ACN S FORRETNINGSGANGE OG -POLITIKKER ACNP&P-DK-2.0. Gældende fra 1. marts 2015 Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ACN S FORRETNINGSGANGE OG -POLITIKKER ACNP&P-DK-2.0. Gældende fra 1. marts 2015 Side 1"

Transkript

1 ACN S FORRETNINGSGANGE OG -POLITIKKER Side 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 5 AFSNIT I - DEFINITIONER... 6 AFSNIT II - KOM I GANG MED OG FASTHOLD DIT REPRÆSENTANTSKAB... 8 II.1. Dit forhold til ACN... 8 II.2. At blive uafhængig repræsentant... 8 II.2.1. Krav til alle uafhængige repræsentanter... 8 II.2.2. Tilvejebringelse af oplysninger... 8 II.2.3. Navne på repræsentantskaber, tildeling af team-id... 9 II.2.4. Yderligere krav til tilladte forretningsenheder... 9 II Krav til registrerede enheder... 9 II Krav til virksomhedspartnerskaber II Ejerskifte og opløsning af tilladte forretningsenheder II.2.5. Anden kontakt og bemyndigede kontakter II.3. Ægtefæller/registrerede partnere som uafhængige repræsentanter...11 II.4. Ansvar for udgifter...11 II.5. Fornyelse af dit repræsentantskab...12 II.6. Afslutning på repræsentantskab...12 II.7. Genetablering af et udløbet repræsentantskab...12 II.8. Salg af repræsentantskaber...12 II.9. En uafhængig repræsentants død eller uarbejdsdygtighed...13 II.10. Flere repræsentantskaber og 100-%-reglen...13 AFSNIT III - UAFHÆNGIGE REPRÆSENTANTERS FORPLIGTELSER III.1. Etisk optræden og overholdelse af lovgivning...14 III.1.1. Almindelige forpligtelser III.1.2. Overholdelse af love og forordninger III.1.3. Skatteforhold III.1.4. Drift uden for dit hjemland III.2. Markedsføring og salg af ACN-serviceydelser, ACN-produkter og ACN-muligheden...16 III.2.1. Generelt III.2.2. Fremme af ACN-serviceydelser III Udfyldelse og indsendelse af kundekontrakter III Kundens accept og ikrafttrædelsesdato for kundekontrakter III.2.3. Salg af ACN-produkter III Generelt III Uafhængige repræsentanters køb af produkter III Køb af produkter af kunder, der ikke er uafhængige repræsentanter III Onlinekøb III Direkte salg til kunder III.3. Forbudte metoder...21 III.3.1. Tilvejebringelse af falske kundekontrakter eller oplysninger III.3.2. Satsning på sårbare eller særligt udsatte kunder III.3.3. Ændring af leverandør uden samtykke (påtvunget udbyderskift) III.3.4. Personlig formidling af kunder og "stacking" Side 2

3 III.3.5. Takster og vilkår for ACN-serviceydelser III.3.6. Kontakt med ACN-forretningspartnere AFSNIT IV - MARKEDSFØRING OG REKLAME IV.1. Selskabets filosofi om markedsføring...24 IV.2. Brug af ACN's identitet og intellektuelle ejendom...24 IV.3. Promovering af ACN-serviceydelser, ACN-produkter og ACN-muligheden...24 IV.4. Udvikling og anvendelse af markedsføringsmaterialer...24 IV.5. Påstande om indtjening og indtægt...25 IV.6. Garantier vedrørende besparelser eller takster...25 IV.7. Produktanprisninger...25 IV.7.1. Fremsættelse af anprisninger IV.7.2. Forbudte udsagn IV.7.3. Påkrævede udsagn om ACN-ernæringsprodukter IV.8. Websites og sociale medier...27 IV.9. Konkurrencer og incitamenter...28 IV.10. Forespørgsler fra medier og fremtræden...28 IV.11. Brug af repræsentantskab til fundraising...28 IV.12. Fælles branding og fælles markedsføring...28 IV.13. Markedsføringsarrangementer...28 AFSNIT V - OPBYGNING AF EN SALGSORGANISATION V.1. Præsentation af ACN-muligheden...29 V.2. Indsendelse af aftaler for uafhængige repræsentanter...29 V.3. Nye uafhængige repræsentanters køb af ACN-produkter og ACN-serviceydelser...30 V.4. Skift af sponsorer...30 V.5. Forbud mod krydsrekruttering...30 V.6. Opfordring er forbudt...30 V.7. Uddannelse og tilsyn...31 AFSNIT VI ACN'S KOMPENSATIONSPLAN VI.1. Generel beskrivelse...32 VI.2. Definitioner...32 VI.3. Lancering af den nye kompensationsplan og overflytning...32 VI.4. Berettigelse til optjente positioner og kompensation...33 VI.5. Optjening af kompensation...34 VI.5.1. Salgsbonusser VI.5.2. Provision VI.5.3. Produktpakkebonusser VI.5.4. Andre bonusser VI.6. Administrationsgebyrer...35 VI.7. Reduktion eller tilbageførsel af kompensation...35 VI.8. Fakturaer og opgørelser...36 AFSNIT VII - UNDERSØGELSER AF OVERHOLDELSE OG DISCIPLINÆRSAG VII.1. Manglende overholdelse af krav og undersøgelser...37 VII.2. Disciplinærsag...38 VII.2.1. Suspension Side 3

4 VII.2.2. Opsigelse VII.3. Ansvar Upline...39 VII.4. Samarbejde med ordenshåndhævere...39 VII.5. Tvister mellem uafhængige repræsentanter...39 AFSNIT VIII BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER OG FORTROLIGE OPLYSNINGER SAMMENFATNING ACN'S POLITIKKER OG FORRETNINGSGANGE SUPPLERENDE OPLYSNINGER - DANMARK Side 4

5 INTRODUKTION Velkommen til ACN! Vi er glade for, at du er kommet til ACN som uafhængig repræsentant. Du står ved begyndelsen af en spændende rejse med ACN. Vi ser frem til at et langvarigt samarbejde med dig. I sine mere end 20 år på markedet er ACN blevet verdens største direkte sælger af telekommunikation og andre grundlæggende serviceydelser til hjemmet og mindre virksomheder. Vi tilbyder en række innovative serviceydelser til konkurrencedygtige priser, som folk bruger hver dag, via vores driftsselskaber i 24 lande og i 4 kontinenter. I september 2014 lancerede ACN sine ernæringsprodukter under varemærket Benevita, hvilket åbnede nye veje, hvorpå vores uafhængige repræsentanter kunne udvide deres forretning. Lanceringen i marts 2015 af Aluminéprodukter til personlig pleje fortsætter vores omdannelse til et unikt netværksmarkedsføringsselskab, som giver vores uafhængige repræsentanter og kunder adgang til en række serviceydelser og produkter, der forbedrer deres liv. Denne manual om ACN's forretningsgange og -politikker giver vigtig praktisk vejledning for at hjælpe dig med at komme i gang med og fastholde dit ACN-repræsentantskab. Den giver også værdifulde oplysninger om de metoder og processer, som ACN og du skal følge ved promovering af ACN-serviceydelser, ACN-produkter og ACN-muligheden, således at du kan udvide din ACN-forretning samtidig med, at du driver forretning på etisk og lovlig måde. Disse forretningsgange og -politikker er en del af din aftale med ACN og skal læses sammen med ansøgningen og den uafhængige repræsentantaftale og kompensationsplan for dit hjemland. Hvis du har spørgsmål til disse forretningsgange og -politikker, bedes du kontakte din sponsor, besøge ACN's website for uafhængige repræsentanter - MitACN for repræsentanter på eller kontakte ACN's repræsentantservice. Side 5

6 Afsnit I - Definitioner I disse forretningsgange og -politikker har ord med stort begyndelsesbogstav den nedenfor anførte betydning. Ord med stort begyndelsesbogstav, der ikke er defineret i dette afsnit I, har den betydning, der anvendes i ansøgningen om den uafhængige repræsentantaftale ("Aftalen"), kompensationsplanen, eller teksten i disse forretningsgange og - politikker. "ACN", "os" eller "vi" betyder det ACN-selskab, hvormed du indgik din aftale og et eventuelt andet medlem af ACNkoncernen. "ACN-produkter" betyder ernæringsprodukter eller produkter til personlig pleje, som ACN tilbyder kunder eller en uafhængig repræsentant. "ACN-serviceydelse" betyder en serviceydelse inden for telekommunikation, energi, sikkerhed i hjemmet eller anden serviceydelse, som ACN eller en ACN-forretningspartner tilbyder kunderne. "Benevitas Salgsbetingelser" henviser til de vilkår, der gælder for køb af ACN-produkter, der fås på Benevita-websitet. "Benevita-websitet" betyder eller en anden side, der bruges til at sælge ACN-ernæringsprodukter eller produkter til personlig pleje. Du kan få adgang til Benevita-websitet via en uafhængig repræsentants onlinebutik eller direkte. "Kunde" er en person, der køber ACN-serviceydelser eller ACN-produkter. Uafhængige repræsentanter anses for at være kunder, når de køber ACN-serviceydelser eller ACN-produkter. "Kundekontrakt" er en aftale mellem en Kunde og ACN eller en ACN-forretningspartner, ifølge hvilken en kunde køber ACN-serviceydelser eller ACN-produkter. Salg af ACN-produkter fra en uafhængig repræsentant til en kunde er ikke kundekontrakter i henhold til disse forretningsgange og -politikker. "DSA" refererer til en direkte salgsorganisation (Direct Selling Association). DSA'er er handelsorganisationer, der repræsenterer branchen for direkte salg. "DSA-kodeks" refererer til et sæt etiske regler, der er udformet af en DSA. DSA-kodekser indeholder regler, der regulerer direkte salg, som er bindende for ACN og uafhængige repræsentanter. "Repræsentantskab" betyder din forretningsaktivitet som ACN-uafhængig repræsentant. "Downline" betyder (a) alle uafhængige repræsentanter, som er direkte sponsoreret af dig, og (b) alle andre uafhængige repræsentanter sponsoreret af de personer. Samlet udgør disse uafhængige repræsentanter din ACNsalgsorganisation. "Upline" betyder (a) din sponsor, og (b) alle andre uafhængige repræsentanter over din sponsor i samme ACN-salgsorganisation. "Hjemland" betyder det land, hvor et repræsentantskab oprindeligt er etableret. "Uafhængig repræsentant", "UR" eller "du" henviser til en person - en enkeltperson eller en tilladt forretningsenhed - som har etableret et ACN-repræsentantskab. En "enkeltperson" er en fysisk person, og en "tilladt forretningsenhed" (eller "PBE") er en juridisk enhed, såsom et selskab eller et interessentskab. "Onlinebutik" betyder en uafhængig repræsentants personlige website, som ACN hoster og gør tilgængelig. "Sponsor" betyder en ACN-uafhængig repræsentant, der introducerer en ny uafhængig repræsentant til ACN. Side 6

7 "Indmeldelsesgebyr" betyder den krævede engangsbetaling for at oprette et repræsentantskab, der giver en ny uafhængig repræsentant retten til at promovere ACN-serviceydelser, ACN-produkter og ACN-muligheden. "Fornyelsesgebyr" betyder et beløb, der betales af en nuværende uafhængig repræsentant for at forny repræsentantskabet. Side 7

8 Afsnit II - Kom i gang med og fasthold dit repræsentantskab II.1. Dit forhold til ACN Som ACN-uafhængig repræsentant er du selvstændig erhvervsdrivende og selvstændig. En uafhængig repræsentant er ikke ACN's medarbejder, partner, agent eller juridiske repræsentant. Du kan vælge dine egne midler, metoder og måder at arbejde på og kan vælge tidspunkter og steder for dine aktiviteter, og kun være underlagt forpligtelserne i den uafhængige repræsentantaftale og disse forretningsgange og -politikker. Du må ikke over for en person anføre, antyde eller erklære, at du er medarbejder hos ACN, og du må ikke over for en potentiel uafhængig repræsentant anføre, antyde eller erklære, at vedkommende bliver medarbejder hos ACN. I nogle lande kræves det, at ACN indeholder skatter eller sociale bidrag af de beløb, der betales til uafhængige repræsentanter og sender disse beløb til myndigheder eller betaler skatter eller sociale bidrag til fordel for uafhængige repræsentanter. Den omstændighed, at det kræves at ACN indeholder eller betaler disse skatter og sociale bidrag betyder ikke, at der eksisterer et arbejdstager-arbejdsgiver forhold. II.2. At blive uafhængig repræsentant II.2.1. Krav til alle uafhængige repræsentanter Du kan blive uafhængig repræsentant som enkeltperson eller som en tilladt forretningsenhed. For at blive uafhængig repræsentant skal du (1) udfylde ansøgningen og den uafhængige repræsentantaftale, der findes på (2) betale indmeldelsesgebyret, (3) give yderligere oplysninger og dokumenter, som ACN måtte forlange. Nogle lande kræver, at potentielle uafhængige repræsentanter indsender en underskrevet kopi af aftalen. I de lande skal du printe aftalen, der sendes pr. til dig, når onlineprocessen afsluttes, og sende en underskrevet kopi til ACN. Aftalen skal sendes af den enkeltperson, der søger om at blive uafhængig repræsentant. For en tilladt forretningsenhed skal aftalen indsendes af den person, som er bemyndiget til at føre tilsyn med den tilladte forretningsenheds aktiviteter (som vi kalder den "primære kontakt") Enkeltpersonen eller den primære kontakt skal være mindst 18 år og borger eller en person med opholdsret i vedkommendes hjemland. Den uafhængige repræsentant skal have bemyndigelse til at arbejde som selvstændig erhvervsdrivende i sit hjemland. For at ansøge som tilladt forretningsenhed skal den tilladte forretningsenhed eksistere på det tidspunkt, hvor aftalen indsendes. Ikrafttrædelsesdatoen for dit repræsentantskab er den dato, hvor din ansøgning accepteres af ACN, og hvor du får meddelelse om accepten. Hvis din ansøgning er ufuldstændig eller unøjagtig, suspenderes dit repræsentantskab, indtil ACN har modtaget de krævede oplysninger og dokumenter. II.2.2. Tilvejebringelse af oplysninger En potentiel uafhængig repræsentant skal sikre, at alle oplysninger, der afgives til ACN i forbindelse med aftalen er nøjagtige og fuldstændige. Unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger kan betyde, at en Aftale bliver afvist eller sat på hold, indtil fuldstændige oplysninger afgives. Den uafhængige repræsentant skal holde de oplysninger, der gives til ACN vedrørende dit repræsentantskab, opdaterede. Du skal straks indberette ændringer i navn, adresse, telefonnummer, adresse, eller oplysninger om bankkonto til ACN. De fleste ændringer kan sendes online via MitACN for repræsentanter. Side 8

9 II.2.3. Navne på repræsentantskaber, tildeling af team-id Hvis du er en enkeltperson, skal dit repræsentantskab være i dit eget navn. For tilladte forretningsenheder skal dit repræsentantskab afspejles i dine forretningsdokumenter. ACN forbeholder sig retten til af afslå et repræsentantskabsnavn uanset årsag. Når du er blevet uafhængig repræsentant, vil du få tildelt et unikt nummer, der kaldes "team-id", som identificerer dit repræsentantskab. Du bør opfordre dine kunder til at medtage dit team-id på alle kundekontrakter. Du bør også medtage dit team-id på ansøgninger om uafhængige repræsentantaftaler, for hvem du er sponsor. Manglende angivelse af dit team-id kan medføre, at du ikke modtager kompensation for kundekøb, eller at uafhængige repræsentanter ikke medtages i din salgsorganisation. II.2.4. Yderligere krav til tilladte forretningsenheder En uafhængig repræsentant kan drive et repræsentantskab ved at oprette en tilladt forretningsenhed. Tilladte forretningsenheder er forskellige fra land til land. Dog tillader ACN generelt virksomhedspartnerskaber, enkeltmandsvirksomheder og kapitalselskaber at blive uafhængige repræsentanter. Kapitalselskaber/børsnoterede selskaber, registrerede sammenslutninger og foreninger, og almennyttige organisationer kan ikke blive uafhængige repræsentanter. ACN kan efter eget skøn afgøre, hvorvidt en specifik type juridisk enhed kan blive uafhængig repræsentant. Tilladte forretningsenheder skal overholde afsnit II.2.1 og disse yderligere krav. En uafhængig repræsentant, der omdanner et repræsentantskab fra individuel status til status som tilladt forretningsenhed, skal opfylde de yderligere forpligtelser på tidspunktet for omdannelsen. Et nyt eller omdannet repræsentantskab suspenderes, indtil disse krav er opfyldt. Hvis et repræsentantskab ejes af en juridisk enhed, der ikke er en tilladt forretningsenhed, kan ACN anmode om, at repræsentantskabet overdrages til en tilladt forretningsenhed eller suspendere eller opsige repræsentantskabet. Tilladte forretningsenheder og disses andelshavere, indehavere af den fuldstændige ejendomsret, direktører, og partnere skal overholde reglerne om flere repræsentantskaber og 100-%-reglen som omtalt i afsnit II.10. Hver andelshaver, indehaver af den fuldstændige ejendomsret, direktør og partner i en tilladt forretningsenhed hæfter solidarisk over for ACN for den tilladte forretningsenheds handlinger. II Krav til registrerede enheder En tilladt forretningsenhed, der er organiseret som en registreret enhed (selskab, selskab med begrænset hæftelse, enmandsvirksomhed mv.) skal som minimum afgive følgende oplysninger og dokumenter ("Forretningspapirer") til ACN: kopi af stiftelsesattest, navne, adresser og ejerandele for alle personer med 5 % eller større juridisk ret eller medejendomsret til den tilladte forretningsenhed, og navne og adresser på den tilladte forretningsenheds direktører. ACN kan efter eget skøn anmode om yderligere oplysninger eller dokumenter. Den tilladte forretningsenhed skal udpege en af sine direktører eller ledende medarbejdere som den primære kontakt Side 9

10 i repræsentantskabet. Den primære kontakt skal indsende ansøgningen og den uafhængige repræsentantaftale. Herved bekræfter den primære kontrakt, at driften af repræsentantskabet ligger inden for rammerne af den tilladte forretningsenheds tilladte forretningsaktiviteter. Den primære kontakt er ansvarlig for at føre tilsyn med den tilladte forretningsenheds aktiviteter og for al kommunikation med ACN. Den tilladte forretningsenhed kan udpege andre andelshavere, direktører eller ledende medarbejdere som andre kontakter. II Krav til virksomhedspartnerskaber Tilladte forretningsenheder, der er organiseret som virksomhedspartnerskaber, skal som minimum fremlægge følgende forretningspapirer: en kopi af partnerskabsaftalen eller et andet dokument, som ACN kan acceptere og som beviser, at partnerskabet eksisterer, navne, adresser og ejerandele i procent for alle personer med 5 % eller større juridisk ret eller medejendomsret til partnerskabet, og navn og adresse på den eventuelle komplementar. ACN kan efter eget skøn anmode om yderligere oplysninger eller dokumenter. Et partnerskab skal udpege en af sine partnere som den primære kontakt. Den primære kontakt skal indsende ansøgningen og den uafhængige repræsentantaftale for partnerskabet og dokumentere, at driften af et ACNrepræsentantskab ligger inden for rammerne af partnerskabets tilladte forretningsaktiviteter. Et kommanditselskab skal udnævne sin komplementar som den primære kontakt og kan angive en eller flere af sine kommanditister som andre kontakter. Et ansvarligt interessentskab kan udpege enhver partner som den primære kontakt. Alle øvrige partnere skal udpeges som andre kontakter. En partner i et virksomhedspartnerskab må ikke også have et enkeltpersonsrepræsentantskab og må ikke have haft interesse i et andet repræsentantskab i de 12 måneder forud for udfærdigelsen af partnerskabsaftalen. II Ejerskifte og opløsning af tilladte forretningsenheder Tilladte forretningsenheder skal på indhente ACN's forudgående godkendelse af et eventuelt ejerskifte på mere end 20 % eller derover. Når ændringen er fuldført, skal den tilladte forretningsenhed levere nye forretningspapirer til ACN. Ændringer i juridisk ejerskab eller medejendomsret på 50 % eller derover anses for at være et salg og er undergivet kravene i afsnit II.8. En tilladt forretningsenhed kan erstatte en afgående andelshaver, direktør, partner eller arving, hvis den nye andelshaver, direktør, partner eller arving ikke har haft forbindelse med en anden uafhængig repræsentant i de seneste 12 måneder. Den uafhængige repræsentant skal levere nye forretningspapirer. Den afgående andelshaver, direktør, partner eller arving kan oprette et nyt repræsentantskab under forudsætning af, at hvis det nye repræsentantskab etableres inden for 12 måneder, skal det sponsoreres af den tilladte forretningsenhed. Hvis en tilladt forretningsenhed med mere end en andelshaver eller partner opløses, kan repræsentantskabet overdrages til de resterende andelshavere eller partnere under forudsætning af overholdelse af 100-%-reglen som omtalt i afsnit II.10. Hvis overdragelsen måtte medføre en overtrædelse af 100-%-reglen, skal et eller flere repræsentantskaber opsiges. Side 10

11 II.2.5. Anden kontakt og bemyndigede kontakter Den primære kontakt er ansvarlig for at føre tilsyn med den tilladte forretningsenheds aktiviteter som uafhængig repræsentant og har den fulde bemyndigelse til at handle på vegne af repræsentantskabet. Uafhængige repræsentanter kan udpege yderligere enkeltpersoner som "andre kontakter". Andre kontakter har fuld bemyndigelse til at handle på vegne af repræsentantskabet. En uafhængig repræsentant kan også udnævne en "bemyndiget kontakt", som har begrænset bemyndigelse til at handle på vegne af den uafhængige repræsentant. Bemyndigede kontakter er ikke uafhængige repræsentanter, og har ikke ejerskab til eller andre rettigheder i repræsentantskabet. Den bemyndigede kontakt må specifikt ikke: ændre repræsentantskabsoplysninger (personlig data, bankoplysninger, adgangskode mv.), annullere, forny eller opsige repræsentantskabet, overdrage kunder eller Downline uafhængige repræsentanter til eller fra den uafhængige repræsentants konto, promovere eller sælge ACN-serviceydelser eller ACN-produkter eller sponsorere nye uafhængige repræsentanter, eller tilføje eller ændre andre kontakter eller bemyndigede kontakter. II.3. Ægtefæller/registrerede partnere som uafhængige repræsentanter Gifte par og registrerede partnere kan melde sig ind i ACN som uafhængige repræsentanter og drive forretning under samme repræsentantskab (undtagen i Italien og Frankrig) eller i form af individuelle repræsentantskaber. Hvis ægtefæller eller registrerede partnere driver samme repræsentantskab, skal begge navne være opført på repræsentantskabet. Hvis ægtefæller eller registrerede partnere driver individuelle repræsentantskaber, skal en af partnerne være sponsor til den anden. ACN kan kræve overdragelse af et repræsentantskab for at sikre overholdelse af disse krav. Hvis uafhængige repræsentanter med seperate repræsentantskaber gifter sig eller bliver registrerede partnere, skal en af de uafhængige repræsentanter sælge eller opsige sit repræsentantskab og (1) føjes til den anden uafhængig repræsentants repræsentantskab eller (2) åbne et nyt repræsentantskab, der sponsoreres af den anden uafhængig repræsentants repræsentantskab. Salg af et repræsentantskab er underlagt kravene i afsnit II.8. Kunderne og Downline forbliver hos det solgte eller opsagte repræsentantskab. ACN kan opsige det nyeste repræsentantskab, hvis de uafhængige repræsentanter ikke overholder dette krav. I tilfælde af skilsmisse eller ophør af registreret partnerskab, skal de uafhængige repræsentanter give ACN meddelelse om konsekvensen for repræsentantskabet(erne) ved at afgive en skriftlig erklæring underskrevet af begge uafhængige repræsentanter eller kopi af en relevant retskendelse. I tilfælde af en tvist mellem uafhængige repræsentanter om ejerskabet af et repræsentantskab kan ACN suspendere repræsentantskabet, mens en beslutning afventes. Hvis et fælles repræsentantskab annulleres, ikke fornys eller opsiges, må ingen af parterne starte et repræsentantskab i en periode på 12 måneder. Begge partnere kan anmode om genaktivering af det oprindelige repræsentantskab, som ACN kan tildele efter eget skøn. II.4. Ansvar for udgifter Som uafhængig repræsentant driver du virksomhed for egen regning og er eneste ansvarlige for alle udgifter, gæld og hæftelser, som påløber i forbindelse med dit repræsentantskab. Disse udgifter kan omfatte licenser eller tilladelser, Side 11

12 der kræves for at du kan drive virksomhed, honorarer for juridisk, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, forsikring, kontorleje, udstyr og udgifter, rejser, måltider, repræsentation og ophold, og udgifter i forbindelse med markedsføring eller præsentation af ACN-serviceydelser, ACN-produkter og ACN-muligheden for potentielle kunder og uafhængige repræsentanter. ACN er ikke ansvarlig for at betale eller tilbagebetale disse andre omkostninger, som du har pådraget dig i forbindelse med dit ACN-repræsentantskab. II.5. Fornyelse af dit repræsentantskab Den første løbetid for en uafhængig repræsentants repræsentantskab er 12 måneder fra ikrafttrædelsesdatoen. Hvis en uafhængig repræsentant ønsker at fortsætte sit repræsentantskab, skal denne indsende en fornyelsesanmodning (findes på MitACN for repræsentanter) og betale det gældende gebyr. Fornyelse udgør en ny aftale mellem en uafhængig repræsentant og ACN, og er underlagt ACN's seneste vilkår. Hvis en uafhængig repræsentant gennemfører fornyelsesprocessen inden for 30 dage efter startdatoen (eller seneste fornyelsesdato), bliver fornyelsesdatoen tillagt et år. Hvis en uafhængig repræsentant fornyr mere end 30 dage efter fornyelsesdatoen, er dennes næste fornyelsesdato 12 måneder fra den dato, hvor fornyelsesgebyret blev betalt. En uafhængig repræsentant, der ikke betaler fornyelsesgebyret senest på fornyelsesdatoen, fortaber sin ret til kvalifikationer og kompensation i perioden mellem fornyelsesdatoen og den dato, hvor fornyelsesgebyret bliver betalt. Hvis repræsentantskabet ikke fornys inden for 12 måneder efter fornyelsesdatoen, deaktiveres repræsentantskabet, og den uafhængige repræsentant er forpligtet til at etablere et nyt repræsentantskab. II.6. Afslutning på repræsentantskab Du kan til enhver tid opsige dit repræsentantskab. Ved opsigelse af dit repræsentantskab frigøres du for dine forpligtelser som uafhængig repræsentant og mister retten til betaling af indtjent, men ikke betalt kompensation. Hvis du opsiger dit repræsentantskab inden for de første 28 dage efter ikrafttrædelsesdatoen, modtager du fuld tilbagebetaling af dit tilmeldingsgebyr. Du kan også have ret til at returnere ACN-produkter, som du har købt og modtage fuld eller delvis tilbagebetaling. Forskellige rettigheder og processer gælder afhængig af, hvornår du opsiger dit repræsentantskab. Se din ansøgning om den uafhængige repræsentantaftale eller MitACN for repræsentanter for en forklaring på, hvordan du opsiger dit repræsentantskab, og hvordan du returnerer ACN-produkter. II.7. Genetablering af et udløbet repræsentantskab En tidligere uafhængig repræsentant, som gentilmelder sig ACN inden for 12 måneder efter annullering, manglende fornyelse, eller opsigelse af sit repræsentantskab, kan kun gøre dette under den samme sponsor (eller hvis den oprindelige sponsor ikke længere er uafhængig repræsentant, så den første aktive Upline uafhængige repræsentant). ACN kan efter eget skøn tillade den uafhængige repræsentant at tilmelde sig under en anden sponsor. Den uafhængige repræsentant skal udfærdige en ny aftale og betale det tilmeldingsgebyr, der gælder på det pågældende tidspunkt. II.8. Salg af repræsentantskaber Salg af repræsentantskaber skal godkendes af ACN. For at anmode om godkendelse skal den uafhængige repræsentant sende en skriftlig anmodning til ACN, der indeholder køberens og sælgerens navne, adresser og kontaktdetaljer og en beskrivelse af den modydelse, der skal betales. Ved modtagelse af en salgsanmodning sender ACN den uafhængige repræsentant den krævede dokumentation, der skal udfyldes af sælgeren og køberen. En foreslået køber skal overholde kravene i afsnit II.2, og må ikke tidligere have været uafhængig repræsentant hos ACN. ACN forbeholder sig retten til af afslå et foreslået salg uanset årsag. Der opkræves et håndteringsgebyr hos den sælgende uafhængige repræsentant, hvis salget godkendes. Side 12

13 II.9. En uafhængig repræsentants død eller uarbejdsdygtighed Hvis en uafhængig repræsentant dør eller bliver uarbejdsdygtig, kan rettighederne til repræsentantskabet overføres til den efterfølger, som den uafhængige repræsentant har udpeget, enten permanent eller midlertidigt. Efterfølgeren kan blive anmodet om at ansøge og indgå en ny uafhængig repræsentantaftale. Hvis en efterfølger er under 18, kan repræsentantskabet med ACN's skriftlige samtykke drives af en værge, indtil efterfølgeren fylder 18. I tilfælde af midlertidig overførsel af et repræsentantskab på grund af uarbejdsdygtighed, tilbagegives ansvaret for repræsentantskabet til den uafhængige repræsentant efter meddelelse til ACN om, at uarbejdsdygtigheden er ophørt. Hvis en uafhængig repræsentant dør eller bliver uarbejdsdygtig og ikke har udpeget en efterfølger, suspenderes repræsentantskabet, indtil ACN modtager en retskendelse eller anden meddelelse, der oplyser om disponering af repræsentantskabet. II.10. Flere repræsentantskaber og 100-%-reglen En enkeltperson eller tilladt forretningsenhed kan til enhver tid kun eje, lede eller deltage i et ACN-repræsentantskab, undtagen hvis det er tilladt ifølge disse forretningsgange og -politikker og med ACN's forudgående skriftlige godkendelse. Til fremme for denne regel: En person kan kun registreres en gang som primær kontakt i et repræsentantskab, En bankkonto, der anvendes til betaling af kompensation til en uafhængig repræsentant, kan kun bruges af et enkelt repræsentantskab, En person må ikke indsende en ansøgning om en uafhængig repræsentantaftale eller være involveret i en anden uafhængig repræsentants repræsentantskab, hvis personen har et eksisterende repræsentantskab eller har ejet, ledet eller deltaget i et andet repræsentantskab i de seneste 12 måneder, og En person, der forlader en tilladt forretningsenhed, kan kun åbne et nyt repræsentantskab, hvis der er gået 12 måneder siden personen forlod den tilladte forretningsenhed, eller det nye repræsentantskab sponsoreres direkte af den tilladte forretningsenhed. Hvis ACN tillader en person at deltage i mere end et repræsentantskab, må personens samlede interesse i alle repræsentantskaberne ikke overstige 100 %, og alle repræsentantskaber, hvori enkeltpersonen har en interesse, skal være i den samme salgsorganisation og være hinandens direkte sponsorer. Side 13

14 Afsnit III - uafhængige repræsentanters forpligtelser III.1. Etisk optræden og overholdelse af lovgivning III.1.1. Almindelige forpligtelser ACN driver forretning på en åben, etisk og troværdig måde og forventer, at de uafhængige repræsentanter gør ligeledes. Uafhængige repræsentanter forventes at efterkomme de højeste etiske standarder i omgangen med kunder, andre uafhængige repræsentanter og ACN. Det kræves, at uafhængige repræsentanter følger bogstav og ånd i disse forretningsgange og politikker.. Nedenfor er en ikke-udtømmende liste over handlinger, som ACN anser for at være uetiske. Afgivelse af falske oplysninger eller forfalskning af en underskrift på et dokument, der sendes til ACN. Tilskynde en kunde til at købe ACN-serviceydelser eller ACN-produkter, når du ved eller har grund til at vide, at kunden ikke agter at gennemføre købet. Indsende en kundekontrakt eller en ansøgning om den uafhængige repræsentantaftale uden kundens eller den uafhængige repræsentants viden eller samtykke. Sende en bestilling på ACN-serviceydelser eller ACN-produkter og anvende en anden uafhængig repræsentants team-id. Fremsætte falske eller vildledende erklæringer eller udtalelser til en nuværende eller potentiel kunde eller uafhængig repræsentant angående ACN-serviceydelser, ACN-produkter eller ACN-muligheden. Indlade sig på salgspres eller udnytte personer, der kan være sårbare, såsom ældre og handikappede. Købe urimelige mængder ACN-produkter i et forsøg på at udnytte kompensationsplanen. Lægge pres på andre uafhængige repræsentanter eller kunder om at foretage uønskede køb af ACNserviceydelser eller ACN-produkter. Fremsætte en udtalelse, der nedvurderer ACN, dets medarbejdere, serviceydelser eller produkter, ACNforretningspartnere eller andre uafhængige repræsentanter. Chikanere, true, fornærme eller skræmme ACN, dets medarbejdere, ACN-forretningspartnere, kunder eller uafhængige repræsentanter. III.1.2. Overholdelse af love og forordninger Direkte salg er et stærkt reguleret forretningsområde og er underlagt love, forordninger og branchekodekser, der er forskellige og ofte mere restriktive end dem, der gælder for andre brancher. Desuden er ACN's telekommunikationsog forsyningsserviceydelser og ernæringsprodukter samt produkter til personlig pleje underlagt omfattende regulering. Som uafhængig repræsentant for ACN skal du drive dit repræsentantskab i overensstemmelse med alle gældende love, forordninger og DSA-kodekser. Du kan finde oplysninger om gældende love. og hvordan du kan overholde dem på MitACN for repræsentanter og i de landespecifikke oplysninger, der gives som en del af disse forretningsgange og - politikker Da love og forordninger ofte ændres, kan ACN dog ikke garantere, at de oplysninger der gives er opdaterede eller nøjagtige. Du er ansvarlig for at forstå og overholde alle europæiske, nationale og lokale love, forordninger og DSA-kodekser, der gælder for dit repræsentantskab - både i dit hjemland og et andet land, hvor du vælger at drive forretning. Denne forpligtelse omfatter følgende: Side 14

15 At overholde alle gældende love, forordninger og DSA-kodekser, der vedrører markedsføring og salg af ACNserviceydelser, ACN-produkter og ACN-muligheden, herunder relevante love om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af personoplysninger, adfærdskodeks for European Direct Selling Association (Seldia) og DSA'er i lande, hvori du driver dit repræsentantskab. Indhente tilladelser, handelslicenser eller registreringer, der kræves for at drive dit repræsentantskab. Nogle lande kræver for eksempel at enkeltpersoner, der er uafhængige repræsentanter, skal registreres som iværksættere eller selvstændige eller registrere sig hos skat, social sikring eller anden statslig myndighed. Køb af forsikring, der er påkrævet i forbindelse af driften af dit repræsentantskab. Vedligeholde alle registre, såsom bestillingsblanketter, kvitteringer og fakturaer, der kræves i forbindelse med driften af dit repræsentantskab. Foretagelse af alle registreringer, meddelelser og indberetninger, der er nødvendige for at sikre korrekt vurdering og betaling af person- og selskabsskat, nationale eller lokale skatter, moms, statsafgifter og sociale bidrag (som f.eks. sygesikring og pensioner). ACN kan kræve, at den uafhængige repræsentant fremlægger dokumenter og oplysninger for at vise, at vedkommende overholder disse krav. ACN samarbejder også med krav fra statslige myndigheder og skattemyndigheder vedrørende uafhængige repræsentanters overholdelse af gældende love og forordninger. III.1.3. Skatteforhold Som uafhængig repræsentant er du ansvarlig for at overholde skattelovene i dit hjemland og et land, hvori du driver forretning. Som selvstændig kan det kræves, at du foretager periodiske indbetalinger af indkomstskat og skat som selvstændig eller sociale bidrag på basis af beløb, som ACN har betalt dig. Medmindre det kræves, at ACN tilbageholder og betaler disse skatter og bidrag på vegne af dig, er beregning og betaling af disse beløb alene den uafhængige repræsentants ansvar, og ACN hæfter ikke for disse betalinger eller bøder, bod eller rente hvad angår for sent eller ubetalte beløb. En uafhængig repræsentant, der anvender en tilladt forretningsenhed, kan være underlagt anderledes eller yderligere forpligtelser. Det er din pligt at forstå de skattemæssige forpligtelser, der gælder for dit repræsentantskab. Hvis du sælger ACN-produkter direkte til kunder, kan du have pligt til at opkræve moms af disse salg og betale disse beløb til de relevante myndigheder. Se afsnit III for yderligere oplysninger. Alene den uafhængige repræsentant er ansvarlig for beregning og opkrævning af moms fra kunder for disse salg, indsendelse af eventuelle krævede blanketter til nationale skattemyndigheder og betaling af moms til disse myndigheder. ACN kan ikke yde individuel skatterådgivning til uafhængige repræsentanter. Spørgsmål vedrørende skatteforhold rettes til din personlige skatterådgiver. III.1.4. Drift uden for dit hjemland En væsentlig fordel ved ACN-muligheden er, at du kan drive dit repræsentantskab i hvert land, hvor ACN driver virksomhed. Hver uafhængig repræsentant har en ikke-eksklusiv ret til at promovere ACN-serviceydelser, ACNprodukter og ACN-muligheden i hvert land, hvor ACN driver virksomhed. Nogle ACN-serviceydelser og ACN-produkter kan dog kun være beregnet til salg i bestemte lande. Salgsbegrænsninger anføres på MitACN for repræsentanter og for ACN-produkters vedkommende på Benevita-websitet. Det er forbudt at promovere eller sælge ACN-serviceydelser og ACN-produkter i et land, hvor det ikke er tilladt at sælge dem. En uafhængig repræsentant må ikke afsende eller sørge for afsendelse af ACN-produkter til et land, hvor det ikke er tilladt at sælge produktet, uanset om ACNprodukterne er beregnet til personligt forbrug eller videresalg. Endelig må du ikke promovere eller sælge ACNserviceydelser, ACN-produkter eller ACN-muligheden i lande, hvor ACN ikke driver virksomhed. De lande, hvor ACN Side 15

16 driver virksomhed, er anført på MitACN for repræsentanter. Love, forordninger og DSA-kodekser, der gælder for promovering af ACN-serviceydelser, ACN-produkter og ACNmuligheden er forskellige fra land til land. En uafhængig repræsentant, der driver sit repræsentantskab uden for sit hjemland, er ansvarlig for at forstå og overholde alle gældende love, forskrifter og DSA-kodekser i de pågældende lande. III.2. Markedsføring og salg af ACN-serviceydelser, ACN-produkter og ACNmuligheden Formidling af kunder er nøglen til succes med ACN. Kvalifikationer og kompensation i henhold til kompensationsplanen optjenes alene ved succesrigt salg af ACN-serviceydelser og ACN-produkter til kunder, og kunders brug af ACN-serviceydelser. Det er meget vigtigt, at de uafhængige repræsentanter præsenterer ACNserviceydelser, ACN-produkter og ACN-muligheden klart og fuldstændigt over for potentielle kunder og uafhængige repræsentanter, således at de kan foretage en beslutning på oplyst grundlag om, hvorvidt de vil købe ACNserviceydelser eller ACN-produkter eller tilmelde sig ACN som uafhængig repræsentant. Husk: Det kræves ikke af uafhængige repræsentanter, at du køber produkter eller serviceydelser fra ACN for at opnå kompensation eller kvalifikationer som ACN-uafhængig repræsentant. Kvalifikationer og vederlag i henhold til kompensationsplanen baseres på salget af ACN-serviceydelser og ACN-produkter til kunder, og kunders brug af ACNserviceydelser. Uafhængige repræsentanter må ikke over for potentielle uafhængige repræsentanter erklære eller antyde, at køb af ACN-serviceydelser eller ACN-produkter er påkrævet. Uafhængige repræsentanter, der vælger at købe ACN-serviceydelser eller ACN-produkter, gør dette på de samme vilkår, der gælder for andre kunder. III.2.1. Generelt Netværksmarkedsføring er en gennemprøvet salgsmetode, der værdsættes af forbrugere for det "personlige touch", og som kan give uafhængige repræsentanter en fleksibel indtjeningsmulighed. På samme tid kan direkte salg medføre misbrug af forbrugere, der er i hænderne på hensynsløse direkte sælgere. Af denne årsag er direkte salg stærkt reguleret af statslige myndigheder for at sikre, at forbrugerne beskyttes. Derudover har Seldia og nationale DSA'er indført DSA-kodekser for selskaber med direkte salg og direkte sælgere, som skal følges af alle uafhængige repræsentanter. For at overholde gældende love og DSA-kodekser skal uafhængige repræsentanter efterkomme følgende fremgangsmåder: fra første kontakt med en potential kunde eller uafhængig repræsentant skal den uafhængige repræsentant give sig til kende som ACN -uafhængig repræsentant og forklare årsagen til, at denne kontakter den potentielle kunde eller uafhængige repræsentant, den uafhængige repræsentant skal oplyse den potentielle kunde eller uafhængige repræsentant, at ACN er medlem af Seldia (og eventuelt den nationale DSA), hvis en potentiel kunde eller uafhængig repræsentant inviteres til et salgs- eller træningsarrangement, skal den uafhængige repræsentant oplyse formålet med arrangementet og udpege værten, den uafhængige repræsentant skal give fuldstændige, sandfærdige og tydelige oplysninger om ACN og vilkår, betingelser og priser på ACN-serviceydelser, ACN-produkter og ACN-muligheden og om ACN's eftersalgsservice, den uafhængige repræsentant må ikke anvende vildledende, bedrageriske eller unfair salgsmetoder eller Side 16

17 afgive falske, misvisende, eller overdrevne påstande om ACN-produkter, ACN-serviceydelser eller ACNmuligheden, den uafhængige repræsentant må kun afgive sådanne oplysninger om ACN-serviceydelser, ACN-produkter, og ACN-muligheden, som er indeholdt i officielle ACN-materialer eller på anden måde godkendt af ACN, den uafhængige repræsentant skal oplyse potentielle kunder og uafhængige repræsentanter om deres ret til at tilbagekalde den uafhængige repræsentantaftale eller kundekontrakt (som beskrevet i vilkårene for aftalen eller kundekontrakten), den uafhængige repræsentant skal tilbyde at demonstrere ACN-produkter, den uafhængige repræsentant skal oplyse om ACN's procedurer for behandling af klager, den uafhængige repræsentant skal oplyse om eksistensen af DCA-kodekserne, der binder den uafhængige repræsentant og ACN, den uafhængige repræsentant skal give kunder og nye uafhængige repræsentanter adgang til eller kopier af alle nødvendige dokumenter, herunder ansøgningen eller kundekontrakten, vilkår, priser og en faktura, den uafhængige repræsentant skal være ekstra omhyggelig, når vedkommende handler med potentielt sårbare personer. I forbindelse med fremme eller salg af ACN-serviceydelser og ACN-produkter skal uafhængige repræsentanter sikre, at potentielle kunder har mulighed for at gennemse vilkår og prislister for de ACN-serviceydelser eller ACN-produkter, de agter at købe, før de afgiver bestilling. For en kunde, der ikke køber ACN serviceydelser, eller ACN-produkter direkte fra ACN, skal den uafhængige repræsentant fremlægge følgende dokumenter og oplysninger for kunden på tidspunktet for købet: (1) en skriftlig kopi af kundekontrakten (herunder vilkår, betingelser og priser); (2) en faktura; og (3) standard fortrydelsesformular og instrukser. Uafhængige repræsentanter skal specifikt oplyse disse kunder om deres ret til at returnere ACN-produkter med fuld tilbagebetaling i en periode på 14 dage fra købet. Den uafhængige repræsentant skal efter anmodning fremlægge en kopi af DSA-kodeksen for forbrugere for kunderne. Kopier af disse dokumenter er tilgængelige på MitACN for repræsentanter. Når den uafhængige repræsentant promoverer ACN-muligheden, skal vedkommende sikre, at potentielle uafhængige repræsentanter har mulighed for at gennemgå ansøgningen, herunder vilkår, disse forretningsgange og -politikker samt kompensationsplanen, før ansøgningen sendes. III.2.2. Fremme af ACN-serviceydelser III Udfyldelse og indsendelse af kundekontrakter For at købe ACN-serviceydelser skal en kunde indsende en udfyldt og underskrevet kundekontrakt til ACN eller gennemføre onlinekøbsprocessen. Uafhængige repræsentanter skal give kunderne kundekontrakter eller onlinekøbsprocesser, der stilles til rådighed af ACN og ACN-forretningspartnere. Kundebestillinger, der fremsendes på anden måde, kan afvises. En kunde skal personligt udfylde sin kundekontrakt. Uafhængige repræsentanter kan hjælpe kunder med at udfylde kundekontrakter, og kan indsende udfyldte kundekontrakter til ACN efter kundens anmodning. III Kundens accept og ikrafttrædelsesdato for kundekontrakter ACN og ACN-forretningspartnere kan efter eget skøn acceptere eller afvise en kundekontrakt. ACN har intet ansvar over for uafhængige repræsentanter for afviste kunder. Side 17

18 Af hensyn til at afgøre kvalifikationer og vederlag i henhold til kompensationsplanen, er dato og tidspunkt, hvor ACN behandler en kundekontrakt ikrafttrædelsesdatoen for kundekontrakten. For at sikre, at du modtager kompensation for køb af ACN-serviceydelser rettidigt, skal ACN modtage en kundekontrakt senest kl CET på den sidste hverdag i måneden. Hvis den sidste dag i måneden er en lørdag, søndag eller hollandsk [sic.] helligdag, anses den forudgående hverdag for at være den sidste hverdag i måneden. III.2.3. Salg af ACN-produkter III Generelt ACN Wellness B.V. er sælger af alle ACN-produkter, der købes via Benevita-websitet. Alt salg via Benevita-websitet - uanset om det er til uafhængige repræsentanter eller andre kunder - er underlagt salgsbetingelserne, som findes på Benevita-websitet. Bestillinger på ACN-produkter kan afgives på Benevita-websitet 24 timer i døgnet og alle ugens dage, men bestillinger behandles dog kun i normal forretningstid. For at modtage kompensation for salg af ACN-produkter i en given måned skal bestillinger være ACN i hænde senest kl CET på den sidste hverdag i måneden. Hvis den sidste dag i måneden er en lørdag, søndag eller hollandsk [sic.] helligdag, anses den forudgående hverdag for at være den sidste hverdag i måneden. III Uafhængige repræsentanters køb af produkter Alle køb af produkter skal ske hos ACN Uafhængige repræsentanter kan kun købe ACN-produkter via Benevita-websitet, som kan tilgås via en uafhængig repræsentants onlinebutik eller direkte. Uafhængige repræsentanter opfordres til at købe via sine onlinebutikker for at sikre, at de modtager kompensation for deres køb af ACN-produkter. Uafhængige repræsentanter kan købe ACN-produkter til eget og deres families brug, til at anvende som prøver til potentielle kunder eller uafhængige repræsentanter eller videresalg til kunder. Uafhængige repræsentanter må ikke sælge ACN-produkter til andre uafhængige repræsentanter eller købe ACN-produkter fra andre uafhængige repræsentanter, herunder Uplines eller Downlines. Uafhængige repræsentanter må ikke sælge ACN-produkter til andre personer, som de uafhængige repræsentanter ved eller har grund til at antage vil videresælge ACNprodukterne. Den uafhængige repræsentant skal tage rimelige skridt for at sikre, at personer der køber ACNprodukter fra dem, ikke har til hensigt at overtræde dette afsnit III Kombinerede bestillinger Den uafhængige repræsentant må ikke afgive bestillinger på ACN-produkter ved brug af en anden uafhængig repræsentants team-id. ACN fraråder, at uafhængige repræsentanter indsender bestillinger fra mere end en uafhængig repræsentant og anvender et enkelt team-id. Såfremt dette skulle ske, vil kun den uafhængige repræsentant, hvis team-id blev brugt til at gennemføre købet, modtage kompensation for købet. ACN er ikke i stand til at allokere kombinerede bestillinger blandt flere end en uafhængig repræsentant. Automatisk månedligt bestillingsprogram ACN's automatiske månedlige bestillingsprogram er en månedlig abonnementsservice og er en let måde at sikre, at du modtager stabil levering af ACN-produkter og opfylder kravene til din personlige faktureringsvolumen. Vilkårene Side 18

19 gældende for køb via automatisk månedligt bestillingsprogram er indeholdt i Benevitas salgsbetingelser. Køb af ekstra lager og 80-%-reglen ACN's kompensationsplan er beregnet på at kompensere uafhængige repræsentanter for salg til kunder. Uafhængige repræsentanter kan købe ACN-produkter til eget og deres families rimelige brug, til at anvende som prøver til potentielle kunder eller uafhængige repræsentanter, eller videresalg til kunder. Uafhængige repræsentanter forbydes at købe ACN-produkter udelukkende med det formål at kvalificere sig til rabatter, bonusser, priser eller forfremmelse i henhold til ACN's kompensationsplan. Endvidere må uafhængige repræsentanter ikke købe ACN-produkter i mængder, der er større end nødvendigt for at overholde de ovenstående formål, eller opfordre andre uafhængige repræsentanter dertil. Ved at afgive en bestilling på ACN-produkter bekræfter den uafhængige repræsentant, at denne har forbrugt, anvendt, eller solgt mindst 80 % af alle tidligere købte ACN-produkter. Den uafhængige repræsentant skal føre nøjagtige fortegnelser over salg til kunder for at vise, at dette krav er overholdt. Disse optegnelser skal på anmodning udleveres til ACN. III Køb af produkter af kunder, der ikke er uafhængige repræsentanter Kunder, der ikke er uafhængige repræsentanter, kan købe ACN-produkter fra ACN via en uafhængig repræsentants onlinebutik eller Benevita-websitet eller direkte fra en uafhængig repræsentant. III Onlinekøb ACN opfordrer uafhængige repræsentanter til at henvise kunder til deres onlinebutik eller Benevita-websitet for køb af ACN-produkter. Ved at få kunder til at købe direkte fra ACN ved brug af en uafhængig repræsentants team-id, hjælper salget den uafhængige repræsentant med at opfylde sin personlige faktureringsvolumen i henhold til kompensationsplanen. Derudover håndterer ACN ekspedition og levering af ACN-produkterne til kunder samt eventuelle returneringer. III Direkte salg til kunder Uafhængige repræsentanter kan også vælge at sælge ACN-produkter, som de har købt fra ACN, direkte til kunder. Disse salg er underlagt yderligere juridiske og regulatoriske krav, som skal følges af den sælgende uafhængige repræsentant. Nogle lande pålægger restriktioner i forbindelse med direkte salg af ernæringsprodukter eller produkter til personlig pleje. Uafhængige repræsentanter bør rådføre sig med MitACN for repræsentanter eller de landespecifikke bilag til disse forretningsgange og -politikker for yderligere oplysninger om disse restriktioner. Oplysningskrav Uafhængige repræsentanter skal som minimum give kunder de oplysninger, der er anført i afsnit III.2.1, før et salg afsluttes. Uafhængige repræsentanter skal give fuldstændige og nøjagtige oplysninger til kunder om ACN-produkter. Kundefaktura påkrævet Det er et krav til uafhængige repræsentanter, der sælger ACN-produkter direkte til kunder, at de leverer en faktura til hver kunde på tidspunktet for salget, som overholder gældende love og forordninger i det land, hvor salget finder sted. Kravene til disse fakturaer er udførlige. Af den årsag anbefaler ACN kraftigt, at uafhængige repræsentanter anvender den standardfaktura, der findes på MitACN for repræsentanter. Denne standard overholder kravene i den Side 19

20 Europæiske Unions forbrugerrettighedsdirektiv og er godkendt til brug i alle de europæiske lande, hvor ACN driver virksomhed. Hvis en uafhængig repræsentant ikke bruger ACN's standardfaktura, skal den uafhængige repræsentant levere en faktura til kunden, der som minimum indeholder de oplysninger, der er indeholdt i standardfakturaen. Uafhængige repræsentanter mindes også om, at de skal oplyse kunder om deres ret til at annullere køb af ACN-produkter fra den uafhængige repræsentant inden for 14 dage efter levering af ACN-produktet og opnå fuld tilbagebetaling for disse returnerede ACN-produkter. Uafhængige repræsentanter skal opbevare kopi af kundefakturaer i minimum to år (eller længere, hvis det kræves af gældende lov). ACN kan til enhver tid anmode om kopier af kundefakturaer fra den uafhængige repræsentant. Prisfastsættelse ACN giver en anbefalet salgspris for alle ACN-produkter. Uafhængige repræsentanter har dog lov til at sætte egne salgspriser og kan beholde fortjenesten fra detailsalg af ACN-produkter. ACN's anbefalede salgspriser inkluderer den gældende moms for hvert ACN-produkt. Hvis den uafhængige repræsentant opkræver en anden pris, skal den gældende moms opkræves. Al moms skal sendes til myndighederne i overensstemmelse med gældende love og forordninger. Hvis direkte salg til detailkunder ikke er tilladt i henhold til gældende lov, kan uafhængige repræsentanter bruge ACNprodukter, som vedkommende har købt til personligt forbrug eller for at demonstrere brugen af ACN-produktet til potentielle kunder og uafhængige repræsentanter. Kunder og uafhængige repræsentanter i disse lande bør henvises til den uafhængige repræsentants onlinebutik eller Benevita-websitet for at købe ACN-produkter. Returnering af ACN-produkter til en uafhængig repræsentant I henhold til EU's forbrugerrettighedsdirektiv har en kunde, der køber ACN-produkter fra en uafhængig repræsentant, ret til at annullere sit køb med fuld tilbagebetaling inden for 14 dage. Som anført i afsnit III.2.1 ovenfor skal uafhængige repræsentanter oplyse kunder om retten til at træde tilbage på salgstidspunktet. Kunder, der ønsker at returnere ACN-produkter til en uafhængig repræsentant, skal oplyse den uafhængige repræsentant om deres beslutning inden for 14 dage efter levering af ACN-produkterne til kunden. Kunderne bærer omkostningen ved returnering af ACN-produkterne til den uafhængige repræsentant. For at kunne opnå tilbagebetaling skal ACNprodukterne være ubeskadigede, uåbnede og med alle forseglinger og emballagen intakt. Hvis disse betingelser er opfyldt, skal den uafhængige repræsentant tilbagebetale alle beløb, der er modtaget fra kunden, herunder prisen for ACN-produkter, moms og eventuelle forsendelsesomkostninger betalt af kunden for levering af ACN-produkterne. Tilbagebetalingen skal ske inden for 14 dage efter den uafhængige repræsentants modtagelse af de returnerede ACNprodukter. Vigtigt at bemærke: ACN-produkter købt af en uafhængig repræsentant skal returneres til den sælgende uafhængige repræsentant. De må ikke returneres til ACN. Kun ACN-produkter købt direkte hos ACN kan returneres til ACN i overensstemmelse med salgsbetingelserne på Benevita-websitet. Forbudte detailsalgskanaler Uafhængige repræsentanter må kun promovere og sælge ACN-produkter ved anvendelse af netværksmarkedsføringsteknikker. Følgende salgskanaler er ikke tilladt til salg af ACN-produkter uden ACN's forudgående skriftlige tilladelse. Levering af prøver på ACN-produkter kan være tilladt gennem nogle af disse salgskanaler med ACN's forudgående godkendelse. Side 20

ACN S FORRETNINGSGANGE OG -POLITIKKER

ACN S FORRETNINGSGANGE OG -POLITIKKER ACN S FORRETNINGSGANGE OG -POLITIKKER INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 5 ACN's forretningspolitik... 5 Opnåelse af det optimale... 5 Formålet med disse forretningsgange og politikker... 5 1. DEFINITIONER...

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Adobe volumenlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide

Adobe volumenlicenser. Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Adobe volumenlicenser Adobe Value Incentive Plan (VIP) Programguide Version 3.0 30. juli 2013 Indhold Value Incentive Plan (VIP) Oversigt... 3 Programmet indeholder... 3 Øjeblikkelig adgang til Adobe-produkter...

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Betingelser for anvendelse af onlineservice

Betingelser for anvendelse af onlineservice Betingelser for anvendelse af onlineservice www.camptravel.net 1. Indledning 1. Camptravel tilvejebringer en online-service, hvor ejere af campingvogne og autocampere ved oprettelse af en Annonce forbindes

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre

Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet

Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Handelsagent-aftale samarbejdsaftale uden for funktionærområdet Følgende aftale er indgået mellem undertegnede agenturgiver (i det følgende benævnt agenturgiveren): Navn: Adresse: Postnr. og by: og medundertegnede

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK

BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK BRIDGESTONE FIRESTONE FORTROLIGHEDSPOLITIK Det glæder os, at du er i interesseret i vores selskab. Det er os meget magtpåliggende at beskytte vores besøgendes privatliv. Vi gør derfor alt, hvad vi kan,

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU)

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) Mellem (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja.

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja. Vejledning om udfyldning af skema vedr. anmeldelse og ansøgning om tilladelse til pengeoverførsel til og fra iranske personer/enheder/organer, når pengeoverførslen overstiger 10.000 EUR På Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Opdatering af politikker Download PDF

Opdatering af politikker Download PDF >> Vis alle juridiske aftaler >> Se tidligere opdateringer af politikker Opdatering af politikker Download PDF På denne side bliver brugerne på forhånd orienteret om vigtige ændringer af PayPal-tjenesten,

Læs mere

Bilag 17 Benchmarking

Bilag 17 Benchmarking Bilag 17 Benchmarking Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 BILAGETS INDHOLD... 3 3 BENCHMARKINGENS OMFANG... 3 4 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 3 5 ANMODNINGEN OM BENCHMARKING...

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) BEK nr 311 af 20/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygmingsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

REMADEINFRANCE SAS 21 avenue de la pierre vallée ; 50220 POILLEY 799363601 RCS COUTANCES TVA FR 70799363601

REMADEINFRANCE SAS 21 avenue de la pierre vallée ; 50220 POILLEY 799363601 RCS COUTANCES TVA FR 70799363601 1. Forord 1.1 Ud over de produkter, der markedsføres direkte af Pixmania på hjemmesiden www.pixmania.com (herefter benævnt «hjemmesiden»), tillader Pixmania også professionelle sælgere at udbyde og sælge

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Juni 2017 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for forbrugere og ikke-forbrugere 1. Generelle oplysninger CVR nr. 38 26 81 63 Hasselvej 14 3210 Vejby E-mail: ss@danskaktieraadgivning.dk eller ur@danskaktieraadgivning.dk

Læs mere

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL

VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL VEJLEDNING OM SALG AF ANDEL Denne vejledning henvender sig til andelshavere på Kollegiet Glanshatten, der ønsker at sælge deres andel. Læs denne vejledning grundigt, inden du henvender dig med spørgsmål.

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Forretningsbetingelser. Indhold

Forretningsbetingelser. Indhold Forretningsbetingelser Indhold Defination... 1 Produktinformation... 2 Priser... 2 Fragt & Levringstider... 2 Betaling... 3 Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:... 3 Reklamation... 3 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger WAVINS ERKLÆRING OM PERSONOPLYSNINGER OG COOKIES Vi beskytter dine oplysninger og giver dig fuld gennemsigtighed og kontrol over dem Dette er erklæringen om personoplysninger og cookies for webstedet http://dk.wavin.com/

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk.

Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. Generelle vilkår og betingelser for køb, der foretages i online-shoppen på www.grohe.dk. 1 Generelt, de generelle vilkår og betingelsers anvendelsesområde 1.1 Alle leverancer og serviceydelser fra Grohe

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Tjekliste til databehandleraftaler

Tjekliste til databehandleraftaler Tjekliste til databehandleraftaler Bruun & Hjejle har i november 2017 udarbejdet denne tjekliste til brug for gennemgang af databehandleraftaler modtaget fra samarbejdspartnere. Tjeklistens pkt. 1 indeholder

Læs mere