Vilkår for Ejendomsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Ejendomsforsikring"

Transkript

1 Vilkår for Ejendomsforsikring DF Juni 2011

2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om jer. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-/CVR-nummer og jeres forsikringer. Hvis I ønsker at se disse oplysninger, kan I blot skrive til: Danske Forsikring Borupvang Ballerup Hvis I ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan I blot skrive til samme adresse. Vi skal informere jer om, at oplysninger om jeres kundeforhold bliver registreret centralt i Danske Forsikring. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Danske Forsikrings medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Danske Forsikring benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til jer, hvis vi har registreret jeres CPR-/CVR-nummer. Ordforklaring Ordforklaringen er en del af vilkårene. Ord og begreber markeret med en * er forklaret i DF Nogle forsikringer kan have yderligere ordforklaring. 2

3 Indholdsfortegnelse Fællesvilkår Hvad er omfattet? Hvad er omfattet med særlige beløb? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvordan fastsættes forsikringssummen? Hvilke udgifter dækker forsikringen ud over den direkte skade? Hvilke udgifter er ikke dækket? Skadeopgørelse Hvordan erstatter vi? Brand Hvad er omfattet? Hvilke skader er dækket, og hvilke skader er ikke dækket? El-skade Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket? Hvilke skader er ikke dækket? Skadeopgørelse Storm og nedbør Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket, og hvilke skader er ikke dækket? Udstrømning af vand Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Indbrud Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket, og hvilke skader er ikke dækket? Svamp Hvad er omfattet? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket? Hvilke skader er ikke dækket? Hvordan fastsættes forsikringssummen? Skadeopgørelse Insekt Hvad er omfattet? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket? Hvilke skader er ikke dækket? Hvordan fastsættes forsikringssummen? Skadeopgørelse Side 3

4 30500 Rørskade Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader/udgifter er dækket? Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Skadeopgørelse Stikledning Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader/udgifter er dækket? Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Skadeopgørelse Glas Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader/udgifter er dækket? Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Skadeopgørelse Sanitet Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader/udgifter er dækket? Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Skadeopgørelse Hærværk Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader/udgifter er dækket? Hvilke skader/udgifter er ikke dækket? Forsikringssum* Skadeopgørelse Pludselig skade Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket? Hvilke skader er ikke dækket? Skadeopgørelse Jordskade Hvad er omfattet? Hvad er omfattet med særlige beløb? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvilke udgifter og omkostninger er dækket? Hvilke udgifter og omkostninger er ikke dækket? Omstilling af låse Hvilke udgifter er dækket? Hvordan erstatter vi?

5 30853 Hvilke betingelser gælder for dækning? Skadeopgørelse Udvidelse for beboelsesejendom Forsikring for legepladsredskaber Forsikring mod skader som følge af lovlig indtrængen Renovering efter dødsfald Merforbrug af vand Opmagasinering af indbo Genhusning Underforsikring Mindre byggeprojekter CTS-anlæg og styringsanlæg til vaskerier Vandskade Lejers bygninger og bygningsindretninger Ubenyttede bygninger Nøgler/omstilling af låse Containere Ny-, til- og/eller ombygning Hvad er omfattet? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvad er ikke omfattet? Hvilke skader er dækket, og hvilke skader er ikke dækket? Skadeopgørelse Restværdi Hvad er restværdi*, og hvornår kan den bruges? Betingelse Erstatningsopgørelse Huslejetab Hvilke tab bliver erstattet? Hvilke tab bliver ikke erstattet? Dækningsperiode Forsikringssum Skadeopgørelse Oprydning Hvilke udgifter er dækket? Forsikringssum Hvilke udgifter er ikke dækket? Lovliggørelse Hvilke udgifter er dækket? Hvilke betingelser gælder for dækning? Hvilke udgifter er ikke dækket? Forsikringssum Skadeopgørelse

6 30001 Fællesvilkår Fællesvilkår for Brand, Storm og nedbør, Udstrømning af vand, Indbrud, Svamp, Insekt, Pludselig skade og Ny-, til- og/eller ombygning Hvad er omfattet? Bygninger og anlæg som er nævnt i forsikringsaftalen Fundamenter til de forsikrede bygninger og anlæg indtil én meters dybde under jordlinjen eller under kældergulvet Hvis forsikringstageren ejer følgende, er det også omfattet af forsikringen: Faste el-installationer, herunder: Stikledninger og hovedtavler Lysinstallationer, herunder faste armaturer og lamper fastmonteret på bygning Kraftinstallationer frem til styretavle/motorværn. Se Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig karakter, herunder: Gas- og vandinstallationer Anlæg til opvarmning, køling og ventilation af lokaler Elevatorer, sanitets- og kloakanlæg Vaskeanlæg* og hårde hvidevarer Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til eller lagt på et underlag, der ikke bliver betragtet som færdigt gulv * Anlæg til brand- og tyverisikring af bygning eller afsnit heraf samt bygningsovervågningsanlæg* (CTS-anlæg*) Flagstænger, fritstående lamper til belysning af bygning, parkering og adgangsveje, antenner, gårdbelægninger, grundvandspumper, tårn- og facadeure og hegn* Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygning, men kun for håndværksmæssig værdi * Andet sædvanligt tilbehør og materiel *, der kun bliver brugt til drift af ejendommen Haveanlæg* mod direkte brandskade i det omfang udgifterne ikke kan kræves betalt af det offentlige Haveanlæg* mod skade, som er en følge af en skade, der er dækket under 30200, 30250, 30280, 30400, 30450, eller Se også 30110, 30210, 30255, og Hvad er omfattet med særlige beløb? Følgende punkter vil blive erstattet efter førsterisiko* princippet indtil kr. (2010), hvis der ikke er nævnt et andet beløb i forsikringsaftalen: Vægmalerier, relieffer og udvendig udsmykning på bygningen. Se Andet sædvanligt tilbehør og materiel *, der kun bliver brugt til drift af ejendommen. Se Udgift til retablering af haveanlæg*. Se og

7 30030 Hvilke betingelser gælder for dækning? Udendørs videokameraer til sikring og overvågning skal været sikret forsvarligt mod hærværk* Hvad er ikke omfattet? Ting, der normalt er omfattet af en løsøreforsikring Løse armaturer/ophængte lamper, lysreklamer, lysskilte og lyskilder, fx pærer og lysstofrør Styretavler, motorværn og kraftinstallationer mellem styretavle/motorværn og maskiner/produktionsanlæg PC er, computere og styringsanlæg til bygningsovervågningsanlæg* Vindmøller Levende hegn* Rede penge og pengerepræsentativer* Udstyr, der hører til driften af erhvervsvirksomhed i ejendommen. Det kan for eksempel være: Antenneanlæg Kranskinner Fundamenter for maskiner Pc-netværk Reklameskilte Udsugningsanlæg og tilhørende skorstene Ventilation i edb-rum Se også 30402, og Hvordan fastsættes forsikringssummen? Nyværdiforsikring Der skal ikke fastsættes nogen forsikringssum* Det forsikrede bliver dækket med værdi som nyt Dagsværdiforsikring Der skal ikke fastsættes nogen forsikringssum* Det forsikrede bliver dækket med værdi som nyt med fradrag for værdiforringelse som følge af slid og alder Sumforsikring Forsikringssum* skal fastsættes, så den svarer til det forsikredes værdi som nyt med fradrag for værdiforringelse som følge af slid, alder og andre forhold og med tillæg for oprydning* og forurening*. 7

8 Hvis der bliver valgt en mindre sum for brandforsikring, forudsætter det samtykke fra ejendommens panthavere og andre med tinglyste rettigheder Førsterisikoforsikring Forsikringssum* kan fastsættes til et mindre beløb end det forsikredes værdi som nyt. Hvis der bliver valgt en mindre sum for brandforsikring, forudsætter det samtykke fra ejendommens panthavere og andre med tinglyste rettigheder Hvilke udgifter dækker forsikringen ud over den direkte skade? Redning og bevaring Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en skade, der dækkes af forsikringen Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) Ved istandsættelse eller genopførelse erstatter vi også forøgede byggeudgifter, som skyldes krav stillet af bygnings- og brandmyndighederne, se Lovliggørelse Hvilke udgifter er ikke dækket? Jordskade Udgift til opgravning, oprydning*, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft, medmindre der er oprettet dækning for jordskade ifølge forsikringsaftalen Kosmetiske skader Udgift til udbedring af: Beskadigelse af kosmetisk art Farveforskelle mellem erstattede dele og det resterende Skadeopgørelse Fælles for til Skaden bliver opgjort på grundlag af det beløb, som det på skadetidspunktet vil koste at genopføre, reparere eller genanskaffe det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted Ved prisansættelsen benytter vi ikke priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet Ved skadeopgørelse tager vi hensyn til ændring af byggepriser inden for en normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet Forsikringssummer*, nævnt i er højeste erstatning for hver skade Sammenbyggede bygninger For sammenbyggede bygninger gælder, - at den adskillende mur hører til den først opførte bygning - at ved bygninger, som er opført samtidig, hører den adskillende mur til den bygning, der er højest - at ved bygninger, som er opført samtidig, og som er lige høje, hører den adskillende mur til den bygning, der er nævnt først i forsikringsaftalen. 8

9 30082 Nyværdiforsikring Var det beskadigede som følge af slid og alder før skaden værdiforringet med mere end 30% af nyværdien, erstatter vi i forhold til værdiforringelsen Dagsværdiforsikring Vi opgør skaden med fradrag for værdiforringelse som følge af slid og alder Ved erstatning til opførelse af bygning(er) andre steder i Danmark eller kontanterstatning erstatter vi som beskrevet i Sumforsikring Vi opgør skaden med fradrag for værdiforringelse som følge af slid og alder Erstatningen for hver bygning/anlæg kan ikke overstige forsikringssummen*. Er forsikringssummen* mindre end dagsværdien af det forsikrede, er der underforsikring*, og skaden vil blive erstattet forholdsmæssigt Førsterisikoforsikring Var det beskadigede som følge af slid og alder før skaden værdiforringet med mere end 30% af nyværdien, erstatter vi i forhold til værdiforringelsen Erstatningen for hver bygning/anlæg kan ikke overstige forsikringssummen*. Vi gør ikke underforsikring* gældende Fælles for til Brugbare bygningsrester Hvis offentlige myndigheder, før skadetidspunktet, har stillet krav, der forhindrer genopførelse af en beskadiget bygning, erstatter vi tillige brugbare bygningsrester Det er en forudsætning for erstatning, - at dispensation fra myndighedernes krav ikke har kunnet opnås - at bygningens skadeprocent* er mindst Hvis resterne kan bruges igen, trækker vi deres værdi fra i erstatningen Forladte bygninger For bygninger, der henligger forladt, erstatter vi med fradrag for værdiforringelse som følge af slid, alder og nedsat anvendelighed * Bygninger som er bestemt til nedrivning For bygninger, som før skaden var bestemt til nedrivning, erstatter vi med materiale værdien med fradrag af nedrivningsomkostninger. Var nedrivning ikke umiddelbart forestående, erstatter vi også for afsavn. Den samlede erstatning kan ikke overstige det beløb, som erstatningen ville være, hvis den var blevet gjort op efter reglerne i Haveanlæg* Vi erstatter udgifter til retablering af haveanlæg*. Se og Beplantning erstatter vi med udgifter til nyplantning*. Erstatningen bortfalder, hvis retablering ikke finder sted Hvordan erstatter vi? Erstatning til reparation eller genopførelse Vi betaler erstatning, når det beskadigede er repareret eller genopført Opførelse andre steder eller kontanterstatning Erstatningen kan bruges til opførelse af bygning(er) andre steder i Danmark eller udbetales kontant. Forøgede omkostninger som følge heraf erstatter vi ikke. 9

10 Ved opførelse af bygning(er) andre steder gælder, at hvis det beskadigede som følge af slid, alder, nedsat anvendelighed * og andre omstændigheder *, før skaden var værdiforringet med mere end 30% af nyværdien, erstatter vi i forhold til værdiforringelsen Ved kontanterstatning gør vi fradrag i erstatningen for værdiforringelse på skadetidspunktet som følge af slid, alder, nedsat anvendelighed * og andre omstændigheder * Kontanterstatning kan ikke overstige bygningens handelsværdi umiddelbart før skaden Opførelse andre steder eller kontanterstatning forudsætter samtykke fra ejendommens panthavere og andre med tinglyste rettigheder Selvrisiko* En eventuel selvrisiko* står i forsikringsaftalen. 10

11 30100 Brand Gælder kun for de bygninger, som dækningen er oprettet for ifølge forsikringsaftalen Hvad er omfattet? Se Antenner inklusive lovlig mast* samt bredbåndsforbindelser, ADSL eller lignende netværk til privat brug Forsikringen omfatter ikke: Switche/omskiftere, bokse og lignende i separat teknikrum. (Bliver betragtet som løsøregenstande.) Udstyr som er ejet af andre end forsikringstageren, fx en lejer- eller antenneforening/-lav Gårdbelægning Hvilke skader er dækket, og hvilke skader er ikke dækket? Fælles for dækker vi: Skade direkte på det forsikrede Forsikrede ting, der bortkommer under en skade, der er dækket af forsikringen Forsikringen dækker ikke: Kortslutning* Overspænding*/induktion* eller elektriske fænomener i øvrigt Brand* (ildsvåde)* Forsikringen dækker ikke: Skade, der ikke anses som brandskade, som for eksempel svidning, forkulning, overophedning eller smeltning* Smeltning* som følge af gløder fra tobaksrygning, pejs eller lignende, hvis bygningsdelene er imprægneret mod brand Forsikringen dækker ikke: Smeltning* af bygningsdele, der ikke er imprægneret mod brand Lynnedslag* herunder overspænding*/induktion* eller andre elektriske fænomener, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede Eksplosion* Sprængning* af dampkedler og højtrykskogekar/autoklaver Forsikringen dækker ikke: Skade som følge af sønderrivning af andre årsager, fx materialesvigt eller påvirkning af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk Tørkogning af forskriftmæssigt indrettede kedler, der kun bliver brugt til rumopvarmning af beboelses- eller kontorbygninger eller har en maksimal indfyringseffekt på kcal/h (120 kw) og overvejende bruges til rumopvarmning Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted * til rumopvarmning. 11

12 30129 Nedstyrtning af luftfartøjer eller ting fra luftfartøjer Forsikringen dækker ikke: Skade, som følge af medførte sprængstoffer Slukning m.m. det vil sige skade som sker i forbindelse med slukning af brand*, herunder også udgifter til: Nedrivning Forsvarlige og rimelige tiltag for at begrænse skade Forsvarlige og rimelige tiltag for at forebygge skade Vilkår for bygningsbrandforsikring som ikke kan fraviges Danske Forsikring kan ikke med retsvirkning fravige de minimumsbetingelser for bygningsbrandforsikring, som Finanstilsynet har fastsat, hvis de er til ugunst for forsikringstageren og/eller for de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 12

13 30150 El-skade Gælder kun for de bygninger, som dækningen er oprettet for ifølge forsikringsaftalen Hvad er omfattet? Følgende faste stærkstrømsinstallationer: Stikledninger og hovedtavler Lysinstallation, herunder faste armaturer Kraftinstallation frem til styretavle/motorværn Styretavle og motorværn er også omfattet, hvis de hører til de ting, der er nævnt i Faste brugsgenstande, herunder: Motorer, der indgår i gas- og vandinstallationer Elradiatorer, elvarmekabler og motorer, der indgår i rumtemperatur- og ventilationsanlæg Elevatormotorer Motorer, der indgår i sanitets- og kloakanlæg, herunder grundvandspumper Varmelegemer og motorer i hårde hvidevarer Elektriske og elektroniske overvågnings- og styringsanlæg Hvilke betingelser gælder for dækning? Se og Hvad er ikke omfattet? Ting, der normalt er omfattet af en løsøreforsikring Lamper, lysreklamer, lysskilte og lyskilder som for eksempel pærer og lysstofrør Styretavle, motorværn og kraftinstallationer mellem styretavle/motorværn og maskiner/produktionsanlæg Vindmøller Transformere, ensrettere og omformere med effekter over 20 kw for hver ting (27 HK for hver ting) Antenneanlæg Pc-netværk Udstyr, der knytter sig til driften af erhvervsvirksomhed i ejendommen, fx: Reklameskilte Udsugningsanlæg og tilhørende skorstene Ventilation i edb-rum Ting, der er forsikret mod el-skader ved edb- og svagstrømsforsikring, maskinforsikring eller anden forsikring, der dækker el-skader. 13

14 30170 Hvilke skader er dækket? Direkte, fysisk konstaterbar skade som følge af kortslutning*, overspænding* og induktion*, herunder lynskader, der ikke dækkes af brandforsikringen i Udgifter til redning og bevaring af det forsikrede Hvilke skader er ikke dækket? Skade som følge af: Brug af installation i strid med stærkstrømsreglementet Fejlkonstruktion, fejlmontering eller mekanisk ødelæggelse Mangelfuld* vedligeholdelse, slid eller tæring af det beskadigede Skade, der sker i forbindelse med: Montering, demontering eller reparation af det forsikrede Montering, demontering eller reparation af installationer, der er forbundet med det forsikrede Skade, der er dækket af: Garanti, vedligeholdelseskontrakt eller serviceabonnement Skadeopgørelse Stærkstrømsinstallationer og brugsgenstande erstattes efter samme regler, som gælder for den bygning, de tilhører. Se Danske Forsikring kan erstatte skaden ved udbetaling af et kontant beløb, som svarer til værdien af det beskadigede umiddelbart før skaden En eventuel selvrisiko* står i forsikringsaftalen. 14

15 30200 Storm og nedbør Gælder kun for de bygninger, som dækningen er oprettet for ifølge forsikringsaftalen Hvad er omfattet? Se Antenner inklusive lovlig mast* samt bredbåndsforbindelser, ADSL eller lignende netværk, til privat brug Hvad er ikke omfattet? Switche/omskiftere, bokse og lignende i separat teknikrum. (Bliver betragtet som løsøregenstande.) Udstyr ejet af andre end forsikringstageren, fx en lejer- eller antenneforening/-lav Hvilke betingelser gælder for dækning? Se og Endvidere følgende: For gælder, at den opståede skade ikke må kunne henføres helt eller delvis til det forsikredes: Mangelfulde* vedligeholdelse Slid Overbelastning Fejlkonstruktion Fejlmontering Anden fejl ved fremstilling eller opførelse Manglende opfyldelse af byggelovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil Hvad er ikke omfattet? Se Endvidere følgende: Bygninger og anlæg, der er opført uden forsvarligt fundament* Bygningsdele og installationer, der hører til bygninger nævnt i Telte, boble- og presenningshaller Baldakiner, halvtage, solafskærmning, markiser og overdækninger Vindmøller Projektører og skilte Glas Ruder af erstatningsmateriale for glas i vægge, døre og porte Oplukkelige ovenlys Hvilke skader er dækket, og hvilke skader er ikke dækket? Fælles for dækker vi: Skade direkte på det forsikrede Forsikrede ting, der bortkommer under en skade, der er dækket af forsikringen. 15

16 30242 Storm* Skade forårsaget af storm* herunder skypumpe* Skade forårsaget af ting, der under påvirkning af storm* udefra vælter eller styrter ned i bygningen Nedbørsskade som umiddelbar følge af en skade, der er dækket ved eller Forsikringen dækker ikke: Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Snetryk Skade ved snetryk Sky- og tøbrud Skade forårsaget af vand, der under voldsomt skybrud * eller under voldsomt tøbrud * ikke kan få normalt afløb, eller stiger op gennem afløbsledningerne og derved oversvømmer forsikringsstedet Forsikringen dækker ikke: Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Skade forårsaget af vand fra tagrender, tagbrønde eller nedløbsrør Skade forårsaget af nedbør eller smeltevand, som trænger igennem utætheder eller åbninger, og som ikke er en umiddelbar følge af en skade, der er dækket af forsikringen Skade forårsaget af tilstoppede eller underdimensionerede afløb Frostsprængning Frostsprængning, som følge af tilfældigt svigt i varmeforsyningen af: Røranlæg, der tilfører bygningerne vand Røranlæg, der indgår i bygningernes indvendige vand- og sanitetsinstallationer Centralvarme og varmtvandsanlæg og dertil hørende kedler og beholdere, pumper, målere, radiatorer, toiletkummer og toiletcisterner Frostsprængning i udlejede lokaler, selvom der ikke er tale om tilfældigt svigt i varmeforsyningen Forsikringen dækker ikke: Udgift til optøning Frostsprængning i bygninger eller lokaler, der henligger forladt eller ubenyttet Frostsprængning af tagrender, nedløbsrør, murværk og beton Frostskade på udendørs springvand, svømmebassiner og tilhørende installationer Haglnedslag Brud på bygningsdele som følge af haglnedslag. 16

17 30250 Udstrømning af vand Gælder kun for de bygninger, som dækningen er oprettet for ifølge forsikringsaftalen Hvad er omfattet? Se Hvilke betingelser gælder for dækning? Se og Endvidere følgende: For gælder, at den opståede skade ikke må kunne henføres helt eller delvis til det forsikredes: Mangelfulde* vedligeholdelse Slid Overbelastning Fejlkonstruktion Fejlmontering Anden fejl ved fremstilling eller opførelse Manglende opfyldelse af byggelovgivningens regler, når årsagen til skaden kan henføres hertil For gælder, at grundvandspumpens funktion bliver overvåget af et alarmanlæg at der er etableret udrykningsaftale ved alarm at alarmanlægget fungerer ved såvel lokal signalafgivning som ved alarmtransmission til kontrolcentral med tilknyttet udrykningsservice at der på forsikringsstedet er en funktionsdygtig reservepumpe med fuld kapacitet Hvad er ikke omfattet? Se Endvidere følgende: Bygninger og anlæg, der er opført uden forsvarligt fundament* Bygningsdele og installationer, der hører til bygninger nævnt i Telte, boble- og presenningshaller Baldakiner, halvtage, solafskærmning, markiser og overdækninger Vindmøller Projektører og skilte Glas Ruder af erstatningsmateriale for glas i vægge, døre og porte Oplukkelige ovenlys. 17

18 30270 Hvilke skader er dækket og hvilke skader er ikke dækket? Fælles for dækker vi: Skade direkte på det forsikrede Forsikrede ting, der bortkommer under en skade, der er dækket af forsikringen Udstrømning af vand, olie eller kølevæske Skade forårsaget af vand, olie og kølevæske, der tilfældigt strømmer ud fra: Røranlæg og dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg Vand-, varme- og sanitetsinstallationer Akvarier, vandsenge og beholdere på 20 liter eller mere Skade sket ved udsivning af vand og olie fra skjulte vand-, varme- og sanitetsinstallationer i bygninger Fælles for og 30273: Forsikringen dækker ikke: Råd- og svampeskade Udgifter til reparation af røranlæg og tilhørende isoleringsmateriale samt hermed forbundne udgifter til retablering af bygningsdele Udgifter til konstatering af skadeårsag samt hermed forbundne udgifter til retablering af bygningsdele Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Skade forårsaget af vand fra tagrender, tagbrønde eller nedløbsrør Skade forårsaget af nedbør eller smeltevand, som trænger igennem utætheder eller åbninger og som ikke er en umiddelbar følge af en skade, der er dækket af forsikringen Skade som følge af kondens Skade som følge af påfyldning af eller aftapning fra olietank, køle- og fryseanlæg, akvarier, vandsenge og beholdere Skade opstået i forbindelse med bygge- og reparationsarbejde, herunder reparation eller ændring af rør- og varmeanlæg, uanset hvem der udfører arbejdet Vandskade som følge af en frostsprængning, der er dækket af forsikringen. Se Forsikringen dækker ikke: Vandskade, som følge af frostsprængning, der ikke er dækket af forsikringen. Se Opstigning af vand Skade forårsaget af opstigende grundvand, som følge af svigt af grundvandspumpe Forsikringen dækker ikke: Skade forårsaget af opstigende kloakvand Skade forårsaget af opstigende grundvand, hvis der ikke er grundvandspumpe. Se

19 30280 Indbrud Gælder kun for de bygninger, som dækningen er oprettet for ifølge forsikringsaftalen Hvad er omfattet? Se Hvilke betingelser gælder for dækning? Se Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Hvad er ikke omfattet? Se Endvidere følgende: Bygninger og anlæg, der er opført uden forsvarligt fundament* Bygningsdele og installationer, der hører til bygninger nævnt i Telte, boble- og presenningshaller Baldakiner, halvtage, solafskærmning, markiser og overdækninger Vindmøller Projektører og skilte Glas Ruder af erstatningsmateriale for glas i vægge, døre og porte Oplukkelige ovenlys Hvilke skader er dækket, og hvilke skader er ikke dækket? Indbrudstyveri* Indbrudstyveri* eller forsøg på det, samt hærværk* på det forsikrede i direkte forbindelse hermed Nedbørsskade, der opstår som umiddelbar følge af en indbrudstyveriskade, som er dækket Forsikringen dækker ikke: Skade på bygninger eller lokaler, der henligger forladt eller ubenyttet. 19

20 30400 Svamp Gælder kun for de bygninger, som dækningen er oprettet for ifølge forsikringsaftalen Hvad er omfattet? Se Hvad er ikke omfattet? Se Endvidere følgende: Bygninger og anlæg, der er opført uden forsvarligt fundament* Bygningsdele og installationer, der hører til bygninger nævnt i Åbne trækonstruktioner, som er udsat for vejr og vind, f.eks. udvendige trapper, verandaer, terrasser, altaner, balkoner, svalegange, solafskærmninger, pergolaer, plankeværker og stakitter Alle bygningsdele i kælderlokaler* under det niveau, der dannes af stueetagens gulve/gulvbjælkelag Skjult bindingsværk i ydermure Haveanlæg* Hvilke skader er dækket? Skade direkte på det forsikrede: Skade ved angreb af træ- eller murødelæggende svampe, konstateret og anmeldt i forsikringstiden Hvis forsikringen ophører, fx på grund af ejerskifte, dækker vi skader, der bliver anmeldt indtil 3 måneder efter ophøret, medmindre der er oprettet en ny forsikring Hvilke skader er ikke dækket? Skade som følge af: Råd* Mangelfuld* vedligeholdelse Tilstopning af nødvendige ventilationsåbninger Materiale- eller konstruktionsfejl, herunder forkert udført isolering eller anden udførelsesfejl Hvordan fastsættes forsikringssummen? Bygninger opført før 1950: Se Hvis der ikke står andet i forsikringsaftalen, er forsikringssummen kr. pr. forsikringssted og pr. forsikringsår. Beløbet bliver ikke indeksreguleret Bygninger opført i 1950 eller senere: Se Skadeopgørelse Se Ved svampeskade betaler vi for udskiftning eller afstivning af det angrebne træværk, hvis dette er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne. 20

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom

Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 Udvidelse for beboelsesejendom Tillæg til Vilkår for Ejendomsforsikring for Industri 6565 Topdanmark Forsikring A/S Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 2

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Vilkår for. Ejendomsforsikring

Vilkår for. Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring 5469-9 Maj 2007 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring 5469-9 Januar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Vilkår 2 Bygning. 5469-7 Januar 1992. 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm

Vilkår 2 Bygning. 5469-7 Januar 1992. 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm Vilkår 2 Bygning 5469-7 Januar 1992 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er tegnet Brandforsikring 1 Hvad omfatter forsikringen 3 2 Hvilke skader er dækket

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010

Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010 Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om jer. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring

Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring Vilkår for Erhvervsløsøreforsikring 9905-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring Vilkår for Kombineret landbrug ygning 4873-3 November 1989 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning 4873-3 November 1989 Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Boligejendomme har mange særlige risici, og dem kan vi tilgodese med vores særlige bygningsforsikring, som er målrettet netop denne type bygninger. FAK 20190-3

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-3 August 1998 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Beboelse Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006 Bygningsforsikring Erhverv Forsikringsbetingelser 3360006 Gælder fra januar 2016 Indhold: Fællesbetingelser... 3 Risikobetingelser... 12 Bygningsbrand... 13 Elskade... 15 Anden bygningsbeskadigelse...

Læs mere

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen.

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Fællesbetingelser 1. 1.1 - Nyværdiforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Basis Bygningsbrandforsikring

Basis Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 302702 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 300104 Forsikringsbetingelser for Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for bygningsbrandforsikring

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 Når du har tegnet Husforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen for

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8 Forsikringsvilkår nr. 201.8 Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring Grønningen 1 Telefon 33 14 37 48 Gensidigt Gensidig 1270 København K Telefax 33 32 06 66 forsikringsselskab Hjemmeside: www.kab.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01 TotalErhverv Bygningsforsikring Forsikringsvilkår TE-BY-01 Indholdsfortegnelse Hvilke bygninger er dækket 1. Hvilke bygningsgenstande er dækket 2. Dækninger 3. Forsikringsformer 4. Særlige regler og sikkerhedsforeskrifter

Læs mere

Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker:

Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker: Dansk Mobil Køkken marts 2017 Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker: - Brandskade - Naturskade - Vandskade - Indbrudstyveri

Læs mere

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01 TotalErhverv Bygningsforsikring Forsikringsvilkår TE-BY-01 Indholdsfortegnelse Hvilke bygninger er dækket 1. Hvilke bygningsgenstande er dækket 2. Dækninger 3. Forsikringsformer 4. Særlige regler og sikkerhedsforeskrifter

Læs mere

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade Rønne. CVR: Erhvervsbygning

Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade Rønne.  CVR: Erhvervsbygning Vilkår Erhvervsbygning Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsbygning Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000 Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. EJ12 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Parcelhus forsikring

Parcelhus forsikring Parcelhus forsikring Almindelige forsikringsbestemmelser Parcelhus forsikring. 1. Generelt 10. Nyværdiforsikring 11. Hvem dækkes af forsikringen 2. Bygningsbeskadigelse 20. Hvilke skader genstande er dækket

Læs mere

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Andelsboligforeningen I. G. Smiths Alle 11-33 Att.: Wind Administration ApS Christians Brygge 28 02 1559 København V Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-2 Juni 1985 Indhold Et par ord om De- res fritidshusforsikring/bygning og om Topdanmarks privatpolice 5 Fælles vilkår 1. Hvem er sikret 6 2. Hvor dækkes 6 3. Præmiens

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 6606475 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Ændring gælder fra 1. oktober 2013 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Brobergsgade 7, 1427

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Villaforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning.

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning. Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

If tænker på miljøet. Vi tilbyder derfor elektroniske vilkår. Disse kan hentes fra If Login eller www.if.dk/vilkar sammen med koden nedenfor:

If tænker på miljøet. Vi tilbyder derfor elektroniske vilkår. Disse kan hentes fra If Login eller www.if.dk/vilkar sammen med koden nedenfor: E/F Strandbyhus Strandbygade 6-8 6700 Esbjerg Ændring i forsikringsaftalen SP872747 Vedlagt finder du ændringerne i virksomhedens forsikringsaftale Læs oversigten igennem for at sikre at ændringerne stemmer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300403 Forsikringsbetingelser for Svampeskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for svampeskadeforsikring

Læs mere

Vilkår for Fritidshus Bygning

Vilkår for Fritidshus Bygning Vilkår for Fritidshus Bygning 5342-6 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Bygningsforsikring Police: 649-120.408 (Ver.22) 21. november 2013 A/B Vanløsegaard Jernbane Alle 92 2720 Vanløse. Jyllingevej 39-57, 2720 Vanløse

Bygningsforsikring Police: 649-120.408 (Ver.22) 21. november 2013 A/B Vanløsegaard Jernbane Alle 92 2720 Vanløse. Jyllingevej 39-57, 2720 Vanløse Police A/B Vanløsegaard Jernbane Alle 92 2720 Vanløse Forsikringstager: Forsikringssted: Policen gælder fra: Policen gælder til: Præmie: Præmien forfalder: Aftale: A/B Vanløsegaard Jyllingevej 39-57, 2720

Læs mere

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret træ, der opfylder

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING 4 Hvilke

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshus

Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser nr. 13T8 Gælder fra 01.10.2013 TJM 509-2 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/22 Tjenestemændenes Forsikring

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING Ændret pr. 0.05.00 Pkt. Tekst Side nr. A B 4 5 6 C 4 D E F G 4 5 6 8 9 Hvem er sikret Bygningsforsikring Hvilke genstande er forsikret Hvilke skader erstattes Skadesopgørelse ved bygningsforsikring

Læs mere

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING DK-CAMP ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 Sidenr. 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader

Læs mere

Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre

Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00

Læs mere

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633 Codan Forsikring A/S Englandsgade 25 5000 Odense C G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk Tlf. 33 55 41 50 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk Kundeservice: http://kundeservice.codan.dk 17. september 2014

Læs mere

Forsikringsbetingelser BYGNING ERHVERV

Forsikringsbetingelser BYGNING ERHVERV Forsikringsbetingelser BYGNING ERHVERV VERSION 30-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bygning erhverv Indhold

Læs mere

Basis Bygningsvandskadeforsikring

Basis Bygningsvandskadeforsikring Betingelser nr. 304801 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsvandskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere