Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion"

Transkript

1 Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion Kontrakt nr. 63 Mellem Byens Scener, Rådhustorvet 5, 6400 Sønderborg (udlejer) Og Sønderjysk Amatør Symfoni Orkester (lejer) Byens Scener udlejer til: indgås følgende kontrakt Lejer Sønderjysk Amatør Symfoni Orkester Adresse c/o Claus Münchow, Bjerggade 1 postnr. og by 6400 Sønderborg Kontaktperson Claus Münchow tlf Tidsrum for udlejning Dato 27. november 2007 fra kl til kl. 24.0o Arrangementet starter med pause kl. Oprydning efter arrangement forventes færdig kl. Titel på arrangement 1

2 Leje af Koncertsalen Alsion, samt brugsretten til de i grundlejen inkluderede lokaler 1 Grundlejen andrager kr ,- Beløbet er eksklusive, og tillægges ikke moms. Grundlejen inkluderer: a) Leje af salen med enten 6, 9 eller 12 m scene Ønskes 6 meter scene med 1001 publikumspladser Ønskes 9 meter scene med Ønskes 12 meter scene med X Bemærk venligst Publikumskapaciteten kan afvige, såfremt produktionen kræver ekstraordinær plads til mixerpult, lysbord m.v. Pladser på sidebalkonen er med begrænset udsyn. b) Ret til brug af solistrum, omklædningsfaciliteter samt kunstnerfoyer c) Ret til brug af lyd og lysanlæg. Fokusering og betjening er ikke inkluderet d) Normalt forbrug af el og varme e) Normal rengøring f) Bemandet publikumsgarderobe g) Ubemandet billetkontor med adgang til flg. billetsystemer: Billetten og BILLETnet h) En scenemester fra get in til get out jf. pkt. 6 i tillægget Senest 3 uger før arrangementet skal scenemester Søren Knudsen kontaktes med henblik på at få aftalt evt. ekstra bemanding og teknik i øvrigt. I tilfælde af, at der er behov for at fremsende en teknisk rider, skal dette ligeledes ske senest 3 uger før og sendes til: Scenemester Søren Knudsen, Alsion 2, 6400 Sønderborg, tlf , hvor spørgsmål vedr. teknik i øvrigt stiles til. 2. Det lejede skal anvendes til: Det lejede kan ikke uden udlejers skriftlige samtykke udnyttes til andre formål eller fremlejes. 3. Lejemålet omfatter ét arrangement/forestilling pr. dag. Ved gentagelsesforestilling/koncert samme dag beregnes 50 % af en hel dags grundleje. Dette beløb er inkl. normal rengøring mellem de to arrangementer. 4. Øverum og dirigentrum i Symfoniorkesterets hjemsted kan i et vist omfang tilkøbes mod en ekstrabetaling på kr ,- pr. rum.(dog max. 6 rum). Ønsket antal rum a kr ,- 2

3 5. Følgende tillægsydelser faktureres pr. time pr. mand til følgende satser: Teknisk bistand Hverdage kl Hverdage kl Lør-, søn- og helligdage kr. 300,- pr. time pr. mand kr. 350,- pr. time pr. mand kr. 350,- pr. time pr. mand Leje af VGA projektor (med ansilumen) kr ,- 6. Såfremt andre end lejers kontaktperson, jf. side 1, gives ret til at indgå aftaler på selve arrangementsdagen, skal dette meddeles Byens Scener pr. telefon, senest ved ankomsten. 7. For lejemålet i øvrigt gælder Byens Sceners generelle tillægsbestemmelser anført på kontraktens side Der er særskilt aftalt den 5. september 2007 at Sønderborg Teaterforening accepterer GetIN kl den 17. januar Sønderborg, den / -, den / - Byens Scener Kulturmanager John Frederiksen For lejer 3

4 Byens Scener Kultur og Fritid Rådhustorvet Sønderborg / Generelle tillægsbestemmelser 1. Afregning for ydelser udover grundlejen En særskilt opkrævning fremsendes efter arrangementet for alle ydelser, som ikke er indbefattet i grundlejen eller i et eventuelt særskilt tilbud. Endelig arrangementsafregning finder sted senest 14 dage efter lejemålets afslutning. 2. Billetkontor Billetkontoret i Alsion er udstyret med fornøden software, således at der kan skabes adgang til BilletNet samt Billetten.dk. Dette sker i øvrigt under hensyntagen til gældende regler for nævnte billetbureauer. Lejer medbringer selv hardware. 3. Tilladelser fra andre offentlige myndigheder Lejeren er forpligtiget til selv at indhente alle fornødne tilladelser fra offentlige myndigheder. Krav fra KODA eller lignende er Byens Scener uvedkommende. Radio- og fjernsynsoptagelser må kun finde sted efter aftale med Byens Scener. I forbindelse med annoncering af et arrangement, forpligtiger lejer sig til at oplyse arrangørens navn i annoncen. 4. Cafeen Cafeen vil normalt være åben før, under og efter alle offentlige arrangementer i salen og foyeren med henblik på salg af drikkevarer, konfekture mv. Det er ikke tilladt lejer, optrædende eller publikum at medbringe egne mad- og drikkevarer uden forudgående aftale med Byens Scener. 5. Åbne/lukke for publikum m.v. Ved alle arrangementer er foyeren åben for publikum fra min. 1 time før arrangementet og salsdørene fra 30 minutter før arrangementet. Optrædende og lejerens øvrige personale skal have forladt bygningen senest 2 timer efter arrangementets afslutning (ved aftenarrangementer senest kl ) medmindre andet aftales. 6. Sceneteknisk personale og professionelle teknikere I salen må kun Byens Sceners scenetekniske personale og professionelle teknikere, som er ansat og aflønnet af kunstneren eller dennes produktionsselskab opholde sig og virke på scenen med henblik på ind- og udbæring, opsætning, nedtagning og betjening af sceneteknisk udstyr. I tvivlstilfælde har scenemesteren ret til at kræve dokumentation for medbragte scenehjælperes ansættelsesforhold. Reglen kan kun fraviges ved (lokale) amatørforestillinger og kun gennem forudgående skriftlig aftale med Byens Scener. Scenemesteren er til stede fra lejeres eksterne teknikeres ankomst og til disse forlader bygningen. Ændringer/tilføjelser af sceneteknisk udstyr sker efter aftale med scenemesteren. 4

5 7. Ansvar overfor publikum, de optrædende, rekvisitter m.v. Lejeren bærer ansvaret overfor publikum og de optrædende samt disses rekvisitter og ejendele, herunder udstillingsgenstande. Såfremt lejeren medbringer eller fremviser 3. parts genstande, skal lejer eller ejer selv påtage sig de dermed forbundne forsikringsforpligtigelser. Byens Sceners ansvar i forhold til publikum og andre dækker kun forhold, der kan lægges Byens Scener til last, og aldrig tyveri af lejers eller 3. parts genstande. Lejeren forpligter sig til at aflevere det anvendte lokale med tilbehør i samme stand som ved modtagelsen bortset fra almindelig slitage og tilsmudsning. Skader, der måtte være sket indenfor perioden for lejemålet og som kan henføres til lejeren, betales af lejeren. Lejeren, optrædende og publikum er til enhver tid forpligtet til at følge Byens Sceners ordensreglement og anvisninger, som i denne forbindelse gives af Byens Sceners personale. Søm, skruer, kroge stifter, tape og lign. må ikke lægges i gulv, på vægge, trapper etc. uden forud indhentet skriftlig tilladelse fra Byens Scener. Særligt bemærkes, at Koncertsalen Alsions bygninger er røgfrie, ligesom indtagelse af drikkevarer i salen og på scenen ikke er tilladt. Ved brug af åben ild under arrangementets afvikling, skal de lokale brandmyndigheder underrettes herom. Såfremt brandmyndighederne skønner, at tilstedeværelse af en brandvagt er påkrævet, påhviler denne udgift lejer. Særligt vedrørende aflysninger og ændringer 8. Aflysning Ved aflysning af arrangementer indtil 60 dage før lejemålets påbegyndelse betaler lejer halvdelen af grundlejen samt de omkostninger, som Byens Scener på daværende tidspunkt måtte være påført som følge af lejemålet. Ved senere aflysning af arrangementet betaler lejeren den fulde salsleje samt de omkostninger, som Byens Scener på aflysningstidspunktet måtte være påført som følge af lejemålet, herunder også personaleomkostninger, som af overenskomstmæssige eller lignende årsager ikke kan bortfalde. 9. Ændringer Uanset tidspunktet for aflysningen eller ændringen, eller årsagen hertil, er Byens Scener til enhver tid berettiget til at opkræve betaling for kunstnerhonorarer, musik, særlig inventar/instrumentleje og andre omkostninger, som Byens Scener på vegne af lejer eller i forbindelse med lejers arrangement har påtaget sig overfor 3. part. 10. Ekstraordinære situationer Byens Scener er i tilfælde af ekstraordinære situationer, som ligger udenfor Byens Sceners indflydelse såsom politiforbud, optøjer, krig, landesorg, strejker, force majeure etc. berettiget til uden varsel at annullere kontrakten. En sådan aflysning kan finde sted også selvom den ekstraordinære situation er ophørt, men har været gældende indtil 72 timer før arrangementet. Byens Scener kan på intet tidspunkt pålægges ansvar for lejers driftstab i forbindelse med gennemførelse, ændring eller aflysning af arrangementet, uanset årsagen hertil. 11. Evt. uoverensstemmelser Uoverensstemmelser i forbindelse med fortolkningen og anvendelsen af nærværende bestemmelser afgøres ved retten i Sønderborg. Komplet oversigt over tekniske specifikationer for Koncertsalen Alsion, kan rekvireres ved henvendelse til Byens Scener. 5

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1

GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1 GENERELLE BESTEMMELSER FOR LEJE AF TAP1 Nedenstående bestemmelser er gældende ved leje af TAP1. 1. Det lejede og brugen Lejen omfatter leje af aftalte arealer samt timeforbrug i forbindelse med TAP1 s

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby 21. august 2012 1-61722-1-4 L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede som udlejer A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby og medundertegnede som lejer Garage Made I/S Cvr. nr.

Læs mere

Lydlys leje- og handelsbetingelser 2012

Lydlys leje- og handelsbetingelser 2012 Lydlys leje- og handelsbetingelser 2012 Retsforholdet mellem køber/lejer og Lydlys bedømmes efter gældende dansk ret med nedenstående uddybninger, tilføjelser og ændringer. Evt. tvist behandles ved Sø-

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT Trolle Advokatfirma Advokatpartnerselskab Vesterballevej 25 Snoghøj 7000 Fredericia Advokat Lene Dinesen j.nr. 13k-130222-EBB ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem og medundertegnede vedr. lejemål beliggende på:

Læs mere

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned.

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned. Ligahockey ApS Hvidovrevej 446 2650 Hvidovre Frederiksberg, den 13-04-2011 Tilbud på leje af Toiletvogn til Ligahockey ApS Som aftalt fremsende jeg hermed tilbud på leje af nedenstående: Antal Beskrivelse

Læs mere

Adecco A/S Forretningsbetingelser

Adecco A/S Forretningsbetingelser Adecco A/S Forretningsbetingelser Gældende fra august 2014 1. Generelt 1.1 Adecco A/S Generelle Forretningsbetingelser finder, medmindre andet er skriftligt aftalt, direkte anvendelse på alle aftaler mellem

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

Medlemsregler 1. oktober 2011

Medlemsregler 1. oktober 2011 Nærværende regler for medlemskab af La Oficina (Reglerne) er udleveret til medlemmer ved indmeldelsen og kan hentes på La Oficina s intranet. Reglerne kan ændres af La Oficina med 1 måneds varsel til den

Læs mere

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

S5 generelle handelsbetingelser

S5 generelle handelsbetingelser S5 generelle handelsbetingelser 1. Anvendelse Nærværende handelsbetingelser og vilkår finder anvendelse på alle Kontrakter om køb, service og leje af betalingsterminaler. Vilkårene gælder også, selvom

Læs mere

RINGSTED LIFTUDLEJNING

RINGSTED LIFTUDLEJNING RINGSTED LIFTUDLEJNING Prisliste & Brochure pr. 1. april 2015 - Prislisten gælder kun slutbrugere af lifte - Over 185 lifte i højden fra 5,7-55 meter Lastvognslifte med betjening Lastvognslifte uden betjening

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening

Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Kontrakt og ordensregler for Odense Øvelokaleforening Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem Udlejer: Odense Øvelokaleforening c/o Kansas City Munkebjergvej 140 5230 Odense M (Herefter benævnt som udlejer)

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Dato Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Vacasol International A/S

Vacasol International A/S Vacasol International A/S Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere