NR. 5 MAJ ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4"

Transkript

1 NR. 5 MAJ ÅRGANG PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4

2 PRÆLUDIUM GEMMELEG Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I starten af året blev der som et pilotprojekt fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke udbudt et indledende kursus i ledelse og organisation til 20 kirkefunktionærer. Initiativet kom fra Kordegneforeningen, der da også leverede langt de fleste kursusdeltagere. Der blev dog plads til en enkelt organist, nemlig undertegnede. Det i øvrigt meget spændende kursus har fået mig til at være ekstra opmærksom på ledelsesaspektet i tidens kirkelige debat. Ledelse er et dominerende tema for tiden. Oftest under overskrifter som dårlig ledelse eller ligefrem manglende ledelse. Debatten beskæftiger sig med ledelse på alle niveauer lige fra minister og folketing over biskopper og provster ned til gulvniveauet: den daglige personaleledelse ude i sognene, hvor problemet ofte er usynlig ledelse. Den lokale daglige personaleledelse er i det nuværende system lagt i hænderne på kontaktpersonen. En ordning, som helt klart er bedre end den tidligere ordning, men som alle vel også er enige om, har sine svagheder. Det er nu engang den ordning, vi har, og så må vi jo få det bedst mulige ud af den. Kontaktpersonen har typisk hverken formel eller praktisk personaleledererfaring, og vi hører ofte klager over uduelige kontaktpersoner. Men det bedste råd til forbedring er paradoksalt nok: Så brug hende dog noget mere så ka hun lære det, ka hun! Kontaktpersonen kan i det nuværende system ikke forventes at være dagligt til stede på arbejdspladsen, men visse af dem viser sig dog så sjældent, at de virkelig fortjener betegnelsen usynlig ledelse. Den betegnelse må de selv arbejde på at gøre sig fortjent til at slippe af med. Desværre er der også mange eksempler på den usynlige medarbejder. Der findes organister, der ligefrem sætter pris på den usynlige ledelse, der lader dem være, så de kan passe deres arbejde i fred. Medarbejdere, der selv flyver så lavt, at de håber, de kan undgå menighedsrådets radar! Arbejdet bliver til en gemmeleg, og det er nok den dummeste strategi, man kan anlægge i en tid, der mere og mere handler om kommunikation. Også med de lokale løntillæg i tankerne gælder det om løfte den faglige fane, at være værdsat og uundværlig at flyve højt. Svaret på den usynlige ledelse er den synlige medarbejder! 2 PO-bladet

3 INDHOLD OG KOLOFON BERETNING REGNSKAB NODER melod FRA BESTYRELSEN Temaerne for dette års skriftlige beretning fra Organistforeningens bestyrelse er blandt andet lokalløn, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljø og samarbejde. SIDE 4 SIDE 12 PÆNT OVERSKUD Her kan du blive klog på, hvad dine kontingentkroner går til SIDE - 20 BRYLLUPSSALME Nu er sæsonen for alvor over os, og vi har fået lov for første gang at trykke Michael Nielsens og Peter Lindhardt Tofts bidrag til bryllupsrepertoiret. NYHEDER STILLINGER BAGSIDEN SIDE 21 SIDE 34 SIDE 40 FUK/FRITAGELSE Foruden korte nyheder fortæller dette nummer om digitalisering af FUK s nodebibliotek og om organisters mulighed for fritagelse fra medvirken ved homo-vielser. 4 ORGANISTER SØGES Varnæs Kirke, Aabenraa Thyregod og Vester Kirker, Midtjylland Bindslev og Sørig Kirker, Vendsyssel Sønder Bjert Kirke ved Kolding PRUT PO-bladet kaster denne gang en bold op, som det er op til læserne at gribe. Skal bagsiden være hjemsted for de morsomste organist-anekdoter? PO-BLADET Udkommer 12 gange årligt og udgives af Organistforeningen Oplag: stk. ISSN: REDAKTION Ansvarshavende redaktør, Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Frederiksberggade 102, 8600 Silkeborg, tlf , DEADLINE Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 måneden før. TRYK WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus, FORSIDEN Hans Christian Magaard ved flyglet i Folkekirkens Ungdomskors nodebibliotek, Løgumkloster. Foto: Nina Møller, Wordshoppen.dk PO-bladet 3

4 BERETNING 2012 BESTYRELSENS BERETNING 2012 FORENINGSSTATUS Organistforeningen har pr. 1. marts 2012 (2011 i parentes) 702 (711) medlemmer fordelt på 419 (408) overenskomstansatte 129 (132) tjenestemandsansatte 6 (5) honorarlønsansatte 88 (109) ekstraordinære 46 (41) pensionister 13 (21) studerende 1 (1) æresmedlem Altså en lille fremgang på +9 i antal medlemmer i stilling, men en tilsvarende tilbagegang i det samlede medlemstal. Bestyrelsens sammensætning er uændret siden sidste generalforsamling: Susanne Mørk Jensen, Thilde Madsen, Henriette Hoppe, Poul Mørk-Hansen, Kenn Therkelsen (kasserer), Helle Zederkof (næstformand) og Anders Thorup (formand). Organistforeningens sekretariat i Billund er fortsat bemandet med John Poulsen, sekretariatsleder, Carsten Bech Madsen, sagsbehandler, og Inge Bech Hansen, sekretariatsmedarbejder. FPO/Organistforeningen har siden sidste generalforsamling afholdt 6 bestyrelsesmøder. Formanden har i samme periode haft 63 mødedage. OVERENSKOMST Det er nu mere end to år siden, FPO (med COII s mellemkomst) og DOKS indgik overenskomst med Kirkeministeriet. Siden har tre af de fire parter skiftet navn, og FPO, der oprindeligt kunne kalde sig en tjenestemandsorganisation, er nu blevet til Organistforeningen, der har under en fjerdedel tjenestemænd. Overenskomsten burde på nuværende tidspunkt være blevet dagligdag. Sidste års beretning var bl.a. en opsang til begge parter om at overholde overenskomsten, ud fra en fornemmelse af, at det skete vist ikke alle steder. Nu har vi imidlertid mere end fornemmelser. Vi har håndfast viden om tingenes tilstand ud fra den imponerende store besvarelse vi fik på den spørgeskemaundersøgelse, vi i november udsendte i samarbejde med DOKS. Tak for jeres aktive tilslutning. Foreningen fik i forbindelse med sit navneskift også et nyt logo, designet efter idé af sekretariatsmedarbejder Inge Bech Hansen. 4 PO-bladet

5 BERETNING er jo ikke et overenskomstår. Vi ligger her mellem OK11 og OK13. Sidste år skrev vi om OK11, at en af de få glædelige ting var, at den kun var toårig skrevet i forventning om, at normale tider lå lige om hjørnet. Ak ja, man bliver klogere. Ved OK11 var begge parter enige om ikke at pille ved overenskomstens ordlyd, før vi havde haft tid til at høste erfaringer angående dens funktion og virkning. Det har vi nu. Organistforeningen er allerede på nuværende tidspunkt inde i forberedelserne til OK13 og bl.a. takket være ovennævnte undersøgelse velbevæbnet med viden og argumenter om, hvilke dele af overenskomsten, der virker godt eller måske mindre godt. Vi ved, hvad vi skal kæmpe for at bevare, og hvad vi skal kæmpe for at forbedre! Vær forvisset om, at bestyrelse og sekretariat altid vil gøre sit yderste for at fastholde og forbedre medlemmernes løn-, ansættelses- og arbejdsforhold. LOKALE LØNTILLÆG FOR OVERENSKOMSTANSATTE De lokale lønforhandlinger for 2011 er på nær et par enkelte sager afsluttet. Der var i medlemmer, der søgte om et lokalt løntillæg (2011 cirka 100). Af disse fik 29 et kvalifikationstillæg, 2 et funktionstillæg og 3 et engangsvederlag. 15 fik afslag. Af den samlede ansøgte sum opnåede vi tilsagn om ca. 33% (15% i 2011). Vi kan konstatere, at mere end to tredjedele af dem, der søgte, fik et tillæg, og at tillæggets størrelse i forhold til det ansøgte gennemsnitligt har været tre gange større end i Omvendt er det ikke positivt, at kun 49 medlemmer har søgt om et tillæg. Om det skyldes direkte eller indirekte pres fra menighedsrådene, en almindelig krisebevidsthed hos organisterne, manglende forhåbninger om, at det nytter at søge, eller manglende viden om muligheden, er vanskeligt at sige. Men vigtigheden af at benytte sig af overenskomstens forudsætning om, at der skal ske en lokal lønudvikling, kan ikke understreges nok. Hvis overenskomstens muligheder ikke udnyttes fuldt ud, vil PO-organisternes lønniveau som konsekvens komme til at ligge under, hvad det kunne og burde ligge på. I det gamle lønsystem, der fortsat er gældende for tjenestemænd, fik man ud over de centralt fastsatte generelle lønstigninger, som alle fortsat får en anciennitets-bestemt lønstigning hvert andet år, indtil man efter en årrække nåede slutlønnen. Med overenskomstens nye lønsystem er der ikke en automatisk lønstigning, hvilket betyder, at lønnen derfor ikke stiger, medmindre der med jævne mellemrum forhandles et lokalt løntillæg. Det er derfor vigtigt, ikke blot for den enkelte organist, men for organistfaget som sådant, at man bidrager til at sikre, at PO-organisternes lønniveau følger den almindelige løn- og prisudvikling, ved at man stiller krav om og kæmper for jævnlige lokale løntillæg. Dette bliver ikke mindre vigtigt i lyset af de stadig stigende krav til organisterne, vi ser i disse år, med f.eks. udvidelsen af antal tjenestesteder i forbindelse med gennemførelse af geografisk fleksibilitet. LOKALLØN FOR TJENESTEMÆND Lokallønspuljen for 2010 er blevet fordelt. På grund af det faldende antal tjenestemænd og de økonomiske stramninger var puljebeløbet for 2010 kun på kr. Disse godt kr. blev fordelt på tre permanente trekirke-tillæg og to omklassificeringer til lønramme Endelig blev der imødekommet to ansøgninger fra menighedsråd om engangsvederlag til deres organist. PO-bladet 5

6 BERETNING 2012 Da hovedparten af midlerne i lokallønspuljen således er brugt til permanente tillæg, betyder det, at der for 2011 og 2012 stort set ikke vil være midler til fordeling i lokallønspuljen for tjenestemænd. Først fra den nye overenskomsts ikrafttræden i 2013 vil der være mulighed for, at der igen vil være midler i puljen. Men med de forventninger, man kan have til det økonomiske råderum for de kommende overenskomstforhandlinger, skal man nok ikke forvente det helt store. Det har igen været et travlt år for både sekretariat og tillidsrepræsentanter med lokale løntillægsforhandlinger efter den nye overenskomst. Selv om det nu er anden gang, er det bestemt ikke blevet hverdag endnu. For at ruste TR-gruppen til de mange nye udfordringer, har der i det forløbne år været afholdt to kursusdage i Pårup Sognegård, Odense, hvor vi takket være tidligere bestyrelsesmedlem Preben Berg har adgang til ideelle kursusfaciliteter. Kurserne var planlagt og gennemført af sekretariatsleder John Poulsen, faglig konsulent Carsten Bech Madsen, samt bestyrelsesmedlemmerne Helle Zederkof og Susanne Mørk- Jensen. Der skal her lyde en tak for deres store indsats. Der er yderligere planlagt en inspirationsdag i april på hotel Munkebjerg i Vejle, hvor temaet vil være problemerne omkring deltidsbeskæftigelse. Ved dette møde vil også DOKS, DKF og CO10 være repræsenterede. I november måned sidste år var der tillidsrepræsentantvalg. Ud fra de foregående års tendenser var bestyrelsen noget pessimistisk med hensyn til mulighederne for at få valgt et tilstrækkeligt antal, og vi havde derfor ved sidste generalforsamling truet med, at det kunne blive nødvendigt at ansætte endnu en assistent på sekretariatet med dertil hørende kontingentstigning! Men bestyrelsens frygt blev gjort til skamme og vi har nu et TR-korps, der i visse stifter med hjælp fra Carsten Bech Madsen kan yde den indsats for vore medlemmer, som forventes af en fagforening. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at rette en meget stor tak til alle tillidsrepræsentanter nye som gamle for det enorme stykke arbejde, der er ydet gennem tiden. TILLIDSREPRÆSENTANTER NYE VEDTÆGTER I efteråret var der skriftlig urafstemning om bestyrelsens forslag til nye vedtægter for foreningen. Resultatet blev en massiv opbakning til forslaget, hvilket bestyrelsen er meget taknemmelig for. De nye vedtægter trådte herefter i kraft 1. januar De fleste medlemmer vil nok ikke mærke meget til dette i dagligdagen, men næppe mange har undgået at bemærke én virkning. Foreningen hedder nu ikke længere FPO, men Organistforeningen! ARBEJDSMILJØ Den 1. januar 2010 (!) trådte Folkekirkens Arbejdsmiljøråd officielt i funktion. Samtlige myndigheder og organisationer inden for folkekirkens område var repræsenteret i rådet, der således kunne blive en virkelig slagkraftig instans. Det viste sig dog desværre hurtigt, at alle kræfter i stedet for arbejdsmiljøspørgsmål blev brugt på frugtesløse diskussioner om positioner, kasketter, regler og vedtægter. Situationen var så udsigtsløs, at vi i sidste års beretning nærmest afsagde rådets dødsdom. Men nu er miraklet indtruffet. Tidligere stridspunkter er, om ikke bilagt, så dog 6 PO-bladet

7 BERETNING 2012 nedprioriteret, der er opnået enighed om en vedtægt og forretningsorden, og Arbejdsmiljørådet taler nu for første gang i to år om arbejdsmiljø. Lad os ønske al mulig fremgang for dette vigtige arbejde. Organistforeningen er repræsenteret i rådet ved sekretariatsleder John Poulsen. Der er nu gået ti år siden den store undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken i 2002, og ministeriet har derfor taget initiativ til en ny, tilsvarende undersøgelse. Der er nedsat en styregruppe for projektet, hvori Organistforeningen har fået en plads ved Anders Thorup. Første møde forventes afholdt i maj. SAMARBEJDE De seneste år har samarbejde nærmest været et mantra, når man indenfor folkekirken var sammen på tværs af faggrupper/fagforeninger. Selv om det var begyndt længe inden, tog det vel sin formelle start med seminaret for CO10-organisationer under Kirkeministeriet på Hotel Severin i Middelfart i januar 2011, hvor opfordringen nærmest havde karakter af et krav. Også på FPO s (aller)sidste generalforsamling var det et hovedtema, og bestyrelsen forpligtede sig til at undersøge de reelle muligheder både på kort og lang sigt. Fra stævnet i Randers 2011 KIRKEMUSIKERNES LANDSFORBUND KLF er en konstruktion med efterhånden mange år på bagen. Indtil for nylig var det mest en hyggeklub med et årligt møde mellem et par repræsentanter for hver af de tre musikorganisationer (dengang) FPO, DOKS og DKF. Efter at DKF har fået status af en egentlig fagforening og alle tre foreninger nu sidder med parallelle overenskomstproblemer har KLFmøderne fået langt mere vægtige dagsordner. Det er klart, at Organistforeningen som den største af de tre! med fælles overenskomst til den ene side (DOKS) og fælles centralorganisation (CO10) til den anden side (KMF) sidder centralt i dette samarbejde, og det var da også Organistforeningen, der tog initiativ til et møde i januar, hvor alle aspekter af det nuværende og fremtidige samarbejde blev vendt på uforpligtende vis. Der blev talt om egentlig fusion og om mindre vidtgående løsninger som samarbejde om blad og sekretariat. Meget kort fortalt kan man sige, at resultatet af drøftelserne var, at DOKS ikke mener, de har behovet, og DKF ikke mener, de har pengene. Det er nemlig en ganske stor del af foreningernes økonomi, der går til drift af sekretariat og blad. Den helt store pengesluger ville være etableringen af en helt nyt og fælles medlemsdatabase for en samlet forening. Når det så er sagt, blev man enige om, at fortsætte og udbygge det allerede nu meget positive og vidtgående samarbejde. Man vil arbejde for at inddrage flere områder i samarbejdet og altid være bevidst om muligheden for samarbejde/ koordinering ved nye opgaver. FORMANDSMØDER De tre ovennævnte foreninger udgør sammen med de øvrige kirkefunktionær-organisationer samt 3F et forum, hvor foreningernes formænd mødes flere gange årligt for gensidig PO-bladet 7

8 BERETNING 2012 orientering. Også i denne kreds er der en god samarbejdsånd, og alle deltagere bortset fra 3F har jo det til fælles at være ganske små foreninger. Også andre konstellationer end de tre kirkemusikorganisationer har sonderet mulighederne for yderligere formaliseret samarbejde. Den ultimative fusion alle kirkefunktionærer samlet i et kirkekartel har også været drøftet, men ses ikke som realistisk. Derimod er man enige om som et omend fjernt mål i horisonten at se alle organisationerne under samme tag. Et Kirkefunktionærernes Hus. CLOPU Bag denne mystiske titel gemmer sig kompetenceudviklingsmidler fra SCK (Statens Center for Kompetenceudvikling), som via Ministeriets Uddannelsesudvalg kan bevilges til kirkefunktionærorganisationerne under CO10: Organistforeningen, DKF, kordegne, kirkegårdsledere og sognemedhjælpere. Disse fem organisationer udgør i praksis et underudvalg under Formandsmøderne, som administrerer pengene. Temadag med Mogens Lindhardt på Krybily Kro d. 9. januar Der har foreløbig været afholdt to arrangementer i dette regi, og endnu to er i støbeskeen. Der har været det førnævnte seminar i Middelfart i januar 2011, og i januar 2012 var der på Krybily Kro ved Fredericia et arrangement med Mogens Lindhardt, der talte ud fra sin bog Ledelse af tro. Til næste år kommer der en opfølgning på Middelfartmødet, men inden da kommer der den august på Nyborg Strand et seminar med titlen Den danske model på Herrens mark, som Organistforeningen er primus motor bag. Læs mere i næste nummer af PO-bladet. NORDISK SAMARBEJDE NORDISK KIRKEMUSIKRÅD (NKR) Hvert af de nordiske lande har to medlemmer i NKR, og Danmark er repræsenteret ved formændene for Organistforeningen og DOKS. Nordisk Kirkemusikråd er den organisation, der er ansvarlig for afholdelsen af de nordiske kirkemusiksymposier, hvoraf de seneste blev afholdt i Aarhus i 2004 og i Stavanger, Norge, i Det næste finder sted til efteråret i Reykjavík, Island, den september. Vore kirkemusikalske kolleger på Island har, uden at lade sig skræmme af hverken vulkaner eller finanskrise, planlagt et virkelig spændende kirkemusiksymposium, som på det varmeste kan anbefales. Yderligere oplysninger og tilmelding på hjemmesiden NORDISK FAGLIG KONFERENCE (NFK) Med halvandet års mellemrum mødes politiske og administrative repræsentanter for de nordiske landes fagforeninger for kirkemusikere til en udveksling af resultater og erfaringer. Vi har gennem årene haft stort udbytte af disse møder med nordiske fagkolleger. Seneste møde var i Reykjavík i juni 2011, hvor Organistforeningen deltog med formand Anders Thorup og sekretariatsleder John Poulsen. Næste møde afholdes i Norge i januar PO-bladet

9 BERETNING 2012 SCK (TIDLIGERE SCKK) EFTERUDDANNELSE Under SCK (Statens Center for Kompetenceudvikling) er der oprettet et brancheudvalg for folkekirken. Udvalgets overordnede opgave er at bidrage til at føre aftaler om kompetenceudvikling i henhold til den statslige overenskomst ud i praksis, således at der udvikles og afprøves relevante efteruddannelsestilbud for de folkekirkelige arbejdsområder. Et særligt underudvalg til brancheudvalget er en arbejdsgruppe, hvis formål er at få etableret et formaliseret efteruddannelsessystem for organister og kirkesangere til og med POniveau. I udvalget sidder foruden Anders Thorup og John Poulsen fra Organistforeningen repræsentanter fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Landsforeningen af Menighedsråd, Kirkemusikskolerne og Dansk Kirkemusikerforening altså repræsentanter for alle interessenter i efteruddannelse: arbejdstager, arbejdsgiver og uddannelsesudbydere. Udviklingsarbejdet ledes fra Vestervig Kirkemusikskole med Knud Damgaard Andersen som projektleder, og rektorerne for de tre kirkemusikskoler udgør styringsgruppen. Projektet er blevet tilgodeset med en bevilling på ca kr., og man er nået til den fase, hvor der igangsættes en række pilotkurser. De fleste af disse startede lige efter nytår på de respektive kirkemusikskoler. KOMPETENCEFONDEN Det har igen været muligt at søge penge fra Kompetencefonden under SCK. Beløbene fordeles som tidligere af Ministeriets Uddannelsesudvalg, hvor Organistforeningen er repræsenteret ved Anders Thorup. Selv om deadline for længst er overskredet, afventer udvalget stadig en udmelding fra SCK, før beløbene kan fordeles. Øremærket til Organistforeningens område drejer det sig nok om ca kr, som vi håber snart at kunne sætte modtagernavne på. INTERNE UDVALG PR-UDVALGET PR-udvalgets vigtigste opgave er at udgive PObladet, og netop den båd har været udsat for nogen søgang i det forløbne år. Ved sidste generalforsamling var Dorte S. Wihre vores ret nyansatte redaktør, men vi havde allerede da modtaget hendes opsigelse. Det var vi kede af, både fordi samarbejdet tegnede lovende, og fordi vi så hurtigt igen måtte igennem en ny ansættelsesprocedure. Efter den valgte vi at ansætte Filip Graugaard Esmarch, som også havde været med i opløbet i den første ansættelsesrunde. I ham har vi fået en idérig, vidende og energisk redaktør, som vi håber, vi kommer til at beholde! I det nye år er hans arbejdsområde udvidet til også at omfatte opdatering af Organistforeningens hjemmeside. PO-bladet har været igennem en slankning, rent bogstaveligt, da portoudgiften ellers ville blive alt for stor. Det har resulteret i et blad i en knap så gedigen papirkvalitet, men forhåbentlig med det samme gode indhold! Vi har desuden strammet op på annoncepolitikken, både af økonomiske og æstetiske grunde. Egentlig PR-virksomhed udgør kun en yderst beskeden del af udvalgets arbejde. Bladet og hjemmesiden er sammen med formand Anders Thorup vore ansigter udadtil. Overgangen til overenskomsten har gjort hvervning af nye medlemmer mindre nødvendig, da de fleste ser fordelene ved at være organiserede. Vi råder imidlertid over materiale, der kan deles ud til de sidste, der ikke har set lyset (materialet kan rekvireres på sekretariatet). PO-bladet 9

10 BERETNING 2012 STÆVNEUDVALGET Når denne beretning læses i PO-bladet er nedtællingen til årets stævne i fuld gang. Sidste år var vi i Randers med en afstikker til Mariager, mens vi i år er rykket til det sydfynske, nærmere bestemt til Svendborg. Forud for afviklingen af stævnet er gået mange møder, telefonopringninger og s for stævneudvalget for at få et program tilrettelagt, så der både bliver mulighed for faglig inspiration og kollegialt samvær. Stævneudvalget håber på et vellykket stævne, og vi opfordrer deltagerne til at komme med ideer og inspiration til emner, der er behov for at tage op på næste stævne, eller ideer til steder, der er værd at besøge set med organisters briller. Kom bare frit frem med alle jeres ideer. Stævneudvalget, der består af Susanne Mørk-Jensen, Poul Mørk-Hansen, Helle Zederkof samt Preben Berg, vil gerne inspireres, da arbejdet med det næste stævne går i gang lige efter sommerferien. KIRKEMUSIKSKOLERNE LØGUMKLOSTER KIRKEMUSIKSKOLE Skolens rektor, Hans Chr. Hein, bruger ordet stabil om elevtilgangen. I år er der 79 organister, 57 kirkesangere og 7 klokkenister på skolen. Man forventer, at 9 (mod 7 i 2011) består PO-eksamen. 9 (mod 5) får formodentlig kirkesangereksamen og igen 1 klokkenisteksamen. For tiden er der ansat 32 lærere, og der er stadig afdelinger i Tarm, Horsens, Odense og Flensborg. Regnskabet viser et lille overskud i Det er ikke opnået ved færre aktiviteter tværtimod! Man har sparet ved at effektivisere skemalægningen. Sammen med de øvrige kirkemusikskoler har man arbejdet med en modernisering af studie- og eksamensplanerne. Ud over de allerede planlagte SCK-kurser, har Hans Chr. Hein gjort sig tanker om et fremtidigt efteruddannelsestilbud: En egentlig videreuddannelse inden for populær musik/rytmisk musik til organister med PO-eksamen. Der er således god gænge og masser af gåpåmod på kirkemusikskolen i Løgumkloster! VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE Interessen for at tage en kirkemusikalsk uddannelse er stadig usvækket. Kirkemusikskolen har i øjeblikket 161 studerende i Vestervig, Aalborg og Aarhus, fordelt på 97 organister og 64 kirkesangere, og 15 organister og 4 kirkesangere tog i 2011 afsluttende eksamen. Til at varetage undervisningen er der 10 fastansatte og 42 timelærere. Det økonomiske resultat for 2011 er endt med et lille underskud. Renoveringen af bygningerne i Vestervig er nu tiendebragt med godt resultat. Vestervig Kirkemusikskole har stået for udviklingen af forslag til ny efteruddannelsesstruktur fælles for de tre kirkemusikskoler. Projektet er nu inde i en afprøvningsfase. Samtidig arbejder skolerne på udviklingen af den nye studie- og eksamensplan, der forventes at tages i brug i SJÆLLANDS KIRKEMUSIKSKOLE Skolen har rundet de 20 år. Jubilæet blev markeret med en vellykket reception og et jubilæumsskrift. Økonomien er i klar bedring. Efter flere år med underskud udviser regnskabet for 2011 endelig et overskud. Skolen har på nuværende tidspunkt 142 studerende, som fordeler sig på 92 organister, 48 kirkesangere og 2 kirkekorledere. 14 tog PO-eksamen i Tillykke til vores nye kolleger! Som supplement til den daglige undervis- 10 PO-bladet

11 BERETNING 2012 såvel i Roskilde som i Toreby og på Bornholm. Samarbejdet i Kirkemusikalsk Kompetencecenter er desværre præget af en del afbud fra konservatorierne, hvilket af kirkemusikskolerne opleves som et problem og en svækkelse af dialogen i kompetencecenteret. Festmiddag på stævnet 2011 ning har skolen gennem de seneste år opprioriteret arbejdet med fællestimer og forskellige typer af koncerter. En del af disse aktiviteter er med til at tegne skolen udadtil, og er samtidig pædagogisk aktivitet. Huset i Allehelgensgade, Roskilde, er efterhånden noget trangt, og man søger nu for alvor efter løsninger på pladsproblemerne måske et nyt hus at flytte ind i. Det nedlagte Skt. Hans Hospital har været på tale, men det er for stort, hvis ikke andre institutioner vil flytte med, og byens trafikstruktur er heller ikke optimal endnu til den løsning. Husjagten fortsættes altså. Skolen kan glæde sig over et godt samarbejde med Roskilde Stift og Domsogn, Folkeuniversitetet, musikskoler og andre lokale aktører TAK TIL SAMARBEJDSPARTNERE Tak for godt samarbejde med alle øvrige parter på det kirkelige arbejdsmarked Det gælder først og fremmest DOKS, med hvem vi har et yderst velfungerende samarbejde både på sekretariats- og formandsniveau. Vi mødes jævnligt om mange emner lige fra overenskomstforhandlinger i Kirkeministeriet til det nordiske samarbejde. De øvrige faglige organisationer nævnt under punktet "Formandsmøder". Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen. De tre kirkemusikskoler. CO10 og FTF. På generalforsamlingen vil ovenstående blive suppleret af en mundtlig beretning aflagt af formanden. INGEN KONTINGENTFORHØJELSE I 2013 Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatser for 2012 fortsættes uændret i Kontingentforslag pr. måned < 15 timer pr. uge kr. 270, timer pr. uge kr. 300, timer pr. uge kr. 370, timer pr. uge kr. 435,00 Studerende kr. 100,00 Pensionister kr. 80,00 Ekstraordinære kr. 130,00 PO-bladet 11

12 REGNSKAB PO-bladet

13 REGNSKAB 2011 PO-bladet 13

14 REGNSKAB PO-bladet

15 REGNSKAB 2011 PO-bladet 15

16 REGNSKAB PO-bladet

17 REGNSKAB 2011 PO-bladet 17

18 REGNSKAB PO-bladet

19

20 BRYLLUPSSALME = 92 tekst: Michael Nielsen melodi: Peter Lindhardt Toft Trykt med tilladelse PO-bladet

21 NYHEDER KORT NYT ANCIENNITET NULSTILLES! I en artikel bragt i PO-bladet januar 2012 skrev vi, at gamle organister beholder deres opsigelsesanciennitet ved jobskifte inden for folkekirken. Det viser sig nu at være forkert. Sagen drejer sig om overenskomstens bestemmelser om anciennitet i forhold til opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse. Kirkeministeriet har over for Organistforeningen præciseret, at ingen overenskomstansatte organister bevarer deres opsigelsesanciennitet ved jobskifte heller ikke de tjenestemandslignende, der var vant til at gøre dette, før overenskomsten trådte i kraft d. 1. januar Har man været organist i samme stilling siden 2009 eller tidligere, bevarer man naturligvis den anciennitet, man har optjent. Filip ORGELMUSIK I GRÆNSELANDET Den grænseoverskridende Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig kan i år fejre sit 10-års jubilæum med mere end 130 arrangementer på programmet. Der lægges ud i Løgumkloster Kirke d. 17. juni med Lasse Toft Eriksen ved tangenterne, og festivalen fortsætter helt frem til d. 16. september, hvor der er Jubiläumskonzert i St. Nikolai, Flensborg. Undervejs kan man opleve blandt andre Philip Schmidt-Madsen og britiske Margaret Philips, begge i Haderslev Domkirke. Og i Tyskland eksempelvis en firehændig orgelkoncert i St. Christian i byen Garding. Hele programmet kan studeres på Orgelfestival-sja-sl.com. Filip FORSINKET LØNREGULERING Kirkeministeriet oplyser, at Multidata ikke har kunnet nå at omlægge til de nye grundbeløb (se PO-bladet nr. 4, s. 36), og at de derfor først omlægger ved anvisningen af maj-lønnen for de bagudlønnede og juni-lønnen for de forudlønnede. Tilsvarende gælder for procentreguleringen. Der vil naturligvis blive foretaget en efterregulering. I lønudbetalingen for april 2012 vil der således ikke være foretaget forhøjelse af lønnen efter den nye reguleringsprocent. Filip FORTSAT DEBAT OM NY UDDANNELSE Debatten om Det Jyske Musikkonservatoriums nye rytmiske kirkemusikeruddannelse fortsætter i blandt andet Kristeligt Dagblad. Det er bedre at spille færre stilarter godt end flere stilarter halvdårligt (...). Jeg synes derfor slet ikke, at den alment praktiserende kirkemusiker i Danmark skal være i stand til at håndtere et tværsnit af den musik, der dækker de vigtigste funktioner og tjenester, citeres professor Ulrik Spang-Hanssen for at have skrevet med direkte henvisning til kirkemusikskolerektor Ivar Mælands indlæg i PO-bladet nr. 4. Citatet gengives af Johannes Konstantin Neergaard (FRIK) i et indlæg i avisen d. 11. april. Neergaard selv mener, at det kunne give os en stor, livgivende musikalsk skylle, at unge, nyuddannede musikere i tråd med tidens trend ser stort på gamle skel mellem klassisk og rytmisk. Filip PO-bladet 21

22 TRÆFSIKKERT KORLEDER-REDSKAB PÅ VEJ Ny database med kornoder til gudstjenesten skal få korlederen til at ramme plet med sit repertoirevalg. Hans Christian Magaard er i færd med at digitalisere FUK s nodebibliotek. Tekst og foto af Nina Møller, journalist Når skoven falmer trindt om land, kan forløste klange brede sig i kirkekorlederens sind. En arbejdsmæssig lettelse er nemlig på vej: Folkekirkens Ungdomskors (FUK s) nodebibliotek bliver overført til en ny webdatabase, som korkonsulent og projektleder Hans Christian Magaard siden januar har været ansat til at bygge op. For en organist, der træder sine første orgelsko i en mindre kirke med et kor af utrænede børnestemmer, kan det være en prøvelse at finde velegnede nodesatser. Her kan Hans Christian Magaard få en aura af frelsende engel, når han kommer med en tidlig adventsgave: første tekstrække, i tide til planlægningen af julens heftige repertoire. Vingerne bæres dog også af bibliotekar Helle Kjeldsen og to liturgiske eksperter, som skal stå for den kirkelige kvalitetssikring. VIDENDELING GIVER NODERNE LIV Projektet kan ses som et kvantespring i det fortsatte arbejde med at gøre FUK s nodebibliotek tilgængeligt. Vi vil gerne gøre det lettere for organisterne. De første par og tyve år har nodebiblioteket været lidt af et elfenbenstårn; noderne stod fint lodret på hylder. Men vi vil gerne have, at brugerskaren øges, og at der er mere liv omkring det, siger Hans Christian Magaard. FUK s erfaring er, at videndeling skaber udvikling og giver flere medlemmer. Derfor bliver databasen åben for alle, ikke bare for FUK s 500 medlemmer. Det bliver muligt at søge i databasen efter en lang række kriterier, som i høj grad vil let- ALSIDIGE SØGEMULIGHEDER I databasen vil man kunne søge på: Sværhedsgrad Kortype (lige/blandede stemmer, antal stemmer osv.) A cappella/akkompagneret Komponist og arrangør Udgivelsesår Titel Periode (f.eks. adventstiden) Egnede satser til en given søndag/helligdag Første og anden tekstrække Der bliver links til direkte (gratis) udskrift af satser, som ikke er copyright-beskyttede. Ved de øvrige angives i hvilken nodesamling, satsen findes, eller hvor den kan købes. Nogle kirker har en Copydan-aftale. 22 PO-bladet

BESTYRELSENS BERETNING 2013

BESTYRELSENS BERETNING 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2013 FORENINGSSTATUS Pr. 1. marts 2013 (2012) har Organistforeningen π 688 (702) medlemmer i alt π 557 (554) medlemmer i stilling, heraf 428 (419) overenskomstansatte 125 (129) tjenestemandsansatte

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2015

BESTYRELSENS BERETNING 2015 BESTYRELSENS BERETNING 2015 FORENINGSSTATUS Pr. 1. marts 2015 (2014) har Organistforeningen π 654 (662) medlemmer i alt π 549 (551) medlemmer i stilling, heraf π 432 (424) overenskomstansatte π 110 (119)

Læs mere

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2

FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 FOLKEKIRKENS OPGAVE- OG ROLLEFORDELING DEL 2 Både Finansministeriet og Ministeriet for Ligestilling og Kirke har vigtige opgaver og beføjelser i forhold til kirkefunktionærers løn- og ansættelsesforhold.

Læs mere

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER.

LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. LØNPOLITIK FOR BRABRAND/SDR. AARSLEV KIRKER. Formål Formålet med lønpolitikken er at beskrive, hvilke principper vi i Brabrand og Sdr. Aarslev lægger vægt på i udmøntningen af løn og beskrive processen

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH

Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF. Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Dansk Kirkemusiker Forening Roskilde Stiftskreds Referat af bestyrelsesmødet d. 6/12 2011 hos Mona. Referent: JF Til stede: ENK, MB, FM, JF, EH Pkt. 1: Godkendelse af dagsordenen Pkt. 2: Udpegning af repræsentant

Læs mere

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet

NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet NR. 5 MAJ 2011 10. ÅRGANG PO-bladet PRÆLUDIUM HVOR MEGET SKAL VI SAMARBEJDE? Af Anders Thorup, formand for FPO Ved sidste års generalforsamling i Silkeborg og for den sags skyld ved hele stævnet var begrebet

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden

Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Vejledning til arbejdsgivere og ansatte om ansøgning om midler fra Kompetencefonden Indledning: Arbejdsgiveren (menighedsråd, provster og biskopper) og medarbejderen (kirkefunktionærer m.fl. og præster)

Læs mere

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere - model for efteruddannelse Forord Uddannelse og efteruddannelse Ordet uddannelse peger på noget afsluttet en dannelse som er færdiggjort.

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og lad os hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling

Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og lad os hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling Generalforsamling 2014 mundtlig beretning Traditionen tro, vil jeg gerne bede Jer om at rejse jer og lad os hver især lade tankerne gå til dem, som er døde siden sidste generalforsamling og for dem alle

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud;

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud; Holbæk den. 4. oktober 2011. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Michael

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90

NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90 NR. 3 MARTS 2011 10. ÅRGANG PO-bladet MUSIKKEN NED I FØDDERNE SIDE 90 PRÆLUDIUM HJÆLP KOSTER PENGE Af Anders Thorup, formand for FPO Til efteråret er det igen tid for TR-valg. Intet tyder på, at det denne

Læs mere

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

3 Handlingsplan for Folkekirkens Arbejdsmiljøråd Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 2/2 2015 Februar 2015 Mødedato: 2. februar 2015 Tidspunkt: Kl. 10.30 15.00 Sted: Landsforeningen af Menighedsråd, Sabro Møde nr. 11 Deltagere: Inge Lise Pedersen, (ILP), Landsforeningen

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk

LØNPOLITIK. Århus Vestre Provsti. Tema-aften i Herning 12. marts 2015. esan@km.dk LØNPOLITIK Tema-aften i Herning 12. marts 2015 Hvorfor? Det akutte: Krav om lokalløn fra faglig org. inden 15/9 - hvad skal man svare? (AAVP: Fællesmøde for kontaktpersoner efter 15/9, hvor alle fremlægges

Læs mere

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128

NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 NR. 4 APRIL 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SANGEN HAR BØRNESTEMMER SIDE 128 PRÆLUDIUM VEDTÆGTER SKAL VÆRE TIDSSVARENDE Af Anders Thorup, formand for FPO FPO s vedtægter har med små ændringer næsten 40 år på

Læs mere

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Kirkeministeriet Frederiksholms kanal 21 postboks 2123 1015 København K 22. november 2007 Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) har modtaget

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 22. marts 2011 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet er fastsat føl gende dagsorden: 1. Godkendelse af

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift

Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Dato Dok.nr.: 145009/14 / HNN STIFTSRÅDET Beretning fra mødet i stiftsrådet mandag den 15. december 2014 i Lolland-Falsters Stift Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift Domprovst Ole Opstrup

Læs mere

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde

Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde Vejledning om sygdom for de ansatte ved kirker og på kirkegårde (Sygdomsvejledningen) (til menighedsrådene) Indledning Med henblik på at gøre det lettere for menighedsrådene at finde de regler, der gælder

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård 387 Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård Fraværende: Søren Fur, Kamma Povlsen, Ellen Marie Lassen, Heidi Bisgaard Dagsorden A Beslutninger: 1 P-pladsen i Dråby:

Læs mere

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager.

Referat for: Fredericia Provstiudvalg. PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6. Afbud fra Elli Krog Foldager. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 12. december 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6 Afbud fra Elli Krog Foldager. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et ekstra punkt: Der

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

a) Logo Bestyrelsesmøde 23 It- kontoret, Rådhusstræde 2 A- B 11.marts 2013 kl. 9.00-11.00

a) Logo Bestyrelsesmøde 23 It- kontoret, Rådhusstræde 2 A- B 11.marts 2013 kl. 9.00-11.00 Dato: 4. september 2012 Bestyrelsesmøde 23 It- kontoret, Rådhusstræde 2 A- B 11.marts 2013 kl. 9.00-11.00 Dok.nr. XXXXXX Folkekirken.dk Referent: Jacob Rosenkrans Bøgh - JARB Mødedeltagere Inge Lise Pedersen,

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015

Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Kirkeministeriets Lønoversigt pr. 1. april 2015 Ved procentreguleringen tages der udgangspunkt i det aftalte lønniveau pr. 31. marts 2012 og reguleringsprocenten udgør herefter: Pr. 1. april 2015: 2,1745

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

falder i ny overenskomst

falder i ny overenskomst Å R S S T Æ V N E Kravet om salmenumre 48 timer før en tjeneste falder i ny overenskomst FPO forventes i nær fremtid at underskrive den nye overenskomst med Kirkeministeriet. Det vil medføre en række ændringer

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten.

Bilag nr. møde gennemført? Ansøgning om lån til syn og skøn endnu ikke ansøgt, vi mangler et tal fra advokaten. Dagsorden nr. 2. til menighedsrådsmøde Onsdag den 28. januar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmødet 12. marts 2015.

Referat fra Provstiudvalgsmødet 12. marts 2015. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Hillerød den 17.3.2015

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 5 M A J 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Udmønter deltagelse på stævnet mon et tillæg? Så kom den rigtige forårstid. Det betyder blandt andet FPOs stævne, hvor vi i år skal slå vores

Læs mere

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier

Introkursus for menighedsråd. 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Introkursus for menighedsråd 23. februar 2013 Menighedsråd i Skive og Salling provstier Menighedsrådets kommunikation, rollefordeling og kompetencer Rollefordeling i menighedsrådet Formandens overordnede

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Referat at møde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 8. maj 2008, kl 18.30 i Solrød Strandkirke Den 08. Maj.. 2008 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:charlotte Gravesen, Michael Rønne Rasmussen, Anne-Marie

Læs mere

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Beslutningsprotokol

Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Beslutningsprotokol Danmarks Kordegneforening Initialer: Side 1899 Referat for bestyrelsesmøde den 10. august 2015 på sekretariatet i Vejle fra kl. 10.15 16.00. Mødedeltagere: Henrik Kristoffersen Ejnar Kudsk Alex Harttung

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen.

1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 23. marts 2015. Kl. 15.30 Mødested: Hotel Vojens Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Formanden bød den nye provstisekretær Molly Eg Bruun velkommen. 2 Godkendelse

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN

PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN PF GENERALFORSAMLING 27. SEPTEMBER 2012 i Patientforsikringen VELKOMMEN Oplæg 27. SEPTEMBER 2012 PF og medlemstallet PF fyldte 60 år d. 10. maj 2012 PF havde 210 medlemmer pr. 1. januar 2012 600 Medlemmer

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven).

Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). Vedtægt for samarbejde mellem Grene Provsti og Nørup Menighedsråd om rådgivning og sekretariatsbistand om kirkefunktionærer (kontaktpersonopgaven). 1 Lovgrundlag: Samarbejdet etableres i henhold 43b og

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen

REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen REFERAT fra menighedsrådsmøde, tirsdag den 21. april 2015 kl. 19.00 i Sognegården Menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Lissy Larsen, Christian B. Steen 1. Godkendelse

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

FUK-NORD-BLADET SÆSONPROGRAM

FUK-NORD-BLADET SÆSONPROGRAM FUK-NORD-BLADET SÆSONPROGRAM August 2015 Indhold Velkommen til en ny sæson......3 4. september - Korlederdag Byggesten til Børnekoret...4 7. november - Voksenkorstævne i Jerslev Kirke...5 14. november

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Midtvejsmøde 15. november 2014 Hovedpunkter Baggrund Proces Den vejledende formålsbestemmelse for distriktsforeninger Fordeling af antal delegerede Valg af

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen

Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Diagram 4.14 Aflønnes ikke for forberedelse 1,7% Aflønnes separat for forberedelse 0,3% Anden aflønningsform 0,3% for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Forberedelse

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere