REFERAT. Bemærkninger: Hans Jørgen Andersen deltog som suppleant for Helle B. Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Bemærkninger: Hans Jørgen Andersen deltog som suppleant for Helle B. Nielsen"

Transkript

1 REFERAT Det lokale beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødested: Mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:30 Afbud: Britta H. Nielsen, Helle B. Nielsen, Jesper Andreasen, John Carstensen, John Lauridsen, Lene Hee Fraværende: Ingen Bemærkninger: Hans Jørgen Andersen deltog som suppleant for Helle B. Nielsen

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 357. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Mobication Henvendelse om forgæves rekruttering Anvendelse af løntilskud og virksomhedspraktik i Haderslev Kommune Bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd - Breve fra Arbejdsmarkedsstyrelsen Budget Udvikling i ledighed i Haderslev Kommune august Opfølgning på beskæftigelesindsatsen 3. kvartal Jobrotation Projekt på Produktionsskolen "Ørby - vejen frem" Kåring af årets sociale virksomhed og mentor Orientering fra administration Orientering og spørgsmål med medlemmerne Eventuelt 469 Bilagsoversigt 470 Underskriftsside

3 357. Godkendelse af dagsorden Lotte Wogensen Noer Godkendt 358. Godkendelse af referat Lotte Wogensen Noer Godkendt Bilag: 1 Referat for møde den i Det lokale beskæftigelsesråd (330138/13) 359. Mobication Lotte Wogensen Noer I denne sag gives er en orientering og status på projektet Mobication fra grundskole til erhvervsliv. Ina Rise Ahrensberg, Mads Pedersen og Claus Qvortrup orienterer om projektet Mobication fra grundskole til erhvervsliv. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Haderslev Kommunes grundskoler, Region Syd Danmark og UU Haderslev. Sagen behandles i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 8. oktober 2013 Erhvervs- og Borgerservice, Staben, indstiller, At orienteringen tages til efterretning 456

4 Resultaterne i projektet blev præsenteret og erfaringerne drøftet. Bilag: 1 Statusnotat Mobication (331989/13) 360. Henvendelse om forgæves rekruttering Jesper Stockmarr / 13/31592 I denne sag skal der drøftes, hvordan jobcentret kan synliggøre ledige stillinger, for at imødegå forgæves rekrutteringer. Det Regionale Beskæftigelsesråd har fremsendt vedhæftede skrivelse, som de opfordrer Det lokale beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsudvalget til at drøfte lokalt. Sagen behandles i: Det lokale beskæftigelsesråd den 8. oktober 2013 Arbejdsmarkedsudvalget den 9. oktober Erhvervs- og Borgerservice, Jobcentret, indstiller, At sagen drøftes. Sagen drøftet. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 9. oktober 2013 Afbud/fraværende: Ingen Sagen drøftet. Bilag: 1 Brev til LBR og udvalg sept 2013.pdf (325274/13) 457

5 361. Anvendelse af løntilskud og virksomhedspraktik i Haderslev Kommune Lone Bang Heinsen / 11/4560 Denne sag handler om anvendelse af løntilskud og virksomhedspraktikforløb, 2. kvartal 2013 i Haderslev Kommune. Arbejdsmarkedsstyrelsen har opdateret KLV (Kvartal oversigt for løntilskuds- og virksomhedspraktikforløb) for 2. kvartal Oversigten viser samtlige igangværende og afsluttede løntilskuds- og virksomhedspraktikforløb. Der vises for ydelserne Dagpenge, Kontanthjælp og sygedagpenge og der gives oplysninger ned på virksomhedsnavn, branche mm. KLV viser for 2. kvartal 2013, at der i alt var 768 løntilskuds- og virksomhedspraktik forløb. 98 i løntilskud og 670 i virksomhedspraktik. Tabel 1. Udvikling i antal løntilskudsog virksomhedspraktikforløb viser, at der er et fald i løntilskudsstillinger samt en stigning på virksomhedspraktikområdet. Tabel 1. Udvikling i antal løntilskuds- og virksomhedspraktikforløb Ordning 2. kvt kvt kvt kvt kvt Løntilskud Virksomhedspraktik I alt Fordelingen mellem sektor viser, at der sker et fald i antal løntilskuds- og praktikforløb i den kommunale sektor. Inden for det private, regionale og statslige område er udviklingen på niveau med kvartalet før. I 2. kvartal 2013 var 72 pct. i den private sektor og 23 pct. i den kommunale sektor. Resten var i den regionale og statslige sektor. Tabel 2. viser fordelingen mellem sektorerne. Tabel 2. Udvikling i fordeling af sektor med løntilskuds- og praktikforløb Sektor 2. kvt kvt kvt kvt kvt Kommunal sektor Privat sektor Regional sektor Statslig sektor

6 I alt Branchemæssigt er det typisk folkeskoler, plejehjem, børnehaver og lignende vi finder praktikpladser i, men også inden for detail og handel er der stor afsætning. Virksomhederne ligger hovedsageligt i Haderslev Kommune, men vi benytter også virksomheder i nabokommunerne. Bilag 1, Oversigt for 2. kvartal 2013 vil blive gennemgået på mødet. Sagen behandles i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 8. oktober 2013 Erhvervs- og Borgerservice, Staben, indstiller, At orienteringen tages til efterretning Godkendt Bilag: 1 Løntilskud ov virksomhedspraktikforløb 2. kvt (330976/13) 362. Bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd - Breve fra Arbejdsmarkedsstyrelsen Sanne Nielsen / 13/3446 Denne sag handler om bevillingen af tilskud til det lokale beskæftigelsesråd fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, herunder væsentlige ændringer i tilskudsordningen. Det Lokale Beskæftigelsesråd modtog den 24. juni 2013 brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedrørende bevillingen for Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyser, grundet omprioriteringer, at bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd ekstraordinært bortfalder i Det betyder, at rådet ikke vil få nye midler fra de beskæftigelsesrettede puljer til at iværksætte initiativer for i Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyser dog også, at der i finansloven er indarbejdet bevilling til de lokale beskæftigelsesråd fra 2015 og de efterfølgende år. 459

7 I brev af 28. august 2013 oplyser Arbejdsmarkedsstyrelsen, at de tilbageholdte bevilgede midler til de lokale beskæftigelsesråd for 2013 nu sendes til udbetaling jf. samme fordelingsnøgle som anvendes ved opgørelse af det kommunale bloktilskud. Det Lokale beskæftigelsesråd modtager i denne sammenhæng kr I samme brev oplyser Arbejdsmarkedsstyrelsen, grundet bortfald af tilskud i 2014, at reglen om at der maksimalt må overføres det der svarer til 25 % af den i bevillingsåret udmeldte bevilling til det følgende år dispenseres. Det lokale beskæftigelsesråd vil dermed uanset beløbets størrelse - kunne overføre et eventuelt ubrugt tilskud til Til punktet er vedlagt et brev modtaget fra LBR Køge der kommenterer på udmelingen om, at de lokale beskæftigelsesråd ikke modtager bevilling i Økonomiske forhold LBR Haderslev har modtaget kr Sagen behandles i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 8. oktober 2013 Erhvervs- og Borgerservice, Staben, indstiller, At orientering tages til efterretning. Godkendt Bilag: 1 Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for 2014.pdf (335060/13) 2 Supplerende udmelding af bevilling til lokale beskæftigelsesråd - Supplerende bevilling LBR 2013.pdf (328085/13) 3 Brev fra LBR Køge om bevilling for Brev fra LBR Køge om bortfald af bevillingen for 2014 (328246/13) 460

8 363. Budget 2013 Sanne Nielsen / 13/3446 I denne sag orienteres der om LBR s budget. Budget 2013 er vedlagt. Sagen behandles i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 8. oktober 2013 Erhvervs- og Borgerservice, Staben, indstiller, At status for budget 2013 tages til efterretning. Godkendt Bilag: 1 LBR budget - September 2013 (328649/13) 364. Udvikling i ledighed i Haderslev Kommune august 2013 Lone Bang Heinsen / 09/1102 Beskæftigelsesregion Syddanmarks kommentarer til ledighedstal for august De nyeste ledighedstal viser, at den sæsonkorrigerede ledighed er steget med 227 personer fra juli til august 2013 i Syddanmark. Den sæsonkorrigerede bruttoledighed ligger dermed på fuldtidspersoner. I hele landet er den sæsonkorrigerede ledighed faldet med personer eller 1,4 pct., mens ledigheden i Syddanmark er steget med 0,7 pct. Den sæsonkorrigerede ledighed er steget med 1,2 pct. i Sydjylland og på Fyn er ledigheden uændret. Fyn har dog en ledighed, der er 1,2 procentpoint højere end Sydjylland. 461

9 Sammenlignes den sæsonkorrigerede ledighed mellem regionerne, så har Region Hovedstaden den højeste ledighed med 6,2 pct. efterfulgt af Syddanmark, Sjælland og Nordjylland. Midtjylland har den laveste ledighed på 5,1 pct. Bilag 1, Bruttoledigheden i Syddanmark fordelt på forsikringsgruppe, viser udviklingen over det seneste år. Alle a-kassegrupper har faldende ledighed på nær FOA. De største fald i ledigheden ses forsat inden for Byggefag, Metal og 3F med et ledighedsfald mellem 28 pct. og 29 pct. Selvom ledigheden falder markant for 3F, har de fortsat en høj ledighed på 7,8 pct. Den faldende ledighed over en længere periode betyder, at flere a-kasser har en lav ledighed. 4 akasser har en ledighed under 4 pct. nemlig Selvstændige, FTF, Tekniske funktionærer og Byggefagene. A-kassegruppen Byggefagene har en ledighed på 3,9 pct., og der er nu 326 fuldtidsledige inden for byggefagene i Syddanmark. De unge mellem år har den højeste ledighed med 9,7 pct. mens de 40-årige og ældre har de laveste ledigheder. Bilag 2, Udvikling i ledighed august 2013, viser udviklingen over de seneste to år. Set i forhold til sidste år ved samme tid er bruttoledigheden i Haderslev kommune faldet med 14,7 pct. svarende til 205 fuldtidspersoner. Bruttoledigheden i Haderslev har siden august 2012 ligget på niveau med Region Syddanmark, og er i februar 2013 kommet under Region Syddanmark. I nedenstående tabel vises bruttoledigheden i procent for Haderslev, Region Syddanmark, samt landgennemsnittet. Tabel 1: Bruttoledighed opgjort for august 2013 Bruttoledighed i august 2013 Haderslev Region Syddanmark Hele landet 4,6 % 5,0 % 5,0 % I Sydjylland har Billund den laveste ledighed på 3,0 pct., mens Fredericia har den højeste ledighed på 5,6 pct. Sagen behandles i det lokale beskæftigelsesråd den 8. oktober 2013 samt i Arbejdsmarkedsudvalget den 9. oktober Erhvervs- og borgerservice, Jobcentret, indstiller: At orienteringen tages til efterretning 462

10 Godkendt Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 9. oktober 2013 Afbud/fraværende: Thies Mathiasen, August Kragh Taget til efterretning Bilag: 1 Bruttoledigheden i Syddanmark fordelt på forsikringsgruppe (332875/13) 2 Udvikling i ledighed i Haderslev Kommune - August (333885/13) 365. Opfølgning på beskæftigelesindsatsen 3. kvartal 2013 Lone Bang Heinsen / 11/8772 Denne sag handler om, at Beskæftigelsesregion Syddanmark har offentliggjort opfølgningsrapport på beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune 3. kvartal Rapporten udarbejdes kvartalvist og indeholder en generel opfølgning på beskæftigelsesindsatsen og arbejdsmarkedet i Haderslev, en kort status på de fire ministermål samt fokus på særlige temaer. Denne gang er temaet effekten af aktiveringsindsatsen for dagpengemodtagere og elementer ved den kommende kontanthjælsreform. Af rapporten fremgår de centrale nøgletal om beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune, klyngen og Region Syddanmark. I forhold til effekten af aktiveringsindsatsen for dagpengemodtagere peger Beskæftigelsesregionen på følgende fokusområder: Udarbejdelse af en sammenhængende plan for, hvordan aktiviteten støtter den lediges. jobsøgning. Jobcentret har i foråret 2013, i samarbejde med Marselisborg, arbejdet med at få klarlagt hvor de forskellige opgaver ligger. Dermed er vi godt på vej til bedre at kunne udarbejde en sammenhængende plan for de ledige. Tæt opfølgning både under og efter aktiveringsforløb med fokus på fortsat jobsøgning. I dag arbejdes der meget efter at overholde rettidigheden over for borgeren. Dette er en arbejdsmåde der fremover skal ændres, så fokus ændres fra produktion til progression. Fokus på at bringe den lediges nyerhvervede kompetencer i spil i jobsøgningen. Dette var en del af forårets projekt med Marselisborg. Samspillet mellem Virksomhedsservice og Team Jobklar, omkring løsning af borgerens ledighedssituation, 463

11 vil kunne løse opgaven med den tætte opfølgning både under og efter aktiveringsforløb. Opfølgningen sikrer, at den lediges nyerhvervede kompetencer bringes i spil i jobsøgning. I forhold til den kommende kontanthjælpsreform peger Beskæftigelsesregionen på følgende fokusområder: Udarbejdelse af en klar strategi for arbejdet med koordinerende sagsbehandler og mentorer med fokus på, hvordan rollerne udfyldes, samt hvordan samarbejdet om koordineringen sker. Sagsbehandlerne skal kompetenceudvikles til øget fokus på den koordinerende rolle og de tværfaglige perspektiver og indsatser. Helt konkret er der planlagt workshops primært på ungeområdet, som er et prioriteret område i vores beskæftigelsesplan. Der er også planlagt en seminardag hvor hele kontanthjælspreformen gennemgåes på paragrafniveau. Alle kontanthjælpsmodtagere skal pr. 1. januar have en aktiv indsats, der sigter mod enten job eller uddannelse. Aktiveringsindsatsen gennemgåes i ledergruppen på en temadag. På temadagen skal der udarbejdes en tilbudspalette der afspegler et øget ressource og mulighedsfokus, forhold omkring nyttejobs samt en mere virksomhedsvendt aktiveringsindsats. I løbet af efteråret 2013 skal nuværende kontanthjælpsmodtagere have en visitationssamtale. Jobcentret er i gang med de forberedende øvelser. Umiddelbart lyder opgaven ligetil, at skulle visitere borgeren til de nye visitationskategorier. Vi skal dog være klare i vores definitioner og afgrænsninger af kategorierne således, at intentionerne med den nye kontanthjælpsreform bliver opfyldt. Opfølgningsrapporten vil blive gennemgået på mødet. Sagen behandles i: Det Lokale Beskæftigelsesråd den 8. oktober 2013 Arbejdsmarkedsudvalget den 9. oktober 2013 Erhvervs- og Borgerservice, Jobcentret, indstiller: at orienteringen tages til efterretning. 464

12 På næste møde præsenteres den nye kontanthjælpsreform. Punktet blev godkendt. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 9. oktober 2013 Afbud/fraværende: Ingen Orienteringen taget til efterretning Bilag: 1 Politisk opfølgning Haderslev 3 kvt 2013 ny udgave (329932/13) 366. Jobrotation Tor Reinert / 11/6832 Denne sag handler om, at der pr. 1. juli 2013 trådte en ny bekendtgørelse på jobrotationsområdet i kraft, gældende frem til 31. december Det fremgår af bekendtgørelsen, at der efter 1. juli 2013 ikke længere kan knyttes jobrotation til elever/lærlinge herunder voksenlærlinge. Endvidere skal det kunne dokumenteres, at den ansatte der skal på kursus/uddannelse, har været ansat forud for uddannelsesforløbet, i mindst en måned på mindst 30 timer pr. uge. Personer, som deltager i grundlæggende voksenuddannelse (GVU), kan deltage i jobrotationsprojekter. Jobrotationsforløb der er blevet godkendt af jobcentret inden den 1. juli 2013, kan gennemføres som planlagt. Øvrige forhold i jobrotationsordningen er der ikke ændret ved. Status ultimo september 2013 Jobrotation i det private Ændringerne i jobrotationsordningen blev varslet en lille uge før bekendtgørelsen trådte i kraft. Dette medførte en overordentlig stor efterspørgsel på jobrotationsgodkendelser fra 465

13 erhvervslivet. Der blev givet 17 godkendelser de sidste dage, op til bekendtgørelsens ikrafttrædelse. To virksomhedskonsulenter fra jobcentret rekrutterede samtlige vikarer, hvilket medførte at de fleste forløb var igangsat pr. 1. august Jobrotation i det offentlige 23 lærere fra 9 skoler, er i perioden 1. oktober marts 2014 i uddannelse til henholdsvis læsevejledere og matematikvejledere. 13 af vikarerne er fra Haderslev Kommune. Pr. 25. november 2013 starter et jobrotationsprojekt for specialrådgivningen. Her skal sammenlagt 270 ansatte, fortrinsvis specialpædagoger, deltage i et diplommodul. Der er planlagt 15 hold á 18 deltagere, hvor to hold kører samtidig, på forskellige dage. Der bliver ansat 18 vikarer, der skal være ansat i hele perioden, frem til det sidste holds gennemførsel primo april Sagen behandles i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 8. oktober 2013 Erhvervs- og Borgerservice, Staben, indstiller: At orienteringen tages til efterretning Godkendt 367. Projekt på Produktionsskolen "Ørby - vejen frem" Peter Paulsgaard / 13/27405 Orientering om bevilgede midler til nyt projekt på Haderslev Produktionsskole Ørby vejen frem Projektet indeholder, at der i projektperioden fra 1/ / er indskrevet fire ekstra årige produktionsskoleelever på skolen. Eleverne skal fortrinsvis findes blandt nuværende kontanthjælps-modtagere, som kun skønnes at kunne klare sig på produktionsskolen med en ekstra indsats. De overgår således fra kontanthjælpen til skoleydelsen i stedet. 466

14 Produktionsskolen vil ansætte en ekstra medarbejder som ekstra ressource til eleverne. Eleverne tilknyttes skolens afdeling i Ørby. Der arrangeres transport fra Produktionsskolens afdeling på Norgesvej i Haderslev til Ørby. I alt forventes 8 15 elever at kunne komme gennem forløbet i projektperioden, da det er målet, at de efter en periode på ca. 3 6 måneder er blevet så meget bedre, at de kan komme i uddannelse, arbejde eller blive almindelige produktionsskoleelever, og kunne klare sig uden den ekstra støtte. Der henvises til bilag Endelig projektbeskrivelse vedr. nærmere beskrivelse af projektet. Økonomiske forhold Projektet koster kr ,- for perioden 1/ / som er bevilget. Formandsskabet har haft sagen til høring og afgørelse i august måned. Som følge heraf har formandsskabet besluttet at bevilge ansøgte midler. Erhvervs- og Borgerservice, Staben, indstiller, At orienteringen tages til efterretning Godkendt Bilag: 1 Endelig projektbeskrivelse (334508/13) 368. Kåring af årets sociale virksomhed og mentor Jesper Stockmarr / 07/19727 Denne sag handler om formålet med kåring af årets sociale virksomhed og mentor samt den praktiske afvikling heraf. Det lokale beskæftigelsesråd skal være med til at sikre, at de svagere ledige får en aktiv, beskæftigelsesrettet indsats og herigennem komme tilbage i job. Når ledige kommer ud på arbejdspladserne, skal de virksomheder eller mentorer, der tager imod dem, gøre en 467

15 ekstra indsats for at hjælpe den ledige tilbage i job og det kræver et særligt fokus på at være rummelig og social ansvarlig som arbejdsplads. Når en rummelig og social virksomhed eller mentor hjælper en ledig, er det afgørende for, at den ledige kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Virksomheden kan stille en praktikplads til rådighed og mentoren hjælper som kollega den ledige undervejs med faglige, praktiske og sociale udfordringer. Mange virksomheder og mentorer kan desuden skaffe job til de ledige via netværk med kollegaer på egen eller andre virksomheder. Haderslev Kommune har siden 2001 nomineret og kåret årets sociale virksomhed efter indstilling fra Det lokale beskæftigelsesråd. I 2006 blev det klart, at der var kommet en differentiering i det at være en social virksomhed. Enkeltmandsvirksomheder og små virksomheder var båret af den ildsjæl der fungerede som mentor i hverdagen, for de borgere der var i praktik og havde brug for ekstra støtte. Siden 2007 er der nomineret og kåret årets mentor og årets sociale virksomhed. Der er stadig brug for at udbrede kendskabet til rummelighed og social ansvarlighed. Der er behov for at fortælle den gode historie om, at en virksomhed gør noget specielt for at fastholde og integrere medarbejdere, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Samtidig er det enkeltpersoner der gør forskellen i hverdagen og det er disse mentorer der ligeledes skal gøres mere synlige i hverdagen. Der er udarbejdet kriterier for nomineringen af årets sociale virksomhed og årets mentor. Der nedsættes et dommerpanel bestående af formanden og dennes suppleant, næstformanden for LBR, samt Stabs- og Arbejdsmarkedschefen og lederen for Virksomhedsservice. Virksomhedsservice vil inden udgangen af uge 41 have fundet 4 virksomheder og 4 mentorer der nomineres til årets sociale virksomhed og årets mentor. Kåringen og overrækkelsen vil finde sted ved et arrangement den 28. november Økonomiske forhold Beløbet afholdes indenfor LBR s økonomiske ramme og udgifterne fordeler sig således: Journalistisk arbejde: kr Gaver: kr Afholdelse af arrangement: kr I alt kr. 468

16 Sagen behandles i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 8. oktober 2013 Erhvervs- og Borgerservice, Jobcenter Haderslev indstiller, At dommerpanelet bestående af formanden og dennes suppleant, næstformanden for LBR, Stabs- og Arbejdsmarkedschefen samt lederen for Virksomhedsservice, gives kompetence til at nominere og kåre årets sociale virksomhed og årets mentor. At der bevilges kr til gennemførelsen af kåringen af årets sociale virksomhed og årets mentor inden for LBR s økonomiske ramme. Godkendt 369. Orientering fra administration Lotte Wogensen Noer Helge Gellert orienterede om, at der i resultatrevisionens scorecard for april måned viser, at Haderslev nu er placeret som den anden bedste i klyngen Orientering og spørgsmål med medlemmerne Lotte Wogensen Noer Keld Pedersen præsenterede et muligt samarbejde med landbruget, om at skabe job- og uddannelsesmuligheder indenfor landbruget. 469

17 371. Eventuelt Lotte Wogensen Noer - 470

18 Bilagsoversigt 358. Godkendelse af referat 1. Referat for møde den i Det lokale beskæftigelsesråd (330138/13) 359. Mobication 1. Statusnotat Mobication (331989/13) 360. Henvendelse om forgæves rekruttering 1. Brev til LBR og udvalg sept 2013.pdf (325274/13) 361. Anvendelse af løntilskud og virksomhedspraktik i Haderslev Kommune 1. Løntilskud ov virksomhedspraktikforløb 2. kvt (330976/13) 362. Bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd - Breve fra Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for 2014.pdf (335060/13) 2. Supplerende udmelding af bevilling til lokale beskæftigelsesråd - Supplerende bevilling LBR 2013.pdf (328085/13) 3. Brev fra LBR Køge om bevilling for Brev fra LBR Køge om bortfald af bevillingen for 2014 (328246/13) 363. Budget LBR budget - September 2013 (328649/13) 364. Udvikling i ledighed i Haderslev Kommune august Bruttoledigheden i Syddanmark fordelt på forsikringsgruppe (332875/13) 2. Udvikling i ledighed i Haderslev Kommune - August (333885/13) 365. Opfølgning på beskæftigelesindsatsen 3. kvartal Politisk opfølgning Haderslev 3 kvt 2013 ny udgave (329932/13) 367. Projekt på Produktionsskolen "Ørby - vejen frem" 1. Endelig projektbeskrivelse (334508/13) 471

19 Underskriftsside Finn Lykkeskov Formand Keld Pedersen Ejnar Skytte Ankersen Per Birkelund Bent Øxenberg Hansen Etti Bramsen Kjær /Jesper Stockmarr 472

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Mandag den 20-09-2010 Mødested: - Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev, mødelokale 1-1 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Afbud: Helle B.

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd DAGSORDEN Det lokale beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 22. februar 2011 Mødested: Jobcenter Haderslev, mødelokale 1-2 Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Afbud: Per Birkelund Fraværende:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 21-10-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Ejner Skytte Ankersen, Poul Larsen Fraværende:

Læs mere

DAGSORDEN D e t l o k a l e b e s k æ f t i g e l s e s r å d

DAGSORDEN D e t l o k a l e b e s k æ f t i g e l s e s r å d DAGSORDEN Det lokale beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødested: Mødelokale 1-2 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Bent Øxenberg Hansen Bemærkninger: Der er julefrokost kl. 12.00-12.45.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 16-03-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve

Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Det Lokale Beskæftigelsesråd Greve Referat Møde den 28. august 2014 kl. 15-17 Nautic Marine Havnevej 4 2670 Greve Center for Job & Socialservice Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Oplæg og

Læs mere

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer.

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer. N o r d f y n Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20140825 www.nordfynskommune.dk Ref.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 07. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:20 Møde afsluttet: 21:39 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Susanne Brixum deltog fra kl. 18:44 under punkt 2. Sollentuna II Mødet bliver

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 31 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhusets gæstekantine Lis Bilov, Niels Abildtrup,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 07-05-2007 Mødested: Nørregade 41,1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget, 07-05-2007

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 1 marts 2014. Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 1 marts 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 12-10-2010 Mødested: Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:45 Afbud: Teddy Pedersen, Britta H.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt N o r d f y n Referat Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110314 www.nordfynskommune.dk Ref. bak Dato 31. marts 2011 Mødedato:

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 28. august 2014 kl. 12.30 i Mødelokale 140 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Foreløbigt LBR regnskab for 2014... 4 4. Evaluering

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 20. juni 2011 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110620 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk

Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 11, 16. maj 2011 Nye ministermål for beskæftigelsesindsatsen på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling af rettidighed for samtaler med sygedagpengemodtagere,

Læs mere

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges)

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges) DET LOKALE afholder møde torsdag den kl. 14.00 i Jobcenter Vejens mødelokale Rådhuspassagen 8, 2. sal i Vejen Fraværende med anmeldt forfald: Marianne Pedersen Henry Johannsen deltog som suppleant Hans

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 05.03.2013 i Borgmesterens Mødelokale Afbud Charlotte Bøgelund Thomsen (F) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Pavillon Darumvej... 4 3 Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd REFERAT Det lokale beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 17. april 2012 Mødested: Mødelokale 1-2 Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Keld Pedersen, Britta H. Nielsen, Anni Schondelmeier,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået.

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået. Pkt.nr. 6 Afrapportering Beskæftigelsesplan 2007 613756 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at afrapporteringen tages til efterretning Politisk beslutning:

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grethe Bjært, Birger Munter, Erik Pedersen, Lars Antonsen

Grethe Bjært, Birger Munter, Erik Pedersen, Lars Antonsen N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 19. marts 2012 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20120319 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 21-09-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-14, Østergade 48 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Helge Gellert Fraværende: Allan Emiliussen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013 R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd og dialogmøde med BEU Mødedato 25. marts 2014 Mødetid Kl. 11.00-14.00 Mødested Mødelokale 1 Ringkøbing Rådhus Fraværende:

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 27. november 2006 Starttidspunkt 14:00 Sluttidspunkt: 16:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Tom H. Thomsen. Suppleant Søren

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 182 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:35 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Multiflex Fabriksvej 20, 6000 Kolding Inge-Mette

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 22-04-2008 Mødested: Sprogcentret Haderslev, Bygnaf 14,1, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Egon Hyldahl,

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd Sted: Mødelokale 19 (101) Dato: Tirsdag den 18. juni 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 16:00 BESLUTNINGSPROTOKOL Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Produktionsskole, Åstruphegnet 25, Grenaa Dato: Tirsdag den 27. august 2013 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 16:00 Medlemmer: John Saaby Jensen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 23. februar 2012 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: : Udvalgsværelset, Dieselvej 6, 6000 Kolding Jytte Kristensen, Jan Isacsson, Svend

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr.

Referat. Lokalt Beskæftigelsesråd 2012. Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. Referat Lokalt Beskæftigelsesråd 2012 Den 23. februar 2012 kl. 17:00 Mødested: Bryllupssalen på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse Møde nr. 1 Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Indledende punkter

Læs mere

Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april

Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april I beskæftigelsesplanen for 2014 er der opstillet 4 ministermål og 2 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 23. februar 2012, kl. 13.00 frokost fra kl. 12.30

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 23. februar 2012, kl. 13.00 frokost fra kl. 12.30 Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 23. februar 2012, kl. 13.00 frokost fra kl. 12.30 Tema 1: Arbejdsstyrkeanalysen og Fremkom 2 Oplæg Lars Pilgaard, Beskæftigelsesregion Nordjylland 2 Dagsorden:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

Pkt.nr. 12. Evaluering af Jobcenter. Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget Pkt.nr. 12 Evaluering af Jobcenter 521067 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget tager evalueringen til efterretning Politisk beslutning: Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Godkendelse af dagsorden 19 014. Godkendelse af referat 20 015. Orientering om LBR

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa

RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa RESULTATREVISION 2013 FOR Jobcenter Aabenraa April 2014 1. Indledning... 2 2. Resultatoversigt... 2 Udviklingen i ministerens mål... 4 Udviklingen i forsørgelsesgrupper... 9 Udvikling i indsatsen aktiveringsgrad...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1,2 mio. indbyggere. De seneste 5 år har regionen haft en gennemsnitlig årlig vækst i befolkningstallet på 0,7, hvilket er lidt højere end landsgennemsnittet.

Læs mere

Opfølgnings - frekvens/evaluering. Februar 2013, og igen ved projektets ophør sommeren 2013. Søgt i Arbejdsmarekdsstyrelsen

Opfølgnings - frekvens/evaluering. Februar 2013, og igen ved projektets ophør sommeren 2013. Søgt i Arbejdsmarekdsstyrelsen Brug for alle Tilbud til Match 3, i alt 95 borgere. Efter indledende samtaler fremlægges sagen i tværgående teams samarbejder. Teamet arbejder sammen om at tilvejebringe en indsats, der understøtter borgerens

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status på sygedagpengeområdet...

Læs mere

Resultatrapport 3/2015

Resultatrapport 3/2015 November Resultatrapport 3/ Kvartalvis effektopfølgning på arbejdsmarkedsområdet Hermed følger nummer tre af de kvartalvise effektopfølgninger på arbejdsmarkedsområdet for. Resultatrapporten giver en status

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

Resultatrevision 2009

Resultatrevision 2009 Resultatrevision 2009 M 1 Indhold. 1. Indledning 3 2. Sammenfatning 4 3. Gennemgang af resultatoversigten for 2009 Jobcenter Syddjurs 6 Ministermål 6 Forsørgelsesgrupper 9 Indsats 13 Besparelsespotentiale

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. Marts 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 1-3-1 Sagsnr. 11/311 Dokumentnr. 11 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - Marts 1 1 Indholdsfortegnelse: 1. Målopfyldelse

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere