Trænervejledning til DFF's Træn Selv-koncept for talent og elitefægtere - mobil applikation: "Træn selv - fægtning for unge talent - og elitefægtere"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trænervejledning til DFF's Træn Selv-koncept for talent og elitefægtere - mobil applikation: "Træn selv - fægtning for unge talent - og elitefægtere""

Transkript

1 Brøndby, juli 2013 Trænervejledning til DFF's Træn Selv-koncept for talent og elitefægtere - mobil applikation: "Træn selv - fægtning for unge talent - og elitefægtere" Introduktion: Kære klubtræner, talent - og elitetræner Lige nu læser du "Trænervejledning til DFF's Træn Selv koncept for talent og elitefægtere - mobil applikation". Alt øvrigt materiale findes på selve den mobile applikation - herunder en træningsvejledning til fægterne. Trænervejledningen berører således alene, hvordan du som træner kan anvende Træn Selvkonceptet i forhold til klubbens fægtere på talent og eliteniveau, og hvilke træneropgaver, vi forestiller os, medfølger fægteres brug af Træn selv-konceptet, således at udøverne får det bedst mulige udbytte af træningen. Vi forestiller os på ingen måde, at fægteren står alene med sin træning og kan lære at fægte selv. Vi forventer således ikke, at selvtræning alene er vejen mod guldet, men ser konceptet som et træningssupplement og fleksibel model for øgning af træningsvolumen for talent og eliteudøvere i dansk fægtning, hvor fægterne får inspiration og gives øgede muligheder for selvtræning med træneren som coach og sparringspartner for også denne træningsform: Således forventer vi, at fægteren Deltager i holdtræning og assault Modtager lektioner regelmæssigt Deltager i stævner - og træningslejre samt træner selv indenfor særlige fysiske og tekniske områder som et supplement til ovenstående og at du som træner støtter, motiverer og vejleder fægterens selvtræning. DFF's Træn Selv-koncept - mobil applikation - er udviklet af: Udviklingskonsulent Martin Wiuff Projektleder Michael Gyes Landstræner Ferenc Toth Landstræner Andrey Klyushin 1

2 Formål: Generelt: Øgning af træningsvolumen (teknisk og fysisk) for talent og eliteudøvere i dansk fægtning i kadet - og juniorkategorierne. Individuelt: Konsolidere og videreudvikle dele af den enkelte fægteres tekniske og fysiske færdigheder gennem selvtræning. Udvikle selvstændige fægtere. Lære gode træningsvaner som forberedelse til seniorelitetræning. Målgrupper: Niveau: Talent - Elite Alder: Kadet (U16) - junior (U20) ATK-udviklingsmodel: Drenge /piger: (Træne at træne)(træne at konkurrere)(træne for at vinde) Discipliner: Kårde og fleuret. Udøverens forudsætninger (fysiske og tekniske): Træn selv-konceptet er for fægtere i ovenfornævnte aldersgruppe og på beskrevne niveau, der teknisk og fysisk allerede har de forudsætninger, der skal til for at gennemføre øvelserne - uden væsentlige fejl og uden risiko for overbelastninger. For yngre / mindre øvede fægtere har DFF udarbejdet "DFF Teknikkort - Fægtebasis" (et selvtræningkoncept for miniorer t.o.m. dreng/pige) Baggrund: Danske fægtere leverer frem til og med kadetalderen pæne internationale resultater, der kan måle sig med topfægtenationer. Herefter er det kun ret enkeltstående resultater, der findes indenfor de seneste mange år, hvilket kan være ensbetydende med, at det danske forholdsvis høje udgangspunkt bliver overhalet af store udenlandske fægtenationers fægtere. Årsagerne hertil er givetvis flere, og en tilbundsgående analyse findes ikke. Man kunne pege på: Økonomiske forhold udelukker nogle talenter fra international stævnedeltagelse, mangel på højniveautrænere, frafald koblet med lille talentmasse, dansk idræts - og ungdomskultur, manglende højniveausparring, mangel på faciliteter - og træningstilbud. Træn Selv-konceptet forsøger ikke at løse alle disse problemstillinger og underliggende forudsætninger for toppræstationer i fægtning, men bygger på følgende antagelse: 2

3 En delårsag til danske elitefægteres manglende gennemslagskraft på internationalt seniorniveau kan være, at de danske fægtere ikke når den fysiske og tekniske træningsmængde, som de udenlandske fægtere opnår i de sene ungdomsår og tidlige voksenår, inden /samtidigt med at de deltager til udenlandske højniveaustævner. Vi gør samtidigt opmærksom på, at konceptet er udarbejdet ud fra følgende præmisser: Den gennemsnitlige "peakalder" for internationale toppræstationer i fægtning for alle 3 discipliner er ca. 25 år - lidt ældre for kårdedisciplinerne (gennemsnitsalderen for deltagerne på alle 3 våben ved OL-Bejing i 2008 var 27 år 1 ). Vi mener derfor, at det er et meget langsigtet, hårdt arbejde, der skal leveres i den daglige træning, almindeligt, stadig og længe op gennem ungdomsårene, hvor mange andre ting er i spil for unge fægtere i Danmark. Det vi jagter, er den nok så omtalte træningsmængde på omkring timer, der generelt skal til for at blive ekspert og nå et topniveau i idræt. Og vi sigter mod, at fægtning kan dokumenteres at være en sport, hvor toppræstationerne nås forholdsvist sent i eliteidrætskarrieren. Det er ikke vores antagelse, at unge danske fægtere er dovne og uinteresserede i at nå højt i vores sport: Træn selv-konceptet lægger op til, at der skal arbejdes længe, målrettet og hårdt, men at unge danske fægtere også er nødt til at arbejde smartere end deres konkurrenter i udlandet, og dette på trods af at andre underliggende faktorer i udlandet begunstiger træningsforholdene for udenlandske fægtere. Det er tvært imod vores opfattelse at unge, danske fægtere har gode forudsætninger for dette arbejde, da de er er målrettede, selvstændige, arbejdsomme og intelligente, hvilket vi må spille med på i forhold til alment uddannelsesbehov, ungdomskultur, træningstilbud, træningsfaciliteter m.m. For at klæde den p.t. store talentungdomsgruppe i dansk fægtning bedre på til en elitekarriere, hvor der skal trænes længe fysisk og teknisk, bør vi give inspiration og vejledning til et langt, selvstændigt arbejde, og synliggøre de muligheder, krav og forventninger, der ér tilstedeværende, men måske ikke så synlige p.t., hvor dansk seniorelitefægtning igennem en årrække har ligget på 1 Aldersdata fra OL Beijing 2008 Disciplin Gennemsnitsalder Kårde Herre 29 Fleuret Herre 26 Sabel Herre 27 Kårde Dame 27 Fleuret Dame 28 Sabel Dame 25 3

4 et vågeblus og erfaringsudveksling, rollemodeller, sparring m.m. derfor er ved at blive vanskeliggjort. Den dannelsesproces og det lange individuelle arbejde, der kræves, er måske ikke synligt for alle unge talenter - herunder også mulighederne for udvikling, glæde og selvrealisation. Vi forsøger derfor at opstille et inspirationsmateriale til selvtræning, der gerne skulle tage højde for fleksible løsninger og en dannelsesproces mod en længerevarende elitekarriere, hvor træning af tekniske og fysiske færdigheder får den tid, det tager. Materialet ønsker at medvirke til at sikre, at den p.t. forholdsvis store gruppe af unge, danske talenter, med vejledning, opmuntring og inspiration kan nå den træningsmængde, der skal til for at den enkelte kan udfolde sit fulde potentiale i sporten. Træningsindholdet i klubtræning, lektioner m.m. skal bestemt ikke nedprioriteres, men suppleres med selvtræning af træningsindhold, der er egnet til selvstændigt arbejde, så mulighederne for at nå en træningsvolumen på timer forøges gennem idrætskarrieren."coachet selvtræning". Vores bud er, at der med hjælp fra trænere, klubber og træningskammerater skal arbejdes: Længe, hårdt - og smartere end vores konkurrenter. Selv om du måske ikke er enig i denne baggrund for konceptet med dets antagelser og præmisser, så kan du sikkert alligevel anvende konceptet helt eller delvist til udvikling af klubbens fægtere. Selvtræningsapp'en indeholder i en række tilfælde videoer, der skal støtte fægternes læring. Fægtere (og trænere) kan også selv lave videoer og nemt placere dem i øvelseskonceptet. 4

5 Præpubertær periode Pubertær periode Postpubertær periode Træne for at vinde Træne at konkurrere Træne at træne Lære at fægte Træning af fundametale bevægelser Udviklingsmodel for aldersrelateret træning (LATD - Longterm Athlete Development). Med inspiration fra Team Danmark og fægteforbundene i Sverige, England og Canada. De grønne cirkler er App-konceptets arbejdsområde. 5

6 Trænerens opgaver i forhold til Træn Selv-konceptet (overordnet): Trænerens roller og opgaver i forhold til fægteres selvtræning er kort fortalt at være lidt mere fægtecoach end den klassiske "lektionsmester". Hovedopgaverne som træner består således i forhold til fægterens selvtræning i at være: Motivator Giver fægterne lysten og glæden til at træne selv og fordybe sig, arbejde længe og hårdt. Inspirator Giver fægterne idéer til hvordan, hvornår, hvor og hvorfor arbejdet skal laves. Vejleder Rådgiver om planer og mål, konkret øvelsesvalg og øvelsesmængde Kontrollant Sikrer at indhold og mængde er tilpasset fægterens fægtemæssige udviklingstrin, men især at det er tilpasset fægterens biologiske alder! Kontrollerer at mål nås og at øvelser udføres korrekt. Koordinator Koordinerer sparring mellem grupper af fægtere der selvtræner Facilitator Skaber rammer for at selvtræning kan finde sted i klubbens regi. Som hidtil er dine træneropgaver fortsat af give lektioner, forestå klubtræning og kamptræning, deltage i stævne og alt andet, der skal til for at være træner og udvikle højniveaufægtere... En mere specifik gennemgang af trænerens opgaver findes i afsnittet: "Trænervejledning i forhold til de 3 træningselementer (de 3 hovedkapitler)" side

7 Generelle overvejelser ved brug af konceptet og selvtræning: A. Start med at overveje, hvordan klubbens fægtere skal / kan arbejde med Træn-Selvkonceptet? B. Skab konsensus i leder - træner og talent / elitegruppen om, at der skal / kan arbejdes med konceptet. C. Få introduceret konceptet og dets muligheder for udøverne og forældre. Hold f.eks. et forældremøde. D. Overvej nøje dine roller i ovenstående skema - som motivator, inspirator ect. E. Motivator: Hvad gør jeg, når udøveren "kører træt" i selvtræningen? F. Motivator: Hvilke gevinster er der udenfor pisten ved at have lært at arbejde længe, målrettet og planmæssigt med fægtning? G. Inspirator: Hvordan bliver det sjovt at øve sig? (for det bør det være, hvis man skal arbejde længe) Hvordan kan jeg skabe en legende tilgang? H. Inspirator: Hvordan kan jeg medvirke til at skabe variationer i øvelsesformerne, så de mange gentagelser af øvelsesindhold ikke bliver kedsommelige? I. Inspirator: Hvordan kan jeg medvirke til at fægterne finder glæden ved træningen i sig selv. Man skal elske at træne for at gøre det længe. Glæden ved den lille personlige forbedring, glæden ved den tekniske detalje, kicket af det flydende benarbejde... Glæden ved træningen (modsat glæden ved kampen, sejren ect.) J. Vejleder: Hvordan lærer jeg mine fægtere gode træningsvaner. Hvad er gode træningsvaner før, under, efter træning? K. Koordinator: Selvtræning sammen med andre i små grupper vil virke motiverende og støttende for indlæringen. Hvordan kan du og klubben koordinere og facilitere at de unge træner sammen i mindre grupper / teams? L. Det gode samarbejde: Træneren og sparringsgrupperne. M. Husk pauser og restitution 7

8 N. Husk kobling til stævneplanlægning. Talenter skal gennem ånden, miljøet og gennem at det vises (modsat at det kun siges) i klubben / træningsgruppen lære at: - Der er ingen genveje til succes; kun hård træning - Der er ingen penge; kun ofre for sporten. - Der er aldrig tid nok; kun effektiv planlægning og træningsdisciplin. - Du træner aldrig for din træners skyld; kun for din egen skyld (eget ansvar). - Men hold kæft, hvor er det cool at arbejde hårdt for noget, at udvikle sig til højeste niveau i en sport og at kunne præstere på verdensklasseniveau. Taget frit efter bogen "Talentudviklingsmiljøer i verdensklasse" af Kristoffer Henriksen" 8

9 Indhold af Træn Selv -app (synoptisk): Der er 3 hovedkapitler (træningselementer / træningsdele) i Træn Selv - app-en samt en træningsvejledning (til fægterne), som her præsenteres synoptisk: Våbenarbejde (opvarmning og udstrækning) Våbenteknikske øvelser Kadet - fleuret - kårde Junior - fleuret - kårde Benarbejde (opvarmning og udstrækning) Benarbejdsøvelser Kadet - hjemme - hal Junior - hjemme - hal Fysisk træning (opvarmning og udstrækning) Fysisk træning Kadet - hjemme - hal Junior - hjemme - hal Træningsvejledning Hvordan bruges app? Hvordan træner jeg selv? Alle 3 træningselementer skal for at give fleksibilitet kunne trænes selvstændigt, som et enkelt træningspas af kortere varighed, hvorfor der til alle 3 elementer skal tilføjes en kort opvarmning og udstrækning. De 3 træningselementer kan dog også samles i et længere træningspas, hvori alle 3 (eller blot 2) træningsdele indgår. På de følgende sider (10-16) findes en mere specifik gennemgang af trænerens opgaveri afsnittet:"trænervejledning i forhold til de 3 træningselementer (de 3 hovedkapitler)". "Du lærer mange tekniske ting af din træner. Men din træner har sjældent tid nok til at gentage øvelserne gang efter gang med dig. Det er hér, du selv kommer på banen. God teknik kræver selvtræning" - fra træn-selv-vejledning i fodbold. 9

10 Trænervejledning i forhold til de 3 træningselementer (de 3 hovedkapitler): Våbenarbejde Indhold af selvtræningsdel på app: Afsnittet på applikationen består af: Eksemplariske øvelser Øvelseseksempler - våbenarbejde Kadetter fleuret / kårde Juniorer fleuret/kårde En generel reminder om opvarmning og udstrækning i forbindelse med våbenarbejde. Egne øvelser a) Fægteren kan selv tilføje egne øvelser og lave egne videoer. b) Fægteren kan overføre eksemplariske øvelser for egen målgruppe til sine egne øvelsesprogrammer i en træningskalender. De eksemplariske øvelser er et repræsentativt udvalg af mulige våbenøvelser af relevans for målgruppen. Der er givetvis andet og mere, der kan laves, men hensigten med applikationens eksempelafsnit er alene at give fægterne noget at komme i gang på hjemme eller i en hal, frem for et utal af færdige programmer. Der er for denne træningsdel ikke sondret mellem om øvelserne skal gennemføres hjemme eller på en sal, hvilket skyldes, at vi i øvelsesvalget har lagt vægt på våbenarbejde uden et benarbejde, der kræver større plads. I denne træningsdel er fokus og fordybelseselementet primært arbejdet med våbnet. Der er dog i enkelte tilfælde lagt simple benarbejdsbevægelser ind i øvelserne for variationens, progressionens og fuldstændighedens skyld. Når benarbejdet i hovedsagen er fjernet, står man udover et fokus på klingearbejdet tilbage med nogle øvelser, som uden det store pladsforbrug kan gennemføres hurtigt og enkelt, hvor som helst, når som helst. Uden benarbejdet kan opvarmning og udstrækning med rimelighed koges ned til et fokus på overkroppen - primært våbenførende fingre, hånd, arm og skulder. Opvarmning og udstrækning kan være kortfattet og fokuseret på relevante muskler - og led (skulder, albue, hånd, fingre). Samtidigt må våbenarbejdet med det finmotoriske fokus anses at være den træningsdel, der kræver mindst fysisk belastning, da den i hovedsagen øves i engarde-stillingen og ikke kræver anvendelse hele bevægeapparatet. Alt i alt bør disse forhold gøre det oplagt, at fægterne finder anledning til at gennemføre denne selvtræningsdel ofte. 10

11 Trænervejledning i forhold til de 3 træningselementer (de 3 hovedkapitler): Af samme årsager har vi vurderet, at det ikke er nødvendigt at differentiere mellem kadetter og juniorer i forhold til øvelsernes volumen og intensitet i de eksemplariske øvelser i app'en. Vi har dog fastholdt en differentiering i øvelsesvalget for kadetter og juniorer, hvor der er en progression i den tekniske sværhedsgrad af øvelserne, idet fægterens tekniske udvikling generelt vil være forskellig(fægtealder cf. biologisk alder). Endvidere er afsnittet for såvel kadetter som juniorer opdelt i en øvelsesdel for kårdefægtere og en anden for fleuretfægtere. Vi forudsætter, at alt øvelsesindhold er trænet på forhånd gennem holdtræning og lektioner. Yderligere øvelser laver fægteren selv, sammen med sparringsgruppe og træner. Derfor giver et afsnit på applikationen mulighed for selv at indskrive øvelser. Træneropgaver ved selvtræning våbenarbejde: 1) Hjælpe med øvelsesvalg i forhold til den enkelte fægter: Hvad er relevant at træne for den enkelte fægter med hensyn til våbenarbejde? Overvejelserne kan mere specifikt angå: Hvor er fægteren henne i forhold til udvikling af våbenarbejde - "fægtealder" - teknisk udvikling? Hvilke elementer arbejder vi p.t. med i holdtræning og fægterens lektioner, som kan konsolideres gennem selvtræning? Hvilket dele af våbenarbejdet vil det være nyttigt at fægteren videreudvikler, automatiserer - eller måske eksperimenterer med på egen hånd gennem selvtræningsøvelser? Kun i forhold til juniorer: Hvilket klingearbejde passer til fægterens fægtestil og bør derfor i særlig grad trænes til perfektion? 2) Motivere, give inspiration og vejledning i forhold til våbenarbejdet. 3) Sikre at de øvelser, som fægterne arbejder med, i hovedsagen svarer til deres fægtemæssige udviklingstrin (ikke for let, men mere vigtigt ikke for svært). Samt at indholdet primært er stof, der allerede er arbejdet med til holdtræning og/eller lektioner. I forhold til de ældste kan der godt i klingearbejdet være plads til eksperimenter, men det bør sikres, at der arbejdes teknisk korrekt, og derfor bør selvtræningen primært arbejde med allerede indøvet stof, således at fejlindlæring minimeres. 4) Sikre at de våbentekniske øvelser trænes teknisk korrekt! 11

12 Trænervejledning i forhold til de 3 træningselementer (de 3 hovedkapitler): Benarbejde Indhold af selvtræningsdel på app: FAfsnittet på applikationen består af: Eksemplariske øvelser Øvelseseksempler - benarbejde Kadetter a) Hjemme b) Hal Juniorer a) Hjemme b) Hal En generel reminder om opvarmning og udstrækning i forbindelse med benarbejde. Egne øvelser a) Fægteren kan selv tilføje egne øvelser og eventuelle videoer. b) Fægteren kan overføre eksemplariske øvelser for egen målgruppe til sine egne øvelsesprogrammer i en træningskalender. De eksemplariske øvelser er et repræsentativt udvalg af mulige benarbejdsøvelser af relevans for målgruppen. Der er givetvis andet og mere, der kan laves, men hensigten med applikationens eksempelafsnit er alene at give fægterne noget at komme i gang på hjemme eller i en hal, frem for et utal af færdige programmer. Der er i øvelsesvalget taget højde for øvelser, der kan gennemføres hjemme, og øvelser, der kræver noget mere plads (hal). Volumen og intensitet i de eksemplariske øvelser er aldersopdelt i kadetter og juniorer af hensyn til fægternes fysiske udvikling. Der er endvidere indlagt en progression i den tekniske sværhedsgrad fra kadetter til juniorer. Vi forudsætter, at alt øvelsesindhold er trænet på forhånd gennem holdtræning og lektioner. Yderligere øvelser laver fægteren selv, sammen med sparringsgruppe og træner. Derfor giver næste afsnit på applikationen mulighed for selv at indskrive øvelser. Videosekvenserne i app. giver eksempler for den fysiske gennemførelse af øvelserne, hvilket kan støtte indlæringen. I en række tilfælde er videosekvenserne ét eksempel på en mulig, korrekt løsning, hvor du som træner kan hjælpe fægterens udvikling med at angive alternative, men korrekte løsninger på samme opgave (f.eks. ved at skifte tempo i en øvelse med sammensatte bevægelser på et andet tidspunkt i bevægelsesrækkefølgen end videoen viser). Dermed er posen åbnet for differentiering og udvikling af nye øvelser! 12

13 Trænervejledning i forhold til de 3 træningselementer (de 3 hovedkapitler): Træneropgaver ved selvtræning af benarbejde: 1) Hjælpe med øvelsesvalg i forhold til den enkelte fægter: Hvad er relevant at træne for den enkelte fægter med hensyn til benarbejdet? Overvejelserne kan mere specifikt angå: Hvor er fægteren henne i forhold til udvikling af benarbejde - "fægtealder" - teknisk udvikling? Hvor er fægteren henne i sin fysiske udvikling (biologisk alder) og hvilken træningsmængde og intensitet relaterer sig hertil? Hvilke elementer arbejder vi p.t. med i holdtræning og fægterens lektioner, som kan konsolideres gennem selvtræning? Hvilket dele af benarbejdet vil det være nyttigt at fægteren videreudvikler og automatiserer gennem selvtræningsøvelser? Primært i forhold til juniorer: Hvordan indarbejdes taktiske elementer i benarbejdet? Hvordan introduceres det taktiske element i benarbejdet for kadetterne? Kun i forhold til juniorer: Hvilket benarbejde passer til fægterens fægtestil og bør derfor i særlig grad trænes til perfektion? 2) Motivere, give inspiration og vejledning i forhold til benarbejdet. 3) Sikre at de øvelser, som fægterne arbejder med, svarer til deres fægtemæssige udviklingstrin (ikke for let, men mere vigtigt ikke for svært). Samt at indholdet er stof, der allerede er arbejdet med til holdtræning og/eller lektioner. 4) Træningstid - og mængde: Særligt i forhold til kadetterne vil det være relevant at tage højde for den enkeltes fysiske udvikling, idet ikke alle hverken kadetter (eller juniorer) er fuldt fysisk udviklende, og tilpasse træningstid - og mængde hertil. 5) I forhold til udarbejdelse af træningsplan for fægtere er det relevant, at du i forbindelse med benarbejdsøvelserne er med til at tage højde for op - og nedjusteringer i mængde og intensitet i forhold til konkurrenceplaner, træningslejre, periodiseringer. 6) Koordinere og facilitere at fægtere træner sammen i små grupper, hvorved fægterne kan motivere, støtte, fejlrette og inspirere hinanden, hvilket ofte vil være en god basis for træningen af benarbejde. Et arbejde i små grupper giver endvidere muligheder for parøvelser. Sparring gennem parøvelser vil endvidere give mulighed for (alt efter øvelsernes mere specifikke karakter), at fægterne kan øve benarbejde med: 13

14 Trænervejledning i forhold til de 3 træningselementer (de 3 hovedkapitler): - indøvelse af fægteafstand - konsolidering af tekniske færdigheder under pres / kamplignende forhold /"scenarier". - indøvelse af taktiske elementer, øve benarbejdet funktionelt. 7) Progressionsmuligheder i øvelsesindhold: Fra teknisk simpelt til svært. Fra fysisk let til hårdt fysisk arbejde. Fra teknisk til teknisk og taktisk. Fra uden våben til med våben. 8) Sikre at der laves opvarmning og udstrækning, holdes passende pauser mellem de enkelte øvelser og sikres restitution mellem træningspas i forbindelse med den fysiske træning. 9) Sikre at benarbejdsøvelser udføres teknisk korrekt. Fotograf Karsten Weirup 14

15 Trænervejledning i forhold til de 3 træningselementer (de 3 hovedkapitler): Fysisk træning Indhold af selvtræningsdel på app: Dette træningselement (hovedkapitel) er desværre p.t. ikke beskrevet med eksemplariske øvelser. Indtil videre er der på app'en lagt link til øvelser fra andre, relevante sportsgrene som inspiration til fægterne. Afsnittet på applikationen består af: DFF søger hjælp. Er det dig? Kunne du tænke dig at finde de eksemplariske øvelser, som passer til kadet - og juniorfægteres fysiske træning, ud fra beskrivelsen på de følgende sider, så vil hjælpen blive værdsat af DFF og alle talent - og elitefægterne. Eksemplariske øvelser Kontakt DFF's Udviklingskonsulent Martin Wiuff Øvelseseksempler - specifik fysisk træning Kadetter a) Hjemme b) Hal Juniorer a) Hjemme b) Hal En generel reminder om opvarmning og udstrækning i forbindelse med fysisk træning. Egne øvelser a) Fægteren kan selv tilføje egne øvelser og videoer. b) Fægteren kan overføre eksemplariske øvelser for egen målgruppe til sine egne øvelsesprogrammer i en træningskalender. De eksemplariske øvelser er et repræsentativt udvalg af mulige fysiske øvelser af relevans for fægtning. Der er givetvis andet og mere, der kan laves, men hensigten med applikationens eksempelafsnit er alene, at give fægterne noget at komme i gang på hjemme eller i en hal frem for et utal af færdige programmer. Der er i øvelsesvalget taget højde for øvelser, der kan gennemføres hjemme og øvelser, der kræver noget mere plads (hal). Volumen og intensitet i de eksemplariske øvelser er aldersopdelt i kadetter og juniorer af hensyn til fægternes fysiske udvikling. Yderligere øvelser laver fægteren selv, evt. sammen med sparringsgruppe og træner. Derfor giver et afsnit på applikationen mulighed for selv at indskrive øvelser. Ingen bør være i tvivl om, at kravene til højniveaufægteres fysiske præstation til konkurrencer er steget gennem de seneste år, og at det derfor i endnu højere grad end tidligere er nødvendigt at arbejde med fægternes fysiske formåen. Den fysiske træning bør dog aldrig ske på bekostning af ungdomsfægteres udvikling af fægtemæssige færdigheder. 15

16 Trænervejledning i forhold til de 3 træningselementer (de 3 hovedkapitler): Fysisk træning er oplagt træningsområde at lade fægterne træne selv, fordi Mulighederne for finde fleksible løsninger er tilstede. Mulighederne for tidsmæssigt at indpasse træningsmængden i en travl hverdag er mange. Træningen kan i praksis gennemføres flere steder: Hjemme, på en sal efter træning eller lektion, i pause på arbejde, i et fitness-rum/ center m.m. Efter korrekt instruktion i teknisk udførelse af øvelserne kan den fysiske træning ofte nemt laves uden fejl, mens de fægtetekniske øvelser ofte kræver langt mere indøvning og instruktion. Træneropgaver ved selvtræning af fysisk træning: 1) Hjælpe med øvelsesvalg i forhold til fægtning: Det vil være relevant at støtte fægterne i et øvelsesvalg, der lægger op til de fysiske egenskaber en topfægter bør have. Helt enkelt: Hvad er relevant at træne - og hvad er lidt spild af tid? Forklar også hvorfor det skal trænes og hvordan (korrekt udførelse). 2) Hjælpe med øvelsesvalg i forhold til den enkelte fægter: Hvad er relevant at træne for den enkelte fægter? F.eks. i forhold til præstationsforbedringer på pisten, i forhold skadesforebyggelse, genoptræning m.m. Særligt i forhold til kadetterne vil det være relevant at tage højde for enkeltes fysiske udvikling, idet ikke alle hverken kadetter (eller juniorer) er fuldt fysisk udviklende. 3) Træningstid - og mængde: Den fysiske træning er vigtig og let at gå til for de unge, men stadig er de tekniske og taktiske læringselementer er langt vigtigere at få indlært, konsolideret og udviklet. I forhold til de unge vil det være relevant, at du som træner sætter de forskellige træningselementer i perspektiv og sætter timetal eller brøker på forholdet mellem fysisk træning og anden selvtræning, således at de tekniske elementer ikke risikerer at blive underprioriteret i selvtræningen - og overbelastninger eller unødig fysisk træning undgås. 4) I forhold til udarbejdelse af træningsplan for fægtere er det relevant, at du i forbindelse med den fysiske træning er med til at tage højde for op - og nedjusteringer i mængde og intensitet i forhold til konkurrenceplaner, træningslejre, periodiseringer. 5) Koordinere og facilitere at fægtere træner sammen i små grupper, hvorved fægterne kan motivere, støtte, fejlrette og inspirere hinanden, hvilket ofte vil være en god basis for den fysiske træning. 6) Sikre at der laves opvarmning og udstrækning, holdes passende pauser mellem de enkelte øvelser og sikres restitution mellem træningspas i forbindelse med den fysiske træning. 7) Sikre at de fysiske øvelser udføres korrekt. 16

I trækker en serie af kort, og så er I i gang med at øve en benarbejdsserie!

I trækker en serie af kort, og så er I i gang med at øve en benarbejdsserie! DFF's Benarbejdsgenerator: Velkommen til DFF's Benarbejdsgenerator - en ægte benarbejdsmaskine. Med Benarbejdsgeneratoren kan I få tæsket en masse benarbejde igennem på en sjov og lærerig måde. Her er

Læs mere

Eliteudvalg. Følgende notat beskriver udvalgets kommissorium. Kommissoriet er godkendt på bestyrelsesmøde den 22. august 2012.

Eliteudvalg. Følgende notat beskriver udvalgets kommissorium. Kommissoriet er godkendt på bestyrelsesmøde den 22. august 2012. Følgende notat beskriver udvalgets kommissorium. Kommissoriet er godkendt på bestyrelsesmøde den 22. august 2012. Gyldighed: Dette kommissorium er gyldigt til og med generelforsamlingen 2013 Formål: At

Læs mere

Talenter i fægtning For fægtere og deres forældre. Dansk Fægte Forbund

Talenter i fægtning For fægtere og deres forældre. Dansk Fægte Forbund Talenter i fægtning For fægtere og deres forældre Dansk Fægte Forbund Forberedelsesprojekt for Talentudvikling 2009 2012 Udgiver: Dansk Fægte Forbund Tekst: Carina Sørensen Redigering: Marlene Spanger

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

ATK implementeringsplan (pr. 20.10.15)

ATK implementeringsplan (pr. 20.10.15) ATK implementeringsplan (pr. 20.10.15) Tidsplan: 2016: Opgave Indhold Udført Januar-marts Markedsføring 1. klubbesøg: Klubbens bestyrelse og 1-2 trænere deltager i et informationsbesøg med DFF April sforløb

Læs mere

Træningsanbefalinger - Trindelt - SYNOPTISK OPSTILLET efter trinmål. Fægtningens ATK 2014. Træne for at vinde

Træningsanbefalinger - Trindelt - SYNOPTISK OPSTILLET efter trinmål. Fægtningens ATK 2014. Træne for at vinde FUNdamentals Lære at fægte Træne for at træne Træne for at konkurrere Træne for at vinde Træne for at fægte Breddespor Breddespor Bredde- og talentspor Talent- og elitespor Elitespor Bredde På dette trin

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Introduktion I Hovedstadens Svømmeklub har vi nordens bedste potentiale for at skabe konkurrencesvømmere på højt internationalt

Læs mere

Talentmiljøer i verdensklasse

Talentmiljøer i verdensklasse Talentmiljøer i verdensklasse Kristoffer Henriksen Fra praksis til forskning 1 Talent i forskellige paradigmer Biologisk paradigme Potentialet i centrum Problemer med talentspotting og tidlig selektion

Læs mere

Miljøet. Talentudviklingsmiljøer. Udøverens relationen i og udenfor sport

Miljøet. Talentudviklingsmiljøer. Udøverens relationen i og udenfor sport Eliteidrætsmiljøer med udgangspunkt i badminton Carsten Hvid Larsen Institut for idræt og biomekanik Syddansk Universitet Forskningsperspektiver indenfor talentudvikling Perspektiv Biologisk Psykologisk

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

1-2-TRÆNER FÆGTNING FÆGTNING HÆFTET TIL NYE HJÆLPETRÆNERE I BØRNEFÆGTNING

1-2-TRÆNER FÆGTNING FÆGTNING HÆFTET TIL NYE HJÆLPETRÆNERE I BØRNEFÆGTNING 1 HÆFTET TIL NYE HJÆLPETRÆNERE I BØRNE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL FÆGTEDELEN AF 1-2-TRÆNERKURSET... 3 Hvad handler fægtedelen af hjælpetrænerjobbet om?... 3 Udbytte... 3 Hvor er vi nu? Træning...

Læs mere

Hvorfor bruge tid på at træningsplanlægge?

Hvorfor bruge tid på at træningsplanlægge? TRÆNEREN HAR ORDET Hvorfor bruge tid på at træningsplanlægge? Tekst: Henrik Mogensen. Fotos: DBU Jylland Kommunikation. Henrik Mogensen er A-træner, fysioterapeut og udviklingskonsulent for DBU Jylland.

Læs mere

Elitepolitik. Januar 2013

Elitepolitik. Januar 2013 Januar 2013 Elitepolitik DFFs filosofi er baseret på overbevisningen om, at udviklingen af fællesskabet i elitemiljøet er med til at styrke de enkelte elitefægteres færdigheder samt evner til at skabe

Læs mere

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016

Danmarks Brydeforbunds implementeringsplan for ATK 2014-2016 Baggrund Dansk brydning er kendetegnet ved at være for resultatorienteret i præpubertet og pubertet i stedet for udviklingsorienteret. Der sker en for tidlig specialisering. Og dette ud fra meterlæreprincippet.

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

FORÅRSLEJR MAJ 2017

FORÅRSLEJR MAJ 2017 FORÅRSLEJR 19.-21. MAJ 2017 Fægteklubben Trekanten Viborg har fornøjelsen af at indbyde til Forårslejr på Flyvestation Karup, Herningvej 30, 7470 Karup J, i samarbejde med Dansk Fægte-Forbund. Som det

Læs mere

!!!!!!!!!!! Allan!B.!Grønkjær! Sportschef!!!!!!!!! www.bueskydningdanmark.dk! sportschef@bueskydningdanmark.dk!

!!!!!!!!!!! Allan!B.!Grønkjær! Sportschef!!!!!!!!! www.bueskydningdanmark.dk! sportschef@bueskydningdanmark.dk! AllanB.Grønkjær Sportschef www.bueskydningdanmark.dk sportschef@bueskydningdanmark.dk BueskydningDanmark Elite4ogtalentudvikling201542020 BeskrivelseafindsatsogstrategiforBueskydningDanmarkfrastorsamlingtillandshold

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS

Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS Newton Fitness ApS GENOPTRÆNING I PRAKSIS Genoptræning i praksis Genskaber leddenes fulde Mobilitet. Forbedrer stabilitet i led og core. Styrker muskler og led til et langt højere niveau end før skaden.

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

BAT i Ballerup BTK. Klubbens vision for ungdommen

BAT i Ballerup BTK. Klubbens vision for ungdommen BAT i Ballerup BTK Med henblik på at kunne tilbyde klubbens unge og lovende talenter bedst mulige træningsbetingelser samt sikre en kontinuerlig fødekæde, har vi i Ballerup BTK igangsat et certificeringsprojekt

Læs mere

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling.

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling. Åben invitation Aarhus, 29. november 2013 Drømmer du om at komme på landsholdet? Har du ambitioner om at være en del af landsholdet? Vil du være den bedste bueskytte, du kan blive? Nu har du muligheden

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund Dansk Fægte-Forbund Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008 Sommerferien overstået Pst!! er nu tilbage igen efter en dejlig sommerferie, hvor tiden er blevet brugt til at finde nye måder, hvor på information

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser

ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser 1 ESAA Code of Conduct for ESAA talenter på ungdomsuddannelser Som ESAA udøver indgår du ikke blot i et program, der understøtter og optimerer din egen sportslige og uddannelsesmæssige udvikling. Ved at

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg

TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE. 26.01.15 Norsk Friidrett - kompetansehelg TALENTUDVIKLINGSMILJØER I VERDENSKLASSE Talentudvikling er en kerneudfordring Idrettsklub Talent-identifikation Sætter potentialet i centrum Talent i biologisk perspektiv Sætter potentialet i centrum

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år

Fra defensiv til offensiv. - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv - Om talentudvikling i dansk idræt de seneste 10 år Fra defensiv til offensiv talentudvikling Fra at værne talenter mod eliteidræt, til at guide talenterne ind i eliteidrætten

Læs mere

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger

Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Bilag 5.1: Sekretariatets indstilling om tilsagn på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 125.000 kr. Copenhagen Beachvolley Beachvolley 200.000 kr. Oprettelse

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Årsplan for HFK Børnehold Onsdag kl Kårde.

Årsplan for HFK Børnehold Onsdag kl Kårde. Mål for Børnehold onsdag: - skabe fægteglæde - derfor skal fokus være på at få fægtet fægtekampe. - skabe fægteerfaring - derfor skal der fægtes kampe. - lære at fægte - derfor fokus på at alle lærer noget

Læs mere

Nyt fra Breddekonsulent Øst Marts 2009 01/2009:

Nyt fra Breddekonsulent Øst Marts 2009 01/2009: Nyt fra Breddekonsulent Øst Marts 2009 01/2009: Dommer for dummies og andre dommerkurser: DFF s dommeruddannelsesgruppe har planlagt datoer for dette års tilbud om kursus og prøve til opnåelse af national

Læs mere

Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009:

Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009: Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009: Hvor kan jeg træne i ferien? Sommerferiefægtning i klubber: For de af jeres fægtere, som ikke ønsker at sige farvel til våbnene i sommerferien, har jeg fået

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Skoleudtalelse på Anne Andersen. Det personlige:

Skoleudtalelse på Anne Andersen. Det personlige: Skoleudtalelse på Anne Andersen Det personlige: Anne er altid i godt humør og har gode relationer til sine klassekammerater og lærere. Hun har en evne til at sprede glæde og optimisme omkring sig. Som

Læs mere

Inspirationshæfte om rekruttering og fastholdelse af pige og damefægtere til ledere og trænere

Inspirationshæfte om rekruttering og fastholdelse af pige og damefægtere til ledere og trænere Inspirationshæfte om rekruttering og fastholdelse af pige og damefægtere til ledere og trænere Udviklingskonsulent Øst i samarbejde med DFF s B&U-udvalg og Breddeudvalg. Efteråret 2011. Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62

Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014. Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Aqua Clinic Dansk Svømmeunion Billund 13.9.2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk Tlf: 51 26 60 62 Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt

Læs mere

GSC Crawl Kurser Forår 2014

GSC Crawl Kurser Forår 2014 GSC Crawl Kurser Forår 2014 GSC er konkurrenceafdelingen af Gladsaxe Svøm, der er en af landets største svømmeklubber med over 2000 medlemmer. GSC tilbyder til dagligt træning, testning, udstyr og faciliteter

Læs mere

Status: - 18/6-2014: Ved de kommende møder sættes 20 minutter af til at skrive på håndbog, så vi kommer i gang.

Status: - 18/6-2014: Ved de kommende møder sættes 20 minutter af til at skrive på håndbog, så vi kommer i gang. Deltagere: Deltog ikke: Kitta Lawton, Malte Trier Mørch, Allan Berg Christina Løkkegaard Handlingspunkter Emne Referat Ansvarlig og deadline Fastholdelse af konklusioner fra lukkede handlingspunkter (Punkter

Læs mere

Klubudviklingsstatus:

Klubudviklingsstatus: Klubudviklingsstatus: Beskrivelse af klubbens organisation/ledelse (både politisk samt talent/elite-delen): Aarhus 1900 A / M et fyrtårn i Forenings Danmark. Det er en forening med mere end 1500 medlemmer,

Læs mere

TALENTUDVIKLING JDE - ALDERSRELATERET TRÆNING

TALENTUDVIKLING JDE - ALDERSRELATERET TRÆNING TALENTUDVIKLING I ØJENHØJDE JDE - ALDERSRELATERET TRÆNING 1 Velkommen 60 minutters præsentation af grundlæggende ggende principper for træning af børn b og unge Forventninger Aldersrelateret træningskoncept

Læs mere

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne -Et nøglehul for seje sjæle Haderslev idrætsklasser Fra talent til elite - udvikling af psykologiske færdigheder Har du vindermentalitet? Eller vil du

Læs mere

GUIDE. til løbere og forældre omkring træning, off-ice og det at være en del af RSIK

GUIDE. til løbere og forældre omkring træning, off-ice og det at være en del af RSIK GUIDE til løbere og forældre omkring træning, off-ice og det at være en del af RSIK Dine evner bestemmer, hvad DU kan gøre. Din motivation bestemmer, hvad DU gør. Din attitude bestemmer, hvor godt DU gør

Læs mere

Talentmiljøer i verdensklasse

Talentmiljøer i verdensklasse Talentmiljøer i verdensklasse Kristoffer Henriksen Program 1 Meningen med det hele De tre p er Participation, præstation og personlig udvikling Hvordan kan vi tilrettelægge træningen i sport, så ü Flest

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Kombination af ungdomsuddannelse og eliteidræt - Erfaringer og gode råd

Kombination af ungdomsuddannelse og eliteidræt - Erfaringer og gode råd Kombination af ungdomsuddannelse og eliteidræt - Erfaringer og gode råd Christina Teller Falkonergårdens Gymnasium og HF Mail: ct@falko.dk Mobil: 23267610 Falkonergårdens Gymnasium og HF 440 Team Danmark-elever

Læs mere

VG ELITE Elitesport og uddannelse. for Team Danmark og øvrige elitesportselever

VG ELITE Elitesport og uddannelse. for Team Danmark og øvrige elitesportselever VG ELITE Elitesport og uddannelse for Team Danmark og øvrige elitesportselever Forord ved Rektor Mette Kynemund Team Danmark-ordningen for uddannelsessøgende elitesportsudøvere er en af de bedste kombinationer

Læs mere

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold!

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Fra talent til landshold den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Indledning Fodbold er den største sportsgren i Danmark, og antallet af piger som spiller fodbold er støt stigende. Pt. er ungdomsfodbolden

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

Aktiviteter og træning året rundt

Aktiviteter og træning året rundt Aktiviteter og træning året rundt agenda Nicolas erfaring omkring at lykkedes med aktiviteter med trænerens perspektiv Dittes bud på klubaktiviteter i og udenfor sæsonen Refleksion over input til aktiviteter

Læs mere

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Carsten Hvid Larsen! Sportspsykologisk konsulent, Team Danmark! PhD. indenfor talentudvikling og sportspsykologi! Cand. Scient.

Læs mere

Fægtning er godt at lære

Fægtning er godt at lære Fægtning er godt at lære - for når man er i en skov, kan man ramme en ulv Når faciliteterne er i orden, udstyret er sjovt, og sporten samtidig er god til alle grupper, er det muligt for en forening, der

Læs mere

Vision for Næstved Sportscollege

Vision for Næstved Sportscollege Vision for Næstved Sportscollege Næstved Sportscollege (NSC) drives i fællesskab mellem en række idrætsklubber og uddannelsesinstitutioner hjemmehørende i Næstved Kommune. Formålet med etablering af sportscollege

Læs mere

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund 1 Rammerne for landsholdsarbejdet Hovedbestyrelsen har vedtaget Eliteplan 2013-16 Eliteplan 2013-16 Målsætninger for landsholdsarbejdet Struktur for elitearbejdet

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

KROPPENS, SPORTENS OG BADMINTONS ABC Badminton Denmark, 2011

KROPPENS, SPORTENS OG BADMINTONS ABC Badminton Denmark, 2011 KROPPENS, SPORTENS OG BADMINTONS ABC Badminton Denmark, 2011 01-02-2012 INDHOLD Hvad er målet? Kroppens ABC, Sportens ABC og Badmintons ABC Aldersrelateret baggrundsviden Aldersrelateret træning Case Inspiration

Læs mere

DANSK FÆGTE-FORBUND. Talentudviklingsprojektet. Fægtemærkehåndbog for trænere og ledere

DANSK FÆGTE-FORBUND. Talentudviklingsprojektet. Fægtemærkehåndbog for trænere og ledere DANSK FÆGTE-FORBUND Talentudviklingsprojektet Fægtemærkehåndbog for trænere og ledere D A N S K F Æ G T E - F O R B U N D Fægtemærkehåndbog for trænere og ledere Af: Alexander Normann Jørgensen Dansk Fægte-Forbund

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

FLOORBALL. Talentprojekt. Dansk Floorball Unions. Hæftet er udviklet i samarbejde mellem:

FLOORBALL. Talentprojekt. Dansk Floorball Unions. Hæftet er udviklet i samarbejde mellem: FLOORBALL Talentprojekt Dansk Floorball Unions Hæftet er udviklet i samarbejde mellem: Baggrund for talentprojektet Floorballsporten har gennem de seneste 5 år oplevet en markant medlemstilgang af spillere

Læs mere

Fodboldklassen Muldbjergskolen klasse

Fodboldklassen Muldbjergskolen klasse Fodboldklassen Muldbjergskolen 7.-8.-9. klasse Fodboldklassen - Muldbjerg Formålet med at etablere en FODBOLDKLASSE på Muldbjergskolen er: At skabe større sammenhæng mellem skole og fodbold, således at

Læs mere

Fodbold kurser for. Fleksibilitet i forening. Begynderen - Den erfarne - Det specifikke

Fodbold kurser for. Fleksibilitet i forening. Begynderen - Den erfarne - Det specifikke Fleksibilitet i forening er omdrejningspunktet i DGIs fodboldkursus række. Kurserne er lavet fleksibelt, sådan at du, din forening og DGI kan strikke både det enkelte kursus samt et længerevarende forløb

Læs mere

Evaluering af TKC-erne Konklusioner

Evaluering af TKC-erne Konklusioner Evaluering af TKC-erne Konklusioner Fysisk Mere standardiserede test Løberne skal have større ejerskab for satsning Teknisk Stor fokus på kvalitet i træningen Formål / Evaluering Kort / baner Moment Tid

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 4.- 6.klasse Spillet i centrum Håndbold i skolen - alle børn i spil 1 KÆRE FORENINGER, FORENINGSLEDERE OG TRÆNERE, KÆRE SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Spor 1: Flere fægtere - mere end 2000 medlemmer i 2021

Spor 1: Flere fægtere - mere end 2000 medlemmer i 2021 INDSTILLING VALG AF STRATEGISK SPOR FOR DANSK FÆGTE-FORBUND De strategiske spor er baseret på forbundsanalysen, SUMO-analysen, drøftelser på miniseminar, bestyrelsesmøder og klubinvolveringsmøder. Overordnet

Læs mere

FÆGTEKLUBBEN TREKANTEN STÆVNEPROGRAM Vinter/forår 2010

FÆGTEKLUBBEN TREKANTEN STÆVNEPROGRAM Vinter/forår 2010 FÆGTEKLUBBEN TREKANTEN STÆVNEPROGRAM Vinter/forår 2010 (Opdateret den 16. december 2009) Forord: Denne liste over stævner og begivenheder er så komplet som mulig. Der kommer helt sikkert til at være ændringer

Læs mere

Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Kvindelig Idrætsgymnastik Revideret marts 2017

Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Kvindelig Idrætsgymnastik Revideret marts 2017 Dannebrog til Tops National landsholdsstruktur Kvindelig Idrætsgymnastik Revideret marts 2017 1. Formål Dannebrog til Tops beskriver den nationale landsholdsstruktur i kvindelige idrætsgymnastik (KIG).

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

FIF Hillerød Orientering

FIF Hillerød Orientering Træningsanbefalinger for fysisk træning af børn og unge i FIF Hillerød Orientering Introduktion FIFs træningsanbefalinger er lavet for at sikre en rød tråd i vores arbejde med unge atleter. I orienteringssporten

Læs mere

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ //NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ ELITEIDRÆTSKLASSER // VELKOMMEN TIL ELITEIDRÆTSKLASSERNE!/ Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at søge om optagelse

Læs mere

Talentstrategi i Holbæk Kommune - lang udgave, 7. november 2014

Talentstrategi i Holbæk Kommune - lang udgave, 7. november 2014 Talentstrategi i Holbæk Kommune - lang udgave, 7. november 2014 KULTUR & FRITID Hvorfor talentstrategi? Formålet med talentstrategien er at skabe de optimale vilkår for den enkelte, så talentet stimuleres

Læs mere

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD PROGRAM 2015/2016 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD Velkommen til Farum Svømmeklub Farum Svømmeklub byder velkommen til sæsonen 2015-16. Vi bestræber os hele

Læs mere

Hvorfor en fokusmodel

Hvorfor en fokusmodel DOF FOKUSMODEL Hvorfor en fokusmodel UDFORDRING: - Vi vil skabe fokus på de indsatser, som skal være drivende for vores vækststrategi for disciplinerne, FOD-O, MTB-O og Præcisions-O - Områderne, som de

Læs mere

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse.

Den røde tråd. Indholdsfortegnelse. Den røde tråd Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Formålet med ungdomsfodbold i HIF...2 Miniput 8-10 år...3 Mål...3 Spillerforudsætninger...3 Træningsindhold generelt...3 Træningsindhold teknik...3 Træningsindhold

Læs mere

Martin Langagergaard. Agenda

Martin Langagergaard. Agenda Agenda Introduktion Talentudvikling og forældrenes rolle Forældre til børn og unge der træner meget Spillerens mentale styrke Relation og præstation Forældretyper Forældre i kamp ( og træning) Anbefalinger

Læs mere

SKUD udviklingsprojekt 2007-2008 Elevmedbestemmelse i Idræt

SKUD udviklingsprojekt 2007-2008 Elevmedbestemmelse i Idræt SKUD udviklingsprojekt 2007-2008 Elevmedbestemmelse i Idræt Oplæg og modeller til afprøvning i Idrætsundervisningen Pia Paustian Udviklingskonsulent, SKUD Adjunktvikar, CVU Sønderjylland Er det elevmedbestemmelse,

Læs mere

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvor foregår det? I Drengesalen i Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5. 7600 Struer

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvor foregår det? I Drengesalen i Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5. 7600 Struer AKTIVITET PENSIONIST IDRÆT 2015/2016 HVORFOR DYRKE IDRÆT? FORDI REGELMÆSSIG FYSISK AKTIVITET OG IDRÆTSUDØVELSE FORBEDRER DIN KONDITION, MUSKELSTYRKE, LEDBEVÆGELIGHED, KOORDINATION OG PSYKISKE VELVÆRE,

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon:

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon: Mission Sikre identifikation af svømmere KVIK i fremtiden Engang KVIK Altid KVIK International standard for talent udvikling og high performance svømning Stor talent masse i begge køn med synlige udviklings

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

Morten Marstrand. Træningsmiljø Triton Ballerup

Morten Marstrand. Træningsmiljø Triton Ballerup Morten Marstrand Træningsmiljø Triton Ballerup Morten Marstrand Elitechef Triton Ballerup siden August 2013. Tidligere cheftræner Hillerød Svømmeklub i 6 år. Uddannet pædagog 2003 Arbejdet i flere år med

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Hos Dansk Fitness kan du gå til mange forskellige hold. Det er ikke alle centre som tilbyder alle hold, men alle

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Spilleruddannelse

Esbjerg Ishockey Klub. Spilleruddannelse Esbjerg Ishockey Klub Spilleruddannelse 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Målsætning for træningsplanen... 3 Træningskompendium for Ungdomsishockey... 4 Formål... 5 U7... 6 Målsætning...

Læs mere

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt Mellem etik, moral og resultatkontrakter Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 31. maj 2012 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 1 Team Danmarks formål Team Danmark har til formål

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer (SATE-Analyse) Dette dokument er fase 2 i ansøgningen til Elite Idræt Aarhus (EIA) kraftcenter-støtte. Fase 2 består af en SATE-analyse, der udfyldes af den

Læs mere

Om EliteKraftCenter- Vest

Om EliteKraftCenter- Vest Om EliteKraftCenter- Vest Aarhus den. 27. December 2012 Rev. 16. Marts 2013 Dansk Atletik Forbund, har med vedtagelsen af det nye Elitekoncept 2013-2016, vedtaget at talent- og elitearbejdet i dansk atletik

Læs mere

Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd"

Dragør Boldklub: Venner og vindere, Den Gule tråd Dragør Boldklub - Den gule tråd - en holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd" - En holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Indhold:

Læs mere

Ansøgning af sponsorat af Tobias Hyttel

Ansøgning af sponsorat af Tobias Hyttel Ansøgning af sponsorat af Tobias Hyttel Jeg hedder Tobias og er 12 år gammel, jeg dyrker Taekwondo og har gjort det siden jeg var 4 år, Jeg bestod min graduering til sort bælte, da jeg var 10 år. Min store

Læs mere

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET

VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET VÆRDISÆT FOR TALENTUDVIKLING I DANSK IDRÆT TALENTHUSET 1 HELHED UDVIKLING ENGAGEMENT 2 SAMARBEJDE TRIVSEL 3 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med

Læs mere