ACN S FORRETNINGSGANGE OG -POLITIKKER ACNP&P-DK-2.0. Gældende fra 1. marts 2015 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ACN S FORRETNINGSGANGE OG -POLITIKKER ACNP&P-DK-2.0. Gældende fra 1. marts 2015 Side 1"

Transkript

1 ACN S FORRETNINGSGANGE OG -POLITIKKER Side 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 5 AFSNIT I - DEFINITIONER... 6 AFSNIT II - KOM I GANG MED OG FASTHOLD DIT REPRÆSENTANTSKAB... 8 II.1. Dit forhold til ACN... 8 II.2. At blive uafhængig repræsentant... 8 II.2.1. Krav til alle uafhængige repræsentanter... 8 II.2.2. Tilvejebringelse af oplysninger... 8 II.2.3. Navne på repræsentantskaber, tildeling af team-id... 9 II.2.4. Yderligere krav til tilladte forretningsenheder... 9 II Krav til registrerede enheder... 9 II Krav til virksomhedspartnerskaber II Ejerskifte og opløsning af tilladte forretningsenheder II.2.5. Anden kontakt og bemyndigede kontakter II.3. Ægtefæller/registrerede partnere som uafhængige repræsentanter...11 II.4. Ansvar for udgifter...11 II.5. Fornyelse af dit repræsentantskab...12 II.6. Afslutning på repræsentantskab...12 II.7. Genetablering af et udløbet repræsentantskab...12 II.8. Salg af repræsentantskaber...12 II.9. En uafhængig repræsentants død eller uarbejdsdygtighed...13 II.10. Flere repræsentantskaber og 100-%-reglen...13 AFSNIT III - UAFHÆNGIGE REPRÆSENTANTERS FORPLIGTELSER III.1. Etisk optræden og overholdelse af lovgivning...14 III.1.1. Almindelige forpligtelser III.1.2. Overholdelse af love og forordninger III.1.3. Skatteforhold III.1.4. Drift uden for dit hjemland III.2. Markedsføring og salg af ACN-serviceydelser, ACN-produkter og ACN-muligheden...16 III.2.1. Generelt III.2.2. Fremme af ACN-serviceydelser III Udfyldelse og indsendelse af kundekontrakter III Kundens accept og ikrafttrædelsesdato for kundekontrakter III.2.3. Salg af ACN-produkter III Generelt III Uafhængige repræsentanters køb af produkter III Køb af produkter af kunder, der ikke er uafhængige repræsentanter III Onlinekøb III Direkte salg til kunder III.3. Forbudte metoder...21 III.3.1. Tilvejebringelse af falske kundekontrakter eller oplysninger III.3.2. Satsning på sårbare eller særligt udsatte kunder III.3.3. Ændring af leverandør uden samtykke (påtvunget udbyderskift) III.3.4. Personlig formidling af kunder og "stacking" Side 2

3 III.3.5. Takster og vilkår for ACN-serviceydelser III.3.6. Kontakt med ACN-forretningspartnere AFSNIT IV - MARKEDSFØRING OG REKLAME IV.1. Selskabets filosofi om markedsføring...24 IV.2. Brug af ACN's identitet og intellektuelle ejendom...24 IV.3. Promovering af ACN-serviceydelser, ACN-produkter og ACN-muligheden...24 IV.4. Udvikling og anvendelse af markedsføringsmaterialer...24 IV.5. Påstande om indtjening og indtægt...25 IV.6. Garantier vedrørende besparelser eller takster...25 IV.7. Produktanprisninger...25 IV.7.1. Fremsættelse af anprisninger IV.7.2. Forbudte udsagn IV.7.3. Påkrævede udsagn om ACN-ernæringsprodukter IV.8. Websites og sociale medier...27 IV.9. Konkurrencer og incitamenter...28 IV.10. Forespørgsler fra medier og fremtræden...28 IV.11. Brug af repræsentantskab til fundraising...28 IV.12. Fælles branding og fælles markedsføring...28 IV.13. Markedsføringsarrangementer...28 AFSNIT V - OPBYGNING AF EN SALGSORGANISATION V.1. Præsentation af ACN-muligheden...29 V.2. Indsendelse af aftaler for uafhængige repræsentanter...29 V.3. Nye uafhængige repræsentanters køb af ACN-produkter og ACN-serviceydelser...30 V.4. Skift af sponsorer...30 V.5. Forbud mod krydsrekruttering...30 V.6. Opfordring er forbudt...30 V.7. Uddannelse og tilsyn...31 AFSNIT VI ACN'S KOMPENSATIONSPLAN VI.1. Generel beskrivelse...32 VI.2. Definitioner...32 VI.3. Lancering af den nye kompensationsplan og overflytning...32 VI.4. Berettigelse til optjente positioner og kompensation...33 VI.5. Optjening af kompensation...34 VI.5.1. Salgsbonusser VI.5.2. Provision VI.5.3. Produktpakkebonusser VI.5.4. Andre bonusser VI.6. Administrationsgebyrer...35 VI.7. Reduktion eller tilbageførsel af kompensation...35 VI.8. Fakturaer og opgørelser...36 AFSNIT VII - UNDERSØGELSER AF OVERHOLDELSE OG DISCIPLINÆRSAG VII.1. Manglende overholdelse af krav og undersøgelser...37 VII.2. Disciplinærsag...38 VII.2.1. Suspension Side 3

4 VII.2.2. Opsigelse VII.3. Ansvar Upline...39 VII.4. Samarbejde med ordenshåndhævere...39 VII.5. Tvister mellem uafhængige repræsentanter...39 AFSNIT VIII BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER OG FORTROLIGE OPLYSNINGER SAMMENFATNING ACN'S POLITIKKER OG FORRETNINGSGANGE SUPPLERENDE OPLYSNINGER - DANMARK Side 4

5 INTRODUKTION Velkommen til ACN! Vi er glade for, at du er kommet til ACN som uafhængig repræsentant. Du står ved begyndelsen af en spændende rejse med ACN. Vi ser frem til at et langvarigt samarbejde med dig. I sine mere end 20 år på markedet er ACN blevet verdens største direkte sælger af telekommunikation og andre grundlæggende serviceydelser til hjemmet og mindre virksomheder. Vi tilbyder en række innovative serviceydelser til konkurrencedygtige priser, som folk bruger hver dag, via vores driftsselskaber i 24 lande og i 4 kontinenter. I september 2014 lancerede ACN sine ernæringsprodukter under varemærket Benevita, hvilket åbnede nye veje, hvorpå vores uafhængige repræsentanter kunne udvide deres forretning. Lanceringen i marts 2015 af Aluminéprodukter til personlig pleje fortsætter vores omdannelse til et unikt netværksmarkedsføringsselskab, som giver vores uafhængige repræsentanter og kunder adgang til en række serviceydelser og produkter, der forbedrer deres liv. Denne manual om ACN's forretningsgange og -politikker giver vigtig praktisk vejledning for at hjælpe dig med at komme i gang med og fastholde dit ACN-repræsentantskab. Den giver også værdifulde oplysninger om de metoder og processer, som ACN og du skal følge ved promovering af ACN-serviceydelser, ACN-produkter og ACN-muligheden, således at du kan udvide din ACN-forretning samtidig med, at du driver forretning på etisk og lovlig måde. Disse forretningsgange og -politikker er en del af din aftale med ACN og skal læses sammen med ansøgningen og den uafhængige repræsentantaftale og kompensationsplan for dit hjemland. Hvis du har spørgsmål til disse forretningsgange og -politikker, bedes du kontakte din sponsor, besøge ACN's website for uafhængige repræsentanter - MitACN for repræsentanter på eller kontakte ACN's repræsentantservice. Side 5

6 Afsnit I - Definitioner I disse forretningsgange og -politikker har ord med stort begyndelsesbogstav den nedenfor anførte betydning. Ord med stort begyndelsesbogstav, der ikke er defineret i dette afsnit I, har den betydning, der anvendes i ansøgningen om den uafhængige repræsentantaftale ("Aftalen"), kompensationsplanen, eller teksten i disse forretningsgange og - politikker. "ACN", "os" eller "vi" betyder det ACN-selskab, hvormed du indgik din aftale og et eventuelt andet medlem af ACNkoncernen. "ACN-produkter" betyder ernæringsprodukter eller produkter til personlig pleje, som ACN tilbyder kunder eller en uafhængig repræsentant. "ACN-serviceydelse" betyder en serviceydelse inden for telekommunikation, energi, sikkerhed i hjemmet eller anden serviceydelse, som ACN eller en ACN-forretningspartner tilbyder kunderne. "Benevitas Salgsbetingelser" henviser til de vilkår, der gælder for køb af ACN-produkter, der fås på Benevita-websitet. "Benevita-websitet" betyder eller en anden side, der bruges til at sælge ACN-ernæringsprodukter eller produkter til personlig pleje. Du kan få adgang til Benevita-websitet via en uafhængig repræsentants onlinebutik eller direkte. "Kunde" er en person, der køber ACN-serviceydelser eller ACN-produkter. Uafhængige repræsentanter anses for at være kunder, når de køber ACN-serviceydelser eller ACN-produkter. "Kundekontrakt" er en aftale mellem en Kunde og ACN eller en ACN-forretningspartner, ifølge hvilken en kunde køber ACN-serviceydelser eller ACN-produkter. Salg af ACN-produkter fra en uafhængig repræsentant til en kunde er ikke kundekontrakter i henhold til disse forretningsgange og -politikker. "DSA" refererer til en direkte salgsorganisation (Direct Selling Association). DSA'er er handelsorganisationer, der repræsenterer branchen for direkte salg. "DSA-kodeks" refererer til et sæt etiske regler, der er udformet af en DSA. DSA-kodekser indeholder regler, der regulerer direkte salg, som er bindende for ACN og uafhængige repræsentanter. "Repræsentantskab" betyder din forretningsaktivitet som ACN-uafhængig repræsentant. "Downline" betyder (a) alle uafhængige repræsentanter, som er direkte sponsoreret af dig, og (b) alle andre uafhængige repræsentanter sponsoreret af de personer. Samlet udgør disse uafhængige repræsentanter din ACNsalgsorganisation. "Upline" betyder (a) din sponsor, og (b) alle andre uafhængige repræsentanter over din sponsor i samme ACN-salgsorganisation. "Hjemland" betyder det land, hvor et repræsentantskab oprindeligt er etableret. "Uafhængig repræsentant", "UR" eller "du" henviser til en person - en enkeltperson eller en tilladt forretningsenhed - som har etableret et ACN-repræsentantskab. En "enkeltperson" er en fysisk person, og en "tilladt forretningsenhed" (eller "PBE") er en juridisk enhed, såsom et selskab eller et interessentskab. "Onlinebutik" betyder en uafhængig repræsentants personlige website, som ACN hoster og gør tilgængelig. "Sponsor" betyder en ACN-uafhængig repræsentant, der introducerer en ny uafhængig repræsentant til ACN. Side 6

7 "Indmeldelsesgebyr" betyder den krævede engangsbetaling for at oprette et repræsentantskab, der giver en ny uafhængig repræsentant retten til at promovere ACN-serviceydelser, ACN-produkter og ACN-muligheden. "Fornyelsesgebyr" betyder et beløb, der betales af en nuværende uafhængig repræsentant for at forny repræsentantskabet. Side 7

8 Afsnit II - Kom i gang med og fasthold dit repræsentantskab II.1. Dit forhold til ACN Som ACN-uafhængig repræsentant er du selvstændig erhvervsdrivende og selvstændig. En uafhængig repræsentant er ikke ACN's medarbejder, partner, agent eller juridiske repræsentant. Du kan vælge dine egne midler, metoder og måder at arbejde på og kan vælge tidspunkter og steder for dine aktiviteter, og kun være underlagt forpligtelserne i den uafhængige repræsentantaftale og disse forretningsgange og -politikker. Du må ikke over for en person anføre, antyde eller erklære, at du er medarbejder hos ACN, og du må ikke over for en potentiel uafhængig repræsentant anføre, antyde eller erklære, at vedkommende bliver medarbejder hos ACN. I nogle lande kræves det, at ACN indeholder skatter eller sociale bidrag af de beløb, der betales til uafhængige repræsentanter og sender disse beløb til myndigheder eller betaler skatter eller sociale bidrag til fordel for uafhængige repræsentanter. Den omstændighed, at det kræves at ACN indeholder eller betaler disse skatter og sociale bidrag betyder ikke, at der eksisterer et arbejdstager-arbejdsgiver forhold. II.2. At blive uafhængig repræsentant II.2.1. Krav til alle uafhængige repræsentanter Du kan blive uafhængig repræsentant som enkeltperson eller som en tilladt forretningsenhed. For at blive uafhængig repræsentant skal du (1) udfylde ansøgningen og den uafhængige repræsentantaftale, der findes på (2) betale indmeldelsesgebyret, (3) give yderligere oplysninger og dokumenter, som ACN måtte forlange. Nogle lande kræver, at potentielle uafhængige repræsentanter indsender en underskrevet kopi af aftalen. I de lande skal du printe aftalen, der sendes pr. til dig, når onlineprocessen afsluttes, og sende en underskrevet kopi til ACN. Aftalen skal sendes af den enkeltperson, der søger om at blive uafhængig repræsentant. For en tilladt forretningsenhed skal aftalen indsendes af den person, som er bemyndiget til at føre tilsyn med den tilladte forretningsenheds aktiviteter (som vi kalder den "primære kontakt") Enkeltpersonen eller den primære kontakt skal være mindst 18 år og borger eller en person med opholdsret i vedkommendes hjemland. Den uafhængige repræsentant skal have bemyndigelse til at arbejde som selvstændig erhvervsdrivende i sit hjemland. For at ansøge som tilladt forretningsenhed skal den tilladte forretningsenhed eksistere på det tidspunkt, hvor aftalen indsendes. Ikrafttrædelsesdatoen for dit repræsentantskab er den dato, hvor din ansøgning accepteres af ACN, og hvor du får meddelelse om accepten. Hvis din ansøgning er ufuldstændig eller unøjagtig, suspenderes dit repræsentantskab, indtil ACN har modtaget de krævede oplysninger og dokumenter. II.2.2. Tilvejebringelse af oplysninger En potentiel uafhængig repræsentant skal sikre, at alle oplysninger, der afgives til ACN i forbindelse med aftalen er nøjagtige og fuldstændige. Unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger kan betyde, at en Aftale bliver afvist eller sat på hold, indtil fuldstændige oplysninger afgives. Den uafhængige repræsentant skal holde de oplysninger, der gives til ACN vedrørende dit repræsentantskab, opdaterede. Du skal straks indberette ændringer i navn, adresse, telefonnummer, adresse, eller oplysninger om bankkonto til ACN. De fleste ændringer kan sendes online via MitACN for repræsentanter. Side 8

9 II.2.3. Navne på repræsentantskaber, tildeling af team-id Hvis du er en enkeltperson, skal dit repræsentantskab være i dit eget navn. For tilladte forretningsenheder skal dit repræsentantskab afspejles i dine forretningsdokumenter. ACN forbeholder sig retten til af afslå et repræsentantskabsnavn uanset årsag. Når du er blevet uafhængig repræsentant, vil du få tildelt et unikt nummer, der kaldes "team-id", som identificerer dit repræsentantskab. Du bør opfordre dine kunder til at medtage dit team-id på alle kundekontrakter. Du bør også medtage dit team-id på ansøgninger om uafhængige repræsentantaftaler, for hvem du er sponsor. Manglende angivelse af dit team-id kan medføre, at du ikke modtager kompensation for kundekøb, eller at uafhængige repræsentanter ikke medtages i din salgsorganisation. II.2.4. Yderligere krav til tilladte forretningsenheder En uafhængig repræsentant kan drive et repræsentantskab ved at oprette en tilladt forretningsenhed. Tilladte forretningsenheder er forskellige fra land til land. Dog tillader ACN generelt virksomhedspartnerskaber, enkeltmandsvirksomheder og kapitalselskaber at blive uafhængige repræsentanter. Kapitalselskaber/børsnoterede selskaber, registrerede sammenslutninger og foreninger, og almennyttige organisationer kan ikke blive uafhængige repræsentanter. ACN kan efter eget skøn afgøre, hvorvidt en specifik type juridisk enhed kan blive uafhængig repræsentant. Tilladte forretningsenheder skal overholde afsnit II.2.1 og disse yderligere krav. En uafhængig repræsentant, der omdanner et repræsentantskab fra individuel status til status som tilladt forretningsenhed, skal opfylde de yderligere forpligtelser på tidspunktet for omdannelsen. Et nyt eller omdannet repræsentantskab suspenderes, indtil disse krav er opfyldt. Hvis et repræsentantskab ejes af en juridisk enhed, der ikke er en tilladt forretningsenhed, kan ACN anmode om, at repræsentantskabet overdrages til en tilladt forretningsenhed eller suspendere eller opsige repræsentantskabet. Tilladte forretningsenheder og disses andelshavere, indehavere af den fuldstændige ejendomsret, direktører, og partnere skal overholde reglerne om flere repræsentantskaber og 100-%-reglen som omtalt i afsnit II.10. Hver andelshaver, indehaver af den fuldstændige ejendomsret, direktør og partner i en tilladt forretningsenhed hæfter solidarisk over for ACN for den tilladte forretningsenheds handlinger. II Krav til registrerede enheder En tilladt forretningsenhed, der er organiseret som en registreret enhed (selskab, selskab med begrænset hæftelse, enmandsvirksomhed mv.) skal som minimum afgive følgende oplysninger og dokumenter ("Forretningspapirer") til ACN: kopi af stiftelsesattest, navne, adresser og ejerandele for alle personer med 5 % eller større juridisk ret eller medejendomsret til den tilladte forretningsenhed, og navne og adresser på den tilladte forretningsenheds direktører. ACN kan efter eget skøn anmode om yderligere oplysninger eller dokumenter. Den tilladte forretningsenhed skal udpege en af sine direktører eller ledende medarbejdere som den primære kontakt Side 9

10 i repræsentantskabet. Den primære kontakt skal indsende ansøgningen og den uafhængige repræsentantaftale. Herved bekræfter den primære kontrakt, at driften af repræsentantskabet ligger inden for rammerne af den tilladte forretningsenheds tilladte forretningsaktiviteter. Den primære kontakt er ansvarlig for at føre tilsyn med den tilladte forretningsenheds aktiviteter og for al kommunikation med ACN. Den tilladte forretningsenhed kan udpege andre andelshavere, direktører eller ledende medarbejdere som andre kontakter. II Krav til virksomhedspartnerskaber Tilladte forretningsenheder, der er organiseret som virksomhedspartnerskaber, skal som minimum fremlægge følgende forretningspapirer: en kopi af partnerskabsaftalen eller et andet dokument, som ACN kan acceptere og som beviser, at partnerskabet eksisterer, navne, adresser og ejerandele i procent for alle personer med 5 % eller større juridisk ret eller medejendomsret til partnerskabet, og navn og adresse på den eventuelle komplementar. ACN kan efter eget skøn anmode om yderligere oplysninger eller dokumenter. Et partnerskab skal udpege en af sine partnere som den primære kontakt. Den primære kontakt skal indsende ansøgningen og den uafhængige repræsentantaftale for partnerskabet og dokumentere, at driften af et ACNrepræsentantskab ligger inden for rammerne af partnerskabets tilladte forretningsaktiviteter. Et kommanditselskab skal udnævne sin komplementar som den primære kontakt og kan angive en eller flere af sine kommanditister som andre kontakter. Et ansvarligt interessentskab kan udpege enhver partner som den primære kontakt. Alle øvrige partnere skal udpeges som andre kontakter. En partner i et virksomhedspartnerskab må ikke også have et enkeltpersonsrepræsentantskab og må ikke have haft interesse i et andet repræsentantskab i de 12 måneder forud for udfærdigelsen af partnerskabsaftalen. II Ejerskifte og opløsning af tilladte forretningsenheder Tilladte forretningsenheder skal på indhente ACN's forudgående godkendelse af et eventuelt ejerskifte på mere end 20 % eller derover. Når ændringen er fuldført, skal den tilladte forretningsenhed levere nye forretningspapirer til ACN. Ændringer i juridisk ejerskab eller medejendomsret på 50 % eller derover anses for at være et salg og er undergivet kravene i afsnit II.8. En tilladt forretningsenhed kan erstatte en afgående andelshaver, direktør, partner eller arving, hvis den nye andelshaver, direktør, partner eller arving ikke har haft forbindelse med en anden uafhængig repræsentant i de seneste 12 måneder. Den uafhængige repræsentant skal levere nye forretningspapirer. Den afgående andelshaver, direktør, partner eller arving kan oprette et nyt repræsentantskab under forudsætning af, at hvis det nye repræsentantskab etableres inden for 12 måneder, skal det sponsoreres af den tilladte forretningsenhed. Hvis en tilladt forretningsenhed med mere end en andelshaver eller partner opløses, kan repræsentantskabet overdrages til de resterende andelshavere eller partnere under forudsætning af overholdelse af 100-%-reglen som omtalt i afsnit II.10. Hvis overdragelsen måtte medføre en overtrædelse af 100-%-reglen, skal et eller flere repræsentantskaber opsiges. Side 10

11 II.2.5. Anden kontakt og bemyndigede kontakter Den primære kontakt er ansvarlig for at føre tilsyn med den tilladte forretningsenheds aktiviteter som uafhængig repræsentant og har den fulde bemyndigelse til at handle på vegne af repræsentantskabet. Uafhængige repræsentanter kan udpege yderligere enkeltpersoner som "andre kontakter". Andre kontakter har fuld bemyndigelse til at handle på vegne af repræsentantskabet. En uafhængig repræsentant kan også udnævne en "bemyndiget kontakt", som har begrænset bemyndigelse til at handle på vegne af den uafhængige repræsentant. Bemyndigede kontakter er ikke uafhængige repræsentanter, og har ikke ejerskab til eller andre rettigheder i repræsentantskabet. Den bemyndigede kontakt må specifikt ikke: ændre repræsentantskabsoplysninger (personlig data, bankoplysninger, adgangskode mv.), annullere, forny eller opsige repræsentantskabet, overdrage kunder eller Downline uafhængige repræsentanter til eller fra den uafhængige repræsentants konto, promovere eller sælge ACN-serviceydelser eller ACN-produkter eller sponsorere nye uafhængige repræsentanter, eller tilføje eller ændre andre kontakter eller bemyndigede kontakter. II.3. Ægtefæller/registrerede partnere som uafhængige repræsentanter Gifte par og registrerede partnere kan melde sig ind i ACN som uafhængige repræsentanter og drive forretning under samme repræsentantskab (undtagen i Italien og Frankrig) eller i form af individuelle repræsentantskaber. Hvis ægtefæller eller registrerede partnere driver samme repræsentantskab, skal begge navne være opført på repræsentantskabet. Hvis ægtefæller eller registrerede partnere driver individuelle repræsentantskaber, skal en af partnerne være sponsor til den anden. ACN kan kræve overdragelse af et repræsentantskab for at sikre overholdelse af disse krav. Hvis uafhængige repræsentanter med seperate repræsentantskaber gifter sig eller bliver registrerede partnere, skal en af de uafhængige repræsentanter sælge eller opsige sit repræsentantskab og (1) føjes til den anden uafhængig repræsentants repræsentantskab eller (2) åbne et nyt repræsentantskab, der sponsoreres af den anden uafhængig repræsentants repræsentantskab. Salg af et repræsentantskab er underlagt kravene i afsnit II.8. Kunderne og Downline forbliver hos det solgte eller opsagte repræsentantskab. ACN kan opsige det nyeste repræsentantskab, hvis de uafhængige repræsentanter ikke overholder dette krav. I tilfælde af skilsmisse eller ophør af registreret partnerskab, skal de uafhængige repræsentanter give ACN meddelelse om konsekvensen for repræsentantskabet(erne) ved at afgive en skriftlig erklæring underskrevet af begge uafhængige repræsentanter eller kopi af en relevant retskendelse. I tilfælde af en tvist mellem uafhængige repræsentanter om ejerskabet af et repræsentantskab kan ACN suspendere repræsentantskabet, mens en beslutning afventes. Hvis et fælles repræsentantskab annulleres, ikke fornys eller opsiges, må ingen af parterne starte et repræsentantskab i en periode på 12 måneder. Begge partnere kan anmode om genaktivering af det oprindelige repræsentantskab, som ACN kan tildele efter eget skøn. II.4. Ansvar for udgifter Som uafhængig repræsentant driver du virksomhed for egen regning og er eneste ansvarlige for alle udgifter, gæld og hæftelser, som påløber i forbindelse med dit repræsentantskab. Disse udgifter kan omfatte licenser eller tilladelser, Side 11

12 der kræves for at du kan drive virksomhed, honorarer for juridisk, skattemæssig eller anden professionel rådgivning, forsikring, kontorleje, udstyr og udgifter, rejser, måltider, repræsentation og ophold, og udgifter i forbindelse med markedsføring eller præsentation af ACN-serviceydelser, ACN-produkter og ACN-muligheden for potentielle kunder og uafhængige repræsentanter. ACN er ikke ansvarlig for at betale eller tilbagebetale disse andre omkostninger, som du har pådraget dig i forbindelse med dit ACN-repræsentantskab. II.5. Fornyelse af dit repræsentantskab Den første løbetid for en uafhængig repræsentants repræsentantskab er 12 måneder fra ikrafttrædelsesdatoen. Hvis en uafhængig repræsentant ønsker at fortsætte sit repræsentantskab, skal denne indsende en fornyelsesanmodning (findes på MitACN for repræsentanter) og betale det gældende gebyr. Fornyelse udgør en ny aftale mellem en uafhængig repræsentant og ACN, og er underlagt ACN's seneste vilkår. Hvis en uafhængig repræsentant gennemfører fornyelsesprocessen inden for 30 dage efter startdatoen (eller seneste fornyelsesdato), bliver fornyelsesdatoen tillagt et år. Hvis en uafhængig repræsentant fornyr mere end 30 dage efter fornyelsesdatoen, er dennes næste fornyelsesdato 12 måneder fra den dato, hvor fornyelsesgebyret blev betalt. En uafhængig repræsentant, der ikke betaler fornyelsesgebyret senest på fornyelsesdatoen, fortaber sin ret til kvalifikationer og kompensation i perioden mellem fornyelsesdatoen og den dato, hvor fornyelsesgebyret bliver betalt. Hvis repræsentantskabet ikke fornys inden for 12 måneder efter fornyelsesdatoen, deaktiveres repræsentantskabet, og den uafhængige repræsentant er forpligtet til at etablere et nyt repræsentantskab. II.6. Afslutning på repræsentantskab Du kan til enhver tid opsige dit repræsentantskab. Ved opsigelse af dit repræsentantskab frigøres du for dine forpligtelser som uafhængig repræsentant og mister retten til betaling af indtjent, men ikke betalt kompensation. Hvis du opsiger dit repræsentantskab inden for de første 28 dage efter ikrafttrædelsesdatoen, modtager du fuld tilbagebetaling af dit tilmeldingsgebyr. Du kan også have ret til at returnere ACN-produkter, som du har købt og modtage fuld eller delvis tilbagebetaling. Forskellige rettigheder og processer gælder afhængig af, hvornår du opsiger dit repræsentantskab. Se din ansøgning om den uafhængige repræsentantaftale eller MitACN for repræsentanter for en forklaring på, hvordan du opsiger dit repræsentantskab, og hvordan du returnerer ACN-produkter. II.7. Genetablering af et udløbet repræsentantskab En tidligere uafhængig repræsentant, som gentilmelder sig ACN inden for 12 måneder efter annullering, manglende fornyelse, eller opsigelse af sit repræsentantskab, kan kun gøre dette under den samme sponsor (eller hvis den oprindelige sponsor ikke længere er uafhængig repræsentant, så den første aktive Upline uafhængige repræsentant). ACN kan efter eget skøn tillade den uafhængige repræsentant at tilmelde sig under en anden sponsor. Den uafhængige repræsentant skal udfærdige en ny aftale og betale det tilmeldingsgebyr, der gælder på det pågældende tidspunkt. II.8. Salg af repræsentantskaber Salg af repræsentantskaber skal godkendes af ACN. For at anmode om godkendelse skal den uafhængige repræsentant sende en skriftlig anmodning til ACN, der indeholder køberens og sælgerens navne, adresser og kontaktdetaljer og en beskrivelse af den modydelse, der skal betales. Ved modtagelse af en salgsanmodning sender ACN den uafhængige repræsentant den krævede dokumentation, der skal udfyldes af sælgeren og køberen. En foreslået køber skal overholde kravene i afsnit II.2, og må ikke tidligere have været uafhængig repræsentant hos ACN. ACN forbeholder sig retten til af afslå et foreslået salg uanset årsag. Der opkræves et håndteringsgebyr hos den sælgende uafhængige repræsentant, hvis salget godkendes. Side 12

13 II.9. En uafhængig repræsentants død eller uarbejdsdygtighed Hvis en uafhængig repræsentant dør eller bliver uarbejdsdygtig, kan rettighederne til repræsentantskabet overføres til den efterfølger, som den uafhængige repræsentant har udpeget, enten permanent eller midlertidigt. Efterfølgeren kan blive anmodet om at ansøge og indgå en ny uafhængig repræsentantaftale. Hvis en efterfølger er under 18, kan repræsentantskabet med ACN's skriftlige samtykke drives af en værge, indtil efterfølgeren fylder 18. I tilfælde af midlertidig overførsel af et repræsentantskab på grund af uarbejdsdygtighed, tilbagegives ansvaret for repræsentantskabet til den uafhængige repræsentant efter meddelelse til ACN om, at uarbejdsdygtigheden er ophørt. Hvis en uafhængig repræsentant dør eller bliver uarbejdsdygtig og ikke har udpeget en efterfølger, suspenderes repræsentantskabet, indtil ACN modtager en retskendelse eller anden meddelelse, der oplyser om disponering af repræsentantskabet. II.10. Flere repræsentantskaber og 100-%-reglen En enkeltperson eller tilladt forretningsenhed kan til enhver tid kun eje, lede eller deltage i et ACN-repræsentantskab, undtagen hvis det er tilladt ifølge disse forretningsgange og -politikker og med ACN's forudgående skriftlige godkendelse. Til fremme for denne regel: En person kan kun registreres en gang som primær kontakt i et repræsentantskab, En bankkonto, der anvendes til betaling af kompensation til en uafhængig repræsentant, kan kun bruges af et enkelt repræsentantskab, En person må ikke indsende en ansøgning om en uafhængig repræsentantaftale eller være involveret i en anden uafhængig repræsentants repræsentantskab, hvis personen har et eksisterende repræsentantskab eller har ejet, ledet eller deltaget i et andet repræsentantskab i de seneste 12 måneder, og En person, der forlader en tilladt forretningsenhed, kan kun åbne et nyt repræsentantskab, hvis der er gået 12 måneder siden personen forlod den tilladte forretningsenhed, eller det nye repræsentantskab sponsoreres direkte af den tilladte forretningsenhed. Hvis ACN tillader en person at deltage i mere end et repræsentantskab, må personens samlede interesse i alle repræsentantskaberne ikke overstige 100 %, og alle repræsentantskaber, hvori enkeltpersonen har en interesse, skal være i den samme salgsorganisation og være hinandens direkte sponsorer. Side 13

14 Afsnit III - uafhængige repræsentanters forpligtelser III.1. Etisk optræden og overholdelse af lovgivning III.1.1. Almindelige forpligtelser ACN driver forretning på en åben, etisk og troværdig måde og forventer, at de uafhængige repræsentanter gør ligeledes. Uafhængige repræsentanter forventes at efterkomme de højeste etiske standarder i omgangen med kunder, andre uafhængige repræsentanter og ACN. Det kræves, at uafhængige repræsentanter følger bogstav og ånd i disse forretningsgange og politikker.. Nedenfor er en ikke-udtømmende liste over handlinger, som ACN anser for at være uetiske. Afgivelse af falske oplysninger eller forfalskning af en underskrift på et dokument, der sendes til ACN. Tilskynde en kunde til at købe ACN-serviceydelser eller ACN-produkter, når du ved eller har grund til at vide, at kunden ikke agter at gennemføre købet. Indsende en kundekontrakt eller en ansøgning om den uafhængige repræsentantaftale uden kundens eller den uafhængige repræsentants viden eller samtykke. Sende en bestilling på ACN-serviceydelser eller ACN-produkter og anvende en anden uafhængig repræsentants team-id. Fremsætte falske eller vildledende erklæringer eller udtalelser til en nuværende eller potentiel kunde eller uafhængig repræsentant angående ACN-serviceydelser, ACN-produkter eller ACN-muligheden. Indlade sig på salgspres eller udnytte personer, der kan være sårbare, såsom ældre og handikappede. Købe urimelige mængder ACN-produkter i et forsøg på at udnytte kompensationsplanen. Lægge pres på andre uafhængige repræsentanter eller kunder om at foretage uønskede køb af ACNserviceydelser eller ACN-produkter. Fremsætte en udtalelse, der nedvurderer ACN, dets medarbejdere, serviceydelser eller produkter, ACNforretningspartnere eller andre uafhængige repræsentanter. Chikanere, true, fornærme eller skræmme ACN, dets medarbejdere, ACN-forretningspartnere, kunder eller uafhængige repræsentanter. III.1.2. Overholdelse af love og forordninger Direkte salg er et stærkt reguleret forretningsområde og er underlagt love, forordninger og branchekodekser, der er forskellige og ofte mere restriktive end dem, der gælder for andre brancher. Desuden er ACN's telekommunikationsog forsyningsserviceydelser og ernæringsprodukter samt produkter til personlig pleje underlagt omfattende regulering. Som uafhængig repræsentant for ACN skal du drive dit repræsentantskab i overensstemmelse med alle gældende love, forordninger og DSA-kodekser. Du kan finde oplysninger om gældende love. og hvordan du kan overholde dem på MitACN for repræsentanter og i de landespecifikke oplysninger, der gives som en del af disse forretningsgange og - politikker Da love og forordninger ofte ændres, kan ACN dog ikke garantere, at de oplysninger der gives er opdaterede eller nøjagtige. Du er ansvarlig for at forstå og overholde alle europæiske, nationale og lokale love, forordninger og DSA-kodekser, der gælder for dit repræsentantskab - både i dit hjemland og et andet land, hvor du vælger at drive forretning. Denne forpligtelse omfatter følgende: Side 14

15 At overholde alle gældende love, forordninger og DSA-kodekser, der vedrører markedsføring og salg af ACNserviceydelser, ACN-produkter og ACN-muligheden, herunder relevante love om forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af personoplysninger, adfærdskodeks for European Direct Selling Association (Seldia) og DSA'er i lande, hvori du driver dit repræsentantskab. Indhente tilladelser, handelslicenser eller registreringer, der kræves for at drive dit repræsentantskab. Nogle lande kræver for eksempel at enkeltpersoner, der er uafhængige repræsentanter, skal registreres som iværksættere eller selvstændige eller registrere sig hos skat, social sikring eller anden statslig myndighed. Køb af forsikring, der er påkrævet i forbindelse af driften af dit repræsentantskab. Vedligeholde alle registre, såsom bestillingsblanketter, kvitteringer og fakturaer, der kræves i forbindelse med driften af dit repræsentantskab. Foretagelse af alle registreringer, meddelelser og indberetninger, der er nødvendige for at sikre korrekt vurdering og betaling af person- og selskabsskat, nationale eller lokale skatter, moms, statsafgifter og sociale bidrag (som f.eks. sygesikring og pensioner). ACN kan kræve, at den uafhængige repræsentant fremlægger dokumenter og oplysninger for at vise, at vedkommende overholder disse krav. ACN samarbejder også med krav fra statslige myndigheder og skattemyndigheder vedrørende uafhængige repræsentanters overholdelse af gældende love og forordninger. III.1.3. Skatteforhold Som uafhængig repræsentant er du ansvarlig for at overholde skattelovene i dit hjemland og et land, hvori du driver forretning. Som selvstændig kan det kræves, at du foretager periodiske indbetalinger af indkomstskat og skat som selvstændig eller sociale bidrag på basis af beløb, som ACN har betalt dig. Medmindre det kræves, at ACN tilbageholder og betaler disse skatter og bidrag på vegne af dig, er beregning og betaling af disse beløb alene den uafhængige repræsentants ansvar, og ACN hæfter ikke for disse betalinger eller bøder, bod eller rente hvad angår for sent eller ubetalte beløb. En uafhængig repræsentant, der anvender en tilladt forretningsenhed, kan være underlagt anderledes eller yderligere forpligtelser. Det er din pligt at forstå de skattemæssige forpligtelser, der gælder for dit repræsentantskab. Hvis du sælger ACN-produkter direkte til kunder, kan du have pligt til at opkræve moms af disse salg og betale disse beløb til de relevante myndigheder. Se afsnit III for yderligere oplysninger. Alene den uafhængige repræsentant er ansvarlig for beregning og opkrævning af moms fra kunder for disse salg, indsendelse af eventuelle krævede blanketter til nationale skattemyndigheder og betaling af moms til disse myndigheder. ACN kan ikke yde individuel skatterådgivning til uafhængige repræsentanter. Spørgsmål vedrørende skatteforhold rettes til din personlige skatterådgiver. III.1.4. Drift uden for dit hjemland En væsentlig fordel ved ACN-muligheden er, at du kan drive dit repræsentantskab i hvert land, hvor ACN driver virksomhed. Hver uafhængig repræsentant har en ikke-eksklusiv ret til at promovere ACN-serviceydelser, ACNprodukter og ACN-muligheden i hvert land, hvor ACN driver virksomhed. Nogle ACN-serviceydelser og ACN-produkter kan dog kun være beregnet til salg i bestemte lande. Salgsbegrænsninger anføres på MitACN for repræsentanter og for ACN-produkters vedkommende på Benevita-websitet. Det er forbudt at promovere eller sælge ACN-serviceydelser og ACN-produkter i et land, hvor det ikke er tilladt at sælge dem. En uafhængig repræsentant må ikke afsende eller sørge for afsendelse af ACN-produkter til et land, hvor det ikke er tilladt at sælge produktet, uanset om ACNprodukterne er beregnet til personligt forbrug eller videresalg. Endelig må du ikke promovere eller sælge ACNserviceydelser, ACN-produkter eller ACN-muligheden i lande, hvor ACN ikke driver virksomhed. De lande, hvor ACN Side 15

16 driver virksomhed, er anført på MitACN for repræsentanter. Love, forordninger og DSA-kodekser, der gælder for promovering af ACN-serviceydelser, ACN-produkter og ACNmuligheden er forskellige fra land til land. En uafhængig repræsentant, der driver sit repræsentantskab uden for sit hjemland, er ansvarlig for at forstå og overholde alle gældende love, forskrifter og DSA-kodekser i de pågældende lande. III.2. Markedsføring og salg af ACN-serviceydelser, ACN-produkter og ACNmuligheden Formidling af kunder er nøglen til succes med ACN. Kvalifikationer og kompensation i henhold til kompensationsplanen optjenes alene ved succesrigt salg af ACN-serviceydelser og ACN-produkter til kunder, og kunders brug af ACN-serviceydelser. Det er meget vigtigt, at de uafhængige repræsentanter præsenterer ACNserviceydelser, ACN-produkter og ACN-muligheden klart og fuldstændigt over for potentielle kunder og uafhængige repræsentanter, således at de kan foretage en beslutning på oplyst grundlag om, hvorvidt de vil købe ACNserviceydelser eller ACN-produkter eller tilmelde sig ACN som uafhængig repræsentant. Husk: Det kræves ikke af uafhængige repræsentanter, at du køber produkter eller serviceydelser fra ACN for at opnå kompensation eller kvalifikationer som ACN-uafhængig repræsentant. Kvalifikationer og vederlag i henhold til kompensationsplanen baseres på salget af ACN-serviceydelser og ACN-produkter til kunder, og kunders brug af ACNserviceydelser. Uafhængige repræsentanter må ikke over for potentielle uafhængige repræsentanter erklære eller antyde, at køb af ACN-serviceydelser eller ACN-produkter er påkrævet. Uafhængige repræsentanter, der vælger at købe ACN-serviceydelser eller ACN-produkter, gør dette på de samme vilkår, der gælder for andre kunder. III.2.1. Generelt Netværksmarkedsføring er en gennemprøvet salgsmetode, der værdsættes af forbrugere for det "personlige touch", og som kan give uafhængige repræsentanter en fleksibel indtjeningsmulighed. På samme tid kan direkte salg medføre misbrug af forbrugere, der er i hænderne på hensynsløse direkte sælgere. Af denne årsag er direkte salg stærkt reguleret af statslige myndigheder for at sikre, at forbrugerne beskyttes. Derudover har Seldia og nationale DSA'er indført DSA-kodekser for selskaber med direkte salg og direkte sælgere, som skal følges af alle uafhængige repræsentanter. For at overholde gældende love og DSA-kodekser skal uafhængige repræsentanter efterkomme følgende fremgangsmåder: fra første kontakt med en potential kunde eller uafhængig repræsentant skal den uafhængige repræsentant give sig til kende som ACN -uafhængig repræsentant og forklare årsagen til, at denne kontakter den potentielle kunde eller uafhængige repræsentant, den uafhængige repræsentant skal oplyse den potentielle kunde eller uafhængige repræsentant, at ACN er medlem af Seldia (og eventuelt den nationale DSA), hvis en potentiel kunde eller uafhængig repræsentant inviteres til et salgs- eller træningsarrangement, skal den uafhængige repræsentant oplyse formålet med arrangementet og udpege værten, den uafhængige repræsentant skal give fuldstændige, sandfærdige og tydelige oplysninger om ACN og vilkår, betingelser og priser på ACN-serviceydelser, ACN-produkter og ACN-muligheden og om ACN's eftersalgsservice, den uafhængige repræsentant må ikke anvende vildledende, bedrageriske eller unfair salgsmetoder eller Side 16

17 afgive falske, misvisende, eller overdrevne påstande om ACN-produkter, ACN-serviceydelser eller ACNmuligheden, den uafhængige repræsentant må kun afgive sådanne oplysninger om ACN-serviceydelser, ACN-produkter, og ACN-muligheden, som er indeholdt i officielle ACN-materialer eller på anden måde godkendt af ACN, den uafhængige repræsentant skal oplyse potentielle kunder og uafhængige repræsentanter om deres ret til at tilbagekalde den uafhængige repræsentantaftale eller kundekontrakt (som beskrevet i vilkårene for aftalen eller kundekontrakten), den uafhængige repræsentant skal tilbyde at demonstrere ACN-produkter, den uafhængige repræsentant skal oplyse om ACN's procedurer for behandling af klager, den uafhængige repræsentant skal oplyse om eksistensen af DCA-kodekserne, der binder den uafhængige repræsentant og ACN, den uafhængige repræsentant skal give kunder og nye uafhængige repræsentanter adgang til eller kopier af alle nødvendige dokumenter, herunder ansøgningen eller kundekontrakten, vilkår, priser og en faktura, den uafhængige repræsentant skal være ekstra omhyggelig, når vedkommende handler med potentielt sårbare personer. I forbindelse med fremme eller salg af ACN-serviceydelser og ACN-produkter skal uafhængige repræsentanter sikre, at potentielle kunder har mulighed for at gennemse vilkår og prislister for de ACN-serviceydelser eller ACN-produkter, de agter at købe, før de afgiver bestilling. For en kunde, der ikke køber ACN serviceydelser, eller ACN-produkter direkte fra ACN, skal den uafhængige repræsentant fremlægge følgende dokumenter og oplysninger for kunden på tidspunktet for købet: (1) en skriftlig kopi af kundekontrakten (herunder vilkår, betingelser og priser); (2) en faktura; og (3) standard fortrydelsesformular og instrukser. Uafhængige repræsentanter skal specifikt oplyse disse kunder om deres ret til at returnere ACN-produkter med fuld tilbagebetaling i en periode på 14 dage fra købet. Den uafhængige repræsentant skal efter anmodning fremlægge en kopi af DSA-kodeksen for forbrugere for kunderne. Kopier af disse dokumenter er tilgængelige på MitACN for repræsentanter. Når den uafhængige repræsentant promoverer ACN-muligheden, skal vedkommende sikre, at potentielle uafhængige repræsentanter har mulighed for at gennemgå ansøgningen, herunder vilkår, disse forretningsgange og -politikker samt kompensationsplanen, før ansøgningen sendes. III.2.2. Fremme af ACN-serviceydelser III Udfyldelse og indsendelse af kundekontrakter For at købe ACN-serviceydelser skal en kunde indsende en udfyldt og underskrevet kundekontrakt til ACN eller gennemføre onlinekøbsprocessen. Uafhængige repræsentanter skal give kunderne kundekontrakter eller onlinekøbsprocesser, der stilles til rådighed af ACN og ACN-forretningspartnere. Kundebestillinger, der fremsendes på anden måde, kan afvises. En kunde skal personligt udfylde sin kundekontrakt. Uafhængige repræsentanter kan hjælpe kunder med at udfylde kundekontrakter, og kan indsende udfyldte kundekontrakter til ACN efter kundens anmodning. III Kundens accept og ikrafttrædelsesdato for kundekontrakter ACN og ACN-forretningspartnere kan efter eget skøn acceptere eller afvise en kundekontrakt. ACN har intet ansvar over for uafhængige repræsentanter for afviste kunder. Side 17

18 Af hensyn til at afgøre kvalifikationer og vederlag i henhold til kompensationsplanen, er dato og tidspunkt, hvor ACN behandler en kundekontrakt ikrafttrædelsesdatoen for kundekontrakten. For at sikre, at du modtager kompensation for køb af ACN-serviceydelser rettidigt, skal ACN modtage en kundekontrakt senest kl CET på den sidste hverdag i måneden. Hvis den sidste dag i måneden er en lørdag, søndag eller hollandsk [sic.] helligdag, anses den forudgående hverdag for at være den sidste hverdag i måneden. III.2.3. Salg af ACN-produkter III Generelt ACN Wellness B.V. er sælger af alle ACN-produkter, der købes via Benevita-websitet. Alt salg via Benevita-websitet - uanset om det er til uafhængige repræsentanter eller andre kunder - er underlagt salgsbetingelserne, som findes på Benevita-websitet. Bestillinger på ACN-produkter kan afgives på Benevita-websitet 24 timer i døgnet og alle ugens dage, men bestillinger behandles dog kun i normal forretningstid. For at modtage kompensation for salg af ACN-produkter i en given måned skal bestillinger være ACN i hænde senest kl CET på den sidste hverdag i måneden. Hvis den sidste dag i måneden er en lørdag, søndag eller hollandsk [sic.] helligdag, anses den forudgående hverdag for at være den sidste hverdag i måneden. III Uafhængige repræsentanters køb af produkter Alle køb af produkter skal ske hos ACN Uafhængige repræsentanter kan kun købe ACN-produkter via Benevita-websitet, som kan tilgås via en uafhængig repræsentants onlinebutik eller direkte. Uafhængige repræsentanter opfordres til at købe via sine onlinebutikker for at sikre, at de modtager kompensation for deres køb af ACN-produkter. Uafhængige repræsentanter kan købe ACN-produkter til eget og deres families brug, til at anvende som prøver til potentielle kunder eller uafhængige repræsentanter eller videresalg til kunder. Uafhængige repræsentanter må ikke sælge ACN-produkter til andre uafhængige repræsentanter eller købe ACN-produkter fra andre uafhængige repræsentanter, herunder Uplines eller Downlines. Uafhængige repræsentanter må ikke sælge ACN-produkter til andre personer, som de uafhængige repræsentanter ved eller har grund til at antage vil videresælge ACNprodukterne. Den uafhængige repræsentant skal tage rimelige skridt for at sikre, at personer der køber ACNprodukter fra dem, ikke har til hensigt at overtræde dette afsnit III Kombinerede bestillinger Den uafhængige repræsentant må ikke afgive bestillinger på ACN-produkter ved brug af en anden uafhængig repræsentants team-id. ACN fraråder, at uafhængige repræsentanter indsender bestillinger fra mere end en uafhængig repræsentant og anvender et enkelt team-id. Såfremt dette skulle ske, vil kun den uafhængige repræsentant, hvis team-id blev brugt til at gennemføre købet, modtage kompensation for købet. ACN er ikke i stand til at allokere kombinerede bestillinger blandt flere end en uafhængig repræsentant. Automatisk månedligt bestillingsprogram ACN's automatiske månedlige bestillingsprogram er en månedlig abonnementsservice og er en let måde at sikre, at du modtager stabil levering af ACN-produkter og opfylder kravene til din personlige faktureringsvolumen. Vilkårene Side 18

19 gældende for køb via automatisk månedligt bestillingsprogram er indeholdt i Benevitas salgsbetingelser. Køb af ekstra lager og 80-%-reglen ACN's kompensationsplan er beregnet på at kompensere uafhængige repræsentanter for salg til kunder. Uafhængige repræsentanter kan købe ACN-produkter til eget og deres families rimelige brug, til at anvende som prøver til potentielle kunder eller uafhængige repræsentanter, eller videresalg til kunder. Uafhængige repræsentanter forbydes at købe ACN-produkter udelukkende med det formål at kvalificere sig til rabatter, bonusser, priser eller forfremmelse i henhold til ACN's kompensationsplan. Endvidere må uafhængige repræsentanter ikke købe ACN-produkter i mængder, der er større end nødvendigt for at overholde de ovenstående formål, eller opfordre andre uafhængige repræsentanter dertil. Ved at afgive en bestilling på ACN-produkter bekræfter den uafhængige repræsentant, at denne har forbrugt, anvendt, eller solgt mindst 80 % af alle tidligere købte ACN-produkter. Den uafhængige repræsentant skal føre nøjagtige fortegnelser over salg til kunder for at vise, at dette krav er overholdt. Disse optegnelser skal på anmodning udleveres til ACN. III Køb af produkter af kunder, der ikke er uafhængige repræsentanter Kunder, der ikke er uafhængige repræsentanter, kan købe ACN-produkter fra ACN via en uafhængig repræsentants onlinebutik eller Benevita-websitet eller direkte fra en uafhængig repræsentant. III Onlinekøb ACN opfordrer uafhængige repræsentanter til at henvise kunder til deres onlinebutik eller Benevita-websitet for køb af ACN-produkter. Ved at få kunder til at købe direkte fra ACN ved brug af en uafhængig repræsentants team-id, hjælper salget den uafhængige repræsentant med at opfylde sin personlige faktureringsvolumen i henhold til kompensationsplanen. Derudover håndterer ACN ekspedition og levering af ACN-produkterne til kunder samt eventuelle returneringer. III Direkte salg til kunder Uafhængige repræsentanter kan også vælge at sælge ACN-produkter, som de har købt fra ACN, direkte til kunder. Disse salg er underlagt yderligere juridiske og regulatoriske krav, som skal følges af den sælgende uafhængige repræsentant. Nogle lande pålægger restriktioner i forbindelse med direkte salg af ernæringsprodukter eller produkter til personlig pleje. Uafhængige repræsentanter bør rådføre sig med MitACN for repræsentanter eller de landespecifikke bilag til disse forretningsgange og -politikker for yderligere oplysninger om disse restriktioner. Oplysningskrav Uafhængige repræsentanter skal som minimum give kunder de oplysninger, der er anført i afsnit III.2.1, før et salg afsluttes. Uafhængige repræsentanter skal give fuldstændige og nøjagtige oplysninger til kunder om ACN-produkter. Kundefaktura påkrævet Det er et krav til uafhængige repræsentanter, der sælger ACN-produkter direkte til kunder, at de leverer en faktura til hver kunde på tidspunktet for salget, som overholder gældende love og forordninger i det land, hvor salget finder sted. Kravene til disse fakturaer er udførlige. Af den årsag anbefaler ACN kraftigt, at uafhængige repræsentanter anvender den standardfaktura, der findes på MitACN for repræsentanter. Denne standard overholder kravene i den Side 19

20 Europæiske Unions forbrugerrettighedsdirektiv og er godkendt til brug i alle de europæiske lande, hvor ACN driver virksomhed. Hvis en uafhængig repræsentant ikke bruger ACN's standardfaktura, skal den uafhængige repræsentant levere en faktura til kunden, der som minimum indeholder de oplysninger, der er indeholdt i standardfakturaen. Uafhængige repræsentanter mindes også om, at de skal oplyse kunder om deres ret til at annullere køb af ACN-produkter fra den uafhængige repræsentant inden for 14 dage efter levering af ACN-produktet og opnå fuld tilbagebetaling for disse returnerede ACN-produkter. Uafhængige repræsentanter skal opbevare kopi af kundefakturaer i minimum to år (eller længere, hvis det kræves af gældende lov). ACN kan til enhver tid anmode om kopier af kundefakturaer fra den uafhængige repræsentant. Prisfastsættelse ACN giver en anbefalet salgspris for alle ACN-produkter. Uafhængige repræsentanter har dog lov til at sætte egne salgspriser og kan beholde fortjenesten fra detailsalg af ACN-produkter. ACN's anbefalede salgspriser inkluderer den gældende moms for hvert ACN-produkt. Hvis den uafhængige repræsentant opkræver en anden pris, skal den gældende moms opkræves. Al moms skal sendes til myndighederne i overensstemmelse med gældende love og forordninger. Hvis direkte salg til detailkunder ikke er tilladt i henhold til gældende lov, kan uafhængige repræsentanter bruge ACNprodukter, som vedkommende har købt til personligt forbrug eller for at demonstrere brugen af ACN-produktet til potentielle kunder og uafhængige repræsentanter. Kunder og uafhængige repræsentanter i disse lande bør henvises til den uafhængige repræsentants onlinebutik eller Benevita-websitet for at købe ACN-produkter. Returnering af ACN-produkter til en uafhængig repræsentant I henhold til EU's forbrugerrettighedsdirektiv har en kunde, der køber ACN-produkter fra en uafhængig repræsentant, ret til at annullere sit køb med fuld tilbagebetaling inden for 14 dage. Som anført i afsnit III.2.1 ovenfor skal uafhængige repræsentanter oplyse kunder om retten til at træde tilbage på salgstidspunktet. Kunder, der ønsker at returnere ACN-produkter til en uafhængig repræsentant, skal oplyse den uafhængige repræsentant om deres beslutning inden for 14 dage efter levering af ACN-produkterne til kunden. Kunderne bærer omkostningen ved returnering af ACN-produkterne til den uafhængige repræsentant. For at kunne opnå tilbagebetaling skal ACNprodukterne være ubeskadigede, uåbnede og med alle forseglinger og emballagen intakt. Hvis disse betingelser er opfyldt, skal den uafhængige repræsentant tilbagebetale alle beløb, der er modtaget fra kunden, herunder prisen for ACN-produkter, moms og eventuelle forsendelsesomkostninger betalt af kunden for levering af ACN-produkterne. Tilbagebetalingen skal ske inden for 14 dage efter den uafhængige repræsentants modtagelse af de returnerede ACNprodukter. Vigtigt at bemærke: ACN-produkter købt af en uafhængig repræsentant skal returneres til den sælgende uafhængige repræsentant. De må ikke returneres til ACN. Kun ACN-produkter købt direkte hos ACN kan returneres til ACN i overensstemmelse med salgsbetingelserne på Benevita-websitet. Forbudte detailsalgskanaler Uafhængige repræsentanter må kun promovere og sælge ACN-produkter ved anvendelse af netværksmarkedsføringsteknikker. Følgende salgskanaler er ikke tilladt til salg af ACN-produkter uden ACN's forudgående skriftlige tilladelse. Levering af prøver på ACN-produkter kan være tilladt gennem nogle af disse salgskanaler med ACN's forudgående godkendelse. Side 20

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale

Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale Ved at klikke på knappen Jeg accepterer accepterer firmaet at være bundet af denne Microsoft Dynamics Certified software-rådgiveraftale (CSA). Firmaet

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

FULDKOMMEN KOMPENSATIONS- PLAN

FULDKOMMEN KOMPENSATIONS- PLAN FULDKOMMEN KOMPENSATIONS- PLAN 2 LifeWaves mest værdifulde aktiv som virksomhed er vores talentfulde gruppe af flittige medlemmer, som deler vores produkter med hele verden. Derfor tilbyder vi nogle af

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE

Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 OVERDRAGELSESAFTALE PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 17 74 67 Bolig nr. 0490-0223-05 OVERDRAGELSESAFTALE Undertegnede Navn: Louise Risager Christensen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 For information purposes only Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 Vigtig bemærkning: Denne vejledning er beregnet til enkeltpersoner, hvis tildelinger

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Almindelige betingelser for medlemskab af SATS

Almindelige betingelser for medlemskab af SATS Almindelige betingelser for medlemskab af SATS Disse almindelige betingelser gælder for medlemskaber af SATS, hvorom der er indgået aftale den 1. januar 2011 eller senere 1. GENERELT 1.1 Disse almindelige

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet)

Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Retningslinjer for elektronisk spil på lotterier i Det Danske Klasselotteri A/S (Klasselotteriet) Generelt om spillet herunder definitioner 1. Klasselotteriet er et spil, hvor en spiller spiller på et

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder.

KENDELSE. Klager og indklagede indgik den 9. oktober 2007 en formidlingsaftale om salg af klagers ejerlejlighed for en periode på 6 måneder. 1 København, den 3. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Steen Johansen Store Torv, 1. sal Rosengårdscentret 5220 Odense SØ Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

FORORDNINGER. Online butik forordninger

FORORDNINGER. Online butik forordninger FORORDNINGER Salg i online butikken udføres på grundlag af forordning af en online butik, som hver kunde bør vide, før bestilling. Placering af en ordre er ensbetydende med accept af de angivede vilkår.

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere