Rettighedsudvalget. Hvad er ophavsret og piratkopiering? Indhold af denne håndbog til overholdelse af licenser:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettighedsudvalget. Hvad er ophavsret og piratkopiering? Indhold af denne håndbog til overholdelse af licenser:"

Transkript

1 Rettighedsudvalget Indhold af denne håndbog til overholdelse af licenser: Hvad er ophavsret og piratkopiering?... 1 Det må du gerne / det må du ikke... 2 Hvordan opstår piratkopiering... 2 Generelle gode råd til at undgå eller imødegå piratkopiering... 3 Registrering af standardsoftware og licenser hertil... 4 Gennemgå og lovliggør eventuelt anvendelsen af standardsoftware... 4 Hvordan sikres fortsat overholdelse af ophavsretsloven og licensvilkår... 5 Hvilke råd / anbefalinger / administrativ procedure passer på din virksomhed?... 6 Professionelle ledelser siger nej til piratkopiering... 6 Forslag til orientering af alle medarbejderne gode grunde til at undgå piratkopiering... 8 Forskellige licensformer... 8 Hvad er et licensbevis?... 9 Hvad er ophavsret og piratkopiering? Ophavsret Den der skaber, producerer eller har fået overdraget rettighederne til et kunstværk, en film, en musikindspilning eller et edb-program har ophavsret hertil på næsten samme måde, som man kan have ejendomsret til en fysisk genstand. Ophavsretten medfører en eneret, således at kun rettighedshaveren må disponere over det pågældende værk ved at fremstille kopier af det og ved at distribuere kopierne til andre ved salg, udlån, ved overførsel via Internettet eller på anden måde. baggrunden for eneretten er, at fremstilleren af værket belønnes for sin indsats og investering med at fremstille værket. Ophavsretsloven indeholder derudover en række detaljerede regler om navngivning, overdragelse, ansattes ophavsrettigheder, sanktioner ved brud på ophavsrettigheder m.v., som ikke beskrives yderligere her på denne hjemmeside. Licens Producenterne af edb-programmer udnytter typisk deres ophavsrettigheder i henhold til ophavsretsloven ved at sælge en brugsret (licens) til edb-programmerne. Brugsretten gives ved at brugeren får lov til at installere en kopi af edb-programmet hos sig selv. En beskrivelse af de forskellige licensformer, der findes på det danske marked er foretaget under afsnittet Forskellige licensformer. Piratkopiering Piratkopiering anvendes som betegnelse for de krænkelser af rettighedshavernes ophavsrettigheder, der foretages ved ulovligt at kopiere og/eller distribuere de ulovlige kopier til andre. Piratkopiering af edb-programmer kan foregå på flere måder, herunder Et edb-program kopieres i flere eksemplarer og installeres på flere maskiner (pc er, servere m.v.), end licensaftalen giver ret til, Et edb-program kopieres ind på en server og anvendes af et stort antal brugere uden licens eller i strid med en indgået licensaftale,

2 Et edb-program kopieres og anvendes i strid med de licensvilkår, som gælder for edbprogrammet, Et edb-program up- eller downloades via Internettet, En ulovlig kopi af edb-programmet anskaffes fra andre på anden måde, fx ved køb af ulovlige hjemmebrændte CD er, som udbydes af privatpersoner eller i mere organiseret form. Piratkopiering kan sammenlignes med tyveri og kan efter ophavsretsloven medføre straf og erstatningsansvar for den, der foretager piratkopieringen, og for den virksomhed, den pågældende er ansat i. Afslutningsvis skal det nævnes, at ophavsretsloven indeholder nogle særlige regler om anvendelse af edb-programmer, herunder at man som bruger kan foretage den kopiering som er nødvendig for, at man faktisk kan bruge sit lovlige eksemplar af edb-programmet, og at man har ret til at tage en sikkerhedskopi. Dette er nærmere beskrevet under afsnittet Det må du gerne / det må du ikke. Det må du gerne / det må du ikke Findes der piratkopier på en virksomheds edb-systemer, kan virksomheden og dens ledelse blive gjort juridisk ansvarlig herfor. Sanktionerne er fogedforbud mod brug af de piratkopierede programmer, inddragelse af piratkopier af edb-programmer, betaling af erstatning og omkostninger i forbindelse med en retssag. Det må du GERNE: Af et originalt program må du gerne tage de kopier, som er nødvendig for brugen af programmet - det vil sige kopiere edb-programmet fra den original installations-cd-rom eller diskette over på din harddisk. Tage en sikkerhedskopi af programmet. Denne kopi må kun anvendes som sikkerhedskopi og må ikke bruges til andet eller videregives til andres brug. Sikkerhedskopier skal opbevares forsvarligt. Kopiere programmet til flere brugere, hvis du har en licensaftale, der dækker det pågældende antal brugere og den påtænkte brug (NB: licensaftaler kan variere fra leverandør til leverandør - Læs licensaftaler og kontakt den enkelte leverandør i tvivlstilfælde) Det må du IKKE: Kopiere edb-programmer og anvende et større antal kopier, end du har erhvervet licens til. Kopiere og distribuere kopier af edb-programmet til kolleger, familiemedlemmer og venner. Købe, importere og/eller sælge forfalskede produkter, som især produceres i Fjernøsten og Østeuropa. Hvordan opstår piratkopiering Baseret på mere end 10 års erfaring med bekæmpelse af piratkopiering vil årsagerne til piratkopiering hos danske virksomheder og offentlige myndigheder som regel være en eller flere af følgende:

3 Generelt manglende styring i relation til virksomhedens TT, Manglende overblik over og registrering af virksomhedens software og licens(er) hertil, Uensartede konfiguration af virksomhedens pc er og servere, Decentralt software-indkøb - eventuelt på enkelt-medarbejderniveau, Indkøb hos mange forskellige IT-leverandører, Ingen eller utilstrækkelige softwarebudgetter, Ingen eller en lemfældig IT-sikkerhedspolitik. Det er vor erfaring, at piratkopiering navnlig opstår i følgende typer af virksomheder og offentlige myndigheder: Virksomheder og offentlige myndigheder, der kan nikke genkendende til et eller flere af foranstående punkter, Ekspansive virksomheder, hvor der hele tiden oprettes nye arbejdspladser - ofte ved at softwaren kopieres fra en allerede eksisterende arbejdsplads til brug for den nye arbejdsplads, Fusionerede virksomheder med uensartede software-systemer, hvor medarbejderne selv begynder at udveksle kopier af softwareprogrammer mellem hinanden, Arbejdspladser med stor udskiftning og/eller omflytning af medarbejdere, hvor medarbejderne blot overtager tidligere medarbejderes pc er og edb-programmer, Teknisk orienterede virksomheder, hvor mange medarbejdere kan og er vant til selv at kopiere edb-programmer, Virksomheder, der opgraderer ofte. Generelle gode råd til at undgå eller imødegå piratkopiering I det følgende har vi angivet en række gode råd, som efter vor erfaring kan anvendes til at undgå og imødegå piratkopiering. De gode råd er generelle og skal naturligvis tilpasses konkret til den enkelte virksomhed og/eller offentlige myndighed efter behov. De gode råd og anbefalinger er: Lav en strategi for virksomhedens anvendelse af standardsoftware og opgradering heraf, som en del af virksomhedens samlede og overordnede IT-strategi. Registrer software og licenser hertil på samme måde som registrering af andre fysiske aktiver. Sådan registrering kan foretages enten af virksomheden selv eller af ITforhandleren. Registreringen kan ske på den måde, der passer virksomheden bedst og eventuelt under anvendelse af de IT-hjælpeværktøjer, som er beskrevet andetsteds på hjemmesiden. Få i givet fald hjælp fra din revisor til at etablere registreringen. Lav tekniske spærringsmekanismer eller overvågningsordninger, som sikrer, at der ikke anvendes ulovlige kopier i virksomheden eller at gældende licensvilkår/aftaler overtrædes. Sørg for en relativ ensartet konfiguration af alle virksomhedens pc er og servere i det omfang, det er muligt. Indgå eventuelt centrale storkundeaftaler eller volumenlicensaftaler for hele virksomheden eller dele heraf med relevante softwareproducenter. Lav realistiske softwarebudgetter.

4 Lav samlede og centrale indkøb hos én IT-forhandler og opnå i øvrigt de rabatmuligheder dette giver. Sørg for at have en sikkerhedspolitik, som også omfatter hvilke applikationer, der må installeres på virksomhedens hardwareudstyr. Fjern eventuelt diskette/cd-drev fra medarbejderens pc er, hvis medarbejderne reelt ikke har behov for diskettedrevet. Overvåg servere og pc er og standardsoftware, installeret herpå. Fastlæg og udmeld klare og forståelige retningslinier for medarbejdernes anvendelse af software (eksempel herpå findes under afsnittet Orientering til alle medarbejdere ). Foretag jævnligt kontrol af, at virksomhedens politik, retningslinier og licenser overholdes (Gode råd om gennemførelse af en sådan kontrol findes andetsteds på hjemmesiden). Registrering af standardsoftware og licenser hertil For at sikre virksomheden mod piratkopiering i fremtiden, bør indføres administrative procedurer, som sikrer overblik og styring af det standardsoftware, virksomheden anvender og har licenser til. Sådanne administrative procedurer kan omfatte nedenstående: 1. Opret et register over al software i virksomheden og hold det ved lige. Indholdet kan fx omfatte: Dato og kilde for indkøb. Kopier af fakturaer vedrørende indkøb af software. Navn, versionsnummer og evt. registrerings nummer for softwaren. Hvem anvender den indkøbte software? Hvor er den indkøbte software installeret? Hvor ligger de legale sikkerhedskopier? Lad eventuelt din forhandler eller revisor hjælpe dig med disse administrative systemer og rutiner. 2. Registreringen af standardsoftwaren kan ske ved anvendelse af softwarehjælpeværktøjer, som udbydes på markedet. De fleste af udbyderne er medlemmer af IT-Branchen, og kan derfor findes på under medlemsfortegnelsen. Uden ansvar kan der nævnes følgende eksempler på leverandører: DSI data, Computer Associates- Unicenter, COM-IT - License watch m.fl. 3. Som alternativ til minutiøses registrering af standardsoftwaren kan indgås storkundeog/eller volumenlicensaftaler med udbyderne af de standard softwareprodukter, som ønskes anvendt i din virksomhed. Sådanne storkunde- / volumenlicensaftaler kan i givet fald give ret til at foretage kopiering til alle virksomhedens ansatte mod betaling af et periodisk licensvederlag. Vi kan her henvise til forskellige udbyderes hjemmesider og til forhandlere af software, hvor du kan se om de tilbyder volumenlicenser eller ej. Gennemgå og lovliggør eventuelt anvendelsen af standardsoftware Nedenfor er angivet en fremgangsmåde til at foretage gennemgang af virksomhedens anvendelse af standardsoftware og til eventuelt at foretage lovliggørelse i relation til piratkopiering, som allerede måtte have fundet sted i virksomheden.

5 Hvis det er praktisk muligt bør man indsamle alle fakturaer og rekvisitioner, der har med pc-udstyr og software at gøre. Hvis de ej forefindes, eller det ikke er praktisk muligt, må man som alternativ foretage registrering af de standardsoftwareapplikationer, der anvendes i virksomheden og i givet fald henvende sig til producenten med henblik på at sikre sig, at licensforholdene er i orden. Få fat i alle licensinformationer om brugen af standardsoftware (licensvilkår, storkundeaftaler, volumenlicensaftaler etc.), hvilket ofte findes på producenternes egne hjemmesider eller kan rekvireres ved særskilt henvendelse til disse eller til disses forhandlere. Fastsæt en dato for gennemgang og kontrol af anvendelsen af standardsoftware i virksomheden. Udsend et memo til medarbejderne og forklar formålet med gennemgangen. Find ud af, hvem der skal med til gennemgangen. Vi foreslår IT-chefen, afdelingsleder, ledelsesrepræsentant og/eller edb-konsulenter. Eventuelt kan din edb-forhandler, revisor eller advokat bistå med gennemgangen, hvis du ikke selv har ressourcer hertil. Læg på forhånd en IT-strategi for anvendelsen af standardsoftware og træf i givet fald de nødvendige beslutninger om konkfigurering af selskabets pc er og anvendelse af standard-software i virksomheden. Under selve gennemgangen bør: alle pc er (både bærbare og stationære samt hjemme-pc er) og servere gennemgås. Udskriv lister over alle programmer fra pc ernes harddiske og fra serverne - eventuelt ved hjælp af specialsoftware. Husk alle drev (C-, D-, E- osv.). Sammenlign de fundne programmer med de programmer, virksomheden har licens til. Hvis virksomheden har et servermiljø, bør man gennemgå hvorledes standardsoftware anvendes på og af enkelte arbejdsstationer som er tilsluttet serveren og vurdere, om reglerne for kopiering og licensvilkår i den forbindelse kan overholdes. Hvis man under gennemgangen støder på ulovlige kopier af edb-programmer (eller eventuelt film, spil og musik), må man foretage sletning af eventuelle ulovlige kopier. I tvivlstilfælde bør man spørge de pågældende medarbejdere, inden sletningen sker, således at værdifuld eller personlige data ikke går tabt. Hvordan sikres fortsat overholdelse af ophavsretsloven og licensvilkår Med henblik på at sikre fortsat overholdelse af ophavsretsloven og licensvilkår, kan vi anbefale at følge et eller flere af nedenstående råd og administrative procedurer: Foretag registrering af softwareanvendelse i virksomheden og opdater denne registrering som angivet under afsnittet Registrering af standardsoftware. Foretag en årlig intern gennemgang og kontrol af, at ophavsretsloven og licensvilkår overholdes, som angivet i det særskilte afsnit herom. Fastlæg en IT-strategi og politik mod piratkopiering af software samt anvendelse af piratkopier som anført under afsnittet Professionelle ledelser siger nej til piratkopiering. Indarbejd retningslinier og politikken i firmahåndbogen, IT-sikkerhedspolitikken, på virksomhedens Intranet m.v. Udsend eventuelt et memo til alle ansatte med retningsliner for virksomhedens brug af software (eksempel på et sådant memo findes andetsteds på hjemmesiden). Fastlæg en indkøbspolitik og strategi, som sikrer overholdelse, herunder ens konkfigurering, centralt indkøb, indkøb hos samme forhandler m.v. Indgå storkunde- og/eller volumenlicensaftaler med relevante producenter.

6 Anmod eventuelt din IT-forhandler om at hjælpe med at holde styr på licenserne. Der henvises i øvrigt til afsnittet Generelle gode råd til at undgå eller imødegå piratkopiering. Hvilke råd / anbefalinger / administrativ procedure passer på din virksomhed? Afhængig af din virksomhed er det vor erfaring, at de råd/anbefalinger/administrative procedurer, vi har angivet her på hjemmesiden, reelt passer bedst på følgende: 1. Den nystartede virksomhed Opret register Følg anvisningerne om fortsat overholdelse 2. Den igangværende virksomhed Følg retningslinierne for registrering af software Foretag gennemgang og eventuel lovliggørelse Afhængig af størrelsen af virksomheden kan anvendes elektroniske hjælpeværktøjer og/eller indgås storkunde- og/eller volumenlicensaftaler 3. Den innovative og ekspanderende virksomhed Følg ovenstående retningslinier, men læg særligt vægt på gennemførelse af årlig kontrol Professionelle ledelser siger nej til piratkopiering Ledelsen har ansvar for, at virksomheden og medarbejderne anvender lovlige edb-programmer. Det er derfor ledelsens opgave at sikre, at der er indkøbt licenser til alle de edb-programmer, som virksomheden bruger. Findes der piratkopier i en virksomheds edb-systemer, kan virksomheden og dens ledelse blive gjort juridisk ansvarlig herfor. Sanktionere er fogedforbud mod brug af piratkopierede programmer, inddragelse af piratkopier af edb-programmerne samt betaling af erstatning og omkostninger i forbindelse med en retssag. Hvis der anvendes piratkopier på arbejdspladsen, fremstår virksomheden og ledelsen som amoralsk overfor sine medarbejdere og samarbejdspartnere, hvis disse bliver bekendt hermed. Det er derfor relevant for alle ledelser at få indført procedurer og politikker, der sikrer lovlig brug af edbprogrammer. Nedenfor finder du et udkast til et medarbejderbrev, som informerer om lovlig brug af edbprogrammer - og risikoen ved at bruge piratkopierede produkter. Brevet er ment som inspiration. Du er selvfølgelig velkommen til at finde formuleringer, der passer til din egen virksomhed.

7 Forslag til orientering af alle medarbejderne Anskaffelse og anvendelse af edb-programmer Ledelsen har d.d. besluttet at indføre en ny politik vedrørende indkøb, installation og anvendelse af edb-programmer. Baggrunden herfor er, at ledelsen ønsker at sikre, at der ikke sker ulovlig kopiering eller anvendes ulovlige kopier af edb-programmer i virksomheden. Kopiering af edb-programmer er i strid med ophavsretsloven og kan medføre, at virksomheden pådrager sig erstatningsansvar over for den producent, som har ophavsretten til det pågældende edb-program. Såfremt du er i tvivl om, hvorvidt der på din pc er er installeret edb-programmer, som virksomheden ikke har licens til, skal du straks informere virksomhedens IT-ansvarlige herom, som så vil undersøge dette nærmere. Med henblik på at undgå, at ulovlig kopiering sker, skal det herved indskærpes, at alle medarbejdere fremover skal følge nedenstående regler for indkøb, installation og anvendelse af edb-programmer. Overtrædelse af nedennævnte regler vil kunne føre til sanktioner over for den enkelte medarbejder. I denne anledning kan oplyses, at ledelsen indenfor ( X antal måneder) vil foretage en scanning af samtlige pc er i virksomheden med henblik på at sikre, at virksomheden har indkøbt licenser til alle de programmer, der findes på medarbejdernes pc er. Indkøb af edb-programmer Indkøb af edb-programmer skal godkendes og foretages af virksomhedens IT-ansvarlige. Såfremt du har brug for et bestemt edb-program i forbindelse med dit arbejde, skal du således per anmode den IT-ansvarlige om, at edb-programmet indkøbes. Den IT-ansvarlige skønner herefter eventuelt efter dialog med din chef, om det pågældende edb-program skal indkøbes. Det er ikke tilladt for den enkelte medarbejder selv at bestille eller indkøbe edb-programmer. Installation og anvendelse af edb-programmer Installation af edb-programmer skal foretages af virksomhedens IT-ansvarlige. Det er under ingen omstændigheder tilladt at installere eller anvende dine egne private edbprogrammer eller edb-programmer, du har modtaget fra andre herunder dine kollegaer eller venner på virksomhedens pc er. Endvidere er det ikke tilladt at fremstille og videregive kopier af et edb-program installeret på din pc til dine kolleger, da dette er ensbetydende med, at der sker kopiering i strid med reglerne i ophavsretsloven. Sanktioner Såfremt det måtte blive konstateret, at medarbejdere ikke overholder ovennævnte regler for indkøb, installation eller anvendelse af edb-programmer, vil dette kunne medføre sanktioner over for den enkelte medarbejder i form af mundtlig eller skriftlig advarsel samt i gentagelsestilfælde afskedigelse eller bortvisning.

8 Downloading af edb-programmer Såfremt du ønsker at downloade edb-programmer for at kunne udføre dit arbejde i virksomheden, skal du ligeledes tage kontakt til den IT-ansvarlige. Downloading af edb-programmer må ikke foretages af dig alene. En central registrering i IT-afdelingen skal sikre, at der sker behørig betaling til IT-leverandøren, samt at edb-programmet opføres i det centrale register som erhvervet. 12 gode grunde til at undgå piratkopiering 1. Du har en ren samvittighed og viser din virksomheds holdning til kvalitet, professionalisme og retskaffenhed 2. Ulovlig kopiering kan give din virksomhed et dårligt image 3. Du undgår at snyde de virksomheder, der har udviklet programmerne, således at softwareudviklerne får flere ressourcer til at udvikle bedre programmer 4. Du løber mindre risiko for edb-virus 5. Du er sikret enkel vedligeholdelse, hvis dine programmer er installeret centralt på én server 6. Du får dokumentation til dine programmer 7. Du sikrer dig bedre mod mangler og produktansvar 8. Du har mulighed for support med lovlig software og kan få opdateret dine programmer til nye versioner 9. Du får bedre overblik over og styr på din virksomheds installation af programmer 10. Din forhandler/konsulent har bedre mulighed for at vedligeholde og opdatere din virksomheds beholdning af software 11. Forholdet til din forhandler vil være bygget på tillid 12. Du kan få mængderabat ved køb af et større antal programmer Forskellige licensformer OEM-licens En licens til et edb-program (software) som er præinstalleret på en pc eller et andet stykke hardware, og som typisk kun må bruges på den købte hardware. Programmet må ikke kopieres over på anden edb-hardware. Ved køb af hardware vil der oftest være præinstalleret edb-programmer. Enkeltbrugerlicens Giver én (1) enkelt bruger ret til at anvende den købte softwarelicens. Softwaren er normalt kun til personlig brug i et eksemplar, men producenten giver nogle gange også licens til anvendelse af softwaren på den bærbare pc eller hjemmearbejdspladsen uden ekstra betaling. Programmet må dog kun være i brug et sted ad gangen. De typiske enkeltbrugerkunder er privatpersoner og mindre virksomheder. Flerbrugerlicens Giver flere brugere ret til at anvende den købte softwarelicens. Retten kan begrænses til et max. antal brugere og/eller specifikke brugere (eksempelvis nærmere defineret division i en virksomhed) Flerbrugerlicenser anvendes typisk af virksomheder med op til 50 ansatte.

9 Volumenlicens En form for storkundeaftale, hvor virksomheden eller den offentlige myndighed køber en ret til at anvende en lang række af producentens softwareprogrammer mod enten en engangsbetaling, en periodevis betaling eller mod en vis rabat på hvert licens(til)køb. Volumenlicenser er den mest udbredte licensform i dag og retter sig mod virksomheden og offentlige myndigheder med mere end 50 ansatte. Særlige licensformer Herudover findes en række særlige licensformer til uddannelsesinstitutioner, demoversioner m.v. ASP-licenser Relativ ny licensform, hvor kunderne lejer en bestemt softwareløsning af leverandøren i en bestemt periode med ret for et vist antal brugere til at anvende den pågældende softwareløsning i perioden. Adgang til softwaren leveres fra en central server hos leverandøren og kan derfor ikke piratkopieres. Hvad er et licensbevis? I praksis har ganske mange brugere af software problemer med at dokumentere, at deres anvendelse af softwaren er lovlig. Man er simpelthen ikke opmærksom på, at problemet kan opstå. Det er derfor utrolig vigtigt at gemme sin dokumentation for, at anvendelsen er lovlig, da det er kunden, der har bevisbyrden i den henseende. Dokumentationen for at man har erhvervet licens til at bruge et edb-program består af følgende: Licensbevis Licensaftalen Ægthedsbeviset (hvis et sådan leveres med licensen) Originale installationsmedier Fakturaen for det købte og/eller anden autoriseret dokumentation fra softwareproducenten. Udarbejdet af IT-Branchens Rettighedsudvalg

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1

Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune. Bilag 1 Sikkerhedsinstruks for IT-brugere hos Randers Kommune Bilag 1 20. marts 2007 Samtlige IT-brugere af Randers kommunes IT skal kende nærværende retningslinier. Retningslinierne vil blive ajourført af IT-sikkerhedslederen,

Læs mere

Sådan beskytter du dig. mod piratkopiering

Sådan beskytter du dig. mod piratkopiering Sådan beskytter du dig mod piratkopiering Indhold Hvad er softwarepiratkopiering? 4 Få kendskab til de forskellige former for piratkopiering og find ud af, hvorfor ægte software er en fordel for dig Hvordan

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT - gældende for undervisere August 2009 IT retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg kommunes Skole IT - gældende for undervisere

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Retningslinjer for studerende og medarbejdere ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vedrørende brugen af organisationens IT-ressourcer 1

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Tænk når du taster. kom nærmere

Tænk når du taster. kom nærmere Tænk når du taster kom nærmere Regler for medarbejdernes brug af TDC s pc-arbejdspladser Nedenfor kan du læse om de regler, TDC s Direktion har vedtaget for brugen af koncernens*) pc-arbejdspladser Reglerne

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Indledning Værker Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret.

Læs mere

Edb-udstyret skal fysisk være beskyttet, så en person der søger at angribe Randers kommunes netværk ikke har uhindret adgang til edb-udstyret.

Edb-udstyret skal fysisk være beskyttet, så en person der søger at angribe Randers kommunes netværk ikke har uhindret adgang til edb-udstyret. Bilag 2 Fysisk sikkerhed 1 Hvorfor fysisk sikkerhed Sikkerheden i et hvert edb-system er grundlæggende afhængigt af, at kravene til den fysiske sikkerhed er opfyldt. Disse krav til fysisk sikkerhed skal

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Fakta og Q&A om brevmodellen

Fakta og Q&A om brevmodellen J.nr. 04400-0078 Fakta og Q&A om brevmodellen Fakta om udvalgets arbejde Baggrund I 2009 nedsatte Kulturministeren et udvalg, der skulle overveje initiativer og beskrive konkrete modeller for, hvordan

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Vejledning om virksomhedens personalepolitik. privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv.

Vejledning om virksomhedens personalepolitik. privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv. Vejledning om virksomhedens personalepolitik for privat telefoni brug af IT-udstyr afsendelse og modtagelse af private mails mv. August 2012 2 IT - O G MA I L - P O L ITIK En virksomhed er som arbejdsgiver

Læs mere

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software.

Formålet med vejledningen er at bistå primært offentlige institutioner, der ønsker at bruge, udvikle eller videredistribuere open source-software. Notat Høringsnotat høring om "Vejledning om offentlige myndigheders anskaffelse af open source-software - retlige forhold" Den 10. marts 2008 iværksatte en høring om "Vejledning om offentlige myndigheders

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010

Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Ourchive licensbetingelser 01/06/2010 Vilkår for licens til det af Massarde A/S ( Massarde ) udviklede billed- og filarkiv, brug af de af Massarde foretagne individuelle tilpasninger heraf, ret til de

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Politik for medarbejderes brug af virksomhedens IT

Politik for medarbejderes brug af virksomhedens IT Jan Trzaskowski - www.legalriskmanagement.com - Politik for medarbejderes brug af virksomhedens IT Jan Trzaskowski og Benjamin Lundström Jan Trzaskowski og Benjamin Lundströms artikel og checkliste vedrørende

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Dokumenthåndtering E-post Internet Virus Lagringsmedier Brugerrettigheder. Sikkerhed I BIRKERØD KOMMUNE

Dokumenthåndtering E-post Internet Virus Lagringsmedier Brugerrettigheder. Sikkerhed I BIRKERØD KOMMUNE Dokumenthåndtering E-post Internet Virus Lagringsmedier Brugerrettigheder IT Sikkerhed I BIRKERØD KOMMUNE 1 Sikker IT i Birkerød Kommune Indhold 4 Regler & retningslinier for IT-brugere i Birkerød Kommune

Læs mere

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter

Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter NOTAT Overvejelser om genudbud af it-løsninger - Jura brugt strategisk i it-kontrakter 1. Indledning Hver gang, en kommune foretager et it-udbud bør man allerede i planlægningen af udbuddet tænke frem

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

Velkommen til RettighedsAlliancen

Velkommen til RettighedsAlliancen 03. November 2014 Velkommen til RettighedsAlliancen Hvad er RettighedsAlliancen- kort fortalt? RettighedsAlliancen er en interesseorganisation for film-, musik-, tekst- og designbranchen og repræsenterer

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet

Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulære om sikkerhedsforanstaltninger i Kirkenettet Cirkulæret omhandler organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Version 2.0 Senest revideret 17/08-2010 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Formål Børneintra skal erstatte megen af den tidskrævende papirkommunikation der er imellem pædagoger og forældre. Det betyder mere tid og fere ressourcer

Læs mere

IT-politik i Trafikselskabet Movia. Version 1.0

IT-politik i Trafikselskabet Movia. Version 1.0 Bestyrelsen den 9. august 2007 Dagsordenens punkt 07 - IT-politik for Movia Bilag 1 IT-politik i Trafikselskabet Movia Version 1.0 Oprettet: 23. januar 2007 CBL / IUa Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 39 Journal nr.: - Ref.: hep Dato 7. september 2011 Rigshospitalets retningslinier for brug af elektroniske sociale medier

Læs mere

Vejledning i brug af Kollegienettet

Vejledning i brug af Kollegienettet Vejledning i brug af Kollegienettet Del I - Sådan tilsluttes din computer til netværket/internettet - side 2 Del II - Vejledning for intranetog internetadgang - side 16 Del III - Regler for Intranetog

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale

Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Milestone XProtect slutbrugerlicensaftale Bemærk! Hvis De er Milestone-forhandler, systemintegrator eller på anden måde installerer dette produkt på vegne af en tredjepart, skal De sikre Dem at De har

Læs mere

Retningslinjer om brugeransvar

Retningslinjer om brugeransvar Retningslinjer om brugeransvar April 2015 Movia Design/Mette Malling 04.15. Fotos: Movia Indhold Pas på vores Movia 5 Movias målsætninger 6 Hvem har ansvaret? 8 Fortrolighed 9 Movias omdømme 11 Pas på

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

AQOOLA. Licensaftale

AQOOLA. Licensaftale AQOOLA Licensaftale Mellem: Aqoola A/S Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVR- No. 32073506 (Licensgiver) og NAVN VEJ POSTNR CVR- Nr. (Licenstager) 1 Licensgiver og Licenstager er enige om følgende: Denne

Læs mere

Målsætning med modul 2 (pr. 2/9 1998)

Målsætning med modul 2 (pr. 2/9 1998) Målsætning med modul 2 (pr. 2/9 1998) Mål Formålet med dette modul er at give dig kendskab til de grundlæggende computerfunktioner, du skal kunne for at udnytte en pc effektivt. Indhold Starte computeren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Juridiske bindinger knyttet til kontorsoftware

Juridiske bindinger knyttet til kontorsoftware Juridiske bindinger knyttet til kontorsoftware 11. juni 2009 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale med Devoteam Consulting. Indholdsfortegnelse 1. Rapportens baggrund

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR 1 HUSK n Adgangskoder må ikke videregives til andre. n Andre må ikke anvende din personlige bruger-id. n Ved mistanke om, at andre har fået kendskab

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER ÆNDREDE LICENSMODELLER - RETLIGE UDFORDRINGER 29. FEBRUAR 2015

LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER ÆNDREDE LICENSMODELLER - RETLIGE UDFORDRINGER 29. FEBRUAR 2015 LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER DAGSORDEN 1. Markedsudviklingen 2. Licensmodellernes udvikling i hovedtræk 3. SaaS det økonomiske fundament 4. SaaS - udvalgte eksempler på udfordringer

Læs mere

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren)

Vilkår for hosting. 6. revision 7. maj 2005. CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) Vilkår for hosting 6. revision 7. maj 2005 CompuSoft A/S Anderupvej 16 5270 Odense N CVR-nr. 21774774 (i det følgende kaldet leverandøren) CompuSoft A/S, Anderupvej 16, DK 5270 Odense N, Tlf. +45 6318

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1. VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1 STANDARD PC... 3 2.2 KONTORSTØTTE OG PRINT... 3 2.3 KOMMUNIKATION... 4 3. IT-ARBEJDSPLADS...

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2

NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål. Version 3.2 NSi Output Manager Hyppigt stillede spørgsmål Version 3.2 I. Generelle produktoplysninger 1. Hvad er nyt i Output Manager 3.2? Der er flere nye forbedringer i NSi Output Manager 3.2 på serversiden, først

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes it-sikkerhedspolitik Udkast pr. 26. maj 2009

Faaborg-Midtfyn Kommunes it-sikkerhedspolitik Udkast pr. 26. maj 2009 1. Indledning It-anvendelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune skal understøtte kommunens vision. Samtidig ønsker Faaborg- Midtfyn Kommune, at medarbejderne har en bevidst holdning til begrebet it-sikkerhed, hvor

Læs mere

On-line Software Delivery af Simatic software

On-line Software Delivery af Simatic software On-line Software Delivery af Simatic software Det er nu blevet muligt at bestille sin Simatic software via nettet og On-line Software Delivery OSD. Bestillingen kan ske via de normale kanaler fx Industry

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

MobileIVR Brugervejledning

MobileIVR Brugervejledning MobileIVR Brugervejledning Vejledning i brugerfunktioner i MobileIVR Version 1.6 august 2008 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Lånereglerne og konsumptionsreglerne

Lånereglerne og konsumptionsreglerne Lånereglerne og konsumptionsreglerne Indledning Hvad beskyttes? Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Litterære og kunstneriske værker nyder ophavsretlig beskyttelse. Kravene for at udgøre

Læs mere

Workshop 1: Rammeaftaler på computere og software

Workshop 1: Rammeaftaler på computere og software 7. marts 2014 1 Workshop 1: Rammeaftaler på computere og software Jørgen-Ib Hansen, chefkonsulent, SKI 7. marts 2014 2 Rammeaftaler 02.02 (maj 2014) SKI Infodage 2014 7. marts 2014 3 Udfordringer ved de

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere