Årsberetning for Byggeriets Ankenævn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2008 2013. for Byggeriets Ankenævn"

Transkript

1 Årsberetning for Byggeriets Ankenævn

2 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet, Parcelhusejernes Landsforening og Dansk Byggeri. Byggeriets Ankenævn behandler klager fra forbrugere over maler-, murer-, tømrer-, snedker-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, gulv-, anlægsgartner- og jordarbejde samt klager over leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer. Byggeriets Ankenævn behandler dog ikke klager over byggeri af nye huse med en samlet entreprisesum på over 1 million kr. inkl. moms. Virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri, Køkken Anke Foreningen, VinduesIndustrien eller Gulvbranchen på tidspunktet, hvor aftalen med forbrugeren indgås, er forpligtede til at deltage i en sagsbehandling ved ankenævnet. Medlemmer af de enkelte foreninger kan findes på disses hjemmesider. Se under Relevante Links sidst i årsberetningen. 2

3 Indhold Indledning 2 Kort om Byggeriets Ankenævn 3 Indhold 4 Indledning Indkomne sager i Indkomne sager 6 Fordeling på fag og organisation 7 Fordelingen af indkomne sager på medlems- og uorganiserede virksomheder 7 Fordeling af indkomne sager på geografiske områder 8 Konkurser Afsluttede sager i Afsluttede sager 10 Realitetsbehandlede sager 10 Udbedringsomkostninger fastsat i nævnets afgørelser 11 Sagsbehandlingstid 11 Entreprisesum for de indklagede arbejder 12 Omkostninger ved indhentelse af sagkyndig erklæring Afviste sager 13 Afviste sager 13 Forældelse 14 Afvisninger, jf. 1, stk. 9 sort arbejde 14 Afvisninger, jf. 1, stk. 5 bevismæssigt uegnet 15 Afvisninger jf. 7, stk. 4, og 5 ikke privat forbruger Solceller 16 Solcelleklager 18 Nyttige links 3

4 Indledning Der er indkommet 668 klagesager i Det er en stigning på 10 % i forhold til 2012, hvor antallet var 605. Sagerne fordeler sig nogenlunde som de plejer inden for de forskellige fag, dvs. omkring 40 % klager over træarbejde, 30 % klager over murerarbejde og 10 % klager over vinduer, og der er ingen afgørende udsving med hensyn til, hvordan afgørelserne er faldet ud, set i forhold til De fem ankenævn, der dækker henholdsvis murer-, tømrer-, køkken-, gulv- og malerarbejder har afholdt hver 11 møder i løbet af 2013 og har i alt behandlet 633 sager. Det må noteres med tilfredshed, at sagsbehandlingstiden i 2013 er faldet trods den stigende sagsmængde. Louise Larsen Sekretariatschef København, februar 2014 Årsberetning 2013 for Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn Sekretariatet: Postboks København K Telefon: (på hverdage mellem kl og 12.00) Foto: omslag: Martin K. I. Christensen, Foto indhold: Aske Muff, Kirstine Mengel, Margrethe Petri Godtkjær, Ditte Brøndum, COLORBOX Redaktion: Louise Larsen Dtp/grafisk opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Dato: Februar

5 Indkomne sager i 2013 År Antal sager Årlig ændring % % % % % % % % % % % % % % % % % Figur 2: Årlig procentvis ændring af indkomne sager År Gennemsnitlig tid mdr mdr mdr mdr mdr mdr. Figur 3: Gennemsnitlig tid fra arbejderne er færdiggjort til sagen modtages i ankenævnet Antal sager Figur 1: Oversigt over indkomne sager Der indkom 668 sager til behandling ved Byggeriets Ankenævn i Det er 63 flere sager end i 2012 og udgør en stigning på 10 %. De sidste 4 år har Byggeriets Ankenævn modtaget lige omkring 600 sager om året, men antallet er forøget i Da der kan gå tid fra et arbejde er afleveret til en sag modtages i sekretariatet, vil de næste år vise, om der er tale om en tendens, eller om der mere er tale om en tilfældighed. Den gennemsnitlige tid der går fra arbejderne er færdiggjort til forbrugerne sender sagen til ankenævnet er steget gradvist over de seneste seks år (figur 3). I 2008 modtog ankenævnet sagerne gennemsnitligt omkring 15 måneder efter arbejdets færdiggørelse, mens tallet er helt oppe på 21 måneder i Antal indkomne sager Indkomne sager i 2013 pr. måned Januar Februar 42 Marts April Maj Juni Juni August September Oktober November December Figur 4: Fordeling af indkomne sager på måneder i 2013 Ankenævnet modtog 88 sager i februar 2013, som dermed blev den måned med flest indkomne sager. Februar og september blev de to måneder med markant flere indkomne sager, mens vi modtog færrest sager i marts, juni og december. 5

6 Fordeling på fag og organisation Tømrer-, murerarbejde og vinduer og yderdøre er fortsat de tre største klageområder. Ankenævnet modtog 51 klagesager over køkkenarbejde i 2013 mod kun 33 klager i 2012, hvilket svarer til en stigning på 55 %. Sekretariatet finder ikke belæg for at antage, at køkkenbranchen skulle have leveret et markant ringere arbejde eller dårligere service i det forløbne år og opfatter stigningen i køkkenklager som et udslag af, at det er tilfældigt, hvornår en forbruger vælger at indsende en klage. Dansk Byggeri KAF Vindues- Industrien Gulvbranchen Uorganiseret I alt Mur % 30 % 31 % 29 % 28 % Træ % 40 % 43 % 40 % 36 % Sten % 0 % 1 % 0 % 0 % Køkken % 5 % 7 % 9 % 9 % Tækkearbejde % 0 % 0 % 1 % 1 % Kloak % 5 % 3 % 3 % 4 % Brolægger % 2 % 0 % 1 % 1 % Jord % 0 % 1 % 0 % 0 % Maler % 3 % 4 % 3 % 4 % Vinduer og yderdøre % 12 % 8 % 11 % 10 % Gulvarbejder % 1 % 0 % 3 % 7 % Anlægsgartner % 2 % 0 % 1 % 0 % Tagmaler % I alt % 100 % 100 % 100 % 100 % Figur 5: Indkomne sager fordelt på fag og organisation Klager over træarbejder er steget til 42 % i forhold til 40 % i 2012, mens klager over murerarbejde er faldet med 5 %. Køkkenklagerne er steget med 3 % og klager over vinduer og yderdøre er faldet med 2 %, ligesom klager over kloakarbejde også er faldet med 2 %. Tallene skal ses i forhold til det samlede antal indkomne sager. Klager over malerarbejde er faldet med en enkelt procent, men da klagesager over malerarbejde og klagesager over tagmalerarbejde fra og med 2013 er blevet delt i hver sin kategori, er tallet ikke retvisende. De to kategorier har sammenlagt en stigning i sagsantallet på 1 % set i forhold til % 1 % 2 % Mur Træ 10 % 25 % Køkken 2 % Kloak 3 % Brolægger 3 % Maler 8 % Vinduer og yderdøre 42 % Gulvarbejder Anlægsgartner Tagmaler Figur 6: Indkomne sager fordelt på fag og organisation 6

7 Fordelingen af indkomne sager på medlemsog uorganiserede virksomheder 28 % Tilsluttet nævnet Uorganiseret 72 % År Tilsluttet Uorganiserede nævnet % 30 % % 32 % % 30 % % 25 % % 24 % % 25 % % 22 % % 22 % % 28 % Figur 8: Fordelingen i % fra Figur 7: Fordeling af indkomne sager på medlems- og uorganiserede virksomheder Klagesager mod virksomheder der er medlem af Tekniq, der står bag Ankenævnet for Tekniske Installationer eller af en af de brancheorganisationer, der står bag Håndværkets Ankenævn, bliver videresendt til det rette ankenævn. Det er kun de virksomheder, der ikke er tilknyttet nogen brancheorganisation, som figurerer som uorganiserede i ankenævnets statistik. I de sidste år har andelen af klagesager over uorganiserede virksomheder ligget på omkring en fjerdedel af det samlede antal indkomne sager. Tallet faldt til 22 % i både 2011 og 2012, men er steget til 28 % i Fordeling af indkomne sager på geografiske områder Nordjylland: 8 % Hovedstaden: 37 % Midtjylland: 20 % Hovedstaden Sjælland Sydjylland: 21 % Sjælland: 14 % Sydjylland Midtjylland Nordjylland Figur 9: Fordeling af indkomne sager på geografiske områder På trods af et fald på 5 % er det stadig hovedstaden, der med 37 % er topscorer hvad angår andelen af alle indgivne klagesager. Resten af Sjælland og Midtjylland er steget med 2 %, mens Nordjylland er steget med 1 %. Sydjylland er således det eneste område, der bevarer status quo med 21 % af de indkomne sager. 7

8 Konkurser Kurven for antallet af indkomne klager, hvor den indklagede virksomhed er enten gået konkurs eller er ophørt, kan se ud til at være knækket. Tallet er faldet fra 24 % i 2011 og 2012 til 23 % i 2013, hvor sagsantallet også er steget. 30 % År Ikke Eksisterende eksisterende % 8 % % 15 % % 19 % % 23 % % 24 % % 24 % % 23 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 8 % 15 % 19 % 23 % 24 % 24 % 23 % Figur 11: Årlig procentvis ændring af indkomne sager mod ophørte virksomheder 0 % Figur 10: Procentsats af indkomne sager over konkursramte virksomheder 8

9 Afsluttede sager i 2013 Der er i alt afsluttet 633 sager i 2013, det er 9 sager færre end 2012 og svarer til et fald på mindre end 1 %. Tilknyttet nævnet Tilknyttet nævnet Uorganiseret Uorganiseret I alt Forbruger medhold % 22 % % 39 % 34 % 37 % 36 % Delvist medhold % 4 % 33 5 % 4 % 6 % 6 % 6 % Forlig % 0 % 19 3 % 3 % 6 % 4 % 9 % Forbruger ikke medhold % 3 % 36 6 % 7 % 8 % 8 % 5 % Afviste sager % 34 % % 30 % 28 % 29 % 31 % Henlagte sager % 37 % % 17 % 18 % 17 % 13 % I alt % 100 % % 100 % 100 % 100 % 100 % Figur 12: Afsluttede sager 315 af de 633 afsluttede sager i 2013 er enten blevet afvist fra behandling eller henlagt. Det svarer til 50 % af alle de afsluttede sager og er en lille stigning på 3 % i forhold til året før. Det betyder at 318 sager er blevet realitetsbehandlet, svarende til 50 %. Nedenfor ses hvordan sagerne er blevet afsluttet. 30 % 20 % 6 % 36 % 5 % 3 % Forbruger medhold Delvist medhold Forlig Forbruger ikke medhold Afviste sager Henlagte sager Figur 13: Afsluttede sager i 2013 med årsag 9

10 Realitetsbehandlede sager Af de 318 realitetsbehandlede sager har forbrugerne fået helt eller delvist medhold i 82 %. Dette svarer nøjagtig til fordelingen i Forbruger delvist medhold er steget med 2 %, mens forbruger fuldt medhold er faldet 2 % i forhold til Forbruger medhold % 74 % 64 % 69 % 65 % Delvist medhold % 8 % 11 % 10 % 11 % Forlig 19 6 % 5 % 11 % 7 % 15 % Forbruger ikke medhold % 13 % 14 % 14 % 9 % % 100 % 100 % 100 % 100 % Figur 14: Afgørelser fordelt på sager der er blevet realitetsbehandlede 12 % 10 % 6 % Forbruger medhold Delvist medhold Forlig 72 % Forbruger ikke medhold Figur 15: Udfald af realitetsbehandlede sager Forbrugerne får ikke medhold i klagen i 12 % af de realitetsbehandlede sager, hvilket er et lille fald på 1 % i forhold til året før. Der blev indgået forlig i 6 % af sagerne. Figur 16: Gennemsnitlige og maksimale udbedringsomkostninger Gennemsnitlige Maksimale Delvist medhold Forbruger medhold Udbedringsomkostninger fastsat i nævnets afgørelser I de sager hvor forbrugeren får helt eller delvist medhold i klagen, fastsætter nævnet et udbedringsbeløb, som den indklagede virksomhed er forpligtet til at betale forbrugeren, hvis virksomheden enten vælger ikke at udbedre, ikke kan udbedre fx grundet konkurs eller hvis nævnet har frataget virksomheden muligheden for at udbedre de konstaterede mangler. Udbedringsomkostningernes størrelse indikerer, hvor galt det er gået i de enkelte sager. Som det fremgår af tabellen ovenfor er udbedringsomkostningerne i gennemsnit i sager, hvor forbrugeren får fuldt medhold i sin klage kr., hvilket er et fald på kr., svarende til 13 % i forhold til Det største almindelige udbedringsbeløb blev fastsat i sag hvor forbrugerne i marts 2013 fik medhold i en sag om et tagpaptag uden nødvendig udluftning, hvilket medførte massiv vækst af skimmelsvamp. Udbedringsomkostningerne blev fastsat til kr. inkl. moms. 10

11 Sagsbehandlingstid Forbruger medhold 5,3 5,4 5,9 7,5 5,5 5,8 5,1 5,6 4,8 6,1 6,1 Delvist medhold 5,6 6,1 5,4 5,8 5,7 5,6 5,4 5,8 5,4 6,2 6,2 Forlig 4,5 4,4 4,2 4,4 4,8 4,9 3,9 3,9 3,8 3,6 4,6 Forbruger ikke medhold 4,6 5,1 4,7 4,7 5 4,9 4,6 5,3 4,2 5,8 5,5 Figur 17: Sagsbehandlingstider i måneder for sager, der ikke har været genoptaget Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for samtlige afsluttede sager i 2013 var 3,7 måneder. I 2012 var tallet 4,4 måneder. Det svarer til et fald på 16 %. Gennemsnittet for alle de realitetsbehandlede sager var i ,3 måneder og var i 2013 kun 5 måneder. Sagsbehandlingstiden for sager, hvor forbrugeren har fået fuld medhold, er faldet lidt fra 5,9 i 2011 over 5,4 i 2012 til 5,3 i I de sager, hvor forbrugeren har fået delvist medhold, er sagsbehandlingstiden faldet fra 6,1 måneder til 5,6. Entreprisesum for de indklagede arbejder Faktureret Betalt Difference Procent af faktureret Forbruger medhold % Forbruger delvis medhold % Forlig % Forbruger ikke medhold % Gennemsnit % Figur 18: Gennemsnitlig entreprisesum på realitetsbehandlede sager baseret på forbrugerens oplysninger Den gennemsnitlige entreprisesum ligger, jf. figur 18, på kr. Sidste år var den gennemsnitlige entreprisesum i realitetsbehandlede sager kr., så niveauet er faldet med kr., hvilket svarer til et fald på omkring 23 %. Den gennemsnitlige entreprisesum for alle afsluttede klagesager var i 2013 mod kr. i Forbrugerne har haft lidt færre penge at få bygget for. Til gengæld har forbrugerne tilbageholdt kr. i gennemsnit, hvilket svarer til 5 % af de gennemsnitlige fakturerede beløb. Det er et fald på 3 % i forhold til året før. 11

12 Omkostninger ved indhentelse af sagkyndig erklæring Forbruger medhold Forbrugeren delvist medhold Forlig Forbrugeren ikke medhold Figur 19: Gennemsnitlige honoraromkostninger til skønserklæringer De gennemsnitlige honoraromkostninger ved indhentelse af skønserklæringer fremgår af figur 19. Honoraromkostningsniveauet er faldet med 79 kr. i de sager, hvor forbrugeren får helt medhold, men det gennemsnitlige beløb er steget med 675 kr. i de sager, hvor forbrugeren ikke får medhold. I de sager, hvor der indgås forlig, er de gennemsnitlige sagsomkostninger faldet med 36 kr., og omkostningerne er faldet med kr. i de sager, hvor forbrugeren får delvist medhold. Det skal bemærkes, at en forbruger kun kan pålægges kr. i sagsomkostninger, uanset de påløbne omkostninger. Forbrugere pålægges kun omkostninger, hvis de ikke får medhold i deres klage eller kun delvist får medhold. Virksomhederne kan pålægges samtlige sagsomkostninger plus et sagsbehandlingsgebyr på op til kr. 12

13 Afviste sager For så vidt angår de afviste og henlagte sager, som er 50 % af alle afsluttede sager, ser vi et fald på 11 % i de sager, nævnet afviser med henvisning til vedtægternes 1, stk. 5, om at sagen er bevismæssigt uegnet til ankenævnsbehandling. Afvisninger jf. vedtægternes 1, stk. 2 ang. entreprisesummen for nybyggede huse er faldet med en enkelt procent til 8 %. Kategorien nævn ikke kompetent er de sager, der er afvist af sekretariatet i henhold til vedtægternes 1, stk. 1, dvs. fx klagesager over kvaliteten af et solcelleanlæg, der er købt i et byggemarked, klager over glarmesterarbejde eller afvisninger jf. vedtægternes 1, stk. 3; klager over VVS-arbejder, der er udført af et uorganiseret VVS-firma. Denne afvisningskategori er steget til 7 % i Årsag Antal sager 2013 i % 2012 i % Entreprisesum > 1 mio.kr % 9 % Klager ikke forbruger 16 9 % 5 % Bevismæssig uegnet % 62 % Nævn ikke kompetent 13 7 % 6 % Uorganiseret ønsker ikke at deltage % 13 % Sort arbejde 4 2 % 1 % Kravet er forældet 15 8 % 4 % % 100 % Figur 20: Tabel over afviste sager med årsag 8 % 2 % 8 % Entreprisesum > 1 mio.kr. 9 % 15 % Klager ikke forbruger Bevismæssig uegnet Nævn ikke kompetent 7 % Uorganiseret ønsker ikke at deltage Sort arbejde 51 % Forældelse Figur 21: Afviste sager med årsag Forældelse Tallet for sager, der er afvist på forældelse, er steget fra 4 % i 2012 til 8 % af de afviste sager i Forældelsesloven blev ændret den 6. juni 2007 med virkning pr. 1. januar Efter nogle overgangsregler gælder lov nr. 522 af 6. juni 2007 for alle, også selvom det drejer sig om et krav fra før 1. januar Det betyder, at den tidligere gældende reklamationsret på 5 år og den absolutte frist på 20 år ikke længere har betydning. Som reglerne er nu, forældes en virksomheds ansvar for mangler i forbindelse med et byggearbejde efter 3 år. Fristen på 3 år regnes fra det tidspunkt, hvor forbrugeren fik eller burde have fået kendskab til manglen. Ud over fristen på 3 år gælder der en absolut frist på 10 år. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor forbrugeren kunne kræve en levering uden mangler, det vil normalt sige afleveringstidspunktet. 13

14 Afvisninger, jf. 1, stk. 9 sort arbejde Ifølge vedtægterne afvises sager over arbejde, der er udført som sort arbejde, dette gælder både hvis parterne er enige om, at der er tale om sort arbejde, eller at det er åbenlyst og let påviseligt, at der er tale om sort arbejde. I sag oplyste ingen af parterne, at der var tale om sort arbejde. Sagen vedrørte en nyopført skorsten, der ikke var hæftet korrekt fast på huset. Der blev afholdt syn og skøn i sagen, men sagen blev afvist på møde i november 2013 med begrundelsen: Under hensyn til forskellen mellem arbejdernes omfang og den fakturerede pris finder ankenævnet, at det er åbenlyst, at der foreligger sort arbejde. Ankenævnet har i den forbindelse lagt afgørende vægt på, at alene de anvendte materialer har en værdi, der overstiger den samlede fakturerede pris. På samme måde blev sag afvist af formanden i marts Sagen omhandlede sokkelpuds, der faldt af i flere omgange. Formanden opsummerede sagen: Det fremgår af sagen, at forbrugeren har betalt ca kr. til den indklagede virksomhed for udførelse af det omhandlede arbejde, og at der kun foreligger en faktura fra den indklagede virksomhed til forbrugeren på ca kr. Beløbet udover kr. har forbrugeren overført til virksomheden, uden at der i den forbindelse er udstedt fakturaer til forbrugeren. Efter de foreliggende oplysninger må det lægges til grund, at der er tale om sort arbejde, og på denne baggrund afvises sagen fra ankenævnsbehandling, jf. vedtægternes 1, stk. 9. Afvisninger, jf. 1, stk. 5 bevismæssigt uegnet Som anført i figur 20 blev 51 % af de afviste sager afvist, fordi der var for stor usikkerhed om de aftalemæssige forhold, da ankenævnet kun behandler klager på skriftligt grundlag. Der kan således ikke afgives parts- og vidneforklaringer under strafansvar ved ankenævnet. Et eksempel er sag , hvor der klages over en laminatbordplade, der har løsnet sig, så den ene kant har hævet sig i samlingen på et stykke på ca. 20 cm. Der blev afholdt syn og skøn i sagen, men nævnet afviste sagen i november 2013 med følgende begrundelse: Efter de foreliggende oplysninger kan de påberåbte problemer med laminatbordpladen, der er leveret og monteret i 2010, skyldes, at pladen i forbindelse med forbrugerens anvendelse af køkkenet har været udsat for vand- eller fugtpåvirkning. Ankenævnet finder på denne baggrund, at en afgørelse i sagen vil kræve en nærmere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer. En sådan bevisførelse kan ikke finde sted for ankenævnet, der kun behandler sager på skriftligt grundlag. Som følge heraf afviser ankenævnet sagen som bevismæssigt uegnet til ankenævnsbehandling, jf. vedtægternes 1, stk. 5. Et andet eksempel er sag , der omhandleret plankegulv, der var leveret som hhv. planskåret og spejlskåret. Nævnet afviste sagen i juni 2013 idet: Det fremgår af skønserklæringen, at den indklagede virksomhed var gjort opmærksom på, at der skulle lægges gulv i to rum ved siden af hinanden. Det fremgår videre, at forbrugeren har været aktiv i forbindelse med, at gulvet blev lagt, idet han har været med til at sor- 14

15 tere brædderne, inden de blev lagt. Han har efter det oplyste endvidere reklameret og påtalt manglerne allerede i forbindelse med lægningen. Det er oplyst, at trægulvet i stuen er planskåret, og at gulvet i køkkenet er spejlskåret. Under disse omstændigheder og under hensyn til skønsmandens konklusion finder ankenævnet efter en samlet vurdering, at der er en sådan usikkerhed om bedømmelsen af oplysningerne i sagen, at den ikke er egnet til afgørelse på skriftligt grundlag, men må finde sin afgørelse ved domstolene, hvor der er mulighed for parts- og vidneafhøringer. Afvisninger jf. 7, stk. 4, og 5 ikke privat forbruger En forbruger defineres i vedtægternes 7, stk. 4 og 5 som ejere af en- og tofamilieboliger, sommerhuse og lignende, ligesom ejere af den private bolig i blandede bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrug anses for private forbrugere. Lejere af boliger og sommerhuse samt indehavere af andels- og ejerlejligheder er også at betragte som forbrugere i det omfang arbejdet udføres på lejerens/ andelshaverens initiativ og regning. Arbejdet skal altid være bestilt til ikkeerhvervsmæssig udnyttelse. I sag vedrørte det udførte arbejde dels udskiftning af 18 døre og dels udskiftning af nogle kældervinduer. Arbejdet var koordineret og betalt gennem ejerforeningen, efter at ejerne var blevet pålagt at udskifte dørene samtidig og til ens døre. Ejerforeningen havde været garant for betalingen af dørene, og nogle af ejerne havde fået en afdragsordning med betalingen. Tilbuddet blev sendt til ejerforeningen, og aftalen blev indgået med foreningen. Fakturaerne var ligeledes sendt til ejerforeningen. Nævnet afviste derfor sagens behandling i januar 2013 med henvisning til vedtægternes 7, stk. 4 og stk. 5. Ankenævnet fandt, at der ikke forelå sådanne særlige forhold, at der efter vedtægternes 7, stk. 5, 2. punktum kunne gives dispensation. 15

16 Solcelleklager Sekretariatet har fået en del henvendelser fra pressen med forespørgsel om statistik over klager i forbindelse med solcelleanlæg og monteringen af disse. Ifølge Energinet.dk blev der opsat solcelleanlæg i 2012 og Omkring 95 % af disse blev opsat for private forbrugere. Det betyder at ca solcelleanlæg er blevet opsat for private forbrugere i Danmark på 2 år. Antal i jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 Figur 22: Antal af monterede solcelleanlæg. KILDE: Ankenævnet har sammenlagt modtaget 18 sager vedrørende solcelleanlæg. En sag blev modtaget i november 2012 og de 17 andre i Fem af sagerne er stadig verserende og indgår derfor ikke i den følgende statistik. Af de 13 indkomne sager var 7 af sagerne mod virksomheder, der var/er medlem af Dansk Byggeri. 7 af de afsluttede 13 sager er enten afvist eller henlagt. To af disse sager er afvist som følge af vedtægternes 1, stk. 1, idet klagesagerne vedrører forbrugerens indkøb af et solcelleanlæg i et byggemarked uden at medkøbe montering heraf. En af sagerne er afvist, fordi sagen omhandlede følgeskader efter opsætning af et anlæg, men da den indklagede virksomhed ikke stod for hele monteringen af anlægget, og der var tvivl om årsagen til følgeskaderne, blev sagen afvist, jf. vedtægternes 1, stk. 5. Af de henlagte sager blev to afsluttet, fordi den indklagede virksomhed fik udbedret inden sagens videre forløb, og de to sidste blev lukket af sekretariatet, fordi forbrugerne ikke var i stand til at dokumentere sagen. 16

17 8 % 15 % 39 % 15 % 8 % 15 % Afvist 1, stk. 1 ikke kompetent Afvist 1, stk. 5 uegnet Forbruger lukker Forbruger medhold Forbruger ikke medhold Sek. lukker Figur 23: Afsluttede solcellesager med årsag 6 af solcelleklagerne blev realitetsbehandlet med afholdelse af syn og skøn. Forbrugerne fik fuldt medhold i 5 af sagerne, mens forbrugeren ikke fik medhold i én sag. I de 5 realitetsbehandlede sager, hvor forbrugeren fik medhold, er det gennemsnitlige udbedringsbeløb kr. 17

18 Nyttige links Dansk Byggeri Gulvbranchen Køkken Anke Foreningen VinduesIndustrien Forbrugerrådet Parcelhusejernes Landsforening Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse Byggeskadefonden BYG-ERFA Statens Byggeforskningsinstitut Teknologisk Institut Murerfagets Oplysningsråd Træbranchens Oplysningsråd Erhvervs- og Byggestyrelsen 18

19 19

20

Årsberetning 2008 2014. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2014. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2014 for Byggeriets Ankenævn 2 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet. Bag ankenævnet står

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces

Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri-guiden til den gode byggeproces Dansk Byggeri har udgivet denne guide for at sikre en god kommunikation mellem dig og de byggevirksomheder og håndværkere, du vælger at arbejde sammen med.

Læs mere

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004

Ren besked. Håndværkere. få styr på aftalen. Nr. 4 september 2004 Ren besked Nr. 4 september 2004 Håndværkere få styr på aftalen Forord Få styr på aftalen! Det er undertitlen til denne håndbog om håndværksarbejde. Og det er ikke uden grund. Her hos Forbrugerstyrelsen

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Det samme gælder temamødet, og Træsektionens bestyrelse håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at komme og være med i 2014.

Det samme gælder temamødet, og Træsektionens bestyrelse håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at komme og være med i 2014. Nyhedsbrev Maj 2013 sektionen SÆT KRYDS I KALENDEREN vi vil gerne ha dig med Træsektionen under Dansk Byggeri holdt generalforsamling fredag den 15. marts 2013 i Korsør. Efter generalforsamlingen var der

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt 2013 Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Indhold 1. Resume...3 2. Indledning...5 2.1. Den

Læs mere

Istandsættelseskrav uden istandsættelse?

Istandsættelseskrav uden istandsættelse? huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 5 juni 2008 5 Juridisk artikel Istandsættelseskrav uden istandsættelse? FORFATTER JURIDISK KONSULENT MOGENS DÜRR I den seneste tid er der blevet

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2010 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2010 København maj 2011 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 4. Ankenævnets hjemmeside...

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

nyt fra sekretariatet

nyt fra sekretariatet fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige nyt fra sekretariatet Ny leder af Sekretariatet på Teknologisk Institut Som meddelt i Huseftersyn-Nyt 1/2 fratrådte Bjarne

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet

ÅRSBERETNING. for. Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2003 København april 2004 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Skimmelsvamp hvis skyld?

Skimmelsvamp hvis skyld? huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 2 marts 2008 2 Orientering Skimmelsvamp hvis skyld? FORFATTER JURIDISK KONSULENT TIMMY LUND I dette nummer af Huset Jura er der refereret fire

Læs mere

INDHOLD FAGLIGT LEDER

INDHOLD FAGLIGT LEDER 5. årgang nr 3 april/maj 2007 18 6 20 20 LEDER 5 Cirkulært og breve bliver elektroniske Michael H. Nielsen TEMA: MEDLEMMER OG FORBRUGERE Fire forbrugerordninger, en forbrugerkampagne, Byggeriets Ankenævn

Læs mere

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 HØRINGSUDKAST Ankestyrelsens praksisundersøgelser Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om hjælp til boligindretning

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2011

Pengeinstitutankenævnet. ÅRSBERETNING for 2011 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2011 København marts 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 7 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere