Brugervejledning til AlphaVision NG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til AlphaVision NG"

Transkript

1 Brugervejledning til AlphaVision NG

2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7 UDKOBLING AF ZONER...7 HVAD GØRES VED EB AKARN EKKER FEJL...8 ÅBEN ZONE VED TILKOBLING...8 FUNKTIONER...9 BESKRIVELSE AF DE FORSKELLIGE FUNKTIONER...9 F1# AKTIVERING AF RESET UDGANG...11 F2# DØRKLOKKE TIL/FRA...11 F3# INDSTILLING AF DATO...12 F4# INDSTILLING AF TID...12 F5# SOMMERTID OG VINTERTID...12 F6# PROGRAMMERING AF BRUGERKODER...13 F8# START UP/DOWNLOADING...15 F9# VIS HISTORISK LOG VIA BETJENINGSPANEL...15 F10# UDPRINTNING AF HISTORISK LOG VIA TILSLUTTET PRINTER...16 F11# TÆND /SLUK FOR LOG PRINTER...16 F13# PRINT OVERSIGT OVER BRUGERKODER...16 F16# TEST AF UDGANGE / SIRENETEST...17 F17# TEST AF CENTRALENS AKKUMULATOR...17 F18# LAMPETEST...18 F21# ÅBNE ZONER...18 F22# VIS INFORMATIONER...19 F23# PROGRAMMER RTC...22 F24# PROGRAMMER RTC OVERTID...23 F25# PROGRAMMER RTC FERIEDAGE...23 F26# JUSTERING AF URET...24 Alphatronics Danmark --- Messingvej 30B Randers

3 Betjening For at til- og frakoble alarmcentralen, skal man bruge et betjeningspanel og/eller en nøglekontakt. På betjeningspanelets display vises informationer om alarmcentralen. AlphaVision LCD tastatur Henvisning til tasterne på betjeningspanelet i denne vejledning, er vist med dette symbol omkring <>, f.eks. tast <1>. På betjeningspanelet findes tasterne <1>, <2>, <3>, <4>, <5>, <6>, <7>, <8>, <9> og <0>. Disse kan f.eks. bruges til at indtaste brugerkoder for til- og frakobling. Udover disse forefindes tasten <*> (stjerne), <#> (firkant), <Funktion>, < >, < > og <Udkoble> tasterne. Brugervejledning til AlphaVision NG *** 0502/

4 AlphaVision LCD tastatur med proximity læser Der findes et betjeningspanel med indbygget proximity læser, der af ydre er identisk med AlphaVision LCD-tastaturet. Læseren er placeret bag det blå VisAccess logo, imellem 230V og tlf. lysdioden. Prox. Brikken kan erstatte brugerkoden. De programmerede brugerkoder kan benyttes med en prox. brik eller ved indtastning af brugerkode. Brug af prox-brikken Prox. brikken aflæses ved en afstand fra 0 til 3 cm. fra logoet. Hvis der ikke er nogen reaktion fra betjeningspanelet; tast " * " og prøv igen. AlphaVision LED tastatur AlphaVision LED-tastaturet kan bruges både som forbikobler og betjenings panel for til- og frakobling, afhængig af installationen. TIL-/FRAKOBLING. Systemet tilkobles på det indendørs betjeningspanel. Udgangs-buzzeren giver nu lyd. Luk døren. Herefter: Indtast brugerkoden igen på forbikobleren. Alle igangværende udgangstider vil slukke øjeblikkeligt. Dette kan høres på udgangs-buzzeren, som også vil blive tavs. Hvis der tastes forkert på forbikobleren, kan det indtastede slettes ved tryk på "" Hvis man kommer til den sikrede bygning: Indtast da brugerkoden på det udendørs tastatur. Alle indgangs-forsinkede zoner, som tilhører området, hvor den indtastede kode gælder, vil starte deres indgangstid. Dette kan høres på indgangs-buzzeren. Gå nu ind i bygningen og frakobl området på betjeningspanelet. Brugerkoden kan bestå af 4, 5 eller 6 cifre. Der er mulighed for at tildele en brugerkode et bestemt niveau. Niveau 1 er det laveste og niveau 5 det højeste. De forskellige muligheder for kodeniveauer ses på skemaet side Brugervejledning til AlphaVision NG *** 0502/2002

5 niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau 5 Kan kun tilkoble de tildelte områder. Områderne er sammenkoblet, dvs. når områderne A, B, og C er tildelt, kan disse kun tilkobles samtidigt. Var f.eks. område C allerede tilkoblet, bliver områderne A og B nu også tilkoblet. Kan til- og frakoble de tildelte områder. Områderne er sammenkoblet, dvs. når områderne A, B og C er tildelte, kan disse områder kun til- og frakobles samtidigt. Kan til/frakoble de tildelte områder. Her kan man vælge, hvilke af områderne, der skal til/eller frakobles. Kan til/frakoble de tildelte områder. Her kan man vælge, hvilke af områderne, der skal til/eller frakobles. Kan ligeledes udføre et antal funktioner, og udkoble zoner. Masterbruger (hovedbruger). Kan alt fra niveau 1 til 4, samt nogle ekstra funktioner. Brugerkoderne/prox. brikkerne er tilknyttet bestemte områder. Alarmcentralen kan være inddelt i områder af alarminstallatøren. F.eks. er det muligt at til/frakoble separat i stuen og på første sal i en bygning. I erhvervsbygninger er det muligt at til/frakoble flere kontorer separat. Tilkobling Såfremt noget forhindrer systemet i at tilkoble, vil dette blive vist. Hvis der er åbne zoner, som forhindrer tilkoblingen vil buzzeren afgive opmærksomheds bip og LCD-displayet vil vise: "Ikke muligt at tilkoble! " "Zone 04 er åben: zone navn" "Zone 06 er åben: zone navn" I dette tilfælde er zone 4 & 6 åben og skal lukkes før tilkoblingen er mulig. Hvis der er andre problemer som forhindrer tilkobling f.eks. lav batteri spænding, vil det blive vist ved funktion 22 (?22#, se side 19). "Ikke muligt at tilkoble! " "Zone 04 er åben: zone navn" "Zone 06 er åben: zone navn" "Læs information brug funkt. F22# Brugervejledning til AlphaVision NG *** 0502/

6 TILKOBLING NIVEAU 1 Når centralen er frakoblet, og der indtastes en kode/prox. brik niveau 1, vises følgende tekst i displayet: (som eksempel kode , område A og B. Område: AB... <#> = TIL Tastes nu <#> tilkobles områderne A og B, hvis dette er muligt. Var område A allerede tilkoblet, tilkobles kun B. Tilkobling på AlphaVision LED tastatur Indtast kode og tryk på <#>. De tildelte områder tilkobles. Zonelamperne A til H vil indikere, hvilke områder koden giver adgang til, og hvilke områder, der er tilkoblet. Hvis lamperne er tændt er det pågældende område tilkoblet, og ved blink giver koden ikke adgang. TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2 Er brugerkoden niveau 2, vises der efter indtastning af denne kode/prox. brik følgende på displayet: Område: AB... <*>=FRA <#>=TIL Brugeren af denne brugerkode kan ved at taste <> frakoble begge områder, eller ved <#> tilkoble begge områder. Til- og frakobling på AlphaVision LED-tastatur Indtast koden. Tryk på <*> for at tilkoble, eller <#> for at frakoble de tildelte områder. Zonelamperne A til H vil indikere, hvilke områder koden giver adgang til, og hvilke områder der er tilkoblet. Hvis lamperne er tændt er det pågældende område tilkoblet, og ved blink giver koden ikke adgang. TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5 Er brugerkoden/prox. brik niveau 3, 4 eller 5 og område A er tilkoblet, men område B er frakoblet, kommer følgende tekst på displayet efter indtastning af kode: TIL: A... FRA:.Bcdefgh NB!: De små bogstaver cdefgh viser, at man med den indtastede kode/prox. brik ikke kan til eller frakoble disse områder. Taster man nu <1> flytter A sig til den nederste linie. Tastes der igen på <1> -6- Brugervejledning til AlphaVision NG *** 0502/2002

7 vender A tilbage til den øverste linie. På samme måde flytter <2> område B. Tilkoblingen sker først, når man taster <#>. Det indtastede kan slettes ved at taste <*>. Til- og frakobling på AlphaVision LED-tastatur Indtast koden. Vælg med tasterne 1 til 8, hvilke områder, der skal til- eller frakobles, og afslut med <#> for at til- eller frakoble. Zonelamperne A til H vil indikere, hvilke områder koden giver adgang til, og hvilke områder, der er tilkoblet. Hvis lamperne er tændt er det pågældende område tilkoblet, og ved blink giver koden ikke adgang. TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE Tilkobling med 2-cifret kode er identisk med andre brugerkoder på niveau 1. Efter indtastning af den 2-cifrede kode, vises følgende tekst: Område: AB... <#> = TIL UDKOBLING AF ZONER Det er muligt med AlphaVision NG alarmcentral at udkoble zoner. Med dette menes, at en detektor sættes ud af funktion. Dette er kun nødvendigt i meget specielle tilfælde f.eks. hvis en detektor er defekt. I sådan en situation ville det ikke være muligt at tilkoble alarmcentralen, fordi zonen er åbnet af den defekte detektor. For at muliggøre tilkoblingen skal den pågældende zone derfor udkobles. Zoner udkobles ved at taste: <UDKOBLE> efterfulgt af zonenummer med 1 eller 2 cifre, efterfulgt af <#> samt brugerkode/prox. brik på niveau 4 eller 5. Herefter viser displayet: Zone Zone udkoblet navn Udkoblingen af en zone bliver ophævet, når ovenstående bliver gentaget. Udkoblingen ophæves automatisk når et område, hvor zonen hører til, har været tilkoblet og herefter bliver frakoblet. Det er muligt, at alarminstallatøren har programmeret alarmcentralen således, at meget vigtige zoner ikke kan udkobles. I dette tilfælde vil displayet vise følgende: Udkobl. af zone ikke tilladt Hvis en kode bliver indtastet/prox. brik for at til- eller frakoble alarmcentralen, på et tidspunkt, hvor en eller flere zoner er udkoblet, vil Brugervejledning til AlphaVision NG *** 0502/

8 displayet vise: Zoner udkoblet! (#) Hvis intet bliver foretaget inden 5 sekunder, vil buzzeren på betjeningspanelet afgive et advarselssignal. Tast <#> for at acceptere, at advarslen er læst af brugeren. Efter at have tastet <#>, vil alarmcentralen fortsætte som normalt. Alarmer vises på displayet Når en alarmtilstand opstår, vises følgende tekst i displayet: "!INFORMATION MULIGT!" Denne tekst bliver vist skiftevis med den normale tekst ( dato & klokkeslæt ). Hver tekst bliver vist i ca. 2 sek. Teksten er en invitation til at benytte funktion 22 (?22# se side 19), for at vise de/den nuværende alarmer fra hukommelsen. Opmærksomheds bip Hver gang der er en ny hændelses information ( f.eks. ny alarm ) vil buzzeren i betjeningspanelet afgive opmærksomheds bip. Bippet er en kort lyd ( ligesom ved tastetryk ) og vil blive gentaget hvert 5 sek. Hvis ingen reagerer vil opmærksomheds bippene standse efter 1 minut. Hvis der er hændelses information, vil brugeren blive gjort opmærksom på dette, efter frakobling. Informationen kan vises på LCD-displayet ved at bruge funktion 19 (?19#). Efter at denne funktion er aktiveret ophører opmærksomheds bippene. Hvad gøres ved en alarm eller fejl? Ved alarm vil displayet vise, det normale skærmbillede. Efter at alarmen er frakoblet vil displayet vise: "!INFORMATION MULIGT!" Denne tekst inviteret til at bruge funktion 22 (?22# ), se side 19 Åben zone ved tilkobling Hvis en alarmzone er åben, mens der tilkobles, vil alarmcentralen ikke tilkoble og displayet vil vise: -8- Brugervejledning til AlphaVision NG *** 0502/2002

9 Ikke muligt at Tilkoble! Derefter starter buzzeren med advarsels bip og den/de zoner som står åbne bliver vist på displayet. Check nu om de pågældende zoner er lukkede (døre, vinduer). Prøv herefter atter at tilkoble alarmcentralen. FUNKTIONER Beskrivelse af de forskellige funktioner Hvis alle områder er tilkoblet vil det ikke kunne lade sig gøre at anvende funktions tasten. Hver af AlphaVision NG's funktioner bliver udført ved at taste på <FUNKTION> tasten, efterfulgt af <1 eller 2 cifre>, afsluttet med <#>. Når dette er tastet vises, på den nederste linie af displayet, en forklaring af den valgte funktion. Herefter skal en brugerkode indtastes eller en prox. brik vises. Denne kode skal have et rimeligt højt niveau for at kunne udføre denne funktion (se tabel side 5). Indtastes f.eks. en kode fra niveau 1 (det laveste niveau), vender centralen tilbage til hviletilstand. Brugervejledning til AlphaVision NG *** 0502/

10 Følgende oversigt viser, hvilket niveau, der er nødvendigt for at udføre en funktion: Funktion Beskrivelse Niveau F1# Aktivering af RESET niveau 1 eller højere udgangen F2# Dørklokke niveau 4 eller højere til/frakobles F3# Indstilling af dato niveau 4 eller højere F4# Indstilling af tid niveau 4 eller højere F5# Dato for sommer og niveau 5 vintertid F6# Programmering af niveau 5 brugerkoder F7# Opstart af lokal niveau 5 programmering F8# Start up/down loading niveau 5 F9# Vis historisk LOG via niveau 4 eller højere betjeningspanel F10# Udprintning af niveau 4 eller højere historisk LOG via tilsluttet printer F11# Tænd/sluk LOGprinter niveau 4 eller højere F12# Ikke brugt F13# Print oversigt af niveau 5 brugerkoder via tilsluttet printer F14# Denne funktion bruges kun af alarminstallatøren F15# Denne funktion bruges kun af alarminstallatøren F16# Test af udgange niveau 5 F17# Test af centralens og niveau 4 eller højere I/O modulernes akkumulator F18# Denne funktion bruges kun af alarminstallatøren -10- Brugervejledning til AlphaVision NG *** 0502/2002

11 Funktion Beskrivelse Niveau F19# Denne funktion bruges kun af alarminstallatøren F20# Denne funktion bruges kun af alarminstallatøren F21# Åbne zoner niveau 4 eller højre F22# Vis information niveau 4 eller højre F23# Programmer RTC niveau 5 modul F24# Programmer RTC niveau 3 eller højere overtid F25# Programmer RTC niveau 5 ferie dage F26# Justering af uret niveau 5 F27# Denne funktion bruges kun af alarminstallatøren F28# Denne funktion bruges kun af alarminstallatøren F1# aktivering af reset udgang RESET udgangen kan bruges til reset af forskellige typer detektorer. Hvis denne funktion kan bruges på alarmcentralen, vil installatøren forklare, hvordan den fungerer. Skulle funktionen blive aktiveret på et alarmsystem, hvor denne udgang ikke benyttes, sker der intet ved dette. Aktivering af funktionen indebærer, at udgangen, som er programmeret af installatøren, aktiveres kortvarigt. Tast: <?> <1> <#> efterfulgt af brugerkode/prox. brik (Alle niveauer). Displayet viser følgende i få sekunder: RESET udgang er aktiveret nu F2# dørklokke til/fra AlphaVision NG kan installeres med en dørklokke funktion. Er der installeret en dørklokke af installatøren, kan denne til/frakobles med funktion 2. Brugervejledning til AlphaVision NG *** 0502/

12 Tast: <?> <2> <#> efterfulgt af brugerkode/prox. brik niveau 4 eller 5. Displayet viser følgende: Dørklokke Funktion FRA Dørklokke til eller fra vælges, ved at taste < > eller < > og derefter tastes på #. F3# indstilling af dato Alarmcentralen indeholder sit eget ur inkl. dato. For at indstille dato bruges funktion 3. Tast: <?> <3> <#> efterfulgt af brugerkode/prox. brik niveau 4 eller 5. Displayet viser følgende: Ændre dato i DDMMÅÅ Indtast korrekt dato: 2 cifre for dag, 2 cifre for måned og 2 cifre for år. F.eks for datoen 28. april Afslut med <#> tasten. F4# indstilling af tid For at indstille uret bruges funktion 4. Tast: <?> <4> <#> efterfulgt af brugerkode/prox. brik niveau 4 eller 5. Displayet viser følgende: Ændre tid i 00:00 --> TT:MM Indtast tid: 2 cifre for time (00 til 23), og 2 cifre for antal minutter (00 til 59). Afslut med <#> tasten. F5# sommertid og vintertid Denne funktion er speciel vigtig når der bruges automatisk til og frakobling. Ved at indtaste <?> <5> <#> efterfulgt af brugerkode/prox. brik niveau 5 eller 6. Displayet viser følgende: -12- Brugervejledning til AlphaVision NG *** 0502/2002

13 Sommer / vintertid / Der tastes dag / måned for sommer og vintertid F6# programmering af brugerkoder Alle brugerkoder (PIN-koder) er enten 4, 5 eller 6 cifrede. Alle koder skal have samme antal cifre. Det er muligt at programmere i alt 98 brugerkoder. Kode nr. 98 er masterkoden. BEMÆRK: Koder der ender med 99 kan ikke bruges på den udvendige forbikobler ( LED-tastaturene ). Programmering og/eller ændring af brugerkoden sker på følgende måde: Tast: <?> <6> <#> efterfulgt af brugerkode/prox. brik niveau 5. På displayet vises nu: "tast nummer på brugerkode:--". Indtast nummeret på den brugerkode, som skal ændres (01-98) eller tast <#> for direkte ændring af den første kode. Der vises f.eks. på LCD displayet: 01: niv 0 abcdefgh smtotfl Alle oplysninger, som har tilknytning til brugerkode 01, kan aflæses på displayet. På den øverste linie af displayet betyder 01, at det er brugerkode nr. 1. Koden har cifrene Dette betyder, at koden ikke er gyldig. Herefter vises at niv 0 er brugerkodens niveau. Bogstaverne abcdefgh viser, at så snart koden er programmeret, er denne gyldig for områderne A-H. smtotfl til sidst betyder, at brugerkoden, når den er programmeret, er gyldig fra søndag til lørdag. NB! I dette øjeblik står koden, niveauet og områderne gengivet med små bogstaver i displayet. Indtastes herefter < > vises oplysninger fra den næste kode (i dette eksempel fra brugerkode 02). Indtastes herefter < > vises oplysninger om den forrige kode. På denne måde er det muligt at bladre hurtigt igennem alle programmerede koder. Der kan ikke bladres, mens man programmerer koder. Når koden programmeres, skal programmeringen være afsluttet før der kan bladres. Indtast <#> for ændring af brugerkoden, LCD displayet viser: 01: niv 0 abcdefgh smtotfl Brugervejledning til AlphaVision NG *** 0502/

14 Indtast nu cifrene for brugerkoden (f.eks ) efterfulgt af <#>. Hvis der benyttes proximity skal en prox. brik præsenteres for betjeningspanelet. Når en prox. er læst, vil en 6 cifret kode blive vist i displayet (f.eks ). Det er prox. brikkens kode, tryk derefter <#>. LCD displayet viser følgende tekst: 01: niv - abcdefgh smtotfl Indtast nu det ønskede niveau på brugerkoden (1,2,3,4 eller 5) f.eks. 4 efterfulgt af <#>. NB!: Herefter vises områder som STORE bogstaver. 01: niv 4 ABCDEFGH smtotfl Når ABCDEFGH vises som store bogstaver, betyder det, at disse nu kan ændres. Tastes der <1> ændres ABCDEFGH til.bcdefgh. A er blevet erstattet med et punktum. Tastes der igen på <1> bliver punktummet igen til A. Tasterne <2> til <8> ændrer bogstaverne B til H. Bogstaverne, som bliver synlige tilsvarer de områder brugerkoden er autoriseret til. I dette eksempel går vi ud fra, at brugerkoden 01 er autoriseret til områderne A og B. Tast <#>, når de rigtige områder vises på displayet. 01: niv 4 ab... SMTOTFL Nu vises områderne med små bogstaver, mens dagene vises med store bogstaver. Nu kan dagene ændres. Det forudsættes, at bruger 01 ikke må betjene anlægget på lørdage og søndage, indtast <1> og det første S (søndag) ændres til et punktum, indtast <7> og L (lørdag) ændres til et punktum. LCD displayet vil vise følgende: 01: niv 4 ab....mtotf. Indtast nu <#> og de store bogstaver MTOTF bliver igen små. 01: niv 4 ab....mtotf. Nu er programmering af brugerkode 01 færdig, og der kan bladres videre til kode 02 ved at taste < > Brugervejledning til AlphaVision NG *** 0502/2002

15 NB!: Dagene bliver altid gengivet som: søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag, idet en uge altid starter med en søndag og ender på lørdag. NB!: Når der skal programmeres 2 cifrede koder, skal de første to cifre altid efterfølges af Ønsker man f.eks. kode 99 skal den programmeres som Ved 5 cifrede brugerkoder programmeres den som 99000, og som 4 cifrede brugerkoder Ved brug af en 2 cifret kode skal niveauet altid være 1. Skal en brugerkode slettes, skal koden altid ændres til F7# Installations menu Når PC-programmeringen startes fra et betjeningspanel, startes denne med funktion 7 (?7#), og derefter masterbruger koden. Derudover indtastes installatør koden på PC en. F8# start up/down loading Installatøren bruger denne funktion til at programmere alarmcentralen. Brug IKKE denne funktion medmindre installatøren har bedt Dem om det. F9# vis historisk log via betjeningspanel Alle hændelser i alarmcentralen er registreret i en historisk LOG-bog. Indholdet af denne LOG-bog kan blive vist på displayet. De seneste 100 hændelser er gemt i denne LOG-bog og kan vises i betjeningspanelet. Loggen indeholder i alt 250 hændelser. For at se alle 250 hændelser skal der tilsluttes en PC er. Tast: <?> <9> <#> efterfulgt af brugerkode/prox. brik niveau 4 eller 5. Displayet viser følgende: Historisk LOG Oversigt: <A>( )/<B> ( ) Tasten < > (A) betyder "gå tilbage". Tasten < > (B) betyder "gå frem". For at afslutte visningen af historisk LOG, tastes <*>. Der bliver logget flere typer af hændelser: F.eks. tid ændret af brugeren, dato ændret af bruger, ufuldendte telefon opkald m.v. Sidstnævnte betyder, at senderen ikke kunne sende en besked til modtager, via de indprogrammerede telefonnumre. Brugervejledning til AlphaVision NG *** 0502/

16 F10# Udprintning af historisk log via tilsluttet printer Alle hændelser i alarmcentralen er registreret i en historisk LOG-bog. De sidste 100 hændelser kan printes, hvis alarmcentralen er tilsluttet en printer. Tast: <?> <1> <0> <#> efterfulgt af brugerkode/prox. brik niveau 4 eller5. Displayet viser følgende: Hi. LOG oversigt bliver printet F11# tænd/sluk :LOG-printer Hvis alarmcentralen er tilsluttet en printer, kan denne printer fungere som en LOG printer. Dette betyder, at hver hændelse i alarmcentralen vil blive udprintet med dato og tid. For at skifte status på LOG printeren gøres følgende. Tast: <?> <1> <1> <#> efterfulgt af brugerkode/prox. brik niveau 4, 5, 6. Displayet viser følgende: LOG printer Funktion FRA For at teste om LOG-printeren fungerer tilfredsstillende, printes en hovedoverskrift, der viser at printeren er tændt. Ændring af LOG printer status, gøres ved at trykke ( ) eller ( )og for at godkende valget skal der trykkes #. F12# Ikke brugt Denne funktion anvendes ikke. F13# print oversigt over brugerkoder Kun hovedbrugeren med masterkode 98 kan udprinte denne oversigt over alle indprogrammerede brugerkoder, hvis en printer er tilsluttet. Tast: <?> <1> <4> <#> efterfulgt af brugerkode/prox. brik niveau 4 eller 5. Displayet viser følgende: Kode oversigt bliver printet F14# Ikke brugt Denne funktion anvendes ikke Brugervejledning til AlphaVision NG *** 0502/2002

17 F15# Ikke brugt Denne funktion anvendes ikke. F16# test af udgange / sirenetest Start test af udgange ved at taste <?><1><6><#> efterfulgt af brugerkode/prox. brik i niveau 5. Efter indtastning af denne, vil displayet vise: Test udgang nummer: - Tast nu nummeret på den pågældende udgang, der skal testes (1-9). Eller tast < > for at forlade denne funktion. Hvis f.eks. <1> er tastet, vil displayet vise: Test udgang nummer: 1 TÆNDT og udgang 1 er tændt. Tast < > for at slukke udgang 1 igen, eller for at indtaste et andet udgangsnummer, der skal testes. Installationsfirmaet hjælper gerne med at definere, hvilke udgange, der er aktuelle på Deres alarmsystem. F17# test af centralens akkumulator Akkumulatoren testes automatisk, men det er også muligt at teste denne/disse manuelt med funktion 17. Tast: <?> <1> <7> <#> efterfulgt af brugerkode/prox. brik niveau 4 eller 5. Displayet viser følgende: Akkumulator bliver testet Denne besked vises i nogle få sekunder. Hvis akkumulatorerne er OK, forsvinder teksten. Hvis akkumulatorerne ikke fungerer vil følgende vises i displayet: "!INFORMATION MULIGT!" Akkumulator fejl Den nye switch mode strømforsyningen bevirker, at der er lavet et nyt batteri lade/test system. Derved har vi forbedret batteritesten. Der er 2 forskellige batteritest. Den ene er en simpel test, som foretages hvert 3. sek. Den store test skal foretages mindst en gang, hver 24. time ( Skafor krav). AlphaVision Brugervejledning til AlphaVision NG *** 0502/

18 NG udfører denne test hver 18 time, startende 5 minutter efter system opstart. Denne test kan manuelt aktiveres ved funktion 17 (F17#). I dette tilfælde vil alle batterier i systemet (også i I/O moduler) blive testet de næste 10 sekunder. Efter denne test vil den næste automatiske test blive udført efter 18 timer. Den simple test starter 1 minut efter opstart, og vil derefter automatisk teste hvert 3. sek. Hvis et batteri fejler testen vises teksten "!INFORMATION MULIGT!". Beskeden resettes ved at skifte til et funktionsdygtigt batteri. Lav batteri tilstand resettes kun efter den store batteri test. I praksis vil det sige, at hvis der er en lav batteri meddelelse kan den fjernes ved at aktivere funktion 17 (?17#) eller vente max. 18 timer på, at den store batteri test bliver udført automatisk. F18# lampetest Start lampetest ved at indtaste <?> <1><8> <#> efterfulgt af brugerkode/prox. brik niveau 5. Efter denne indtastning tændes alle lysdioder på betjeningspanelet og alle karakterfelterne på LCD-displayet bliver sorte. Efter få sekunder standser denne test automatisk. F19# Ikke brugt Denne funktion anvendes ikke. F20# Ikke brugt Denne funktion anvendes ikke. F21# Åbne zoner Funktion 21 giver muligheden for at se om der er åbne zoner. Udførelsen af denne funktion sker på følgende måde: <?><2><1><#> efterfulgt af brugerkode niveau 4, 5 eller 6. Teksten der nu vises: Følgende zoner er åbne: Herefter vil de zoner som er åbne blive vist med zone nummer og zone navn. For at vise den første zone skal der trykkes < >, det er også muligt at bladre gennem zonerne ved trykke på #. Når der trykkes på < > vil zonerne vises uden zone navnene og kun med zone nummer. Hvis der ingen zoner er åbne vil følgende tekst blive vist: Ingen åbne zoner i områderne Brugervejledning til AlphaVision NG *** 0502/2002

19 Hvis der er nogle zoner som er åbne, vil de blive vist med zone nummer og zone navn. Derefter kommer følgende tekst på displayet: Visning af åbne zoner slut <#> På de andre tastaturer på alarmanlægget kan trykkes < > og < > for at overføre zone status til det pågældende tastatur. Tryk herefter på # for at afslutte funktionen. F22# vis informationer Denne funktion, præsenterer alarminformation til brugeren. F22 er til rådighed for alle brugere med niveau 4 & 5. Udførelsen af denne funktion sker på følgende måde: <?><2><2><#> efterfulgt af bruger kode. Følgende er et eksempel på, hvad der kan vises: "Læs følgende information:" "Tyveri zone 03 zone navn" "Tyveri zone 04 zone navn" "Tyveri zone*07 zone navn" "Tyveri zone 08 zone navn" "Akkumulator fejl modul 00" "Sabotage system modul 00" "Sletning vist information? <#>" Beskeden "tyveri zone " viser, at der har været tyverialarm i zone 3 til 8. Rækkefølgen af disse alarmer kan ikke ses heraf. Men udfor zone 7 er der en (*). Det betyder, at den første alarm forekom på zone 7. Den kronologiske rækkefølge kan ses i den historiske log. Beskeden "akkumulator fejl modul 00" indikerer, at der er batterifejl i centralen. Modulerne er nummereret fra 00 til 11, hvor 00 er centralen og 01 til 11 er I/O moduler. Disse talkoder vil også blive brugt, hvis der er sabotage eller strømforsynings fejl. Beskeden "sabotage system modul" forekommer, hvis sabotagekontakten i kabinettet står åben eller, hvis centralen ikke kan få forbindelse med udvidelses modulerne. Beskeden "Sletning vist information? <#>" muliggør sletningen af den viste information. Centralen vil slette den viste information ved at taste <#>, men kun hvis årsagen til alarm er løst. For tyveri betyder det, at zonen er frakoblet. For en 24 timer zone skal den være lukket. For batteri skal testen være OK ( se batteritest) og for sabotage i kabinettet (at kabinettet er lukket) Brugervejledning til AlphaVision NG *** 0502/

20 I tilfælde af sabotagealarm ( zone sabotage eller kabinet alarm ), skal både brugeren og installatøren resette alarmen ved hjælp af funktion 22 (?22# ). Opmærksomheds bip Med introduktionen af funktion 22 (?22#), er der inkluderet et langsomt opmærksomheds bip. Denne buzzer findes kun i LCD-tastaturerne fra version 1.8 eller højre (ikke i LED-tastaturet). Buzzer bippet er en kort lyd (ligesom ved tastetryk) og vil blive repeteret hvert 5 sek. Opmærksomheds bippene vil starte, hver gang der bliver tilføjet noget nyt i alarmhukommelsen. Hvis intet bliver gjort, vil opmærksomheds bippene automatisk ophøre efter 1 minut. Opmærksomheds bippene ophører også ved at starte funktion 22 (?22#) Hvis centralen er delvist tilkoblet, og der er ulæste informationer i hukommelsen, vil opmærksomheds buzzeren starte på det betjeningspanel, hvor frakoblingen blev foretaget. Opmærksomheds bippene er en påmindelse om, at der er information i hukommelsen. RTC Til programmering af automatisk til/frakobling kan RTC oversigten være til en hjælp. RTC er en forkortelse af Real Time Clock, og betyder at med denne funktion kan der udføres automatisk til og frakobling Brugervejledning til AlphaVision NG *** 0502/2002

21 Brugervejledning til AlphaVision NG *** 0502/

22 F23# programmer RTC Ved indtastning af : <?><2><3><#> efterfulgt af brugerkode niveau 5, viser displayet: Indtast nr. på RTC modul:. Her indtastes hvilket RTC modul der ønskes programmeret (1-4). AlphaVision NG har mulighed for at indeholde 4 stk. RTC moduler. De skal programmeres separat. Efter indtastning af hvilke RTC modul, der skal programmeres, vil displayet f.eks. vise: RTC 1 program Sektion ABCDEFGH RTC 1 betyder, at det er RTC modul nummer 1 som programmeres. Sektion ABCDEFGH betyder at alle områder er valgte. Tast nummer 1 på tastaturet refererer til A. Det vil medføre at displayet vil vise.bcdefgh, som betyder at område A ikke mere er valgt. Tast 2 refererer til B osv., eller < > & < > for at vælge alle områder. Efter at de relevante områder er valgt, tryk da <#>. Der efter vil displayet vis: RTC 1 T1 FRA/TIL Sø 00:00 / 00:00 Hvor : RTC 1 Betyder at det er RTC modul nr.1 der programmeres T1 til/fra Dette er den første til/frakoblings tid på dagen Sø Ugedagen ( sø = søndag, ma = mandag, osv.) 00:00 / 00:00 Til/frakoblings tiden (08:00 = kl. 8:00 om morgenen) Den første tid som skrives, er tidspunktet for den automatiske frakobling af alarmen. Den anden tid er den automatiske tilkoblings tid. Efter at tiderne er valgt for automatisk til/frakobling, tast <#>. Hvis den valgte tid er forkert, vil displayet vise: RTC 1 T1 FRA/TIL Sø..:../..:.. Indtast nu tiderne for automatisk til/frakobling.tiden 00:00 vil der ikke blive reageret på, så hvis tiden 00:00 / 07:00 bliver indtastet, vil alarmen ignorerer tiden 00:00 og udfører en tilkobling kl. 07: Brugervejledning til AlphaVision NG *** 0502/2002

23 Tast < > for at programmere den næste tid for automatisk til/frakobling eller < > for den forrige automatisk til/frakobling. Efter at have taste. < > vil displayet vise: RTC 1 T2 FRA/TIL Sø 00:00 / 00:00 Forskellen er T2. Der er to tider pr. dag som kan programmers. Tast <#> for at programmere nye tider i T2 eller tast < > for at programmere den næste ugedag (mandag). Tast <#> for at programmere et nyt RTC modul eller tast <*> for at forlade denne funktion. F24# programmer RTC overtid Ved indtastning af : <?><2><4><#> efterfulgt af brugerkode niveau 3,4 eller 5, viser displayet: Indtast nr. på RTC modul:. Indtast nummeret på RTC modulet(1-4) der skal programmeres. Efter indtastningen vil displayet vise: RTC 1 ABCDEFGH Overtid:. timer RTC 1 ABCDEFGH betyder, RTC 1 er valgt, og område ABCDEFGH er valgt (se Funktion F23). Indtast nu det antal timer, som ønskes. Disse timer er den tid der gives ekstra, når der indtastes en kode i varslingstiden, før alarmen automatisk tilkobler. Indtast antal timer ( 1-9). Pas på at til/frakobling samt overarbejdstiden ikke konflikter. Det vil sige at overarbejdstiden ikke går ind i næste til/frakoblings periode. F25# programmer RTC feriedage Ved indtastning af : <?><2><5><#> efterfulgt af brugerkode niveau 5, viser displayet: Indtast nr. på RTC modul:. Brugervejledning til AlphaVision NG *** 0502/

24 Indtast nummeret på RTC modulet(1-4), der skal programmers. Efter indtastningen vil displayet vise: RTC 1 ferie hvor: RTC 1 RTC modul nr (dag - måned - år) - (dag måned - år) Hvis datoen for feriedagen er sat til , vil den automatiske til/frakobling ignorerer denne feriedag. Eksempel: Hvis feriedagen skal være den 1. januar år 2002, vil displayet vise: RTC 1 ferie Eksempel: Hvis ferieperioden starter juleaften 2001 og slutter den 2. januar 2002, vil displayet vise: RTC 1 ferie Hvis der indtastes en dato som ikke eksisterer, vil der komme en fejlmelding herom på displayet. F26# justering af uret Denne funktion skal bruges hvis uret i displayet ikke går helt nøjagtigt. Ved indtastning af : <?><2><6><#> efterfulgt af brugerkode niveau 5, 6. viser displayet: RTC KORREKTION Faktor :.. PLUS Faktoren er, hvis uret taber 10 sekunder pr. dag skal faktoren sættes til 10 PLUS. Hvis uret går for hurtigt, er det MINUS faktoren der skal bruges. For at ændre om det er en plus eller minus faktor tastes < > eller < >. Justeringsfaktoren sættes hver døgn til midnat. F27# Ikke brugt Denne funktion anvendes ikke Brugervejledning til AlphaVision NG *** 0502/2002

25 F28# Ikke brugt Denne funktion anvendes ikke. Brugervejledning til AlphaVision NG *** 0502/

26

27

28

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...4 VIGTIG INFO TIL BRUGEREN AF ALARMCENTRALEN... 4 BETJENING...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING

RS-210 ERHVERVS TYVERI ALARM. Ver. 2-0 BRUGER VEJLEDNING RS-210 Ver. 2-0 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-0 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-210b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-240 V.2.5 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING -Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-5 Rev. 15.2.99. Dokument : RS-240b/FG 2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b C D K 1 7 0 0 V. 2. 6 Telefonnumre : Kontrolcentral : 43 42 01 12 Service afd. øst : 43 42 22 77 Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning.

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning. Administratorvejledning for den elektroniske lås SELO-B Al programmering skal ske med lågen åben Den fabriksindsstillede administratorkode 1 2 3 4 5 6 7, skal straks ændres. a) Oprettelse af brugerkoder,

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

Programmering af CS1700-Proxlæser

Programmering af CS1700-Proxlæser Comfort CSx75 Programmering af CS1700-Proxlæser Introduktion CS1700 er en proxlæser og der kan tilsluttes op til 15 læser til CSx75-centralen. Du kan programmere CS1700 til passagekontrol i et eller flere

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20 Betjeningsvejledning Alarmsystem S15/S20 Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.:

ADVISOR. AIA central CD Brugermanual. Software version: 6.09 Rev.: ADVISOR AIA central CD 100.07 Brugermanual Software version: 6.09 Rev.: 9808 142360999-2 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, stored in

Læs mere

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S

GALAXY. Alarmcentral. Brugervejledning. Version 2.xx DK. Rev. 09/2002. - Solar A/S GALAXY Alarmcral Brugervejledning Version 2.xx DK Rev. 09/2002 - Solar A/S INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse...1 Indledning...5 Information på betjeningspanelet...6 Tal-taster (0

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator

Betjeningsvejledning. S18 - for systemadministrator Betjeningsvejledning S18 - for systemadministrator Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Kna er, funktioner og display

Kna er, funktioner og display Side 2 Indhold Knapper, funktioner og display...3 Tastfunktioner:...4 Oprettelse af adgang til systemet...4 Særlige ikoner på displayet...5 Tilkobling...6 Fuld tilkobling (ved hjælp af adgangskode eller

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000v.6 Manual DANjul13 Side 2 CT 1000 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering

Læs mere

Servicevejledning til AlphaVision NG. Alphatronics DK * Messingvej 30B * 8900 Randers * tel 86 44 82 66 * fax 86 44 82 45

Servicevejledning til AlphaVision NG. Alphatronics DK * Messingvej 30B * 8900 Randers * tel 86 44 82 66 * fax 86 44 82 45 Servicevejledning til AlphaVision NG Alphatronics DK * Messingvej 30B * 8900 Randers * tel 86 44 82 66 * fax 86 44 82 45 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 AlphaVision NG 2 Batteri kapacitets beregning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Stand alone AdgangsSystem 3500

Betjeningsvejledning. Stand alone AdgangsSystem 3500 Betjeningsvejledning Stand alone AdgangsSystem 3500 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security

Galaxy 2-serien. Brugervejledning. Honeywell Security Galaxy 2-serien Brugervejledning Honeywell Security Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... iii Introduktion...1 Kontrol af alarmsystemet...2 Brugere... 2 Grupper... 2 Tastaturer... 3 Prox-brikker/kort...

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere