ansvarlige. Downloading af edb-programmer må ikke foretages af dig alene. En central registrering i IT-afdelingen skal sikre, at der sker behørig betaling til IT-leverandøren, samt at edb-programmet opføres i det centrale register som erhvervet. 12 gode grunde til at undgå piratkopiering 1. Du har en ren samvittighed og viser din virksomheds holdning til kvalitet, professionalisme og retskaffenhed 2. Ulovlig kopiering kan give din virksomhed et dårligt image 3. Du undgår at snyde de virksomheder, der har udviklet programmerne, således at softwareudviklerne får flere ressourcer til at udvikle bedre programmer 4. Du løber mindre risiko for edb-virus 5. Du er sikret enkel vedligeholdelse, hvis dine programmer er installeret centralt på én server 6. Du får dokumentation til dine programmer 7. Du sikrer dig bedre mod mangler og produktansvar 8. Du har mulighed for support med lovlig software og kan få opdateret dine programmer til nye versioner 9. Du får bedre overblik over og styr på din virksomheds installation af programmer 10. Din forhandler/konsulent har bedre mulighed for at vedligeholde og opdatere din virksomheds beholdning af software 11. Forholdet til din forhandler vil være bygget på tillid 12. Du kan få mængderabat ved køb af et større antal programmer Forskellige licensformer OEM-licens En licens til et edb-program (software) som er præinstalleret på en pc eller et andet stykke hardware, og som typisk kun må bruges på den købte hardware. Programmet må ikke kopieres over på anden edb-hardware. Ved køb af hardware vil der oftest være præinstalleret edb-programmer. Enkeltbrugerlicens Giver én (1) enkelt bruger ret til at anvende den købte softwarelicens. Softwaren er normalt kun til personlig brug i et eksemplar, men producenten giver nogle gange også licens til anvendelse af softwaren på den bærbare pc eller hjemmearbejdspladsen uden ekstra betaling. Programmet må dog kun være i brug et sted ad gangen. De typiske enkeltbrugerkunder er privatpersoner og mindre virksomheder. Flerbrugerlicens Giver flere brugere ret til at anvende den købte softwarelicens. Retten kan begrænses til et max. antal brugere og/eller specifikke brugere (eksempelvis nærmere defineret division i en virksomhed) Flerbrugerlicenser anvendes typisk af virksomheder med op til 50 ansatte.

9 Volumenlicens En form for storkundeaftale, hvor virksomheden eller den offentlige myndighed køber en ret til at anvende en lang række af producentens softwareprogrammer mod enten en engangsbetaling, en periodevis betaling eller mod en vis rabat på hvert licens(til)køb. Volumenlicenser er den mest udbredte licensform i dag og retter sig mod virksomheden og offentlige myndigheder med mere end 50 ansatte. Særlige licensformer Herudover findes en række særlige licensformer til uddannelsesinstitutioner, demoversioner m.v. ASP-licenser Relativ ny licensform, hvor kunderne lejer en bestemt softwareløsning af leverandøren i en bestemt periode med ret for et vist antal brugere til at anvende den pågældende softwareløsning i perioden. Adgang til softwaren leveres fra en central server hos leverandøren og kan derfor ikke piratkopieres. Hvad er et licensbevis? I praksis har ganske mange brugere af software problemer med at dokumentere, at deres anvendelse af softwaren er lovlig. Man er simpelthen ikke opmærksom på, at problemet kan opstå. Det er derfor utrolig vigtigt at gemme sin dokumentation for, at anvendelsen er lovlig, da det er kunden, der har bevisbyrden i den henseende. Dokumentationen for at man har erhvervet licens til at bruge et edb-program består af følgende: Licensbevis Licensaftalen Ægthedsbeviset (hvis et sådan leveres med licensen) Originale installationsmedier Fakturaen for det købte og/eller anden autoriseret dokumentation fra softwareproducenten. Udarbejdet af IT-Branchens Rettighedsudvalg

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1 Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune Bilag 1 20. marts 2007 Samtlige IT-brugere af Randers kommunes IT skal kende nærværende retningslinier. Retningslinierne vil blive ajourført af IT-sikkerhedslederen,

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

Sådan beskytter du dig. mod piratkopiering

Sådan beskytter du dig. mod piratkopiering Sådan beskytter du dig mod piratkopiering Indhold Hvad er softwarepiratkopiering? 4 Få kendskab til de forskellige former for piratkopiering og find ud af, hvorfor ægte software er en fordel for dig Hvordan

Læs mere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 7. Retningslinjer for IT-medarbejdere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 7. Retningslinjer for IT-medarbejdere Dragør Kommune Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken IT-sikkerhedspolitik Side 2 Retningslinjer for IT-medarbejdere Samtlige medarbejdere beskæftiget med driften af kommunens IT-installation,

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016. København, den 23. juni 2016 Sagsnr. 2016-953/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [advokat A]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [advokat A]

Læs mere

Bilag C2.3 Licensvilkår med forrang. Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag C2.3 Licensvilkår med forrang. Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag C2.3 Licensvilkår med forrang Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Afregningsform... 4 3. Fleksibilitet

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S AFTALE OM DIGITAL UDGIVELSE Mellem: [Forfatterens navn og adresse] ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( Aftalen ): 2. juli 2015 1 Aftalens

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Konference 27. januar 2011 Personale og IT-sikkerhed. /ved chefkonsulent, cand. jur. Helle Groth Christensen KL s Juridiske Kontor

Konference 27. januar 2011 Personale og IT-sikkerhed. /ved chefkonsulent, cand. jur. Helle Groth Christensen KL s Juridiske Kontor Konference 27. januar 2011 Personale og IT-sikkerhed /ved chefkonsulent, cand. jur. Helle Groth Christensen KL s Juridiske Kontor Hvordan sikrer I, at medarbejderne iagttager og overholder IT-sikkerheden?

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af IT-udstyr på Tjele Efterskole (herefter benævnt "vi", "os"

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0.

Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. UDKAST (23. august 2005) Navngivelse (Attribution) Ikke kommerciel (Non-Commicial) Del på samme vilkår (ShareAlike) 2.0. Creative Commons Corporation er ikke et advokatfirma og yder ikke juridisk rådgivning.

Læs mere

Ophavsretsbeskyttelse af software

Ophavsretsbeskyttelse af software Ophavsretsbeskyttelse af software Lovgrundlag Ophavsretsloven - LBK nr 202 af 27/02/2010 med senere ændringer Harmoniseret Berner-konventionen Info-Soc-direktivet 2001/21/EF -> EU-domstolen er kompetent

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen

Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen 1/10 Udgivet af: Red Barnet og DI Digital Redaktion: Kuno Sørensen og Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-938-5 3. opdaterede

Læs mere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 3. Retningslinjer for IT-brugere

Dragør Kommune. Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken. Bilag 3. Retningslinjer for IT-brugere Dragør Kommune Operationelle bilag til IT-sikkerhedspolitikken IT-sikkerhedspolitik Side 2 Retningslinjer for IT-brugere Samtlige medarbejdere som anvender en IT-arbejdsplads i Dragør Kommune, skal kende

Læs mere

Et piratkopieret leje kan ødelægge din virksomhed. Hvad kan du gøre for at undgå det?

Et piratkopieret leje kan ødelægge din virksomhed. Hvad kan du gøre for at undgå det? Et piratkopieret leje kan ødelægge din virksomhed. Hvad kan du gøre for at undgå det? Få flere informationer på: stopfakebearings.com Hvad kan du gøre for at undgå det? Køb kun dine lejer gennem pålidelige

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

IT-sikkerhed i Køge Kommune. IT med omtanke

IT-sikkerhed i Køge Kommune. IT med omtanke IT-sikkerhed i Køge Kommune Indhold Din pc 4 Adgangskode 5 Virus 6 Sikkerhedskopiering 7 Medarbejder signatur 7 E-mail og sikkerhed 8 Internettet 9 Dine bærbare enheder 10 Mere om følsomme data 11 Denne

Læs mere

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse

Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelse Bilag 10 - Programmel og licensbetingelser KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR-nr. 19 43 50 75 Side 2 af 11 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Bilaget

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2.

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de brugeradministratorer der har ansvaret for at administrere brugere og rettigheder til DPSD2,

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT - gældende for undervisere August 2009 IT retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg kommunes Skole IT - gældende for undervisere

Læs mere

EU-Udbud på Arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune

EU-Udbud på Arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune EU-Udbud på Arbejdsstationer (bærbare computere, stationære computere og skærme) til Fredericia Kommune Spørgsmål/svar opdateret d. 08.01.2015 Spørgsmål nr. Spørgsmål Svar 1 Spørgsmål vedrørende skærmstørrelse

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Aftalen indgås mellem Leverandøren og Organisationen ByggeBasen f.m.b.a., ("OB"), Egebækvej 98, 2850 Nærum, CVR nr. 10050626.

Aftalen indgås mellem Leverandøren og Organisationen ByggeBasen f.m.b.a., (OB), Egebækvej 98, 2850 Nærum, CVR nr. 10050626. LEVERANDØRBETINGELSER Denne leverandøraftale ("Aftalen") finder anvendelse på producenters, handelsselskabers, forhandleres og importørers ("Leverandøren") upload og brug af informationer om produkter

Læs mere

Skabelon: Regler for medarbejderes brug af it

Skabelon: Regler for medarbejderes brug af it Notat Skabelon: Regler for medarbejderes brug af it I dag er det en naturlig ting, at medarbejderen i en virksomhed har en pc til sin rådighed til at udføre sit arbejde. Pc en har typisk adgang til internettet

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger.

Persondatapolitik: Vi udveksler aldrig dine oplysninger med andre partnere. Du kan således være tryg med at det kun er os der har dine oplysninger. Persondatapolitik: Persondatapolitikken beskriver hvordan vi benytter de personlige oplysninger, du giver os som f.eks. dit navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. På www.denleendeko.dk kan man

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Tænk når du taster. kom nærmere

Tænk når du taster. kom nærmere Tænk når du taster kom nærmere Regler for medarbejdernes brug af TDC s pc-arbejdspladser Nedenfor kan du læse om de regler, TDC s Direktion har vedtaget for brugen af koncernens*) pc-arbejdspladser Reglerne

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER

BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER BILAG 13 TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS LICENSBETINGELSER INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

Lad din kunde tage det rigtige valg

Lad din kunde tage det rigtige valg DECEMBER 2005 Lad din kunde tage det rigtige valg LICENSER TIL MINDRE OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Microsofts licenser henvender sig til kunder med forskellige behov. I denne brochure har vi samlet de licenser,

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Ny Unik Bolig 4 version på trapperne Det er nu ca. 2 år siden, at første version af Unik Bolig 4 blev lanceret. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at forbedre versionen og finde på nye smarte ting

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

LOKAL AFTALE OM RETNINGSLINJER FOR IMMATERIELLE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR ANSATTE VED ÅRHUS KØBMANDSSKOLE

LOKAL AFTALE OM RETNINGSLINJER FOR IMMATERIELLE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR ANSATTE VED ÅRHUS KØBMANDSSKOLE LOKAL AFTALE OM RETNINGSLINJER FOR IMMATERIELLE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR ANSATTE VED ÅRHUS KØBMANDSSKOLE FRA d. 1. JANUAR 2013 1. GENERELT 1.1 Medarbejderens ansættelse hos Skolen har karakter af ansættelse

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE Læs venligst følgende licensaftale grundigt inden brug af dette program. Ved accept af denne aftale accepterer du samtidig at blive bruger eller licenshaver og udtrykker din fulde

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

BRUGERMANUAL. easyweather pc software

BRUGERMANUAL. easyweather pc software BRUGERMANUAL easyweather pc software 1.0 general information BRUGERMANUAL FOR EASYWEATHER PC-SOFTWARE 4.0 grundlæggende indstillinger for easyweather software Når EASYWEATHER.EXE programmet er startet

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Region Hovedstaden 1 KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen.

Læs mere

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet

Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Opgradering til version 4 af Netaflæsningsmodulet Den nye version af netaflæsningsmodulet adskiller sig væsentligt fra den gamle version, ved at forbrugeren slår direkte op i værkets data, i stedet for

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

Først vil jeg gøre dig opmærksom på at jeg ikke kender et værk af dette navn.

Først vil jeg gøre dig opmærksom på at jeg ikke kender et værk af dette navn. Min 1. mail: Niels Dahl-Nielsen Jeg skriver til dig eftersom jeg d 19 november 2015, har modtaget et brev fra dig, hvori det beskrives at jeg skulle ulovligt have distributeret et ophavsretligt beskyttet

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 11.5.16 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at sanere

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Skolerne) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og Billeder

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Senest revideret 29/10-2008 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. Generelt ligger

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Edb-udstyret skal fysisk være beskyttet, så en person der søger at angribe Randers kommunes netværk ikke har uhindret adgang til edb-udstyret.

Edb-udstyret skal fysisk være beskyttet, så en person der søger at angribe Randers kommunes netværk ikke har uhindret adgang til edb-udstyret. Bilag 2 Fysisk sikkerhed 1 Hvorfor fysisk sikkerhed Sikkerheden i et hvert edb-system er grundlæggende afhængigt af, at kravene til den fysiske sikkerhed er opfyldt. Disse krav til fysisk sikkerhed skal

Læs mere

IT-politik i Trafikselskabet Movia. Version 1.0

IT-politik i Trafikselskabet Movia. Version 1.0 Bestyrelsen den 9. august 2007 Dagsordenens punkt 07 - IT-politik for Movia Bilag 1 IT-politik i Trafikselskabet Movia Version 1.0 Oprettet: 23. januar 2007 CBL / IUa Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god idé at blive medlem? Det er en god

Læs mere

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og VISDA Visuelle Rettigheder i Danmark Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København

Læs mere

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger:

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger: CADD -SOLIS MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS PHARMGUARD MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS SureLink software til fjernsupport Smiths Medical softwareprodukter 1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Danske virksomheders brug af patenter og andre IP-rettigheder

Danske virksomheders brug af patenter og andre IP-rettigheder «JUR_NAVN_DEL1» «JUR_NAVN_DEL2» «JUR_NAVN_DEL3» «JUR_FOR_GADE_ADRESSE» «JUR_FOR_POSTNR»«JUR_FOR_POSTDSTRKT» CVR-nr. «cvr» August 2009 Kan udfyldes elektronisk på WWW.virk.dk. Her kan man gemme undervejs,

Læs mere