Kom godt i gang med Budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med Budget"

Transkript

1

2 Kom godt i gang med Budget Dette hæfte giver en introduktion til Drifts- og likviditetsbudgettet samt til Likviditetskontrol. Yderligere informationer samt anvisninger på håndtering af forskellige emner vedrørende budgettering, kan du finde på landscentrets hjemmeside, Udgivet April 2008 Redigeret November 2010 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, ØkonomiIT, Support Se eller ring på

3 Indholdsfortegnelse Introduktion til Budget... 5 Sådan laver du Likviditetsbudget... 6 Indtastning i likviditetsbudgettet... 8 Budgetoplysninger... 9 Kopieringsmuligheder - Budgetgrundlag Sådan laver du Driftsbudget Intern omsætning Status og efterposteringer, budget Skatteberegning Sådan laver du Budgetbemærkninger Skriv bemærkninger i Word og Excel Sådan skriver du i bemærkninger fra en landsskabelon Dine egne skabeloner (Centerskabeloner) Udskriv Budget Likviditetsbudget Driftsbudget Sammenligning budgetalternativer Når Budgettet er færdigt Likviditetskontrol Genvejstaster

4

5 Introduktion til Budget Introduktion til Budget Budgettet giver dig mulighed for at analysere dine planer for de kommende år udtrykt i kroner. Likviditetsbudgettet beregner din driftskredit på månedsbasis ud fra de ind- og udbetalinger du indtaster. Driftsbudgettet viser det forventede resultat i bedriftens økonomiske udvikling. Likviditetskontrol Budget Bogføring Økonomistyring Med budgetprogrammet følger likviditetskontrol, som giver dig mulighed for analysering af budgetafvigelser. Kontrollen sammenholder budgettet med poster fra programmet Bogføring. Du kan kopiere sidste års kasseposter til budgettet og tilpasse ud fra forventninger til dette år, samt fra erfaringerne i likviditetskontrollen. Ringen er sluttet i din økonomistyring. 5

6 Sådan laver du Likviditetsbudget Sådan laver du Likviditetsbudget Vælg budgetperiode Vælg den lodrette fane Budget og den vandrette fane Likviditet og drift. Hvis du ikke står i den rigtige periode, gå til opslaget Vælg periode via b+ H eller lokalmenuen du finder ved højreklik. Indtast budgettet Venstre side viser budgettet. Billedet kan skifte mellem to visninger - skiftet sker med t. Øverst i højre hjørne ses hvad der vises. Når du står i Viser udvalgte, vises kun konti, hvorpå der findes budgetposter. Stå i Viser alle -tilstand inden du fortsætter - så vises hele ejendomskontoplanen. Placer markøren på øverste linie Indtægter, og fold den ud med x (eller klik med musen på +). Brug y til du står på en konto. Når du står på en konto i venstre side af skærmbilledet, vises den samme konto i skærmbilledets højre side. Her taster du pr. måned de forventede udbetalinger med - og indbetalinger med +. Se også side 8. Indtast budgetoplysninger Vælg højreklik-menu eller b+ B. Se side 9. Beregn Når du er færdig med at indtaste, skal du klikke på Beregn. Herved beregnes moms, renter af driftskredit og ændring af driftskredit. Driftskredittens saldi i løbet af året vises i opslagsbilledet Driftskredit (brug højreklik-menu Driftskredit eller b+ K). 6

7 Sådan laver du Likviditetsbudget Udskriv likviditetsbudgettet Vælg likviditetsbudget i udskriftsbilledet b+ P. Moms beregnes ud fra kontoens momsforvalg. t skifter mellem to visninger i skærmbilledet: - Viser udvalgte : kun konti med budgetposter - Viser alle: alle ejendomskonti. Beregner moms, renter og driftskredit. Knappen er grå, når der er beregnet. Hvis der er forskel på beløbet i Likviditet og Resultat, skyldes det forskydninger i beholdninger og besætning eller kontoen er markeret som intern omsætning. b+r/s skifter til forrige / næste konto 7

8 Sådan laver du Likviditetsbudget Indtastning i likviditetsbudgettet Indtastningen i likviditetsbudgettet kan gøres i de enkelte måneder, eller du kan indtaste i fordelingspanelet. Felterne i de to første linier i højre side (fordelingspanelet) kan bruges til næsten al indtastning. Skærmbilledet skal stå i Viser alle -tilstand. Skift med t. Tast det kontonummer du ønsker at anvende. Kontoen oprettes automatisk, hvis den ikke findes i forvejen. Her kan vælges mellem S og E S = Supplér, lægger til alle beløb som findes i månederne. E = Erstat, erstatter alle eksisterende beløb i månederne. oi kodefeltet viser de koder, du kan fordele kvantum og beløb med til månederne i billedet nedenunder. Indtast kvantum, pris eller beløb, og fordel til månederne nedenunder med f. Intern omsætning kan markeres (se også afsnittet Sådan laver du Driftssbudget side 11). b+r giver mulighed for at rette kontotekst m.v. e springer til næste felt - f opdaterer / fordeler. 8

9 Sådan laver du Likviditetsbudget Budgetoplysninger Under Funktioner Budgetoplysninger indtastes de forudsætninger, programmet bruger til beregningen af moms, renter og saldo på driftskredit. Oplysningerne skal indtastes for hver budgetperiode. Moms Under Princip vælger du mellem halvårs-, kvartalsvis- og månedsvis moms. Afmærk i Princip feltet, hvis du har fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter. Afgifter afregnes da på konto Driftskredit: 1. Indtast oplysninger for driftskreditten. 2. Indtast primosaldo. Ultimo-knappen henter forrige budgetperiodes ultimosaldo på driftskredit. Driftskredit-renten beregnes med rentes rente pr. måned og placeres på rentekontoen. I beregning af momstilsvar korrigeres for ikke-refusionsberettiget Co 2 afgift (tung proces). Det er altid de fulde afgiftsbeløb, som skal indtastes i likviditetsbudgettet under Mellemregning, moms og afgifter. Momstilsvar primo skal indtastes i status på konto Saldo moms ved slutning. Momstilsvar ultimo beregnes automatisk. 9

10 Sådan laver du Likviditetsbudget Kopieringsmuligheder - Budgetgrundlag Der findes forskellige datakopierings muligheder, som giver dig et budgetgrundlag at arbejde videre på. Under Redigér Kopier fra kan du vælge: Andet alternativ Du kan udarbejde op til 11 budgetter for samme år. Udpeg det alternativ du ønsker at kopiere fra. Anden periode Sidste års budget kopieres. Kopieringen sletter eventuelle indtastninger foretaget i likviditetsbudgettet før der kopieres. Findes der produktionsbudgetter i sidste års budgetter kopieres disse som indtastninger i likviditetsbudgettet. Findes produktionsbudgetter i budgettet der kopieres til slettes de ikke den kopierede produktion lægges i likviditetsbudgettet oven i produktionen fra produktionsbudgetterne. Kopiér kasseposter Kasseposter kan kopieres til budgettet. Vælg her hvilke afsnit der skal kopieres til. Har du allerede data i dækningsbidragsafsnittet, kan du kombinere med data fra kassen fra afsnittet: Kapacitet finansiering. Kopierer sidste års kasseposter. Har du afstemte kasseposter for de første måneder i den aktuelle budgetperiode, kan de kopieres til budgettet. 10

11 Sådan laver du Driftsbudget Sådan laver du Driftsbudget Driftsbudgettet er en udskrift, som dannes på baggrund af indtastninger i Likviditetsbudget og status. Herudover kan der indtastes intern omsætning, samt oplysninger vedrørende skat m.v. Intern omsætning Vælg i Likviditetsbudgettet konti med intern omsætning og tast b+ I. Hermed markeres kontoen i i søjlen I og i månedsbilledet markeres alle måneder. b+i fjerner markeringen igen. I Funktioner Intern omsætning afstemmes den interne omsætning: Vælg den gruppe af konti du ønsker at afstemme. Du kan yderligere gruppere konti ved at markere konti under Vælg. t skifter fra Viser alle til Viser udvalgte, og de udvalgte konti kan nu stemmes af. I eksemplet mangler afstemningen kun december; -900 kr. Intern omsætning indgår i driftsbudgettet, men ikke i likviditetsbudgettet. 11

12 Sådan laver du Driftsbudget Status og efterposteringer, budget Primo status indtastes, eller kopieres fra sidste års ultimo status under menupunktet Redigér Kopiér ultimo til primo. Ultimo status beregnes automatisk, bortset fra besætning og beholdninger, hvor ultimoværdien indtastes. Står du i ultimo på konti for besætning eller beholdning kan primo kopieres med *. Vandrette pile skifter periode. Lodrette pile skifter konto. Her indtastes afskrivningsprocent eller beløb. Klik med musen på et felt her i højre skærmbillede - så vises Konto og Konti/interval her under. Vælg konto i venstre side - skift til højre side med q. Brug pile i højre side. Tast ind og skift til forrige / næste konto med b+r/s. 12

13 Sådan laver du Driftsbudget Skatteberegning I Likviditet og drift -fanen under Funktioner Skatteberegning indtastes oplysninger til beregning af skat i driftsbudgettet. Erhvervsandel, bil : I eksemplet overføres 25 % af afskrivningerne af blandede driftsmidler og biludgifterne i driftsbudgettet til driftsudgifter. De resterende 75 % indgår i privatforbrug. Beregn skat skal være afmærket, for at du får skat med i udskriften af driftsbudgettet. Skatteberegning anvendes til at vise, hvor meget skat årets indtjening giver anledning til. Du skal ændre skatteprocenten til den ønskede skat vises. Driftsbudgettet er nu færdigt og kan udskrives - se næste side. 13

14 Sådan laver du Budgetbemærkninger Sådan laver du Budgetbemærkninger I Drifts- og likviditetsbudgettet kan du skrive budgetbemærkninger i Word eller Excel. Bemærkningerne udskrives som første del af det samlede budget. Du kan også sende budgettet i én samlet PDF-fil via mail ved tryk på en knap. Dine budgetbemærkninger kan tage udgangspunkt i skabeloner fra Landscentret. Du kan også lave dine egne skabeloner en facilitet der især er interessant for landbocentrene. Skriv bemærkninger i Word og Excel I menupunktet Funktioner Bemærkninger i Office åbner du denne popup: Her kan du lave alt vedrørende udarbejdelse af bemærkninger Du kan under: Dokument : vælge mellem de eksisterende dokumenter. Det valgte dokument er de er de gældende bemærkninger uanset hvilket budgetår og alternativ du står i, og vil blive skrevet ud sammen med budgetterne. Ny : lave et nyt dokument med bemærkninger evt. ud fra en skabelon (se næste afsnit). Redigér : åbne og rette aktuelt udpegede dokument med bemærkninger Kopier : kopiere det gældende dokument med bemærkninger over i et nyt. Findes bemærkninger i sidste års budget kan du altså tilrette en kopi af disse. Indlæs : indlæse allerede eksisterende bemærkninger lavet i Worddokumenter eller Excel-regneark. Slet : slette gamle bemærkninger. Send : åbner din mail, hvor bemærkningerne er vedlagt i en Word- eller Excel-fil. 14

15 Sådan laver du Budgetbemærkninger Sådan laver du en ny budgetbemærkning fra skabelon Vælg Ny i forrige billede. Billedet Ny bemærkning vises. Vælg Program : Microsoft Office Word eller Excel Anvend skabelon markeres hvis du vil tage udgangspunkt i en skabelon. Vælg den ønskede skabelon, f.eks. "1. landsskabelon Svin_L" (Word). Derefter vælges OK. OK åbner dine nye bemærkninger, fx. som kopi af "1. landsskabelon Svin_L", og du kan begynde at skrive. Sådan skriver du i bemærkninger fra en landsskabelon Har du taget udgangspunkt i en landsskabelon gør du sådan: Forsiden: ret personoplysninger og indsæt evt. logo mv. Ret oplysninger i sidefoden på side 2 (dobbeltklik på sidefoden): Landscentret Lars Konsulent Medlem: Ejendom: 8888 Koldkærgård Lars Jensen Medlem: Ejendom: x Skriv i de enkelte afsnit. Grøn tekst er vejledning mv. som erstattes af din tekst. Indholdsfortegnelsen opdateres som det sidste. Højreklik på indholdsfortegnelsen og vælg Opdatér felt. 15

16 Sådan laver du Budgetbemærkninger Dine egne skabeloner (Centerskabeloner) Egne skabeloner er især relevante for centre som ønsker fælles "centerskabeloner" og for brugere der har flere ejendomme / medlemmer på PCen. I Funktioner Redigér skabeloner kan du gøre følgende: I Rediger skabeloner kan du under: Ny lave en ny skabelon. I denne kan du evt. indlæse skabeloner du allerede har lavet fx. i Word under Indsæt Fil. Rediger åbne og rette den udpegede skabelon. Landsskabeloner kan ikke redigeres. Tag i stedet en kopi og rediger denne. Kopier. Kopierer den udpegede skabelon over i en ny skabelon. Slet. Slette uønskede skabeloner. Kopier til CNET - knappen findes kun på arbejdspladser i centernet. Du kan kopiere din PC s skabeloner til centernettet. Herved slettes de eksisterende skabeloner på centernet og erstattes af dine. Herefter distribueres dine skabeloner til alle andre arbejdspladser. Når en arbejdsplads åbnes kopieres alle skabeloner fra centernettet til arbejdspladsen. Når en arbejdsplads åbnes, kopieres alle skabeloner fra centernettet til arbejdspladsen. Det anbefales at udpege én ansvarlig der varetager opdateringen af centerskabelonerne! Alle andre arbejdspladser skal ikke ind i Redigér skabeloner! 16

17 Udskriv Budget Udskriv Budget Klik på printer-ikonet eller brug b+p. I billedets venstre side markerer du de ønskede udskrifter. Når du vælger Udskriv, bliver relevante felter i højre side hvide. Herefter kan du sætte en markering - eksempelvis ved Kontonr. når Lik. specifikation vælges. Sæt logo og navn på din forside Send som PDF åbner din mail med én vedlagt PDF-fil indeholdende Bemærkninger og Drifts- og likviditetsbudget. Inden du sender kan du evt. åbne PDF-filen ved at dobbeltklikke på denne og se hvad du er ved at sende. Vis udskrift viser dig budgetudskriften uden bemærkningerne i Word eller Excel. Vil du se et samlet budget kan du gemme en PDF-fil under Gem udskrift. Acrobat Reader åbnes med det samlede budget (se herunder). Bemærkninger i MS Office : Markér feltet og dokumentet med bemærkninger udskrives før de øvrige udskrifter. Bemærkningerne du udskriver, er de aktuelt udpegede under Funktioner Bemærkninger i Office Tryk på hjælp knappen for vejledning - eller tast li det enkelte felt 17

18 Udskriv Budget Likviditetsbudget Likviditetsbudget, sammendrag viser sum-linierne fra skærmbilledet. Udskriften afsluttes med et søjlediagram af driftskreditten. Likviditetsbudget, specifikation er samme udskrift - blot med alle detaljer. 18 Likviditetsbudgettet indeholder grafisk visning af saldoen på driftskreditten. Sammenhæng til Budgetoplysningerne vises med pile. (se side 9).

19 Udskriv Budget Driftsbudget Driftsbudgettet indeholder tre afsnit: Resultat, Likviditet og Status. Status kan specificeres ved udskrift af Saldoliste. 1 eller 5-års opstilling i budgettet Driftsbudget kan du vælge som en 1-årsudskrift, der viser det aktuelle budget eller en 5-årsudskrift. Ud over budgetter for fem år er der mulighed for: -opstillinger som også indeholder regnskaber -sammenligning til andre alternativer eller driftsbudgetkontrol. Detaljer åbner billedet herunder, der viser hvad programmet foreslår som udskrift. Du kan ændre indholdet. Udskrives Markér hvilke søjler der skal udskrives. Periode Angiv perioder i søjler der skal udskrives. Datatype Vælg mellem periodens årsrapport, periodeopgørelse eller budget-alternativer. Knappen Standardopstilling Bringer dig tilbage til programmets standardopstilling. 19

20 Udskriv Budget Udskrift: Bemærk at søjlerne automatisk prioriterer regnskab før budget inden for hver periode. Eksempelvis vælges automatisk Årsrapport selvom der findes budgetter for 2003, når der på maskinen findes en årsrapport for denne periode. Søjlerne opstilles altså automatisk efter prioritering: Årsrapport (Ø90), findes det ikke så: Periodeopgørelse, findes det ikke så: Budget Årsrapport er Årsrapporter fra Ø90. Har du forbindelse til Ø90 hentes årsrapporterne via Ejendom Bestil data fra Ø90 Regnskabstal fra Ø90. Bestilte data skal indlæses under Indlæs data Indlæs fra: Ø90. Landmandsbrugere, der ikke har forbindelse til Ø90, skal have regnskabstal tilsendt fra regnskabskontoret. Udlæsning sker via menupunktet Ejendom Udlæs data Regnskabstal fra Ø90. Indlæsning sker ved Indlæs data Regnskabstal fra Ø90. Periodeopgørelse vises automatisk, hvis der findes en registreringsstatusperiode for det pågældende år og kassedata er afstemte eller godkendte. 20

21 Udskriv Budget Sammenligning budgetalternativer Du kan sammenligne driftsbudgettet med andre budgetalternativer eller med årsrapporten. Sådan gør du i detaljebilledet: 1. Markér Udskrives i de sidste tre søjler 2. Vælg Perioder for 3. og 4. søjle 3. Vælg Datatype i søjle 3 og 4. I søjle 5 vælges datatype "Afvigelse".. Eksempel: Alternativ 5 og Alternativ 6 = Afvigelse 5-årsoversigten viser automatisk efter prioritering: Årsrapport Opgørelse Budget. 21

22 Udskriv Budget Forside med logo eller billede Et logo kan indsættes øverst på dine forsider til budgettet. Logoet er et billede med formatet Bitmap (BMP), f.eks et foto af gården eller et logo tegnet i fx Paint. Det er nemt at skifte mellem alternative logoer. Du kan også bestemme om du ønsker navn og adresse på forsiden eller ikke. Placér logoet i bunden af forsiden ved en høj topmargen 1: Budget Udskrifter : Klik på Logodefinition. 2: Klik på Søg efter logo og find den logo-fil du ønsker. Åbn kopierer logoet ind det ses i skærmbilledet. 3: Tilpas logo-billedets placering på forsiden: Placering: venstre, centreret eller højre. Venstre margin kan indstilles når der er valgt Venstrestilling. Tilpas størrelsen på logoet ved at angive maksimale værdier i bredde- og højdefelterne. Medlems logo Feltet Medlems logo kan af- eller påsættes efter behov. Markering medfører at logo udskrives på budgetforsiderne. Adresseblok Feltet Adresseblok kan af- eller påsættes efter behov. Markering medfører at navn, adresse og telefonnummer fra medlemsoplysningerne udskrives på budgetforsiderne. Centerlogo Programmet er forberedt til et fælleslogo, som udskrives på alle medlemmer på pc en. Det kan ikke anvendes i denne programversion. 22

23 Når Budgettet er færdigt Når Budgettet er færdigt Lås budgettet Under Likviditetsbudget Rediger Rediger Alternativ. Fjern markering,, under Åben ved det alternativ, som ønskes låst. Så længe der er låst, kan der ikke indlæses budgetter fra diskette, som overskriver dette alternativ. Udlæs en sikkerhedskopi Under Ejendom Udlæs data vælg Udlæs til "Gennemse" i valgboksen. Vælg hvor du vil placere sikkerhedskopien. Klik på Vælg ud for Likviditet drift og udpeg her den færdige budgetperiode - tryk på OK og billedet lukkes. Udlæs ved at trykke på Udfør. Send budgettet som PDF Under budgetudskrifter Send som PDF, åbner en mail med dit budget vedlagt som én PDF-fil. Filen indeholder dine bemærkninger fra Word eller Excel samt drifts- og likviditetsbudget. PDF en egner sig til at sende til samarbejdspartnere. Modtageren kan læse og udskrive dokumentet uden selv at have DLBR Budget. Betingelsen er, at modtageren har installeret Adobe Reader - det findes på de fleste pc er. Gem udskriften i RTF-, PDF- eller Excelformat Drifts- og Likviditetsbudgettets udskrifter kan gemmes i en fil. Der findes flere måder at gemme filer på: 3: Vælg hvor du vil placere filen og klik på Gem. Programmet gemmer og åbner den gemte fil i Adobe, Word eller Excel. 1: Klik på printerikonet under fanen Likviditetsbudget og ovenstående billede vises. Vælg Gem udskrift. 2: Vælg filtype (RTF, PDF eller Excel) og angiv et filnavn. 23

24 Når Budgettet er færdigt PDF-fil Anvendes evt. til arkiv-formål for færdige budgetter. Filen der gemmes er den samme der dannes med Send som PDF. RTF-fil Har samme anvendelse som PDF-filen, blot åbnes og udskrives den i Word. Wordfilen egner sig ikke til videre forarbejdning, og for at se udskriften på skærmen skal du vise i Udskriftslayout (se under Vis). Excel-fil Egner sig til videre bearbejdning af data. Filen åbnes i Excel og du kan skrive videre på det, eller kopiere dele af det til andre dokumenter. Bemærk at tallene er gemt som tekst i Excel. QRP Egner sig som en "sikkerhedskopi" af udskriften. Filen er en nøjagtig kopi af din udskrift, inklusiv grafik, men eksklusiv budgetbemærkninger i Word / Excel. Filen kan kun genåbnes i DLBR - budget, og kan derfor kun sendes til andre brugere af dette program. Sådan gør du (QRP) 1. Klik på Vis udskrift 2. Vælg her diskette ikonet 3. Angiv et filnavn 4. Vælg hvor du vil placere filen og vælg Gem. Når du vil åbne en QRP-udskrift gøres det ved at klikke på Åben folder - ikonet til højre for disketten og udpege udskriften. 24

25 Likviditetskontrol Likviditetskontrol Likviditetskontrollen vises på skærmbilledet under Kontrol Likviditetskontrol. Kontrollen kan også udskrives. Likviditetskontrollen kan deles op i to dele: Kontroldelen Den egentlige likviditetskontrol viser, om de realiserede posteringer fra bogføring svarer til det du budgetterede. Afvigelsesanalysen findes dels i søjlen Afvigelse og dels nederst i billedet for den konto markøren står på. I eksemplet på næste side er der på konto Udsæd byg en afvigelse på 258,00 kr. Afvigelsen deles i to, en mængdeafvigelse og en prisafvigelse. Der er købt 150 kg mere end forventet, svarende til -348 kr. Til gengæld har kg. prisen været 0,36 kr. lavere end forventet, hvilket giver en positiv afvigelse på 606 kr. Prognosedelen Hvis du under Vælg periode (næste side, punkt 3) vælger samme alternativ i Budget og Forventet likviditet, vil sidste kolonne Forventet (Alt xx) være de realiserede kasseposteringer i kontrolperioden ( ) + budgettet i den resterende del af prognoseperioden ( ) Har du valgt et andet alternativ i Forventet likviditet, vil Forventet være lig med dette budget i den resterende del af perioden. 25

26 Likviditetskontrol Vælg indhold i skærmbilledet Kontrolperioden Perioden du vil kontrollere. Vælg periode - viser afstemte kassedata Prognoseperioden Perioden er lig budgetperioden. Vælg periode - viser de budgetter du har lavet Budgetalternativer Budgetalternativet du vil sammenligne kasseposterne med. (Se bemærkning på forrige side) Afvigelsen deles i - Mængdeafvigelse - Prisafvigelse 26

27 Genvejstaster Generelle b+ Udskriv Fortryd Redigér / opret konto Periode Bemærkninger / følgebrev Klip Kopier Indsæt P Z R H T X C V Likviditets- og driftsbudget Slet korrektion b+ D Slet udvalgte korrektioner b+ a +D Spring til næste felt e Opdatér / fordel f Kopi felt oven over * Kopiér og vend fortegn +* Kopiér hele linien oven over b+ * Kopiér konto Indsæt konto Bemærkninger, Likviditetsbudget Bemærkninger, Driftsbudget Markér / afmarkér Intern omsætning Driftskredit Budgetoplysninger Intern omsætning b+ a+ C b+ a+ V b+ T w+b+t b+ I K B I Produktionsbudget Produktion og forbrug Produktionsomfang Besætning og -forskydning F O U Tabeller Tilføj Basisværdi Skjul konto Skjul konti E B S F a + det understregede bogstav, der er vist i menuerne, kan bruges som genvej.

28

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19.

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Moms og afgifter Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Skæve perioder 11 15. Moms Opgave I denne opgave er moms-beregningsprincipperne

Læs mere

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget DLBR Ø90 Budget det detaljerede budget Her beskrives hvordan du budgetter på kontoniveau og samtidigt periodiserer dine indtægter og udgifter på måneds bais.

Læs mere

Kom godt i gang med Bogføring

Kom godt i gang med Bogføring Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets

Læs mere

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave)

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) Intern omsætning Side 22. Intern omsætning 2 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) 22. Intern omsætning Opgave I denne opgave skal du indtaste og afstemme intern omsætning af foder mv. Når der i det daglige

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Kom godt i gang med epostkasse

Kom godt i gang med epostkasse Kom godt i gang med epostkasse Brugervejledning Kom godt i gang med epostkasse Dette hæfte er en introduktion til brugen af epostkasse. epostkasse er et værktøj til transport af data mellem programmer

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR INVE

Kom godt i gang med DLBR INVE Kom godt i gang med DLBR INVE Dette hæfte giver en introduktion til det internetbaserede investeringsprogram DLBR INVE, som du kan finde på www.inve.dk I DLBR INVE kan du også finde hjælp ved at klikke

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

DDB Detail Kom i gang med programmet

DDB Detail Kom i gang med programmet Installation af program Der er sendt eller hentet en ZIP fil på www.ddb-detail.dk. Denne ZIP fil skal udpakkes på f.eks. drev C:\ i en mappe f.eks. DDB_Detail. Opret en genvej til filen DDB_Detail.exe

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11

Introduktion til OneDrive. Windows-selvstudium: Side 11 af 11 Introduktion til OneDrive Windows-selvstudium: Side 11 af 11 I Windows 8.1 og Windows RT 8.1 kan du nemt gemme dine filer i OneDrive og åbne dem fra en hvilken som helst enhed, f.eks. din pc, tablet eller

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel G 2. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-21-3 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi.

Avanceret budget. Budgetposterne registreres kun i Finans og kun på finanskontiene i kontoplanen. Budgettet vises på fanen Periodesaldi. Avanceret budget Avanceret budget udvider mulighederne for budget på dimensioner, likviditetsbudget og meget mere. Avanceret budget giver mulighed for ægte budgetposteringer, der indtastes og bogføres

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Magnus:Årsafslutning. Hjælp

Magnus:Årsafslutning. Hjælp INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Velkommen til Magnus:Årsafslutning...3 2. Arbejdsgang...3 2.1. Virksomhedsoplysninger...3 2.2. Opret regnskabsår...3 2.3. Personoplysninger...3 2.4. Import af regnskabsdata...3

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

NaviScan EBC 1 af 39 Brugervejledning C5

NaviScan EBC 1 af 39 Brugervejledning C5 NaviScan EBC 1 af 39 Brugervejledning C5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Opstart af budgetsystem... 2 1.1 Opsætning: Modeller... 3 1.2 Modeller: Felter... 3 1.3 Modeller dimensioner... 4 1.4 Lokalmenu til dimension:

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers.

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. ProArkiv Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Hensigten med dette hæfte er at give en kort introduktion til ProArkiv, som alle brugere af ProLøn har

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet. Gruppearbejde, formiddag

Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet. Gruppearbejde, formiddag Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet Gruppearbejde, formiddag 1. Hvilket potentiale ser I i Råbalancen? Foreløbigt regnskab Periodeopgørelse

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

Kom godt i gang med Online Banking

Kom godt i gang med Online Banking Kom godt i gang med Online Banking Du skal bruge dit kodebrev og bilaget Online Banking Light Vejledning til dine brugere, som dit firma har fået tilsendt. På Sydbanks hjemmeside, www.sydbank.dk, vælger

Læs mere