Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget"

Transkript

1 Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget

2 DLBR Ø90 Budget det detaljerede budget Her beskrives hvordan du budgetter på kontoniveau og samtidigt periodiserer dine indtægter og udgifter på måneds bais. Du får et budget du kan følge op på løbende. Beregning i budgettet sker mens du taster. OBS Der er undtagelser fra dette da skal du taste F11 (beregn). Du ser dette i sidste linie i fanerne: Produktionsbudget: DB Resultatbudget Inv. Finansiering: Afstemning (skal være 0) Egenkapital: Afstemningsdifference (skal være 0) I udskrifter er budgettet altid beregnet Redigeret 3. udgave, oktober 2014 Redaktør SEGES, ØkonomiIT Tryk SEGES Udgiver SEGES, ØkonomiIT, Support Fra din lokale DLBR virksomhed 2 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sådan laver du det detaljerede budget 1. Opsæt dit budgetskærmbillede Find de konti du vil budgettere på Indtast køb og salg Indtast intern omsætning Indtast beholdning og besætning Indtast efterposteringer Indtast Investering Budgetoplysninger, moms og kassekredit Indtast balancen Kasse omsætning (likviditet) og Resultat - på skærm og udskrift Udskriv dit færdige budget

4 Opsæt dit budgetskærmbillede 1. Opsæt dit budgetskærmbillede Du kan få en anden opsætning af skærmbilledet ved at sammensætte kolonnerne der passer lige til din opgave. Sådan vælger du regnskaber / budgetter i kolonnerne 1. Åben Funktioner Kolonne opsætning. (Dialog vises næste side). 2. Vælg med musen i kolonne 1. Opgavetype: Regnskab. 3. Med F4 i kolonnen åbner du Regnskabsopgaver, og udpeger det ønskede regnskab og trykker på knappen Overfør. 4. I næste kolonne vælger du Opgavetype: Budget. 5. Med F4 i kolonnen åbnes Budgetopgaver, hvor du udpeger det ønskede budget og trykker Overfør. Budgettet vises nu i Kolonneopsætning. 6. Klik på knappen Gem som, og giv din nye kolonneopsætning et nyt navn. Luk kolonne opsætning. Du kan vælge mellem de kolonneopsætninger du laver øverst i skærmbilledet. 4

5 Opsæt dit budgetskærmbillede

6 Find de konti du vil budgettere på 2. Find de konti du vil budgettere på Du kan fremsøge konti på flere måder i detalje niveau 3. Vælg: Detalje niveau 3 1. Pak sum linier ud med museklik eller piletaster 2. Flyt markøren mellem konti med piletaster eller mus Markøren i konto linierne står på den konto der vises i kontofeltet her 3. Tast en konto du kender i kontofeltet og den fremsøges 4. F7 (eller pil op) vælger forrige konto / F8 (eller pil ned) næste konto, i træet. Savner du en konto kan du slå op i kontoplanen med F4 i kontofeltet. Alt+K - sender dig fra konto linierne til kontofeltet og omvendt. Pil ned i kontofeltet sender dig til felterne under kontofeltet. 6

7 1 Find de konti du vil budgettere på Detalje niveau 3 Viser alle konto specifikationer Vis linjer: Alle: konti markeret anvendt Anvendte: Konti med budgetposteringer Kontoplan åbnes med F4 i kontofelt eller Ctrl+K Markér kontoen under Anvendt da vises den i budgettet. 7

8 Find de konti du vil budgettere på Gæld og tilgodehavende Bemærk at samme konto vises både under tilgodehavende og gæld! Dette gælder under investeringsfanen og i balancen. Undtagelsen er Momsafsnittet og Hensættelser udskudt skat, som vises med samme placering, uanset om der er gæld eller tilgodehavende. Visning af samme konto i gæld og tilgodehavende 8 I træet vises konto to gange saldoens fortegn bestemmer placeringen således: Primo ultimo Tilgodehavende Tilgodehavende til 0 Øvrig gæld Tilgodehavende 2 0 til I månedsbilledet vises det samme uanset hvilken af de to visninger af kontoen du står på nemlig: til

9 Find de konti du vil budgettere på I fanen Inv. og Finansiering er kontiene opdelt tilsvarende i ændring af gæld og ændring af tilgodehavende. 9

10 Indtast køb og salg 3. Indtast køb og salg Du skal indtaste køb og salg på månedsbasis i detalje niveau 3. Du kan indtaste på to måder Månedsvis indtastning Indtast køb og salg i månederne under Ekstern (omsætning) 1. Når du indtaster, er tallene lyseblå først når du taster Enter er der opdateret 2. Saldo: Bemærk at ekstern omsætning indgår i omsætning og i tallene vist i budgetkolonnen 3. Der beregnes automatisk moms på de konti hvor der står enten U(udgående) eller I (Indgående) 4. Farver o Blå tal: stammer fra kalkuler - se eksemplet i august o Grønne tal: Retter du et blåt tal bliver det grønt. o Sorte tal: der er indtastet, hvor der ikke var noget i forvejen. 10

11 Indtast køb og salg

12 Indtast køb og salg Månedsfordelingspanel I fordelingspanelet kan man indtaste ekstern omsætning uden at gå ned på månederne neden under. I linien skal du vælge: 1. Erstat: rydder indholdet i Ekstern omsætning før beløbet i panelet fordeles Suppler: lægger Kvantum pris beløb til tal i månederne. 2. Kode: Koderne fortæller hvordan kvantum pris beløb skal fordeles på de 12 måneder. Eksempler på koder: 12 = december, placerer hele beløbet i december 98 = Kopierer beløbet til alle måneder blank = Fordeler det indtastede i forhold til de tal der allerede står i de 12 måneder. 12 Afprøv nu de øvrige koder (F4 i kodefeltet viser alle koder).

13 Indtast køb og salg Fordelingspanel F4 giver opslag til fordelingskoder Indtast koder, kvantum og beløb og stil så markøren i det beløb du vil fordele og tast Enter. Venstre og højre side fordeler hver for sig! 13

14 Indtast intern omsætning 4. Indtast intern omsætning Indtastning af intern omsætning sker i detaljeniveau 3, hvor du klikker på Vis-/skjul knappen for at åbne 12-månedersbilledet til højre. Her vælger du radioknappen Intern oms. Taster den interne omsætning dvs. omsætning som ikke indgår i likviditeten, men stemmes af mod en anden konto med intern omsætning. Eksempel på intern omsætning Majsensilage, Pris = 1 kr/fe: Grovfoder Silomajs Int. oms Grovfoder i alt Produktion stemmer Eget grovfoder Majsensilage Int. oms Forskydning eget grovfoder Eget grovfoder i alt forbrug

15 Indtast intern omsætning Omsætning og balanceposter indtastes månedsvis og dækningsbidraget beregnes på månedsbasis. Intern omsætning placeres i december, hvis du ikke ønsker at budgettere månedsvis ellers i avlsmånederne (grovfoder). 15

16 Indtast beholdning og besætning 5. Indtast beholdning og besætning Beholdning og besætning kan indtastes i balancen men måske vil du gøre det i resultatfanen, mens du arbejder med omsætningen. Lager- og besætningsforskydning indgår som en underopdeling på linier med produktion, som Korn, Grovfoder, Kvæg ol.. og her taster du primo og ultimo ind. Primo kopiers til alle måneder, hvis de er tomme. Beholdning - Beholdning placeres typisk på kontonumrene: Salgsbeholdning på salgskonti 3xxx 90 til 99, F.eks.: Byg til salg, beholdning Foderbeholdning på forbrugskonti 4xxx 90 til 99, F.eks.: Majsensilage beholdning. Beholdninger kan dog godt placeres på konti F.eks.: Byg Besætning Disse indtastes altid på særskilte 1xxx konti. Tast primo og ultimo for året ind i Saldo boksen. Månedsvis ultimo tastes kun aht. budgetopfølgning. 16

17 Indtast beholdning og besætning Vælg Ultimo, åbner ultimo måneds billede Indtast års primo + ultimo Forskydning indgår i resultat 17

18 Indtast efterpostering 6. Indtast efterposteringer Du bruger efterposteringer til at flytte poster mellem konti eksempelvis, når du har solgt korn, og får et tilgodehavende, som udbetales næste år. Hvis du eksempelvis indbetaler på andelshaver bevis for svin: kr. skal efterposteres fra Slagtesvin efterbetaling til Andelshaverkonto Danish Crown. Vælg / opret modkonto 1. Taste din modkonto i modkontofeltet eller 2. Tast F4 i modkontofeltet og dialogen Opret modkonti åbnes. Her vælges modkonto eller du taster en ny. Du kan åbne kontoplanen ved at trykke F4 i dialogens kontofelt, hvis du vil finde en modkonto. 3. Når du har overført kontoen, kan du indtaste efterposteringer i de ønskede måneder eksempelet ved siden af viser efterbetalinger. Der beregnes ikke moms af efterposteringer! 18

19 Indtast efterpostering Fortegnet på kontoen Slagtesvin efterbetaling er modsat fortegnet på modkontoen Andelshaverkonto 3 19

20 Budgetoplysninger, moms og kassekredit 7. Indtast Investering I fanen Inv. Finansiering indtaster du privatforbrug, samt investeringer og finansiering. Sådan laves investering i inventar markbrug 1. Åben linien Inventar markbrug 2. På den ønskede konto indtastes investeringen, her: kr. Investeringen vises automatisk i balancen og afskrives. 3. Funktioner Vælg anlægskonto. En dialog åbner med de statuskonti du kan vælge for Inventar markbrug. Markøren står på den konto budgettet vælger automatisk men du kan vælge en anden og trykke på knappen Vælg. 4. Vælg evt. Funktioner gå til balance da sendes du over på aktivet i balancen. Indtaster du en positiv værdi opfatter budgettet det som et salg. På anlægsaktivet skal du efterfølgende angive, hvor stor en andel af aktivet der er solgt. (se yderligere i vejledningen for budget) 20

21 Budgetoplysninger, moms og kassekredit 4 Vælg den status konto investeringen skal ind på

22 Budgetoplysninger, moms og kassekredit 8. Budgetoplysninger, moms og kassekredit Budgettet beregner selv kassekredit og kassekredit renter. Sådan håndterer du kassekreditten: 1. Vælg under-fanen Budgetoplysninger 2. Konto for kassekredit viser den konto kassekreditten beregnes på. Med F4 (Betalings arter) kan du vælge en anden betalingsart 3. Rentekonto for kassekredit viser den konto kassekredit renterne beregnes på. Vælg evt. anden konto (F4 åbner kontoplanen) 4. Tast rente % for kassekreditten 5. Tast antal renteperioder på året, og den første måned der betales renter i 6. Aftalt max træk per år, kopieres til måneder i året, som du evt. retter OBS: Rentesats over max træk % - beregner renter over max træk også når max træk er sat til 0. Indtast til slut primo for kassekreditten i Balance - eller i Inv. Finansiering - fanen som vist. Bemærk beregnede tal er blå. 22

23 Budgetoplysninger, moms og kassekredit Budgetoplysninger indtastes for hver kolonne her kolonne 2 1 Tast primo kassekredit! 2 23

24 Budgetoplysninger, moms og kassekredit Budgetter beregner moms automatisk. Sådan håndterer du momsen: 1. Vælg underfanen Budgetoplysninger herunder Moms, oplysninger til momsberegning 2. Vælg momsprincip (Måned, kvartal, halvår) 3. Vælg momsprincip før 1/1 4. Afgifter adskilt fra moms markering sættes, hvis du har særskilt afregning af afgifter. Primo moms indtastes i fanen Inv. Finansiering: 1. Indtast primo momstilsvar på Saldo moms 2. Indtast primo Afgift til gode indtastes hvis der er anvendt Afgifter adskilt fra moms. Der beregnes nu moms af køb og salg samt momsafregning. Energiafgifter taster du under Moms og afgifter, hvorefter de afregnes over momsen. Kontokoblinger kan beregne dine afgifter se vejledning budget. 24

25 Budgetoplysninger, moms og kassekredit Kasse omsætning er valgt her. Du kan også stå i Resultat. Indtast primo moms Indtast afgifter Indtast primo afgifter - hvis du har markeret særskilt afgiftsafregning 25

26 Indtast balancen 9. Indtast balancen Der er 6 typer balanceposter mange af dem har du tastet ind undervejs gennem Resultat og Inv. Finansiering fanerne. På næste side peges på de 6 typer balanceposter af disse er ikke tidligere nævnt Anlægskartotek, Jordbeholdninger og automatisk beregning af saldo på AM-bidrag, A-skat og feriepenge (indføres 7/9 2012). Anlægskartotek Under hver anlægs-linje i balancen er oprettet en anlægskonto specielt til budget i dette eksempel ses kontoen Biler, budget. Indtast i anlægskonti på detaljeniveau 3: Kostpris Primo: den samlede investering Afskrivning af kostpris Primo: de samlede afskrivninger til dato Levetiden for aktivet, som afskrivningen beregnes ud fra. Har du flere fortløbende budgetter kopieres ultimo til primo året efter bortset fra besætning og beholdning. Se nærmere om balancen i vejledning for budget. 26

27 Indtast balancen Overblik - 6 typer balance konti 1. Besætning og beholdning Indtast Primo og ultimo 2. Jordbeholdning beregner primo Jordbeholdning beregnes automatisk når du bruger produktionsbudget 3. Anlægskartotek Indtastes i detaljeniveau 3 4. Beregnede konti Indtast primo i lån, tilgodehavender ultimo beregnes 5. Driftskredit og moms Beregnes automatisk - indtast primo 6. Beregnet saldo - indtast primo på AM-bidrag, A-skat og feriepenge - ultimo beregnes 27

28 Indtast balancen 10. Kasse omsætning (likviditet) og Resultat - på skærm og udskrift Budgettet kan filtrere skærmbilleder og udskrifter, så enten ekstern omsætning (likviditet) eller resultat vises. Filtreringen kan foretages i fanerne Resultat og Inv.Finansiering. I figuren næste side er valgt Kasse omsætning i Resultat skærmbilledet, som betyder, at kun ekstern omsætning vises. Samtidigt ændres linieteksterne, så de passer til likviditet. Da linierne ikke alle er de samme i Kasse omsætning og Resultat, vil du evt. blive sendt over på en anden linie, når du skifter filter. OBS!: Valget af Kasse omsætning eller Resultat gælder også for udskrifterne!! Udskriftsbestillingsbilledet viser overskriften efter hvad du har valgt: Budgetopgaver Kasse omsætning for: eller Budgetopgaver Resultat for: 28

29 Kasseomsætning (Likviditet) og Resultat på skærm og udskrift Udskrives Kasse omsætning fremgår det med fed Kasse omsætning øverst i udskriften 29

30 Udskriv dit færdige budget 11. Udskriv dit færdige budget Du skal udskrive dit budget sådan 1. Menu Udskriv (Ctrl+P) åbner udskrifts dialog 2. I Budget opgave Kolonne: skal du skrive nummeret på den kolonne dit budget findes i (her kolonne 1.) 3. Udskriv. Du får nu de udskrifter, der er markeret under Vælg. Vælger du nogle andre udskrifter tryk da på Gem som, så kan du gemme dine valg med et selvvalgt navn. Du kan gemme mange kombinationer under forskellige navne og fremkalde dem igen i valg boksen. I udskrifter-oversigt (knap) finder du de udskrifter du har udskrevet inden for den seneste måned. Vis udskrift viser dig udskriften i PDFformat, som kan gemmes og evt. sendes via mail. 30

31 Udskriv dit færdige budget Vælg der kolonne Dit budget står i 2 Bemærkninger Åben tekst editor med Klik på rød trekant Gem før du lukker editoren! 3 31

32

B d u g d e g t e k t u k r usu rs s u Øvel ser Ø 0 budget Superbruger 11. ebruar 2011 V e d n e c n e e t n e t t r e f r f o L r a

B d u g d e g t e k t u k r usu rs s u Øvel ser Ø 0 budget Superbruger 11. ebruar 2011 V e d n e c n e e t n e t t r e f r f o L r a Budgetkur sus Øvel ser Ø90budget-Super br uger 11.f ebr uar2011 Vi dencent r etf orlandbr ug Agr ofoodpar k15 8200År husn 87405000 Ø90Budget kursusbeskrivelse Ø90-Budget-kursusbeskrivelse Formål: Deltagere:

Læs mere

Kom godt i gang med Budget

Kom godt i gang med Budget Kom godt i gang med Budget Dette hæfte giver en introduktion til Drifts- og likviditetsbudgettet samt til Likviditetskontrol. Yderligere informationer samt anvisninger på håndtering af forskellige emner

Læs mere

Kom godt i gang med Bogføring

Kom godt i gang med Bogføring Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Bedriftsplan

Kom godt i gang med DLBR Bedriftsplan Kom godt i gang med DLBR Bedriftsplan Dette hæfte giver en introduktion til DLBR Bedriftsplan. Yderligere informationer samt anvisninger på håndtering af forskellige emner vedrørende Bedriftsplan kan du

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Afslutningsark... 3. Opstart... 3. Arket... 5. Afslutningsarkets felter... 7. Afslutningsarkets Funktioner... 8. Poster... 8. Kladde...

Afslutningsark... 3. Opstart... 3. Arket... 5. Afslutningsarkets felter... 7. Afslutningsarkets Funktioner... 8. Poster... 8. Kladde... Afslutningsark... 3 Opstart... 3 Arket... 5 Afslutningsarkets felter... 7 Afslutningsarkets Funktioner... 8 Poster... 8 Kladde... 14 Analyse... 17 Skjul... 19 Nulstil... 20 Udskriv... 20 Fordel... 21 Beregn...

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel 2003 4 Makroindstilling i Excel

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Status med NewStore Food EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Status med NewStore Food Status med NewStore Food brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig ret

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Miniguide Admin. version 2.0

Miniguide Admin. version 2.0 Miniguide Admin. version 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellness HOVEDMENU 2. Wellness hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE: Sælg behandling 7.

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering

Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering Kom godt i gang med Ø90 Online Fakturering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Ø90 Online, Fakturering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk service og vejledning Ø90

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 2

Øvelser til regnearket Excel 2 1 af 19 Øvelser til regnearket Excel 2 Indhold Øvelser til regnearket Excel 2...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Konsekvensberegninger...2 Opgave 2...4 Opstilling af et større regneark...4 Opgave 3...6 Brug

Læs mere

Brugervejledning Version 7

Brugervejledning Version 7 Brugervejledning Version 7 Medlemssystem Pointregistrering Placeringslister Kasseapparat Finansbogføring Indhold Hvad er SH-Skytte... 3 Generelt Et hurtigt overblik... 4 Installation og grundlæggende indstillinger...

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Telefax 45 94 50 99

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Telefax 45 94 50 99 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Telefax 45 94 50 99 www.deloitte.dk ectrl Tim eplus Vejledning Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere