Årsberetning for Byggeriets Ankenævn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2008 2013. for Byggeriets Ankenævn"

Transkript

1 Årsberetning for Byggeriets Ankenævn

2 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet, Parcelhusejernes Landsforening og Dansk Byggeri. Byggeriets Ankenævn behandler klager fra forbrugere over maler-, murer-, tømrer-, snedker-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, gulv-, anlægsgartner- og jordarbejde samt klager over leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer. Byggeriets Ankenævn behandler dog ikke klager over byggeri af nye huse med en samlet entreprisesum på over 1 million kr. inkl. moms. Virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri, Køkken Anke Foreningen, VinduesIndustrien eller Gulvbranchen på tidspunktet, hvor aftalen med forbrugeren indgås, er forpligtede til at deltage i en sagsbehandling ved ankenævnet. Medlemmer af de enkelte foreninger kan findes på disses hjemmesider. Se under Relevante Links sidst i årsberetningen. 2

3 Indhold Indledning 2 Kort om Byggeriets Ankenævn 3 Indhold 4 Indledning Indkomne sager i Indkomne sager 6 Fordeling på fag og organisation 7 Fordelingen af indkomne sager på medlems- og uorganiserede virksomheder 7 Fordeling af indkomne sager på geografiske områder 8 Konkurser Afsluttede sager i Afsluttede sager 10 Realitetsbehandlede sager 10 Udbedringsomkostninger fastsat i nævnets afgørelser 11 Sagsbehandlingstid 11 Entreprisesum for de indklagede arbejder 12 Omkostninger ved indhentelse af sagkyndig erklæring Afviste sager 13 Afviste sager 13 Forældelse 14 Afvisninger, jf. 1, stk. 9 sort arbejde 14 Afvisninger, jf. 1, stk. 5 bevismæssigt uegnet 15 Afvisninger jf. 7, stk. 4, og 5 ikke privat forbruger Solceller 16 Solcelleklager 18 Nyttige links 3

4 Indledning Der er indkommet 668 klagesager i Det er en stigning på 10 % i forhold til 2012, hvor antallet var 605. Sagerne fordeler sig nogenlunde som de plejer inden for de forskellige fag, dvs. omkring 40 % klager over træarbejde, 30 % klager over murerarbejde og 10 % klager over vinduer, og der er ingen afgørende udsving med hensyn til, hvordan afgørelserne er faldet ud, set i forhold til De fem ankenævn, der dækker henholdsvis murer-, tømrer-, køkken-, gulv- og malerarbejder har afholdt hver 11 møder i løbet af 2013 og har i alt behandlet 633 sager. Det må noteres med tilfredshed, at sagsbehandlingstiden i 2013 er faldet trods den stigende sagsmængde. Louise Larsen Sekretariatschef København, februar 2014 Årsberetning 2013 for Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn Sekretariatet: Postboks København K Telefon: (på hverdage mellem kl og 12.00) Foto: omslag: Martin K. I. Christensen, Foto indhold: Aske Muff, Kirstine Mengel, Margrethe Petri Godtkjær, Ditte Brøndum, COLORBOX Redaktion: Louise Larsen Dtp/grafisk opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Dato: Februar

5 Indkomne sager i 2013 År Antal sager Årlig ændring % % % % % % % % % % % % % % % % % Figur 2: Årlig procentvis ændring af indkomne sager År Gennemsnitlig tid mdr mdr mdr mdr mdr mdr. Figur 3: Gennemsnitlig tid fra arbejderne er færdiggjort til sagen modtages i ankenævnet Antal sager Figur 1: Oversigt over indkomne sager Der indkom 668 sager til behandling ved Byggeriets Ankenævn i Det er 63 flere sager end i 2012 og udgør en stigning på 10 %. De sidste 4 år har Byggeriets Ankenævn modtaget lige omkring 600 sager om året, men antallet er forøget i Da der kan gå tid fra et arbejde er afleveret til en sag modtages i sekretariatet, vil de næste år vise, om der er tale om en tendens, eller om der mere er tale om en tilfældighed. Den gennemsnitlige tid der går fra arbejderne er færdiggjort til forbrugerne sender sagen til ankenævnet er steget gradvist over de seneste seks år (figur 3). I 2008 modtog ankenævnet sagerne gennemsnitligt omkring 15 måneder efter arbejdets færdiggørelse, mens tallet er helt oppe på 21 måneder i Antal indkomne sager Indkomne sager i 2013 pr. måned Januar Februar 42 Marts April Maj Juni Juni August September Oktober November December Figur 4: Fordeling af indkomne sager på måneder i 2013 Ankenævnet modtog 88 sager i februar 2013, som dermed blev den måned med flest indkomne sager. Februar og september blev de to måneder med markant flere indkomne sager, mens vi modtog færrest sager i marts, juni og december. 5

6 Fordeling på fag og organisation Tømrer-, murerarbejde og vinduer og yderdøre er fortsat de tre største klageområder. Ankenævnet modtog 51 klagesager over køkkenarbejde i 2013 mod kun 33 klager i 2012, hvilket svarer til en stigning på 55 %. Sekretariatet finder ikke belæg for at antage, at køkkenbranchen skulle have leveret et markant ringere arbejde eller dårligere service i det forløbne år og opfatter stigningen i køkkenklager som et udslag af, at det er tilfældigt, hvornår en forbruger vælger at indsende en klage. Dansk Byggeri KAF Vindues- Industrien Gulvbranchen Uorganiseret I alt Mur % 30 % 31 % 29 % 28 % Træ % 40 % 43 % 40 % 36 % Sten % 0 % 1 % 0 % 0 % Køkken % 5 % 7 % 9 % 9 % Tækkearbejde % 0 % 0 % 1 % 1 % Kloak % 5 % 3 % 3 % 4 % Brolægger % 2 % 0 % 1 % 1 % Jord % 0 % 1 % 0 % 0 % Maler % 3 % 4 % 3 % 4 % Vinduer og yderdøre % 12 % 8 % 11 % 10 % Gulvarbejder % 1 % 0 % 3 % 7 % Anlægsgartner % 2 % 0 % 1 % 0 % Tagmaler % I alt % 100 % 100 % 100 % 100 % Figur 5: Indkomne sager fordelt på fag og organisation Klager over træarbejder er steget til 42 % i forhold til 40 % i 2012, mens klager over murerarbejde er faldet med 5 %. Køkkenklagerne er steget med 3 % og klager over vinduer og yderdøre er faldet med 2 %, ligesom klager over kloakarbejde også er faldet med 2 %. Tallene skal ses i forhold til det samlede antal indkomne sager. Klager over malerarbejde er faldet med en enkelt procent, men da klagesager over malerarbejde og klagesager over tagmalerarbejde fra og med 2013 er blevet delt i hver sin kategori, er tallet ikke retvisende. De to kategorier har sammenlagt en stigning i sagsantallet på 1 % set i forhold til % 1 % 2 % Mur Træ 10 % 25 % Køkken 2 % Kloak 3 % Brolægger 3 % Maler 8 % Vinduer og yderdøre 42 % Gulvarbejder Anlægsgartner Tagmaler Figur 6: Indkomne sager fordelt på fag og organisation 6

7 Fordelingen af indkomne sager på medlemsog uorganiserede virksomheder 28 % Tilsluttet nævnet Uorganiseret 72 % År Tilsluttet Uorganiserede nævnet % 30 % % 32 % % 30 % % 25 % % 24 % % 25 % % 22 % % 22 % % 28 % Figur 8: Fordelingen i % fra Figur 7: Fordeling af indkomne sager på medlems- og uorganiserede virksomheder Klagesager mod virksomheder der er medlem af Tekniq, der står bag Ankenævnet for Tekniske Installationer eller af en af de brancheorganisationer, der står bag Håndværkets Ankenævn, bliver videresendt til det rette ankenævn. Det er kun de virksomheder, der ikke er tilknyttet nogen brancheorganisation, som figurerer som uorganiserede i ankenævnets statistik. I de sidste år har andelen af klagesager over uorganiserede virksomheder ligget på omkring en fjerdedel af det samlede antal indkomne sager. Tallet faldt til 22 % i både 2011 og 2012, men er steget til 28 % i Fordeling af indkomne sager på geografiske områder Nordjylland: 8 % Hovedstaden: 37 % Midtjylland: 20 % Hovedstaden Sjælland Sydjylland: 21 % Sjælland: 14 % Sydjylland Midtjylland Nordjylland Figur 9: Fordeling af indkomne sager på geografiske områder På trods af et fald på 5 % er det stadig hovedstaden, der med 37 % er topscorer hvad angår andelen af alle indgivne klagesager. Resten af Sjælland og Midtjylland er steget med 2 %, mens Nordjylland er steget med 1 %. Sydjylland er således det eneste område, der bevarer status quo med 21 % af de indkomne sager. 7

8 Konkurser Kurven for antallet af indkomne klager, hvor den indklagede virksomhed er enten gået konkurs eller er ophørt, kan se ud til at være knækket. Tallet er faldet fra 24 % i 2011 og 2012 til 23 % i 2013, hvor sagsantallet også er steget. 30 % År Ikke Eksisterende eksisterende % 8 % % 15 % % 19 % % 23 % % 24 % % 24 % % 23 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 8 % 15 % 19 % 23 % 24 % 24 % 23 % Figur 11: Årlig procentvis ændring af indkomne sager mod ophørte virksomheder 0 % Figur 10: Procentsats af indkomne sager over konkursramte virksomheder 8

9 Afsluttede sager i 2013 Der er i alt afsluttet 633 sager i 2013, det er 9 sager færre end 2012 og svarer til et fald på mindre end 1 %. Tilknyttet nævnet Tilknyttet nævnet Uorganiseret Uorganiseret I alt Forbruger medhold % 22 % % 39 % 34 % 37 % 36 % Delvist medhold % 4 % 33 5 % 4 % 6 % 6 % 6 % Forlig % 0 % 19 3 % 3 % 6 % 4 % 9 % Forbruger ikke medhold % 3 % 36 6 % 7 % 8 % 8 % 5 % Afviste sager % 34 % % 30 % 28 % 29 % 31 % Henlagte sager % 37 % % 17 % 18 % 17 % 13 % I alt % 100 % % 100 % 100 % 100 % 100 % Figur 12: Afsluttede sager 315 af de 633 afsluttede sager i 2013 er enten blevet afvist fra behandling eller henlagt. Det svarer til 50 % af alle de afsluttede sager og er en lille stigning på 3 % i forhold til året før. Det betyder at 318 sager er blevet realitetsbehandlet, svarende til 50 %. Nedenfor ses hvordan sagerne er blevet afsluttet. 30 % 20 % 6 % 36 % 5 % 3 % Forbruger medhold Delvist medhold Forlig Forbruger ikke medhold Afviste sager Henlagte sager Figur 13: Afsluttede sager i 2013 med årsag 9

10 Realitetsbehandlede sager Af de 318 realitetsbehandlede sager har forbrugerne fået helt eller delvist medhold i 82 %. Dette svarer nøjagtig til fordelingen i Forbruger delvist medhold er steget med 2 %, mens forbruger fuldt medhold er faldet 2 % i forhold til Forbruger medhold % 74 % 64 % 69 % 65 % Delvist medhold % 8 % 11 % 10 % 11 % Forlig 19 6 % 5 % 11 % 7 % 15 % Forbruger ikke medhold % 13 % 14 % 14 % 9 % % 100 % 100 % 100 % 100 % Figur 14: Afgørelser fordelt på sager der er blevet realitetsbehandlede 12 % 10 % 6 % Forbruger medhold Delvist medhold Forlig 72 % Forbruger ikke medhold Figur 15: Udfald af realitetsbehandlede sager Forbrugerne får ikke medhold i klagen i 12 % af de realitetsbehandlede sager, hvilket er et lille fald på 1 % i forhold til året før. Der blev indgået forlig i 6 % af sagerne. Figur 16: Gennemsnitlige og maksimale udbedringsomkostninger Gennemsnitlige Maksimale Delvist medhold Forbruger medhold Udbedringsomkostninger fastsat i nævnets afgørelser I de sager hvor forbrugeren får helt eller delvist medhold i klagen, fastsætter nævnet et udbedringsbeløb, som den indklagede virksomhed er forpligtet til at betale forbrugeren, hvis virksomheden enten vælger ikke at udbedre, ikke kan udbedre fx grundet konkurs eller hvis nævnet har frataget virksomheden muligheden for at udbedre de konstaterede mangler. Udbedringsomkostningernes størrelse indikerer, hvor galt det er gået i de enkelte sager. Som det fremgår af tabellen ovenfor er udbedringsomkostningerne i gennemsnit i sager, hvor forbrugeren får fuldt medhold i sin klage kr., hvilket er et fald på kr., svarende til 13 % i forhold til Det største almindelige udbedringsbeløb blev fastsat i sag hvor forbrugerne i marts 2013 fik medhold i en sag om et tagpaptag uden nødvendig udluftning, hvilket medførte massiv vækst af skimmelsvamp. Udbedringsomkostningerne blev fastsat til kr. inkl. moms. 10

11 Sagsbehandlingstid Forbruger medhold 5,3 5,4 5,9 7,5 5,5 5,8 5,1 5,6 4,8 6,1 6,1 Delvist medhold 5,6 6,1 5,4 5,8 5,7 5,6 5,4 5,8 5,4 6,2 6,2 Forlig 4,5 4,4 4,2 4,4 4,8 4,9 3,9 3,9 3,8 3,6 4,6 Forbruger ikke medhold 4,6 5,1 4,7 4,7 5 4,9 4,6 5,3 4,2 5,8 5,5 Figur 17: Sagsbehandlingstider i måneder for sager, der ikke har været genoptaget Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for samtlige afsluttede sager i 2013 var 3,7 måneder. I 2012 var tallet 4,4 måneder. Det svarer til et fald på 16 %. Gennemsnittet for alle de realitetsbehandlede sager var i ,3 måneder og var i 2013 kun 5 måneder. Sagsbehandlingstiden for sager, hvor forbrugeren har fået fuld medhold, er faldet lidt fra 5,9 i 2011 over 5,4 i 2012 til 5,3 i I de sager, hvor forbrugeren har fået delvist medhold, er sagsbehandlingstiden faldet fra 6,1 måneder til 5,6. Entreprisesum for de indklagede arbejder Faktureret Betalt Difference Procent af faktureret Forbruger medhold % Forbruger delvis medhold % Forlig % Forbruger ikke medhold % Gennemsnit % Figur 18: Gennemsnitlig entreprisesum på realitetsbehandlede sager baseret på forbrugerens oplysninger Den gennemsnitlige entreprisesum ligger, jf. figur 18, på kr. Sidste år var den gennemsnitlige entreprisesum i realitetsbehandlede sager kr., så niveauet er faldet med kr., hvilket svarer til et fald på omkring 23 %. Den gennemsnitlige entreprisesum for alle afsluttede klagesager var i 2013 mod kr. i Forbrugerne har haft lidt færre penge at få bygget for. Til gengæld har forbrugerne tilbageholdt kr. i gennemsnit, hvilket svarer til 5 % af de gennemsnitlige fakturerede beløb. Det er et fald på 3 % i forhold til året før. 11

12 Omkostninger ved indhentelse af sagkyndig erklæring Forbruger medhold Forbrugeren delvist medhold Forlig Forbrugeren ikke medhold Figur 19: Gennemsnitlige honoraromkostninger til skønserklæringer De gennemsnitlige honoraromkostninger ved indhentelse af skønserklæringer fremgår af figur 19. Honoraromkostningsniveauet er faldet med 79 kr. i de sager, hvor forbrugeren får helt medhold, men det gennemsnitlige beløb er steget med 675 kr. i de sager, hvor forbrugeren ikke får medhold. I de sager, hvor der indgås forlig, er de gennemsnitlige sagsomkostninger faldet med 36 kr., og omkostningerne er faldet med kr. i de sager, hvor forbrugeren får delvist medhold. Det skal bemærkes, at en forbruger kun kan pålægges kr. i sagsomkostninger, uanset de påløbne omkostninger. Forbrugere pålægges kun omkostninger, hvis de ikke får medhold i deres klage eller kun delvist får medhold. Virksomhederne kan pålægges samtlige sagsomkostninger plus et sagsbehandlingsgebyr på op til kr. 12

13 Afviste sager For så vidt angår de afviste og henlagte sager, som er 50 % af alle afsluttede sager, ser vi et fald på 11 % i de sager, nævnet afviser med henvisning til vedtægternes 1, stk. 5, om at sagen er bevismæssigt uegnet til ankenævnsbehandling. Afvisninger jf. vedtægternes 1, stk. 2 ang. entreprisesummen for nybyggede huse er faldet med en enkelt procent til 8 %. Kategorien nævn ikke kompetent er de sager, der er afvist af sekretariatet i henhold til vedtægternes 1, stk. 1, dvs. fx klagesager over kvaliteten af et solcelleanlæg, der er købt i et byggemarked, klager over glarmesterarbejde eller afvisninger jf. vedtægternes 1, stk. 3; klager over VVS-arbejder, der er udført af et uorganiseret VVS-firma. Denne afvisningskategori er steget til 7 % i Årsag Antal sager 2013 i % 2012 i % Entreprisesum > 1 mio.kr % 9 % Klager ikke forbruger 16 9 % 5 % Bevismæssig uegnet % 62 % Nævn ikke kompetent 13 7 % 6 % Uorganiseret ønsker ikke at deltage % 13 % Sort arbejde 4 2 % 1 % Kravet er forældet 15 8 % 4 % % 100 % Figur 20: Tabel over afviste sager med årsag 8 % 2 % 8 % Entreprisesum > 1 mio.kr. 9 % 15 % Klager ikke forbruger Bevismæssig uegnet Nævn ikke kompetent 7 % Uorganiseret ønsker ikke at deltage Sort arbejde 51 % Forældelse Figur 21: Afviste sager med årsag Forældelse Tallet for sager, der er afvist på forældelse, er steget fra 4 % i 2012 til 8 % af de afviste sager i Forældelsesloven blev ændret den 6. juni 2007 med virkning pr. 1. januar Efter nogle overgangsregler gælder lov nr. 522 af 6. juni 2007 for alle, også selvom det drejer sig om et krav fra før 1. januar Det betyder, at den tidligere gældende reklamationsret på 5 år og den absolutte frist på 20 år ikke længere har betydning. Som reglerne er nu, forældes en virksomheds ansvar for mangler i forbindelse med et byggearbejde efter 3 år. Fristen på 3 år regnes fra det tidspunkt, hvor forbrugeren fik eller burde have fået kendskab til manglen. Ud over fristen på 3 år gælder der en absolut frist på 10 år. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor forbrugeren kunne kræve en levering uden mangler, det vil normalt sige afleveringstidspunktet. 13

14 Afvisninger, jf. 1, stk. 9 sort arbejde Ifølge vedtægterne afvises sager over arbejde, der er udført som sort arbejde, dette gælder både hvis parterne er enige om, at der er tale om sort arbejde, eller at det er åbenlyst og let påviseligt, at der er tale om sort arbejde. I sag oplyste ingen af parterne, at der var tale om sort arbejde. Sagen vedrørte en nyopført skorsten, der ikke var hæftet korrekt fast på huset. Der blev afholdt syn og skøn i sagen, men sagen blev afvist på møde i november 2013 med begrundelsen: Under hensyn til forskellen mellem arbejdernes omfang og den fakturerede pris finder ankenævnet, at det er åbenlyst, at der foreligger sort arbejde. Ankenævnet har i den forbindelse lagt afgørende vægt på, at alene de anvendte materialer har en værdi, der overstiger den samlede fakturerede pris. På samme måde blev sag afvist af formanden i marts Sagen omhandlede sokkelpuds, der faldt af i flere omgange. Formanden opsummerede sagen: Det fremgår af sagen, at forbrugeren har betalt ca kr. til den indklagede virksomhed for udførelse af det omhandlede arbejde, og at der kun foreligger en faktura fra den indklagede virksomhed til forbrugeren på ca kr. Beløbet udover kr. har forbrugeren overført til virksomheden, uden at der i den forbindelse er udstedt fakturaer til forbrugeren. Efter de foreliggende oplysninger må det lægges til grund, at der er tale om sort arbejde, og på denne baggrund afvises sagen fra ankenævnsbehandling, jf. vedtægternes 1, stk. 9. Afvisninger, jf. 1, stk. 5 bevismæssigt uegnet Som anført i figur 20 blev 51 % af de afviste sager afvist, fordi der var for stor usikkerhed om de aftalemæssige forhold, da ankenævnet kun behandler klager på skriftligt grundlag. Der kan således ikke afgives parts- og vidneforklaringer under strafansvar ved ankenævnet. Et eksempel er sag , hvor der klages over en laminatbordplade, der har løsnet sig, så den ene kant har hævet sig i samlingen på et stykke på ca. 20 cm. Der blev afholdt syn og skøn i sagen, men nævnet afviste sagen i november 2013 med følgende begrundelse: Efter de foreliggende oplysninger kan de påberåbte problemer med laminatbordpladen, der er leveret og monteret i 2010, skyldes, at pladen i forbindelse med forbrugerens anvendelse af køkkenet har været udsat for vand- eller fugtpåvirkning. Ankenævnet finder på denne baggrund, at en afgørelse i sagen vil kræve en nærmere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer. En sådan bevisførelse kan ikke finde sted for ankenævnet, der kun behandler sager på skriftligt grundlag. Som følge heraf afviser ankenævnet sagen som bevismæssigt uegnet til ankenævnsbehandling, jf. vedtægternes 1, stk. 5. Et andet eksempel er sag , der omhandleret plankegulv, der var leveret som hhv. planskåret og spejlskåret. Nævnet afviste sagen i juni 2013 idet: Det fremgår af skønserklæringen, at den indklagede virksomhed var gjort opmærksom på, at der skulle lægges gulv i to rum ved siden af hinanden. Det fremgår videre, at forbrugeren har været aktiv i forbindelse med, at gulvet blev lagt, idet han har været med til at sor- 14

15 tere brædderne, inden de blev lagt. Han har efter det oplyste endvidere reklameret og påtalt manglerne allerede i forbindelse med lægningen. Det er oplyst, at trægulvet i stuen er planskåret, og at gulvet i køkkenet er spejlskåret. Under disse omstændigheder og under hensyn til skønsmandens konklusion finder ankenævnet efter en samlet vurdering, at der er en sådan usikkerhed om bedømmelsen af oplysningerne i sagen, at den ikke er egnet til afgørelse på skriftligt grundlag, men må finde sin afgørelse ved domstolene, hvor der er mulighed for parts- og vidneafhøringer. Afvisninger jf. 7, stk. 4, og 5 ikke privat forbruger En forbruger defineres i vedtægternes 7, stk. 4 og 5 som ejere af en- og tofamilieboliger, sommerhuse og lignende, ligesom ejere af den private bolig i blandede bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrug anses for private forbrugere. Lejere af boliger og sommerhuse samt indehavere af andels- og ejerlejligheder er også at betragte som forbrugere i det omfang arbejdet udføres på lejerens/ andelshaverens initiativ og regning. Arbejdet skal altid være bestilt til ikkeerhvervsmæssig udnyttelse. I sag vedrørte det udførte arbejde dels udskiftning af 18 døre og dels udskiftning af nogle kældervinduer. Arbejdet var koordineret og betalt gennem ejerforeningen, efter at ejerne var blevet pålagt at udskifte dørene samtidig og til ens døre. Ejerforeningen havde været garant for betalingen af dørene, og nogle af ejerne havde fået en afdragsordning med betalingen. Tilbuddet blev sendt til ejerforeningen, og aftalen blev indgået med foreningen. Fakturaerne var ligeledes sendt til ejerforeningen. Nævnet afviste derfor sagens behandling i januar 2013 med henvisning til vedtægternes 7, stk. 4 og stk. 5. Ankenævnet fandt, at der ikke forelå sådanne særlige forhold, at der efter vedtægternes 7, stk. 5, 2. punktum kunne gives dispensation. 15

16 Solcelleklager Sekretariatet har fået en del henvendelser fra pressen med forespørgsel om statistik over klager i forbindelse med solcelleanlæg og monteringen af disse. Ifølge Energinet.dk blev der opsat solcelleanlæg i 2012 og Omkring 95 % af disse blev opsat for private forbrugere. Det betyder at ca solcelleanlæg er blevet opsat for private forbrugere i Danmark på 2 år. Antal i jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 Figur 22: Antal af monterede solcelleanlæg. KILDE: Ankenævnet har sammenlagt modtaget 18 sager vedrørende solcelleanlæg. En sag blev modtaget i november 2012 og de 17 andre i Fem af sagerne er stadig verserende og indgår derfor ikke i den følgende statistik. Af de 13 indkomne sager var 7 af sagerne mod virksomheder, der var/er medlem af Dansk Byggeri. 7 af de afsluttede 13 sager er enten afvist eller henlagt. To af disse sager er afvist som følge af vedtægternes 1, stk. 1, idet klagesagerne vedrører forbrugerens indkøb af et solcelleanlæg i et byggemarked uden at medkøbe montering heraf. En af sagerne er afvist, fordi sagen omhandlede følgeskader efter opsætning af et anlæg, men da den indklagede virksomhed ikke stod for hele monteringen af anlægget, og der var tvivl om årsagen til følgeskaderne, blev sagen afvist, jf. vedtægternes 1, stk. 5. Af de henlagte sager blev to afsluttet, fordi den indklagede virksomhed fik udbedret inden sagens videre forløb, og de to sidste blev lukket af sekretariatet, fordi forbrugerne ikke var i stand til at dokumentere sagen. 16

17 8 % 15 % 39 % 15 % 8 % 15 % Afvist 1, stk. 1 ikke kompetent Afvist 1, stk. 5 uegnet Forbruger lukker Forbruger medhold Forbruger ikke medhold Sek. lukker Figur 23: Afsluttede solcellesager med årsag 6 af solcelleklagerne blev realitetsbehandlet med afholdelse af syn og skøn. Forbrugerne fik fuldt medhold i 5 af sagerne, mens forbrugeren ikke fik medhold i én sag. I de 5 realitetsbehandlede sager, hvor forbrugeren fik medhold, er det gennemsnitlige udbedringsbeløb kr. 17

18 Nyttige links Dansk Byggeri Gulvbranchen Køkken Anke Foreningen VinduesIndustrien Forbrugerrådet Parcelhusejernes Landsforening Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse Byggeskadefonden BYG-ERFA Statens Byggeforskningsinstitut Teknologisk Institut Murerfagets Oplysningsråd Træbranchens Oplysningsråd Erhvervs- og Byggestyrelsen 18

19 19

20

Årsberetning 2008 2011. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2011. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2011 for Byggeriets Ankenævn Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet,

Læs mere

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2009 for Byggeriets Ankenævn 1 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står

Læs mere

Årsberetning 2007. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2007. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2007 for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2007 for Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn Sekretariatet: Postboks 102 1004 København K Telefon: 72 16 02 00 (på hverdage mellem kl. 10.00 og

Læs mere

Årsberetning 2008 2012. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2012. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2012 for Byggeriets Ankenævn Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeren. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet,

Læs mere

Årsberetning 2008 2010. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2010. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2010 for Byggeriets Ankenævn Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet,

Læs mere

Årsberetning 2008 2014. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2014. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2014 for Byggeriets Ankenævn 2 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet. Bag ankenævnet står

Læs mere

Årsberetning 2008. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 for Byggeriets Ankenævn 1 Årsberetning 2008 for Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn Sekretariatet: Postboks 102 1004 København K Telefon: 72 16 02 00 (på hverdage mellem kl. 10.00

Læs mere

Årsberetning 2008 2015. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2015. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2015 for Byggeriets Ankenævn 2 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet. Bag ankenævnet står

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Årsberetning 2006. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2006. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2006 for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2006 for Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn Sekretariatet: Postboks 102 1004 København K Telefon: 72 16 02 00 (på hverdage mellem kl. 10.00 og

Læs mere

Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004

Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004 Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004 Kompetence 1. Ankenævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings-

Læs mere

Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05

Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05 Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05 Kompetence 1. Ankenævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejder vedrørende maler-, murer-, tømrer-,

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

KLAGESKEMA. J.nr.: Udfyldes af sekretariatet. Forbrugeren Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: e-mail:

KLAGESKEMA. J.nr.: Udfyldes af sekretariatet. Forbrugeren Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: e-mail: J.nr.: Udfyldes af sekretariatet Byggeriets Ankenævn Nørre Voldgade 106, 1358 København K Tlf.: 72 16 02 00 (kl. 10.00 12.00) info@byggerietsankenaevn.dk www.byggerietsankenaevn.dk Jyske Bank: 5032 102871-9

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Årsberetning for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 for Byggeriets Ankenævn Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervsministeriet. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet Tænk,

Læs mere

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for 6.000 virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien.

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for 6.000 virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien. I ønsket om at medvirke til et tillidsfuldt forhold mellem håndværksfagenes udøvere og forbrugere har Dansk Byggeri, Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening oprettet Byggeriets Ankenævn. Dansk

Læs mere

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003

BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 BYG GARANTIORDNING vedtægter - gældende fra 1. januar 2003 til 31. maj 2003 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af DANSK BYGGERI, og udgør en såkaldt kollektiv ordning,

Læs mere

Årsberetning 2004. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2004. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2004 for Byggeriets Ankenævn 1 Årsberetning 2004 for Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn Sekretariatet: Postboks 102 1004 København K Telefon: 72 16 02 00 (på hverdage mellem kl. 10.00

Læs mere

Vedtægter for Håndværkets Garantiordning

Vedtægter for Håndværkets Garantiordning Vedtægter for Håndværkets Garantiordning 1 Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder, der er medlem af Danske

Læs mere

Ankenævnet for Tekniske Installationer og ELFO og Dansk VVS Garantiordninger

Ankenævnet for Tekniske Installationer og ELFO og Dansk VVS Garantiordninger og ELFO og Dansk VVS Garantiordninger Ankenævnet for Tekniske installationer er stiftet af TEKNIQ, Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening. TEKNIQ`s medlemmer er forpligtede til at respektere

Læs mere

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe.

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe. Vedtægter for garantiordning 1 Glarmesterlaugets Garantiordning (GG) har til formål at fremme håndværksmæssig korrekt udførelse af glarmesterarbejde og sikre laugsmedlemmers kunder at: a) en afgørelse

Læs mere

Vedtægter for KA Håndværkergaranti

Vedtægter for KA Håndværkergaranti 1 Formål Stk. 1 Garantiordningens formål er: A. At sikre et trygt og tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og KAs medlemmer, der udfører håndværksmæssigt arbejde inden for murer-, tømrer-, snedker-, tække-,

Læs mere

Vedtægter for BYG GARANTIORDNING gældende fra 1. juli 2005

Vedtægter for BYG GARANTIORDNING gældende fra 1. juli 2005 Vedtægter for BYG GARANTIORDNING gældende fra 1. juli 2005 Vedtægter for BYG GARANTIORDNING gældende fra 1. juli 2005 1. - Baggrund Nærværende vedtægter er udarbejdet i lyset af oprettelsen af Dansk Byggeri

Læs mere

Vedtægter for KA Byggegaranti

Vedtægter for KA Byggegaranti V E D T Æ G T E R F O R K A B Y G G E G A R A N T I 1 Vedtægter for KA Byggegaranti KAPITEL 1 - MEDLEMSKAB 1 - Formål Stk. 1 For medlemmer af KA Byggegaranti gælder at: A. entreprenører skal levere veludført,

Læs mere

Vedtægter for BYGGGARANTIEN

Vedtægter for BYGGGARANTIEN Vedtægter for BYGGGARANTIEN 1 - Formål Byggegarantiens overordnede formål er at sikre, en ensartet høj kvalitet på alt håndværksmæssigt arbejde, udført af Byggegarantiens medlemmer. Garantien sikrer, at

Læs mere

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien.

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien. I ønsket om at medvirke til et tillidsfuldt forhold mellem håndværksfagenes udøvere og forbrugere har Dansk Byggeri, Forbrugerrådet Tænk og Parcelhusejernes Landsforening oprettet Byggeriets Ankenævn.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder,

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Andel af virksomheder der er gået konkurs, i forhold til antal aktive virksomheder i de respektive områder - i promille.

Andel af virksomheder der er gået konkurs, i forhold til antal aktive virksomheder i de respektive områder - i promille. December 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ember måned 20 været 365 konkurser. Sammenlignet med ember 20, hvor der var 630 konkurser, svarer det til et markant fald på 42,1%. Det er kun

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Vedtægter for BYGGGARANTIEN

Vedtægter for BYGGGARANTIEN Vedtægter for BYGGGARANTIEN 1 - Formål BYGGEGRANTIENS overordnede formål er at sikre en ensartet høj kvalitet på alt håndværksmæssigt arbejde, udført af Byggegarantiens medlemmer. Både udført arbejde og

Læs mere

Ledelsesinformation. Byggeservice november 2015

Ledelsesinformation. Byggeservice november 2015 Ledelsesinformation Byggeservice november 2015 Indkomne og afsluttede sager Udviklingen i antal byggesager i de seneste 12 mdr. 350 300 276 307 312 321 318 318 295 309 296 282 302 310 250 200 150 100 50

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen ANKENÆVN FOR BEDE- MANDSBRANCHEN www.anfb.dk 20. november 2012 Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen 1. Ankenævnet er oprettet af Brancheforeningen Danske Bedemænd, Begravelse Danmark samt Forbrugerrådet.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne Skt. Clemens Torv 11 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Konkursanalyse februar 2015

Konkursanalyse februar 2015 Februar 2015 Kommentarer til regionale konkurser Der har i februar 2015 været 300 konkurser, hvilket er en stigning på 20,5% sammenlignet med februar 2014, hvor der var 249 konkurser. Det er første gang

Læs mere

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104. ÅRSBERETNING for 2013

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104. ÅRSBERETNING for 2013 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 ÅRSBERETNING for 2013 København Marts 2014 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Introduktion. Konklusion & diskussion

Introduktion. Konklusion & diskussion Indhold Introduktion... 3 Konklusion & diskussion... 3 Antal og type underretninger... 4 Hvem underretter?... 6 Årsag til underretning... 8 Respons... 9 Responstid... 1 2 Introduktion Hvis en borger eller

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0043 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: X 2200 København N Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861) Ørestads Boulevard

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12946 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 34 88 02 47 Teamkvikbilsalg ApS Mørkhøj Bygade 34 2860 Søborg Klagen vedrører: Køb af bil Ikke-medlemsvirksomhed Modtagne

Læs mere

Konkursanalyse oktober 2017

Konkursanalyse oktober 2017 Oktober 2017 Kommentarer til regionale konkurser Der har i oktober 2017 været 528 konkurser, hvilket er et fald på 33,0 % sammenlignet med oktober 2016, hvor der var 430 konkurser. Lolland-Falster er det

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

DIFKO INKASSO A/S. Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle?

DIFKO INKASSO A/S. Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle? DIFKO INKASSO A/S Ved du at dine tilgode havender kan blive for gamle? Ny forældelseslov Ubetalte regninger som du har liggende nu Hvordan afbryder man den 3-årige forældelse? Tidlige sager som er afsluttet

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er et privat tvistløsningsorgan oprettet af forbrugerorganisationen Forenede Danske Motorejere (FDM) samt af brancheorganisationerne Bilbranchen, Dansk

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned

Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned Figur 8.1 Befolkningens køb/bestilling af varer/tjenester via internettet i sidste måned 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Pct. 17 12 4 Anm. er ikke umiddelbart sammenlignelig med og. I er spurgt til hvor mange

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...

Læs mere

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden AMK-Øst Maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 2016 Emne: Nøgletal Fysioterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af fysioterapeuter ordinære

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 216 Emne: Nøgletal Jordemødre. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af jordemødre ordinære medlemmer...

Læs mere

Konkursanalyse april 2015

Konkursanalyse april 2015 April 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i il 20 været 394 konkurser, hvilket er en stigning på hele 34,9 % sammenlignet med il 20, hvor der var 292 konkurser. For 3. måned i træk viser antallet

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 216 Emne: Nøgletal Radiografer. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af radiografer ordinære medlemmer...

Læs mere

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen.

Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. 2014 Supplerende oplysninger om Skatteankestyrelsens virksomhed og afgørelser fra ankenævn, Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. Indhold 1. Til- og afgang af klager... 2 2. Gennemsnitlige sagsbehandlingstid...

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. December Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. December Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK December 216 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære

Læs mere

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Agenda I. Baggrund arbejdsgruppen om serviceeftersyn af det danske klagesystem for udbud II.

Læs mere

Konkursanalyse oktober 2016

Konkursanalyse oktober 2016 Kommentarer til regionale konkurser Der har i oktober 2016 været 397 konkurser, hvilket er en stigning på 21,0 % sammenlignet med oktober 2015, hvor der var 328 konkurser. Grønland og Hovedstaden har haft

Læs mere

Konkursanalyse juni 2014

Konkursanalyse juni 2014 Konkursanalyse i 20 Juni 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i i måned 20 været 239 konkurser. Sammenlignet med i 20, hvor der var 432 konkurser, svarer det til et fald på hele 44,7%. Det er

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Oktober Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Oktober 2016 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2013 til 31.05.2014 Regnskab og budget. Året 2013/2014 sluttede med et overskud på kr. 574.760,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Februar Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. Februar Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK Februar 217 Emne: Nøgletal Ergoterapeuter. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af ergoterapeuter - ordinære

Læs mere

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig.

MEDLEMSSTATISTIK. Indhold. November Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig. MEDLEMSSTATISTIK November 2016 Emne: Nøgletal Sygeplejersker. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af sygeplejersker ordinære

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. Sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. Sælger var et dødsbo. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Hovmand & Larsen ApS Gl. Køge Landevej 888 2665 Vallensbæk Strand Nævnet har modtaget klagen den 23. februar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Antal konkurser

Antal konkurser 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Antal konkurser 1857 1851 1790 1695 1818 2265 2453 2452 2531 2423 1990 2386 3856 5879 6662 5644

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. RealMæglerne BOtikken ApS Vangedevej 2 2820 Gentofte Nævnet har modtaget klagen den 2. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.16-0347-15 Klager: NN Indklagede: Telia Danmark Holmbladsgade 139 2300 København S CVR 20367997 Klagetema: Mobil Aftaleforhold Aftaleindgåelse Tvang udøvet af tredjemand

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Vesterlunds Ejendomskontor Kalundborg ApS Vænget 17 4400 Kalundborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at medtage

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2014 til 31.05.2015 Regnskab og budget. Året 2014/2015 sluttede med et overskud på kr. 790.139,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 15219 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 36700149 Dan - Auto ApS Frederikssundsvej 151 3660 Stenløse Klagen vedrører: Køb af bil Ikke-medlemsvirksomhed Modtagne

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2012 til 31.05.2013 Regnskab og budget. Året 2012/2013 sluttede med et overskud på kr. 250.153,-hvilket er kr. 200.153,-mere end budgetteret. Af store poster kan

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Konkursanalyse marts 2015

Konkursanalyse marts 2015 Konkursanalyse ts 20 Marts 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts 20 været 408 konkurser, hvilket er en stigning på 20,4 % sammenlignet med ts 20, hvor der var 339 konkurser. For anden måned

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4000 Roskilde Energiselskab: Thy-Mors Energi Elnet A/S CVR 2108 5200 & Scanenergi Elsalg CVR 2511 3284 & Sinus Energi A/S (binavn til Scanenergi

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Svagt Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 1 UIndhold:U HUgens temauhu Svagt fald i ledigheden i februar 213 HUgens analyseu Ugens tendens I Ugens tendens II HUTal om konjunktur og arbejdsmarkeduh Ingen

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere