Referat. Orienteringsmøde vedr. Blok 5 Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 10. september Flintemarken, Vedbæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Orienteringsmøde vedr. Blok 5 Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2013 - Flintemarken, Vedbæk"

Transkript

1 Tid: Tirsdag den 25. februar 2014 kl Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Velkomst ved formanden for afdelingsbestyrelsen. 2. Orientering om møde med Rudersdal/Hørsholm Brandvæsen v/formanden for afdelingsbestyrelsen. 3. Den kommende beredskabsplan v/preben Boe Hansen, Lejerbo Hillerød. 4. Genopbygningen af Blok 5 v/allan Daugaard, Arkhus. 5. Evt. spørgsmål fra salen. 6. Forsikringsforhold v/morten Nerup, Nordflex forsikringsmæglere 7. Eventuelt. Til stede: Beboerne fra Blok 5. Allan Daugaard, (Arkhus), Preben Boe Hansen (Lejerbo, Hillerød), Morten Nerup (Nordflex forsikringsmæglere), Jackie Månsson (Ejendomskontoret), Vilhelm Kent (Afdelingsbestyrelsen), Tove Stub (Afdelingsbestyrelsen), Torben Steen Nielsen (Afdelingsbestyrelsen), Marianne Bang (Afdelingsbestyrelsen). Afbud: Carsten Bay (Lejerbo Byggeafdelingen), Hella Grønbæk (afdelingsbestyrelsen), Lotte Neumann (afde- lingsbestyrelsen). Ad 1. Vilhelm Kent bød beboerne velkommen til orienteringsmødet. Ad 2. Vilhelm Kent sagde, at det havde været en lidt "spøjs" oplevelse, at opleve den måde brandvæsnet håndterede branden på. Efterfølgende bad bestyrelsen om aktindsigt i den dokumentation der forelå fra brandvæsnets side omkring brandens forløb og indsatsen. Vi blev måske ikke specielt meget klogere af at læse dette materiale, men vi fik en opgørelse over, hvornår de forskellige indsatskøretøjer blev alarmeret og nåede frem til blok 5. Det var nok mere interessant, hvornår de blev sat ind i bekæmpelsen af branden. Der var ligeledes en beskrivelse af forløbet af branden. På det efterfølgende møde med brandvæsnet indrømmede man, at der havde været problemer med slukningsarbejdet. Ca. ¾ time efter brandens opståen var Vilhelm Kent henne ved selskabslokalerne for at åbne op. Her opdagede han at stigevognen holdt ude på vejen. Da han spurgte, hvorfor den holdt der, blev det meddelt, at den ikke kunne komme ind på området ved blok 5. Herefter fik han åbnet bommen bag containergården, hvorefter stigevognen kunne komme ind, omend med besvær. Efterfølgende viste det sig at dysehovedet ikke virkede, hvorfor man måtte tage stigen ned igen, og skifte dette. Alt sammen noget der tog tid. Den anden stigevogn kom, efter hans observationer, først i brug ca. 1½ time efter at de første vogne var ankommet, og blev indsat fra Henriksholms Allé (bygningens vestlige gavl). Brandinspektør Jesper Djurhuus sagde, at en af årsagerne til brandens udvikling var tagets konstruktion. Der var et hulrum mellem det gamle tag og det nye, og her fik ilden mulighed for at løbe, ikke mindst fordi tagpapbelægningen på det gamle tag stadig lå der. Brandvæsnet kunne ikke komme ind under taget og man vidste ikke, hvor inspektionslemmen var placeret. At den eksisterende lem var for lille til at man kunne komme ind på taget, er en anden sag. Efter ca. 3 timer koncentrerede brandvæsnet sig om at forhindre flammerne i at løbe over i den tilstødende bygning, hvor man havde evakueret 2 opgange samt seniorboligerne. Brandvæsnet beklagede, at branden udviklede sig som den gjorde, men de havde ikke kunne gøre noget. Mødet sluttede med, at brandvæsnet gav en række råd om fremadrettede forholdsregler. Disse ting ville blive taget med i bestyrelsens og Lejerbos videre arbejde med en bedre sikring af området og den fremtidige beredskabsplan. Det blev aftalt, at når arbejde med at etablere bedre adgangsveje for redningskøretøjer var tilendebragt, ville brandvæsnet komme og afprøve disse med et køretøj. Det første skridt mod bedre Side 1 af 6 Referat Orienteringsmøde vedr. Blok 5 Flintemarken, Lejerbo, afd.187

2 adgangsveje var allerede taget, idet det store egetræ, der besværliggjorde stegevognens adgang til nordsiden af Blok 5, nu var blevet fældet og stubben ville blive fræset væk senere. Fra salen: Beboere havde ringet til alarmcentralen, og på det tidspunkt havde man allerede modtaget et andet alarmopkald 5 minutter tidligere. Beboeren talte med alarmcentralen i ca. 4 minutter, og der var endnu ikke ankommet brandkøretøjer. Han kunne derfor ikke få brandvæsnets tidsplan til at stemme. Vilhelm Kent havde også lidt svært ved at tro på den fremsendte tidsplan for de forskellige køretøjers ankomst i forhold til, hvad han oplevede. Bl. a. syntes han, at det var meget hurtigt, hvis stigevogn 2 - der kom fra Hørsholm, havde været i stand til at blive bemandet, og køre til Flintemarken på 9 minutter. Den måtte godt nok have kørt stærkt. Bortset fra det så var det nok mere indsatstiderne, der var interessante, og så om materielle virker. Ad 3. Preben Boe Hansen: Da formanden havde glemt det, præsenterede Preben Boe Hansen panelet. Morten Nerup ville svare på forsikringsspørgsmål, Allan Daugaard fra Akrhus - der var ansat som rådgiver af forsikringsselskabet - stod for genopbygningen og Preben Boe Hansen selv, var driftschef i Lejerbo Hillerød. Carsten Bay fra Lejerbos byggeafdeling havde måtte melde afbud til mødet. Preben Boe Hansen indledte med at sige, at Brandinspektøren havde virket ret flov over det, der var sket, og ville gerne starte med at vise nogle fotos fra branden, hvis ingen havde noget imod det. Herefter viste Preben Boe Hansen fotos fra branden og gennemgik forløbet, hvorefter han viste af det nye tag efter genopbygningen og sagde, at det havde været en del udfordringer under vejs, men Arkhus havde styr på det, og tidsplanen så ud til at ville holde. Det ville Allan Daugaard komme ind på senere. Vedrørende beredskabsplanen gennemgik Preben Boe Hansen bl. a. problematikken omkring adgangsvejene, - specielt for Blok 10 (nr A), hvor man havde måtte evakuere tagboligernes beboere gennem en stuelejlighed, da der var spærret med hegn ind til børnehaven - samt etablering af adgangsvej fra Henriksholms Allé ind til Blok 1 (nr ), Blok 2 (nr ) og Blok 6 (Nr ). Den indkørsel fra Henriksholms Allé til byggepladsen ville blive bevaret efter renoveringen af Blok 5, så den kunne fungere som adgangs- og flugtvej. Når alt var på plads vedrørende adgangsveje, ville brandvæsnet komme og afprøve dem. Fra salen: Beboere ville gerne vide, om de nye brandveje blev lukkede med hegn. Preben Boe Hansen sagde, at brandvejene ville blive med låger, der kunne låses. Endvidere sagde han at en anden udfordring var de 10 ventilationsanlæg. Der skulle findes en løsning på, hvordan man centralt kunne afbryde dem i tilfælde af brand eller luftforurening. Der far forskellige forslag på bordet, men rent økonomisk - ikke mindst vedrørende driften - var nogle af mulighederne meget bekostelige. Men, der skulle findes en løsning. Man arbejdede ligeledes med en rent organisatorisk fordeling af opgaver i tilfælde af brand. Der fandtes ikke sådanne planer for boligområder, kun i forbindelse med plejecentre. Når tingene var på plade, var man interesserede i at fremstille en "matrix", der kunne danne grundlagt for andre Lejerbo boligafdelinger i landet. Fra salen: Hvordan kunne det lade sig gøre, at børnehaven kunne få lov til af opsætte hegn, der forhindrede flugtvejen. Preben Boe Hansen kunne ikke svare på, hvem der havde givet lov til at lukke af. Det undrede også ham. Vilhelm Kent sagde, at problemet yderligere forstærkedes af, at der var en dør der var låst. Fra salen: Det kunne være ligegyldigt om der var en plan, hvis der ikke blev holdt øje med, at tingene i planen blev overholdt. Preben Boe Hansen var enig i dette og det var noget man var meget opmærksom på. Fra salen: Man må gøre kommunen opmærksom på forholdet med det aflåste område. Preben Boe Hansen sagde, at børnehaven var Flintemarkens ejendom, som kommunen lejede. Vilhelm Kent sagde, at det også undrede ham, at det sydlige trappetårn fra tagboligerne ledte ned i ingen ting. Han mente at hegnet var sat op efter etableringen af tagboligerne. Preben Boe Hansen sagde til slut, at der blev arbejdet intenst med tingene, og han forventede at have et resultat inden for de næste par måneder. Ambitionen var, at være færdig inden sommerferien. Side 2 af 6

3 Ad 4. Allan Daugaard sagde, at hans virksomhed beskæftigede sig med bygningsrådgivning og var specialiserede i genopbygning af forsikringsdækkede skader. Virksomheden havde et tæt samarbejde Købstædernes Forsikring, hvor Lejerbo var forsikret. Arkhus opgave var at sikre, at genopbygningen foregik rigtigt og hurtigst muligt. Han ville her gennemgå, hvad der var sket siden beboerne var flyttet ud af deres lejligheder, hvad man kunne forvente at komme tilbage til og hvornår. Efter branden gik der et stykke tid med at finde ud af, om bygningen var så skadet, at den skulle rives ned, eller om den kunne genopbygges. Det viste sig heldigvis, at den kunne genopbygges. Allan Daugaard gennemgik herefter forløbet i detaljer. Alt indvendigt var fjernet fra lejemålene og man var nu i gang med genopbygningen. Der var ansat et eksternt firma, der løbende kontrollerede for fugtigheden, for at sikre sig mod skimmelsvamp og, at al fugt var fjernet. Den proces foregik stadig. De fleste skillevægge var sat op og der var trukket nyt el efter gældende regler, hvilket bl. a. indbefattede røgalarmer. Der var ligeledes etableret serieforbundne røgalarmer i trappegangene. Byggeriet ville blive afleveret nymalet og rengjort den 30. maj Det var aftalt med Lejerbo, at indflytningen skulle være 1. juli Det gav en måned til udbedring af eventuelle fejl og mangler. Der ville blive en "forventnings-gennemgang" med beboerne inden indflytning, så man vidste, hvad man flyttede tilbage til. Ad 5. Fra salen: Forsikringsselskabet betalte kun til 1. juli Allan Daugaard byggeriet ville blive afleveret til Lejerbo den 30. maj Fra salen: Hvordan ville man håndtere at alle skulle flytte ind på samme tid. Der var 4 opgange á 6 lejemål. Det ville blive rent kaos med alle de flyttefolk på én gang. Fra salen: Der måtte være nogle lejemål, der ville være færdige før andre. Allan Daugaard sagde, at man blev færdig samtidig. Der var efterfølgende en længere diskussion omkring indflytningen. Allan Daugaard sagde, at han kunne hjælpe med det bygningsmæssige, men ikke med indflytningen. Fra salen: Var der sat brandvægge op i tagkonstruktionen? Allan Daugaard sagde, at det var der ikke. Der var givet byggetilladelse til at genopbygge taget som det var før. Den konstruktion der var før var lovlig, og det samme var tilfældet for det der var genopført. Altanloftet var dog lavet anderledes. Fra salen: Kunne man nu komme ind under taget. Var lemmer stadig 50 x 50 cm? Allan Daugaard: Lemmen var ændret så man kunne komme direkte op fra trappeafsatsen. Der var etableret en brandsikker loftlem med en stige. Derved var det nemmere at komme op under taget. Fra salen: Med den gamle tagkonstruktion gik det frygtelig galt. Nu havde man lavet den samme konstruktion igen, og beboerne skulle så leve med frygten for dette. Var det sådan det skulle forstås? Allan Daugaard sagde, at altanloftet var blevet forbedret. Det var den vej branden havde bredt sig. Fra salen: Det var ikke korrekt. Branden havde bredt sig under taget. Var der dispenseret nogen steder? Allan Daugaard sagde, at der ikke var dispenseret nogen steder. Fra salen: Selv om alt var fulgt til punkt og prikke, så var det bekymrende som forbruger, at produktet ikke var forbedret i forhold til erfaringerne fra branden. Allan Daugaard: Man var lige vidt, hvis det skete igen. Da det var en forsikringsskade, blev der erstattet ud fra de betingelser der forelå i policen. Man genopbyggede som før skaden under hensyntagen til det der var lovligt. Andet dækkede policen ikke. Vilhelm Kent: Han havde forstået det således, at en af grundene til at branden spredte sig så hurtigt, var at der lå det gamle tagpap oven på det gamle tag. Han gik ud fra, at dette ikke var gældende nu, hvilket i sig selv var en forbedring i forhold til tidligere. Allan Daugaard: Det var korrekt. Jackie Månsson sagde, at der var mindre luftrum, da der nu var større isoleringstykkelse end før. Side 3 af 6

4 Fra salen: Hvad med de andre bygninger. De havde jo den gamle tagkonstruktion og gamle el-installationer. Preben Boe Hansen sagde, at det var korrekt, men man havde også fokus på dette. Der skulle findes en løsning på dette. Blok 5 var genopbygget efter det nye bygningsreglement, so var skrappere. Der var herefter en længere diskussion omkring brandsektionsring og muligheden for at en brand ville kunne sprede sig til andre lejemål i bygningen. Det bl. a. blev nævnt, at bygningerne i sig selv bestod af beton mod beton, hvilket gav en brandhæmmende effekt. Der ville blive monteret brand- og lyddøre ind til lejlighederne. Fra salen: Ville de døre, der blev monteret i lejlighederne få samme mål som tidligere. Allan Daugaard sagde, at alle dørene ville have et udvendigt karm-mål på 88 cm, hvilket var et krav i henhold til bygningsreglementet. Dørene var ligeledes lidt højere end hidtil. Indretningen af lejlighederne lever ikke op til kravene, hvis man skulle bygge nyt i dag, men da man ikke kan flytte betonvæggene, havde man fået dispensation til indretningen. Man skulle dog imødekomme de krav der var mulige, og det var bl. a. at dørene var lidt bredere end i de gamle lejligheder. Der ville blive tale om træindfatninger i stedet for de tidligere indfatninger af plastic. Vedr. el-installationerne, ville der nogle steder komme flere stik op end før. Fra salen: Ville der også blive trukket antenneledninger til de enkelte værelser, hvis man havde det før? Vilhelm Kent: I forbindelse med Flintemarkens overgang i sin tid til det daværende Telelet, blev der etableret ét stik i hvert lejemål, placeret i hjørnet ud mod trapperummet. Man skulle selv sørge for stik til andre værelser, eventuelt via indboforsikringen (som skade på løsøre), hvis der inden branden havde været sådanne installationer. Morten Nerup: Hvis dette skulle blive afvist, ville han kunne se på sagen og evt. være behjælpelig. Man skulle i så fald kontakte Jackie Månsson, der kunne formidle videre til Nordflex. Fra salen: Kom der linoleum eller fliser på gulvene i gæstetoiletterne Og hvad med gulvafløb? Allan Daugaard mente bestemt at der ville blive lagt fliser. Lejerbo havde tilkøbt, at der blev monteret nye faldstammer. I den forbindelse kom der ligeledes nye gulvafløb, men ikke ekstra afløb i forhold til tidligere. Vilhelm Kent sagde, at en beboer havde spurgt til tykkelsen på de nye vægge var anderledes - tykkere - end de gamle, og om man havde ændret placeringen af døråbningerne i forhold til tidligere. Allan Daugaard sagde, at placeringen ikke var ændret, men at dørene som nævnt var bredere, så dørene var rykket i den ene eller anden retning. De gamle døre kunne godt have været op til 10 cm. smallere. Da lejlighederne var relativt små, kunne dørene kun sidde på én måde. Indefter fra facaderne var der i nogle få lejligheder isoleret lidt tykkere end tidligere og skillevæggene var nogle steder lidt tykkere, nogle steder 50 mm og nogle steder 70 mm, altså 20 mm tykkere. Dette var gældende for alle lejlighederne. Fra salen: Kunne man komme til at se sin lejlighed allerede nu? Preben Boe Hansen sagde, at det kunne man ikke. Det var en byggeplads med adgang forbudt for andre end de, der arbejdede der. Fra salen: Kunne man få en plantegning med mål for sin lejlighed, så man kunne finde ud af evt. ny placering af møbler, skabe etc. Allan Daugaard mente ikke, at beboerne ville kunne mærke nogen forskel i størrelserne på de enkelte rum. Fra salen: Var det Svane køkkener der skulle levere elementerne og kunne man få indflydelse på valg af f. eks. bordplader? Kunne man se tegninger eller billeder. Allan Daugaard sagde at det var besluttet, at montere samme type i samtlige køkkener. Der var dog et enkelt lejemål, der fik ændret køkkenet efter tilladelse fra Lejerbo.. Der var herefter en længere debat omkring køkkener. Det blev aftalt, at der ville komme en "udstilling" i selskabslokalerne, hvor beboerne kunne se materialevalget samt tegningerne. Tegningerne ville blive lagt på hjemmesiden. Fra salen: Blev altanerne malet som de var før? Preben Boe Hansen sagde, at det var besluttet at male i de oprindelige standardfarver, d. v. s. sort. Side 4 af 6

5 Allan Daugaard korrigerede dette. Der blev malet i henhold til de farver der var, inden branden. Fra salen: Blev der monteret det samme antal klædeskabe som før? Allan Daugaard svarede ja til dette, og nogle lejemål fik endda flere. Ejendomskontoret havde sammen med Svane køkkener optimeret indretningen så meget som muligt. Alt ville blive som før, blot i en bedre kvalitet. Fra salen: Var der "jord" i den nye el-installation? Allan Daugaard svarede, at det var der. Det var et lovkrav. Fra salen: Beboeren skulle ikke have standard skabene installeret i sin lejlighed. Hun havde egne skabe som skulle genmonteres. Det havde hun skrevet til Lejerbo om, men ikke fået noget svar. Det var aftalt med Lejerbo, at skabet skulle blive i lejligheden, når hun fraflyttede. Beboeren efterlyste samtidig muligheden for at få en kontaktperson, som man kunne drøfte sine problemer omkring lejligheden med. Allan Daugaard sagde, at det lød som om det var fast inventar, men lejlighederne blev bygge op efter standarden, hvis man ikke fik andet at vide fra Lejerbo. Vilhelm Kent sagde, at hvis man i en hel boligblok skulle begynde at lave individuelle køkkener, så fik man et problem med "reservedels-lageret". Vedrørende en kontaktperson så havde bestyrelsen gerne ville være det, men det havde man ikke fået lov til fra Lejerbo. Bestyrelsen havde mere eller mindre fået besked på at blande sig uden om. Desuagtet ville bestyrelsen meget gerne tage individuelle samtaler med de beboere, der havde behov for det. Så kunne man viderebringe og måske "sparke lidt bag på", så der kom svar tilbage. Allan Daugaard sagde, at der blev etableret udtag til vaskemaskine i alle lejemål. Fra salen: Blev de gamle hårde hvidevarer genindsat i lejemålene eller kunne man forvente at ældre, slidte f. eks. komfurer blev udskiftet. Allan Daugaard sagde, at det var besluttet at de hårde hvidevarer der hørte til bygningen, ville blive udskiftet til nyt. Vedr. saniteten blev den gamle sanitet som udgangspunkt genindsat. Kun hvis der var skader eller funktionssvigt, der ikke kan repareres, blev der opsat nyt. Hvor Vaske- og opvaskemaskiner etc. var opmagasineret, skulle man tale med sit forsikringsselskab om, da det var løsøre. Fra salen: Hvad med de ting, der var opsat på badeværelserne? Allan Daugaard: Spejle, håndklædeholdere og toiletrulle-holdere blev opsat. Hvad der ellers var opsat, var et spørgsmål mellem indboforsikringen og lejeren. Der var herefter en længere diskussion omkring individuelt udstyr på badeværelserne og i køkkener. Preben Boe Hansen sagde, at han ville undersøge om man kunne undlade at opsætte standard håndklædeholdere og så finde en løsning i henhold til de enkeltes ønsker. Jackie Månsson ville undersøge muligheden for at indsætte 45 cm opvaskemaskine i 2 værelses lejemål. Preben Boe Hansen sagde, at man med hensyn til genindflytning ville forsøge at få det spredt ud over en periode. Han kunne dog ikke sige noget nærmere om dette, før man var kommet tættere på datoen. Der ville komme besked til hver enkelt, når planen var helt på plads. Dette gjaldt også med hensyn til opsigelse af genhusnings-lejemål. Ad 6. Fra salen: Hvis ens eget forsikringsselskab nu sagde nej til nogle ting, kunne man så tale med Nordflex.? Morten Nerup: I princippet kunne beboerne komme med hvad som helst, så skulle han nok sortere i tingene og finde ud af, hvad man kunne hjælpe til med og hvad man ikke kunne gå ind i. Henvendelse skulle ske til Jackie Månsson der så ville formidle videre. Der var herefter en række spørgsmål af mere teknisk art, som var besvaret tidligere. Fra salen: Kunne der blive tale om ansvarspådragelse i forbindelse med branden og erstatning for svie og smerte til alle de, der havde gennemgået noget rigtigt slemt og tabt ferie og arbejdsdage. Morten Nerup: Rent forsikringsmæssigt dækkede man ulemper, således at den bolig det var gået ud over blev sat i stand, og i mellemtiden blev man genhuset, hvis man havde en indboforsikring, samt fik erstattet eller repareret løsøre. Det var det forsikringen dækkede. Der var ikke dækning for det andet og man var så ude i, at nogen skulle have forvoldt branden med vilje og havde fået dom for det. Så ville man kunne rejse krav vedr. følgetab hos skadevolderen, men det var der ikke tale om her. Side 5 af 6

6 Ad 7. Fra salen: Det var et helt andet spørgsmål. Var der andre der havde fået en helt urimelig regning fra Clorius vedr. vand og varme. De havde kun brugt varme i januar-marts, og havde ikke været i lejligheden siden branden. Alligevel havde de fået en ekstraregning på kroner. Clorius kunne ikke hjælpe, men henviste til Lejerbo. Vilhelm Kent: Det måtte undersøges nærmere, da det var umuligt at svare på, mødet. Jackie Månsson sagde, at der ikke havde været noget forbrug siden 8. juli Preben Boe Hansen ville tage det op med forbrugsafdelingen hos Lejerbo. Fra salen: Var det for at flytte ansvaret, at man havde eksterne folk til at kontrollere for fugt. Allan Daugaard sagde at Arkhus var er rådgivningsfirma i genopbygning af brandskader. De var ikke specialister i fugt og havde derfor entreret med specialister inden for fugt. Det endelige ansvar vedr. fugtskader lå hos dette specialfirma, der havde været med fra begyndelsen og havde sagt god for påbegyndelse af de forskellige faser i genopbygningen. Preben Boe Hansen sagde, at det var forsikringsselskabet der stod med det overordnede ansvar. Morten Nerup sagde, at hvis det viste sig at der opstod problemer med eller i bygningen inden for en bestemt periode, og det kunne føres tilbage til genopbygningen efter branden, tog man fat i forsikringsselskabet. Og der var vi godt dækket ind med en rådgiver der var forsikret og et fugtfirma der også var forsikret. Han havde svært ved at se en situation med relation til renoveringen, hvor vi ikke ville kunne få løst problemet. Der var en del yderligere betragtninger omkring dette emne. Fra salen: Vedr. haverne, ville de så også blive genskabt med hæk, raftehegn og hvad beboerne ellers havde bekostet på indretningen? Allan Daugaard sagde at raftehegn planter og havemøbler var løsøre, der måtte være dækket via indboforsikringen. De hække der hørte til Flintemarken ville blive retableret under bygningsforsikringen. Fra salen: Beboeren ville gerne have en afstemning om at altanerne skulle males hvide. Vilhelm Kent sagde, at det kunne ikke foregå på orienteringsmødet. Der kunne kun vedtages sådanne ting ved afstemning blandt beboerne på et egentligt afdelingsmøde. Der skulle stilles et konkret forslag som så kunne behandles på afdelingsmødet. Det ville være meget dyr at lave hvide altaner over alt, men hvis forslaget blev fremsat, skulle han gerne fremkomme med en egentlig beregning på omkostningerne og huslejestigningen. Fra salen: Hvad med altan skydedørene. Blev de også udskiftet. Allan Daugaard sagde, at dørene var skilt ad, kontrolleret for skimmelsvamp, udtørret og samlet igen. Branden og den efterfølgende vandskade, havde ikke påvirket dørene. De var blevet malet. Fra salen: Beboeren havde mistanke om, at der var skimmelsvamp i hendes badeværelse op til branden. Havde der ikke været skimmelsvamp i nogle af lejlighederne inden branden. Vilhelm Kent sagde, at det var umuligt at svare på men han kunne love at det ikke var tilfældet nu. Da der ikke var yderligere spørgsmål fra salen, takkede Vilhelm Kent for et godt møde, som han håbede havde givet svar på de væsentligste spørgsmål i forbindelse med branden i Blok 5. Orienteringsmødet sluttede kl. 21:15 Referent Vilhelm Kent Side 6 af 6

Flintemarken - Referat fra orienteringsmøde den 22. juli 2013 vedr. brand i blok 5

Flintemarken - Referat fra orienteringsmøde den 22. juli 2013 vedr. brand i blok 5 Referat Orienteringsmøde vedr. brand Flintemarken - Referat fra orienteringsmøde den 22. juli 2013 vedr. brand i blok 5 Tid: Mandag den 22. juli 2013 kl. 17.00 Sted: Selskabslokalerne Til stede: Ulrik

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 09. september 2014 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 09. september 2014 - Flintemarken, Vedbæk Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Tid: Tirsdag den 09. september 2014 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Orientering

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Velkommen til Tranemosegård afd. 12

Velkommen til Tranemosegård afd. 12 Velkommen til Tranemosegård afd. 12 Generel information Vores afdeling består af mange forskellige mennesker. Det er vigtigt, at der er plads til alle, og vi må alle tage hensyn til hinanden. Afdelingen

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.00 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret, Spaniensgade 25 A, kld., 2300 København S Deltagere Fra afdelingen:

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen 3606-0 Engvadgård Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. juni 2006 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 5 af 21/3-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen - Alexander

Læs mere

Brug af råderet i AlmenBolig+

Brug af råderet i AlmenBolig+ Brug af råderet i AlmenBolig+ 1. Dine muligheder 2. Forandringsarbejde 3. Forbedringsarbejde 4. Fremgangsmåde - hvordan kommer jeg i gang 5. Hvordan kommer jeg i gang med arbejder der kræver særlig tilladelse

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder,

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Referat fra afdelingsmødet den 11. marts 2014 - Flintemarken, Vedbæk

Referat fra afdelingsmødet den 11. marts 2014 - Flintemarken, Vedbæk Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Tid: Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Tilstandsrapport 2014

Tilstandsrapport 2014 2014 Afdeling 187-0, Flintemarken, Rudersdal Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende.

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 11.05.2015. Referat af: Beslutningsreferat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.05.15 kl. 18.30 21.45 Maj DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN AD.

Læs mere

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 14. april 2014

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 14. april 2014 Bredalsparken/Grenhusene NOTAT DAB mrk. ASG-2012-00767 HEC 5. september 2014 1 Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 14. april 2014 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 14. april 2014 behandlede

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Lovgivning i forbindelse med ændret råderetsreglement

Lovgivning i forbindelse med ændret råderetsreglement Lovgivning i forbindelse med ændret råderetsreglement Råderetten er reguleret i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kapitel 5 og driftsbekendtgørelsen kapitel 18. I forbindelse

Læs mere

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S)

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S) FACILITY SERVICES Frederiksberg, april 2015 Direkte telefon +45 39 46 61 41 soni@deas.dk Referat 66-møde 140-949 Dambakken Dato: 09-04-2015 Deltagere: Fra beboerrepræsentationen: Willy Fløe Jens Tidemann

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45 April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkenerne skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2 Hvad

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i AlmenBo-Aarhus afdeling 16. afholdt den 9. september 2013 i Tilst-Kasted sognegård.

Referat fra ordinært afdelingsmøde i AlmenBo-Aarhus afdeling 16. afholdt den 9. september 2013 i Tilst-Kasted sognegård. i) Valg af dirigent og referent. Dagsorden: Ad 2) Godkendelse af forretningsorden: Godkendt. godkendte dette. afdelingsmødet var rettidigt mdvarslet. Kim Ribergaard blev valgt som referent afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1018 Hjortegården Mødedato: Mandag den 21. januar 2013 Til stede: Jakob Lysemose, Susanne Andersen, Allan Grimstrup, Jan Starup, Charlie M. Ljunstrøm, Britta

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Vedbæk, den 01. september 2013 Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent.

Jean Thierry (formand) bød de fremmødte velkommen og foreslog Ib Sørensen som dirigent. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-22 Bispeparken Dato 9. februar 2015 klokken18.00 Sted Bispeparken beboerhus, Bispeparken 17B, København NV Deltagere Fra afdelingen: 39 lejemål repræsenteret.

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013.

Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013. Afd. 3204-1 Marielyst Nordahl Griegs Vej 98 2860 Søborg TLF. 39 56 41 09 Ordinært afdelingsmøde 6. maj 2013. Sted: Marielyst skole, Gladsaxevej 198 Tilstede: 48 husstande var repræsenteret. PAB: Driftschef

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening REF AF EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 VEDR. RENOVERINGSARBEJDE, DER AGTES GENNEMFØRT I BEBYGGELSEN TORSDAG DEN 17. NOV. 2011 SIDE 1 AF 5 Dagsorden: 1. Velkomst ved Formand. 2. Valg af ordstyrer.

Læs mere

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19. Information om Renoveringen af afdeling 14 Byparken Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.00 i Skovbyhus Der skal

Læs mere

Du skal have nyt køkken og bad

Du skal have nyt køkken og bad beboerinfo Du skal have nyt køkken og bad Hvad skal der ske? Som bekendt har beboerne i afdelingen besluttet, at der skal nyt bad og nyt køkken i alle boliger. Vi starter med at renovere badeværelset i

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde (budgetmøde)

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde (budgetmøde) Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde (budgetmøde) Afdeling 1-3031 Danalund Mødedato: 25. juni 2013 Til stede: Afbud: Ellen Vedelsby, Bjørn Dam, Hanne Rasmussen, Niels Peter Rasmussen, Lise Christensen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187

Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Referat fra afdelingsmødet den 25. september 2012 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 25. september 2012 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden:

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Råderet inde i boligen

Råderet inde i boligen Reglerne er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 23. juni 2005 - Nr. 627 i 82 til og med 95. Alle forbedringer er tilladt Ifølge bekendtgørelsen er alle forbedringsarbejder inde

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66

2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Til beboerne opgang 61, 64, 65 og 66 Afd. 24, Søndervangen 8260 Viby Omdelt 18. juli 2014 2. varsling Renoveringsarbejder i afd. 24, Søndervangen Opgang 61-66 Kort om status Dette er 2. varsling der indeholder

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Referat af Informationsmøde på Gildbroskolen mandag den 21. juni 2010 kl. 19.00 om renoveringen i Vildtbanegård II.

Referat af Informationsmøde på Gildbroskolen mandag den 21. juni 2010 kl. 19.00 om renoveringen i Vildtbanegård II. Referat af Informationsmøde på Gildbroskolen mandag den 21. juni 2010 kl. 19.00 om renoveringen i Vildtbanegård II. Tilstede: ca. 100 125 beboere.afdelingsbestyrelsen, arkitekt Bernd Kjelland, NCC: Brian

Læs mere

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj 1 FLOTTE LAVENERGIBOLIGER I HJORTSHØJ Boligkontoret Århus opfører 65 nye og energirigtige boliger i et skønt naturområde, som samtidig ligger

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler

1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler De tilladte forbedringer er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 19. juni 1998 - nr. 372 Positivlisten ser således ud: 1. Energibesparende foranstaltninger, herunder efterisolering,

Læs mere

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010 Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010 Til stede: Erik Wodstrup (EW), Anne Kathrine Henriksen (AK), Henrik Andersen (HA), Anders Zitawi (AZ), Gitte Nørgaard (GN) og Lars Krogh-Brendstrup

Læs mere