ACN S FORRETNINGSGANGE OG -POLITIKKER ACNP&P-DK-2.0. Gældende fra 1. marts 2015 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ACN S FORRETNINGSGANGE OG -POLITIKKER ACNP&P-DK-2.0. Gældende fra 1. marts 2015 Side 1"

Transkript

1 ACN S FORRETNINGSGANGE OG -POLITIKKER Side 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 5 AFSNIT I - DEFINITIONER... 6 AFSNIT II - KOM I GANG MED OG FASTHOLD DIT REPRÆSENTANTSKAB... 8 II.1. Dit forhold til ACN... 8 II.2. At blive uafhængig repræsentant... 8 II.2.1. Krav til alle uafhængige repræsentanter... 8 II.2.2. Tilvejebringelse af oplysninger... 8 II.2.3. Navne på repræsentantskaber, tildeling af team-id... 9 II.2.4. Yderligere krav til tilladte forretningsenheder... 9 II Krav til registrerede enheder... 9 II Krav til virksomhedspartnerskaber II Ejerskifte og opløsning af tilladte forretningsenheder II.2.5. Anden kontakt og bemyndigede kontakter II.3. Ægtefæller/registrerede partnere som uafhængige repræsentanter...11 II.4. Ansvar for udgifter...11 II.5. Fornyelse af dit repræsentantskab...12 II.6. Afslutning på repræsentantskab...12 II.7. Genetablering af et udløbet repræsentantskab...12 II.8. Salg af repræsentantskaber...12 II.9. En uafhængig repræsentants død eller uarbejdsdygtighed...13 II.10. Flere repræsentantskaber og 100-%-reglen...13 AFSNIT III - UAFHÆNGIGE REPRÆSENTANTERS FORPLIGTELSER III.1. Etisk optræden og overholdelse af lovgivning...14 III.1.1. Almindelige forpligtelser III.1.2. Overholdelse af love og forordninger III.1.3. Skatteforhold III.1.4. Drift uden for dit hjemland III.2. Markedsføring og salg af ACN-serviceydelser, ACN-produkter og ACN-muligheden...16 III.2.1. Generelt III.2.2. Fremme af ACN-serviceydelser III Udfyldelse og indsendelse af kundekontrakter III Kundens accept og ikrafttrædelsesdato for kundekontrakter III.2.3. Salg af ACN-produkter III Generelt III Uafhængige repræsentanters køb af produkter III Køb af produkter af kunder, der ikke er uafhængige repræsentanter III Onlinekøb III Direkte salg til kunder III.3. Forbudte metoder...21 III.3.1. Tilvejebringelse af falske kundekontrakter eller oplysninger III.3.2. Satsning på sårbare eller særligt udsatte kunder III.3.3. Ændring af leverandør uden samtykke (påtvunget udbyderskift) III.3.4. Personlig formidling af kunder og "stacking" Side 2

3 III.3.5. Takster og vilkår for ACN-serviceydelser III.3.6. Kontakt med ACN-forretningspartnere AFSNIT IV - MARKEDSFØRING OG REKLAME IV.1. Selskabets filosofi om markedsføring...24 IV.2. Brug af ACN's identitet og intellektuelle ejendom...24 IV.3. Promovering af ACN-serviceydelser, ACN-produkter og ACN-muligheden...24 IV.4. Udvikling og anvendelse af markedsføringsmaterialer...24 IV.5. Påstande om indtjening og indtægt...25 IV.6. Garantier vedrørende besparelser eller takster...25 IV.7. Produktanprisninger...25 IV.7.1. Fremsættelse af anprisninger IV.7.2. Forbudte udsagn IV.7.3. Påkrævede udsagn om ACN-ernæringsprodukter IV.8. Websites og sociale medier...27 IV.9. Konkurrencer og incitamenter...28 IV.10. Forespørgsler fra medier og fremtræden...28 IV.11. Brug af repræsentantskab til fundraising...28 IV.12. Fælles branding og fælles markedsføring...28 IV.13. Markedsføringsarrangementer...28 AFSNIT V - OPBYGNING AF EN SALGSORGANISATION V.1. Præsentation af ACN-muligheden...29 V.2. Indsendelse af aftaler for uafhængige repræsentanter...29 V.3. Nye uafhængige repræsentanters køb af ACN-produkter og ACN-serviceydelser...30 V.4. Skift af sponsorer...30 V.5. Forbud mod krydsrekruttering...30 V.6. Opfordring er forbudt...30 V.7. Uddannelse og tilsyn...31 AFSNIT VI ACN'S KOMPENSATIONSPLAN VI.1. Generel beskrivelse...32 VI.2. Definitioner...32 VI.3. Lancering af den nye kompensationsplan og overflytning...32 VI.4. Berettigelse til optjente positioner og kompensation...33 VI.5. Optjening af kompensation...34 VI.5.1. Salgsbonusser VI.5.2. Provision VI.5.3. Produktpakkebonusser VI.5.4. Andre bonusser VI.6. Administrationsgebyrer...35 VI.7. Reduktion eller tilbageførsel af kompensation...35 VI.8. Fakturaer og opgørelser...36 AFSNIT VII - UNDERSØGELSER AF OVERHOLDELSE OG DISCIPLINÆRSAG VII.1. Manglende overholdelse af krav og undersøgelser...37 VII.2. Disciplinærsag...38 VII.2.1. Suspension Side 3

4 VII.2.2. Opsigelse VII.3. Ansvar Upline...39 VII.4. Samarbejde med ordenshåndhævere...39 VII.5. Tvister mellem uafhængige repræsentanter...39 AFSNIT VIII BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER OG FORTROLIGE OPLYSNINGER SAMMENFATNING ACN'S POLITIKKER OG FORRETNINGSGANGE SUPPLERENDE OPLYSNINGER - DANMARK Side 4

5 INTRODUKTION Velkommen til ACN! Vi er glade for, at du er kommet til ACN som uafhængig repræsentant. Du står ved begyndelsen af en spændende rejse med ACN. Vi ser frem til at et langvarigt samarbejde med dig. I sine mere end 20 år på markedet er ACN blevet verdens største direkte sælger af telekommunikation og andre grundlæggende serviceydelser til hjemmet og mindre virksomheder. Vi tilbyder en række innovative serviceydelser til konkurrencedygtige priser, som folk bruger hver dag, via vores driftsselskaber i 24 lande og i 4 kontinenter. I september 2014 lancerede ACN sine ernæringsprodukter under varemærket Benevita, hvilket åbnede nye veje, hvorpå vores uafhængige repræsentanter kunne udvide deres forretning. Lanceringen i marts 2015 af Aluminéprodukter til personlig pleje fortsætter vores omdannelse til et unikt netværksmarkedsføringsselskab, som giver vores uafhængige repræsentanter og kunder adgang til en række serviceydelser og produkter, der forbedrer deres liv. Denne manual om ACN's forretningsgange og -politikker giver vigtig praktisk vejledning for at hjælpe dig med at komme i gang med og fastholde dit ACN-repræsentantskab. Den giver også værdifulde oplysninger om de metoder og processer, som ACN og du skal følge ved promovering af ACN-serviceydelser, ACN-produkter og ACN-muligheden, således at du kan udvide din ACN-forretning samtidig med, at du driver forretning på etisk og lovlig måde. Disse forretningsgange og -politikker er en del af din aftale med ACN og skal læses sammen med ansøgningen og den uafhængige repræsentantaftale og kompensationsplan for dit hjemland. Hvis du har spørgsmål til disse forretningsgange og -politikker, bedes du kontakte din sponsor, besøge ACN's website for uafhængige repræsentanter - MitACN for repræsentanter på eller kontakte ACN's repræsentantservice. Side 5

6 Afsnit I - Definitioner I disse forretningsgange og -politikker har ord med stort begyndelsesbogstav den nedenfor anførte betydning. Ord med stort begyndelsesbogstav, der ikke er defineret i dette afsnit I, har den betydning, der anvendes i ansøgningen om den uafhængige repræsentantaftale ("Aftalen"), kompensationsplanen, eller teksten i disse forretningsgange og - politikker. "ACN", "os" eller "vi" betyder det ACN-selskab, hvormed du indgik din aftale og et eventuelt andet medlem af ACNkoncernen. "ACN-produkter" betyder ernæringsprodukter eller produkter til personlig pleje, som ACN tilbyder kunder eller en uafhængig repræsentant. "ACN-serviceydelse" betyder en serviceydelse inden for telekommunikation, energi, sikkerhed i hjemmet eller anden serviceydelse, som ACN eller en ACN-forretningspartner tilbyder kunderne. "Benevitas Salgsbetingelser" henviser til de vilkår, der gælder for køb af ACN-produkter, der fås på Benevita-websitet. "Benevita-websitet" betyder eller en anden side, der bruges til at sælge ACN-ernæringsprodukter eller produkter til personlig pleje. Du kan få adgang til Benevita-websitet via en uafhængig repræsentants onlinebutik eller direkte. "Kunde" er en person, der køber ACN-serviceydelser eller ACN-produkter. Uafhængige repræsentanter anses for at være kunder, når de køber ACN-serviceydelser eller ACN-produkter. "Kundekontrakt" er en aftale mellem en Kunde og ACN eller en ACN-forretningspartner, ifølge hvilken en kunde køber ACN-serviceydelser eller ACN-produkter. Salg af ACN-produkter fra en uafhængig repræsentant til en kunde er ikke kundekontrakter i henhold til disse forretningsgange og -politikker. "DSA" refererer til en direkte salgsorganisation (Direct Selling Association). DSA'er er handelsorganisationer, der repræsenterer branchen for direkte salg. "DSA-kodeks" refererer til et sæt etiske regler, der er udformet af en DSA. DSA-kodekser indeholder regler, der regulerer direkte salg, som er bindende for ACN og uafhængige repræsentanter. "Repræsentantskab" betyder din forretningsaktivitet som ACN-uafhængig repræsentant. "Downline" betyder (a) alle uafhængige repræsentanter, som er direkte sponsoreret af dig, og (b) alle andre uafhængige repræsentanter sponsoreret af de personer. Samlet udgør disse uafhængige repræsentanter din ACNsalgsorganisation. "Upline" betyder (a) din sponsor, og (b) alle andre uafhængige repræsentanter over din sponsor i samme ACN-salgsorganisation. "Hjemland" betyder det land, hvor et repræsentantskab oprindeligt er etableret. "Uafhængig repræsentant", "UR" eller "du" henviser til en person - en enkeltperson eller en tilladt forretningsenhed - som har etableret et ACN-repræsentantskab. En "enkeltperson" er en fysisk person, og en "tilladt forretningsenhed" (eller "PBE") er en juridisk enhed, såsom et selskab eller et interessentskab. "Onlinebutik" betyder en uafhængig repræsentants personlige website, som ACN hoster og gør tilgængelig. "Sponsor" betyder en ACN-uafhængig repræsentant, der introducerer en ny uafhængig repræsentant til ACN. Side 6

7 "Indmeldelsesgebyr" betyder den krævede engangsbetaling for at oprette et repræsentantskab, der giver en ny uafhængig repræsentant retten til at promovere ACN-serviceydelser, ACN-produkter og ACN-muligheden. "Fornyelsesgebyr" betyder et beløb, der betales af en nuværende uafhængig repræsentant for at forny repræsentantskabet. Side 7

8 Afsnit II - Kom i gang med og fasthold dit repræsentantskab II.1. Dit forhold til ACN Som ACN-uafhængig repræsentant er du selvstændig erhvervsdrivende og selvstændig. En uafhængig repræsentant er ikke ACN's medarbejder, partner, agent eller juridiske repræsentant. Du kan vælge dine egne midler, metoder og måder at arbejde på og kan vælge tidspunkter og steder for dine aktiviteter, og kun være underlagt forpligtelserne i den uafhængige repræsentantaftale og disse forretningsgange og -politikker. Du må ikke over for en person anføre, antyde eller erklære, at du er medarbejder hos ACN, og du må ikke over for en potentiel uafhængig repræsentant anføre, antyde eller erklære, at vedkommende bliver medarbejder hos ACN. I nogle lande kræves det, at ACN indeholder skatter eller sociale bidrag af de beløb, der betales til uafhængige repræsentanter og sender disse beløb til myndigheder eller betaler skatter eller sociale bidrag til fordel for uafhængige repræsentanter. Den omstændighed, at det kræves at ACN indeholder eller betaler disse skatter og sociale bidrag betyder ikke, at der eksisterer et arbejdstager-arbejdsgiver forhold. II.2. At blive uafhængig repræsentant II.2.1. Krav til alle uafhængige repræsentanter Du kan blive uafhængig repræsentant som enkeltperson eller som en tilladt forretningsenhed. For at blive uafhængig repræsentant skal du (1) udfylde ansøgningen og den uafhængige repræsentantaftale, der findes på (2) betale indmeldelsesgebyret, (3) give yderligere oplysninger og dokumenter, som ACN måtte forlange. Nogle lande kræver, at potentielle uafhængige repræsentanter indsender en underskrevet kopi af aftalen. I de lande skal du printe aftalen, der sendes pr. til dig, når onlineprocessen afsluttes, og sende en underskrevet kopi til ACN. Aftalen skal sendes af den enkeltperson, der søger om at blive uafhængig repræsentant. For en tilladt forretningsenhed skal aftalen indsendes af den person, som er bemyndiget til at føre tilsyn med den tilladte forretningsenheds aktiviteter (som vi kalder den "primære kontakt") Enkeltpersonen eller den primære kontakt skal være mindst 18 år og borger eller en person med opholdsret i vedkommendes hjemland. Den uafhængige repræsentant skal have bemyndigelse til at arbejde som selvstændig erhvervsdrivende i sit hjemland. For at ansøge som tilladt forretningsenhed skal den tilladte forretningsenhed eksistere på det tidspunkt, hvor aftalen indsendes. Ikrafttrædelsesdatoen for dit repræsentantskab er den dato, hvor din ansøgning accepteres af ACN, og hvor du får meddelelse om accepten. Hvis din ansøgning er ufuldstændig eller unøjagtig, suspenderes dit repræsentantskab, indtil ACN har modtaget de krævede oplysninger og dokumenter. II.2.2. Tilvejebringelse af oplysninger En potentiel uafhængig repræsentant skal sikre, at alle oplysninger, der afgives til ACN i forbindelse med aftalen er nøjagtige og fuldstændige. Unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger kan betyde, at en Aftale bliver afvist eller sat på hold, indtil fuldstændige oplysninger afgives. Den uafhængige repræsentant skal holde de oplysninger, der gives til ACN vedrørende dit repræsentantskab, opdaterede. Du skal straks indberette ændringer i navn, adresse, telefonnummer, adresse, eller oplysninger om bankkonto til ACN. De fleste ændringer kan sendes online via MitACN for repræsentanter. Side 8

9 II.2.3. Navne på repræsentantskaber, tildeling af team-id Hvis du er en enkeltperson, skal dit repræsentantskab være i dit eget navn. For tilladte forretningsenheder skal dit repræsentantskab afspejles i dine forretningsdokumenter. ACN forbeholder sig retten til af afslå et repræsentantskabsnavn uanset årsag. Når du er blevet uafhængig repræsentant, vil du få tildelt et unikt nummer, der kaldes "team-id", som identificerer dit repræsentantskab. Du bør opfordre dine kunder til at medtage dit team-id på alle kundekontrakter. Du bør også medtage dit team-id på ansøgninger om uafhængige repræsentantaftaler, for hvem du er sponsor. Manglende angivelse af dit team-id kan medføre, at du ikke modtager kompensation for kundekøb, eller at uafhængige repræsentanter ikke medtages i din salgsorganisation. II.2.4. Yderligere krav til tilladte forretningsenheder En uafhængig repræsentant kan drive et repræsentantskab ved at oprette en tilladt forretningsenhed. Tilladte forretningsenheder er forskellige fra land til land. Dog tillader ACN generelt virksomhedspartnerskaber, enkeltmandsvirksomheder og kapitalselskaber at blive uafhængige repræsentanter. Kapitalselskaber/børsnoterede selskaber, registrerede sammenslutninger og foreninger, og almennyttige organisationer kan ikke blive uafhængige repræsentanter. ACN kan efter eget skøn afgøre, hvorvidt en specifik type juridisk enhed kan blive uafhængig repræsentant. Tilladte forretningsenheder skal overholde afsnit II.2.1 og disse yderligere krav. En uafhængig repræsentant, der omdanner et repræsentantskab fra individuel status til status som tilladt forretningsenhed, skal opfylde de yderligere forpligtelser på tidspunktet for omdannelsen. Et nyt eller omdannet repræsentantskab suspenderes, indtil disse krav er opfyldt. Hvis et repræsentantskab ejes af en juridisk enhed, der ikke er en tilladt forretningsenhed, kan ACN anmode om, at repræsentantskabet overdrages til en tilladt forretningsenhed eller suspendere eller opsige repræsentantskabet. Tilladte forretningsenheder og disses andelshavere, indehavere af den fuldstændige ejendomsret, direktører, og partnere skal overholde reglerne om flere repræsentantskaber og 100-%-reglen som omtalt i afsnit II.10. Hver andelshaver, indehaver af den fuldstændige ejendomsret, direktør og partner i en tilladt forretningsenhed hæfter solidarisk over for ACN for den tilladte forretningsenheds handlinger. II Krav til registrerede enheder En tilladt forretningsenhed, der er organiseret som en registreret enhed (selskab, selskab med begrænset hæftelse, enmandsvirksomhed mv.) skal som minimum afgive følgende oplysninger og dokumenter ("Forretningspapirer") til ACN: kopi af stiftelsesattest, navne, adresser og ejerandele for alle personer med 5 % eller større juridisk ret eller medejendomsret til den tilladte forretningsenhed, og navne og adresser på den tilladte forretningsenheds direktører. ACN kan efter eget skøn anmode om yderligere oplysninger eller dokumenter. Den tilladte forretningsenhed skal udpege en af sine direktører eller ledende medarbejdere som den primære kontakt Side 9

10 i repræsentantskabet. Den primære kontakt skal indsende ansøgningen og den uafhængige repræsentantaftale. Herved bekræfter den primære kontrakt, at driften af repræsentantskabet ligger inden for rammerne af den tilladte forretningsenheds tilladte forretningsaktiviteter. Den primære kontakt er ansvarlig for at føre tilsyn med den tilladte forretningsenheds aktiviteter og for al kommunikation med ACN. Den tilladte forretningsenhed kan udpege andre andelshavere, direktører eller ledende medarbejdere som andre kontakter. II Krav til virksomhedspartnerskaber Tilladte forretningsenheder, der er organiseret som virksomhedspartnerskaber, skal som minimum fremlægge følgende forretningspapirer: en kopi af partnerskabsaftalen eller et andet dokument, som ACN kan acceptere og som beviser, at partnerskabet eksisterer, navne, adresser og ejerandele i procent for alle personer med 5 % eller større juridisk ret eller medejendomsret til partnerskabet, og navn og adresse på den eventuelle komplementar. ACN kan efter eget skøn anmode om yderligere oplysninger eller dokumenter. Et partnerskab skal udpege en af sine partnere som den primære kontakt. Den primære kontakt skal indsende ansøgningen og den uafhængige repræsentantaftale for partnerskabet og dokumentere, at driften af et ACNrepræsentantskab ligger inden for rammerne af partnerskabets tilladte forretningsaktiviteter. Et kommanditselskab skal udnævne sin komplementar som den primære kontakt og kan angive en eller flere af sine kommanditister som andre kontakter. Et ansvarligt interessentskab kan udpege enhver partner som den primære kontakt. Alle øvrige partnere skal udpeges som andre kontakter. En partner i et virksomhedspartnerskab må ikke også have et enkeltpersonsrepræsentantskab og må ikke have haft interesse i et andet repræsentantskab i de 12 måneder forud for udfærdigelsen af partnerskabsaftalen. II Ejerskifte og opløsning af tilladte forretningsenheder Tilladte forretningsenheder skal på indhente ACN's forudgående godkendelse af et eventuelt ejerskifte på mere end 20 % eller derover. Når ændringen er fuldført, skal den tilladte forretningsenhed levere nye forretningspapirer til ACN. Ændringer i juridisk ejerskab eller medejendomsret på 50 % eller derover anses for at være et salg og er undergivet kravene i afsnit II.8. En tilladt forretningsenhed kan erstatte en afgående andelshaver, direktør, partner eller arving, hvis den nye andelshaver, direktør, partner eller arving ikke har haft forbindelse med en anden uafhængig repræsentant i de seneste 12 måneder. Den uafhængige repræsentant skal levere nye forretningspapirer. Den afgående andelshaver, direktør, partner eller arving kan oprette et nyt repræsentantskab under forudsætning af, at hvis det nye repræsentantskab etableres inden for 12 måneder, skal det sponsoreres af den tilladte forretningsenhed. Hvis en tilladt forretningsenhed med mere end en andelshaver eller partner opløses, kan repræsentantskabet overdrages til de resterende andelshavere eller partnere under forudsætning af overholdelse af 100-%-reglen som omtalt i afsnit II.10. Hvis overdragelsen måtte medføre en overtrædelse af 100-%-reglen, skal et eller flere repræsentantskaber opsiges. Side 10

11 II.2.5. Anden kontakt og bemyndigede kontakter Den primære kontakt er ansvarlig for at føre tilsyn med den tilladte forretningsenheds aktiviteter som uafhængig repræsentant og har den fulde bemyndigelse til at handle på vegne af repræsentantskabet. Uafhængige repræsentanter kan udpege yderligere enkeltpersoner som "andre kontakter". Andre kontakter har fuld bemyndigelse til at handle på vegne af repræsentantskabet. En uafhængig repræsentant kan også udnævne en "bemyndiget kontakt", som har begrænset bemyndigelse til at handle på vegne af den uafhængige repræsentant. Bemyndigede kontakter er ikke uafhængige repræsentanter, og har ikke ejerskab til eller andre rettigheder i repræsentantskabet. Den bemyndigede kontakt må specifikt ikke: ændre repræsentantskabsoplysninger (personlig data, bankoplysninger, adgangskode mv.), annullere, forny eller opsige repræsentantskabet, overdrage kunder eller Downline uafhængige repræsentanter til eller fra den uafhængige repræsentants konto, promovere eller sælge ACN-serviceydelser eller ACN-produkter eller sponsorere nye uafhængige repræsentanter, eller tilføje eller ændre andre kontakter eller bemyndigede kontakter. II.3. Ægtefæller/registrerede partnere som uafhængige repræsentanter Gifte par og registrerede partnere kan melde sig ind i ACN som uafhængige repræsentanter og drive forretning under samme repræsentantskab (undtagen i Italien og Frankrig) eller i form af individuelle repræsentantskaber. Hvis ægtefæller eller registrerede partnere driver samme repræsentantskab, skal begge navne være opført på repræsentantskabet. Hvis ægtefæller eller registrerede partnere driver individuelle repræsentantskaber, skal en af partnerne være sponsor til den anden. ACN kan kræve overdragelse af et repræsentantskab for at sikre overholdelse af disse krav. Hvis uafhængige repræsentanter med seperate repræsentantskaber gifter sig eller bliver registrerede partnere, skal en af de uafhængige repræsentanter sælge eller opsige sit repræsentantskab og (1) føjes til den anden uafhængig repræsentants repræsentantskab eller (2) åbne et nyt repræsentantskab, der sponsoreres af den anden uafhængig repræsentants repræsentantskab. Salg af et repræsentantskab er underlagt kravene i afsnit II.8. Kunderne og Downline forbliver hos det solgte eller opsagte repræsentantskab. ACN kan opsige det nyeste repræsentantskab, hvis de uafhængige repræsentanter ikke overholder dette krav. I tilfælde af skilsmisse eller ophør af registreret partnerskab, skal de uafhængige repræsentanter give ACN meddelelse om konsekvensen for repræsentantskabet(erne) ved at afgive en skriftlig erklæring underskrevet af begge uafhængige repræsentanter eller kopi af en relevant retskendelse. I tilfælde af en tvist mellem uafhængige repræsentanter om ejerskabet af et repræsentantskab kan ACN suspendere repræsentantskabet, mens en beslutning afventes. Hvis et fælles repræsentantskab annulleres, ikke fornys eller opsiges, må ingen af parterne starte et repræsentantskab i en periode på 12 måneder. Begge partnere kan anmode om genaktivering af det oprindelige repræsentantskab, som ACN kan tildele efter eget skøn. II.4. Ansvar for udgifter Som uafhængig repræsentant driver du virksomhed for egen regning og er eneste ansvarlige for alle udgifter, gæld og hæftelser, som påløber i forbindelse med dit repræsentantskab. Disse udgifter kan omfatte licenser eller tilladelser, Side 11

12 der kræves for at du kan drive virksomhed, honorarer for juridisk, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, forsikring, kontorleje, udstyr og udgifter, rejser, måltider, repræsentation og ophold, og udgifter i forbindelse med markedsføring eller præsentation af ACN-serviceydelser, ACN-produkter og ACN-muligheden for potentielle kunder og uafhængige repræsentanter. ACN er ikke ansvarlig for at betale eller tilbagebetale disse andre omkostninger, som du har pådraget dig i forbindelse med dit ACN-repræsentantskab. II.5. Fornyelse af dit repræsentantskab Den første løbetid for en uafhængig repræsentants repræsentantskab er 12 måneder fra ikrafttrædelsesdatoen. Hvis en uafhængig repræsentant ønsker at fortsætte sit repræsentantskab, skal denne indsende en fornyelsesanmodning (findes på MitACN for repræsentanter) og betale det gældende gebyr. Fornyelse udgør en ny aftale mellem en uafhængig repræsentant og ACN, og er underlagt ACN's seneste vilkår. Hvis en uafhængig repræsentant gennemfører fornyelsesprocessen inden for 30 dage efter startdatoen (eller seneste fornyelsesdato), bliver fornyelsesdatoen tillagt et år. Hvis en uafhængig repræsentant fornyr mere end 30 dage efter fornyelsesdatoen, er dennes næste fornyelsesdato 12 måneder fra den dato, hvor fornyelsesgebyret blev betalt. En uafhængig repræsentant, der ikke betaler fornyelsesgebyret senest på fornyelsesdatoen, fortaber sin ret til kvalifikationer og kompensation i perioden mellem fornyelsesdatoen og den dato, hvor fornyelsesgebyret bliver betalt. Hvis repræsentantskabet ikke fornys inden for 12 måneder efter fornyelsesdatoen, deaktiveres repræsentantskabet, og den uafhængige repræsentant er forpligtet til at etablere et nyt repræsentantskab. II.6. Afslutning på repræsentantskab Du kan til enhver tid opsige dit repræsentantskab. Ved opsigelse af dit repræsentantskab frigøres du for dine forpligtelser som uafhængig repræsentant og mister retten til betaling af indtjent, men ikke betalt kompensation. Hvis du opsiger dit repræsentantskab inden for de første 28 dage efter ikrafttrædelsesdatoen, modtager du fuld tilbagebetaling af dit tilmeldingsgebyr. Du kan også have ret til at returnere ACN-produkter, som du har købt og modtage fuld eller delvis tilbagebetaling. Forskellige rettigheder og processer gælder afhængig af, hvornår du opsiger dit repræsentantskab. Se din ansøgning om den uafhængige repræsentantaftale eller MitACN for repræsentanter for en forklaring på, hvordan du opsiger dit repræsentantskab, og hvordan du returnerer ACN-produkter. II.7. Genetablering af et udløbet repræsentantskab En tidligere uafhængig repræsentant, som gentilmelder sig ACN inden for 12 måneder efter annullering, manglende fornyelse, eller opsigelse af sit repræsentantskab, kan kun gøre dette under den samme sponsor (eller hvis den oprindelige sponsor ikke længere er uafhængig repræsentant, så den første aktive Upline uafhængige repræsentant). ACN kan efter eget skøn tillade den uafhængige repræsentant at tilmelde sig under en anden sponsor. Den uafhængige repræsentant skal udfærdige en ny aftale og betale det tilmeldingsgebyr, der gælder på det pågældende tidspunkt. II.8. Salg af repræsentantskaber Salg af repræsentantskaber skal godkendes af ACN. For at anmode om godkendelse skal den uafhængige repræsentant sende en skriftlig anmodning til ACN, der indeholder køberens og sælgerens navne, adresser og kontaktdetaljer og en beskrivelse af den modydelse, der skal betales. Ved modtagelse af en salgsanmodning sender ACN den uafhængige repræsentant den krævede dokumentation, der skal udfyldes af sælgeren og køberen. En foreslået køber skal overholde kravene i afsnit II.2, og må ikke tidligere have været uafhængig repræsentant hos ACN. ACN forbeholder sig retten til af afslå et foreslået salg uanset årsag. Der opkræves et håndteringsgebyr hos den sælgende uafhængige repræsentant, hvis salget godkendes. Side 12

13 II.9. En uafhængig repræsentants død eller uarbejdsdygtighed Hvis en uafhængig repræsentant dør eller bliver uarbejdsdygtig, kan rettighederne til repræsentantskabet overføres til den efterfølger, som den uafhængige repræsentant har udpeget, enten permanent eller midlertidigt. Efterfølgeren kan blive anmodet om at ansøge og indgå en ny uafhængig repræsentantaftale. Hvis en efterfølger er under 18, kan repræsentantskabet med ACN's skriftlige samtykke drives af en værge, indtil efterfølgeren fylder 18. I tilfælde af midlertidig overførsel af et repræsentantskab på grund af uarbejdsdygtighed, tilbagegives ansvaret for repræsentantskabet til den uafhængige repræsentant efter meddelelse til ACN om, at uarbejdsdygtigheden er ophørt. Hvis en uafhængig repræsentant dør eller bliver uarbejdsdygtig og ikke har udpeget en efterfølger, suspenderes repræsentantskabet, indtil ACN modtager en retskendelse eller anden meddelelse, der oplyser om disponering af repræsentantskabet. II.10. Flere repræsentantskaber og 100-%-reglen En enkeltperson eller tilladt forretningsenhed kan til enhver tid kun eje, lede eller deltage i et ACN-repræsentantskab, undtagen hvis det er tilladt ifølge disse forretningsgange og -politikker og med ACN's forudgående skriftlige godkendelse. Til fremme for denne regel: En person kan kun registreres en gang som primær kontakt i et repræsentantskab, En bankkonto, der anvendes til betaling af kompensation til en uafhængig repræsentant, kan kun bruges af et enkelt repræsentantskab, En person må ikke indsende en ansøgning om en uafhængig repræsentantaftale eller være involveret i en anden uafhængig repræsentants repræsentantskab, hvis personen har et eksisterende repræsentantskab eller har ejet, ledet eller deltaget i et andet repræsentantskab i de seneste 12 måneder, og En person, der forlader en tilladt forretningsenhed, kan kun åbne et nyt repræsentantskab, hvis der er gået 12 måneder siden personen forlod den tilladte forretningsenhed, eller det nye repræsentantskab sponsoreres direkte af den tilladte forretningsenhed. Hvis ACN tillader en person at deltage i mere end et repræsentantskab, må personens samlede interesse i alle repræsentantskaberne ikke overstige 100 %, og alle repræsentantskaber, hvori enkeltpersonen har en interesse, skal være i den samme salgsorganisation og være hinandens direkte sponsorer. Side 13

14 Afsnit III - uafhængige repræsentanters forpligtelser III.1. Etisk optræden og overholdelse af lovgivning III.1.1. Almindelige forpligtelser ACN driver forretning på en åben, etisk og troværdig måde og forventer, at de uafhængige repræsentanter gør ligeledes. Uafhængige repræsentanter forventes at efterkomme de højeste etiske standarder i omgangen med kunder, andre uafhængige repræsentanter og ACN. Det kræves, at uafhængige repræsentanter følger bogstav og ånd i disse forretningsgange og politikker.. Nedenfor er en ikke-udtømmende liste over handlinger, som ACN anser for at være uetiske. Afgivelse af falske oplysninger eller forfalskning af en underskrift på et dokument, der sendes til ACN. Tilskynde en kunde til at købe ACN-serviceydelser eller ACN-produkter, når du ved eller har grund til at vide, at kunden ikke agter at gennemføre købet. Indsende en kundekontrakt eller en ansøgning om den uafhængige repræsentantaftale uden kundens eller den uafhængige repræsentants viden eller samtykke. Sende en bestilling på ACN-serviceydelser eller ACN-produkter og anvende en anden uafhængig repræsentants team-id. Fremsætte falske eller vildledende erklæringer eller udtalelser til en nuværende eller potentiel kunde eller uafhængig repræsentant angående ACN-serviceydelser, ACN-produkter eller ACN-muligheden. Indlade sig på salgspres eller udnytte personer, der kan være sårbare, såsom ældre og handikappede. Købe urimelige mængder ACN-produkter i et forsøg på at udnytte kompensationsplanen. Lægge pres på andre uafhængige repræsentanter eller kunder om at foretage uønskede køb af ACNserviceydelser eller ACN-produkter. Fremsætte en udtalelse, der nedvurderer ACN, dets medarbejdere, serviceydelser eller produkter, ACNforretningspartnere eller andre uafhængige repræsentanter. Chikanere, true, fornærme eller skræmme ACN, dets medarbejdere, ACN-forretningspartnere, kunder eller uafhængige repræsentanter. III.1.2. Overholdelse af love og forordninger Direkte salg er et stærkt reguleret forretningsområde og er underlagt love, forordninger og branchekodekser, der er forskellige og ofte mere restriktive end dem, der gælder for andre brancher. Desuden er ACN's telekommunikationsog forsyningsserviceydelser og ernæringsprodukter samt produkter til personlig pleje underlagt omfattende regulering. Som uafhængig repræsentant for ACN skal du drive dit repræsentantskab i overensstemmelse med alle gældende love, forordninger og DSA-kodekser. Du kan finde oplysninger om gældende love. og hvordan du kan overholde dem på MitACN for repræsentanter og i de landespecifikke oplysninger, der gives som en del af disse forretningsgange og - politikker Da love og forordninger ofte ændres, kan ACN dog ikke garantere, at de oplysninger der gives er opdaterede eller nøjagtige. Du er ansvarlig for at forstå og overholde alle europæiske, nationale og lokale love, forordninger og DSA-kodekser, der gælder for dit repræsentantskab - både i dit hjemland og et andet land, hvor du vælger at drive forretning. Denne forpligtelse omfatter følgende: Side 14

15 At overholde alle gældende love, forordninger og DSA-kodekser, der vedrører markedsføring og salg af ACNserviceydelser, ACN-produkter og ACN-muligheden, herunder relevante love om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af personoplysninger, adfærdskodeks for European Direct Selling Association (Seldia) og DSA'er i lande, hvori du driver dit repræsentantskab. Indhente tilladelser, handelslicenser eller registreringer, der kræves for at drive dit repræsentantskab. Nogle lande kræver for eksempel at enkeltpersoner, der er uafhængige repræsentanter, skal registreres som iværksættere eller selvstændige eller registrere sig hos skat, social sikring eller anden statslig myndighed. Køb af forsikring, der er påkrævet i forbindelse af driften af dit repræsentantskab. Vedligeholde alle registre, såsom bestillingsblanketter, kvitteringer og fakturaer, der kræves i forbindelse med driften af dit repræsentantskab. Foretagelse af alle registreringer, meddelelser og indberetninger, der er nødvendige for at sikre korrekt vurdering og betaling af person- og selskabsskat, nationale eller lokale skatter, moms, statsafgifter og sociale bidrag (som f.eks. sygesikring og pensioner). ACN kan kræve, at den uafhængige repræsentant fremlægger dokumenter og oplysninger for at vise, at vedkommende overholder disse krav. ACN samarbejder også med krav fra statslige myndigheder og skattemyndigheder vedrørende uafhængige repræsentanters overholdelse af gældende love og forordninger. III.1.3. Skatteforhold Som uafhængig repræsentant er du ansvarlig for at overholde skattelovene i dit hjemland og et land, hvori du driver forretning. Som selvstændig kan det kræves, at du foretager periodiske indbetalinger af indkomstskat og skat som selvstændig eller sociale bidrag på basis af beløb, som ACN har betalt dig. Medmindre det kræves, at ACN tilbageholder og betaler disse skatter og bidrag på vegne af dig, er beregning og betaling af disse beløb alene den uafhængige repræsentants ansvar, og ACN hæfter ikke for disse betalinger eller bøder, bod eller rente hvad angår for sent eller ubetalte beløb. En uafhængig repræsentant, der anvender en tilladt forretningsenhed, kan være underlagt anderledes eller yderligere forpligtelser. Det er din pligt at forstå de skattemæssige forpligtelser, der gælder for dit repræsentantskab. Hvis du sælger ACN-produkter direkte til kunder, kan du have pligt til at opkræve moms af disse salg og betale disse beløb til de relevante myndigheder. Se afsnit III for yderligere oplysninger. Alene den uafhængige repræsentant er ansvarlig for beregning og opkrævning af moms fra kunder for disse salg, indsendelse af eventuelle krævede blanketter til nationale skattemyndigheder og betaling af moms til disse myndigheder. ACN kan ikke yde individuel skatterådgivning til uafhængige repræsentanter. Spørgsmål vedrørende skatteforhold rettes til din personlige skatterådgiver. III.1.4. Drift uden for dit hjemland En væsentlig fordel ved ACN-muligheden er, at du kan drive dit repræsentantskab i hvert land, hvor ACN driver virksomhed. Hver uafhængig repræsentant har en ikke-eksklusiv ret til at promovere ACN-serviceydelser, ACNprodukter og ACN-muligheden i hvert land, hvor ACN driver virksomhed. Nogle ACN-serviceydelser og ACN-produkter kan dog kun være beregnet til salg i bestemte lande. Salgsbegrænsninger anføres på MitACN for repræsentanter og for ACN-produkters vedkommende på Benevita-websitet. Det er forbudt at promovere eller sælge ACN-serviceydelser og ACN-produkter i et land, hvor det ikke er tilladt at sælge dem. En uafhængig repræsentant må ikke afsende eller sørge for afsendelse af ACN-produkter til et land, hvor det ikke er tilladt at sælge produktet, uanset om ACNprodukterne er beregnet til personligt forbrug eller videresalg. Endelig må du ikke promovere eller sælge ACNserviceydelser, ACN-produkter eller ACN-muligheden i lande, hvor ACN ikke driver virksomhed. De lande, hvor ACN Side 15

16 driver virksomhed, er anført på MitACN for repræsentanter. Love, forordninger og DSA-kodekser, der gælder for promovering af ACN-serviceydelser, ACN-produkter og ACNmuligheden er forskellige fra land til land. En uafhængig repræsentant, der driver sit repræsentantskab uden for sit hjemland, er ansvarlig for at forstå og overholde alle gældende love, forskrifter og DSA-kodekser i de pågældende lande. III.2. Markedsføring og salg af ACN-serviceydelser, ACN-produkter og ACNmuligheden Formidling af kunder er nøglen til succes med ACN. Kvalifikationer og kompensation i henhold til kompensationsplanen optjenes alene ved succesrigt salg af ACN-serviceydelser og ACN-produkter til kunder, og kunders brug af ACN-serviceydelser. Det er meget vigtigt, at de uafhængige repræsentanter præsenterer ACNserviceydelser, ACN-produkter og ACN-muligheden klart og fuldstændigt over for potentielle kunder og uafhængige repræsentanter, således at de kan foretage en beslutning på oplyst grundlag om, hvorvidt de vil købe ACNserviceydelser eller ACN-produkter eller tilmelde sig ACN som uafhængig repræsentant. Husk: Det kræves ikke af uafhængige repræsentanter, at du køber produkter eller serviceydelser fra ACN for at opnå kompensation eller kvalifikationer som ACN-uafhængig repræsentant. Kvalifikationer og vederlag i henhold til kompensationsplanen baseres på salget af ACN-serviceydelser og ACN-produkter til kunder, og kunders brug af ACNserviceydelser. Uafhængige repræsentanter må ikke over for potentielle uafhængige repræsentanter erklære eller antyde, at køb af ACN-serviceydelser eller ACN-produkter er påkrævet. Uafhængige repræsentanter, der vælger at købe ACN-serviceydelser eller ACN-produkter, gør dette på de samme vilkår, der gælder for andre kunder. III.2.1. Generelt Netværksmarkedsføring er en gennemprøvet salgsmetode, der værdsættes af forbrugere for det "personlige touch", og som kan give uafhængige repræsentanter en fleksibel indtjeningsmulighed. På samme tid kan direkte salg medføre misbrug af forbrugere, der er i hænderne på hensynsløse direkte sælgere. Af denne årsag er direkte salg stærkt reguleret af statslige myndigheder for at sikre, at forbrugerne beskyttes. Derudover har Seldia og nationale DSA'er indført DSA-kodekser for selskaber med direkte salg og direkte sælgere, som skal følges af alle uafhængige repræsentanter. For at overholde gældende love og DSA-kodekser skal uafhængige repræsentanter efterkomme følgende fremgangsmåder: fra første kontakt med en potential kunde eller uafhængig repræsentant skal den uafhængige repræsentant give sig til kende som ACN -uafhængig repræsentant og forklare årsagen til, at denne kontakter den potentielle kunde eller uafhængige repræsentant, den uafhængige repræsentant skal oplyse den potentielle kunde eller uafhængige repræsentant, at ACN er medlem af Seldia (og eventuelt den nationale DSA), hvis en potentiel kunde eller uafhængig repræsentant inviteres til et salgs- eller træningsarrangement, skal den uafhængige repræsentant oplyse formålet med arrangementet og udpege værten, den uafhængige repræsentant skal give fuldstændige, sandfærdige og tydelige oplysninger om ACN og vilkår, betingelser og priser på ACN-serviceydelser, ACN-produkter og ACN-muligheden og om ACN's eftersalgsservice, den uafhængige repræsentant må ikke anvende vildledende, bedrageriske eller unfair salgsmetoder eller Side 16

17 afgive falske, misvisende, eller overdrevne påstande om ACN-produkter, ACN-serviceydelser eller ACNmuligheden, den uafhængige repræsentant må kun afgive sådanne oplysninger om ACN-serviceydelser, ACN-produkter, og ACN-muligheden, som er indeholdt i officielle ACN-materialer eller på anden måde godkendt af ACN, den uafhængige repræsentant skal oplyse potentielle kunder og uafhængige repræsentanter om deres ret til at tilbagekalde den uafhængige repræsentantaftale eller kundekontrakt (som beskrevet i vilkårene for aftalen eller kundekontrakten), den uafhængige repræsentant skal tilbyde at demonstrere ACN-produkter, den uafhængige repræsentant skal oplyse om ACN's procedurer for behandling af klager, den uafhængige repræsentant skal oplyse om eksistensen af DCA-kodekserne, der binder den uafhængige repræsentant og ACN, den uafhængige repræsentant skal give kunder og nye uafhængige repræsentanter adgang til eller kopier af alle nødvendige dokumenter, herunder ansøgningen eller kundekontrakten, vilkår, priser og en faktura, den uafhængige repræsentant skal være ekstra omhyggelig, når vedkommende handler med potentielt sårbare personer. I forbindelse med fremme eller salg af ACN-serviceydelser og ACN-produkter skal uafhængige repræsentanter sikre, at potentielle kunder har mulighed for at gennemse vilkår og prislister for de ACN-serviceydelser eller ACN-produkter, de agter at købe, før de afgiver bestilling. For en kunde, der ikke køber ACN serviceydelser, eller ACN-produkter direkte fra ACN, skal den uafhængige repræsentant fremlægge følgende dokumenter og oplysninger for kunden på tidspunktet for købet: (1) en skriftlig kopi af kundekontrakten (herunder vilkår, betingelser og priser); (2) en faktura; og (3) standard fortrydelsesformular og instrukser. Uafhængige repræsentanter skal specifikt oplyse disse kunder om deres ret til at returnere ACN-produkter med fuld tilbagebetaling i en periode på 14 dage fra købet. Den uafhængige repræsentant skal efter anmodning fremlægge en kopi af DSA-kodeksen for forbrugere for kunderne. Kopier af disse dokumenter er tilgængelige på MitACN for repræsentanter. Når den uafhængige repræsentant promoverer ACN-muligheden, skal vedkommende sikre, at potentielle uafhængige repræsentanter har mulighed for at gennemgå ansøgningen, herunder vilkår, disse forretningsgange og -politikker samt kompensationsplanen, før ansøgningen sendes. III.2.2. Fremme af ACN-serviceydelser III Udfyldelse og indsendelse af kundekontrakter For at købe ACN-serviceydelser skal en kunde indsende en udfyldt og underskrevet kundekontrakt til ACN eller gennemføre onlinekøbsprocessen. Uafhængige repræsentanter skal give kunderne kundekontrakter eller onlinekøbsprocesser, der stilles til rådighed af ACN og ACN-forretningspartnere. Kundebestillinger, der fremsendes på anden måde, kan afvises. En kunde skal personligt udfylde sin kundekontrakt. Uafhængige repræsentanter kan hjælpe kunder med at udfylde kundekontrakter, og kan indsende udfyldte kundekontrakter til ACN efter kundens anmodning. III Kundens accept og ikrafttrædelsesdato for kundekontrakter ACN og ACN-forretningspartnere kan efter eget skøn acceptere eller afvise en kundekontrakt. ACN har intet ansvar over for uafhængige repræsentanter for afviste kunder. Side 17

18 Af hensyn til at afgøre kvalifikationer og vederlag i henhold til kompensationsplanen, er dato og tidspunkt, hvor ACN behandler en kundekontrakt ikrafttrædelsesdatoen for kundekontrakten. For at sikre, at du modtager kompensation for køb af ACN-serviceydelser rettidigt, skal ACN modtage en kundekontrakt senest kl CET på den sidste hverdag i måneden. Hvis den sidste dag i måneden er en lørdag, søndag eller hollandsk [sic.] helligdag, anses den forudgående hverdag for at være den sidste hverdag i måneden. III.2.3. Salg af ACN-produkter III Generelt ACN Wellness B.V. er sælger af alle ACN-produkter, der købes via Benevita-websitet. Alt salg via Benevita-websitet - uanset om det er til uafhængige repræsentanter eller andre kunder - er underlagt salgsbetingelserne, som findes på Benevita-websitet. Bestillinger på ACN-produkter kan afgives på Benevita-websitet 24 timer i døgnet og alle ugens dage, men bestillinger behandles dog kun i normal forretningstid. For at modtage kompensation for salg af ACN-produkter i en given måned skal bestillinger være ACN i hænde senest kl CET på den sidste hverdag i måneden. Hvis den sidste dag i måneden er en lørdag, søndag eller hollandsk [sic.] helligdag, anses den forudgående hverdag for at være den sidste hverdag i måneden. III Uafhængige repræsentanters køb af produkter Alle køb af produkter skal ske hos ACN Uafhængige repræsentanter kan kun købe ACN-produkter via Benevita-websitet, som kan tilgås via en uafhængig repræsentants onlinebutik eller direkte. Uafhængige repræsentanter opfordres til at købe via sine onlinebutikker for at sikre, at de modtager kompensation for deres køb af ACN-produkter. Uafhængige repræsentanter kan købe ACN-produkter til eget og deres families brug, til at anvende som prøver til potentielle kunder eller uafhængige repræsentanter eller videresalg til kunder. Uafhængige repræsentanter må ikke sælge ACN-produkter til andre uafhængige repræsentanter eller købe ACN-produkter fra andre uafhængige repræsentanter, herunder Uplines eller Downlines. Uafhængige repræsentanter må ikke sælge ACN-produkter til andre personer, som de uafhængige repræsentanter ved eller har grund til at antage vil videresælge ACNprodukterne. Den uafhængige repræsentant skal tage rimelige skridt for at sikre, at personer der køber ACNprodukter fra dem, ikke har til hensigt at overtræde dette afsnit III Kombinerede bestillinger Den uafhængige repræsentant må ikke afgive bestillinger på ACN-produkter ved brug af en anden uafhængig repræsentants team-id. ACN fraråder, at uafhængige repræsentanter indsender bestillinger fra mere end en uafhængig repræsentant og anvender et enkelt team-id. Såfremt dette skulle ske, vil kun den uafhængige repræsentant, hvis team-id blev brugt til at gennemføre købet, modtage kompensation for købet. ACN er ikke i stand til at allokere kombinerede bestillinger blandt flere end en uafhængig repræsentant. Automatisk månedligt bestillingsprogram ACN's automatiske månedlige bestillingsprogram er en månedlig abonnementsservice og er en let måde at sikre, at du modtager stabil levering af ACN-produkter og opfylder kravene til din personlige faktureringsvolumen. Vilkårene Side 18

19 gældende for køb via automatisk månedligt bestillingsprogram er indeholdt i Benevitas salgsbetingelser. Køb af ekstra lager og 80-%-reglen ACN's kompensationsplan er beregnet på at kompensere uafhængige repræsentanter for salg til kunder. Uafhængige repræsentanter kan købe ACN-produkter til eget og deres families rimelige brug, til at anvende som prøver til potentielle kunder eller uafhængige repræsentanter, eller videresalg til kunder. Uafhængige repræsentanter forbydes at købe ACN-produkter udelukkende med det formål at kvalificere sig til rabatter, bonusser, priser eller forfremmelse i henhold til ACN's kompensationsplan. Endvidere må uafhængige repræsentanter ikke købe ACN-produkter i mængder, der er større end nødvendigt for at overholde de ovenstående formål, eller opfordre andre uafhængige repræsentanter dertil. Ved at afgive en bestilling på ACN-produkter bekræfter den uafhængige repræsentant, at denne har forbrugt, anvendt, eller solgt mindst 80 % af alle tidligere købte ACN-produkter. Den uafhængige repræsentant skal føre nøjagtige fortegnelser over salg til kunder for at vise, at dette krav er overholdt. Disse optegnelser skal på anmodning udleveres til ACN. III Køb af produkter af kunder, der ikke er uafhængige repræsentanter Kunder, der ikke er uafhængige repræsentanter, kan købe ACN-produkter fra ACN via en uafhængig repræsentants onlinebutik eller Benevita-websitet eller direkte fra en uafhængig repræsentant. III Onlinekøb ACN opfordrer uafhængige repræsentanter til at henvise kunder til deres onlinebutik eller Benevita-websitet for køb af ACN-produkter. Ved at få kunder til at købe direkte fra ACN ved brug af en uafhængig repræsentants team-id, hjælper salget den uafhængige repræsentant med at opfylde sin personlige faktureringsvolumen i henhold til kompensationsplanen. Derudover håndterer ACN ekspedition og levering af ACN-produkterne til kunder samt eventuelle returneringer. III Direkte salg til kunder Uafhængige repræsentanter kan også vælge at sælge ACN-produkter, som de har købt fra ACN, direkte til kunder. Disse salg er underlagt yderligere juridiske og regulatoriske krav, som skal følges af den sælgende uafhængige repræsentant. Nogle lande pålægger restriktioner i forbindelse med direkte salg af ernæringsprodukter eller produkter til personlig pleje. Uafhængige repræsentanter bør rådføre sig med MitACN for repræsentanter eller de landespecifikke bilag til disse forretningsgange og -politikker for yderligere oplysninger om disse restriktioner. Oplysningskrav Uafhængige repræsentanter skal som minimum give kunder de oplysninger, der er anført i afsnit III.2.1, før et salg afsluttes. Uafhængige repræsentanter skal give fuldstændige og nøjagtige oplysninger til kunder om ACN-produkter. Kundefaktura påkrævet Det er et krav til uafhængige repræsentanter, der sælger ACN-produkter direkte til kunder, at de leverer en faktura til hver kunde på tidspunktet for salget, som overholder gældende love og forordninger i det land, hvor salget finder sted. Kravene til disse fakturaer er udførlige. Af den årsag anbefaler ACN kraftigt, at uafhængige repræsentanter anvender den standardfaktura, der findes på MitACN for repræsentanter. Denne standard overholder kravene i den Side 19

20 Europæiske Unions forbrugerrettighedsdirektiv og er godkendt til brug i alle de europæiske lande, hvor ACN driver virksomhed. Hvis en uafhængig repræsentant ikke bruger ACN's standardfaktura, skal den uafhængige repræsentant levere en faktura til kunden, der som minimum indeholder de oplysninger, der er indeholdt i standardfakturaen. Uafhængige repræsentanter mindes også om, at de skal oplyse kunder om deres ret til at annullere køb af ACN-produkter fra den uafhængige repræsentant inden for 14 dage efter levering af ACN-produktet og opnå fuld tilbagebetaling for disse returnerede ACN-produkter. Uafhængige repræsentanter skal opbevare kopi af kundefakturaer i minimum to år (eller længere, hvis det kræves af gældende lov). ACN kan til enhver tid anmode om kopier af kundefakturaer fra den uafhængige repræsentant. Prisfastsættelse ACN giver en anbefalet salgspris for alle ACN-produkter. Uafhængige repræsentanter har dog lov til at sætte egne salgspriser og kan beholde fortjenesten fra detailsalg af ACN-produkter. ACN's anbefalede salgspriser inkluderer den gældende moms for hvert ACN-produkt. Hvis den uafhængige repræsentant opkræver en anden pris, skal den gældende moms opkræves. Al moms skal sendes til myndighederne i overensstemmelse med gældende love og forordninger. Hvis direkte salg til detailkunder ikke er tilladt i henhold til gældende lov, kan uafhængige repræsentanter bruge ACNprodukter, som vedkommende har købt til personligt forbrug eller for at demonstrere brugen af ACN-produktet til potentielle kunder og uafhængige repræsentanter. Kunder og uafhængige repræsentanter i disse lande bør henvises til den uafhængige repræsentants onlinebutik eller Benevita-websitet for at købe ACN-produkter. Returnering af ACN-produkter til en uafhængig repræsentant I henhold til EU's forbrugerrettighedsdirektiv har en kunde, der køber ACN-produkter fra en uafhængig repræsentant, ret til at annullere sit køb med fuld tilbagebetaling inden for 14 dage. Som anført i afsnit III.2.1 ovenfor skal uafhængige repræsentanter oplyse kunder om retten til at træde tilbage på salgstidspunktet. Kunder, der ønsker at returnere ACN-produkter til en uafhængig repræsentant, skal oplyse den uafhængige repræsentant om deres beslutning inden for 14 dage efter levering af ACN-produkterne til kunden. Kunderne bærer omkostningen ved returnering af ACN-produkterne til den uafhængige repræsentant. For at kunne opnå tilbagebetaling skal ACNprodukterne være ubeskadigede, uåbnede og med alle forseglinger og emballagen intakt. Hvis disse betingelser er opfyldt, skal den uafhængige repræsentant tilbagebetale alle beløb, der er modtaget fra kunden, herunder prisen for ACN-produkter, moms og eventuelle forsendelsesomkostninger betalt af kunden for levering af ACN-produkterne. Tilbagebetalingen skal ske inden for 14 dage efter den uafhængige repræsentants modtagelse af de returnerede ACNprodukter. Vigtigt at bemærke: ACN-produkter købt af en uafhængig repræsentant skal returneres til den sælgende uafhængige repræsentant. De må ikke returneres til ACN. Kun ACN-produkter købt direkte hos ACN kan returneres til ACN i overensstemmelse med salgsbetingelserne på Benevita-websitet. Forbudte detailsalgskanaler Uafhængige repræsentanter må kun promovere og sælge ACN-produkter ved anvendelse af netværksmarkedsføringsteknikker. Følgende salgskanaler er ikke tilladt til salg af ACN-produkter uden ACN's forudgående skriftlige tilladelse. Levering af prøver på ACN-produkter kan være tilladt gennem nogle af disse salgskanaler med ACN's forudgående godkendelse. Side 20

Forretningsbetingelser. For Danmark. Se godt ud, ha det godt, lev godt

Forretningsbetingelser. For Danmark. Se godt ud, ha det godt, lev godt VIGTIGT IMPORTANT Retningslinjer Guidelines for for Operating passe Your din Mannatech Mannatech Business forretning Page 1 Forretningsbetingelser For Danmark Se godt ud, ha det godt, lev godt Side 2 VIGTIGT

Læs mere

Brugeraftale for PayPal-tjeneste

Brugeraftale for PayPal-tjeneste PayPal Page 1 of 25 >> Vis alle juridiske aftaler Brugeraftale for PayPal-tjeneste Sidste opdatering: 1. juli 2015 Udskriv Download PDF Aftalen består af seksten afsnit (inklusive et bilag). Du kan gå

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS A. Kundeoplysninger I. Information om udbyderen Unitedprint.com Danmark ApS ( UP ) Arne Jacobsens Allé 7 DK-2300 København

Læs mere

Generelle betingelser Klubregler

Generelle betingelser Klubregler Generelle betingelser Klubregler WHE/CRULES/12_DN Wyndham Home Exchange - Generelle betingelser DU KAN OPSIGE DIT MEDLEMSKAB AF WYNDHAM HOME EXCHANGE INDEN FOR 14 DAGE FRA MODTAGELSEN AF DISSE KLU- BREGLER

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Regelsæt for Flavon max Forbruger Klub. Regelsættet er vedlagt i bilag nr. 1 til Flavon Klub Medlemsaftale

Regelsæt for Flavon max Forbruger Klub. Regelsættet er vedlagt i bilag nr. 1 til Flavon Klub Medlemsaftale Regelsæt for Flavon max Forbruger Klub Regelsættet er vedlagt i bilag nr. 1 til Flavon Klub Medlemsaftale 1. Forord Flavon Group Polska sp. z o.o. i det følgende kaldet Flavon Group distribuerer produkter

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009 2 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans

Læs mere

aszf_dk Banknote.hu Generelle vilkår og betingelser

aszf_dk Banknote.hu Generelle vilkår og betingelser Banknote.hu aszf_dk Generelle vilkår og betingelser Dette dokument vil ikke blive arkiveret, vil blive afsluttet i elektronisk form, betragtes ikke som en skriftlig aftale, er formuleret på ungarsk, henviser

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

ZIN medlemskabs- og licensaftale

ZIN medlemskabs- og licensaftale ZIN medlemskabs- og licensaftale Denne medlemsskabs- og licensaftale ("Aftale") er aftalt og indgået mellem Zumba Fitness, LLC ("Zumba") og dig ("Instruktør") og skal anses for at være trådt i kraft på

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S ALMINDELIGE ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO SAXO BANK BANK A/S A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S Page 1 of 32 1. DEFINITIONER FORTOLKNING AF VILKÅR 1.1 I disse Almindelige

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank Side 1 af 19 Dokumentnummer 2013-06-06-13.25.14.188951 Aftale om Netbank Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN The Blue Book Opsummering af Pfizers politikker vedrørende forretningsadfærd Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere