Referat. Orienteringsmøde vedr. Blok 5 Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 10. september Flintemarken, Vedbæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Orienteringsmøde vedr. Blok 5 Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2013 - Flintemarken, Vedbæk"

Transkript

1 Tid: Tirsdag den 25. februar 2014 kl Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Velkomst ved formanden for afdelingsbestyrelsen. 2. Orientering om møde med Rudersdal/Hørsholm Brandvæsen v/formanden for afdelingsbestyrelsen. 3. Den kommende beredskabsplan v/preben Boe Hansen, Lejerbo Hillerød. 4. Genopbygningen af Blok 5 v/allan Daugaard, Arkhus. 5. Evt. spørgsmål fra salen. 6. Forsikringsforhold v/morten Nerup, Nordflex forsikringsmæglere 7. Eventuelt. Til stede: Beboerne fra Blok 5. Allan Daugaard, (Arkhus), Preben Boe Hansen (Lejerbo, Hillerød), Morten Nerup (Nordflex forsikringsmæglere), Jackie Månsson (Ejendomskontoret), Vilhelm Kent (Afdelingsbestyrelsen), Tove Stub (Afdelingsbestyrelsen), Torben Steen Nielsen (Afdelingsbestyrelsen), Marianne Bang (Afdelingsbestyrelsen). Afbud: Carsten Bay (Lejerbo Byggeafdelingen), Hella Grønbæk (afdelingsbestyrelsen), Lotte Neumann (afde- lingsbestyrelsen). Ad 1. Vilhelm Kent bød beboerne velkommen til orienteringsmødet. Ad 2. Vilhelm Kent sagde, at det havde været en lidt "spøjs" oplevelse, at opleve den måde brandvæsnet håndterede branden på. Efterfølgende bad bestyrelsen om aktindsigt i den dokumentation der forelå fra brandvæsnets side omkring brandens forløb og indsatsen. Vi blev måske ikke specielt meget klogere af at læse dette materiale, men vi fik en opgørelse over, hvornår de forskellige indsatskøretøjer blev alarmeret og nåede frem til blok 5. Det var nok mere interessant, hvornår de blev sat ind i bekæmpelsen af branden. Der var ligeledes en beskrivelse af forløbet af branden. På det efterfølgende møde med brandvæsnet indrømmede man, at der havde været problemer med slukningsarbejdet. Ca. ¾ time efter brandens opståen var Vilhelm Kent henne ved selskabslokalerne for at åbne op. Her opdagede han at stigevognen holdt ude på vejen. Da han spurgte, hvorfor den holdt der, blev det meddelt, at den ikke kunne komme ind på området ved blok 5. Herefter fik han åbnet bommen bag containergården, hvorefter stigevognen kunne komme ind, omend med besvær. Efterfølgende viste det sig at dysehovedet ikke virkede, hvorfor man måtte tage stigen ned igen, og skifte dette. Alt sammen noget der tog tid. Den anden stigevogn kom, efter hans observationer, først i brug ca. 1½ time efter at de første vogne var ankommet, og blev indsat fra Henriksholms Allé (bygningens vestlige gavl). Brandinspektør Jesper Djurhuus sagde, at en af årsagerne til brandens udvikling var tagets konstruktion. Der var et hulrum mellem det gamle tag og det nye, og her fik ilden mulighed for at løbe, ikke mindst fordi tagpapbelægningen på det gamle tag stadig lå der. Brandvæsnet kunne ikke komme ind under taget og man vidste ikke, hvor inspektionslemmen var placeret. At den eksisterende lem var for lille til at man kunne komme ind på taget, er en anden sag. Efter ca. 3 timer koncentrerede brandvæsnet sig om at forhindre flammerne i at løbe over i den tilstødende bygning, hvor man havde evakueret 2 opgange samt seniorboligerne. Brandvæsnet beklagede, at branden udviklede sig som den gjorde, men de havde ikke kunne gøre noget. Mødet sluttede med, at brandvæsnet gav en række råd om fremadrettede forholdsregler. Disse ting ville blive taget med i bestyrelsens og Lejerbos videre arbejde med en bedre sikring af området og den fremtidige beredskabsplan. Det blev aftalt, at når arbejde med at etablere bedre adgangsveje for redningskøretøjer var tilendebragt, ville brandvæsnet komme og afprøve disse med et køretøj. Det første skridt mod bedre Side 1 af 6 Referat Orienteringsmøde vedr. Blok 5 Flintemarken, Lejerbo, afd.187

2 adgangsveje var allerede taget, idet det store egetræ, der besværliggjorde stegevognens adgang til nordsiden af Blok 5, nu var blevet fældet og stubben ville blive fræset væk senere. Fra salen: Beboere havde ringet til alarmcentralen, og på det tidspunkt havde man allerede modtaget et andet alarmopkald 5 minutter tidligere. Beboeren talte med alarmcentralen i ca. 4 minutter, og der var endnu ikke ankommet brandkøretøjer. Han kunne derfor ikke få brandvæsnets tidsplan til at stemme. Vilhelm Kent havde også lidt svært ved at tro på den fremsendte tidsplan for de forskellige køretøjers ankomst i forhold til, hvad han oplevede. Bl. a. syntes han, at det var meget hurtigt, hvis stigevogn 2 - der kom fra Hørsholm, havde været i stand til at blive bemandet, og køre til Flintemarken på 9 minutter. Den måtte godt nok have kørt stærkt. Bortset fra det så var det nok mere indsatstiderne, der var interessante, og så om materielle virker. Ad 3. Preben Boe Hansen: Da formanden havde glemt det, præsenterede Preben Boe Hansen panelet. Morten Nerup ville svare på forsikringsspørgsmål, Allan Daugaard fra Akrhus - der var ansat som rådgiver af forsikringsselskabet - stod for genopbygningen og Preben Boe Hansen selv, var driftschef i Lejerbo Hillerød. Carsten Bay fra Lejerbos byggeafdeling havde måtte melde afbud til mødet. Preben Boe Hansen indledte med at sige, at Brandinspektøren havde virket ret flov over det, der var sket, og ville gerne starte med at vise nogle fotos fra branden, hvis ingen havde noget imod det. Herefter viste Preben Boe Hansen fotos fra branden og gennemgik forløbet, hvorefter han viste af det nye tag efter genopbygningen og sagde, at det havde været en del udfordringer under vejs, men Arkhus havde styr på det, og tidsplanen så ud til at ville holde. Det ville Allan Daugaard komme ind på senere. Vedrørende beredskabsplanen gennemgik Preben Boe Hansen bl. a. problematikken omkring adgangsvejene, - specielt for Blok 10 (nr A), hvor man havde måtte evakuere tagboligernes beboere gennem en stuelejlighed, da der var spærret med hegn ind til børnehaven - samt etablering af adgangsvej fra Henriksholms Allé ind til Blok 1 (nr ), Blok 2 (nr ) og Blok 6 (Nr ). Den indkørsel fra Henriksholms Allé til byggepladsen ville blive bevaret efter renoveringen af Blok 5, så den kunne fungere som adgangs- og flugtvej. Når alt var på plads vedrørende adgangsveje, ville brandvæsnet komme og afprøve dem. Fra salen: Beboere ville gerne vide, om de nye brandveje blev lukkede med hegn. Preben Boe Hansen sagde, at brandvejene ville blive med låger, der kunne låses. Endvidere sagde han at en anden udfordring var de 10 ventilationsanlæg. Der skulle findes en løsning på, hvordan man centralt kunne afbryde dem i tilfælde af brand eller luftforurening. Der far forskellige forslag på bordet, men rent økonomisk - ikke mindst vedrørende driften - var nogle af mulighederne meget bekostelige. Men, der skulle findes en løsning. Man arbejdede ligeledes med en rent organisatorisk fordeling af opgaver i tilfælde af brand. Der fandtes ikke sådanne planer for boligområder, kun i forbindelse med plejecentre. Når tingene var på plade, var man interesserede i at fremstille en "matrix", der kunne danne grundlagt for andre Lejerbo boligafdelinger i landet. Fra salen: Hvordan kunne det lade sig gøre, at børnehaven kunne få lov til af opsætte hegn, der forhindrede flugtvejen. Preben Boe Hansen kunne ikke svare på, hvem der havde givet lov til at lukke af. Det undrede også ham. Vilhelm Kent sagde, at problemet yderligere forstærkedes af, at der var en dør der var låst. Fra salen: Det kunne være ligegyldigt om der var en plan, hvis der ikke blev holdt øje med, at tingene i planen blev overholdt. Preben Boe Hansen var enig i dette og det var noget man var meget opmærksom på. Fra salen: Man må gøre kommunen opmærksom på forholdet med det aflåste område. Preben Boe Hansen sagde, at børnehaven var Flintemarkens ejendom, som kommunen lejede. Vilhelm Kent sagde, at det også undrede ham, at det sydlige trappetårn fra tagboligerne ledte ned i ingen ting. Han mente at hegnet var sat op efter etableringen af tagboligerne. Preben Boe Hansen sagde til slut, at der blev arbejdet intenst med tingene, og han forventede at have et resultat inden for de næste par måneder. Ambitionen var, at være færdig inden sommerferien. Side 2 af 6

3 Ad 4. Allan Daugaard sagde, at hans virksomhed beskæftigede sig med bygningsrådgivning og var specialiserede i genopbygning af forsikringsdækkede skader. Virksomheden havde et tæt samarbejde Købstædernes Forsikring, hvor Lejerbo var forsikret. Arkhus opgave var at sikre, at genopbygningen foregik rigtigt og hurtigst muligt. Han ville her gennemgå, hvad der var sket siden beboerne var flyttet ud af deres lejligheder, hvad man kunne forvente at komme tilbage til og hvornår. Efter branden gik der et stykke tid med at finde ud af, om bygningen var så skadet, at den skulle rives ned, eller om den kunne genopbygges. Det viste sig heldigvis, at den kunne genopbygges. Allan Daugaard gennemgik herefter forløbet i detaljer. Alt indvendigt var fjernet fra lejemålene og man var nu i gang med genopbygningen. Der var ansat et eksternt firma, der løbende kontrollerede for fugtigheden, for at sikre sig mod skimmelsvamp og, at al fugt var fjernet. Den proces foregik stadig. De fleste skillevægge var sat op og der var trukket nyt el efter gældende regler, hvilket bl. a. indbefattede røgalarmer. Der var ligeledes etableret serieforbundne røgalarmer i trappegangene. Byggeriet ville blive afleveret nymalet og rengjort den 30. maj Det var aftalt med Lejerbo, at indflytningen skulle være 1. juli Det gav en måned til udbedring af eventuelle fejl og mangler. Der ville blive en "forventnings-gennemgang" med beboerne inden indflytning, så man vidste, hvad man flyttede tilbage til. Ad 5. Fra salen: Forsikringsselskabet betalte kun til 1. juli Allan Daugaard byggeriet ville blive afleveret til Lejerbo den 30. maj Fra salen: Hvordan ville man håndtere at alle skulle flytte ind på samme tid. Der var 4 opgange á 6 lejemål. Det ville blive rent kaos med alle de flyttefolk på én gang. Fra salen: Der måtte være nogle lejemål, der ville være færdige før andre. Allan Daugaard sagde, at man blev færdig samtidig. Der var efterfølgende en længere diskussion omkring indflytningen. Allan Daugaard sagde, at han kunne hjælpe med det bygningsmæssige, men ikke med indflytningen. Fra salen: Var der sat brandvægge op i tagkonstruktionen? Allan Daugaard sagde, at det var der ikke. Der var givet byggetilladelse til at genopbygge taget som det var før. Den konstruktion der var før var lovlig, og det samme var tilfældet for det der var genopført. Altanloftet var dog lavet anderledes. Fra salen: Kunne man nu komme ind under taget. Var lemmer stadig 50 x 50 cm? Allan Daugaard: Lemmen var ændret så man kunne komme direkte op fra trappeafsatsen. Der var etableret en brandsikker loftlem med en stige. Derved var det nemmere at komme op under taget. Fra salen: Med den gamle tagkonstruktion gik det frygtelig galt. Nu havde man lavet den samme konstruktion igen, og beboerne skulle så leve med frygten for dette. Var det sådan det skulle forstås? Allan Daugaard sagde, at altanloftet var blevet forbedret. Det var den vej branden havde bredt sig. Fra salen: Det var ikke korrekt. Branden havde bredt sig under taget. Var der dispenseret nogen steder? Allan Daugaard sagde, at der ikke var dispenseret nogen steder. Fra salen: Selv om alt var fulgt til punkt og prikke, så var det bekymrende som forbruger, at produktet ikke var forbedret i forhold til erfaringerne fra branden. Allan Daugaard: Man var lige vidt, hvis det skete igen. Da det var en forsikringsskade, blev der erstattet ud fra de betingelser der forelå i policen. Man genopbyggede som før skaden under hensyntagen til det der var lovligt. Andet dækkede policen ikke. Vilhelm Kent: Han havde forstået det således, at en af grundene til at branden spredte sig så hurtigt, var at der lå det gamle tagpap oven på det gamle tag. Han gik ud fra, at dette ikke var gældende nu, hvilket i sig selv var en forbedring i forhold til tidligere. Allan Daugaard: Det var korrekt. Jackie Månsson sagde, at der var mindre luftrum, da der nu var større isoleringstykkelse end før. Side 3 af 6

4 Fra salen: Hvad med de andre bygninger. De havde jo den gamle tagkonstruktion og gamle el-installationer. Preben Boe Hansen sagde, at det var korrekt, men man havde også fokus på dette. Der skulle findes en løsning på dette. Blok 5 var genopbygget efter det nye bygningsreglement, so var skrappere. Der var herefter en længere diskussion omkring brandsektionsring og muligheden for at en brand ville kunne sprede sig til andre lejemål i bygningen. Det bl. a. blev nævnt, at bygningerne i sig selv bestod af beton mod beton, hvilket gav en brandhæmmende effekt. Der ville blive monteret brand- og lyddøre ind til lejlighederne. Fra salen: Ville de døre, der blev monteret i lejlighederne få samme mål som tidligere. Allan Daugaard sagde, at alle dørene ville have et udvendigt karm-mål på 88 cm, hvilket var et krav i henhold til bygningsreglementet. Dørene var ligeledes lidt højere end hidtil. Indretningen af lejlighederne lever ikke op til kravene, hvis man skulle bygge nyt i dag, men da man ikke kan flytte betonvæggene, havde man fået dispensation til indretningen. Man skulle dog imødekomme de krav der var mulige, og det var bl. a. at dørene var lidt bredere end i de gamle lejligheder. Der ville blive tale om træindfatninger i stedet for de tidligere indfatninger af plastic. Vedr. el-installationerne, ville der nogle steder komme flere stik op end før. Fra salen: Ville der også blive trukket antenneledninger til de enkelte værelser, hvis man havde det før? Vilhelm Kent: I forbindelse med Flintemarkens overgang i sin tid til det daværende Telelet, blev der etableret ét stik i hvert lejemål, placeret i hjørnet ud mod trapperummet. Man skulle selv sørge for stik til andre værelser, eventuelt via indboforsikringen (som skade på løsøre), hvis der inden branden havde været sådanne installationer. Morten Nerup: Hvis dette skulle blive afvist, ville han kunne se på sagen og evt. være behjælpelig. Man skulle i så fald kontakte Jackie Månsson, der kunne formidle videre til Nordflex. Fra salen: Kom der linoleum eller fliser på gulvene i gæstetoiletterne Og hvad med gulvafløb? Allan Daugaard mente bestemt at der ville blive lagt fliser. Lejerbo havde tilkøbt, at der blev monteret nye faldstammer. I den forbindelse kom der ligeledes nye gulvafløb, men ikke ekstra afløb i forhold til tidligere. Vilhelm Kent sagde, at en beboer havde spurgt til tykkelsen på de nye vægge var anderledes - tykkere - end de gamle, og om man havde ændret placeringen af døråbningerne i forhold til tidligere. Allan Daugaard sagde, at placeringen ikke var ændret, men at dørene som nævnt var bredere, så dørene var rykket i den ene eller anden retning. De gamle døre kunne godt have været op til 10 cm. smallere. Da lejlighederne var relativt små, kunne dørene kun sidde på én måde. Indefter fra facaderne var der i nogle få lejligheder isoleret lidt tykkere end tidligere og skillevæggene var nogle steder lidt tykkere, nogle steder 50 mm og nogle steder 70 mm, altså 20 mm tykkere. Dette var gældende for alle lejlighederne. Fra salen: Kunne man komme til at se sin lejlighed allerede nu? Preben Boe Hansen sagde, at det kunne man ikke. Det var en byggeplads med adgang forbudt for andre end de, der arbejdede der. Fra salen: Kunne man få en plantegning med mål for sin lejlighed, så man kunne finde ud af evt. ny placering af møbler, skabe etc. Allan Daugaard mente ikke, at beboerne ville kunne mærke nogen forskel i størrelserne på de enkelte rum. Fra salen: Var det Svane køkkener der skulle levere elementerne og kunne man få indflydelse på valg af f. eks. bordplader? Kunne man se tegninger eller billeder. Allan Daugaard sagde at det var besluttet, at montere samme type i samtlige køkkener. Der var dog et enkelt lejemål, der fik ændret køkkenet efter tilladelse fra Lejerbo.. Der var herefter en længere debat omkring køkkener. Det blev aftalt, at der ville komme en "udstilling" i selskabslokalerne, hvor beboerne kunne se materialevalget samt tegningerne. Tegningerne ville blive lagt på hjemmesiden. Fra salen: Blev altanerne malet som de var før? Preben Boe Hansen sagde, at det var besluttet at male i de oprindelige standardfarver, d. v. s. sort. Side 4 af 6

5 Allan Daugaard korrigerede dette. Der blev malet i henhold til de farver der var, inden branden. Fra salen: Blev der monteret det samme antal klædeskabe som før? Allan Daugaard svarede ja til dette, og nogle lejemål fik endda flere. Ejendomskontoret havde sammen med Svane køkkener optimeret indretningen så meget som muligt. Alt ville blive som før, blot i en bedre kvalitet. Fra salen: Var der "jord" i den nye el-installation? Allan Daugaard svarede, at det var der. Det var et lovkrav. Fra salen: Beboeren skulle ikke have standard skabene installeret i sin lejlighed. Hun havde egne skabe som skulle genmonteres. Det havde hun skrevet til Lejerbo om, men ikke fået noget svar. Det var aftalt med Lejerbo, at skabet skulle blive i lejligheden, når hun fraflyttede. Beboeren efterlyste samtidig muligheden for at få en kontaktperson, som man kunne drøfte sine problemer omkring lejligheden med. Allan Daugaard sagde, at det lød som om det var fast inventar, men lejlighederne blev bygge op efter standarden, hvis man ikke fik andet at vide fra Lejerbo. Vilhelm Kent sagde, at hvis man i en hel boligblok skulle begynde at lave individuelle køkkener, så fik man et problem med "reservedels-lageret". Vedrørende en kontaktperson så havde bestyrelsen gerne ville være det, men det havde man ikke fået lov til fra Lejerbo. Bestyrelsen havde mere eller mindre fået besked på at blande sig uden om. Desuagtet ville bestyrelsen meget gerne tage individuelle samtaler med de beboere, der havde behov for det. Så kunne man viderebringe og måske "sparke lidt bag på", så der kom svar tilbage. Allan Daugaard sagde, at der blev etableret udtag til vaskemaskine i alle lejemål. Fra salen: Blev de gamle hårde hvidevarer genindsat i lejemålene eller kunne man forvente at ældre, slidte f. eks. komfurer blev udskiftet. Allan Daugaard sagde, at det var besluttet at de hårde hvidevarer der hørte til bygningen, ville blive udskiftet til nyt. Vedr. saniteten blev den gamle sanitet som udgangspunkt genindsat. Kun hvis der var skader eller funktionssvigt, der ikke kan repareres, blev der opsat nyt. Hvor Vaske- og opvaskemaskiner etc. var opmagasineret, skulle man tale med sit forsikringsselskab om, da det var løsøre. Fra salen: Hvad med de ting, der var opsat på badeværelserne? Allan Daugaard: Spejle, håndklædeholdere og toiletrulle-holdere blev opsat. Hvad der ellers var opsat, var et spørgsmål mellem indboforsikringen og lejeren. Der var herefter en længere diskussion omkring individuelt udstyr på badeværelserne og i køkkener. Preben Boe Hansen sagde, at han ville undersøge om man kunne undlade at opsætte standard håndklædeholdere og så finde en løsning i henhold til de enkeltes ønsker. Jackie Månsson ville undersøge muligheden for at indsætte 45 cm opvaskemaskine i 2 værelses lejemål. Preben Boe Hansen sagde, at man med hensyn til genindflytning ville forsøge at få det spredt ud over en periode. Han kunne dog ikke sige noget nærmere om dette, før man var kommet tættere på datoen. Der ville komme besked til hver enkelt, når planen var helt på plads. Dette gjaldt også med hensyn til opsigelse af genhusnings-lejemål. Ad 6. Fra salen: Hvis ens eget forsikringsselskab nu sagde nej til nogle ting, kunne man så tale med Nordflex.? Morten Nerup: I princippet kunne beboerne komme med hvad som helst, så skulle han nok sortere i tingene og finde ud af, hvad man kunne hjælpe til med og hvad man ikke kunne gå ind i. Henvendelse skulle ske til Jackie Månsson der så ville formidle videre. Der var herefter en række spørgsmål af mere teknisk art, som var besvaret tidligere. Fra salen: Kunne der blive tale om ansvarspådragelse i forbindelse med branden og erstatning for svie og smerte til alle de, der havde gennemgået noget rigtigt slemt og tabt ferie og arbejdsdage. Morten Nerup: Rent forsikringsmæssigt dækkede man ulemper, således at den bolig det var gået ud over blev sat i stand, og i mellemtiden blev man genhuset, hvis man havde en indboforsikring, samt fik erstattet eller repareret løsøre. Det var det forsikringen dækkede. Der var ikke dækning for det andet og man var så ude i, at nogen skulle have forvoldt branden med vilje og havde fået dom for det. Så ville man kunne rejse krav vedr. følgetab hos skadevolderen, men det var der ikke tale om her. Side 5 af 6

6 Ad 7. Fra salen: Det var et helt andet spørgsmål. Var der andre der havde fået en helt urimelig regning fra Clorius vedr. vand og varme. De havde kun brugt varme i januar-marts, og havde ikke været i lejligheden siden branden. Alligevel havde de fået en ekstraregning på kroner. Clorius kunne ikke hjælpe, men henviste til Lejerbo. Vilhelm Kent: Det måtte undersøges nærmere, da det var umuligt at svare på, mødet. Jackie Månsson sagde, at der ikke havde været noget forbrug siden 8. juli Preben Boe Hansen ville tage det op med forbrugsafdelingen hos Lejerbo. Fra salen: Var det for at flytte ansvaret, at man havde eksterne folk til at kontrollere for fugt. Allan Daugaard sagde at Arkhus var er rådgivningsfirma i genopbygning af brandskader. De var ikke specialister i fugt og havde derfor entreret med specialister inden for fugt. Det endelige ansvar vedr. fugtskader lå hos dette specialfirma, der havde været med fra begyndelsen og havde sagt god for påbegyndelse af de forskellige faser i genopbygningen. Preben Boe Hansen sagde, at det var forsikringsselskabet der stod med det overordnede ansvar. Morten Nerup sagde, at hvis det viste sig at der opstod problemer med eller i bygningen inden for en bestemt periode, og det kunne føres tilbage til genopbygningen efter branden, tog man fat i forsikringsselskabet. Og der var vi godt dækket ind med en rådgiver der var forsikret og et fugtfirma der også var forsikret. Han havde svært ved at se en situation med relation til renoveringen, hvor vi ikke ville kunne få løst problemet. Der var en del yderligere betragtninger omkring dette emne. Fra salen: Vedr. haverne, ville de så også blive genskabt med hæk, raftehegn og hvad beboerne ellers havde bekostet på indretningen? Allan Daugaard sagde at raftehegn planter og havemøbler var løsøre, der måtte være dækket via indboforsikringen. De hække der hørte til Flintemarken ville blive retableret under bygningsforsikringen. Fra salen: Beboeren ville gerne have en afstemning om at altanerne skulle males hvide. Vilhelm Kent sagde, at det kunne ikke foregå på orienteringsmødet. Der kunne kun vedtages sådanne ting ved afstemning blandt beboerne på et egentligt afdelingsmøde. Der skulle stilles et konkret forslag som så kunne behandles på afdelingsmødet. Det ville være meget dyr at lave hvide altaner over alt, men hvis forslaget blev fremsat, skulle han gerne fremkomme med en egentlig beregning på omkostningerne og huslejestigningen. Fra salen: Hvad med altan skydedørene. Blev de også udskiftet. Allan Daugaard sagde, at dørene var skilt ad, kontrolleret for skimmelsvamp, udtørret og samlet igen. Branden og den efterfølgende vandskade, havde ikke påvirket dørene. De var blevet malet. Fra salen: Beboeren havde mistanke om, at der var skimmelsvamp i hendes badeværelse op til branden. Havde der ikke været skimmelsvamp i nogle af lejlighederne inden branden. Vilhelm Kent sagde, at det var umuligt at svare på men han kunne love at det ikke var tilfældet nu. Da der ikke var yderligere spørgsmål fra salen, takkede Vilhelm Kent for et godt møde, som han håbede havde givet svar på de væsentligste spørgsmål i forbindelse med branden i Blok 5. Orienteringsmødet sluttede kl. 21:15 Referent Vilhelm Kent Side 6 af 6

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

FRA TANKER TIL VIRKELIGHED

FRA TANKER TIL VIRKELIGHED FRA TANKER TIL VIRKELIGHED FLINTEMARKENS RENOVERING 1997 2002 en proces set med afdelingsformandens øjne INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.............................3 KONKLUSION.........................4 Udvalgsarbejde

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen

Klimaskærmen: Udvendige bygningsdele: I lejligheden: Øvrige tiltag i boligen REFERAT Projekt Boligkontoret Fredericia, Hasselhøj, afdeling 311 Emne Orienterende beboermøde, afdeling 311 Dato 2014-02-27 Sted Fredericia Idrætscenter, Fredericia Referent Jenni Herløv Deltagere fra:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have

Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have Side 1 af 8 Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have A. Valg af dirigent. Formanden, Marie-Louise Kauman (MLK), bød velkommen, og gik til dagsordenens første punkt, og foreslog

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere