NR. 5 MAJ ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4"

Transkript

1 NR. 5 MAJ ÅRGANG PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4

2 PRÆLUDIUM GEMMELEG Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I starten af året blev der som et pilotprojekt fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke udbudt et indledende kursus i ledelse og organisation til 20 kirkefunktionærer. Initiativet kom fra Kordegneforeningen, der da også leverede langt de fleste kursusdeltagere. Der blev dog plads til en enkelt organist, nemlig undertegnede. Det i øvrigt meget spændende kursus har fået mig til at være ekstra opmærksom på ledelsesaspektet i tidens kirkelige debat. Ledelse er et dominerende tema for tiden. Oftest under overskrifter som dårlig ledelse eller ligefrem manglende ledelse. Debatten beskæftiger sig med ledelse på alle niveauer lige fra minister og folketing over biskopper og provster ned til gulvniveauet: den daglige personaleledelse ude i sognene, hvor problemet ofte er usynlig ledelse. Den lokale daglige personaleledelse er i det nuværende system lagt i hænderne på kontaktpersonen. En ordning, som helt klart er bedre end den tidligere ordning, men som alle vel også er enige om, har sine svagheder. Det er nu engang den ordning, vi har, og så må vi jo få det bedst mulige ud af den. Kontaktpersonen har typisk hverken formel eller praktisk personaleledererfaring, og vi hører ofte klager over uduelige kontaktpersoner. Men det bedste råd til forbedring er paradoksalt nok: Så brug hende dog noget mere så ka hun lære det, ka hun! Kontaktpersonen kan i det nuværende system ikke forventes at være dagligt til stede på arbejdspladsen, men visse af dem viser sig dog så sjældent, at de virkelig fortjener betegnelsen usynlig ledelse. Den betegnelse må de selv arbejde på at gøre sig fortjent til at slippe af med. Desværre er der også mange eksempler på den usynlige medarbejder. Der findes organister, der ligefrem sætter pris på den usynlige ledelse, der lader dem være, så de kan passe deres arbejde i fred. Medarbejdere, der selv flyver så lavt, at de håber, de kan undgå menighedsrådets radar! Arbejdet bliver til en gemmeleg, og det er nok den dummeste strategi, man kan anlægge i en tid, der mere og mere handler om kommunikation. Også med de lokale løntillæg i tankerne gælder det om løfte den faglige fane, at være værdsat og uundværlig at flyve højt. Svaret på den usynlige ledelse er den synlige medarbejder! 2 PO-bladet

3 INDHOLD OG KOLOFON BERETNING REGNSKAB NODER melod FRA BESTYRELSEN Temaerne for dette års skriftlige beretning fra Organistforeningens bestyrelse er blandt andet lokalløn, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljø og samarbejde. SIDE 4 SIDE 12 PÆNT OVERSKUD Her kan du blive klog på, hvad dine kontingentkroner går til SIDE - 20 BRYLLUPSSALME Nu er sæsonen for alvor over os, og vi har fået lov for første gang at trykke Michael Nielsens og Peter Lindhardt Tofts bidrag til bryllupsrepertoiret. NYHEDER STILLINGER BAGSIDEN SIDE 21 SIDE 34 SIDE 40 FUK/FRITAGELSE Foruden korte nyheder fortæller dette nummer om digitalisering af FUK s nodebibliotek og om organisters mulighed for fritagelse fra medvirken ved homo-vielser. 4 ORGANISTER SØGES Varnæs Kirke, Aabenraa Thyregod og Vester Kirker, Midtjylland Bindslev og Sørig Kirker, Vendsyssel Sønder Bjert Kirke ved Kolding PRUT PO-bladet kaster denne gang en bold op, som det er op til læserne at gribe. Skal bagsiden være hjemsted for de morsomste organist-anekdoter? PO-BLADET Udkommer 12 gange årligt og udgives af Organistforeningen Oplag: stk. ISSN: REDAKTION Ansvarshavende redaktør, Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Frederiksberggade 102, 8600 Silkeborg, tlf , DEADLINE Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 måneden før. TRYK WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus, FORSIDEN Hans Christian Magaard ved flyglet i Folkekirkens Ungdomskors nodebibliotek, Løgumkloster. Foto: Nina Møller, Wordshoppen.dk PO-bladet 3

4 BERETNING 2012 BESTYRELSENS BERETNING 2012 FORENINGSSTATUS Organistforeningen har pr. 1. marts 2012 (2011 i parentes) 702 (711) medlemmer fordelt på 419 (408) overenskomstansatte 129 (132) tjenestemandsansatte 6 (5) honorarlønsansatte 88 (109) ekstraordinære 46 (41) pensionister 13 (21) studerende 1 (1) æresmedlem Altså en lille fremgang på +9 i antal medlemmer i stilling, men en tilsvarende tilbagegang i det samlede medlemstal. Bestyrelsens sammensætning er uændret siden sidste generalforsamling: Susanne Mørk Jensen, Thilde Madsen, Henriette Hoppe, Poul Mørk-Hansen, Kenn Therkelsen (kasserer), Helle Zederkof (næstformand) og Anders Thorup (formand). Organistforeningens sekretariat i Billund er fortsat bemandet med John Poulsen, sekretariatsleder, Carsten Bech Madsen, sagsbehandler, og Inge Bech Hansen, sekretariatsmedarbejder. FPO/Organistforeningen har siden sidste generalforsamling afholdt 6 bestyrelsesmøder. Formanden har i samme periode haft 63 mødedage. OVERENSKOMST Det er nu mere end to år siden, FPO (med COII s mellemkomst) og DOKS indgik overenskomst med Kirkeministeriet. Siden har tre af de fire parter skiftet navn, og FPO, der oprindeligt kunne kalde sig en tjenestemandsorganisation, er nu blevet til Organistforeningen, der har under en fjerdedel tjenestemænd. Overenskomsten burde på nuværende tidspunkt være blevet dagligdag. Sidste års beretning var bl.a. en opsang til begge parter om at overholde overenskomsten, ud fra en fornemmelse af, at det skete vist ikke alle steder. Nu har vi imidlertid mere end fornemmelser. Vi har håndfast viden om tingenes tilstand ud fra den imponerende store besvarelse vi fik på den spørgeskemaundersøgelse, vi i november udsendte i samarbejde med DOKS. Tak for jeres aktive tilslutning. Foreningen fik i forbindelse med sit navneskift også et nyt logo, designet efter idé af sekretariatsmedarbejder Inge Bech Hansen. 4 PO-bladet

5 BERETNING er jo ikke et overenskomstår. Vi ligger her mellem OK11 og OK13. Sidste år skrev vi om OK11, at en af de få glædelige ting var, at den kun var toårig skrevet i forventning om, at normale tider lå lige om hjørnet. Ak ja, man bliver klogere. Ved OK11 var begge parter enige om ikke at pille ved overenskomstens ordlyd, før vi havde haft tid til at høste erfaringer angående dens funktion og virkning. Det har vi nu. Organistforeningen er allerede på nuværende tidspunkt inde i forberedelserne til OK13 og bl.a. takket være ovennævnte undersøgelse velbevæbnet med viden og argumenter om, hvilke dele af overenskomsten, der virker godt eller måske mindre godt. Vi ved, hvad vi skal kæmpe for at bevare, og hvad vi skal kæmpe for at forbedre! Vær forvisset om, at bestyrelse og sekretariat altid vil gøre sit yderste for at fastholde og forbedre medlemmernes løn-, ansættelses- og arbejdsforhold. LOKALE LØNTILLÆG FOR OVERENSKOMSTANSATTE De lokale lønforhandlinger for 2011 er på nær et par enkelte sager afsluttet. Der var i medlemmer, der søgte om et lokalt løntillæg (2011 cirka 100). Af disse fik 29 et kvalifikationstillæg, 2 et funktionstillæg og 3 et engangsvederlag. 15 fik afslag. Af den samlede ansøgte sum opnåede vi tilsagn om ca. 33% (15% i 2011). Vi kan konstatere, at mere end to tredjedele af dem, der søgte, fik et tillæg, og at tillæggets størrelse i forhold til det ansøgte gennemsnitligt har været tre gange større end i Omvendt er det ikke positivt, at kun 49 medlemmer har søgt om et tillæg. Om det skyldes direkte eller indirekte pres fra menighedsrådene, en almindelig krisebevidsthed hos organisterne, manglende forhåbninger om, at det nytter at søge, eller manglende viden om muligheden, er vanskeligt at sige. Men vigtigheden af at benytte sig af overenskomstens forudsætning om, at der skal ske en lokal lønudvikling, kan ikke understreges nok. Hvis overenskomstens muligheder ikke udnyttes fuldt ud, vil PO-organisternes lønniveau som konsekvens komme til at ligge under, hvad det kunne og burde ligge på. I det gamle lønsystem, der fortsat er gældende for tjenestemænd, fik man ud over de centralt fastsatte generelle lønstigninger, som alle fortsat får en anciennitets-bestemt lønstigning hvert andet år, indtil man efter en årrække nåede slutlønnen. Med overenskomstens nye lønsystem er der ikke en automatisk lønstigning, hvilket betyder, at lønnen derfor ikke stiger, medmindre der med jævne mellemrum forhandles et lokalt løntillæg. Det er derfor vigtigt, ikke blot for den enkelte organist, men for organistfaget som sådant, at man bidrager til at sikre, at PO-organisternes lønniveau følger den almindelige løn- og prisudvikling, ved at man stiller krav om og kæmper for jævnlige lokale løntillæg. Dette bliver ikke mindre vigtigt i lyset af de stadig stigende krav til organisterne, vi ser i disse år, med f.eks. udvidelsen af antal tjenestesteder i forbindelse med gennemførelse af geografisk fleksibilitet. LOKALLØN FOR TJENESTEMÆND Lokallønspuljen for 2010 er blevet fordelt. På grund af det faldende antal tjenestemænd og de økonomiske stramninger var puljebeløbet for 2010 kun på kr. Disse godt kr. blev fordelt på tre permanente trekirke-tillæg og to omklassificeringer til lønramme Endelig blev der imødekommet to ansøgninger fra menighedsråd om engangsvederlag til deres organist. PO-bladet 5

6 BERETNING 2012 Da hovedparten af midlerne i lokallønspuljen således er brugt til permanente tillæg, betyder det, at der for 2011 og 2012 stort set ikke vil være midler til fordeling i lokallønspuljen for tjenestemænd. Først fra den nye overenskomsts ikrafttræden i 2013 vil der være mulighed for, at der igen vil være midler i puljen. Men med de forventninger, man kan have til det økonomiske råderum for de kommende overenskomstforhandlinger, skal man nok ikke forvente det helt store. Det har igen været et travlt år for både sekretariat og tillidsrepræsentanter med lokale løntillægsforhandlinger efter den nye overenskomst. Selv om det nu er anden gang, er det bestemt ikke blevet hverdag endnu. For at ruste TR-gruppen til de mange nye udfordringer, har der i det forløbne år været afholdt to kursusdage i Pårup Sognegård, Odense, hvor vi takket være tidligere bestyrelsesmedlem Preben Berg har adgang til ideelle kursusfaciliteter. Kurserne var planlagt og gennemført af sekretariatsleder John Poulsen, faglig konsulent Carsten Bech Madsen, samt bestyrelsesmedlemmerne Helle Zederkof og Susanne Mørk- Jensen. Der skal her lyde en tak for deres store indsats. Der er yderligere planlagt en inspirationsdag i april på hotel Munkebjerg i Vejle, hvor temaet vil være problemerne omkring deltidsbeskæftigelse. Ved dette møde vil også DOKS, DKF og CO10 være repræsenterede. I november måned sidste år var der tillidsrepræsentantvalg. Ud fra de foregående års tendenser var bestyrelsen noget pessimistisk med hensyn til mulighederne for at få valgt et tilstrækkeligt antal, og vi havde derfor ved sidste generalforsamling truet med, at det kunne blive nødvendigt at ansætte endnu en assistent på sekretariatet med dertil hørende kontingentstigning! Men bestyrelsens frygt blev gjort til skamme og vi har nu et TR-korps, der i visse stifter med hjælp fra Carsten Bech Madsen kan yde den indsats for vore medlemmer, som forventes af en fagforening. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at rette en meget stor tak til alle tillidsrepræsentanter nye som gamle for det enorme stykke arbejde, der er ydet gennem tiden. TILLIDSREPRÆSENTANTER NYE VEDTÆGTER I efteråret var der skriftlig urafstemning om bestyrelsens forslag til nye vedtægter for foreningen. Resultatet blev en massiv opbakning til forslaget, hvilket bestyrelsen er meget taknemmelig for. De nye vedtægter trådte herefter i kraft 1. januar De fleste medlemmer vil nok ikke mærke meget til dette i dagligdagen, men næppe mange har undgået at bemærke én virkning. Foreningen hedder nu ikke længere FPO, men Organistforeningen! ARBEJDSMILJØ Den 1. januar 2010 (!) trådte Folkekirkens Arbejdsmiljøråd officielt i funktion. Samtlige myndigheder og organisationer inden for folkekirkens område var repræsenteret i rådet, der således kunne blive en virkelig slagkraftig instans. Det viste sig dog desværre hurtigt, at alle kræfter i stedet for arbejdsmiljøspørgsmål blev brugt på frugtesløse diskussioner om positioner, kasketter, regler og vedtægter. Situationen var så udsigtsløs, at vi i sidste års beretning nærmest afsagde rådets dødsdom. Men nu er miraklet indtruffet. Tidligere stridspunkter er, om ikke bilagt, så dog 6 PO-bladet

7 BERETNING 2012 nedprioriteret, der er opnået enighed om en vedtægt og forretningsorden, og Arbejdsmiljørådet taler nu for første gang i to år om arbejdsmiljø. Lad os ønske al mulig fremgang for dette vigtige arbejde. Organistforeningen er repræsenteret i rådet ved sekretariatsleder John Poulsen. Der er nu gået ti år siden den store undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken i 2002, og ministeriet har derfor taget initiativ til en ny, tilsvarende undersøgelse. Der er nedsat en styregruppe for projektet, hvori Organistforeningen har fået en plads ved Anders Thorup. Første møde forventes afholdt i maj. SAMARBEJDE De seneste år har samarbejde nærmest været et mantra, når man indenfor folkekirken var sammen på tværs af faggrupper/fagforeninger. Selv om det var begyndt længe inden, tog det vel sin formelle start med seminaret for CO10-organisationer under Kirkeministeriet på Hotel Severin i Middelfart i januar 2011, hvor opfordringen nærmest havde karakter af et krav. Også på FPO s (aller)sidste generalforsamling var det et hovedtema, og bestyrelsen forpligtede sig til at undersøge de reelle muligheder både på kort og lang sigt. Fra stævnet i Randers 2011 KIRKEMUSIKERNES LANDSFORBUND KLF er en konstruktion med efterhånden mange år på bagen. Indtil for nylig var det mest en hyggeklub med et årligt møde mellem et par repræsentanter for hver af de tre musikorganisationer (dengang) FPO, DOKS og DKF. Efter at DKF har fået status af en egentlig fagforening og alle tre foreninger nu sidder med parallelle overenskomstproblemer har KLFmøderne fået langt mere vægtige dagsordner. Det er klart, at Organistforeningen som den største af de tre! med fælles overenskomst til den ene side (DOKS) og fælles centralorganisation (CO10) til den anden side (KMF) sidder centralt i dette samarbejde, og det var da også Organistforeningen, der tog initiativ til et møde i januar, hvor alle aspekter af det nuværende og fremtidige samarbejde blev vendt på uforpligtende vis. Der blev talt om egentlig fusion og om mindre vidtgående løsninger som samarbejde om blad og sekretariat. Meget kort fortalt kan man sige, at resultatet af drøftelserne var, at DOKS ikke mener, de har behovet, og DKF ikke mener, de har pengene. Det er nemlig en ganske stor del af foreningernes økonomi, der går til drift af sekretariat og blad. Den helt store pengesluger ville være etableringen af en helt nyt og fælles medlemsdatabase for en samlet forening. Når det så er sagt, blev man enige om, at fortsætte og udbygge det allerede nu meget positive og vidtgående samarbejde. Man vil arbejde for at inddrage flere områder i samarbejdet og altid være bevidst om muligheden for samarbejde/ koordinering ved nye opgaver. FORMANDSMØDER De tre ovennævnte foreninger udgør sammen med de øvrige kirkefunktionær-organisationer samt 3F et forum, hvor foreningernes formænd mødes flere gange årligt for gensidig PO-bladet 7

8 BERETNING 2012 orientering. Også i denne kreds er der en god samarbejdsånd, og alle deltagere bortset fra 3F har jo det til fælles at være ganske små foreninger. Også andre konstellationer end de tre kirkemusikorganisationer har sonderet mulighederne for yderligere formaliseret samarbejde. Den ultimative fusion alle kirkefunktionærer samlet i et kirkekartel har også været drøftet, men ses ikke som realistisk. Derimod er man enige om som et omend fjernt mål i horisonten at se alle organisationerne under samme tag. Et Kirkefunktionærernes Hus. CLOPU Bag denne mystiske titel gemmer sig kompetenceudviklingsmidler fra SCK (Statens Center for Kompetenceudvikling), som via Ministeriets Uddannelsesudvalg kan bevilges til kirkefunktionærorganisationerne under CO10: Organistforeningen, DKF, kordegne, kirkegårdsledere og sognemedhjælpere. Disse fem organisationer udgør i praksis et underudvalg under Formandsmøderne, som administrerer pengene. Temadag med Mogens Lindhardt på Krybily Kro d. 9. januar Der har foreløbig været afholdt to arrangementer i dette regi, og endnu to er i støbeskeen. Der har været det førnævnte seminar i Middelfart i januar 2011, og i januar 2012 var der på Krybily Kro ved Fredericia et arrangement med Mogens Lindhardt, der talte ud fra sin bog Ledelse af tro. Til næste år kommer der en opfølgning på Middelfartmødet, men inden da kommer der den august på Nyborg Strand et seminar med titlen Den danske model på Herrens mark, som Organistforeningen er primus motor bag. Læs mere i næste nummer af PO-bladet. NORDISK SAMARBEJDE NORDISK KIRKEMUSIKRÅD (NKR) Hvert af de nordiske lande har to medlemmer i NKR, og Danmark er repræsenteret ved formændene for Organistforeningen og DOKS. Nordisk Kirkemusikråd er den organisation, der er ansvarlig for afholdelsen af de nordiske kirkemusiksymposier, hvoraf de seneste blev afholdt i Aarhus i 2004 og i Stavanger, Norge, i Det næste finder sted til efteråret i Reykjavík, Island, den september. Vore kirkemusikalske kolleger på Island har, uden at lade sig skræmme af hverken vulkaner eller finanskrise, planlagt et virkelig spændende kirkemusiksymposium, som på det varmeste kan anbefales. Yderligere oplysninger og tilmelding på hjemmesiden NORDISK FAGLIG KONFERENCE (NFK) Med halvandet års mellemrum mødes politiske og administrative repræsentanter for de nordiske landes fagforeninger for kirkemusikere til en udveksling af resultater og erfaringer. Vi har gennem årene haft stort udbytte af disse møder med nordiske fagkolleger. Seneste møde var i Reykjavík i juni 2011, hvor Organistforeningen deltog med formand Anders Thorup og sekretariatsleder John Poulsen. Næste møde afholdes i Norge i januar PO-bladet

9 BERETNING 2012 SCK (TIDLIGERE SCKK) EFTERUDDANNELSE Under SCK (Statens Center for Kompetenceudvikling) er der oprettet et brancheudvalg for folkekirken. Udvalgets overordnede opgave er at bidrage til at føre aftaler om kompetenceudvikling i henhold til den statslige overenskomst ud i praksis, således at der udvikles og afprøves relevante efteruddannelsestilbud for de folkekirkelige arbejdsområder. Et særligt underudvalg til brancheudvalget er en arbejdsgruppe, hvis formål er at få etableret et formaliseret efteruddannelsessystem for organister og kirkesangere til og med POniveau. I udvalget sidder foruden Anders Thorup og John Poulsen fra Organistforeningen repræsentanter fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Landsforeningen af Menighedsråd, Kirkemusikskolerne og Dansk Kirkemusikerforening altså repræsentanter for alle interessenter i efteruddannelse: arbejdstager, arbejdsgiver og uddannelsesudbydere. Udviklingsarbejdet ledes fra Vestervig Kirkemusikskole med Knud Damgaard Andersen som projektleder, og rektorerne for de tre kirkemusikskoler udgør styringsgruppen. Projektet er blevet tilgodeset med en bevilling på ca kr., og man er nået til den fase, hvor der igangsættes en række pilotkurser. De fleste af disse startede lige efter nytår på de respektive kirkemusikskoler. KOMPETENCEFONDEN Det har igen været muligt at søge penge fra Kompetencefonden under SCK. Beløbene fordeles som tidligere af Ministeriets Uddannelsesudvalg, hvor Organistforeningen er repræsenteret ved Anders Thorup. Selv om deadline for længst er overskredet, afventer udvalget stadig en udmelding fra SCK, før beløbene kan fordeles. Øremærket til Organistforeningens område drejer det sig nok om ca kr, som vi håber snart at kunne sætte modtagernavne på. INTERNE UDVALG PR-UDVALGET PR-udvalgets vigtigste opgave er at udgive PObladet, og netop den båd har været udsat for nogen søgang i det forløbne år. Ved sidste generalforsamling var Dorte S. Wihre vores ret nyansatte redaktør, men vi havde allerede da modtaget hendes opsigelse. Det var vi kede af, både fordi samarbejdet tegnede lovende, og fordi vi så hurtigt igen måtte igennem en ny ansættelsesprocedure. Efter den valgte vi at ansætte Filip Graugaard Esmarch, som også havde været med i opløbet i den første ansættelsesrunde. I ham har vi fået en idérig, vidende og energisk redaktør, som vi håber, vi kommer til at beholde! I det nye år er hans arbejdsområde udvidet til også at omfatte opdatering af Organistforeningens hjemmeside. PO-bladet har været igennem en slankning, rent bogstaveligt, da portoudgiften ellers ville blive alt for stor. Det har resulteret i et blad i en knap så gedigen papirkvalitet, men forhåbentlig med det samme gode indhold! Vi har desuden strammet op på annoncepolitikken, både af økonomiske og æstetiske grunde. Egentlig PR-virksomhed udgør kun en yderst beskeden del af udvalgets arbejde. Bladet og hjemmesiden er sammen med formand Anders Thorup vore ansigter udadtil. Overgangen til overenskomsten har gjort hvervning af nye medlemmer mindre nødvendig, da de fleste ser fordelene ved at være organiserede. Vi råder imidlertid over materiale, der kan deles ud til de sidste, der ikke har set lyset (materialet kan rekvireres på sekretariatet). PO-bladet 9

10 BERETNING 2012 STÆVNEUDVALGET Når denne beretning læses i PO-bladet er nedtællingen til årets stævne i fuld gang. Sidste år var vi i Randers med en afstikker til Mariager, mens vi i år er rykket til det sydfynske, nærmere bestemt til Svendborg. Forud for afviklingen af stævnet er gået mange møder, telefonopringninger og s for stævneudvalget for at få et program tilrettelagt, så der både bliver mulighed for faglig inspiration og kollegialt samvær. Stævneudvalget håber på et vellykket stævne, og vi opfordrer deltagerne til at komme med ideer og inspiration til emner, der er behov for at tage op på næste stævne, eller ideer til steder, der er værd at besøge set med organisters briller. Kom bare frit frem med alle jeres ideer. Stævneudvalget, der består af Susanne Mørk-Jensen, Poul Mørk-Hansen, Helle Zederkof samt Preben Berg, vil gerne inspireres, da arbejdet med det næste stævne går i gang lige efter sommerferien. KIRKEMUSIKSKOLERNE LØGUMKLOSTER KIRKEMUSIKSKOLE Skolens rektor, Hans Chr. Hein, bruger ordet stabil om elevtilgangen. I år er der 79 organister, 57 kirkesangere og 7 klokkenister på skolen. Man forventer, at 9 (mod 7 i 2011) består PO-eksamen. 9 (mod 5) får formodentlig kirkesangereksamen og igen 1 klokkenisteksamen. For tiden er der ansat 32 lærere, og der er stadig afdelinger i Tarm, Horsens, Odense og Flensborg. Regnskabet viser et lille overskud i Det er ikke opnået ved færre aktiviteter tværtimod! Man har sparet ved at effektivisere skemalægningen. Sammen med de øvrige kirkemusikskoler har man arbejdet med en modernisering af studie- og eksamensplanerne. Ud over de allerede planlagte SCK-kurser, har Hans Chr. Hein gjort sig tanker om et fremtidigt efteruddannelsestilbud: En egentlig videreuddannelse inden for populær musik/rytmisk musik til organister med PO-eksamen. Der er således god gænge og masser af gåpåmod på kirkemusikskolen i Løgumkloster! VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE Interessen for at tage en kirkemusikalsk uddannelse er stadig usvækket. Kirkemusikskolen har i øjeblikket 161 studerende i Vestervig, Aalborg og Aarhus, fordelt på 97 organister og 64 kirkesangere, og 15 organister og 4 kirkesangere tog i 2011 afsluttende eksamen. Til at varetage undervisningen er der 10 fastansatte og 42 timelærere. Det økonomiske resultat for 2011 er endt med et lille underskud. Renoveringen af bygningerne i Vestervig er nu tiendebragt med godt resultat. Vestervig Kirkemusikskole har stået for udviklingen af forslag til ny efteruddannelsesstruktur fælles for de tre kirkemusikskoler. Projektet er nu inde i en afprøvningsfase. Samtidig arbejder skolerne på udviklingen af den nye studie- og eksamensplan, der forventes at tages i brug i SJÆLLANDS KIRKEMUSIKSKOLE Skolen har rundet de 20 år. Jubilæet blev markeret med en vellykket reception og et jubilæumsskrift. Økonomien er i klar bedring. Efter flere år med underskud udviser regnskabet for 2011 endelig et overskud. Skolen har på nuværende tidspunkt 142 studerende, som fordeler sig på 92 organister, 48 kirkesangere og 2 kirkekorledere. 14 tog PO-eksamen i Tillykke til vores nye kolleger! Som supplement til den daglige undervis- 10 PO-bladet

11 BERETNING 2012 såvel i Roskilde som i Toreby og på Bornholm. Samarbejdet i Kirkemusikalsk Kompetencecenter er desværre præget af en del afbud fra konservatorierne, hvilket af kirkemusikskolerne opleves som et problem og en svækkelse af dialogen i kompetencecenteret. Festmiddag på stævnet 2011 ning har skolen gennem de seneste år opprioriteret arbejdet med fællestimer og forskellige typer af koncerter. En del af disse aktiviteter er med til at tegne skolen udadtil, og er samtidig pædagogisk aktivitet. Huset i Allehelgensgade, Roskilde, er efterhånden noget trangt, og man søger nu for alvor efter løsninger på pladsproblemerne måske et nyt hus at flytte ind i. Det nedlagte Skt. Hans Hospital har været på tale, men det er for stort, hvis ikke andre institutioner vil flytte med, og byens trafikstruktur er heller ikke optimal endnu til den løsning. Husjagten fortsættes altså. Skolen kan glæde sig over et godt samarbejde med Roskilde Stift og Domsogn, Folkeuniversitetet, musikskoler og andre lokale aktører TAK TIL SAMARBEJDSPARTNERE Tak for godt samarbejde med alle øvrige parter på det kirkelige arbejdsmarked Det gælder først og fremmest DOKS, med hvem vi har et yderst velfungerende samarbejde både på sekretariats- og formandsniveau. Vi mødes jævnligt om mange emner lige fra overenskomstforhandlinger i Kirkeministeriet til det nordiske samarbejde. De øvrige faglige organisationer nævnt under punktet "Formandsmøder". Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen. De tre kirkemusikskoler. CO10 og FTF. På generalforsamlingen vil ovenstående blive suppleret af en mundtlig beretning aflagt af formanden. INGEN KONTINGENTFORHØJELSE I 2013 Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatser for 2012 fortsættes uændret i Kontingentforslag pr. måned < 15 timer pr. uge kr. 270, timer pr. uge kr. 300, timer pr. uge kr. 370, timer pr. uge kr. 435,00 Studerende kr. 100,00 Pensionister kr. 80,00 Ekstraordinære kr. 130,00 PO-bladet 11

12 REGNSKAB PO-bladet

13 REGNSKAB 2011 PO-bladet 13

14 REGNSKAB PO-bladet

15 REGNSKAB 2011 PO-bladet 15

16 REGNSKAB PO-bladet

17 REGNSKAB 2011 PO-bladet 17

18 REGNSKAB PO-bladet

19

20 BRYLLUPSSALME = 92 tekst: Michael Nielsen melodi: Peter Lindhardt Toft Trykt med tilladelse PO-bladet

21 NYHEDER KORT NYT ANCIENNITET NULSTILLES! I en artikel bragt i PO-bladet januar 2012 skrev vi, at gamle organister beholder deres opsigelsesanciennitet ved jobskifte inden for folkekirken. Det viser sig nu at være forkert. Sagen drejer sig om overenskomstens bestemmelser om anciennitet i forhold til opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse. Kirkeministeriet har over for Organistforeningen præciseret, at ingen overenskomstansatte organister bevarer deres opsigelsesanciennitet ved jobskifte heller ikke de tjenestemandslignende, der var vant til at gøre dette, før overenskomsten trådte i kraft d. 1. januar Har man været organist i samme stilling siden 2009 eller tidligere, bevarer man naturligvis den anciennitet, man har optjent. Filip ORGELMUSIK I GRÆNSELANDET Den grænseoverskridende Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig kan i år fejre sit 10-års jubilæum med mere end 130 arrangementer på programmet. Der lægges ud i Løgumkloster Kirke d. 17. juni med Lasse Toft Eriksen ved tangenterne, og festivalen fortsætter helt frem til d. 16. september, hvor der er Jubiläumskonzert i St. Nikolai, Flensborg. Undervejs kan man opleve blandt andre Philip Schmidt-Madsen og britiske Margaret Philips, begge i Haderslev Domkirke. Og i Tyskland eksempelvis en firehændig orgelkoncert i St. Christian i byen Garding. Hele programmet kan studeres på Orgelfestival-sja-sl.com. Filip FORSINKET LØNREGULERING Kirkeministeriet oplyser, at Multidata ikke har kunnet nå at omlægge til de nye grundbeløb (se PO-bladet nr. 4, s. 36), og at de derfor først omlægger ved anvisningen af maj-lønnen for de bagudlønnede og juni-lønnen for de forudlønnede. Tilsvarende gælder for procentreguleringen. Der vil naturligvis blive foretaget en efterregulering. I lønudbetalingen for april 2012 vil der således ikke være foretaget forhøjelse af lønnen efter den nye reguleringsprocent. Filip FORTSAT DEBAT OM NY UDDANNELSE Debatten om Det Jyske Musikkonservatoriums nye rytmiske kirkemusikeruddannelse fortsætter i blandt andet Kristeligt Dagblad. Det er bedre at spille færre stilarter godt end flere stilarter halvdårligt (...). Jeg synes derfor slet ikke, at den alment praktiserende kirkemusiker i Danmark skal være i stand til at håndtere et tværsnit af den musik, der dækker de vigtigste funktioner og tjenester, citeres professor Ulrik Spang-Hanssen for at have skrevet med direkte henvisning til kirkemusikskolerektor Ivar Mælands indlæg i PO-bladet nr. 4. Citatet gengives af Johannes Konstantin Neergaard (FRIK) i et indlæg i avisen d. 11. april. Neergaard selv mener, at det kunne give os en stor, livgivende musikalsk skylle, at unge, nyuddannede musikere i tråd med tidens trend ser stort på gamle skel mellem klassisk og rytmisk. Filip PO-bladet 21

22 TRÆFSIKKERT KORLEDER-REDSKAB PÅ VEJ Ny database med kornoder til gudstjenesten skal få korlederen til at ramme plet med sit repertoirevalg. Hans Christian Magaard er i færd med at digitalisere FUK s nodebibliotek. Tekst og foto af Nina Møller, journalist Når skoven falmer trindt om land, kan forløste klange brede sig i kirkekorlederens sind. En arbejdsmæssig lettelse er nemlig på vej: Folkekirkens Ungdomskors (FUK s) nodebibliotek bliver overført til en ny webdatabase, som korkonsulent og projektleder Hans Christian Magaard siden januar har været ansat til at bygge op. For en organist, der træder sine første orgelsko i en mindre kirke med et kor af utrænede børnestemmer, kan det være en prøvelse at finde velegnede nodesatser. Her kan Hans Christian Magaard få en aura af frelsende engel, når han kommer med en tidlig adventsgave: første tekstrække, i tide til planlægningen af julens heftige repertoire. Vingerne bæres dog også af bibliotekar Helle Kjeldsen og to liturgiske eksperter, som skal stå for den kirkelige kvalitetssikring. VIDENDELING GIVER NODERNE LIV Projektet kan ses som et kvantespring i det fortsatte arbejde med at gøre FUK s nodebibliotek tilgængeligt. Vi vil gerne gøre det lettere for organisterne. De første par og tyve år har nodebiblioteket været lidt af et elfenbenstårn; noderne stod fint lodret på hylder. Men vi vil gerne have, at brugerskaren øges, og at der er mere liv omkring det, siger Hans Christian Magaard. FUK s erfaring er, at videndeling skaber udvikling og giver flere medlemmer. Derfor bliver databasen åben for alle, ikke bare for FUK s 500 medlemmer. Det bliver muligt at søge i databasen efter en lang række kriterier, som i høj grad vil let- ALSIDIGE SØGEMULIGHEDER I databasen vil man kunne søge på: Sværhedsgrad Kortype (lige/blandede stemmer, antal stemmer osv.) A cappella/akkompagneret Komponist og arrangør Udgivelsesår Titel Periode (f.eks. adventstiden) Egnede satser til en given søndag/helligdag Første og anden tekstrække Der bliver links til direkte (gratis) udskrift af satser, som ikke er copyright-beskyttede. Ved de øvrige angives i hvilken nodesamling, satsen findes, eller hvor den kan købes. Nogle kirker har en Copydan-aftale. 22 PO-bladet

BESTYRELSENS BERETNING 2013

BESTYRELSENS BERETNING 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2013 FORENINGSSTATUS Pr. 1. marts 2013 (2012) har Organistforeningen π 688 (702) medlemmer i alt π 557 (554) medlemmer i stilling, heraf 428 (419) overenskomstansatte 125 (129) tjenestemandsansatte

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist indtast navn ved Jyderup og Holmstrup kirke(r) Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er:

Læs mere

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker. Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Asmild og Tapdrup kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Ved organist forstås den organist, for hvem nærværende

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Notat. Indstilling til kirkeministeren fra styregruppen for Analyse af kirkemusikskolerne

Notat. Indstilling til kirkeministeren fra styregruppen for Analyse af kirkemusikskolerne Indstilling til kirkeministeren fra styregruppen for Analyse af kirkemusikskolerne 2014/15 I Danmark findes der tre kirkemusikskoler beliggende i Roskilde (Sjælland), Vestervig og Løgumkloster. Skolerne

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Dokument nr. 379573 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS SEPTEMBER 2015 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere Der har i år været lidt stille her fra kredsbestyrelsens side, men det skyldes, at vi i juli afholdt Landsstævnet i Aarhus,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker

Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Arbejdsbeskrivelse for organist NN ved Vejle Sct. Nicolai Sogns kirker Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: fredag.

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2015

BESTYRELSENS BERETNING 2015 BESTYRELSENS BERETNING 2015 FORENINGSSTATUS Pr. 1. marts 2015 (2014) har Organistforeningen π 654 (662) medlemmer i alt π 549 (551) medlemmer i stilling, heraf π 432 (424) overenskomstansatte π 110 (119)

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære.

Vi har svært ved at pege på en lærer, der let kan undværes, idet alle har forskellige kompetencer, som er svære at undvære. Referat: Bestyrelsesmøde nr. 10 skoleår 13/14 den 7. oktober 2013. Tilstede: Per Zacho PZ, Kirsten Thomsen KT, Vivi Kristensen VK, Gull-Britt Jepsen GJ, Grethe Nielsen GN, John Noe JN, Brian Jensen BJ,

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Folkekirkens uddannelsesambassadører. Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken.

Folkekirkens uddannelsesambassadører. Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken. Folkekirkens uddannelsesambassadører Vi er et frivilligt ambassadørkorps, hvis formål er at fremme AMU-uddannelse og anden uddannelse i folkekirken. Projektets styregruppe: Uddannelsesambassadørernes placering

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kontaktperson Kontaktperson Dagsorden for holdundervisning Præsentation - kontaktperson Kontaktpersonens ansvarsområder og opgaver Lovgivning Overenskomster og organisationsaftaler Hvor er der hjælp at hente? Gruppeopgave

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat. Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 9. juni 2016 referat Protokol Mødedato: Torsdag, den 9. juni 2016 Mødetidspunkt: 17:30 20:00 Mødelokale: Sognehuset Medlemmer: Erik Steen Nielsen, Finn Illum, Frode Elkjær

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Løn og lønforhandling for kirkefunktionærer Københavns Stift. Program

Løn og lønforhandling for kirkefunktionærer Københavns Stift. Program 16-09- Københavns Stift 1 Program Velkomst og indledning Overenskomstsystemet Lønsystemerne og hvad der kan forhandles Hvem skal der forhandles med og hvornår Proceduren for lønforhandlingen Niveau 1 Videreførelse

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015 FUK Aarhus Stiftskreds FORMANDEN HAR ORDET Kære FUK-medlemmer Så er det nye kirkeår kommet i gang, og lige om lidt skriver vi 2016. Bladet her indeholder beskrivelser

Læs mere

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer. og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling Generalforsamling 2012 mundtlig beretning Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling og for dem alle udtale

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1915 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1915 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1915 Referat for bestyrelsesmøde den 16. og 17. november 2015 på Hotel Kirstine, Købmagergade 20, 4700 Næstved. Mødet begyndte med frokost kl. 12.00. Mandag aften

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag.

Pedersen. Beslutning og ansvarlig for opfølgning. med henvisning til bilag. Menighedsrådsmøde nr. 330, 09.09.2015 kl. 19.00 Pedersen Indleder: Jesper Henning Deltagere: Sigfred, Jette, Christoffer, Kirsten, Bent, Henrik, Carl, Knud, Poul, Lise, Ingerlise, Christian, Jesper, Henning,

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag til Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 af Oxford Research A/S, Great Place to Work og Luama, september

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Basiskurser og efteruddannelse

Basiskurser og efteruddannelse Dansk Amatørmusik Ledelse af børnekor Basiskurser og efteruddannelse Aarhus, Slagelse, Odense, Fredericia Kurserne arrangeres i samarbejde mellem Musiklærerforeningen, FUK, Folkekirkens Musikskoler, Børnekorakademiet,

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003"

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til Den danske Salmebog 2003 ORGELBOG 2004 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003" Bidragydere til samlingen er: Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol,

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte

Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden 2017 Vejledning til arbejdsgivere og ansatte Kompetencefonden HVAD Hvert år stilles der midler til rådighed som supplement til arbejdsgivernes eksisterende uddannelsesbudgetter. HVEM Alle

Læs mere

Officiel del af referatet som lægges på hjemmesiden www. folkekirkenspersonale.dk:

Officiel del af referatet som lægges på hjemmesiden www. folkekirkenspersonale.dk: Referat af 4. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 4. 20. juni maj 2009 2009 Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted fredag den

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter I medfør af 2, stk. 1 og 2, 3, 4, stk. 3, og 5, stk. 2, i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen Pkt. 2: Udpegning af repræsentant

Læs mere

8680 RY Torsdag den 21. januar 2016 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 21. januar 2016 klokken 18,00 Dagsorden Referat Fraværende Ingen 8. Godkendelse af dagsorden Godkendt 9. Godkendelse af referat fra mødet den 10. december 2015 10. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet Godkendt 1.1

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 12. november 2015 kl. 16.30-20.00 i Københavns Bispegård, Nørregade 11, 1165 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Der forelå afbud

Læs mere

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation Økonomi Ans Nr. Dok. nr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Tildelt beløb Bemærkninger 4 95929/11 Flemming Chr.

Læs mere

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Baggrund: På MR mødet d. 26. april blev Berit og Simon givet opgaven med at udarbejde oplæg til høringssvar på Kirkeministeriets

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM HVOR MEGET SKAL VI SAMARBEJDE? Af Anders Thorup, formand for FPO Ved sidste års generalforsamling i Silkeborg og for den sags skyld ved hele stævnet var begrebet

Læs mere

Menighedsrådets møde Torsdag den 22. januar 2015

Menighedsrådets møde Torsdag den 22. januar 2015 Blad nr. 3009 Menighedsrådets møde Torsdag den 22. januar 2015 Dagsorden Beslutning 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser til orientering 2.1 Meddelelse fra Kirkeministeriet om Biskoppens

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten

NYHEDSBREV NR. 1 af marts 2009 3F-medlemmer i Staten NYHEDSBREV NR. 1 af marts 3F-medlemmer i Staten læs i dette nummer Status aftaler og overenskomster Staten lønninger pr. 1. april Særlige ydelser pr. 1. april Nye satserne for jubilæumsgratiale pr. 1.

Læs mere

Inge Marstal Hørelære i Koret

Inge Marstal Hørelære i Koret Inge Marstal Hørelære i Koret Gitte Chren Music Mind Games i Koret Doris Kjærgaard Inspiration til Korprøven Mandag d. 14. sept. kl. 12.30-17.30 i Margrethekirken i Aalborg Tirsdag d. 6. okt. kl. 10.00-14.30

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder herunder

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Pkt. Indhold

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift mandag den 12. september 2011

Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift mandag den 12. september 2011 Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift mandag den 12. september 2011 Følgende deltog i mødet: Bent Normann Olsen, formand Erik Rasmussen, næstformand Sognepræst Ulla Schou Rasmussen

Læs mere

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson

VEDTÆGT. for. den af Stilling menighedsråd. valgte. kontaktperson VEDTÆGT for den af Stilling menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person, der

Læs mere

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 23. august 2017 referat. Mødedato: Onsdag 23. august 2017 Mødetidspunkt: 18:00 20:30

Protokol. 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 23. august 2017 referat. Mødedato: Onsdag 23. august 2017 Mødetidspunkt: 18:00 20:30 1 Menighedsrådsmøde Mølholm Sogn 23. august 2017 referat Protokol Mødedato: Onsdag 23. august 2017 Mødetidspunkt: 18:00 20:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud (Frode 21 42 18 52): Værter: Sognehuset Erik Steen

Læs mere

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00

Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Dagsorden til Stiftsrådsmødet onsdag den 16. november 2011 kl. 14.00 Mødedeltagere: Ester Larsen, Erik Vind, Inger Lund, Rasmus Kr. Rasmussen, Inge Dalsgaard, Jens Rønn Sørensen, Henrik Wigh-Poulsen, Eva

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten.

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten. Dagsorden nr. 2. til menighedsrådsmøde Onsdag den 28. januar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Midtvejsmøde 15. november 2014 Hovedpunkter Baggrund Proces Den vejledende formålsbestemmelse for distriktsforeninger Fordeling af antal delegerede Valg af

Læs mere

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens

2. Orientering Ændring af bekendtgørelse for fællesfonden - budgetfølgegruppens sammensætning i forbindelse med ændring af stiftsøvrighedens Budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden Møde d. 1. juli 2013, kl. 10.00-14.00 Referat af møde i budgetfølgegruppen Deltagere: Kjeld Holm, Paw Kingo Andersen, Helle Samson, Inge Lise Pedersen, Klaus

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus

Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Opbygning af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus REPRÆSENTANTSKAB ( 1 gang årligt i begyndelsen af oktober) (Vælger bestyrelse, vedtægtsændringer). Alle kirker og skoler, der aktivt har tilmeldt sig har én

Læs mere

Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer

Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer kommenteret af Esther Jensen, 30.12.2016 Det nuværende Kompetencecirkulære er ikke hellig skrift. Det er blevet revideret en gang før i

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Referat af biskoppernes møde den oktober 2016

Referat af biskoppernes møde den oktober 2016 Side1 af biskoppernes møde den 25. - 27. oktober 2016 Deltagere var Elof Westergaard, Henning Toft Bro, Henrik Stubkjær, Henrik Wigh-Poulsen, Lise-Lotte Rebel, Marianne Christiansen, Peter Fischer-Møller,

Læs mere

Referat af Organistforeningens ordinære generalforsamling mandag den 30. maj 2016 i koncertsalen på Herning kunstmuseum HEART

Referat af Organistforeningens ordinære generalforsamling mandag den 30. maj 2016 i koncertsalen på Herning kunstmuseum HEART Referat af Organistforeningens ordinære generalforsamling mandag den 30. maj 2016 i koncertsalen på Herning kunstmuseum HEART Formand Anders Thorup (AT) startede med at byde velkommen til de fremmødte.

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

VEDTÆGT. kontaktperson

VEDTÆGT. kontaktperson VEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson I henhold til 9 stk. 5, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd vælger menighedsrådet af sin midte en person,

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 22. maj 2013 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. Der forelå afbud fra: Torben Larsen Anders Gadegaard For mødet

Læs mere