Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a."

Transkript

1 Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld. Til stede var Beboere fra 34 lejemål Afdelingsbestyrelsen ved: Hanne Slotsvik, Birthe Leerbech, Kirsten Olsen og Lene Aastrup Nielsen Afdelingen ved: Ejendomsmester Eric Andersen Almenbo ved: Lisbet Schaltz, Claus Hansen og Lene Terpe (referent) Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Evaluering af afsluttede renoveringsarbejder i afdelingen 3. Beboernes forslag til nye tiltag Formanden Hanne Slotsvik bød velkommen. ad 1 - Valg af dirigent Claus Hansen blev valgt som dirigent og han konstaterede, at mødet var indkaldt med de lovmæssige varsler og derfor lovligt og beslutningsdygtigt. ad 2 - Evaluering af afsluttede renoveringsarbejder i afdelingen Administrationen orienterede om de større renoveringsarbejder, som afdelingen har fået udført de seneste år, herunder sammenlægning af lejligheder, altaninddækning, udskiftning af trækruder og faldstammeudskiftning. Altaninddækningen Der er afholdt etårs-gennemgang, hvor det blev konstateret, at der er enkelte detaljer, der skal udbedres. Inddækningen virker hensigtsmæssigt og dæmper vindtrykket på 6. sal væsentligt. Udskiftning af trækruder Der er foretaget etårs-gennemgang af trækruderne. Gennemgangen er udført på baggrund stikprøver. Der arbejdes på at få monteret anverfer/vindueshasper hos de beboere, der ønsker dette, således at vinduerne er helt tætte i lukket tilstand. Sammenlægning af lejligheder Lejlighederne er færdige og de sidste indflytninger blev foretaget den 15. februar. De udvendige malerarbejder forventes udført i løbet af foråret. De indkomne fejl- og mangelskemaer er gennemgået og den 3. april besigtiges de nye lejligheder af rådgiver og Almenbo med henblik på en kategorisering af fejl og mangler.

2 Flere beboere oplyste, at murer- og malerarbejdet på 5. sal i nr. 9 og 11 endnu ikke var færdigudført. Administrationen følger op på dette og de berørte beboere vil blive orienteret om tidspunkter for færdiggørelser. En beboer udtrykte utilfredshed med rengøringen af svalegang, trappetårn og vestibule under renoveringsarbejdet, idet han havde fundet områderne meget støvede og beskidte. Administrationen oplyste, at entreprenøren flere gange var blevet henstillet om at gøre rent. Der blev spurgt, om de hullede facadeplader ud til svalegangen bliver isoleret. Administrationen følger op på dette. Vedrørende økonomien omkring lejlighedssammenlægningen oplyste administrationen, at der i forbindelse med renoveringen havde været en del udfordringer, startende med en forsinkelse på grund af den lange sagsbehandlingstid i Københavns Kommune. Dernæst blev der fundet bly i malingen, hvilket skulle udbedres efter krav fra bygningsreglementet, før arbejdet kunne påbegyndes. Disse forsinkelser medførte, at flere lejligheder stod i tomme i en længere periode end forventet. Genhusningsomkostningerne er derudover blevet væsentlig dyrere end forventet. Budgettet er derfor overskredet med omkring 3 mio. kr. Det forventes, at boligforeningens dispositionsfond bidrager med et beløb, til dækning af udgiften vedrørende tomgangsleje. Det blev oplyst, at de 16 nye lejligheder måske kan forvente en mindre regulering af forbedringslejen. En beboer mente, at det var blevet lovet, at projektet med lejlighedssammenlægningerne ikke ville berøre de andre beboere økonomisk. Administrationen svarede, at dette blev oplyst på afdelingsmødet i september Ved Københavns Kommunes godkendelse af projektet blev der stillet krav om, at det alene er forbedringen, der kan tillægges de nye lejligheder. Vedligeholdelsesdelen er afdelingens udgift. Der blev spurgt, om der skal sammenlægges flere lejligheder. Det skal der ikke, hvilket administrationen har anbefalet bestyrelsen. Afdelingen dvs. beboerne skal have ro efter en renoveringsperiode på 8 år. ad 3 - Beboernes forslag til nye tiltag Hope Cedercrantz og Peter Pedersen havde fremsendt 15 forslag til mødet. Der blev gjort opmærksom på, at forslagene var udarbejdet af en gruppe beboere. Forslag 1 - El-målerskab i opgang 7 sikres og aflåses Forslagsstiller oplyste, at forslaget var stillet for at forebygge hærværk på målerne. Administrationen og ejendomsmesteren vil finde en løsning på sikring af el-målerskab. 2

3 Forslag 2 - Bekæmpelse af mus i kælderrum Forslagsstiller ønskede, at beboerne fremadrettet informeres, såfremt der konstateres skadedyr i afdelingen, så man kan handle derefter. Administrationen bad beboerne om straks at rette henvendelse til ejendomskontoret, hvis de opdagede mus eller andre skadedyr i bebyggelsen. Endvidere blev beboerne opfordret til at efterleve husordenen og undlade at fodre fugle, idet dette tiltrækker skadedyr. Det blev besluttet, at ejendomsmesteren fremadrettet orienterer via en seddel på tavlerne i vestibulerne, hvis der konstateres skadedyr. Forslag 3 - Videoovervågning Det blev vedtaget, at der midlertidigt sættes skilte op med videoovervågning og at det på afdelingsmødet skal besluttes, om afdelingen skal investere i et anlæg. Forslag 4 - Sikring af døre til svalegangene Forslagsstiller oplyste, at idet flere beboere følte sig utrygge ved, at udefrakommende let kan trænge ind i ejendommen var det ønskeligt med en sikring af dørene til svalegangene med en dørlås. Der var herefter en debat om, hvorvidt beboerne ønskede etablering af flere låse i bebyggelsen samt hvordan en eventuel sikring kunne udføres i henhold til gældende lovgivning omkring flugtveje. Administrationen oplyste, at der udskiftes 6 svalegangsdøre i Dørene vil blive forberedt en eventuel kommende lås. Afdelingsbestyrelsen benyttede lejligheden til at opfordre beboerne til at kontakte politiet, hvis uindbudte gæster frekventerede bebyggelsen. Forslag 5 - Udskiftning af yderdøre Forslagsstiller oplyste, at punktet drejede sig om dørene mod gaden og cykelkældrene for at sikre sig mod udefrakommende. Beboerne blev opfordret til at sikre, at dørene smækkes rigtigt, når de benyttede disse. Ejendomsmesteren hænger en erindringsskrivelse om dette på tavlerne i vestibulerne. Forslag 6 - Varsling af beboere i forbindelse med adgang til boligen Forslagsstiller oplyste, at varslingen i forbindelse med lejlighedssammenlægningerne havde været meget ringe og overhovedet ikke havde fungeret. Flere gange var der blevet varslet, hvor håndværkere var udeblevet, således at beboere unødigt havde holdt fri fra arbejde. Andre gange havde håndværkere ønsket adgang til lejemålet uden, at der var blevet varslet. 3

4 Administrationen beklagede meget de gener, som beboerne havde haft i forbindelse med de varslinger, som entreprenøren havde givet. Administrationen oplyste endvidere, at der er specifik lovgivning på området og beklagede på entreprenørens vegne, at varslingerne i enkelte tilfælde ikke var blevet overholdt. Forslag 7 - Distribution af nødhjælpsliste Forslagsstiller ønskede et telefonnummer, som beboerne kan ringe til ved akut opståede problemer udenfor ejendomsmesterens telefon- og kontortid. Alle beboere har fået udleveret et nødnummer, men dette vil også blive opsat på tavlerne i vestibulerne. Forslag 8 - Større tilgængelighed hos inspektøren Afdelingsbestyrelsen mener, at de nuværende kontor- og telefontider dækker behovet tilstrækkeligt, idet det dagligt er muligt at træffe ejendomskontoret telefonisk, ligesom der to gange ugentligt er kontortid på ejendomsmesterens kontor. Herudover er det altid muligt at indtale en besked på telefonsvareren, som aflyttes flere gange dagligt. Såfremt beboerne ønsker andre åbningstider, kan der stilles konkrete forslag om dette på afdelingsmødet i september. Forslag 9 - Fastsættelse af dato til havefest Afdelingsbestyrelsen var glade for, at nogle beboere havde lyst til at arrangere en havefest og det blev aftalt, at initiativtagerne opsætter forslag til dato samt beløb for at deltage på tavlerne i vestibulerne. Forslag 10 - Status på problemer med internetdækning Administrationen oplyste, at antenneinstallationerne i de nye sammenlagte lejligheder - på nær en enkelt - nu alle fungerede. Flere beboere havde problemer med internethastigheden og det blev oplyst, at det var individuelle problemer, som kan skyldes udbyder eller kapaciteten på de enkelte beboeres computere. Forslag 11 - Fordeling efter anciennitet af overskydende kælderrum Afdelingsbestyrelsen oplyste, at de vil udarbejde et konkret forslag om fordeling af de ekstra kælderrum. 4

5 Forslag 12 - Fast træffetid med beboerrepræsentanterne Afdelingsbestyrelsen oplyste, at de har kontortid sidste torsdag i hver måned, dog ikke juni og juli, mellem kl. 17 og Oplysningen fremgår også af opslag på tavlerne i vestibulerne. Forslag 13 - Tydeligere kommunikation fra Almenbo Flere beboere ønskede mere udførlige informationer fra Almenbo. Administrationen tog dette til efterretning. Forslag 14 - Tydeligere kommunikation i forbindelse med byggeprojektet Flere beboere fandt, at kommunikationen i forbindelse med byggeprojektet havde været mangelfuld. Administrationen medgav, at kommunikationen mellem rådgiver og beboere i forbindelse med byggeprojektet til tider kunne ønskes bedre. Forslag 15 - Udskiftning af vinduespartier på svalegangen Nogle beboere var generede af kuldeindfald på grund af dårlig isolering. Derudover er nogle af ruderne i vinduespartierne i de nye sammenlagte lejligheder forskellige, således at der både er materede og klare ruder i samme vinduesparti. Administrationen oplyste, at det vil blive et stort og dyrt projekt at udskifte alle vinduespartierne på svalegangene i hele afdelingen. Dog vil der blive udarbejdet forsla til at ensrette glastyperne, således at der ikke er flere typer glas i samme rum. Formanden takkede for et godt møde, som sluttede kl Referent Afdelingsformand Dirigent Lene Terpe Hanne Slotsvik Claus Sieben Hansen 5

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge

Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Søllerød almene Boligselskab afd. Nærumvænge Til beboerne Dato:5. december 726-02 /ulb Referat af afdelingsmøde i Nærumvænge. Mødet blev afholdt tirsdag den 20. november 2012, kl. 19.00 i beboerhuset Nærumvænge

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. s årsberetning 3. Regnskab for 2010 4. Indkomne forslag

Læs mere

1.a) Anita Matthiesen, Ole Schubell og Karin Ryder blev valgt som stemmetællere for hvert sit bord.

1.a) Anita Matthiesen, Ole Schubell og Karin Ryder blev valgt som stemmetællere for hvert sit bord. Sporvejsfunktionærernes Boligforening Spøttrupvej 18, kld. 2720 Vanløse J.nr. 504000 sup/ Referat fra ordinært medlemsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 - afholdt mandag den 29. maj 2006,

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2.

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb.

Herefter gav Birthe Qasem en præsentation af afdelingsbestyrelsen, de tilstedeværende ejendomsfunktionærer og repræsentanter fra fsb. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-60 Rymarksvænget Dato 22. maj 2014 Sted RyAC s sal, Rymarksvej 13, 2900 Hellerup Deltagere Fra afdelingen 28 lejemål var repræsenteret Fra fsb: Birthe Qasem,

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-14 Nordhavnsgården Dato 11. september 2014 Sted Beboerlokalet, Herninggade 2, st.th. Deltagere Fra afdelingen: 30. En beboer gik under punkt 4.7, og en beboer

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.00 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret, Spaniensgade 25 A, kld., 2300 København S Deltagere Fra afdelingen:

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere