Kom godt i gang med DLBR Bedriftsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med DLBR Bedriftsplan"

Transkript

1

2 Kom godt i gang med DLBR Bedriftsplan Dette hæfte giver en introduktion til DLBR Bedriftsplan. Yderligere informationer samt anvisninger på håndtering af forskellige emner vedrørende Bedriftsplan kan du finde på Videncentret for Landbrugs hjemmeside, Udgivet April 2008 Redigeret November 2010 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, ØkonomiIT, Support Se eller ring på

3 Indholdsfortegnelse Introduktion til Bedriftsplan... 5 Sådan fungerer Bedriftsplan... 7 Kalkuler, produktionsgrene og priser Fremskrivningsprocent Farvemarkering Indtastningsrækkefølge ved oprettelse af en plan Tilbagefordeling i Bedriftsplan Sådan tilretter du maskinomkostninger Arbejdsforbrug og lønomkostninger Sådan opretter du en investering Sådan opretter du finansiering Sådan får du balancen på plads Sådan laver du foderplaner til husdyr Analyse hvad nu hvis? Nulpunktsberegning Sådan får du EU-støtten på plads Udskrifter Udlæs data Specielle funktioner i Bedriftsplan Genvejstaster

4

5 Introduktion til Bedriftsplan Introduktion til Bedriftsplan Bedriftsplan er et program i DLBR ØkonomiIT. Bedriftsplan er udviklet til at planlægge og budgettere på et overordnet niveau. Med Bedriftsplan kan du prøve forskellige muligheder af og sammenligne alternative produktioner på din bedrift. Du kan bruge programmet til at opstille og budgettere de kommende års produktion på en enkel måde for hele bedriften. Kort sagt skaber programmet et godt overblik. Kalkuler, kapacitetsomkostninger og arbejdsforbrug Bedriftsplan bygger på de budgetkalkuler, som Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret udarbejder hvert år. Derudover er der normtal for sammenhængen mellem produktionsomfang og kapacitetsomkostninger, aktiver samt arbejdsforbrug. Bedriftsplan indeholder også regler for tildeling af EU støtte, økologitilskud samt regler for beregning af areal- og harmonikrav. Bedriftsplan kan give svar på spørgsmål som: Kan indtjeningen forbedres ved at udvide produktionen? Hvad betyder det, hvis prisen på korn falder med 30 kr. pr. hkg? Hvad skal prisen være på mælk, svinekød eller lignende, for at jeg tjener penge? Hvordan ser økonomien ud, hvis jeg lægger om til økologi? Er der harmoni på ejendommen? Passer produktion og forbrug af grovfoder og næringsstoffer? Hvor store er maskinomkostningerne? Hvad er arbejdsbehovet? Mark og stald Er der husdyr på bedriften, beregner Bedriftsplan et forslag til den grovfoderproduktion på marken, som passer til besætningens foderbehov. Udgangspunktet kan være den foderplan, som du vælger. Bedriftsplan beregner også en næringsstofbalance for husdyrenes produktion af gødning og afgrødernes behov for næringsstoffer. En funktion som især er relevant, når man skal vurdere økologiske alternativers bæredygtighed på længere sigt. 5

6 Introduktion til Bedriftsplan Simulering og følsomhedsberegninger I programmet kan man beregne, hvor følsom bedriftens økonomi er for prisudsving på salgsprodukter, og beregne hvad produkterne som minimum skal koste, for at alle omkostninger i produktionen er dækket ind. Bedriftsplan og andre programmer i DLBR IT Data kan overføres fra programmet DLBR Produktionsbudget og kontrol, ligesom der kan overføres investeringer fra DLBR IN- VE Online. De produktionsgrene du har brugt i DLBR Budget vil automatisk blive overført til Bedriftsplan. * Forventes klar medio

7 Sådan fungerer Bedriftsplan Sådan fungerer Bedriftsplan Indtast Produktionsplan Indtast din produktionsplan i skærmbilledet (fanen) Produktion. For at du kan indtaste din produktionsplan skal du først oprette de produktionsgrene du har, eller planlægger at have på bedriften. Du vælger produktionsgrene ved enten at vælge Rediger i menulinien og derefter vælge Produktionsgrene, eller ved at benytte menuen i højre musetast (genvejstasten er Ctrl + G ). Skift mellem fagområde. Vælg alle, hvis du vil tilvælge produktionsgren på tværs af fagområder. Indtast først antal (års)dyr for hver husdyrart. Indtast/ tilret dernæst antal hektar for hver afgrøde. Har du brugt Produktionsgrene i Økonomiprogrammet, er de automatisk oprettet i Bedriftsplan. Det beregner Bedriftsplan Ud fra den indtastede produktionsplan og normtal beregner Bedriftsplan et forslag til kapacitetsomkostninger, arbejdsforbrug og værdien af bedriftens aktiver. Har du kvæg beregner programmet automatisk et grovfoderareal. Du skal i de andre faner selv indtaste ejendomsskat, privatøkonomi, investering og finansiering. 7

8 Sådan fungerer Bedriftsplan Renteudgiften på driftskreditten bliver beregnet. Der beregnes også rente af indtastet gæld i balancen. Du kan rette alle normtallene så de passer med bedriften. Eventuelt ved at se i regnskabet. Derefter regner Bedriftsplan baglæns (tilbagefordeler) så du får egne budgetkalkuler i stedet for standardkalkuler. I skærmbilledet for arbejdsforbrug skal du tage stilling til, hvor mange timer der er aflønnet. Du kan skifte alternativ her. Vælg startår for planlægning i boksen. Du kan bladre frem og tilbage mellem år med de to pile. "Viser alle" betyder, at alle linier der er oprettet bliver vist. Viser udvalgte betyder, at kun de linier hvor der findes indtastninger i et af årene bliver vist. Du kan skifte mellem de to tilstande med F9. Viser oversigtslinier. Shift + F9 viser en oversigt over væsentlige linier som f.eks. sumlinier. I Bedriftsplan er der en stor sammenhæng mellem den indtastede produktionsplan (afgrøder, husdyr) og de tilhørende (beregnede) kapacitetsomkostninger samt den tilhørende balance. Beregningen af kapacitetsomkostningerne tager ikke højde for driftsform og malkesystem. Man kan rette normer (udbytter, beløb, timer, m.m.) mange steder. Et beløb for f.eks. energi fra de enkelte kalkuler bliver ganget op med produktionsomfanget (antal ha, antal årsdyr) og summeret til en samlet energiomkostning for hele bedriften. De fleste forudsætninger kan med fordel rettes under Basisoplysninger, men nogle kan du også rette i de enkelte kalkuler. Hvis du i kalkulerne begynder at rette i priser, udbytter og/eller tekniske forudsætninger, så vær opmærksom på, at sammenhænge bibeholdes i og mellem kalkulerne samt hele produktionsplanen (på ejendommen). 8

9 Sådan fungerer Bedriftsplan Basisoplysningerne og basisværdier Basisoplysninger (normer) findes i alle skærmbillede. Via menu i højre musetast eller i menulinien under Funktioner. Basisoplysninger kan også åbnes ved at taste "Ctrl + O". I Basisoplysninger findes de fleste forudsætninger. Her kan f.eks. prisforudsætninger tilrettes for flere år ad gangen. Hvis du fortryder en ændring af en basisværdi kan du altid hente den frem igen. I ét felt ved at taste "Ctrl + B" eller vælge "Basisværdi" via højre musetast. Eller for alle felter i det år (den søjle) som markør er placeret i, ved at taste "Shift + Ctrl + B" eller vælge "Basisværdi alle" via højre musetast. Basisoplysninger har følgende funktionalitet: Filtrering i relation til aktuelt skærmbillede Visning af specifik basisoplysning via F2 Søgefunktion. Basisoplysningerne er filtreret i forhold til aktuelt skærmbillede, så det kun er de relevante oplysninger for skærmbilledet der vises. Hvis Basisoplysninger åbnes via F2 i et felt, er det alene den aktuelle basisoplysning der vises. Basisoplysninger er sorteret i forhold til aktuelt skærmbillede Der kan skiftes niveau for sortering i dialogens højre hjørne. Der kan søges på basisoplysninger ved at taste en tekst i søgefeltet. 9

10 Sådan fungerer Bedriftsplan Ret specifik basisoplysning via F2 Perioder, alternativer og kopifunktioner Perioden er altid et år. I princippet findes der et uendeligt antal år, men du kan se op til 4 år på skærmen ad gangen. Opret et nyt alternativ: Tast "Ctrl + A" (eller vælg menuen via højre musetast, eller i menulinien under "Redigér"). Så får du et billede frem, hvor du kan oprette de alternativer, du har behov for. Året er altid kalenderåret (1. jan dec.), med mindre der er angivet en anden primomåned end januar i Økonomiprogrammet (under "Ejendom" "Medlemsoplysninger"). Alternativ 0-9: Hvis du har givet alternativerne et navn i økonomiprogrammet (likviditets- og driftsbudget), vil alternativerne have samme navn i Bedriftsplan. Alternativ navnet kan overskrives i Bedriftsplan. Kopiering ("Funktioner" "Kopiér alternativ eller år", ("Ctrl + L"): Du kan kopiere fra: år til år alternativ til alternativ kalkule til kalkule eller forskellige kombinationer af ovenstående. 10

11 Sådan fungerer Bedriftsplan Kalkuler, produktionsgrene og priser Når du indtaster enheder på en kalkule kommer der et dækningsbidrag fra en standardkalkule. Dækningsbidraget kan du vælge at: anvende det, som det er indtaste med et andet beløb. Hvis du gør det mister du sammenhængen til kalkulen, og rettelser i denne eller i basisoplysninger vil ikke slå igennem, eller rette inde i selve kalkulen. Ret i kalkulen Kalkulen åbnes med "Ctrl + R" eller med dobbeltklik med musen, når markøren står på kalkulens linie i det ønskede år (søjle). 11

12 Sådan fungerer Bedriftsplan Kalkulerne er de budgetkalkuler som Landscentret udgiver én gang om året. Kalkulerne indeholder en lang række sammenhænge, f.eks. vil gødningstildeling (N, P, K) afhænge af udbytte på hovedafgrøden. Hvis du forventer at have en højere tilvækst pr. produceret slagtesvin, så vil foderforbruget automatisk blive rettet til. Sammenhængene vil fremgå af F1-hjælpen i de enkelte kalkuler. Udover de faste linier har du selv mulighed for at indsætte ekstra linier. Du kan rette i de fleste forudsætninger direkte i kalkulen, men når det gælder de centrale, som mælkeprisen, prisen på afgrøderne osv., så findes de alle i Basisoplysninger. Det er også her de skal rettes, hvis de siden hen skal kunne bruges til følsomhedsanalyse eller nulpunktsberegning. Når du står i en kalkule kan du ved at taste Ctrl + F8 komme til næste kalkule, eller ved at taste Ctrl + F7 komme til foregående kalkule, uden at skulle ud af kalkulerne. Mælkeprisen i kvægkalkulerne I feltet "Mælkepris" kan du vælge mellem en beregnet pris og en fast pris. Den faste pris skal bruges af programtekniske årsager, hvis du vil lave nulpunktsberegning eller følsomhedsanalyse. Beregnet mælkepris: Mælkeprisen beregnes efter afregningsmodellen fra mejeriforeningen. I Basisoplysninger kan du korrigere i de enkelte priselementer, og prisen vil afhænge af ændringer i fedt- og proteinprocent i kalkulen. Når kalkulen er færdig, kan du rette den faste mælkepris i Basisoplysninger, så den er lig med den beregnede. Nu er du klar til at lave nulpunktsberegning. Grovfoderafgrøder og husdyrproduktion Hvis du sletter en husdyrproduktionsgren vil de tilhørende grovfoderafgrøder (fra foderplan) også blive slettet, med mindre du har korrigeret i produktionsomfanget. Fortegn Generelt anvender Bedriftsplan (som de øvrige økonomiprogrammer) fortegn efter et likviditets-princip. Det betyder at penge ud af kassen skal have minus, mens penge i kassen skal være plus, altså uden fortegn. 12

13 Sådan fungerer Bedriftsplan Dvs.: Investeringer indtastes med minus Salg med plus (dvs. uden fortegn) Afdrag med minus Træk på bankkonti m.v. med minus Opsparing med minus. Fremskrivningsprocent Hvis du fremskriver et beløb, bliver fremskrivningsprocenten gentaget de efterfølgende år og beløb beregnet ud fra fremskrivningsprocenten. Hvis du retter eller indtaster en ny fremskrivningsprocent, berører den det år du taster i og de følgende år. Retter du et fremskrevet beløb genberegnes fremskrivningsprocenten i året og det efterfølgende år. Farvemarkering I Bedriftsplan benyttes forskellige farver til at illustrere, hvor en værdi har sin oprindelse eller som advarsel: Sort: Basisværdi eller indtastet tal hvor der ikke ligger en basisværdi bag. Når en tilbagefordeling af f.eks. energiomkostninger har fundet sted bliver tallet også sort. Grøn: Viser at der er ændret i en basisværdi eller beregnet værdi. Blå: Tallet er enten beregnet eller overført fra produktionsbudget eller kontrol. Kalkulelinier (f.eks. energi) der er påvirket af tilbagefordeling vises med blå farve. Hvis der ændres i mælkeydelsen (fra basisværdi til grønt tal) vil foderbehovet blive genberegnet og tallene i dagsfoderplanen som følge heraf blive blå. Rød: Advarsel, der er noget der ikke stemmer. F.eks. hvis der i skærmbilledet "EU-støtte" er angivet flere handyr end der er indtastet i "Produktion". Nøgletal Nederst i hvert skærmbillede (faneblad) beregnes forskellige nøgletal. Der er udarbejdet forslag til en standardopsætning af nøgletal. Via menupunktet "Opsætning" "Redigér" er det muligt at ændre i, hvilke nøgletal der skal vises i de forskellige skærmbilleder. Der er mange at vælge imellem. Når der er redigeret skal den nye opsætning gemmes via "Opsætning" "Gem som". 13

14 Indtastningsrækkefølge ved oprettelse af en plan Indtastningsrækkefølge ved oprettelse af en plan 1. Indtast produktionsplanen under fanen "Produktion". a. Indtast først antal (års)dyr for hver husdyrart b. Indtast/ tilret dernæst antal ha for hver afgrøde. 2. Tilret kalkulerne a. Produktionsdata b. Maskinstation i dialogen Maskinomkostninger" ("Ctrl + M") c. Intern maskinleje (egne maskiner) i dialogen Maskinomkostninger ("Ctrl + M") d. Evt. arbejdstimer ("Ctrl + A"), ellers vent til pkt. 3 b. 3. Tilret kapacitetsomkostningerne a. De enkelte linier (enten ved dobbeltklik (dialog) eller i linien, beløbet) b. Dialogen "Arbejdstimer" ("Shift + Ctrl + A") c. Dialogen "Afskrivninger drift" (vent evt. til investering og balance er på plads) d. Dialogen "Maskinomkostninger" ("Ctrl + M"). Husk fortegn (omkostning = - ). 4. Indtast privatøkonomien 5. Investeringer a. Overfør investeringer fra INVE Online (tidligst muligt ul timo 2007) b. Indtast øvrige investeringer Husk fortegn (køb = -, salg =+ ). 6. Indtast Finansiering a. Låneoptagelse b. Låne indfrielse c. Afdrag. Husk fortegn (afdrag = - ). 7. Tilret Balancen a. Aktiver (fortegn = +) b. Passiver (fortegn = -) c. Husk at indtaste primo på driftskreditten. 8. Indtast grundlag for EU-støtte (lodret fane "Tilskudsordninger") a. Antal betalingsrettigheder b. Præmieberettiget kvote (mælketillæg) og kvægtillæg. 14

15 Indtastningsrækkefølge ved oprettelse af en plan 9. Indtast grundlag for Økologi- og andre tilskud (lodret fane "Tilskudsordninger") Tilbagefordeling i Bedriftsplan Hvis du f.eks. vil rette energiomkostningerne kan det enten ske i (hver af) kalkulerne, hvorved den samlede energiomkostning genberegnes til et sumbeløb, eller det kan ske ved at du retter i sumbeløbet, hvorefter programmet selv tilbagefordeler det rettede sumbeløb relativt til alle kalkulerne. Hvis det er energiomkostninger der vedrører husdyr, kan du se at sumbeløbet er blevet tilbagefordelt ved den blå farvemarkering af beløbet per enhed i kalkulen. Er det energiomkostninger til brændstof vil maskinomkostningerne blive genberegnet og du vil i maskinomkostningsdialogen kunne se at egne maskinomkostninger er ændret. Det er derfor vigtigt at du gør op med dig selv, hvilke omkostninger du vil tilrette på detailniveau (i kalkulerne), og hvilke du vil tilrette på sumniveau. Princip for tilretning af planen til den aktuelle bedrift I Bedriftsplan kan der beregnes følsomhed og nulpunktsanalyse for mange af de faktorer, der indgår i planen, og som er en del af Basisoplysningerne. Faktorer, der ikke indgår i Basisoplysninger, kan der ikke beregnes følsomhed eller nulpunktsanalyse for. Hvis faktorerne er ændret i kalkulerne (via tilbagefordeling eller manuel tilretning (blå eller grønne tal)), kan der ikke beregnes følsomhed eller nulpunktsanalyse. Ønskes faktorerne ændret, skal det gøres i Basisoplysninger, hvis de skal anvendes i følsomhedsberegning eller nulpunktsanalyse. 1. Planen oprettes ud fra eksisterende normer og budgetkalkuler. 2. DB tilrettes ved: a. Først ændres i Basisoplysninger (til grønne tal) b. Dernæst ændres i selve kalkulen (til grønne tal). 3. Kapacitetsomkostningerne tilrettes: a. Ændres i Basisoplysningerne b. Ændres på sumniveau, hvorefter de tilbagefordeles c. Ændres på detail-niveau. 15

16 Sådan tilretter du maskinomkostninger Sådan tilretter du maskinomkostninger Som standard udføres alle maskinhandlinger af egne maskiner. Maskinhandlingerne pr. afgrøde er som standard dem, der er påført de enkelte afgrøder i Budgetkalkuler og mekaniseringsgraden (arbejdsforbruget) er middel (f.eks. 5-furet vendeplov og 18 fod mejetærsker etc.) Har du ikke maskinstationsindtægt og udfører du alle maskinhandlinger med egne maskiner kan du gå direkte til punktet kapacitetsomkostninger. Maskinstationsindtægter Hvis du har maskinstationsindtægter indtaster du dem i produktionsbilledet på linien "Maskinstationsindtægter". Har du kendskab til timeforbruget kan du i enhedsfeltet indtaste dette. Timeforbruget vil så være i arbejdsforbrug-dialogen. Maskinstationsindtægten forøger kapacitetsomkostningerne, men ikke værdien af maskiner og maskinhus. Maskinstationsomkostninger Du skal pr. produktionsgren (kalkule) vælge de handlinger der udføres af maskinstation. Åbn kalkulen og tast "Ctrl + R" eller dobbeltklik med musen på linien "Maskinstation. Sæt markør på det grønne 0 ud for den maskinhandling der udføres af maskinstation. Højreklik med musen og vælg maskinstation eller tast "Ctrl + B". Gør tilsvarende pr. handling der udføres af maskinstation. Hvis maskinstationsprisen ikke passer kan du gøre følgende (i anbefalede rækkefølge): Rette prisen senere i dialogen for maskinstation Rette prisen for maskinomkostninger (maskinstation) i basisoplysninger Taste prisen oveni standardprisen. Sidstnævnte er løsningen, hvis du f.eks. skal differentiere prisen mellem afgrøder. Mangler du en linie, skal du taste F9. 16

17 Sådan tilretter du maskinomkostninger Dialogen Maskinomkostninger (kalkule) Når du vælger maskinstation på en handling fjernes arbejdsforbruget automatisk for denne handling. Når du vælger maskinstation for en eller flere handlinger reduceres kapacitetsomkostningerne relativt. Det vil f.eks. betyde at der reduceres mest i kapacitetsomkostningerne, hvis det er mejetærskning der udføres af maskinstation. Det er vigtigt at bemærke at værdien af maskiner og maskinhus ikke automatisk reduceres, når der vælges maskinstation til en eller flere handlinger. Tast "0" i egne maskiner, hvis handlingen ikke udføres. Arbejdsforbruget vil så også blive nulstillet for denne handling. Opretter du nye handlinger på enten en af de faste linier eller via linien "Ny tekst", skal du selv ind i dialog for arbejdsforbrug og sætte et arbejdsforbrug på den handling, hvis den udføres med egne maskiner. Det er pt. ikke muligt at fravælge en maskinhandling på tværs af kalkuler. Det er ikke muligt at angive et antal behandlinger. Pt. afspejler antallet af behandlinger, for f.eks. sprøjtning, sig alene i prisen og timer pr. ha. 17

18 Sådan tilretter du maskinomkostninger Dobbeltklik i mængde feltet for arbejdsforbrug eller tast Ctrl + A Dialogen Arbejdsforbrug (kalkule) Kapacitetsomkostninger Når du har rettet maskinhandlingerne pr. kalkule skal du op på ejendomsniveau og tilrette kapacitetsomkostningerne. Kapacitetsomkostningerne kan tilrettes ved at ændre på sumniveau eller ved at ændre i basisoplysningerne. Ret kapacitetsomkostninger på sum niveauer Retter du f.eks. i sumbeløbet på linien "Energi" i Kapacitetsfanen vil beløbet først relativt blive fordelt mellem de beløb, der er i energidialogen og dernæst tilbagefordelt relativt til alle kalkuler. Retter du f.eks. direkte i beløbet for brændstof tilbagefordeles kun dette beløb til kalkulerne. Fortryder du en tilbagefordeling kan du få den oprindelige basisværdi tilbage fra kalkulerne ved at vælge funktionen i højre musemenu eller taste "Ctrl + B" på linien. 18

19 Sådan tilretter du maskinomkostninger Dialogen Energiomkostninger Ret kapacitetsomkostninger i Basisoplysninger Find den relevante emnegruppe og tilret. Vær opmærksom på at der rettes i det rigtige beløb (den rigtige linie). Er der f.eks. over 100 ha. i planen, skal der rettes i beløbet, der har en tekst med o Basisoplysninger med relevante oplysninger for kalkulen Vårbyg Maskinstation Omkostningerne til maskinstation rettes i dialogen for maskinstation. Dialogen åbnes ved at dobbeltklikke på beløbet for maskinstation eller taste "Ctrl + R" på linien. Du kan igen rette på totalbeløbet eller på beløbet for en handling. Beløbet vil blive tilbagefordelt til kalkulerne. 19

20 Sådan tilretter du maskinomkostninger Dialogen Maskinstationsomkostninger Værdi af maskiner og maskinhus Rettes i balancen. En rettelse vil påvirke afskrivninger og maskinomkostninger. Standardværdien af maskiner i kr. pr. ha. kan rettes i Basisoplysninger. Hvis der er fabriksroer, kartofler eller intensive afgrøder er maskinværdien pr. ha. forhøjet, men der er som standard ikke forskel i maskinværdi mellem driftsformerne. Ændring i værdi af maskinhus ( Driftsbygninger mark ) og maskiner 20

21 Sådan tilretter du maskinomkostninger Maskinomkostninger Dialogen til at få overblik over beregning af maskinomkostninger åbnes ved at vælge "Maskinomkostninger" i menulinien under Funktioner eller taste "Ctrl + M". I maskinomkostningsdialogen beregnes egne maskinomkostninger som så sammenlignes med maskinstationsomkostninger, hvis der i stedet anvendes maskinstation til alle maskinhandlinger. De fleste værdier der indgår i denne dialog hentes, og skal rettes i andre skærmbilleder. Som standard er timer til markarbejde og eventuel timeløn overført fra arbejdsforbrug-dialogen. Timelønnen er gennemsnit af timelønninger indtastet i arbejdsforbrug-dialogen. Hvis maskinstationsarbejde har bidraget til "Maskinomkostninger i alt" fordeles maskinomkostningerne i andel til egne afgrøder og andel til maskinstationsarbejde. Fordelingen sker efter forholdet mellem interne og eksterne maskinomkostninger og indtægter. Alternative maskinstationsomkostninger er summen af maskinomkostninger, hvis der benyttes maskinstation til helt at erstatte egne udførte maskinhandlinger på ejendommen med maskinstation. Forholdet i procent mellem de alternative maskinstationsomkostninger og maskinomkostninger til egne afgrøder beregnes. Dette forhold (Egne maskinomkostninger, % af maskinstation) føres tilbage til kalkulerne til beregning af maskinomkostning per handling. Som kontrol skal summen af Maskinomkostninger til egne afgrøder og Maskinomkostninger til egne afgrøder, i alt fra kalkulerne afrundet give nul. 21

22 Sådan tilretter du maskinomkostninger Arbejdsforbrug og lønomkostninger I menulinien under "Funktioner" findes dialogen "Arbejdsforbrug i aktuelt år". Åbn denne eller dobbeltklik på linien "Lønudgifter" (ikke teksten, men beløbsfeltet). I dialogen kan du få overblik over arbejdsforbruget til alle opgaver og få tilrettet og tilbagefordelt timerne til kalkulerne. Du kan i denne dialog tage stilling til kapaciteten på maskinhandlingerne. Bemærk at kapaciteten i timer pr. ha kan dække over flere behandlinger. 22

23 Sådan tilretter du maskinomkostninger Det er i denne dialog du opretter lønomkostninger. Først når du opretter løntimer (timer og timeløn) beregnes der lønomkostninger. Hvis du retter i "Timer til markarbejde i alt" (sum) tilbagefordeles disse timer relativt til alle aktive maskinhandlinger. Retter du i "Timer for en given handling" tilbagefordeles timerne alene til denne handling. Fortryder du en tilbagefordeling af timer kan du benytte funktionen "Basisværdi" fra kalkulerne. Funktionaliteten med "Viser alle" eller "Viser udvalgte" ved at bruge F9 findes også i denne dialog Ud fra "Arbejdsforbrug i alt" skal der tages stilling til løntimer. Residualen (eget arbejde) aflønnes af årets resultat. Oprettelse og sletning af en medarbejder sker kun fremadrettet i forhold til det aktuelle år. 23

24 Sådan tilretter du maskinomkostninger Driftsmæssige afskrivninger Beløbet i linien "Afskrivninger drift" i fanen "Kapacitet" viser de samlede driftsmæssige afskrivninger for pågældende år. Beløbet er en sum af en specifikation, der vises i en dialog. Dialogen åbnes ved at dobbeltklikke eller taste "Ctrl"+"R" på beløbet. Linierne i dialogen er identiske med de afskrivningsberettigede linier fra investerings- og balance fanen. Egne linier kan ikke oprettes i denne dialog, men vil blive oprettet via egne linier i investeringsfanen. Afskrivningsgrundlaget hentes fra pågældende års primoværdi i balancen. Til afskrivningsgrundlaget er summeret eventuelle investeringer i året. Som standard anvendes saldoafskrivning på bygninger, maskiner og inventar. Manglende anlægskartotek (specifikationsgrad) med kendskab til købstidspunkt, købspris og levetid gør det ikke muligt at håndtere lineær afskrivning automatisk. Men muligheden for manuel håndtering af lineær afskrivning er til stede ved at rette årets afskrevne beløb, som vist i ovenstående eksempel for inventar. Det er i billedet muligt at rette afskrivningsprocenten, men det anbefales at gøre dette i Basisoplysningerne for at bevare sammenhængen til balancen. 24

25 Sådan opretter du en investering Sådan opretter du en investering I den vandrette fane "Investering" kan investeringer oprettes på to måder. Valget af måde afhænger af den specifikationsgrad der er behov for. Enten kan investering indtastes på de faste linier (f.eks. "Inventar markbrug/maskiner") eller på egne linier, Ny linie (f.eks. "ny traktor"). For de faste linier vil det investerede beløb på afskrivningsberettigede investeringer blive lagt til årets afskrivningsgrundlag, for derefter at indgå i den beregnede ultimoværdi i balancen. Specificere investeringer på egne linier For afskrivningsberettigede investeringer oprettet på egne linier, skal der manuelt indtastes en afskrivningsprocent eller et beløb i dialogen for afskrivninger. Der skal indtastes afskrivning (beløb) eller procent i dialogen for "Afskrivninger drift" i fanen "Kapacitet". 25

26 Sådan opretter du en investering Årets ultimoværdi er beregnet i balancen Ved kopiering mellem år kopieres investeringer ikke. 26

27 Sådan opretter du finansiering Sådan opretter du finansiering I den vandrette fane "Finansiering" kan finansiering oprettes på to måder. Valget af måde afhænger af den specifikationsgrad der nu er behov for. Enten kan finansiering indtastes på de faste linier (f.eks. "Ændring i bank- og sparekasselån") eller på egne linier Ny linie (f.eks. nyt banklån). Specificere lån på egne linier Årets ændring i finansiering vil automatisk indgå i beregning af ultimoværdien i balancen. Der er sammenhæng mellem finansiering og balance. Ved kopiering mellem år, kopieres årets ændringer i finansiering ikke. 27

28 Sådan får du balancen på plads Sådan får du balancen på plads Når en produktionsplan indtastes, beregnes statusværdier på en række af landbrugsaktiverne automatisk ud fra normtal. Der skal derfor tages stilling til de beregnede normer, som enten kan rettes direkte i skærmbilledet eller i Basisoplysninger. Der skal oprettes primoværdier på de aktiver, der ikke er beregnet en norm på. De afskrivningsberettigede aktiver vil indgå i "Afskrivninger, drift", hvor det kan være nødvendigt at tage stilling til afskrivningsprocent eller beløb. Passiv-siden (gæld) skal indtastes, og når der indtastes finansiering/ændring i denne, bliver ultimoværdien og renteudgifter automatisk beregnet. Det er muligt at overskrive den beregnede ultimoværdi, men kun for det aktuelle år. Denne vil automatisk blive videreført til næste års primoværdi. Det er muligt at oprette egne aktiver eller passiver på linien "Ny linie". Denne linietype vedrørende aktiver vil ikke have direkte forbindelse til eventuel driftsmæssig afskrivning. Det vil derimod egne linier, der er oprettet under investeringsfanen. Statusværdier kopieres ikke ved kopiering mellem år. Automatisk beregning af driftskreditten Indtast primoværdien på driftskreditten i skærmbilledet "Balance" og årets renteudgifter samt driftskreditten beregnes automatisk for året og i de efterfølgende år. 28

29 Sådan får du balancen på plads Indtast primoværdi på driftskreditten i Balance -fanen og ultimoværdien beregnes ud fra årets ændring i driftskreditten. Få beregnet renter af driftskredit og gæld. 29

30 Sådan får du balancen på plads I Basisoplysninger er det muligt at ændre i forudsætningerne for beregning af driftskreditten og normrentesatser (rentesatser). Renteberegning ud fra normrentesatser Efter indtastning af gældsposter i Balance -fanen beregnes der automatisk renteudgifter ud fra normrentesatser. Renteudgiften beregnes som gennemsnit af årets primo- og ultimoværdi ganget med lånetypens rentesats. Den beregnede renteudgift kan overskrives og/eller rentesatser kan ændres i basisoplysningerne. 30

31 Sådan laver du foderplaner til husdyr Sådan laver du foderplaner til husdyr I Bedriftsplan findes en række standardfoderplaner, som er tilknyttet de enkelte produktionsgrene for kvæg, svin og andre husdyr. Du kan: vælge en af standardfoderplanerne rette i en standardfoderplan eller udarbejde din egen foderplan og/eller oprette flere fodermidler. Efter klik på højre musetast, så klik her for at redigere eller se en foderplan Lav din egen foderplan ved at flytte dagene hertil Du vælger en anden foderplan ved at flytte dagene: for "årsdyr", (malkekøer, ammekøer, opdræt og søer) skal foderdage i alt være 365 dage for "produceret dyr (ungdyr, smågrise og slagtesvin) skal foderdage i alt være lig med det beregnede antal foderdage i henhold til kalkulen. Svin Søer med produktion af 30 kg grise: Kalkulen "Søer" er som standard med smågrise til 7 kg. Men du kan ændre i kalkulen, så den regner med salg af 30 kg smågri- 31

32 Sådan laver du foderplaner til husdyr se. Hvis du gør det, skal du selv ind i foderbilledet og vælge en foderplan som også indeholder smågrisefoder. Udendørs sohold: Hvis du har udendørs sohold, skal du tilsvarende vælge en foderplan til udendørs sohold. Kvæg, foderbehovet beregnes som konstant hele året Ved sammensætning af en foderplan for kvæg skal du være opmærksom på at foderbehovet beregnes som FE/dag, og således er konstant hele året. Med en jævn kælvningsfordeling vil det være rigtigt, men ved en koncentreret kælvningsfordeling vil foderbehovet variere hen over året. Du må derfor kompensere ved at tildele forholdsvis flere foderdage til de foderplaner der anvendes i perioder med et større foderbehov. Redigér foderplan Du kan ændre sammensætningen i de enkelte foderplaner ved at dobbeltklikke på den valgte foderplan i feltet "Antal dage", eller vælge menuen "Redigér foderplan" via højre musetast, når du står på den ønskede foderplan. Hver standardfoderplan er sammensat af en række fodermidler. Hvis du trykker på F9, får du hele fodermiddeltabellen. Du kan nu sammensætte foderplanen på en anden måde eller oprette et nyt fodermiddel (linien "Brugerdefineret foder"). Det eneste krav er, at antal FE i alt skal svare til det beregnede foderbehov pr. dag. Prisen i foderplanen er i kr./fe, hvor prisen i Basisoplysninger er angivet i kr./kg. Programmet sørger automatisk for at omregne fra kg. til FE ved at gange med foderværdien. I Basisoplysninger er det muligt at rette i foderværdierne. 32

33 Sådan laver du foderplaner til husdyr Prisen er her automatisk omregnet til kr./fe. Prisen i kr./kg kan rettes i Basisoplysninger Hvis du har en foderplan i et tidligere år og en opsætning der også viser det tidligere år, kan du se den her. Foderbehov skal være lig med foder i alt. Ved at taste F9 kan du vælge mellem at få vist alle fodermidler eller kun udvalgte, dvs. dem der benyttes. 33

34 Analyse hvad nu hvis? Analyse hvad nu hvis? I Bedriftsplan er det muligt at lave følsomhedsanalyse eller nulpunktsberegning. Ved at vælge "Funktioner" i menulinien kan du vælge mellem "Følsomhedsanalyse" og "Nulpunktsberegning". Du kan lave analyser på mange af de værdier, der indgår i, eller er redigeret i Basisoplysninger og kun dem. Hvis du f.eks. har redigeret udbyttet for en markafgrøde direkte i en kalkule, vil der ikke kunne laves følsomhedsanalyse eller findes nulpunkt på dette udbytte. Følsomhedsanalyse Følsomhedsanalysen kan kun laves for det aktuelle år/den aktuelle periode du står i. Analysen viser hvad en given ændring betyder i forhold til det aktuelle år. I søjlen "Aktuel" kan du se værdien for det aktuelle år. Indtast: en alternativ værdi som en absolut værdi (Ny) eller som en procentvis afvigelse (%). Der kan indtastes ændringer for et vilkårligt antal værdier blandt alle emnerne fra listen. Ændringerne vil blive vist i udskriften. Når du har indtastet de værdier, du ønsker at lave følsomhedsanalyse på, kan du enten vælge at printe en udskrift eller at få vist udskriften på skærmen. 34

35 Analyse hvad nu hvis? Vælg blandt de emner du kender fra Basisoplysninger Overfør til Basisoplysninger Hvis du mener, at den eller de alternative værdier er bedre at arbejde videre med, kan du klikke på "Overfør ny". Dette medfører, at alle de værdier du har lavet alternativer til, vil blive overført til Basisoplysninger. I Basisoplysninger vil værdierne fremgå som grønne tal, og du kan få basisværdien tilbage igen ved at taste "Ctrl"+"B". Nulpunktsberegning I billedet nulpunktsberegning skal du i den øverste liste i venstre hjørne, først tage stilling til hvilket af følgende nøgletal (forudsætninger) du vil lave nulpunktsberegning på: Dækningsbidrag i alt Resultat af primær drift Årets resultat før skat Hensættelse til konsolidering Til investering og afdrag eller Ændring af driftskredit. Derefter vil du kunne se den aktuelle værdi og du har nu mulighed for at angive dit krav til nulpunkt (eller minimumsindtjening) i boksen ved siden af. Når du har gjort det, kan du i den anden liste nu vælge det emne og den værdi du vil lave nulpunktsberegning på. 35

36 Analyse hvad nu hvis? Du kan kun lave nulpunktsberegning på én værdi af gangen. Du kan nu enten vælge direkte at få en udskrift, få vist udskriften på skærmen eller blot se den beregnede værdi i billedet. I søjlen "Ny" kan du f.eks. se, hvor meget prisen skal være, for at dit indtjeningskrav bliver opfyldt. Angiv her dit krav til nulpunkt Hvis nulpunktet ikke kan findes vil det fremgå af billedet. Der kan f.eks. ikke findes et nulpunkt hvis: værdien du har valgt ikke indgår i din plan værdien er for en anden driftsgren (økologisk eller konventionel) end den, der indgår i din plan værdien er ændret direkte i den kalkule hvor værdien indgår du har valgt en værdi, der ikke fagligt giver mening at beregne nulpunkt på for mælkepris; hvis der i kalkulen er valgt "Beregnet pris" i stedet for "Fast pris" og i billedet ikke valgt emnet mælkepris, fast pris. 36

37 Sådan får du EU-støtten på plads Sådan får du EU-støtten på plads Koblet og afkoblet EU-støtte håndteres i den lodrette fane "Tilskudsordninger" og den vandrette fane "EUStøtte". I dette skærmbillede håndteres enkeltbetalingsordningen under kendskab til antal rettigheder, samt eventuelt kvæg- og mælketillæg. Som standard er antallet og fordelingen af betalingsrettigheder bestemt ud fra det, du har indtastet i årets produktionsplan. Det vil sige, hvis der ikke er rettigheder til alle hektar, skal der rettes i antallet af rettigheder. Er der flere udtagningsrettigheder end der er udtaget areal i produktionsplanen, beregnes ingen afkoblet støtte. EU-støtten vil blive beregnet automatisk og opdelt i koblet og afkoblet støtte. Den koblede støtte beregnes og fremgår i fanen "Produktion". Den afkoblede støtte beregnes og fremgår i fanen "Kapacitet". I fanen "Kapacitet" fremgår også den beregnede graduering i den direkte EU-støtte. Kender du værdien af betalingsrettighederne, kan du rette direkte i de beregnede værdier. Ellers beregnes værdien af betalingsrettigheder automatisk ud fra præmieberettiget mælkekvote og kvægtillæg. Præmieberettiget mælkekvote (mælkekvote 31. marts 2005) og kvægtillæg kan indtastes direkte i skærmbilledet eller i Basisoplysninger, hvor også basissatser og betingelser kan ændres. Hvis der ikke er indtastet en præmieberettiget mælkekvote eller 37

38 Sådan får du EU-støtten på plads en mælkekvote, beregner systemet automatisk en mælkekvote. Den beregnede mælkekvote er antal køer gange leveret mælk pr. ko (fra kalkulen). Koblede handyr- og/eller moderfår-præmier beregnes automatisk ud fra indtastet i produktion. Er der uoverensstemmelse mellem produceret og præmieberettiget, kan der redigeres i mængden. Du kan altid kalde basisværdien frem. Der kan altid redigeres i denne del af skærmbilledet til håndtering af EU-støtte Håndtering af nye rettigheder med anden værdi Ved køb af nye rettigheder med anden værdi vælges først rettighedstypen i den liste, der fremkommer ved klik i linien efter den faste rettighedstype Særlige fra... Derefter indtastes antal tilkøbte rettigheder og areal samt værdi pr. betalingsrettighed. Ret dernæst antal rettigheder og areal til, under den faste rettighedstype som nu ikke længere passer. Tillæg fordeles ikke ud på disse rettigheder, uanset den valgte type. 38

Kom godt i gang med Bogføring

Kom godt i gang med Bogføring Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Analysekatalog. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Analysekatalog. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Analysekatalog Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Forord Dette analysekatalog beskriver valgmulighederne i årsrapportens

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Ø90 Online, Fakturering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk service og vejledning Ø90

Læs mere

Kom godt i gang med Grønt Regnskab

Kom godt i gang med Grønt Regnskab Kom godt i gang med Grønt Regnskab December 2001 2 Kom godt i gang med Grønt Regnskab Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Fanen Ejendom...6 Regnskabsperiode... 6 Opdatér beholdninger... 7 Dataoverførsel

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

God budgetpraksis i DLBR

God budgetpraksis i DLBR God budgetpraksis i DLBR God budgetpraksis i DLBR Forfattere Tekstbidrag og fagredaktion Forlagsredaktør Forsidefoto Omslag Layout og opsætning Tryk Papir Per Kristensen, Kolding Herreds Landbrugsforening

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1

DIREKTION. AutoPilot. Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 DIREKTION AutoPilot Copyright 1989-2013 Korsgaard EDB ApS 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Sagsoprettelse...4 2.1 Stamdata...5 2.2 Statistiske grupperingsfelter...6 2.3

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel 2003 4 Makroindstilling i Excel

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

isafe - Salg Af Fast Ejendom

isafe - Salg Af Fast Ejendom isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, 1. 2730 Herlev Tlf. 70 23 60 22 isafe@timesolutions.dk www.timesolutions.dk isafe - Salg af fast ejendom

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Kom godt i gang med. Mark- og gødningsplanlægning. Mark Online Premium Oktober 2014. Side 1

Kom godt i gang med. Mark- og gødningsplanlægning. Mark Online Premium Oktober 2014. Side 1 Kom godt i gang med Mark- og gødningsplanlægning Mark Online Premium Oktober 2014 Side 1 Indhold Generelt... 5 Programmet grundlæggende skærmopbygning... 5 Hvordan tilpasser jeg brugerfladen?... 5 Fjerne/vise

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 2 Timesag - Dagligt 2 Timesag - Dagligt... 1 2.1 Medarbejderportal... 4 2.1.1 Fanebladet Generelt... 4 2.1.2 Fanebladet Poster... 5 2.1.3 Fanebladet Ugekladder... 5 2.1.4 Fanebladet Overtid/Ferie... 5

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere