Ekspropriationsudvalget ekspropriations- og taksationsprocessen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekspropriationsudvalget ekspropriations- og taksationsprocessen"

Transkript

1 Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del - Bilag 289 Offentligt Ekspropriationsudvalget ekspropriations- og taksationsprocessen Helle Tegner Anker

2 19/03/ Ekspropriationsudvalget overvejelser vedr. ekspropriations- og taksationsprocesserne Ekspropriations- og taksationsprocesserne er komplekse og vanskelige at gennemskue for borgerne Forenkling af klagesystemet, herunder kortere sagsbehandlingstider kan forbedre retssikkerheden En samlet ekspropriationslov kan gøre systemet mere overskueligt, herunder sproglig modernisering Behov for grundige overvejelser vedrørende (kommunale) ekspropriationssager generelt (ikke kun planloven)

3 19/03/ Ekspropriationsudvalget - anbefalinger 1. Kodificere i planlovens 47, at kun ekspropriation til fordel for almene samfundsinteresser 2. Generel redegørelse vedrørende ekspropriation i lokalplaner 3. Tidlig inddragelse af berørte borgere 4. Solnedgangsklausul på 5 år fra offentliggørelse af lokalplan til ekspropriationsbeslutning 5. Enstrenget klagesystem 6. Samle processuelle regler for kommunal hhv. statslig ekspropriation i én lov lovforberedende arbejde 7. Skriftlig vejledning til kommunerne om ekspropriation efter planloven 8. Mulighed for passende godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand i (kommunale) ekspropriationssager

4 Den nuværende proces for ekspropriation efter planloven 19/03/2019 4

5 Udvalgets anbefaling vedr. klagesystem (nr. 5) Samtidighed, ensartethed, faglighed og forudsigelighed Model 1: enstrenget klagesystem (anbefales): 1. instans: kommunen (ekspropriationsindgrebet) + ekspropriationskommission (erstatning) 2. instans: én administrativ klageinstans OBS: sektor-instans eller taksationsinstans? Model 2: tostrenget 1. instans: kommunen (ekspropriationsindgrebet) + ekspropriationskommission (erstatning) 2. instans: adm. klageinstans (ekspropriationsindgrebet) + (over- )taksationskommission (erstatning) NB: Behov for samlede overvejelser vedrørende håndtering af (kommunale) ekspropriationssager generelt

6 Enstrenget klageproces for (kommunal) ekspropriation

7 19/03/ Klageproces for statslig ekspropriation (nugældende regler) Ekspropriationskommission: Ekspropriationsbeslutning Erstatning kendelse, hvis forslag afvises Ingen administrativ klageinstans Evt. domstolsprøvelse Ekspropriationskommission: Taksationskommission (taksationsforretning) Evt. domstolsprøvelse

8 19/03/ Kommissionernes sammensætning.. Kommunal ekspropriation Taksationskommission 15 (kommunale) taksationskommissioner 1 formand 2 kommunalt udpegede medl. Statslig ekspropriation: Ekspropriationskommission 2 kommissioner/kommissariater (Jylland hhv. Øerne) Kommissarius (formand) 2 statsligt udpegede medl. 2 kommunalt udpegede medl. Overtaksationskommission 7 overtaksationskommissioner 1 formand 2 statsligt udpegede medl. 2 kommunalt udpegede medl. Taksationssekretariatet Taksationskommission 3 (statslige) taksationskommissioner 1 formand 2 statsligt udpegede medl. 2 kommunalt udpegede medl. Taksationssekretariatet

9 Udvalgets anbefaling vedr. samlet ekspropriationsproceslov (nr. 6) Samlet proceslov for kommunal og statslig ekspropriation Ensartet, overskuelig, koordineret og tidsmæssigt kortere proces Fastholde fysisk besigtigelse! Sproglig modernisering Igangsætte lovforberedende arbejde!

10 19/03/ Overvejelser.. Enstrenget eller tostrenget klagemodel? Vanskeligt at sikre en helt enstrenget model Hvilken klageinstans kan håndtere alle typer af (kommunale) ekspropriationssager og hvilken ekspertise? Sektorinstans (ex. Planklagenævnet, Miljø- og Fødevareklagenævnet, Transportministeriet) eller Ekspropriations-/taksationsinstans? NB: også taksationssager, der ikke handler om ekspropriation, f.eks. vandløbsloven, vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven Samlet ekspropriationsproceslov Forskellige processer for kommunale henholdsvis statslige ekspropriationer? Kræver grundige overvejelser!!!

Vejen i Vejen og andet nyt om ekspropriation. Vejforum 2018 Partner, advokat Hanne Mølbeck (A9)

Vejen i Vejen og andet nyt om ekspropriation. Vejforum 2018 Partner, advokat Hanne Mølbeck (A9) Vejen i Vejen og andet nyt om ekspropriation Vejforum 2018 Partner, advokat Hanne Mølbeck (A9) Aktuelle emner 2 1. Vejen i Vejen 2. Ekspropriation til ledninger 3. Erstatning - fradrag for fordele 4. Borgernes

Læs mere

Vandløbssager i den kommunale taksationskommission

Vandløbssager i den kommunale taksationskommission Vandløbssager i den kommunale taksationskommission i en retlig belysning Vibe Thimgaard Knoop Vibe Thimgaard Knoop Vandløbssager i den kommunale taksationskommission i en retlig belysning 1. udgave/1.

Læs mere

EKSPROPRIATION EFTER PLANLOVEN

EKSPROPRIATION EFTER PLANLOVEN Betænkning om EKSPROPRIATION EFTER PLANLOVEN Afgivet af Ekspropriationsudvalget Betænkning nr. 1569 Betænkning om ekspropriation efter planloven Afgivet af Ekspropriationsudvalget Betænkning nr. 1569 Juni

Læs mere

Den lovgivningsmæssige ramme for miljøkrav og nabohensyn ved indfasning af F-35 på Flyvestation Skrydstrup

Den lovgivningsmæssige ramme for miljøkrav og nabohensyn ved indfasning af F-35 på Flyvestation Skrydstrup Borgermøde den 27. september 2018 om indfasning af F-35 på Flyvestation Skrydstrup Den lovgivningsmæssige ramme for miljøkrav og nabohensyn ved indfasning af F-35 på Flyvestation Skrydstrup v/ professor

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom samt lov om offentlige veje m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom samt lov om offentlige veje m.v. Lovforslag nr. L 21 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af transport- og bygningsministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende

Læs mere

Juridiske udfordringer i ekspropriationssager anno 2019

Juridiske udfordringer i ekspropriationssager anno 2019 Juridiske udfordringer i ekspropriationssager anno 2019 LANDINSPEKTØRERNES FAGLIGE MØDE NYBORG STRAND 6. FEBRUAR 2019 Lektor, dr.jur. Frederik Waage Advokatbeskikkelse 2010. Bestalling deponeret. Doktorafhandling

Læs mere

Overprøvning og kontrol i dansk miljøforvaltning. Helle Tegner Anker

Overprøvning og kontrol i dansk miljøforvaltning. Helle Tegner Anker Overprøvning og kontrol i dansk miljøforvaltning Helle Tegner Anker hta@ifro.ku.dk 09/10/2018 2 Oversigt Overprøvning og kontrol i Danmark Administrative klagenævn i dansk miljø- og planlovgivning baggrund

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

Lov om offentlige veje m.v.

Lov om offentlige veje m.v. Lov om offentlige veje m.v. Nr. 1520 af 27. december 2014 Transportministeriet LF 20 14/15 Kapitel 10 Ekspropriation og taksation Ekspropriationsmyndigheder 94. Ekspropriation til kommunale vejanlæg sker

Læs mere

CYKELSTI THISTED HILLERSLEV. Borgermøde den 15. juni 2017

CYKELSTI THISTED HILLERSLEV. Borgermøde den 15. juni 2017 CYKELSTI THISTED HILLERSLEV Borgermøde den 15. juni 2017 DAGSORDEN Baggrunden for cykelstien Projektet Tidsplan Arealerhvervelse Spørgsmål BAGGRUNDEN FOR CYKELSTIEN Trafiksikkerhed og tryghed Vejens bredde

Læs mere

EKSPROPRIATION OG TAKSATION

EKSPROPRIATION OG TAKSATION L 2014-12-27 nr 1520 Offentlige veje m.v. Kapitel 10 EKSPROPRIATION OG TAKSATION Ekspropriationsmyndigheder 94 Ekspropriation til kommunale vejanlæg sker efter reglerne i dette kapitel. Transportministeren

Læs mere

Udskrift. forhandlingsprotokollen. for O V E R T A K S A T I O N S K O M M I S S I O N E N. For Århus og Holstebro. Forretning den 9.

Udskrift. forhandlingsprotokollen. for O V E R T A K S A T I O N S K O M M I S S I O N E N. For Århus og Holstebro. Forretning den 9. TS82101-00046 Udskrift af forhandlingsprotokollen for O V E R T A K S A T I O N S K O M M I S S I O N E N For Århus og Holstebro Forretning den 9. april 2018 Mandag den 9. april 2018, ca. kl. 10.20 samledes

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AP og AQ stillet af Folketingets Retsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AP og AQ stillet af Folketingets Retsudvalg Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 378 Offentligt J.nr. NST-101-00732 Den 29. marts 2012 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AP og AQ stillet af Folketingets Retsudvalg Spørgsmål AP Er det

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Torsdag den 5. marts 2014 kl. 9.30 samledes overtaksationskommissionen på pendlerpladsen ved Haverslev. Til stede

Læs mere

Udskrift. forhandlingsprotokollen. for O V E R T A K S A T I O N S K O M M I S S I O N E N. For Århus og Holstebro. Forretning den 9.

Udskrift. forhandlingsprotokollen. for O V E R T A K S A T I O N S K O M M I S S I O N E N. For Århus og Holstebro. Forretning den 9. TS82101-00045 Udskrift af forhandlingsprotokollen for O V E R T A K S A T I O N S K O M M I S S I O N E N For Århus og Holstebro Forretning den 9. april 2018 Mandag den 9. april 2018, kl. 10.00 samledes

Læs mere

7. december 2017 Sagsnr. TS Ejeren af matr.nr. 8a, 8l og 8m, Gyrstinge By, Gyrstinge. Beliggende: Bondebjergvej Ringsted.

7. december 2017 Sagsnr. TS Ejeren af matr.nr. 8a, 8l og 8m, Gyrstinge By, Gyrstinge. Beliggende: Bondebjergvej Ringsted. Kendelse 7. december 2017 Sagsnr. TS82001-00043 Ejeren af matr.nr. 8a, 8l og 8m, Gyrstinge By, Gyrstinge Beliggende: Bondebjergvej 7 4100 Ringsted mod Ringsted Kommune Sagen vedrører udmåling af ejerens

Læs mere

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013

NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED INFORMATIONSMØDE DEN 2. APRIL 2013 NIELS KORSGAARD PROJEKTLEDER - VEJDIREKTORATET PROGRAM Kl. 19.00-19.10: Velkomst v/ Projektleder Niels Korsgaard Kl. 19.10-19.20 : Procedurer

Læs mere

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Hvornår er lodsejer afgiftspligtig? Overordnede betingelser for afgiftspligt Der er tale

Læs mere

Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd. Informationsmøde den 25. august 2015

Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd. Informationsmøde den 25. august 2015 Tilslutningsanlæg 53 ved Skanderborg Syd Informationsmøde den 25. august 2015 Program Velkomst til mødet borgmester Jørgen Gaarde Præsentation af projekt Vejdirektoratet Påvirkning af trafik på Vroldvej

Læs mere

Ekspropriation i praksis

Ekspropriation i praksis Ekspropriation i praksis This page intentionally left blank Hanne Mølbeck & Jens Flensborg Ekspropriation i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Ekspropriation i praksis 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

TEKNIK & MILJØ '17 - EN VERDEN UDENFOR KL S ØNSKER TIL ORGANISERING OG FINANSIERING AF KYSTBESKYTTELSE KYSTBESKYTTELSE. Horsens, 25.

TEKNIK & MILJØ '17 - EN VERDEN UDENFOR KL S ØNSKER TIL ORGANISERING OG FINANSIERING AF KYSTBESKYTTELSE KYSTBESKYTTELSE. Horsens, 25. KL S ØNSKER TIL ORGANISERING OG FINANSIERING AF Horsens, 25. april 2017 Problemet Vandene stiger Vindene bliver kraftigere Større oversvømmelser Stærkere erosion Men få projekter for kystsikring, og lang

Læs mere

HØRING. Forslag til. Miljøministeriet

HØRING. Forslag til. Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen J.nr. BLS-300-00016 17. september 2009 HØRING Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Konsekvenser af lov om

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Ledninger og ekspropriation. Vejforum 2017 A8 Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun

Ledninger og ekspropriation. Vejforum 2017 A8 Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun Ledninger og ekspropriation Vejforum 2017 A8 Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun 2 Dagens emne Nye fremmede ledninger Ingen aftale Privat ejendom 1. Kan man ekspropriere? 2. Hvilke vilkår får ledningen?

Læs mere

HVAD SKER HVORNÅR - NÅR VI UDBYGGER STØRRE VEJE

HVAD SKER HVORNÅR - NÅR VI UDBYGGER STØRRE VEJE HVAD SKER HVORNÅR - NÅR VI UDBYGGER STØRRE VEJE UDGIVET AF Vejdirektoratet Marts 2013 ISBN 9788770603119 WEB ISBN 9788770603133 OPLAG 100 stk. NÅR VEJEN NÆR DIG SKAL UDBYGGES På de næste sider finder du

Læs mere

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev

Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev Ny motorvej Give- Billund-E20-Haderslev VVM-undersøgelse 26. juni 2017 Kolding Herreds Landbrugsforening Emner vi behandler i aften Generel præsentation af projektet og VVM-processen Erfaringer fra andre

Læs mere

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015

Tilslutningsanlægget ved Ødisvej. Borgermøde den 24. marts 2015 Tilslutningsanlægget ved Ødisvej Borgermøde den 24. marts 2015 Program Velkomst Udvalgsformand Knud Erik Langhoff, Kolding Kommune Projektgennemgang Projektleder Niels Koefoed, Vejdirektoratet Afdelingsleder

Læs mere

Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven)

Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven) Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven) Lov nr. 1520 om offentlige veje m.v. af 27. december 2014 Kapitel 10 Ekspropriation og taksation Ekspropriationsmyndigheder 94. Ekspropriation til kommunale

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af lov om offentlige veje (Vejloven)

Uddrag af bekendtgørelse af lov om offentlige veje (Vejloven) Uddrag af bekendtgørelse af lov om offentlige veje (Vejloven) Lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011 Kapitel 5 Ekspropriation og taksation Ekspropriation 43. Når almenvellet kræver det, kan vedkommende

Læs mere

Cityringen. Informationsmøde ved Nørrebroparken onsdag den 6. april 2011

Cityringen. Informationsmøde ved Nørrebroparken onsdag den 6. april 2011 l Cityringen Informationsmøde ved Nørrebroparken onsdag den 6. april 2011 Formål med mødet > At fortælle om ændring > At besvare jeres spørgsmål om Metro-arbejdet Informationsmøde 6. april 2011 Velkommen

Læs mere

Vedr. Vandreformens betydning for ekspropriation til spildevandsanlæg

Vedr. Vandreformens betydning for ekspropriation til spildevandsanlæg Notat Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10703 jfl@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13 54 27 05. januar

Læs mere

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet

Udkast til lovforslag om ny klagestruktur på skatteområdet Sendt pr. email til: juraogsamfundsøkonomi@skm.dk og andreas.larsen@skm.dk Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. februar 2013 Jour. nr.: 20-01-003-13 Ref: toc Direktør Torben

Læs mere

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Agenda I. Baggrund arbejdsgruppen om serviceeftersyn af det danske klagesystem for udbud II.

Læs mere

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG

U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG U D S K R I F T AF PROTOKOLLEN FOR OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN FOR NORDJYLLAND OG VIBORG Mandag den 14. november 2016 kl. 10.00 samledes overtaksationskommissionen ved Leopardvej 15, Thisted. Til stede

Læs mere

Peter Mortensen, professor, dr.jur., seniorjurist, Areal & Rettigheder

Peter Mortensen, professor, dr.jur., seniorjurist, Areal & Rettigheder Åben høring om perspektiverne i en Ring 5-motorvej og en ophævelse af transportkorridoren Transportkorridorer og borgeres retsstilling Peter Mortensen, professor, dr.jur., seniorjurist, Areal & Rettigheder

Læs mere

Jernbanen og ekspropriation

Jernbanen og ekspropriation Jernbanen og ekspropriation Ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen Ekspropriation på banen Thisted Hjørring Aalborg Frederikshavn Før byggeriet af nye jernbaneanlæg eller udvidelse af eksisterende

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE 1 PROGRAM Velkomst og orientering om mødets baggrund og dagens program, v/ Teamchef Ejendom & Jura, Brian Lambertsen Gennemgang af lovgrundlaget for ekspropriation af fast

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 430 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 430 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 430 Offentligt Notat 18.01.2018 Leopolds Rullegræs Banedanmark er blevet anmodet om redegørelse for syv punkter i henvendelse

Læs mere

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 28 km mellem Lyngby og Ishøj og er planlagt til at åbne i 2023/2024. Den vil køre på tværs

Læs mere

Udvalg, kommissioner, råd, nævn mv., som byrådet ifølge lovgivningen enten skal være repræsenteret i eller skal udpege repræsentanter til

Udvalg, kommissioner, råd, nævn mv., som byrådet ifølge lovgivningen enten skal være repræsenteret i eller skal udpege repræsentanter til Skema 1, som byrådet ifølge lovgivningen enten skal være repræsenteret i eller skal udpege repræsentanter til Når det i bemærkningsfeltet er anført, at udpegningen er lovbestemt, har kommunen udpegningspligt,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom

Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom LBK nr 1161 af 20/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 401-28 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1520

Læs mere

Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven)

Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven) Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven) Lov nr. 1520 om offentlige veje m.v. af 27. december 2014 Kapitel 5 Sikring af Vejanlæg Pålæg af byggelinjer 40. Vejmyndigheden kan pålægge vejbyggelinjer, når

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Den Sociale Retshjælp støtter en oversigt over ikkeproportionale sanktioner

Den Sociale Retshjælp støtter en oversigt over ikkeproportionale sanktioner Retsudvalget, Socialudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 492, SOU alm. del Bilag 238 Offentligt POSTADRESSE Postbox 5134 8100 Århus C FYSISK FREMMØDE Frederiks Allé 148, 1. sal 8000 Århus C KONTAKTOPLYSNINGER

Læs mere

Udvalg, kommissioner, råd, nævn mv., som byrådet ifølge lovgivningen enten skal være repræsenteret i eller skal udpege repræsentanter til

Udvalg, kommissioner, råd, nævn mv., som byrådet ifølge lovgivningen enten skal være repræsenteret i eller skal udpege repræsentanter til Skema 1 Udvalg, kommissioner,, som byrådet ifølge lovgivningen enten skal være repræsenteret i eller skal udpege repræsentanter til Når det i bemærkningsfeltet er anført, at udpegningen er lovbestemt,

Læs mere

Udvalg, kommissioner, råd, nævn mv., som byrådet ifølge lovgivningen enten skal være repræsenteret i eller skal udpege repræsentanter til

Udvalg, kommissioner, råd, nævn mv., som byrådet ifølge lovgivningen enten skal være repræsenteret i eller skal udpege repræsentanter til Skema 1 Udvalg, kommissioner,, som byrådet ifølge lovgivningen enten skal være repræsenteret i eller skal udpege repræsentanter til Når det i bemærkningsfeltet er anført, at udpegningen er lovbestemt,

Læs mere

KOMMUNERNE GENNEMFØRER FÆRRE EKSPROPRIATIONER TIL FORDEL FOR PRIVATE OG DET GLÆDER DANSKERNE

KOMMUNERNE GENNEMFØRER FÆRRE EKSPROPRIATIONER TIL FORDEL FOR PRIVATE OG DET GLÆDER DANSKERNE Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33 20. august 2013 KOMMUNERNE GENNEMFØRER FÆRRE EKSPROPRIATIONER TIL FORDEL FOR PRIVATE OG DET GLÆDER DANSKERNE CEPOS har

Læs mere

Rapport fra. Udvalget om forbedret information m.v. af borgere i forbindelse med gennemførelse af større anlægsarbejder.

Rapport fra. Udvalget om forbedret information m.v. af borgere i forbindelse med gennemførelse af større anlægsarbejder. Rapport fra Udvalget om forbedret information m.v. af borgere i forbindelse med gennemførelse af større anlægsarbejder April 1998 2 3 Indholdsfortegnelse: I. INDLEDNING... 5 II. UDVALGETS OVERVEJELSER

Læs mere

Aftale mellem Albertslund Kommune og Banedanmark

Aftale mellem Albertslund Kommune og Banedanmark Aftale på ekspropriationsvilkår mellem Banedanmark og om erstatning for arealer mv. på matr. nr. 84c Vallensbæk By, Vallensbæk og 120 Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke, lb. nr. 434 og 437 i forbindelse

Læs mere

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje Udgivet af Januar 2013 ISBN 9788770603089 WEB ISBN 9788770603102 oplag 250 stk. Når du får et stort vejanlæg som nabo På de næste sider finder du en tidsplan

Læs mere

Vejforum Ekspropriation

Vejforum Ekspropriation Vejforum Ekspropriation LE34 Rådgivning landinspektør Lars Emil Vindfeld Møller & landinspektør Thomas Normann Asmussen December 2011 Ekspropriation 1. Forventningsværdi arealer til vejanlæg Hvornår er

Læs mere

Vejledning til Vejloven

Vejledning til Vejloven Vejledning til Vejloven Ekspropriation December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Ekspropriation

Læs mere

forslag til styrket beskyttelse af ejendomsretten Af chefjurist henriette kinnunen

forslag til styrket beskyttelse af ejendomsretten Af chefjurist henriette kinnunen forslag til styrket beskyttelse af ejendomsretten Af chefjurist henriette kinnunen FORSLAG TIL STYRKELSE AF DEN PRIVATE EJENDOMSRET OG RETSSIKKERHEDSMÆSSIGE FORBEDRINGER VED EKSPROPRIATION Den private

Læs mere

ODENSE LETBANE. Orienteringsmøde for berørte borgere 5. september 2013

ODENSE LETBANE. Orienteringsmøde for berørte borgere 5. september 2013 ODENSE LETBANE Orienteringsmøde for berørte borgere 5. september 2013 PROGRAM Odense fra stor dansk by til dansk storby Velkommen /v. Anker Boye, Borgmester, Odense Kommune Planerne om Letbanen /v. Mogens

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

2 nye klagenævn: PKN og MFKN pr

2 nye klagenævn: PKN og MFKN pr Side 1 2 nye klagenævn: PKN og MFKN pr. 01-01-2017 Advokat Britta Moll Bown Tirsdag den 4. april 2017 Side 2 Planklagenævnet lov nr. 1658/2016 Baggrund Uafhængighed Sammensætning Formandskompetence Biintervention

Læs mere

Periode for udnævnelse formål. (formand)

Periode for udnævnelse formål. (formand) Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2008-09 PØU alm. del Svar på Spørgsmål 126 Offentligt 28. Udnævnelser Opgørelse over samtlige personer regeringen har udnævnt til bestyrelser, råd, nævn, tillidsposter og

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

Forslag til ny lov om offentlige vej og nyt om Gæsteprincippet

Forslag til ny lov om offentlige vej og nyt om Gæsteprincippet Forslag til ny lov om offentlige vej og nyt om Gæsteprincippet Da programmet blev fastlagt, håbede vi, at den nye lov var vedtaget inden dages indlæg. I stedet vil lovforslaget blive kommenteret specielt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Bekendtgørelse af lov om Natur- og Miljøklagenævnet LBK nr 1205 af 28/09/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, j.nr. 029-00510

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT

Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT samt SKM SKAT - 1 Omkostningsgodtgørelse - sagkyndig bistand efter klage- eller domstolssagens afslutning - L 42, FT 2014-15 samt SKM2014.816.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. Til 1 Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19 L 38 Bilag 11 Offentligt Udkast til ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om

Læs mere

MILJØ-OG FØDEVAREKLAGENÆVNET CHEFKONSULENT BRIAN BAK, BIOLOG SPECIALKONSULENT ANN JAKOBSEN, CAND.JUR.

MILJØ-OG FØDEVAREKLAGENÆVNET CHEFKONSULENT BRIAN BAK, BIOLOG SPECIALKONSULENT ANN JAKOBSEN, CAND.JUR. MILJØ-OG FØDEVAREKLAGENÆVNET CHEFKONSULENT BRIAN BAK, BIOLOG SPECIALKONSULENT ANN JAKOBSEN, CAND.JUR. HISTORIE Oprettet ved lov den 1. februar 2017 Sammenlægning af Natur- og Miljøklagenævnet og Klagecenter

Læs mere

Vejledning om reglerne for ekspropriation efter planloven. april Erhvervsstyrelsen

Vejledning om reglerne for ekspropriation efter planloven. april Erhvervsstyrelsen Vejledning om reglerne for ekspropriation efter planloven april 2019 Erhvervsstyrelsen Indhold FORORD 3 INDLEDNING 3 KAPITEL 1 KORT OM LOKALPLANER SOM GRUNDLAG FOR EKSPROPRIATION MV. 1.1. Krav til lokalplaner

Læs mere

Vores afgørelse Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere.

Vores afgørelse Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere. Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/15225-17 Side 1/8 Etablering af stianlæg mellem Græsted og Helsinge Jeres j. nr.: 806-0000105821 I brev

Læs mere

Kommunaldirektører og direktør i Region Hovedstaden

Kommunaldirektører og direktør i Region Hovedstaden Notat Emne: Fra: Til: Kopi til: Orientering om igangsættelse af ekspropriation og understøttende kommunikation Hovedstadens Letbane Kommunaldirektører og direktør i Region Hovedstaden Tekniske direktører

Læs mere

Cykelsti Hurup - Vestervig. Borgermøde den 11. juni 2015

Cykelsti Hurup - Vestervig. Borgermøde den 11. juni 2015 Cykelsti Hurup - Vestervig Borgermøde den 11. juni 2015 Dagsorden Baggrunden for cykelstien Projektet Tidsplan Økonomi Procedure ved åstedsforretning og ekspropriation Diskussion Baggrunden for cykelstien

Læs mere

Vedr.: Overtagelse og ekspropriation af arealer til regnvandshåndtering

Vedr.: Overtagelse og ekspropriation af arealer til regnvandshåndtering NOTAT DATO: 27. februar 2019 PROJEKTNR.: 2006 lmo/hka Vedr.: Overtagelse og ekspropriation af arealer til regnvandshåndtering 1. Baggrund Aalborg Forsyning undersøger sammen med Aalborg Kommune mulighederne

Læs mere

Spørgsmål Z Ministeren bedes redegøre for, hvordan ministeren vil imødekomme kritikken fra Statsrevisorerne

Spørgsmål Z Ministeren bedes redegøre for, hvordan ministeren vil imødekomme kritikken fra Statsrevisorerne Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt 24. f ebruar 2017 J.nr. 2017-392 Kontor: Økonomi, Sty ring og HR Samrådsspørgsmål Z og Æ - Tale til besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Erfaringer med BNBO og mbl. 24 i Egedal Kommune v. Eva Birch Karlsen. ATV Gå-hjem-møde Øst d. 6. maj 2019 Roskilde Rådhus

Erfaringer med BNBO og mbl. 24 i Egedal Kommune v. Eva Birch Karlsen. ATV Gå-hjem-møde Øst d. 6. maj 2019 Roskilde Rådhus Erfaringer med BNBO og mbl. 24 i Egedal Kommune v. Eva Birch Karlsen ATV Gå-hjem-møde Øst d. 6. maj 2019 Roskilde Rådhus BNBO i Egedal Kommune I Egedal Kommune er der 73 almene drikkevandsboringer. Vandet

Læs mere

[ERST logo] Vejledning om gældende ret om ekspropriation efter planloven

[ERST logo] Vejledning om gældende ret om ekspropriation efter planloven [ERST logo] Vejledning om gældende ret om ekspropriation efter planloven Indhold Forord... 2 Indledning... 2 Kapitel 1 Kort om lokalplaner som grundlag for ekspropriation mv.... 4 1.1 Krav til lokalplaner

Læs mere

EKSPROPRIATION EJENDOMSBESKRIVELSE. EKSPROPRIATION TIL REKREATIVE FORMÅL, STØVRING ÅDALE Rebild Kommune

EKSPROPRIATION EJENDOMSBESKRIVELSE. EKSPROPRIATION TIL REKREATIVE FORMÅL, STØVRING ÅDALE Rebild Kommune EKSPROPRIATION EJENDOMSBESKRIVELSE EKSPROPRIATION TIL REKREATIVE FORMÅL, STØVRING ÅDALE Rebild Kommune Aalborg, d. 05.02.2019 Heidi Hedegaard Landinspektør INDHOLD Projektbeskrivelse Arealfortegnelse Tingbogsattest

Læs mere

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej Dato 9. december 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15959-8 Side 1/5 Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej I har i brev

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler

ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler Mere information på www.oim.dk Ansøgningen udfyldes af initiativtager til udfordringen og/eller den relevante kommune, region eller statslige

Læs mere

Følgende passeredes: Der fremlagdes:

Følgende passeredes: Der fremlagdes: Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19 TRU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt TK2012.Ta I 2/12 MAD 2012.2861 Midlertidige ulemper i 20 måneder ved anlæg af metrocityring gav ikke

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Miljøbeskyttelseslovens 26 a, stk. 1

Miljøbeskyttelseslovens 26 a, stk. 1 Lovhjemmel til anvendelse af påbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 26 a v/ Sten W. Laursen Miljøbeskyttelseslovens 26 a, stk. 1 Når der er vedtaget en indsatsplan for et område efter vandforsyningslovens

Læs mere

Marian Kaagh Nyborgmøde 2014, Session 5 Ejendomsret

Marian Kaagh Nyborgmøde 2014, Session 5 Ejendomsret Arealerhvervelse uden ekspropriation Marian Kaagh Nyborgmøde 2014, Session 5 Ejendomsret Dato - Dok.nr. Nyborgmøde 2014 1 Om Energinet.dk Dato - Dok.nr. 2 Om Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker

Læs mere

Udkast til vejledning vedr. fleksibel planlægning lokalplaner af mindre betydning

Udkast til vejledning vedr. fleksibel planlægning lokalplaner af mindre betydning Udkast til vejledning vedr. fleksibel planlægning lokalplaner af mindre betydning Januar 2019 1 INDLEDNING Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgik i juni 2016 en politisk aftale om Danmark

Læs mere

LEDNINGSRETTIGHEDER HVORNÅR GÆLDER GÆSTEPRINCIPPET? SVEND KOLD JOHANSEN, OMRÅDECHEF AREAL OG GEODATA

LEDNINGSRETTIGHEDER HVORNÅR GÆLDER GÆSTEPRINCIPPET? SVEND KOLD JOHANSEN, OMRÅDECHEF AREAL OG GEODATA LEDNINGSRETTIGHEDER HVORNÅR GÆLDER GÆSTEPRINCIPPET? SVEND KOLD JOHANSEN, OMRÅDECHEF AREAL OG GEODATA DISPOSITION Vejdirektoratets behov for ledningsomlægninger Sagsgang i forhold til ledningsejere Gæsteprincippet

Læs mere

Vedtægter for borgerrådgiveren. i Sønderborg Kommune

Vedtægter for borgerrådgiveren. i Sønderborg Kommune Vedtægter for borgerrådgiveren i Sønderborg Kommune 2018 1 23-01-2018 Sags nr.: 17/312 Borgerrådgiverens overordnede funktion 1 Byrådet i Sønderborg Kommune har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Indhold Indledning 3 Den nye bane 4 Arealerne til den nye bane 5 Sådan er reglerne 6 Sådan foregår det 7 Ekspropriationer 9 Øvrige forhold 12 Klagemuligheder

Læs mere

I henhold til grundlovens 73 er ejendomsretten som udgangspunkt ukrænkelig. 73 lyder således:

I henhold til grundlovens 73 er ejendomsretten som udgangspunkt ukrænkelig. 73 lyder således: 1 Ekspropriation Pålæg af dyrkningsrestriktioner Ekspropriation betyder grundlæggende, at en offentlig myndighed helt eller delvist overtager ejendomsretten til en ejendom fra en borger imod erstatning.

Læs mere

Ekspropriation bliv up to date. v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014

Ekspropriation bliv up to date. v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014 Ekspropriation bliv up to date v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition 1. Forslag til ny vejlov 2. Udkast til ny jernbanelov 3. Forundersøgelser hvor langt rækker hjemlen?

Læs mere

KLAGEOVERSIGT Antal og fordeling af klager og afgørelser i 2018

KLAGEOVERSIGT Antal og fordeling af klager og afgørelser i 2018 Dato: 9. maj 2019 Sagsbehandler: Nina Larsen Saarnak (nis@dn.dk) og Emma S. Turkki (estr@dn.dk) KLAGEOVERSIGT Antal og fordeling af klager og afgørelser i 2018 Resumé: I 2018 har DN påklaget 175 afgørelser

Læs mere

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation KLAGE INSTANS Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation FINANSFORBUNDET KLAGEINSTANS Synes du ikke, at din sag har fået en ordentlig behandling i Finansforbundet? Eller mener du,

Læs mere

&ItemId=

&ItemId= Niels Martin Schreiner Andersen Egebakken 2 A Skt Klemens 5260 Odense S Den 4. maj 2018 Meddelelse om ekspropriationsbeslutning - kloakering af Vig Lyng Syd Under henvisning til åstedsforretningen på din

Læs mere

Etablering af adgangsvej. Jeres j. nr.: NPF-19257

Etablering af adgangsvej. Jeres j. nr.: NPF-19257 Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/17412-23 Side 1/7 Etablering af adgangsvej Jeres j. nr.: NPF-19257 I e-mail 27. november 2015, jf.

Læs mere

VEDTÆGT FOR TÅRNBY KOMMUNES BORGERRÅDGIVER

VEDTÆGT FOR TÅRNBY KOMMUNES BORGERRÅDGIVER VEDTÆGT FOR S BORGERRÅDGIVER Kapitel I Generelt om borgerrådgiverfunktionen i Tårnby Kommune 1. Tårnby Kommunes borgerrådgiverfunktion er etableret med hjemmel i Lov om kommunernes styrelse 65 e. Stk.

Læs mere

Senior jurist, professor, dr.jur. Peter Mortensen

Senior jurist, professor, dr.jur. Peter Mortensen Nyborgmødet 2016 Afgørelser på ekspropriationsområdet Senior jurist, professor, dr.jur. Peter Mortensen 1 Agenda Om Peter Mortensen Forventningsværdi Ejendomsforringelse Gæsteprincippet Moms på ekspropriationserstatning

Læs mere

Informationsmøde om letbaneprojektet

Informationsmøde om letbaneprojektet Informationsmøde om letbaneprojektet Oplæg ved Hovedstadens Letbane 28. august/rebekka Nymark Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane er bygherre på letbanen Vi er ejet af 11 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Offentlig høring ifm. nedlæggelse af offentligt vejareal ved Gadekærsvej

Offentlig høring ifm. nedlæggelse af offentligt vejareal ved Gadekærsvej Torsten Forsberg Center for Teknik og Miljø Trafik og Ressourcer 10. april 2019 Offentlig høring ifm. nedlæggelse af offentligt vejareal ved Gadekærsvej Byrådet i Gribskov Kommune har truffet foreløbig

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål 192 alm. del stillet af udvalget den 29. januar 2019 efter ønske fra ikke medlem af udvalget Rasmus Prehn (S).

Besvarelse af spørgsmål 192 alm. del stillet af udvalget den 29. januar 2019 efter ønske fra ikke medlem af udvalget Rasmus Prehn (S). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-19 ERU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVSMINISTEREN 25. februar 2019 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg

Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg Forslag til Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen 2014-18 for Odsherred Kommune Ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg Juni 2016 Offentliggørelse og vedtagelse Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) 1) LBK nr 119 af 26/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, j.nr. 029-00510

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere