Kursusk atalog. Efteruddannelse via e-learning. Mini MBA. Psy kologi. HR og personaleledelse. Ledelse og lederudv ik ling. Personlig udv ik ling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusk atalog. Efteruddannelse via e-learning. Mini MBA. Psy kologi. HR og personaleledelse. Ledelse og lederudv ik ling. Personlig udv ik ling"

Transkript

1 Kursusk atalog Efteruddannelse via e-learning Mini MBA Psy kologi HR og personaleledelse Kommunik ation Ledelse og lederudv ik ling Coaching Personlig udv ik ling projektledelse ApS

2 Viden indsigt overblik Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere Dem og Deres virksomhed for Probana ApS åbne kursusprogram. Programmet er udarbejdet i samarbejde med landets førende fagfolk, eksperter og anerkendte undervisere fra videregående uddannelser og erhvervslivet og indeholder den skarpeste viden og inspiration inden for:» Ledelse» Psykologi» HR og personaleledelse» Chefsekretariat Områder som forandringsledelse, psykologi, konfliktløsning, situationsbestemt ledelse, kommunikation, synlig ledelse, værdibaseret ledelse, projektledelse, intern markedsføring og mødeledelse er blandt de spændende emner, der behandles på de nye lederkurser og uddannelsesforløb. Valgmulighederne er mange, og sandsynligheden for, at De finder en eller flere uddannelser, der passer præcis til Dem og Deres medarbejdere, er tilsvarende stor. Samtlige uddannelsesforløb kombineres med kursusdage på handelshøjskoleniveau og e-learning med personlig kontakt til kolleger, eksperter, fagfolk og undervisere. Hos Probana ApS møder De servicemindede medarbejdere og professionelle undervisere, der arbejder målrettet på at tilføre teoretisk viden en praktisk betydning, så den kan bruges effektivt i Deres virksomhed. Med e-learning er det muligt selv at bestemme Med e-learning får De den maksimale værdi ud af Deres uddannelsesbudget. Holdstørrelser, transport, lokaler og tidspunkt er ikke længere et problem. Det giver en unik læringsplatform for professionelle erhvervsfolk, der til dagligt har travlt og ikke kan rive dage eller uger ud til efteruddannelse. Det kræver viden, indsigt og overblik at følge med udviklingen inden for personaleledelse i disse år. De menneskelige ressourcer tillægges en stadig vigtigere betydning i forbindelse med virksomheders planlægning, og der stilles større krav end nogensinde til den personaleansvarlige. Nyudnævnt leder (NLU) Projektleder-uddannelsen (PLU) Erhvervspsykologi (EPU) Fra leder til HR-ansvarlig (HRD) Masterclass i HRM (MCH) Personalejura (PJU) HR Konsulent (HRK) Coach uddannelsen (COU) Fra chefsekretær til HR ansvarlig (HRS) Diplomleder Mini MBA en (DIP) Effektiv Kommunikation (EKL) Stress Management Konsulent (SMK) Executive Master Programme (EMP) HR Master (HRM) MasterClass i Psykologi (PSY) MasterClass i Kommunikation (KOM) Arbejdsmiljøkonsulent (LAU) Chefsekretær/Mellemleder (MLU) Proceskonsulent (PUK) Lean Projektleder (LEAN) Undervisere Blended Learning Fleksibilitet og service Fleksibilitet er et nøgleord i nutidens travle hverdag. Hos Probana ApS forstår vi, at Deres tid er kostbar, og derfor er vores uddannelser baseret på blended learning, e-learning og kursusdage. Fordele ved kursusdage kombineret med e-learning:» Omgående opstart» Gode netværksmuligheder» Mere afvekslende og aktiverende undervisning» Færre samlinger end på traditionelt baserede kurser» Undervisning og læring uafhængig af tid og sted Virksomhedsprofil Probana ApS er en dynamisk uddannelses- og konsulentvirksomhed med et stærkt afsæt i rådgivnings- og forskningsaktiviteter inden for Human Resource Management, psykologi og e-learning. Vi er i dag landets førende leverandør af Blended Learning kurser og uddannelser. Virksomheden Aktiv Kurser/Probana ApS blev grundlagt i 1992 og er 100% danskejet.

3 »»Emnerne på Mini MBAen er højest relevante ift. min videre udvikling som leder. Udbyttet på kursusdagene, undervisningen og det tilhørende netværk er fantastisk.«director Michael R. Truelsen Aller Diplomleder Mini MBA en Ledelses udvikling på højeste niveau Hér får du en dansk managementuddannelse, en»mini MBA«, som giver dig et massivt forretningsmæssigt løft, så du når dine mål og resultater. Et anerkendt læringsforløb som på samme tid udfordrer og støtter dig i din udvikling som leder. Uddannelsen er praksisorienteret og har et stærkt fokus på ledelse, forandringer, strategisk kommunikation og forretningsudvikling. Uddannelsen indfanger alle de elementer, der kræves af dig som leder uanset om du er direktør eller mellemleder. Som enten nuværende eller kommende leder opnår du de nødvendige kompetencer for at kunne lede og motivere dine medarbejdere samtidigt med, at du udvikler og driver arbejdspladsen positivt fremad. Der præsenteres mange perspektiver på emnerne og teorierne, der tydeliggør kompleksiteten af ledelse. Dermed opnår du en grundlæggende og nuanceret forståelse, som styrker dine evner til at analysere og håndtere konkrete ledelsesudfordringer. Uddannelsen henvender sig både til kommende, nye og erfarne ledere. Afhængig af din situation vil uddannelsen enten åbne dine øjne for en helt ny verden eller give dig et brush-up på både de klassiske og nyeste teorier og værktøjer. Diplomleder Mini MBA er baseret på e-learning og kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen giver indsigt i de væsentligste management områder, herunder strategi, organisering, ledelsesinformation og markedsforståelse samtidigt med, at du lærer at beherske og integrere denne indsigt i din hverdag. Diplomleder Mini MBA trækker landets dygtigste undervisere, og pensum er udarbejdet i samarbejde med erfarne kræfter fra Københavns Universitet. Går du med tanker om at skabe nye karrieremuligheder er Diplomleder Mini MBA en oplagt begyndelse. Personaleledelse Psykologi Motivation Strategi Blue Ocean Værdiskabende ledelse Kommunikation på lederniveau Coaching MUS Organisationsteori Situationsbestemt ledelse 3 Undervisere Anders Stahlschmidt, Seniorkonsulent, Kraft & Partners A/S Klaus Lund, Adm. Direktør, Klaus Lund & Partnere Anne Bang, Ledelseskonsulent og ekstern lektor på Københavns Universitet Birger Rasmussen, Generator Consulting Henrik Hänschell, Senior Consultant & Partner, Skills Acadamy Markus Bjørn Kraft, Adm. direktør Kraft & Partners Monica Neesgard, Forandringsledelse, Acquiro Opstart i København Opstart i Århus Nærmere information om datoer finder De på Varighed 8-12 måneder afhængig af tidspunktet for opstarten Pensum 6 moduler med forskellige emner og en afsluttende eksamen Tidsforbrug Ca. 20 timer pr. måned ekskl. cases og kursusdage Sted Copenhagen Marriott Hotel, København Radisson SAS Scandinavia, Århus Deltagergebyr Deltagerprisen er kr ,- ex. moms. Special rabat á kr ,- pr. deltager, gennem dette katalog. Inkluderer 6 kursusdage med forplejning, undervisning via e-learning, personlig feedback og dybdegående undervisningsmateriale Tilmelding Via Tlf: Fax: Læs mere:

4 Projektleder-uddannelsen Succes igennem effektiv projektledelse Viden og erfaringer er vigtige ingredienser, hvis man skal have succes som projektleder i dag. Det gælder om at have gennemslagskraft, når man skal manøvrere mellem projekternes mange interessenter. Det gælder også, når man skal løse konflikter i projektet, virke som facilitator eller coach for projektdeltagerne eller håndtere såvel positiv som negativ stress i projektgruppen. Både i e-learning modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på, hvordan projektlederen kan skabe succesfulde projekter, som leverer resultater til tiden. Nuværende eller kommende projektledere eller ledere, der ønsker en systematisk helhedsmæssig indsigt i alle projektledelsesdiscipliner, og som søger et større output af virksomhedens projekter. Uddannelsen tager udgangspunkt i den avancerede læring om projektledelse, kommunikation og psykologi og belyser over tre moduler, hvorledes arbejdsopgaver inden for projektledelse løses optimalt, og hvordan projektlederens rolle kan optimere processerne i organisationen. Projektledelse i et teoretisk perspektiv Effektiv projektimplementering Kommunikation & psykologi Motivationsteori, gruppepsykologi og adfærdspsykologi Mediationer og konfliktløsningsmetoder Verbal og non-verbal kommunikationstræning Projektprocesserne: Opstart, planlægning, gennemførelse og afslutning Coaching og situationsbestemt ledelse Forandringsledelse Strategisk projektforankring, vision og formål finder De på Nyudnævnt leder Ledelse, filosofi og psykologi Forbered dig til de udfordringer og det ansvar, der ligger i lederrollen, og styrk dine faglige og personlige kompetencer. Du lærer, hvilken betydning filosofi, psykologi, HRM, kommunikation, arbejdspres og stress har for din og andres motivation og præstationsniveau. Uddannelsens formål er at styrke lederens kompetencer til virksomhedens og deltagerens egen fordel, samt udvikle de roller, der gør deltagerne i stand til at lede andre og skabe en høj grad af motivation. Både i elearning-modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere ledelsesprocesserne til gavn for virksomhedens udvikling. Nye ledere, lidt erfarne ledere, personaleansvarlige med ansvar for virksomhedens strategiske udvikling samt mellemledere og medarbejdere med ledelsesansvar. Uddannelsen bygger på de centrale læringsområder inden for ledelse, filosofi, psykologi og kommunikation og belyser over tre moduler lederens rolle, ansvar og opgaver. Potentiale, ressourcer og udvikling Kommunikation på lederniveau Lederens rolle, ansvar og opgaver Personlig gennemslagskraft og proaktivitet Psykologi Kommunikationstræning og kropssprog Motivation og samarbejdsrelationer Øvelse i ledelsesroller opgaver ansvar Medarbejdersamtaler Situationsbestemt ledelse Personalebedømmelse Konflikthåndtering og mediation finder De på 4

5 MasterClass i Kommunikation Styrk din kommunikation og bliv en bed leder Evnen til at kommunikere, samarbejde, forstå konsekvensen af en bestemt adfærd og arbejde bevidst med de psykologiske virkemidler er mindst lige så afgørende som faglig kompetence. Kommunikation binder alt sammen. Derfor er dine kommunikationsevner afgørende i alt fra ledelse, samarbejde, motivation, konfliktløsning, forretningsudvikling, krisehåndtering til PR. er et nyt område for dig, eller du ønsker at få et»brush-up«på dine kompetencer. MasterClass i Kommunikation er baseret på e-learning, men kombineres med forelæsninger efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen kommer hele vejen rundt om kommunikation og kommunikationens virkemidler, kommunikationsværktøjer, psykologi og personlig udvikling. Med MasterClass i Kommunikation tilegner du dig stærke kommunikationsværktøjer, som du kan overføre direkte i dit arbejde som leder eller mellemleder. Du opnår både kompetencer og værktøjer til at forstå og udvikle din personlige kommunikation, samt strategiske og effektive kommunikationsmodeller til at profilere arbejdspladsen internt og eksternt. Uddannelsen henvender sig til dig, der arbejder seriøst og professionelt med kommunikation, og som gerne har erfaring fra arbejdsmarkedet. MasterClass i Kommunikation henvender sig til dig, der ønsker at blive udfordret, udviklet og ajourført inden for de mest anerkendte kommunikationsområder og -teorier uanset om dette Personlig kommunikation Verbal og non-verbal kommunikation Strategisk kommunikation Krisekommunikation Corporate story telling Intern og ekstern kommunikation Forandringskommunikation Ledelseskommunikation Argumentation Konflikthåndtering»»Uddannelsens materiale er let at finde rundt i og der er en god struktur på portalen. E-learning giver mig den frihed der skal til, for at jeg kan følge forløbet, når der er tid og mulighed for det. Dog stadig med en vis tidsramme. Niveauet er fagligt højt og underbygger til fulde det behov, jeg har søgt opfyldt. Meget relevant«projektleder Bent Mørkholm Københavns Energi A/S Undervisere Anders Stahlschmidt, Seniorkonsulent, Kraft & Partners A/S Opstart i Århus 5 Berit Sander, Sander Konsulentfirma ApS, Konsulent, cand. psych. Jan Rosenmeier, Direktør og konsulent, cand.oecon og Master i organisationspsykologi Lars Bo Pedersen, Seniorkonsulent, Kraft og Partners Mette Rønn Sørensen, Rønn Erhvervspsykologi Michael Trinskjær, Trinskjær & Co. og ekstern lektor ved CBS Opstart i København Nærmere information om datoer finder De på Varighed 8-12 måneder afhængig af tidspunktet for opstarten Pensum 6 moduler med forskellige emner og en afsluttende eksamen Tidsforbrug Ca. 15 timer pr. måned ekskl. cases og kursusdage Sted Copenhagen Marriott Hotel, København Radisson Blu Royal, København Radisson SAS Scandinavia, Århus Deltagergebyr Deltagerprisen er kr ,- ex. moms. Special rabat á kr , pr. deltager, gennem dette katalog Inkluderer 6 kursusdage med forplejning, undervisning via e-learning, personlig feedback og dybdegående undervisningsmateriale Tilmelding Via Tlf: Fax: Læs mere:

6 Executive Master Programme Den værdiskabende leder Inspiration er kilden til ny viden, og skal en organisation klare sig i en foranderlig verden, er både ledernes dygtighed og omstillingsevne afgørende faktorer for organisationens vækst og udvikling. Uddannelse har fokus på den enkelte leders kompetence og evne til at bruge egne ressourcer i samspil med andre for derved at optimere organisationen. Uddannelsens formål er at styrke lederens kompetencer inden for strategi, organisation, ledelse, kommunikation og psykologi, samt skærpe lederens fokus på værdiskabelse i organisationen. Deltageren vil på baggrund af uddannelsen opnå en øget strategisk forståelse for organisationen og vil kunne identificere nye og mere effektive måder, hvorpå organisationen kan mobilisere og udnytte dens ressourcer. Uddannelsen er for ledere med strategisk ansvar, direktører, funktionschefer og projektledere som kan være både fra den private og offentlige sektor. Den typiske deltager har en del års erfaring som ansvarlig leder af enten en organisation, en division, et resultatområde, en afdeling eller med ansvar for den strategiske udvikling. For at være en værdiskabende leder er det nødvendigt at kende til den grundlæggende teori inden for strategi, organisation og ledelse. Deltageren vil få redskaber til at reflektere over egen ledelsesstil og samtidig blive bevidst om ulemperne ved moderne ledelse. Værdiskabende ledelse Resultatorienteret ledelse Forandringsledelse, kommunikation og håndtering af modstand Fusions- og sammenlægningsprocesser Gruppedynamik, kriser og konflikthåndtering Implementering og opfølgning på forretningsstrategien Lederens udviklingspsykologi og personlig handlingsplan finder De på Lean Projektleder Effektivisering med omgående besparelser Uddannelsen giver en solid teoretisk og praktisk indføring og træning i Lean principperne og metoden i relation til internt og eksternt konsulentarbejde. Få indsigt i gode værktøjer, Best Pratice-metoder og skabeloner, som viser, hvorledes danske virksomheder bedst muligt indfører lean ledelse. Uddannelsens formål er at give deltagerne ny viden og inspiration og forståelse for Lean principperne. Lean handler om at effektivisere de dele i organisationen eller virksomheden, som skaber værdi for kunden og fjerne alt det, som for kunden er uden værdi. Man går i dybden med Lean og giver danske virksomhedsledere svar på, hvordan Lean-metoderne implementeres og bruges bedst muligt her og nu! Eksempler på effektiviseringsresultater med Lean fra danske virksomheder: Halvering af fejlomkostninger Fordobling af effektivitet i administration, service og produktion 50 % forbedring af kvalitet og ydelse Personaleansvarlige, konsulenter og ledere med ansvar for virksomhedens strategiske udvikling samt mellemledere og medarbejdere tilknyttet forandringsprojekter i virksomheden. Undervisningen foregår på et højt kvalificeret niveau og giver deltagerne en forudsætning for at iværksætte og gennemføre Lean-processer. Undervisningsmaterialet er på handelshøjskole- og MBA-niveau, men gøres lettilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Leans opståen og udvikling De fem principper Value Stream Mapping Kaizen Lean kultur 5S, kanban, pitch, takttid Effektivisering på alle niveauer Lean i service- og produktionsvirksomheder finder De på Coach-uddannelsen Styrke, handling og kompetence Det kræver styrke, handling og kompetence at være en god leder, men en dygtig coach bruger først og fremmest følelser og empati. Coaching består i at udvikle og udfolde egne og andres ressourcer gennem observation og feedback. Gennem coaching-teknikker motiveres medarbejderne til at yde det optimale både på kort og lang sigt! Uddannelsens formål er at give deltagerne ny viden om og forståelse for de psykologiske processer, der udvikler lederen som coach, samt udvikler organisationen og medarbejderne som helhed. Deltagerne lærer også, hvorledes man prioriterer, strukturerer og træner sine egne kommunikations og samarbejdsevner til gavn både privat og arbejdsmæssigt. og HRM, og ønsker at videreudvikle evner inden for coaching. Uddannelsen bygger på de mest centrale områder og færdigheder inden for coaching, motivation, kommunikation, spørgeteknikker, aktiv lytning og feedback. Undervisningen foregår på et højt kvalificeret niveau og giver deltagerne viden, inspiration og effektive metoder til at omsætte erhvervspsykologisk teori til praksis. Lederen som coach Coaching i teori og praksis Kommunikation og coaching Psykologi Individuel coaching, self-coaching og coaching af grupper Læringsteorierne og faserne i coaching Verbal og non-verbal kommunikationstræning Mediationer og konfliktløsningsmetoder De nye medarbejderudviklingssamtaler En uddannelse for erfarne personaleansvarlige, ledere og konsulenter, der arbejder i/med moderne organisationsudvikling, ledelse finder De på 6

7 Erhvervspsykologi Det menneskelige ledelsesaspekt At arbejde i og med moderne organisationer kræver øget opmærksomhed på omgivelsernes hastige forandring og de psykologiske faktorer i organisationen herunder følelser, interaktion, HRM, processer og udvikling. Uddannelsens formål er at give deltagerne ny viden om og forståelse for de psykologiske processer, der udvikler organisationen og medarbejderne. Undervisningen sætter fokus på forandringer af organisationens output via målrettede, gennemtænkte HR-strategier og på medarbejdernes adfærd i givne organisatoriske kontekster. Deltagerne lærer også, hvorledes man prioriterer, strukturerer og træner sine egne kommunikations- og samarbejdsevner til gavn både privat og arbejdsmæssigt. Uddannelsen bygger på de mest centrale områder inden for organisationspsykologi, personaleudvikling, organisationsforandring og -læring. Undervisningen foregår på et højt kvalificeret niveau og giver deltagerne viden, inspiration og effektive metoder til at omsætte erhvervspsykologisk teori til praksis. Undervisningsmaterialet er udarbejdet i samarbejde med erfarne kræfter fra Handelshøjskolen i København og Københavns Universitet, og undervisningen gennemføres i tæt samarbejde med professionelle erhvervspsykologer og ledere fra det danske erhvervsliv. Organisationspsykologi Mennesket i organisationen Kommunikation og empowerment Personlighedspsykologi Samarbejdsrelationer og motivation Intervention og forandringsprocesser Appreciative Inquiry og dialog Ledelsesbegrebet, lederrollen og udvikling Identitetsbegrebet og identitetsdannelse Kognitions- og emotionspsykologi Konfliktløsning og mediation Erhvervstests finder De på Proceskonsulent Den procesorienterede forandringsagent 7 Et metodisk, teoretisk og praktisk uddannelsesforløb for ledere med personaleansvar på alle niveauer i offentlige og private virksomheder. Undervisningen giver både en teoretisk og praktisk indføring og træning i systemisk tænkning og metode i relation til internt og eksternt proces-konsulentarbejde med organisatoriske problemstillinger herunder konsultation, supervision, coaching, personale- og organisationsudvikling. Både i e-learning-modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed, samt hvilke muligheder og metoder som deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling. Personaleansvarlige og ledere med ansvar for virksomhedens strategiske udvikling samt mellemledere og medarbejdere tilknyttet forandringsprojekter i virksomheden. Uddannelsen bygger på de mest centrale områder inden for kommunikationsteori, organisationsteori og ledelse og belyser over tre moduler proceskonsulentens rolle, ansvar og opgaver. Proceskonsultation og intervention Proceskonsulentens rolle, ansvar og opgaver Procesledelse og facilitering Personlighedspsykologi, gruppepsykologi og dynamik Dilemmalæring Psykologi Non-verbal, verbal og ekstra-verbal kommunikation Narrativer og Appreciative Inquiry Systemisk organisationsforståelse og ledelse Fusioner, forandringsforståelse og modstand Facilitering og proceskonsultation i grupper og på individniveau finder De på

8 »»Emnerne på Mini MBAen er højest relevante ift. min videre udvikling som leder. Udbyttet på kursusdagene, undervisningen og det tilhørende netværk er fantastisk.«director Michael R. Truelsen Aller MasterClass i Psykologi»Kommunikation«,»personlig udvikling«og»samspil«er begreber fra psykologiens verden, men det er også begreber, der er stort fokus på i erhvervslivet lige nu. En grundig indsigt i menneskets adfærd, personlighed og følelser er et godt udgangspunkt for at kunne imødekomme morgendagens udfordringer. Psykologi omhandler bl.a., hvordan mennesker tænker, indlærer og handler, og hvordan de omgås hinanden. Uddannelsen vil give dig et indgående kendskab til relevante psykologiske aspekter, der gør dig i stand til at genkende og afkode beslutningsadfærd, reaktionsmønstre og udvikling i en organisatorisk kontekst. Derigennem er det muligt at reagere på omverdenens og kontekstens omskiftelighed. En indsigt i organisatorisk psykologi imødekommer individet i organisationen, hvilket især har betydning for innovation, forandringsledelse og den fortsatte udvikling i virksomheden. Ledere, HR-ansvarlige og mellemledere, der til daglig har med mennesker og organisationen at gøre, og som ønsker en indsigt i psykologien på et dybdegående niveau samt indsigt i hvordan den kan anvendes i en organisatorisk og praktisk kontekst. Medarbejderen og individet er kommet i centrum, hvorfor det kræver viden om menneskets psykologi, hvis man vil skabe vedvarende produktivitet og arbejdsglæde. MasterClass i Psykologi er baseret på e-learning og kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen tager udgangspunkt i den avancerede læring om psykologi og kommunikation og belyser over seks moduler og seks forelæsninger, hvor at den psykologiske viden kan omsættes til positive forandringer i praksis. MasterClass i Psykologi trækker på landets dygtigste psykologer, og pensum er udarbejdet i samarbejde med erfarne kræfter fra Københavns Universitet. Personlighedspsykologi Emotioner Følelsesmæssig intelligens Kognition og indlæring Identitetsudvikling Arbejdspsykologi, stress og coping Kommunikation, motivation og samarbejde Undervisere Camilla Raymond, Partner Organisation ApS, cand.psych. og ekstern lektor på Københavns Universitet og CBS Opstart i københavn Opstart i århus Morten Ejlskov, Partner Organisation ApS, cand.psych. Mette Rønn Sørensen, Rønn Erhvervspsykologi Camilla Duus, Erhvervspsykolog Clavis Lars Gundersen, Erhvervspsykolog Clavis Lasse Buhl, Erhvervspsykolog, Novo Nordisk Finn Luff, Psykolog og konsulent Nærmere information om datoer finder De på Varighed 8-12 måneder afhængig af tidspunktet for opstarten Pensum 6 moduler med forskellige emner og en afsluttende eksamen Tidsforbrug Ca. 15 timer pr. måned ekskl. cases og kursusdage Sted Copenhagen Marriott Hotel, København Radisson SAS Scandinavia, Århus Deltagergebyr Deltagerprisen er kr ,- ex. moms. Special rabat á kr ,- pr. deltager, gennem dette katalog. Inkluderer 6 kursusdage med forplejning, undervisning via e-learning, personlig feedback og dybdegående undervisningsmateriale Tilmelding Via Tlf: Fax: Læs mere: 8

9 HR Master Den forretningsorienterede HR strategi HR Master-uddannelsen beskæftiger sig med de forretningsorienterede og strategiske sider af Human Resource Management, herunder overordnet ledelse af personalefunktionen, udarbejdelse af virksomhedens HR-strategier, koblingen mellem ledelse og HR og avanceret organisations- og medarbejderudvikling, indarbejdelse af HR-strategien i virksomhedens samlede forretningsstrategier m.v. Det er uddannelsens sigte at udvide personalelederens indsigt og handlerum, så denne kan tage ansvar for komplekse udviklingsprocesser i forbindelse med virksomhedens strategiske satsninger. Både i e-learning-modulerne og på kursusdagene sætter underviserne fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomhed, samt hvilke muligheder og metoder deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling. Uddannelsen retter sig mod erfarne ledere, HR-ansvarlige, direktører, udviklingskonsulenter internt eller tilknyttet selvstændige bureauer, projektledere for både in-house og eksterne udviklingsprogrammer. Deltagerne forventes at have et veludviklet kendskab samt erfaring med Human Resource Management, som blandt andet kan opnås gennem deltagelse på HR-Konsulentuddannelsen, HRK. HR-Strategi Værdiskabende HRM og forandringsledelse Den udviklende HR-funktion HR i et forretningsperspektiv Balanced Scorecard og målstyring Talent Management HR ledelsesstrategier Fusions- og sammenlægningsprocesser Implementering og opfølgning på HR-strategien finder De på Fra leder til HR-ansvarlig Springbræt ind i en ny karriere God ledelse forudsætter en grundig viden om de redskaber, der sætter lederen i stand til at inspirere, begejstre og motivere medarbejderne og skabe en organisation, hvor ansvarlighed, personlig fleksibilitet og samarbejdsevne er i top. Undervisningen tager udgangspunkt i den grundlæggende læring om HRM og viden om erhvervspsykologiens og kommunikationens forskellige facetter. HRD-uddannelsen henvender sig til ledere, der ønsker at kvalificere sig bedre til rollen som personaleansvarlig. Uddannelsen sætter dig i stand til at finde de bedste medarbejdere, sætte mål for dem, motivere dem til at blive i virksomheden, rette deres indsatser ind, eller, når det ikke går så godt, være den der skal skære ned i arbejdsstyrken. Virksomhederne bliver i stigende grad afhængige af viden, og derfor er det vigtigt med kendskab til HRM. Som leder skal du både have viden om, hvordan kompetencer udvikles, hvordan dygtige medarbejdere fastholdes, men også om hvordan man får medarbejderne med sig, og ikke mod sig ved forandringer. INDHOLD Rekruttering Medarbejderudvikling Kommunikation Adfærdspsykologi Personlighedsvarianter Videndeling Personalejura Forandringsprocesser Forandringsledelse Organisationsudvikling HR i relation til forretningsudvikling Virksomhedskultur 9 Deltageren får også et grundigt indblik i psykologi, herunder værktøjer og metoder inden for psykologiens verden. At forstå bestemte adfærdstyper er et godt udgangspunkt for at opnå forståelse, skabe nyt råderum og nye handlemuligheder. Uddannelsens tre moduler er på handelshøjskole-niveau. Nærmere information om datoer, under-visere, priser, pensum o.a. finder De på

10 HR Sekretæruddannelsen Springbræt ind i en ny karriere Chefsekretærens rolle har allerede i mange private og offentlige virksomheder fået en afgørende betydning for udvikling og vækst. På denne uddannelse præsenteres en række eksempler på, hvorledes chefsekretæren med den rigtige viden og grundig indsigt i de faglige discipliner inden for personaleledelse bedre end nogen anden kan varetage, etablere og udbygge personalemæssige arbejdsopgaver i virksomheden. Uddannelsens formål er at styrke chefsekretærens HR-kompetencer til virksomhedens og deltagerens egen fordel. Samtidig defineres og udvikles de roller, som deltageren har i virksomhedens forskellige organisatoriske sammenhænge. Chefsekretærer, direktionssekretærer, sekretariatsledere, fuldmægtige, sagsbehandlere eller koordinatorer i stabsfunktioner. Måske er du ny i en HR-funktion eller på vej mod en karriere inden for HRM. Kursusdagene gennemføres i tæt samarbejde med erhvervspsykologer, jurister og ledere fra det danske erhvervsliv. Få indblik i de nyeste trends primært indenfor ledelsesmetoder, som man aktivt kan anvende i hverdagen både på det organisatoriske og det personalemæssige niveau. Organisationsstruktur og processer Personaleadministration og personalejura Samtaleteknik, aktiv lytning og kropssprog Psykologi Adfærdspsykologi og personlighedsvarianter Medarbejderudvikling og MUS HR roller og udfordringer Belønningsledelse og motivation Coaching og konfliktløsning Nærmere information om datoer, under-visere, priser, pensum o.a. finder De på Chefsekretær/Mellemleder Forberedelse på lederrollen Mange chefsekretærer fungerer allerede i dag som mellemledere. Bevidst eller ubevidst. De nye organisationsformer og arbejdsmetoder har udvisket de traditionelle sekretæropgaver, og chefsekretærer både i det private og det offentlige står netop nu over for helt nye udfordringer og ansvarsområder. Uddannelsens formål er at styrke chefsekretærens kompetencer til virksomhedens og deltagerens egen fordel. At belyse de områder, hvor ledelsesansvar med fordel kan placeres hos chefsekretæren samt at definere og udvikle de roller, der gør deltagerne i stand til at lede andre og skabe en høj grad af motivation. Chefsekretærer, direktionssekretærer, sekretariatsledere, fuldmægtige, sagsbehandlere eller koordinatorer i stabsfunktioner. Mellemledere i private virksomheder og inden for stat, regioner og kommuner. Uddannelsen giver over tre moduler indsigt i, hvad ledelse er, hvad det indebærer, hvilke krav det stiller, og hvordan chefsekretæren kan udfylde mellemlederrollen så effektivt som muligt. Undervisningsmaterialet er på handelshøjskoleniveau, og gøres let tilgængeligt via en kombination af faglig viden og cases fra udvalgte virksomheder. Fra chefsekretær til mellemleder Kommunikation på mellemlederniveau Chefsekretærens nye roller Personlig gennemslagskraft Kommunikationstræning Psykologi Situationsbestemt ledelse Verbalt sprog og kropssprog Motivation og samarbejdsrelationer Øvelse i ledelsesroller opgaver ansvar Stresshåndtering Nærmere information om datoer, under-visere, priser, pensum o.a. finder De på 10

11 Effektiv Kommunikation Den kommunikerende leder God kommunikation skaber resultater. Bliv rustet til at De kan trænge igennem med en åben, sikker og konstruktiv kommunikation. Mange organisationer er i dag mere komplekse og dynamiske end tidligere, og effektiv kommunikation udgør den»lim«, der holder organisationen sammen. Moderne ledere, personaleansvarlige og medarbejdere på alle niveauer i organisationen kendes på deres evne til at kommunikere både internt og eksternt og effektiviteten af denne evne. At kommunikere effektivt er vanskeligere end umiddelbart og kræver indsigt i og en øget bevidsthed om, hvordan man udtrykker sig hensigtsmæssigt verbalt såvel som non-verbalt. Målrettet udvikling af kommunikationskompetencer er derfor en god investering, som er relevant for den moderne offentlige eller private organisation. Nye ledere, ledere eller managers, der arbejder professionelt med ledelse, forretningsudvikling og kommunikation, og som ønsker yderligere indsigt i de kommunikative virkemidler. Effektiv Kommunikation bygger på de mest centrale områder inden for filosofi og ledelse, kommunikationsteori, og moderne erhvervspsykologi og belyser over tre moduler lederens rolle, ansvar og udfordringer som kommunikator. Den kommunikerende leder Kommunikationens DNA Ledelsesredskaber til kommunikation Verbal og non-verbal kommunikation Effektiv kommunikation på ledelsesniveau Personvarianter, motivation og dialog Mediation og konfliktløsning Situationsbestemte kommunikationsmetoder Aktiv lytning, kropssprog og interaktion Psykologi finder De på Stress Management Konsulent Afhjælper stress i eget såvel som andres arb Stress er vor tids største arbejdsmæssige problem. En sygdom, der er den væsentligste årsag til sygefravær, dårlig trivsel, konflikter og medarbejderafgang i både den private og offentlige sektor. Hvor skadeligt stress er, afhænger dels af hvor lang tid, det står på, og dels af hvordan virksomhederne mestrer ubalancen mellem krav og ressourcer og det er kostbar viden for virksomheden, selv at ligge inde med. Deltagerne på SMK-uddannelsen bliver konfronteret med konkrete værktøjer, metoder og processer, der omgående kan reducere stress i virksomhederne. Både i e-learning modulerne og på kursusdagene sættes der fokus på de processer, der finder sted i deltagernes virksomheder samt hvilke muligheder og metoder, som deltagerne kan benytte sig af for at påvirke og optimere processerne til gavn for virksomhedens udvikling. Personaleansvarlige, ledere og mellemledere med ansvar og interesse for forbedring af arbejdsvilkår i virksomheden og håndtering af stress på såvel personligt som organisatorisk plan. Uddannelsen tager udgangspunkt i de centrale områder inden for moderne filosofi og stressteori, og den vil give deltagerne en solid teoretisk indføring i stress som samfundsmæssigt fænomen samt en række praktiske redskaber til at genkende, håndtere og afhjælpe stress i eget såvel som andres arbejdsliv. Stress i arbejdslivet Stress management Ressourcer, coping og modstandsdygtighed Helbred og biologi Tankeprocesser og coaching Fysiologiske værktøjer og mental træning Stress politik Psykologi Konflikthåndtering og AI finder De på Personalejura Love, metoder og værktøjer 11 Personalejura er et spændende udviklingsforløb for ledere og praktikere, der ønsker at være på forkant med lovgivningen og udviklingen på arbejdsmarkedet. Undervisningen giver deltageren en grundig gennemgang af og tilgang til de forskellige ansættelsesretlige regler og problemstillinger fra ansættelse til fratrædelse, samt indsigt og forståelse for de forskellige aftalesystemer, overenskomster, love og praksiser. Uddannelsen giver deltagerne den nødvendige viden, så de kan imødekomme personalejuridiske udfordringer på alle niveauer og sætter fokus på, hvorledes personalejura fletter sig ind på kryds og tværs af den daglige ledelse og håndtering af arbejdsopgaverne i virksomheden. Det er af yderste relevans at kende til sine rettigheder og pligter, både som ansat og som ejer, så forholdet ikke ender med en ufrivillig skilsmisse. Ledere, personaleansvarlige og medarbejdere på alle niveauer i både den private og offentlige sektor. Uddannelsen er baseret på e-learning, og kombineres med kursusdage efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen tager udgangspunkt i den avancerede læring om organisationsudvikling og belyser over tre moduler, hvorledes arbejdsopgaver inden for personalejura løses optimalt. Ledelse og personalejura Overenskomst- og aftalesystemet Funktionærloven, ligestilling, barsel, ferie, m.v. Ansættelse og ansættelsesbeviser Sygdom Orlov og barselsorlov Afskedigelse Klausuler Aftalesystemet Overenskomster finder De på

12 Ernæringsrådgiveruddannelsen I samarbejde med Københavns Universitet lancerer vi tidens mest efterspurgte uddannelse, Ernæringsrådgiveruddannelsen. I en tid med øget fokus på helbred, motion og ernæring, er viden omkring hvordan man skaber og opretholder en sund livsstil, blevet et nødvendigt og brugbart redskab i arbejdet med menneskers velbefindende. Den stigende udvikling og interesse betyder, at man som klient, i dag befinder sig i en jungle af råd og vejledninger, ofte uden en konkret viden om hvordan disse skal gribes an. Efterspørgslen for gode rådgivere med ekspertise, bygget på legitime undersøgelser, lovgivning og veldokumenterede erfaringer, er derfor større end nogensinde før. et er at give vores kursister den nyeste viden inden for ernærings området. Undervisningen giver deltagerne en grundig gennemgang af og tilgang til de forskellige lovgivningsbestemte regler, forekomst af mangeltilstande i befolkning med identificering af særlige risikogrupper, et opdateret videngrundlag baseret på nyeste forskningsresultater med fokus på nye målgrupper og sundhedsaspekter. Uddannelsen retter sig mod alle som rådgiver i kost og ernæring: personlige trænere, diætister, farmaceuter, samt andre med interesse i arbejdet med mennesker og sundhed. Uddannelsen består af 3 moduler og er baseret på e-learning, som kombineres med forelæsninger og kursusdage efter hvert endt modul. En eksamen med personlig feedback vil afslutte og afrunde hvert modul. Næringsmangler i Danmark Behov hos særlige risikogrupper herunder gravide Forebyggelse og behandling ved overvægt, fedme og type 2 diabetes finder De på Arbejdsmiljøkonsulent Det psykiske arbejdsmiljø i fokus Fra januar 2005 blev den nye Arbejdsmiljøreform gældende, og fra det tidspunkt er Arbejdstilsynet gået i gang med at screene alle danske virksomheder og uddeler bøder og sure smileys til virksomheder, der ikke opfylder reglerne. Probana ApS er godkendt af Arbejdstilsynet og udbyder en spændende e-baseret version af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse Arbejdsmiljøkonsulent Uddannelsen. Medarbejdere som er psykisk nedbrudte opdages ofte først, når det er for sent. Derfor er Arbejdsmiljøkonsulentuddannelsen relevant, da den supplerer med redskaber til, hvordan et dårligt arbejdsmiljø kan forhindres, samt arbejder dybdegående med de psykologiske faktorer og inddrager redskaber til at håndtere psykiske arbejdsmiljøproblemer, når de opdages. Med Arbejdsmiljøkonsulent Uddannelsen tilbydes virksomhederne derfor en tidssvarende arbejdsmiljøuddannelse, der i særklasse prioriterer stress og psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøkonsulent Uddannelsen indeholder vigtig viden og relevante værktøjer inden for kommunikation, ledelse og psykologi, som vil bidrage til at styrke samarbejdet i sikkerhedsorganisationen, som dermed har større mulighed for aktivt at skabe et godt arbejdsmiljø i virksomheden. Ledere, medarbejdere, personaleansvarlige, medlemmer af virksomhedens sikkerhedsorganisation og kommende sikkerhedsrepræsentanter. Nærmere information om datoer, under-visere, priser, pensum o.a. finder De på 12

13 MasterClass i Human Resource Management I en tid med øget fokus på indtjening og bundlinje skærpes kravene til HR-funktionen. HR har vokset sig til noget større, end blot at være en støttefunktion til virksomhedens produktion, og spiller i stigende grad en værdiskabende og strategisk rolle. Masterclass i HRM giver dig mulighed for, at udvikle evnen til at kunne analysere de interne processer og arbejdsmetoder, alt sammen med fokus på at skabe mere effektivitet, et positivt arbejdsmiljø og i sidste ende bedre og målbare resultater. At arbejde med Human Ressource Management kræver indsigt i, hvordan virksomhedens anvendelse af menneskelige ressourcer, kan bidrage til at opfylde ikke blot organisatoriske og erhvervsøkonomiske, men også individuelle mål. Evnen til at tænke og agere strategisk er afgørende, og du vil blive udfordret både ud fra perspektivet som leder og som medarbejder. Uddannelsen retter sig mod topledelse, linjemedarbejdere samt allerede HR- og personaleansvarlige. Masterclass i HRM er på MBA niveau og vil alt afhængig af din situation, kunne åbne dine øjne for en helt ny verden eller give dig et»notch up«på både de klassiske og nyeste teorier og værktøjer. Uddannelsen består af 6 moduler og er baseret på e-learning, som kombineres med forelæsninger og kursusdage efter hvert endt modul. En eksamen med personlig feedback vil afslutte og afrunde hvert modul. Strategisk HRM Human Ressource Development Global HR Den resultatorienterede HR funktion Compensation og Benefit Personalejura og arbejdsret et med uddannelsen er at give dig de bedste og nyeste værktøjer til det strategiske arbejde med HRM, for herefter at gøre dig i stand til at implementere disse i din virksomhed. 13 Undervisere Markus Bjørn Kraft, Adm. direktør Kraft & Partners Tina Svanberg, Advokat, HR-jura, Delacour Dania Stephen Bruyant-Langer, Senior Client Partner, Korn Ferry Britta Vissing, Chefkonsulent Adecco A/S Mads Krarup, partner, Advokatfirmaet Bech-Brunn Anne Bang, Ledelseskonsulent og ekstern lektor på Københavns Universitet Opstart i københavn Opstart i århus Nærmere information om datoer finder De på Varighed 8-12 måneder afhængig af tidspunktet for opstarten Pensum 6 moduler med forskellige emner og en afsluttende eksamen Tidsforbrug Ca. 20 timer pr. måned ekskl. cases og kursusdage Sted Copenhagen Marriott Hotel, København Radisson SAS Scandinavia, Århus Deltagergebyr Deltagerprisen er kr ,- ex. moms Specialrabat á kr ,- pr. deltager, gennem dette katalog. Tilmelding Via Tlf: Fax: Læs mere:

14 HR-Konsulent Viden, indsigt og overblik Det kræver viden, indsigt og overblik at følge med udviklingen inden for personaleledelse i disse år. De menneskelige ressourcer tillægges en stadig vigtigere betydning ifm. virksomhedernes planlægning, og der stilles større krav end nogensinde til den personaleansvarlige. HR-Konsulentuddannelsen giver deltagerne den nødvendige viden, så de kan imødekomme organisatoriske udfordringer på alle niveauer, medvirke i virksomhedens medarbejderudvikling og være med til at sætte den fremtidige agenda inden for personaleledelse. Personalepolitik og -administration Rekruttering og udvælgelse Medarbejderudvikling Erhvervstests Løn og kompensation Personalejura Afskedigelser Stresshåndtering Coaching Konflikthåndtering Motivationsteori Interview- og samtaleteknik Forandringsledelse Kommunikation Erhvervspsykologi Virksomhedskultur finder De på HR-ansvarlige i private og offentlige virksomheder, der til daglig arbejder med organisations- og personaleudvikling samt erfarne HR-medarbejdere, der ønsker et»brush-up«. Der er sket meget inden for HR-området i de sidste fem år, og mange begreber, love, metoder og værktøjer har forandret sig. Dette er en god løsning for alle, der ønsker at være på forkant med de nye spilleregler inden for HRM. Undervisere Camilla Raymond, Partner Organisation ApS, cand.psych. og ekstern lektor på Københavns Universitet og CBS Opstart i københavn Opstart i århus Morten Ejlskov, Partner Organisation ApS, cand.psych. Mette Rønn Sørensen, Rønn Erhvervspsykologi Camilla Duus, Erhvervspsykolog Clavis Lars Gundersen, Erhvervspsykolog Clavis Lasse Buhl, Erhvervspsykolog, Novo Nordisk Finn Luff, Psykolog og konsulent Nærmere information om datoer finder De på Varighed 8-12 måneder afhængig af tidspunktet for opstarten Pensum 6 moduler med forskellige emner og en afsluttende eksamen Tidsforbrug Ca. 15 timer pr. måned ekskl. cases og kursusdage Sted Copenhagen Marriott Hotel, København Radisson SAS Scandinavia, Århus Deltagergebyr Deltagerprisen er kr ,- ex. moms. Special rabat á kr ,- pr. deltager, gennem dette katalog. Inkluderer 6 kursusdage med forplejning, undervisning via e-learning, personlig feedback og dybdegående undervisningsmateriale Tilmelding Via Tlf: Fax: Læs mere: 14

15 Undervisere Camilla Raymond, Partner Organisation ApS, cand.psych. og ekstern lektor på Københavns Universitet og CBS Henrik Graham, Lean Konsulent Valcon, ekstern lektor CBS Tine Hansen, Konsulent og ekstern lektor på Handelshøjskolen Eske Bjørn Daniel, Erhvervspsykolog, Københavns Universitet Sune Borg, Erhvervspsykolog, Novo Nordisk Lasse Buhl, Erhvervspsykolog, Novo Nordisk Sune Bjørn Larsen, Konsulent og erhvervspsykolog Anders Stahlschmidt, Seniorkonsulent, Kraft & Partners A/S Morten Ejlskov, Partner Organisation ApS, cand.psych. Anne Karin Smidt, Erhvervspsykolog Frank Elmer, Partner AS3 Outplacement Jørgen Uhrbrand, Partner AS3 Outplacement Markus Bjørn Kraft, Adm. direktør Kraft & Partners Arne Vestergaard, Cand.psych., ph.d. Stine Staffeldt, Ledelseskonsulent Thomas Sender, Lean specialist, Siemens Wind Ulrik S. Christensen, Lean specialist, Herning Kommune Rikke Cumberland, Lean Manager, Arbejdsskadestyrelsen Lars Mattson, Ledelseskonsulent AS3 Outplacement Peter Straadt, Partner AS3 Outplacement Britta Vissing, Chefkonsulent Adecco A/S Jeanett Kiy, Konsulent, Relations Compagniet Finn Luff, Psykolog og konsulent Anne Bang, Ledelseskonsulent og ekstern lektor på Københavns Universitet Birger Rasmussen, Generator Consulting Camilla Duus, Erhvervspsykolog Clavis Lars Gundersen, Erhvervspsykolog Clavis Henrik Hänschell, Senior Consultant & Partner, Skills Acadamy Jan Høstrup, Konsulent i Udviklingsledelse Jan Rosenmeier, Direktør og konsulent, cand.oecon og Master i organisationspsykologi Mads Krarup, Partner, advokat Bech-Bruun Mette Klingsten, Partner, advokat Bech-Bruun Viktoria Egsgaard, Advokatfuldmægtig, Bech-Bruun Grete Vangsø, Direktør, EMPOWER erhvervspsykologi Åge Staghøj, Generator Consulting Pia Stevn, Udviklingskonsulenterne Mette Rønn Sørensen, Rønn Erhvervspsykologi Michael Trinskjær, Trinskjær & Co. og ekstern lektor ved CBS Monica Neesgard, Forandringsledelse, Acquiro Tina Svanberg, Advokat, HR-jura, Delacour Dania Mikkel Lippmann, Partner, OMI Karen Persøe, Strategisk Planner, Guava Morten Petersen, CEO, Guava Andreas Rasmussen, Partner, NODES Lars Bo Pedersen, Seniorkonsulent, Kraft og Partners Anita Blikdal, Konsulent, Blikdal Consult Gitte Næsborg, Deloitte Berit Sander, Sander Konsulentfirma ApS, Konsulent, cand. psych., Klaus Lund, Adm. Direktør, Klaus Lund & Partnere Kristen Engelbrecht, Udviklingskonsulenterne Mads Hougaard, Lundbeck, Corporate Organizational Development Mads Lyngby Olsen, HR Manager, Terma A/S Marianne Bach Lauridsen, Erhvervspsykolog Claus Henriksen, HR-Chef, Lundbeck Stephen Bruyant-Langer, Senior Client Partner, Korn Ferry Steen Hildebrandt, Professor Handelshøjskolen Århus Anders Drejer, Professor Handelshøjskolen Århus Vibeke Didriksen, HR Manager Sophion Bioscience A/S og ekstern lektor CBS Michael Wulff, Head HR Sandoz Jan Kristensen, Erhvervspsykolog og LEAN Director, Novo Nordisk Arne Astrup, Professor, København Universitet Kenneth Børgesen, Ekstern lektor CBS Johannes Jørgensen, Ekstern Lektor CBS Rasmus Schjødt Pedersen, Hardvard University og Partner i Wemind Lars Dragsted, Professor, København Universitet Susanne Bügel, Lektor, København Universitet Kim Fleicher Michaelsen, Professor, Københavns Universitet Christian Mølgaard, Lektor, Københavns Universitet Anne Raben, Lektor, Københavns Universitet

16 Tilmelding til kurser Via web: Telefon: Fax: ApS Amaliegade 6, 1256 København K Scan barcoden og se alle vores spændende uddannelser samlet på din smartphone Design: Vester Kopi

Efteruddannelse via internettet

Efteruddannelse via internettet Kursusk atalog Camilla Raymond, konsulent, cand.psych. og lektor på Universitetet & Handelshøjskolen Efteruddannelse via internettet Anne Karin Smidt, cand.psych., konsulent Arne Vestergaard, cand.psych.,

Læs mere

Det psykologiske udviklingsaspekt

Det psykologiske udviklingsaspekt EPU Det psykologiske udviklingsaspekt ORGANISATIONEN I ET PSYKOLOGISK PERSPEKTIV At arbejde i og med moderne organisationer kræver øget opmærksomhed på omgivelsernes hastige forandring og de psykologiske

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE

Uddannelse for ledere og mellemledere. fakta 2000. Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Uddannelse for ledere og mellemledere fakta 2000 Almen og faglig EFTERUDDANNELSE Almen og faglig EFTERUDDANNELSE er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Fakta-pjecen præsenterer relevante kurser

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING Kompetence opdatering Få opdateret virksomhedens kompetencer DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Decentralisering af HR Opnå fordele med decentrale løsninger af HR KOMPETENCE- Nr. 1 / Maj 09 UDVIKLING

Læs mere

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle Det er os med projektledelse www.mannaz.com Kompetence er meget mere end viden Efter et år i krisens tegn står du i dag midt i en ny virkelighed.

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

dm.dk Projektledelse Personlig udvikling Kommunikation Facilitering Ledelse og organisation Værkstøjskurser Facilitering Kommunikation Værkstøjskurser

dm.dk Projektledelse Personlig udvikling Kommunikation Facilitering Ledelse og organisation Værkstøjskurser Facilitering Kommunikation Værkstøjskurser Kursuskatalog 201 Kommunikation Projektledelse Ledelse og organisation Kommunikation Personlig udvikling Værkstøjskurser Personlig udvikling Personlig udvikling Værkstøjskurser Kommunikation Projektledelse

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager

JP HumanResource. HR som strategisk. HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager JPHumanResource 03. udgave aug. 2011 Vis jeres værd HR-funktionen skal gøre sig fortjent til det strategiske niveau, mener HR-direktør Per Krogager HR som strategisk ressource Mindre danske virksomheder

Læs mere

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk

Få tilsendt kataloget gratis skriv til info@dpf.dk organisation 2013 KATALOG KONTAKT Dansk Psykologisk Forlag Knabrostræde 3, 1. sal 1210 København K Tlf. 4546 0050 Info@dpf.dk www.dpf.dk FORLAgETS åbningstider Mandag-torsdag 8.30-16.00 Fredag 8.30-15.00

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kurser og efteruddannelser

Kurser og efteruddannelser PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Kurser og efteruddannelser FORÅR 2013 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Fokus på sundhed Forårets kursusudbud lægger sig naturligt i kølvandet af de

Læs mere

kursuskatalog supplement as

kursuskatalog supplement as kursuskatalog supplement as indhold supplement as 04 Organisationsudvikling 08 personlig udviling 12 kommunikation & undervisningsteknik 17 arbejdsmiljø & stress 20 økonomi & regnskab 23 projektarbejde

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU

DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU DET HANDLER OM FAGLIGHED BDU UDDANNELSESLINJER BDUs uddannelseslinjer består hver især af tre faste kursusmoduler plus et valgfrit modul, som du frit kan vælge ud fra tre moduler. Du har således yderligere

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Altid sulten ny viden

Altid sulten ny viden PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Altid sulten efter ny viden Læs mere om vores nye lederuddannelser: Pre MBA og Top Governance Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl FORÅR 2014 Nye lederuddannelser

Læs mere