NR. 5 MAJ ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 5 MAJ 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4"

Transkript

1 NR. 5 MAJ ÅRGANG PO-bladet MAGAARD VIL ÅBNE ELFENBENSTÅRNET SIDE 22 LÆS ÅRSBERETNINGEN OG SE REGNSKABET SIDE 4

2 PRÆLUDIUM GEMMELEG Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I starten af året blev der som et pilotprojekt fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke udbudt et indledende kursus i ledelse og organisation til 20 kirkefunktionærer. Initiativet kom fra Kordegneforeningen, der da også leverede langt de fleste kursusdeltagere. Der blev dog plads til en enkelt organist, nemlig undertegnede. Det i øvrigt meget spændende kursus har fået mig til at være ekstra opmærksom på ledelsesaspektet i tidens kirkelige debat. Ledelse er et dominerende tema for tiden. Oftest under overskrifter som dårlig ledelse eller ligefrem manglende ledelse. Debatten beskæftiger sig med ledelse på alle niveauer lige fra minister og folketing over biskopper og provster ned til gulvniveauet: den daglige personaleledelse ude i sognene, hvor problemet ofte er usynlig ledelse. Den lokale daglige personaleledelse er i det nuværende system lagt i hænderne på kontaktpersonen. En ordning, som helt klart er bedre end den tidligere ordning, men som alle vel også er enige om, har sine svagheder. Det er nu engang den ordning, vi har, og så må vi jo få det bedst mulige ud af den. Kontaktpersonen har typisk hverken formel eller praktisk personaleledererfaring, og vi hører ofte klager over uduelige kontaktpersoner. Men det bedste råd til forbedring er paradoksalt nok: Så brug hende dog noget mere så ka hun lære det, ka hun! Kontaktpersonen kan i det nuværende system ikke forventes at være dagligt til stede på arbejdspladsen, men visse af dem viser sig dog så sjældent, at de virkelig fortjener betegnelsen usynlig ledelse. Den betegnelse må de selv arbejde på at gøre sig fortjent til at slippe af med. Desværre er der også mange eksempler på den usynlige medarbejder. Der findes organister, der ligefrem sætter pris på den usynlige ledelse, der lader dem være, så de kan passe deres arbejde i fred. Medarbejdere, der selv flyver så lavt, at de håber, de kan undgå menighedsrådets radar! Arbejdet bliver til en gemmeleg, og det er nok den dummeste strategi, man kan anlægge i en tid, der mere og mere handler om kommunikation. Også med de lokale løntillæg i tankerne gælder det om løfte den faglige fane, at være værdsat og uundværlig at flyve højt. Svaret på den usynlige ledelse er den synlige medarbejder! 2 PO-bladet

3 INDHOLD OG KOLOFON BERETNING REGNSKAB NODER melod FRA BESTYRELSEN Temaerne for dette års skriftlige beretning fra Organistforeningens bestyrelse er blandt andet lokalløn, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljø og samarbejde. SIDE 4 SIDE 12 PÆNT OVERSKUD Her kan du blive klog på, hvad dine kontingentkroner går til SIDE - 20 BRYLLUPSSALME Nu er sæsonen for alvor over os, og vi har fået lov for første gang at trykke Michael Nielsens og Peter Lindhardt Tofts bidrag til bryllupsrepertoiret. NYHEDER STILLINGER BAGSIDEN SIDE 21 SIDE 34 SIDE 40 FUK/FRITAGELSE Foruden korte nyheder fortæller dette nummer om digitalisering af FUK s nodebibliotek og om organisters mulighed for fritagelse fra medvirken ved homo-vielser. 4 ORGANISTER SØGES Varnæs Kirke, Aabenraa Thyregod og Vester Kirker, Midtjylland Bindslev og Sørig Kirker, Vendsyssel Sønder Bjert Kirke ved Kolding PRUT PO-bladet kaster denne gang en bold op, som det er op til læserne at gribe. Skal bagsiden være hjemsted for de morsomste organist-anekdoter? PO-BLADET Udkommer 12 gange årligt og udgives af Organistforeningen Oplag: stk. ISSN: REDAKTION Ansvarshavende redaktør, Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Frederiksberggade 102, 8600 Silkeborg, tlf , DEADLINE Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 måneden før. TRYK WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus, FORSIDEN Hans Christian Magaard ved flyglet i Folkekirkens Ungdomskors nodebibliotek, Løgumkloster. Foto: Nina Møller, Wordshoppen.dk PO-bladet 3

4 BERETNING 2012 BESTYRELSENS BERETNING 2012 FORENINGSSTATUS Organistforeningen har pr. 1. marts 2012 (2011 i parentes) 702 (711) medlemmer fordelt på 419 (408) overenskomstansatte 129 (132) tjenestemandsansatte 6 (5) honorarlønsansatte 88 (109) ekstraordinære 46 (41) pensionister 13 (21) studerende 1 (1) æresmedlem Altså en lille fremgang på +9 i antal medlemmer i stilling, men en tilsvarende tilbagegang i det samlede medlemstal. Bestyrelsens sammensætning er uændret siden sidste generalforsamling: Susanne Mørk Jensen, Thilde Madsen, Henriette Hoppe, Poul Mørk-Hansen, Kenn Therkelsen (kasserer), Helle Zederkof (næstformand) og Anders Thorup (formand). Organistforeningens sekretariat i Billund er fortsat bemandet med John Poulsen, sekretariatsleder, Carsten Bech Madsen, sagsbehandler, og Inge Bech Hansen, sekretariatsmedarbejder. FPO/Organistforeningen har siden sidste generalforsamling afholdt 6 bestyrelsesmøder. Formanden har i samme periode haft 63 mødedage. OVERENSKOMST Det er nu mere end to år siden, FPO (med COII s mellemkomst) og DOKS indgik overenskomst med Kirkeministeriet. Siden har tre af de fire parter skiftet navn, og FPO, der oprindeligt kunne kalde sig en tjenestemandsorganisation, er nu blevet til Organistforeningen, der har under en fjerdedel tjenestemænd. Overenskomsten burde på nuværende tidspunkt være blevet dagligdag. Sidste års beretning var bl.a. en opsang til begge parter om at overholde overenskomsten, ud fra en fornemmelse af, at det skete vist ikke alle steder. Nu har vi imidlertid mere end fornemmelser. Vi har håndfast viden om tingenes tilstand ud fra den imponerende store besvarelse vi fik på den spørgeskemaundersøgelse, vi i november udsendte i samarbejde med DOKS. Tak for jeres aktive tilslutning. Foreningen fik i forbindelse med sit navneskift også et nyt logo, designet efter idé af sekretariatsmedarbejder Inge Bech Hansen. 4 PO-bladet

5 BERETNING er jo ikke et overenskomstår. Vi ligger her mellem OK11 og OK13. Sidste år skrev vi om OK11, at en af de få glædelige ting var, at den kun var toårig skrevet i forventning om, at normale tider lå lige om hjørnet. Ak ja, man bliver klogere. Ved OK11 var begge parter enige om ikke at pille ved overenskomstens ordlyd, før vi havde haft tid til at høste erfaringer angående dens funktion og virkning. Det har vi nu. Organistforeningen er allerede på nuværende tidspunkt inde i forberedelserne til OK13 og bl.a. takket være ovennævnte undersøgelse velbevæbnet med viden og argumenter om, hvilke dele af overenskomsten, der virker godt eller måske mindre godt. Vi ved, hvad vi skal kæmpe for at bevare, og hvad vi skal kæmpe for at forbedre! Vær forvisset om, at bestyrelse og sekretariat altid vil gøre sit yderste for at fastholde og forbedre medlemmernes løn-, ansættelses- og arbejdsforhold. LOKALE LØNTILLÆG FOR OVERENSKOMSTANSATTE De lokale lønforhandlinger for 2011 er på nær et par enkelte sager afsluttet. Der var i medlemmer, der søgte om et lokalt løntillæg (2011 cirka 100). Af disse fik 29 et kvalifikationstillæg, 2 et funktionstillæg og 3 et engangsvederlag. 15 fik afslag. Af den samlede ansøgte sum opnåede vi tilsagn om ca. 33% (15% i 2011). Vi kan konstatere, at mere end to tredjedele af dem, der søgte, fik et tillæg, og at tillæggets størrelse i forhold til det ansøgte gennemsnitligt har været tre gange større end i Omvendt er det ikke positivt, at kun 49 medlemmer har søgt om et tillæg. Om det skyldes direkte eller indirekte pres fra menighedsrådene, en almindelig krisebevidsthed hos organisterne, manglende forhåbninger om, at det nytter at søge, eller manglende viden om muligheden, er vanskeligt at sige. Men vigtigheden af at benytte sig af overenskomstens forudsætning om, at der skal ske en lokal lønudvikling, kan ikke understreges nok. Hvis overenskomstens muligheder ikke udnyttes fuldt ud, vil PO-organisternes lønniveau som konsekvens komme til at ligge under, hvad det kunne og burde ligge på. I det gamle lønsystem, der fortsat er gældende for tjenestemænd, fik man ud over de centralt fastsatte generelle lønstigninger, som alle fortsat får en anciennitets-bestemt lønstigning hvert andet år, indtil man efter en årrække nåede slutlønnen. Med overenskomstens nye lønsystem er der ikke en automatisk lønstigning, hvilket betyder, at lønnen derfor ikke stiger, medmindre der med jævne mellemrum forhandles et lokalt løntillæg. Det er derfor vigtigt, ikke blot for den enkelte organist, men for organistfaget som sådant, at man bidrager til at sikre, at PO-organisternes lønniveau følger den almindelige løn- og prisudvikling, ved at man stiller krav om og kæmper for jævnlige lokale løntillæg. Dette bliver ikke mindre vigtigt i lyset af de stadig stigende krav til organisterne, vi ser i disse år, med f.eks. udvidelsen af antal tjenestesteder i forbindelse med gennemførelse af geografisk fleksibilitet. LOKALLØN FOR TJENESTEMÆND Lokallønspuljen for 2010 er blevet fordelt. På grund af det faldende antal tjenestemænd og de økonomiske stramninger var puljebeløbet for 2010 kun på kr. Disse godt kr. blev fordelt på tre permanente trekirke-tillæg og to omklassificeringer til lønramme Endelig blev der imødekommet to ansøgninger fra menighedsråd om engangsvederlag til deres organist. PO-bladet 5

6 BERETNING 2012 Da hovedparten af midlerne i lokallønspuljen således er brugt til permanente tillæg, betyder det, at der for 2011 og 2012 stort set ikke vil være midler til fordeling i lokallønspuljen for tjenestemænd. Først fra den nye overenskomsts ikrafttræden i 2013 vil der være mulighed for, at der igen vil være midler i puljen. Men med de forventninger, man kan have til det økonomiske råderum for de kommende overenskomstforhandlinger, skal man nok ikke forvente det helt store. Det har igen været et travlt år for både sekretariat og tillidsrepræsentanter med lokale løntillægsforhandlinger efter den nye overenskomst. Selv om det nu er anden gang, er det bestemt ikke blevet hverdag endnu. For at ruste TR-gruppen til de mange nye udfordringer, har der i det forløbne år været afholdt to kursusdage i Pårup Sognegård, Odense, hvor vi takket være tidligere bestyrelsesmedlem Preben Berg har adgang til ideelle kursusfaciliteter. Kurserne var planlagt og gennemført af sekretariatsleder John Poulsen, faglig konsulent Carsten Bech Madsen, samt bestyrelsesmedlemmerne Helle Zederkof og Susanne Mørk- Jensen. Der skal her lyde en tak for deres store indsats. Der er yderligere planlagt en inspirationsdag i april på hotel Munkebjerg i Vejle, hvor temaet vil være problemerne omkring deltidsbeskæftigelse. Ved dette møde vil også DOKS, DKF og CO10 være repræsenterede. I november måned sidste år var der tillidsrepræsentantvalg. Ud fra de foregående års tendenser var bestyrelsen noget pessimistisk med hensyn til mulighederne for at få valgt et tilstrækkeligt antal, og vi havde derfor ved sidste generalforsamling truet med, at det kunne blive nødvendigt at ansætte endnu en assistent på sekretariatet med dertil hørende kontingentstigning! Men bestyrelsens frygt blev gjort til skamme og vi har nu et TR-korps, der i visse stifter med hjælp fra Carsten Bech Madsen kan yde den indsats for vore medlemmer, som forventes af en fagforening. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at rette en meget stor tak til alle tillidsrepræsentanter nye som gamle for det enorme stykke arbejde, der er ydet gennem tiden. TILLIDSREPRÆSENTANTER NYE VEDTÆGTER I efteråret var der skriftlig urafstemning om bestyrelsens forslag til nye vedtægter for foreningen. Resultatet blev en massiv opbakning til forslaget, hvilket bestyrelsen er meget taknemmelig for. De nye vedtægter trådte herefter i kraft 1. januar De fleste medlemmer vil nok ikke mærke meget til dette i dagligdagen, men næppe mange har undgået at bemærke én virkning. Foreningen hedder nu ikke længere FPO, men Organistforeningen! ARBEJDSMILJØ Den 1. januar 2010 (!) trådte Folkekirkens Arbejdsmiljøråd officielt i funktion. Samtlige myndigheder og organisationer inden for folkekirkens område var repræsenteret i rådet, der således kunne blive en virkelig slagkraftig instans. Det viste sig dog desværre hurtigt, at alle kræfter i stedet for arbejdsmiljøspørgsmål blev brugt på frugtesløse diskussioner om positioner, kasketter, regler og vedtægter. Situationen var så udsigtsløs, at vi i sidste års beretning nærmest afsagde rådets dødsdom. Men nu er miraklet indtruffet. Tidligere stridspunkter er, om ikke bilagt, så dog 6 PO-bladet

7 BERETNING 2012 nedprioriteret, der er opnået enighed om en vedtægt og forretningsorden, og Arbejdsmiljørådet taler nu for første gang i to år om arbejdsmiljø. Lad os ønske al mulig fremgang for dette vigtige arbejde. Organistforeningen er repræsenteret i rådet ved sekretariatsleder John Poulsen. Der er nu gået ti år siden den store undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken i 2002, og ministeriet har derfor taget initiativ til en ny, tilsvarende undersøgelse. Der er nedsat en styregruppe for projektet, hvori Organistforeningen har fået en plads ved Anders Thorup. Første møde forventes afholdt i maj. SAMARBEJDE De seneste år har samarbejde nærmest været et mantra, når man indenfor folkekirken var sammen på tværs af faggrupper/fagforeninger. Selv om det var begyndt længe inden, tog det vel sin formelle start med seminaret for CO10-organisationer under Kirkeministeriet på Hotel Severin i Middelfart i januar 2011, hvor opfordringen nærmest havde karakter af et krav. Også på FPO s (aller)sidste generalforsamling var det et hovedtema, og bestyrelsen forpligtede sig til at undersøge de reelle muligheder både på kort og lang sigt. Fra stævnet i Randers 2011 KIRKEMUSIKERNES LANDSFORBUND KLF er en konstruktion med efterhånden mange år på bagen. Indtil for nylig var det mest en hyggeklub med et årligt møde mellem et par repræsentanter for hver af de tre musikorganisationer (dengang) FPO, DOKS og DKF. Efter at DKF har fået status af en egentlig fagforening og alle tre foreninger nu sidder med parallelle overenskomstproblemer har KLFmøderne fået langt mere vægtige dagsordner. Det er klart, at Organistforeningen som den største af de tre! med fælles overenskomst til den ene side (DOKS) og fælles centralorganisation (CO10) til den anden side (KMF) sidder centralt i dette samarbejde, og det var da også Organistforeningen, der tog initiativ til et møde i januar, hvor alle aspekter af det nuværende og fremtidige samarbejde blev vendt på uforpligtende vis. Der blev talt om egentlig fusion og om mindre vidtgående løsninger som samarbejde om blad og sekretariat. Meget kort fortalt kan man sige, at resultatet af drøftelserne var, at DOKS ikke mener, de har behovet, og DKF ikke mener, de har pengene. Det er nemlig en ganske stor del af foreningernes økonomi, der går til drift af sekretariat og blad. Den helt store pengesluger ville være etableringen af en helt nyt og fælles medlemsdatabase for en samlet forening. Når det så er sagt, blev man enige om, at fortsætte og udbygge det allerede nu meget positive og vidtgående samarbejde. Man vil arbejde for at inddrage flere områder i samarbejdet og altid være bevidst om muligheden for samarbejde/ koordinering ved nye opgaver. FORMANDSMØDER De tre ovennævnte foreninger udgør sammen med de øvrige kirkefunktionær-organisationer samt 3F et forum, hvor foreningernes formænd mødes flere gange årligt for gensidig PO-bladet 7

8 BERETNING 2012 orientering. Også i denne kreds er der en god samarbejdsånd, og alle deltagere bortset fra 3F har jo det til fælles at være ganske små foreninger. Også andre konstellationer end de tre kirkemusikorganisationer har sonderet mulighederne for yderligere formaliseret samarbejde. Den ultimative fusion alle kirkefunktionærer samlet i et kirkekartel har også været drøftet, men ses ikke som realistisk. Derimod er man enige om som et omend fjernt mål i horisonten at se alle organisationerne under samme tag. Et Kirkefunktionærernes Hus. CLOPU Bag denne mystiske titel gemmer sig kompetenceudviklingsmidler fra SCK (Statens Center for Kompetenceudvikling), som via Ministeriets Uddannelsesudvalg kan bevilges til kirkefunktionærorganisationerne under CO10: Organistforeningen, DKF, kordegne, kirkegårdsledere og sognemedhjælpere. Disse fem organisationer udgør i praksis et underudvalg under Formandsmøderne, som administrerer pengene. Temadag med Mogens Lindhardt på Krybily Kro d. 9. januar Der har foreløbig været afholdt to arrangementer i dette regi, og endnu to er i støbeskeen. Der har været det førnævnte seminar i Middelfart i januar 2011, og i januar 2012 var der på Krybily Kro ved Fredericia et arrangement med Mogens Lindhardt, der talte ud fra sin bog Ledelse af tro. Til næste år kommer der en opfølgning på Middelfartmødet, men inden da kommer der den august på Nyborg Strand et seminar med titlen Den danske model på Herrens mark, som Organistforeningen er primus motor bag. Læs mere i næste nummer af PO-bladet. NORDISK SAMARBEJDE NORDISK KIRKEMUSIKRÅD (NKR) Hvert af de nordiske lande har to medlemmer i NKR, og Danmark er repræsenteret ved formændene for Organistforeningen og DOKS. Nordisk Kirkemusikråd er den organisation, der er ansvarlig for afholdelsen af de nordiske kirkemusiksymposier, hvoraf de seneste blev afholdt i Aarhus i 2004 og i Stavanger, Norge, i Det næste finder sted til efteråret i Reykjavík, Island, den september. Vore kirkemusikalske kolleger på Island har, uden at lade sig skræmme af hverken vulkaner eller finanskrise, planlagt et virkelig spændende kirkemusiksymposium, som på det varmeste kan anbefales. Yderligere oplysninger og tilmelding på hjemmesiden NORDISK FAGLIG KONFERENCE (NFK) Med halvandet års mellemrum mødes politiske og administrative repræsentanter for de nordiske landes fagforeninger for kirkemusikere til en udveksling af resultater og erfaringer. Vi har gennem årene haft stort udbytte af disse møder med nordiske fagkolleger. Seneste møde var i Reykjavík i juni 2011, hvor Organistforeningen deltog med formand Anders Thorup og sekretariatsleder John Poulsen. Næste møde afholdes i Norge i januar PO-bladet

9 BERETNING 2012 SCK (TIDLIGERE SCKK) EFTERUDDANNELSE Under SCK (Statens Center for Kompetenceudvikling) er der oprettet et brancheudvalg for folkekirken. Udvalgets overordnede opgave er at bidrage til at føre aftaler om kompetenceudvikling i henhold til den statslige overenskomst ud i praksis, således at der udvikles og afprøves relevante efteruddannelsestilbud for de folkekirkelige arbejdsområder. Et særligt underudvalg til brancheudvalget er en arbejdsgruppe, hvis formål er at få etableret et formaliseret efteruddannelsessystem for organister og kirkesangere til og med POniveau. I udvalget sidder foruden Anders Thorup og John Poulsen fra Organistforeningen repræsentanter fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Landsforeningen af Menighedsråd, Kirkemusikskolerne og Dansk Kirkemusikerforening altså repræsentanter for alle interessenter i efteruddannelse: arbejdstager, arbejdsgiver og uddannelsesudbydere. Udviklingsarbejdet ledes fra Vestervig Kirkemusikskole med Knud Damgaard Andersen som projektleder, og rektorerne for de tre kirkemusikskoler udgør styringsgruppen. Projektet er blevet tilgodeset med en bevilling på ca kr., og man er nået til den fase, hvor der igangsættes en række pilotkurser. De fleste af disse startede lige efter nytår på de respektive kirkemusikskoler. KOMPETENCEFONDEN Det har igen været muligt at søge penge fra Kompetencefonden under SCK. Beløbene fordeles som tidligere af Ministeriets Uddannelsesudvalg, hvor Organistforeningen er repræsenteret ved Anders Thorup. Selv om deadline for længst er overskredet, afventer udvalget stadig en udmelding fra SCK, før beløbene kan fordeles. Øremærket til Organistforeningens område drejer det sig nok om ca kr, som vi håber snart at kunne sætte modtagernavne på. INTERNE UDVALG PR-UDVALGET PR-udvalgets vigtigste opgave er at udgive PObladet, og netop den båd har været udsat for nogen søgang i det forløbne år. Ved sidste generalforsamling var Dorte S. Wihre vores ret nyansatte redaktør, men vi havde allerede da modtaget hendes opsigelse. Det var vi kede af, både fordi samarbejdet tegnede lovende, og fordi vi så hurtigt igen måtte igennem en ny ansættelsesprocedure. Efter den valgte vi at ansætte Filip Graugaard Esmarch, som også havde været med i opløbet i den første ansættelsesrunde. I ham har vi fået en idérig, vidende og energisk redaktør, som vi håber, vi kommer til at beholde! I det nye år er hans arbejdsområde udvidet til også at omfatte opdatering af Organistforeningens hjemmeside. PO-bladet har været igennem en slankning, rent bogstaveligt, da portoudgiften ellers ville blive alt for stor. Det har resulteret i et blad i en knap så gedigen papirkvalitet, men forhåbentlig med det samme gode indhold! Vi har desuden strammet op på annoncepolitikken, både af økonomiske og æstetiske grunde. Egentlig PR-virksomhed udgør kun en yderst beskeden del af udvalgets arbejde. Bladet og hjemmesiden er sammen med formand Anders Thorup vore ansigter udadtil. Overgangen til overenskomsten har gjort hvervning af nye medlemmer mindre nødvendig, da de fleste ser fordelene ved at være organiserede. Vi råder imidlertid over materiale, der kan deles ud til de sidste, der ikke har set lyset (materialet kan rekvireres på sekretariatet). PO-bladet 9

10 BERETNING 2012 STÆVNEUDVALGET Når denne beretning læses i PO-bladet er nedtællingen til årets stævne i fuld gang. Sidste år var vi i Randers med en afstikker til Mariager, mens vi i år er rykket til det sydfynske, nærmere bestemt til Svendborg. Forud for afviklingen af stævnet er gået mange møder, telefonopringninger og s for stævneudvalget for at få et program tilrettelagt, så der både bliver mulighed for faglig inspiration og kollegialt samvær. Stævneudvalget håber på et vellykket stævne, og vi opfordrer deltagerne til at komme med ideer og inspiration til emner, der er behov for at tage op på næste stævne, eller ideer til steder, der er værd at besøge set med organisters briller. Kom bare frit frem med alle jeres ideer. Stævneudvalget, der består af Susanne Mørk-Jensen, Poul Mørk-Hansen, Helle Zederkof samt Preben Berg, vil gerne inspireres, da arbejdet med det næste stævne går i gang lige efter sommerferien. KIRKEMUSIKSKOLERNE LØGUMKLOSTER KIRKEMUSIKSKOLE Skolens rektor, Hans Chr. Hein, bruger ordet stabil om elevtilgangen. I år er der 79 organister, 57 kirkesangere og 7 klokkenister på skolen. Man forventer, at 9 (mod 7 i 2011) består PO-eksamen. 9 (mod 5) får formodentlig kirkesangereksamen og igen 1 klokkenisteksamen. For tiden er der ansat 32 lærere, og der er stadig afdelinger i Tarm, Horsens, Odense og Flensborg. Regnskabet viser et lille overskud i Det er ikke opnået ved færre aktiviteter tværtimod! Man har sparet ved at effektivisere skemalægningen. Sammen med de øvrige kirkemusikskoler har man arbejdet med en modernisering af studie- og eksamensplanerne. Ud over de allerede planlagte SCK-kurser, har Hans Chr. Hein gjort sig tanker om et fremtidigt efteruddannelsestilbud: En egentlig videreuddannelse inden for populær musik/rytmisk musik til organister med PO-eksamen. Der er således god gænge og masser af gåpåmod på kirkemusikskolen i Løgumkloster! VESTERVIG KIRKEMUSIKSKOLE Interessen for at tage en kirkemusikalsk uddannelse er stadig usvækket. Kirkemusikskolen har i øjeblikket 161 studerende i Vestervig, Aalborg og Aarhus, fordelt på 97 organister og 64 kirkesangere, og 15 organister og 4 kirkesangere tog i 2011 afsluttende eksamen. Til at varetage undervisningen er der 10 fastansatte og 42 timelærere. Det økonomiske resultat for 2011 er endt med et lille underskud. Renoveringen af bygningerne i Vestervig er nu tiendebragt med godt resultat. Vestervig Kirkemusikskole har stået for udviklingen af forslag til ny efteruddannelsesstruktur fælles for de tre kirkemusikskoler. Projektet er nu inde i en afprøvningsfase. Samtidig arbejder skolerne på udviklingen af den nye studie- og eksamensplan, der forventes at tages i brug i SJÆLLANDS KIRKEMUSIKSKOLE Skolen har rundet de 20 år. Jubilæet blev markeret med en vellykket reception og et jubilæumsskrift. Økonomien er i klar bedring. Efter flere år med underskud udviser regnskabet for 2011 endelig et overskud. Skolen har på nuværende tidspunkt 142 studerende, som fordeler sig på 92 organister, 48 kirkesangere og 2 kirkekorledere. 14 tog PO-eksamen i Tillykke til vores nye kolleger! Som supplement til den daglige undervis- 10 PO-bladet

11 BERETNING 2012 såvel i Roskilde som i Toreby og på Bornholm. Samarbejdet i Kirkemusikalsk Kompetencecenter er desværre præget af en del afbud fra konservatorierne, hvilket af kirkemusikskolerne opleves som et problem og en svækkelse af dialogen i kompetencecenteret. Festmiddag på stævnet 2011 ning har skolen gennem de seneste år opprioriteret arbejdet med fællestimer og forskellige typer af koncerter. En del af disse aktiviteter er med til at tegne skolen udadtil, og er samtidig pædagogisk aktivitet. Huset i Allehelgensgade, Roskilde, er efterhånden noget trangt, og man søger nu for alvor efter løsninger på pladsproblemerne måske et nyt hus at flytte ind i. Det nedlagte Skt. Hans Hospital har været på tale, men det er for stort, hvis ikke andre institutioner vil flytte med, og byens trafikstruktur er heller ikke optimal endnu til den løsning. Husjagten fortsættes altså. Skolen kan glæde sig over et godt samarbejde med Roskilde Stift og Domsogn, Folkeuniversitetet, musikskoler og andre lokale aktører TAK TIL SAMARBEJDSPARTNERE Tak for godt samarbejde med alle øvrige parter på det kirkelige arbejdsmarked Det gælder først og fremmest DOKS, med hvem vi har et yderst velfungerende samarbejde både på sekretariats- og formandsniveau. Vi mødes jævnligt om mange emner lige fra overenskomstforhandlinger i Kirkeministeriet til det nordiske samarbejde. De øvrige faglige organisationer nævnt under punktet "Formandsmøder". Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen. De tre kirkemusikskoler. CO10 og FTF. På generalforsamlingen vil ovenstående blive suppleret af en mundtlig beretning aflagt af formanden. INGEN KONTINGENTFORHØJELSE I 2013 Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatser for 2012 fortsættes uændret i Kontingentforslag pr. måned < 15 timer pr. uge kr. 270, timer pr. uge kr. 300, timer pr. uge kr. 370, timer pr. uge kr. 435,00 Studerende kr. 100,00 Pensionister kr. 80,00 Ekstraordinære kr. 130,00 PO-bladet 11

12 REGNSKAB PO-bladet

13 REGNSKAB 2011 PO-bladet 13

14 REGNSKAB PO-bladet

15 REGNSKAB 2011 PO-bladet 15

16 REGNSKAB PO-bladet

17 REGNSKAB 2011 PO-bladet 17

18 REGNSKAB PO-bladet

19

20 BRYLLUPSSALME = 92 tekst: Michael Nielsen melodi: Peter Lindhardt Toft Trykt med tilladelse PO-bladet

21 NYHEDER KORT NYT ANCIENNITET NULSTILLES! I en artikel bragt i PO-bladet januar 2012 skrev vi, at gamle organister beholder deres opsigelsesanciennitet ved jobskifte inden for folkekirken. Det viser sig nu at være forkert. Sagen drejer sig om overenskomstens bestemmelser om anciennitet i forhold til opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse. Kirkeministeriet har over for Organistforeningen præciseret, at ingen overenskomstansatte organister bevarer deres opsigelsesanciennitet ved jobskifte heller ikke de tjenestemandslignende, der var vant til at gøre dette, før overenskomsten trådte i kraft d. 1. januar Har man været organist i samme stilling siden 2009 eller tidligere, bevarer man naturligvis den anciennitet, man har optjent. Filip ORGELMUSIK I GRÆNSELANDET Den grænseoverskridende Orgelfestival Sønderjylland-Schleswig kan i år fejre sit 10-års jubilæum med mere end 130 arrangementer på programmet. Der lægges ud i Løgumkloster Kirke d. 17. juni med Lasse Toft Eriksen ved tangenterne, og festivalen fortsætter helt frem til d. 16. september, hvor der er Jubiläumskonzert i St. Nikolai, Flensborg. Undervejs kan man opleve blandt andre Philip Schmidt-Madsen og britiske Margaret Philips, begge i Haderslev Domkirke. Og i Tyskland eksempelvis en firehændig orgelkoncert i St. Christian i byen Garding. Hele programmet kan studeres på Orgelfestival-sja-sl.com. Filip FORSINKET LØNREGULERING Kirkeministeriet oplyser, at Multidata ikke har kunnet nå at omlægge til de nye grundbeløb (se PO-bladet nr. 4, s. 36), og at de derfor først omlægger ved anvisningen af maj-lønnen for de bagudlønnede og juni-lønnen for de forudlønnede. Tilsvarende gælder for procentreguleringen. Der vil naturligvis blive foretaget en efterregulering. I lønudbetalingen for april 2012 vil der således ikke være foretaget forhøjelse af lønnen efter den nye reguleringsprocent. Filip FORTSAT DEBAT OM NY UDDANNELSE Debatten om Det Jyske Musikkonservatoriums nye rytmiske kirkemusikeruddannelse fortsætter i blandt andet Kristeligt Dagblad. Det er bedre at spille færre stilarter godt end flere stilarter halvdårligt (...). Jeg synes derfor slet ikke, at den alment praktiserende kirkemusiker i Danmark skal være i stand til at håndtere et tværsnit af den musik, der dækker de vigtigste funktioner og tjenester, citeres professor Ulrik Spang-Hanssen for at have skrevet med direkte henvisning til kirkemusikskolerektor Ivar Mælands indlæg i PO-bladet nr. 4. Citatet gengives af Johannes Konstantin Neergaard (FRIK) i et indlæg i avisen d. 11. april. Neergaard selv mener, at det kunne give os en stor, livgivende musikalsk skylle, at unge, nyuddannede musikere i tråd med tidens trend ser stort på gamle skel mellem klassisk og rytmisk. Filip PO-bladet 21

22 TRÆFSIKKERT KORLEDER-REDSKAB PÅ VEJ Ny database med kornoder til gudstjenesten skal få korlederen til at ramme plet med sit repertoirevalg. Hans Christian Magaard er i færd med at digitalisere FUK s nodebibliotek. Tekst og foto af Nina Møller, journalist Når skoven falmer trindt om land, kan forløste klange brede sig i kirkekorlederens sind. En arbejdsmæssig lettelse er nemlig på vej: Folkekirkens Ungdomskors (FUK s) nodebibliotek bliver overført til en ny webdatabase, som korkonsulent og projektleder Hans Christian Magaard siden januar har været ansat til at bygge op. For en organist, der træder sine første orgelsko i en mindre kirke med et kor af utrænede børnestemmer, kan det være en prøvelse at finde velegnede nodesatser. Her kan Hans Christian Magaard få en aura af frelsende engel, når han kommer med en tidlig adventsgave: første tekstrække, i tide til planlægningen af julens heftige repertoire. Vingerne bæres dog også af bibliotekar Helle Kjeldsen og to liturgiske eksperter, som skal stå for den kirkelige kvalitetssikring. VIDENDELING GIVER NODERNE LIV Projektet kan ses som et kvantespring i det fortsatte arbejde med at gøre FUK s nodebibliotek tilgængeligt. Vi vil gerne gøre det lettere for organisterne. De første par og tyve år har nodebiblioteket været lidt af et elfenbenstårn; noderne stod fint lodret på hylder. Men vi vil gerne have, at brugerskaren øges, og at der er mere liv omkring det, siger Hans Christian Magaard. FUK s erfaring er, at videndeling skaber udvikling og giver flere medlemmer. Derfor bliver databasen åben for alle, ikke bare for FUK s 500 medlemmer. Det bliver muligt at søge i databasen efter en lang række kriterier, som i høj grad vil let- ALSIDIGE SØGEMULIGHEDER I databasen vil man kunne søge på: Sværhedsgrad Kortype (lige/blandede stemmer, antal stemmer osv.) A cappella/akkompagneret Komponist og arrangør Udgivelsesår Titel Periode (f.eks. adventstiden) Egnede satser til en given søndag/helligdag Første og anden tekstrække Der bliver links til direkte (gratis) udskrift af satser, som ikke er copyright-beskyttede. Ved de øvrige angives i hvilken nodesamling, satsen findes, eller hvor den kan købes. Nogle kirker har en Copydan-aftale. 22 PO-bladet

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7

PO-bladet ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 SIDE 7 NR. 6 JUNI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet BAGGRUND: KONFLIKTHÅNDTERING SIDE 10 ET FRISK PUST TIL BESTYRELSEN SIDE 7 PRÆLUDIUM KRÆV MERE I LØN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen De lokale lønforhandlinger

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013

BESTYRELSENS BERETNING 2013 BESTYRELSENS BERETNING 2013 FORENINGSSTATUS Pr. 1. marts 2013 (2012) har Organistforeningen π 688 (702) medlemmer i alt π 557 (554) medlemmer i stilling, heraf 428 (419) overenskomstansatte 125 (129) tjenestemandsansatte

Læs mere

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32

NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 NR. 4 APRIL 2012 11. ÅRGANG PO-bladet FORSØG MED ORGELKLUBBER FOR UNGE SIDE 6 VEJLEDNING OM RÅDIGHEDSTID SIDE 32 PRÆLUDIUM OK13 ALLEREDE?! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Til foråret 2013

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012 NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet STÆVNE 2012 PRÆLUDIUM - OG SÅ VAR DER DEN OM NONNEN OG SØMANDEN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Det er næppe undgået trofaste læseres opmærksomhed,

Læs mere

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen DAGLIG LEDELSE? Folkekirken har i den seneste tid været

Læs mere

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 J A N U A R 2 0 1 1 10. Å R G A N G P R Æ L U D I U M TAK OG AU REVOIR FRA MIG TIL ALLE JER LÆSERE Jeg har stået der så ofte. På Place Vendôme i Paris. Taget frokosten på mondæne Ritz

Læs mere

NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18

NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18 NR. 11 NOVEMBER 2012 11. ÅRGANG PO-bladet ISLANDSKE INDTRYK: NKS 2012 SIDE 9 DEBAT: VIKARLØN SIDE 18 PRÆLUDIUM VEL ER JEG IKKE CÆSAR... Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen På Tryggevælde Provstis

Læs mere

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M DEN NØDVENDIGE EFTERUDDANNELSE Det er altid godt at komme hjemmefra. Væk fra den daglige trummerum med bleskift, den samme orgelbænk

Læs mere

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 1 0 O K T O B E R 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Hvad siger overenskomsten? Når dette blad når medlemmerne, er det over et år siden, at overenskomsten trådte i kraft for nyansættelsers

Læs mere

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G

PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G PO-bladet N R. 8 A U G U S T 2 0 1 0 9. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Kvalifikationstillæg - er det noget for mig? Nogle af de mange, der har fået ny ansættelse som organist, har allerede stiftet bekendtskab

Læs mere

NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22

NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG. PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22 NR. 6 JUNI 2013 12. ÅRGANG PO-bladet SE HVAD DER SKETE PÅ STÆVNET SIDE 6 MASSER AF NYE UDGIVELSER SIDE 16 & 22 PRÆLUDIUM FOLKEKIRKENS MILLIARDER Kristeligt Dagblad skrev den 13. april: Mens medlemmerne

Læs mere

NR. 2. PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16

NR. 2. PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16 NR. 2 F E B R U A R 2014 1 3. ÅRGANG PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16 PRÆLUDIUM LØN SOM FORTJENT? Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I slutningen af sidste år modtog jeg som formand

Læs mere

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR

NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR NR. 7 JULI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet ORGANISTER PÅ TUR PRÆLUDIUM SIKKEN ENERGI Af Dorte Skovgaard Wihre, redaktør af PO-bladet Dette nummer af PO-bladet er stærkt præget af stævnet i Randers, og sådan

Læs mere

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 N r. 1 J ANUAR 2015 1 4. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 PRÆLUDIUM MED NYT TIL ALLE FJERN OG NÆR Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Med

Læs mere

Organist.org TEMA: DAGLIG LEDELSE 3 CHRISTA BRIX HAUSER: JEG GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED KLANGEN. Nr. 2 FEBRUAR 2015 14. årgang

Organist.org TEMA: DAGLIG LEDELSE 3 CHRISTA BRIX HAUSER: JEG GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED KLANGEN. Nr. 2 FEBRUAR 2015 14. årgang Nr. 2 FEBRUAR 2015 14. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: DAGLIG LEDELSE 3 SIDE 6 CHRISTA BRIX HAUSER: JEG GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED KLANGEN SIDE 16 PRÆLUDIUM D..LIG LEDELSE Ledelse

Læs mere

Nr. 9. PO-bladet. TEMA: KoRlIv 1

Nr. 9. PO-bladet. TEMA: KoRlIv 1 Nr. 9 september 01 11. ÅrGaNG PO-bladet TEMA: KoRlIv 1 Præludium NOGET NYT? Har du inden for det sidste år tilegnet dig nye kompetencer? Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Kan du noget, du

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4

NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4 NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen SYNSVINKLER Præsten (og meget,

Læs mere

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 6 J U N I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M Den sande kunst Den danske kultur bløder. Den ligger afsvækket på sit leje, gispende efter de få vejtrækninger, den er forundt at have

Læs mere

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015 KORDEGNENES BLAD 4 MAJ 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 4 MAJ 2015 Kordegnenes blad Nr. 4 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G

PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G P R Æ L U D I U M De stille eksistenser I skrivende stund har FPO ikke underskrevet den nye overenskosmt med Kirkeministeriet. Men som det blev skitseret

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015

KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015 KORDEGNENES BLAD 2 MARTS 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 2 MARTS 2015 Kordegnenes blad Nr. 2 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Efteruddannelse for kirkesangere og organister

Efteruddannelse for kirkesangere og organister 2014 Efteruddannelse for kirkesangere og organister Knud Damgaard Andersen Vestervig Kirkemusikskole 1 Forord... 2 2 Baggrund for projektet... 3 2.1 Udviklingsarbejde... 3 2.2 Annonceundersøgelse (Empiri)...

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere