Dansk Varemærke Tidende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Mærkeændringer Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Delvis ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Andre medelelser Prisliste pr Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPIRIT OF LIFE, S. O. L. Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (730) Indehaver: JMA Nordic AB, Hvitfeldtsgatan 6, S Göteborg, Sverige (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REPAGLINORM (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Varemærkeafdelingen, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 05: Anti-diabetiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Zinaxin JointCare (730) Indehaver: Eurovita Holding A/S, Svejsegangen 4, 2690 Karlslunde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 05: Kosttilskud og naturmedicinske præparater baseret på ingefær. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: PRIMO VINDUER A/S, Gl. Møllevej 5, 6660 Lintrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: DEVISION REKLAMEBUREAU A/S, Mariagervej 121, Box 2069, 8900 Randers, Danmark (511) Klasse 06: Byggematerialer af metal i form af staldvinduer, ovenlysvinduer, inddækninger, facadeplader. (511) Klasse 19: Bygningsmaterialer (ikke af metal) i form af vinduer, udvendige døre, indvendige døre, facadevinduer, facadeplader, facadebrædder, staldvinduer, udestuer, karnapper. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Påfuglesten (730) Indehaver: Bjarne Nielsen, Bratskovvej 12, 2720 Vanløse, Danmark; Allan Henriksen, Auroravej 57 st.h, 2610 Rødovre, Danmark; Henrik Sørensen, Solrød Byvej 25, 2680 Solrød Strand, Danmark (511) Klasse 06: Vejbygningsmateriale af metal (ikke indeholdt i andre klasser), vægbeklædning af metal, gulvbeklædning af metal (ikke indeholdt i andre klasser), plader af metal. (511) Klasse 19: Vejbelægningsmateriale, vægbeklædning, ikke af metal, belægningssten af beton, belægningssten, fliser og kakler, ikke af metal, til bygningsbrug, sten. (511) Klasse 27: Vægbeklædningsmateriale, ikke af tekstil, isolerende gulvbeklædning, gulvbeklædning. (730) Indehaver: Schou Isenkram A/S, Industrivej 36, 6580 Vamdrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 07: Batteridrevne grillmotorer (ikke til køretøjer til brug på land). (511) Klasse 11: Udendørs griller (stegeriste), grillapparater og -ovne til madlavning, herunder kuglegriller, engangsgriller, grillriste (kogegrej), grilltilbehør, herunder grillspyd, overtræk til griller, grilltænger, grillbørster, grillgafler, bøf- og fiskevendere til brug for griller, grillbakker, lavasten til brug for gasgriller, grillstatere, grillspader, grilltermometre. (511) Klasse 20: Havemøbler, herunder grillborde, grillsideborde, grillbakkeborde, grillserveringsvogne. 225

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: enavn (730) Indehaver: Dotserv v/paul Pejman Mikkelsen, Østergade 29, 4700 Næstved, Danmark (511) Klasse 42: Registrering af domænenavne; design og udvikling af hjemmesider; hosting af hjemmesider, webhoteller og domænenavne for andre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Dotserv (730) Indehaver: Dotserv v/paul Pejman Mikkelsen, Østergade 29, 4700 Næstved, Danmark (511) Klasse 42: Registrering af domænenavne; design og udvikling af hjemmesider; hosting af hjemmesider, webhoteller og domænenavne for andre. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FIRSTMILE SYSTEMS (730) Indehaver: FirstMile Systems A/S, Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: EDB-hardware og -software, herunder netværk, apparater, udstyr og computerprogrammer til transmission, optagelse, behandling, modtagelse, gengivelse, overførelse, modificering, kompression, dekompression, udsendelse, fletning og/eller forstørrelse af lyd, billeder, grafik og data; computerprogrammer, -hardware og -software vedrørende netværksforvaltning og bredbåndsteknologier; computer hjælpeprogrammer; computerprogrammer, -hardware og -software til internetopkobling og brug af og adgang til internet; computer og operativsystem software; telekommunikationsapparater og -instrumenter og elektroniske brugermanualer til brug i forbindelse med og solgt sammen med de førnævnte varer. (511) Klasse 38: Kommunikationsvirksomhed, herunder telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Computerrelaterede og kommunikationsrelaterede tjenesteydelser, nemlig installation, reparation, vedligeholdelse, support og konsulentvirksomhed vedrørende software, konsulentvirksomhed vedrørende computer hardware og software, tilvejebringelse af og adgang til access-tid til computerdatabaser, til computernetværk, til interaktive computerdatabaser, tilvejebringelse af alle foranstående ydelser til og via WAN-forbindelser og ved brug af bredbåndsteknologier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ETHERNET SUBSCRIBER NETWORKS (730) Indehaver: FirstMile Systems A/S, Slotsmarken 18, 2970 Hørsholm, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 09: EDB-hardware og -software, herunder netværk, apparater, udstyr og computerprogrammer til transmission, optagelse, behandling, modtagelse, gengivelse, overførelse, modificering, kompression, dekompression, udsendelse, fletning og/eller forstørrelse af lyd, billeder, grafik og data; computerprogrammer, -hardware og -software vedrørende netværksforvaltning og bredbåndsteknologier; computer hjælpeprogrammer; computerprogrammer, -hardware og -software til internetopkobling og brug af og adgang til internet; computer og operativsystem software; telekommunikationsapparater og -instrumenter og elektroniske brugermanualer til brug i forbindelse med og solgt sammen med de førnævnte varer. (511) Klasse 38: Kommunikationsvirksomhed, herunder telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Computerrelaterede og kommunikationsrelaterede tjenesteydelser, nemlig installation, reparation, vedligeholdelse, support og konsulentvirksomhed vedrørende software, konsulentvirksomhed vedrørende computer hardware og software, tilvejebringelse af og adgang til access-tid til computerdatabaser, til computernetværk, til interaktive computerdatabaser, tilvejebringelse af alle foranstående ydelser til og via WAN-forbindelser og ved brug af bredbåndsteknologier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Olafur Haraldsson, Seljaland 1, IS-108 Reykjavik, Island (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle formål. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler. (511) Klasse 37: Rengøring, smøring og vedligeholdelse af motorer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TEKNIQ INSTALLATØRERNES ORGANISATION (730) Indehaver: Tekniq Installatørernes Organisation, Paul Bergsøes Vej 6, 2600 Glostrup, Danmark (511) Klasse 35: Faglig rådgivning og information, forretningsmæssig bistand, herunder bistand vedr. ansættelsesforhold og overenskomstaftaler. (511) Klasse 42: Juridisk bistand til el- og vvs-installatører, tjenester (ikke indeholdt i andre klasser) ydet af foreninger til deres egne medlemmer. 226

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Pressalit A/S, Pressalitvej 1, 8680 Ry, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 06: Vægskinner af metal, skruer af metal, stoppere og monteringsbeslag hertil, andre varer af metal i form af toiletstøtter af metal og dele hertil (ikke indeholdt i andre klasser), håndgreb og håndgrebselementer af metal, trådkurve af metal, beslag af metal (ikke indeholdt i andre klasser), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal. (511) Klasse 10: Krykker, madrasser til medicinske formål, puder til medicinske formål, løfteindretninger til invalider, møbler, specielt udformet til medicinske formål herunder plejelejer, puder til forebyggelse af liggesår. (511) Klasse 11: Sanitetsinstallationer til badeværelse og køkkener, herunder håndvaske, toiletter, og stativer hertil til manuel betjening og betjent med el-motorer eller hydraulisk, flexible til- og afløbsledninger til sanitetsinstallationer, toiletsæder, toiletforhøjere i form af specielt udformede sæder til toiletter, armaturholdere. (511) Klasse 20: Møbler, herunder møbler til køkkener, tilbehør til møbler i form af vægskinner, stoppere og monteringsbeslag ikke af metal (ikke indeholdt i andre klasser), klapsæder (møbler) til badeværelsesbrug, bademøbler (specielt udformede), hylder og hyldemoduler, bakker og kurve ikke af metal; håndgreb og håndgrebsholdere ikke af metal; stænger til bruseforhæng; spejle og spejlholdere (beslag ikke af metal). (511) Klasse 21: Toiletpapirholdere, børster, toiletbørster og holdere hertil; håndklædeholdere (ikke af ædle metaller), håndklædekroge; tandglas og holdere hertil; sæbeskåle og håndklædekroge; sæbeskåle og holdere hertil; alle forannævnte varer ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed. (730) Indehaver: Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni, Haderslevvej 25, 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang Zacco A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Elektriske apparater og instrumenter samt tilbehør hertil i form af afbryderdåser, afbrydere, amperemetre, drosselspoler, elektriske apparater til fjerntænding og til tiltrækning og udryddelse af insekter, elektrisk tråd, armaturer, ledninger, kabler, stikkontakter og stikdåser, elektromagnetiske spoler, elektriske elementer, fjernbryderkontakter, forbindelsesklemmer, elektriske forbindelsesled og forbindelsesstykker til elektriske ledninger, elektriske fordelingsskabe, forgreningsled og dåser til elektriske formål, kapper til elektriske ledninger, isoleret kobbertråd, elektriske kondensatorer, elektriske kontakter, elektriske ledere, elektriske ledningsnet, elektriske omskiftere og relæer, elektriske spoler og holdere dertil, elektriske låse, elektriske omformere, elektriske spændingsbegrænsere og spændingsdelere, elektriske strømvendere og strømafbrydere, strømfordelingstavler, elektroniske transistorer, transformere, voltmetre; måleapparater, herunder elektriske, måleinstrumenter, omdrejningstællere, temperaturindikatorer, termostater, belysningsmålere, trykmålere og trykmåleapparater, smeltesikringer og smeltetråd; signaleringsapparater og - instrumenter, herunder akustiske alarmer, alarmapparater, brand- og lydalarmer, elektriske alarmklokker, elektriske brummere, detektorer, herunder røgdetektorer, elektriske dørklokker, signalklokker, automatiske kontakture, ringeapparater, signallanterner, signaltavler, lysende eller mekaniske, sirener, tyverialarmindretninger samt tyverihindrende elektriske installationer; telefaxmaskiner, telefonapparater, samt hørerør hertil, telefonledninger; elektriske loddeapparater og loddejern; optiske apparater og instrumenter, lysledere; elektriske installationer til fjernkontrol af industrille processer, elektriske kontrolapparater og paneler, lynafledere; vaterpas. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Piccolo (730) Indehaver: Profort A/S, Gunnar Clausens Vej 3, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 09: Alarmanlæg og dele hertil, herunder trådløse alarmer til tyverisikring af blandt andet kunstgenstande. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af alarmer og alarmanlæg. (511) Klasse 42: Rådgivningsvirksomhed vedrørende sikkerhedsspørgsmål, overvågning af alarmanlæg. 227

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: multiguard (730) Indehaver: Profort A/S, Gunnar Clausens Vej 3, 8260 Viby J, Danmark (511) Klasse 09: Alarmanlæg og dele hertil, herunder trådløse alarmer til overvågning af blandt andet byggepladser. (511) Klasse 37: Installation, vedligeholdelse og reparation af alarmer og alarmanlæg. (511) Klasse 42: Rådgivningsvirksomhed vedrørende sikkerhedsspørgsmål, overvågning af alarmanlæg. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Startracks (730) Indehaver: Scandinavia Online A/S, Vermundsgade 40 A st., 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Lydplader, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærer. (511) Klasse 16: Tryksager, papir. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Underholdning, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUKSESS (730) Indehaver: Torben Olsen, Lindholm Havnevej 33, 5800 Nyborg, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nexttime (730) Indehaver: Torben Martin Olsen, Næråparken 28, 5792 Årslev, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HANDYMAN (730) Indehaver: Handyman ApS, Sunddalvej 7, 8500 Grenå, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Hørlyck, Klostergade 28, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbaneanlæg, metalkabler og tråd (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUPRASPERM (730) Indehaver: Medi-Cult a/s, Møllehaven 12, 4040 Jyllinge, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugs øjemed, herunder gradienter (kolloide supsensioner af silancoatede silicapartikler - ikke til medicinske eller veterinære formål) til oprensning af sæd ved hjælp af centrifugering til intrauterin, inseminering, IVF (in vitro fertilisering ) og ICSC (intracytoplasmatisk sperm injektion); kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødningsmidler, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, herunder gradienter (kolloide supsensioner af silancoatede silicapartikler) til oprensning af sæd ved hjælp af centrifugering til intrauterin, inseminering, IVF (in vitro fertilisering ) og ICSC (intracytoplasmatisk sperm injektion); præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (730) Indehaver: Sungho Industrial Co., Ltd., Samrak-dong, Sasangku, Pusan, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Linds Patentbureau, Ellekrattet 20, 2950 Vedbæk, Danmark (511) Klasse 25: Fodtøj til fritid, nemlig sko, støvler og sandaler til fodbold, golf, lystfiskeri, klatring og strandbrug; sandaler; såler til fodtøj. 228

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, 2880 Bagsværd, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Novo Nordisk A/S, Novo Alle, 2880 Bagsværd, Danmark (511) Klasse 42: Rådgivende ingeniørvirksomhed, herunder rådgivning inden for konstruktioner, arkitektur og miljømålinger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nykredit PensionsInvest (730) Indehaver: NYKREDIT A/S, Juridisk Afdeling, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annoncering pr. post, annoncering pr. postordre, ajourføring af reklamemateriale, bogføring, reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse, bistand ved forretningsvirksomhed og industriel virksomhed, professionel rådgivning vedrørende forretningsledelse og organisation, professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, Markedsanalyser, radioreklamer, TV-reklamer, udarbejdelse af kontoropgørelser, udarbejdelse af statistiske oplysninger, udendørs aventering, udskrivning af meddelelser, økonomiske prognoser. (511) Klasse 36: Analyser (finansielle-), bankvirksomhed, elektroniske overførsler af penge, finansiel information, finansiel rådgivningsvirksomhed, finansielle vurderinger, (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom), formueforvaltning, investering af kapital, investeringsforeninger, pensionskassevirksomhed, sparekassevirksomhed, vurdering af skatteforhold, økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom). (511) Klasse 42: Juridisk bistand, juridisk forskning, professionel rådgivningsvirksomhed, ikke forretningsmæssig. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PROFA INDOOR (730) Indehaver: Profa A.m.b.A., Lucernemarken 15, 3520 Farum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 35: Detailvirksomhed, nemlig, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (730) Indehaver: Landsforeningen Den Frie Universelle Kirke i Danmark, c/o formand Birthe Olsen, Kærgårdsvej 25, 8355 Ny-Solbjerg, Danmark (511) Klasse 16: Publikationer, tryksager. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdnigsvirksomhed, udgivelse af tryksager. (511) Klasse 42: Afholdelse af gudstjenester, organisering og ledelse af religiøse møder, udøvelse af religiøse og kikelige handlinger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: REJS (730) Indehaver: Rejsemagasinet Vagabond I/S v/ Christian Adamsen & Christian Nørgaard, Pilestræde 43,5, 1112 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: ADVOKATAKTIESELSKAB EVERSHEDS, Østergade 27, 1100 København K, Danmark (511) Klasse 09: CD, videobånd. (511) Klasse 16: Rejsemagasiner og rejsebøger. (511) Klasse 41: Rejseudstillinger og rejseforedrag. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ENALYZER (730) Indehaver: Enalyzer A/S, Ny Kongensgade 11, 1sal, 1472 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Vonhaller, Fabrikmestervej 10, 1437 København K, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser. 229

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater. (511) Klasse 09: Magnetiske, elektroniske og optiske databærere indeholdende information af medicinsk art. (511) Klasse 16: Tryksager, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), publikationer. (511) Klasse 41: Organisation og gennemførelse af seminarer, kurser og symposier inden for medicin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater. (511) Klasse 09: Magnetiske, elektroniske og optiske databærere indeholdende information af medicinsk art. (511) Klasse 16: Tryksager, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), publikationer. (511) Klasse 41: Organisation og gennemførelse af seminarer, kurser og symposier inden for medicin. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Povlsen's Lyskopi A/S, Baggesensgade 4C, 2200 København N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Max Krasnik, Amagertorv 14, 1160 København K, Danmark (511) Klasse 16: Kontorartikler; papir og papirvarer (ikke indeholdt i andre klasser), herunder papir til kopiering og reproduktion; brochurer; trykte publikationer; postere og plakater; laminerede papir- og kartonvarer (ikke indeholdt i andre klasser); bannere i papir eller plastic. (511) Klasse 24: Bannere af tekstilmaterialer. (511) Klasse 35: Reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; organisering af udstillinger og messer med kommercielle eller reklamemæssige formål; kopiering af dokumenter og billeder. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande; udførelse af lamineringsarbejde; overfladebehandling, coating. (511) Klasse 41: Organisering af messer og udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte. (511) Klasse 42: Trykkerivirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Povlsen's Lyskopi A/S, Baggesensgade 4C, 2200 København N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Max Krasnik, Amagertorv 14, 1160 København K, Danmark (511) Klasse 16: Kontorartikler; papir og papirvarer (ikke indeholdt i andre klasser), herunder papir til kopiering og reproduktion; brochurer; trykte publikationer; postere og plakater; lami-nerede papir- og kartonvarer (ikke indeholdt i andre klasser); bannere i papir eller plastic. (511) Klasse 24: Bannere af tekstilmaterialer. (511) Klasse 35: Reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; organisering af udstillinger og messer med kommercielle eller reklamemæssige formål; kopiering af dokumenter og billeder. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande; udførelse af lamineringsarbejde; overfladebehandling, coating. (511) Klasse 41: Organisering af messer og udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte. (511) Klasse 42: Trykkerivirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 230

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kommunernes Revisionsafdeling, Dahlerupgade 5, 4., 1603 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Alle 35, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware og perifert udstyr dertil; computer software; publikationer i elektronisk format. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; revision; professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed og -organisation; sortering og redigering af informationer i computer databaser. (511) Klasse 42: Computerprogrammering, design og ajourføring af computerprogrammer, udlejning af computere og computerprogrammel, rådgivning vedrørende computer hardware og software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: CBC-Computer Amba, Karetmagervej 11, 7000 Fredericia, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr, regnemaskiner, optagne computerprogrammer, computerspil, magnetiske databærere, interfaces til computere, elektroniske opslagstavler. (511) Klasse 38: Tilvejebringelse af adgang til Internettet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssigt), design, udvikling og ajourføring af computerprogrammer og hjemmesider samt rådgivning og information herom, edb-programmering, udlejning af computere og computersoftware, vedligeholdelse af computersoftware. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: D-MON (730) Indehaver: Ibsen Photonics A/S, Ryttermarken 15-21, 3520 Farum, Danmark (511) Klasse 09: Telekommunikationsudstyr i form af DWDM-power monitorer, DWDM-monitorer, DWDM-channel power monitorer, DWDMperformance monitorer og DWDM-wavelength monitorer samt dele og tilbehør til de nævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: hyperfile (730) Indehaver: Rikki Tikki Company, v/ib Møller, Mariagervej 3, 9560 Hadsund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Knud Vinther, Møllegårdsparken 4, 8355 Ny-Solbjerg, Danmark (511) Klasse 06: Isenkramvarer, brugskunst, figurer og miniaturefigurer, alt af metal og ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 16: Servietter, dækkeservietter, bordduge, bord- og menukort, dekorationsprodukter, malerier, fotostater, bannere, tekst og billedmateriale, alt af papir. (511) Klasse 20: Møbler, inventar af træ, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 21: Glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser) herunder serveringsplatter og kurvertplatter til borddækning. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), herunder banner og flag, bordduge af tekstil, servietter og dækkeservietter af tekstil. (511) Klasse 28: Legetøj, spil og spillebrikker, julepynt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Lars Nyboe Andersen, Smedegade 12, 5900 Rudkøbing, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NF-Online (730) Indehaver: Nordisk Factoring A/S, Teknikerbyen 21, 2830 Virum, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Christian B. Elmer, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. 231

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1321 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2167 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 128. årgang. 2007-11-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 128. årgang. 2007-11-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 128. årgang. 2007-11-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2203 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 3. 121. årgang. 2000-01-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 67 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 11. 123. årgang. 2002-03-13 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1133 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 122. årgang. 2001-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærketidende

Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 123. årgang. 2002-09-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3445 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 30. 122. årgang. 2001-08-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 130. årgang. 2009-08-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1947 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2471 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1417 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 815 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2193 Afslåede eller

Læs mere