CS 2800 CS 2700 CS 2600

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CS 2800 CS 2700 CS 2600"

Transkript

1 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700

2 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt Betjeningspanel CS Displayet Det numeriske tastatur Prox-læseren JA og NEJ tasterne A, B, C og D tasterne Statuslamperne Prox-læser CS Prox-læseren Statuslamperne Tilkobling af CS 2800 indbrudsalarmen Tilkobling af CS 2800 uden valgfri område tilkobling Tilkobling af CS 2800 med valgfri område tilkobling Hvis noget går galt Tilkoblingsfejl Frakobling af CS 2800 indbrudsalarmen Frakobling af CS 2800 uden valgfri område tilkobling Frakobling af CS 2800 med valgfri område tilkobling Delvis tilkobling Intelligent tilkobling Problemer Afstilling af alarmer Tilkobling af individuelle områder A, B, C og D tasterne Koder med valgfri område tilkobling Når CS 2800 er delvis tilkoblet Andre funktioner Dørklokke funktionen Udkobling af aktive grupper Udkobling af grupper Indtastning af PA kode Blokeret detektor Service-information...13 CS 2600_2700_2800 bruger.doc / RF / BIK Alarm System A/S Dato: Rev.: Side 2

3 *HQHUHOW %HWMHQLQJVSDQHO&6 CS 2800 indbrudsalarmen betjenes via et eller flere eksterne betjeningspaneler. Betjeningspanelet består principielt af seks dele: Displayet Det numeriske tastatur Prox-læseren JA og NEJ tasterne A, B, C og D tasterne Statuslamperne 9a $ODUP 6DERWDJH )HMO )UDNREOHW &6 7LG A B C NEJ 0 JA D 'LVSOD\HW LCD-displayet viser status for Deres CS 2800 indbrudsalarm f.eks. CS2800 Tid: 09:45:13 Enhver information, som kræver Deres opmærksomhed, vil blive markeret med et bip i betjeningspanelets lydgiver, hvorefter informationen vises i displayet i klar dansk tekst! Displayet er, under betjening, bagbelyst for at give Dem maksimal læsbarhed af teksterne i displayet. Bagbelysningen slukker automatisk 30 sekunder efter sidste tastetryk. 'HWQXPHULVNHWDVWDWXU Det numeriske tastatur består af tasterne 0 til 9. Tastaturet anvendes til at indtaste Deres PIN-kode, således at De kan til- og frakoble systemet samt indtaste anden nødvendig information til systemet. Side 3

4 3UR[O VHUHQ De har som bruger af CS 2800 indbrudsalarmen mulighed for at anvende en Prox-brik i stedet for en PIN-kode. CS 2800 indbrudsalarmens højsikkerheds Prox-brikker kan anvendes for til- og frakoble af Deres CS 2800 indbrudsalarm på en nem og bekvem måde, med et minimum af tastetryk. Selve Prox-brikken er en passiv tag det vil sige, at den ikke indeholder batterier og er totalt vedligeholdelsesfri. Prox-brikken holdes hen foran Prox-symbolet på betjeningspanelets venstre side. Betjeningspanelet kvitterer herefter med et bip for at markere, at Proxbrikken er accepteret og CS 2800 indbrudsalarmen nu kan til- eller frakobles efter behov (benyt eventuelt A, B, C og D tasterne). %HP UN venligst, at Super Master koden DOWLG er en PIN-kode! -$RJ1(-WDVWHUQH Disse taster anvendes dels under den daglige betjening til at svare på spørgsmål fra systemet - f.eks.: Tilkoble omr.? [ABCD] $%&RJ'WDVWHUQH Hvis Deres CS 2800 indbrudsalarm er delt op i flere områder, kan disse områder til- og frakobles enkeltvis, ved hjælp af A, B, C og D tasterne. I Deres installation er: Område A:. OGHU Område B: 6WXH Område C: /DJHU Område D: )DEULNVRPUnGH Side 4

5 6WDWXVODPSHUQH Betjeningspanelet er forsynet med fem statuslamper; 9a, $ODUP, 6DERWDJH, )HMO og )UDNREOHW. Alle lamperne, undtagen 9a, vil normalt være slukket. Lamperne kan først aktiveres, når De har indtastet en gyldig PIN-kode eller benyttet en gyldig Prox-brik. 9a Vil lyse konstant grønt i normal tilstand. I tilfælde af et strømsvigt vil 230 V~ statuslampen blinke. $ODUP Vil være slukket i normal tilstand. Vil blinke rødt i tilfælde af én eller flere ikke kvitterede alarmer 6DERWDJH Vil være slukket i normal tilstand. Vil blinke rødt i tilfælde af én eller flere sabotage alarmer )HMO Vil være slukket i normal tilstand. Vil lyse konstant gult i tilfælde af en teknisk fejl og vil blinke, hvis De, af den ene eller anden grund, ikke kan tilkoble CS 2800 indbrudsalarmen. )UDNREOHW Vil være slukket i normal tilstand. Ved frakobling vil statuslampen, på det benyttede betjeningspanel, lyse grønt i 5 til 30 sekunder. Statuslampen vil blinke, mens CS 2800 indbrudsalarmen er delvist tilkoblet og man forsøger at til- eller frakoble flere områder. 3UR[O VHU&6 CS 2800 indbrudsalarmen kan, udover CS 2821 betjeningspanelet, betjenes via en eller flere indendørs Prox-læsere. Disse kan foretage til- og frakobling af Deres CS 2800 indbrudsalarm og består principielt af 2 dele: Prox-læseren Statuslamperne 230 V~ Alarm Sabotage Fejl Frakoblet Side 5

6 3UR[O VHUHQ De har som bruger af CS 2800 indbrudsalarmen mulighed for at anvende en Prox-brik i stedet for en PIN-kode. CS 2800 indbrudsalarmens høj-sikkerheds Prox-brikker kan anvendes til at til- og frakoble Deres CS 2800 indbrudsalarm på en nem og bekvem måde, helt uden tastetryk. Selve Prox-brikken er en passiv brik det vil sige, at den ikke indeholder batterier og er totalt vedligeholdelsesfri. Prox-brikken holdes hen foran Prox-symbolet på Prox-læserens venstre side. Prox-læseren kvitterer herefter med et bip for at markere, at Prox-brikken er accepteret og CS 2800 indbrudsalarmen til- eller frakobles herefter. 6WDWXVODPSHUQH Prox-læseren er forsynet med fem statuslamper; 9a, $ODUP, 6DERWDJH, )HMO og )UDNREOHW. Alle lamperne, undtagen 9a, vil normalt være slukket. Lamperne kan først aktiveres, når De har benyttet en gyldig Prox-brik. 9a Vil lyse konstant grønt i normal tilstand. I tilfælde af et strømsvigt vil 230 V~ statuslampen blinke. $ODUP Vil være slukket i normal tilstand. Vil blinke rødt i tilfælde af én eller flere ikke kvitterede alarmer 6DERWDJH Vil være slukket i normal tilstand. Vil blinke rødt i tilfælde af én eller flere sabotage alarmer )HMO Vil være slukket i normal tilstand. Vil lyse konstant gult i tilfælde af en teknisk fejl og vil blinke, hvis De, af den ene eller anden grund, ikke kan tilkoble CS 2800 indbrudsalarmen. )UDNREOHW Vil være slukket i normal tilstand. Ved frakobling vil statuslampen, på det benyttede betjeningspanel, lyse grønt i 5 til 30 sekunder. Statuslampen vil blinke, mens CS 2800 indbrudsalarmen er delvist tilkoblet og man forsøger at til- eller frakoble flere områder. Side 6

7 7LONREOLQJDI&6LQGEUXGVDODUPHQ 7LONREOLQJDI&6XGHQYDOJIULRPUnGHWLONREOLQJ 1) Luk alle døre og vinduer og vær sikker på, at der ikke opholder sig personer eller dyr i det/de område(r), De ønsker at tilkoble. 2) Tast Deres PIN-kode eller benyt Deres Prox-brik udgangstonen starter. 3) Forlad området ad adgangsruten før udgangstiden udløber ( sekunder). 4) Tast Deres kode eller benyt Deres Prox-brik på forbikobleren udgangstonen stopper og Deres område er nu tilkoblet. 7LONREOLQJDI&6PHGYDOJIULRPUnGHWLONREOLQJ 1) Luk alle døre og vinduer og vær sikker på, at der ikke opholder sig personer eller dyr i det/de område(r), De ønsker at tilkoble. 2) Tast Deres PIN-kode eller benyt Deres Prox-brik. 3) A, B, C og/eller D tasterne lyser rødt, svarende til de områder, De kan betjene. 4) Tast JA for at tilkoble alt eller udvælg de områder, der skal tilkobles (benyt A, B, C og D tasterne) og tast JA udgangstonen starter. 5) Forlad området ad adgangsruten før udgangstiden udløber ( sekunder). 6) Tast Deres kode eller benyt Deres Prox-brik på forbikobleren udgangstonen stopper og de valgte områder er nu tilkoblet. +YLVQRJHWJnUJDOW«Hvis der, når de taster Deres PIN-kode eller benytter Deres Prox-brik, lyder en advarselstone og den gule Fejl-lampe lyser, vil De kunne se fejlens art i displayet. Den tilhørende A, B, C og D tast vil endvidere blinke, for at vise, hvor fejlen findes. Advarselstonen ophører efter 10 sekunder. CS 2800 indbrudsalarmen vil herefter gå tilbage til sin tidligere tilstand, så De kan rette fejlen og herefter gentage tilkoblingsproceduren. 7LONREOLQJVIHMO Hvis De har forladt bygningen og har tastet Deres PIN-kode eller benyttet Deres Prox-brik på forbikobleren og udgangstonen ikke stopper, har De sandsynligvis glemt at lukke en sikret dør på adgangsruten. Ret fejlen og gå tilbage til betjeningspanelet og tast Deres PIN-kode eller benyt Deres Proxbrik. Gentag herefter tilkoblingsproceduren. Side 7

8 )UDNREOLQJDI&6LQGEUXGVDODUPHQ )UDNREOLQJDI&6XGHQYDOJIULRPUnGHWLONREOLQJ 1) Tast Deres PIN-kode eller benyt Deres Prox-brik på forbikobleren indgangstonen starter. 2) Følg adgangsruten til betjeningspanelet. 3) Tast Deres PIN-kode eller benyt Deres Prox-brik på betjeningspanelet indgangstonen stopper og Deres område er nu frakoblet. )UDNREOLQJDI&6PHGYDOJIULRPUnGHWLONREOLQJ 1) Tast Deres PIN-kode eller benyt Deres Prox-brik på forbikobleren indgangstonen starter. 2) Følg adgangsruten til betjeningspanelet. 3) Tast Deres PIN-kode eller benyt Deres Prox-brik på betjeningspanelet. indgangstonen stopper. 4) A, B, C og/eller D tasterne lyser rødt, svarende til de områder, De kan frakoble. 5) Tast JA for at frakoble alle Deres områder eller udvælg de områder, der skal frakobles (benyt A, B, C og D tasterne) og tast JA. 6) De valgte områder er nu frakoblet. 'HOYLVWLONREOLQJ±,QWHOOLJHQWWLONREOLQJ Hvis De ønsker at tilkoble Deres CS 2800 indbrudsalarm og forblive i bygningen (f.eks. om natten), gøres dette let ved hjælp af IntelliSet. Det er ikke nødvendigt at anvende forbikobleren, hvis De kun tilkobler CS 2800 indbrudsalarmen delvist. 1) Luk alle døre og vinduer og vær sikker på, at der ikke opholder sig personer eller dyr i det/de område(r), De ønsker at tilkoble. 2) Tast Deres PIN-kode eller benyt Deres Prox-brik. 3) B tasten lyser rødt udgangstonen starter. 4) Forlad det sikrede område og gå til det ikke sikrede område (f.eks. ). 5) Udgangstonen stopper efter sekunder og CS 2800 indbrudsalarmen er nu delvist tilkoblet. Side 8

9 3UREOHPHU $IVWLOOLQJDIDODUPHU Hvis CS 2800 indbrudsalarmens sirener starter, skal De blot følge nedenstående procedure: 1) Gå til betjeningspanelet og tast Deres PIN-kode eller benyt Deres Proxbrik. Sirenerne vil herefter stoppe. 2) Displayet vil vise, hvad problemet er og den tilsvarende statuslampe vil lyse. 3) Tast JA. 4) Betjeningspanelets display vil herefter vise Dem, hvad De skal gøre. Side 9

10 7LONREOLQJDILQGLYLGXHOOHRPUnGHU $%&RJ'WDVWHUQH Nogle gange kan de aktuelle sikkerhedsbehov være lidt mere komplekse, hvilket gør, at De får behov for at benytte betjeningspanelets A, B, C og D taster til at til- eller frakoble CS 2800 centralens fire områder individuelt. Deres alarminstallatør vil have navngivet de fire områder, så De let kan identificere dem, for eksempel: A =. OGHU B = 6WXH C = /DJHU D = )DEULNVRPUnGH Her ud over kan der tilknyttes et navn til hele systemet (alle områder). Dette navn vil blive vist, når De tilkobler hele systemet..rghuphgydojiulrpunghwlonreolqj For at give Dem mulighed for at lave en delvis tilkobling af Deres CS 2800 indbrudsalarm, har De flere valgmuligheder ved betjeningspanelet. 1) Indtast Deres kode på betjeningspanelet eller benyt Deres Prox-brik. Hvis De ikke ønsker at tilkoble alle de områder, der er tilknyttet Deres PIN-kode / Prox-brik, vælger De blot de områder, som De ønsker at tilkoble ved at trykke på de relevante A, B, C og D taster. 2) Fortryder De et valg eller ønsker De at rette en fejlindtastning, trykker de blot på den aktuelle tast igen. 3) Tast JA for at acceptere Deres valg. 4) De valgte områder vil blive vist i displayet samtidig med at de tilsvarende taster på betjeningspanelet lyser. CS 2800 tilkobler nu de valgte områder. 1nU&6HUGHOYLVWLONREOHW Når dele af Deres CS 2800 indbrudsalarm allerede er tilkoblet og De ønsker at til- eller frakoble alle områder, gør De følgende: 1) Indtast Deres PIN-kode på betjeningspanelet eller benyt Deres Prox-brik. FRAKOBLE OMRÅDER? 2) Tast NEJ for at gå til den næste menu. Side 10

11 TILKOBLE OMRÅDER? 3) Tast NEJ for at gå til den næste menu. 4) Tast JA for at acceptere alle de områder, De ønsker at til-/frakoble. (OOHU 1) Tryk på de relevante A, B, C og D taster for at vælge. Fortryder De et valg eller ønsker De at rette en fejlindtastning, trykker de blot på den aktuelle tast igen. 2) Tast JA for at acceptere Deres valg. CS 2800 indbrudsalarmen vil nu tileller frakoble de valgte områder. $QGUHIXQNWLRQHU ' UNORNNHIXQNWLRQHQ C tasten kan, når CS 2800 indbrudsalarmen er frakoblet, anvendes til at aktivere dørklokke funktionen. Dette kan f.eks. anvendes, hvis De ønsker at få et signal, når en bestemt dør bliver benyttet i dagtimerne. Alt, hvad De skal gøre, for at aktivere funktionen, er at trykke på C tasten. Betjeningspanelets display vil vise et lille klokkesymbol (È) i det nederste højre hjørne. Hvis døren åbnes, vil De blive gjort opmærksom på dette af betjeningspanelets lydgiver. For at fravælge dørklokke funktionen trykker De på C tasten igen. 8GNREOLQJDIDNWLYHJUXSSHU %HP UN: Denne funktion skal aktiveres af deres alarminstallatør Ønsker De, i forbindelse med tilkoblingen af Deres CS 2800 indbrudsalarm, at ignorere en gruppe f.eks. et vindue, De bevidst har ladet stå åbent, gøres dette på følgende måde: 1) Indtast Deres PIN-kode på betjeningspanelet eller benyt Deres Prox-brik. 2) Betjeningspanelets display spørger om De ønsker at lade gruppen (vinduet) stå åben. 3) For at udkoble gruppen (vinduet) taster de JA (eller NEJ, hvis de ikke ønsker at lade gruppen (vinduet) stå åben). Side 11

12 4) CS 2800 indbrudsalarmen vil herefter tilkoble normalt. Gruppen (vinduet) vil kun være udkoblet indtil næste frakobling. %HP UN: Kun grupper der allerede er aktive (f.eks. åbne vinduer og døre), kan udkobles på denne måde. 8GNREOLQJDIJUXSSHU %HP UN: Denne funktion skal aktiveres af deres alarminstallatør Ønsker De, i forbindelse med tilkoblingen af Deres CS 2800 indbrudsalarm, at ignorere en gruppe f.eks. en detektor i et lokale, hvor der er personer tilstede, gøres dette på følgende måde: 1) Indtast Deres PIN-kode på betjeningspanelet eller benyt Deres Prox-brik. 2) Når udgangstonen starter taster De JA, når UDKOBL GRUPPER menuen vises i betjeningspanelets display. 3) Indtast nummeret på den gruppe, De ønsker at udkoble og tast JA (anvend altid foranstillet nul til encifrede gruppenumre f.eks. tastes 02 for gruppe 2). 4) Hvis udkoblingen accepteres, vises dette i betjeningspanelets display. 5) Gentag punkt 3 til 4 for andre grupper, De eventuel måtte ønske at udkoble. 6) Efter 10 sekunders inaktivitet ved betjeningspanelet vil CS 2800 indbrudsalarmen begynde at tilkoble. %HP UN: De valgte grupper vil kun være udkoblet indtil næste frakobling.,qgwdvwqlqjdi3$nrgh %HP UN: Denne funktion skal aktiveres af deres alarminstallatør Hvis De skulle få behov for at tilkalde assistance/hjælp i en nødsituation, kan De gøre dette fra CS 2800 indbrudsalarmens betjeningspanel. Alt, hvad De skal gøre er at trykke på 1-tasten og 7-tasten samtidigt. Bemærk venligst, at dette muligvis også vil sende et signal til kontrolcentralen. For at nulstille skal De blot indtaste Deres PIN-kode på betjeningspanelet eller benytte Deres Prox-brik. %HP UN: Denne funktion kan kun benyttes, hvis Deres CS 2800 indbrudsalarm er forsynet med transmissionsudstyr (f.eks. modem eller telefonsender) og hvis Deres alarminstallatør har aktiveret funktionen. Side 12

13 %ORNHUHWGHWHNWRU %HP UN: Denne funktion skal aktiveres af deres alarminstallatør Denne høj-sikkerhedsfunktion anvendes til at henlede brugernes opmærksomhed på detektorer, som ikke har været aktiveret af bevægelse i løbet af dagen. 1) Indtast Deres PIN-kode på betjeningspanelet eller benyt Deres Prox-brik. 2) Hvis BLOKERET meddelelsen vises i displayet, skal De aktivere de grupper/detektorer, der vises i displayet og gå tilbage til betjeningspanelet. 3) Indtast Deres PIN-kode på betjeningspanelet eller benyt igen Deres Proxbrik. 4) BLOKERET meddelelsen bør nu være forsvundet. 5) Er BLOKERET meddelelsen ikke forsvundet kan der være en fejl på gruppe/detektoren og De bør kontakte Deres alarminstallatør. 6) Ønsker De at tilkoble CS 2800 indbrudsalarmen uden først at teste de viste grupper/detektorer, skal de blot trykke på JA tasten. 6HUYLFHLQIRUPDWLRQ Side 13

14 Vi føler os sikre på, at De vil blive glad for Deres ny CS 2800 indbrudsalarm. Skulle De få behov for at kontakte os udover de årlige serviceeftersyn, kan De benytte nedenstående information: Deres alarminstallatør: Deres kontaktperson: Telefonnummer: Døgnvagt, telefonnummer: Kontrolcentral, telefonnummer: Anlægsnummer: Installationsdato: Nøgleperson 1: Nøgleperson 2: Indgangstid i sek.: Udgangstid i sek.: Master kode: Telefonnr.: Telefonnr.: Tekst for område A: Tekst for område B: Tekst for område C: Tekst for område D: Side 14

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b C D K 1 7 0 0 V. 2. 6 Telefonnumre : Kontrolcentral : 43 42 01 12 Service afd. øst : 43 42 22 77 Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING RS-210 Ver. 2-0 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-0 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-210b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-240 V.2.5 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING -Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-5 Rev. 15.2.99. Dokument : RS-240b/FG 2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20 Betjeningsvejledning Alarmsystem S15/S20 Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse: Brugermanual til NaboLink enhederne: Indholdsfortegnelse: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016 1 Side 1. Standard sæt indeholder.... 2 2. AlarmLink indeholder.... 2 3. Udvidet sæt

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator Betjeningsvejledning S18 - for systemadministrator Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual GE Security CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7 Brugermanual g imagination at work 1055604 www.gesecurity.com Copyright (c) 2005 GE Security B.V. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 8. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 8. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2/3/4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION Software version 1.4.a Revision : November 2002 Aritech is a trademark owned by GE It l i COPYRIGHT 2002 GE-Interlogix BV. All rights reserved. GE-Interlogix

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, med mindre

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.:

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.: ADVISOR AIA central CD 100.07 Brugermanual Software version: 6.09 Rev.: 9808 142360999-2 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, stored in

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Kna er, funktioner og display

Kna er, funktioner og display Side 2 Indhold Knapper, funktioner og display...3 Tastfunktioner:...4 Oprettelse af adgang til systemet...4 Særlige ikoner på displayet...5 Tilkobling...6 Fuld tilkobling (ved hjælp af adgangskode eller

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4TP trådløs privathjemscentral

Betjeningsvejledning. S4TP trådløs privathjemscentral Betjeningsvejledning S4TP trådløs privathjemscentral Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Home Security System Bruger Vejledning

Home Security System Bruger Vejledning Home Security System Bruger Vejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 # 7500r Kontrol Enhed Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling...

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Installation...4 2.1 Montering af central...4 3. Terminaltilslutning...5 4. Opstart...6 5. Programmering...8 5.1 Programmeringsmuligheder...8

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm

VoicePilot TSA2100 Elevatoralarm Fire Fighter Communication system - FFK10 og FFP10 Kommunikationssystem for brandelevatorer i henhold til EN 81-72. Giver mulighed for kommunikation imellem elevatorstolen, motorrummet (FFP10) og indsatslederens

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator

OASIS. MASTER manual. Til systemadministrator OASIS MASTER manual Til systemadministrator Programsekvenser begynder med tast 1 Tilkobler hele systemet (svarer til ABC tasten) 2 Tilkobler område A (svarer til A tasten) 1 ) 3 Tilkobler område A og B,

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning 1. Oversigt 1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 3) LCD, skærm 4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 5) DEL,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

WWW.PROTECTGLOBAL.COM. Vigtig brugerinformation

WWW.PROTECTGLOBAL.COM. Vigtig brugerinformation WWW.PROTECTGLOBAL.COM Vigtig brugerinformation 2 Indholdsfortegnelse Inden brug... Side 4 Betjening.... Side 5 Rengøring og vedligeholdelse.... Side 6 Med garanti et sikkert produkt.... Side 7 Lysdiodernes

Læs mere