National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013"

Transkript

1 National Database for Søvnapnø National årsrapport januar december 2013

2 Udarbejdelse af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central søvnapnø. 3. Cheyene- Stokes respiration. 4. hypoventilation, herunder fedmerelateret hypoventilation. De alvorligste er OSA og fedmerelateret hypoventilation med dødeligheder på >6 % og >20 % respektive og som medfører stor risiko for til cerebro- og kardiovaskulær morbiditet, sociale, trafikale samt familiære og erhvervsrelaterede konsekvenser. Søvnrelaterede respirationssygdomme er hyppige, oversete, findes hos børn og voksne og tidligere undersøgelser har påvist stor variation i de diagnostiske og terapeutiske tilbud. Formålet med databasen er derfor at dokumentere klinisk kvalitet i diagnostik og udredning samt behandling og opfølgning. Derved gives et billede af det hele forløb for patienter med obstruktiv søvnapnø og fedmerelateret hypoventilation, m.h.p. at sikre at ensartet og god klinisk standard i henhold til nationale og internationale guidelines. Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik Øst i samarbejde med styregruppen for National Database for Søvnapnø (NDOSA). Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient, Ph.d. Kathrine Carlsen, KCEB-Øst. Databasens statistiker er cand.scient, Jens Henrik Badsberg; KCEB-Øst. Databasens kontaktperson og formand er professor, overlæge, dr.med. Poul Jennum, Dansk Center for Søvnmedicin, klinisk neurofysiologisk afdeling, Glostrup Hospital. 1

3 Indhold Udarbejdning af rapporten 1 Indhold 2 Forudsætninger 3 Konklusioner og anbefalinger 4 Indikatorresultater 5 A) Oversigt over de samlede indikatorresultater 5 B) Indikator 1: Diagnosticering med PSG, CRM eller oximetri 6 C) Indikator 3: Behandlet med CPAP 13 D) Indikator 4: God behandlingskompliance 17 E) Indikator 5: Ændring i apnø sværhedsgrad fra diagnostik til efter behandling 19 F) Indikator 6: Ændring i patientsymptomer (ESS) fra diagnostik til efter behandling 21 G) Indikator 7: Kontrol af CPAP behandlede søvnapnøpatienter 23 H) Indikator 8: Kontrol af kirurgisk behandlede søvnapnøpatienter 26 I) Indikator 9: Under 4 ugers ventetid fra modtagelse af henvisning til første kontakt med specialafdeling / klinik. 28 Beskrivelse af sygdomsområdet 32 Datagrundlag 33 Styregruppe 34 Appendiks 1: Vejledning i fortolkning af resultater 35 Appendiks 2: Indikator opfyldelse for børn og unge 0-18 år 36 Appendiks 3: Supplerende resultater 38 A) Beskrivende tabeller over personer, der indgår i årsrapporten 38 B) Aktiviteten på de enkelte afdelinger 41 2

4 Forudsætninger Denne årsrapport for National Database for Søvnapnø (NDOSA) er i lighed med årsrapporten for 2012 baseret på data udtrukket direkte fra Landspatientregisteret (LPR). I forhold til årsrapporten for 2012 er der sket visse ændringer i beregningen af indikatoropfyldelsen, idet grundpopulationen for de fleste af indikatorerne er personer, som i indikatoråret har fået diagnosen søvnapnø for første gang altså incidente patienter. Det betyder, at det ikke er afdelingernes arbejdsomfang, som måles men om indikatoren opfyldes for den enkelte ny-diagnosticerede patient. Afdelingernes reelle arbejdsomfang fremgår af tabeller i appendiks 3. De indikatorer, som måler effekten af behandlingen (indikator 4, 5 og 6) tager udgangspunkt i patienter, som har fået foretaget de relevante målinger uanset årstallet for diagnose med søvnapnø. For at få det fulde udbytte af rapporten er det vigtigt at kende forudsætningerne for de beregninger, der er gennemført: I rapporten indgår personer diagnosticeret med søvnapnø (DG473, DE662), som har dansk cpr-nummer. De afdelinger, som fremgår af indikatortabellerne er dem, som har den aktuelle aktivitet. Dvs. at en person udredt på en afdeling og behandlet på en anden afdeling vil optræde på to forskellige afdelinger i de to indikatoropgørelser. Databasen er ajour ført til og med marts 2014 For at beskytte personfølsomme data er afdelinger med under fem patientforløb i 2012 eller 20 forløb i perioden slået sammen. Selvom data leveres direkte fra LPR kan manglende opfyldelse af indikatormål være udtryk for mangelfuld indberetning. Det er derved op til den enkelte afdeling at vurdere dette og på sigt rette op. I forhold til udgaven som kom i høring er Aarhus Universitets Hospital og Hospitalsenheden Midt delt op i supplerende afdelinger og afdelingerne under sygehus Sønderjylland er samlet under et. I denne årsrapport er der tilføjet et afsnit, som fokuserer på udredningen og behandlingen af søvnapnø blandt børn og unge i alderen 0-18 år. Resultaterne fremgår af appendiks 2.

5 Konklusioner og anbefalinger National Database for obstruktiv søvnapnø (NDOSA)har til formål at dokumentere klinisk kvalitet i diagnostik, udredning, behandling og kontrol af patienter med diagnosen søvnapnø inklusiv fedmerelateret hypoventilation i Danmark. Herunder sikre en ensartet og god klinisk standard i henhold til nationale og internationale guidelines. Det er lykkedes at etablere et landspatientregister (LPR) baseret database, som allerede har afdækket en række problemer. I databasens levetid er en række indikatorer bedret, men af de afrapporterede indikatorer er 5 af 7 indikatorer ikke opfyldt. For to indikatorer er der ikke fastsat en standard. Man noterer også utilstrækkelig indrapportering på sygdommenes sværhed og symptomer. Man finder derfor ikke, at kvaliteten overordnet er tilfredsstillende. Der er dog nogle forhold der viser god og stigende kvalitet. Man har i databasen satset på at definere nogle centrale kerneindikatorer. Trods enkelte indikatorer er utilstrækkelig afrapporteret viser de aktuelle tal fra databasen, at der er stor er stor variation i den kliniske kvalitet på de forskellige afdelinger. Analysen af de indkomne data er pågående, idet følgende muligheder skal afdækkes: 1. Registreringspraksis, ensartethed og kvalitet 2. LPR er en administrativ database, vi har defineret og udviklet denne til en forløbsdatabase. Hermed er flere fejlmuligligheder, f.eks. patienter der flytter mellem afdelinger får ikke korrekt forløbsregistrering, ensartet registreringspraksis. 3. Styrken ved en kvalitetsdatabase baseret på LPR er bl.a. 1. Alle identificerede patienter registreres 2. At dobbeltindtastning udgås 3. at indtastede data er valide Der findes under- og formentlig også utilstrækkelig rapportering af diagnoser, diagnostiske og behandlingsprocedurer samt sygdommenes sværhedsgrad til LPR. Dette er påfaldende, da grundlaget for databasen er afrapportering til LPR. 1. Der findes stor variation i den kliniske kvalitet, hvad angår diagnostiske, behandlingsprocedurer og opfølgning af patienter med obstruktiv søvnapnø (OSA) og fedme med hypoventilation (engelsk: obestity hypoventilation syndrom - OHS). 2. Der moderat god opfølgning af patienter der sættes i positivt luftvejsovertryk (CPAP) behandling men der er ringe opfølgning af patienter behandlet med kirurgisk behandling. 3. Dette gælder voksne patienter men i særdeleshed også børn med OSA og OHS. 4. Der har hidtil ikke være fokus på børn med søvnapnø. Dataudtræk fra denne sygdomsgruppe viser stor og lave indikatorvariable. Da disse ofte har stor morbiditet og formentlig også mortalitet, vil man i fremtiden opdele opgørelserne mellem børn og voksne. Samlet findes 1. tegn på stigende kvalitet indenfor sygdomsområdet OSA og OHS. 2. at der fortsat er potentiale for forbedring omfattende a. registrering, samt b. bedring af kvalitet omfattende diagnostik, behandling og opfølgning. Man anbefaler derfor at der adresseres fokus på disse indsatsområder. 4

6 Indikatorresultater En vejledning til fortolkning af tabeller og diagrammer i resultatafsnittet findes i appendiks 1. Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau findes separat i appendiks 3 supplerende resultater. A) Oversigt over de samlede indikatorresultater Hospital Aktuelle år, 2012, % Tidligere år %: Std. opfyldt Tæller / Nævner (95 % CL) 2012, 2011, 2010 Indikator 1: Diagnostik Nej / ,5 ( 75,5; 77,4) 70,9; 66,4; 59,5 Indikator 2: Behandling Nej / ,1 ( 63,0; 65,1) 60,6; 42,5; 35,7 Indikator 3: CPAP / ,9 ( 96,4; 97,3) 95,8; 93,6; 90,9 Indikator 4: Behandlingskompliance Nej / ,5 ( 44,6; 46,5) 47,2; 43,8; 33,8 Indikator 5: Ændring i sværhedsgrad -- 8 / 12 66,7 ( 34,9; 90,1) 60,0;. ;. Indikator 6: Ændring i symptomer / ,3 ( 72,7; 79,6) 86,8; 100;. Indikator 7: Kontrol af CPAP / ,0 ( 99,9;. ) 100; 82,4; 56,4 Indikator 8: Kontrol af kirurgi 35 / 36 97,2 ( 85,5;. ) 96,4; 63,0; 33,3 Indikator 9: Under fire ugers ventetid / ,9 ( 49,8; 52,0) 53,8; 55,8; 53,2 5

7 B) Indikator 1: Diagnosticering med PSG, CRM eller oximetri Hospital Std. 90 % opfyldt Tæller / Nævner Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år %: 2012, 2011, 2010 Nej / ,5 ( 75, 5; 7 7,4 ) 70,9; 66, 4; 59,5 Danmark Nej / ,5 ( 75,5; 77,4) 70,9; 66,4; 59,5 Hovedstaden Nej / ,4 47, 3; 5 7,5 73,1 ( 70,5; 75,5) 50,6; 50, 2; 51,9 55,9; 57,6; 59,1 Sjælland Nej 341 / ,3 ( 70,0; 78,2) 78,4; 79,7; 13,2 Syddanmark Nej / ,2 ( 75,3; 79,0) 72,7; 67,5; 40,9 Midtjylland Nej / ,4 ( 72,4; 76,4) 70,9; 56,5; 53,5 Nordjylland Nej 370 / ,8 ( 72,7; 80,5) 59,6; 75,0; 85,8 Private hospitaler Nej 205 / ,4 ( 47,3; 57,5) 50,6; 50,2; 51,9 Private klinikker / ,4 ( 89,6; 93,0) 81,0; 78,2; 84,9 Hovedstaden Nej Nej / ,0 2 4,7 73,1 ( 70,5; 75,5) 0,0; 0,0; 0, 0 55,9; 57,6; 59,1 <= 5 i 2013 & <= 20 i Nej 2 / 7 28,6 ( 3,7; 71,0) 0,0; 0,0; 0,0 Bispebjerg Hospital Nej 0 / 3 0,0 (. ; 70,8) 0,0; 0,0; 0,0 Gentofte Hospital Nej 154 / ,0 ( 52,8; 65,0) 36,8; 18,2; 5,8 Glostrup Hospital Nej 723 / ,9 ( 80,2; 85,4) 65,8; 69,5; 75,3 Hospitalerne i Nordsjælland Nej 4 / 47 8,5 ( 2,4; 20,4) 0,0; 4,0; 3,7 Hvidovre Hospital Nej 1 / 7 14,3 (. ; 57,9) 0,0; 0,0; 0,0 Rigshospitalet Nej 0 / 13 0,0 (. ; 24,7) 67,5; 69,8; 82,9 Sjælland Nej Nej / ,3 70, 0; 7 8,2 74,3 ( 70,0; 78,2) 78,4; 79, 7; 13,2 78,4; 79,7; 13,2 Region Sjællands Sygehusvæsen Nej 341 / ,3 ( 70,0; 78,2) 78,4; 79,7; 13,2 Syddanmark Nej / ,3 27, 9; 4 1,1 77,2 ( 75,3; 79,0) 93,8; 72,7; 67,5; 40,9 Fredericia og Kolding Sygehuse 700 / ,0 ( 94,3; 97,3) 73,7; 93,5; 66,7 Friklinikken Region Syd. (Give). ; 93,8;. OUH Odense Universitetshospital Nej 267 / ,5 ( 59,7; 69,1) 49,1; 45,7; 29,5 OUH Svendborg Sygehus 83,5; 3,1; 0,0 Sydvestjysk Sygehus Nej 156 / ,6 ( 64,1; 76,5) 85,9; 44,0; 3,6 Sygehus Sønderjylland Nej 403 / ,4 ( 77,7; 84,7) 71,6; 78,5; 81,3 Vejle Sygehus Nej 73 / ,3 ( 27,9; 41,1) 42,5; 38,0; 46,5 Midtjylland Nej / ,0 5,9 74,4 ( 72,4; 76,4) 0,0; 0,0; 0, 0 70,9; 56,5; 53,5 Aarhus Universitetshospital Nej 2 / 19 10,5 ( 1,3; 33,1) 16,7; 40,0; 0,0 Aarhus Universitetshospital, ØNH Nej 117 / ,5 ( 71,1; 84,8) 69,9; 78,8;. Hospitalsenhed Midt Nej 2 / 8 25,0 ( 3,2; 65,1) 0,0; 74,2; 71,7 Hospitalsenhed Midt, Silkeborg Nej 524 / ,2 ( 74,9; 81,3) 84,7;. ;. Hospitalsenhed Midt, Viborg Nej 77 / 96 80,2 ( 70,8; 87,6) Hospitalsenheden Horsens * 8 / 10 80,0 ( 44,4; 97,5) 80,0; 86,7; 57,1 Hospitalsenheden Vest Nej 169 / ,9 ( 45,4; 56,4) 36,9; 0,0; 0,0 RH Randers Nej 0 / 61 0,0 (. ; 5,9) 0,0; 0,0; 0,0 RH Silkeborg 86,4; 80,5; 0,0 RH Viborg, Skive 65 / 68 95,6 ( 87,6; 99,1) 90,3; 82,9; 84,8 Respirationscenter Vest, AaU 381 / ,7 ( 94,4; 98,2) 96,4;. ;. Århus Sygehus 36,1; 62,9; 44,0 Nej 0 / 3 0,0 (. ; 6 0,2 ) 0,0; 0,0; 0, 0 Nordjylland Nej 370 / ,8 ( 72,7; 80,5) 59,6; 75,0; 85,8 <= 5 i 2013 & <= 20 i Nej 0 / 3 0,0 (. ; 70,8) 50,0; 33,3; 0,0 Aalborg Sygehus Nej 370 / ,9 ( 73,9; 81,5) 59,8; 76,8; 87,8 Sygehus Thy - Mors Nej 0 / 4 0,0 (. ; 60,2) 0,0; 0,0; 0,0 Private hospitaler Nej / 391 0,0 4,1 52,4 ( 47,3; 57,5) 0,0; 0,0; 0, 0 50,6; 50,2; 51,9 <= 5 i 2013 & <= 20 i Nej 0 / 7 0,0 (. ; 41,0) 0,0; 20,0; 0,0 Aleris-Hamlet Hospitaler Nej 0 / 12 0,0 (. ; 26,5) 0,0; 0,0; 0,0 Ciconia, Århus Privathospital Nej 2 / 9 22,2 ( 2,8; 60,0) 50,0; 61,5; 60,0 Epilepsihospitalet Filadelfia * 177 / ,9 ( 80,4; 90,4) 96,1; 46,9; 63,5 Glostrup Privathospital 100; 100; 98,8 Greve Privathospital Nej 0 / 38 0,0 (. ; 9,3) 0,0; 0,0; 0,0 Privathospitalet Kollund 1 / 1 100,0 (. ;. ) 0,0; 0,0; 0,0 Privathospitalet Skørping * 25 / 30 83,3 ( 65,3; 94,4) Privathospitalet Valdemar Nej 0 / 88 0,0 (. ; 4,1) 6

8 Hospital Std. 90 % opfyldt Tæller / Nævner Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år %: 2012, 2011, 2010 Private klinikker / ,0 91,4 ( 89,6; 93,0) 0,0 81,0; 78,2; 84,9 <= 5 i 2013 & <= 20 i Nej 0 / 2 0,0 (. ; 84,2) 0,0; 0,0; 16,7 Allergi- og lungekln., Århus. ; 0,0; 0,0 Angelica Lauritzen`s SPL * 25 / 31 80,6 ( 62,5; 92,5) 75,0; 92,2; 95,7 Københavns Søvn- og Snorkeklinik * 0 / 1 0,0 (. ;. ) 0,0; 0,0; 0,0 Nordjysk Søvncenter. ; 40,0; 25,0 Nordsjællands Snorke- og Apnøkln. 690 / ,6 ( 91,6; 95,3) 93,3; 96,7; 97,0 Rudersdal Søvnapnøklinik. ;. ; 0,0 ScanSleep Aalborg 14 / 15 93,3 ( 68,1;. ) 90,9; 88,9; 100 ScanSleep København * 25 / 31 80,6 ( 62,5; 92,5) 92,7; 93,9; 95,7 ScanSleep Århus * 4 / 6 66,7 ( 22,3; 95,7) 90,5; 98,4; 100 Snorkeklinikken og ØNH klinikken * 4 / 6 66,7 ( 22,3; 95,7) 92,9; 74,5; 82,7 Søvn- og snorkekln. Frederikssund Nej 0 / 3 0,0 (. ; 70,8) 3,8; 0,0; 0,0 ØNH kln. Budolfiplads Nej 101 / ,8 ( 72,8; 87,3) 90,9; 91,7;. ØNH kln. Hørsholm 5 / 5 100,0 ( 47,8;. ) 96,3; 93,5; 89,6 ØNH kln. Thisted / Nykøbing Mors 143 / ,3 ( 96,2;. ) 27,7; 0,0;. *Indikatormålet på 90% diagnosticeret med en af de tre metoder ligger indenfor konfidens intervallet Klinisk-epidemiologisk kommentar til indikator 1: Nævneren i indikatoren er antal patienter, som i indikatoråret har fået diagnosen DG473eller DE662 første gang. Dvs. incidente personer. På sigt vil indikatoren forbedres ved at sætte en tidshorisont på f.eks. at udredningen skal ske indenfor 8 uger, eller hvad der er passende for denne sygdom (hvis man vælger f.eks. tre måneder ville det passe med, at indikatoren i årsrapporten kan opgøres for 2013). Når indikatorværdien falder gennem årene skyldes det, at der er længere tid til udredning. At værdien er så høj i 2013 peger derfor på en kraftig forbedring af indikatoren og meget hurtigere udredning end de øvrige år. For 2013 gælder, at udredninger til og med marts 2014 er inkluderet. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 1: Indikatoren angiver hvor mange patienter der har fået foretaget relevant diagnostisk undersøgelse forud for diagnosen af søvnapnø. Der ses stor variation mellem klinikker og generelt er andelen af patienter der har fået foretaget relevant diagnostisk undersøgelse lavere end den fastlagte kvalitetsstandard. Forløbsdiagram regioner: 7

9 Kontroldiagram enheder: 8

10 Nej 640 / (3 6,8 ) 0,0 (. ; 9,7 ) 0,0; 0,0; 0, 0 Nej 423 / (1, 4) 73,3 ( 69, 5; 7 6,9 ) 76,2; 51, 3; 0,8 14 / (0, 8) 6,9 ( 3, 8; 1 1,4 ). ; 0,0;. * 84 / (2 0,0 ) 0,0 (. ;. ) 0,0; 0,0; 0, 0 Nej 10 / (0, 9) 0,0 (. ; 7 0,8 ) 0,0; 0,0; 0, 0 Indikator 2: Behandlet med tandskinne, uvulopalatopharyngoplastik, adenotonsillektomi, fasttryk CPAP, selvjusterende CPAP, bilevel PAP eller CS PAP Hospital Std. 90 % opfyldt Tæller / Nævner Uoplyste (%) Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år %: 2012, 2011, 2010 Nej / ( 1,9 ) 64,1 ( 63, 0; 6 5,1 ) 60,6; 42, 5; 35,7 Danmark Nej / (1,9) 64,1 ( 63,0; 65,1) 60,6; 42,5; 35,7 Hovedstaden Nej Nej / (1, 4) 50 (3,8) 1,9 0, 9; 3,4 50,9 ( 48,1; 53,7) 0,0; 0,0; 0, 2 53,0; 40,7; 28,6 Sjælland Nej 423 / (1,4) 73,3 ( 69,5; 76,9) 76,2; 51,3; 0,8 Syddanmark Nej / (2,6) 71,5 ( 69,8; 73,1) 54,9; 37,7; 3,5 Midtjylland Nej / (1,4) 75,5 ( 73,5; 77,4) 71,5; 34,8; 39,8 Nordjylland Nej 10 / (0,9) 1,9 ( 0,9; 3,4) 0,0; 0,0; 0,2 Private hospitaler Nej 166 / (1,0) 40,8 ( 36,0; 45,7) 36,0; 63,7; 52,5 Private klinikker Nej 835 / (0,0) 73,5 ( 70,8; 76,1) 66,3; 64,0; 71,4 Hovedstaden Nej 640 / (3,8) 50,9 ( 48,1; 53,7) 53,0; 40,7; 28,6 <= 5 i 2013 & <= 20 i Nej 1 / 8 0 (0,0) 12,5 (. ; 52,7) 0,0; 0,0; 0, Bispebjerg Hospital Nej 0 / 3 0 (0,0) 0,0 (. ; 70,8) 0,0; 0,0; 0,0 Gentofte Hospital Nej 128 / (9,1) 51,2 ( 44,8; 57,5) 24,7; 0,0; 0,0 Glostrup Hospital Nej 511 / (0,0) 54,3 ( 51,1; 57,5) 67,2; 54,8; 49,8 Hospitalerne i Nordsjælland Nej 0 / (36,8) 0,0 (. ; 9,7) 0,0; 0,0; 0,0 Hvidovre Hospital Nej 0 / 8 0 (0,0) 0,0 (. ; 36,9) 5,6; 0,0; 0,0 Rigshospitalet Nej 0 / 11 4 (26,7) 0,0 (. ; 28,5) 44,4; 43,9; 23,4 Sjælland Nej 423 / (1,4) 73,3 ( 69,5; 76,9) 76,2; 51,3; 0,8 Region Sjællands Sygehusvæsen Syddanmark Nej Nej 423 / / (1,4) 78 (2,6) 73,3 ( 69,5; 76,9) 71,5 ( 69,8; 73,1) 76,2; 51,3; 0,8 54,9; 37,7; 3,5 Fredericia og Kolding Sygehuse 763 / (0,0) 95,3 ( 93,5; 96,6) 90,5; 88,9; 0,0 Friklinikken Region Syd. (Give). ; 0,0;. OUH Odense Nej 327 / (5,2) 56,0 ( 51,9; 60,1) 68,2; 58,1; 25,8 Universitetshospital OUH Svendborg Sygehus 0,0; 3,7; 0,0 Sydvestjysk Sygehus Nej 277 / (0,8) 69,9 ( 65,2; 74,4) 2,6; 0,0; 0,0 Sygehus Sønderjylland Nej 693 / (3,4) 75,4 ( 72,5; 78,2) 0,0; 0,0; 1,3 Vejle Sygehus Nej 14 / (5,2) 6,9 ( 3,8; 11,4) 0,0; 0,0; 0,0 Midtjylland Nej / (1,4) 75,5 ( 73,5; 77,4) 71,5; 34,8; 39,8 <= 5 i 2013 & <= 20 i * 0 / 1 0 (0,0) 0,0 (. ;. ) 50,0; 100; Aarhus Universitetshospital Nej 1 / 23 0 (0,0) 4,3 (. ; 21,9) 8,3; 25,0; 0,0 Aarhus Universitetshospital, Nej 124 / (1,9) 81,0 ( 73,9; 86,9) 79,7; 72,8;. ØNH Hospitalsenhed Midt Nej 2 / 11 0 (0,0) 18,2 ( 2,3; 51,8) 0,0; 0,0; 0,0 Hospitalsenhed Midt, Silkeborg Nej 616 / (0,0) 86,6 ( 83,9; 89,1) 61,0;. ;. Hospitalsenhed Midt, Viborg * 84 / (0,0) 84,0 ( 75,3; 90,6) Hospitalsenheden Horsens Nej 0 / 7 0 (0,0) 0,0 (. ; 41,0) 0,0; 0,0; 0,0 Hospitalsenheden Vest Nej 283 / (2,9) 77,1 ( 72,5; 81,3) 84,0; 0,9; 0,0 RH Randers Nej 3 / (20,0) 5,8 ( 1,2; 15,9) 1,8; 1,9; 7,4 RH Silkeborg 73,1; 65,9; 0,0 RH Viborg, Skive * 68 / 78 0 (0,0) 87,2 ( 77,7; 93,7) 84,0; 52,3; 62,7 Respirationscenter Vest, AaU Nej 248 / (0,0) 63,6 ( 58,6; 68,4) 57,2;. ;. Århus Sygehus 52,3; 70,8; 67,1 Nordjylland Nej 10 / (0,9) 1,9 ( 0,9; 3,4) 0,0; 0,0; 0,2 <= 5 i 2013 & <= 20 i Nej 0 / 3 0 (0,0) 0,0 (. ; 70,8) 0,0; 0,0; 0, Aalborg Sygehus Nej 10 / (0,8) 1,9 ( 0,9; 3,5) 0,0; 0,0; 0,0 Sygehus Thy - Mors Nej 0 / 3 1 (25,0) 0,0 (. ; 70,8) 0,0; 0,0; 14,3 9

11 * 0 / 34 4 (1, 0) 0,0 (. ;. ) 0,0; 0,0; 0, / (0, 0) 0,0 (. ;. ). ;. ; 100 Hospital Std. 90 % opfyldt Tæller / Nævner Uoplyste (%) Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år %: 2012, 2011, 2010 Private hospitaler Nej 166 / (1,0) 40,8 ( 36,0; 45,7) 36,0; 63,7; 52,5 <= 5 i 2013 & <= 20 i Nej 0 / 7 0 (0,0) 0,0 (. ; 41,0) 0,0; 60,0; 66, Aleris-Hamlet Hospitaler Nej 0 / 10 4 (28,6) 0,0 (. ; 30,8) 0,0; 0,0; 0,0 Ciconia, Århus Privathospital Nej 1 / 7 0 (0,0) 14,3 (. ; 57,9) 25,0; 63,3; 50,0 Epilepsihospitalet Filadelfia Nej 140 / (0,0) 69,3 ( 62,4; 75,6) 80,6; 81,9; 75,5 Glostrup Privathospital 0,0; 0,0; 51,6 Greve Privathospital Nej 0 / 34 0 (0,0) 0,0 (. ; 10,3) 0,0; 0,0; 0,0 Privathospitalet Kollund * 0 / 1 0 (0,0) 0,0 (. ;. ) 0,0; 0,0; 0,0 Privathospitalet Skørping * 25 / 31 0 (0,0) 80,6 ( 62,5; 92,5) Privathospitalet Valdemar Nej 0 / (0,0) 0,0 (. ; 3,2) Private klinikker Nej 835 / (0,0) 73,5 ( 70,8; 76,1) 66,3; 64,0; 71,4 <= 5 i 2013 & <= 20 i * 0 / 1 0 (0,0) 0,0 (. ;. ) 0,0; 0,0; 7, Allergi- og lungekln., Århus. ; 87,5; 40,0 Angelica Lauritzen`s SPL Nej 22 / 30 0 (0,0) 73,3 ( 54,1; 87,7) 78,1; 92,3; 92,0 Københavns Søvn- og * 0 / 1 0 (0,0) 0,0 (. ;. ) 0,0; 0,0; 0,0 Snorkeklinik Nordjysk Søvncenter. ; 30,4; 76,9 Nordsjællands Snorke- og 681 / (0,0) 91,2 ( 88,9; 93,1) 92,8; 97,5; 82,7 Apnøkln. Rudersdal Søvnapnøklinik. ;. ; 100 ScanSleep Aalborg Nej 1 / 15 0 (0,0) 6,7 (. ; 31,9) 48,6; 0,0; 0,0 ScanSleep København Nej 3 / 26 0 (0,0) 11,5 ( 2,4; 30,2) 61,4; 58,9; 71,7 ScanSleep Århus Nej 0 / 2 0 (0,0) 0,0 (. ; 84,2) 0,0; 0,0; 0,0 Snorkeklinikken og ØNH 7 / 7 0 (0,0) 100,0 ( 59,0;. ) 100; 100; 98,1 klinikken Søvn- og snorkekln. Nej 0 / 2 0 (0,0) 0,0 (. ; 84,2) 3,6; 0,0; 0,0 Frederikssund ØNH kln. Budolfiplads Nej 11 / (0,0) 8,9 ( 4,5; 15,4) 43,0; 51,7;. ØNH kln. Hørsholm 5 / 5 0 (0,0) 100,0 ( 47,8;. ) 100; 90,6; 98,4 ØNH kln. Thisted / Nykøbing Nej 105 / (0,0) 59,3 ( 51,7; 66,6) 20,2; 0,0;. Mors *Indikatormålet på 90% behandlet med en af de inkluderede metoder ligger indenfor konfidens intervallet Klinisk-epidemiologisk kommentar til indikator 2: Nævneren i indikatoren er antal patienter, som i indikatoråret har fået diagnosen DG473eller DE662 første gang. Dvs. incidente personer. Tælleren er personer behandlet for deres søvnapnø. Har personen modtaget behandling for deres søvnapnø? Dvs. en person diagnosticeret i 2011 og behandlet i 2013 tæller i indikatoråret 2011 Styregruppens faglige kommentarer til indikator 2: Indikatorerne angiver hvor mange patienter der er behandlet med en af de fastlagte behandlinger. Der ses stor heterogenitet imellem de forskellige klinikker. Der skal tages forbehold for registering af sværheden af sygdomme, idet lettere tilfælde af søvnapnø ikke nødvendigvis skal behandles. I videre analyser skal der derfor tages hensyn til sværheden af søvnapnø og vurdering af behandlingsgraden. 10

12 Forløbsdiagram regioner: 11

13 Kontroldiagram enheder: 12

14 C) Indikator 3: Behandlet med CPAP Hospital Std. 75 % opfyldt Tæller / Nævner Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år %: 2012, 2011, / ,9 ( 96, 4; 9 7,3 ) 95,8; 93, 6; 90,9 Danmark / ,9 ( 96,4; 97,3) 95,8; 93,6; 90,9 Hovedstaden / ,5 23, 4; 8 3,3 91,9 ( 89,5; 93,9) 0,0; 0,0; 5, 6 92,5; 90,2; 83,8 Sjælland 374 / ,2 ( 96,3; 99,3) 98,6; 97,3; 25,0 Syddanmark / ,3 ( 95,4; 97,1) 94,5; 84,5; 27,0 Midtjylland / ,0 ( 97,2; 98,7) 97,8; 95,1; 90,6 Nordjylland * 6 / 11 54,5 ( 23,4; 83,3) 0,0; 0,0; 5,6 Private hospitaler 165 / ,6 ( 94,1; 99,4) 95,2; 99,4; 99,5 Private klinikker 834 / ,0 ( 99,6;. ) 100; 100; 100 Hovedstaden / 617 0,0 1 6,1 91,9 ( 89,5; 93,9) 0,0; 0,0; 0, 0 92,5; 90,2; 83,8 <= 5 i 2013 & <= 20 i / 1 100,0 (. ;. ) Bispebjerg Hospital Gentofte Hospital 117 / ,4 ( 75,1; 88,3) 60,3; 0,0; 0,0 Glostrup Hospital 449 / ,0 ( 99,2;. ) 100; 100; 100 Hospitalerne i Nordsjælland Nej 0 / 21 0,0 (. ; 16,1) 0,0; 0,0; 0,0 Hvidovre Hospital 100;. ;. Rigshospitalet Nej 0 / 4 0,0 (. ; 60,2) 87,2; 92,5; 93,6 Sjælland / ,2 96, 3; 9 9,3 98,2 ( 96,3; 99,3) 98,6; 97, 3; 25,0 98,6; 97,3; 25,0 Region Sjællands Sygehusvæsen 374 / ,2 ( 96,3; 99,3) 98,6; 97,3; 25,0 Syddanmark / ,2 32, 8; 7 4,4 96,3 ( 95,4; 97,1) 0,0; 0,0; 0, 0 94,5; 84,5; 27,0 Fredericia og Kolding Sygehuse 765 / ,0 ( 99,5;. ) 100; 100; 100 Friklinikken Region Syd. (Give) OUH Odense Universitetshospital 308 / ,1 ( 87,6; 93,9) 65,8; 23,1; 69,6 OUH Svendborg Sygehus 0,0; 12,5; 0,0 Sydvestjysk Sygehus 234 / ,7 ( 96,3; 99,7) 62,5; 0,0; 0,0 Sygehus Sønderjylland 646 / ,3 ( 93,4; 96,7) 0,0; 0,0; 16,7 Vejle Sygehus Nej 13 / 24 54,2 ( 32,8; 74,4) 0,0; 0,0; 0,0 Midtjylland / ,8 4, 0; 4 5,6 98,0 ( 97,2; 98,7) 5,6; 1 0,0; 13, 3 97,8; 95,1; 90,6 <= 5 i 2013 & <= 20 i ; 100;. Aarhus Universitetshospital 1 / 1 100,0 (. ;. ) 100; 100;. Aarhus Universitetshospital, ØNH 122 / ,6 ( 93,1; 99,5) 98,5; 96,8;. Hospitalsenhed Midt 2 / 2 100,0 ( 15,8;. ) Hospitalsenhed Midt, Silkeborg 600 / ,0 ( 99,4;. ) 100;. ;. Hospitalsenhed Midt, Viborg 84 / ,0 ( 95,7;. ) Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Vest 231 / ,5 ( 92,0; 97,7) 97,6; 42,9; 0,0 RH Randers Nej 3 / 16 18,8 ( 4,0; 45,6) 5,6; 10,0; 13,3 RH Silkeborg 100; 100;. RH Viborg, Skive 68 / ,0 ( 94,7;. ) 100; 99,1; 91,0 Respirationscenter Vest, AaU 246 / ,0 ( 98,5;. ) 100;. ;. Århus Sygehus 100; 96,2; 96,8 Nordjylland * * / 11 0,0 54,5 ( 23,4; 83,3) 0,0; 20,0 0,0; 0,0; 5,6 <= 5 i 2013 & <= 20 i Aalborg Sygehus * 6 / 10 60,0 ( 26,2; 87,8) 0,0; 0,0; 0,0 Sygehus Thy - Mors * 0 / 1 0,0 (. ;. ). ; 0,0; 20,0 Private hospitaler / 169 0,0 6 0,2 97,6 ( 94,1; 99,4) ,2; 99,4; 99,5 <= 5 i 2013 & <= 20 i ; 100; 100 Aleris-Hamlet Hospitaler Nej 0 / 4 0,0 (. ; 60,2) 0,0; 0,0; 0,0 Ciconia, Århus Privathospital 1 / 1 100,0 (. ;. ) 100; 100; 100 Epilepsihospitalet Filadelfia 139 / ,0 ( 97,4;. ) 100; 100; 100 Glostrup Privathospital. ;. ; 100 Greve Privathospital Privathospitalet Kollund Privathospitalet Skørping 25 / ,0 ( 86,3;. ) Privathospitalet Valdemar 13

15 Hospital Std. 75 % opfyldt Tæller / Nævner Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år %: 2012, 2011, 2010 Private klinikker / ,0 ( 99,6; 100,0. ) ; 100; 100 <= 5 i 2013 & <= 20 i ;. ; 100 Allergi- og lungekln., Århus. ; 100; 100 Angelica Lauritzen`s SPL 21 / ,0 ( 83,9;. ) 100; 100; 100 Københavns Søvn- og Snorkeklinik Nordjysk Søvncenter. ; 100; 100 Nordsjællands Snorke- og Apnøkln. 681 / ,0 ( 99,5;. ) 100; 100; 100 Rudersdal Søvnapnøklinik. ;. ; 100 ScanSleep Aalborg 1 / 1 100,0 (. ;. ) 100;. ;. ScanSleep København 3 / 3 100,0 ( 29,2;. ) 100; 100; 100 ScanSleep Århus Snorkeklinikken og ØNH klinikken 7 / 7 100,0 ( 59,0;. ) 100; 100; 100 Søvn- og snorkekln. Frederikssund 100;. ;. ØNH kln. Budolfiplads 11 / ,0 ( 71,5;. ) 100; 100;. ØNH kln. Hørsholm 5 / 5 100,0 ( 47,8;. ) 100; 100; 100 ØNH kln. Thisted / Nykøbing Mors 105 / ,0 ( 96,5;. ) 100;. ;. *Standart på 75% er opfyldt indenfor konfidens intervallet Klinisk-epidemiologisk kommentar til indikator: Nævneren i indikatoren er antal patienter, som i indikatoråret har fået diagnosen DG473eller DE662 første gang og som efterfølgende har modtaget behandling enten kirurgisk eller med pap. Tælleren personer behandlet med CPAP/PAP Styregruppens faglige kommentarer til indikator: Det er tilfredsstillende at en stor andel af klinikkerne registrerer korrekt og opfylder kvalitetsmålene. Der er enkelte isolerede afdelinger og klinikker der har et forbedringspotentiale i registrering og kvalitet. Forløbsdiagram regioner: 14

16 Kontroldiagram enheder: (Se næste side) 15

17 16

18 D) Indikator 4: God behandlingskompliance Hospital Std. 90 % opfyldt Tæller / Nævner Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år %: 2012, 2011, 2010 Nej / ,5 ( 44, 6; 4 6,5 ) 47,2; 43, 8; 33,8 Danmark Nej / ,5 ( 44,6; 46,5) 47,2; 43,8; 33,8 Hovedstaden * Nej / ,0 39,2 ( 36,9; 41,5) 21,2; 42,1; 42,3; 33,8 Sjælland Nej / ,2 ( 51,2; 55,2) 53,0; 64,5;. Syddanmark Nej / ,3 ( 36,5; 40,1) 34,8; 0,0;. Midtjylland Nej / ,9 ( 42,1; 45,7) 48,8;. ;. Nordjylland * 1 / 2 50,0 (. ;. ) Private hospitaler Nej 44 / ,9 ( 29,9; 48,6) 21,2;. ;. Private klinikker Nej 520 / ,1 ( 65,7; 72,4) 68,2;. ;. Nej 690 / ,1 ( 32, 7; 4 1,7 ) 41,0;. ;. Hovedstaden Nej 690 / ,2 ( 36,9; 41,5) 42,1; 42,3; 33,8 Gentofte Hospital Nej 173 / ,1 ( 32,7; 41,7) 41,0;. ;. Glostrup Hospital Nej 517 / ,9 ( 37,2; 42,6) 42,2; 42,3; 33,8 Nej / ,2 ( 51, 2; 5 5,2 ) 53,0; 64, 5;. Sjælland Nej / ,2 ( 51,2; 55,2) 53,0; 64,5;. Region Sjællands Sygehusvæsen Nej / ,2 ( 51,2; 55,2) 53,0; 64,5;. Syddanmark Nej Nej / ,0 7 0,8 38,3 ( 36,5; 40,1) 34,8; 0,0; 52,8;. Fredericia og Kolding Sygehuse Nej 467 / ,3 ( 28,0; 32,7) 27,3; 0,0;. OUH Odense Universitetshospital Nej 440 / ,6 ( 43,3; 49,8) 52,8;. ;. Sydvestjysk Sygehus Nej 0 / 3 0,0 (. ; 70,8) Sygehus Sønderjylland Nej 171 / ,1 ( 47,5; 58,7) Vejle Sygehus Nej 0 / 2 0,0 (. ; 84,2) Midtjylland Nej Nej / ,2 34, 5; 4 2,0 43,9 ( 42,1; 45,7) 48,8;. ; 33,5;. Aarhus Universitetshospital, ØNH Nej 101 / ,3 ( 44,1; 58,4) 47,3;. ;. Hospitalsenhed Midt, Silkeborg Nej 567 / ,7 ( 40,0; 45,4) 67,3;. ;. Hospitalsenhed Midt, Viborg Nej 222 / ,7 ( 43,1; 52,4) Hospitalsenheden Vest Nej 256 / ,2 ( 34,5; 42,0) 33,5;. ;. RH Silkeborg 66,7;. ;. RH Viborg, Skive Nej 118 / ,2 ( 46,4; 59,9) 46,5;. ;. * 1 / 2 50,0 (. ;. ) Nordjylland * 1 / 2 50,0 (. ;. ) Aalborg Sygehus * 1 / 2 50,0 (. ;. ) Nej 44 / ,9 ( 29, 9; 4 8,6 ) 21,2;. ;. Private hospitaler Nej 44 / ,9 ( 29,9; 48,6) 21,2;. ;. Epilepsihospitalet Filadelfia Nej 44 / ,9 ( 29,9; 48,6) 21,2;. ;. Private klinikker * Nej / 752 0,0 69,1 ( 65,7; 72,4) 68,2;. ; 0,0;. Angelica Lauritzen`s SPL Nej 78 / ,3 ( 39,5; 55,2) 50,7;. ;. Nordsjællands Snorke- og Apnøkln. Nej 442 / ,4 ( 71,7; 78,9) 70,8;. ;. Snorkeklinikken og ØNH klinikken 0,0;. ;. ØNH kln. Budolfiplads * 0 / 1 0,0 (. ;. ) *Standart på 90% er opfyldt indenfor konfidens intervallet Klinisk-epidemiologisk kommentar til indikator: Nævneren i indikatoren er antal patienter, har fået målt forbruget i indikatoråret Tælleren antal patienter, som har anvendt cpap i >= 90% af nætterne På sigt vil der være flere personer i nævneren end antallet af incidente eftersom det er prævalente personer, som indgår i indikatoren. Styregruppens faglige kommentarer til indikator: Der ses stor variation i indikatoren. Dette er en vigtig information, da flere internationale undersøgelser også viser lavere behandlingskompliance. Videre undersøgelser af behandlings-accept bør inkludere sygdommens sværhedsgrad vurderes på apnø-sværhedsgrad, symptomer og behandlingsindikation, 17

19 Forløbsdiagram regioner: Kontroldiagram enheder: 18

20 8 / 11 0,0 (. ;. ) 60,0;. ;. E) Indikator 5: Ændring i apnø sværhedsgrad fra diagnostik til efter behandling Aktuelle år, 2013, Hospital Tæller / Nævner % (95 % CL) Tidligere år %: 2012, 2011, / 12 66,7 ( 34, 9; 9 0,1 ) 60,0;. ;. Danmark 8 / 12 66,7 ( 34,9; 90,1) 60,0;. ;. Hovedstaden Sjælland 8 / 11 72,7 ( 39,0; 94,0) 60,0;. ;. Syddanmark Midtjylland 0 / 1 0,0 (. ;. ) Nordjylland Private hospitaler Hovedstaden Gentofte Hospital Glostrup Hospital 8 / 11 72,7 ( 39, 0; 9 4,0 ) 60,0;. ;. Sjælland 8 / 11 72,7 ( 39,0; 94,0) 60,0;. ;. Region Sjællands Sygehusvæsen 8 / 11 72,7 ( 39,0; 94,0) 60,0;. ;. Syddanmark Fredericia og Kolding Sygehuse OUH Odense Universitetshospital Midtjylland / 1 0,0 (. ; 0,0. ) Aarhus Universitetshospital, ØNH Hospitalsenhed Midt, Silkeborg Hospitalsenhed Midt, Viborg 0 / 1 0,0 (. ;. ) RH Viborg, Skive Nordjylland Aalborg Sygehus Private hospitaler Epilepsihospitalet Filadelfia *Standart på 90% er opfyldt indenfor konfidens intervallet Klinisk-epidemiologisk kommentar til indikator: Nævneren: Personer der har fået målt AHI min. 2 gange. Det vil sige, at der godt kan være foretaget AHI målinger som ikke fremgår af tabellen eftersom der skal to målinger til at udregne en ændring. ODI er kun målt på 43 patienter og er ikke med i indikatoren. Styregruppens faglige kommentarer til indikator: Antallet af registreringer af AHI og ODI er utilstrækkeligt til at udsige effekt af behandling. Dog viser tallene for AHI for udvalgte regioner et forholdsvis pænt behandlingsrespons. Der foreligger et væsentlige udviklingspotentiale for registreringen er sikring af optimal registrering. Forløbsdiagram regioner: 19

21 Kontroldiagram enheder: 20

22 F) Indikator 6: Ændring i patientsymptomer (ESS) fra diagnostik til efter behandling Hospital Tæller / Nævner Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år %: 2012, 2011, / ,3 ( 72, 7; 7 9,6 ) 86,8; 10 0;. Danmark 464 / ,3 ( 72,7; 79,6) 86,8; 100;. Hovedstaden / 72 60,0 14, 7; 9 4,7 73,6 ( 61,9; 83,3) 100; 100; 66,7;. Sjælland 4 / 4 100,0 ( 39,8;. ) 66,7;. ;. Syddanmark 346 / ,2 ( 72,0; 80,1) 87,9;. ;. Midtjylland 58 / 73 79,5 ( 68,4; 88,0) 100;. ;. Nordjylland Private hospitaler 3 / 5 60,0 ( 14,7; 94,7) Private klinikker Hovedstaden / 72 73,6 61, 9; 8 3,3 73,6 ( 61,9; 83,3) 100; 100; 100;. Glostrup Hospital 53 / 72 73,6 ( 61,9; 83,3) 100; 100;. 4 / 4 100,0 ( 39, 8;. ) 66,7;. ;. Sjælland 4 / 4 100,0 ( 39,8;. ) 66,7;. ;. Region Sjællands Sygehusvæsen 4 / 4 100,0 ( 39,8;. ) 66,7;. ;. Syddanmark / ,6 56, 2; 8 2,5 76,2 ( 72,0; 80,1) 87,9;. ; 87,9;. Fredericia og Kolding Sygehuse 310 / ,9 ( 72,5; 80,9) 87,9;. ;. OUH Odense Universitetshospital 36 / 51 70,6 ( 56,2; 82,5) Sygehus Sønderjylland Midtjylland / 73 73,7 56, 9; 8 6,6 79,5 ( 68,4; 88,0) 100;. ; 100;. Aarhus Universitetshospital 28 / 38 73,7 ( 56,9; 86,6) 100;. ;. Hospitalsenhed Midt 1 / 1 100,0 (. ;. ) Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Vest 29 / 34 85,3 ( 68,9; 95,0) RH Randers RH Viborg, Skive Nordjylland Aalborg Sygehus Private hospitaler / 5 60,0 14, 7; 9 4,7 60,0 ( 14,7; 94,7) Epilepsihospitalet Filadelfia 3 / 5 60,0 ( 14,7; 94,7) Private klinikker Nordsjællands Snorke- og Apnøkln. Klinisk-epidemiologisk kommentar til indikator: Nævneren: Personer der har fået målt ESS min. 2 gange. Tæller: andel patienter som har forbedret eller uændret ESS fra diagnostik til behandling Der er ingen standart for denne indikator den er inkluderet i selve ESS-målingen Styregruppens faglige kommentarer til indikator: Antallet af registreringer af ændring i symptomer vurderet ved ESS er utilstrækkeligt til at udsige effekt af behandling. Dog viser tallene for AHI for udvalgte regioner et pænt behandlingsrespons. Der foreligger et væsentlige udviklingspotentiale for registreringen er sikring af optimal registrering. 21

23 Forløbsdiagram regioner: Kontroldiagram enheder: 22

24 G) Indikator 7: Kontrol af CPAP behandlede søvnapnøpatienter Hospital Std. 90 % opfyldt Tæller / Nævner Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år %: 2012, 2011, / ,0 ( 99, 9;. ) 100; 82,4 ; 56, 4 Danmark / ,0 ( 99,9;. ) 100; 82,4; 56,4 Hovedstaden / ,0 ( 99,2; 100,0 71, 5;. ) 99,9; 91, 1; 55,6 100; 91,0; 70,7 Sjælland 366 / ,0 ( 99,0;. ) 100; 93,1; 78,2 Syddanmark / ,0 ( 99,8;. ) 99,9; 91,1; 55,6 Midtjylland / ,0 ( 99,6;. ) 100; 79,9; 59,9 Nordjylland 11 / ,0 ( 71,5;. ) 100; 100; 100 Private hospitaler 132 / ,0 ( 97,2;. ) 100; 29,8; 27,3 Private klinikker 168 / ,0 ( 97,8;. ) 100; 65,0; 43,5 Hovedstaden / ,0 ( 99,2; 100,0 29, 2;. ) 50,0; 100; 91,0; 70,7 <= 5 i 2013 & <= 20 i ; 100;. Gentofte Hospital 103 / ,0 ( 96,5;. ) 100; 66,7; 43,8 Glostrup Hospital 380 / ,0 ( 99,0;. ) 100; 91,5; 73,1 Rigshospitalet 3 / 3 100,0 ( 29,2;. ). ; 50,0;. 366 / ,0 ( 99, 0;. ) 100; 93,1 ; 78, 2 Sjælland 366 / ,0 ( 99,0;. ) 100; 93,1; 78,2 Region Sjællands Sygehusvæsen 366 / ,0 ( 99,0;. ) 100; 93,1; 78,2 Syddanmark / ,0 ( 99,8; 100,0 98, 3;. ) 1 00; 99,9; 91,1; 55,6 Fredericia og Kolding Sygehuse 734 / ,0 ( 99,5;. ) 100; 90,9; 83,3 Friklinikken Region Syd. (Give) 100;. ;. OUH Odense Universitetshospital 316 / ,0 ( 98,8;. ) 97,6; 93,3; 36,4 OUH Svendborg Sygehus. ; 100;. Sydvestjysk Sygehus 211 / ,0 ( 98,3;. ) 100;. ; 100 Sygehus Sønderjylland 636 / ,0 ( 99,4;. ) 100; 100;. Midtjylland / ,0 ( 99,6; 100,0. ) 55,6; 27,8 100; 79,9; 59,9 Aarhus Universitetshospital 1 / 1 100,0 (. ;. ) 100; 86,7; 85,3 Aarhus Universitetshospital, ØNH 120 / ,0 ( 97,0;. ) 100; 65,5;. Hospitalsenhed Midt 53 / ,0 ( 93,3;. ) 100; 96,7; 95,2 Hospitalsenhed Midt, Silkeborg 560 / ,0 ( 99,3;. ) 100;. ;. Hospitalsenhed Midt, Viborg 84 / ,0 ( 95,7;. ) Hospitalsenheden Vest 212 / ,0 ( 98,3;. ) 100; 100; 0,0 RH Silkeborg 100; 48,0;. RH Viborg, Skive 19 / ,0 ( 82,4;. ) 100; 88,3; 75,3 Respirationscenter Vest, AaU 1 / 1 100,0 (. ;. ) 100;. ;. Århus Sygehus 1 / 1 100,0 (. ;. ). ; 55,6; 27,8 11 / ,0 ( 71, 5;. ) 100; 100 ; 10 0 Nordjylland 11 / ,0 ( 71,5;. ) 100; 100; 100 Aalborg Sygehus 11 / ,0 ( 71,5;. ) 100; 100; 100 Private hospitaler / ,0 ( 97,2; 100,0 15, 8;. ) 0,0 100; 29,8; 27,3 Epilepsihospitalet Filadelfia 117 / ,0 ( 96,9;. ) 100; 29,8; 28,6 Glostrup Privathospital. ;. ; 0,0 Privathospitalet Skørping 13 / ,0 ( 75,3;. ) Privathospitalet Valdemar 2 / 2 100,0 ( 15,8;. ) 23

25 Hospital Std. 90 % opfyldt Tæller / Nævner Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år %: 2012, 2011, 2010 Private klinikker / ,0 ( 97,8; 100,0. ) 0,0 100; 65,0; 43,5 Allergi- og lungekln., Århus 100; 50,0;. Angelica Lauritzen`s SPL 11 / ,0 ( 71,5;. ) 100; 66,4; 45,0 Københavns Søvn- og Snorkeklinik 100; 50,0; 100 Nordjysk Søvncenter. ; 0,0; 0,0 Nordsjællands Snorke- og Apnøkln. 29 / ,0 ( 88,1;. ) 100; 76,3; 53,6 Rudersdal Søvnapnøklinik. ;. ; 0,0 ScanSleep Aalborg 1 / 1 100,0 (. ;. ) 100;. ;. ScanSleep København 3 / 3 100,0 ( 29,2;. ) 100; 36,4; 20,9 ScanSleep Århus 12 / ,0 ( 73,5;. ) Snorkeklinikken og ØNH klinikken 3 / 3 100,0 ( 29,2;. ) 100; 46,7; 60,0 Søvn- og snorkekln. Frederikssund 100;. ;. ØNH kln. Budolfiplads 11 / ,0 ( 71,5;. ) 100; 77,8; 87,5 ØNH kln. Hørsholm 100; 38,9; 14,3 ØNH kln. Thisted / Nykøbing Mors 98 / ,0 ( 96,3;. ) 100;. ;. Klinisk-epidemiologisk kommentar til indikator: Nævneren i indikatoren er antal patienter, som i indikatoråret har fået diagnosen DG473eller DE662 første gang og som er behandlet med CPAP/PAP. Personer behandlet i 2010 skal have fået min. tre kontroller, hvis man er behandlet i 2011 skal personen have fået to kontroller, mens behandling i 2012 og 2013 kun skal have en kontrol for at opfylde indikatoren. Tælleren personer der har fået kontrolleret deres CPAP/PAP Styregruppens faglige kommentarer til indikator: Der foreligger stor variation i registrering af opfølgning på patienter hos hvem der er iværksat behandling. Der foreligger et potentiale for bedring af opfølgning og muligvis også registrering. Forløbsdiagram regioner: 24

26 Kontroldiagram enheder: 25

27 H) Indikator 8: Kontrol af kirurgisk behandlede søvnapnøpatienter Hospital Std. 90 % opfyldt Tæller / Nævner Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år %: 2012, 2011, / ,2 ( 85, 5;. ) 96,4; 63, 0; 33,3 Danmark 35 / 36 97,2 ( 85,5;. ) 96,4; 63,0; 33,3 2 / 2 96,0 ( 79, 6;. ) 66,7; 50, 0; 0,0 Hovedstaden 4 / 4 100,0 ( 39,8;. ) 100; 0,0; 0,0 Sjælland 3 / 3 100,0 ( 29,2;. ) 100; 66,7;. Syddanmark 24 / 25 96,0 ( 79,6;. ) 100; 81,8; 75,0 Midtjylland 2 / 2 100,0 ( 15,8;. ) 66,7; 50,0; 0,0 Nordjylland 100; 0,0;. Private hospitaler 100;. ;. Private klinikker 2 / 2 100,0 ( 15,8;. ) 100; 100; 0,0 1 / 1 100,0 (. ;. ). ; 0,0; 0,0 Hovedstaden 4 / 4 100,0 ( 39,8;. ) 100; 0,0; 0,0 Glostrup Hospital 1 / 1 100,0 (. ;. ). ; 0,0; 0,0 Rigshospitalet 3 / 3 100,0 ( 29,2;. ) 100; 0,0;. 3 / 3 100,0 ( 29, 2;. ) 100; 66,7 ;. Sjælland 3 / 3 100,0 ( 29,2;. ) 100; 66,7;. Region Sjællands Sygehusvæsen 3 / 3 100,0 ( 29,2;. ) 100; 66,7;. Syddanmark / 25 96,0 ( 79,6; 87,5 47, 3;. ) 50,0; 100; 81,8; 75,0 Fredericia og Kolding Sygehuse * 7 / 8 87,5 ( 47,3;. ) 100; 100; 66,7 Friklinikken Region Syd. (Give) 100;. ;. OUH Odense Universitetshospital 5 / 5 100,0 ( 47,8;. ) 100; 100; 100 Sygehus Sønderjylland 12 / ,0 ( 73,5;. ) 100; 50,0;. Vejle Sygehus. ; 50,0;. Midtjylland / 2 100,0 ( 15,8; 100,0 15, 8;. ) 0,0; 66,7; 50,0; 0,0 Aarhus Universitetshospital 100; 100;. Aarhus Universitetshospital, ØNH 2 / 2 100,0 ( 15,8;. ). ; 0,0;. Århus Sygehus 50,0; 0,0; 0,0 Nordjylland 100; 0,0; 100; 0,0. Aalborg Sygehus 100; 0,0;. Private hospitaler 100;. ; 100;. Epilepsihospitalet Filadelfia 100;. ;. Private klinikker / 2 100,0 ( 15,8; 100,0. ) 1 00; 100; 100; 0,0 Nordsjællands Snorke- og Apnøkln. 1 / 1 100,0 (. ;. ). ; 100;. ScanSleep København 1 / 1 100,0 (. ;. ) 100;. ; 0,0 Snorkeklinikken og ØNH klinikken 100; 100;. *Indikator mål på 90% er nået indenfor konfidens intervallet Klinisk-epidemiologisk kommentar til indikator: Nævneren i indikatoren er antal patienter, som i indikatoråret har fået diagnosen DG473eller DE662 første gang og som er behandlet med kirurgi. Personer behandlet i 2010 skal have fået min. tre kontroller, hvis man er behandlet i 2011 skal personen have fået to kontroller, mens behandling i 2012 og 2013 kun skal have en kontrol for at opfylde indikatoren. Tælleren personer der har fået den kirurgiske behandling kontrolleret Styregruppens faglige kommentarer til indikator: Der foreligger meget beskeden opfølgning af patienter der er søgt behandlet med kirurgi for obstruktiv søvnapnø. Der foreligger også stor variation. Antallet af patienter er beskedent. Da ikke alle patienter har positivt behandlingsrespons er der et væsentlig potentiale for øgning i patienter der kontrolleres for kirurgisk behandling 26

28 Forløbsdiagram regioner: Kontroldiagram enheder: 27

29 I) Indikator 9: Under 4 ugers ventetid fra modtagelse af henvisning til første kontakt med specialafdeling / klinik. Aktuelle år, 2013, Tidligere år %: Hospital Tæller / Nævner % (95 % CL) 2012, 2011, / ,9 ( 49, 8; 5 2,0 ) 53,8; 55, 8; 53,2 Danmark / ,9 ( 49,8; 52,0) 53,8; 55,8; 53,2 Hovedstaden / ,8 19, 5; 2 4,3 21,8 ( 19,5; 24,3) 24,9; 25, 4; 34,0 24,9; 25,4; 34,0 Sjælland 190 / ,4 ( 33,2; 41,8) 26,4; 29,2; 30,3 Syddanmark / ,2 ( 72,5; 75,8) 79,3; 63,0; 36,8 Midtjylland 803 / ,7 ( 40,4; 45,0) 54,6; 49,4; 30,4 Nordjylland 293 / ,8 ( 91,7; 97,0) 91,5; 92,8; 97,6 Private hospitaler 321 / ,5 ( 66,1; 74,7) 79,6; 73,0; 59,4 Private klinikker 308 / ,1 ( 23,6; 28,7) 48,9; 73,8; 78,9 Hovedstaden / ,7 42, 1; 21,8 ( 19,5; 24,3) 18,7; 15, 5; 23,1 24,9; 25,4; 34,0 <= 5 i 2013 & <= 20 i / 7 71,4 ( 29,0; 96,3) 75,0; 60,0; 71,4 Bispebjerg Hospital 3 / 3 100,0 ( 29,2;. ) 100; 100; 86,7 Gentofte Hospital 49 / ,3 ( 14,6; 24,7) 25,3; 31,6; 42,0 Glostrup Hospital 143 / ,5 ( 14,1; 19,2) 18,7; 15,5; 23,1 Hospitalerne i Nordsjælland 44 / 49 89,8 ( 77,8; 96,6) 64,7; 53,8; 88,0 Hvidovre Hospital 6 / 7 85,7 ( 42,1;. ) 88,9; 50,0; 100 Rigshospitalet 13 / 18 72,2 ( 46,5; 90,3) 27,7; 33,3; 30,5 Sjælland / ,4 33, 2; 4 1,8 37,4 ( 33,2; 41,8) 26,4; 29, 2; 30,3 26,4; 29,2; 30,3 Region Sjællands Sygehusvæsen 190 / ,4 ( 33,2; 41,8) 26,4; 29,2; 30,3 Syddanmark / ,6 36, 1; 4 3,1 74,2 ( 72,5; 75,8) 33,3; 84, 2; 79,3; 63,0; 36,8 Fredericia og Kolding Sygehuse 305 / ,6 ( 36,1; 43,1) 85,5; 88,1; 60,0 Friklinikken Region Syd. (Give) 4 / 4 100,0 ( 39,8;. ) 33,3; 84,2;. OUH Odense Universitetshospital 368 / ,0 ( 81,3; 88,2) 54,7; 63,3; 79,1 OUH Svendborg Sygehus 68 / 75 90,7 ( 81,7; 96,2) 77,5; 90,9; 87,8 Sydvestjysk Sygehus 301 / ,5 ( 83,5; 90,8) 93,7; 40,8; 31,1 Sygehus Sønderjylland 827 / ,0 ( 90,0; 93,7) 82,6; 60,3; 41,0 Vejle Sygehus 168 / ,0 ( 68,8; 80,5) 49,5; 33,0; 17,1 Midtjylland / ,0 3, 2; 6 5,1 42,7 ( 40,4; 45,0) 1 00; 54,6; 49,4; 30,4 Aarhus Universitetshospital 11 / 19 57,9 ( 33,5; 79,7) 81,8; 50,0; 100 Aarhus Universitetshospital, ØNH 49 / ,6 ( 26,0; 41,8) 34,9; 33,3; 25,0 Hospitalsenhed Midt 74 / 99 74,7 ( 65,0; 82,9) 32,6; 75,5; 46,3 Hospitalsenhed Midt, Silkeborg 309 / ,6 ( 42,8; 50,5) 83,2; 60,0; 100 Hospitalsenhed Midt, Viborg 23 / 95 24,2 ( 16,0; 34,1). ; 100;. Hospitalsenheden Horsens 5 / 13 38,5 ( 13,9; 68,4) 100; 50,0; 66,7 Hospitalsenheden Vest 114 / ,8 ( 31,4; 42,4) 20,1; 34,4; 14,8 RH Randers 33 / 63 52,4 ( 39,4; 65,1) 76,5; 60,3; 76,5 RH Silkeborg 2 / 8 25,0 ( 3,2; 65,1) 90,9; 62,0; 0,0 RH Viborg, Skive 67 / 93 72,0 ( 61,8; 80,9) 35,8; 26,9; 22,3 Respirationscenter Vest, AaU 108 / ,8 ( 25,2; 34,8) 45,2; 42,1; 50,0 Århus Sygehus 8 / 10 80,0 ( 44,4; 97,5) 62,2; 43,0; 23,6 3 / 3 94,7 ( 91, 6; 9 7,0 ) 91,5; 92, 8; 97,6 Nordjylland 293 / ,8 ( 91,7; 97,0) 91,5; 92,8; 97,6 <= 5 i 2013 & <= 20 i / 3 100,0 ( 29,2;. ) 75,0; 100; 66,7 Aalborg Sygehus 287 / ,7 ( 91,6; 97,0) 91,8; 93,3; 98,1 Sygehus Thy - Mors 3 / 3 100,0 ( 29,2;. ) 100; 75,0; 81,8 28

30 Hospital Tæller / Nævner Aktuelle år, 2013, % (95 % CL) Tidligere år %: 2012, 2011, 2010 Private hospitaler / ,0 5, 5; 5 7,2 70,5 ( 66,1; 74,7) 0,0; 4 0,0; ,6; 73,0; 59,4 <= 5 i 2013 & <= 20 i / 7 71,4 ( 29,0; 96,3) 0,0; 40,0; 100 Aleris-Hamlet Hospitaler 3 / 12 25,0 ( 5,5; 57,2) 40,0; 60,0; 100 Ciconia, Århus Privathospital 3 / 10 30,0 ( 6,7; 65,2) 25,0; 57,7; 46,4 Epilepsihospitalet Filadelfia 155 / ,3 ( 61,8; 74,3) 82,4; 73,0; 42,7 Glostrup Privathospital 4 / 11 36,4 ( 10,9; 69,2) 70,6; 85,7; 85,5 Greve Privathospital 33 / 50 66,0 ( 51,2; 78,8) 88,6; 78,8; 70,6 Privathospitalet Kollund 15 / 20 75,0 ( 50,9; 91,3) 55,6; 0,0; 79,6 Privathospitalet Skørping 29 / 30 96,7 ( 82,8;. ) Privathospitalet Valdemar 74 / 88 84,1 ( 74,8; 91,0) Private klinikker / ,0 8 4,2 26,1 ( 23,6; 28,7) 59,3 48,9; 73,8; 78,9 <= 5 i 2013 & <= 20 i / 2 0,0 (. ; 84,2) 0,0; 80,0; 100 Allergi- og lungekln., Århus. ; 60,0; 50,0 Angelica Lauritzen`s SPL 23 / 28 82,1 ( 63,1; 93,9) 91,7; 92,2; 95,6 Københavns Søvn- og Snorkeklinik 1 / 1 100,0 (. ;. ) 77,3; 85,3; 93,8 Nordjysk Søvncenter. ; 35,0; 83,3 Nordsjællands Snorke- og Apnøkln. 84 / ,4 ( 9,2; 13,9) 31,6; 92,6; 91,8 Rudersdal Søvnapnøklinik. ;. ; 59,3 ScanSleep Aalborg 13 / 17 76,5 ( 50,1; 93,2) 90,8; 100; 50,0 ScanSleep København 23 / 41 56,1 ( 39,7; 71,5) 46,0; 48,8; 57,3 ScanSleep Århus 6 / 36 16,7 ( 6,4; 32,8) 47,6; 58,3; 83,8 Snorkeklinikken og ØNH klinikken 5 / 7 71,4 ( 29,0; 96,3) 89,7; 82,6; 76,5 Søvn- og snorkekln. Frederikssund 2 / 4 50,0 ( 6,8; 93,2) 77,8; 69,8; 66,7 ØNH kln. Budolfiplads 50 / ,3 ( 31,6; 49,5) 30,1; 46,9;. ØNH kln. Hørsholm 5 / 5 100,0 ( 47,8;. ) 88,9; 87,3; 89,2 ØNH kln. Thisted / Nykøbing Mors 96 / ,2 ( 46,6; 61,7) 71,7; 70,6;. Klinisk-epidemiologisk kommentar til indikator: Nævneren i indikatoren er antal patienter, som i indikatoråret har fået diagnosen DG473 eller DE662. Tælleren antal patienter, hvor ventetiden er under eller lig fire uger. Der er nogle få personer, som ikke har en registreret henvisningsdato de er ikke med i indikatoren. Styregruppens faglige kommentarer til indikator: Der er indført ventetidsgaranti på 4 uger, men der ses stor variation imellem de forskellige afdelingers og klinikkers ventetid. Forløbsdiagram regioner: 29

31 30

32 Kontroldiagram enheder: 31

33 Beskrivelse af sygdomsområdet National database for Søvnapnø (NDOSA) Afgrænsning af databasen Omfatter LPR-registrering af søvnapnø og fedmerelateret hypoventilation i Danmark. Mere mennesker har søvnapnø og fedmerelateret hypoventilation. Databasen indsamler data fra Baggrund Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central søvnapnø. 3. Cheyene- Stokes respiration. 4. hypoventilation, herunder fedmerelateret hypoventilation. De alvorligste er OSA og fedmerelateret hypoventilation med dødeligheder på >6 % og >20 % respektive og som medfører stor risiko for til cerebro- og kardiovaskulær morbiditet, sociale, trafikale samt familiære og erhvervsrelaterede konsekvenser. Mere end hvoraf mennesker lider af søvnapnø respektive fedmerelateret hypoventilation i Danmark. Kun cirka er diagnosticeret. Nylige data viser at også børn hyppigt har OSA og at morbiditet og mortalitet er betydelig. Diagnostik og behandling er kendt og hviler på høj evidens, reducerer sygelighed og dødelighed væsentligt og har gunstig sundhedsøkonomisk betydning idet sygdommene medfører betydelige direkte og indirekte omkostninger til patient men også patientens partner/familie. Der er således et stort antal patienter der ikke er identificeret og behandlet. Yderligere er der stor kvalitetsforskel i diagnostik, behandling og opfølgning, hvilket medvirker til ringe prognose af sygdommene. Formål At dokumentere klinisk kvalitet i diagnostik, udredning og behandling samt hele forløb for patienter med obstruktiv søvnapnø og fedmerelateret hypoventilation, m.h.p. at sikre at ensartet og god klinisk standard i henhold til nationale og internationale guidelines. Dette omfatter: 1) At indsamle kliniske og administrative data om patienter, der har fået diagnosen søvnapnø og fedmerelateret hypoventilation 2) At analysere tidsforløbet og de iværksatte diagnostiske behandlingstiltag. 3) At vurdere den samlede kliniske kvalitet (diagnostisk, behandling og opfølgning) 4) At foretage en videnskabelig analyse og bearbejdning af de indhentede data med henblik på en evidensbaseret forbedring af kvaliteten af behandling og håndtering. 5) At stille data til rådighed for offentligheden og de ansvarlige myndigheder for medicinsk/epidemiologisk forskning. Sygdommens belastning Søvnrelaterede respirationssygdomme er særdeles ressourcetunge. En dansk MTV (Jennum et al. CEMTV 2006: 6(5)) og nordisk MTV (SBU, Stokholm, 2007) konkluderede, at obstruktiv søvnapnø udgør en stor sundhedsmæssig og sundhedsøkonomisk belastning, dels på grund af høj sygelighed, reduceret livskvalitet, sociale, familiær og trafikale problemer. Nylige nationale tal viser at de direkte og indirekte omkostning er mere end og kr per patient år for obstruktiv søvnapnø og fedmerelateret hypoventilation, respektive (Jennum et al. Thorax 2011, ERJ 2013), samlet svarende til mere end 3 mia kr/år. Hertil kommer høj dødelighed. Børn med OSA har høj sygelighed og dødelighed. Der bruges allerede store resurser i sundhedsvæsenet på sygdomsområdet, men den faglige kvalitet udviser stor kvalitetsforskel, f.eks. viser foreløbige kvalitetsdata, at mindre end 50% følges efter iværksat behandling, hvilket medvirker til den store sundhedsøkonomiske byrde. Den aktuelle nationale kvalitetsdatabase er baseret på de samlede nationale identificerede patienter indrapporteret til Landspatientregister (LPR) og der afrapporteres via Analyseportalen. Således er datakompletheden 100 %. De enkelte klinikker kan vurdere datakvalitet og afrapportering via Analyseportalen. 32

34 Oversigt over alle indikatorer Indikator nr. Indikator beskrivelse LPR koder Søvnapnø DG473, DE662 Indikator 1 Diagnosticeret med PSG, CRM ZZ1491, ZZ3921, ZZ4137 eller oximetri Indikator 2 Behandlet med tandskinne, uvulopalatopharyngoplastik, BEOL1, KENC40, KEMB20, BGFC32 adenotonsillektomi, fasttryk CPAP, selvjusterende CPAP, bilevel PAP eller CS PAP Indikator 3 Behandlet med CPAP BGFC32 Indikator 4 God behandlingskomplians ZZV020A + tillægskode Indikator 5 Ændring i apnøsværhedsgrad fra diagnostik til efter be-handling ZZV020B + tillægskode Indikator 6 Ændring af patientsymptomer (ESS) fra diagnostik til efter ZZV020D + tillægskode behandling Indikator 7 Kontrol af PAP behandlede søvnapnøpatienter ZZ3912 AAF23 Indikator 8 Kontrol af kirurgisk behandlede ZZ1492, ZZ4137, ZZ3921, AAF23 Indikator 9 søvnapnøpatienter Ventetid fra modtagelse af henvisning til første kontakt med specialafdeling/klinik Henvisningsdato Første af disse to datoer: Indlæggelsesdato eller behandlingsdato Datagrundlag NDOSA er alene baseret på data indhentet gennem Landspatientregisteret (LPR) 33

35 Styregruppe Navn Titel, arbejdssted Formand:Poul Jennum Professor, overlæge, dr.med.;,glostrup Hospital Philip Tønnesen Overlæge, dr.med.; Gentofte Hospital Thomas Qvist Barrett Overlæge; Afdeling H, Århus Universitetshospital (ikke længere ansat 2014+) Preben Larsen Overlæge, Medicinsk afdeling, Lungemedicinsk ambulatorium, Fredericia Sygehus. Ole Nørregaard Overlæge; Respirationscenter Vest, Århus Kommunehospital Klinisk Epidemiolog: Kathrine Carlsen Statistiker: ns Henrik Badsberg Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Øst Thor Schmidt Dataansvarlig myndighed Post.doc., Ph.d.; Kompetencecenter Øst Cand.scient: Kompetancecenter Øst Chefkonsulent; Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik-Øst (KCKS-Øst) KCKS Øst og KCKB Øst 34

36 Appendiks 1: Vejledning i fortolkning af resultater I det følgende gives en vejledning i, hvorledes resultaterne i årsrapporten skal læses. Tabeller: Tabellerne i rapporten omfatter resultater for de enkelte afdelinger, regioner og landsgennemsnittet. Nedenfor beskrives indholdet af tabellerne: Standard: Angiver den af styregruppen fastsatte standard for, hvor stor en andel (%) af det samlede antal patientforløb, der som minimum/højst må forventes at leve op til kravet relateret til den pågældende indikator. Et < foran procentværdien angiver at indikatorværdien højst må antage denne for at standard er opfyldt. Standard opfyldt? /Nej: Angiver, om standarden er opfyldt for afdelingen/regionen/landet. indikerer, at afdelings-, regions-/landsgennemsnittet opfylder standarden. * betyder, at afdelings-, regions- /landsgennemsnittet ikke opfylder standarden, men sikkerhedsintervallet for estimatet omfatter denne standards værdi. Nej viser, at standarden ikke er opfyldt. Tæller/nævner: Angiver det samlede antal patienter der indgår i tæller og nævner i beregningen af den pågældende indikatorværdi. For alle indikatorer gælder det, at patienterne ikke indgår i beregningen af indikatoren, såfremt der for den relevante variabel i registreringsskemaet er angivet uoplyst eller at data mangler. Ligeledes ekskluderes patienter, hvor den pågældende aktivitet er bedømt ikke relevant. Der vil derfor være forskel i antallet af patientforløb, som indgår i beregningen af de enkelte indikatorer. Andel patientforløb som opfylder kravet, % (95 % CI): Angiver den procentvise andel af det samlede antal patientforløb, der lever op til kravet i relation til den pågældende indikator. For at få et indtryk af den statistiske usikkerhed ved bestemmelse af indikatorværdien er der anført et 95% konfidensinterval (95% CI), som angiver, at den sande indikatorværdi med 95% sandsynlighed befinder sig indenfor det opstillede interval. Konfidensintervallets bredde afspejler med hvilken præcision, indikatorværdien er bestemt. Periodeangivelsen refererer til opgørelsesperiode. Kontroldiagrammer (regioner/enheder): Grafisk præsentation af resultaterne for hver region hhv. afdeling. Diagrammerne giver en oversigt over den fastsatte standard (lodret blå streg), landsresultatet og regionsresultaterne hhv. afdelingsresultaterne for hver enkelt indikator (orange prikker) angivet med tilhørende 95 % konfidensintervaller (orange vandrette streger). 35

37 Appendiks 2: Indikator opfyldelse for børn og unge 0-18 år I de følgende tabeller er relevante indikatorer opgjort efter alder med speciel fokus på børnene. Der er kun vist tal for offentlige sygehuse i DK. Tabellerne vises for de enkelte regioner eftersom variationen mellem årene er så lille at det ikke giver mening at vise dem. Indikator 1 Udredning. Børn og unge Alder Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Opfyldt Ikke opfyldt Opfyldt Ikke opfyldt Opfyldt Ikke opfyldt Opfyldt Ikke opfyldt Opfyldt Ikke opfyldt 0-2 år 32 (22%) 114 (78%) 0 (0%) 24 (100%) 0 (0%) 93 (100%) 10 (14%) 61 (86%) 0 (0%) 28 (100%) 3-5 år 29 (16%) 152 (84%) 0 (0%) 41 (100%) 0 (0%) 192 (100%) 5 (3%) 173 (97%) 0 (0%) 129 (100%) 6-8 år 15 (33%) 31 (67%) 1 (5%) 18 (95%) 0 (0%) 30 (100%) 11 (20%) 44 (80%) 0 (0%) 39 (100%) 9-18 år 42 (59%) 29 (41%) 12 (43%) 16 (57%) 24 (33%) 49 (67%) 32 (52%) 30 (48%) 8 (21%) 31 (79%) 19+ år 2302(68%) 1075(32%) 1741(70%) 737 (30%) 4321(74%) 1501(26%) 4059(68%) 1879(32%) 1626(85%) 293 (15%) Indikator 2 Behandling med cpap eller kirurgi. Børn og unge Alder Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Opfyldt Ikke opfyldt Opfyldt Ikke opfyldt Opfyldt Ikke opfyldt Opfyldt Ikke opfyldt Opfyldt Ikke opfyldt 0-2 år 48 (33%) 98 (67%) 5 (21%) 19 (79%) 56 (60%) 37 (40%) 21 (30%) 50 (70%) 16 (57%) 12 (43%) 3-5 år 93 (51%) 88 (49%) 14 (34%) 27 (66%) 135 (70%) 57 (30%) 70 (39%) 108 (61%) 68 (53%) 61 (47%) 6-8 år 17 (37%) 29 (63%) 5 (26%) 14 (74%) 10 (33%) 20 (67%) 16 (29%) 39 (71%) 7 (18%) 32 (82%) 9-18 år 14 (20%) 57 (80%) 7 (25%) 21 (75%) 20 (27%) 53 (73%) 23 (37%) 39 (63%) 7 (18%) 32 (82%) 19+ år 1704(50%) 1673(50%) 1589(64%) 889 (36%) 3355(58%) 2467(42%) 3743(63%) 2195(37%) 48 (3%) 1871(97%) Indikator 3 Andel behandlet med CPAP. Børn og unge Alder Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Kirurgi CPAP Kirurgi CPAP Kirurgi CPAP Kirurgi CPAP Kirurgi CPAP 0-2 år 44 (92%) 4 (8%) 4 (80%) 1 (20%) 56 (100%) 0 (0%) 16 (76%) 5 (24%) 16 (100%) 0 (0%) 3-5 år 86 (92%) 7 (8%) 14 (100%) 0 (0%) 135 (100%) 0 (0%) 68 (97%) 2 (3%) 68 (100%) 0 (0%) 6-8 år 15 (88%) 2 (12%) 5 (100%) 0 (0%) 10 (100%) 0 (0%) 10 (63%) 6 (37%) 7 (100%) 0 (0%) 9-18 år 3 (21%) 11 (79%) 4 (57%) 3 (43%) 9 (45%) 11 (55%) 11 (48%) 12 (52%) 7 (100%) 0 (0%) 19+ år 10 (6%) 1694 (94%) 8 (1%) 1581(99%) 56 (2%) 3299 (98%) 18 (48%) 3725(52%) 8 (17%) 40 (83%) Indikator 7 og 8 Kontrol af CPAP eller kirurgi. Børn og unge* Alder Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ingen Kontrol Ingen Kontrol Ingen Kontrol Ingen Kontrol Ingen Kontrol kontrol kontrol kontrol kontrol kontrol 0-2 år 23 (47%) 26 (53%) 1 (20%) 4 (80%) 28 (50%) 28 (50%) 11 (48%) 12 (52%) 6 (38%) 10 (62%) 3-5 år 44 (47%) 49 (53%) 5 (36%) 9 (64%) 70 (52%) 65 (48%) 36 (52%) 33 (48%) 29 (43%) 39 (57%) 6-8 år 7 (44%) 9 (54%) 3 (60%) 2 (40%) 3 (30%) 7 (70%) 6 (38%) 10 (62%) 5 (71%) 2 (29%) 9-18 år 3 (21%) 11 (79%) 2 (29%) 5 (71%) 4 (20%) 16 (80%) 5 (22%) 18 (78%) 4 (57%) 3 (43%) 19+ år 220 (14%) 1383 (86%) 39 (2%) 1535 (98%) 71 (2%) 3087 (98%) 396 (11%) 3290 (89%) 8 (30%) 19 (70%) * Fra behandling til opfølgning kan børnene både skifte aldersklasse og region 36

38 Indikator 9 Ventetid fra henvisning til første kontakt*. Børn og unge Alder Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Over 4 ugers ventetid Under 4 ugers ventetid Over 4 ugers ventetid Under 4 ugers ventetid Over 4 ugers ventetid Under 4 ugers ventetid Over 4 ugers ventetid Under 4 ugers ventetid Over 4 ugers ventetid Under 4 ugers ventetid 0-2 år 50 (35%) 93 (65%) 5 (22%) 18 (78%) 25 (27%) 68 (73%) 10 (14%) 60 (86%) 1 (4%) 27 (96%) 3-5 år 85 (47%) 96 (53%) 15 (37%) 26 (63%) 43 (23%) 148 (77%) 53 (30%) 123 (70%) 14 (11%) 115 (89%) 6-8 år 23 (51%) 22 (49%) 11 (58%) 8 (42%) 6 (21%) 23 (79%) 20 (38%) 33 (62%) 2 (5%) 36 (95%) 9-18 år 41 (60%) 27 (40%) 13 (48%) 14 (42%) 22 (31%) 50 (69%) 24 (39%) 37 (71%) 1 (3%) 37 (97%) 19+ år 2440 (79%) 665 (21%) 1472 (72%) 586 (28%) 1643 (31%) 3715 (69%) 3143 (56%) 2492 (44%) 62 (5%) 1191 (95%) * Nogle få har ikke en henvisningsdato og fremgår ikke af tabellen Indikator 4 God behandlingskompliance. Børn og unge Denne indikator kan ikke opgøres for børn og unge. I perioden er der i alt på landsplan registreret 15 kompliance målinger. Indikator 5 Ændring i apnø sværhedsgrad fra diagnostik til efter behandling. Børn og unge Denne indikator kan ikke opgøres for børn og unge. I perioden er der i alt på landsplan registreret 27 AHI. Indikator 9 Ændring af patientsymptomer (ESS) fra diagnostik til efter behandling. Børn og unge Denne indikator kan ikke opgøres for børn og unge. I perioden er der i alt på landsplan registreret 26 ESS målinger. 37

39 Appendiks 3: Supplerende resultater A) Beskrivende tabeller over personer, der indgår i årsrapporten De første tre tabeller viser køns og aldersfordelingen af personer diagnosticeret i årene , samt fordelingen af de to typer af apnø søvnapnøe-hypopnø syndrom (DG473) og fedme med hypoventilation (DE662). Kønsfordeling efter region og år Hospital 2010 N (%) 2011 N (%) 2012 N (%) 2013 N (%) Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Danmark 3820 (75%) 1297 (25%) 5185 (74%) 1778 (26%) 5323 (74%) 1936 (26%) 5668 (72%) 2215 (28%) Off. sygehuse 2648 (74%) 930 (26%) 3943 (74%) 1351 (26%) 4263 (73%) 1571 (27%) 4569 (72%) 1804 (28%) Hovedstaden 473 (70%) 201 (30%) 650 (72%) 255 (28%) 630 (68%) 294 (32%) 940 (71%) 378 (29%) Sjælland 335 (81%) 79 (19%) 661 (77%) 194 (23%) 649 (76%) 207 (24%) 362 (78%) 103 (22%) Syddanmark 522 (74%) 188 (26%) 1018 (74%) 359 (26%) 1416 (75%) 479 (25%) 1584 (71%) 644 (29%) Midtjylland 854 (73%) 312 (27%) 1193 (76%) 384 (24%) 1256 (73%) 466 (27%) 1305 (71%) 534 (29%) Nordjylland 464 (75%) 150 (24%) 421 (73%) 159 (27%) 312 (71%) 125 (29%) 378 (72%) 145 (28%) Private 1172 (76%) 367 (24%) 1242 (74%) 427 (26%) 1060 (74%) 365 (26%) 1099 (73%) 411 (27%) Hovedstaden 784 (77%) 240 (23%) 800 (73%) 301 (27%) 734 (76%) 237 (24%) 651 (74%) 223 (26%) Sjælland 180 (77%) 53 (23%) 266 (78%) 73 (22%) 57 (75%) 19 (25%) 224 (74%) 79 (26%) Syddanmark 75 (77%) 22 (23%) 8 (80%) 2 (20%) 5 (83%) 1 (17%) 1 (100%) 0 (0%) Midtjylland 124 (74%) 44 (26%) 112 (78%) 32 (22%) 115 (71%) 48 (29%) 108 (66%) 55 (34%) Nordjylland 9 (53%) 8 (47%) 56 (75%) 19 (25%) 149 (71%) 60 (29%) 115 (68%) 54 (32%) Aldersfordelingen efter region og år Aldersfordeling 2010 N (%) Alder (år) <= Hospital Danmark 360 (7%) 217 (4%) 583 (11%) 1153 (23%) 1357 (27%) 1088 (21%) 359 (7%) Off. sygehuse 345 (10%) 148 (4%) 386 (11%) 764 (21%) 915 (26%) 751 (20%) 269 (8%) Hovedstaden 122 (18%) 23 (3%) 76 (11%) 120 (18%) 141 (21%) 129 (19%) 63 (9%) Sjælland 26 (6%) 15 (4%) 47 (11%) 83 (20%) 106 (26%) 108 (26%) 29 (7%) Syddanmark 87 (12%) 34 (5%) 76 (11%) 155 (22%) 170 (24%) 140 (20%) 48 (7%) Midtjylland 68 (6%) 45 (4%) 114 (10%) 257 (22%) 336 (29%) 261 (22%) 85 (7%) Nordjylland 42 (7%) 31 (5%) 73 (12%) 149 (24%) 162 (26%) 113 (18%) 44 (7%) Private 15 (1%) 69 (5%) 197 (13%) 389 (25%) 442 (29%) 337 (22%) 90 (6%) Hovedstaden 7 (1%) 39 (4%) 126 (12%) 254 (25%) 297 (29%) 234 (23%) 67 (7%) Sjælland 7 (3%) 9 (4%) 33 (14%) 69 (30%) 60 (26%) 46 (20%) 9 (4%) Syddanmark 1 (1%) 4 (4%) 16 (16%) 15 (15%) 31 (32%) 24 (25%) 6 (6%) Midtjylland 0 (0%) 16 (10%) 22 (13%) 44 (26%) 50 (30%) 28 (17%) 8 (5%) Nordjylland 0 (0%) 1 (6%) 0 (0%) 7 (41%) 4 (24%) 5 (30%) 0 (0%) 38

40 Aldersfordeling 2011 N (%) Alder (år) <= Hospital Danmark 404 (6%) 284 (4%) 824 (12%) 1546 (22%) 1865 (27%) 1502 (22%) 538 (8%) Off. sygehuse 390 (7%) 229 (4%) 606 (11%) 1132 (21%) 1397 (26%) 1118 (21%) 422 (8%) Hovedstaden 102 (11%) 38 (4%) 85 (9%) 173 (19%) 208 (23%) 201 (22%) 98 (11%) Sjælland 29 (3%) 28 (3%) 97 (11%) 187 (22%) 233 (27%) 214 (25%) 67 (8%) Syddanmark 96 (7%) 59 (4%) 164 (12%) 293 (21%) 376 (27%) 283 (21%) 106 (8%) Midtjylland 85 (5%) 76 (5%) 189 (12%) 358 (23%) 435 (28%) 317 (20%) 117 (7%) Nordjylland 78( (13%) 28 (5%) 71 (12%) 121 (21%) 145 (25%) 103 (18%) 34 (6%) Private 14 (1%) 55 (3%) 218 (13%) 414 (25%) 468 (28%) 384 (23%) 116 (7%) Hovedstaden 8 (1%) 29 (3%) 161 (15%) 259 (24%) 308 (28%) 257 (23%) 79 (7%) Sjælland 6 (2%) 11 (3%) 28 (8%) 93 (27%) 95 (28%) 84 (25%) 22 (6%) Syddanmark 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (40%) 5 (50%) 1 (10%) 0 (0%) Midtjylland 0 (0%) 9 (6%) 12 (12%) 34 (24%) 41 (28%) 29 (20%) 14 (10%) Nordjylland 0 (0%) 6 (8%) 12 (16%) 24(32%) 19 (25%) 13 (17%) 1 (1%) Aldersfordeling 2012 N (%) Alder (år) <= Hospital Danmark 392 (5%) 321 (4%) 798 (11%) 1607 (22%) 1925 (27%) 1571 (22%) 645 (9%) Off. sygehuse 383 (7%) 260 (4%) 624 (11%) %) %) %) 538 (9%) Hovedstaden 103 (11%) 25 (3%) 81 (9%) 169 (18%) 212 (23%) 213 (23%) 121 (13%) Sjælland 29 (3%) 34 (4%) 74 (9%) 191 (22%) 247 (29%) 210 (25%) 71 (8%) Syddanmark 85 (4%) 98 (5%) 216 (11%) 419 (22%) 495 (26%) 408 (22%) 174 (9%) Midtjylland 94 (5%) 78 (5%) 207 (12%) 382 (22%) 449 (26%) 373 (22%) 139 (8%) Nordjylland 72 (16%) 25 (6%) 46 (11%) 77 (18%) 110 (25%) 74 (17%) 33 (8%) Private 9 (1%) 61 (4%) 174 (12%) 369 (26%) 412 (29%) 293 (21%) 107 (8%) Hovedstaden 4 (1%) 32 (3%) 121 (12%) 255 (26%) 267 (28%) 213 (22%) 79 (8%) Sjælland 0 (0%) 6 (8%) 9 (12%) 20 (26%) 23 (30%) 12 (16%) 6 (8%) Syddanmark 0 (0%) 0 (0%) 1 (17%) 2 (33%) 2 (33%) 1 (17%) 0 (0%) Midtjylland 4 (2%) 10 (6%) 17 (10%) 35 (21%) 58 (36%) 30 (18%) 9 (6%) Nordjylland 1 (0%) 13 (6%) 26 (12%) 57 (27%) 62 (30%) 37 (18%) 13 (6%) Aldersfordeling 2013 N (%) Alder (år) <= Hospital Danmark 392 (5%) 321 (4%) 798 (11%) 1607 (22%) 1925 (27%) 1571 (22%) 645 (9%) Off. sygehuse 427 (7%) 311 (5%) 657 (10%) %) %) %) 650 (10%) Hovedstaden 117 (9%) 61 (5%) 130 (10%) 270 (20%) 300 (23%) 276 (21%) 164 (12%) Sjælland 28 (6%) 14 (3%) 58 (12%) 114 (25%) 112 (24%) 95 (20%) 44 (9%) Syddanmark 120 (5%) 110 (5%) 260 (12%) 450 (20%) 601 (27%) 469 (21%) 218 (10%) Midtjylland 119 (6%) 99 (5%) 168 (9%) 369 (20%) 462 (25%) 444 (24%) 178 (12%) Nordjylland 43 (8%) 27 (5%) 41 (8%) 116 (22%) 151 (29%) 99 (19%) 46 (9%) Private 17 1%) 71 (4%) 213 (12%) 349 (26%) 404 (29%) 342 (21%) 114 (8%) Hovedstaden 6 (1%) 29 (3%) 125 (14%) 202 (23%) 223 (26%) 209 (24%) 80 (9%) Sjælland 10 (3%) 16 (5%) 44 (15%) 78 (26%) 74 (24%) 63 (21%) 18 (6%) Syddanmark 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) Midtjylland 0 (0%) 12 (7%) 15 (9%) 36 (22%) 57 (35%) 35 (21%) 8 (5%) Nordjylland 1 (1%) 13 (8%) 29 (17%) 33 (20%) 50 (30%) 35 (21%) 8 (5%) 39

41 Fordeling af sygdomstyper (søvnapnøe-hypopnø syndrom (DG473) og fedme med hypoventilation (DE662)) efter region og år Hospital 2010 N (%) 2011 N (%) 2012 N (%) 2013 N (%) DG473 DE662 DG473 DE662 DG473 DE662 DG473 DE662 Danmark 5065 (99%) 52 (1%) 6916 (99%) 47 (1%) 7177 (99%) 82 (1%) 7801 (99%) 82 (1%) Off. sygehuse 3526 (98%) 52 (2%) 5247 (99%) 47 (1%) 5754 (99%) 80 (1%) 6291 (99%) 82 (1%) Hovedstaden 655 (97%) 19 (3%) 887 (98%) 18 (2%) 897 (97%) 27 (3%) 1303 (99%) 15 (1%) Sjælland 404 (98%) 10 (2%) 844 (99%) 11 (1%) 845 (99%) 11 (1%) 452 (97%) 13 (3%) Syddanmark 705 (99%) 5 (1%) 1366 (99%) 11 (1%) 1882 (99%) 13 (1%) 2206 (99%) 22 (1%) Midtjylland 1149 (99%) 17 (1%) (0%) 1697 (98%) 25 (2%) 1811 (98%) 28 (2%) (100%) Nordjylland 613 (100%) 1 (0%) 579 (100%) 1 (0%) 433 (99%) 4 (1%) 519 (99%) 4 (1%) Private 1539(100%) 0 (0%) 1669(100%) 0 (0%) 1423(100%) 2 (0%) 1510(100%) 0 (0%) Hovedstaden (0%) (0%) 969 (100%) 2 (0%) 874 (100%) 0 (0%) (100%) (100%) Sjælland 233 (100%) 0 (0%) 339 (100%) 0 (0%) 76 (100%) 0 (0%) 303 (100%) 0 (0%) Syddanmark 97 (100%) 0 (0%) 10 (100%) 0 (0%) 6 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) Midtjylland 168 (100%) 0 (0%) 144 (100%) 0 (0%) 163 (100%) 0 (0%) 163 (100%) 0 (0%) Nordjylland 17 (100%) 0 (0%) 75 (100%) 0 (0%) 209 (100%) 0 (0%) 169 (100%) 0 (0%) 40

42 B) Aktiviteten på de enkelte afdelinger De følgende tabeller vedrører aktiviteten på de enkelte afdelinger og omfatter derfor også personer, som er diagnosticeret før Udredning foretaget med polysomnografi (PSG) på de enkelte afdelinger ( ) Hospital Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Private hospitaler / klinikker Hovedstaden Amager Bispebjerg Bornholm Frederiksberg Gentofte Glostrup Herlev Hvidovre Nordsjælland H.er Rigshospitalet Sjælland Region Sjælland Syddanmark Fredericia/Kolding Friklinikken, Give, RS Haderslev Odense Svendborg Sydvestjysk Sygehus Sønderborg / sygehus Sønderjylland Vejle Midtjylland AU, Øre-, Næse- og Halskirurgisk afd. H AU, Respirationscenter Vest Aarhus Universitetshospital andre afd Horsens Hospitalsenheden Midt, Viborg Hospitalsenheden Midt, Silkeborg Hospitalsenheden Midt, Andre afdelinger Hospitalsenheden Vest Randers Rh Silkeborg Rh Viborg/Skive Rh Århus De Vestdanske Friklinikker, Brædstrup Nordjylland Aalborg Himmerland Thy - Mors Vendsyssel

43 Hospital Private hospitaler / klinikker Aleris-Hamlet Ciconia, Århus Ph Filadelfia Glostrup Ph Greve Ph Kollund, Ph Angelica Lauritzen`s Sk Axel Bomholt, Spl Frederikssund, Søvn- og snorkek Kbh. Søvn- og Snorkeklinik Lungeklinikken, Århus Nattero Pk Nordjysk Søvncenter Nordsjællands Snorke- og Apnøklinik Rudersdal Søvnapnøklinik ScanSleep, Aalborg ScanSleep, København ScanSleep, Århus ScanSleep, Kolding Snorkeklinikken og ØHNK Søvn og respirationscenter c/o Grymer Ph ØNHK. Budolfiplads ØNHK. i Hørsholm ØNHK., Thisted / Nykøbing Mors Andre Udredning foretaget med kardiorespiratorisk (CRM) diagnostik på de enkelte sygehuse ( ) Hospital Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Private hospitaler / klinikker Hovedstaden Amager Bispebjerg Bornholm Frederiksberg Gentofte Glostrup Herlev Hvidovre Nordsjælland H.er Rigshospitalet Sjælland Region Sjælland

44 Syddanmark Fredericia/Kolding Friklinikken, Give, RS Haderslev Odense Svendborg Sydvestjysk Sygehus Sønderborg / sygehus Sønderjylland Vejle Midtjylland AU, Øre-, Næse- og Halskirurgisk afd. H AU, Respirationscenter Vest Aarhus Universitetshospital andre afd Horsens Hospitalsenheden Midt, Viborg Hospitalsenheden Midt, Silkeborg Hospitalsenheden Midt, Andre afdelinger Hospitalsenheden Vest Randers Rh Silkeborg Rh Viborg/Skive Rh Århus De Vestdanske Friklinikker, Brædstrup Nordjylland Aalborg Himmerland Thy - Mors Vendsyssel Private hospitaler / klinikker Aleris-Hamlet Ciconia, Århus Ph Filadelfia Glostrup Ph Greve Ph Kollund, Ph Angelica Lauritzen`s Sk Axel Bomholt, Spl Frederikssund, Søvn- og snorkek Kbh. Søvn- og Snorkeklinik Lungeklinikken, Århus Nattero Pk Nordjysk Søvncenter Nordsjællands Snorke- og Apnøklinik Rudersdal Søvnapnøklinik ScanSleep, Aalborg ScanSleep, København ScanSleep, Århus ScanSleep, Kolding Snorkeklinikken og ØHNK Søvn og respirationscenter c/o Grymer Ph ØNHK. Budolfiplads ØNHK. i Hørsholm ØNHK., Thisted / Nykøbing Mors Andre

45 Udredning foretaget med oximetri på de enkelte sygehuse ( ) Hospital Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Private hospitaler / klinikker Hovedstaden Amager Bispebjerg Bornholm Frederiksberg Gentofte Glostrup Herlev Hvidovre Nordsjælland H.er Rigshospitalet Sjælland Region Sjælland Syddanmark Fredericia/Kolding Friklinikken, Give, RS Haderslev Odense Svendborg Sydvestjysk Sygehus Sønderborg / sygehus Sønderjylland Vejle Midtjylland AU, Øre-, Næse- og Halskirurgisk afd. H AU, Respirationscenter Vest Aarhus Universitetshospital andre afd Horsens Hospitalsenheden Midt, Viborg Hospitalsenheden Midt, Silkeborg Hospitalsenheden Midt, Andre afdelinger Hospitalsenheden Vest Randers Rh Silkeborg Rh Viborg/Skive Rh Århus De Vestdanske Friklinikker, Brædstrup Nordjylland Aalborg Himmerland Thy - Mors Vendsyssel

46 Hospital Private hospitaler / klinikker Aleris-Hamlet Ciconia, Århus Ph Filadelfia Glostrup Ph Greve Ph Kollund, Ph Angelica Lauritzen`s Sk Axel Bomholt, Spl Frederikssund, Søvn- og snorkek Kbh. Søvn- og Snorkeklinik Lungeklinikken, Århus Nattero Pk Nordjysk Søvncenter Nordsjællands Snorke- og Apnøklinik Rudersdal Søvnapnøklinik ScanSleep, Aalborg ScanSleep, København ScanSleep, Århus ScanSleep, Kolding Snorkeklinikken og ØHNK Søvn og respirationscenter c/o Grymer Ph ØNHK. Budolfiplads ØNHK. i Hørsholm ØNHK., Thisted / Nykøbing Mors Andre Behandlet med kirurgi eller tandskinne på de enkelte sygehuse ( ) Hospital Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Private hospitaler / klinikker Hovedstaden Amager Bispebjerg Bornholm Frederiksberg Gentofte Glostrup Herlev Hvidovre Nordsjælland H.er Rigshospitalet Sjælland Region Sjælland

47 Syddanmark Fredericia/Kolding Friklinikken, Give, RS Haderslev Odense Svendborg Sydvestjysk Sygehus Sønderborg / sygehus Sønderjylland Vejle Midtjylland AU, Øre-, Næse- og Halskirurgisk afd. H AU, Respirationscenter Vest Aarhus Universitetshospital andre afd Horsens Hospitalsenheden Midt, Viborg Hospitalsenheden Midt, Silkeborg Hospitalsenheden Midt, Andre afdelinger Hospitalsenheden Vest Randers Rh Silkeborg Rh Viborg/Skive Rh Århus Andet Nordjylland Aalborg Himmerland Thy - Mors Vendsyssel Private hospitaler / klinikker Aleris-Hamlet Ciconia, Århus Ph Filadelfia Glostrup Ph Greve Ph Kollund, Ph Angelica Lauritzen`s Sk Axel Bomholt, Spl Frederikssund, Søvn- og snorkek Kbh. Søvn- og Snorkeklinik Lungeklinikken, Århus Nattero Pk Nordjysk Søvncenter Nordsjællands Snorke- og Apnøklinik Rudersdal Søvnapnøklinik ScanSleep, Aalborg ScanSleep, København ScanSleep, Århus ScanSleep, Kolding Snorkeklinikken og ØHNK Søvn og respirationscenter c/o Grymer Ph ØNHK. Budolfiplads ØNHK. i Hørsholm ØNHK., Thisted / Nykøbing Mors Andre

48 Behandling med CPAP på de enkelte sygehuse ( ) Hospital Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Private hospitaler / klinikker Hovedstaden Amager Bispebjerg Bornholm Frederiksberg Gentofte Glostrup Herlev Hvidovre Nordsjælland H.er Rigshospitalet Sjælland Region Sjælland Syddanmark Fredericia/Kolding Friklinikken, Give, RS Haderslev Odense Svendborg Sydvestjysk Sygehus Sønderborg / sygehus Sønderjylland Vejle Midtjylland AU, Øre-, Næse- og Halskirurgisk afd. H AU, Respirationscenter Vest Aarhus Universitetshospital andre afd Horsens Hospitalsenheden Midt, Viborg Hospitalsenheden Midt, Silkeborg Hospitalsenheden Midt Hospitalsenheden Vest Randers Rh Silkeborg Rh Viborg/Skive Rh Århus De Vestdanske Friklinikker, Brædstrup Andre Nordjylland Aalborg Himmerland Thy - Mors Vendsyssel

49 Hospital Private hospitaler / klinikker Aleris-Hamlet Ciconia, Århus Ph Filadelfia Glostrup Ph Greve Ph Kollund, Ph Angelica Lauritzen`s Sk Axel Bomholt, Spl Frederikssund, Søvn- og snorkek Kbh. Søvn- og Snorkeklinik Lungeklinikken, Århus Nattero Pk Nordjysk Søvncenter Nordsjællands Snorke- og Apnøklinik Rudersdal Søvnapnøklinik ScanSleep, Aalborg ScanSleep, København ScanSleep, Århus ScanSleep, Kolding Snorkeklinikken og ØHNK Søvn og respirationscenter c/o Grymer Ph ØNHK. Budolfiplads ØNHK. i Hørsholm ØNHK., Thisted / Nykøbing Mors Andre AHI målinger foretaget på de enkelte sygehuse ( ) Hospital Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Private hospitaler / klinikker Hovedstaden Amager Bispebjerg Bornholm Frederiksberg Gentofte Glostrup Herlev Hvidovre Nordsjælland H.er Rigshospitalet Sjælland Region Sjælland

50 Syddanmark Fredericia/Kolding Friklinikken, Give, RS Haderslev Odense Svendborg Sydvestjysk Sygehus Sønderborg Vejle Midtjylland AU, Øre-, Næse- og Halskirurgisk afd. H AU, Respirationscenter Vest Aarhus Universitetshospital andre afd Horsens Hospitalsenheden Midt, Viborg Hospitalsenheden Midt, Silkeborg Hospitalsenheden Midt Hospitalsenheden Vest Randers Rh Silkeborg Rh Viborg/Skive Rh Århus Nordjylland Aalborg Himmerland Thy - Mors Vendsyssel Private hospitaler / klinikker Aleris-Hamlet Ciconia, Århus Ph Filadelfia Glostrup Ph Greve Ph Kollund, Ph Angelica Lauritzen`s Sk Axel Bomholt, Spl Frederikssund, Søvn- og snorkek Kbh. Søvn- og Snorkeklinik Lungeklinikken, Århus Nattero Pk Nordjysk Søvncenter Nordsjællands Snorke- og Apnøklinik Rudersdal Søvnapnøklinik ScanSleep, Aalborg ScanSleep, København ScanSleep, Århus Snorkeklinikken og ØHNK Søvn og respirationscenter c/o Grymer Ph ØNHK. Budolfiplads ØNHK. i Hørsholm ØNHK., Thisted / Nykøbing Mors

51 ODI målinger foretaget på de enkelte sygehuse ( ) Hospital Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Private hospitaler / klinikker Hovedstaden Amager Bispebjerg Bornholm Frederiksberg Gentofte Glostrup Herlev Hvidovre Nordsjælland H.er Rigshospitalet Sjælland Region Sjælland Syddanmark Fredericia/Kolding Friklinikken, Give, RS Haderslev Odense Svendborg Sydvestjysk Sygehus Sønderborg Vejle Midtjylland AU, Øre-, Næse- og Halskirurgisk afd. H AU, Respirationscenter Vest Aarhus Universitetshospital andre afd Horsens Hospitalsenheden Midt, Viborg Hospitalsenheden Midt, Silkeborg Hospitalsenheden Midt, Andre afdelinger Hospitalsenheden Vest Randers Rh Silkeborg Rh Viborg/Skive Rh Århus Nordjylland Aalborg Himmerland Thy - Mors Vendsyssel

52 Hospital Private hospitaler Aleris-Hamlet Ciconia, Århus Ph Filadelfia Glostrup Ph Greve Ph Kollund, Ph Private klinikker Angelica Lauritzen`s Sk Axel Bomholt, Spl Frederikssund, Søvn- og snorkek Kbh. Søvn- og Snorkeklinik Lungeklinikken, Århus Nattero Pk Nordjysk Søvncenter Nordsjællands Snorke- og Apnøklinik Rudersdal Søvnapnøklinik ScanSleep, Aalborg ScanSleep, København ScanSleep, Århus Snorkeklinikken og ØHNK Søvn og respirationscenter c/o Grymer Ph ØNHK. Budolfiplads ØNHK. i Hørsholm ØNHK., Thisted / Nykøbing Mors ESS målinger foretaget på de enkelte sygehuse ( ) Hospital Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Private hospitaler / klinikker Hovedstaden Amager Bispebjerg Bornholm Frederiksberg Gentofte Glostrup Herlev Hvidovre Nordsjælland H.er Rigshospitalet Sjælland Region Sjælland

53 Syddanmark Fredericia/Kolding Friklinikken, Give, RS Haderslev Odense Svendborg Sydvestjysk Sygehus Sønderborg / sygehus Sønderjylland Vejle Midtjylland AU, Øre-, Næse- og Halskirurgisk afd. H AU, Respirationscenter Vest Aarhus Universitetshospital andre afd Horsens Hospitalsenheden Midt, Viborg Hospitalsenheden Midt, Silkeborg Hospitalsenheden Midt, Andre afdelinger Hospitalsenheden Vest Randers Rh Silkeborg Rh Viborg/Skive Rh Århus Nordjylland Aalborg Himmerland Thy - Mors Vendsyssel Private hospitaler / klinikker Aleris-Hamlet Ciconia, Århus Ph Filadelfia Glostrup Ph Greve Ph Kollund, Ph Angelica Lauritzen`s Sk Axel Bomholt, Spl Frederikssund, Søvn- og snorkek Kbh. Søvn- og Snorkeklinik Lungeklinikken, Århus Nattero Pk Nordjysk Søvncenter Nordsjællands Snorke- og Apnøklinik Rudersdal Søvnapnøklinik ScanSleep, Aalborg ScanSleep, København ScanSleep, Århus Snorkeklinikken og ØHNK Søvn og respirationscenter c/o Grymer Ph ØNHK. Budolfiplads ØNHK. i Hørsholm ØNHK., Thisted / Nykøbing Mors

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Revideret udgave Udarbejdelse af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø

Læs mere

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012 National Database for Søvnapnø National årsrapport 1. januar 31. december Udarbejdning af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central søvnapnø.

Læs mere

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2014

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2014 National Database for Søvnapnø National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Kommenteret version 1.3 31.08.2015 Udarbejdelse af rapporten Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Specifikation af Søvnapnødatabasenss

Specifikation af Søvnapnødatabasenss Søvnapnø Database Specifikation af Søvnapnødatabasenss indikatorer, datasæt og rapporteringsindhold 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION... 4 2 PATIENTFORLØBETS REGISTRERINGER... 5 3 DATAFLOW FRA INDDATA

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211 og 212. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2011 - Ambulante Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Ambulante patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012 Dansk Anæstesi database National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

National Database for Obstruktiv Søvnapnø (NDOSA) National årsrapport 2015

National Database for Obstruktiv Søvnapnø (NDOSA) National årsrapport 2015 National Database for Obstruktiv Søvnapnø (NDOSA) National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Kommenteret version 3 28.6.2016 Udarbejdelse af rapporten Indeværende rapport er udarbejdet i

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

! "##$% ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!!

! ##$% !  %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 2 #$%& * + - 3 4,,+)&+ 3 4,,+)&+ 5 &!.* + / 2 6& & 3 # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! %.!! #$%!!0!! 0! #$% 0 5*!!!!! 9!!! 0!

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår)

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår) Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår) August 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 4 Anerkendelsesprocenter...

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Bilag til Årsrapport 2012. Dansk Apopleksiregister

Bilag til Årsrapport 2012. Dansk Apopleksiregister Bilag til Årsrapport 2012 Dansk Apopleksiregister Indholdsfortegnelse INDIKATOR (HELE INDLÆGGELSEN) OG ALL-OR-NONE OPFYLDELSE - OVERSIGTSTABEL 2 INDIKATORER HELE INDLÆGGELSEN 3 Indikator 1: Andel af patienter

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

LUP 2012 - Ambulante. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde

LUP 2012 - Ambulante. Privathospitalerne. Køn Antal Mand Kvinde LUP 2012 - Ambulante Privathospitalerne Køn Mand Kvinde % % Landsresultatet 95086 45,5 54,5 Privathospitalerne 4014 46,6 53,4 Parkens Privathospital 59 44,1 55,9 ScanSleep, Søvnmedicinsk Klinik, Københvn

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

DaProCadata. Dansk Prostata Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. Version 4 Maj 2015

DaProCadata. Dansk Prostata Cancer database. Dansk Urologisk Cancer Gruppe. National årsrapport. Version 4 Maj 2015 1 DaProCadata Dansk Prostata Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Version 4 Maj 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af datamanager Morten Sverdrup-Jensen

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2012

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2012 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

National Database for Obstruktiv Søvnapnø (NDOSA) National årsrapport 2016

National Database for Obstruktiv Søvnapnø (NDOSA) National årsrapport 2016 National Database for Obstruktiv Søvnapnø (NDOSA) National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Kommenteret og censureret version 1.4 d. 28.06. 2017 Udarbejdelse af rapporten Indeværende rapport

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015 BUP-ADHD National årsrapport 2014 1. januar 2014-31. december 2014 Dato 04.09.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015 Årsrapport nr. 1 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 215 1. januar 215-31. december 215 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud

National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud National rapport for borgere om kvaliteten i behandlingen af patienter med hoftebrud 1. december 2010-30. november 2011 Kvaliteten i behandlingen af hoftebrud er i denne rapport opgjort i forhold til følgende

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Aktionsdiagnoser for nyfødte

Aktionsdiagnoser for nyfødte Aktionsdiagnoser for nyfødte Eksempler på børnediagnoser med uklare definitioner: Fødselskomplikation UNS med følger for nyfødt(dp039). Intrauterin hypoxi UNS (DP209). Hypertone veer med følger for nyfødt

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011. Sidste opgørelsesperiode er fra 1.januar 2011 til 31. december 2011. Komplethedsgrad

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

D A N B I O. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2014 DANBIO

D A N B I O. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2014 DANBIO D A N B I O D A N S K R E U M A T O L O G I S K D A T A B A S E DANBIO Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014

DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014 DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014 Version 3 April 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2012 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 30. april 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Kompetencecenter

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

ØGET FOKUS PÅ GODE RESULTATER PÅ SYGEHUSENE. Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

ØGET FOKUS PÅ GODE RESULTATER PÅ SYGEHUSENE. Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ØGET FOKUS PÅ GODE RESULTATER PÅ SYGEHUSENE Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Maj 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Resume af resultater... 4 2. Udviklingen på

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Dansk tarmkræftscreeningsdatabase Årsrapport 2014. Første 10 måneder 1. nationale screeningsrunde

Dansk tarmkræftscreeningsdatabase Årsrapport 2014. Første 10 måneder 1. nationale screeningsrunde Dansk tarmkræftscreeningsdatabase Årsrapport 2014 Første 10 måneder 1. nationale screeningsrunde Januar 2016 Hvorfra udgår rapporten Formand for Dansk tarmkræftscreeningsdatabase (DTS) er Overlæge, ph.d.

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Syddansk Universitet Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler

Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Bilag Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Regionsrådet 24. februar 2010 Henvendelse fra Fælleslisten vedr. privathospitaler

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X Kliniske retningslinjer Plagsomme symptomer/opgaver Medicinering de sidste levedøgn Åndelig omsorg Søvn og hvile Træthed Sociale forhold Smerter Sansning, guiding Pårørende, elerladte (både børn og voksne

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2014 1. juni 2014 31. maj 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2013

Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. Årsrapport 2013 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening Årsrapport 2013 19. september 2014 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser og de epidemiologiske kommentarer i denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Register Udvikling og status Erik Jakobsen, leder Visionsmøde for de nationale kliniske kvalitetsdatabaser Tirsdag d. 16. juni 2009 Skejby Sygehus Hvad er Landsdækkende godkendt og støttet

Læs mere