Årsberetning for Byggeriets Ankenævn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2008 2011. for Byggeriets Ankenævn"

Transkript

1 Årsberetning for Byggeriets Ankenævn

2 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet, Parcelhusejernes Landsforening og Dansk Byggeri. Byggeriets Ankenævn behandler klager fra forbrugere over maler-, murer-, tømrer-, snedker-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, gulv-, anlægsgartner- og jordarbejde samt klager over leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer. Byggeriets Ankenævn behandler dog ikke klager over byggeri af nye huse med en samlet entreprisesum på over 1 million kr. inkl. moms. Virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri, Køkken Anke Foreningen, VinduesIndustrien eller Gulvbranchen på tidspunktet, hvor aftalen med forbrugeren indgås, er forpligtede til at deltage i en sags behandling ved ankenævnet. Medlemmer af de enkelte foreninger kan findes på disses hjemmesider. Se under Relevante Links sidst i årsberetningen. Årsberetning 2011 for Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn Sekretariatet: Postboks København K Telefon: (på hverdage mellem kl og 12.00) Foto: omslag: Martin K. I. Christensen indhold: Kirstine Mengel, fotos fra DM i Skills 2012, der blev afholdt den januar 2012 i Odense. Redaktion: Louise Larsen Dtp/grafisk opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum. Dato: Februar

3 Indhold 2 Kort om Byggeriets Ankenævn 4 Indkomne sager i Konkurser 6 Fordeling på fag og organisation 7 Fordelingen af indkomne sager på medlems- og uorganiserede virksomheder 7 Fordeling af indkomne sager på geografiske områder 8 Afsluttede sager i Realitetsbehandlede sager 9 Udbedringsomkostninger fastsat i nævnets afgørelser 10 Afviste sager 11 Afvisninger, jf. 1, stk Afvisninger, jf. 1, stk Sagsbehandlingstid 13 Omkostninger ved indhentelse af sagkyndig erklæring 14 Entreprisesum for de indklagede arbejder 15 Nyttige links 3

4 Indledning Der er indkommet 625 klagesager i Det er 28 flere end året før. Sagerne er indkommet jævnt over hele året, med en svag stigning over efteråret. Der er ingen store afvigelser i, hvordan sagerne fordeler sig inden for de forskellige fag, og heller ingen større udsving med hensyn til hvordan afgørelserne er faldet ud, set i forhold til De to sektioner af ankenævnet, der behandler dels murer-, køkken og malersager dels tømrer-, gulv-, vindues- og tækkesager har afholdt hver 11 møder i løbet af 2011 og har i alt behandlet 598 sager. Louise Larsen Sekretariatschef København, februar 2012 Indkomne sager i 2011 År Antal sager Årlig ændring % % % % % % % % % % % % % % % Figur 2: Årlig procentvis ændring af indkomne sager Antal sager Figur 1: Oversigt over indkomne sager Der indkom 625 sager til behandling ved Byggeriets Ankenævn i Det er 28 flere end i 2010 og udgør en stigning på 5 %. 625 sager lyder af meget, men set i et økonomisk perspektiv, kunne det være meget værre. Der er i de 625 sager sammenlagt blevet faktureret arbejde for små 143 millioner kr. Den samlede byggeaktivitet i byggebranchen i Danmark er i 2011 vurderet til at udgøre 102,1 mia. kr. Det beløb udgør alle former for byggeaktivitet og indeholder således også metrobyggeri og anlæg af motorveje. Arbejder udført for private forbrugere, der får udført til- og ombygninger samt reparationsarbejder og byggeri af små huse, der koster under 1 mio. kr. inkl. moms, udgør omtrent 24 mia. kr. sammenlagt hvilket er ca. 23,5 % af den samlede byggeaktivitet. De sager der ender i Byggeriets Ankenævn udgør således ikke mere end 0,6 % af privatkundemarkedet. 4

5 I modsætning til 2010 hvor sagerne fordelte sig nogenlunde jævnt over året, er sagstilgangen i 2011 toppet i efteråret. August, september og oktober er topscorere, mens april og november har den laveste tilgang. Indkomne sager i Januar Februar Marts April Maj Juni Juni August September Oktober November December Figur 3: Fordeling af indkomne sager på måneder i 2011 Konkurser Den økonomiske krise ses markant i antallet af indkomne sager, hvor den indklagede virksomhed enten er gået konkurs eller er ophørt. Inden krisen var kun 8 % af sagerne mod ophørte virksomheder eller konkursboer, mens tallet er steget stødt til 24 % i Det var således både i 2010 og 2011 en lille fjerdedel af de indkomne sager, der vedrørte ophørte virksomheder. Det pudsige er, at det samlede antal af indkomne sager ikke er steget tilsvarende. Sekretariatet har ingen formodning om, at antallet af sager mod ophørte eller konkursramte virksomheder vil falde det kommende år. År Eksisterende Konkurs % 8 % % 15 % % 19 % % 23 % % 24 % Figur 5: Årlig procentvis ændring af indkomne sager vedrørende ophørte virksomheder Virksomhed konkurs eller ophørt 0,3 0,25 0,2 15 % 0,15 0,1 19 % 23 % 24 % 0,05 8 % Figur 4: Procentsats af indkomne sager vedrørende konkursramte virksomheder 5

6 Fordeling på fag og organisation Der klages stadig mest over tømrer- og murerarbejde, vinduer og yderdøre og køkkener. Antal sager Fordeling Dansk Byggeri Gulv- Branchen GVK KAF Uorganiseret I alt Mur % 29 % 28 % 33 % Træ % 40 % 36 % 35 % Sten % Køkken % 9 % 9 % 9 % Tækkearbejde % 1 % 1 % 1 % Kloak % 3 % 4 % 3 % Brolægger % 1 % 1 % 2 % Jord % 0 % 0 % 0 % Maler % 3 % 4 % 3 % Vinduer og yderdøre % 11 % 10 % 7 % Gulvarbejder % 3 % 7 % 7 % Anlægsgartner % 1 % 0 % 1 % I alt % 100 % 100 % 100 % Figur 6: Indkomne sager fordelt på fag og organisation Der er sket en lille stigning af klager over træarbejde på 3 % og murerarbejdet er steget med 2 %, mens køkkenklagerne er faldet med 2 %. Der ses samtidig et fald i antallet af klager over vinduer. Der er ikke tale om de store udsving fra tidligere år. Antal sager 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Mur Træ Sten Køkken Tækkearbejde Kloak Brolægger Jord Vinduer og ydredøre Figur 7: Indkomne sager fordelt på fag og organisation Maler Gulvarbejder Anlægsgartner 6

7 Fordelingen af indkomne sager på medlems- og uorganiserede virksomheder. Som det ses er der en lille ændring i fordelingen mellem klagesager vedrørende virksomheder, der er tilsluttet ankenævnet, og uorganiserede virksomheder. I de sidste år har andelen af klagesager vedrørende uorganiserede virksomheder ligget på omkring en fjerdedel af det samlede sagsantal. Det tal er nu nede på 22 % af sagerne. Forbrugerne er måske blevet mere opmærksomme på at indgå aftaler med virksomheder, der er medlem af en brancheorganisation, således at arbejdet kan være omfattet af en garantiordning. Det er kun de virksomheder, der ikke er tilknyttet nogen brancheorganisation, der figurerer som uorganiserede i ankenævnets statistik. 22 % År Tilsluttet nævnet Uorganiserede % 30 % % 32 % % 30 % % 25 % % 24 % % 25 % % 22 % Figur 10: Fordelingen i % fra % Tilsluttet ankenævnet Uorganiserede Figur 8: Fordeling af indkomne sager på medlems- og uorganiserede virksomheder Fordeling af indkomne sager på geografiske områder Hovedstaden står for 40 % af alle indgivne klagesager. Det er en stigning på 5 % i forhold til Nordjylland har også en lille stigning på 1 %, mens resten af Sjælland og Midt- og Sydjylland sammenlagt er faldet med 6 %. 18 % 8 % 40 % Hovedstaden Sjælland Sydjylland Midtjylland 23 % 11 % Nordjylland Figur 9: Fordeling af indkomne sager på geografiske områder 7

8 Afsluttede sager i 2011 Der er i alt afsluttet 598 sager i Antal sager Fordeling Antal sager Fordeling af afsluttede sager Tilknyttet nævnet Uorganiseret Tilknyttet nævnet Uorganiseret i alt Forbruger medhold % 13 % % 37 % 36 % 31 % Delvist medhold % 7 % 34 6 % 6 % 6 % 5 % Forlig % 7 % 35 6 % 4 % 9 % 5 % Forbruger ikke medhold % 4 % 46 8 % 8 % 5 % 9 % Afviste sager % 34 % % 29 % 31 % 29 % Henlagte sager % 36 % % 17 % 13 % 21 % I alt % 100 % % 100 % 100 % 100 % Figur 11: Afsluttede sager I forhold til 2010 blev der afsluttet 22 færre sager i 2011 altså et fald på 3,5 % i forhold til året før. 279 af de 598 afsluttede sager i 2011 er enten blevet afvist fra behandling eller henlagt. Det svarer til 46 % af alle de afsluttede sager, og er det samme som året før. Det betyder at 319 sager er blevet realitetsbehandlet, svarende til 54 %. Nedenfor ses de afsluttede sager, og hvordan de er afsluttet. 18 % 34 % Henlagte sager Forbruger medhold Delvist medhold 28 % 6 % 6 % 8 % Figur 12: Afsluttede sager i 2011 Forlig Forbruger ikke medhold Afviste sager Realitetsbehandlede sager 36 % af de realitetsbehandlede sager er mod virksomheder, der enten er gået konkurs, er ophørt eller er blevet tvangsopløst. Af de 319 realitetsbehandlede sager har forbrugerne fået helt eller delvist medhold i 75 %. Hvilket er et fald på 4 % i forhold til året før. Antal sager Fordeling Forbruger medhold % 69 % 65 % 63 % Delvist medhold % 10 % 11 % 10 % Forlig % 7 % 15 % 9 % Forbruger ikke medhold % 14 % 9 % 18 % I alt % 100 % 100 % 100 % Figur 13: Afgørelser fordelt på sager, der er blevet realitetsbehandlede 8

9 14 % 64 % Forbruger medhold 11 % 11 % Delvist medhold Forlig Forbruger ikke medhold Figur 14: Udfald af realitetsbehandlede sager Forbrugerne får ikke medhold i klagen i 14 % af de realitetsbehandlede sager, hvilket er det samme som året før. Til gengæld blev der indgået forlig i 11 % af sagerne. Det er en stigning på 4 %. Stigningen er interessant, fordi der kun kan indgås forlig i sager mod eksisterende virksomheder, og antallet af disse er færre end før krisen. Udbedringsomkostninger fastsat i nævnets afgørelser Forbruger medhold Forbruger delvist medhold Figur 15: Gennemsnitlige og maksimale udbedringsomkostninger Gennemsnitlige udbedringsomkostninger Maksimale udbedringsomkostninger I de sager, hvor forbrugeren får helt eller delvist medhold i klagen, fastsætter nævnet et udbedringsbeløb, som den indklagede virksomhed er forpligtet til at betale forbrugeren, hvis virksomheden enten vælger ikke at udbedre, ikke kan udbedre f.eks. på grund af konkurs, eller hvis nævnet har frataget virksomheden muligheden for at udbedre de konstaterede mangler. Udbedringsomkostningernes størrelse indikerer, hvor galt det er gået i de enkelte sager. Som det fremgår af figur 15, er udbedringsomkostningerne i gennemsnit i sager, hvor forbrugeren får helt eller delvist medhold i sin klage kr., hvilket er en nedgang på kr. i forhold til Det største udbedringsbeløb blev givet i sag , hvor forbrugerne fik medhold i en sag om mangler ved omfangsdræn, afløb af regnvand og flisebelægning for kr. inkl. moms. 9

10 Afviste sager For så vidt angår de afviste og henlagte sager, som er 46 % af alle afsluttede sager, er der et fald på 3 % i de sager nævnet afviser med henvisning til vedtægternes 1, stk. 5, om at sagen er bevismæssigt uegnet til ankenævnsbehandling. Antallet af afvisninger, jf. vedtægternes 1, stk. 2, angående entreprisesummen for nybyggede huse er faldet med en enkelt procent til 10 %. Kategorien nævn ikke kompetent er de sager, der er afvist af sekretariatet i henhold til vedtægternes 1, stk. 1, dvs. f.eks. klagesager over kvaliteten af gulvbrædder, som forbrugeren har købt i Silvan, klager over glarmesterarbejde eller afvisninger jf. vedtægternes 1, stk. 3, f.eks. klager over VVS-arbejder, der er udført af et uorganiseret VVS-firma. Denne afvisningskategori er steget fra 6 % i 2010 til 15 % i Årsag Antal sager Entreprisesum > 1 mio.kr % Klager ikke forbruger % Bevismæssig uegnet % Nævn ikke kompetent % Uorganiseret ønsker ikke at % deltage Sort arbejde 2 1 % I alt % Figur 16: Afviste sager med årsag 49 % 15 % 13 % 12 % 1 % 10 % Figur 17: Afviste sager med årsag Bevismæssig uegnet Nævn ikke kompetent Uorganiseret ønsker ikke at deltage Sort arbejde Entreprisesum > 1 mio.kr. Klager ikke forbruger 10

11 Afvisninger, jf. 1, stk. 5 Som anført i figur 17 blev 49 % af de afviste sager afvist, fordi der var for stor usikkerhed om de aftalemæssige forhold da ankenævnet kun behandler klager på skriftligt grundlag. Der kan således ikke ske parts- og vidneforklaringer under strafansvar ved ankenævnet. Nævnet har f.eks. afvist sag , hvor den indklagede virksomhed var konkurs, med følgende begrundelse: Arbejdet er efter det oplyste faktureret og betalt i juli Fakturaen er ikke specificeret, men angiver blot, at der er udført tømrerarbejde. Der er reklameret umiddelbart efter arbejdets færdiggørelse, men klageskemaet er først indgivet i august Under disse omstændigheder finder ankenævnet, at der er en sådan usikkerhed om grundlaget for kravet, og om dette er forældet, jf. forældelseslovens 3, stk. 1, at sagen er uegnet til ankenævnsbehandling på skriftligt grundlag. Ankenævnet har også afvist sager, der bygger på et skriftligt tilbud, men hvor der bestilles ekstraarbejder efter devisen nu hvor du lige er her, kan du så ikke lige, og hvor der efterfølgende ikke kan opnås enighed om, hvorvidt ekstraarbejderne burde have været en del af det afgivne tilbud, eller om timesatsen ekstraarbejderne bør faktureres efter. Andre sager afvises, fordi der slet ikke er enighed om noget, som sag , der blev afvist på nævnemøde i januar 2011 fordi Tvistpunkterne mellem parterne, er dels om der mundtligt er aftalt en timepris på 325 kr. + moms, idet der er faktureret 360 kr. + moms, dels om der er en skævhed på garagens udhæng, hvilket udhæng den indklagede virksomhed bestrider at have været med til at lave, idet forbrugerne har været med i projektet som selvbyggere. Andre sager afvises, fordi forbrugerne har ladet det påklagede arbejde udbedre ved andre håndværkere og dermed har fjernet beviset, som i sag , hvor der klages over den indklagede virksomheds arbejde med opretning af et betongulv, men hvor forbrugerne fik en anden murervirksomhed til at rette gulvet op, efter at den indklagede virksomhed havde afsluttet sit arbejde. Nævnet fandt, at det ikke ville være muligt på skriftligt grundlag at afgøre, om der havde været mangler ved den indklagede virksomheds arbejde. En anden sag er , hvor forbrugeren lod de Veluxvinduer, som sagen vedrørte, nedtage for at få bygget kviste med lodret stående vinduer i stedet ved en anden håndværker. Ankenævnet bemærker i sag , at..da de mangler, der klages over, er udbedret ved en anden håndværker, er det ikke længere muligt gennem syn og skøn at få afklaret, om der var mangler ved den indklagede virksomheds arbejde. 11

12 Afvisninger, jf. 1, stk % af alle indkomne sager i Byggeriets Ankenævn er mod virksomheder, der ikke er medlem af nogen arbejdsgiver- eller brancheorganisation. Da disse virksomheder hverken er forpligtet til at deltage i en sagsbehandling eller til at efterleve en kendelse fra ankenævnet, vælger mange forbrugere at få sagerne afvist. Hvis den uorganiserede virksomhed ikke reagerer på sekretariatets henvendelse eller anfører i sit svarskema, at virksomheden ikke ønsker at deltage i sagens behandling, bliver forbrugeren bedt om at tage stilling til, om sagen ønskes afvist, jf. vedtægternes 1, stk. 7, eller om sagen ønskes fortsat med afholdelse af skønsforretning. I 2010 blev 21 % af de afviste sager derfor afvist fra behandling efter forbrugernes ønske. Dette tal er i %. Faldet på 8 % skal nok ses i sammenhæng med, at en forbruger siden januar 2010, efter forbrugerklageloven har kunnet anmode fogderetten om at fuldbyrde sit krav, hvis den indklagede virksomhed ikke efterlever en kendelse. Flere forbrugere vælger derfor at få sagen gennemført med syn og skøn, selv om virksomheden ikke deltager i sagens behandling. Effekten af lovændringen er først slået igennem i

13 Sagsbehandlingstid Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle realitetsbehandlede sager var i måneder, mens gennemsnittet for samtlige indkomne sager var 4 måneder Forbruger medhold 5,9 7,5 5,5 5,8 5,1 5,6 4,8 6,1 6,1 Delvist medhold 5,4 5,8 5,7 5,6 5,4 5,8 5,4 6,2 6,2 Forlig 4,2 4,4 4,8 4,9 3,9 3,9 3,8 3,6 4,6 Forbruger ikke medhold 4,7 4,7 5 4,9 4,6 5,3 4,2 5,8 5,5 Figur 18: Sagsbehandlingstider i måneder for sager, der ikke har været genoptaget Sagsbehandlingstiden for sager hvor forbrugeren har fået medhold i klagen steg markant i 2010 med 2 måneder. Dette skyldes ændringerne i forbrugerklageloven med ændrede procedurer til følge. Sekretariatet har nu ændret de interne procedurer for forløbet efter en kendelses afsigelse, og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for klagesager, hvor forbrugeren har fået medhold, er nu nede på tidligere års niveau på 5,9 måneder Medhold Delvist medhold Forlig Ikke medhold Figur 19: Gennemsnitlige honoraromkostninger til skønserklæringer Omkostninger ved indhentelse af sagkyndig erklæring De gennemsnitlige honoraromkostninger ved indhentelse af skønserklæringer fremgår af figur 19. Honoraromkostningsniveauet er steget med små kr. i de sager, hvor forbrugeren får medhold, ligesom det gennemsnitlige beløb er steget med 720 kr. i de sager, hvor forbrugeren ikke får medhold. Det skal bemærkes, at en forbruger kun kan pålægges kr. i sagsomkostninger, uanset de påløbne omkostninger. Forbrugere pålægges kun omkostninger hvis de ikke får medhold i deres klage eller kun delvist får medhold. Virksomhederne kan pålægges samtlige sagsomkostninger plus et sagsbehandlingsgebyr på op til kr. 13

14 Entreprisesum for de indklagede arbejder. Den gennemsnitlige entreprisesum er, jf. figur 20, på små kr. Sidste år var den gennemsnitlige entreprisesum på realitetsbehandlede sager kr., så niveauet er nogenlunde det samme. Til sammenligning var den gennemsnitlige entreprisesum for alle indkomne klagesager kr. i 2009 Forbrugerne har tilsyneladende haft færre penge at få bygget for under den økonomiske krise. Forbrugerne tilbageholder i gennemsnit kr. (11 % af de gennemsnitlige fakturerede beløb), hvilket er en lille stigning på 1 % i forhold til Det ser ud til at der bliver indgået forlig i de sager, hvor tilbageholdet er størst. Faktureret Betalt Difference Procent af faktureret Forbruger medhold % Forbruger delvis medhold % Forlig % Forbruger ikke medhold % Gennemsnit % Figur 20: Gennemsnitlig entreprisesum på realitetsbehandlede sager baseret på forbrugerens oplysninger 14

15 Nyttige links Dansk Byggeri Gulvbranchen Køkken Anke Foreningen VinduesIndustrien Forbrugerrådet Parcelhusejernes Landsforening Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Dansk Byggeris byggetekniske vidensportal Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse Byggeskadefonden BYG-ERFA Statens Byggeforskningsinstitut Teknologisk Institut Murerfagets Oplysningsråd Træbranchens Oplysningsråd Erhvervs- og Byggestyrelsen 15

16

Årsberetning 2007. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2007. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2007 for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2007 for Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn Sekretariatet: Postboks 102 1004 København K Telefon: 72 16 02 00 (på hverdage mellem kl. 10.00 og

Læs mere

Årsberetning 2008 2013. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2013. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2013 for Byggeriets Ankenævn Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet,

Læs mere

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2009. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2009 for Byggeriets Ankenævn 1 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står

Læs mere

Årsberetning 2008 2010. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2010. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2010 for Byggeriets Ankenævn Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Økonomi- og Erhvervsministeren. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet,

Læs mere

Årsberetning 2008 2015. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2015. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2015 for Byggeriets Ankenævn 2 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet. Bag ankenævnet står

Læs mere

Årsberetning 2008 2012. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2012. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2012 for Byggeriets Ankenævn Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeren. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet,

Læs mere

Årsberetning 2008. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 for Byggeriets Ankenævn 1 Årsberetning 2008 for Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn Sekretariatet: Postboks 102 1004 København K Telefon: 72 16 02 00 (på hverdage mellem kl. 10.00

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Årsberetning 2008 2014. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2008 2014. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 2014 for Byggeriets Ankenævn 2 Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet. Bag ankenævnet står

Læs mere

Årsberetning 2006. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2006. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2006 for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2006 for Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn Sekretariatet: Postboks 102 1004 København K Telefon: 72 16 02 00 (på hverdage mellem kl. 10.00 og

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Årsberetning 2004. for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning 2004. for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2004 for Byggeriets Ankenævn 1 Årsberetning 2004 for Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn Sekretariatet: Postboks 102 1004 København K Telefon: 72 16 02 00 (på hverdage mellem kl. 10.00

Læs mere

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning

Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Vedtægter for Dansk Håndværks Garantiordning Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder,

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Årsberetning for Byggeriets Ankenævn

Årsberetning for Byggeriets Ankenævn Årsberetning 2008 for Byggeriets Ankenævn Kort om Byggeriets Ankenævn Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervsministeriet. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet Tænk,

Læs mere

KLAGESKEMA. J.nr.: Udfyldes af sekretariatet. Forbrugeren Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: e-mail:

KLAGESKEMA. J.nr.: Udfyldes af sekretariatet. Forbrugeren Navn: Adresse: Postnr. og by: Telefon: e-mail: J.nr.: Udfyldes af sekretariatet Byggeriets Ankenævn Nørre Voldgade 106, 1358 København K Tlf.: 72 16 02 00 (kl. 10.00 12.00) info@byggerietsankenaevn.dk www.byggerietsankenaevn.dk Jyske Bank: 5032 102871-9

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05

Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05 Vedtægter gældende for sager indbragt fra den 26/02/04-30/06/05 Kompetence 1. Ankenævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings- og reparationsarbejder vedrørende maler-, murer-, tømrer-,

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Vedtægter for Håndværkets Garantiordning

Vedtægter for Håndværkets Garantiordning Vedtægter for Håndværkets Garantiordning 1 Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og entreprenør- og håndværksvirksomheder, der er medlem af Danske

Læs mere

Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004

Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004 Vedtægter for Byggeriets Ankenævn gældende for sager indbragt fra den 15. september 2003 til og med den 25. februar 2004 Kompetence 1. Ankenævnet behandler klager over nybygnings-, ombygnings-, tilbygnings-

Læs mere

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe.

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe. Vedtægter for garantiordning 1 Glarmesterlaugets Garantiordning (GG) har til formål at fremme håndværksmæssig korrekt udførelse af glarmesterarbejde og sikre laugsmedlemmers kunder at: a) en afgørelse

Læs mere

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Beretning 2011 Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for

Læs mere

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn

Årsberetning 2009. Det Psykiatriske Patientklagenævn Årsberetning 2009 Det Psykiatriske Patientklagenævn Indhold FORORD... 2 AFSNIT 1... 3 1. Det psykiatriske patientklagenævn ved Statsforvaltningen... 3 2. Sagsantal... 4 3. Sagsbehandlingstiden... 6 4.

Læs mere

KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER

KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER Skønt manglen på byggematerialer er blevet mindre, er det stadig et problem for mange håndværkere at få tilstrækkeligt med byggematerialer i hverdagen.

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.12-0444-15

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.12-0444-15 AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET J.nr. 10.12-0444-15 Klager: NN Indklagede: YouSee A/S Teglholmsgade 1 0900 København C CVR: 14 77 39 08 Klagetema: Mobil aftaleforhold aftaleindgåelse - opsigelse Nævnets sammensætning:

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle

Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle Beretning 2010 Skatteankenævn og myndighedsområde Skatteankenævn Billund-Vejen-Vejle er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for

Læs mere

Vedtægter for BYGGGARANTIEN

Vedtægter for BYGGGARANTIEN Vedtægter for BYGGGARANTIEN 1 - Formål Byggegarantiens overordnede formål er at sikre, en ensartet høj kvalitet på alt håndværksmæssigt arbejde, udført af Byggegarantiens medlemmer. Garantien sikrer, at

Læs mere

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for 6.000 virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien.

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for 6.000 virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien. I ønsket om at medvirke til et tillidsfuldt forhold mellem håndværksfagenes udøvere og forbrugere har Dansk Byggeri, Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening oprettet Byggeriets Ankenævn. Dansk

Læs mere

Ankenævnet for Tekniske Installationer og ELFO og Dansk VVS Garantiordninger

Ankenævnet for Tekniske Installationer og ELFO og Dansk VVS Garantiordninger og ELFO og Dansk VVS Garantiordninger Ankenævnet for Tekniske installationer er stiftet af TEKNIQ, Forbrugerrådet og Parcelhusejernes Landsforening. TEKNIQ`s medlemmer er forpligtede til at respektere

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Årsberetning 2012. Motorankenævn

Årsberetning 2012. Motorankenævn Årsberetning 2012 Motorankenævn Indhold Forord... 1 1. Motorankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner... 2 1.1. Værdigrundlag... 2 1.2. Mission og visioner... 3 2. Motorankenævnenes sammensætning

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Oplysninger vedrørende ejendommen, hvis energimærke der klages over Adresse: Postnummer og by: Andre ydelser udført af energikonsulenten:

Oplysninger vedrørende ejendommen, hvis energimærke der klages over Adresse: Postnummer og by: Andre ydelser udført af energikonsulenten: KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker, som er udarbejdet af en personligt beskikket energikonsulent Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til FEM-sekretariatet. Alle felter

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Redspot Aps HAR IKKE EFTERLEVET DENNE AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Klager: NN Indklagede: Redspot ApS +++50351+++ 0897 ebrevsprækken CVR 26793319 Klagetema: Internet og IP-telefoni

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Beskæftigelsesministeriets arbejdsmarkedsbalance er misvisende Hovedpointerne i dette notat: Formandssekretariatet Januar 2009 AV/AW Beskæftigelsesregionernes

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0236 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0236 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Henrik Dreyer & Brian Dreyer Larsen A/S Centrumgaden 14 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 6. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomsmæglerfirmaet Jan Samuelsen ApS Frederiksborgvej 4 3200 Helsinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

Vedtaget. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Vedtaget af Silkeborg Byråd den 26. maj 2014 Silkeborg Kommune

Læs mere

Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006

Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006 Notat Synliggørelse af svigt i byggeriet opdatering af indeks for 2006 Indledning I rapporten "Synliggørelse af svigt i byggeriet" [1] præsenterer SBi et Dansk Svigtindeks, baseret på eksisterende statistikker

Læs mere

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder

Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Renten faldet med 2 %-point for små og mellemstore virksomheder Små og mellemstore virksomheders rente på kassekreditten er faldet med 2 %-point de seneste 2,5 år. Det er positivt, men det er fortsat bemærkelsesværdigt,

Læs mere

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien.

Dansk Byggeri er en arbejdsgiver- og erhvervsorganisation for virksomheder inden for bygge-, anlægs- og byggekomponentindustrien. I ønsket om at medvirke til et tillidsfuldt forhold mellem håndværksfagenes udøvere og forbrugere har Dansk Byggeri, Forbrugerrådet Tænk og Parcelhusejernes Landsforening oprettet Byggeriets Ankenævn.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR.

Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR. - 1 Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 28/10 2011, at

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT

ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 18 Offentligt ÅRSBERETNING 2006 FOR DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN I VEJLE AMT Udgivet af Statsforvaltningen Midtjylland

Læs mere

Det gennemsnitlige byggesagsgebyr pr. time er steget fra 602 kr. i 2015 til 620 kr. i 2016

Det gennemsnitlige byggesagsgebyr pr. time er steget fra 602 kr. i 2015 til 620 kr. i 2016 Notat Maj 216 Byggesagsgebyrerne stiger i kommunerne En ny analyse viser, at det gennemsnitlige byggesagsgebyr er vokset fra 62 kr. i 215 til 62 kr. i 216 i de kommuner, der opkræver et byggesagsgebyr.

Læs mere

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77.

Der var 99 verserende sager den 1. november 2007. Antallet af verserende sager er på nuværende tidspunkt nedbragt til 77. Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Snaregade 10A 1205 København K. Tlf. 3392 6200 Fax 3392 6182 E-mail skolestyrelsen@skolestyrelsen.dk Opgørelse af afsluttede sager i Klagenævnet

Læs mere

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats

Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats Opfølgning kontanthjælpsanalyse Aktiv Indsats I april blev der lavet en analyse over de kontanthjælpssager, som var tilknyttet Aktiv Indsats. Der blev i marts lavet en opfølgning her på. I marts 2013 er

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2011 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 301 Offentligt Redegørelse om om omkostningsgodtgørelse i 2011 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0045 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0045 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Bygaden 18 4070 Kirke Hyllinge Nævnet har modtaget klagen den 7. marts 2011.

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12959 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 30 65 20 29 Fds Handel og Service v/frank Due Sidelmann Møllevej 5 2750 Ballerup Klagen vedrører: Køb af bil Ikke-medlemsvirksomhed

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0176 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0176 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Rie Jakobsen v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 20. juli 2010. Klagen

Læs mere

Kontrolafgift 750 kr. Klip på SMS-klippekort ikke gyldigt.

Kontrolafgift 750 kr. Klip på SMS-klippekort ikke gyldigt. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0188 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. Klip på SMS-klippekort ikke gyldigt. Ankenævnets

Læs mere

Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift

Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift Resumé Dækningsafgiften, dvs. skatten på forretningsejendomme, er igen sat op i 2009. Der opkræves i 2009 dækningsafgift i 45 ud af de 98 kommuner. Det

Læs mere

Vedtægter for KA Håndværkergaranti

Vedtægter for KA Håndværkergaranti 1 Formål Stk. 1 Garantiordningens formål er: A. At sikre et trygt og tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og KAs medlemmer, der udfører håndværksmæssigt arbejde inden for murer-, tømrer-, snedker-, tække-,

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Klagerne. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Stig Aaes Jensen Rådhuscentret 43 6500 Vojens

Klagerne. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Stig Aaes Jensen Rådhuscentret 43 6500 Vojens 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Stig Aaes Jensen Rådhuscentret 43 6500 Vojens Nævnet har modtaget klagen den 3. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12819 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 26 18 34 99 DK Autocenter v/harun Basoda Nyholms Alle 19 2610 Rødovre Klagen vedrører: Køb af bil Ikke-medlemsvirksomhed

Læs mere

Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg

Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg Tid og sted: 26. februar 2008, kl. 10.00 IdealCombi A/S, Hurup Til stede: Jens Erik Gram (JE) Michael Vesterløkke (MV) Johny Jensen (JHJ) Per Møller

Læs mere

KENDELSE. Den ene af klagerne havde en ejendom, i hvilken der var tinglyst 4 lån i BRFkredit.

KENDELSE. Den ene af klagerne havde en ejendom, i hvilken der var tinglyst 4 lån i BRFkredit. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Poul Erik Bech A/S Ndr. Frihavnsgade 41 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket gennemførelsen af handlen og dermed forsinket

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet.

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet. København, den 22. oktober 2008 Pressemeddelelse Fastforrentede lån mest populære Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning

Indhold. Resume. 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning Indhold Resume 1. Indledning Formål og baggrund Overordnet om undersøgelsen 4. Analyse af indtjeningsvilkår Betjeningsdækningens indvirkning Flextrafikkens og OST-tilladelsernes indvirkning 2. Taxivognmændenes

Læs mere

December December December

December December December 1. Udvikling på opkrævningsområdet. På landsplan er de samlede kommunale restancer steget siden 2006 med mere end 40 procent. Fra cirka 8,3 mia. kroner til 11,9 mia. kroner. Det er dog ikke alle 11,9 mia.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. juni 2016 Sag 23/2016 A (advokat Brian Pihl Pedersen) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Trine Schmidt Nielsson) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Ankestyrelsens sager 2 2.1 Tilgang af sager 2 2.2 Afsluttede sager 3 2.3 Sager om ændret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185.012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 14. april 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185.012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 14. april 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185.012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 14. april 2004 K E N D E L S E Nibe Entreprenør og Transport ApS (advokat J.J. Borregaard, Nibe) mod Støvring Kommune

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Klager. 12,9 ha skov nordvest for [ ].

Klager. 12,9 ha skov nordvest for [ ]. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejner Kaa Strandvejen 237 8543 Hornslet Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer 1 Ventetidsundersøgelse I sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse om ventetider ud til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 1: Forårstegn i hotel-, restaurantog turisterhvervet Stadig flere virksomheder i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet melder om

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Boligmarkedet 1. kvartal 2015

Boligmarkedet 1. kvartal 2015 Notat 16. september Boligmarkedet 1. kvartal Tal for handler, udbudte boliger og handler er offentliggjort frem til første kvartal, mens liggetiderne for de udbudte boliger er offentliggjort frem til juli.

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 22. februar 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring 0 Forord Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen (centret) behandler. Statistikken er den første af

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen ANKENÆVN FOR BEDE- MANDSBRANCHEN www.anfb.dk 20. november 2012 Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen 1. Ankenævnet er oprettet af Brancheforeningen Danske Bedemænd, Begravelse Danmark samt Forbrugerrådet.

Læs mere

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012

Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Økonomisk analyse fra HORESTA oktober 2011 Turismeerhvervets forventninger til 2011 og 2012 Om analysen HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2011 gennemført en omfattende undersøgelse blandt medlemsvirksomhederne

Læs mere

Skatteankenævn Midtøstjylland

Skatteankenævn Midtøstjylland Skatteankenævn Midtøstjylland Beretning 2012 Forord Skatteankenævn Midtøstjylland er en lokal lægmandsinstans, der behandler klager over skatteansættelser m.v. for borgere i Horsens, Silkeborg, Skanderborg

Læs mere