Derefter valg af dirigent. Bestyrelsens forslag om, at man valgte klubbens advokat Keld Nomanni, blev vedtaget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Derefter valg af dirigent. Bestyrelsens forslag om, at man valgte klubbens advokat Keld Nomanni, blev vedtaget."

Transkript

1 1 Referat af ekstraordinær generalforsamling. Torsdag den 13. oktober 2005 kl Referent: Erik Kudahl, honorær sekretær. Der var mødt 238 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om forløbet med Golfin vedrørende købet af golfbaneanlægget, herunder orientering om medlemmers eventuelle stiftelse af et aktieselskab, som skal være køber af golfbaneanlægget. 3. Debat vedrørende ovennævnte. Kort velkomst ved formanden Charlie Herbst. Derefter valg af dirigent. Bestyrelsens forslag om, at man valgte klubbens advokat Keld Nomanni, blev vedtaget. Dirigenten gennemgik dagsordenen og gav derefter ordet til Charlie Herbst. Formanden orienterede om sagens forløb. Hvorfor og hvordan vi er nået til forslaget om stiftelse af et aktieselskab efter samme model, som man er nået til i Himmelbjerg Golf Club. Der skal skaffes 24 millioner som medlemmernes kontante andel af investeringen på de 64 millioner, som er købssummen. Derudover ville det være ønskeligt, at der i aktieselskabet ville være en driftskapital på 2. mill. kr. og det er derfor der ønskes at tegne 1300 aktier a kr., altså en aktiekapital på i alt 26 millioner. Det blev præciseret, at den grundlæggende idé er, at alle aktive medlemmer over 26 år er med og bliver ejer af en M-aktie. Den er sat til kr. Man godt klar over, at man nok ikke får tegnet 1300 M-aktie i første omgang. Derfor begrebet I (interesse) aktie. M-aktier er kun for medlemmer, I-aktier både for medlemmer og andre med interesse for, at Aarhus Aadal Golf Club bliver baneejer og ikke banelejer. Som baneejer har medlemmet maksimal indflydelse, det har vi ikke som banelejer. Nu har vi muligheden for at blive baneejer, den får vi nok ikke igen Et medlem - en aktie En M-aktie en spilleret I-aktie - et overgangsfænomen

2 2 Aktieselskab ejer baneanlæg, bygninger og maskiner Aktieselskabet udlejer baneanlægget til AAGC I de arealer, der indgår i handelen, er der plads til bl. a. en ny 9 hullers sløjfe, samt en pay & play bane. Hvis Golfin forsætter med at eje anlægget, vil en ny 9 hullers sløjfe betyde en udvidelse af medlemsantallet med 450 nye medlemmer. Hvis Golfin anlægger pay and play banen får vi ingen andel i indtægten, lige som det er blevet os meddelt, at vi skal betale normal greenfee for at spille på den. Hvis vi køber banen, har vi al indflydelse og alle rettigheder og indtægter. Så fik Jan Faurholt ordet. Han forelagde et budget for en 9 hullers pay & play bane: Anlægsomkostninger anslået kr. 5. millioner Ydelse max. 8% (rente 4%) Anslåede antal brugsdage 275 Greenfee pr. spiller kr. 150,- Maks. antal spillere pr. dag: 160 Budget lavet iflg. DGU samt generelt overslag over anlægsomkostninger med kunstgreens og kunstteesteder. Tilbud på finansiering vil naturligvis blive indhentet inden evt. igangsætning. Indtægter 1) v/50 per/dag 2) v/100 per/dag 3) v/160 per/dag Kr ,- kr ,- kr ,- Antal Brugsdage: December, januar og februar er holdt ude, men med kunstgreens vil der kunne spilles en del i disse måneder. Driftsudgifter: Markedsføring kr ,- Adm. omk. kr ,- Materialer kr ,- Udgift til banen kr ,- Personale kr ,- Maskiner kr ,- Forrent/afdrag kr ,- i alt kr ,-

3 3 Overskud 1)kr ,- 2) kr ,- 3) kr ,- Hertil kommer indtægt ved leje af udstyr, salg af bolde, tees m.m. samt naturligvis ekstra restaurationsindtægter. Så fik næstformanden Kenneth Radoor ordet. Hvorledes kan man karakterisere vores klub i dag? Vi lejer banetid hos en kommerciel baneudlejer. Kan man så kalde os en pay and play klub, hvor medlemmerne har købt et årskort. Kenneth pegede på det underlige i, at man i golfklubber oftest betaler et indskud, som man aldrig ser igen. Det har vi jo også gjort. Fremtidige medlemmer af vores golfklub kan nøjes med at købe en aktie, som man får pengene tilbage for igen, når man forlader klubben. Der er da et meget sundere princip! Han argumenterede for, at bestyrelsen tror på, at når vi selv ejer banen, giver det større klubånd, med større lyst for den enkelte til at gøre noget for klubben. Med den konstruktion vi har i dag, hvor vi har en kommerciel organisation, Golfin, der har det udmærkede formål at tjene penge, er vi 2 parter med hver sin interesse. Golfin vil gerne udleje banen mest muligt til flest mulige. Vi vil gerne spille mest muligt, til den lavest mulige pris, på den bedst tænkelige bane. Modstridende interesser, der bliver sammensmeltet, hvis vi når frem til at købe banen. Medlemmerne af vores golfklub skal være i centrum og have mest mulig indflydelse på planlægning, brug af bane, hus, restaurant m.v.. Vi skal selv tage vare på fremtiden. Så fik dir. Jan Arup, Handelsbanken ordet. Han fortalte, at budgettet hænger fint sammen med 1200 medlemmer. Redegjorde for indholdet i den til alle medlemmer udsendte brochure og for tilbud fra Handelsbanken om evt. at ville finansiere det enkelte medlems køb af aktie. For at oprette dette lån til den enkelte beregner banken sig et gebyr på 500 kr. Man kan naturligvis vælge i stedet at gå til sin egen bank eller bruge af egne midler. Jan Arup fortalte også, at man pr. 1/10 har mulighed for at anvende pensionsmidler til investeringen, men det blev lige kompliceret nok for referenten, så hvis det har din interesse, må du hellere drøfte det med din bankrådgiver. Så fik Charlie igen ordet.

4 4 Charlie så som den største risiko, at vi ikke kan fastholde det nuværende antal medlemmer. Han mente dog ikke, at det er en eksisterende risiko, idet DGU regner med en fremgang på 8 10 % golfspillere om året. En kommende klubejet pay and play bane vil være en fødekilde til ny klubmedlemmer. Charlie nævnte andre projekter i området og mener, at vi med den skitserede aktiemodel er meget konkurrencedygtige. Men selvfølgelig kan der ikke gives garantier 10 år ud i fremtiden. Efter ca. 20 minutters pause gik vi over til debatten: Martin Sønderby: Hvad sker der ved en rentestigning? Charlie: Hvis renten stiger 1 %, svarer det til kr./år, svarende til 333 kr./medlem. Carsten Andersen: Kautionere klubben for 40 millioner kr.? Charlie: Ja. Flemming Torben: Spørgsmål til budgettet forpagtning, sat til kr.? Charlie: Det er fremskrevne tal fra Golfins budgetlægning. Peder Hvidkjær: Er pay & play banen tænkt gratis for medlemmerne? Charlie: Ja, hvis vi køber og anlægger. Nej, hvis det er Golfin, der gør det. Peder Hvidkjær: Er der tale om et nyt gebyr til banken i.f.m. salg/køb af aktie efter f.eks. 3 år? Jan Arup: Ja, hvis der bliver tale om en ny lånesag. Jytte Ingeberg: Er det ikke mig selv, der kautionerer for de kr., når det klubben, der gør det. Charlie: Nej, du hæfter kun for dine egne kr., hvorimod klubben som sådan hæfter for låntagerne. Du kan aldrig blive pålagt en større hæftelse end dine egen kr. Poul Christensen: Er vi den samme klub efter et eventuelt køb? Charlie: Ja. Poul Christensen: Hvor mange medlemmer er vi? Charlie: Ca alt i alt. Poul Christensen: Hvad sker der med dem der ikke køber en aktie? Charlie: Det er bestyrelsens oplæg, at de pålægges et merkontingent på 1500 kr. pr. år. Carsten Andersen: Hvis jeg f.eks. køber 1 M-aktie og 4 I-aktier, får jeg så 5 x fradrag for renteudgift? Kenneth: Ja.

5 5 Kim Dalsgaard: Hvis vi laver det foreslåede aktieselskab, hvad betyder det så for mig i det daglige? Kenneth: Umiddelbart ikke den helt store forskel, men glæden ved banen bliver nok større. Du får ejerskab til din bane. Du får større tilknytning. Passer måske bedre på ting og sted og folk. Kim Dalsgaard: Hvad sker der, hvis ikke vi køber? Jan Faurholt: Jeg er overbevist om, at Golfin sælger anlægget om vi vil købe eller ej. De har forberedt et salg. Vi har en frist til 15/ til at give et svar, efter denne dato kan de forhandle til anden side. Kim Dalsgaard: Får bestyrelsen det meget lettere, hvis vi køber banen? Charlie: Nej ikke lettere. Der er nogle problemer vi slipper for, men vi får også andre - det ved vi godt, men vi vil meget hellere arbejde for os selv end for Golfin. Lars Ryslev: Pay & play banen. Hvad, hvis der kun kommer 30 om dagen? Jan Faurholt: Så er det skidt, men det tror vi slet ikke på. Andre baner, der ligger meget længere væk fra en stor by som Århus, tjener min. 1 million pr. år. Flemming Torben: Budgetter er nemme at lave og nemme at få til at gå op. Luftkasteller. Charlie. Det er gode og konservative budgetter der er lavet og som vi tror på! De er ikke grebet i den blå luft. Det er vores klub, og vi vil eje vores dejlige bane. Peder Hvidkjær. Køb så den bane. Klapsalver. Hans Erik Møller-Hansen: Har I overvejet om firmaer kan købe aktier? Charlie: Ja firmaer kan godt købe aktier. M-aktier skal dog noteres med det navn der har spilleretten, hvis medlemmet ikke længere ønsker at bruge sin spilleret skal M-aktien videresælges gennem klubben. Torben Holt Bach: Jeg vil starte med at give tilsagn om levering af 20 planter til plantning omkring toilettet. Klapsalver. Fortæl om organisationen med 2 bestyrelser for klub og Aktieselskab. Charlie: Klubben og dens bestyrelse er jo i princippet, som den er i dag. Den nye ejer, aktieselskabet, som jo er klubbens medlemmer, har sin egen bestyrelse. Der må ikke være personsammenfald. Det er aktieselskabet, der ejer anlægget og det er klubben der lejer og driver det. De 2 bestyrelser arbejder tæt sammen, men holder hinanden op på aftaler og eventuelle vilde idéer.

6 6 Kurt Kragh Sørensen: Skal overskuddet i aktieselskabet akkumuleres, eller skal dette bruges til nedsættelse af kontingentet? Charlie: Klubbens = aktieselskabet medlemmer bestemmer aktiernes værdi. Jan Faurholt: Det er bestyrelsen i aktieselskabet, der bestemmer, hvordan et eventuelt overskud skal bruges. Charlie: Det er skatteteknisk bedst, at aktieselskabet har så lille et overskud som muligt. Overskuddet skal ligge i klubben, så får vi mest ud af det. Vi skal afvikle 9 millioner af gælden over 20 år.??: Hvad er tilstrækkelig tilslutning? Charlie: Vi skal skaffe 24 millioner. Vi ser helst min. 900 M-aktier og resten I- aktier. Per Nygaard: Skal man bruge kr., hvis man vil anvende pensionsopsparing? Charlie: Ja, 1 M-aktie og 4 I-aktier. Jørn Vestergaard Hansen: Skal der ikke en anden overskrift på mødet? Charlie: Vi skal svare Golfin senest den 15. november 2005, om vi er i stand til at købe anlægget. Lisbeth Lignell: Hvis pensionsmidler anvendes, skal der altid stå min kr. på kontoen. Jan Arup: Muligheden er først trådt i kraft pr. 1/ Vi ved at der er forskellige kriterier, der skal være opfyldt for, at pensionsmidler kan anvendes. Vi tager reglerne frem ved en evt. individuel drøftelse, så vi er sikre på at reglerne overholdes. Johnny Madsen: Jeg vil hellere handle i min egen butik i stedet for i Golfins. Pay & play bane der må investeres for at tjene penge, og budgettet ser rigtig godt ud. Bestyrelsen skal stå til ansvar overfor medlemmerne og ikke Golfin KUN OS. Køb nu den bane! Klapsalver. Peter Møller: Jeg forstå at den eneste risiko bestyrelsen ser, er en eventuel medlemsflugt som ikke eksisterende. Hvad har Golfin investeret i banen? Har man overvejet at indføre en konkurrenceklausul i købskontrakten med Golfin, så de ikke anlægger/køber en bane lige i nærheden. Charlie: Det tror jeg ikke, Golfin har til hensigt. Vi tager det med. I 2002 havde Golfin investeret kr. i anlægget. Harald Pedersen: Vi må ikke lade projektet løbe ud i sandet. Vi må måske udvide M-aktierne. Husk at skrive til de passive.

7 7 Preben Heesche: Jeg føler, at man presser medlemmerne til at sig ja ved at foreslå en kontingentstigning på 1500 kr. pr. år, hvis man ikke køber en aktie. Hvor mange penge har man tænkt at tjene på dette? Charlie: Der er ikke budgetteret med en ekstra indtægt her i budgettet. Det er et oplæg fra bestyrelsen, som skal vedtages på den ordinære generalforsamling ved kontingentfastsættelsen. Kurt Kragh Sørensen: Er der loft på I-aktier. Charlie: Nej. Keld Nomanni afsluttede generalforsamlingen med opfordring til, at man udfyldte en af de fremlagte blanketter vedrørende tilsagn om aktietegning og aflevere den til et af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, eller at man ved først givne lejlighed lægger tilsagn i infoudvalgets postkasse i klubhuset. Endvidere redegjorde han for det videre forløb, hvis bestyrelsen vurderer, at der er tilstrækkelig opbakning til oprettelse af et aktieselskab med køb af anlægget for øje. I så fald skal man underskrive en ny blanket, idet det er lovmæssigt bestemt, at aktieselskabets vedtægter skal være aktietegnerne bekendt før aktietegningen og den stiftende generalforsamling. /Erik Kudahl

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006.

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Referat fra ordinær generalforsamling den 1. marts 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i idrætshallen på Unge Hjems Efterskole i Højbjerg fra kl. 19.15 til kl. 21.20. Der deltog 285 medlemmer i generalforsamlingen.

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Pkt. 1 valg af dirigent og referent Lili vælges som dirigent. Kristian Elof vælges som referent. Pkt. 2 Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere