Trænervejledning til DFF's Træn Selv-koncept for talent og elitefægtere - mobil applikation: "Træn selv - fægtning for unge talent - og elitefægtere"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trænervejledning til DFF's Træn Selv-koncept for talent og elitefægtere - mobil applikation: "Træn selv - fægtning for unge talent - og elitefægtere""

Transkript

1 Brøndby, juli 2013 Trænervejledning til DFF's Træn Selv-koncept for talent og elitefægtere - mobil applikation: "Træn selv - fægtning for unge talent - og elitefægtere" Introduktion: Kære klubtræner, talent - og elitetræner Lige nu læser du "Trænervejledning til DFF's Træn Selv koncept for talent og elitefægtere - mobil applikation". Alt øvrigt materiale findes på selve den mobile applikation - herunder en træningsvejledning til fægterne. Trænervejledningen berører således alene, hvordan du som træner kan anvende Træn Selvkonceptet i forhold til klubbens fægtere på talent og eliteniveau, og hvilke træneropgaver, vi forestiller os, medfølger fægteres brug af Træn selv-konceptet, således at udøverne får det bedst mulige udbytte af træningen. Vi forestiller os på ingen måde, at fægteren står alene med sin træning og kan lære at fægte selv. Vi forventer således ikke, at selvtræning alene er vejen mod guldet, men ser konceptet som et træningssupplement og fleksibel model for øgning af træningsvolumen for talent og eliteudøvere i dansk fægtning, hvor fægterne får inspiration og gives øgede muligheder for selvtræning med træneren som coach og sparringspartner for også denne træningsform: Således forventer vi, at fægteren Deltager i holdtræning og assault Modtager lektioner regelmæssigt Deltager i stævner - og træningslejre samt træner selv indenfor særlige fysiske og tekniske områder som et supplement til ovenstående og at du som træner støtter, motiverer og vejleder fægterens selvtræning. DFF's Træn Selv-koncept - mobil applikation - er udviklet af: Udviklingskonsulent Martin Wiuff Projektleder Michael Gyes Landstræner Ferenc Toth Landstræner Andrey Klyushin 1

2 Formål: Generelt: Øgning af træningsvolumen (teknisk og fysisk) for talent og eliteudøvere i dansk fægtning i kadet - og juniorkategorierne. Individuelt: Konsolidere og videreudvikle dele af den enkelte fægteres tekniske og fysiske færdigheder gennem selvtræning. Udvikle selvstændige fægtere. Lære gode træningsvaner som forberedelse til seniorelitetræning. Målgrupper: Niveau: Talent - Elite Alder: Kadet (U16) - junior (U20) ATK-udviklingsmodel: Drenge /piger: (Træne at træne)(træne at konkurrere)(træne for at vinde) Discipliner: Kårde og fleuret. Udøverens forudsætninger (fysiske og tekniske): Træn selv-konceptet er for fægtere i ovenfornævnte aldersgruppe og på beskrevne niveau, der teknisk og fysisk allerede har de forudsætninger, der skal til for at gennemføre øvelserne - uden væsentlige fejl og uden risiko for overbelastninger. For yngre / mindre øvede fægtere har DFF udarbejdet "DFF Teknikkort - Fægtebasis" (et selvtræningkoncept for miniorer t.o.m. dreng/pige) Baggrund: Danske fægtere leverer frem til og med kadetalderen pæne internationale resultater, der kan måle sig med topfægtenationer. Herefter er det kun ret enkeltstående resultater, der findes indenfor de seneste mange år, hvilket kan være ensbetydende med, at det danske forholdsvis høje udgangspunkt bliver overhalet af store udenlandske fægtenationers fægtere. Årsagerne hertil er givetvis flere, og en tilbundsgående analyse findes ikke. Man kunne pege på: Økonomiske forhold udelukker nogle talenter fra international stævnedeltagelse, mangel på højniveautrænere, frafald koblet med lille talentmasse, dansk idræts - og ungdomskultur, manglende højniveausparring, mangel på faciliteter - og træningstilbud. Træn Selv-konceptet forsøger ikke at løse alle disse problemstillinger og underliggende forudsætninger for toppræstationer i fægtning, men bygger på følgende antagelse: 2

3 En delårsag til danske elitefægteres manglende gennemslagskraft på internationalt seniorniveau kan være, at de danske fægtere ikke når den fysiske og tekniske træningsmængde, som de udenlandske fægtere opnår i de sene ungdomsår og tidlige voksenår, inden /samtidigt med at de deltager til udenlandske højniveaustævner. Vi gør samtidigt opmærksom på, at konceptet er udarbejdet ud fra følgende præmisser: Den gennemsnitlige "peakalder" for internationale toppræstationer i fægtning for alle 3 discipliner er ca. 25 år - lidt ældre for kårdedisciplinerne (gennemsnitsalderen for deltagerne på alle 3 våben ved OL-Bejing i 2008 var 27 år 1 ). Vi mener derfor, at det er et meget langsigtet, hårdt arbejde, der skal leveres i den daglige træning, almindeligt, stadig og længe op gennem ungdomsårene, hvor mange andre ting er i spil for unge fægtere i Danmark. Det vi jagter, er den nok så omtalte træningsmængde på omkring timer, der generelt skal til for at blive ekspert og nå et topniveau i idræt. Og vi sigter mod, at fægtning kan dokumenteres at være en sport, hvor toppræstationerne nås forholdsvist sent i eliteidrætskarrieren. Det er ikke vores antagelse, at unge danske fægtere er dovne og uinteresserede i at nå højt i vores sport: Træn selv-konceptet lægger op til, at der skal arbejdes længe, målrettet og hårdt, men at unge danske fægtere også er nødt til at arbejde smartere end deres konkurrenter i udlandet, og dette på trods af at andre underliggende faktorer i udlandet begunstiger træningsforholdene for udenlandske fægtere. Det er tvært imod vores opfattelse at unge, danske fægtere har gode forudsætninger for dette arbejde, da de er er målrettede, selvstændige, arbejdsomme og intelligente, hvilket vi må spille med på i forhold til alment uddannelsesbehov, ungdomskultur, træningstilbud, træningsfaciliteter m.m. For at klæde den p.t. store talentungdomsgruppe i dansk fægtning bedre på til en elitekarriere, hvor der skal trænes længe fysisk og teknisk, bør vi give inspiration og vejledning til et langt, selvstændigt arbejde, og synliggøre de muligheder, krav og forventninger, der ér tilstedeværende, men måske ikke så synlige p.t., hvor dansk seniorelitefægtning igennem en årrække har ligget på 1 Aldersdata fra OL Beijing 2008 Disciplin Gennemsnitsalder Kårde Herre 29 Fleuret Herre 26 Sabel Herre 27 Kårde Dame 27 Fleuret Dame 28 Sabel Dame 25 3

4 et vågeblus og erfaringsudveksling, rollemodeller, sparring m.m. derfor er ved at blive vanskeliggjort. Den dannelsesproces og det lange individuelle arbejde, der kræves, er måske ikke synligt for alle unge talenter - herunder også mulighederne for udvikling, glæde og selvrealisation. Vi forsøger derfor at opstille et inspirationsmateriale til selvtræning, der gerne skulle tage højde for fleksible løsninger og en dannelsesproces mod en længerevarende elitekarriere, hvor træning af tekniske og fysiske færdigheder får den tid, det tager. Materialet ønsker at medvirke til at sikre, at den p.t. forholdsvis store gruppe af unge, danske talenter, med vejledning, opmuntring og inspiration kan nå den træningsmængde, der skal til for at den enkelte kan udfolde sit fulde potentiale i sporten. Træningsindholdet i klubtræning, lektioner m.m. skal bestemt ikke nedprioriteres, men suppleres med selvtræning af træningsindhold, der er egnet til selvstændigt arbejde, så mulighederne for at nå en træningsvolumen på timer forøges gennem idrætskarrieren."coachet selvtræning". Vores bud er, at der med hjælp fra trænere, klubber og træningskammerater skal arbejdes: Længe, hårdt - og smartere end vores konkurrenter. Selv om du måske ikke er enig i denne baggrund for konceptet med dets antagelser og præmisser, så kan du sikkert alligevel anvende konceptet helt eller delvist til udvikling af klubbens fægtere. Selvtræningsapp'en indeholder i en række tilfælde videoer, der skal støtte fægternes læring. Fægtere (og trænere) kan også selv lave videoer og nemt placere dem i øvelseskonceptet. 4

5 Præpubertær periode Pubertær periode Postpubertær periode Træne for at vinde Træne at konkurrere Træne at træne Lære at fægte Træning af fundametale bevægelser Udviklingsmodel for aldersrelateret træning (LATD - Longterm Athlete Development). Med inspiration fra Team Danmark og fægteforbundene i Sverige, England og Canada. De grønne cirkler er App-konceptets arbejdsområde. 5

6 Trænerens opgaver i forhold til Træn Selv-konceptet (overordnet): Trænerens roller og opgaver i forhold til fægteres selvtræning er kort fortalt at være lidt mere fægtecoach end den klassiske "lektionsmester". Hovedopgaverne som træner består således i forhold til fægterens selvtræning i at være: Motivator Giver fægterne lysten og glæden til at træne selv og fordybe sig, arbejde længe og hårdt. Inspirator Giver fægterne idéer til hvordan, hvornår, hvor og hvorfor arbejdet skal laves. Vejleder Rådgiver om planer og mål, konkret øvelsesvalg og øvelsesmængde Kontrollant Sikrer at indhold og mængde er tilpasset fægterens fægtemæssige udviklingstrin, men især at det er tilpasset fægterens biologiske alder! Kontrollerer at mål nås og at øvelser udføres korrekt. Koordinator Koordinerer sparring mellem grupper af fægtere der selvtræner Facilitator Skaber rammer for at selvtræning kan finde sted i klubbens regi. Som hidtil er dine træneropgaver fortsat af give lektioner, forestå klubtræning og kamptræning, deltage i stævne og alt andet, der skal til for at være træner og udvikle højniveaufægtere... En mere specifik gennemgang af trænerens opgaver findes i afsnittet: "Trænervejledning i forhold til de 3 træningselementer (de 3 hovedkapitler)" side

7 Generelle overvejelser ved brug af konceptet og selvtræning: A. Start med at overveje, hvordan klubbens fægtere skal / kan arbejde med Træn-Selvkonceptet? B. Skab konsensus i leder - træner og talent / elitegruppen om, at der skal / kan arbejdes med konceptet. C. Få introduceret konceptet og dets muligheder for udøverne og forældre. Hold f.eks. et forældremøde. D. Overvej nøje dine roller i ovenstående skema - som motivator, inspirator ect. E. Motivator: Hvad gør jeg, når udøveren "kører træt" i selvtræningen? F. Motivator: Hvilke gevinster er der udenfor pisten ved at have lært at arbejde længe, målrettet og planmæssigt med fægtning? G. Inspirator: Hvordan bliver det sjovt at øve sig? (for det bør det være, hvis man skal arbejde længe) Hvordan kan jeg skabe en legende tilgang? H. Inspirator: Hvordan kan jeg medvirke til at skabe variationer i øvelsesformerne, så de mange gentagelser af øvelsesindhold ikke bliver kedsommelige? I. Inspirator: Hvordan kan jeg medvirke til at fægterne finder glæden ved træningen i sig selv. Man skal elske at træne for at gøre det længe. Glæden ved den lille personlige forbedring, glæden ved den tekniske detalje, kicket af det flydende benarbejde... Glæden ved træningen (modsat glæden ved kampen, sejren ect.) J. Vejleder: Hvordan lærer jeg mine fægtere gode træningsvaner. Hvad er gode træningsvaner før, under, efter træning? K. Koordinator: Selvtræning sammen med andre i små grupper vil virke motiverende og støttende for indlæringen. Hvordan kan du og klubben koordinere og facilitere at de unge træner sammen i mindre grupper / teams? L. Det gode samarbejde: Træneren og sparringsgrupperne. M. Husk pauser og restitution 7

8 N. Husk kobling til stævneplanlægning. Talenter skal gennem ånden, miljøet og gennem at det vises (modsat at det kun siges) i klubben / træningsgruppen lære at: - Der er ingen genveje til succes; kun hård træning - Der er ingen penge; kun ofre for sporten. - Der er aldrig tid nok; kun effektiv planlægning og træningsdisciplin. - Du træner aldrig for din træners skyld; kun for din egen skyld (eget ansvar). - Men hold kæft, hvor er det cool at arbejde hårdt for noget, at udvikle sig til højeste niveau i en sport og at kunne præstere på verdensklasseniveau. Taget frit efter bogen "Talentudviklingsmiljøer i verdensklasse" af Kristoffer Henriksen" 8

9 Indhold af Træn Selv -app (synoptisk): Der er 3 hovedkapitler (træningselementer / træningsdele) i Træn Selv - app-en samt en træningsvejledning (til fægterne), som her præsenteres synoptisk: Våbenarbejde (opvarmning og udstrækning) Våbenteknikske øvelser Kadet - fleuret - kårde Junior - fleuret - kårde Benarbejde (opvarmning og udstrækning) Benarbejdsøvelser Kadet - hjemme - hal Junior - hjemme - hal Fysisk træning (opvarmning og udstrækning) Fysisk træning Kadet - hjemme - hal Junior - hjemme - hal Træningsvejledning Hvordan bruges app? Hvordan træner jeg selv? Alle 3 træningselementer skal for at give fleksibilitet kunne trænes selvstændigt, som et enkelt træningspas af kortere varighed, hvorfor der til alle 3 elementer skal tilføjes en kort opvarmning og udstrækning. De 3 træningselementer kan dog også samles i et længere træningspas, hvori alle 3 (eller blot 2) træningsdele indgår. På de følgende sider (10-16) findes en mere specifik gennemgang af trænerens opgaveri afsnittet:"trænervejledning i forhold til de 3 træningselementer (de 3 hovedkapitler)". "Du lærer mange tekniske ting af din træner. Men din træner har sjældent tid nok til at gentage øvelserne gang efter gang med dig. Det er hér, du selv kommer på banen. God teknik kræver selvtræning" - fra træn-selv-vejledning i fodbold. 9

10 Trænervejledning i forhold til de 3 træningselementer (de 3 hovedkapitler): Våbenarbejde Indhold af selvtræningsdel på app: Afsnittet på applikationen består af: Eksemplariske øvelser Øvelseseksempler - våbenarbejde Kadetter fleuret / kårde Juniorer fleuret/kårde En generel reminder om opvarmning og udstrækning i forbindelse med våbenarbejde. Egne øvelser a) Fægteren kan selv tilføje egne øvelser og lave egne videoer. b) Fægteren kan overføre eksemplariske øvelser for egen målgruppe til sine egne øvelsesprogrammer i en træningskalender. De eksemplariske øvelser er et repræsentativt udvalg af mulige våbenøvelser af relevans for målgruppen. Der er givetvis andet og mere, der kan laves, men hensigten med applikationens eksempelafsnit er alene at give fægterne noget at komme i gang på hjemme eller i en hal, frem for et utal af færdige programmer. Der er for denne træningsdel ikke sondret mellem om øvelserne skal gennemføres hjemme eller på en sal, hvilket skyldes, at vi i øvelsesvalget har lagt vægt på våbenarbejde uden et benarbejde, der kræver større plads. I denne træningsdel er fokus og fordybelseselementet primært arbejdet med våbnet. Der er dog i enkelte tilfælde lagt simple benarbejdsbevægelser ind i øvelserne for variationens, progressionens og fuldstændighedens skyld. Når benarbejdet i hovedsagen er fjernet, står man udover et fokus på klingearbejdet tilbage med nogle øvelser, som uden det store pladsforbrug kan gennemføres hurtigt og enkelt, hvor som helst, når som helst. Uden benarbejdet kan opvarmning og udstrækning med rimelighed koges ned til et fokus på overkroppen - primært våbenførende fingre, hånd, arm og skulder. Opvarmning og udstrækning kan være kortfattet og fokuseret på relevante muskler - og led (skulder, albue, hånd, fingre). Samtidigt må våbenarbejdet med det finmotoriske fokus anses at være den træningsdel, der kræver mindst fysisk belastning, da den i hovedsagen øves i engarde-stillingen og ikke kræver anvendelse hele bevægeapparatet. Alt i alt bør disse forhold gøre det oplagt, at fægterne finder anledning til at gennemføre denne selvtræningsdel ofte. 10

11 Trænervejledning i forhold til de 3 træningselementer (de 3 hovedkapitler): Af samme årsager har vi vurderet, at det ikke er nødvendigt at differentiere mellem kadetter og juniorer i forhold til øvelsernes volumen og intensitet i de eksemplariske øvelser i app'en. Vi har dog fastholdt en differentiering i øvelsesvalget for kadetter og juniorer, hvor der er en progression i den tekniske sværhedsgrad af øvelserne, idet fægterens tekniske udvikling generelt vil være forskellig(fægtealder cf. biologisk alder). Endvidere er afsnittet for såvel kadetter som juniorer opdelt i en øvelsesdel for kårdefægtere og en anden for fleuretfægtere. Vi forudsætter, at alt øvelsesindhold er trænet på forhånd gennem holdtræning og lektioner. Yderligere øvelser laver fægteren selv, sammen med sparringsgruppe og træner. Derfor giver et afsnit på applikationen mulighed for selv at indskrive øvelser. Træneropgaver ved selvtræning våbenarbejde: 1) Hjælpe med øvelsesvalg i forhold til den enkelte fægter: Hvad er relevant at træne for den enkelte fægter med hensyn til våbenarbejde? Overvejelserne kan mere specifikt angå: Hvor er fægteren henne i forhold til udvikling af våbenarbejde - "fægtealder" - teknisk udvikling? Hvilke elementer arbejder vi p.t. med i holdtræning og fægterens lektioner, som kan konsolideres gennem selvtræning? Hvilket dele af våbenarbejdet vil det være nyttigt at fægteren videreudvikler, automatiserer - eller måske eksperimenterer med på egen hånd gennem selvtræningsøvelser? Kun i forhold til juniorer: Hvilket klingearbejde passer til fægterens fægtestil og bør derfor i særlig grad trænes til perfektion? 2) Motivere, give inspiration og vejledning i forhold til våbenarbejdet. 3) Sikre at de øvelser, som fægterne arbejder med, i hovedsagen svarer til deres fægtemæssige udviklingstrin (ikke for let, men mere vigtigt ikke for svært). Samt at indholdet primært er stof, der allerede er arbejdet med til holdtræning og/eller lektioner. I forhold til de ældste kan der godt i klingearbejdet være plads til eksperimenter, men det bør sikres, at der arbejdes teknisk korrekt, og derfor bør selvtræningen primært arbejde med allerede indøvet stof, således at fejlindlæring minimeres. 4) Sikre at de våbentekniske øvelser trænes teknisk korrekt! 11

12 Trænervejledning i forhold til de 3 træningselementer (de 3 hovedkapitler): Benarbejde Indhold af selvtræningsdel på app: FAfsnittet på applikationen består af: Eksemplariske øvelser Øvelseseksempler - benarbejde Kadetter a) Hjemme b) Hal Juniorer a) Hjemme b) Hal En generel reminder om opvarmning og udstrækning i forbindelse med benarbejde. Egne øvelser a) Fægteren kan selv tilføje egne øvelser og eventuelle videoer. b) Fægteren kan overføre eksemplariske øvelser for egen målgruppe til sine egne øvelsesprogrammer i en træningskalender. De eksemplariske øvelser er et repræsentativt udvalg af mulige benarbejdsøvelser af relevans for målgruppen. Der er givetvis andet og mere, der kan laves, men hensigten med applikationens eksempelafsnit er alene at give fægterne noget at komme i gang på hjemme eller i en hal, frem for et utal af færdige programmer. Der er i øvelsesvalget taget højde for øvelser, der kan gennemføres hjemme, og øvelser, der kræver noget mere plads (hal). Volumen og intensitet i de eksemplariske øvelser er aldersopdelt i kadetter og juniorer af hensyn til fægternes fysiske udvikling. Der er endvidere indlagt en progression i den tekniske sværhedsgrad fra kadetter til juniorer. Vi forudsætter, at alt øvelsesindhold er trænet på forhånd gennem holdtræning og lektioner. Yderligere øvelser laver fægteren selv, sammen med sparringsgruppe og træner. Derfor giver næste afsnit på applikationen mulighed for selv at indskrive øvelser. Videosekvenserne i app. giver eksempler for den fysiske gennemførelse af øvelserne, hvilket kan støtte indlæringen. I en række tilfælde er videosekvenserne ét eksempel på en mulig, korrekt løsning, hvor du som træner kan hjælpe fægterens udvikling med at angive alternative, men korrekte løsninger på samme opgave (f.eks. ved at skifte tempo i en øvelse med sammensatte bevægelser på et andet tidspunkt i bevægelsesrækkefølgen end videoen viser). Dermed er posen åbnet for differentiering og udvikling af nye øvelser! 12

13 Trænervejledning i forhold til de 3 træningselementer (de 3 hovedkapitler): Træneropgaver ved selvtræning af benarbejde: 1) Hjælpe med øvelsesvalg i forhold til den enkelte fægter: Hvad er relevant at træne for den enkelte fægter med hensyn til benarbejdet? Overvejelserne kan mere specifikt angå: Hvor er fægteren henne i forhold til udvikling af benarbejde - "fægtealder" - teknisk udvikling? Hvor er fægteren henne i sin fysiske udvikling (biologisk alder) og hvilken træningsmængde og intensitet relaterer sig hertil? Hvilke elementer arbejder vi p.t. med i holdtræning og fægterens lektioner, som kan konsolideres gennem selvtræning? Hvilket dele af benarbejdet vil det være nyttigt at fægteren videreudvikler og automatiserer gennem selvtræningsøvelser? Primært i forhold til juniorer: Hvordan indarbejdes taktiske elementer i benarbejdet? Hvordan introduceres det taktiske element i benarbejdet for kadetterne? Kun i forhold til juniorer: Hvilket benarbejde passer til fægterens fægtestil og bør derfor i særlig grad trænes til perfektion? 2) Motivere, give inspiration og vejledning i forhold til benarbejdet. 3) Sikre at de øvelser, som fægterne arbejder med, svarer til deres fægtemæssige udviklingstrin (ikke for let, men mere vigtigt ikke for svært). Samt at indholdet er stof, der allerede er arbejdet med til holdtræning og/eller lektioner. 4) Træningstid - og mængde: Særligt i forhold til kadetterne vil det være relevant at tage højde for den enkeltes fysiske udvikling, idet ikke alle hverken kadetter (eller juniorer) er fuldt fysisk udviklende, og tilpasse træningstid - og mængde hertil. 5) I forhold til udarbejdelse af træningsplan for fægtere er det relevant, at du i forbindelse med benarbejdsøvelserne er med til at tage højde for op - og nedjusteringer i mængde og intensitet i forhold til konkurrenceplaner, træningslejre, periodiseringer. 6) Koordinere og facilitere at fægtere træner sammen i små grupper, hvorved fægterne kan motivere, støtte, fejlrette og inspirere hinanden, hvilket ofte vil være en god basis for træningen af benarbejde. Et arbejde i små grupper giver endvidere muligheder for parøvelser. Sparring gennem parøvelser vil endvidere give mulighed for (alt efter øvelsernes mere specifikke karakter), at fægterne kan øve benarbejde med: 13

14 Trænervejledning i forhold til de 3 træningselementer (de 3 hovedkapitler): - indøvelse af fægteafstand - konsolidering af tekniske færdigheder under pres / kamplignende forhold /"scenarier". - indøvelse af taktiske elementer, øve benarbejdet funktionelt. 7) Progressionsmuligheder i øvelsesindhold: Fra teknisk simpelt til svært. Fra fysisk let til hårdt fysisk arbejde. Fra teknisk til teknisk og taktisk. Fra uden våben til med våben. 8) Sikre at der laves opvarmning og udstrækning, holdes passende pauser mellem de enkelte øvelser og sikres restitution mellem træningspas i forbindelse med den fysiske træning. 9) Sikre at benarbejdsøvelser udføres teknisk korrekt. Fotograf Karsten Weirup 14

15 Trænervejledning i forhold til de 3 træningselementer (de 3 hovedkapitler): Fysisk træning Indhold af selvtræningsdel på app: Dette træningselement (hovedkapitel) er desværre p.t. ikke beskrevet med eksemplariske øvelser. Indtil videre er der på app'en lagt link til øvelser fra andre, relevante sportsgrene som inspiration til fægterne. Afsnittet på applikationen består af: DFF søger hjælp. Er det dig? Kunne du tænke dig at finde de eksemplariske øvelser, som passer til kadet - og juniorfægteres fysiske træning, ud fra beskrivelsen på de følgende sider, så vil hjælpen blive værdsat af DFF og alle talent - og elitefægterne. Eksemplariske øvelser Kontakt DFF's Udviklingskonsulent Martin Wiuff Øvelseseksempler - specifik fysisk træning Kadetter a) Hjemme b) Hal Juniorer a) Hjemme b) Hal En generel reminder om opvarmning og udstrækning i forbindelse med fysisk træning. Egne øvelser a) Fægteren kan selv tilføje egne øvelser og videoer. b) Fægteren kan overføre eksemplariske øvelser for egen målgruppe til sine egne øvelsesprogrammer i en træningskalender. De eksemplariske øvelser er et repræsentativt udvalg af mulige fysiske øvelser af relevans for fægtning. Der er givetvis andet og mere, der kan laves, men hensigten med applikationens eksempelafsnit er alene, at give fægterne noget at komme i gang på hjemme eller i en hal frem for et utal af færdige programmer. Der er i øvelsesvalget taget højde for øvelser, der kan gennemføres hjemme og øvelser, der kræver noget mere plads (hal). Volumen og intensitet i de eksemplariske øvelser er aldersopdelt i kadetter og juniorer af hensyn til fægternes fysiske udvikling. Yderligere øvelser laver fægteren selv, evt. sammen med sparringsgruppe og træner. Derfor giver et afsnit på applikationen mulighed for selv at indskrive øvelser. Ingen bør være i tvivl om, at kravene til højniveaufægteres fysiske præstation til konkurrencer er steget gennem de seneste år, og at det derfor i endnu højere grad end tidligere er nødvendigt at arbejde med fægternes fysiske formåen. Den fysiske træning bør dog aldrig ske på bekostning af ungdomsfægteres udvikling af fægtemæssige færdigheder. 15

16 Trænervejledning i forhold til de 3 træningselementer (de 3 hovedkapitler): Fysisk træning er oplagt træningsområde at lade fægterne træne selv, fordi Mulighederne for finde fleksible løsninger er tilstede. Mulighederne for tidsmæssigt at indpasse træningsmængden i en travl hverdag er mange. Træningen kan i praksis gennemføres flere steder: Hjemme, på en sal efter træning eller lektion, i pause på arbejde, i et fitness-rum/ center m.m. Efter korrekt instruktion i teknisk udførelse af øvelserne kan den fysiske træning ofte nemt laves uden fejl, mens de fægtetekniske øvelser ofte kræver langt mere indøvning og instruktion. Træneropgaver ved selvtræning af fysisk træning: 1) Hjælpe med øvelsesvalg i forhold til fægtning: Det vil være relevant at støtte fægterne i et øvelsesvalg, der lægger op til de fysiske egenskaber en topfægter bør have. Helt enkelt: Hvad er relevant at træne - og hvad er lidt spild af tid? Forklar også hvorfor det skal trænes og hvordan (korrekt udførelse). 2) Hjælpe med øvelsesvalg i forhold til den enkelte fægter: Hvad er relevant at træne for den enkelte fægter? F.eks. i forhold til præstationsforbedringer på pisten, i forhold skadesforebyggelse, genoptræning m.m. Særligt i forhold til kadetterne vil det være relevant at tage højde for enkeltes fysiske udvikling, idet ikke alle hverken kadetter (eller juniorer) er fuldt fysisk udviklende. 3) Træningstid - og mængde: Den fysiske træning er vigtig og let at gå til for de unge, men stadig er de tekniske og taktiske læringselementer er langt vigtigere at få indlært, konsolideret og udviklet. I forhold til de unge vil det være relevant, at du som træner sætter de forskellige træningselementer i perspektiv og sætter timetal eller brøker på forholdet mellem fysisk træning og anden selvtræning, således at de tekniske elementer ikke risikerer at blive underprioriteret i selvtræningen - og overbelastninger eller unødig fysisk træning undgås. 4) I forhold til udarbejdelse af træningsplan for fægtere er det relevant, at du i forbindelse med den fysiske træning er med til at tage højde for op - og nedjusteringer i mængde og intensitet i forhold til konkurrenceplaner, træningslejre, periodiseringer. 5) Koordinere og facilitere at fægtere træner sammen i små grupper, hvorved fægterne kan motivere, støtte, fejlrette og inspirere hinanden, hvilket ofte vil være en god basis for den fysiske træning. 6) Sikre at der laves opvarmning og udstrækning, holdes passende pauser mellem de enkelte øvelser og sikres restitution mellem træningspas i forbindelse med den fysiske træning. 7) Sikre at de fysiske øvelser udføres korrekt. 16

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge

Aldersrelateret træning forsvarlig og målrettet træning af børn og unge Dansk Boldspil-Union Team Danmark Børn skal overraskes! Skab et godt fodboldmiljø Børn ser muligheder Fodbold skal være sjovt Lige hold leger bedst Fokus på udvikling Bind 1: 5-14 årige Aldersrelateret

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER I RIBE BOLDKLUB 1 Velkommen som børnetræner i Ribe Boldklub Tak fordi du vil være med til at sikre, at børn i Ribe Boldklub får nogle gode fodboldoplevelser. I Ribe Boldklub tror

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Hvis jeg må bestemme, så Hvad er elevmedbestemmelse egentlig? Hvorfor skal vi have det i idræt - og hvordan kan det gøres i praksis?

Hvis jeg må bestemme, så Hvad er elevmedbestemmelse egentlig? Hvorfor skal vi have det i idræt - og hvordan kan det gøres i praksis? Hvis jeg må bestemme, så Hvad er elevmedbestemmelse egentlig? Hvorfor skal vi have det i idræt - og hvordan kan det gøres i praksis? Tekst af Jesper von Seelen, adjunkt, ph.d-stud., Videncenter for Sundhedsfremme.

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Handlinger & holdninger

Handlinger & holdninger Handlinger & holdninger Debat oplæg Den nye vej den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold Af Keld Bordinggaard og Kasper Hjulmand Indhold Indledning....................................................................

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E De legende mennesker Træning gennem leg Evaluering af projektet De legende mennesker Kolofon Udarbejdet af: Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune,

Læs mere

Talentudviklingsmiljøer

Talentudviklingsmiljøer Talentudviklingsmiljøer I mange år har forskere prøvet at finde ud af, hvad der gør at nogle bliver verdensstjerner og andre ikke gør. De har prøvet at finde ud af, om dem der klarer det er født med noget

Læs mere

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1

ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 ULTIMATE en introduktion til undervisning 1 Forfatterens forord Kære idrætslærer. Kompendiet giver en idé om hvad ultimate er, og indeholder øvelser og forslag til forløb i gymnasier og folkeskolernes

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU AT GØRE EN FORSKEL Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU Michael Svendsen Pedersen Lektor, Institut for Psykologi

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere