Kom godt i gang med Bogføring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med Bogføring"

Transkript

1

2 Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets hjemmeside, under DLBR IT Økonomi. Du kan finde yderligere oplysninger på Udgivet September 2006 Redigeret November 2010 Redaktør Tryk Udgiver Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug, Økonomi

3 Kom godt i gang med Bogføring Brugervejledning Indholdsfortegnelse Oprettelse... 5 Medlemsoplysninger... 6 Dataudveksling... 7 Tabeller, konti... 8 Betalingsarter... 9 Kontokoblinger Bogføring Bankdata overførsel til Bogføring Eksport af data fra netbank Før der indlæses data Indlæs bankdata Første gang der indlæses bankdata Bankkonto Banknavn Bankkonto Søg fil Vis/skjul opsætning Kontonummertildeling Lav din egen bankopsætning Afstem data Låste data Status- og efterposteringer Periodeopgørelse Udskrift Momsopgørelse Taster Funktionstaster Genvejstaster

4 Kom godt i gang med Bogføring Brugervejledning 4

5 Kom godt i gang med Bogføring Oprettelse Oprettelse Det første billede du møder, når du starter DLBR IT (PC programmerne), er Menubilledet, hvor du kan oprette dig selv som medlem og bruger samt vælge fagområde. Du opretter medlem og bruger via Redigér. Vælg opret - redigér medlem. I Medlem indtastes dine oplysninger herunder kreds-, plan- og ejendomsnummer. Hvis du ikke kender disse, kontakt da dit regnskabskontor. Vælg Bruger og Medlem i de hvide combobokse. Når du har valgt medlem og bruger vælges Økonomi i venstre side af billedet eller via Hovedmenu - Økonomi. 5

6 Kom godt i gang med Budget Medlemsoplysninger Medlemsoplysninger Vælg primomåned for regnskabsåret og momsprincip. Ønsker du senere at ændre momsprincip gøres dette under det lodrette faneblad, Tabeller og vandrette faneblad, Steder. Har du programmet Fakturering indberettes kontotype og kontonummer. Hvis SE-nummer mangler. Vælg Hovedmenu Redigér/opret bruger. Indtast SE-nummer på sidste linie. Det samme gælder for kreds-, plan- og ejendomsnummer 6

7 Kom godt i gang med Bogføring Dataudveksling Dataudveksling Fanebladene Udlæs data/indlæs data (under det lodrette faneblad Ejendom) bruges, når du skal udveksle data f.eks. med regnskabskontoret. Når du skal indlæse data vælg da først, hvor der skal indlæses fra. Klik på Indhold. Programmet undersøger nu, hvad der findes af data, og felterne ud for de fundne data bliver hvide. Sæt markering ud for de data, der ønskes indlæst. Når du skal udlæse data, kan du klikke på vælg. Her kan du se, hvilke data der findes og markere, hvad der skal udlæses. Hvis du ønsker en sikkerhedskopi af alle dine økonomidata, skal du under Udlæs data sætte markering i Hele økonomidatabasen. Ved at klikke i vælg/vis perioder kan du se, hvilke data der findes og her markere, hvad der skal udlæses. 7

8 Kom godt i gang med Bogføring Tabeller, konti Tabeller, konti I tabeller findes bl.a. Konti. Det er her du udpeger konti, du vil anvende. Som udgangspunkt er det en god ide at få regnskabskontoret til at sende en diskette med de konti, de normalt bruger til dit regnskab. Du skal stå i Viser alle, hvis du vil se, hvilke konti, der findes. Du skifter imellem Viser alle og Viser udvalgte med t. Sæt markøren på den konto, du vil tilvælge og tilføj den med b + E. Når du tilvælger en konto, kommer der en markering under Tilvalgt. Brug t til at skifte mellem Viser alle og Viser udvalgte. Hvis du vil ændre teksten på kontoen, brug b + R. Under rediger konto findes også Forvalg og Åbningskoder. Ret kun i disse efter aftale med regnskabskontoret. Opbygning af kontoplanen kaldes et træ. Du kan bruge x/z til at folde træet ud og ind. 8

9 Kom godt i gang med Bogføring Tabeller, konti Betalingsarter Før du kan starte Bogføring, skal der oprettes betalingsarter. De konti, hvor dine betalinger normalt hæves fra/indsættes (kassekreditten, kassen mv.), tildeles en betalingsart. Betalingsarten oprettes med primodato for måned, hvor du vil starte dine registreringer, f.eks

10 Kom godt i gang med Bogføring Kontokoblinger Kontokoblinger Kontokoblinger er en hjælpefacilitet under kontering af f.eks. el. Har du tilvalgt kontokoblingen til konto (under fanebladet Tabeller og Kontokoblinger), bliver afgiften automatisk konteret, når du anvender konto Koblingerne aktiveres, når der indtastes i et af følgende felter: Kontonummer Kvantum 1 Kvantum 2 Beløb. Hvis kontokoblingen aktiveres igen, bliver allerede dannede linier ikke slettet automatisk det skal gøres manuelt med ctrl+d. Ved overførsel af bankdata, er det muligt at påsætte kontonumre automatisk. Men kontokoblinger aktiveres ikke under indlæsning af bankdata. Først bagefter, når der tastes i et af ovenstående felter. Til bilag som elregninger, lån og løn, der altid skal konteres ud på flere konti, kan du lave/tilvælge en kontokobling. På landsniveau er der lavet kontokoblinger til bl.a. el og løn. Disse kan tilvælges under Tabeller - Kontokoblinger. Til lån skal du selv oprette kontokoblingen. 10

11 Kom godt i gang med Bogføring Kontokoblinger Her er vist kontokoblingen for konto Når denne bruges i bogføring i perioden 1/1 31/ vil der blive omposteret 0,10 kr./kwh til konto , 0,5560 kr. (kwh til konto og -0,6560 kr./kwh til konto ). Husk at kwh skal indtastes i kvantum 1. Når der udsendes ændringer til f.eks. afgiftssatser, skal du vælge basisværdi (b + B) på den pågældende kontokobling, før ændringen slår igennem. 11

12 Kom godt i gang med Bogføring Kontokoblinger Bogføring Bogføring Skærmbilledet er bygget op som en almindelig kassebog, men derudover kan du tilføje andre oplysninger. Bl.a. Produktionsgren og Høstår, så du kan se det økonomiske resultat for f.eks. vårbyggen. I Type skrives betalingsarten. Dvs. hvor pengene er indsat/hævet. Du kan lave forslag til feltet, så det altid er udfyldt med f.eks. 2. Dette gøres under Funktioner. Kom godt i gang med Bogføring Bogføring Du kan søge kontonumre med o. Skriv sv i tekst og tryk o så kommer de konti som starter med sv. Bruges?sv vises alle konti, hvor teksten indeholder sv. Skriv 4000 i konto og tryk o, så vises konti i det interval, der indeholder konto Det er ikke nødvendigt at påsætte kontonumre i Bogføring. Posteringer skal blot indeholde dato, tekst og beløb. Det er altså muligt at indtaste bilag, selvom man er i tvivl om hvilket kontonummer, der skal anvendes. Konteringen skal dog foretages før eller siden af enten landmanden eller regnskabskontoret inden posteringerne overføres til Ø90. Det er muligt at udlæse poster med og uden kontonumre. Nederst i billedet kan du følge saldi på check, bilag og betalingsarter. Du vælger selv hvilke betalingsarter, der skal vises ved at dobbeltklikke og vælge. 12

13 Kom godt i gang med Bogføring Kontokoblinger Når du er færdig med en måneds registrering, skal du afstemme data (b + A), checke at saldi stemmer og derefter låse perioden. Når du har låst, kan du ikke rette i det indtastede, men du kan lave rettelses- eller omposteringer. Stemmer kassekreditten ikke, kan du få vist et kontoudtog på skærmen. Klik på og vælg kontoudtog, periode og betalingsart. Klik Vis udskrift. Alle kolonner kan sorteres i dato-, alfabetisk eller nummerorden. Klik en gang på kolonneoverskriften f.eks. Konto. I registreringsbilledet kan du bruge y, w, x, z, e og v til at flytte mellem felterne. Du kan flytte rundt på kolonner og ændre bredde i selve bogføringsbilledet ved hjælp af musen. Sæt markøren på Konto og hold venstre musetast nede og træk kolonnen derhen, hvor du vil have den og slip. Bredden ændres ved at sætte markøren på den lodrette streg mellem to kolonner. Når markøren bliver til to pile, holdes musetasten nede. Træk til den ønskede bredde. Der er på landsniveau lavet seks forslag til opsætning af skærmbilledet. Du kan vælge mellem disse eller lave dine egne opsætninger. Vil du selv lave en skærmbilledopsætning, vælg Opsætning og Rediger. Har du sat markering i Overspringsfelt, vises feltet i skærmbilledet, men det springes over, når du taster. 13

14 Kom godt i gang med Bogføring Kontokoblinger Bogføring I Arbejdsblokopsætningen kan du også under Nøgletal til- /fravælge visning af saldi på check, bilag og betalingsarter. Husk! Når du har lavet din egen opsætning, skal den gemmes. Luk Arbejdsblokopsætningen, vælg igen Opsætning og Gem som. Felter med nøgle (f.eks. Type) kan ikke fravælges. Hvis alle betalinger kører på samme betalingsart, så forvælg betalingsarten under Funktioner og vælg overspring på feltet Type i arbejdsblokopsætningen. 14

15 Kom godt i gang med Bogføring Bankdata overførsel til Bogføring Bankdata overførsel til Bogføring Posteringer fra en netbank kan overføres til DLBR Bogføring. Det eneste krav er, at det fra din netbank er muligt at eksportere/udlæse/udskrive kontoudtoget til en fil og overføre filen til din pc. Eksport af data fra netbank For at udnytte faciliteten er det nødvendigt, at netbanken kan eksportere/udlæse data til en fil. Det sker som regel til en excellignende fil eller csv-fil (kommasepareret fil). Gem datafilen på pc en f.eks. under c:\bankdata\ eller en anden mappe. Der er selvsagt forskel på netbanker, men ikke mere end at logikken og opbygningen er stort set den samme, og de fleste netbanker har en eksportfunktion. Før der indlæses data Start med at oprette den eller de betalingsarter, der skal indlæses poster til. Det kan eksempelvis være en kassekredit. Vælg den lodrette fane Tabeller og den vandrette fane Betalingsarter. Opret nu den eller de relevante betalingsarter ved at trykke b+ R. Er der allerede oprettet de betalingsarter du ønsker at indlæse data til, skal de ikke oprettes igen. Vend tilbage til Kasseregistrering. Indlæs bankdata Funktionen indlæs bankdata findes i bogføring. Vælg Funktioner og Indlæs bankdata eller højreklik med musen og vælg Indlæs bankdata menupunkt. Bankdata kan også indlæse under fanen Ejendom Indlæs Data. Første gang der indlæses bankdata For at BEDRIFTSLØSNINGs kasseregistrering kan indlæse bankdata, skal der foretages lidt opsætning. Hovedbillede for indlæsning af bankdata 15

16 Kom godt i gang med Bogføring Bankdata overførsel til Bogføring Bankkonto For at kunne indlæse data er det nødvendigt at oprette betalingsarter til de bankkonti, der skal indlæses data fra. En konto i banken svarer således til en betalingsart i DLBR Bogføring. Opret nu den bankkonto, der skal indlæses fra. Opret kontoopsætning Vælg [rediger] og derefter [ny]. Indtast dit kontonummer i banken, navngiv kontoen (f.eks. kassekredit) og angiv en betalingsart. Skal der indlæses data fra mere end en bankkonto, skal de øvrige oprettes på samme måde. Opret/rediger dialog Slet kontoopsætning Hvis en konto ikke længere skal bruges, kan den slettes under rediger kontoopsætning. Banknavn Da der er forskelle mellem netbanker, er der også forskel på, hvordan de udlæste data ser ud. Der er derfor lavet en række standarder for de største banker bl.a. Danske Bank, Nordea, BG Bank, Nykredit Bank m.fl. Det er desuden muligt at oprette sine egne banker, der efterfølgende kan vælges. Vælg banknavn 16

17 Kom godt i gang med Bogføring Bankdata overførsel til Bogføring Søg fil Her vælges den fil, der skal indlæses, efter den er eksporteret fra netbanken. Det kunne være fra mappen c:\bankdata\. Husk at vælge den rigtige fil hvis der ligger flere i samme mappe. Kig på datoen for at se hvornår filen er gemt. Vælg bankdatafil Vis/skjul opsætning Skjuler/viser detaljerne der bruges til indlæsning af data. Her vises den måde data er opdelt på; datoformater, decimaltegn mv. Visning af opsætningen er kun nødvendig første gang, der skal indlæses fra en ny konto, eller hvis der opstår problemer under indlæsningen så den afbrydes. Kontonummertildeling Funktionen gør det muligt at koble en posteringstekst og et kontonummer sammen. Formålet med denne facilitet er, at næste gang der overføres bankdata genkendes posteringsteksten, og dermed sker påsætning af kontonummer automatisk. Ellers sker indlæsning uden kontonumre, som efterfølgende skal påsættes af landmanden eller kontoret. F9 skifter mellem Vis alle og Vis udvalgte. Vis alle viser alle posteringstekster, der har et kontonummer tilknyttet. Vis udvalgte viser poster, der ikke er tilknyttet et kontonummer. Dialog til kontonummertildeling 17

18 Kom godt i gang med Bogføring Bankdata overførsel til Bogføring Lav din egen bankopsætning DLBR ØkonomiIT indeholde standarder for de største banker. Hvis din bank ikke er her i blandt, skal du selv oprette en opsætning. Det gør du ved at tilrette de forskellige parametre. Start med at finde den fil du vil indlæse med knappen Søg fil. Tryk derefter på Se fil og udskriv filen herfra. Opfat citationstegn Bruges hvis der er citationstegn om teksten. Det er ikke så almindeligt, men det kan forekomme. Skift fortegn på beløb Det kan forekomme, at data fra bankerne har omvendt fortegn, således at udgifter har positivt fortegn og indtægter negativt, og i den situation skal fortegnet vendes. Afgrænser Afgrænseren er det tegn, der i datafilen skiller søjlerne ad, således at dato og tekst er adskilt. Det er i de fleste tilfælde semikolon, men et par andre tegn er også brugte. De mest almindelige er angivet i rullemenuen. Vælg Andet og skriv afgrænseren hvis den ikke findes i menuen. Vælg afgrænser Datoformat Der er mange måder at skrive en dato på f.eks. to- eller fircifrede årstal, måneden først. Vælg dataformat 18

19 Kom godt i gang med Bogføring Bankdata overførsel til Bogføring Tusindtalsseparator Tusind kan med tal skrives på et par måder; 1000 eller I sidste tilfælde er der en tusindstalsseparator, og den er punktum. Vælg tusindtalsseparator Decimaltegn Det mest almindelige er et komma. I nogle tilfælde anvendes den amerikanske måde, hvor der bruges punktum f.eks Her kan vælges komma eller punktum. Begynd indlæs med Angiver den første linie der skal indlæses. Nogle datafiler, indeholder en såkaldt statuslinie, som beskriver hvad filen indeholder, og det er vigtigt, at denne ikke indlæses. Afslut indlæses med Angiv den sidste linie der skal indlæses. Der tælles nedefra. dvs. 1 betyder at sidste linie medtages. 2 betyder, at nederste linie ikke indlæses. Det kan eksempelvis være, at sidste linie indeholder oplysninger om, hvornår udtrækket er foretaget, og den skal ikke indlæses. Felter til indlæsning Her skal angives, hvilke felter der skal indlæses til kassen. Der tastes 1 under dato, hvis felt 1 er dato-feltet. Gem ændring / slet Har du oprettet din egen bank skal du huske at gemme denne opsætning. Du kan også slette en opsætning du selv har lavet. Standard-bankerne kan ikke slettes. 19

20 Kom godt i gang med Bogføring Bankdata overførsel til Bogføring Afstemte data Er der afstemte data for den periode, hvor der forsøges overført data til, vil afstemningen falde og data indlæses i perioden. Bemærk desuden at overføres der data til en periode, hvor der i forvejen er posteringer med samme betalingsart, vil disse posteringer blive slettet under indlæsningen. Dette sker for at undgå dobbelt overførsel, hvor samme postering kan findes to eller flere gange. Låste data Det er ikke muligt, at indlæse data i en periode der er låst. I så tilfælde afbrydes indlæsningen og ingen data indlæses. 20

21 Kom godt i gang med Bogføring Status- og efterposteringer Status- og efterposteringer Du skal starte med at indtaste primostatus. Få evt. hjælp fra regnskabskontoret. Ultimo beregnes automatisk ud fra omsætningen i bogføring, dog skal eventuel besætning og beholdning indtastes ultimo. Vælg kontoen i træet og brug q. Så hopper markøren til indtastningsfeltet i højre side. b + r/s springer til forrige/næste konto. I afskrivning og pristal indtastes procent for hele året uanset periodens længde. Sæt markøren på Omsætning og højreklik. Vælg Omsætningsposteringer, så vises periodens omsætning. Du kan lave efterposteringer til perioden. Vælg linien Efterpostering. Her kan efterposteres private andele, egne produkter og under Andre efterposteringer kan skyldige regninger ved periodens udløb posteres. 21

22 Kom godt i gang med Bogføring Periodeopgørelse Periodeopgørelse Du kan udskrive en periodeopgørelse, som dannes på baggrund af Status- og efterposteringer. Her kan du sammenligne resultatet med sidste år. Du bestemmer selv, hvor ofte du vil lave en periodeopgørelse. Dog må der ikke laves to perioder i Status- og efterposteringer, som har samme ultimodato (f.eks. aldrig perioden 1/10 31/ og perioden 1/ / ). Her vises som eksempel lidt af periodeopgørelsen. 22

23 Kom godt i gang med Bogføring Udskrift Momsopgørelse Udskrift Momsopgørelse Momsopgørelsen udskrives pr. SE-nummer. Se-nummeret skal være oplyst, se under Medlemsoplysninger, side 4. Skal momsprincippet ændres, gå til fanebladet Tabeller og Steder. I momsår vælges normalt regnskabsåret. Har du status 1/1 og skal udskrive momsopgørelse for 1/7 30/ vælges Momsår jan og i Momsperiode 3. kvartal. Indberetning for 1. og 2. kvartal vil blive fratrukket momsomsætning for perioden 1/1 30/ Har du sommerstatus f.eks. 1/7, kan du i stedet vælge Momsår jul og i Momsperiode 1. kvartal. Så får du også en momsopgørelse for perioden 1/7 30/9 2005, men her vil ikke være fratrukket indberetninger for tidligere perioder i år Det er her alene momsomsætning for perioden 1/7 30/ som medregnes. 23

24 Kom godt i gang med Bogføring Taster Taster Musen kan bruges overalt, men du kan også bruge tastaturet alene. Funktionaliteten er i det store hele Windows standard med enkelte specielle tilretninger, som gælder for DLBR Økonomi IT. Funktionstaster Markøren er enten en lodret streg, der blinker i feltet, eller en stiplet firkant omkring en knap, et faneblad eller et felt. e (numerisk) springer videre til næste felt. f opdaterer, men bliver stående i feltet. v springer mellem alle felter. Hvis du bliver ved med at tabulere, bevæger markøren sig ud på de vandrette og lodrette faneblade. q -tasten vil i f.eks. budgettet og status flytte markøren fra et område i skærmbilledet til et andet. j+ q flytter markøren tilbage. o, vis muligheder. l er brugervejledningen. b+ r/s skifter til forrige/næste konto. I Kasseregistrering springes til forrige/næste måned. t skifter mellem Viser alle/viser udvalgte, f.eks. ejendoms-/kredskontoplan. j+ t udfolder alle linier i træet. b+ t sammenfolder alle linier i træet. y, w, x og z virker i alle felter i indtastningsbilleder, som f.eks. bogføring og månedsfordelingsbilledet i budgettet. Piletasterne kan også bruges til at åbne og lukke kontoplanen. Bemærk, at der er forskel på de to Enter -taster f og e. 24

25 Kom godt i gang med Bogføring Genvejstaster Genvejstaster Generelle... b + Slet... D Udskriv... P Fortryd... Z Rediger/opret konto... R Periode... H Bemærkninger, følgebrev... T Klip... X Kopier... C Indsæt... V Produktionsbudget Produktion og forbrug... F Produktionsomfang... O Besætning og forskydning... U Kasse... b + Saldooversigt... E Søg... F Afstem... A Lås... L Indsæt linie... I Likviditets- og driftsbudget Driftskredit... K Budgetoplysninger... B Intern omsætning... I Faktura... b + Kopier fra følgeseddel mv.... K Kopier faktura... A Åben ny, tom faktura mv.... N Rediger/opret kunde... O Rediger/opret produkt... G Kundesaldo... U Vælg lukket faktura... F Indsæt linie... I Tabeller Tilføj... E Basisværdi... B Skjul konto... S 25

26 Kom godt i gang med Bogføring Genvejstaster Skjul konti... F a + det understregede bogstav, der er vist i menuerne, kan bruges som genvej. 26

27

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Ø90 Online, Fakturering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk service og vejledning Ø90

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Brugervejledning Version 7

Brugervejledning Version 7 Brugervejledning Version 7 Medlemssystem Pointregistrering Placeringslister Kasseapparat Finansbogføring Indhold Hvad er SH-Skytte... 3 Generelt Et hurtigt overblik... 4 Installation og grundlæggende indstillinger...

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange...

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere