Kom godt i gang med DLBR Bedriftsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med DLBR Bedriftsplan"

Transkript

1

2 Kom godt i gang med DLBR Bedriftsplan Dette hæfte giver en introduktion til DLBR Bedriftsplan. Yderligere informationer samt anvisninger på håndtering af forskellige emner vedrørende Bedriftsplan kan du finde på Videncentret for Landbrugs hjemmeside, Udgivet April 2008 Redigeret November 2010 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, ØkonomiIT, Support Se eller ring på

3 Indholdsfortegnelse Introduktion til Bedriftsplan... 5 Sådan fungerer Bedriftsplan... 7 Kalkuler, produktionsgrene og priser Fremskrivningsprocent Farvemarkering Indtastningsrækkefølge ved oprettelse af en plan Tilbagefordeling i Bedriftsplan Sådan tilretter du maskinomkostninger Arbejdsforbrug og lønomkostninger Sådan opretter du en investering Sådan opretter du finansiering Sådan får du balancen på plads Sådan laver du foderplaner til husdyr Analyse hvad nu hvis? Nulpunktsberegning Sådan får du EU-støtten på plads Udskrifter Udlæs data Specielle funktioner i Bedriftsplan Genvejstaster

4

5 Introduktion til Bedriftsplan Introduktion til Bedriftsplan Bedriftsplan er et program i DLBR ØkonomiIT. Bedriftsplan er udviklet til at planlægge og budgettere på et overordnet niveau. Med Bedriftsplan kan du prøve forskellige muligheder af og sammenligne alternative produktioner på din bedrift. Du kan bruge programmet til at opstille og budgettere de kommende års produktion på en enkel måde for hele bedriften. Kort sagt skaber programmet et godt overblik. Kalkuler, kapacitetsomkostninger og arbejdsforbrug Bedriftsplan bygger på de budgetkalkuler, som Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret udarbejder hvert år. Derudover er der normtal for sammenhængen mellem produktionsomfang og kapacitetsomkostninger, aktiver samt arbejdsforbrug. Bedriftsplan indeholder også regler for tildeling af EU støtte, økologitilskud samt regler for beregning af areal- og harmonikrav. Bedriftsplan kan give svar på spørgsmål som: Kan indtjeningen forbedres ved at udvide produktionen? Hvad betyder det, hvis prisen på korn falder med 30 kr. pr. hkg? Hvad skal prisen være på mælk, svinekød eller lignende, for at jeg tjener penge? Hvordan ser økonomien ud, hvis jeg lægger om til økologi? Er der harmoni på ejendommen? Passer produktion og forbrug af grovfoder og næringsstoffer? Hvor store er maskinomkostningerne? Hvad er arbejdsbehovet? Mark og stald Er der husdyr på bedriften, beregner Bedriftsplan et forslag til den grovfoderproduktion på marken, som passer til besætningens foderbehov. Udgangspunktet kan være den foderplan, som du vælger. Bedriftsplan beregner også en næringsstofbalance for husdyrenes produktion af gødning og afgrødernes behov for næringsstoffer. En funktion som især er relevant, når man skal vurdere økologiske alternativers bæredygtighed på længere sigt. 5

6 Introduktion til Bedriftsplan Simulering og følsomhedsberegninger I programmet kan man beregne, hvor følsom bedriftens økonomi er for prisudsving på salgsprodukter, og beregne hvad produkterne som minimum skal koste, for at alle omkostninger i produktionen er dækket ind. Bedriftsplan og andre programmer i DLBR IT Data kan overføres fra programmet DLBR Produktionsbudget og kontrol, ligesom der kan overføres investeringer fra DLBR IN- VE Online. De produktionsgrene du har brugt i DLBR Budget vil automatisk blive overført til Bedriftsplan. * Forventes klar medio

7 Sådan fungerer Bedriftsplan Sådan fungerer Bedriftsplan Indtast Produktionsplan Indtast din produktionsplan i skærmbilledet (fanen) Produktion. For at du kan indtaste din produktionsplan skal du først oprette de produktionsgrene du har, eller planlægger at have på bedriften. Du vælger produktionsgrene ved enten at vælge Rediger i menulinien og derefter vælge Produktionsgrene, eller ved at benytte menuen i højre musetast (genvejstasten er Ctrl + G ). Skift mellem fagområde. Vælg alle, hvis du vil tilvælge produktionsgren på tværs af fagområder. Indtast først antal (års)dyr for hver husdyrart. Indtast/ tilret dernæst antal hektar for hver afgrøde. Har du brugt Produktionsgrene i Økonomiprogrammet, er de automatisk oprettet i Bedriftsplan. Det beregner Bedriftsplan Ud fra den indtastede produktionsplan og normtal beregner Bedriftsplan et forslag til kapacitetsomkostninger, arbejdsforbrug og værdien af bedriftens aktiver. Har du kvæg beregner programmet automatisk et grovfoderareal. Du skal i de andre faner selv indtaste ejendomsskat, privatøkonomi, investering og finansiering. 7

8 Sådan fungerer Bedriftsplan Renteudgiften på driftskreditten bliver beregnet. Der beregnes også rente af indtastet gæld i balancen. Du kan rette alle normtallene så de passer med bedriften. Eventuelt ved at se i regnskabet. Derefter regner Bedriftsplan baglæns (tilbagefordeler) så du får egne budgetkalkuler i stedet for standardkalkuler. I skærmbilledet for arbejdsforbrug skal du tage stilling til, hvor mange timer der er aflønnet. Du kan skifte alternativ her. Vælg startår for planlægning i boksen. Du kan bladre frem og tilbage mellem år med de to pile. "Viser alle" betyder, at alle linier der er oprettet bliver vist. Viser udvalgte betyder, at kun de linier hvor der findes indtastninger i et af årene bliver vist. Du kan skifte mellem de to tilstande med F9. Viser oversigtslinier. Shift + F9 viser en oversigt over væsentlige linier som f.eks. sumlinier. I Bedriftsplan er der en stor sammenhæng mellem den indtastede produktionsplan (afgrøder, husdyr) og de tilhørende (beregnede) kapacitetsomkostninger samt den tilhørende balance. Beregningen af kapacitetsomkostningerne tager ikke højde for driftsform og malkesystem. Man kan rette normer (udbytter, beløb, timer, m.m.) mange steder. Et beløb for f.eks. energi fra de enkelte kalkuler bliver ganget op med produktionsomfanget (antal ha, antal årsdyr) og summeret til en samlet energiomkostning for hele bedriften. De fleste forudsætninger kan med fordel rettes under Basisoplysninger, men nogle kan du også rette i de enkelte kalkuler. Hvis du i kalkulerne begynder at rette i priser, udbytter og/eller tekniske forudsætninger, så vær opmærksom på, at sammenhænge bibeholdes i og mellem kalkulerne samt hele produktionsplanen (på ejendommen). 8

9 Sådan fungerer Bedriftsplan Basisoplysningerne og basisværdier Basisoplysninger (normer) findes i alle skærmbillede. Via menu i højre musetast eller i menulinien under Funktioner. Basisoplysninger kan også åbnes ved at taste "Ctrl + O". I Basisoplysninger findes de fleste forudsætninger. Her kan f.eks. prisforudsætninger tilrettes for flere år ad gangen. Hvis du fortryder en ændring af en basisværdi kan du altid hente den frem igen. I ét felt ved at taste "Ctrl + B" eller vælge "Basisværdi" via højre musetast. Eller for alle felter i det år (den søjle) som markør er placeret i, ved at taste "Shift + Ctrl + B" eller vælge "Basisværdi alle" via højre musetast. Basisoplysninger har følgende funktionalitet: Filtrering i relation til aktuelt skærmbillede Visning af specifik basisoplysning via F2 Søgefunktion. Basisoplysningerne er filtreret i forhold til aktuelt skærmbillede, så det kun er de relevante oplysninger for skærmbilledet der vises. Hvis Basisoplysninger åbnes via F2 i et felt, er det alene den aktuelle basisoplysning der vises. Basisoplysninger er sorteret i forhold til aktuelt skærmbillede Der kan skiftes niveau for sortering i dialogens højre hjørne. Der kan søges på basisoplysninger ved at taste en tekst i søgefeltet. 9

10 Sådan fungerer Bedriftsplan Ret specifik basisoplysning via F2 Perioder, alternativer og kopifunktioner Perioden er altid et år. I princippet findes der et uendeligt antal år, men du kan se op til 4 år på skærmen ad gangen. Opret et nyt alternativ: Tast "Ctrl + A" (eller vælg menuen via højre musetast, eller i menulinien under "Redigér"). Så får du et billede frem, hvor du kan oprette de alternativer, du har behov for. Året er altid kalenderåret (1. jan dec.), med mindre der er angivet en anden primomåned end januar i Økonomiprogrammet (under "Ejendom" "Medlemsoplysninger"). Alternativ 0-9: Hvis du har givet alternativerne et navn i økonomiprogrammet (likviditets- og driftsbudget), vil alternativerne have samme navn i Bedriftsplan. Alternativ navnet kan overskrives i Bedriftsplan. Kopiering ("Funktioner" "Kopiér alternativ eller år", ("Ctrl + L"): Du kan kopiere fra: år til år alternativ til alternativ kalkule til kalkule eller forskellige kombinationer af ovenstående. 10

11 Sådan fungerer Bedriftsplan Kalkuler, produktionsgrene og priser Når du indtaster enheder på en kalkule kommer der et dækningsbidrag fra en standardkalkule. Dækningsbidraget kan du vælge at: anvende det, som det er indtaste med et andet beløb. Hvis du gør det mister du sammenhængen til kalkulen, og rettelser i denne eller i basisoplysninger vil ikke slå igennem, eller rette inde i selve kalkulen. Ret i kalkulen Kalkulen åbnes med "Ctrl + R" eller med dobbeltklik med musen, når markøren står på kalkulens linie i det ønskede år (søjle). 11

12 Sådan fungerer Bedriftsplan Kalkulerne er de budgetkalkuler som Landscentret udgiver én gang om året. Kalkulerne indeholder en lang række sammenhænge, f.eks. vil gødningstildeling (N, P, K) afhænge af udbytte på hovedafgrøden. Hvis du forventer at have en højere tilvækst pr. produceret slagtesvin, så vil foderforbruget automatisk blive rettet til. Sammenhængene vil fremgå af F1-hjælpen i de enkelte kalkuler. Udover de faste linier har du selv mulighed for at indsætte ekstra linier. Du kan rette i de fleste forudsætninger direkte i kalkulen, men når det gælder de centrale, som mælkeprisen, prisen på afgrøderne osv., så findes de alle i Basisoplysninger. Det er også her de skal rettes, hvis de siden hen skal kunne bruges til følsomhedsanalyse eller nulpunktsberegning. Når du står i en kalkule kan du ved at taste Ctrl + F8 komme til næste kalkule, eller ved at taste Ctrl + F7 komme til foregående kalkule, uden at skulle ud af kalkulerne. Mælkeprisen i kvægkalkulerne I feltet "Mælkepris" kan du vælge mellem en beregnet pris og en fast pris. Den faste pris skal bruges af programtekniske årsager, hvis du vil lave nulpunktsberegning eller følsomhedsanalyse. Beregnet mælkepris: Mælkeprisen beregnes efter afregningsmodellen fra mejeriforeningen. I Basisoplysninger kan du korrigere i de enkelte priselementer, og prisen vil afhænge af ændringer i fedt- og proteinprocent i kalkulen. Når kalkulen er færdig, kan du rette den faste mælkepris i Basisoplysninger, så den er lig med den beregnede. Nu er du klar til at lave nulpunktsberegning. Grovfoderafgrøder og husdyrproduktion Hvis du sletter en husdyrproduktionsgren vil de tilhørende grovfoderafgrøder (fra foderplan) også blive slettet, med mindre du har korrigeret i produktionsomfanget. Fortegn Generelt anvender Bedriftsplan (som de øvrige økonomiprogrammer) fortegn efter et likviditets-princip. Det betyder at penge ud af kassen skal have minus, mens penge i kassen skal være plus, altså uden fortegn. 12

13 Sådan fungerer Bedriftsplan Dvs.: Investeringer indtastes med minus Salg med plus (dvs. uden fortegn) Afdrag med minus Træk på bankkonti m.v. med minus Opsparing med minus. Fremskrivningsprocent Hvis du fremskriver et beløb, bliver fremskrivningsprocenten gentaget de efterfølgende år og beløb beregnet ud fra fremskrivningsprocenten. Hvis du retter eller indtaster en ny fremskrivningsprocent, berører den det år du taster i og de følgende år. Retter du et fremskrevet beløb genberegnes fremskrivningsprocenten i året og det efterfølgende år. Farvemarkering I Bedriftsplan benyttes forskellige farver til at illustrere, hvor en værdi har sin oprindelse eller som advarsel: Sort: Basisværdi eller indtastet tal hvor der ikke ligger en basisværdi bag. Når en tilbagefordeling af f.eks. energiomkostninger har fundet sted bliver tallet også sort. Grøn: Viser at der er ændret i en basisværdi eller beregnet værdi. Blå: Tallet er enten beregnet eller overført fra produktionsbudget eller kontrol. Kalkulelinier (f.eks. energi) der er påvirket af tilbagefordeling vises med blå farve. Hvis der ændres i mælkeydelsen (fra basisværdi til grønt tal) vil foderbehovet blive genberegnet og tallene i dagsfoderplanen som følge heraf blive blå. Rød: Advarsel, der er noget der ikke stemmer. F.eks. hvis der i skærmbilledet "EU-støtte" er angivet flere handyr end der er indtastet i "Produktion". Nøgletal Nederst i hvert skærmbillede (faneblad) beregnes forskellige nøgletal. Der er udarbejdet forslag til en standardopsætning af nøgletal. Via menupunktet "Opsætning" "Redigér" er det muligt at ændre i, hvilke nøgletal der skal vises i de forskellige skærmbilleder. Der er mange at vælge imellem. Når der er redigeret skal den nye opsætning gemmes via "Opsætning" "Gem som". 13

14 Indtastningsrækkefølge ved oprettelse af en plan Indtastningsrækkefølge ved oprettelse af en plan 1. Indtast produktionsplanen under fanen "Produktion". a. Indtast først antal (års)dyr for hver husdyrart b. Indtast/ tilret dernæst antal ha for hver afgrøde. 2. Tilret kalkulerne a. Produktionsdata b. Maskinstation i dialogen Maskinomkostninger" ("Ctrl + M") c. Intern maskinleje (egne maskiner) i dialogen Maskinomkostninger ("Ctrl + M") d. Evt. arbejdstimer ("Ctrl + A"), ellers vent til pkt. 3 b. 3. Tilret kapacitetsomkostningerne a. De enkelte linier (enten ved dobbeltklik (dialog) eller i linien, beløbet) b. Dialogen "Arbejdstimer" ("Shift + Ctrl + A") c. Dialogen "Afskrivninger drift" (vent evt. til investering og balance er på plads) d. Dialogen "Maskinomkostninger" ("Ctrl + M"). Husk fortegn (omkostning = - ). 4. Indtast privatøkonomien 5. Investeringer a. Overfør investeringer fra INVE Online (tidligst muligt ul timo 2007) b. Indtast øvrige investeringer Husk fortegn (køb = -, salg =+ ). 6. Indtast Finansiering a. Låneoptagelse b. Låne indfrielse c. Afdrag. Husk fortegn (afdrag = - ). 7. Tilret Balancen a. Aktiver (fortegn = +) b. Passiver (fortegn = -) c. Husk at indtaste primo på driftskreditten. 8. Indtast grundlag for EU-støtte (lodret fane "Tilskudsordninger") a. Antal betalingsrettigheder b. Præmieberettiget kvote (mælketillæg) og kvægtillæg. 14

15 Indtastningsrækkefølge ved oprettelse af en plan 9. Indtast grundlag for Økologi- og andre tilskud (lodret fane "Tilskudsordninger") Tilbagefordeling i Bedriftsplan Hvis du f.eks. vil rette energiomkostningerne kan det enten ske i (hver af) kalkulerne, hvorved den samlede energiomkostning genberegnes til et sumbeløb, eller det kan ske ved at du retter i sumbeløbet, hvorefter programmet selv tilbagefordeler det rettede sumbeløb relativt til alle kalkulerne. Hvis det er energiomkostninger der vedrører husdyr, kan du se at sumbeløbet er blevet tilbagefordelt ved den blå farvemarkering af beløbet per enhed i kalkulen. Er det energiomkostninger til brændstof vil maskinomkostningerne blive genberegnet og du vil i maskinomkostningsdialogen kunne se at egne maskinomkostninger er ændret. Det er derfor vigtigt at du gør op med dig selv, hvilke omkostninger du vil tilrette på detailniveau (i kalkulerne), og hvilke du vil tilrette på sumniveau. Princip for tilretning af planen til den aktuelle bedrift I Bedriftsplan kan der beregnes følsomhed og nulpunktsanalyse for mange af de faktorer, der indgår i planen, og som er en del af Basisoplysningerne. Faktorer, der ikke indgår i Basisoplysninger, kan der ikke beregnes følsomhed eller nulpunktsanalyse for. Hvis faktorerne er ændret i kalkulerne (via tilbagefordeling eller manuel tilretning (blå eller grønne tal)), kan der ikke beregnes følsomhed eller nulpunktsanalyse. Ønskes faktorerne ændret, skal det gøres i Basisoplysninger, hvis de skal anvendes i følsomhedsberegning eller nulpunktsanalyse. 1. Planen oprettes ud fra eksisterende normer og budgetkalkuler. 2. DB tilrettes ved: a. Først ændres i Basisoplysninger (til grønne tal) b. Dernæst ændres i selve kalkulen (til grønne tal). 3. Kapacitetsomkostningerne tilrettes: a. Ændres i Basisoplysningerne b. Ændres på sumniveau, hvorefter de tilbagefordeles c. Ændres på detail-niveau. 15

16 Sådan tilretter du maskinomkostninger Sådan tilretter du maskinomkostninger Som standard udføres alle maskinhandlinger af egne maskiner. Maskinhandlingerne pr. afgrøde er som standard dem, der er påført de enkelte afgrøder i Budgetkalkuler og mekaniseringsgraden (arbejdsforbruget) er middel (f.eks. 5-furet vendeplov og 18 fod mejetærsker etc.) Har du ikke maskinstationsindtægt og udfører du alle maskinhandlinger med egne maskiner kan du gå direkte til punktet kapacitetsomkostninger. Maskinstationsindtægter Hvis du har maskinstationsindtægter indtaster du dem i produktionsbilledet på linien "Maskinstationsindtægter". Har du kendskab til timeforbruget kan du i enhedsfeltet indtaste dette. Timeforbruget vil så være i arbejdsforbrug-dialogen. Maskinstationsindtægten forøger kapacitetsomkostningerne, men ikke værdien af maskiner og maskinhus. Maskinstationsomkostninger Du skal pr. produktionsgren (kalkule) vælge de handlinger der udføres af maskinstation. Åbn kalkulen og tast "Ctrl + R" eller dobbeltklik med musen på linien "Maskinstation. Sæt markør på det grønne 0 ud for den maskinhandling der udføres af maskinstation. Højreklik med musen og vælg maskinstation eller tast "Ctrl + B". Gør tilsvarende pr. handling der udføres af maskinstation. Hvis maskinstationsprisen ikke passer kan du gøre følgende (i anbefalede rækkefølge): Rette prisen senere i dialogen for maskinstation Rette prisen for maskinomkostninger (maskinstation) i basisoplysninger Taste prisen oveni standardprisen. Sidstnævnte er løsningen, hvis du f.eks. skal differentiere prisen mellem afgrøder. Mangler du en linie, skal du taste F9. 16

17 Sådan tilretter du maskinomkostninger Dialogen Maskinomkostninger (kalkule) Når du vælger maskinstation på en handling fjernes arbejdsforbruget automatisk for denne handling. Når du vælger maskinstation for en eller flere handlinger reduceres kapacitetsomkostningerne relativt. Det vil f.eks. betyde at der reduceres mest i kapacitetsomkostningerne, hvis det er mejetærskning der udføres af maskinstation. Det er vigtigt at bemærke at værdien af maskiner og maskinhus ikke automatisk reduceres, når der vælges maskinstation til en eller flere handlinger. Tast "0" i egne maskiner, hvis handlingen ikke udføres. Arbejdsforbruget vil så også blive nulstillet for denne handling. Opretter du nye handlinger på enten en af de faste linier eller via linien "Ny tekst", skal du selv ind i dialog for arbejdsforbrug og sætte et arbejdsforbrug på den handling, hvis den udføres med egne maskiner. Det er pt. ikke muligt at fravælge en maskinhandling på tværs af kalkuler. Det er ikke muligt at angive et antal behandlinger. Pt. afspejler antallet af behandlinger, for f.eks. sprøjtning, sig alene i prisen og timer pr. ha. 17

18 Sådan tilretter du maskinomkostninger Dobbeltklik i mængde feltet for arbejdsforbrug eller tast Ctrl + A Dialogen Arbejdsforbrug (kalkule) Kapacitetsomkostninger Når du har rettet maskinhandlingerne pr. kalkule skal du op på ejendomsniveau og tilrette kapacitetsomkostningerne. Kapacitetsomkostningerne kan tilrettes ved at ændre på sumniveau eller ved at ændre i basisoplysningerne. Ret kapacitetsomkostninger på sum niveauer Retter du f.eks. i sumbeløbet på linien "Energi" i Kapacitetsfanen vil beløbet først relativt blive fordelt mellem de beløb, der er i energidialogen og dernæst tilbagefordelt relativt til alle kalkuler. Retter du f.eks. direkte i beløbet for brændstof tilbagefordeles kun dette beløb til kalkulerne. Fortryder du en tilbagefordeling kan du få den oprindelige basisværdi tilbage fra kalkulerne ved at vælge funktionen i højre musemenu eller taste "Ctrl + B" på linien. 18

19 Sådan tilretter du maskinomkostninger Dialogen Energiomkostninger Ret kapacitetsomkostninger i Basisoplysninger Find den relevante emnegruppe og tilret. Vær opmærksom på at der rettes i det rigtige beløb (den rigtige linie). Er der f.eks. over 100 ha. i planen, skal der rettes i beløbet, der har en tekst med o Basisoplysninger med relevante oplysninger for kalkulen Vårbyg Maskinstation Omkostningerne til maskinstation rettes i dialogen for maskinstation. Dialogen åbnes ved at dobbeltklikke på beløbet for maskinstation eller taste "Ctrl + R" på linien. Du kan igen rette på totalbeløbet eller på beløbet for en handling. Beløbet vil blive tilbagefordelt til kalkulerne. 19

20 Sådan tilretter du maskinomkostninger Dialogen Maskinstationsomkostninger Værdi af maskiner og maskinhus Rettes i balancen. En rettelse vil påvirke afskrivninger og maskinomkostninger. Standardværdien af maskiner i kr. pr. ha. kan rettes i Basisoplysninger. Hvis der er fabriksroer, kartofler eller intensive afgrøder er maskinværdien pr. ha. forhøjet, men der er som standard ikke forskel i maskinværdi mellem driftsformerne. Ændring i værdi af maskinhus ( Driftsbygninger mark ) og maskiner 20

21 Sådan tilretter du maskinomkostninger Maskinomkostninger Dialogen til at få overblik over beregning af maskinomkostninger åbnes ved at vælge "Maskinomkostninger" i menulinien under Funktioner eller taste "Ctrl + M". I maskinomkostningsdialogen beregnes egne maskinomkostninger som så sammenlignes med maskinstationsomkostninger, hvis der i stedet anvendes maskinstation til alle maskinhandlinger. De fleste værdier der indgår i denne dialog hentes, og skal rettes i andre skærmbilleder. Som standard er timer til markarbejde og eventuel timeløn overført fra arbejdsforbrug-dialogen. Timelønnen er gennemsnit af timelønninger indtastet i arbejdsforbrug-dialogen. Hvis maskinstationsarbejde har bidraget til "Maskinomkostninger i alt" fordeles maskinomkostningerne i andel til egne afgrøder og andel til maskinstationsarbejde. Fordelingen sker efter forholdet mellem interne og eksterne maskinomkostninger og indtægter. Alternative maskinstationsomkostninger er summen af maskinomkostninger, hvis der benyttes maskinstation til helt at erstatte egne udførte maskinhandlinger på ejendommen med maskinstation. Forholdet i procent mellem de alternative maskinstationsomkostninger og maskinomkostninger til egne afgrøder beregnes. Dette forhold (Egne maskinomkostninger, % af maskinstation) føres tilbage til kalkulerne til beregning af maskinomkostning per handling. Som kontrol skal summen af Maskinomkostninger til egne afgrøder og Maskinomkostninger til egne afgrøder, i alt fra kalkulerne afrundet give nul. 21

22 Sådan tilretter du maskinomkostninger Arbejdsforbrug og lønomkostninger I menulinien under "Funktioner" findes dialogen "Arbejdsforbrug i aktuelt år". Åbn denne eller dobbeltklik på linien "Lønudgifter" (ikke teksten, men beløbsfeltet). I dialogen kan du få overblik over arbejdsforbruget til alle opgaver og få tilrettet og tilbagefordelt timerne til kalkulerne. Du kan i denne dialog tage stilling til kapaciteten på maskinhandlingerne. Bemærk at kapaciteten i timer pr. ha kan dække over flere behandlinger. 22

23 Sådan tilretter du maskinomkostninger Det er i denne dialog du opretter lønomkostninger. Først når du opretter løntimer (timer og timeløn) beregnes der lønomkostninger. Hvis du retter i "Timer til markarbejde i alt" (sum) tilbagefordeles disse timer relativt til alle aktive maskinhandlinger. Retter du i "Timer for en given handling" tilbagefordeles timerne alene til denne handling. Fortryder du en tilbagefordeling af timer kan du benytte funktionen "Basisværdi" fra kalkulerne. Funktionaliteten med "Viser alle" eller "Viser udvalgte" ved at bruge F9 findes også i denne dialog Ud fra "Arbejdsforbrug i alt" skal der tages stilling til løntimer. Residualen (eget arbejde) aflønnes af årets resultat. Oprettelse og sletning af en medarbejder sker kun fremadrettet i forhold til det aktuelle år. 23

24 Sådan tilretter du maskinomkostninger Driftsmæssige afskrivninger Beløbet i linien "Afskrivninger drift" i fanen "Kapacitet" viser de samlede driftsmæssige afskrivninger for pågældende år. Beløbet er en sum af en specifikation, der vises i en dialog. Dialogen åbnes ved at dobbeltklikke eller taste "Ctrl"+"R" på beløbet. Linierne i dialogen er identiske med de afskrivningsberettigede linier fra investerings- og balance fanen. Egne linier kan ikke oprettes i denne dialog, men vil blive oprettet via egne linier i investeringsfanen. Afskrivningsgrundlaget hentes fra pågældende års primoværdi i balancen. Til afskrivningsgrundlaget er summeret eventuelle investeringer i året. Som standard anvendes saldoafskrivning på bygninger, maskiner og inventar. Manglende anlægskartotek (specifikationsgrad) med kendskab til købstidspunkt, købspris og levetid gør det ikke muligt at håndtere lineær afskrivning automatisk. Men muligheden for manuel håndtering af lineær afskrivning er til stede ved at rette årets afskrevne beløb, som vist i ovenstående eksempel for inventar. Det er i billedet muligt at rette afskrivningsprocenten, men det anbefales at gøre dette i Basisoplysningerne for at bevare sammenhængen til balancen. 24

25 Sådan opretter du en investering Sådan opretter du en investering I den vandrette fane "Investering" kan investeringer oprettes på to måder. Valget af måde afhænger af den specifikationsgrad der er behov for. Enten kan investering indtastes på de faste linier (f.eks. "Inventar markbrug/maskiner") eller på egne linier, Ny linie (f.eks. "ny traktor"). For de faste linier vil det investerede beløb på afskrivningsberettigede investeringer blive lagt til årets afskrivningsgrundlag, for derefter at indgå i den beregnede ultimoværdi i balancen. Specificere investeringer på egne linier For afskrivningsberettigede investeringer oprettet på egne linier, skal der manuelt indtastes en afskrivningsprocent eller et beløb i dialogen for afskrivninger. Der skal indtastes afskrivning (beløb) eller procent i dialogen for "Afskrivninger drift" i fanen "Kapacitet". 25

26 Sådan opretter du en investering Årets ultimoværdi er beregnet i balancen Ved kopiering mellem år kopieres investeringer ikke. 26

27 Sådan opretter du finansiering Sådan opretter du finansiering I den vandrette fane "Finansiering" kan finansiering oprettes på to måder. Valget af måde afhænger af den specifikationsgrad der nu er behov for. Enten kan finansiering indtastes på de faste linier (f.eks. "Ændring i bank- og sparekasselån") eller på egne linier Ny linie (f.eks. nyt banklån). Specificere lån på egne linier Årets ændring i finansiering vil automatisk indgå i beregning af ultimoværdien i balancen. Der er sammenhæng mellem finansiering og balance. Ved kopiering mellem år, kopieres årets ændringer i finansiering ikke. 27

28 Sådan får du balancen på plads Sådan får du balancen på plads Når en produktionsplan indtastes, beregnes statusværdier på en række af landbrugsaktiverne automatisk ud fra normtal. Der skal derfor tages stilling til de beregnede normer, som enten kan rettes direkte i skærmbilledet eller i Basisoplysninger. Der skal oprettes primoværdier på de aktiver, der ikke er beregnet en norm på. De afskrivningsberettigede aktiver vil indgå i "Afskrivninger, drift", hvor det kan være nødvendigt at tage stilling til afskrivningsprocent eller beløb. Passiv-siden (gæld) skal indtastes, og når der indtastes finansiering/ændring i denne, bliver ultimoværdien og renteudgifter automatisk beregnet. Det er muligt at overskrive den beregnede ultimoværdi, men kun for det aktuelle år. Denne vil automatisk blive videreført til næste års primoværdi. Det er muligt at oprette egne aktiver eller passiver på linien "Ny linie". Denne linietype vedrørende aktiver vil ikke have direkte forbindelse til eventuel driftsmæssig afskrivning. Det vil derimod egne linier, der er oprettet under investeringsfanen. Statusværdier kopieres ikke ved kopiering mellem år. Automatisk beregning af driftskreditten Indtast primoværdien på driftskreditten i skærmbilledet "Balance" og årets renteudgifter samt driftskreditten beregnes automatisk for året og i de efterfølgende år. 28

29 Sådan får du balancen på plads Indtast primoværdi på driftskreditten i Balance -fanen og ultimoværdien beregnes ud fra årets ændring i driftskreditten. Få beregnet renter af driftskredit og gæld. 29

30 Sådan får du balancen på plads I Basisoplysninger er det muligt at ændre i forudsætningerne for beregning af driftskreditten og normrentesatser (rentesatser). Renteberegning ud fra normrentesatser Efter indtastning af gældsposter i Balance -fanen beregnes der automatisk renteudgifter ud fra normrentesatser. Renteudgiften beregnes som gennemsnit af årets primo- og ultimoværdi ganget med lånetypens rentesats. Den beregnede renteudgift kan overskrives og/eller rentesatser kan ændres i basisoplysningerne. 30

31 Sådan laver du foderplaner til husdyr Sådan laver du foderplaner til husdyr I Bedriftsplan findes en række standardfoderplaner, som er tilknyttet de enkelte produktionsgrene for kvæg, svin og andre husdyr. Du kan: vælge en af standardfoderplanerne rette i en standardfoderplan eller udarbejde din egen foderplan og/eller oprette flere fodermidler. Efter klik på højre musetast, så klik her for at redigere eller se en foderplan Lav din egen foderplan ved at flytte dagene hertil Du vælger en anden foderplan ved at flytte dagene: for "årsdyr", (malkekøer, ammekøer, opdræt og søer) skal foderdage i alt være 365 dage for "produceret dyr (ungdyr, smågrise og slagtesvin) skal foderdage i alt være lig med det beregnede antal foderdage i henhold til kalkulen. Svin Søer med produktion af 30 kg grise: Kalkulen "Søer" er som standard med smågrise til 7 kg. Men du kan ændre i kalkulen, så den regner med salg af 30 kg smågri- 31

32 Sådan laver du foderplaner til husdyr se. Hvis du gør det, skal du selv ind i foderbilledet og vælge en foderplan som også indeholder smågrisefoder. Udendørs sohold: Hvis du har udendørs sohold, skal du tilsvarende vælge en foderplan til udendørs sohold. Kvæg, foderbehovet beregnes som konstant hele året Ved sammensætning af en foderplan for kvæg skal du være opmærksom på at foderbehovet beregnes som FE/dag, og således er konstant hele året. Med en jævn kælvningsfordeling vil det være rigtigt, men ved en koncentreret kælvningsfordeling vil foderbehovet variere hen over året. Du må derfor kompensere ved at tildele forholdsvis flere foderdage til de foderplaner der anvendes i perioder med et større foderbehov. Redigér foderplan Du kan ændre sammensætningen i de enkelte foderplaner ved at dobbeltklikke på den valgte foderplan i feltet "Antal dage", eller vælge menuen "Redigér foderplan" via højre musetast, når du står på den ønskede foderplan. Hver standardfoderplan er sammensat af en række fodermidler. Hvis du trykker på F9, får du hele fodermiddeltabellen. Du kan nu sammensætte foderplanen på en anden måde eller oprette et nyt fodermiddel (linien "Brugerdefineret foder"). Det eneste krav er, at antal FE i alt skal svare til det beregnede foderbehov pr. dag. Prisen i foderplanen er i kr./fe, hvor prisen i Basisoplysninger er angivet i kr./kg. Programmet sørger automatisk for at omregne fra kg. til FE ved at gange med foderværdien. I Basisoplysninger er det muligt at rette i foderværdierne. 32

33 Sådan laver du foderplaner til husdyr Prisen er her automatisk omregnet til kr./fe. Prisen i kr./kg kan rettes i Basisoplysninger Hvis du har en foderplan i et tidligere år og en opsætning der også viser det tidligere år, kan du se den her. Foderbehov skal være lig med foder i alt. Ved at taste F9 kan du vælge mellem at få vist alle fodermidler eller kun udvalgte, dvs. dem der benyttes. 33

34 Analyse hvad nu hvis? Analyse hvad nu hvis? I Bedriftsplan er det muligt at lave følsomhedsanalyse eller nulpunktsberegning. Ved at vælge "Funktioner" i menulinien kan du vælge mellem "Følsomhedsanalyse" og "Nulpunktsberegning". Du kan lave analyser på mange af de værdier, der indgår i, eller er redigeret i Basisoplysninger og kun dem. Hvis du f.eks. har redigeret udbyttet for en markafgrøde direkte i en kalkule, vil der ikke kunne laves følsomhedsanalyse eller findes nulpunkt på dette udbytte. Følsomhedsanalyse Følsomhedsanalysen kan kun laves for det aktuelle år/den aktuelle periode du står i. Analysen viser hvad en given ændring betyder i forhold til det aktuelle år. I søjlen "Aktuel" kan du se værdien for det aktuelle år. Indtast: en alternativ værdi som en absolut værdi (Ny) eller som en procentvis afvigelse (%). Der kan indtastes ændringer for et vilkårligt antal værdier blandt alle emnerne fra listen. Ændringerne vil blive vist i udskriften. Når du har indtastet de værdier, du ønsker at lave følsomhedsanalyse på, kan du enten vælge at printe en udskrift eller at få vist udskriften på skærmen. 34

35 Analyse hvad nu hvis? Vælg blandt de emner du kender fra Basisoplysninger Overfør til Basisoplysninger Hvis du mener, at den eller de alternative værdier er bedre at arbejde videre med, kan du klikke på "Overfør ny". Dette medfører, at alle de værdier du har lavet alternativer til, vil blive overført til Basisoplysninger. I Basisoplysninger vil værdierne fremgå som grønne tal, og du kan få basisværdien tilbage igen ved at taste "Ctrl"+"B". Nulpunktsberegning I billedet nulpunktsberegning skal du i den øverste liste i venstre hjørne, først tage stilling til hvilket af følgende nøgletal (forudsætninger) du vil lave nulpunktsberegning på: Dækningsbidrag i alt Resultat af primær drift Årets resultat før skat Hensættelse til konsolidering Til investering og afdrag eller Ændring af driftskredit. Derefter vil du kunne se den aktuelle værdi og du har nu mulighed for at angive dit krav til nulpunkt (eller minimumsindtjening) i boksen ved siden af. Når du har gjort det, kan du i den anden liste nu vælge det emne og den værdi du vil lave nulpunktsberegning på. 35

36 Analyse hvad nu hvis? Du kan kun lave nulpunktsberegning på én værdi af gangen. Du kan nu enten vælge direkte at få en udskrift, få vist udskriften på skærmen eller blot se den beregnede værdi i billedet. I søjlen "Ny" kan du f.eks. se, hvor meget prisen skal være, for at dit indtjeningskrav bliver opfyldt. Angiv her dit krav til nulpunkt Hvis nulpunktet ikke kan findes vil det fremgå af billedet. Der kan f.eks. ikke findes et nulpunkt hvis: værdien du har valgt ikke indgår i din plan værdien er for en anden driftsgren (økologisk eller konventionel) end den, der indgår i din plan værdien er ændret direkte i den kalkule hvor værdien indgår du har valgt en værdi, der ikke fagligt giver mening at beregne nulpunkt på for mælkepris; hvis der i kalkulen er valgt "Beregnet pris" i stedet for "Fast pris" og i billedet ikke valgt emnet mælkepris, fast pris. 36

37 Sådan får du EU-støtten på plads Sådan får du EU-støtten på plads Koblet og afkoblet EU-støtte håndteres i den lodrette fane "Tilskudsordninger" og den vandrette fane "EUStøtte". I dette skærmbillede håndteres enkeltbetalingsordningen under kendskab til antal rettigheder, samt eventuelt kvæg- og mælketillæg. Som standard er antallet og fordelingen af betalingsrettigheder bestemt ud fra det, du har indtastet i årets produktionsplan. Det vil sige, hvis der ikke er rettigheder til alle hektar, skal der rettes i antallet af rettigheder. Er der flere udtagningsrettigheder end der er udtaget areal i produktionsplanen, beregnes ingen afkoblet støtte. EU-støtten vil blive beregnet automatisk og opdelt i koblet og afkoblet støtte. Den koblede støtte beregnes og fremgår i fanen "Produktion". Den afkoblede støtte beregnes og fremgår i fanen "Kapacitet". I fanen "Kapacitet" fremgår også den beregnede graduering i den direkte EU-støtte. Kender du værdien af betalingsrettighederne, kan du rette direkte i de beregnede værdier. Ellers beregnes værdien af betalingsrettigheder automatisk ud fra præmieberettiget mælkekvote og kvægtillæg. Præmieberettiget mælkekvote (mælkekvote 31. marts 2005) og kvægtillæg kan indtastes direkte i skærmbilledet eller i Basisoplysninger, hvor også basissatser og betingelser kan ændres. Hvis der ikke er indtastet en præmieberettiget mælkekvote eller 37

38 Sådan får du EU-støtten på plads en mælkekvote, beregner systemet automatisk en mælkekvote. Den beregnede mælkekvote er antal køer gange leveret mælk pr. ko (fra kalkulen). Koblede handyr- og/eller moderfår-præmier beregnes automatisk ud fra indtastet i produktion. Er der uoverensstemmelse mellem produceret og præmieberettiget, kan der redigeres i mængden. Du kan altid kalde basisværdien frem. Der kan altid redigeres i denne del af skærmbilledet til håndtering af EU-støtte Håndtering af nye rettigheder med anden værdi Ved køb af nye rettigheder med anden værdi vælges først rettighedstypen i den liste, der fremkommer ved klik i linien efter den faste rettighedstype Særlige fra... Derefter indtastes antal tilkøbte rettigheder og areal samt værdi pr. betalingsrettighed. Ret dernæst antal rettigheder og areal til, under den faste rettighedstype som nu ikke længere passer. Tillæg fordeles ikke ud på disse rettigheder, uanset den valgte type. 38

Kom godt i gang med DLBR INVE

Kom godt i gang med DLBR INVE Kom godt i gang med DLBR INVE Dette hæfte giver en introduktion til det internetbaserede investeringsprogram DLBR INVE, som du kan finde på www.inve.dk I DLBR INVE kan du også finde hjælp ved at klikke

Læs mere

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget DLBR Ø90 Budget det detaljerede budget Her beskrives hvordan du budgetter på kontoniveau og samtidigt periodiserer dine indtægter og udgifter på måneds bais.

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning i DLBR NorFor Foderplan, Ungdyr. Med DLBR NorFor får du det optimale værktøj til fodervurdering og

Læs mere

Kom godt i gang med Bogføring

Kom godt i gang med Bogføring Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets

Læs mere

Kom godt i gang med Budget

Kom godt i gang med Budget Kom godt i gang med Budget Dette hæfte giver en introduktion til Drifts- og likviditetsbudgettet samt til Likviditetskontrol. Yderligere informationer samt anvisninger på håndtering af forskellige emner

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave)

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) Intern omsætning Side 22. Intern omsætning 2 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) 22. Intern omsætning Opgave I denne opgave skal du indtaste og afstemme intern omsætning af foder mv. Når der i det daglige

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19.

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Moms og afgifter Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Skæve perioder 11 15. Moms Opgave I denne opgave er moms-beregningsprincipperne

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Maskininvestering. Hjælp til Næsgaard Mark. Modulet maskininvestering. Forudsætninger for beregninger. Investeringsberegning.

Maskininvestering. Hjælp til Næsgaard Mark. Modulet maskininvestering. Forudsætninger for beregninger. Investeringsberegning. Modulet maskininvestering smodulet er et tillægsmodul. Du har adgang til det fra følgende steder: - Via maskintakstkartoteket - Via menuen "Værktøjer/ ". For investeringer der er udregnet via kartoteket

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug

Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013. - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug Kend din fremstillingspris d. 27. nov. 2013 - Økologikongres 2013 Specialkonsulent William S. Andersen Videncentret For Landbrug William Schaar Andersen - Specialkonsulent VFL Arbejdsområder! " Produktionsøkonomi

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

Kom godt i gang med epostkasse

Kom godt i gang med epostkasse Kom godt i gang med epostkasse Brugervejledning Kom godt i gang med epostkasse Dette hæfte er en introduktion til brugen af epostkasse. epostkasse er et værktøj til transport af data mellem programmer

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE?

KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? KVÆGKONGRES 2015 Chefkonsulent Susanne Clausen, SEGES EU REFORM 2015-20 HVORDAN GÅR DET MED DEN AFKOBLEDE STØTTE? AGENDA EU støtte og bedrifternes økonomi CAP 2013 hvordan påvirker reformen kødproducenterne?

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Relation til tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltids planteavlsbedrifter...

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring.

Disse nøgletal udtrykker især virksomhedslederens evner som driftsleder, handelstalent, overblik og styring. NOTAT NR. 1014 Benchmark af regnskaber fra svinebedrifter på dækningsgrad og overskudsgrad kan være et godt supplement, når en driftsleders evne til at skabe indtjening og overskud i virksomheden skal

Læs mere

Dataudlæsning/indlæsning. Generelt om udlæsning/indlæsning af data. Andre udlæsnings/indlæsningsfunktioner. Dataudlæsning

Dataudlæsning/indlæsning. Generelt om udlæsning/indlæsning af data. Andre udlæsnings/indlæsningsfunktioner. Dataudlæsning Generelt om udlæsning/indlæsning af data Forskellige principper I programmet er der en række forskellige funktioner til at udlæse/indlæse data. Dataudlæsning/indlæsning (Beskrevet i dette afsnit af vejledningen)

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT... 4 OPBYGNING... 4 SÅDAN KOMMER DU I GANG... 5 FORUDSÆTNINGER... 6 Stamoplysninger... 6 Energimærke... 6 Fremskrivning

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Kom godt i gang med Klovregistrering

Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Denne vejledning giver en introduktion til Klovregistreringsprogrammet, som er udviklet af Dansk Kvæg i samråd med engagerede klovbeskærere.

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 v/ Peder Østergaard Medarbejdere Uændret: 6 revisorer 3 driftsøkonomer 9 assistenter 1 elev Thyra Aktuelt: Thyra Frisk Carstensen,

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

Næsgaard MARKKORT Upload til IMK 2.0. Indsend dit markkort via internet. Næsgaard Markkort og DLBR Mark. Vis blokgrænser i Næsgaard MARKKORT

Næsgaard MARKKORT Upload til IMK 2.0. Indsend dit markkort via internet. Næsgaard Markkort og DLBR Mark. Vis blokgrænser i Næsgaard MARKKORT Indsend dit markkort via internet Indsend dit markkort via internet Med Næsgaard Markkort har du mulighed for at overføre dine markgrænser til NaturErhvervstyrelsen Internet Markkort(IMK 2.0). Se dokumentationen

Læs mere

Septimana RESERVERING AF LOKALER

Septimana RESERVERING AF LOKALER RESERVERING AF LOKALER INDHOLD 1. RESERVERING AF LOKALER.... 1 1.1. GENEREL RESERVERING FRA EGET SKEMA:... 1 1.2. TILFØJ ET LOKALE TIL EN BRIK PÅ EGET SKEMA:... 6 1.3. OPRET RESERVATION FRA LOKALETS SKEMA...

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Marts 2013 Vejledningen gennemgår oprettelsen af en debitor, hvilke felter der skal udfyldes, samt hvordan fakturaen bogføres og afsendes. Vælg Debitor

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference)

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) Excel-opgaver - 1 - opgave: overnatningstal Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) A. Åbn råfil til nedenstående regneark

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere