Trænervejledning til DFF's Træn Selv-koncept for talent og elitefægtere - mobil applikation: "Træn selv - fægtning for unge talent - og elitefægtere"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trænervejledning til DFF's Træn Selv-koncept for talent og elitefægtere - mobil applikation: "Træn selv - fægtning for unge talent - og elitefægtere""

Transkript

1 Brøndby, juli 2013 Trænervejledning til DFF's Træn Selv-koncept for talent og elitefægtere - mobil applikation: "Træn selv - fægtning for unge talent - og elitefægtere" Introduktion: Kære klubtræner, talent - og elitetræner Lige nu læser du "Trænervejledning til DFF's Træn Selv koncept for talent og elitefægtere - mobil applikation". Alt øvrigt materiale findes på selve den mobile applikation - herunder en træningsvejledning til fægterne. Trænervejledningen berører således alene, hvordan du som træner kan anvende Træn Selvkonceptet i forhold til klubbens fægtere på talent og eliteniveau, og hvilke træneropgaver, vi forestiller os, medfølger fægteres brug af Træn selv-konceptet, således at udøverne får det bedst mulige udbytte af træningen. Vi forestiller os på ingen måde, at fægteren står alene med sin træning og kan lære at fægte selv. Vi forventer således ikke, at selvtræning alene er vejen mod guldet, men ser konceptet som et træningssupplement og fleksibel model for øgning af træningsvolumen for talent og eliteudøvere i dansk fægtning, hvor fægterne får inspiration og gives øgede muligheder for selvtræning med træneren som coach og sparringspartner for også denne træningsform: Således forventer vi, at fægteren Deltager i holdtræning og assault Modtager lektioner regelmæssigt Deltager i stævner - og træningslejre samt træner selv indenfor særlige fysiske og tekniske områder som et supplement til ovenstående og at du som træner støtter, motiverer og vejleder fægterens selvtræning. DFF's Træn Selv-koncept - mobil applikation - er udviklet af: Udviklingskonsulent Martin Wiuff Projektleder Michael Gyes Landstræner Ferenc Toth Landstræner Andrey Klyushin 1

2 Formål: Generelt: Øgning af træningsvolumen (teknisk og fysisk) for talent og eliteudøvere i dansk fægtning i kadet - og juniorkategorierne. Individuelt: Konsolidere og videreudvikle dele af den enkelte fægteres tekniske og fysiske færdigheder gennem selvtræning. Udvikle selvstændige fægtere. Lære gode træningsvaner som forberedelse til seniorelitetræning. Målgrupper: Niveau: Talent - Elite Alder: Kadet (U16) - junior (U20) ATK-udviklingsmodel: Drenge /piger: (Træne at træne)(træne at konkurrere)(træne for at vinde) Discipliner: Kårde og fleuret. Udøverens forudsætninger (fysiske og tekniske): Træn selv-konceptet er for fægtere i ovenfornævnte aldersgruppe og på beskrevne niveau, der teknisk og fysisk allerede har de forudsætninger, der skal til for at gennemføre øvelserne - uden væsentlige fejl og uden risiko for overbelastninger. For yngre / mindre øvede fægtere har DFF udarbejdet "DFF Teknikkort - Fægtebasis" (et selvtræningkoncept for miniorer t.o.m. dreng/pige) Baggrund: Danske fægtere leverer frem til og med kadetalderen pæne internationale resultater, der kan måle sig med topfægtenationer. Herefter er det kun ret enkeltstående resultater, der findes indenfor de seneste mange år, hvilket kan være ensbetydende med, at det danske forholdsvis høje udgangspunkt bliver overhalet af store udenlandske fægtenationers fægtere. Årsagerne hertil er givetvis flere, og en tilbundsgående analyse findes ikke. Man kunne pege på: Økonomiske forhold udelukker nogle talenter fra international stævnedeltagelse, mangel på højniveautrænere, frafald koblet med lille talentmasse, dansk idræts - og ungdomskultur, manglende højniveausparring, mangel på faciliteter - og træningstilbud. Træn Selv-konceptet forsøger ikke at løse alle disse problemstillinger og underliggende forudsætninger for toppræstationer i fægtning, men bygger på følgende antagelse: 2

3 En delårsag til danske elitefægteres manglende gennemslagskraft på internationalt seniorniveau kan være, at de danske fægtere ikke når den fysiske og tekniske træningsmængde, som de udenlandske fægtere opnår i de sene ungdomsår og tidlige voksenår, inden /samtidigt med at de deltager til udenlandske højniveaustævner. Vi gør samtidigt opmærksom på, at konceptet er udarbejdet ud fra følgende præmisser: Den gennemsnitlige "peakalder" for internationale toppræstationer i fægtning for alle 3 discipliner er ca. 25 år - lidt ældre for kårdedisciplinerne (gennemsnitsalderen for deltagerne på alle 3 våben ved OL-Bejing i 2008 var 27 år 1 ). Vi mener derfor, at det er et meget langsigtet, hårdt arbejde, der skal leveres i den daglige træning, almindeligt, stadig og længe op gennem ungdomsårene, hvor mange andre ting er i spil for unge fægtere i Danmark. Det vi jagter, er den nok så omtalte træningsmængde på omkring timer, der generelt skal til for at blive ekspert og nå et topniveau i idræt. Og vi sigter mod, at fægtning kan dokumenteres at være en sport, hvor toppræstationerne nås forholdsvist sent i eliteidrætskarrieren. Det er ikke vores antagelse, at unge danske fægtere er dovne og uinteresserede i at nå højt i vores sport: Træn selv-konceptet lægger op til, at der skal arbejdes længe, målrettet og hårdt, men at unge danske fægtere også er nødt til at arbejde smartere end deres konkurrenter i udlandet, og dette på trods af at andre underliggende faktorer i udlandet begunstiger træningsforholdene for udenlandske fægtere. Det er tvært imod vores opfattelse at unge, danske fægtere har gode forudsætninger for dette arbejde, da de er er målrettede, selvstændige, arbejdsomme og intelligente, hvilket vi må spille med på i forhold til alment uddannelsesbehov, ungdomskultur, træningstilbud, træningsfaciliteter m.m. For at klæde den p.t. store talentungdomsgruppe i dansk fægtning bedre på til en elitekarriere, hvor der skal trænes længe fysisk og teknisk, bør vi give inspiration og vejledning til et langt, selvstændigt arbejde, og synliggøre de muligheder, krav og forventninger, der ér tilstedeværende, men måske ikke så synlige p.t., hvor dansk seniorelitefægtning igennem en årrække har ligget på 1 Aldersdata fra OL Beijing 2008 Disciplin Gennemsnitsalder Kårde Herre 29 Fleuret Herre 26 Sabel Herre 27 Kårde Dame 27 Fleuret Dame 28 Sabel Dame 25 3

4 et vågeblus og erfaringsudveksling, rollemodeller, sparring m.m. derfor er ved at blive vanskeliggjort. Den dannelsesproces og det lange individuelle arbejde, der kræves, er måske ikke synligt for alle unge talenter - herunder også mulighederne for udvikling, glæde og selvrealisation. Vi forsøger derfor at opstille et inspirationsmateriale til selvtræning, der gerne skulle tage højde for fleksible løsninger og en dannelsesproces mod en længerevarende elitekarriere, hvor træning af tekniske og fysiske færdigheder får den tid, det tager. Materialet ønsker at medvirke til at sikre, at den p.t. forholdsvis store gruppe af unge, danske talenter, med vejledning, opmuntring og inspiration kan nå den træningsmængde, der skal til for at den enkelte kan udfolde sit fulde potentiale i sporten. Træningsindholdet i klubtræning, lektioner m.m. skal bestemt ikke nedprioriteres, men suppleres med selvtræning af træningsindhold, der er egnet til selvstændigt arbejde, så mulighederne for at nå en træningsvolumen på timer forøges gennem idrætskarrieren."coachet selvtræning". Vores bud er, at der med hjælp fra trænere, klubber og træningskammerater skal arbejdes: Længe, hårdt - og smartere end vores konkurrenter. Selv om du måske ikke er enig i denne baggrund for konceptet med dets antagelser og præmisser, så kan du sikkert alligevel anvende konceptet helt eller delvist til udvikling af klubbens fægtere. Selvtræningsapp'en indeholder i en række tilfælde videoer, der skal støtte fægternes læring. Fægtere (og trænere) kan også selv lave videoer og nemt placere dem i øvelseskonceptet. 4

5 Præpubertær periode Pubertær periode Postpubertær periode Træne for at vinde Træne at konkurrere Træne at træne Lære at fægte Træning af fundametale bevægelser Udviklingsmodel for aldersrelateret træning (LATD - Longterm Athlete Development). Med inspiration fra Team Danmark og fægteforbundene i Sverige, England og Canada. De grønne cirkler er App-konceptets arbejdsområde. 5

6 Trænerens opgaver i forhold til Træn Selv-konceptet (overordnet): Trænerens roller og opgaver i forhold til fægteres selvtræning er kort fortalt at være lidt mere fægtecoach end den klassiske "lektionsmester". Hovedopgaverne som træner består således i forhold til fægterens selvtræning i at være: Motivator Giver fægterne lysten og glæden til at træne selv og fordybe sig, arbejde længe og hårdt. Inspirator Giver fægterne idéer til hvordan, hvornår, hvor og hvorfor arbejdet skal laves. Vejleder Rådgiver om planer og mål, konkret øvelsesvalg og øvelsesmængde Kontrollant Sikrer at indhold og mængde er tilpasset fægterens fægtemæssige udviklingstrin, men især at det er tilpasset fægterens biologiske alder! Kontrollerer at mål nås og at øvelser udføres korrekt. Koordinator Koordinerer sparring mellem grupper af fægtere der selvtræner Facilitator Skaber rammer for at selvtræning kan finde sted i klubbens regi. Som hidtil er dine træneropgaver fortsat af give lektioner, forestå klubtræning og kamptræning, deltage i stævne og alt andet, der skal til for at være træner og udvikle højniveaufægtere... En mere specifik gennemgang af trænerens opgaver findes i afsnittet: "Trænervejledning i forhold til de 3 træningselementer (de 3 hovedkapitler)" side

7 Generelle overvejelser ved brug af konceptet og selvtræning: A. Start med at overveje, hvordan klubbens fægtere skal / kan arbejde med Træn-Selvkonceptet? B. Skab konsensus i leder - træner og talent / elitegruppen om, at der skal / kan arbejdes med konceptet. C. Få introduceret konceptet og dets muligheder for udøverne og forældre. Hold f.eks. et forældremøde. D. Overvej nøje dine roller i ovenstående skema - som motivator, inspirator ect. E. Motivator: Hvad gør jeg, når udøveren "kører træt" i selvtræningen? F. Motivator: Hvilke gevinster er der udenfor pisten ved at have lært at arbejde længe, målrettet og planmæssigt med fægtning? G. Inspirator: Hvordan bliver det sjovt at øve sig? (for det bør det være, hvis man skal arbejde længe) Hvordan kan jeg skabe en legende tilgang? H. Inspirator: Hvordan kan jeg medvirke til at skabe variationer i øvelsesformerne, så de mange gentagelser af øvelsesindhold ikke bliver kedsommelige? I. Inspirator: Hvordan kan jeg medvirke til at fægterne finder glæden ved træningen i sig selv. Man skal elske at træne for at gøre det længe. Glæden ved den lille personlige forbedring, glæden ved den tekniske detalje, kicket af det flydende benarbejde... Glæden ved træningen (modsat glæden ved kampen, sejren ect.) J. Vejleder: Hvordan lærer jeg mine fægtere gode træningsvaner. Hvad er gode træningsvaner før, under, efter træning? K. Koordinator: Selvtræning sammen med andre i små grupper vil virke motiverende og støttende for indlæringen. Hvordan kan du og klubben koordinere og facilitere at de unge træner sammen i mindre grupper / teams? L. Det gode samarbejde: Træneren og sparringsgrupperne. M. Husk pauser og restitution 7

8 N. Husk kobling til stævneplanlægning. Talenter skal gennem ånden, miljøet og gennem at det vises (modsat at det kun siges) i klubben / træningsgruppen lære at: - Der er ingen genveje til succes; kun hård træning - Der er ingen penge; kun ofre for sporten. - Der er aldrig tid nok; kun effektiv planlægning og træningsdisciplin. - Du træner aldrig for din træners skyld; kun for din egen skyld (eget ansvar). - Men hold kæft, hvor er det cool at arbejde hårdt for noget, at udvikle sig til højeste niveau i en sport og at kunne præstere på verdensklasseniveau. Taget frit efter bogen "Talentudviklingsmiljøer i verdensklasse" af Kristoffer Henriksen" 8

9 Indhold af Træn Selv -app (synoptisk): Der er 3 hovedkapitler (træningselementer / træningsdele) i Træn Selv - app-en samt en træningsvejledning (til fægterne), som her præsenteres synoptisk: Våbenarbejde (opvarmning og udstrækning) Våbenteknikske øvelser Kadet - fleuret - kårde Junior - fleuret - kårde Benarbejde (opvarmning og udstrækning) Benarbejdsøvelser Kadet - hjemme - hal Junior - hjemme - hal Fysisk træning (opvarmning og udstrækning) Fysisk træning Kadet - hjemme - hal Junior - hjemme - hal Træningsvejledning Hvordan bruges app? Hvordan træner jeg selv? Alle 3 træningselementer skal for at give fleksibilitet kunne trænes selvstændigt, som et enkelt træningspas af kortere varighed, hvorfor der til alle 3 elementer skal tilføjes en kort opvarmning og udstrækning. De 3 træningselementer kan dog også samles i et længere træningspas, hvori alle 3 (eller blot 2) træningsdele indgår. På de følgende sider (10-16) findes en mere specifik gennemgang af trænerens opgaveri afsnittet:"trænervejledning i forhold til de 3 træningselementer (de 3 hovedkapitler)". "Du lærer mange tekniske ting af din træner. Men din træner har sjældent tid nok til at gentage øvelserne gang efter gang med dig. Det er hér, du selv kommer på banen. God teknik kræver selvtræning" - fra træn-selv-vejledning i fodbold. 9

10 Trænervejledning i forhold til de 3 træningselementer (de 3 hovedkapitler): Våbenarbejde Indhold af selvtræningsdel på app: Afsnittet på applikationen består af: Eksemplariske øvelser Øvelseseksempler - våbenarbejde Kadetter fleuret / kårde Juniorer fleuret/kårde En generel reminder om opvarmning og udstrækning i forbindelse med våbenarbejde. Egne øvelser a) Fægteren kan selv tilføje egne øvelser og lave egne videoer. b) Fægteren kan overføre eksemplariske øvelser for egen målgruppe til sine egne øvelsesprogrammer i en træningskalender. De eksemplariske øvelser er et repræsentativt udvalg af mulige våbenøvelser af relevans for målgruppen. Der er givetvis andet og mere, der kan laves, men hensigten med applikationens eksempelafsnit er alene at give fægterne noget at komme i gang på hjemme eller i en hal, frem for et utal af færdige programmer. Der er for denne træningsdel ikke sondret mellem om øvelserne skal gennemføres hjemme eller på en sal, hvilket skyldes, at vi i øvelsesvalget har lagt vægt på våbenarbejde uden et benarbejde, der kræver større plads. I denne træningsdel er fokus og fordybelseselementet primært arbejdet med våbnet. Der er dog i enkelte tilfælde lagt simple benarbejdsbevægelser ind i øvelserne for variationens, progressionens og fuldstændighedens skyld. Når benarbejdet i hovedsagen er fjernet, står man udover et fokus på klingearbejdet tilbage med nogle øvelser, som uden det store pladsforbrug kan gennemføres hurtigt og enkelt, hvor som helst, når som helst. Uden benarbejdet kan opvarmning og udstrækning med rimelighed koges ned til et fokus på overkroppen - primært våbenførende fingre, hånd, arm og skulder. Opvarmning og udstrækning kan være kortfattet og fokuseret på relevante muskler - og led (skulder, albue, hånd, fingre). Samtidigt må våbenarbejdet med det finmotoriske fokus anses at være den træningsdel, der kræver mindst fysisk belastning, da den i hovedsagen øves i engarde-stillingen og ikke kræver anvendelse hele bevægeapparatet. Alt i alt bør disse forhold gøre det oplagt, at fægterne finder anledning til at gennemføre denne selvtræningsdel ofte. 10

11 Trænervejledning i forhold til de 3 træningselementer (de 3 hovedkapitler): Af samme årsager har vi vurderet, at det ikke er nødvendigt at differentiere mellem kadetter og juniorer i forhold til øvelsernes volumen og intensitet i de eksemplariske øvelser i app'en. Vi har dog fastholdt en differentiering i øvelsesvalget for kadetter og juniorer, hvor der er en progression i den tekniske sværhedsgrad af øvelserne, idet fægterens tekniske udvikling generelt vil være forskellig(fægtealder cf. biologisk alder). Endvidere er afsnittet for såvel kadetter som juniorer opdelt i en øvelsesdel for kårdefægtere og en anden for fleuretfægtere. Vi forudsætter, at alt øvelsesindhold er trænet på forhånd gennem holdtræning og lektioner. Yderligere øvelser laver fægteren selv, sammen med sparringsgruppe og træner. Derfor giver et afsnit på applikationen mulighed for selv at indskrive øvelser. Træneropgaver ved selvtræning våbenarbejde: 1) Hjælpe med øvelsesvalg i forhold til den enkelte fægter: Hvad er relevant at træne for den enkelte fægter med hensyn til våbenarbejde? Overvejelserne kan mere specifikt angå: Hvor er fægteren henne i forhold til udvikling af våbenarbejde - "fægtealder" - teknisk udvikling? Hvilke elementer arbejder vi p.t. med i holdtræning og fægterens lektioner, som kan konsolideres gennem selvtræning? Hvilket dele af våbenarbejdet vil det være nyttigt at fægteren videreudvikler, automatiserer - eller måske eksperimenterer med på egen hånd gennem selvtræningsøvelser? Kun i forhold til juniorer: Hvilket klingearbejde passer til fægterens fægtestil og bør derfor i særlig grad trænes til perfektion? 2) Motivere, give inspiration og vejledning i forhold til våbenarbejdet. 3) Sikre at de øvelser, som fægterne arbejder med, i hovedsagen svarer til deres fægtemæssige udviklingstrin (ikke for let, men mere vigtigt ikke for svært). Samt at indholdet primært er stof, der allerede er arbejdet med til holdtræning og/eller lektioner. I forhold til de ældste kan der godt i klingearbejdet være plads til eksperimenter, men det bør sikres, at der arbejdes teknisk korrekt, og derfor bør selvtræningen primært arbejde med allerede indøvet stof, således at fejlindlæring minimeres. 4) Sikre at de våbentekniske øvelser trænes teknisk korrekt! 11

12 Trænervejledning i forhold til de 3 træningselementer (de 3 hovedkapitler): Benarbejde Indhold af selvtræningsdel på app: FAfsnittet på applikationen består af: Eksemplariske øvelser Øvelseseksempler - benarbejde Kadetter a) Hjemme b) Hal Juniorer a) Hjemme b) Hal En generel reminder om opvarmning og udstrækning i forbindelse med benarbejde. Egne øvelser a) Fægteren kan selv tilføje egne øvelser og eventuelle videoer. b) Fægteren kan overføre eksemplariske øvelser for egen målgruppe til sine egne øvelsesprogrammer i en træningskalender. De eksemplariske øvelser er et repræsentativt udvalg af mulige benarbejdsøvelser af relevans for målgruppen. Der er givetvis andet og mere, der kan laves, men hensigten med applikationens eksempelafsnit er alene at give fægterne noget at komme i gang på hjemme eller i en hal, frem for et utal af færdige programmer. Der er i øvelsesvalget taget højde for øvelser, der kan gennemføres hjemme, og øvelser, der kræver noget mere plads (hal). Volumen og intensitet i de eksemplariske øvelser er aldersopdelt i kadetter og juniorer af hensyn til fægternes fysiske udvikling. Der er endvidere indlagt en progression i den tekniske sværhedsgrad fra kadetter til juniorer. Vi forudsætter, at alt øvelsesindhold er trænet på forhånd gennem holdtræning og lektioner. Yderligere øvelser laver fægteren selv, sammen med sparringsgruppe og træner. Derfor giver næste afsnit på applikationen mulighed for selv at indskrive øvelser. Videosekvenserne i app. giver eksempler for den fysiske gennemførelse af øvelserne, hvilket kan støtte indlæringen. I en række tilfælde er videosekvenserne ét eksempel på en mulig, korrekt løsning, hvor du som træner kan hjælpe fægterens udvikling med at angive alternative, men korrekte løsninger på samme opgave (f.eks. ved at skifte tempo i en øvelse med sammensatte bevægelser på et andet tidspunkt i bevægelsesrækkefølgen end videoen viser). Dermed er posen åbnet for differentiering og udvikling af nye øvelser! 12

13 Trænervejledning i forhold til de 3 træningselementer (de 3 hovedkapitler): Træneropgaver ved selvtræning af benarbejde: 1) Hjælpe med øvelsesvalg i forhold til den enkelte fægter: Hvad er relevant at træne for den enkelte fægter med hensyn til benarbejdet? Overvejelserne kan mere specifikt angå: Hvor er fægteren henne i forhold til udvikling af benarbejde - "fægtealder" - teknisk udvikling? Hvor er fægteren henne i sin fysiske udvikling (biologisk alder) og hvilken træningsmængde og intensitet relaterer sig hertil? Hvilke elementer arbejder vi p.t. med i holdtræning og fægterens lektioner, som kan konsolideres gennem selvtræning? Hvilket dele af benarbejdet vil det være nyttigt at fægteren videreudvikler og automatiserer gennem selvtræningsøvelser? Primært i forhold til juniorer: Hvordan indarbejdes taktiske elementer i benarbejdet? Hvordan introduceres det taktiske element i benarbejdet for kadetterne? Kun i forhold til juniorer: Hvilket benarbejde passer til fægterens fægtestil og bør derfor i særlig grad trænes til perfektion? 2) Motivere, give inspiration og vejledning i forhold til benarbejdet. 3) Sikre at de øvelser, som fægterne arbejder med, svarer til deres fægtemæssige udviklingstrin (ikke for let, men mere vigtigt ikke for svært). Samt at indholdet er stof, der allerede er arbejdet med til holdtræning og/eller lektioner. 4) Træningstid - og mængde: Særligt i forhold til kadetterne vil det være relevant at tage højde for den enkeltes fysiske udvikling, idet ikke alle hverken kadetter (eller juniorer) er fuldt fysisk udviklende, og tilpasse træningstid - og mængde hertil. 5) I forhold til udarbejdelse af træningsplan for fægtere er det relevant, at du i forbindelse med benarbejdsøvelserne er med til at tage højde for op - og nedjusteringer i mængde og intensitet i forhold til konkurrenceplaner, træningslejre, periodiseringer. 6) Koordinere og facilitere at fægtere træner sammen i små grupper, hvorved fægterne kan motivere, støtte, fejlrette og inspirere hinanden, hvilket ofte vil være en god basis for træningen af benarbejde. Et arbejde i små grupper giver endvidere muligheder for parøvelser. Sparring gennem parøvelser vil endvidere give mulighed for (alt efter øvelsernes mere specifikke karakter), at fægterne kan øve benarbejde med: 13

14 Trænervejledning i forhold til de 3 træningselementer (de 3 hovedkapitler): - indøvelse af fægteafstand - konsolidering af tekniske færdigheder under pres / kamplignende forhold /"scenarier". - indøvelse af taktiske elementer, øve benarbejdet funktionelt. 7) Progressionsmuligheder i øvelsesindhold: Fra teknisk simpelt til svært. Fra fysisk let til hårdt fysisk arbejde. Fra teknisk til teknisk og taktisk. Fra uden våben til med våben. 8) Sikre at der laves opvarmning og udstrækning, holdes passende pauser mellem de enkelte øvelser og sikres restitution mellem træningspas i forbindelse med den fysiske træning. 9) Sikre at benarbejdsøvelser udføres teknisk korrekt. Fotograf Karsten Weirup 14

15 Trænervejledning i forhold til de 3 træningselementer (de 3 hovedkapitler): Fysisk træning Indhold af selvtræningsdel på app: Dette træningselement (hovedkapitel) er desværre p.t. ikke beskrevet med eksemplariske øvelser. Indtil videre er der på app'en lagt link til øvelser fra andre, relevante sportsgrene som inspiration til fægterne. Afsnittet på applikationen består af: DFF søger hjælp. Er det dig? Kunne du tænke dig at finde de eksemplariske øvelser, som passer til kadet - og juniorfægteres fysiske træning, ud fra beskrivelsen på de følgende sider, så vil hjælpen blive værdsat af DFF og alle talent - og elitefægterne. Eksemplariske øvelser Kontakt DFF's Udviklingskonsulent Martin Wiuff Øvelseseksempler - specifik fysisk træning Kadetter a) Hjemme b) Hal Juniorer a) Hjemme b) Hal En generel reminder om opvarmning og udstrækning i forbindelse med fysisk træning. Egne øvelser a) Fægteren kan selv tilføje egne øvelser og videoer. b) Fægteren kan overføre eksemplariske øvelser for egen målgruppe til sine egne øvelsesprogrammer i en træningskalender. De eksemplariske øvelser er et repræsentativt udvalg af mulige fysiske øvelser af relevans for fægtning. Der er givetvis andet og mere, der kan laves, men hensigten med applikationens eksempelafsnit er alene, at give fægterne noget at komme i gang på hjemme eller i en hal frem for et utal af færdige programmer. Der er i øvelsesvalget taget højde for øvelser, der kan gennemføres hjemme og øvelser, der kræver noget mere plads (hal). Volumen og intensitet i de eksemplariske øvelser er aldersopdelt i kadetter og juniorer af hensyn til fægternes fysiske udvikling. Yderligere øvelser laver fægteren selv, evt. sammen med sparringsgruppe og træner. Derfor giver et afsnit på applikationen mulighed for selv at indskrive øvelser. Ingen bør være i tvivl om, at kravene til højniveaufægteres fysiske præstation til konkurrencer er steget gennem de seneste år, og at det derfor i endnu højere grad end tidligere er nødvendigt at arbejde med fægternes fysiske formåen. Den fysiske træning bør dog aldrig ske på bekostning af ungdomsfægteres udvikling af fægtemæssige færdigheder. 15

16 Trænervejledning i forhold til de 3 træningselementer (de 3 hovedkapitler): Fysisk træning er oplagt træningsområde at lade fægterne træne selv, fordi Mulighederne for finde fleksible løsninger er tilstede. Mulighederne for tidsmæssigt at indpasse træningsmængden i en travl hverdag er mange. Træningen kan i praksis gennemføres flere steder: Hjemme, på en sal efter træning eller lektion, i pause på arbejde, i et fitness-rum/ center m.m. Efter korrekt instruktion i teknisk udførelse af øvelserne kan den fysiske træning ofte nemt laves uden fejl, mens de fægtetekniske øvelser ofte kræver langt mere indøvning og instruktion. Træneropgaver ved selvtræning af fysisk træning: 1) Hjælpe med øvelsesvalg i forhold til fægtning: Det vil være relevant at støtte fægterne i et øvelsesvalg, der lægger op til de fysiske egenskaber en topfægter bør have. Helt enkelt: Hvad er relevant at træne - og hvad er lidt spild af tid? Forklar også hvorfor det skal trænes og hvordan (korrekt udførelse). 2) Hjælpe med øvelsesvalg i forhold til den enkelte fægter: Hvad er relevant at træne for den enkelte fægter? F.eks. i forhold til præstationsforbedringer på pisten, i forhold skadesforebyggelse, genoptræning m.m. Særligt i forhold til kadetterne vil det være relevant at tage højde for enkeltes fysiske udvikling, idet ikke alle hverken kadetter (eller juniorer) er fuldt fysisk udviklende. 3) Træningstid - og mængde: Den fysiske træning er vigtig og let at gå til for de unge, men stadig er de tekniske og taktiske læringselementer er langt vigtigere at få indlært, konsolideret og udviklet. I forhold til de unge vil det være relevant, at du som træner sætter de forskellige træningselementer i perspektiv og sætter timetal eller brøker på forholdet mellem fysisk træning og anden selvtræning, således at de tekniske elementer ikke risikerer at blive underprioriteret i selvtræningen - og overbelastninger eller unødig fysisk træning undgås. 4) I forhold til udarbejdelse af træningsplan for fægtere er det relevant, at du i forbindelse med den fysiske træning er med til at tage højde for op - og nedjusteringer i mængde og intensitet i forhold til konkurrenceplaner, træningslejre, periodiseringer. 5) Koordinere og facilitere at fægtere træner sammen i små grupper, hvorved fægterne kan motivere, støtte, fejlrette og inspirere hinanden, hvilket ofte vil være en god basis for den fysiske træning. 6) Sikre at der laves opvarmning og udstrækning, holdes passende pauser mellem de enkelte øvelser og sikres restitution mellem træningspas i forbindelse med den fysiske træning. 7) Sikre at de fysiske øvelser udføres korrekt. 16

I trækker en serie af kort, og så er I i gang med at øve en benarbejdsserie!

I trækker en serie af kort, og så er I i gang med at øve en benarbejdsserie! DFF's Benarbejdsgenerator: Velkommen til DFF's Benarbejdsgenerator - en ægte benarbejdsmaskine. Med Benarbejdsgeneratoren kan I få tæsket en masse benarbejde igennem på en sjov og lærerig måde. Her er

Læs mere

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund Dansk Fægte-Forbund Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008 Sommerferien overstået Pst!! er nu tilbage igen efter en dejlig sommerferie, hvor tiden er blevet brugt til at finde nye måder, hvor på information

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Nyt fra Breddekonsulent Øst Marts 2009 01/2009:

Nyt fra Breddekonsulent Øst Marts 2009 01/2009: Nyt fra Breddekonsulent Øst Marts 2009 01/2009: Dommer for dummies og andre dommerkurser: DFF s dommeruddannelsesgruppe har planlagt datoer for dette års tilbud om kursus og prøve til opnåelse af national

Læs mere

Inspirationshæfte om rekruttering og fastholdelse af pige og damefægtere til ledere og trænere

Inspirationshæfte om rekruttering og fastholdelse af pige og damefægtere til ledere og trænere Inspirationshæfte om rekruttering og fastholdelse af pige og damefægtere til ledere og trænere Udviklingskonsulent Øst i samarbejde med DFF s B&U-udvalg og Breddeudvalg. Efteråret 2011. Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009:

Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009: Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009: Hvor kan jeg træne i ferien? Sommerferiefægtning i klubber: For de af jeres fægtere, som ikke ønsker at sige farvel til våbnene i sommerferien, har jeg fået

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD PROGRAM 2015/2016 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD Velkommen til Farum Svømmeklub Farum Svømmeklub byder velkommen til sæsonen 2015-16. Vi bestræber os hele

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Skoleudtalelse på Anne Andersen. Det personlige:

Skoleudtalelse på Anne Andersen. Det personlige: Skoleudtalelse på Anne Andersen Det personlige: Anne er altid i godt humør og har gode relationer til sine klassekammerater og lærere. Hun har en evne til at sprede glæde og optimisme omkring sig. Som

Læs mere

Talentmiljøer i verdensklasse

Talentmiljøer i verdensklasse Talentmiljøer i verdensklasse Kristoffer Henriksen Program 1 Meningen med det hele De tre p er Participation, præstation og personlig udvikling Hvordan kan vi tilrettelægge træningen i sport, så ü Flest

Læs mere

FÆGTEKLUBBEN TREKANTEN STÆVNEPLAN ALLE KATEGORIER FORÅR 2011

FÆGTEKLUBBEN TREKANTEN STÆVNEPLAN ALLE KATEGORIER FORÅR 2011 FÆGTEKLUBBEN TREKANTEN STÆVNEPLAN ALLE KATEGORIER FORÅR 2011 (Opdateret den 6. januar) 2 Forord: Denne liste over stævner og begivenheder er så komplet som mulig. Der vil sæsonen igennem være ændringer

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne -Et nøglehul for seje sjæle Haderslev idrætsklasser Fra talent til elite - udvikling af psykologiske færdigheder Har du vindermentalitet? Eller vil du

Læs mere

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Deltagere: Referent: Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3: Punkt 4: Til sted var klubber svarende til 37 stemmer ud af i alt 63 mulige stemmer Ole

Læs mere

FÆGTEKLUBBEN TREKANTEN STÆVNEPLAN ALLE KATEGORIER FORÅR 2012

FÆGTEKLUBBEN TREKANTEN STÆVNEPLAN ALLE KATEGORIER FORÅR 2012 FÆGTEKLUBBEN TREKANTEN STÆVNEPLAN ALLE KATEGORIER FORÅR 2012 (Opdateret den 6. januar) Forord: Denne liste over stævner og begivenheder er så komplet som mulig. Der vil sæsonen igennem være ændringer og

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Spilleruddannelse

Esbjerg Ishockey Klub. Spilleruddannelse Esbjerg Ishockey Klub Spilleruddannelse 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Målsætning for træningsplanen... 3 Træningskompendium for Ungdomsishockey... 4 Formål... 5 U7... 6 Målsætning...

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

Skolebesøg og skolesamarbejder idékatalog:

Skolebesøg og skolesamarbejder idékatalog: Skolebesøg og skolesamarbejder idékatalog: UKØ, januar 2011. Måske vil I gerne i gang med skoleaktiviteter i jeres klub måske er I allerede i gang, og vil se, hvilke erfaringer andre har gjort sig? Dette

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

FÆGTEKLUBBEN TREKANTEN STÆVNEPROGRAM SÆSON 2009 2010

FÆGTEKLUBBEN TREKANTEN STÆVNEPROGRAM SÆSON 2009 2010 FÆGTEKLUBBEN TREKANTEN STÆVNEPROGRAM SÆSON 2009 2010 (opdateret den 10. september) Forord: Denne liste over stævner og begivenheder er så komplet som mulig. Der kommer helt sikkert til at være ændringer

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF)

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) NOTAT 06. NOVEMBER 2013 DIF UDVIKLING DIF talentudviklingsprojekt: "Fælles vej med plads til forskellighed" PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Nyt fra Breddekonsulent Øst 04/2008:

Nyt fra Breddekonsulent Øst 04/2008: Nyt fra Breddekonsulent Øst 04/2008: DFF s hjemmeside lever og har det godt: I det sidste års tid har jeg som breddekonsulent og sekretariatsmedarbejder arbejdet meget for, at DFF s hjemmeside indeholder

Læs mere

Basistrænerkursus. Glostrup September 2009. DBBF basistrænerkursus

Basistrænerkursus. Glostrup September 2009. DBBF basistrænerkursus Basistrænerkursus Glostrup September 2009 Velkommen til kursus! successen afhænger af DIN indsats deltag i diskusionerne del villigt dine erfaringer med andre spørg altid, hvis du er i tvivl sig hvad du

Læs mere

Studietur NY Red Bulls

Studietur NY Red Bulls Formål med turen At undersøge og få svar på følgende spørgsmål: Hvordan er talentudviklingen i New York, et fabelagtigt demografisk område med 12 mio indbyggere? Herunder en beskrivelse af de forskellige

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for BPI Skydning Klubudvikling Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse

Læs mere

FægteKlubben Trekanten Vordingborg

FægteKlubben Trekanten Vordingborg FægteKlubben Trekanten Vordingborg Det vil vi kunne tilbyde : Fægtetræning for - B&U, bredde, talent og elite. ( mindst 2 træningspas om ugen for alle grupper ) Træning i Moderne 5-kamp - løb/skydning,

Læs mere

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE 2 3 EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE DIF tilbyder i samarbejde med Dansk Svømmeunion(SVØM), Dansk Tennis Forbund(DTF) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) et treårigt udviklingsforløb

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF)

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) NOTAT 7. JUNI 2013 DIF UDVIKLING DIF talentudviklingsprojekt: "Fælles vej med plads til forskellighed" PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund

Læs mere

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning Gældende fra 1. januar 2011 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/resultater, talent og deltagelse på forskellige hold (landshold, DT og LTU). For at få støtte af

Læs mere

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT

BLIV BEDRE TIL GOLF PROJEKT PROJEKT BLIV BEDRE TIL GOLF FORMÅL Projektet Bliv bedre til golf er et helhedsorienteret intuitivt udviklingsprogram for golfspillere i aldersgruppen 7-15 år. Vi tilbyder et effektivt program, der er målrettet

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab

Holdbeskrivelser. Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Styrketræning Kondtionstræning Sundhed & Velvære Vægttab Holdbeskrivelser Hos Dansk Fitness kan du gå til mange forskellige hold. Det er ikke alle centre som tilbyder alle hold, men alle

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 1 Baggrund: Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år BMX SK nedsatte efter klublederseminar

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009

Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009 Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009 1.0 Indledning og målsætning Såvel Team Danmark som Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en kommunestrategi, der har til hensigt

Læs mere

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon:

Mission. KVIK i fremtiden. Identifikation. Svømmer i KVIK 24-06-2011. Engang KVIK Altid KVIK. Napoleon: Mission Sikre identifikation af svømmere KVIK i fremtiden Engang KVIK Altid KVIK International standard for talent udvikling og high performance svømning Stor talent masse i begge køn med synlige udviklings

Læs mere

Handlingsplan for Udviklingskonsulent 2014-2015 (jf. "Fægtning for alle" Politik for 2014-15) - Udviklingskonsulentaftale med DIF (revideret nov.

Handlingsplan for Udviklingskonsulent 2014-2015 (jf. Fægtning for alle Politik for 2014-15) - Udviklingskonsulentaftale med DIF (revideret nov. Handlingsplan for Udviklingskonsulent (jf. "Fægtning for alle" Politik for -15) - Udviklingskonsulentaftale med DIF (revideret nov.14) Arbejdstid for udviklingskonsulent fordelt på indsatsområder: Udviklingskonsulentens

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse)

Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) Sportslig Analyse af Talent- og Elitemiljøer/-setup i Aarhus (SATE-Analyse) De nedenstående informationer skal udfyldes korrekt og fyldestgørende, for derigennem at indberette relevante oplysninger. Disse

Læs mere

Dansk Boldspil-Union En Del Af Noget Større

Dansk Boldspil-Union En Del Af Noget Større Videnbaseret udvikling af børnefodbolden - fra tro til viden Dansk fodbold i 2005 Elite Mangel på landsholdsprofiler Ingen slutrundedeltagelse Dårlige klubresultater i europæisk sammenhæng For få danske

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub

SPIL. Bordtennis. - Verdens hurtigste boldspil. Trænings oversigt 2015 2016. Holme-Olstrup Bordtennis klub SPIL Bordtennis - Verdens hurtigste boldspil Trænings oversigt 2015 2016 Om Holme-Olstrup BTK Årets idrætsklub i Næstved kommune 2014 Vi er en rummelig klub, hvor der er plads til alle der har lyst til

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder.

Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. Træningsøvelser Træner Hold Telefon Øvelserne følger træningsideerne fra KB børnefodbolds folder. God træning! 1 Indholdet i en træning i KB Børnefodbold Retningslinjer for træningen Alle øvelser er med

Læs mere

Hvorfor spiller man og træner man påp

Hvorfor spiller man og træner man påp ldersrelateret træning Målrettet Hvorfor spiller man og træner man påp denne måde? m DOKUMENTATION Aldersrelateret træning DOKUMENTATION Alt for tidligt resultatpres Turneringsstruktur Klub Træneren Forældre

Læs mere

Motorikken 1. Klasse

Motorikken 1. Klasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt!

Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! Procesorienteret udvikling/træning! Fysisk, teknisk og mentalt! 1. Målsætning Sæt drømmemål Procesmål Præstationsmål Resultatmål Delmål God Planlægning i.f.t. målene er yderst vigtig. Følg pilene og skab:

Læs mere

Generalforsamling 19/3 2015 i Frederiksberg Slots Fægteklub i Kedelhallens mødelokale

Generalforsamling 19/3 2015 i Frederiksberg Slots Fægteklub i Kedelhallens mødelokale Generalforsamling 19/3 2015 i Frederiksberg Slots Fægteklub i Kedelhallens mødelokale 1. Valg af dirigent Lisbeth blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Valg af referent

Læs mere

Hvordan styres den fysiske treningen til danske landslagsspillere?

Hvordan styres den fysiske treningen til danske landslagsspillere? Hvordan styres den fysiske treningen til danske landslagsspillere? Thue Kvorning, PhD, Sportsfysiolog og fysisk træner Signe Bech, cand.scient, Sportsfysiolog og fysisk træner TITEL / 6. april 2011 VI

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE FRITID, KULTUR OG UNGE Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

Uddannelse og professionel fodbold

Uddannelse og professionel fodbold Uddannelse og professionel fodbold Match eller mismatch? Emil Bekker Ousager, professionel fodboldspiller i OB Disposition Introduktion Personligt uddannelsesforløb og fodboldkarriere Et (subjektivt) øjebliksbillede

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

Københavns Idræts Forenings støtteordning

Københavns Idræts Forenings støtteordning Københavns Idræts Forenings støtteordning Gældende fra 1. oktober 2010 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/ resultater, talent og deltagelse på forskellige hold

Læs mere

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT IN T MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT RO DU KT ION KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunikation (red. Marianne

Læs mere

Amager Atletik Club. Elitegruppen. Støtteordning 2015. Juni 2015-1 Side 1 af 6

Amager Atletik Club. Elitegruppen. Støtteordning 2015. Juni 2015-1 Side 1 af 6 Amager Atletik Club Elitegruppen Støtteordning 2015 Juni 2015-1 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 International Elite... 3 2 Elite Ultra... 4 3 National Elite... 5 4 Talent... 6 Juni 2015-1 Side 2 af 6

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

ICC Europe Howzat Text Danish Version

ICC Europe Howzat Text Danish Version ICC Europe Howzat Text Danish Version Velkommen til Howzat! ECB Coach Education, i samarbejde med ICC Europa, er forpligtet til at yde ressourcer i verdensklasse; Howzat! er designet til at spille en vigtig

Læs mere

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.

FODBOLD FITNESS DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU. DIN SUNDE OG FLEKSIBLE MULIGHED MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD SPIL NÅR DU HAR TID OG LYST SUNDT, SJOVT OG SOCIALT DBU.DK/ KOLOFON: Udgiver: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunkation

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner

Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Anbefalinger til sportsfysiologiske kvalifikationskrav i forbindelse med ansættelse af ernæringsfaglige konsulenter i elitekommuner Følgende kvalifikationskrav kan anvendes ved ansættelse af ernæringsfaglige

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv

Momentum i fodbold. Et psykologisk perspektiv Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Carsten Hvid Larsen og Henrik Skov Momentum i fodbold Et psykologisk perspektiv Syddansk Universitetsforlag 2013 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART

Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund KORT & KLART Om dette hæfte 2 Mange undersøgelser har vist, at børn og unges sociale og økonomiske baggrund har betydning for, hvordan

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Vil du blive bedre til de tre løft?

Vil du blive bedre til de tre løft? Vil du blive bedre til de tre løft? Så tilmeld dig Dansk Styrkeløft Forbunds sommerlejr i uge 27 I samarbejde med Big Bench og Aalborg Sportshøjskole arrangerer Dansk Styrkeløft Forbund en ferielejr, hvor

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere