INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 3. kvartal 2010 Tema: Globalisering i krisetider. Kunsten at vælge fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 3. kvartal 2010 Tema: Globalisering i krisetider. Kunsten at vælge fra"

Transkript

1 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 3. kvartal 2010 Tema: Globalisering i krisetider Kunsten at vælge fra

2

3 Indholdsfortegnelse Leder 4 Globalisering i krisetider 5 Globale Aktier 10 Europa 13 Danske Aktier 16 Østeuropa 19 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide 22

4 Leder Kære investor Vi ser udviklingen i verdensøkonomien som den afgørende faktor for udviklingen på aktiemarkederne for den kommende tid. I kvartalet var der blandede signaler om udviklingen af den globale økonomi, som blandt andet gav yderligere fald i de lange obligationsrenter. Vores konklusion er dog stadig, at vi står over for en periode med lav, men positiv vækst i verdensøkonomien. Vi tror ikke på en ny økonomisk nedtur. Aktiemarkedets prisfastsættelse er rimelig, særligt når vi sammenligner med de lave obligationsrenter. Vi tror på attraktive langsigtede afkast fra aktieinvesteringer fra det nuværende niveau. Vi be nder os i en usædvanlig situation, hvor afkastet de seneste 10 år fra aktieinvesteringer i forhold til obligationer (målt på amerikanske indeks) er det laveste nogensinde. En investor, der har investeret i amerikanske obligationer frem for amerikanske aktier, har således de seneste 10 år fået 100% mere i afkast. En sådan usædvanlig situation har historisk betydet, at aktier de efterfølgende 10 år klarer sig godt. Et af de politiske fejltrin, som kan skabe en negativ udvikling på aktiemarkederne, er stigende protektionisme. Protektionisme er ødelæggende for den globale samhandel og vækst, men kan på kort sigt gavne det enkelte land. Fristelsen for politikerne er selvsagt størst i krisetider som nu. I temaartiklen i denne kvartalsorientering sætter vi derfor fokus på dette emne. Vores konklusion er dog, at vi tror, politikerne i særligt USA og Kina forstår vigtigheden af en fortsat åben global økonomi. Det mest sandsynlige scenarie er derfor en midlertidig tilbagegang i frihandlen, som ikke slår den let positive tendens på aktiemarkederne i stykker. Udviklingen i 3. kvartal gav positive afkast til alle afdelinger, blandt andet fordi virksomhedernes indtjening generelt fortsætter den positive udvikling på trods af de blandede signaler fra verdensøkonomien. År til dato spænder afkastene fra 7,2% for afdeling Globale Aktier til 15,2% for afdeling Danske Aktier, der har givet det højeste afkast. Du kan læse mere om udviklingen og strategien i de enkelte afdelinger i kvartalsorienteringen. Tim Kristiansen Mikael Randel Resultat 3. kvartal samt år til dato Afdeling Afkast Benchmark Afkast Benchmark 3. kvt. 3. kvt Globale Aktier 0,7% 2,6% 7,2% 9,1% Europa 5,1% 7,1% 11,6% 4,6% Danske Aktier 3,8% 6,1% 15,2% 15,4% Østeuropa 3,5% 8,0% 14,2% 9,6 4 Carnegie WorldWide - Leder

5 Globalisering i krisetider Co-existence or no existence. Af porteføljeforvalter Bo Knudsen Piet Hein Er vi på vej ind i en global handelskrig? Den brasilianske nansminister Guido Mantega påstår, at en international valutakrig er brudt ud. USA angriber Kina for at have for lav valutakurs. Regeringer verden over med Japan i spidsen søger at bedre deres konkurrenceevne gennem svækkede valutaer. Verdens centralbank nummer 1, amerikanske Federal Reserve, er i gang med det største ekspansive monetære eksperiment nogensinde. GTA (Global Trade Alert) viser, at antallet af protektionistiske tiltag vokser kraftigt. Er frihandel og globalisering på vej ind i en længerevarende tilbagegang? Frihandel i et psykologisk og politisk perspektiv Når krisen kradser, tænker mennesket mest på sig selv og sine nærmeste. Når krisen kradser, er der en risiko for at miste overblikket. Det menneskelige overlevelsesinstinkt sætter ind, og der tænkes kortsigtet mere end at skabe langsigtede win-win løsninger. Det gælder også blandt politikere på landeniveau. Hele debatten om valutakursjusteringer som vejen ud af krisen er en tydelig illustration af dette snævre fokus. Begrebet Beggar thy neighbour dækker over politikker som at indføre importtariffer og importkvotaer eller foretage ensidig devaluering af valutaen, som ikke særligt elegant går ud på at skabe kortsigtet vækst på bekostning af din nabo. Fristelsen er særlig stor i omgivelser, hvor in ationsrisikoen er lav. Det er centralt at forstå, at der er en cyklisk komponent til frihandel. I krisetider er der en tendens til mindre støtte til frihandel, mens der i de gode tider er en mere åben holdning til frihandel. Efter nanskrisen spiller den politiske dimension en væsentligere rolle. Politikerne opfatter sig med nogen ret som redningsmænd og har mere ind ydelse. Med et hjemligt pres for at løse arbejdsløsheden er hensynet til vælgere i hjemlandet rykket frem i forhold til hensynet til de globale interesser. I krisen bliver de kortsigtede tiltag politisk korrekte, fordi de beskytter arbejdspladser. Men disse tiltag kan udgøre en potentiel katastrofe på langt sigt for den globale vækst. En af de få økonomiske teorier, der har slagkraft i virkeligheden, er teorien om komparative fordele. Denne viser, at de fordele for en global økonomi, der er ved frihandel, mere end overskygger de tab, der kommer ved tabte jobs i industrier og lande, hvor man ikke er konkurrencedygtig. Det tillader og tvinger lande til at specialisere sig i produktion af varer og serviceydelser, hvor de har en komparativ fordel. Det kræver selvfølgelig, at landet er omstillingsparat og villig til at skabe omgivelser, der udnytter de komparative fordele, som landet har. Positiv udvikling i frihandel Over de seneste årtier er det lykkedes at fjerne barrierer mellem lande og skabe mere handel, som det fremgår af guren nedenfor. I modsætning til den øgede gældssætning, som givet har hjulpet til højere vækst op til nanskrisen, har denne øgede samhandel til gengæld været en sund drivkraft bag væksten de seneste ti år. Den gode aktuelle nyhed er, at efter det frie fald i den globale samhandel i kriseåret 2009 er vi tilbage på sporet. WTO venter således, at verdenshandlen vil stige 13% i Dette tal viser, at vi har en verdensøkonomi, som er designet til international samhandel, og som har sunde vækstfaktorer at bygge videre på. Vi be nder os ligeledes i en verden, hvor politikerne fra forskellige lande og regioner mødes i etablerede tværnationale organisationer som FN, NATO, WTO som aldrig før og drøfter klodens problemer. Udvikling i verdenshandel % Global handel i % af BNP Kilde: World Bank De frie markedskræfter har en væsentlig ind ydelse, men rammerne, inden for hvilke de frie markedskræfter fungerer, er lagt af enten aftalte internationale spilleregler eller i Carnegie WorldWide - Tema 5

6 række lande er inde i en gunstig vækstperiode. Kinas høje vækst har været drevet af stigende eksport af produktionsgoder, hvor Kinas andel af den globale fremstillingsindustri ifølge Morgan Stanley er steget fra 7,5% i 1999 til 18,6% i 2009 på bekostning af særligt Japan og USA. Outsourcing til Kina er sket og sker ganske enkelt, fordi det kan betale sig. Selvom en arbejdstime i USA fortsat skaber ca. fem gange så meget værdi som en arbejdstime i Kina, koster en arbejdstime i Kina fortsat omkring 1/10 af en arbejdstime i produktionssektoren i USA. Vi kan vente, at lønningerne i Kina vokser hurtigere end lønningerne i USA til gavn for den generelle private efterspørgsel og eksporten til Kina. Samtidig vil produktiviteten i Kina målt i skabt værdi per arbejdstime også vokse og sandsynligvis følge udviklingen, som vi kender det fra Japan i 1960 erne. Følges dette mønster, vil skabt værdi per arbejdstime tredoble de næste ti år. I kombination med den meget effektive eksportinfrastruktur, er der fortsat ere argumenter for end imod at ytte produktion til Kina de kommende år. en form for balance med lande og organisationer, hvor der er enighed om at være uenige. Der pågår dog en konstant interessekamp mellem disse forskellige parter, hvorfor der vil være perioder med støj og tilbageslag. En væsentlig del af Europa har valgt at dele valuta med de fordele og ulemper det giver. Kina og store dele af verden har valgt en tilknytning til USD på et bestemt niveau, som nu møder voldsom kritik fra amerikansk side. Det er naturligt, at der er dialog og jævnlig uenighed omkring disse forhold landene imellem. Kina Kina opfattes i dag som den store trussel for mange lande og den store mulighed for endnu ere lande. Kina og en Kina anerkender, at den kinesiske Yuan skal opskrives og har over sommeren genoptaget den gradvise opskrivning på forventeligt omkring 5% om året i forhold til USD. Men den kinesiske ledelse forstår også, at en mere markant opskrivning af valutaen mest gavner mexicanske og vietnamesiske arbejdere frem for kinesiske arbejdere. De ubehagelige selvmord på Foxconn fabrikkerne, hvor mere end ti medarbejdere i år har taget deres eget liv, illustrerer behovet for at justere på arbejdsvilkår og lønninger i Kina. Kombinationen af mindre valutaopskrivninger og højere lønstigninger samtidig med en øget respekt fra kinesisk side for intellektuelle rettigheder giver alle muligheder for, at verden har et væsentligt positivt vækstbidrag fra Kina de kommende år. Kina er i dag USA s tredjestørste eksportmarked og er vokset 330% over de seneste ni år, mens eksporten fra USA til resten af verden til sammenligning er steget 29% ifølge nanshuset CLSA. Kina og USA er indbyrdes stærkt afhængige af hinanden. Mens Kina gerne tager en åben kon ikt med Japan, gør det store land således alt for at undgå alvorlige rifter i forholdet til USA. I midten af september efter et længerevarende møde med Obama udtaler premierminister Wen Jiabao således, at: Our common interests far outweigh our differences. In spite of the disagreements of one kind or another between our two countries, I believe these differences can be well resolved through dialogue and co- 6 Carnegie WorldWide - Tema

7 orperation. So the China - US relationship will always forge ahead. I have con dence in this. Kina har en meget pragmatisk indgangsvinkel til denne type problemer, og derfor er der grund til at tro på, at han mener, hvad han siger. Verdensøkonomien behøver en vækstdriver, og emerging markets står klar til at udfylde denne rolle. En kombination af en let stigende kinesisk valuta kombineret med lønstigninger er den model, der vil sikre social ro i Kina og samtidig skabe en god indenlandsk efterspørgsel til gavn for hele verden. Kineserne er dygtige fremstillere af en række forbrugsgoder. Men de efterspørger også selv forbrugsgoder. Særligt luksusgodesektoren oplever stærk vækst. Således oplever et af selskaberne i afdeling Globale Aktier, Daimler, stor efterspørgsel efter deres dyreste Mercedesmodeller i S klassen, hvor det estimeres, at mere end 50% af salget går til Kina! Den nye globalisering? En væsentlig drivkraft, der letter globaliseringen, er den teknologiske udvikling. Internettet har rykket verden tættere sammen og har muliggjort betydelig outsourcing samt markante produktivitetsfremgange. Det gør det sværere, men ikke umuligt at skrue tiden tilbage. Der er en ny verden Vi tror, at det mest sandsynlige scenarie er en midlertidig tilbagegang i frihandlen, som ikke slår den let positive tendens på aktiemarkederne i stykker. En periode med globali sering i bakgear er håndterbart, mens et decideret trendskifte i retning af vedvarende øget protektionisme er negativt for aktiemarkederne. i virtual reality, som binder mennesker sammen på tværs af landegrænser. Vores børn stortrives i denne verden, hvor det nationale element mindskes, og hvor man kommunikerer på engelsk i en ny og spændende verden. Vi er først lige begyndt at udforske de muligheder, der ligger i den teknologisk drevne globalisering. Et eksempel på dette er brugen af sociale netværk til at aktivere ledige ressourcer. Det amerikanske selskab CrowdSource er et godt eksempel på dette. CrowdSource har specialiseret sig i at organisere og udnytte en virtuel arbejdsstyrke. Det handler om at tage større arbejdsopgaver og bryde dem ned i mindre dele og derefter nde tusinder af pålidelige arbejdere, som påtager sig hver sin del af denne opgave. Det store antal af villige arbejdere skaber en meget produktiv arbejdsstyrke, som arbejder 24 timer i døgnet, mens CrowdSource overvåger og giver karakterer til og hyrer og fyrer denne virtuelle arbejdsstyrke. Amazon har ligeledes skabt Mturk, som også bygger på samme model omkring en virtuel arbejdsstyrke. Kombinationen af fortsat frihandel og udnyttelsen af ny teknologi er vejen til højere produktivitet og økonomisk vækst. Vi er nået langt i en global integrationsproces, hvor teknologien gør verden mindre og skaber et alternativt virtuelt globalt univers. Vi tror, at denne globaliseringstrend er så stærk, at den overlever sin hidtidige største test, nemlig efterdønningerne af den kraftigste økonomiske nedgang i den vestlige verden siden 2. verdenskrig. Vi må nok fortsat imødese en periode, hvor politikerne har en mere kortsigtet agenda. Så snart beskæftigelsen i USA bevæger sig i den rigtige retning igen, vil de protektionistiske tiltag mindskes. Mange har et unuanceret forhold til nutidens globalisering og frihandel. Det er ikke ligesom vandet fra vandhanen noget man enten har helt lukket af eller helt åben for. Vi Carnegie WorldWide - Tema 7

8 be nder os på et tidspunkt, hvor vandet fra hanen løber ganske let og frit, men hvor der stadig er plads til fremgang. I krisetider er der pres på at skrue ned for vandet, og det er der, vi er lige nu. De afgørende spillere har for meget at tabe, og fornuften vil derfor sejre trods voldsom støj og uenighed. Globaliseringen er ikke nogen naturlov. Derfor ligger det i hænderne på politikerne at arbejde hårdt for at komme igennem denne store test på en afbalanceret måde. Globalisering og frihandel er et gode for den globale vækst, som det er værd at arbejde hårdt for. Vi er afhængige af hinanden. Der er nu en vis sandhed i Piet Heins ord: Coexistence or no existence. Globalisering og den aktuelle investe ringsstrategi Som beskrevet ovenfor tror vi, at det mest sandsynlige scenarie er en midlertidig tilbagegang i frihandlen, som ikke slår den let positive tendens på aktiemarkederne i stykker. En periode med globalisering i bakgear er håndterbart, mens et decideret trendskifte i retning af vedvarende øget protektionisme er negativt for aktiemarkederne og de globale selskaber, der udnytter globaliseringstrenden. Vi er fortsat komfortable med globale selskaber, noteret i USA og Europa, som særligt kan udnytte de gode muligheder, der eksisterer i emerging markets. Her kan blandt andet nævnes ABB, Holcim og Standard Chartered. Disse har typisk en stor del af deres virksomhed og deres arbejdsstyrke i disse lande. Indregnes den indirekte eksponering har afdeling Globale Aktier en underliggende salgsmæssig eksponering på 40% til emerging markets med hovedparten i Asien. Selvom verden er opdelt i lande, pågår en stigende andel af økonomien på tværs af landegrænser og i emerging markets. Det er en udvikling, porteføljen er gearet til. 8 Carnegie WorldWide - Tema

9

10 Globale Aktier Resumé Sensommerens overraskelse på kapitalmarkederne bestod i kraftigt faldende renter verden over. Penge yder fra aktier til obligationer trods de lave nominelle renter. Særligt store selskaber, som er kernen i Globale Aktier, har nu et direkte afkast, der overstiger obligationsrenten. Det giver mulighed for at gøre gode langsigtede investeringer her. I kvartalet steg de globale aktiemarkeder med 2,6%, mens afdeling Globale Aktier steg 0,7%. For 2010 er afdelingen steget med 7,2%, mens verdensindekset er steget 9,1%. Markedet er fortsat mere fokuseret på makroøkonomiske nøgletal og mindre fokuseret på sektor- og aktieforhold. Dette venter vi kommer til at ændre sig til gavn for afdelingens performance. Indiske HDFC var endnu en gang kvartalets mest succesfulde aktie, hvor vækstaktier i Asien klarede sig særligt godt. Afkast i 3. kvartal Det samlede resultat for 3. kvartal var en stigning på 0,7%, mens Morgan Stanleys verdensindeks steg 2,6%. For 2010 er afdelingen steget med 7,2%, mens verdensindekset er steget 9,1%. Temaer Stabil vækst I kvartalet var der en overvægt af aktier, der klarede sig mindre godt i forhold til markedet. Den store positive bidragsyder var endnu engang indiske HDFC, som fortsætter med at drage nytte af den stærke vækst på boligmarkedet i den indiske økonomi. Det er også årets bedste aktie i porteføljen. Flere af de stabile aktier som eksempelvis BAT og Praxair steg mere end markedet, mens også Google og Canon leverede et godt kvartal. På den negative side trak Holcim og Roche sammen med Bank of America og China Life mest ned. Temaoversigt pr Fødevaremangel 1,6 % Energi 3,2 Demografi 3,7 Finansiel genopretning 6,2 Infrastruktur 7,1 Øvrige 7,2 Connected Lives 19,0 Emerging Markets 22,6 Stabil vækst 29,4 Afdelingens aktuelle investeringsstrategi Afdelingen har fortsat en betydelig vægt i stabile selskaber med 30% af porteføljen. Den direke eksponering i selskaber i emerging markets er 20%, mens aktierne inden for teknologitemaet Connected Lives udgør andre 20%. De resterende 30% er en række mere speci kke aktievalg. Porteføljen består af primært store globale selskaber med en høj eksponering til væksten i emerging markets. Beregnes den samlede salgsmæssige eksponering i selskaberne til emerging markets er den 40%. Vi ser fortsat de bedste muligheder for vækst i særligt Asien, og vi synes, at det er attraktivt at have denne eksponering gennem aktier noteret i den vestlige del af verden. 10 Carnegie WorldWide/Globale Aktier

11 Globale Aktier Omlægninger i kvartalet I kvartalet solgte vi Cisco Systems til fordel for Hewlett Packard. Værdiansættelsen på Hewlett Packard er faldet tilbage på grund af usikkerhed om væksten i hardwaredivisionen samt ledelsesmæssig usikkerhed efter fyringen af den administrerende direktør. P/E er under 8 gange for dette verdensklasseselskab, og selskabet har en stærk markedsposition inden for salg af printere, software og services til virksomheder. Vi venter en højere grad af hensyntagen til aktionærerne med udbytte og tilbagekøb af aktier i forhold til Cisco Systems. Vi venter også, at den nye CEO med succes kan skabe vækst i softwaredelen af selskabet. Cisco Systems er fortsat et attraktivt vækstselskab, men den højere værdiansættelse gør, at Hewlett Packard giver et bedre afkast/risikoforhold. Forventninger Sommerens store overraskelse var det markante fald i de lange renter. Kombineret med store valutaudsving gav det masser af aktivitet i 3. kvartal. USA: Afkastforskel mellem aktier og obligationer % årigt aktieafkast minus 10-årigt obligationsafkast Kilde: Bloomberg, Robert Shiller og egne beregninger Den generelle tendens er fortsat, at investorer sælger aktier og køber obligationer. Således be nder afkastet på amerikanske aktier i forhold afkastet på amerikanske obligationer over en ti års periode sig nu på det laveste niveau nogensinde, som det fremgår af guren til venstre. En sådan situation har historisk betydet, at aktier efterfølgende har klaret sig godt. Der er stor skepsis om den fremtidige vækst i den vestlige verden, og dette afspejler sig lige netop i den store interesse i at købe obligationer og sælge aktier. Vi er knapt så pessimistiske og hæfter os ved, at den økonomiske aktivitet i USA be nder sig på et lavt niveau. Således er det mest sandsynlige, at aktiviteten bliver højere de kommende par år, mere end et nyt frit fald i nøgletallene fra USA. Kombinationen af det omtalte vækstscenarie og lave renter gør, at aktier formentligt kommer til at klare sig relativt godt i forhold til obligationer de kommende år. Carnegie WorldWide/Globale Aktier 11

12 Globale Aktier Investerings loso Afdelingens målsætning er at skabe langsigtet høj værditilvækst, der overstiger markedsafkastet med en moderat risiko på niveau eller under markedsrisikoen. Afdelingens investerings loso er forskellig fra de e s te større investorer og andre investeringsforeninger ved at være meget fokuseret. Afdelingen investerer i typisk nøje udvalgte selskaber, som over en årrække har store muligheder for at udvikle sig positivt. Det er foreningens erfaring, at få selskaber giver mulighed for et indgående kendskab til hvert enkelt selskab, hvorved risikoen bedre kan styres. Foreningen arbejder målrettet hver dag på at forstå fremtidens trends. Men vigtigere end at forudse fremtiden er det at være forberedt på fremtiden med en robust portefølje af unikke enkeltaktier. Nøgletal Formue (i kr.) Cirkulerende andele stk Fondskode DK Udbytte 0,00 4,00 Afdelingens start: Indre værdi 451,53 448,50 Læs mere på: Of ciel kurs 451,89 450,51 Afkast/Merafkast i % 1 år 3 år 5 år 10 år Levetid p.a. Carnegie WorldWide/Globale Aktier 14,1-19,7 7,0-16,4 10,2 Benchmark* 15,6-18,8-5,0-29,5 5,2 Globale Aktier merafkast ift. benchmark* -1,5-0,9 12,0 13,1 5,0 Risiko 3 år 5 år 10 år Levetid Std.afv. % p.a. porteføljen 16,6 14,8 15,6 16,9 Std.afv. % p.a. benchmark* 18,3 15,2 16,1 16,5 Sharpe Ratio p.a. porteføljen -0,6-0,1-0,3 0,3 Afkastudvikling (start indeks 100) Placering i IFR s afkaststatistik DKK Logaritmisk skala år 3 år 5 år 10 år Afdelingen investerer i børsnoterede selskaber og har ingen geogra ske eller sektormæssige afgrænsninger. Afdelingens ansvarlige porteføljeforvaltere indgår i et tæt og åbent samarbejde med forvalterne af forening ens øvrige afdelinger CWW/Globale Aktier MSCI ACWI inkl. udbytter i DKK* Antal afdelinger 60 CWW/Globale Aktier Benchmark Søjlen viser IFR-kategoriens (Inv.ForeningsRådet) antal afdelinger rang ordnet efter afkast i de angivne perioder. Aktieporteføljen pr * Benchmark er pr ændret fra MSCI aktieverdensindeks til MSCI All Country aktieverdensindeks inkl. geninvesterede nettoudbytter omregnet til DKK. Tallet bagved navnet på aktien angiver i procent andelen af Carnegie WorldWide/Globale Aktiers aktiebeholdning. Japan Øvrige Fjernøsten Emerging Markets Total Benchmark* Energi Peabody Energy 3,2 Sinopec 2,5 5,7 10,7 Råvarer Monsanto 1,6 Newmont Mining 3,2 Holcim 4,2 9,0 8,6 Industri og service Praxair 4,4 ABB 2,9 7,3 10,6 Forbrugsgoder - Daimler 4,0 4,0 9,7 cykliske Forbrugsgoder - defensive Lorillard 3,0 BAT 8,4 Diageo 2,6 Nestlé 8,2 Japan Tobacco 2,8 25,0 9,8 Medicinal Roche 3,7 3,7 8,5 Finans Bank of America 2,2 USA & Canada Storbritannien Kontinentaleuropa Informationsteknologi Hewlett- Packard 3,3 Apple 3,2 Google 3,8 Standard Chartered 3,6 Allianz 4,0 China Life Insurance 1,8 HDFC 8,2 ICBC 3,0 Canon 3,5 Samsung Electronics 2,4 22,8 21,3 16,2 11,8 Telekommunikation Vodafone 2,8 2,8 4,9 Koncessioneret 0,0 4,1 service Andet CWW/Asien 2,4 CWW/Øst. 1,1 3,5 0,0 Total 27,9 17,4 27,0 6,3 20,3 1,1 100,0 - Benchmark* 46,3 8,6 17,4 8,5 5,2 14,0-100,0 12 Carnegie WorldWide/Globale Aktier

13 Europa Resumé I tredje kvartal blev de europæiske aktieinvestorer belønnet med pæne stigninger. Morgan Stanleys europæiske aktieindeks steg 7,1%, imens afdelingens indre værdi haltede lidt bagefter med en stigning på 5,1%. For hele 2010 er afdelingens afkast stadig markant bedre end benchmark, 11,6% mod 4,6%. Merafkastet kan primært henføres til en række af afdelingens stabile vækstaktier. Vi forventer, at aktiemarkederne i resten af 2010 vil være volatile. På nuværende tidspunkt ser det dog lysere ud, men det økonomiske opsving i både Europa og USA er sårbart. Den lave rente har positiv indvirkning på væksten i Europa, hvorimod de nanspolitiske stramninger trækker i modsat retning. Vi har købt to nye selskaber, den tyrkiske investeringsbank TSKB og det hollandske teleselskab KPN. Købene er nansieret ved at tage pro t i Novo Nordisk, Linde og Siemens efter pæne kursstigninger. Temaer Stabil vækst Afkast i 3. kvartal I tredje kvartal blev de europæiske aktieinvestorer belønnet med pæne stigninger. Morgan Stanleys europæiske aktieindeks steg 7,1%, imens afdelingens indre værdi haltede lidt bagefter med en stigning på 5,1%. For hele 2010 er afdelingens afkast stadig markant bedre end benchmark, +11,6% mod +4,6%. Overperformance kan primært henføres til en række af afdelingens stabile vækstaktier, hvor Novo Nordisk, Jeronimo Martins, BAT, Nestlé og Swedish Match er steget over 25% i år. Kvartalets og årets underperformere skal ndes blandt de defensive schweiziske aktier. Tysk arbejdsløshed % Arbejdsløshed Kilde: Bloomberg Afdelingens aktuelle investeringsstrategi Væksten i USA ser ud til at have stabiliseret sig på et lavt niveau, hvilket er nok til at sikre, at de europæiske økonomier ikke trækkes yderligere ned. Vækstmotoren i Europa er fortsat den tyske økonomi, der med lav arbejdsløshed og en meget konkurrencedygtig eksportsektor har gode salgsmuligheder i årene fremover. Presset på at indføre reformer i Irland, Grækenland og Portugal er fortsat højt, men den gode nyhed er, at det ikke længere har samme negative påvirkning på resten af Europa. En stor del af forklaringen er den lave rente, som driver virksomhedernes nansieringsomkostninger i bund. Der er således skabt grobund for et generelt økonomisk opsving, der drives af investeringer i ny produktionskapacitet og skabelse af nye arbejdspladser. Det er også sandsynligt, at vi vil se en bølge af virksomhedsopkøb, som jo ikke skaber nye arbejdspladser, men dog styrker virksomhederne og vil påvirke aktiemarkederne positivt. Carnegie WorldWide/Europa 13

14 Europa Økonomiske indikatorer i Nord- og Sydeuropa Indekseret Skandinavien og Schweiz (landenes samlede BNP er 2 trillioner) PIGS landene (landenes samlede BNP er 2 trillioner) Kilde: Gavekal Temaoversigt pr Fødevaremangel Infrastruktur Category Killers Demografi Energi Connected Lives Finansiel genopretning Emerging Markets Stabil vækst 2,8 4,6 5,4 6,9 7,5 10,0 10,3 16,1 36,4 Forventninger til Europa Vi forventer, at de europæiske aktiemarkeder vil være volatile i resten af På nuværende tidspunkt ser det dog lysere ud, men det økonomiske opsving i både Europa og USA er sårbart. Den lave rente har en positiv ind virkning på væksten i Europa, hvorimod de nanspolitiske stramninger trækker i modsat retning. Væksten i den europæiske økonomi vil derfor næppe overstige de 2% for 2010 og Vi nder fortsat mange attraktive selskaber, og specielt de store stabile vækstselskaber er attraktivt prisfastsat. % Det er værd at bemærke, at det ikke kun er den tyske økonomi, som driver væksten. Andre lande som de skandinaviske og Schweiz klarer det ligeledes godt, og som det kan ses af guren til venstre, er disse landes økonomier på størrelse med økonomierne i PIGS-landene (Portugal, Irland, Grækenland og Spanien). Afdelingen har fortsat en meget lille eksponering til PIGS-landene, og vi har bibeholdt en høj andel i stabile vækstselskaber. Der er tale om store multinationale selskaber, som er hjemmehørende i England, Schweiz og Skandinavien, men som sælger globalt og ofte med betydeligt salg i emerging markets. Selskaberne har stærke balancer og genererer høje og stabile pengestrømme (frit cash ow). Foruden kernen af stabile vækstselskaber består porteføljen af en række investeringer inden for diverse væksttemaer. Det største tema er eksponeringen til væksten i emerging markets. Foruden den førnævnte indirekte eksponering gennem multinationale selskaber, så er den direkte eksponering øget ved køb af en tyrkisk investeringsbank. Vores positive syn på Tyrkiet er styrket efter, at økonomien atter er tilbage på sporet. Den økonomiske vækst i Tyrkiet ventes at blive på 5% de kommende år drevet af en meget ung befolkning, der vokser 1,5% om året. Omlægninger i kvartalet Der er købt to nye selskaber til porteføljen, TSKB (Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi) og KPN. Købene er bl.a. nansieret ved at tage pro t i Novo Nordisk, Linde og Siemens efter pæne kursstigninger. TSKB er en privat investerings- og udviklingsbank. Banken tilbyder langsigtet - nansiering til små og mellemstore virksomheder samt infrastrukturinvesteringer i Tyrkiet. Banken nansierer sig typisk gennem multilaterale organisationer som f.eks. Verdensbanken og den Europæiske Investeringsbank, der tilbyder langsigtet lavt forrentet nansiering. TSKB har gennem årene haft en meget god kreditvurdering, der sammen med statsgarantier for en del af lånemassen har betydet, at selskabet stort set ingen nødlidende lån har. Selskabet er meget velkapitaliseret, men til trods herfor leverer selskabet et afkast på egenkapitalen på 20%. Vi mener, at værdiansættelsen af banken er for lav, og vi ser et meget stort potentiale i aktien, der vil drage nytte af et kommende boom i infrastrukturinvesteringer i Tyrkiet og generelt høj vækst i årene fremover. KPN er sammen med Vodafone vores favoritselskaber blandt teleselskaberne. Selskabet tilbyder mobil- og fastnettelefoni i Holland og har ligeledes betydelige aktiviteter i Tyskland (E-Plus) og Belgien (Base). KPN har i de senere år været et af de mest aktionærvenlige selskaber ved at udbetale meget høje udbytter på 7-8% om året. Hertil skal lægges aktietilbagekøb, som ligeledes har været betydelige. Vi vurderer, at selskabet kan fastholde denne strategi grundet et højt stabilt frit cash- ow. Usikkerhed om en ny ledelse og konkurrencesituationen inden for tysk mobiltelefoni har i den senere tid trykket aktien, hvilket har givet os mulighed for at købe selskabet med en rabat i forhold til sektoren. 14 Carnegie WorldWide/Europa

15 Europa Investerings loso Afdelingens målsætning er at skabe en langsigtet høj værditilvækst, der overstiger markedsafkastet, med en moderat risiko på niveau med eller under markedsrisikoen. Afdelingen følger samme overordnede investerings loso og -metode som afdeling Globale Aktier. Afdelingens ansvarlige porteføljeforvaltere indgår i et tæt og åbent samarbejde med forvalterne af foreningens øvrige afdelinger. Nøgletal Formue (i kr.) Cirkulerende andele stk Fondskode DK Udbytte 0,00 1,50 Afdelingens start: Indre værdi 100,30 95,42 Læs mere på: Of ciel kurs 100,43 94,84 Afkast/Merafkast i % 1 år 3 år 5 år 10 år Levetid p.a. Carnegie WorldWide/Europa 19,6-24,7-0,1-2,9 Benchmark* 10,0-25,0-1,0-2,2 Europa merafkast ift. benchmark* 9,6 0,3 0,9-0,7 Risiko 3 år 5 år 10 år Levetid Std.afv. % p.a. porteføljen 20,1 17,0-16,7 Std.afv. % p.a. benchmark* 20,9 17,3-17,0 Sharpe Ratio p.a. porteføljen -0,6-0,2-0,0 Afdelingen investerer i europæiske aktier og kan endvidere investere op til 30% i Østeuropa uden for EU, herunder potentielle kandidater til optagelse i EU samt de tidligere sovjetstater. Afkastudvikling (start indeks 100) DKK Placering i IFR s afkaststatistik 1 år 3 år 5 år år Jun 05 Jun 06 Jun 07 Jun 08 Jun 09 Jun 10 CWW/Europa MSCI Europa inkl. udbytter i DKK 40 CWW/Europa Antal afdelinger Benchmark Søjlen viser IFR-kategoriens (Inv.ForeningsRådet) antal afdelinger rang ordnet efter afkast i de angivne perioder. Aktieporteføljen pr Norden UK og Irland Centraleuropa Sydeuropa Østeuropa Total Benchmark* Energi BG Group 3,8 Tullow Oil 3,1 6,9 10,1 Råvarer Eurasian Natural Resources 2,8 Petropavlovsk 4,6 Holcim 2,4 Syngenta 2,8 * Benchmark er MSCI aktieeuropaindeks inkl. geninvesterede nettoudbytter omregnet til DKK. Tallet bagved navnet på aktien angiver i procent andelen af Carnegie WorldWide/Europas aktiebeholdning. 12,6 9,7 Industri og service DSV 5,4 Prysmian 2,2 7,6 10,6 Forbrugsgoder Ebro Puleva 5,2 5,2 8,7 - cykliske Forbrugsgoder - defensive Swedish Match 5,7 BAT 7,0 Diageo 2,7 Nestlé 6,9 Jeronimo Martins 6,2 28,5 12,6 Medicinal Novo Nordisk B 3,6 Roche 2,5 6,1 10,1 Finans Prudential 3,1 Standard Chartered 3,3 Allianz 3,6 Zurich Financial Services 3,9 GarantiBank 3,1 Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi 2,3 19,3 23,1 Informationsteknologi SAP 2,7 6,3 2,7 Termenos Group 3,6 Telekommunikation Vodafone 4,9 Koninklijke 7,5 6,9 KPN 2,6 Koncessioneret service 0,0 5,5 Andet 0,0 0,0 Total 14,7 35,3 31,0 13,6 5,4 100,0 - Benchmark* 9,4 33,6 45,9 11, ,0 Carnegie WorldWide/Europa 15

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord 3 Tilbage til normale tilstande

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2012. Tema: 7 fordele for USA. Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 2. kvartal 2012. Tema: 7 fordele for USA. Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 2. kvartal 2012 Tema: 7 fordele for USA Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Leder 3 7 fordele for USA 4 Globale Aktier 10 Globale Aktier

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE

DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE DEN NÆSTE FASE I AKTIE- MARKEDERNE KVARTALS- ORIENTERING NR 4 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den næste fase i aktiemarkederne 10 Globale Aktier 13 Globale Aktier SRI-AK 15 Europa 18 Danske Aktier

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015

Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 25år Valutakrig Lavere afkastkrav vil under støtte aktier Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Valutakrig 08 Lavere afkastkrav vil under støtte aktier 12 Carnegie WorldWide Investorkonference

Læs mere

DEN HOLDBARE INVESTERING!

DEN HOLDBARE INVESTERING! DEN HOLDBARE INVESTERING! KVARTALS- ORIENTERING NR 3 2013 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Den holdbare investering! 14 Globale Aktier 17 Globale Aktier SRI-AK 19 Europa 22 Danske Aktier 25 Østeuropa 28

Læs mere

Investering i en interaktiv verden. Et mere nuanceret aktiemarked

Investering i en interaktiv verden. Et mere nuanceret aktiemarked Investering i en interaktiv verden Et mere nuanceret aktiemarked KVARTALS- ORIENTERING NR 1 2014 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Investering i en interaktiv verden 12 Et mere nuanceret aktiemarked 14

Læs mere

Investering i en interaktiv verden. Et mere nuanceret aktiemarked

Investering i en interaktiv verden. Et mere nuanceret aktiemarked Investering i en interaktiv verden Et mere nuanceret aktiemarked Kvartals- Orientering Nr 1 2014 Indholdsfortegnelse 04 Leder 06 Investering i en interaktiv verden 12 Et mere nuanceret aktiemarked 14

Læs mere

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014

Den anden halvdel af skakbrættet. MOOres lov Og teknologi- investeringer Kvartals- Orientering nr 3 2014 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer Kvartals- Orientering Nr 3 2014 Indholdsfortegnelse 03 Leder 04 Den anden halvdel af skakbrættet. Moores lov og teknologiinvesteringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 05 Leder. 06 Indsigter gennem 25 år. 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri. 17 Forventninger til aktiemarkedet

Indholdsfortegnelse. 05 Leder. 06 Indsigter gennem 25 år. 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri. 17 Forventninger til aktiemarkedet Kvartals- Orientering Nr 2 2015 Indholdsfortegnelse 05 Leder 06 Indsigter gennem 25 år 12 Sundhedssektoren er en vækstindustri 17 Forventninger til aktiemarkedet 18 Globale Aktier 20 Globale Aktier Etik-ak

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide halvårsrapport 2015 Positive aktiemarkeder i 1. halvår Aktiemarkederne startede 2015 med imponerende afkast på 15-20 pct. i første kvartal, men stigende obligationsrenter

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Den holdbare investering!

Den holdbare investering! PERSPEKTIV 3 13 Den holdbare investering! Af adm. direktør og porteføljeforvalter Bo Knudsen Carnegie WorldWide er bygget på en idé. En idé, som har skabt langsigtede, gode resultater. En idé, som vi mener,

Læs mere

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29

HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 DECEMBER 2013 HVOR KOMMER PENGE EGENTLIG FRA? 29 GLOBALT OPSVING STABILISERES 4 SPARER DU NOK OP TIL PENSION? 38 LÆGEVIDENSKABELIGE REVOLUTIONER I HORISONTEN 43 INDHOLD Globalt opsving stabiliseres 4 Indtjening

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2015... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte

En verden af kriser og rådvildhed. Ny finanskrise ligger på lur. Tilliden, der forsvandt. Råvarernes paradigmeskifte 2011 // september En verden af kriser og rådvildhed s i d e // 04 Ny finanskrise ligger på lur s i d e // 13 Tilliden, der forsvandt s i d e // 20 Råvarernes paradigmeskifte s i d e // 22 Fra Overfloden

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS

Formue. Stærke afkast i 2011. Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad. Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS indhold Formue 26. årgang 01 // 2012 Stærke afkast i 2011 Ti bud på 2012 Søren Astrup ser fremad Når holdning gør en forskel Bag om G4S fejlskud på ISS Obligationsanalyse 200 år og stadig attraktiv Formue

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST HALVÅRSRAPPORT 2013 Offentliggjort 22. august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Ledelsesberetning... 3 Generelt og fælles for afdelingerne...

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra

Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Årsrapport 2007 Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Forord................................................................

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere