Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet"

Transkript

1 Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september

2 Metode sammenholdt med de 5 spørgsmål 1. Hvilke problemstillinger er baggrund for jeres projekt? 2. Hvilke antagelser bygger jeres projekt på? 3. Hvad er fokus i projektet? (opgaven/tasken/mediet, eleverne, læreren, andet) 4. Hvilken type virkning forventer I? (f.eks. motivation, bedre sproglig færdighed, mere sproglig viden, aktiv deltagelse etc.) 5. Hvilke indikatorer vil I måle på for at se om jeres tiltag har en virkning?

3 Traditionel forskning og aktionsundersøgelser Traditionel forskning Kvantitative undersøgelser: Mange informanter, optællinger sker ofte med statitiske metoder. Bredde og præcision. Synliggørelse af generelle mønstre og tendenser, men ofte ikke mulighed for at gå i dybden. Kan bruges til at afprøve nogle hypoteser. Repræsentativt for hele populationen. Systematisk og eksakt. Forsker distance og observerende. Effektevaluering. - f.eks. medicinske forsøg Kvalitative undersøgelser: Cases, forskellige datatyper søger mange oplysninger om casen, mulighed for at gå i dybden. Ofte beskrivende og afdækkende. Relevans. Fleksibelt og følsomt. Fortolkende. Forsker nærhed og kan være deltagende. Processevaluering. Typisk: antropologisk case studie

4 Eksperimentel: kvantitativ, prætest og posttest, kontrolgruppe Beskrivende: kvantitativ og/eller kvalitativ Hvilken tilgang? afhænger af hvad man vil Ønsker man at måle effekten af noget eksperimentel, kvantitativ undersøgelse Ønsker man at se hvad der sker i en given situation beskrivende, kvantitativ eller kvalitativ undersøgelse Ønsker man at opnå et mere samlet billede som også kan være forklarende så en beskrivende, kvalitativ undersøgelse med mange datatyper (triangulering) Ofte spiller de forskellige tilgange sammen Den ene type er ikke finere end den anden

5 Aktions forskning Aktionsforskning er en form for forskning, som udføres, uden at man forsøger at distancere eller separere sig fra den virksomhed eller det område, som der forskes i. Formålet med aktionsforskning er at opnå en direkte og umiddelbar påvirkning af forskningsområdet. Målet er at "bidrage til løsningen på menneskers praktiske problemer i en virkelig situation". (wiki) Fokus på egen praksis selvrefleksion. Ingen distance. Deltagerrolle ikke observatør. Kontekstbundet. Bevidst indgriben - forandringsorienteret. Formål: at blive bedre til at praktisere. Uvidenskabelig subjektivisme?? Kan være svært at bevise noget Men: Målet er ikke at finde bevis eller kunne generalisere - Målet er at stimulere udvikling af egen praksis

6 Inspiration/motivationen for at igangsætte studiet? ønske om at få løst et bestemt, presserende problem læst om en undersøgelse refleksion til egen praksis passer det/passer det ikke for min målgruppe? inspiration fra en undersøgelse lyst til at afprøve på egen målgruppe ønske om at hjælpe mine elever nysgerrighed

7 Krav til god aktionsforskning? Relevant aktion handling og eksperimentering med praksis Teoribaseret men teori og praksis er integreret Refleksion og åbenhed om underliggende antagelser Ofte teambaseret Store krav til udvælgelse af casen og identifikation af forandringssituationen i forhold til relevans Formulering af en konkret og klar problemstilling præcise undersøgelsesspørgsmål Fokusering afgrænsning Gode, relevante datatyper Rum for pilotafprøvninger

8 Metoder til indsamling af data Struktureret evaluering og afprøvning af materialer og undervisningsmetoder Undervisningsnotater, logbøger, journaler, dagbøger, personlige noter og højttænkningsprotokoller Observationsteknikker- brug af video,båndoptager og observationstjeklister Interviews og spørgeskemaer (lukkede eller åbne?) kræver planlægning og afprøvning Case studier

9 Faser i processen handlingsmotiv - identificering af forandringssituationen afklaring af egen teoretisk forankring og underliggende antagelser fokusering problemformulering aktion/handlen iagttagelse og analyse refleksion - evaluering og perspektivering rapportering Andre Krav?? løbende selvrefleksion og indsamling af viden gennem sparring og læsning afklaring omkring analysemetoder at være eksplicit mht. data (f.eks. fremlægge eksempler) at anvende flere datatyper triangulering (f.eks. observation og interviews) Ikke altid en lineær process sideløbende og cyklisk

10 Eksempel på faserne i en aktionsundersøgelse Handlingsmotiv: Jeg har erfaret, at eleverne ikke er gode nok til at forstå og anvende nogle bestemte grammatiske aspekter, men jeg/eleverne vil ikke arbejde for meget med gammeldags grammatik. Identificering af forandringssituationen: Jeg vil bruge en række dictogloss opgaver til at arbejde mere målrettet med bestemte grammatiske problemstillinger Afklaring af egen teoretisk forankring og underliggende antagelser: kommunikativ tilgang med fokus på betydning og fokus på form, interaktionens betydning, elev-initieret fokus på form, eksplict sproglig viden har en funktion i sprogtilegnelsen og sprogproduktionen

11 Dictogloss opgave: Læs teksten højt to gange. Første gang lytter eleverne blot. Anden gang kan de tage nogle enkelte citater, f.eks. enkelte gloser eller faste udtryk. Eleverne går nu i grupper og forsøger at rekonstruere teksten så tæt som muligt på forlægget - både indholdsmæssigt og sprogligt. De forskellige udgaver sammenlignes og diskuteres i plenum.

12 Fokusering: Hvilket niveau, hvilke klasser, hvilke timer, hvilke grammatiske fænomener, hvilken tidshorisont?? Problemformulering: Brede formål og forskningsspørgsmål vs. specifikke hypoteser? Kan brug af dictogloss opgaver være en metode til at få eleverne til at arbejde aktivt med bestemte grammatiske problemstillinger? Vil arbejdet med disse øvelser fremme elevernes grammatiske forståelse? Bliver eleverne bedre til at bruge de sproglige træk i sproglig produktion? Aktion/handlen: Selve undervisningssituationerne med brug af dictogloss opgaverne og evt. tests i den valgte sammenhæng Iagttagelse og analyse: Optagelser? notater? Interviews? Sprogtests? Hvilke typer af tests? Identificering og optælling af sprogrelaterede episoder, kodning, rettelse af tests, sammenfatning af resultater

13 Refleksion: Syntese, søge forklaringer og sammenhænge Evaluering og perspektivering: Hvad gik godt og skidt, hvilke forbedringsmuligheder, hvad kan det bruges til? Rapportering: Medtage alle faserne. Sammenfatte og beskrive, evaluere og perspektivere. Husk at kontekstualisere. Hvilken form? Rapport? Foredrag? Øvelsesmaterialer? Sammentællinger og statistik? Eksempler og transkriptioner? Bibliografi - hvor mange referencer og hvilke? Wallace, M. J Action Research for Language Teachers. CUP.

14 Opsummerende: Hvad er klasseværelsesforskning? data som analyseres for at vi kan forstå vores praksis for at kunne forbedre den en generel orientering til ens praksis, en spørgende og reflekterende tilgang som leder til undersøgelse eksperimentering - aktionsforskning - experimentel forskning

15 3 største problemer? tidspres at lære færdigheden bestemte krav og færdigheder? Tålmodighed, beslutsomhed, logisk tilgang, enthusiasm, viden om teori og tidligere forskning, viden om og kendskab til forskningsmetoder, træning og erfaring med forskning, evne til at beskrive observationer klart, evne til at analysere data kvantitativt og kvalititativt, evne til at se mønstre i data og resultater, evne til at formidle resultater og fremlægge implikationer, evne til kritisk at forholde sig til forskningsmetoder og egen undersøgelse truslen mod ens selvværd

16 Edwards, C. og Willis, J. (2005)Teachers exploring tasks. Palgrave. Ti råd fra de involverede lærere (s. 259) + Allwright s 10 kriterier (s.268) Hold det småt og simpelt Gør det relevant for lærer og elever Hav et klart mål Tal om det med andre undervejs Læs tidligere undersøgelser Skriv under processen Lyt til dine elever Vær ærlig og beskriv det der sker og kommer ud af undersøgelsen Husk at der ikke er et rigtigt svar, ofte involverer det tolkning Del dine resultater og reflektioner med andre efter undersøgelsen

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis

Erhvervscase. 1. Erhvervscase. Ledelse i praksis Ledelse i praksis Erhvervscase Bente Sørensen er skoleleder på Østersø Lilleskole og har netop været til det halvårlige dialogmøde med sin overordnede, Bør ne- og Ungedirektøren Dorthe Pedersen. Ud over

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag

Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag Professionshøjskolen UCC Læsevejlederen som medpraktiker - udvikling af læseforståelse i fag Et aktions- og interventionsprojekt i Helsingør Kommune Lene Herholdt og Susanne Arne-Hansen 01-07-2011 Indhold

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave De fire læringsstile Læringsstile er udtryk for den måde den enkelte lærende lærer bedst på i en given situation og indenfor et givent stof. Overordnet kan læringsstile deles op i reflektorer, teoretikere,

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse

Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Kernetekst Den samfundsvidenskabelige undersøgelse Janne Bisgaard Nielsen, adjunkt i samfundsfag og historie, Aarhus Katedralskole SA0005 www I dette afsnit lærer du tre hyppigt brugte samfundsfaglige

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Afsluttende rapport på et udviklingsprojekt med fokus på lærerstuderendes og skoleelevers oplevelser, tanker og refleksioner vedrørende anvendelse

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011

RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 RAPPORT Læseforståelse i fag og udvikling af læsevejlederens rolle som medpraktiker Et aktionslæringsprojekt i Gladsaxe kommune efteråret 2011 Susanne Arne-Hansen PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere