Djøfs studielivsundersøgelse 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Djøfs studielivsundersøgelse 2015"

Transkript

1 Djøfs studielivsundersøgelse 2015 Indhold Forord Undersøgelsens deltagere Studiet Studiejob Sommerferie Fremdriftsreform Boligforhold SU Studieomfang og indhold Studie og praktikophold Studiemiljø Stress Karriere Frivillighed Generel tilfredshed

2 Forord De studerende anno 2015 er generelt godt tilfredse med deres studieliv. Dog vil over halvdelen i nogen eller høj grad beskrive deres hverdag som stresset. En stor del af disse studerende beretter, at det har medført særligt træthed, søvnbesvær, hovedpine og koncentrationsbesvær. Årsagerne til, at de føler sig stressede, er et stort pres for at yde toppræstationer fra dem selv samt et stort pres for at få de rette erfaringer/kvalifikationer på CV et. Derudover har knap en tiendedel brugt præstationsfremmende midler for at klare presset. Det drejer sig bl.a. om betablokkere, koffeinpiller og ritalin, og det bruges særligt op til eksaminer. De studerende bruger en stor del af deres ferie på andet end at holde ferie, herunder arbejde, eksamenslæsning, specialeskrivning og summerschools, og de studerende holder generelt på årlig basis kun 3 ugers ferie, hvor de hverken studerer eller arbejder. Dermed tegner Djøfs studielivsundersøgelse 2015 et billede af hårdtarbejdende studerende, som kæmper for at leve op til egne og samfundets ambitioner og krav til deres studier. I studieåret har fremdriftsreformen og det tilhørende ønske om, at de studerende skal blive hurtigere færdige med deres uddannelse, været et dominerende tema. Der er generelt stor skepsis for reformen, hvor næsten tre fjerdele angiver, at de i mindre grad eller slet ikke er enige i formålet. Over halvdelen mener dog, at reformen sandsynligvis vil få de studerende til at blive hurtigere færdige, men en del angiver, at det vil få dem til i højere grad at benytte sig af reeksaminer, at skære ned på studierelevant arbejde, praktikophold og udlandsophold. Det til trods, har godt en fjerdedel allerede taget praktikophold. Stort set alle angiver, at det i høj eller nogen grad har levet op til deres forventninger, og 9 ud af 10 vil i høj grad anbefale andre studerende at tage i praktik. 4 ud af 10 planlægger eller overvejer at tage et praktikophold, men en femtedel angiver, at fremdriftsreformen har fået dem til at droppe deres planer om praktikophold i forbindelse med deres uddannelse. De studerendes vurdering af kvaliteten af de videregående uddannelser peger i flere retninger. På den ene side finder de studerende at der er stor faglig udfordring, at antallet af undervisningstimer er tilstrækkelige, samt at undervisernes pædagogiske niveau er tilfredsstillende. På den anden side angiver over halvdelen af de studerende også, at de i mindre grad eller slet ikke har nok kontakt til undervisere eller forskere, samt at de ikke får tilstrækkelig vejledning og feedback i forbindelse med projektarbejde og opgaveskrivning. De studerende er dog optimistiske omkring deres fremtidige beskæftigelsessituation. Over halvdelen af de studerende forventer, at de ved afsluttet uddannelse har et job, eller at de får et job umiddelbart ved eller kort efter afsluttet uddannelse. Kun 4 procent regner med at skulle gå ledig i mere ned seks måneder. Denne undersøgelse er udført i maj/primo juni 2015 og indeholder udelukkende tabeller med besvarelser fra en spørgeskemaundersøgelse udført blandt studerende Djøf-medlemmer. Hvis du har brug for mere detaljerede oplysninger, er du velkommen til at kontakte analysekonsulent Pia Hove på eller analysekonsulent Peter Vestergaard Jensen på 2

3 1 Undersøgelsens deltagere Tabel 1: Køn Mænd % Kvinder % Tabel 2: Bachelor- eller kandidatstuderende Bachelorstuderende % Kandidatstuderende % Tabel 3: Specialestuderende (blandt kandidatstuderende) Ja % Nej % Tabel 4: Studiested Københavns Universitet % CBS - Copenhagen Business School % Aarhus Universitet % Syddansk Universitet % Roskilde Universitet 88 7 % Aalborg Universitet 91 7 % IT-Universitetet 7 1 % Andet, angiv gerne: 15 1 % 3

4 Tabel 5: Studieretning Jur % Scient.pol % Polit % Merc % HA 84 7 % Soc % Anden uddannelse, markér og angiv: 78 6 % Oecon % Scient.adm % Scient.soc % Master-uddannelse 22 2 % Merc (kom.) 25 2 % Scient.sand.publ % BA 20 2 % HA (jur.) 20 2 % Scient.oecon. 7 1 % Merc.sol. 9 1 % Merc.aud % Samf.bas % Comm. 9 1 % Merc.int. 9 1 % Merc (jur.) 15 1 % IT. 9 1 % Interkulturel Markedskommunikation 8 1 % HA (fil.) 9 1 % BSc in Business, Language and Culture 8 1 % HA (kom.) 9 1 % HA (psyk.) 11 1 % BSc in International Business 12 1 % Merc (it) 12 1 % BSc in Business Administration 10 1 % Act. 0 0 % Scient.anth. 4 0 % Techn.soc. 3 0 % P.R. 0 0 % Merc (fil.) 5 0 % Merc (psyk.) 6 0 % Negot. 6 0 % HA (it.) 5 0 % HA (mat.) 5 0 % HA (pro.) 4 0 % BSc (Socio) 4 0 % 4

5 Tabel 6: Højest opnåede uddannelse hos forældre Lang videregående uddannelse (fx læge,jurist, ingeniør eller anden kandidatuddannelse) % Mellemlang videregående uddannelse (fx journalist, lærer, teknikumingenør) Erhvervsfaglig uddannelse (fx tømrer, frisør, kontorassistent, EUX) Kort videregående uddannelse (fx tandplejer, datamatiker, laborant) % % % Ingen kompetencegivende uddannelse 58 5 % 2 Studiet Tabel 7: Har du skiftet studie? Antal Ja % Nej % Tabel 8: Har du indtil nu gennemført dit aktuelle studie på normeret tid? Antal Ja % Nej % Tabel 9: Hvorfor har du ikke gennemført din uddannelse på normeret tid? Antal Studiejob % Jeg har haft et ønske om faglig fordybelse % Sygdom % Jeg har frivilligt/politisk arbejde % Ikke-meritgivende praktikophold % Jeg har svært ved at følge med og prioritere derfor at følge færre fag % Jeg har dumpet eksamener % Jeg prioriterer min fritid højere end studiet 33 7 % Bevidst forsinket pga. beskæftigelsessituationen for nyuddannede 26 6 % ikke-meritgivende studieophold 18 4 % Barsel 15 3 % Andet, angiv gerne % 5

6 Tabel 10: Overvejer du at udskyde færdiggørelsen af dit studium pga. beskæftigelsessituationen? Ja % Nej % Tabel 11: Har du under dit nuværende studium betalt for undervisning hos en privat udbyder f.eks. i forbindelse med eksamensforberedelse? Antal Ja % Nej % Tabel 12: Hvad er den vigtigste grund til, at du valgte privat undervisning? Det var vigtigt for mig at få en god karakter i det pågældende fag Antal % Undervisningens omfang var ikke tilstrækkelig i forhold til kravene til eksamen % Undervisningens kvalitet var ikke tilstrækkelig % Jeg havde været fraværende til en del af undervisningen % Flere af mine medstuderende benytter privat undervisning 24 7 % Uklarhed om kravene til eksamen 22 6 % Andet, angiv gerne hvad: 23 7 % Note: Hvis Ja i Tabel 11 3 Studiejob Tabel 13: Har du et studiejob? Ja % Nej % Tabel 14: Leder du efter et studiejob? Ja % Nej % Tabel 15: Synes du er der er et tilstrækkeligt udbud af fagligt relevante studiejobs nær dig? Ja % Nej % Ved ikke % 6

7 Tabel 16: Er studiejobbet fagligt relevant i forhold til dit studium? Antal Ja % Nej % Ved ikke 26 3 % Tabel 17: I hvilken sektor? Antal Privat % Offentlig % Selvstændig (har egen virksomhed) 20 2 % Tabel 18: Hvis offentlig: Hvilken branche? Antal Departement % Styrelse / statslig institution (herunder universitetsadministration) % Politi - og retssektor 13 4 % Region 15 5 % Kommune % Undervisning og forskning % Anden offentlig instans % Tabel 19: Hvis privat: Hvilken branche? Konsulent, rådgivningsvirksomhed og øvrig servicevirksomhed % Interesseorganisation/ NGO % Bank og finans % Advokatvirksomhed % Industri, håndværk og anden produktionsvirksomhed 54 9 % IT-virksomhed 36 6 % Forsikringsselskab og pensionskasse 20 3 % Anden privat virksomhed % Tabel 20: Har du skiftet studiested for at finde et fagligt relevant studiejob Antal Ja 37 5 % Nej % 7

8 Tabel 21: Overvejer du at skifte studiested for at finde et fagligt relevant studiejob Ja 37 5 % Nej % Tabel 22: I hvilken grad trives du i dit studiejob? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 49 5 % Slet ikke 1 0 % Ved ikke 15 2 % 4 Sommerferie Tabel 23: Hvad skal du bruge sommerferieperioden til? (1/7-1/9) Holde ferie 70 % Arbejde ekstra på nuværende studiejob 49 % Skrive speciale 17 % Arbejde i tidsbegrænset stilling (sommerferiejob) 14 % Sommeruniversitet / Summer Schools i Danmark 11 % Læse til eksamen i fag, som jeg har udskudt 9 % Kurser og/eller kompetenceudvikling 5 % Sommeruniversitet / Summer Schools i udlandet 2 % Sommerpraktik 2 % Skrive bachelor 2 % Andet: 14 % Tabel 24: I hvilken grad opfatter du sommerperioden (juli og august) som en mulighed for at få flere kompetencer indenfor dit fagområde? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Ved ikke/ikke relevant 32 3 % 8

9 Tabel 25: Hvilke forhindringer oplever du for at bruge sommerperioden (juli og august) til at få flere kompetencer inden for dit fagområde? Jeg har brug for at holde ferie % Jeg har brug for at arbejde ekstra i et lønnet job % Der er ikke nok relevant tilbud om kurser og undervisning % Andet, hvad: 36 6 % Jeg har brug for at læse til reeksamen % Tabel 26: Hvor mange ugers ferie har du holdt inden for det seneste år, dvs. hvor du hverken har studeret eller arbejdet? Median 25 % kvartil 75 procent kvartil Antal hele uger: Fremdriftsreform Tabel 27: I hvilken grad er du enig i fremdriftsreformens formål om, at universitetsstuderende skal blive hurtigere færdig med studierne? I høj grad 67 5 % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Tabel 28: I hvilken grad mener du, at fremdriftsreformen vil medvirke til, at de studerende bliver hurtigere færdige med studierne? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % 9

10 Tabel 29: Vil studiefremdriftsreformen få dig til at ændre prioriteringer i dit uddannelsesliv? Jeg vil ikke ændre noget % Jeg vil bruge mere tid på studiet (forberedelse, møde op til timer mv.) % Jeg vil i højere grad benytte mig af muligheden for at gå til reeksamen % Jeg vil søge dispensation for det obligatoriske tilmeldingskrav på 30 ECTS pr. semester hos studienævnet eller hos studielederen % Jeg vil skære ned på studierelevant arbejde % Jeg vil droppe et praktikophold % Jeg vil droppe et studieophold i udlandet % Jeg vil droppe at afprøve iværksætterdrømmen % Jeg vil droppe at søge en instruktorstilling % Jeg vil bruge mindre tid på familie, o. lign.)fritidsaktiviteter og sociale relationer (sport, venner, % Andet, angiv gerne hvad: 84 9 % 10

11 6 Boligforhold Tabel 30: Hvilken type bolig bor du i? Lejebolig med ubegrænset lejetid % Kollegie/ungdomsbolig % Egen ejerbolig/andelsbolig % Tidsbegrænset lejebolig (herunder fremleje) % Forældrekøb 96 8 % Lejet værelse 78 6 % Kollektiv/bofællesskab 31 2 % Jeg bor hos mine forældre 28 2 % Andet, angiv gerne hvad: 14 1 % Tabel 31: Hvor mange gange er du flyttet i løbet af din studietid? % % % % % 5 eller flere % Tabel 32: Er du flyttet pga. en tidsbegrænsning i din lejeaftale? Ja % Nej % 11

12 Tabel 33: Hvilke af følgende faciliteter har du i din bolig? Adgang til vaskemaskine 84 % Eget toilet 78 % Eget bad 77 % Have/gårdmiljø 72 % Eget køkken 71 % Egen indgang 52 % Mere end 1 værelse pr. voksen 40 % Altan 33 % Lave energiomkostninger 31 % Fælleskøkken 29 % Bad jeg deler med andre 23 % Toilet jeg deler med andre 22 % Tabel 34: Hvad karakteriserer et attraktivt boligområde for dig? (Vælg det vigtigste) Jeg bor tæt på centrum af storbyerne % Jeg bor tæt på mit studiested % Jeg bor tæt på rekreative områder (fx idrætsanlæg, kultur- og cafémiljøer, parker mv.) % Jeg bor tæt på offentlige transportmuligheder % Jeg bor i et miljø præget af studerende 76 6 % Andet, angiv gerne hvad: 64 5 % Tabel 35: Har du op til eller under din uddannelse oplevet at stå uden bolig? Ja, en enkelt gang % Ja, flere gange 87 7 % Nej % Tabel 36: Hvor tilfreds er du med din nuværende bolig? Meget tilfreds % Tilfreds % Hverken tilfreds eller utilfreds 83 7 % Utilfreds 23 2 % Meget utilfreds 13 1 % 12

13 Tabel 37: Hvor mange kilometer har du fra din bopæl til dit studiested? Median 25 % kvartil 75 procent kvartil Kilometer fra bopæl til studiested Tabel 38: Hvor mange kilometer har du fra din bopæl til dit studiested? Under 1 kilometer 74 7 % 1-2 kilometer % 3-4 kilometer % 5-7 kilometer % 8-10 kilometer 39 4 % kilometer 25 2 % 16 eller flere kilometer % 7 SU Tabel 39: Modtager du SU i dag? Ja % Nej % Tabel 40: Hvorfor modtager du ikke SU? Jeg har opbrugt mine SU-klip % Jeg har fravalgt SU i resten af studiet, da jeg ellers ville tjene % for meget ved siden af Jeg er på orlov 10 7 % Min SU er blevet stoppet, da jeg ikke opfylder kravet om studieaktivitet 10 7 % Jeg har fravalgt SU i en periode, da jeg ellers ville tjene for meget 8 5 % ved siden af studierne Jeg er i lønnet praktik 2 1 % Andet, angiv gerne hvad % 13

14 Tabel 41: Indkomst Hvad er din gennemsnitlige månedlige indkomst efter skat, inkl. SU, indkomst fra studiejob mv. (kr.)? Gennemsnit Median Tabel 42: Husleje Hvad betaler du i månedlig husleje (inkl. el, vand og varme) (kr.)? Gennemsnit Median Tabel 43: Udgifter til studiemateriale Hvad betalte du omtrentligt Gennemsnit Median for studiemateriale (pensum, computerprogrammer og lign.) sidste semester (kr.)? Tabel 44: Modtager du støtte fra dine forældre eller anden familie til? Nej, jeg modtager ingen støtte 52 % Studieomkostninger (fx pensum, computerprogrammer eller lign.) 19 % Større indkøb (fx computer, møbler eller lign.) 18 % Husleje 10 % Transport 8 % Faste udgifter (fx vand, varme, el eller lign.) 7 % Andet, angiv gerne hvad 14 % Tabel 45: Økonomisk hjælp fra forældre/familie Hvor meget modtager du i Gennemsnit Median gennemsnit om måneden fra dine forældre eller anden familie (kr.)?

15 8 Studieomfang og indhold Tabel 46: Hvor mange timer om ugen bruger du gennemsnitligt på følgende aktiviteter? Gennemsnit Median Nedre kvartil Øvre kvartil Undervisning 10, Studieforberedelse Studiejob* Frivilligt/politisk arbejde* 5, Note: Det gennemsnitlige timeforbrug for hhv. studiejob og frivilligt/ulønnet arbejde blandt dem der bruger tid på aktiviteten. Tabel 47: Underviserne på mit studie har generelt gode pædagogiske evner I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 39 3 % Tabel 48: Jeg modtager en tilstrækkelig mængde undervisning ugentligt på mit studie I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 97 8 % Tabel 49: Jeg modtager en tilstrækkelig mængde vejledning og feedback i forbindelse med opgaveskrivning og projektarbejde på mit studie I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Tabel 50: Jeg oplever tilstrækkelig kontakt med undervisere og forskere i forbindelse med mit studie. I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % 15

16 Tabel 51: Jeg bliver udfordret tilstrækkeligt i undervisningen på mit studie I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 29 2 % Tabel 52: Bruger du under forelæsninger og anden undervisning din computer til at tage noter? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 95 8 % Slet ikke 81 6 % Tabel 53: Bruger du under forelæsninger og anden undervisning din computer til at surfe, tjekke sociale medier eller andre ting, der ikke hænger sammen med undervisningen? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Tabel 54: Bruger du under forelæsninger og anden undervisning din computer på måder, der gør, at du har svært ved at følge med i undervisningen? I høj grad 55 4 % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Tabel 55: Bruger dine medstuderende under forelæsninger og anden undervisning deres computere på måder, der gør, at du har svært ved at følge med i undervisningen? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % 16

17 Tabel 56: Mener du, at et forbud mod brug af computere vil forbedre dit udbytte af forelæsninger? I høj grad 71 6 % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % 9 Studie og praktikophold Tabel 57: Har du været i praktik i forbindelse med dit studie? Antal Ja % Nej % Tabel 58: Planlægger/overvejer du et praktikophold som en del af din uddannelse? Ja % Nej % Ved ikke % Note: Hvis Nej i Tabel 57 Tabel 59: Har du droppet et praktikophold som følge af studiefremdriftsreformen? Ja % Nej % Note: Hvis Nej i Tabel 58 Tabel 60: Hvor har du været i praktik? I Danmark hos en privat arbejdsgiver 47 % I udlandet hos en offentlig arbejdsgiver 25 % I Danmark hos en offentlig arbejdsgiver 19 % I udlandet hos en privat arbejdsgiver 14 % Andet, angiv gerne hvad 4 % Tabel 61: Praktikopholdets varighed Gennemsnit Median Hvor mange måneder var praktikopholdet? 5,

18 Tabel 62: Fik du løn under praktikopholdet? Nej % Blev kompenseret på anden vis (kost, logi og lign.) % Ja % Delvist % Andet: 7 2 % Tabel 63: Fik du SU under praktikopholdet? Ja % Nej % Tabel 64: Var praktikopholdet meritgivende på din uddannelse? Ja % Nej % Delvist % Tabel 65: Hvor mange ETCS-point fik du meritoverført for praktikken? % 10 ETCS % 15 ETCS % 20 ETCS % 30 ETCS % Andet 7 3 % Tabel 66: I hvilken grad levede opholdet i praktikken op til dine forventninger? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 16 6 % Slet ikke 4 1 % Tabel 67: Vil du anbefale et praktikophold til andre? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad 4 1 % Slet ikke 3 1 % 18

19 10 Studiemiljø Tabel 68: Jeg oplever, at der er et godt socialt studiemiljø på mit studiested Helt enig % Enig % Hverken enig eller uenig % Uenig % Helt uenig 76 6 % Tabel 69: Jeg oplever, at jeg føler mig ensom på mit studiested Helt enig 64 5 % Enig % Hverken enig eller uenig % Uenig % Helt uenig % Tabel 70: Jeg deltager i både faglige og sociale aktiviteter på mit studiested Helt enig % Enig % Hverken enig eller uenig % Uenig % Helt uenig 66 5 % Tabel 71: Der er et fagligt motiverende campus-miljø på studiet Helt enig % Enig % Hverken enig eller uenig % Uenig % Helt uenig 89 7 % 19

20 Tabel 72: Jeg vil hellere bruge tid på mit netværk udenfor studiet Helt enig % Enig % Hverken enig eller uenig % Uenig % Helt uenig 31 3 % Tabel 73: Jeg oplever, at der er hård intern konkurrence på mit studie Helt enig % Enig % Hverken enig eller uenig % Uenig % Helt uenig 83 7 % Tabel 74: Hvis enig eller helt enig: Har du på grund af ensomhed eller sociale problemer på dit studiested benyttet dig af rådgivning/sparring fra Venner/familie 44 % Medstuderende 21 % Psykologer 17 % Studievejledere 15 % Andre, angiv gerne hvem: 5 % Studenterpræster 1 % Har ikke søgt rådgivning 51 % 20

21 11 Stress Tabel 75: Vil du beskrive dig selv som stresset i hverdagen? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke % Tabel 76: Har du inden for de seneste 6 måneder haft symptomer, som du selv mener skyldes stress, i form af? - Vælg gerne flere Træthed 77 % Søvnbesvær 60 % Spændingshovedpine og smerter i skuldre og nakke 59 % Hukommelses- og koncentrationsbesvær 56 % Spist/drukket mere usundt (fx øget indtag af sukker, fedt, kaffe, alkohol el. lign.) 56 % Nedprioritering af sociale relationer (venner, familie, kolleger) 55 % Mindre engagement 52 % Hjertebanken 37 % Øget irritabilitet eller aggressivitet 32 % Nedsat lyst til sex 28 % Depression 17 % Appetitløshed 16 % Øget sygefravær og/eller forværring af kronisk sygdom 14 % Har ikke haft symptomer 5 % Forhøjet blodtryk 5 % Andre symptomer, specifér evt. 6 % Note: Hvis i nogen eller høj grad i Tabel 75 21

22 Tabel 77: Hvorfor føler du dig stresset eller presset? Vælg gerne flere Stort pres for at få de rette erfaringer/kvaliteter på CV'et (fx praktik, udlandsophold, relevant studiejob, høje karakterer mv.) 66 % Stort pres for toppræstationer fra mig selv 64 % Stort pres i fht. eksamenssituationer 55 % Bekymring for ikke at få job som færdiguddannet 45 % Stort pres på studiet generelt 41 % Hård konkurrence på studiet for at få de bedste karakterer 31 % Har meget erhvervsarbejde ved siden af studiet 29 % Vanskeligheder med at bestå eksamener 18 % Ensomhed 13 % Stort pres for toppræstationer fra mine forældre 6 % Mobning 1 % Andet, angiv gerne hvad: 8 % Note: Hvis i nogen eller høj grad i Tabel 75 Tabel 78: Har du oplevet stress i en sådan grad, at du... - Vælg gerne flere Har søgt læge % Har været indlagt 14 2 % Har været sygemeldt fra dit studiejob 55 8 % Er blevet afskediget fra dit studiejob 10 2 % Er blevet forsinket på dit studie % Har isoleret dig socialt % Selv har søgt information om at få det bedre % Note: Hvis i nogen eller høj grad i Tabel 75 Tabel 79: Har du under dit studium anvendt præstationsfremmende midler (fx beta-blokere, koffeinpiller eller Ritalin)? Ja 95 8 % Nej % Tabel 80: Har du kun anvendt dem i forbindelse med eksamen eller eksamensforberedelse? Ja % Nej % Note: Kun respondenter der har anvendt præstationsfremmende midler 22

23 Tabel 81: Hvilke præstationsfremmende midler har du anvendt? Beta-blokere 47 % Koffeintabletter 44 % Ritalin 16 % Alkohol 8 % Nervemedicin 3 % Andet 7 % Note: Kun respondenter der har anvendt præstationsfremmende midler 12 Karriere Tabel 82: Tror du, at du kommer til at gå ledig i en længere periode, efter du er blevet kandidat? Nej, jeg regner med at finde et job, umiddelbart efter jeg bliver kandidat % Nej, jeg regner med at finde et job, inden jeg bliver kandidat % Ja, men kun i en kort periode (under 6 måneder) % Nej, jeg har en aftale om et job, når jeg bliver kandidat 96 8 % Ja, i længere tid (over 6 måneder) 46 4 % Ved ikke % Tabel 83: I hvilken grad oplever du, at du igennem dit studie bliver tilstrækkeligt klædt på til at varetage et job som færdiguddannet kandidat? I høj grad % I nogen grad % I mindre grad % Slet ikke 90 7 % Ved ikke 78 6 % 23

24 Tabel 84: Hvad mener du er vigtigst i forhold til, at du kan blive bedre klædt på? (hvis: i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke i forrige) Mere praksisorienteret vejledning og/eller undervisning % Karrierevejledning der forbereder studerende til arbejdsmarkedet % Jeg kan selv være mere opsøgende i forhold til studierelevant job % Jeg kan selv være mere opsøgende i forhold til faglig sparring med andre studerende % Mere skriftlig/mundtlig formidling på studiet % Løbende feedback fra underviserne på afleveringer/opgaver % Tættere kontakt til underviserne % Andet, angiv gerne hvad: 95 9 % Tabel 85: Hvor forestiller du dig dit første job? Antal Lille/mellemstor virksomhed i den private sektor (under 250 ansatte) % I den offentlige sektor % Stor virksomhed i den private sektor (mere end 250 ansatte) % Organisation (Interesse, NGO el. lign.) % Udlandet 63 5 % Andet, angiv gerne hvor 25 2 % 13 Frivillighed Tabel 86: Udfører du frivilligt/ulønnet arbejde? Ja % Nej % Tabel 87: I hvilken sammenhæng udfører du frivilligt/ulønnet arbejde? Velgørende/humanitær eller social organisation 45 % Anden frivillig organisation 29 % Studenterpolitisk/politisk organisation 25 % Privat virksomhed 8 % Andet, angiv gerne hvilket: 13 % 24

25 Tabel 88: Hvis udfører frivilligt/ulønnet arbejde: Hvad er din vigtigste begrundelse for at engagere dig frivilligt? - Vælg gerne flere Jeg synes det er vigtigt at gøre en forskel 63 % Få erfaringer og netværk jeg kan bruge senere i min karriere 51 % Få noget på CVet. 48 % Jeg vil gerne påvirke beslutninger/blive hørt 26 % Andet, angiv gerne hvad: 12 % 14 Generel tilfredshed Tabel 89: Hvor tilfreds er du alt i alt med dit studieliv? 1 - Meget utilfreds 21 2 % % % % % % % % % 10 - Meget tilfreds 43 3 % Tabel 90: Hvor tilfreds er du alt i alt med dit studieliv? Gennemsnit 63,9 Median 67 Percentil Percentil Tabel 91: Oversættelse af indeksværdier Indeks Vurdering Toppræsentation Meget godt (75-79)/ Godt (70-74) 60 Middel 50 Ringe Meget ringe

Djøfs studielivsundersøgelse 2013

Djøfs studielivsundersøgelse 2013 Djøfs studielivsundersøgelse 2013 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Undersøgelsens deltagere... 4 2. Studieskift... 6 3. Studiet... 8 4. Studiejob og tidsforbrug... 11 5. Sommerperioden... 15 6. Boligsituationen

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016)

Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Djøfs studielivsundersøgelse (foråret 2016) Tabelrapport Indhold Forord... 2 Del 1 April 2016... 3 Del 2 Maj 2016... 9 Del 1 og del 2... 12 Undersøgelsens deltagere... 13 1 Forord Denne tabelrapport viser

Læs mere

Djøf undersøgelse - SU-reform 2013

Djøf undersøgelse - SU-reform 2013 Djøf undersøgelse - SU-reform 2013 Indhold 1. Metode... 3 2. Undersøgelsens deltagere... 3 3. Undersøgelsens resultater... 4 2 1. Metode Djøf udsendt i januar 2013 en e-mail med en invitation til et internetbaseret

Læs mere

Faktaark: Studieliv og stress

Faktaark: Studieliv og stress Faktaark: Studieliv og stress Dette faktaark omhandler stress i studielivet blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder stressfaktorer og stresssymptomer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse.

Læs mere

Indhold. Djøf Studielivsundersøgelse 2011

Indhold. Djøf Studielivsundersøgelse 2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Undersøgelsens deltagere... 4 3. Studiejob og tidsforbrug... 6 4. Politik... 8 5. Økonomi... 9 6. Studiet... 10 7. Studiemiljø og stress... 14 8. Praktik... 16 9. Livsstil...

Læs mere

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er:

Faktaark: Studiejob. De væsentligste resultater fra undersøgelsen er: Faktaark: Studiejob Dette faktaark omhandler studiejobs blandt Djøf Studerendes medlemmer, herunder tidsforbrug, faglig relevans og forskelle mellem bachelor og kandidatstuderende. Resultaterne stammer

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet

Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet Dette faktaark omhandler undervisningsomfang og kvalitet blandt Djøf Studerendes medlemmer. De studerende efterspørger mere undervisning og ikke mindst tættere

Læs mere

Semesterstartsundersøgelse. Sammenfatningsrapport

Semesterstartsundersøgelse. Sammenfatningsrapport Semesterstartsundersøgelse Sammenfatningsrapport På hvilket universitet studerer du? Svarprocent: 99% (N=67)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 29 Aarhus Universitet 256 Aalborg Universitet

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

Reformarbejdet på de videregående uddannelser

Reformarbejdet på de videregående uddannelser Reformarbejdet på de videregående uddannelser De studerendes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. Uddannelsens kvalitet, deres egen indsats og forudsætninger Internationalisering og udlandsophold

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Studieundersøgelse, Sammenfatningsrapport

Studieundersøgelse, Sammenfatningsrapport Studieundersøgelse, 213 Sammenfatningsrapport Hvor gammel er du? Svarprocent: 98% (N=911)Spørgsmålstype: Vælg en 18 år 1 19 år 3 2 år 35 21 år 139 22 år 171 23 år 135 24 år 9 25 år 8 26 år 73 27 år 31

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse om studiejob. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiejob. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiejob Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 93% (N=1733)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 486 Kvinde 1247 Svar i alt 1733 14 Er du: 12 1 8 6 1247 4 2 486 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet

Faktaark: Praktik- og studieophold i udlandet Faktaark: Praktik- og studieophold i Dette faktaark omhandler praktik- og studieophold i blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Djøfs studielivsundersøgelse 2012

Djøfs studielivsundersøgelse 2012 Djøfs studielivsundersøgelse 2012 Indhold 1. Forord... 3 2. Metode... 4 3. Undersøgelsens deltagere... 4 4. Studiejob... 6 5. Politik... 8 6. Studiet... 9 7. Stress... 11 8. Praktik- og studieophold i

Læs mere

Djøf s studielivsundersøgelse 2014

Djøf s studielivsundersøgelse 2014 Djøf s studielivsundersøgelse 2014 1 Indhold Forord... 3 1 Undersøgelsens deltagere... 4 2 Studiet... 6 3 Studiejob... 8 4 Politik... 10 5 Studieomfang og indhold... 11 6 Fysiske rammer... 12 7 Studie

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2015 Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2015 Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 2015 Sammenfatningsrapport Friday, September 4, 2015 Har du inden for det seneste halve år haft symptomer, som du selv mener skyldes stress? (sæt gerne flere markeringer) Svarprocent:

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Dimittendundersøgelsen 2014

Dimittendundersøgelsen 2014 D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelsen 2014 Sociologisk Institut Line Græsted Bjerring April 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger.

Hvad de nye universitetsstuderende kan forvente at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger. Eurostudent IV DENMARK Analysenotat 3: Studiestartstema; om hvad de nye universitetsstuderende kan forvente, at bruge på husleje, leveomkostninger og udgifter til bøger Hvad de nye universitetsstuderende

Læs mere

Studievalg, frafald, økonomi og eksamen

Studievalg, frafald, økonomi og eksamen april 2009 Studievalg, frafald, økonomi og eksamen Analysen giver en kvalitativ dimension på eksempelvis de kendte gennemførelsesprocenter, og dermed hvordan de studerende på de danske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiekultur Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 97% (N=393)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 94 Kvinde 299 Svar i alt 393 35 Er du: 3 25 2 15 299 1 5 94 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

Iværksætterundersøgelse, studerende, 2014. Sammenfatningsrapport

Iværksætterundersøgelse, studerende, 2014. Sammenfatningsrapport Iværksætterundersøgelse, studerende, 24 Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: (N=447)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 3 Kvinde 344 Svar i alt 447 4 Er du: 35 3 25 2 5 344 5 3 Mand Kvinde Hvor gammel er

Læs mere

1: Stress. Februar 2013

1: Stress. Februar 2013 1: Stress Februar 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 1: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdet, herunder stressfaktorer

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Velkommen til Aalborg Universitet 2013

Velkommen til Aalborg Universitet 2013 Velkommen til Aalborg Universitet 2013 God morgen alle sammen. Og rigtig hjertelig velkommen til Aalborg Universitet, og vores smukke campus her i Sydhavnen. Det er en stor dag i dag både for os og for

Læs mere

Studenteranalyse 2017

Studenteranalyse 2017 Studenteranalyse 2017 IDA analyse af de studerendes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. Studieliv, stress og præstationsfremmende midler Kendskab til og brug af digitale jobplatforme Studiearbejde

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University.

Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA. Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University. Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab BA Navn på universitet i udlandet: Reykjavik University Land: Island Periode: Fra: 25. august 2013 Til: 16. december 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser

Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser Campus Odense Miljøplanlægning Jura / HA(jur.) 3-årige Bacheloruddannelser SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Jura vælg din retning Er du interesseret i samfundets love, og hvordan de bruges i praksis? Så er bacheloruddannelsen

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 beelser: 11.329 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 28% SVARPROCENT 01 På denne og næste side fremgår procenten opdelt på fakultet, uddannelsesniveau og alder. HUM 11.692 25 JURA 4.573 20 SAMF 6.495

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE SU

STUDIELIVSUNDERSØGELSE SU STUDIELIVSUNDERSØGELSE 2016 - SU Ref. PIL/- Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler 25.05.2016 primært resultaterne vedrørende en mulig SU-reform, hvor

Læs mere

Praktikundersøgelse Sammenfatningsrapport

Praktikundersøgelse Sammenfatningsrapport Praktikundersøgelse 2013 Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 98% (N=1017)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 19.0% Kvinde 81.0% Svar i alt 1017 9 Er du: 8 7 6 5 4 81,0% 3 1 19,0% Mand Kvinde Hvor gammel

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Udgifterne til bolig sluger SU en

Udgifterne til bolig sluger SU en Udgifterne til bolig sluger SU en Dette faktaark handler om de studerendes boligvilkår, herunder hvor mange der har oplevet at stå uden bolig, hvor vanskeligt de mener, det er at finde en bolig, de har

Læs mere

Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse

Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse Marginalrapport STUMV 2013 - Slagelse Alle tabeller er inddelt i antal (N), procent og valideret procent. Den validerede procent er udregnet alene på baggrund af udfyldte besvarelser til hvert spørgsmål

Læs mere

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende

Bar Graphs Datalogi: Førsteårsstuderende Køn (sæt kryds) Kvinde 12,68 % Mand 87,32 % Hvor gammel er du? (vælg antal år) Over 29 26 25 24 23 22 21 4,23 % 16,9 % 18,31 % 20 32,39 % 19 9,86 % Under 19 december 27, 2000 Page 1 of 81 Hvor mange år

Læs mere

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE

AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Folkeoplysning i forandring II 23.-24. maj 2016 Chefanalytiker Henriette Bjerrum Foto: Dorte Vester, Dalgas Skolen AFTENSKOLERNES ROLLE FOR PSYKISK SÅRBARE BORGERE Baggrunden for fokus på mental sundhed

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet

Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Juni 2015 Faktaark 5 - Tillykke med huen: Arbejdslivet Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb med udgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt,

Læs mere

Relevant studiejob og et godt fagligt netværk er de studerendes bud på, hvad der gør dem attraktive på arbejdsmarkedet

Relevant studiejob og et godt fagligt netværk er de studerendes bud på, hvad der gør dem attraktive på arbejdsmarkedet Studenterundersøgelsen, notat 3 Erhvervsrettethed blandt universitetsstuderende Relevant studiejob og et godt fagligt netværk er de studerendes bud på, hvad der gør dem attraktive på arbejdsmarkedet De

Læs mere

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport

Evaluering af censorordningen. Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen Tabelrapport Evaluering af censorordningen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er

Læs mere

Danske professionshøjskoleog

Danske professionshøjskoleog Danske professionshøjskoleog erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Danske professionshøjskole- og erhvervsakademistuderendes UNI C juni 2009 Af Jeppe Krag og Bertel Ståhle Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende Side 1 af 6 Stress blandt de studerende STUDIELIV 2017 Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Næsten halvdelen af studerende føler sig stressede... 3 Eksamen og studiet stresser... 3 De kvindelige studerende

Læs mere

Mere end 40 procent af de nyuddannede djøfere er berørt af ledighed

Mere end 40 procent af de nyuddannede djøfere er berørt af ledighed Ref.PEJ/- Mere end 40 procent af de nyuddannede djøfere er berørt af ledighed 09.04.2013 Den omfattende ledighed, der har et fast tag i det danske arbejdsmarked, rammer i den grad også nyuddannede djøfere.

Læs mere

Budgettet balancerer men tandlægen må vente

Budgettet balancerer men tandlægen må vente Budgettet balancerer men tandlægen må vente Dette faktaark handler om de studerendes indtægter og udgifter, herunder hvor meget de - efter låntagning - har i underskud eller overskud ved månedens udgang,

Læs mere

Universitetsuddannelsernes kvalitet ifølge de studerende

Universitetsuddannelsernes kvalitet ifølge de studerende Universitetsuddannelsernes kvalitet ifølge de studerende Denne undersøgelse viser de danske universitetsstuderendes vurdering af deres uddannelse, dels hvor meget undervisning de får, dels kvaliteten af

Læs mere

SAMMEN BLIVER VI BEDRE LÆGER

SAMMEN BLIVER VI BEDRE LÆGER SAMMEN BLIVER VI BEDRE LÆGER STUDIEUNDERSØGELSEN 2017 STUDIEUNDERSØGELSEN 2017 INTRODUKTION 4 HVEM ER DE LÆGESTUDERENDE 5-12 LÆGESTUDERENDE OM LÆGESTUDIET 13-35 LÆGESTUDERENDE OM TRIVSEL 36-45 LÆGESTUDERENDE

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 DET BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET FOR FØDEVARER, VETERINÆRMEDICIN OG NATURRESSOURCER KØBENHAVNS UNIVERSITET Dimittendundersøgelse 2011 Human ernæring Malene Bødker Kim Nørgaard Helmersen Lotte Lynggaard-Johansen

Læs mere

Karakteristik af unge under uddannelse

Karakteristik af unge under uddannelse Marts 2013 Karakteristik af unge under uddannelse Dette faktaark handler om, hvem de studerende er: Uddannelsestype, demografi, erhvervsarbejde, indkomst og udgifter samt hvilken andel deres samlede skattebetalinger

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70.

Q1 Dit køn: Hvordan vælger du uddannelse? 1 / 24. Answered: 1,475 Skipped: 0. Kvinde. Mand 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 70. Q1 Dit køn: Answered: 1,475 Skipped: 0 Kvinde Mand Kvinde Mand 70.24% 1,036 29.76% 439 Total 1,475 1 / 24 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,475 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 + 15-17

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Aarhus universitet og den sociale kapital

Aarhus universitet og den sociale kapital Aarhus universitet og den sociale kapital AC TAP klubmøde 12. november 2013 Djøf Karriere- og kompetencecenter Søren Bjerregaard Kjær Udgangspunkt Startskud til længere proces Refleksioner over faglighed

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik Studiemiljøundersøgelsen 201 - Diplomingeniør i Produktionsteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Ledigheden blandt nyuddannede har således generelt ligget på et højt niveau den senere tid og har det sidste år ikke været under 33 procent.

Ledigheden blandt nyuddannede har således generelt ligget på et højt niveau den senere tid og har det sidste år ikke været under 33 procent. Ref. PIL/- Mere end hver tredje nyuddannet djøfer er berørt af ledighed 17.02.2012 Den omfattende ledighed, der har et fast tag i det danske arbejdsmarked, rammer i den grad også nyuddannede djøfere. Den

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD Dette spørgeskema er udsendt til håndboldspillere i Håndboldligaerne (herrer og damer). Alle besvarelser

Læs mere

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på.

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Studiejob 1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Før Efter Ja 10 % 45 % Nej 90 % 55 % 35 % flere af deltagerne

Læs mere

Styrk din uddannelse - byg bro til din fremtid

Styrk din uddannelse - byg bro til din fremtid RUC Roskilde Universitet Styrk din uddannelse - byg bro til din fremtid [01] Til alle RUC ere [02] Studentervæksthuset SHEIK [03] Projektsamarbejde & praktik [05] Iværksætteri & innovation [07] Kompetence

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Studerende i en fremdriftstid

Studerende i en fremdriftstid Laura Louise Sarauw og Simon Ryberg Madsen Centrale temaer og konklusioner fra rapporten: Studerende i en fremdriftstid Prioriteter, valg og dilemmaer set i lyset af fremdriftsreformen Analyser og tal

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Informationsvidenskab Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Universität Wien

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Informationsvidenskab Bachelor. Navn på universitet i udlandet: Universität Wien US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Informationsvidenskab Bachelor Navn på universitet i udlandet: Universität Wien Land: Østrig Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juli 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2011

Dimittendundersøgelse 2011 D E T B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T F O R F Ø D E V A R E R, V E T E R I N Æ R M E D I C I N O G N A T U R R E S S O U R C E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Dimittendundersøgelse

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at styrke mit akademiske engelsk og for at opleve en anden studiekultur.

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at styrke mit akademiske engelsk og for at opleve en anden studiekultur. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of Victoria Land: Canada Periode: Fra: 1.9.2010 Til: 31.12.2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser

VALG UNDERVEJS. Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser VALG UNDERVEJS Din guide til tilvalg, sidefag og kandidatuddannelser 2016 DIN GUIDE TIL VALG UNDERVEJS 2016 UDGIVES AF SYDDANSK UNIVERSITET Spørgsmål om valg undervejs tlf. 65 50 10 50 eller sdu.dk/spoc

Læs mere

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk ny uddannelse MATERIALETEKNOLOGI 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk I vores højteknologiske samfund er der et stort behov for avanceret materialeviden, fordi det i høj grad er materialerne, der

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af daguddannelserne

Dimittendundersøgelse 2013. CBS Indekseret benchmarking af daguddannelserne Dimittendundersøgelse CBS Indekseret benchmarking af daguddannelserne CBS / Dimittendundersøgelse / Daguddannelserne / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Sabanci University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Sabanci University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Sabanci University Land: Tyrkiet Periode: Fra: 01.09.12 Til: 15.01.13 Udvekslingsprogram: Erasumus

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013

Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 Ph.d. Ph.d.-uddannelsen i tal udviklingen frem til og med 2013 I globaliseringsaftalen fra 2006 blev det besluttet at fordoble det årlige ph.d.-optag fra 2003 til 2010 1. Ved globaliseringsaftalens udløb

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Højtuddannede udlændinge kan bidrage med mere end 6,3 mia. kr. om året til Danmarks bruttonationalprodukt

Højtuddannede udlændinge kan bidrage med mere end 6,3 mia. kr. om året til Danmarks bruttonationalprodukt Højtuddannede udlændinge kan bidrage med mere end 6,3 mia. kr. om året til Danmarks bruttonationalprodukt Resumé Arbejdskraftens kompetencer er helt afgørende for værdiskabelsen i Danmark og dermed for

Læs mere

Studerende har en arbejdsuge på 45 timer og under eksamen arbejder de 49 timer

Studerende har en arbejdsuge på 45 timer og under eksamen arbejder de 49 timer Studenterundersøgelsen, notat 2 Universitetsstuderendes tidsforbrug på undervisning, selvstudium og arbejde Studerende har en arbejdsuge på 45 timer og under eksamen arbejder de 49 timer Studerende på

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Jeg vil gerne booste mit cv samtidig med, at jeg trængte til at få luft under vingerne

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? Jeg vil gerne booste mit cv samtidig med, at jeg trængte til at få luft under vingerne US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Gent Land: Belgien Periode: Fra: 6/2 2013 Til: 13/7 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Sverige. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Sverige. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Sverige Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 47 survey-besvarelser i Sverige

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE ESS DOCUMENT DATE: 17.12.2012 Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSEE US NR.: 4527 Indsamlingsperiode: 2013 Us.4527 runde 6 Spørgsmål: A1, A2 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie. Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: Bilgi Istanbul Universitesi Land: Tyrkiet Periode: Fra:11-02-2014 Til:11-06-2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Internationaliseringsundersøgelsen 2015

Internationaliseringsundersøgelsen 2015 Internationaliseringsundersøgelsen 2015 Undersøgelsen indeholder 877 respondenter, hvilket svarer til 23,5 % af VIA s 3725 studerende. De internationale studerendes ankomst til Danmark: 1.a Hvad har de

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Det Jyske Musikkonservatorium Undervisningsmiljøvurdering Aalborg April Antal besvarelser: 31 INDHOLD 3 INDLEDNING 3 FORMÅL 3 MÅLGRUPPE 4 DATAGRUNDLAG & METODE 4 SVARPROCENT 5 OM DENNE RAPPORT 6 DEL 1:

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE

HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf.: 33 37 50 80 Enhedslistens udspil til SU-forhandingerne HURTIGERE IGENNEM UDEN FAGLIG ELLER SOCIAL SLAGSIDE

Læs mere

STUDIESTARTSOPLÆG 2015 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB

STUDIESTARTSOPLÆG 2015 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB 2015 FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB VELKOMMEN TIL! Hvem er vi?! Studievejledningen på Health! Mentorordningen! Strukturen på uddannelsen! Jeres studieprogram (kassogram)! Det faglige indhold, eksamensformer, 1.

Læs mere

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer?

Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? Uddannelsesevaluering 2012 Kandidat i Kommunikation (medier) Hvad er årsagen til, at du ikke forventer at afslutte din uddannelse denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger?

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere