Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg"

Transkript

1 Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige arkivalier mv. fastsættes følgende bestemmelser om bevaring og kassation af arkivalier i varetægt hos Fødevaredirektoratet 1 Område Bestemmelserne gælder for arkivalier, som er skabt af Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg , og dennes forgængerinstitutioner: Smør og Margarinekontrollen Smør, Margarine og Ostekontrollen Statskontrollen med Smør og Æg m.m Arkivalier som skal bevares eller kasseres Arkivalier, som er henlagt efter emneplan i perioden skal bevares eller kasseres efter retningslinierne i BILAG 1. Mejerifortegnelser cirka bevares. Stikordsregister/visdomsbøger bevares. Register bevares Journal cirka bevares. Journaler, kronologisk ført, cirka kasseres. Arkivalier, som er henlagt efter journalplan i perioden skal bevares eller kasseres efter retningslinierne i BILAG 2. Indgangsjournaler kasseres Journaler bevares. Kopibøger kasseres RAJ , Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg, side 1

2 3 Kassation af arkivalier som ikke skal bevares Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til afsnit 2, kasseres, når opbevaringspligt efter andre bestemmelser er opfyldt, og når de efter Fødevaredirektoratets egen vurdering i øvrigt ikke længere har retlig eller administrativ betydning. 4 Ikrafttrædelse mv. Bestemmelserne træder i kraft straks. Arkivalierne skal i øvrigt behandles efter de almindelige retningslinier, som er anført i Arkivhåndbogen En brugervejledning til offentlige myndigheder (2. oplag 2000) på web-adressen samt de løbende ajourførte retningslinjer for bevaring- og kassation på Statens Arkivers hjemmeside, Rigsarkivet den 11. oktober 2001 Kirsten Villadsen Kristmar arkivchef RAJ , Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg, side 2

3 BILAG 1 Retningslinier for bevaring og kassation af arkivalier skabt af Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg Arkivalier, som er henlagt efter emneplan i perioden bevares. Dog kasseres arkivalier henlagt på følgende emnenumre: 2 Ansøgninger om afsked 19 Agronomers pensionsordning. Andelspensionsordning 20 Personale generelt. Dog bevares personalesager for ansatte født d. 1. i en måned og personalesage for ansatte i chefstilinger. 20/1 Oprykning af overenskomst personale 26 Finanslov. Finanslovsforslag. Tillægsbevillingslov. Budgetoverslag. 28 Forsikringer 29/1 Henstilling om rationalisering (udefra) 35 Landbrugsministeriet. Forskudsbeløbskonto 37 Tjenesteboliger. Flyttegodtgørelse 41 Dansk Agronom og Dansk Mejeriingeniør Forening. Landbrugstekniker Foreningen. Foreningen af Tjenstemænd 44 Kartofler 46 Udklip fra Statstidende 49 Kontrolbetjentene herunder lønplacering 51 Ordensdekorationer 52 Nattransit ved grænsestationer 101a Revisionsdepartementet

4 101/2 Statens Materielprøveråd 105 Handelsaftaler. Varefortegnelser. Vareopdeling i brugstariffen. Udførelsesattester. 105/1 Told 107 Sundhedstyrelsen 116 Erstatning til nedlagte mejerier fra mejerirationaliseringsfonden 122 Inventar. Køleanlæg. Trykning af formularer 123b Statens overtagelse af forskellige mejeri og landbrugsudgifter. Støtteordninger 124 Lokaler. Flytning. Forskellige lokaliteter. Telefon 127 Byggearbejder og planlægning 145 Telegramadresser. Underskrifter 150/a Data. EDB 150/1 Diverse oplysninger 160 Rigsarkivet. Pligtaflevering biblioteker 175/1 Haagerkonventionen. Rigsvåbenet og danske byvåben 177 Mærkningsbestemmelser for varer under Statskontrollens ressort og for levnedsmidler generelt 187 T.I.R. konventionen vedrørende internationale godstransporter. Toldplomberede ostevogne og containere til smør 189/2 Desinfektions og rengøringsmidler 189/4 Forureninger 189/6 Ultrafiltreringsanlæg på Trifolium Mejeri 199 Genindførsel beskadigede varer, prøver til forsøg 301 Autorisationer til smøreksportører og tilbagekaldelser

5 305 Bogføring på mejerier, krydsrevision 307 Datostempler. Datomærkning. Reklamation vedrørende datomærkning. Smørpakkemaskiner 311 Fremmedlegemer i Lurpak 315 Rykkerskrivelser og udpantning 318 Kølerum på mejerier og lagre 320 Bakteriologisk undersøgelse af smør 338 Smørpakkerier. Kærnestationer smørpakning 341 Kontrolvejning, undervægt og svind på pakkesmør. Eftervejning af emballage 344 Smøreksportudvalget. Omsmeltning af smør på forsøgsbasis. Henfrysning af smør. Usyrnet/usaltet smør. Fodermælkstøtte 346 Pålagte samlebøder smør 347 Bemyndigelser 348/1 Bedømmelsesafgift for smør og ost 353 Salt i smør 356 Minipakninger. Smør 500 Smøranmeldelser fra distrikterne 501 Iltningsmidler/antibut/murit 502 Kemiske og bakteriologiske undersøgelser i ost 505 Undersøgelse af smelteost kontra flødeost 510 Godkendelse af osteetiketter 512 Kvarg. Karakteristik af knapost 541 Ostekontrolnumre 543 Bemyndigelser

6 546 Autorisationer. Godkendelse af ostelagre 548 Stabilisator til smelteost 555 Sekunda Danablu 560 Tilsætninger til ost nicin/salpeter/nitrosamin 561 Perforering af ostekontrolnumre 566 Osteoblatter. Osteafgift 570 Osteanmeldelse fra distrikterne 704 Cirkulære om ægafgift 708 Autorisations ændringer 712 Eksport af æg til England. Minimumspriser 725 Kendingsnumre og mærker 728 Revision af vægtregnskab for æg 733 Transit for frosne kinesiske helæg fra England til pasteurisering 735 Afmeldte autoriserede B-eksportører smør og ost 737/1 Ægemballage. Containertransport af æg 741 Eksport af ustemplede æg. Certifikater m.v. 746/1 Refusion 751 Autorisationer ægprodukter. Anmeldelser og afmeldelser 927/1 Autorisation til virksomheder der tilvirker erstatningsmidler 930 Overtrædelser vedrørende margarine. Bødesager 955 Raps, fremstilling af fedtstof 1001 Kontrolnumre til mælkekonserves for gamle autorisationer

7 1003 Tilbagekaldelse af autorisationer 1005 Steriliseret kakaomæk til udførsel. Aromatiserede mælkevarer 1009 Bemyndigelser 1010/1 Varer oplagret på 80 lagre 1112 Udførsel af konsumis 1114 Diverse is 1119 Import af iskrem, iskonfekt 1121 Fremstilling af andre produkter hvor is indgår 1150 Anmeldelser 1302 Datomærkning 1304 Antibiotika. Flødeskum fedtindhold 1306 Standardisering. Mælkekontrolloven 1317 Pasteuriseringsbøder 1319 Emballage til mælk og fløde 2017 Harmonisering EF - Codex Sager henlagt på U-numre, som vedrører udlandet

8 BILAG 2 Retningslinier for bevaring og kassation af arkivalier skabt af Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg Arkivalier, som er henlagt efter journalplan i perioden bevares. Dog kasseres arkivalier henlagt på følgende journalnumre: Medd. fra Landbrugsministeriet + andre ministerier gensplejsning Administrationsdepartementet rapp. mælkekontrol statslige indkøb hotelaftaler Laboratorier/tilsyn med Steins Hyg. bakt., St. Levnedsmiddelinstitut, Statsprøveanstalten takstændringer forn. aut. gaskromatograf Heat Space Laboratorie klubben Statens Tekniske prøvenævn S. D. Registrering af tid anvendt på de enkelte kontrolopgaver Personalets legitimationskort, generelle og specielle helbredsundersøgelser, fuldmagter 1.7 Beredskab. Med undergrupper 1.9 Internationale organisationer. Med undergrupper Pariserkonventionen m.m Bruxelles nomenklaturer, TIR-konventioner samt andre generelle toldspørgsmål toldbehandling v. indf. af varer a Instruks ATP + cirk Love og bekendtgørelser samt cirkulærer. Med undergrupper 2 Budget og regnskab. Dog bevares sager på journalnummer Særlige bedømmelseudvalg, is + Esromforeningen + Danablu Benådninger Gruppelivsforsikring

9 3.2 Sager vedrørende enkelte ansatte. Dog bevares personalesager vedrørende ansatte født d. 1. i en måned og personalesager vedrørende ansatte i chefstillinger. 4 Lokaler, inventar, telefoner, kontor rekvisitter m.v. Med undergrupper EF-mærkningsdirektivet mærkning generelt EF-standardisering Aut. udstedt af Vet. Dir. + levnedsmiddelkontrol. Aut. til tilsætningsstoffer + erstatningsmiddel medd. fra Vet. Dir. tilladelse til 2 D produktion + UHT Levnedsmiddelforskning Sager vedr. andre landes importbestemmelser m.m Mejeriprodukter med andet fedt og proteiner end mælkefedt - imitaionsprodukter 6.2 Mejeriloven m.v. generelt. Med undergrupper Bekendtgørelser m.v Aut. til mejerier der ikke har ost og smør + nedlæggelse Bekendtgørelser m.v Rettelsesblad, korrektioner Diverse vedr. mejeriers bogføring, forespørgsler vedr. aflæggelse af regnskaber, krydsrevision, fedt + vægtbalance 6.5 Kontaminanter m.v. i mejeriprodukter. Med undergrupper 7 Udlandet. Med undergrupper 8 Internationale organisationer. Med undergrupper EF-sager mælkekøletanke Cirkulærer + meddelser Godkendelse af laboratorier Lab. apparatur Foss auto sampler

10 9.1.9 Aut. + tilb. til skummetmælksindvejningscentraler Undersøgelse af leverandørmælk kontaminanter 9.2 Konsummælk og produkter. Med undergrupper EF-sager EF-restitution til ost til 2. landsmarkeder Bemyndigelser fra Landbrugsministeriet Afgifts og bødesystemer World Food Program, leverancer Bryssel.nomenklaturen, toldv. fælles toldtarif 10.2 Autorisationer, tilladelser m.v. Med undergrupper 10.3 Ostesorter. Med undergrupper 10.4 Ost. Ostens sammensætning. Med undergrupper 10.5 Tilsætningsstoffer. Med undergrupper 10.6 Mærkning af ost og emballage m.v. Med undergrupper Besigtigelsesordning, herunder kontrol ved landegrænsen samarbejde med toldvæsen Undersøgelse, analyse/opgørelse over dansk ost sorbinsyre Undersøgelse af udenlandske ost + osteløbe passersedler ost Osteudførelseserklæringer + skrivelser vedr Diverse forespørgsler, oplysninger om ost EF-sager fødevarehjælp EF-restitution til smør til 3. landesmarkeder Bemyndigelser fra Landbrugsministeriet

11 Cirkulærer og meddelser Organoleptisk bed. og analyseforskrift Diverse forespørgelser disp Autorisationer tilladelser. Med undergrupper 11.3 Smør, hjælpe og tilsætningsstoffer, smørrets sammensætning. Med undergrupper 11.4 Smøremballage og mærkning heraf. Med undergrupper Undersøgelse/opgørelse sammensætning af dansk smørfedt vitaminer ægthed Undersøgelse/opgørelse over indhold af kontaminanter i smør m.v Eftervejning, temperaturmåling m.v Opgørelse af smørproduktion EF-direktiv m.v kasein, kasseinater fødevarehjælp EF-restitution til mælkekonserves til 3. landsmarkeder Bemyndigelser fra Landbrugsministeriet FAMEX/De danske mejeriers fællesorganisation 12.2 Autorisationer, tilladelser m.v. Med undergrupper Kem. fysiske og bakt. undersøgelser af mælkekonserves Undersøgelser Cert. på mælkekonserves Diverse forespørgsler vedr. kasein, mælkekonserves m.m EF-sager EF-restitution til konsumis til 3. landsmarkeder Bemyndigelser fra Landbrugsministeriet Forespørgsler vedr. is

12 13.2 Autorisationer, tilladelser m.v. Med undergrupper 13.3 Konsumis, råvarer, hjælpe og tilsætningsstoffer samt emballage og mærkning. Med undergrupper 13.4 Konsumisemballage og mærkning heraf. Med undergrupper Undersøgelser og opgørelser af is kontaminanter ægthed Udførselspapirer certifikater EF-sager, handelsnormer for æg EF vask af æg Meddelser fra andre EF-lande om kendingsnumre m.m Bemyndigelser fra Landbrugsministeriet Forespørgsler vedr. æg og ægproduktion 14.2 Aut. tilladelser m.v. ægpakkeri, apparatur, fradrag m.v. Med undergrupper 14.3 Ægemballage, opbevaring og transport. Med undergrupper 14.4 Mærkning, æg og emballage. Med undergrupper Kontrol af æg m.m. danske, udenlandske, skrabeæg Bakterier i æg Certifikater for æg EF-sager Bemyndigelser fra Landbrugsministeriet Ægproduktion, generelt ægspätzle m.v Aut til fremstilling af ægprodukter Kemiske og andre undersøgelser af ægprodukter Salmonellaundersøgelser af ægprodukter Godkendelse af apparatur til fremstilling af ægprodukter, ultrafiltrering m.v.

13 EF-direktiv m.v Bemyndigelser fra Landbrugsministeriet Cirkulærer Organoleptisk beddømmelse og analyseforskrifter MIFU 15.2 Prod. import, en gros og detaliforreting m.v. Med undergrupper Generelt Vitaminpræparat 15.4 Erstatningsmidler for smør, margarine, svinefedt og talg. Med undergrupper 15.5 Ermol, tør-ermol. Med undergrupper 15.6 Andre fedtholdige produkter. Med undergrupper EF-sager Bemyndigelse fra Landbrugsministeriet Cirkulærer Afgifts og bødesystem Rugerier m.v EF-sager Bemyndigelser fra Landbrugsministeriet Cirkulærer Diverse sager EF-sager, rådsdirektiv, vejledning Cirkulærer Godkendelse af lagre

14 Bedømmelse af interventionssmør EF-sager vejledning Cirkulærer Godkendelse af lagre + emballage Anvendelse af skum. pulver fra interventionslagre EF-sager vejledninger fra EF-dir., opgørelser over indhold af tørstof i foderskum.mælk Cirkulærer Forespørgsler og reviosion skemaer, korrespondance Analyser m.m. korrespondance, returmælk Bemyndigelser EF-sager anmodningsskemaer Cirkulærer Analysemetoder Udbetaling af støtte, EF-kontrol m.v EF-sager vejledning Cirkulærer meddelelser til mellemhandlere EF-sager Cirkulærer Korrespondance EF-sager anvendelse af afgifter Cirkulærer Korrespondance

15 EF-sager vejledning Cirkulærer ID-kort, korrespondance Bemyndigelser EF-sager vejledning Cirkulærer Korrespondance + eftersyn EF-sager vejledning Cirkulærer Korrespondance + eftersyn EF-sager vejledning Cirkulærer Korrespondance + eftersyn EF-sager vejledning Cirkulærer Korrespondance + eftersyn EF-sager vejledning Cirkulærer Korrespondance + eftersyn EF-sager vejledning Cirkulærer Korrespondance + eftersyn

16 EF-sager vejledning Bemyndigelser Korrespondance + eftersyn EF-sager vejledning Bemyndigelser Korrespondance + eftersyn

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 Bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970 I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering

Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering 37 Kapitel 3 Papirarkivalier fra opbevaring til aflevering Selvom elektronisk arkivering for alvor er ved at få fodfæste i den statslige sektor, vil myndighederne i mange år frem fortsat skulle bruge deres

Læs mere

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. Teknisk Forvaltnings sagsbehandling i ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår

I. Pligt til at betale medlemsbidrag 11 Bidrag til forsikringen og administrationen og fritagelse for bidrag 12 Udgår Her kan du læse om de rettigheder og pligter, du har som medlem af ASE. Du kan også se, hvornår der er generalforsamling, og hvordan du kan stemme og evt. vælges ind i Repræsentantskabet og bestyrelsen.

Læs mere

Forbundet af it-professionelle

Forbundet af it-professionelle Forbundet af it-professionelle VEDTÆGTER FOR IT-FAGETS OG MERKONOMERNES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk

Læs mere

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER En vejledning til bestemmelserne om bevaring og kassation af papirarkivalier i Københavns Kommune Bevaringsplanen gælder for papirarkivalier skabt i perioden

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier

Arkivhåndbog for statslige myndigheder. Fra informationer til arkivalier Arkivhåndbog for statslige myndigheder Fra informationer til arkivalier Udgiver: Statens Arkiver ISBN 87-7479-217-0 Redaktion: Lars Martin Petersen, Kirsten Villadsen Statens Arkiver Kristmar og Mette

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv.

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder mv. Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for

Indhold ... 2. Medlemsretten, 4-6... 2. rettigheder... 3. pligter... 4 19-21... 7. Vedtægter for Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er s ak as s e Vedtægter for Frie Funktionærers a-kasse Indhold Afsnit 1...... 2 Formål og hjemsted, 1... 2 Afsnit 2...... 2 Statsanerkendelsen, 2-3... 2 Afsnit 3......

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Vedtægt for Arbejdsløshedskassen STA Afsnit 1 Formål og hjemsted 1. Arbejdsløshedskasse STA har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014

Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Kolofon Vejledning om økologi til jordbrugets forsyningsvirksomheder m.v. Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Fødevarestyrelsen Juni 2009 Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder Indholdsfortegnelse Afsnit I 4 Indledning 4 Ikrafttræden 4 Definitioner 4 Undtaget

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om avl m.v. af kartofler 1) I medfør af 1, stk. 1-3, og 4, stk. 2, i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 195 af 12. marts 2009, og 1, 2 og 13, stk. 3,

Læs mere

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet

Økologikontrol. Maj 2004. Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder. underlagt Plantedirektoratets økologikontrol. Plantedirektoratet Plantedirektoratet Økologikontrol Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol Maj 2004 Gældende fra den 18. maj 2004 Ministeriet

Læs mere

Juridiske)rammer)og)udfordringer)

Juridiske)rammer)og)udfordringer) !!! Afdækning!B! Juridiske)rammer)og)udfordringer) Dansk!lovgivning!af!relevans!for!forskningsdata!management! Om)bilaget) Juridisk!institut,!AAU,!har!på!styregruppens!opfordring!udarbejdet!en!oversigt!over!områdets!juridiske!rammer!

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere