Styregruppen. Styregruppemøde Referat. Tirsdag 19. marts 2013 kl i Sekretariatets mødelokale, Egedalsvænge 37 st.tv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styregruppen. Styregruppemøde Referat. Tirsdag 19. marts 2013 kl. 17.00-19.00 - i Sekretariatets mødelokale, Egedalsvænge 37 st.tv."

Transkript

1 Styregruppemøde Referat Tirsdag 19. marts 2013 kl i s mødelokale, Egedalsvænge 37 st.tv. Styregruppen består af: Susanne Hjælm Nørregaard Formand i afd. 7 Skovengen Anders Brøgger Formand i Egedalsvænge Freddy Woer Formand i afd. 9 By-Nordengen Marianne Lundberg Andersen Formand i AB Hørsholm Kokkedal Iris Gausbo Organisationsbestyrelsesmedlem i Boligforeningen 3B Jesper Bramsbye Souschef i Center for Job og Ydelse i Fredensborg Kommune Ole Månsson Souschef i Center for Familie, Unge og Integration i Fredensborg Kommune Hanne Berg Formand for Børne og Skoleudvalget i Fredensborg Kommune Deltagere fra administrationerne: Stina Thorsvang Konsulent i Boligforeningen 3B (afbud) Peder Hansen Forretningsfører i Boligkontoret Danmark Katrina Gillmann Konsulent i Fredensborg Kommune (afbud) Michael Hedegaard Jensen Sekretariatsleder Kokkedal på Vej Dagsorden (dagsordenspunkter er fremstillet fra side 3) 1. Orientering fra se PUNKT 1 2. Konference se PUNKT 2 3. Orientering fra Fredensborg Kommune se PUNKT 3 4. s bemanding- Se PUNKT 4 5. Ny aktivitet Se PUNKT 5 6. Ansøgning fra Club Freestyle se bilag + PUNKT 6 7. Fremtidige mødedatoer i juni kl sep. kl nov. kl Evt. Referat Ad 1: Taget til efterretning. I forhold til punktet om samarbejde omkring beredskab blev det bemærket fra Styregruppen, at den gerne forud for sådanne samarbejdsprojekter vil inddrages. Ad 2: Taget til efterretning Ad 3: Ole Månsson: Nedrivning af varegård i april. Herefter går planen med overvågning bag center i gang. Bandeproblematik der arbejdes meget tæt med politi om en lille defineret gruppe unge, som der gås meget hårdt efter. (boligselskaber kommenterer: Vil gerne smide ud, men mangler mulighed for informationsdeling). Vigtigt også med fokus på at få graffiti væk hurtigt og få repareret ødelagte ting med det samme. Der arbejdes med mange hjemmebesøg. 1

2 Hanne supplere med, at planen med den nye Fritidsklub for de årige i Egedalshallen blev afvist i Byrådet, og at BSU nu skal behandle sagen på ny. Jesper Bramsby: Ungeplan 2 gået i gang med en ungeenhed i Jobhuset i Nivå. Hertil visiteres også unge fra Kokkedal. Ungeplan 2 er som lovet vedhæftet referatet. Rehabiliteringsindsats, som bringer match 3 borgere tættere på arbejdsmarkedet. Ad 4: Det blev godkendt. Ad 5: Styregruppen godkendte, at sekretariatet arbejder videre med at etablere et tilbud om modersmålsundervisning. Ad 6: På baggrund af ansøgningen vil Styregruppen bevilge kr. til aktiviteten. Midlerne kan bevilges, fordi der er uforbrugte aktivitetsmidler på aktiviteten Fritidsvejledning i Bevillingen blev givet med følgende forudsætning: At Club Freestyle går ind i en yderligere dialog med sekretariatet, og at initiativet bliver en godkendt forening i Fredensborg Kommune. Derudover vil sekretariatet følge op på klubbens aktiviteter og sammen med Kultur og Idrætsafdelingen på rådhuset arbejde for at skabe et bedre samarbejde mellem kampsportsklubberne i Kokkedal; herunder særligt samarbejde om faciliteter og udstyr. 2

3 Fremstilling af dagsordenspunkter: PUNKT 1 SEKRETARIATET ORIENTERER Orientering fra sekretariatet om udvalgte forhold siden sidst Udvalgte aktiviteter - Lektie- og Multimediecafé: Orienterede sidst om, at vi lavede denne aktivitet med børn og unge i Mødestedet i Egedalsvænge kld. to gange om ugen. har indgået en aftale med afd. bestyrelsen i Egedalsvænge om, at de overtager lokalerne 100%, fordi bestyrelsen selv vil i gang med at lave aktiviteter der for børn og unge. Dermed er en vigtig og velfungerende platform for vores forebyggende arbejde med børn og unge ikke længere tilgængelig, og derfor er vi i gang med at afsøge mulighederne og etablere nye platforme. Som vi også orienterede om sidst var vi i gang med at etablere et samarbejde med Nivå Medborgercenter, Café biblioteket i Kokekdal, Børnehusene i Kokkedal og Kokkedal Skole omkring et uafhængigt tilbud om lektiehjælp for og 3. klasser samt for klasser. Dette tilbud er gået i gang for kl. Fsva. lektiehjælp for klassetrin afventer vi dels et nyt samarbejde med Ungdommens Røde Kors samt etableringen af den nye fritidsklub, som gerne skulle være platform og samarbejdspartner. Der er lektiehjælp hver mandag kl på fritidshjemmet på Kokkedal Skole for klassetrin. Det er for alle børn og vi forsøger sammen med flere andre; herunder Fritidsbutikken at få børn til at deltage, som ikke går på skolen eller/og på fritidshjemmet. Tilbuddet forankres som en forening på sigt. Vi skulle egentlig have været projektleder på tilbuddet, men fordi vi er underbemandet har Khaled, som er projektleder i Nivå Medborgercenter, midlertidigt taget projektlederrollen. Her er hans seneste orientering fra 5. marts: Her er en status på lektielæsning. 1. I gennemsnit har der været 17 børn som benytter sig af lektielæsning. 2. Mandag den fik vi to børn til lektielæsning. De går IKKE på fritidshjemmet. Det er børn jeg har mødt i Café Biblioteket i Kokkedal. Jeg har vist dem lidt rundt i fritidshjemmet og hvis de har interesse for stedet udover lektielæsning kan vi i samarbejde med fritidshjemmet, Kokkedal På Vej og Fritidsbutikken tilbyde børnene et fritidspas i en periode. Dette følger jeg selv op på. 3. Fremadrettet vil vi have 3 faste frivillige om mandagen. Der er ikke behov for flere, da vores frivillige er pensionerede lærere, hvilke betyder at de kan hjælpe flere børn af gange. 4. Official åbning af lektielæsning på fritidshjemmet: Vi får en tilbagemelding snarest på chef niveau. 5. Bærbare computere, printer, skab og stole. Fritidshjemmets IT mand stoppede undervejes i processen, og derfor er det nu Klavs som følger op på sagen. - Ungdommens Røde Kors: I forbindelse med at vi afsøger muligheder for nye platforme for vores forebyggende arbejde med børn og unge er vi i gang med at indlede et samarbejde med Ungdommens Røde Kors. I første omgang har vi fokus på to indsatser: Legepatrulje, som er uddannelse af unge skoleelever, der skal stå for at igangsætte lege med børn i området indenfor en aftalt ramme. Lektiehjælp, vi ønsker at inddrage denne organisation i arbejdet med at yde lektiehjælp samt social støtte til nogle af områdets børn og unge. - Beredskabsforbundet: er på vej ind i et samarbejde med Primo Danmark og Beredskabsforbundet. Samarbejdet drejer sig i første omgang om at udrulle et pilotprojekt, som vi kalder hjemmets beredskabsplan. I dette pilotprojekt forsøger vi via to platforme at få information ind i hjemmene om forebyggelse i forhold til div. risikofaktorer og krisesituationer indenfor hjemmets 4 vægge, men i høj grad også i det fælles rum naboer imellem. Mandag 18. marts gennemgår Bydelsmødrene som de første i området et kursus, 3

4 som er tilrettelagt, så de indenfor deres formål kan formidle det videre. Senere laver vi åbne arrangementer og evt. ture etc. for beboere. - Idræt +: I vores tætte partnerskab med DGI Nordsjælland er vi på vej med et samarbejde med KIK Trim om løbetræning for beboere. - - Kokkedal Byfest: Er i proces. Datoen er fastsat til 6-8. juni. En styregruppe er nedsat til at sætte programmet. Ca. 25 aktører (foreninger, grupper og ildsjæle) har indtil videre 35 forskellige aktiviteter til programmet. Næste styregruppemøde i slutningen af marts, og herefter fællesmøde i april, hvor det endelige program fastlægges. - Madskolen: Kørte som pilotprojekt i foråret Genopstår nu som en kokkeskole / madskole for børn og unge klasse. Der er en kok tilknyttet, og resten af bemandingen skal varetages af frivillige. Der er pt. 5 tilmeldte børn. - at styregruppen tager punktet til efterretning PUNKT 2 KONFERENCE Orientering om dagsarrangement for alle parter i Kokkedal på Vej Tovholdergruppen er i gang med at planlægge fælleskonferencen for alle parter i Kokkedal på Vej den 4. maj på Karlebo Kro. Karlebo Kro er valgt, fordi de er lokale og langt billigere end de andre lokale og regionale aktører. Der er udsendt invitation nr. 1, og ligeså snart programmet er færdig udsendes invitation nr. 2 med program, tilmeldingsfrist osv. Arrangementet på Karlebo Kro koster kr. ved 40 tilmeldinger. Dertil kommer udgifter til oplægsholdere etc., som dog forsøges at holdes på et minimum. - at styregruppen tager punktet til efterretning PUNKT 3 ORIENTERING FRA FREDENSBORG KOMMUNE På hvert styregruppemøde orienterer de kommunale parter fra deres respektive områder Orientering fra Center for Familie, Unge og Integration ved Ole Månsson Orientering fra Center for Job og Ydelse; herunder Kokkedal i Job ved Jesper Bramsbye. - at styregruppen tager orienteringen til efterretning. PUNKT 4 SEKRETARIATETS BEMANDING Orientering om bemandingssituationen i sekretariatet Den nye medarbejder, som vi ansatte før jul, er fratrådt i prøveperioden. Ny stilling slås op snarest. Grunden til at det har taget en måned for lang tid er, at sekretariatet har været inde i overvejelser om, at besætte børn- og ungeindsatsen med et team i stedet for én primær person. En model med 4 tætknyttede aktivitetsmedarbejdere med timer/uge samt flere tilknyttede frivillige kunne måske gøre indsatsens aktiviteter mere bæredygtige, tættere på 4

5 målgrupperne og nemmere at forankre. En ændring af denne karakter kræver en godkendelse af LBF, hvorfor sekretariatet først beder Styregruppen om godkendelse til at forfølge en ny bemandingsform, hvis det skønnes at være den bedste løsning. Den manglende bemanding betyder, at vi for tiden ikke når så godt ud til målgruppen, som det ellers er hensigten. - at styregruppen godkender en eventuel ændring af bemandingen i sekretariatet PUNKT 5 NY AKTIVITET? Orientering om en mulig ny aktivitet i regi af Kokkedal på Vej inden for rammerne af aktiviteten i helhedsplanen Lektie- og Multimediecafé Fremstilles og drøftes mundligt på mødet PUNKT 6 ANSØGNING FRA CLUB FREESTYLE har modtaget en ansøgning fra en kampsportsklub Ansøgningen er kommet ind her lige før dagsorden skulle sendes, så sagen fremstilles og drøftes mundligt på mødet. Her lige kortfattet: Club Freestyle er en kampsports interessegruppe, der bl.a. laver kickboxing, og som er i gang med at blive til en idrætsforening. De søger midler, fordi de har brug for mere udstyr. Ansøgning samt bilag til ansøgning er vedhæftet. - at styregruppen drøfter ansøgningen 5

Styregruppen. Referat. Styregruppemøde Referat

Styregruppen. Referat. Styregruppemøde Referat Styregruppemøde Referat Mandag 10. maj 2013 kl. 17.00-19.00 - i s mødelokale, Egedalsvænge 37 st.tv. Styregruppen består af: Susanne Hjælm Nørregaard Formand i afd. 7 Skovengen Anders Brøgger Formand i

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab

NIVÅ MEDBORGERCENTER. bibliotek og meget mere. Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab NIVÅ bibliotek og meget mere MEDBORGERCENTER Evaluering af Nivå Medborgercenter 2011-2012 Fritid med indhold Familie og integration Aktivt medborgerskab Lektiecafé og mobile fritidstilbud/fritidsmedarbejdere

Læs mere

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg - et Ungdomsbo og B'32 bydelsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune og Landsbyggefonden Statusrapport 2008/2009 En sundheds-, beskæftigelses-, og integrationsfremmende indsats i boligområderne Kvaglund,

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek

SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Evalueringsrapport på projekt: SÅDAN LAVER VI LEKTIER Et udviklingsprojekt på Viby Bibliotek Mange har vist interesse for vores lille udviklingsprojekt undervejs, flere har skrevet sig på for at få tilsendt

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 27. august 2009 Torsdag 27.08.2009 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Politikområdebeskrivelser på Økonomiudvalgets område

Læs mere

Fakta-rapport: Resten af livet

Fakta-rapport: Resten af livet Fakta-rapport Redaktør: Inger Nørreskov Jensen Projektmagere: Vejle amt, Aktivprojektet: Karen Lund og Anne Petersen Bornholms Regionskommun, Ressourcevejen: Hanne Nielsen og Annette Lund Storstrøms Amt,

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Helhedsplan for Trigeparken

Helhedsplan for Trigeparken Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 Udarbejdet for: Udarbejdet af: www.niraskon.dk Oktober 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse

Læs mere

Øvebane Den Sociale Dag d. 6. juni 2015

Øvebane Den Sociale Dag d. 6. juni 2015 Bilag: Samarbejdsaftaler Øvebane Den Sociale Dag d. 6. juni 2015 Steffen Rasmussen, www.fundamentet.org steffen@fundamentet.org Hvad kan vi sammen Hvad skal vi konkret i gang med Samarbejde om at aktivere

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

Netværkslokomotivets års- og ærespris

Netværkslokomotivets års- og ærespris Nyhedsbrev Juni 2010 nr. 26 Netværkslokomotivets års- og ærespris I år var der to priser, der skulle deles ud. Den ene pris gik til 3F - Vejle, fordi vi har et tæt og godt samarbejde med fagforeningen,

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 02-12-2009 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 6, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Rita Andreasen, Tommy Stripp, Lene

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere