Opfordringsbrev vedr. Nabohjælps indsats og tilstedeværelse på Facebook

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opfordringsbrev vedr. Nabohjælps indsats og tilstedeværelse på Facebook"

Transkript

1 Ejby Industrivej Glostrup Tlf Opfordringsbrev vedr. Nabohjælps indsats og tilstedeværelse på Facebook Det Kriminalpræventive Råd (DKR) og TrygFonden (TF) har siden 2012 samarbejdet om projekt Nabohjælp. I den forbindelse har vi udviklet rådgivning og produkter, der skal aktivere flere effektive nabohjælpere. Vi har for nylig revideret den grundlæggende strategi for projektet (bilag 1). I forlængelse heraf samt for at understøtte den nye strategi, ønsker vi at videreudvikle vores indsats og kommunikation på Facebook, med det formål at drage mest mulig nytte af det kommunikative potentiale, som platformen tilbyder. Videreudviklingen skal laves parallelt med, at vi også arbejder med et tematiseret århjul for al kommunikation til borgere og forandringsagenter. 25. august 2015 Sagsbehandler: Camilla Rich MÅL FOR PROJEKT NABOHJÆLP Projekt Nabohjælp skal bidrage til at nedbringe indbrudsraten. Det sker ved at: Motivere borgere i villa og rækkehuse til at opstarte, udføre og udbrede effektiv nabohjælp i deres kvarterer (primær målgruppe). Klæde relevante forandringsagenter på til at støtte op om og opfordre såvel den enkelte borger som villakvarterer til at yde nabohjælp (sekundær målgruppe). Nabohjælp er effektiv, når borgerne står sammen om at: Opdage tyven (naboskab i hverdagen) Snyde tyven (naboskab i ferier) Herudover er det væsentligt, at borgerne arbejder med at skalsikre hjemmets døre og vinduer, så tyven giver op. Det indarbejdes i rådgivningen, selvom det ikke er direkte forbundet til Nabohjælp. Ligeledes arbejdes der sekundært med rådgivning om at stresse/gøre det svært for tyven, når han er kommet ind i hjemmet. Alle elementer af rådgivningen er med til at øge trivsel og tryghed i nærområdet, da det giver borgerne handlemuligheder og en følelse af kontrol over eget liv. INDSATSENS MÅLGRUPPER Der er godt og vel 1,5 mio. villaer, rækkehuse og kædehuse i Danmark. Deres beboere på 18+ år er indsatsens målgruppe. De mest aktive nabohjælpere er ligeligt fordelt mellem køn. Aldersmæssigt er målgruppen typisk år og bor i områder

2 med tættere bebyggelse, dvs. ikke landområder. Husstandsindkomsten ligger typisk på Projekt Nabohjælp kommunikerer direkte med borgerne samt via udvalgte forandringsagenter, som politiet og kommunerne. Side 2 NY TONE OG STIL Siden 2012 har kommunikationen primært været fokuseret omkring ferieperioder, så som sommerferie, efterårsferie, juleferie, vinterferie og påskeferie. Dette fokus fortsætter, men derudover vil indsatsen fremadrettet også sætte mere fokus på den daglige opmærksomhed, som gør det mere sandsynligt, at tyven opdages og oplever øget risiko for at blive opdaget. Ydermere går Nabohjælp og naboskab hånd i hånd, og derfor vil vi også gerne kommunikere mere omkring og i naboskabets ånd. Muligheder: Borgerne er generelt meget positivt stemte over for Nabohjælp og kender overordnet til konceptet og dets værdi. Mange borgere nabohjælper også allerede bare uformelt. Barrierer: En barriere for nabohjælp kan være en manglende relation mellem naboerne/følelse af naboskab, og at det kan opleves som svært at skabe relationen uden at virke påtrængende. Omvendt er frygten for nysgerrige naboer, der kommer for tæt, på også en barriere. En anden barriere er at nogle borgere oplever, at det at tilmelde sig Nabohjælper unødvendig, da de allerede gør det uformelt. P.t. arbejder vi med at tematisere nogle emner, der skal indgå i et årshjul for al kommunikationen omkring nabohjælp. Tanken er, at vi via disse emner, kommer omkring vores centrale budskaber (Se bilag 4) og kan målrette kommunikationen med minikampagner via forskellige kanaler på samme tid. INDSATSENS NUVÆRENDE ELEMENTER Projekt Nabohjælp består på nuværende tidspunkt af følgende elementer og tiltag: - Nabohjælp.dk, hvor borgere kan få råd og rådgivning samt rekvirere klistermærker til postkasse og vinduer ved at opgive navn, adresse og mailadresse. Nabohjælp.dk er under ombygning og relanceres, inden sommerferien Nabohjælps-APP en, hvor borgerne kan rekvirere klistermærker til postkasse og vinduer ved at opgive navn, adresse og mailadresse. - Velkomstbrev med 2 klistermærker, postkort og yderligere info. Sendes til borgerne, når de har registreret sig via Nabohjælp.dk eller app. - Feriekalender, hvor borgerne via nabohjælp.dk og Nabohjælps-APP en kan melde ferie til sit nabohjælpsnetværk - SMS-advarsler, hvor borgerne via Nabohjælp.dk og Nabohjælps-APP en kan modtage og afgive beskeder om mistænkelig adfærd, indbrud eller indbrudsforsøg i selvvalgt radius til eget hus. - Dialog Markedsføring, hvor borgerne, der har registreret sig via Nabohjælp.dk eller Nabohjælps-APP en, kan modtage mails med rådgivning mv.

3 - Facebook.com/nabohjælp, aktiviteter der skal øge kendskabet og påvirke adfærd - Twitter.com/nabohjaelp - PR, der skal øge kendskab og påvirke adfærd - Google adwords, der skal skabe kendskab til Nabohjælp.dk - Pjecer, plakater, powerpoints præsentationer, tilmeldingsblanket, infobrev etc. til uddeling på borger- og nabomøder og får borgerne til at dele Nabohjælp og få andre med. - Nabohjælpsklistermærker og skilte, der synliggør Nabohjælpen. - Lokale partnerskaber med fx kommuner, politi og grundejerforeningerne. - Branche samarbejder, med relevante aktører fx rejsebranchen og byggebranchen. Side 3 NUVÆRENDE FACEBOOK-INDSATS Nabohjælp.dk er den primære online indgang til information om Nabohjælp. Nabohjælps Facebookside fungerer som et supplement hertil, hvor vi kan nå andre grupper af borgere og være i dialog med borgerne om Nabohjælp, indbrudsforebyggelse og tryghed via en anden tilgang og tone. Nabohjælps Facebook side (https://www.facebook.com/nabohjaelp) har pt. ca likes og når organisk ud til op til ca brugere. Siden bliver brugt til at: Formidle viden og fakta om Nabohjælp og forebyggelse af indbrud. Øge kendskabet til Nabohjælp, DKR og TrygFonden i offentligheden. Skabe interesse for vores sag og arbejde. Dele vores viden med borgere, journalister og lokale/faglige aktører. Øge/vedligeholde loyalitet og interesse hos brugere og vores interessenter. Generere mere trafik til Nabohjælp.dk. Afholde en årlig sommerferie-konkurrence Støtte op omkring aktiviteter igangsat af lokale partnere (kommuner, politi) Vi oplever Facebook som et effektivt værktøj, når det handler om at sprede budskabet og skabe opbakning samt engagement omkring (og måske endda tilmeldinger til) vores sag: Nabohjælp. Derudover giver de sociale medier også mulighed for at skabe og komme i dialog med borgerne. Denne mulighed har vi dog ikke udnyttet fuldt ud i den nuværende indsats. OPGAVEBESKRIVELSE Vi ønsker at gå yderligere i dialog med borgerne, men også atskabe dialog borgerne imellem. Vi ønsker at gøre borgerne til medskabere af indhold og aktivere dem som ambassadører (member get member). Borgeren ER Nabohjælp, og det skal afspejle sig både i indhold og i vores interaktion på Facebook. Siden skal dog ikke fungere som help-desk for borgerhenvendelser (det skal ske til via Nabohjælpstelefonen samt mailservice). Involvering Målene for indsatsen omhandler involvering. Nedenfor er listet en række ideer til mål som både omhandler involvering, information og lead-generering.

4 At skabe en bevægelse omkring naboskab og Nabohjælp At skabe en platform, hvor borgerne går i dialog med hinanden At borgerne får mulighed for at bidrage med personlige råd og oplevelser og på den måde kan tage medansvar ifht. i indsatsen mod indbrud. At skabe større involvering i form af likes, shares og interaktion på siden At øge borgernes kendskab og engagement omkring Nabohjælp At rådgive og inspirere borgerne, så de kan nabohjælpe effektivt i ferier og i hverdagen. At generere flere tilmeldinger til Nabohjælp fra DKR og TF. At gøre opmærksom på de redskaber vi tilbyder. At motivere borgerne til at skilte med Nabohjælp vha. de officielle Nabohjælpsklistermærker og skilte. Øge/vedligeholde loyalitet og interesse hos brugere og vores interessenter Side 4 Tilbudsgiver skal ved afgivelse af tilbud skitsere, hvordan vi udvikler Facebook med involvering som omdrejningspunkt samtidig med, at vi også har mulighed for at formidle gode råd om Nabohjælp og indbrudssikring, tiltag og events i kommuner og politikredse samt historier fra pressen. Målet er både at være klar og handlingsanvisende, og samtidig tale meget mere ind i det gode naboskab og de naboskabsanledninger, som kan skabe og udbygge nabohjælpsbevægelsen. Det forventes derved, at en bredere gruppe af borgere vil opleve Nabohjælp som relevant. Naboundersøgelse - til brug i online medier, PR og over hækken. En vigtig del af tilbuddet er, at vi kan imødekomme den vedlagte strategis oplæg (Bilag 1, side 11) vedr. en Naboundersøgelse. Undersøgelsen gennemføres i de sociale medier og resultaterne skal bruges til løbende at generere overraskende, morsomme og lærerige historier, der fokuserer på det gode naboskab. Historierne skal bruges som nyhedskroge i fx. lokalannoncer og PR samt til at levere løbende indhold til online kommunikation og til samtaler over hækken. Samtaler, som kan sprede sig og sætte bevægelsen i gang. Udviklingen af indhold skal som før nævnt, spille sammen med det årshjul, som er under udarbejdelse. En delopgave i forlængelse af Nabohjælpsundersøgelsen, er skitseringen af 4-7 arketyper i vores målgruppe. Disse skal fremadrettet kunne bruges til at målrette vores kommunikation yderligere. Bilag 2 og Bilag 5 (Indsigtsstudie og Conzoom rapporten) kan bruges som afsæt. Yderligere skal resultaterne fra vores kvantitative målgruppeundersøgelse inddrages. Disse er dog først færdige ultimo september. Eksisterende platforme Tilbudsgiver skal overveje, hvordan Nabohjælp bedst muligt udnytter/samarbejder med de eksisterende Facebook-grupper, som på en eller anden vis drejer sig om Nabohjælp. Ved en tidligere søgning fandtes der 50 grupper/sider vedrørende nabohjælp. Derudover skal tilbudsgiver overveje, hvordan DKR og TrygFondens andre digitale platforme kan inddrages. Tilbudsgiver skal ved afgivelse af tilbud skitsere strategi og plan for en Facebookindsats - lige fra analyse over eksekvering til performancemåling. Tilbudsgiver skal ved afgivelse af tilbud give konkrete eksempler på delelementer af indsatsen. Fx.

5 indholdskoncepter, posts, annoncer eller lignende. I eksemplerne skal tilbudsgiver demonstrere, hvorledes der, på en god måde, kan bygges bro mellem strategien (bilag 1), det eksisterende grafiske univers (Bilag 3) og den forslåede indsats. Tilbudsgiver skal ved afgivelse af tilbud ligeledes skitsere, hvordan Nabohjælpsundersøgelsen konkret kan bruges, gerne gennem eksempler på delelementer. Tilbudsgiver vælger selv hvilke og hvor mange. Side 5 Endelige mål for Facebook-indsatsen, udvikling af delelementer, performancemålinger af delindsatser og plan for løbende tilpasninger på baggrund heraf mv. aftales i samarbejde mellem Nabohjælp og den valgte tilbudsgiver. Vi ønsker at være klar med en Facebook indsats i november VEDERLAG Prisrammen for det samlede tilbud er ex. moms: DKK med mulighed for at øge rammen til maksimalt DKK , hvis der argumenteres overbevisende om dette. Den samlede prisramme skal dække samtlige omkostninger forbundet med alle elementer - fra analyse til endelig eksekvering, performancemålinger og annoncering. De DKK skal således indgå som en option, der kan til eller fravælges af opdragsgiver. Tilbuddet skal derfor udspecificeres i optioner, så det er muligt at vælge til og fra på delelementerne. Dette skal fremgå at tilbudsgivers budgetfordeling. Optionerne skal svare til de faser tilbudsgiveren foreslår, lige fra analyse til strategi, indholdskoncepter, indholdsproduktion, og sparring vedr. community håndtering og overvågning, annoncering og måling. Herunder skal det fremgå, i hvilken grad tilbudsgiver selv kan favne faserne eller tilbyde samarbejde med underleverandører. Elementerne i tilbuddet, og prioriteringen af dem, aftales endeligt med valgte tilbudsgiver i samspil med DKR og TrygFonden. Hvis tilbudsgiveren ikke selv kan levere alle faser skal det fremgå, hvor mange midler, der er afsat til den pågældende fase/opgave. VURDERING Modtagne tilbud vil blive vurderet ud fra tildelingskriteriet "Det økonomisk mest fordelagtige tilbud" og underkriterierne Kvalitet og Budgetfordeling og tidsplan Vi lægger ved vurderingen af kvalitet vægt på: At tilbuddets indsatser understøtter den beskrevne strategi (Bilag 1) og appellerer til de definerede målgrupper. At tilbudsgiver argumenterer for, hvordan tilbuddets indsatser forventes at bidrage til opfyldelse af de projektnære mål (Bilag 4). At tilbudsgiver allokerer kvalificerede medarbejdere til udførelse af opgaven. At tilbudsgiver forholder sig til, hvordan man kan måle, evaluere og følge op på resultater af indsatserne undervejs.

6 Vi lægger ved vurderingen af Budgetfordeling og tidsplan vægt på: At tilbudsgiver demonstrerer evne til at disponere de afsatte midler og tilrettelægge arbejdet på en hensigtsmæssig og omkostningseffektiv måde (value for money) og inden for den i opfordringsbrevet anførte pris. At tilbudsgiver demonstrerer evne til at tilrettelægge en realistisk og pålidelig tidsplan til gennemførelse af opgaven. Side 6 TIDSPLAN, RAMMER OG BILAG 26. august - Udbudsmateriale tilgængelig på udbudsportalen. 31. august Tilsagn fra bureauerne, hvorvidt de byder ind på opgaven. 1. september 14. september kl. 12:00 Spørgsmål-svar pr. mail til 16. september kl frist for indsendelse af tilbud. 21. og 22. september - præsentation af tilbud. Uge 40 forventes tildeling af kontrakt Tilbuddet skal være indleveret senest d. 16. september kl Tilbud modtaget efter dette tidspunkt tages ikke i betragtning. Tilbuddet bedes indleveret i fempapireksemplarer og en elektronisk version på en USB på adressen: Ejby Industrivej , 2600 Glostrup. Kuverten skal mærkes " NABOHJÆLP - må ikke åbnes Omfanget af den samlede besvarelse forventes ikke at overstige 10 A4 sider, inklusive eventuelle bilag. Eventuelle filmklip, som tilbudsgiver ønsker at inkludere i sin besvarelses, tæller ikke med i de 10 sider, men bør dog ikke overstige 2-3 min. Vi forventer at besvarelsen indeholder: Opgavebesvarelse Budgetfordeling Tidsplan Beskrivelse af allokerede medarbejdere og timesatser. Vi vurderer det som væsentligt at bilagene inddrages i opgavebesvarelsen. Følgende bilag skal rekvireres hos Camilla Rich på mail: 1. Strategi og kommunikativ platform 2. Indsigtsstudie 3. Designguide : WEB, dialogmails og Maskot. (Lanceres 1. oktober) 4. Mål og Budskabshierakier 5. Conzoom Rapport Venlig hilsen Camilla Rich Det Kriminalpræventive Råd Ejby Industrivej Glostrup

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Finans/Offentlig Kontor & Administrations (BAR FOKA) plan for indsatser og aktiviteter

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR FOKAs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ...

Læs mere

Nye visuelle identiteter og websites. Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Nye visuelle identiteter og websites. Den Nationale Videnskabsetiske Komité Nye visuelle identiteter og websites til Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Indhold Introduktion... 3 Om Det Etiske Råd... 3 Om Den Nationale Videnskabsetiske Komité... 4 Beskrivelse

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR U&Fs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ... 5 2.1 Stressfrihverdag.dk...

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE

KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE KOMMUNIKATION OM FOLKESKOLEREFORMEN - INSPIRATIONSMATERIALE 1. Indledning Arbejdet med at implementere folkeskolereformen er i fuld gang i kommunerne, og mange er allerede begyndt at lave en kommunikationsstrategi

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Designmanual til online kommunikationsplatform

Designmanual til online kommunikationsplatform Designmanual til online kommunikationsplatform Udarbejdet af Kidvertising Agency Januar 2012 1 Indhold 1. Baggrund... 3 1.1 Opgavebeskrivelse... 3 2. Research og metode... 3 2.1 Designmanual... 3 2.2.

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Akademikernes Centralorganisation

Akademikernes Centralorganisation Akademikernes Centralorganisation Evaluering af Akademikerkampagnen Marts 2011 1. KONKLUSION 2 2. BAGGRUND OG METODE 4 2.1 BAGGRUND FOR EVALUERINGEN... 4 2.2 METODE... 4 3. AKADEMIKERKAMPAGNEN - BAGGRUND

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere