Rettighedsudvalget. Hvad er ophavsret og piratkopiering? Indhold af denne håndbog til overholdelse af licenser:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rettighedsudvalget. Hvad er ophavsret og piratkopiering? Indhold af denne håndbog til overholdelse af licenser:"

Transkript

1 Rettighedsudvalget Indhold af denne håndbog til overholdelse af licenser: Hvad er ophavsret og piratkopiering?... 1 Det må du gerne / det må du ikke... 2 Hvordan opstår piratkopiering... 2 Generelle gode råd til at undgå eller imødegå piratkopiering... 3 Registrering af standardsoftware og licenser hertil... 4 Gennemgå og lovliggør eventuelt anvendelsen af standardsoftware... 4 Hvordan sikres fortsat overholdelse af ophavsretsloven og licensvilkår... 5 Hvilke råd / anbefalinger / administrativ procedure passer på din virksomhed?... 6 Professionelle ledelser siger nej til piratkopiering... 6 Forslag til orientering af alle medarbejderne gode grunde til at undgå piratkopiering... 8 Forskellige licensformer... 8 Hvad er et licensbevis?... 9 Hvad er ophavsret og piratkopiering? Ophavsret Den der skaber, producerer eller har fået overdraget rettighederne til et kunstværk, en film, en musikindspilning eller et edb-program har ophavsret hertil på næsten samme måde, som man kan have ejendomsret til en fysisk genstand. Ophavsretten medfører en eneret, således at kun rettighedshaveren må disponere over det pågældende værk ved at fremstille kopier af det og ved at distribuere kopierne til andre ved salg, udlån, ved overførsel via Internettet eller på anden måde. baggrunden for eneretten er, at fremstilleren af værket belønnes for sin indsats og investering med at fremstille værket. Ophavsretsloven indeholder derudover en række detaljerede regler om navngivning, overdragelse, ansattes ophavsrettigheder, sanktioner ved brud på ophavsrettigheder m.v., som ikke beskrives yderligere her på denne hjemmeside. Licens Producenterne af edb-programmer udnytter typisk deres ophavsrettigheder i henhold til ophavsretsloven ved at sælge en brugsret (licens) til edb-programmerne. Brugsretten gives ved at brugeren får lov til at installere en kopi af edb-programmet hos sig selv. En beskrivelse af de forskellige licensformer, der findes på det danske marked er foretaget under afsnittet Forskellige licensformer. Piratkopiering Piratkopiering anvendes som betegnelse for de krænkelser af rettighedshavernes ophavsrettigheder, der foretages ved ulovligt at kopiere og/eller distribuere de ulovlige kopier til andre. Piratkopiering af edb-programmer kan foregå på flere måder, herunder Et edb-program kopieres i flere eksemplarer og installeres på flere maskiner (pc er, servere m.v.), end licensaftalen giver ret til, Et edb-program kopieres ind på en server og anvendes af et stort antal brugere uden licens eller i strid med en indgået licensaftale,

2 Et edb-program kopieres og anvendes i strid med de licensvilkår, som gælder for edbprogrammet, Et edb-program up- eller downloades via Internettet, En ulovlig kopi af edb-programmet anskaffes fra andre på anden måde, fx ved køb af ulovlige hjemmebrændte CD er, som udbydes af privatpersoner eller i mere organiseret form. Piratkopiering kan sammenlignes med tyveri og kan efter ophavsretsloven medføre straf og erstatningsansvar for den, der foretager piratkopieringen, og for den virksomhed, den pågældende er ansat i. Afslutningsvis skal det nævnes, at ophavsretsloven indeholder nogle særlige regler om anvendelse af edb-programmer, herunder at man som bruger kan foretage den kopiering som er nødvendig for, at man faktisk kan bruge sit lovlige eksemplar af edb-programmet, og at man har ret til at tage en sikkerhedskopi. Dette er nærmere beskrevet under afsnittet Det må du gerne / det må du ikke. Det må du gerne / det må du ikke Findes der piratkopier på en virksomheds edb-systemer, kan virksomheden og dens ledelse blive gjort juridisk ansvarlig herfor. Sanktionerne er fogedforbud mod brug af de piratkopierede programmer, inddragelse af piratkopier af edb-programmer, betaling af erstatning og omkostninger i forbindelse med en retssag. Det må du GERNE: Af et originalt program må du gerne tage de kopier, som er nødvendig for brugen af programmet - det vil sige kopiere edb-programmet fra den original installations-cd-rom eller diskette over på din harddisk. Tage en sikkerhedskopi af programmet. Denne kopi må kun anvendes som sikkerhedskopi og må ikke bruges til andet eller videregives til andres brug. Sikkerhedskopier skal opbevares forsvarligt. Kopiere programmet til flere brugere, hvis du har en licensaftale, der dækker det pågældende antal brugere og den påtænkte brug (NB: licensaftaler kan variere fra leverandør til leverandør - Læs licensaftaler og kontakt den enkelte leverandør i tvivlstilfælde) Det må du IKKE: Kopiere edb-programmer og anvende et større antal kopier, end du har erhvervet licens til. Kopiere og distribuere kopier af edb-programmet til kolleger, familiemedlemmer og venner. Købe, importere og/eller sælge forfalskede produkter, som især produceres i Fjernøsten og Østeuropa. Hvordan opstår piratkopiering Baseret på mere end 10 års erfaring med bekæmpelse af piratkopiering vil årsagerne til piratkopiering hos danske virksomheder og offentlige myndigheder som regel være en eller flere af følgende:

3 Generelt manglende styring i relation til virksomhedens TT, Manglende overblik over og registrering af virksomhedens software og licens(er) hertil, Uensartede konfiguration af virksomhedens pc er og servere, Decentralt software-indkøb - eventuelt på enkelt-medarbejderniveau, Indkøb hos mange forskellige IT-leverandører, Ingen eller utilstrækkelige softwarebudgetter, Ingen eller en lemfældig IT-sikkerhedspolitik. Det er vor erfaring, at piratkopiering navnlig opstår i følgende typer af virksomheder og offentlige myndigheder: Virksomheder og offentlige myndigheder, der kan nikke genkendende til et eller flere af foranstående punkter, Ekspansive virksomheder, hvor der hele tiden oprettes nye arbejdspladser - ofte ved at softwaren kopieres fra en allerede eksisterende arbejdsplads til brug for den nye arbejdsplads, Fusionerede virksomheder med uensartede software-systemer, hvor medarbejderne selv begynder at udveksle kopier af softwareprogrammer mellem hinanden, Arbejdspladser med stor udskiftning og/eller omflytning af medarbejdere, hvor medarbejderne blot overtager tidligere medarbejderes pc er og edb-programmer, Teknisk orienterede virksomheder, hvor mange medarbejdere kan og er vant til selv at kopiere edb-programmer, Virksomheder, der opgraderer ofte. Generelle gode råd til at undgå eller imødegå piratkopiering I det følgende har vi angivet en række gode råd, som efter vor erfaring kan anvendes til at undgå og imødegå piratkopiering. De gode råd er generelle og skal naturligvis tilpasses konkret til den enkelte virksomhed og/eller offentlige myndighed efter behov. De gode råd og anbefalinger er: Lav en strategi for virksomhedens anvendelse af standardsoftware og opgradering heraf, som en del af virksomhedens samlede og overordnede IT-strategi. Registrer software og licenser hertil på samme måde som registrering af andre fysiske aktiver. Sådan registrering kan foretages enten af virksomheden selv eller af ITforhandleren. Registreringen kan ske på den måde, der passer virksomheden bedst og eventuelt under anvendelse af de IT-hjælpeværktøjer, som er beskrevet andetsteds på hjemmesiden. Få i givet fald hjælp fra din revisor til at etablere registreringen. Lav tekniske spærringsmekanismer eller overvågningsordninger, som sikrer, at der ikke anvendes ulovlige kopier i virksomheden eller at gældende licensvilkår/aftaler overtrædes. Sørg for en relativ ensartet konfiguration af alle virksomhedens pc er og servere i det omfang, det er muligt. Indgå eventuelt centrale storkundeaftaler eller volumenlicensaftaler for hele virksomheden eller dele heraf med relevante softwareproducenter. Lav realistiske softwarebudgetter.

4 Lav samlede og centrale indkøb hos én IT-forhandler og opnå i øvrigt de rabatmuligheder dette giver. Sørg for at have en sikkerhedspolitik, som også omfatter hvilke applikationer, der må installeres på virksomhedens hardwareudstyr. Fjern eventuelt diskette/cd-drev fra medarbejderens pc er, hvis medarbejderne reelt ikke har behov for diskettedrevet. Overvåg servere og pc er og standardsoftware, installeret herpå. Fastlæg og udmeld klare og forståelige retningslinier for medarbejdernes anvendelse af software (eksempel herpå findes under afsnittet Orientering til alle medarbejdere ). Foretag jævnligt kontrol af, at virksomhedens politik, retningslinier og licenser overholdes (Gode råd om gennemførelse af en sådan kontrol findes andetsteds på hjemmesiden). Registrering af standardsoftware og licenser hertil For at sikre virksomheden mod piratkopiering i fremtiden, bør indføres administrative procedurer, som sikrer overblik og styring af det standardsoftware, virksomheden anvender og har licenser til. Sådanne administrative procedurer kan omfatte nedenstående: 1. Opret et register over al software i virksomheden og hold det ved lige. Indholdet kan fx omfatte: Dato og kilde for indkøb. Kopier af fakturaer vedrørende indkøb af software. Navn, versionsnummer og evt. registrerings nummer for softwaren. Hvem anvender den indkøbte software? Hvor er den indkøbte software installeret? Hvor ligger de legale sikkerhedskopier? Lad eventuelt din forhandler eller revisor hjælpe dig med disse administrative systemer og rutiner. 2. Registreringen af standardsoftwaren kan ske ved anvendelse af softwarehjælpeværktøjer, som udbydes på markedet. De fleste af udbyderne er medlemmer af IT-Branchen, og kan derfor findes på under medlemsfortegnelsen. Uden ansvar kan der nævnes følgende eksempler på leverandører: DSI data, Computer Associates- Unicenter, COM-IT - License watch m.fl. 3. Som alternativ til minutiøses registrering af standardsoftwaren kan indgås storkundeog/eller volumenlicensaftaler med udbyderne af de standard softwareprodukter, som ønskes anvendt i din virksomhed. Sådanne storkunde- / volumenlicensaftaler kan i givet fald give ret til at foretage kopiering til alle virksomhedens ansatte mod betaling af et periodisk licensvederlag. Vi kan her henvise til forskellige udbyderes hjemmesider og til forhandlere af software, hvor du kan se om de tilbyder volumenlicenser eller ej. Gennemgå og lovliggør eventuelt anvendelsen af standardsoftware Nedenfor er angivet en fremgangsmåde til at foretage gennemgang af virksomhedens anvendelse af standardsoftware og til eventuelt at foretage lovliggørelse i relation til piratkopiering, som allerede måtte have fundet sted i virksomheden.

5 Hvis det er praktisk muligt bør man indsamle alle fakturaer og rekvisitioner, der har med pc-udstyr og software at gøre. Hvis de ej forefindes, eller det ikke er praktisk muligt, må man som alternativ foretage registrering af de standardsoftwareapplikationer, der anvendes i virksomheden og i givet fald henvende sig til producenten med henblik på at sikre sig, at licensforholdene er i orden. Få fat i alle licensinformationer om brugen af standardsoftware (licensvilkår, storkundeaftaler, volumenlicensaftaler etc.), hvilket ofte findes på producenternes egne hjemmesider eller kan rekvireres ved særskilt henvendelse til disse eller til disses forhandlere. Fastsæt en dato for gennemgang og kontrol af anvendelsen af standardsoftware i virksomheden. Udsend et memo til medarbejderne og forklar formålet med gennemgangen. Find ud af, hvem der skal med til gennemgangen. Vi foreslår IT-chefen, afdelingsleder, ledelsesrepræsentant og/eller edb-konsulenter. Eventuelt kan din edb-forhandler, revisor eller advokat bistå med gennemgangen, hvis du ikke selv har ressourcer hertil. Læg på forhånd en IT-strategi for anvendelsen af standardsoftware og træf i givet fald de nødvendige beslutninger om konkfigurering af selskabets pc er og anvendelse af standard-software i virksomheden. Under selve gennemgangen bør: alle pc er (både bærbare og stationære samt hjemme-pc er) og servere gennemgås. Udskriv lister over alle programmer fra pc ernes harddiske og fra serverne - eventuelt ved hjælp af specialsoftware. Husk alle drev (C-, D-, E- osv.). Sammenlign de fundne programmer med de programmer, virksomheden har licens til. Hvis virksomheden har et servermiljø, bør man gennemgå hvorledes standardsoftware anvendes på og af enkelte arbejdsstationer som er tilsluttet serveren og vurdere, om reglerne for kopiering og licensvilkår i den forbindelse kan overholdes. Hvis man under gennemgangen støder på ulovlige kopier af edb-programmer (eller eventuelt film, spil og musik), må man foretage sletning af eventuelle ulovlige kopier. I tvivlstilfælde bør man spørge de pågældende medarbejdere, inden sletningen sker, således at værdifuld eller personlige data ikke går tabt. Hvordan sikres fortsat overholdelse af ophavsretsloven og licensvilkår Med henblik på at sikre fortsat overholdelse af ophavsretsloven og licensvilkår, kan vi anbefale at følge et eller flere af nedenstående råd og administrative procedurer: Foretag registrering af softwareanvendelse i virksomheden og opdater denne registrering som angivet under afsnittet Registrering af standardsoftware. Foretag en årlig intern gennemgang og kontrol af, at ophavsretsloven og licensvilkår overholdes, som angivet i det særskilte afsnit herom. Fastlæg en IT-strategi og politik mod piratkopiering af software samt anvendelse af piratkopier som anført under afsnittet Professionelle ledelser siger nej til piratkopiering. Indarbejd retningslinier og politikken i firmahåndbogen, IT-sikkerhedspolitikken, på virksomhedens Intranet m.v. Udsend eventuelt et memo til alle ansatte med retningsliner for virksomhedens brug af software (eksempel på et sådant memo findes andetsteds på hjemmesiden). Fastlæg en indkøbspolitik og strategi, som sikrer overholdelse, herunder ens konkfigurering, centralt indkøb, indkøb hos samme forhandler m.v. Indgå storkunde- og/eller volumenlicensaftaler med relevante producenter.

6 Anmod eventuelt din IT-forhandler om at hjælpe med at holde styr på licenserne. Der henvises i øvrigt til afsnittet Generelle gode råd til at undgå eller imødegå piratkopiering. Hvilke råd / anbefalinger / administrativ procedure passer på din virksomhed? Afhængig af din virksomhed er det vor erfaring, at de råd/anbefalinger/administrative procedurer, vi har angivet her på hjemmesiden, reelt passer bedst på følgende: 1. Den nystartede virksomhed Opret register Følg anvisningerne om fortsat overholdelse 2. Den igangværende virksomhed Følg retningslinierne for registrering af software Foretag gennemgang og eventuel lovliggørelse Afhængig af størrelsen af virksomheden kan anvendes elektroniske hjælpeværktøjer og/eller indgås storkunde- og/eller volumenlicensaftaler 3. Den innovative og ekspanderende virksomhed Følg ovenstående retningslinier, men læg særligt vægt på gennemførelse af årlig kontrol Professionelle ledelser siger nej til piratkopiering Ledelsen har ansvar for, at virksomheden og medarbejderne anvender lovlige edb-programmer. Det er derfor ledelsens opgave at sikre, at der er indkøbt licenser til alle de edb-programmer, som virksomheden bruger. Findes der piratkopier i en virksomheds edb-systemer, kan virksomheden og dens ledelse blive gjort juridisk ansvarlig herfor. Sanktionere er fogedforbud mod brug af piratkopierede programmer, inddragelse af piratkopier af edb-programmerne samt betaling af erstatning og omkostninger i forbindelse med en retssag. Hvis der anvendes piratkopier på arbejdspladsen, fremstår virksomheden og ledelsen som amoralsk overfor sine medarbejdere og samarbejdspartnere, hvis disse bliver bekendt hermed. Det er derfor relevant for alle ledelser at få indført procedurer og politikker, der sikrer lovlig brug af edbprogrammer. Nedenfor finder du et udkast til et medarbejderbrev, som informerer om lovlig brug af edbprogrammer - og risikoen ved at bruge piratkopierede produkter. Brevet er ment som inspiration. Du er selvfølgelig velkommen til at finde formuleringer, der passer til din egen virksomhed.

7 Forslag til orientering af alle medarbejderne Anskaffelse og anvendelse af edb-programmer Ledelsen har d.d. besluttet at indføre en ny politik vedrørende indkøb, installation og anvendelse af edb-programmer. Baggrunden herfor er, at ledelsen ønsker at sikre, at der ikke sker ulovlig kopiering eller anvendes ulovlige kopier af edb-programmer i virksomheden. Kopiering af edb-programmer er i strid med ophavsretsloven og kan medføre, at virksomheden pådrager sig erstatningsansvar over for den producent, som har ophavsretten til det pågældende edb-program. Såfremt du er i tvivl om, hvorvidt der på din pc er er installeret edb-programmer, som virksomheden ikke har licens til, skal du straks informere virksomhedens IT-ansvarlige herom, som så vil undersøge dette nærmere. Med henblik på at undgå, at ulovlig kopiering sker, skal det herved indskærpes, at alle medarbejdere fremover skal følge nedenstående regler for indkøb, installation og anvendelse af edb-programmer. Overtrædelse af nedennævnte regler vil kunne føre til sanktioner over for den enkelte medarbejder. I denne anledning kan oplyses, at ledelsen indenfor ( X antal måneder) vil foretage en scanning af samtlige pc er i virksomheden med henblik på at sikre, at virksomheden har indkøbt licenser til alle de programmer, der findes på medarbejdernes pc er. Indkøb af edb-programmer Indkøb af edb-programmer skal godkendes og foretages af virksomhedens IT-ansvarlige. Såfremt du har brug for et bestemt edb-program i forbindelse med dit arbejde, skal du således per anmode den IT-ansvarlige om, at edb-programmet indkøbes. Den IT-ansvarlige skønner herefter eventuelt efter dialog med din chef, om det pågældende edb-program skal indkøbes. Det er ikke tilladt for den enkelte medarbejder selv at bestille eller indkøbe edb-programmer. Installation og anvendelse af edb-programmer Installation af edb-programmer skal foretages af virksomhedens IT-ansvarlige. Det er under ingen omstændigheder tilladt at installere eller anvende dine egne private edbprogrammer eller edb-programmer, du har modtaget fra andre herunder dine kollegaer eller venner på virksomhedens pc er. Endvidere er det ikke tilladt at fremstille og videregive kopier af et edb-program installeret på din pc til dine kolleger, da dette er ensbetydende med, at der sker kopiering i strid med reglerne i ophavsretsloven. Sanktioner Såfremt det måtte blive konstateret, at medarbejdere ikke overholder ovennævnte regler for indkøb, installation eller anvendelse af edb-programmer, vil dette kunne medføre sanktioner over for den enkelte medarbejder i form af mundtlig eller skriftlig advarsel samt i gentagelsestilfælde afskedigelse eller bortvisning.

8 Downloading af edb-programmer Såfremt du ønsker at downloade edb-programmer for at kunne udføre dit arbejde i virksomheden, skal du ligeledes tage kontakt til den IT-ansvarlige. Downloading af edb-programmer må ikke foretages af dig alene. En central registrering i IT-afdelingen skal sikre, at der sker behørig betaling til IT-leverandøren, samt at edb-programmet opføres i det centrale register som erhvervet. 12 gode grunde til at undgå piratkopiering 1. Du har en ren samvittighed og viser din virksomheds holdning til kvalitet, professionalisme og retskaffenhed 2. Ulovlig kopiering kan give din virksomhed et dårligt image 3. Du undgår at snyde de virksomheder, der har udviklet programmerne, således at softwareudviklerne får flere ressourcer til at udvikle bedre programmer 4. Du løber mindre risiko for edb-virus 5. Du er sikret enkel vedligeholdelse, hvis dine programmer er installeret centralt på én server 6. Du får dokumentation til dine programmer 7. Du sikrer dig bedre mod mangler og produktansvar 8. Du har mulighed for support med lovlig software og kan få opdateret dine programmer til nye versioner 9. Du får bedre overblik over og styr på din virksomheds installation af programmer 10. Din forhandler/konsulent har bedre mulighed for at vedligeholde og opdatere din virksomheds beholdning af software 11. Forholdet til din forhandler vil være bygget på tillid 12. Du kan få mængderabat ved køb af et større antal programmer Forskellige licensformer OEM-licens En licens til et edb-program (software) som er præinstalleret på en pc eller et andet stykke hardware, og som typisk kun må bruges på den købte hardware. Programmet må ikke kopieres over på anden edb-hardware. Ved køb af hardware vil der oftest være præinstalleret edb-programmer. Enkeltbrugerlicens Giver én (1) enkelt bruger ret til at anvende den købte softwarelicens. Softwaren er normalt kun til personlig brug i et eksemplar, men producenten giver nogle gange også licens til anvendelse af softwaren på den bærbare pc eller hjemmearbejdspladsen uden ekstra betaling. Programmet må dog kun være i brug et sted ad gangen. De typiske enkeltbrugerkunder er privatpersoner og mindre virksomheder. Flerbrugerlicens Giver flere brugere ret til at anvende den købte softwarelicens. Retten kan begrænses til et max. antal brugere og/eller specifikke brugere (eksempelvis nærmere defineret division i en virksomhed) Flerbrugerlicenser anvendes typisk af virksomheder med op til 50 ansatte.

9 Volumenlicens En form for storkundeaftale, hvor virksomheden eller den offentlige myndighed køber en ret til at anvende en lang række af producentens softwareprogrammer mod enten en engangsbetaling, en periodevis betaling eller mod en vis rabat på hvert licens(til)køb. Volumenlicenser er den mest udbredte licensform i dag og retter sig mod virksomheden og offentlige myndigheder med mere end 50 ansatte. Særlige licensformer Herudover findes en række særlige licensformer til uddannelsesinstitutioner, demoversioner m.v. ASP-licenser Relativ ny licensform, hvor kunderne lejer en bestemt softwareløsning af leverandøren i en bestemt periode med ret for et vist antal brugere til at anvende den pågældende softwareløsning i perioden. Adgang til softwaren leveres fra en central server hos leverandøren og kan derfor ikke piratkopieres. Hvad er et licensbevis? I praksis har ganske mange brugere af software problemer med at dokumentere, at deres anvendelse af softwaren er lovlig. Man er simpelthen ikke opmærksom på, at problemet kan opstå. Det er derfor utrolig vigtigt at gemme sin dokumentation for, at anvendelsen er lovlig, da det er kunden, der har bevisbyrden i den henseende. Dokumentationen for at man har erhvervet licens til at bruge et edb-program består af følgende: Licensbevis Licensaftalen Ægthedsbeviset (hvis et sådan leveres med licensen) Originale installationsmedier Fakturaen for det købte og/eller anden autoriseret dokumentation fra softwareproducenten. Udarbejdet af IT-Branchens Rettighedsudvalg

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE

It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE It og ophavsretten FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Licensstyring og licensaudits. Vejledning og praktiske anbefalinger

Licensstyring og licensaudits. Vejledning og praktiske anbefalinger Licensstyring og licensaudits Vejledning og praktiske anbefalinger 51 Licensstyring og licensaudits Vejledning og praktiske anbefalinger Udarbejdet af Danske IT-Advokater og DANSK IT Licensstyring og licensaudits

Læs mere

Pc-, internet- og mail-politik

Pc-, internet- og mail-politik Pc-, internet- og mail-politik Group 4 Falck A/S SSC IT Danmark - oktober 2003 Indhold 1 Indledning... 3 2 Vedrørende adgang til internettet... 5 2.1 Generelle retningslinier for brug af internettet....5

Læs mere

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus

Sikkerhed ved e-post og Internet. hacking og virus Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus IT-Sikkerhedsrådet Marts 2001 Sikkerhed ved e-post og Internet hacking og virus Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet.

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Kulturministeriet 25. juni 2009 Jour.nr.: 2004-16736-214 23. juni 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... side 3 2. Møderækkens formål

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009 2 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank Side 1 af 19 Dokumentnummer 2013-06-06-13.25.14.188951 Aftale om Netbank Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. Fremsat den 4. oktober 2000 af justitsministeren (Frank Jensen) Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender

3. REVIDEREDE UDGAVE. Center for Teknologistøttet Uddannelse. Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse. ved advokat Hanne Bender 3. REVIDEREDE UDGAVE Center for Teknologistøttet Uddannelse Hvad må jeg? ophavsret i teknologistøttet uddannelse ved advokat Hanne Bender Hvad må jeg? Ophavsret i teknologistøttet uddannelse 3. reviderede

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 1 Indhold Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din Stofa Bredbånd aftale. Værd at vide inden du går i gang 4 Aftalevilkår for Stofa

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Aftale om Netbank INDHOLD

Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Vilkår for Netbank Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Generelle oplysninger Tillæg til PenSam Bank's almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen)

Notat om gennemførte interview, konsulentfirmaet Ernst & Young (bilag A til vejledningen) Page 1 of 94 Digitale dokumenters bevisværdi Introduktion og vejledning med bilag Forord IT-Sikkerhedsrådet, som blev nedsat af forskningsministeren i 1995, tog i foråret 1997 spørgsmålet om digitale dokumenters

Læs mere