Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar"

Transkript

1 Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar

2 Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service af høj kvalitet til vore kunder og vedvarende rentabilitet til vore aktionærer ved at investere i vore medarbejdere og produkter. Vi fører an gennem nytænkning og fremragende produktsikkerhed, effektivitet og resultater. Vore standarder er høje. Vi definerer det optimale og vi leverer det.

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Hvem skal overholde the Code 4 Hvilke love gælder 4 Forpligtelse over for the Code 4 Koncernens politikker og procedurer 4 FN s Global Compact 5 2 Vort ansvar 6 Medarbejdere 7 Ledelse 8 3 Bombardiers kerneværdier 9 4 Kodeks for etik og forretningsførelse 11 Arbejdsmiljø 12 Medarbejderpolitik 12 Chikane og personlig sikkerhed 12 Sundhed, sikkerhed og miljø 12 Forretningsførelse 13 Virksomhedens ejendom 13 Ophavsrettigheder 13 Regnskaber og protokoller 13 Kommunikation 13

4 2 Forretningsførelse (fortsat) Elektronisk post og brug af internet 14 Gaver og repræsentation 14 Fortrolige oplysninger 14 Love vedrørende værdipapirer og insiderhandel 15 Interessekonflikter 17 Ulovlige og uretmæssige betalinger 18 Antikorruptionslove 18 Politisk aktivitet 18 Forbindelser til eksterne interessenter 19 Kunder 19 Leverandører, partnere og tredjeparter 19 Konkurrence 19 Regeringer 20 5 Styring af the Code 21 Compliance Officer 22 Bombardier Ethics Advisory Council 22 Indberetning af overtrædelser 22 Når en handling er uetisk 22 Hvem skal man kontakte 23 Fortrolighed og anonymitet 24 Straf for overtrædelser 24 Bemærk: For at forenkle teksten omfatter ord, der skrives i hankøn, også hunkønsformen og ental omfatter flertal, medmindre andet fremgår af konteksten.

5 3 Indledning 1 Denne kodeks for etik og forretningsførelse 1 (The Code) forklarer standarderne for adfærd, som Bombardier Inc. 2 forventer af dig i dine daglige aktiviteter og omgang med andre. The Code kan ikke forudse enhver situation, der kan opstå. I stedet identificerer den retningslinjer, der kan hjælpe dig med at træffe beslutninger i overensstemmelse med Bombardiers værdier og omdømme. Du skal også sætte dig ind i forskellige firmapolitikker, der giver mere detaljeret vejledning om specifikke emner, som kan have indvirkning på dit arbejde, såsom international forretning og markedsføring; internetpolitik; sundhed, sikkerhed og miljø samt personaleforhold. Når en virksomhed praktiserer og støtter etisk adfærd, får alle fordel af det. Ved at være ærlige, oprigtige og konsekvente i vores omgang med andre, fremmer vi et positivt arbejdsmiljø. En virksomhed, der sætter en ære i hæderlighed, skaber tillid hos medarbejdere, kunder, aktionærer, leverandører og samfundet som helhed. Fra tid til anden skaber ændringer i virksomhedens omgivelser eller myndighedskrav et behov for nye retningslinjer. Som følge heraf kan den trykte udgave af the Code ændres uden varsel. Alle opdateringer vil fremgå af den elektroniske udgave af the Code, som offentliggøres på Bombardiers hjemmeside. 1 I det følgende vil Bombardiers kodeks for etik og forretningsførelse blive omtalt som the Code. 2 I det følgende betyder ordet Virksomhed Bombardier Inc., dens koncerner, divisioner og datterselskaber, medmindre andet fremgår.

6 4 Indledning Hvem skal overholde the Code Denne Code gælder til enhver tid, uden undtagelse, for alle medlemmer af bestyrelsen og alle Bombardiers medarbejdere 3. Vi forventer også at Bombardiers leverandører og partnere, samt tredjeparter (såsom agenter), overholder the Code, når de samarbejder med eller handler på vegne af Bombardier. Hvilke love gælder Bombardier er en international virksomhed, der driver forret ning i mange lande over hele verden. Som følge heraf er vi underkastet love i mange myndighedsområder, herunder nationer, provinser, stater, kommuner og internationale organer, som f. eks. EU. Bombardier og dens medarbejdere skal overholde loven i alle retskredse, hvor virksomheden opererer. Hvis der opstår en konflikt mellem gældende love i forskel lige lande, hvor Bombardier driver virksomhed, eller mellem Bombardiers Code og en lov eller bekendtgørelse, skal en repræsentant fra Bombardiers juridiske afdeling gøres opmærksom på det. Forpligtelse over for the Code Hvor nødvendigt, nyansatte medarbejdere skal underskrive en bekræftelse på, at de har læst og forstået the Code. Medlemmer af den øverste ledelse skal også hvert år underskrive en bekræftelse, hvori det betinges, at de ikke blot har læst og forstået the Code, men også at de hverken har overtrådt eller har kendskab til noget brud på bestemmelserne i the Code. Koncernens politik og procedurer Hver forretningsenhed eller division udsender sit eget sæt af politikker og procedurer på linje med Bombardiers koncernpolitik. Medarbejderne har pligt til at følge disse politikker og procedurer ud over de, der er beskrevet i denne Code. 3 Bombardiers Code gælder for alle medarbejdere, herunder ledelsen. I the Code omfatter ordet medarbejder alle medarbejdere inklusive ledere. For specifikke bestemmelser vedrørende ledende medarbejdere og den øverste ledelse, se afsnittet om ledelsens ansvar.

7 Indledning 5 FN s GLOBAL COMPACT Bombardier underskrev i 2007 FN s Global Compact, verdens største initiativ til fremme af virksomheders samfundsmæssige ansvar og bæredygtig udvikling. Som underskriver af initiativet giver vi tilsagn om, at vi, gennem vores strategier og på tværs af koncernen, vil arbejde aktivt for at fremme de 10 grundlæggende principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Med FN s Global Compact har vi en strategisk referenceramme, der sætter os i stand til at udvikle innovative initiativer og partnerskaber med civilsamfundet, regeringer og andre aktører. Vor kodeks for etik og forretningsførelse hjælper vore medarbejdere med at opretholde vore kerneværdier, vore standarder for adfærd samt vor tilslutning til FN s Global Compacts ti principper om samfundsmæssigt ansvar på tværs af vore globale aktiviteter.

8 6 Vort ansvar 2 Nøgleansvarsområderne, som er forbun det med denne Code, er forståelse og overholdelse. The Code gør Bombardiers forventninger til medarbejdere og ledelse klare og entydige.

9 Vort ansvar 7 MedarbejderE Som medarbejder forventes det, at du: påtager dig personligt ansvar for at udføre dine pligter med omhu og hæderlighed; indvilliger i at gøre din del for at nå Bombardiers mål efter bedste evne, og samtidig træffe beslutninger, der er i overensstemmelse med the Code og uden at gå på kompromis; har en grundlæggelse forståelse af the Code og fra tid til anden går den igennem. Du bør også have et detaljeret kendskab til de bestemmelser, der i særlig grad gælder dit job; og rådfører dig med din overordnede eller en af Bombardiers kontaktpersoner, som er anført på side 23, hvis du har spørgsmål til the Code. Hvis du får kendskab til en eventuel overtrædelse af the Code, forventes det, at du: handler omgående og i god tro ved at tage det op med din overordnede eller en af de andre kontaktpersoner, som er anført på side 23; bringer sagen videre til en af de andre kontaktpersoner, som er anført på side 23, hvis den formodede overtræ delse, du har rapporteret til din overordnede, ikke blev løst; og er forberedt på at samarbejde i forbindelse med Bombardiers undersøgelser af overtrædelsen af the Code.

10 8 Vort ansvar Ledelse Bombardiers lederes ansvar er mere vidtrækkende end andre medarbejderes. Som leder forventes det, at du: kender the Code i detaljer og aktivt fremmer den på arbejdspladsen; fungerer som rollemodel ved at udvise en høj standard inden for etisk adfærd, som skaber et arbejdsmiljø, der afspejler indholdet og ånden i the Code ; er årvågen med hensyn til at forhindre, opdage og reagere over for enhver overtrædelse af the Code ; beskytter de, som rapporterer overtrædelser; og samarbejder med Bombardier Ethics Advisory Council og Compliance Officer med hensyn til at udlevere the Code til medarbejdere og indsamle føromtalte bekræftelse fra medarbejderne, efter behov.

11 9 Bombardiers kerneværdier 3 Alle Bombardiers politikker, herunder denne Code, udspringer fra vore kerneværdier. Disse fælles værdier skal derfor fremstå som inspiration for alle vore handlinger og beslutninger og være vort fælles udgangspunkt.

12 10 Bombardiers kerneværdier Vore kerneværdier er: Integritet Vi optræder med integritet og på en etisk måde i alt, hvad vi gør og siger, og gør os derved fortjent til og fastholder tillid og respekt fra kunder, aktionærer, leverandører, kollegaer, partnere og samfundet. Forpligtelse til at være de bedste Vi forpligter os til at være de bedste indenfor alle vore arbejdsområder og i vores samspil med kunder, aktionærer, leverandører, kollegaer, partnere og samfundet. Herudover forpligter vi os til at udøve dømmekraft, professionalisme, bestemthed, selvdisciplin, vedholdenhed og sammenhold. Kundeorientering Vi støtter en kundeorienteret kultur, der lægger vægt på fremragende service, og vi overholder vore forpligtelser på alle niveauer i organisationen. Aktionærfokus Vi fokuserer på at skabe bæredygtig aktionærværdi gennem udvikling af lønsomme produkter og projekter, og lede virksomheden på en sund måde til fordel for kunder, aktionærer, leverandører, kollegaer, partnere og samfundet.

13 11 Kodeks for etik og forretningsførelse 4 Bombardiers Code handler om etisk adfærd i forhold til arbejdsmiljøet, forretningsførelse og relationer med eksterne interessenter.

14 12 Kodeks for etik og forretningsførelse Arbejdsmiljø Personale politik Bombardier behandler alle medarbejdere retfærdigt, etisk korrekt, med respekt og med værdighed. Virksomheden tilbyder lige ansættelsesmuligheder for alle uanset alder, køn, seksuel orientering, handicap, race, religion, statsborgerskab, ægteskabelig status, familiesituation, oprindelsesland eller andre faktorer, i overensstemmelse med love og regler i hvert land, hvor den driver virksomhed. Chikane og personlig sikkerhed Bombardiers politik beskytter medarbejderne mod chikane, mobning og forfølgelse på arbejdspladsen, herunder alle former for seksuel, fysisk og psykisk misbrug. Som medarbejder har du ret til og forventes at opretholde et positivt, harmonisk og professionelt arbejdsmiljø. Sundhed, sikkerhed og miljø Sundhed på arbejdspladsen, medarbejdernes sikkerhed og beskyttelse af miljøet har høj prioriteret hos Bombardier, og det anses for at være en del af virksomhedens grundlæggende sociale ansvar. Vi tilstræber at re ducere påvirkningen fra vore aktiviteter og af vore produkters indflydelse på miljøet, og arbejder hen imod en samlet levetids betragtning i produktdesign, mens vi samtidig bevarer vores konkurrencedygtighed. Bombardier og dens medarbejdere overholder alle gældende love og regler. Vi indarbejder standarder, procedurer, beredskabsforanstaltninger og ledelsessystemer for at sikre, at vor produktion ledes på en sikker, økologisk og bæredygtig måde. For at beskytte deres egen, kollegers såvel som samfundets sikkerhed, forpligter medarbejderne sig til ikke at arbejde under indflydelse af noget stof, der kan hæmme deres dømmekraft eller have indflydelse på deres effektive og ansvarlige udøvelse af deres arbejde.

15 Kodeks for etik og forretningsførelse 13 Forretningsførelse Virksomhedens ejendom Virksomhedens ejendom bør kun benyttes til lovlige virksomhedsformål. Det forventes, at Bombardiers medarbejdere passer godt på virksomhedens ejendom og ikke udsætter den for tab, skade, misbrug eller tyveri. Ophavsrettigheder Ophavsrettigheder omfatter varemærker, domæne navne, patenter, industrielt design, ophavsrettigheder og forretningshemmeligheder. Medarbejderne har pligt til at beskytte Bombardiers ophavsrettigheder, ligesom de har pligt til at respektere andres. Med forbehold for gældende love, er alle opfindelser eller opdagelser, som gøres af medarbejdere i deres arbejde, Bombardiers ejendom. Ophavsrettigheder betragtes som fortrolig information. Den er derfor dækket af retningslinjer vedrørende tavshedspligt, som er anført i afsnittet Fortrolig information i denne Code. Regnskaber og protokoller Bombardiers regnskaber og protokoller er komplette, retvisende, nøjagtige og overholder alle juridiske rapporteringskrav. Understøttet af Bombardiers systemer for intern kontrol, afspejler de alle aktiver, passiver, transaktioner og hændelser og opfylder gældende regnskabsprincipper. Bombardiers medarbejdere leder, opbevarer, arkiverer og disponerer over regnskaber og arkiver både trykte og elektroniske i overensstemmelse med fastlagte politikker og juridiske krav. Kommunikation Som medarbejder hos Bombardier skal du være ærlig og ligefrem i din omgang med kollegaer, kunder eller leverandører, og ikke med ove læg vildlede disse. Brug passende, professionelt sprogbrug, både i skriftlige dokumenter og offentlige samtaler.

16 14 Kodeks for etik og forretningsførelse Kommunikation med medierne, investorer og myndigheder hører ansvarsmæssigt under de af koncernen udpegede talsmænd for virksomheden. Forespørgsler, som modtages af en medarbejder, skal derfor videregives til en bemyndiget talsmand. Elektronisk post og brug af internet Bombardiers elektroniske post og internetsystemer er beregnet til forretningsmæssig brug. Når du bruger elektronisk post, skal du huske, at den kan opsnappes, danne en permanent registrering, udskrives eller videresendes til andre af modtageren og sandsynligvis vil blive opbevaret på modtagerens computer i lang tid. Du skal derfor udvise samme omhu, når du send er elek tronisk post, som ved anden skrift lig forretningsmæssig kommunikation. Brug aldrig Bombardiers internetforbindelse eller computerudstyr til at skaffe digadgang til, sende eller downloade indhold, der er upassende og ikke overholder forretningsmæssige krav. Gaver og repræsentation Medarbejdere, leverandører, partnere og andre tredjeparter, der repræsenterer Bombardier, skal undgå at give eller modtage gaver eller underhold, hvis dette kan påvirke modtagerens dømmekraft fejlagtigt eller kan opfattes således. Gaver kan omfatte varer, tjenesteydelser, lån, rejser, ophold eller brug af ejendom, osv. I forbindelse med forretning i visse kulturer er en udvek sling af gaver passende. I sådanne tilfælde skal gaver være rimelige, af god smag og være af symbolsk eller ubetydelig værdi. Medarbejderne må aldrig give eller modtage gaver, når de har forbud mod det som følge af lov eller på grund af modtagerens eller bidragsyderens organisations politik. Fortrolige oplysninger Fortrolige oplysninger er oplysninger, der tilhører Bombardier, og som ikke er offentlig tilgængelige. Fortro lige oplysninger omfatter oplysninger fra Bombardier eller som opnås i fortrolighed fra en tredjepart, og somdækkes af tavshedspligten. Eksempler på fortrolige oplysninger er

17 Kodeks for etik og forretningsførelse 15 finansielle data, strategiske planer, ophavsrettigheder, oplysninger om tilbud, personlige medarbejderoplysninger, juridiske dokumenter og oplysninger om kunder og leverandører. Du må ikke røbe fortrolige oplysninger til nogen, bortset fra den eller de personer, de er tiltænkt, medmindre du er bemyndiget hertil, eller det kræves ifølge lov. Dette omfatter fortrolige oplysninger tilvejebragt af leverandører og kunder. Medarbejderne indvilliger i altid at bevare en sådan fortrolighed, selv efter at de ikke længere er ansat hos Bombardier. Medarbejderne skal endvidere udvise forsigtighed for at undgå at misbruge eller utilsigtet at røbe fortrolige oplysninger. Dette omfatter: sikker opbevaring af såvel elektroniske som papirdokumenter og arkiver, som indeholder fortrolige oplysninger; at fortrolige sager ikke diskuteres, hvor det kan overhøres, f.eks. på offentlige steder, såsom elevatorer, gange, restauranter, fly og i taxier; at der udvises forsigtighed, når der diskuteres fortrolige sager på trådløse telefoner eller andre trådløse anordninger; at fortrolige dokumenter kun sendes elektronisk, f.eks. med telefax eller , når det er rimeligt at tro, at dette kan gøres under sikre forhold; og at undgå unødvendig kopiering af fortrolige dokumenter. Love vedrørende værdipapirer og insiderhandel Det er ulovligt for enhver, som har væsentlige oplysninger om et offentligt aktieselskab, som ikke er blevet offent ligt tilgængelige, at købe, sælge eller handle med værdipapir er i nævnte virksomhed, eller at videregive ikke offentlig gjorte væsentlige oplysninger til nogen andre. Væsentlige oplysninger defineres som al information, der vedrører en virksomhed, som hvis de røbes, med rimelighed må kunne

18 16 Kodeks for etik og forretningsførelse forventes at påvirke investorer eller markedskursen for virksomhedens aktier. Eksempler på denne type information omfatter: ikke offentliggjorte finansielle oplysninger, herunder kvartals- eller årsregnskaber, som endnu ikke er offentliggjort; en større virksomhedsovertagelse, disposition eller joint venture; en betydelig ændring af den øverste ledelse eller i bestyrelsen i virksomheden; og indgåelse af eller tab af en vigtig kontrakt. Hvis du har noget kendskab til ikke offentliggjorte vigtige oplysninger om virksomheden, må du derfor ikke handle med Bombardiers værdipapirer, før oplysningen er fuldstændig offentliggjort, og der er gået en rime lig tid, så oplysningerne kan spredes ved hjælp af en pressemed delelse. Værdipapirer omfatter almindelige aktier (såsom Bombardier klasse B-aktier), præference aktier eller obligationer. Hvis du på tilsvarende måde har kendskab til ikke offentliggjorte oplysninger om tredjeparter, såsom kunder, sælgere og leverandører, må du ikke handle med denne tredjeparts værdipapirer, før oplysninger er fuldt offenliggjort, og der er gået en rimelig tid. Ingen medarbejdere må under nogen omstændigheder deltage i kurssikringsaktivitet eller i nogen form for trans aktioner med offentligt handlede optioner på Bombardiers værdipapirer, eller i nogen form for kontrakter vedrørende Bombardiers værdipapirer, herunder optioner. Ingen medarbejder hos Bombardier må sælge Bombardier værdipapirer, som han eller hun ikke ejer (spekulation). Det er absolut forbudt for alle medarbejdere at viderebringe ikke offentliggjorte vigtige oplysninger (kendt som tip ping ) om Bombardier til nogen, herunder udenforstående professionelle rådgivere, andre medarbejdere hos Bom bardier eller medlemmer af deres familier, medmindre dette gøres i et nødvendigt forløb af Bombardiers forretning.

19 Kodeks for etik og forretningsførelse 17 Da det kan være yderst vanskeligt at skelne mellem oplysninger, der er væsentlige, som defineret ovenfor, og oplysninger, som ikke er det, og for at undgå forekomst af eventuelle uregelmæssigheder, forlanges det af dig som medarbejder, at du overholder følgende regler: du skal til enhver tid undgå at anbefale køb eller salg af værdipapirer i Bombardier Inc. til tredjeparter; hvis du som medarbejder ønsker at købe, sælge eller handle med værdipapirer i Bombardier Inc. for dig selv eller andre, anbefaler virksomheden stærkt, at du kun gør det i løbet af en handelsperiode på 25 kalenderdage, begyndende med den femte arbejdsdag efter offentliggørelsen af Bombardier Inc. s kvartals- eller årlige regnskabsaflæggelse; og at der dog til enhver tid er forståelse for, at du selv i løbet af denne 25-dages periode, ikke kan handle med værdipapirer i Bombardier Inc., hvis du har kendskab til eller adgang til nogen ikke offentliggjorte oplysninger som defineret ovenfor, eller hvis Bombardier Inc. i henhold til sin forretningsmæssige tavshedspligt har meddelt sine medarbejdere, at handel med Bombardier værdipapirer er forbudt. Interessekonflikter Undgå interessekonflikter, hvad enten de er virkelige eller opfattede, i udførelsen af dit arbejde. En interessekonflikt anses for at være enhver situation eller aftale, hvor dine personlige aktiviteter eller interesser er i konflikt med dit ansvar over for Bombardier. Du må ikke sætte dig selv i en position, hvor der er eller kunne være en forpligtelse over for en tredjepart, som kunne drage fordel af en sådan situation på bekostning af Bombardier. Dine handlinger må aldrig føre til personlig vinding til skade for Bombardiers anførte virksomhedsinteresser.

20 18 Kodeks for etik og forretningsførelse Situationer med interessekonflikt kan også opstå, når du påtager dig eksternt arbejde, der kan kompromittere den omhyggelige udførelse af dine pligter for Bombardier. Hvis sådan en situation skulle opstå, tilskyndes du til at diskutere den med din overordnede eller Compliance Officer, så det vurderes, hvordan det eksterne arbejde påvirker dine pligter for Bombardier. Ulovlige og upassende betalinger Det er strengt forbudt for Bombardiers medarbejdere, leverandører, partnere og andre tredjeparter at tilbyde eller modtage nogen form for ulovlig eller uretmæssig betaling. Bombardiers midler og aktiver må aldrig blive anvendt til noget ulovligt formål. Som medarbejder må du aldrig godkende, tillade eller foretage nogen betaling, give en gave eller tjeneste til nogen person i en myndighedsposition, såsom en embedsmand eller ledende medarbejder i en virksomhed, for at opnå en favorabel behandling i forhandlinger eller tildeling af kontrakter eller nogle andre handler. Antikorruptionslove Bombardier overholder al antikorruptionslovgivning i alle retskredse, hvor der drives virksomhed. Lovgivningen omfatter Corruption of Foreign Public Officials Act of Canada (med ændringer), som gælder for Bombardiers globale virksomhed. Bombardiers medarbejdere, leveran dører, partnere og andre tredjeparter (såsom agenter) må aldrig foretage eller godkende en ulovlig betaling til nogen under nogen omstændigheder. Hvis du er bemyndiget til at beskæftige dig med tredjepartsagenter, skal du overholde Bombardiers politik vedrørende praksis i international forretning og markedsføring. Politisk aktivitet Som medarbejder hos Bombardier kan du, med forbehold for gældende love, deltage i lovlig politisk aktivitet, så længe det udføres i din fritid og uden anvendelse af Bombardiers ejendom. Du kan opstille til valg eller andet politisk embede,

21 Kodeks for etik og forretningsførelse 19 men du skal underrette din overordnede eller Compliance Officer, så I kan diskutere den påvirkning dit engagement kan have på dit arbejde hos Bombardier. Du kan udtrykke dine synspunkter om offentlige og samfundsmæssige spørgsmål af betydning, men det skal til enhver tid fremgår klart, at de udtrykte synspunkter ikke er Bombardiers. Bombardier og dens medarbejdere retter sig efter alle love og regler, som gælder for politiske bidrag i alle retskredse, hvor virksomheden driver virksomhed. Forbindelser til eksterne interessenter Kunder Bombardier er forpligtet til at opfylde kundernes behov og stræber efter at levere tjenesteydelser og produk ter af høj kvalitet. I kunderelationer skal medarbejderen optræde på en etisk måde. Følsomme, private eller fortrolige kunde oplysninger er beskyttede i overensstemmelse med Bombardiers standarder, med adgangen begrænset til dem, der har behov for at kende dem. Leverandører, partnere og tredjeparter Bombardiers leverandører, partnere og andre tred jeparter skal kende og indvillige i at overholde the Code. Alle aftaler med leverandører, partnere og tredjeparter skal indgås skriftligt, og varer og tjenesteydelser, der skal leveres og honorarer, der skal betales, skal anføres. Sådanne aftaler skal være i overensstemmelse med rimelig konkurrence- og markedsmæssig praksis og principperne, som er anført i the Code, og relevant forretningspolitik. Konkurrence Bombardiers medarbejdere og leverandører, partnere og tredjeparter må aldrig beskæftige sig med uetisk eller ulovlig praksis for at indsamle konkurrenceoplysninger.

22 20 Kodeks for etik og forretningsførelse Bombardier overholder monopollove, uanset hvor der drives forretning. Vi skal generelt være på vagt over for: prisfastsættelse eller aftalt markedssegmentering; eller monopolistisk adfærd, hvis formål er at reducere konkurrencen. Regeringer Som følge af sin internationale og branche overskridende natur, er Bombardier underkastet en stor mængde nationale og lokale love og bestemmelser. Virksomheden og dens medarbejdere og partnere overholder alle juridiske og kontraktmæssige forpligtelser ved forhandling med forskellige regeringer og myndighedsorganer, som de er i kontakt med. Medarbejdere og partnere hos Bombar dier, som samarbejder med embedsmænd og forhandler kontrakter, har ansvar for at kende og overholde alle gældende love og bestemmelser, herunder dem der vedrører lobby-virksomhed.

23 21 Styring af the Code 5 Bombardier har implementeret en ledelsesstruktur for at sikre, at principperne for the Code støttes i hele organisationen, og at the Code styres effektivt.

24 22 Styring af the Code compliance officer En Compliance Officer fører tilsyn med koncernens bestræbelser på at fremme etisk arbejdsmiljø og god forretningsførelse. Compliance Officer rapporterer til Audit Committee via Bombardier Ethics Advisory Council. Bombardier Ethics Advisory Council I samråd med Compliance Officer styrer og overvåger Bombardier Ethics Advisory Council (BEAC) implementeringen af the Code. Det leverer også ekspertise, afgør tvister og rapporterer om virkningen af the Code. BEAC videregiver følsomme eller potentielt skadelige overtrædelser til virksomhedens President og Chief Executive Officer eller til bestyrelsen, hvad der måtte være mest hensigtsmæssigt. Fem af de øverste ledere fra finans, personaleafdeling, juridiske afdeling, revisions afdeling/ risikovurdering ogoffentlige anliggender, samt Compliance Officer har sæde i BEAC. Grupper i Bombardier udpeger hver en kontaktperson til BEAC. Indberetning af overtrædelser Enhver, som er ansat hos Bombardier, eller enhver kunde, leverandør, partner eller anden tredjepart, som får kendskab til en mulig overtrædelse af the Code, eller virksomhedens eller nogen af dens medarbejderes overtrædelse af loven, har en vigtig pligt til at rapportere den. Selv om det er naturligt at have betænkeligheder ved at gøre opmærksom på et sådant forhold, opfordres du kraftigt til at gøre det, da det kan have alvorlige negative konsekvenser for virksomheden, hvis du undlader at gøre det. Når en handling er uetisk Når du er i tvivl om en beslutning, der handler om etik på arbejdspladsen, skal du stille dig selv følgende spørgsmål. Hvis svaret/svarene gør dig urolig, er den foreslåede handling måske ikke hensigtsmæssig.

25 Styring af the Code 23 Er min handling i overensstemmelse med Bombardiers Code? Er min handling lovlig? Er min handling ærlig og rimelig? Hvordan ville min familie, venner og naboer reagere, hvis de kendte til min handling? Ville kunder eller aktionærer bifalde min handling? Hvem skal man kontakte Hvis du har spørgsmål, har behov for vejledning eller har grund til at tro, at en bestemmelse i denne Code er overtrådt, eller hvis du har overtrådt the Code, bør du omgående tale med en af følgende: din overordnede; din repræsentant i personaleafdelingen; din repræsentant i juridisk afdeling; en repræsentant i intern revision; eller næste ledelsesniveau. Din overordnede bør generelt være i stand til hurtigt at løse problemet. Hvis du rapporterer en overtrædelse og den ikke efterforskes, skal du gå videre med den til en af de andre ovenfor anførte kontaktpersoner. Bombardiers medarbejdere, kunder, leverandører, part nere og andre tredjeparter kan endvidere rejse spørgsmål overfor Bombardiers Compliance Officer: Med almindelig post Bombardier Compliance Officer 800 René-Lévesque Blvd. West Montréal, Québec Canada H3B 1Y8 Pr. telefon +1 (514)

26 24 Styring af the Code Alternativt kan Bombardiers medarbejdere, kunder, leverandører, partnere og andre tredjeparter indberette deres bekymringer gennem et sikret rapporterings sys tem, som tilbydes og styres af en uafhængig tredjepart. Oplysninger om, hvordan der opnås adgang til denne rapporteringsservice er tilgængelig på Bombardiers hjemmeside (www.bombardier.com). Fortrolighed og anonymitet Alle forespørgsler vil blive behandlet omgående og diskret. Hvis du rapporterer en mulig overtrædelse af the Code, har du ret til at forblive anonym, og din fortrolighed og/eller anonymitet vil blive bevaret. Det er imidlertid som regel lettere at udføre en fuld og retfærdig efterforskning af sagen, hvis du identificerer dig selv og andre involverede. Bombardier vil gøre alt for at holde dig informeret om det, der bliver gjort for at løse problemet. Du vil ikke blive straffet, afskediget, degraderet eller suspenderet (sendt hjem), og der vil ikke blive indledt nogen gengældelsesaktion mod nogen for at rapportere eller fremsætte forespørgsler i god tro om potentielle brud på the Code eller for at søge vejledning om, hvordan formodede brud behandles. Straffeforanstaltninger for overtrædelser Undladelse af at respektere ordlyden eller ånden i the Code eller loven, kan føre til disciplinære foranstaltninger, som svarer til overtrædelsen, herunder opsigelse af ansættelsesforhold. Medarbejdere, som bryder loven, udsætter både sig selv og virksomheden for strafansvar (såsom bøder og fængselsstraf) eller civilretlige sanktioner (såsom skadeserstatning eller bøder).

27

28 Februar 2010, Bombardier Inc. eller dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i Canada.

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Forum for Virksomhedsmæglere

Forum for Virksomhedsmæglere BRANCHEKODEKS 1. Præambel Medlemmerne af Forum for Virksomhedsmæglere (herefter FVM) er forpligtede til at følge og markedsføre nærværende branchekodeks. Branchekodeks indeholder betragtninger om almindelig

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Etiske Principper og Standarder

Etiske Principper og Standarder Etiske Principper og Standarder Vi bygger vores kodeks på højt niveau af forskning og praksis Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab 1 Etiske Principper Dette kodeks angiver en bred række

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT Koncernindkøb 2011-06-29 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT INDLEDNING Coor Service Management er Nordens førende aktør indenfor Service Management. Firmaet har specialiseret

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG]

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER 2015 UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING 2. APPLUS+ VÆRDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJER SIKRER VORES VÆRDIER 3.1. Hvad er formålet med retningslinjerne?

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler European Mentoring & Coaching Council Etiske regler Introduktion EMCC European Mentoring & Coaching Council - er etableret med det formål at fremme best practices og sikre, at de højest mulige standarder

Læs mere

God adfærd og etik i anklagemyndigheden

God adfærd og etik i anklagemyndigheden God adfærd og etik i anklagemyndigheden En guide om god adfærd og etik for ansatte i anklagemyndigheden Rigsadvokaten, september 2015 Indhold 3 5 6 7 9 10 11 12 14 15 15 Indledning Fremtoning Sprogbrug

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SAXO BANK S POLICY FOR MANAGING CONFLICTS OF INTEREST POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SPECIALISTEN I HANDEL OG INVESTERING Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Ved du nok om antikorruption? Vigtig information til alle ansatte og samarbejdspartnere

Ved du nok om antikorruption? Vigtig information til alle ansatte og samarbejdspartnere Ved du nok om antikorruption? Vigtig information til alle ansatte og samarbejdspartnere Indhold Koncernchefen om korruption og Gjensidige 3 Hvad er korruption egentlig? 4 Hvornår bør advarselslamperne

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Kodeks for professional adfærd for IBCLC er

Kodeks for professional adfærd for IBCLC er Kodeks for professional adfærd for IBCLC er Ikrafttrædelse: 1. november, 2011 som vedtaget af IBLCE Board of Directors d. 26. marts, 2011. Erstatter: Etisk Kodeks for IBCLC er fra 1. december, 2004. International

Læs mere