TMA Talent Analyse. Ekspert talentrapport og interviewguide. Janus Mikkelsen 2 april 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TMA Talent Analyse. Ekspert talentrapport og interviewguide. Janus Mikkelsen 2 april 2008"

Transkript

1 TMA Talent Analyse Ekspert talentrapport og interviewguide Janus Mikkelsen 2 april 2008 Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T I E

2 Indhold: 1. Indledning 3 2. Scorernes betydning 3 3. Brugsmålsætning for TMA 3 4. Rapporterne fra TMA 4 5. TMA feedback 4 6. TMA-radar og talmæssig oversigt 6 7. Oversigt per TMA dimension 7 Ekspertanalyse talenter: Afveksling 8 Ambition og udfordring 9 Anerkendelse 10 Ansvar og lederskab 11 Beslutsomhed 12 Dominans 13 Energi 14 Hjælpsomhed 15 Konfrontation 16 Målrettethed 17 Orden og struktur 18 Pragmatisme 19 Respekt 20 Selvtillid 21 Social 22 Social empati 23 Støtte 24 Stresshåndtering 25 Tænke uafhængigt 26 Tilpasning 27 Udadvendthed 28 Vedholdenhed 29 Personlig rapport for: Janus Mikkelsen 2

3 1. Indledning Talent Motivation Analyse (TMA) giver på objektiv vis et billede af kandidatens personlighedsprofil. Det foregår ved at opstille udsagn med samme grad af social ønskværdighed, og derpå bede kandidaten om at vælge det, som passer bedst på ham eller hende. Det er ikke muligt at svare forkert. Præferencerne kortlægges, hvilket viser kandidatens tænkeproces. Dette formuleres talenter og motiver, som er af stor vigtighed for personens adfærd. Med TMA kortlægges kandidatens psykologiske dna. Talenter Talenter er byggestenene for et menneskes personlighed; de karakteriserer personligheden. De stabile personlighedstræk har stor indflydelse på menneskets adfærd, udvikling og udviklingsmuligheder. Derudover har talenter indflydelse på motivation. Motiver Motiver omhandler alle de faktorer, som opfordrer til menneskers adfærd - eller som hæmmer den. Det er præferencer og modvilje, overbevisning og selvbillede, behov, angst og hæmninger. Adfærd bestemmes ikke kun af at "kunne" (talenter og kompetencer), men især også af at "ville" (motiver). Aktiviteter, som forbindes med de personlige behov, præferencer og talenter, erfares som motiverende. 2. Scorernes betydning Svarene, som gives til udsagnene, sammenlignes med en normgruppe og omregnes til en 9-punktsskala (Stanine). Stanine er en forkortelse af standard nine, og dækker over en opdeling af normgruppens scorer i ni klasser. "Stanine" har en standardopdeling med et gennemsnit på 5 og en standardafvigelse på 2. Tabellen nedenfor angiver størrelsen på stanineklasserne samt en oversættelse til almindeligt anvendelige normklasser. Stanine klassestørrelse Definition 1 4 % meget lav 2 7 % Lav 3 12 % Lav 4 17 % Middel 5 20 % Middel 6 17 % Middel 7 12 % Høj 8 7 % Høj 9 4 % meget høj 3. Brugsmålsætning for TMA TMA kan bruges til de følgende målsætninger: - Udvikling: Ved personlig udvikling kan TMA f.eks. bruges til karriere-, coaching-, studievalgs-, og udviklingsprogrammer (MD-programmer). I lyset af udvikling kigges der i et bredere omfang på talenter. Der kigges ligeledes på de stærke og svage sider i almindelighed og på de personlige præferencer. Dette er vigtigt for at en ideel udviklingsretning kan vælges, som kan realiseres i lyset af de talenter, personen har. Der kigges også på lære- og udviklingsstilen. Ved næsten alle talenter er tilføjet coaching rådgivning, som er tilpasset kandidaten. - Udvælgelse: TMA kan f.eks. Bruges ved rekrutterings-, optagelses- (f.eks. til en uddannelse) eller ansætelsesprocedurer. Inden for rammerne af udvælgelse fokuseres der mere på talentscorerne, som er vigtige for vellykket fremtidige virke. - Mobilitet: Ved mobilitet kan TMA bruges ved (store) organisationsforandringer, hvor stillinger ændres, forfalder og/eller opstår. I korte træk ved udvidelse eller reducering af organisationen. Inden for rammerne kan der kigges på, hvor kandidaten bedst passer ind og på vedkommendes muligheder. - Potentialeanalyse: Potentialeanalyse er brugbar ved såvel udvikling som udvælgelse. Her kigges på mulighederne en kandidat har med sine talenter, erfaringer, uddannelse og kapaciteter. Man forsøger så godt som muligt at finde det maksimale potentiale hos kandidaten f.eks. inden for rammerne af en stilling, et uddannelsesprogram eller en praktikplads. - Reintegration: Ved reintegration kan TMA f.eks. bruges i forbindelse med IPO-programmer. Ved reintegration kan kigges på, hvilke andre talenter kandidaten har med hensyn til at udføre andre eller tilpassede aktiviteter. Derudover kigges på, om der er opmærksomhedspunkter, som kan danne forhindringer for reintegrationsprocessen eller som alternativt kan fremskynde processen. F.eks. ved at fokusere mere på de stærke sider frem for faldgruberne. - Uddannelse: Ved uddannelse bruges TMA i forbindelse med såvel almindelig uddannelse, som ved uddannelse, træning og kurser med (store) adfærds- og kompetencekomponenter. Inden for rammerne af uddannelse i almindelighed kan der kigges på lære- og udviklingsstil og talenter, som har stor indflydelse på en vellykket gennemførsel af en uddannelse. Dermed kan studenter og kursister ledes mere målrettet gennem læreprocessen. Ved uddannelse angående adfærd og kompetencer kan TMA bruges til at kigge på de talenter, som influerer på bestemt adfærd og bestemte kompetencer. Brug ved uddannelse svarer til brug ved udvikling. Personlig rapport for: Janus Mikkelsen 3

4 4. Rapporterne fra TMA TMA inkluderer tre forskellige rapporter: - Kandidatrapporten: Kandidatrapporten er både en grafisk og en narrativ rapport, som giver en beskrivelse af kandidatens personlighed. Rapporten påpeger stærke såvel som svage sider, faldgruber, udviklingspunkter, ideelle arbejdsomgivelser og lære- og udviklingsstil. Det er frem for alt en udviklingsrettet rapport, som er formuleret så subtilt som muligt. Afhængig af sammenhængen, kan teksten i rapporten tilpasses som ønsket og en kort konklusion kan tilføjes. Denne rapport er bestemt både til kandidaten og til de, som giver feedback på TMA og kan, hvis det ønskes, udleveres til kandidaten. - Ekspertrapporten: Ekspertrapporten er både en talmæssig og en narrativ rapport, som beskriver kandidatens score og personlighed, som derpå kan evalueres ved hjælp af interviewspørgsmål per talent. Derudover gives der indsigt i kandidatens personlige kendetegn ved hjælp af høje eller lave scorer. Ekspertrapporten analyserer også de stærke og svage talenter. Scorer kandidaten f.eks. højt på "udadvendthed" og socialt behov, har kandidaten en forstærket social personlighed. I kontrast til kandidatrapporten gives her en mere tydelig evaluering af de personlige kendetegn. Konkret betyder det, at teksten er mere negativt eller positivt formuleret end teksten i kandidatrapporten. Kandidaten kan dermed udspørges i forbindelse hermed. Ekspertrapporten er ikke bestemt til kandidaten, men kun til de, som giver feedback på TMA, f.eks. under en udviklings-, karriere- eller udvælgelsessamtale. Ekspertrapporten er først og fremmest bestemt til at kunne evaluere en kandidats scorer og erfaringer. - Stillingsanalysen: Med stillingsanalysen gives indsigt i hvilke talenter fra kandidatens TMA, der anses som vigtige i forbindelse med en stilling. Kandidatens scorer stilles op mod en ideel stillingsprofil (hvis der forinden er opstillet en stillingsprofil). På den måde gøres det tydeligt, hvilke talenter der kræves til en given stilling, samt hvor godt kandidaten opfylder stillingsprofilens krav på dette tidspunkt. Denne rapport er især egnet ved udvælgelse og er kun bestemt til de, som giver feedback på TMA. Organisationen kan selv fastlægge en ideel stillingsprofil i portalen. Generelle bemærkninger om TMA-rapporterne TMA kortlægger 22 uafhængige talenter hos kandidaten, som analyseres og rapporteres. Kandidatens personlighed er en neutral oplysning. Den er aldrig positiv eller negativ, idet TMA rapporterer uden værdibedømmelse. Det er dog sådan, at bestemte talenter eller personlige kendetegn hos en kandidat kan være mere eller mindre ønskværdige i lyset af en bestemt stilling eller organisationskultur. Scorerne, grafikken og personlighedsbeskrivelserne fra de forskellige TMA-rapporter er ment som retningslinier; TMArapporterne tjener kun til rådgivning. I sidste ende skal du selv drage konklusioner. TMA er et hjælpemiddel, hvormed man kan føre en struktureret, dybdegående og målrette samtale med en kandidat, med henblik på udvælgelse, mobilitet og/eller udvikling. 5. TMA feedback Forberedelse Se først om konsistensen i kandidatens svar er højere end eller lig med 6 (se side 6 forneden). Hvis dette ikke er tilfældet, har kandidaten højst sandsynlig ikke udfyldt spørgeskemaer konsistent. Rapporten er da mindre gyldig og resultatet bør gennemgås ekstra nøje under interviewet. Under samtalen er det godt at forsøge at indkredse, hvorfor analysen ikke er udfyldt konsistent. En af følgende grunde kan være årsag hertil: kandidaten befinder sig i en personlig transitionsperiode, kandidaten har et begrænset selvbillede, kandidaten havde besvær med at læse og forstå spørgsmålene, kandidaten havde svært ved at koncentrere sig under udfyldningen af spørgeskemaet (f.eks. forårsaget af hektiske omgivelser eller emotionelle hændelser). Det kan også indikere, at kandidaten har udfyldt spørgeskemaet mindre seriøst eller har forsøgt at give et socialt ønskværdigt billede af sig selv. Læs både kandidatrapporten og talentanalysen i ekspertrapporten igennem. De er vigtige for samtalen. Marker og nedskriv de punkter som er bemærkelsesværdige, med speciel opmærksomhed på de punkter, som er væsentlige for samtalens målsætning. Hvis kandidaten scorer højt eller lavt på et bestemt talent, findes der forslag til spørgsmål i ekspertrapporten, angående kandidatens styrke eller svaghed i forbindelse med et specifikt talent. Der kan også fokuseres på de interviewspørgsmål og coachingtips, som er angivet per talent i forbindelse med kandidatens talentscore. Vælg på forhånd hvordan du vil håndtere kandidatrapporten under feedback. Du kan for eksempel: - Lade kandidaten læse den inden samtalen. - Sammen med kandidaten gennemgå hvert kapitel under samtalen. - Undlade at vise rapporten under samtalen, og i stedet konfrontere kandidaten med bestemte punkter, som du på forhånd har valgt ud. (Den sidste mulighed kan bedst anvendes ved udvælgelse for at gøre konfrontation lettere i lyset af en bestemt stilling.) Generelle opmærksomhedspunkter ved feedback - Giv plads til reaktioner. - Vær opmærksom på ikke-verbal adfærd. - Lav noter omkring det, du kommer frem til. - Kontroller løbende om du eller kandidaten genkender bestemte scorer eller adfærd. Hvorfor eller hvorfor ikke? Personlig rapport for: Janus Mikkelsen 4

5 Trin i forbindelse med feedbacksamtalen: Trin 0: OPTIONELT - Lad kandidaten læse kandidatrapporten (mindre anvendeligt ved udvælgelse, se forberedelse hertil). Hvis du har valgt dette, er det bedst at lade kandidaten være alene i omkring minutter for at give ham eller hende ro til at læse rapporten igennem. Det er også godt selv at gennemgå rapporten igen, på dette tidspunkt, således at du kan genopfriske fokus på de vigtige punkter. Hold øje med om der er sammenhæng mellem de punkter, som du og kandidaten finder bemærkelsesværdige under feedback. Trin 1: Lad kandidaten finde sig tilpas, forklar proceduren og besvar eventuelle spørgsmål vedrørende TMA. Skab en situation hvor kandidaten finder sig tilpas og kan tale frit. Berolig kandidaten ved at forklare udgangspunkterne for TMA, som beskrevet i forrige kapitel. Forklar f.eks.: - At TMA rapporterer 22 uafhængige talenter uden værdibedømmelse. - At TMA på objektiv vis kortlægger personlighedsprofilen. At dette foregår ved at kandidaten angiver sine præferencer til et stort antal udsagn, der har omkring samme sociale ønskværdighed, samt at det ikke er muligt at svare forkert. - At kandidatens personlighed fremstår som en neutral oplysning. - At præferencerne og dermed tænkeprocessen kortlægges. - At man så at sige kortlægger den psykologiske dna. Trin 2: Stil generelle spørgsmål (nedenfor ses et antal eksempler på spørgsmål, som du kan vælge at bruge) Generelle indledende spørgsmål: - Hvad synes du om analysen? - Hvad er dine daglige opgaver og aktiviteter? - Har du en målsætning mht. denne analyse? Hvis ja: hvilken målsætning? - Hvad forventer du fra denne analyse? Generelle udviklingsspørgsmål: - I hvilken retning vil du udvikles? - Hvor får du energien fra? - Hvad er du mindre entusiastisk omkring? - Hvor ligger dine ambitioner? - Kan du se en rød tråd i dine karrierevalg? Ekstra eksempler på spørgsmål, hvis rapporten er blevet læst af kandidaten inden eller under samtalen: - Hvad genkender du dig selv i? - Hvad er påfaldende for dig? (Vær opmærksom på punkter, som både du og kandidaten finder påfaldende) - Er der punkter, som er en øjenåbner for dig? - Er der punkter, hvor du genkender dig selv mindre? - Er der punkter, du ikke er enig i? Generelle udvælgelsesspørgsmål: - Hvilket arbejde udfører du nu? Har du gjort det i lang tid? - Hvad synes du om dit nuværende arbejde? - Kan du fortælle noget om din nuværende arbejdskultur? - Hvad synes du er positivt og hvad er negativt i de omgivelser du arbejder i på nuværende tidspunkt? - Hvordan vil dine kollegaer beskrive dig? - Hvordan fik du kendskab til denne nye udfordring/ dette nye job? - Hvad synes du er interessant ved dette job? - Hvordan har kontakten med det nye firma været indtil nu? Hvad synes du om det? Negative kritiske udvælgelsesspørgsmål: - Nævn et antal utilstrækkeligheder? - Hvad vil du forandre hos dig selv? - Hvilke problemer i dit nuværende job ønsker du aldrig mere at opleve? - Hvilke svagheder har du på det sidste arbejdet på? - Hvad synes du er svært i forbindelse med den nye stilling? - Hvad synes du var svært i din sidste stilling? - Hvad kan du mindst lide ved denne form for samtaler? - Hvilke problemer har du haft med dine kollegaer? - Hvordan prøver du at skjule dine svagheder? - Hvad vil grunden være til ikke at ansætte dig? - Hvilke punkter skulle du arbejde på ifølge din sidste evaluering? Trin 3: Stil spørgsmål til og diskuter talenter, som er vigtige (ved udvælgelse) og påfaldende (ved udvikling). Du kan anvende interviewspørgsmålene, som findes i denne ekspertrapport, i forbindelse med at spørge specifikt ind til et talent. Dermed får du et bedre billede af, om kandidaten råder over bestemte talenter. Derudover kan du anvende personlighedsbeskrivelsen fra kandidat- og ekspertrapporterne ved feedback eller konfrontation. Noter med det samme de opmærksomhedspunkter vedrørende svar og adfærd, som du finder påfaldende under samtalen. Disse kan du (eventuelt) bearbejde senere i kandidatrapporten og konklusionen. Hvis vedkommende ikke genkender sig selv, forklar da talentet og vis hvilke svar, som vedkommende har valgt eller ikke valgt. Hvis kandidaten overhovedet ikke er enig i en bestemt score, er det godt at give kandidaten plads til at komme med sin mening. På denne måde tages kandidaten seriøst hvilket letter accepten af resultatet. Hvis kandidaten er overbevisende, kan du vælge at ændre relevante tekster i kandidatrapporten eller kommentere det i konklusionen. Trin 4: Afrunding Ved samtalens afslutning kan du angive, hvordan resultatet vil blive anvendt og hvad du videre vil gøre med rapporten. Du kan give rapporten til kandidaten med det samme eller først foretage justeringer og eventuelt give en kort konklusion. Den bearbejdede kandidatrapport kan derefter sendes til kandidaten. Du kan indføre ændringer i kandidatrapporten via portalen. Hvis rapporten ikke kun bruges internt, men stilles til rådighed for en tredje part (f.eks. en opgavestiller) skal du bede om kandidatens tilladelse. Det bedste er, at bede om tilladelse inden kandidaten udfylder TMA. N.B. Giv aldrig denne ekspertrapport såvel som stillingsanalysen til kandidaten. Hvis du ønsker at overrække en rapport, er kandidatrapporten bestemt hertil. Personlig rapport for: Janus Mikkelsen 5

6 6. TMA-Radar og talmæssige oversigt Talenter Score Afveksling 6 Ambition og udfordring 8 Anseelsesbehov 9 Ansvar og ledelse 9 Dominans 9 Ekstroversion 5 Energi og handling 6 Hjælpsomhed 5 Konfrontation 4 Målrettet 6 Orden og struktur 3 Talenter Score Pragmatisme 5 Respekt 4 Selvværd 7 Sociabilitet og kontakt 8 Social empati 2 Standhaftighed 6 Stottebehov 4 Stressbestandig og travlhed 7 Tænke og handle uafhængigt 2 Tage beslutninger 6 Tilpasning 5 Konsistens 7 Personlig rapport for: Janus Mikkelsen 6

7 7. Oversigt per TMA dimension Følelsesmæssig balance (FB) Score Selvværd 7 Respekt 4 Stottebehov 4 Stressbestandig og travlhed 7 Influeringstalenter (IT) Score Dominans 9 Energi og handling 6 Konfrontation 4 Standhaftighed 6 Motiver (MO) Score Anseelsesbehov 9 Afveksling 6 Ambition og udfordring 8 Lederskabstalenter (LT) Score Tage beslutninger 6 Tænke og handle uafhængigt 2 Ansvar og ledelse 9 Sociale talenter (ST) Score Tilpasning 5 Ekstroversion 5 Hjælpsomhed 5 Social empati 2 Sociabilitet og kontakt 8 Organisatoriske talenter (OT) Score Målrettet 6 Orden og struktur 3 Pragmatisme 5 Andre Score Konsistens 7 Personlig rapport for: Janus Mikkelsen 7

8 Afveksling af Janus Mikkelsen Score: 6 Definition: Graden af personens behov for afveksling og variation. Beskrivelse af høj score: En person som har behov for afveksling og variation i opgaver og omgivelser, som vil lave noget nyt hver gang og som helst ikke følger den samme vej. Bemærkning: Personer som har en høj afvekslingsscore, kan have en slags innovationsstyrke i sig til at udføre tingene anderledes eller på en ny måde. - Jeg holder af at få nye erfaringer - Jeg er altid klar til noget nyt - Mit arbejde forbliver spændende gennem variation og afveksling 1. Flakker dine tanker nogle gange? Hvornår ske det? Hvad gør du så? Alles tanker flakker nogle gange. Du vil finde ud af, om det ofte sker for kandidaten og om han så let kan koncentrere sig igen. Læg i denne forbindelse mærke til hvordan samtalen videre former sig: flakker hans tanker ofte eller kan han koncentrere sig om opgaven? 2. Hvordan oplever du forandringer i dit arbejde eller i omgivelserne? Kan du give et eksempel? Hvordan håndterer du det? Du vil finde ud af i hvilken grad, kandidaten bliver entusiastisk af ny erfaring og/eller udvikling; ser han det som et nødvendigt onde eller hilser han det velkomment? 3. Virksomhedspolitikken ændrer sig af og til. Har du oplevet det for nylig i din stilling? Hvordan håndterede du det? Hvad kunne du mere have gjort? Hvorfor gjorde du det ikke? Med dette forsøger du at finde ud af, hvordan kandidaten reagerer på forandringerer i stilling, virksomhed og opgaver. Du skal forsøge at komme frem til, om han kan håndtere forandring. 4. Hvornår har du sidst på eget initiativ prøvet noget nyt? Hvad gjorde du og hvad syntes du om det? Var det på eget initiativ eller blev du bedt om det? Hvad var resultatet? Du vil finde ud af, om kandidaten har behov for nye erfaringer; er han eventyrlysten eller søger kandidaten rutine i sit arbejdet? Hvordan passer behovet til hans situation? Personlig rapport for: Janus Mikkelsen 8

9 Ambition og udfordring af Janus Mikkelsen Score: 8 Definition: Graden af personens behov for succes og udfordring, at personen har konkurrencetrang og vil præstere. Beskrivelse af høj score: En person, som kan og vil levere en bestemt præstation bl.a. i forbindelse med uddannelse, som efterstræber virksomhedssucces, anseelse og prestige og som har konkurrencetrang. Bemærkning: Vægten i forbindelse med ambition og udfordring ligger først og fremmest på at præstere. - Jeg beviser gerne, at jeg kan klare udfordringen - Når jeg gør noget, vil jeg have succes med det, jeg gør - Jeg vil helst præstere bedre end andre Forslag Kvaliteter: Er ambitiøs, søger efter at gå dybt, er undersøgende, motiveret og interesseret i bagvedliggende faktorer, er drevet til at gribe tingene an og går efter det. Hægter stor værdi på virksomhedens succes. Har mere konkurrencetrang. Faldgruber: Mindre fokus på menneskelige aspekter. Tilsidesætter privatsfæren. Chance for fanatisme og stræben. 1. Hvilke ting er vigtige for dig i dit arbejde? Hvad driver dig: løn, status, indhold, indflydelse? En god balance mellem de forskellige drivkræfter kan være vigtig. Kun at være ambitiøs i forhold til løn er for magert. Det er naturligvis også vigtigt, at kandidaten fokuserer på sin stillings indhold samt på virksomheden. 2. Hvad er din ambition først og fremmest rettet mod? Fortæl noget om dine ambitioner og succeser hos forrige arbejdsgiver? Hvem kan det tilskrives? Forsøg at finde ud af om ambitionen er mere rettet mod kandidaten selv (eget ego) eller mere mod gruppe- eller virksomhedssucces? Succesfulde og ambitiøse kandidater tilskriver hellere succes til en fælles anstrengelse end udelukkende sig selv. 3. Hvad har du indtil nu gjort for, at realisere dine planer og ambitioner? Hvorfor har du foretaget bestemte valg? Hvad lykkedes godt og hvad mindre godt? Hvad tror du, grunden er til dette? Giv et eksempel på eget initiativ, noget du ikke er blevet bedt om at gøre af andre? Generelt giver kandidater hurtigt udtryk for at være ambitiøse og at de søger udfordringer. Du kigger altså på i hvilken grad han fører sine planer ud i praksis. Spørgsmålet om hvorfor er først og fremmest vigtigt for at komme frem til hans motivation og passion. Er succes og/eller fiasko ifølge ham op til ham selv eller andre? 4. Har du planer om at realisere dine personlige mål og ambitioner, hvordan ser disse planer ud? Hvordan passer det til din nuværende stilling? Hvilke elementer skal din stilling med sikkerhed indeholde senere (om 5 eller 10 år)? Nogle gange vil kandidater ikke vise, at de ser frem mod direktørstolen, men de vil dog vise deres ambitioner. Læg ikke for meget vægt på præcise svar, men kig først og fremmest på om de udviser ambition og konkurrencetrang. 5. Hvis du på ny skulle gøre karriere eller studere, vil du da gøre noget anderledes? Forklar at du især er interesseret i passion i forbindelse med hans uddannelse eller karriere. Faldgrubespørgsmål: Hvad viser, at du har øje for sociale og menneskelige aspekter? Personlig rapport for: Janus Mikkelsen 9

10 Anseelsesbehov af Janus Mikkelsen Score: 9 Definition: Graden af personens behov for anseelse og påskønnelse i arbejde og præstation. Beskrivelse af høj score: En person, som har behov for at blive set af andre og påskønnet for sin præstation. Bemærkning: Det handler om anseelsesbehovet og ikke om graden af anseelse d.v.s prestigen, som personen har i andres øjne. - Blive behandlet som en der betyder noget - At andre kommenterer, hvad jeg gør eller præstere - Blive beundret af andre Forslag Kvaliteter: Værdsætter meget komplimenter. Er repræsentativ, synes at eget udseende er vigtigt. Bliver hurtig motiveret af anerkendelse fra omgivelserne. Faldgruber: Chance for for stor afhængighed af komplimenter og påskønnelse. Værdsætter meget den status, som det giver at være leder. 1. Overdriver du nogle gange tingene, måske til alles bedste? Med hvad er du gået for vidt og hvad var grunden til det? Vær opmærksom på, at disse spørgsmål kan skabe mistillid hos kandidaten. Stil spørgsmålet på en så subtil måde som muligt. Du kan også bruge dette spørgsmål til at kontrollere CV'et, hvis du tvivler på dette. 2. Mærker du af og til, at andre påskønner dit arbejde, på hvilke(n) måde(r) sker det? Hvordan oplever du det? Har kandidaten brug for hårde tegn på værdsættelse (bonus, gunstigere arbejdsvilkår o.l.) eller bløde (komplimenter o.l.)? Hvad foretrækker han? Skal kandidaten søge efter et svar eller giver han let eksempler? Er det en selvfølgelighed for kandidaten at få komplimenter eller bliver han generelt overrasket? Du kan teste dette ved at give ham et kompliment og se hvordan han reagerer. 3. Er det mere eller mindre vigtighed at andre lægger mærke til din præstation? Hvorfor? 4. Synes du, at status er vigtig for mennesker? Hvorfor/ikke? Gælder det også for dig? Hvilken status har du selv, m.a.o.: hvordan tror du, andre generelt ser eller bedømmer dig? Hvordan vil andre beskrive dig? Passer det til dit eget billede? Personlig rapport for: Janus Mikkelsen 10

11 Ansvar og ledelse af Janus Mikkelsen Score: 9 Definition: Graden af personens behov for at lede og tage ansvar. Beskrivelse af høj score: Har behov for at lede andre og/eller et team og at tage ansvar for projekter og/eller mennesker. Bemærkning: Scoren for ansvar og lederskab siger mindre om gode lederevner. Den viser graden af behovet for at lede og tage ansvar. - Være leder af en gruppe - Kunne udøve magt og indflydelse - Være ansvarlig for vigtige projekter Forslag Kvaliteter: Tager gerne ansvaret. Er aktiv og styrende. Har ambitioner om at lede. Faldgruber: Autoritær, for styrende, virker dominerende. Besvær med at uddelegere. Har et stort behov for at lede andre eller grupper. Har en dominerende ledelsesstil. 1. Hvilke egenskaber skal en. (account manager, leder osv.) have? Hvorfor er det nødvendigt? Det handler ikke så meget om svarets indhold, men mere om måden kandidaten svarer på. Er denne kandidat godt informeret og i stand til at videregive det på en overbevisende måde? Spørg videre: Har du disse egenskaber? Hvordan kan vi se det? Giv et eksempel. 2. Hvad har du hidset dig mest op over på det sidste? Hvis arbejdspres og stress er en del af jobbet, vær da tydelig omkring det i samtalen. En kandidat, der lader sig slå ud af den mindste smule, er måske ikke den mest egnede som leder. Fra svaret på dette spørgsmål kan du udlede, om kandidaten hurtigt bliver slået ud. Spørg grundigt til hvordan situationen præcis så ud! 3. Hvordan vil du beskrive din relation til dine medarbejdere i din karrieres forløb? F.eks. i de to sidste stillinger? Var der nogle gange problemer? Hvis ja, hvad var disse præcis, synes du? Kunne de løses? Og hvad synes du gik godt? Hvordan ser din ideelle relation til dine medarbejdere ud? Vær opmærksom på, hvordan kandidaten karakteriserer sine medarbejdere: føler han sig ansvarlig for medarbejdernes opførsel og har han fornemmelse af at kunne udøve indflydelse på dem (m.a.o. give styring)? Hvilken ledelsesstil synes han, kendetegner ham? Arbejdsomgivelser uden problemer findes ikke, så lad dig ikke uden videre affærdige! Vær opmærksom på omfanget af de problemer, som nævnes. Ved relative små problemer er det måske interessant at spørge hvad, som gør disse omgivelser så succesfulde. 4. Synes du, som leder at status eller udstråling er vigtig for dine medarbejdere. Hvorfor/ikke? Gælder det også for dig? Hvilke status har du selv, m.a.o.: hvordan tror du, at andre generelt vurderer dig som leder? Hvordan vil andre beskrive dig? Passer det? 5. Hvad er kendetegn ved din personlige stil, når du skal motivere og gøre en anden entusiastisk? Lad kandidaten komme med eksempler på situationer, hvor han har anvendt denne stil. Passer eksemplerne på det, du oplever under samtalen? Vær meget opmærksom på om denne stil passer til din virksomheds stil og kultur. Faldgrubespørgsmål: Ifølge nogen har du som chef meget magt, deler du denne mening? Hvorfor/ikke? Hvad betyder magt for dig? Personlig rapport for: Janus Mikkelsen 11

12 Dominans af Janus Mikkelsen Score: 9 Definition: Graden af hvor stærkt og dominant personen optræder og handler. Beskrivelse af høj score: En person, som har behov for at bestemme det, som sker, som har vilje til at lede og bestemme andres retning. Bemærkning: Er generelt noget højere hos mænd. - Jeg vil gerne være en indflydelsesrig og mægtig person i en gruppe - Jeg vejleder gerne andre - Jeg holder af at bestemme hvad, der skal ske Forslag Kvaliteter: Har behov for at påvirke og bestemme retningen. Har sandsynligvis en stærk personlighed med vilje til at overtale. Faldgruber: Er for styrende, forsøger måske på en for direkte måde at overtale andre. Chance for at skabe (nogen gange skjult) modstand. Løber nogle gange let andre over ende uden at være opmærksom på andres følelser. Giver nogle gange indtryk af at være dominant på grund af 'ensrettet trafik'; glemmer nogle gange at gå ud fra fælles interesser. Har en dominerende ledelsesstil og et stærkt behov for at lede grupper. 1. Kan du give et eksempel på en diskussion, hvor der var forskellige meninger? Hvordan overbeviser du andre om dine standpunkter? Vær opmærksom på om kandidaten lytter til andres standpunkter eller kun fokuserer på sin egen mening. Spørg grundigt til hvad han præcis gjorde i diskussionen og hvad diskussionens resultatet blev. Forsøg at forhindre, at du baserer din mening på diskussionens indhold; dette er mindre relevant end måde diskussionen føres på. 2. Har du nogensinde givet en kunde, kollega eller chef et godt forslag, som ikke blev accepteret? Hvorfor ikke? Kandidaterne synes ofte, at dette er svært at tale om.fik kandidaten til sidst sit forslag igennem og på hvilken måde? 3. Fungerer du bedst i en en-til-en situation eller i en gruppe? Kan du give et eksempel? Hvorfor er det sådan, tror du? 4. Hvilke rolle påtager du generelt i en gruppesituation? 5. Har du nogensinde arbejdet sammen med en meget dominant person? Hvad gjorde du for at skabe plads til dine meninger og ideer? Hvad gjorde den anden? Hvordan løste i det? Lad også kandidaten vise sin mere empatiske side i samtalen? Spørg til de involveredes konkrete adfærd. Faldgrubespørgsmål: Hvad gør du, hvis dine omgivelser ikke deltager i din entusiasme eller accepterer dine ideer eller forslag? Personlig rapport for: Janus Mikkelsen 12

13 Ekstroversion af Janus Mikkelsen Score: 5 Definition: I hvilken graden personen gør sig bemærket og er tilbøjelig til ekstravagant adfærd. Beskrivelse af høj score: kandidaten som besidder en bestemt flair, ukompliceret selvtillid, følelse af overlegenhed og positivitet. - Jeg fortæller gerne vittigheder - Jeg synes egentlig godt om at blive bemærket - Nogle gange gør jeg noget impulsivt eller uventet bare for at se, hvordan andre reagerer 1. Har du nogensinde holdt et foredrag eller en tale? Spørg grundigt hertil. Synes kandidaten det var ubehageligt? Hvad var resultatet? 2. Er du nogle gange midtpunkt for opmærksomheden? Hvad synes du om det? Hvorfor? Hvornår var det sidst tilfældet? 3. Er det nogensinde hændt dig, at en anden har taget æren for noget du har gjort? Hvordan reagerede du; hvad betød det for dig og hvad gjorde du? Hvad gør du, hvis det sker for en anden? 4. Kan du lide at blive bemærket eller at skabe opmærksomhed omkring dig? Er det ifølge dig - vigtigt i din stilling? Hvorfor? Hvad gør du for at blive bemærket eller ikke blive bemærket? Personlig rapport for: Janus Mikkelsen 13

14 Energi og handling af Janus Mikkelsen Score: 6 Definition: I hvilken graden personen råder over energi til at få tingene fra hånden og nå målene. Beskrivelse af høj score: En person som er foretagsom og energisk og som føler sig godt til rette. - Jeg har mere energi end andre - Jeg tager ofte initiativet, såvel på arbejdet som i privatlivet - Jeg føler mig fysisk stærk 1. Hvordan ser en uge ud for dig eller hvordan organiserer du din dag? Er kandidaten en aktiv person? Synes han om at tage fat? Hvordan holder han sig energisk og er han også i stand til at slappe af for at forhindre, at han brænder ud? 2. Hvordan føler du dig efter en lang arbejdsdag? Du vil gerne finde ud af om denne kandidat har et højt energiniveau. Hvis der arbejdes hårdt i din virksomhed og dagene er lange, skal du være ærlig omkring det. 3. Hvad gør du for at slappe af? Dyrker du sport? Hård arbejde kan medføre risiko for skade. Du vil forhindre at medarbejdere brænder ud. Slapper denne kandidat af på en aktiv måde eller ser han kun fjernsyn? 4. Hvis du havde mere tid, hvad ville du så gøre? Du vil finde ud af om kandidaten er en arbejdsnarkoman. 5. Hvad var dine målsætninger det sidste år? Har du nået dem? Spørg til konkrete fakta: omsætning, vækstmålsætninger, besparelser, fornyelse. Hvis Kandidatn ikke har opnået sine målsætninger, spørg hvad grunden er og hvad han ellers kan gøre. 6. Hvad er topprioriteten i øjeblikket (i dit arbejde eller derudover)? Hvordan arbejder du mod det i øjeblikket? Især hvis en kandidat har meget frihed i sin stilling eller skal opstille prioriteter, er dette et vigtigt spørgsmål. Er denne kandidat i stand til at adskille hoved- og bisager og at planlægge tingene? 7. Hvordan opnår kandidaten sit mål? Ved hjælp af energi eller måske et andet talent som gennemføringsevne? Personlig rapport for: Janus Mikkelsen 14

15 Hjælpsomhed af Janus Mikkelsen Score: 5 Definition: Graden af at kandidaten gør noget for at hjælpe og/eller støtte andre. Beskrivelse af høj score: kandidaten som sørger for andre, meget social/idealistisk indstillet og som altid står klar for andre. - Det gør mig godt, at hjælpe og støtte mennesker, som har det svært - Jeg er gerne hjælpsom og venlig overfor andre - Jeg føler mig ofte kaldet til at hjælpe andre 1. Har du nogensinde mæglet i en konflikt? Kan du beskrive situationen? Du vil finde ud af om kandidaten besidder takt og hjælpsomhed. Hvis en kandidat aldrig har mæglet i en konflikt, kan du bede kandidaten beskrive en anden situation, som krævede takt, f.eks. en dårlig-nyt-samtale. 2. Beder kolleger dig nogensinde om hjælp? Inden for hvilket område? Hvorfor tror du, de beder dig om hjælp? 3. Inden for hvilket område tror du, at du kan hjælpe dine kolleger? Har du talenter eller erfaringer, som de kan profitere fra? Giv et eksempel på en situation, hvor du blev bedt om hjælp. 4. Hvornår har du på eget initiativ - sidste gang gjort ekstra meget for at hjælpe en kollega (eller kunde) uden direkte at få noget ud af det? 5. Påtager du dig nogle gange ekstra arbejde for at aflaste en kollega? 6. Er du en person, som har meget tilovers for andre? Hvorfor/ikke? Eksempel? Har du nogensinde grebet dig selv i at være tæt på at miste balancen mellem egen interesse og andres interesser? Hvad skete der? Hvad gjorde du ved det? Personlig rapport for: Janus Mikkelsen 15

16 Konfrontation af Janus Mikkelsen Score: 4 Definition: Graden af hvor konfronterende personen er, reagerer oprevet og irriteret. Beskrivelse af høj score: En person som først og fremmest på verbal maner hurtigt udviser irritation og ærgrelse, selvhævdelse og nogle gange utålmodighed. - Jeg er vred, før jeg får set mig om - Jeg ærgrer mig ofte over andres dumme opførsel - Jeg lader mig ikke ustraffet fornærme 1. Hvis der sker noget du ikke bryder dig om, hvad gør du så? Hvordan reagerer andre herpå? Du vil finde ud af, om kandidaten tør konfrontere, men endnu vigtigere på hvilke måde han konfronterer. Hvilken effekt har det på andre? Reagerer kandidaten mere aggressivt konfronterende end opbyggende konfronterende? Tænker han på relationen? 2. Hvordan reagerer du overfor en ubehøvlet person? Måden, kandidaten svarer på, siger sandsynligvis lige så meget som selve svaret. Forbliver han rolig og angiver, at han vil tale om det eller mister han sin diplomatiske evne og reagerer primært? Kig på om stilen passer til din virksomehed og dine omgivelser. Er der eventuelt noget hos kandidaten, som kan finpudses? 3. Når nogen handler mod dine normer og værdier, hvordan reagerer du så? Du søger sandsynligvis en, som man kan stole på. Forbliver han ærlig eller kan han eksempelvis ''bestikkes''? Imødegår han konfrontationen? 4. Hvornår gjorde du sidst opmærksom på, at noget i virksomheden ikke fungerer? Hvad gjorde du? Hvad var resultatet? 5. Hvordan håndterede du 'modstandere' førhen, mennesker, som ikke er enige med dig? Eksempel? Hvad gjorde du præcis? 6. Hvilke typer mennesker synes du er besværlige? Hvorfor? Hvad irriterer dig så? Hvad gør du i en lignende situation? 7. Bed om eksempler, som viser, at kandidatens adfærd var effektiv i løsningen af konflikten. Hvordan var situationen, hvordan greb han den an og hvad var resultatet? Personlig rapport for: Janus Mikkelsen 16

17 Målrettet af Janus Mikkelsen Score: 6 Definition: Graden af at en person retter sig mod opstillede mål og resultater. Beskrivelse af høj score: En person som har brug for et tydeligt mål at arbejde frem mod, som bliver ved med at arbejde på en udfordring til en løsning er fundet og som præcis ved hvad, der skal nås. - Jeg har et tydeligt billede af det jeg vil - Mine målsætninger er godt definerede - Jeg retter mig mod mit mål 1. Beskriv det største problem, som du er blevet konfronteret med inden for det sidste år. Hvordan greb du det an? Du vil finde ud af, om kandidaten tænker logisk og er målrettet. Bygger han en klar og tydelig historie op? Vær opmærksom på at kandidaten måske er nervøs. Forsøg at kigge frem mod det! 2. Har du nogensinde kastet dine principper overbord for at nå et bestemt mål? Kan du give et eksempel på det? Dette er et svært etisk spørgsmål. At holde fast på principperne giver indtryk af at være hårdnakket. At kaste dem overbord, giver indtryk af mindre pålidelighed. Forsøg at danne et billede af personens målrettethed. Hvor langt går kandidaten for at nå målene? 3. Alle tager ind i mellem forkerte beslutninger. Du har sandsynligvis en gang brugt en taktik, som ikke førte til det ønskede resultat. Fortæl kort om det. Dette er ikke et let spørgsmål for kandidaten. Stil først dette spørgsmål, når du er længere henne i samtalen ellers lukker kandidaten eventuelt af. Sørg for at kandidaten får en chance for at fortælle, hvad han har lært af det og hvordan han vil gribe det an næste gang. 4. Er du en person, som lægger mange eller få planer? Hvorfor? Vær opmærksom på at mennesker med mange planer eller meget planlægning ikke nødvendigvis er målrettede. Udspørg grundigt for f.eks. at komme frem til om en person, som drømmer meget og som har mange planer, også fører dem ud i livet. Hvor systematisk arbejder personen i praksis? Afstemmer han sine handlinger til et tydeligt formuleret mål? Også mennesker uden planer arbejder ikke altid målrettet. Svaret på hvorfor de lægger hhv. Mange eller få planer er derfor også interessant, og siger mere end det faktum, om en person laver få eller mange planer. Personlig rapport for: Janus Mikkelsen 17

18 Orden og struktur af Janus Mikkelsen Score: 3 Definition: Graden af personens behov for en systematisk fremgangsmåde og ordentlighed. Beskrivelse af høj score: En person som har behov for orden og overskuelighed; som arbejder struktureret, systematisk og gennemtænkt og som er tilbøjelig til at tage ansvaret. - Jeg er ordentlig og præcis i mit arbejde - Jeg synes ikke meget om forandringer og impulsivitet - Jeg holder mit bord ordentligt og overskueligt Forslag Kvaliteter: Er god til at håndtere hektiske og kaotiske omgivelser. Er fleksibel og rettet mod forandringer. Har mindre behov for struktur og planlægning. Kan være kreativ og opfindsom. Faldgruber: Chance for at miste overblikket på grund af mindre god planlægning. Risiko for ikke at overholde aftaler og kan virke rodet og kaotisk. 1. Hvilke krav stiller du til dit arbejde? Stiller du også disse krav til andre? Høje krav er godt, men hvis en person er for perfektionistisk, kan han måske ikke se de store linier. Udspørg grundigt, så du får et realistisk billede. At stille høje krav kan betyde noget meget forskelligt hos forskellige kandidater! 2. Hvornår stræber du mod perfektion? Har du eksempler herpå? Tænk godt over hvad der er vigtigt i forbindelse med den ledige stilling. Nogle stillinger kræver perfektion i hver eneste detalje. En person som er for fordringsfuld, kan blive stresset i en stilling, som kræver perfektion! 3. Får du nogle gange bemærkninger om tekster, du skriver? F.eks. stavefejl eller dårligt konstruerede sætninger? Du kan også få et billede af skrivefærdighederne via CV'et, breve og . Er de logisk bygget op? Er der fejl i dem? 4. Har du meget eller lidt behov for rammer, regler, procedurer eller arbejdsmåder i dit arbejde? Hvorfor? Kan du give eksempler? Du søger måske efter en passende blanding af vedholdenhed og tilpasning. 5. Hvilke normer og værdier er vigtige for dig for at fungere godt i dit arbejde? Passede det i din/e forrige stilling/stillinger? Hvad ville du gerne var anderledes? Gælder det også i dit nuværende arbejde? Vær især opmærksom på kandidatens primære reaktion; det er en lille indikation. Læg ikke for meget vægt på det, hvis en kandidat siger, at det ikke gør en forskel for ham eller når han netop reagere ophidset. Supermarkeder er ikke det samme som arbejdsomgivelserne! 6. Hvad har du i de sidste år foretaget dig, som du anser som kreativt? Du vil finde ud af, om kandidaten er opfindsom, kan komme med nye originale ideer eller kan introducere nye arbejdsmåder. Hvis en kandidat taler for meget om en hobby, giv ham da eksempler på en arbejdssituation, som du søger efter. 7. Har du nogensinde arbejdet sammen med en person, som ønskede at alt skulle forblive ved det gamle og som ikke accepterede dine forslag til forandringer? Hvad gjorde du? Hvordan håndterer denne kandidat personer med forstokkede ideer? Hvor fleksibelt er hans adfærd? Faldgrubespørgsmål: Hvordan overvåger du dit arbejdes kvalitet? Vær blandt andet opmærksom på struktur og overholdelse af aftaler. Personlig rapport for: Janus Mikkelsen 18

19 Pragmatisme af Janus Mikkelsen Score: 5 Definition: I hvilken graden personen finder det vigtigt, at tingene er nyttige og praktiske og selv handler derefter. Beskrivelse af høj score: En person, som har en praktisk indstilling, bruger midler optimalt, håndterer penge fornuftigt og vil at tingene skal oplevere noget konkret. - Jeg sørger for, at jeg får det, jeg skal have for mine penge - Bliver ikke hængende for lang tid i problemer og forhindringer - Har en praktisk tilgang og indstilling 1. Kan du beskrive en situation, hvor du havde meget travlt? Hvordan opstillede du dine prioriteter? Spørg grundigt til typen af aktiviteter, deadlines eller arbejdets kompleksitet. Skal han for eksemple håndtere mange aktiviteter på samme tid? Kan han se bort fra problemer? 2. Har du nogensinde arbejdet i et team, som ikke havde mere energi? Hvad gjorde du for, at det skulle fungere bedre? Måden, som kandidaten fortæller om det på, siger sandsynligvis mere end historiens indhold. Har kandidaten en praktisk indstilling? 3. Har du nogensinde fundet en løsning på et problem, hvor det var nødvendigt at tænke helt nyt for at løse problemet? Hvad var problemet præcist, hvad var du ansvarlig for, hvad gjorde du? Hvorfor kom en anden ikke frem til en løsning tidligere, hvad var så unikt ved din løsning? Sørg for at situationen bliver tydeligt forklaret. Personlig rapport for: Janus Mikkelsen 19

20 Respekt af Janus Mikkelsen Score: 4 Definition: Graden af at en person har respekt og ser op til andre for deres præstationer. Beskrivelse af høj score: En person, som viser respekt for andre og deres præstationer, som er åben for andres forslag og besidder en grad af føjelighed. - Jeg gør alt for at tilfredsstille vigtige mennesker - Jeg modtager gerne råd fra andre angående mit arbejde - Jeg viser gerne min overordnede respekt 1. Har du nogensinde afvist et godt råd? Kan du give et eksempel? Hvorfor? Kandidater, som ikke tager mod gode råd, lærer ofte mindre hurtigt og er ofte egenrådige. Undersøg beretningens påvirkning. At afvise et betydningsløst råd er ingen katastrofe. Er følgerne store, vær da vagtsom. Konfronter kandidaten med konsekvenserne. 2. Har du nogensinde haft følelsen af at have givet for hurtigt efter, i en situation hvor du var uenig med nogen? Bed ham beskrive situationen så konkret som mulig. Hvad gjorde han og hvorfor gav han så let efter? 3. Foretrækker du (en) uformel(le) eller formel(le) virksomhed eller omgivelser? Hvad forstår du ved formelt og uformelt? Hvorfor foretrækker du det? 4. Hvordan vil du beskrive din relation til dine sidste to chefer? Var der nogle gange problemer? Hvis ja, hvad handlede problemerne så om? Kunne de løses? Og hvad synes du da var godt? Hvordan ser din ideelle relation til din chef ud? Personlig rapport for: Janus Mikkelsen 20

TMA Talent Analyse. Kandidatrapport. Janus Mikkelsen 2 april 2008

TMA Talent Analyse. Kandidatrapport. Janus Mikkelsen 2 april 2008 TMA Talent Analyse Kandidatrapport Janus Mikkelsen 2 april 2008 Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk Indhold 1. Indledning 3 2.

Læs mere

TMA Talentanalyse. Performance-rapport. Sara Berger 8 december T +31 (0) I E

TMA Talentanalyse. Performance-rapport. Sara Berger 8 december T +31 (0) I  E TMA Talentanalyse Performance-rapport Sara Berger 8 december 2013 T +31 (0) 30 267 0 444 I www.ehrmvision.com E info@ehrmvision.com Indhold 1. Indledning 3 2. rnes betydning 3 3. Stringens 3 4. TMA feedback

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

TMA Talent Analyse. Ekspert kompetencerapport og interviewguide. Janus Mikkelsen 2 april 2008

TMA Talent Analyse. Ekspert kompetencerapport og interviewguide. Janus Mikkelsen 2 april 2008 TMA Talent Analyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen 2 april 2008 Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 07 Marts 2013 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Neutraliserende talenter

Neutraliserende talenter TMA Drivkraft Anseelsesbehov I hvilken grad personen har behov for anseelse og påskønnelse i arbejde og præstation. Anseelsesbehov er kategoriseret under TMA-dimensionen Motiver. Repræsentativ, behov for

Læs mere

Big Five Personlighedsfacetter

Big Five Personlighedsfacetter Reflector Big Five Personality 2.1 Big Five Personlighedsfacetter Behov for stabilitet N1 Følsomhed Denne skala måler den grad af bekymring, en person oplever. Personer med høj score vil med stor sandsynlighed

Læs mere

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter

Interviewspørgsmål til de enkelte facetter Reflector Big Five Personality 2.1 Interviewspørgsmål til de enkelte facetter N1 Følsomhed -Hvilke situationer får dig til at føle dig bekymret eller urolig? -Hvordan ved du, at du er bekymret? Hvilke

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles Personlig rapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion til Personlig rapport Tak for at du har besvaret

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

ADFÆRDSPROFILEN. AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation

ADFÆRDSPROFILEN. AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation ADFÆRDSPROFILEN AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation www.studentervaeksthus.au.dk DAGENS PROGRAM Velkommen Dine egne ord & succeshistorier Teorien bag Adfærdsprofilen De 4 præferencer

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 Dato: 23 Februar 2017 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT PROFIL TIL HANDLING Til Hansen, som samarbejder med Jensen 16.02.2017 Denne rapport er udleveret af: Your Company 123 Main Street Smithtown, MN 54321 www.yourcompany.com VELKOMMEN

Læs mere

Martin Langagergaard. Agenda

Martin Langagergaard. Agenda Agenda Introduktion Talentudvikling og forældrenes rolle Forældre til børn og unge der træner meget Spillerens mentale styrke Relation og præstation Forældretyper Forældre i kamp ( og træning) Anbefalinger

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Sammenligningsrapport

Sammenligningsrapport Sammenligningsrapport til Kathryn Peterson, som samarbejder med Gilmore 06.06.2017 Denne rapport er udleveret af: DISCnordic Telegade 1 2630 Taastrup 3131 1616 kontakt@discnordic.dk Introduktion Et velfungerende

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH Dato: 11 April HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) beskriver en persons kerneværdier, mål og interesser.

Læs mere

Forberedelse til MUS

Forberedelse til MUS Et værktøj til samtalelederen Medarbejder: Dato: Som forberedelse og støtte til en MUS samtale, kan det være en hjælp at indkredse medarbejderens arbejdsadfærd. Ved at besvare 8 spørgsmål, findes de fremherskende

Læs mere

Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder

Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder Arbejder du ofte med opgaver, som kun du kan udføre? Tør du uddelegere? Eller er du bange for at miste kontrollen? Har du ikke tid til at uddelegere?

Læs mere

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND T A L E N T B E S K R I V E L S E HVORDAN OPFØRER TALENTET SIG? 1. Strategisk Du har strategisk overblik, kan forudse forhindringer og finder

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT

Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT Kender du typen? Jesper Oehlenschläger, 2beGREAT Dagens første nyhed Vi er forskellige og så forbløffende ens! I dag sætter vi Dem, der sætter andre i kasser Dem, der ikke gør det dem i kasser! Vi tager

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08 Jobanalyserapport for Salgskonsulent (demo) 14-10-2008 Sidst ændret: 14-10-08 Profiles International Denmark Fossgårdsvej 32 2720 Vanløse +45 23740000 Copyright 1999-2003 Profiles International, Inc. 1

Læs mere

23. maj 2013 Adfærd og netværk

23. maj 2013 Adfærd og netværk 23. maj 2013 Adfærd og netværk v/ Rikke Bech Skougaard Mål At få skabt større bevidsthed og opmærksomhed omkring din adfærd 2 Adfærd Vores adfærd er synlig for andre Vi vurderes/dømmes Det er ikke tanken,

Læs mere

14-02-2011. www.e-stimate.dk 1. De fire hovedtyper

14-02-2011. www.e-stimate.dk 1. De fire hovedtyper De fire hovedtyper Målrettet Resultatorienteret Selvstændig Risikovillig Energisk Direkte Dristig Beslutsom Konkurrerende Vil styre Vil bestemme Viljestærk Spontan Impulsiv Energisk Synlig Ubekymret Irrational

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Skalaer i UiL foreløbig udgave

Skalaer i UiL foreløbig udgave Udd- Skala Dansk Navn English parat- Beskrivelse af egenskaber/færdigheder der måles vurd. * Den indre er drevet af interesse for eller glæde ved selve aktiviteten/opgaven. Den kan udvikles ved at give

Læs mere

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P HOGAN PERSONALITY INVENTORY. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779. Dato: 01 August 2012

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P HOGAN PERSONALITY INVENTORY. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779. Dato: 01 August 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P I N T E R P R E T HOGAN PERSONALITY INVENTORY Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E N T S Y

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. maj

OPQ Profil OPQ. Kandidatrapport. Navn Sample Candidate. Dato 21. maj OPQ Profil OPQ Kandidatrapport Navn Sample Candidate Dato 21. maj 2014 www.ceb.shl.com INTRODUKTION Denne rapport er fortrolig og er udelukkende beregnet for den person, der har besvaret spørgerammen.

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

At give og modtage konstruktiv feedback

At give og modtage konstruktiv feedback At give og modtage konstruktiv feedback 07.05.06 Hvor svært kan det være? Ret svært åbenbart. Det lyder nemt, men en sikker topscorer i arbejdsklimaundersøgelser er en udbredt oplevelse af, at man ikke

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

En personlighedstest i forbindelse med en jobsøgning

En personlighedstest i forbindelse med en jobsøgning Af Anne Cathrine Schjøtt Personlighedstest: Lær dig selv at kende Personlighedstests er kommet for at blive. Derfor kan man lige så godt åbne sindet og blive gode venner med de skriftlige tests, lyder

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

Coaching. Et redskab der styrker engagement og ejerskab. Den menneskelige faktor og implementering

Coaching. Et redskab der styrker engagement og ejerskab. Den menneskelige faktor og implementering Coaching Et redskab der styrker engagement og ejerskab Den menneskelige faktor og implementering Trine Mottlau Divisionschef Privathospitalet Hamlet Breakthrough Qeep Coach, Qeep Danmark AS Chefjordemoder

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Er du klædt på til test? VPP

Er du klædt på til test? VPP Er du klædt på til test? Er du klædt på til test? 2 Indhold Bedre kendskab klæder dig på 3 Interviewet 4 Test er et hjælpeværktøj 5 Inden du testes 5 Interview-/testsituationen 6 Personvurdering over internettet

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Job / Person sammenligning

Job / Person sammenligning Job / Person sammenligning Privat & fortroligt 04/08/2014 Sales Director/ Hr. Thomas Sample PPA Job D 7 5 2 5 I 4 3 1 8 S 8 6 2-9 C 4 8-4 -4 Jobbeskrivelse JOb KRAv ANALYSE Resultatet af den udarbejdede

Læs mere

Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen

Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen Videbegær Du elsker at lære nyt, ikke fordi du skal, men fordi du har lyst. Du kan

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT P R O F I L T I L H A N D L I N G Til Hansen, som samarbejder med Jensen 19.10.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tel.+ 45 4632 1240

Læs mere

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr

Form din karriere. Projektleder Pia Ravn Dyhr Form din karriere Projektleder Pia Ravn Dyhr Dagens program Velkomst & runde med præsentation af jer: Hvem er du? Karriereforståelser Hvem er du? Hvad kan du? Hvad vil du? Dine grundlæggende værdier øvelse:

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT P R O F I L T I L H A N D L I N G Til Iversen, som samarbejder med Dirksen 01.10.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Idéen bag medfølende brevskrivning er at hjælpe depressive mennesker med at engagere sig i deres problemer på en empatisk og omsorgsfuld måde. Vi ønsker at

Læs mere

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet.

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Undersøgelsen fokuserer på spørgsmål, der vedrører, hvad

Læs mere

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om.

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om. Vi vil gerne takke dig for at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Tests og Eksperimental Socialpsykologi (CETES) i samarbejde med Stressklinikken, ved Aalborg Universitet. Vi

Læs mere

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED Et grundlæggende princip for dig er, at alle fortjener en chance. Du trives bedst i rummelige miljøer og grupper, hvor etik

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

hjælpepakke til mentorer

hjælpepakke til mentorer forventningsafstemning Ved kaffemøder: Mentee sørger for en agenda Hvor mødes vi? Hvor længe varer mødet? Hvad er ønskede udbytte af mødet? Ved længere forløb: Se hinanden an og lær hinanden lidt at kende.

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Et arbejdsmateriale til den vanskelige samtale 1 Hvorfor er samtalen vanskelig? Din selvtillid Metoden Din fantasi Manglende tro på, at tingene bliver ændret Ingen klare mål for,

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Rapport for: John Doe ID: UH565702 Dato: 11 April 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. INTRODUKTION Hogan Personality Inventory (HPI) måler personlighed ud fra syv primære skalaer, der beskriver John

Læs mere

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet.

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Undersøgelsen fokuserer på spørgsmål, der vedrører, hvad

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning

Fratrædelsessamtale. Procedure og vejledning Fratrædelsessamtale Procedure og vejledning Indholdsfortegnelse Fratrædelsessamtaler... 3 Fratrædelsessamtalen - et vigtigt strategisk værktøj... 3 Fratrædelsessamtaler - et ledelsesværktøj... 5 Processen

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Fra kollega til leder

Fra kollega til leder Fra kollega til leder At træde ind i rollen og få følgeskab De har valgt dig så selvfølgelig bliver du en god leder! Ledelse er på den ene side ikke svært, på den anden side skal du være ydmyg overfor

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

Spørgsmål til FOKUS kompetencer

Spørgsmål til FOKUS kompetencer Spørgsmål til FOKUS kompetencer Nedenstående spørgsmål er lavet som eksempler på, hvordan man kan spørge til kompetencer, der er behov for i forhold til jobbet. Kompetencerne i listen er hentet fra FOKUS.

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering)

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering) Skema til brug ved oprettelse af et team Formålet med teamet Forventede aktiviteter Tilsigtede resultater Tilgængelige ressourcer Begrænsninger Nødvendige færdigheder og kvaliteter Forventede teammedlemmer

Læs mere