INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 3. kvartal 2010 Tema: Globalisering i krisetider. Kunsten at vælge fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 3. kvartal 2010 Tema: Globalisering i krisetider. Kunsten at vælge fra"

Transkript

1 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 3. kvartal 2010 Tema: Globalisering i krisetider Kunsten at vælge fra

2

3 Indholdsfortegnelse Leder 4 Globalisering i krisetider 5 Globale Aktier 10 Europa 13 Danske Aktier 16 Østeuropa 19 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide 22

4 Leder Kære investor Vi ser udviklingen i verdensøkonomien som den afgørende faktor for udviklingen på aktiemarkederne for den kommende tid. I kvartalet var der blandede signaler om udviklingen af den globale økonomi, som blandt andet gav yderligere fald i de lange obligationsrenter. Vores konklusion er dog stadig, at vi står over for en periode med lav, men positiv vækst i verdensøkonomien. Vi tror ikke på en ny økonomisk nedtur. Aktiemarkedets prisfastsættelse er rimelig, særligt når vi sammenligner med de lave obligationsrenter. Vi tror på attraktive langsigtede afkast fra aktieinvesteringer fra det nuværende niveau. Vi be nder os i en usædvanlig situation, hvor afkastet de seneste 10 år fra aktieinvesteringer i forhold til obligationer (målt på amerikanske indeks) er det laveste nogensinde. En investor, der har investeret i amerikanske obligationer frem for amerikanske aktier, har således de seneste 10 år fået 100% mere i afkast. En sådan usædvanlig situation har historisk betydet, at aktier de efterfølgende 10 år klarer sig godt. Et af de politiske fejltrin, som kan skabe en negativ udvikling på aktiemarkederne, er stigende protektionisme. Protektionisme er ødelæggende for den globale samhandel og vækst, men kan på kort sigt gavne det enkelte land. Fristelsen for politikerne er selvsagt størst i krisetider som nu. I temaartiklen i denne kvartalsorientering sætter vi derfor fokus på dette emne. Vores konklusion er dog, at vi tror, politikerne i særligt USA og Kina forstår vigtigheden af en fortsat åben global økonomi. Det mest sandsynlige scenarie er derfor en midlertidig tilbagegang i frihandlen, som ikke slår den let positive tendens på aktiemarkederne i stykker. Udviklingen i 3. kvartal gav positive afkast til alle afdelinger, blandt andet fordi virksomhedernes indtjening generelt fortsætter den positive udvikling på trods af de blandede signaler fra verdensøkonomien. År til dato spænder afkastene fra 7,2% for afdeling Globale Aktier til 15,2% for afdeling Danske Aktier, der har givet det højeste afkast. Du kan læse mere om udviklingen og strategien i de enkelte afdelinger i kvartalsorienteringen. Tim Kristiansen Mikael Randel Resultat 3. kvartal samt år til dato Afdeling Afkast Benchmark Afkast Benchmark 3. kvt. 3. kvt Globale Aktier 0,7% 2,6% 7,2% 9,1% Europa 5,1% 7,1% 11,6% 4,6% Danske Aktier 3,8% 6,1% 15,2% 15,4% Østeuropa 3,5% 8,0% 14,2% 9,6 4 Carnegie WorldWide - Leder

5 Globalisering i krisetider Co-existence or no existence. Af porteføljeforvalter Bo Knudsen Piet Hein Er vi på vej ind i en global handelskrig? Den brasilianske nansminister Guido Mantega påstår, at en international valutakrig er brudt ud. USA angriber Kina for at have for lav valutakurs. Regeringer verden over med Japan i spidsen søger at bedre deres konkurrenceevne gennem svækkede valutaer. Verdens centralbank nummer 1, amerikanske Federal Reserve, er i gang med det største ekspansive monetære eksperiment nogensinde. GTA (Global Trade Alert) viser, at antallet af protektionistiske tiltag vokser kraftigt. Er frihandel og globalisering på vej ind i en længerevarende tilbagegang? Frihandel i et psykologisk og politisk perspektiv Når krisen kradser, tænker mennesket mest på sig selv og sine nærmeste. Når krisen kradser, er der en risiko for at miste overblikket. Det menneskelige overlevelsesinstinkt sætter ind, og der tænkes kortsigtet mere end at skabe langsigtede win-win løsninger. Det gælder også blandt politikere på landeniveau. Hele debatten om valutakursjusteringer som vejen ud af krisen er en tydelig illustration af dette snævre fokus. Begrebet Beggar thy neighbour dækker over politikker som at indføre importtariffer og importkvotaer eller foretage ensidig devaluering af valutaen, som ikke særligt elegant går ud på at skabe kortsigtet vækst på bekostning af din nabo. Fristelsen er særlig stor i omgivelser, hvor in ationsrisikoen er lav. Det er centralt at forstå, at der er en cyklisk komponent til frihandel. I krisetider er der en tendens til mindre støtte til frihandel, mens der i de gode tider er en mere åben holdning til frihandel. Efter nanskrisen spiller den politiske dimension en væsentligere rolle. Politikerne opfatter sig med nogen ret som redningsmænd og har mere ind ydelse. Med et hjemligt pres for at løse arbejdsløsheden er hensynet til vælgere i hjemlandet rykket frem i forhold til hensynet til de globale interesser. I krisen bliver de kortsigtede tiltag politisk korrekte, fordi de beskytter arbejdspladser. Men disse tiltag kan udgøre en potentiel katastrofe på langt sigt for den globale vækst. En af de få økonomiske teorier, der har slagkraft i virkeligheden, er teorien om komparative fordele. Denne viser, at de fordele for en global økonomi, der er ved frihandel, mere end overskygger de tab, der kommer ved tabte jobs i industrier og lande, hvor man ikke er konkurrencedygtig. Det tillader og tvinger lande til at specialisere sig i produktion af varer og serviceydelser, hvor de har en komparativ fordel. Det kræver selvfølgelig, at landet er omstillingsparat og villig til at skabe omgivelser, der udnytter de komparative fordele, som landet har. Positiv udvikling i frihandel Over de seneste årtier er det lykkedes at fjerne barrierer mellem lande og skabe mere handel, som det fremgår af guren nedenfor. I modsætning til den øgede gældssætning, som givet har hjulpet til højere vækst op til nanskrisen, har denne øgede samhandel til gengæld været en sund drivkraft bag væksten de seneste ti år. Den gode aktuelle nyhed er, at efter det frie fald i den globale samhandel i kriseåret 2009 er vi tilbage på sporet. WTO venter således, at verdenshandlen vil stige 13% i Dette tal viser, at vi har en verdensøkonomi, som er designet til international samhandel, og som har sunde vækstfaktorer at bygge videre på. Vi be nder os ligeledes i en verden, hvor politikerne fra forskellige lande og regioner mødes i etablerede tværnationale organisationer som FN, NATO, WTO som aldrig før og drøfter klodens problemer. Udvikling i verdenshandel % Global handel i % af BNP Kilde: World Bank De frie markedskræfter har en væsentlig ind ydelse, men rammerne, inden for hvilke de frie markedskræfter fungerer, er lagt af enten aftalte internationale spilleregler eller i Carnegie WorldWide - Tema 5

6 række lande er inde i en gunstig vækstperiode. Kinas høje vækst har været drevet af stigende eksport af produktionsgoder, hvor Kinas andel af den globale fremstillingsindustri ifølge Morgan Stanley er steget fra 7,5% i 1999 til 18,6% i 2009 på bekostning af særligt Japan og USA. Outsourcing til Kina er sket og sker ganske enkelt, fordi det kan betale sig. Selvom en arbejdstime i USA fortsat skaber ca. fem gange så meget værdi som en arbejdstime i Kina, koster en arbejdstime i Kina fortsat omkring 1/10 af en arbejdstime i produktionssektoren i USA. Vi kan vente, at lønningerne i Kina vokser hurtigere end lønningerne i USA til gavn for den generelle private efterspørgsel og eksporten til Kina. Samtidig vil produktiviteten i Kina målt i skabt værdi per arbejdstime også vokse og sandsynligvis følge udviklingen, som vi kender det fra Japan i 1960 erne. Følges dette mønster, vil skabt værdi per arbejdstime tredoble de næste ti år. I kombination med den meget effektive eksportinfrastruktur, er der fortsat ere argumenter for end imod at ytte produktion til Kina de kommende år. en form for balance med lande og organisationer, hvor der er enighed om at være uenige. Der pågår dog en konstant interessekamp mellem disse forskellige parter, hvorfor der vil være perioder med støj og tilbageslag. En væsentlig del af Europa har valgt at dele valuta med de fordele og ulemper det giver. Kina og store dele af verden har valgt en tilknytning til USD på et bestemt niveau, som nu møder voldsom kritik fra amerikansk side. Det er naturligt, at der er dialog og jævnlig uenighed omkring disse forhold landene imellem. Kina Kina opfattes i dag som den store trussel for mange lande og den store mulighed for endnu ere lande. Kina og en Kina anerkender, at den kinesiske Yuan skal opskrives og har over sommeren genoptaget den gradvise opskrivning på forventeligt omkring 5% om året i forhold til USD. Men den kinesiske ledelse forstår også, at en mere markant opskrivning af valutaen mest gavner mexicanske og vietnamesiske arbejdere frem for kinesiske arbejdere. De ubehagelige selvmord på Foxconn fabrikkerne, hvor mere end ti medarbejdere i år har taget deres eget liv, illustrerer behovet for at justere på arbejdsvilkår og lønninger i Kina. Kombinationen af mindre valutaopskrivninger og højere lønstigninger samtidig med en øget respekt fra kinesisk side for intellektuelle rettigheder giver alle muligheder for, at verden har et væsentligt positivt vækstbidrag fra Kina de kommende år. Kina er i dag USA s tredjestørste eksportmarked og er vokset 330% over de seneste ni år, mens eksporten fra USA til resten af verden til sammenligning er steget 29% ifølge nanshuset CLSA. Kina og USA er indbyrdes stærkt afhængige af hinanden. Mens Kina gerne tager en åben kon ikt med Japan, gør det store land således alt for at undgå alvorlige rifter i forholdet til USA. I midten af september efter et længerevarende møde med Obama udtaler premierminister Wen Jiabao således, at: Our common interests far outweigh our differences. In spite of the disagreements of one kind or another between our two countries, I believe these differences can be well resolved through dialogue and co- 6 Carnegie WorldWide - Tema

7 orperation. So the China - US relationship will always forge ahead. I have con dence in this. Kina har en meget pragmatisk indgangsvinkel til denne type problemer, og derfor er der grund til at tro på, at han mener, hvad han siger. Verdensøkonomien behøver en vækstdriver, og emerging markets står klar til at udfylde denne rolle. En kombination af en let stigende kinesisk valuta kombineret med lønstigninger er den model, der vil sikre social ro i Kina og samtidig skabe en god indenlandsk efterspørgsel til gavn for hele verden. Kineserne er dygtige fremstillere af en række forbrugsgoder. Men de efterspørger også selv forbrugsgoder. Særligt luksusgodesektoren oplever stærk vækst. Således oplever et af selskaberne i afdeling Globale Aktier, Daimler, stor efterspørgsel efter deres dyreste Mercedesmodeller i S klassen, hvor det estimeres, at mere end 50% af salget går til Kina! Den nye globalisering? En væsentlig drivkraft, der letter globaliseringen, er den teknologiske udvikling. Internettet har rykket verden tættere sammen og har muliggjort betydelig outsourcing samt markante produktivitetsfremgange. Det gør det sværere, men ikke umuligt at skrue tiden tilbage. Der er en ny verden Vi tror, at det mest sandsynlige scenarie er en midlertidig tilbagegang i frihandlen, som ikke slår den let positive tendens på aktiemarkederne i stykker. En periode med globali sering i bakgear er håndterbart, mens et decideret trendskifte i retning af vedvarende øget protektionisme er negativt for aktiemarkederne. i virtual reality, som binder mennesker sammen på tværs af landegrænser. Vores børn stortrives i denne verden, hvor det nationale element mindskes, og hvor man kommunikerer på engelsk i en ny og spændende verden. Vi er først lige begyndt at udforske de muligheder, der ligger i den teknologisk drevne globalisering. Et eksempel på dette er brugen af sociale netværk til at aktivere ledige ressourcer. Det amerikanske selskab CrowdSource er et godt eksempel på dette. CrowdSource har specialiseret sig i at organisere og udnytte en virtuel arbejdsstyrke. Det handler om at tage større arbejdsopgaver og bryde dem ned i mindre dele og derefter nde tusinder af pålidelige arbejdere, som påtager sig hver sin del af denne opgave. Det store antal af villige arbejdere skaber en meget produktiv arbejdsstyrke, som arbejder 24 timer i døgnet, mens CrowdSource overvåger og giver karakterer til og hyrer og fyrer denne virtuelle arbejdsstyrke. Amazon har ligeledes skabt Mturk, som også bygger på samme model omkring en virtuel arbejdsstyrke. Kombinationen af fortsat frihandel og udnyttelsen af ny teknologi er vejen til højere produktivitet og økonomisk vækst. Vi er nået langt i en global integrationsproces, hvor teknologien gør verden mindre og skaber et alternativt virtuelt globalt univers. Vi tror, at denne globaliseringstrend er så stærk, at den overlever sin hidtidige største test, nemlig efterdønningerne af den kraftigste økonomiske nedgang i den vestlige verden siden 2. verdenskrig. Vi må nok fortsat imødese en periode, hvor politikerne har en mere kortsigtet agenda. Så snart beskæftigelsen i USA bevæger sig i den rigtige retning igen, vil de protektionistiske tiltag mindskes. Mange har et unuanceret forhold til nutidens globalisering og frihandel. Det er ikke ligesom vandet fra vandhanen noget man enten har helt lukket af eller helt åben for. Vi Carnegie WorldWide - Tema 7

8 be nder os på et tidspunkt, hvor vandet fra hanen løber ganske let og frit, men hvor der stadig er plads til fremgang. I krisetider er der pres på at skrue ned for vandet, og det er der, vi er lige nu. De afgørende spillere har for meget at tabe, og fornuften vil derfor sejre trods voldsom støj og uenighed. Globaliseringen er ikke nogen naturlov. Derfor ligger det i hænderne på politikerne at arbejde hårdt for at komme igennem denne store test på en afbalanceret måde. Globalisering og frihandel er et gode for den globale vækst, som det er værd at arbejde hårdt for. Vi er afhængige af hinanden. Der er nu en vis sandhed i Piet Heins ord: Coexistence or no existence. Globalisering og den aktuelle investe ringsstrategi Som beskrevet ovenfor tror vi, at det mest sandsynlige scenarie er en midlertidig tilbagegang i frihandlen, som ikke slår den let positive tendens på aktiemarkederne i stykker. En periode med globalisering i bakgear er håndterbart, mens et decideret trendskifte i retning af vedvarende øget protektionisme er negativt for aktiemarkederne og de globale selskaber, der udnytter globaliseringstrenden. Vi er fortsat komfortable med globale selskaber, noteret i USA og Europa, som særligt kan udnytte de gode muligheder, der eksisterer i emerging markets. Her kan blandt andet nævnes ABB, Holcim og Standard Chartered. Disse har typisk en stor del af deres virksomhed og deres arbejdsstyrke i disse lande. Indregnes den indirekte eksponering har afdeling Globale Aktier en underliggende salgsmæssig eksponering på 40% til emerging markets med hovedparten i Asien. Selvom verden er opdelt i lande, pågår en stigende andel af økonomien på tværs af landegrænser og i emerging markets. Det er en udvikling, porteføljen er gearet til. 8 Carnegie WorldWide - Tema

9

10 Globale Aktier Resumé Sensommerens overraskelse på kapitalmarkederne bestod i kraftigt faldende renter verden over. Penge yder fra aktier til obligationer trods de lave nominelle renter. Særligt store selskaber, som er kernen i Globale Aktier, har nu et direkte afkast, der overstiger obligationsrenten. Det giver mulighed for at gøre gode langsigtede investeringer her. I kvartalet steg de globale aktiemarkeder med 2,6%, mens afdeling Globale Aktier steg 0,7%. For 2010 er afdelingen steget med 7,2%, mens verdensindekset er steget 9,1%. Markedet er fortsat mere fokuseret på makroøkonomiske nøgletal og mindre fokuseret på sektor- og aktieforhold. Dette venter vi kommer til at ændre sig til gavn for afdelingens performance. Indiske HDFC var endnu en gang kvartalets mest succesfulde aktie, hvor vækstaktier i Asien klarede sig særligt godt. Afkast i 3. kvartal Det samlede resultat for 3. kvartal var en stigning på 0,7%, mens Morgan Stanleys verdensindeks steg 2,6%. For 2010 er afdelingen steget med 7,2%, mens verdensindekset er steget 9,1%. Temaer Stabil vækst I kvartalet var der en overvægt af aktier, der klarede sig mindre godt i forhold til markedet. Den store positive bidragsyder var endnu engang indiske HDFC, som fortsætter med at drage nytte af den stærke vækst på boligmarkedet i den indiske økonomi. Det er også årets bedste aktie i porteføljen. Flere af de stabile aktier som eksempelvis BAT og Praxair steg mere end markedet, mens også Google og Canon leverede et godt kvartal. På den negative side trak Holcim og Roche sammen med Bank of America og China Life mest ned. Temaoversigt pr Fødevaremangel 1,6 % Energi 3,2 Demografi 3,7 Finansiel genopretning 6,2 Infrastruktur 7,1 Øvrige 7,2 Connected Lives 19,0 Emerging Markets 22,6 Stabil vækst 29,4 Afdelingens aktuelle investeringsstrategi Afdelingen har fortsat en betydelig vægt i stabile selskaber med 30% af porteføljen. Den direke eksponering i selskaber i emerging markets er 20%, mens aktierne inden for teknologitemaet Connected Lives udgør andre 20%. De resterende 30% er en række mere speci kke aktievalg. Porteføljen består af primært store globale selskaber med en høj eksponering til væksten i emerging markets. Beregnes den samlede salgsmæssige eksponering i selskaberne til emerging markets er den 40%. Vi ser fortsat de bedste muligheder for vækst i særligt Asien, og vi synes, at det er attraktivt at have denne eksponering gennem aktier noteret i den vestlige del af verden. 10 Carnegie WorldWide/Globale Aktier

11 Globale Aktier Omlægninger i kvartalet I kvartalet solgte vi Cisco Systems til fordel for Hewlett Packard. Værdiansættelsen på Hewlett Packard er faldet tilbage på grund af usikkerhed om væksten i hardwaredivisionen samt ledelsesmæssig usikkerhed efter fyringen af den administrerende direktør. P/E er under 8 gange for dette verdensklasseselskab, og selskabet har en stærk markedsposition inden for salg af printere, software og services til virksomheder. Vi venter en højere grad af hensyntagen til aktionærerne med udbytte og tilbagekøb af aktier i forhold til Cisco Systems. Vi venter også, at den nye CEO med succes kan skabe vækst i softwaredelen af selskabet. Cisco Systems er fortsat et attraktivt vækstselskab, men den højere værdiansættelse gør, at Hewlett Packard giver et bedre afkast/risikoforhold. Forventninger Sommerens store overraskelse var det markante fald i de lange renter. Kombineret med store valutaudsving gav det masser af aktivitet i 3. kvartal. USA: Afkastforskel mellem aktier og obligationer % årigt aktieafkast minus 10-årigt obligationsafkast Kilde: Bloomberg, Robert Shiller og egne beregninger Den generelle tendens er fortsat, at investorer sælger aktier og køber obligationer. Således be nder afkastet på amerikanske aktier i forhold afkastet på amerikanske obligationer over en ti års periode sig nu på det laveste niveau nogensinde, som det fremgår af guren til venstre. En sådan situation har historisk betydet, at aktier efterfølgende har klaret sig godt. Der er stor skepsis om den fremtidige vækst i den vestlige verden, og dette afspejler sig lige netop i den store interesse i at købe obligationer og sælge aktier. Vi er knapt så pessimistiske og hæfter os ved, at den økonomiske aktivitet i USA be nder sig på et lavt niveau. Således er det mest sandsynlige, at aktiviteten bliver højere de kommende par år, mere end et nyt frit fald i nøgletallene fra USA. Kombinationen af det omtalte vækstscenarie og lave renter gør, at aktier formentligt kommer til at klare sig relativt godt i forhold til obligationer de kommende år. Carnegie WorldWide/Globale Aktier 11

12 Globale Aktier Investerings loso Afdelingens målsætning er at skabe langsigtet høj værditilvækst, der overstiger markedsafkastet med en moderat risiko på niveau eller under markedsrisikoen. Afdelingens investerings loso er forskellig fra de e s te større investorer og andre investeringsforeninger ved at være meget fokuseret. Afdelingen investerer i typisk nøje udvalgte selskaber, som over en årrække har store muligheder for at udvikle sig positivt. Det er foreningens erfaring, at få selskaber giver mulighed for et indgående kendskab til hvert enkelt selskab, hvorved risikoen bedre kan styres. Foreningen arbejder målrettet hver dag på at forstå fremtidens trends. Men vigtigere end at forudse fremtiden er det at være forberedt på fremtiden med en robust portefølje af unikke enkeltaktier. Nøgletal Formue (i kr.) Cirkulerende andele stk Fondskode DK Udbytte 0,00 4,00 Afdelingens start: Indre værdi 451,53 448,50 Læs mere på: Of ciel kurs 451,89 450,51 Afkast/Merafkast i % 1 år 3 år 5 år 10 år Levetid p.a. Carnegie WorldWide/Globale Aktier 14,1-19,7 7,0-16,4 10,2 Benchmark* 15,6-18,8-5,0-29,5 5,2 Globale Aktier merafkast ift. benchmark* -1,5-0,9 12,0 13,1 5,0 Risiko 3 år 5 år 10 år Levetid Std.afv. % p.a. porteføljen 16,6 14,8 15,6 16,9 Std.afv. % p.a. benchmark* 18,3 15,2 16,1 16,5 Sharpe Ratio p.a. porteføljen -0,6-0,1-0,3 0,3 Afkastudvikling (start indeks 100) Placering i IFR s afkaststatistik DKK Logaritmisk skala år 3 år 5 år 10 år Afdelingen investerer i børsnoterede selskaber og har ingen geogra ske eller sektormæssige afgrænsninger. Afdelingens ansvarlige porteføljeforvaltere indgår i et tæt og åbent samarbejde med forvalterne af forening ens øvrige afdelinger CWW/Globale Aktier MSCI ACWI inkl. udbytter i DKK* Antal afdelinger 60 CWW/Globale Aktier Benchmark Søjlen viser IFR-kategoriens (Inv.ForeningsRådet) antal afdelinger rang ordnet efter afkast i de angivne perioder. Aktieporteføljen pr * Benchmark er pr ændret fra MSCI aktieverdensindeks til MSCI All Country aktieverdensindeks inkl. geninvesterede nettoudbytter omregnet til DKK. Tallet bagved navnet på aktien angiver i procent andelen af Carnegie WorldWide/Globale Aktiers aktiebeholdning. Japan Øvrige Fjernøsten Emerging Markets Total Benchmark* Energi Peabody Energy 3,2 Sinopec 2,5 5,7 10,7 Råvarer Monsanto 1,6 Newmont Mining 3,2 Holcim 4,2 9,0 8,6 Industri og service Praxair 4,4 ABB 2,9 7,3 10,6 Forbrugsgoder - Daimler 4,0 4,0 9,7 cykliske Forbrugsgoder - defensive Lorillard 3,0 BAT 8,4 Diageo 2,6 Nestlé 8,2 Japan Tobacco 2,8 25,0 9,8 Medicinal Roche 3,7 3,7 8,5 Finans Bank of America 2,2 USA & Canada Storbritannien Kontinentaleuropa Informationsteknologi Hewlett- Packard 3,3 Apple 3,2 Google 3,8 Standard Chartered 3,6 Allianz 4,0 China Life Insurance 1,8 HDFC 8,2 ICBC 3,0 Canon 3,5 Samsung Electronics 2,4 22,8 21,3 16,2 11,8 Telekommunikation Vodafone 2,8 2,8 4,9 Koncessioneret 0,0 4,1 service Andet CWW/Asien 2,4 CWW/Øst. 1,1 3,5 0,0 Total 27,9 17,4 27,0 6,3 20,3 1,1 100,0 - Benchmark* 46,3 8,6 17,4 8,5 5,2 14,0-100,0 12 Carnegie WorldWide/Globale Aktier

13 Europa Resumé I tredje kvartal blev de europæiske aktieinvestorer belønnet med pæne stigninger. Morgan Stanleys europæiske aktieindeks steg 7,1%, imens afdelingens indre værdi haltede lidt bagefter med en stigning på 5,1%. For hele 2010 er afdelingens afkast stadig markant bedre end benchmark, 11,6% mod 4,6%. Merafkastet kan primært henføres til en række af afdelingens stabile vækstaktier. Vi forventer, at aktiemarkederne i resten af 2010 vil være volatile. På nuværende tidspunkt ser det dog lysere ud, men det økonomiske opsving i både Europa og USA er sårbart. Den lave rente har positiv indvirkning på væksten i Europa, hvorimod de nanspolitiske stramninger trækker i modsat retning. Vi har købt to nye selskaber, den tyrkiske investeringsbank TSKB og det hollandske teleselskab KPN. Købene er nansieret ved at tage pro t i Novo Nordisk, Linde og Siemens efter pæne kursstigninger. Temaer Stabil vækst Afkast i 3. kvartal I tredje kvartal blev de europæiske aktieinvestorer belønnet med pæne stigninger. Morgan Stanleys europæiske aktieindeks steg 7,1%, imens afdelingens indre værdi haltede lidt bagefter med en stigning på 5,1%. For hele 2010 er afdelingens afkast stadig markant bedre end benchmark, +11,6% mod +4,6%. Overperformance kan primært henføres til en række af afdelingens stabile vækstaktier, hvor Novo Nordisk, Jeronimo Martins, BAT, Nestlé og Swedish Match er steget over 25% i år. Kvartalets og årets underperformere skal ndes blandt de defensive schweiziske aktier. Tysk arbejdsløshed % Arbejdsløshed Kilde: Bloomberg Afdelingens aktuelle investeringsstrategi Væksten i USA ser ud til at have stabiliseret sig på et lavt niveau, hvilket er nok til at sikre, at de europæiske økonomier ikke trækkes yderligere ned. Vækstmotoren i Europa er fortsat den tyske økonomi, der med lav arbejdsløshed og en meget konkurrencedygtig eksportsektor har gode salgsmuligheder i årene fremover. Presset på at indføre reformer i Irland, Grækenland og Portugal er fortsat højt, men den gode nyhed er, at det ikke længere har samme negative påvirkning på resten af Europa. En stor del af forklaringen er den lave rente, som driver virksomhedernes nansieringsomkostninger i bund. Der er således skabt grobund for et generelt økonomisk opsving, der drives af investeringer i ny produktionskapacitet og skabelse af nye arbejdspladser. Det er også sandsynligt, at vi vil se en bølge af virksomhedsopkøb, som jo ikke skaber nye arbejdspladser, men dog styrker virksomhederne og vil påvirke aktiemarkederne positivt. Carnegie WorldWide/Europa 13

14 Europa Økonomiske indikatorer i Nord- og Sydeuropa Indekseret Skandinavien og Schweiz (landenes samlede BNP er 2 trillioner) PIGS landene (landenes samlede BNP er 2 trillioner) Kilde: Gavekal Temaoversigt pr Fødevaremangel Infrastruktur Category Killers Demografi Energi Connected Lives Finansiel genopretning Emerging Markets Stabil vækst 2,8 4,6 5,4 6,9 7,5 10,0 10,3 16,1 36,4 Forventninger til Europa Vi forventer, at de europæiske aktiemarkeder vil være volatile i resten af På nuværende tidspunkt ser det dog lysere ud, men det økonomiske opsving i både Europa og USA er sårbart. Den lave rente har en positiv ind virkning på væksten i Europa, hvorimod de nanspolitiske stramninger trækker i modsat retning. Væksten i den europæiske økonomi vil derfor næppe overstige de 2% for 2010 og Vi nder fortsat mange attraktive selskaber, og specielt de store stabile vækstselskaber er attraktivt prisfastsat. % Det er værd at bemærke, at det ikke kun er den tyske økonomi, som driver væksten. Andre lande som de skandinaviske og Schweiz klarer det ligeledes godt, og som det kan ses af guren til venstre, er disse landes økonomier på størrelse med økonomierne i PIGS-landene (Portugal, Irland, Grækenland og Spanien). Afdelingen har fortsat en meget lille eksponering til PIGS-landene, og vi har bibeholdt en høj andel i stabile vækstselskaber. Der er tale om store multinationale selskaber, som er hjemmehørende i England, Schweiz og Skandinavien, men som sælger globalt og ofte med betydeligt salg i emerging markets. Selskaberne har stærke balancer og genererer høje og stabile pengestrømme (frit cash ow). Foruden kernen af stabile vækstselskaber består porteføljen af en række investeringer inden for diverse væksttemaer. Det største tema er eksponeringen til væksten i emerging markets. Foruden den førnævnte indirekte eksponering gennem multinationale selskaber, så er den direkte eksponering øget ved køb af en tyrkisk investeringsbank. Vores positive syn på Tyrkiet er styrket efter, at økonomien atter er tilbage på sporet. Den økonomiske vækst i Tyrkiet ventes at blive på 5% de kommende år drevet af en meget ung befolkning, der vokser 1,5% om året. Omlægninger i kvartalet Der er købt to nye selskaber til porteføljen, TSKB (Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi) og KPN. Købene er bl.a. nansieret ved at tage pro t i Novo Nordisk, Linde og Siemens efter pæne kursstigninger. TSKB er en privat investerings- og udviklingsbank. Banken tilbyder langsigtet - nansiering til små og mellemstore virksomheder samt infrastrukturinvesteringer i Tyrkiet. Banken nansierer sig typisk gennem multilaterale organisationer som f.eks. Verdensbanken og den Europæiske Investeringsbank, der tilbyder langsigtet lavt forrentet nansiering. TSKB har gennem årene haft en meget god kreditvurdering, der sammen med statsgarantier for en del af lånemassen har betydet, at selskabet stort set ingen nødlidende lån har. Selskabet er meget velkapitaliseret, men til trods herfor leverer selskabet et afkast på egenkapitalen på 20%. Vi mener, at værdiansættelsen af banken er for lav, og vi ser et meget stort potentiale i aktien, der vil drage nytte af et kommende boom i infrastrukturinvesteringer i Tyrkiet og generelt høj vækst i årene fremover. KPN er sammen med Vodafone vores favoritselskaber blandt teleselskaberne. Selskabet tilbyder mobil- og fastnettelefoni i Holland og har ligeledes betydelige aktiviteter i Tyskland (E-Plus) og Belgien (Base). KPN har i de senere år været et af de mest aktionærvenlige selskaber ved at udbetale meget høje udbytter på 7-8% om året. Hertil skal lægges aktietilbagekøb, som ligeledes har været betydelige. Vi vurderer, at selskabet kan fastholde denne strategi grundet et højt stabilt frit cash- ow. Usikkerhed om en ny ledelse og konkurrencesituationen inden for tysk mobiltelefoni har i den senere tid trykket aktien, hvilket har givet os mulighed for at købe selskabet med en rabat i forhold til sektoren. 14 Carnegie WorldWide/Europa

15 Europa Investerings loso Afdelingens målsætning er at skabe en langsigtet høj værditilvækst, der overstiger markedsafkastet, med en moderat risiko på niveau med eller under markedsrisikoen. Afdelingen følger samme overordnede investerings loso og -metode som afdeling Globale Aktier. Afdelingens ansvarlige porteføljeforvaltere indgår i et tæt og åbent samarbejde med forvalterne af foreningens øvrige afdelinger. Nøgletal Formue (i kr.) Cirkulerende andele stk Fondskode DK Udbytte 0,00 1,50 Afdelingens start: Indre værdi 100,30 95,42 Læs mere på: Of ciel kurs 100,43 94,84 Afkast/Merafkast i % 1 år 3 år 5 år 10 år Levetid p.a. Carnegie WorldWide/Europa 19,6-24,7-0,1-2,9 Benchmark* 10,0-25,0-1,0-2,2 Europa merafkast ift. benchmark* 9,6 0,3 0,9-0,7 Risiko 3 år 5 år 10 år Levetid Std.afv. % p.a. porteføljen 20,1 17,0-16,7 Std.afv. % p.a. benchmark* 20,9 17,3-17,0 Sharpe Ratio p.a. porteføljen -0,6-0,2-0,0 Afdelingen investerer i europæiske aktier og kan endvidere investere op til 30% i Østeuropa uden for EU, herunder potentielle kandidater til optagelse i EU samt de tidligere sovjetstater. Afkastudvikling (start indeks 100) DKK Placering i IFR s afkaststatistik 1 år 3 år 5 år år Jun 05 Jun 06 Jun 07 Jun 08 Jun 09 Jun 10 CWW/Europa MSCI Europa inkl. udbytter i DKK 40 CWW/Europa Antal afdelinger Benchmark Søjlen viser IFR-kategoriens (Inv.ForeningsRådet) antal afdelinger rang ordnet efter afkast i de angivne perioder. Aktieporteføljen pr Norden UK og Irland Centraleuropa Sydeuropa Østeuropa Total Benchmark* Energi BG Group 3,8 Tullow Oil 3,1 6,9 10,1 Råvarer Eurasian Natural Resources 2,8 Petropavlovsk 4,6 Holcim 2,4 Syngenta 2,8 * Benchmark er MSCI aktieeuropaindeks inkl. geninvesterede nettoudbytter omregnet til DKK. Tallet bagved navnet på aktien angiver i procent andelen af Carnegie WorldWide/Europas aktiebeholdning. 12,6 9,7 Industri og service DSV 5,4 Prysmian 2,2 7,6 10,6 Forbrugsgoder Ebro Puleva 5,2 5,2 8,7 - cykliske Forbrugsgoder - defensive Swedish Match 5,7 BAT 7,0 Diageo 2,7 Nestlé 6,9 Jeronimo Martins 6,2 28,5 12,6 Medicinal Novo Nordisk B 3,6 Roche 2,5 6,1 10,1 Finans Prudential 3,1 Standard Chartered 3,3 Allianz 3,6 Zurich Financial Services 3,9 GarantiBank 3,1 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi 2,3 19,3 23,1 Informationsteknologi SAP 2,7 6,3 2,7 Termenos Group 3,6 Telekommunikation Vodafone 4,9 Koninklijke 7,5 6,9 KPN 2,6 Koncessioneret service 0,0 5,5 Andet 0,0 0,0 Total 14,7 35,3 31,0 13,6 5,4 100,0 - Benchmark* 9,4 33,6 45,9 11, ,0 Carnegie WorldWide/Europa 15

16 Danske Aktier Kursudvikling Vestas DKK Resumé Afdeling Danske Aktier gav et afkast på 3,8% i 3. kvartal 2010, mens indekset steg 6,1%. År til dato har afdelingen givet et afkast på 15,2%, hvilket er på linje med markedet, der har givet 15,4% Okt 09 Dec 09 Feb 10 Apr 10 Jun 10 Aug 10 Kursudvikling Carlsberg DKK Okt 09 Dec 09 Feb 10 Apr 10 Jun 10 Aug 10 Carlsberg Kilde: Bloomberg Kursudvikling Christian Hansen DKK Vestas Kilde: Bloomberg 80 Jun 10 Christian Hansen Kilde: Bloomberg Jul 10 Aug10 Sep 10 Vi har i kvartalet gjort porteføljen lidt mere defensiv som følge af en opvægtning af Carlsberg og Christian Hansen. Vi tror, at det danske aktiemarked kan udvikle sig gunstigt grundet en forventning om en moderat økonomisk fremgang samt en attraktiv prisfastsættelse. Afkast i 3. kvartal Afdeling Danske Aktier gav et afkast på 3,8% og underperformede derved det generelle danske aktiemarked med 2,3%-point i kvartalet. År til dato har afdelingen givet et afkast på 15,2%, hvilket er på linje med markedet, der har givet 15,4%. Det var på mange måder et meget atypisk kvartal, hvor markedet svingede, uden at der var nogen egentlig trend i markedet. Kun en overraskende kursstigning i september sikrede en samlet kursstigning i kvartalet. Investorerne er fortsat meget nervøse grundet den retningsløse tendens i de amerikanske nøgletal, som både indikerer recession og tyder på fornyet vækst. Det gør det svært at nde den rette balance at investere efter. Mange investorer holder sig derfor på sidelinjen, og markedet styres i langt højere grad af de kortsigtede investorer, herunder aggressive hedgefonde. Den implicitte risikopræmie er steget henover 2. og 3. kvartal og er nu tilbage på et historisk højt niveau (altså aktier er billige på dette nøgletal), uden dog at have tangeret det højeste niveau fra marts Det dækker over en rigtig god udvikling i selskabernes indtjeningsevne samtidig med, at mange cykliske aktier er faldet noget tilbage og således i dag er attraktivt prisfastsat. Frygten for en ny vækstnedgang har sendt investorerne over mod de defensive aktier, og der eksisterer derfor igen en stor forskel i vurderingen af de defensive og cykliske aktier. Afdeling Danske Aktier underperformede i 3. kvartal, og det er der primært to forklaringer på. Vi bliver negativt påvirket af vores overvægt i de cykliske aktier, som generelt underperformede, og vi blev negativt påvirket af kursfaldet i Vestas. Vestas overraskede markedet med en langt større nedjustering af deres indtjeningsprognose for 2010, end vi havde forventet. Forklaringen på nedjusteringen skal ndes i en forsinket ordreindgang og derved en mindre omsætning i 2010 end oprindelig forventet. Samtidig har Vestas opbygget meget ny kapacitet især i USA, og det øger kapacitetsomkostningerne i koncernen. Endelig har Vestas satset massivt på at fastholde/øge deres teknologiske forspring og derved øge deres konkurrencekraft og hæve adgangsbarriererne for evt. nye konkurrenter i industrien. 16 Carnegie WorldWide/Danske Aktier

17 Danske Aktier Lanceringen af den nye mølle V112 er således det første nye produkt i denne satsning, og vores foreløbige vurdering af dette produkt er meget positivt. Energiproduktionen på V112 eren er 30% til 50% større end på V90 eren bl.a. forårsaget af, at møllen allerede starter med at producere strøm, når det blæser tre sekundmeter. Forventninger til Danske Aktier Det danske aktiemarked vil sandsynligvis fortsætte den uensartede tendens en tid endnu, da det ikke står helt klart, i hvilken retning verdensøkonomien bevæger sig. Vi tror dog, at en ny global vækstnedtur kan undgås, og det er positivt! Vi forventer, at de danske selskaber generelt vil præsentere nogle otte 3. kvartalsregnskaber, idet alt peger på, at omkostningskontrollen er vedligeholdt, og at der så småt er begyndt at komme gang i omsætningsvæksten. Det danske aktiemarked er fortsat attraktivt prisfastsat og vil således kunne stige i takt med, at den makroøkonomiske usikkerhed aftager. Specielt inden for de cykliske sektorer er der interessante muligheder for at købe billigt ind. De defensive aktier er derimod generelt fair prisfastsat, så her er det vigtigt at være mere selektiv. Vi forventer i fremtiden ere børsnoteringer, dels af gamle kendinge som TDC, ISS og Falck og dels af nye selskaber. Vi ser det som en positiv udvikling for det danske aktiemarked, da det vil øge dybden og diversiteten af markedet og derved gøre markedet mere interessant som investeringsunivers. Afdelingens aktuelle investeringsstrategi Stock-picking er den vigtigste faktor i vores aktieudvælgelse, mens branche- og tematiske betragtninger bliver brugt som supplement i investeringsbeslutningen. I et lille investeringsunivers som det danske aktiemarked vil det altid være en vurdering af det enkelte selskabs konkrete fremtidsperspektiver og aktiens relative vurdering, der ligger til grund for, om aktien indgår i vores portefølje. Porteføljen er bygget op om en række solide og velindtjenende selskaber med en gennemprøvet forretningsmodel, der skal skabe en solid performance i såvel gode som mindre gode tider. Vi har fokus på selskaber, der søger at skabe langsigtet værditilvækst gennem investeringer i deres kerneforretning det være sig via forskning og udvikling, tilkøb og/eller ud ytning af produktionsbasen. En mindre del er eksponeret til selskaber, hvor forretningsmodellen ikke er helt færdigudviklet og/eller forstået af markedet, hvilket giver mulighed for større positive revurderinger af selskabets værdi i takt med, at selskabet udvikler sig. Vi fokuserer grundlæggende på det langsigtede perspektiv i vores investeringsstrategi, da de kortsigtede udsving i såvel økonomien som på aktiemarkedet er meget svære at forudsige. Det betyder, at vi vil benytte eventuelt faldende kurser til at købe op i selskaber, der har en langsigtet interessant forretningsmodel, forudsat at vi kan købe aktierne til en fornuftig pris. Mange selskaber har et stort fremtidigt potentiale, men det er ikke alle selskaber, som har en tilstrækkelig stærk balance til at overleve krisen og/eller kunne udnytte den til deres fordel. Vi fokuserer derfor meget på at forstå selskabernes indtjeningsstabilitet og gældsætning for at være sikker på, at selskaberne evner at stå imod, hvis den nuværende krise strækker sig over en længere periode. Omlægninger i kvartalet Den overordnede sammensætning af porteføljen er blevet lidt mindre cyklisk følsom, da to defensive aktier er blevet vægtet højere i porteføljen. Vi har valgt at øge beholdningen af Christian Hansen med 2%-point. Selskabet har et langsigtet vækstpotentiale, og vi vurderer, at kursen er attraktiv. Carlsberg er ligeledes vægtet op med 3%. Risikoen for yderligere kraftig beskatning af ølforbruget i Rusland synes ikke længere at være en stor risiko, hvorfor det er realistisk, at det russiske ølmarked begynder at vokse igen i Beholdningen af TK Development er solgt helt ud af porteføljen. Vi tvivler på, at selskabet inden for den nærmeste fremtid vil opleve gunstige markedsbetingelser, hvorfor vi nder bedre alternativer på det danske aktiemarked. Endelig har vi reduceret marginalt i Novo Nordisk og DSV som følge af placeringsreglerne. Carnegie WorldWide/Danske Aktier 17

18 Danske Aktier Nøgletal Formue (i kr.) Investerings loso Afdelingens målsætning er at skabe en langsigtet høj værditilvækst, der overstiger markedsafkastet med en moderat risiko på niveau eller under markedsrisikoen. Den stigende internationalisering af markederne har en betydelig effekt på det danske aktiemarked, hvilket medfører, at specielt de større danske aktier i høj grad prisfastsættes af internationale inve s torer. Derfor er det vigtigt at forstå de internationale trends, der påvirker de udenlandske investorers adfærd. Cirkulerende andele stk Fondskode DK Udbytte 0,00 0,00 Afdelingens start: Indre værdi 177,35 170,80 Læs mere på: Of ciel kurs 178,11 171,56 Afkast/Merafkast i % 1 år 3 år 5 år 10 år Levetid p.a. Carnegie WorldWide/Danske Aktier 17,1-9,3 41,1 79,2 12,2 Benchmark* 17,3-24,0 23,4 71,7 8,8 Danske Aktier merafkast ift. benchmark* -0,2 14,7 17,7 7,5 3,4 Risiko 3 år 5 år 10 år Levetid Std.afv. % p.a. porteføljen 27,2 22,7 21,7 21,5 Std.afv. % p.a. benchmark* 26,5 22,0 20,0 19,0 Sharpe Ratio p.a. porteføljen -0,2 0,2 0,1 0,4 Erfaringerne fra afdeling Globale Aktier har vist, at en portefølje med få aktier giver mulighed for et mere indgående kendskab til hver enkelt aktie. Risikoen i porteføljen kan kvalitativt holdes på et lavt niveau, når det sikres, at kvaliteten er høj i hver enkelt aktie. Disse erfaringer drager vi nytte af ved forvaltning af afdeling Danske Aktier. Afdelingens ansvarlige porteføljeforvaltere indgår i et tæt og åbent samarbejde med forvalterne af foreningens øvrige afdelinger. Afdelingen investerer fortrinsvis i selskaber noteret på OMX Den Nordiske Børs København. Afkastudvikling (start indeks 100) DKK Logaritmisk skala CWW/Danske Aktier OMX Cph. Cap indeks inkl. udbytter i DKK Placering i IFR s afkaststatistik år 3 år CWW/Danske Aktier 5 år 10 år Antal afdelinger Benchmark Søjlen viser IFR-kategoriens (Inv.ForeningsRådet) antal afdelinger rang ordnet efter afkast i de angivne perioder. Aktieporteføljen pr Cyklisk vækst Stabil vækst Finansiel vækst Total Benchmark* Energi 0,0 0,4 Råvarer Novozymes 3,8 3,8 6,8 Industri og service A.P. Møller-Mærsk 8,6 Vestas Wind Systems 6,8 FLSmidth 4,8 NKT 2,2 G4S 4,6 DSV 5,4 32,4 26,9 Forbrugsgoder - cykliske North Media 1,9 1,9 1,7 Forbrugsgoder - defensive IC Companys 1,2 Carlsberg 4,7 Chr. Hansen Holdning 4,7 Danisco 3,1 13,7 12,9 Medicinal Novo Nordisk 10,2 Coloplast 4,9 William Demant 1,4 GN Store Nord 4,4 Finans Danske Bank 9,5 Topdanmark 4,1 Jyske Bank 4,9 Tryg 2,8 Sydbank 2,8 20,9 21,5 24,1 24,0 Informationsteknologi SimCorp 3,2 3,2 0,9 Telekommunikation 0,0 4,8 Koncessioneret service 0,0 0,1 Andet 0,0 0,0 Total 38,7 37,2 24,1 100,0 100,0 * Benchmark består fra 1. januar 2004 af OMX Cph. Cap indeks inkl. udbytter i DKK. Tidligere var benchmark KAX Totalindeks ekskl. udbytter. Tallet bagved navnet på aktien angiver i procent andelen af Carnegie WorldWide/Danske Aktiers aktiebeholdning. 18 Carnegie WorldWide/Danske Aktier

19 Østeuropa Resumé Aktiemarkederne gjorde det godt gennem tredje kvartal, og de østeuropæiske markeder var ingen undtagelse. Afdeling Østeuropa steg 3,5%, mens afdelingens benchmark steg 8%. For hele 2010 ligger afdelingen dog fortsat pænt foran primært pga. af en række gode investeringer i Rusland og Tyrkiet. Gennem kvartalet har vi solgt tre aktier og købt en enkelt, CEDC, som er den ledende vodkaproducent i Rusland og Polen. Vi forventer, at aktiemarkederne i de mindre gældsprægede lande som Tyrkiet, Rusland og Polen vil komme styrket ud af krisen. Opgang for de østeuropæiske aktiemarkeder De globale aktiemarkeder genoptog den stigende trend i 3. kvartal, og de østeuropæiske markeder fulgte med. Således steg afdeling Østeuropa 3,5%, mens afdelingens benchmark steg hele 8%. År til dato steg afdelingen 14,2% i forhold til en stigning i benchmark på 9,6%. Baggrunden for afdelingens lave relative afkast i 3. kvartal er, at afdelingen stort set ikke har nogen investeringer i Polen, Ungarn og Tjekkiet, markeder der alle gjorde det godt i kvartalet. Omvendt har det russiske marked ikke gjort meget væsen af sig gennem kvartalet, hvilket har ramt afdelingens relative performance på kort sigt. Afdelingens tyrkiske investeringer gav generelt gode afkast i kvartalet. Således steg TSKB 35%, Sinpas 28% og GarantiBank 24%. Ruslands vodkaforbrug Liter Baggrunden var udover en generel stærk tyrkisk økonomi, at folkeafstemningen om forfatningsændringer gik igennem, hvilket blev opfattet som en opbakning til den siddende regering, der står foran valg til parlamentet i Der har været usikkerhed om, hvorvidt AK Partiet ville kunne fortsætte med absolut ertal i parlamentet. Udfaldet af valget om forfatningsændringer var et skulderklap til den siddende regering, og dette mindsker på kort sigt udsigterne til et mudret valg næste år Vodkaforbrug pr. indbygger Kilde: Citigroup Afdelingens aktuelle investeringsstrategi Afdelingens investeringer er gennem de seneste kvartaler blevet justeret lidt mere i tematisk retning. I tredje kvartal købte vi CEDC, der er en investering i øget indenlandsk efterspørgsel i Rusland og Polen. Strukturen i porteføljen kan kort skitseres som eksponering til indenlandsk efterspørgsel i Rusland og Tyrkiet, råvareefterspørgsel fra udviklingsøkonomierne samt investering i guldselskaber, der er en forsikring mod fortsat nansiel usta- Carnegie WorldWide/Østeuropa 19

20 Østeuropa Størrelsen af det globale vodkamarked Mio. 9 liters kasser bilitet. Grundet tilstedeværelsen af gode selskaber til attraktive priser fastholder vi en høj andel af porteføljen i Tyrkiet og Rusland. Afdelingen vil fastholde den lille eksponering til Centraleuropa endnu et stykke tid. Omlægninger i kvartalet Gennem kvartalet er Sibir Telecom, Northwest Telecom og Open Investments blevet solgt, mens Central European Distribution Corporation (CEDC) er købt til porteføljen. 0 Rusland (legalt) Rusland (grå marked) USA Ukraine (legalt) Polen Vodkamarked (2009) Kilde: Citigroup Hviderusland Ukraine (grå marked) Kasakhstan Usbekistan Tyskland Resten af verden CEDC er verdens største vodkaproducent med produktion og salg koncentreret i Rusland, der i dag udgør ca. 75% af salget, mens Polen mere eller mindre udgør resten. Rusland er verdens største vodkamarked og står for ca. 39% af det globale vodkaforbrug. Ja, rent faktisk er Rusland både det største og næststørste marked i verden, da det legale marked i Rusland er på ca. 122 mio. kasser (af 9 liter), mens det illegale marked er på ca. 65 mio. kasser og dermed større end verdens tredjestørste marked, det amerikanske på 58 mio. kasser, se guren til venstre. Forventninger til Østeuropa På kort sigt drives de globale og østeuropæiske aktiemarkeder på den ene side af frygten for en ny lavkonjunktur og på den anden side effekten af store pengepolitiske lempelser, der driver alle former for aktivklasser. Hvorvidt centralbankernes lempelige pengepolitik vil påvirke de underliggende økonomier i vedvarende positiv retning er uklart. Indtil der fremstår et klarere billede af konjunkturen, forventer vi store udsving på de østeuropæiske aktiemarkeder. I modsætning til de kriseramte vestlige økonomier fremstår de østeuroæiske økonomier langt stærkere. Specielt de mindre gældsplagede økonomier som Tyrkiet, Rusland og Polen, forventer vi, vil komme styrket gennem krisen, og aktiemarkederne vil her drage stor nytte of den overnormale likviditet, der søger gode investeringsmuligheder i en verden med renter tæt på 0 %. Gennem de sidste mange år har det enorme alkoholforbrug i Rusland været et velkendt problem, som politikerne har forsøgt at takle med varierende held og determination. Mikhail Gorbachev rationerede vodkasalget og øgede priserne markant fra Da Boris Jeltsin kom til magten i 1991 opgav man alle idéer om at nedbringe russernes vodkaforbrug, og forbruget eksploderede således, at russerne i slutningen af 1990 erne konsumerede i underkanten af 20 liter vodka per capita. Dette forbrug er nu reduceret til omkring 12 liter bl.a ved øget ølforbrug, men er fortsat meget højt. Derfor arbejder den russiske regering i dag på at reducere forbruget. Man har i 2010 introduceret minimumspriser på vodka på Rbl 89 per halvliter (16 kr). Målsætningen er at reducere salget af illegalt vodka, der jo typisk er den billige, og ved at hæve prisen kommer den ulovlige vodka til at konkurrere med den billige ende af det lovlige marked, og forbrugerne vil alt andet lige foretrække at købe mere kendte brands frem for ukendte ulovlige mærker. Introduktionen af minimumspris har haft den ønskede effekt at reducere det illegale marked til fordel for de legale producenter, herunder CEDC. Det er vores forventning, at denne trend vil fortsætte i de kommende år, og selv om det samlede vodkamarked vil falde, vil det legale marked forblive på det nuværende niveau. Vi forventer en stor vækst i premium-segmentet af vodka, hvilket er en fordel for de store producenter. CEDC og andre ledende vodkaproducenter investerer i brand promotion, hvilket over tid vil øge de dyrere produkters markedsandel, og da det ikke koster meget mere at producere en dyr aske frem for en billig aske vodka, vil selskabernes indtjening vokse de kommende år. Det nok mest interessante ved denne investeringshistorie er, at væksten i indtjeningen ikke kommer til at være specielt kapitalkrævende. Der er ikke behov for at investere i yderligere produktionsapparat, da der i forvejen er en overkapacitet i Rusland fra dengang, russerne drak endnu mere vodka. Der er behov for at investere i et effektivt salgsapparat og reklame, to områder, hvor de markedsledende selskaber vil have stordriftsfordele. Så vi forventer, at CEDC over de kommende år vil øge indtjeningen og specielt cash ows i takt med, at forbrugerne køber mere mærkevarevodka. Dette vil lede til konsolidering af et ellers meget fragmenteret marked, således at færre producenter kontrollerer en større andel af markedet. 20 Carnegie WorldWide/Østeuropa

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

HELD HAR IKKE EN CHANCE

HELD HAR IKKE EN CHANCE HELD HAR IKKE EN CHANCE HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990 CWW.DK HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990. Carnegie WorldWide er en investeringsforening, som står for langsigtede og modstandsdygtige investeringer.

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

HELD HAR IKKE EN CHANCE

HELD HAR IKKE EN CHANCE HELD HAR IKKE EN CHANCE Holdbare investeringer siden 1990 cww.dk HOLDBARE INVESTERINGER SIDEN 1990. Carnegie WorldWide er en investeringsforening, som står for langsigtede og modstandsdygtige investeringer.

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

BankInvest Optima 70+

BankInvest Optima 70+ 3. kvartal 2015 BankInvest Optima 70+ Brev til investorerne Kære investor Porteføljen faldt 8,4% i 3. kvartal af 2015, som for de finansielle markeder bar præg af usikkerhed om såvel kinesisk økonomi som

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord 3 Tilbage til normale tilstande

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Sektorallokering i aktieporteføljen

Sektorallokering i aktieporteføljen Sektorallokering i aktieporteføljen Af Martin Jespersen Investeringschef martin.jespersen@skandia.dk Aktiv forvaltning tager ofte udgangspunkt i det, som kaldes en bottom up -proces. Det betyder, at fokus

Læs mere

Big Picture 4. kvartal 2014

Big Picture 4. kvartal 2014 Big Picture 4. kvartal 2014 Jeppe Christiansen CEO November 2014 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Velkommen til Carnegie WorldWide Afd. Østeuropa. Marts 2014

Velkommen til Carnegie WorldWide Afd. Østeuropa. Marts 2014 Velkommen til Carnegie WorldWide Afd. Østeuropa Marts 2014 CWW Østeuropa Emerging Markets som aktivklasse Tyrkiet hvad sker der? Polen - skepsis Rusland for 4. gang never again! 2 Afkast CWW Østeuropa

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2013. Er der mere i aktiemarkedet? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2013. Er der mere i aktiemarkedet? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 2. kvartal 2013 Er der mere i aktiemarkedet? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 5 Er der mere i aktiemarkedet? 6 Globale Aktier

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2011 Tema: Slankekur. Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2011 Tema: Slankekur. Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 4. kvartal 2011 Tema: Slankekur Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 4 Slankekur 6 Globale Aktier 10 Globale Aktier SRI-AK 13 Europa

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2012. Tema: Investering i kølvandet på den økonomiske krise INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

Kvartalsorientering 1. kvartal 2012. Tema: Investering i kølvandet på den økonomiske krise INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2012 Tema: Investering i kølvandet på den økonomiske krise Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 4 Investering i kølvandet

Læs mere

Aktieudvælgelse i en global verden

Aktieudvælgelse i en global verden Fra heden nord for Skagen. 1885. Udsnit Af P.S. Krøyer, Tilhører Skagens Museum Kunsten at anvende sund fornuft Aktieudvælgelse i en global verden Søren Milo Christensen Porteføljeforvalter, SKAGEN Global

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2011 Tema: Tilbageblik er den langsigtede investeringstanke afgået ved døden? INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

Kvartalsorientering 1. kvartal 2011 Tema: Tilbageblik er den langsigtede investeringstanke afgået ved døden? INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2011 Tema: Tilbageblik er den langsigtede investeringstanke afgået ved døden? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 3 Tilbageblik

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2012. Tema: 7 fordele for USA. Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2012. Tema: 7 fordele for USA. Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 2. kvartal 2012 Tema: 7 fordele for USA Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 3 7 fordele for USA 4 Globale Aktier 10 Globale Aktier

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback?

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? Nyhedsbrev Kbh. 2. okt. 2015 Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? De hårdt prøvede aktie-aktionærer verden over måtte konstatere yderligere fald i september måned, selvom om nøgletallene

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

2012 nyt år, samme udfordringer. Henrik Drusebjerg Januar 2012

2012 nyt år, samme udfordringer. Henrik Drusebjerg Januar 2012 2012 nyt år, samme udfordringer Henrik Drusebjerg Januar 2012 10 years ago, we had Steve Jobs, Bob Hope & Johnny Cash; now we have no jobs, no hope and no cash! US blog on twitter 2 Opdateret 2. januar

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Markedskommentar. 4. maj 2010

Markedskommentar. 4. maj 2010 Markedskommentar 4. maj 2010 Afkastforventninger danske aktier (KFX) Indtjening i KFX-indekset Kurs Andel KFX værdi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 pct. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr. mia.kr.

Læs mere

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD PuljeNyt Nr. August Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. Afkast for.

Læs mere