KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe."

Transkript

1 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne Skt. Clemens Torv Århus C Nævnet har modtaget klagen den 28. januar Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at indklagede ikke oplyste om, at der var skæve gulve i den ejerlejlighed, klager købte. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. Den 23. februar 2010 underskrev klager en købsaftale om køb af ejerlejligheden for

2 kr. til overtagelse 1. juli Der blev ikke udarbejdet tilstandsrapport på ejerlejligheden, idet sælger havde fravalgt dette. Det fremgår af sagen, at den ejendom, lejligheden er en del af, er fra Klager har oplyst, at han ved en besigtigelse i maj 2010 konstaterede, at gulvet var skævt i soveværelset og i en af stuerne, og at han ikke havde konstateret det ved fremvisning af ejerlejligheden, idet denne var møbleret, så dette ikke kunne konstateres. Klager kontaktede en ingeniør og bad denne besigtige ejerlejligheden og måle skævhederne. Ingeniøren målte, at der i soveværelset var et fald på gulvet på ca. 2 cm pr. meter og vurderede, at dette skyldtes tidligere sætning af ejendommen. Han anførte videre, at han vurderede, at de konstaterede skævheder ikke var almindelige, heller ikke ejendommens alder taget i betragtning. Han vurderede videre, at hvis der var udarbejdet tilstandsrapport for ejendommen, så ville skævheden være blevet opdaget, og klager dermed gjort opmærksom på manglen ad den vej. Klager betalte kr. i honorar til ingeniøren for hans arbejde. Klager henvendte sig herefter til indklagede, der den 13. august 2010 svarede, at hun ikke havde lagt mærke til noget usædvanligt i lejligheden, idet der var tale om en ejendom fra 1917, hvorfor det ikke kunne forventes, at ejendommen var helt i vatter. Den 16. august 2010 skrev indklagede igen til klager og anførte bl.a.: Jeg var ikke bekendt med gulvets skævhed på 2 cm pr. meter. Jeg var dog bekendt med, at der var hældning på gulvet, hvilket jeg mener er sædvanligt for ejendomme af den alder. Efter at klager havde fremsat krav om erstatning over for indklagede, skrev indklagede den 20. august 2010 til klager og fastholdt, at skævheden i gulvet var synlig, og at skæve gulve ikke er usædvanlige i ejendomme af den pågældende alder. Indklagede afviste derfor at skulle betale erstatning til klager. Klager har indhentet et tilbud af 6. september 2010 fra et byggefirma på opretning af bjælkelag under gulv, ny gulvbelægning, oliering af ny gulvbelægning samt montering af nye fod- og fejelister. Tilbuddet lyder på kr. Klager har bl.a. anført: Indklagede skal erstatte klager kr. Beløbet dækker udbedring af gulv i soveværelse, kr., udbedring af gulv i hjørnet af stuen kr. samt klagers udgift til ingeniør for opmåling mv. af skævhederne i gulvene, kr. Ved fremvisningen af ejerlejligheden for klager oplyste indklagede ikke om de skæve gulve, selvom indklagede var bekendt hermed. Klager spurgte indklagede flere gange,

3 3 om der var nogle fejl og mangler ved ejerlejligheden, som klager skulle være opmærksom på, men indklagede nævnte ikke noget om gulvene. Klager blev først opmærksom på skævhederne, efter at sælger havde flyttet alle sine møbler ud af lejligheden. Skævheden kunne ikke konstateres, mens lejligheden var tæt møbleret. Indklagede har anført, at skævheden var synlig ved fodlisten foran terrassedøren. Imidlertid er der tale om en mangel, som ikke er åbenbar for den, der ikke kender til forholdet. Dette understøttes af, at hverken klager eller andre, som besigtigede ejerlejligheden sammen med klager, opdagede skævheden. Det har ingen betydning, at klager er ejendomsmægler. Klager har købt ejerlejligheden til privat brug og skal ikke bedømmes efter andre standarder end enhver anden køber. I modsat fald ville ejendomsmæglere ikke have nogen rådgivningsforpligtelse over for købere, der har ejendomsformidling som erhverv. Klager har arbejdet med salg af sommerhuse i et helt andet område og har derfor ikke kendskab til eller erfaring med ejerlejligheder i den by, hvor ejerlejligheden er beliggende. Klager har fået en ingeniør til at gennemgå gulvene og denne har fastslået, at gulvene er mere skæve, end man kunne forvente, og at der dermed er tale om en mangel. Det er korrekt, som anført af indklagede, at ingeniørerklæringen er indhentet alene på klagers foranledning, men ingeniørens oplysninger må lægges til grund eller i hvert fald tillægges betydelig vægt, idet indklagede ikke selv har indhentet sagkyndig erklæring. Indklagedes påstand om, at det skæve gulv ikke ville blive anført i en tilstandsrapport, kan ikke tiltrædes. Ingeniøren, der besigtigede gulvene, har udtalt, at denne mangel ville blive omtalt i en tilstandsrapport. Det er i øvrigt ikke afgørende for indklagedes oplysningspligt, om forholdene ville have været anført i en tilstandsrapport, idet oplysningspligten over for købere af fast ejendom må vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde. Der henvises i den forbindelse til, at klager flere gange spurgte indklagede, om der var mangler, som klager skulle være opmærksom på. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at være erstatningsansvarlig over for klager. Indklagede var bekendt med, at der var en hældning på gulvet, idet det skæve gulv kunne konstateres ved en almindelig simpel gennemgang af ejerlejligheden. Skævheden er sædvanlig for den type ejendom, der er næsten 100 år gammel, hvorfor der ikke er tale om en mangel. Klager er selv ejendomsmægler og burde derfor være vant til at gennemgå ejendomme. Klager burde derfor også have kendskab til, at det er sædvanligt med hældning på gulvet i ældre ejerlejligheder.

4 4 Det er ikke korrekt, som anført af klager, at det ikke var muligt at konstatere det skæve gulv på grund af sælgers møblering. Det skæve gulv er primært synligt ved terrassedøren, hvor der ikke stod nogen møbler. Klager kunne derfor selv ved sin almindelige gennemgang af ejerlejligheden konstatere skævheden. Når klager ikke har kunnet mærke skævheden ved sin grundige gennemgang, kan skævheden ikke have væsentlig betydning for rummets brugbarhed og anvendelighed. Det er indklagedes overbevisning, at de fleste købere af ældre ejerlejligheder sætter pris på, at gulvene fremtræder autentisk, og det er derfor indklagedes overbevisning, at en udskiftning af gulvet vil have en negativ betydning for værdien af ejerlejligheden. Indklagede kan ikke være forpligtet til at oplyse om forhold, som ikke ville være blevet anført i en tilstandsrapport, såfremt en sådan var blevet udarbejdet. Det fremgår således af standardbestemmelserne for tilstandsrapporter, at forhold, som er typiske for huse af den pågældende type og alder, ikke nødvendigvis nævnes i tilstandsrapporten. Den ingeniørrapport, som klager har fremlagt i sagen, er ensidigt indhentet af klager. En sådan ensidig erklæring kan ikke lægges til grund for sagens udfald. En afgørelse af, om gulvets hældning er sædvanlig for en ejendom fra 1917, kræver afholdelse af et teknisk syn og skøn. Det samme gælder i relation til omkostningerne til udskiftning af gulv, hvor der ikke kan lægges vægt på det af klager indhentede tilbud. Nævnet udtaler: Indklagede har oplyst, at hun var bekendt med, at ejerlejligheden havde skæve gulve. Nævnet finder det herefter kritisabelt, at indklagede ikke videregav denne oplysning til klager, og finder, at indklagede som følge af den mangelfulde oplysning skal betale erstatning til klager. Nævnet fastsætter erstatningen til skønsmæssigt kr. Der er herved taget hensyn til, at nye gulve vil udgøre en forbedring af ejerlejligheden. Efter sagens udfald skal indklagede betale klagegebyret på 700 kr. til klager. Konklusion: Indklagede skal herefter betale kr. til klager. Beløbet skal forrentes med Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % fra 28. januar 2011, til betaling finder sted. Indklagede skal endvidere betale klagegebyret på 700 kr. til klager. Betalingerne skal ske inden 30 dage fra kendelsens dato. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn

5 5 anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klager. J.nr. 2010-0314 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis Østergade 2 6270 Tønder

Klager. J.nr. 2010-0314 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis Østergade 2 6270 Tønder 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis Østergade 2 6270 Tønder Nævnet har modtaget klagen den 29. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S Søborg Hovedgade 87 2860 Søborg Nævnet har modtaget klagen den 21. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, 2. 1263 København K Nævnet har modtaget klagen den 15.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at erhverve. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Islands Brygge 7 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med, at ovn

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Tøt Jensen Søndergade 15 6650 Brørup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2010. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig.

Vedlagt scan med forsikringspolice på [ejendommen]. Når jeg får oplysningerne fra revisor vedrørende varme-/olieudgiften sender jeg dem til dig. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Svend Døssing, Jesper Navntoft og Tommy Erichsen v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Esbjerg ApS v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

J.nr. 2012-0081 UL/bib. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. Annette og Finn-Ole Kofod Runddyssen 45 2730 Herlev. ctr.

J.nr. 2012-0081 UL/bib. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. Annette og Finn-Ole Kofod Runddyssen 45 2730 Herlev. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Annette og Finn-Ole Kofod Runddyssen 45 2730 Herlev ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Gurli Hansen Nørregade 4 3700 Rønne Nævnet har modtaget klagen den 23. april

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jakob Kyhl Østergade 15 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 2. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse

Klager. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE John og Camma Ryborg Jernbane Allé 31 2720 Vanløse og Gabriel Barløse Sylvestervej 22 2610 Rødovre Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere