Evaluering af Ledige med Drive #2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Ledige med Drive #2"

Transkript

1 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1. november 2013 til 30. april 2014, jf. sag nr Pilotprojektets mål var: At ledige gennem hjælp til selvhjælp i INSP!-regi kommer hurtigere i arbejde At ledighedsperioden bliver mindre frustrerende og mere glædesfyldt og bruges til at opbygge nye netværk, ny viden og nye kompetencer. Dets succeskriterier: Alle ledige i Roskilde Kommune kender tilbuddet Der er ved udgangen af marts 2014 et stabilt dagligt fremmøde på gennemsnitligt 20 ledige. At der pr. 1. april 2014 er et udviklet og gennemprøvet koncept med forskellige underliggende formater (jf. nedenfor), som det er muligt at træffe beslutning om videreførelse af pr. 1. marts Som del af pilotprojektet blev ansat en projektleder med ansvar for at facilitere netværksaktiviteter og ikke mindst at føre statistik over deltagelsen og samle dokumentation af erfaringer og effekter af tilbuddet. Denne evaluering er en samlet opsamling på pilotprojektet, herunder gennem deltagernes feedback. DLB har på møde d. 10. marts 2014 fået midtvejsstatus præsenteret. I forlængelse heraf blev aftalt med Jobcenter Roskilde at forsøge at strække de sidste projektmidler og med hjælp fra foreningen INSP! at forlænge aktiviteterne frem til 27. juni med henblik på at skaffe finansiering til at fortsætte aktiviteterne efter sommerferien. 2. Konklusion Samlet tegnes dette billede: Ca. 80 nye deltagere og i alt 110 mennesker har haft glæde af tilbuddet, svarende til ca. 5 pct. af ledige i Roskilde Kommune. Projektlederens indsats i forhold til markedsføring har vist sig central for løbende rekruttering. Både igennem opsøgende aktiviteter og som vært for modtagelse af grupper af ledige på INSP! Det personlige møde har stor betydning for deltagelsen. Gennemsnitligt har godt 7 personer dagligt deltaget i aktiviteterne, som deltagerne selv skaber på frivillig basis og udtrykker en stor tilfredshed med. Det gælder især virksomhedsbesøg, oplæg og også CV-sparring og lignende. 1

2 Deltagere lægger i særlig grad vægt på den frivillige deltagelse og muligheden for egen indflydelse på aktiviteter og formaterne i Ledige Med Drive, herunder fremhæver de INSP! som en inspirerende og motiverende ramme. Mindst 13 deltagere er kommet videre i arbejde og uddannelse i projektperioden. Et estimat på den samfundsøkonomiske gevinst ved aktiviteterne i pilotprojektperioden opgøres forsigtigt til ca. 2,6 mio. kr., når der på den ene side tages udgangspunkt i Finansministeriets tal for, hvad ledighed koster samfundet pr. år pr. ledig og på den anden netværkets kendte og sandsynliggjorte resultater på den anden. Samlet konkluderes, at der er samfundsøkonomisk fordel af og et menneskeligt behov for et tilbud som dette, hvor ledige kommer, fordi de har lyst og her får et skub i den rigtige retning. Følelsen af, at der er fokus på den enkeltes ressourcer, når man træder ind ad døren, fremfor kontrol, har stor betydning og giver en dimension som mere etablerede systemer mangler. Nedenfor gives en nærmere gennemgang af pilotprojektets aktiviteter, deltagernes feedback og i perspektiveringen vores bud på, hvilke aktiviteter en videreførelse bør fokusere på. 3. Deltagere i Ledige med Drive Fra det eksisterende netværk Ledige med Drive fulgte ca. 30 deltagere med over i pilotprojektet. Der er i løbet af de første godt 100 dage (fra 18. november 2013) kommet 80 nye deltagere til. Det vil sige ca. 110 ledige i alt har haft glæde af tilbuddet, svarende til omkring 5 pct. af de ledige i Roskilde Kommune. Også ledige fra andre kommuner har via fagforeninger og A-kasser fundet vej ind i netværket. Enkelte deltagere kommer således fra Jægerspris, Ringsted, Slagelse, København, Lejre og Holbæk kommuner, trods udfordringer med at have midler til transport. Vi er netop blevet kontaktet af én fra Lyngby-Tårbæk kommune, som vil forsøge at starte noget lignende og derfor gerne vil høre mere om os. Hver uge sendes det aftalte program pr. mail ud til netværket. Der står 140 på maillisten pt. På denne liste er der ledige, som f.eks. har hørt os i AS3, men som (endnu) ikke er mødt op på INSP! og således ikke er talt med i statistikken. Der står også en del, som er kommet videre, men som ikke ønsker at komme af listen igen. Mange ønsker at følge os af nysgerrighed og for have 2

3 mulighed for at støtte netværket, og andre fordi de f.eks. er i løntilskud og forudser behov for at kunne vende tilbage. Blandt deltagerne er alle aldersklasser fra yngste på 19 år til ældste på 62 år, største andel er mellem 45 og 60 år. 25 pct. af deltagerne er mænd. Andelen er stigende. Deltagerne har en mangfoldighed af baggrunde f.eks. sekretærer, receptionister, sosuassistenter, gartnere, akademikere, butiksuddannede, tidligere selvstændige, tidligere ledere, ledige uden uddannelse med mange års erfaring, bankfolk, piloter, helt unge, der ønsker et job, inden de går i gang med en uddannelse m.fl. 4. Markedsføring af Ledige med Drive Vi kan ikke dokumentere, at alle ledige i Roskilde Kommune har kendskab til netværket, men har søgt at komme så langt omkring som muligt i vores markedsføring. Markedsføringen og dermed rekruttering af deltagere til netværket er foregået på følgende måde: flyers delt ud i Roskilde, herunder biblioteket, lægehuse, Jobcenter, A-kasser, andre aktører, INSP!. Flyeren er ligeledes formidlet til DJØF og Lederne, som ligger i København. 3 artikler i Roskilde Avis og Dagbladet Roskilde Samarbejde med A-kasser og andre aktører, hvor vi løbende har været ude og holde oplæg Oplæg på Skt. Josef International School for ledige med ikke-dansk baggrund Samarbejde med Jobcentret om uddeling af vores flyer + oplysninger på infoskærm Samarbejde med Handelsskolen, der afslutter et kursus for ledige på INSP!, hvor de ledige introduceres til INSP! og Ledige med Drive, herunder også besøg af Stifinder fra samme sted Film om netværket er sendt ud til relevante aktører og ligger på Youtube Filmen er sendt ind til Krifas konkurrence Giv god arbejdslyst og set 534 gange. LinkedIn. Ledige med Drive-gruppen tæller 63 medlemmer. Facebook. 16 opslag fra Ledige med Drive, set af personer. INSP!s hjemmeside, hvor alle aktiviteter i netværket har været tilgængelige i kalenderen. Der er set følgende tendenser i forhold til rekruttering til netværket: Tilstrømningen af nye deltagere er størst fra de steder, hvor vi har været ude og fortælle om Ledige med Drive og INSP! I perioden fra slutningen af marts til slutningen af april gik vi ikke aktivt ud hos A-kasser og 2. aktører for at fortælle om netværket, da det var usikkert om netværksaktiviteterne kunne fortsættes. I denne periode er der næsten ingen nye kommet. Samarbejdet med Handelsskolen, der tilbagevendende lægger afslutning af kurset Kom og se hvor god du er på INSP!, hvor de får en introduktion til Ledige Med Drive og INSP!, giver en del nye i netværket. Der er kommet flere, som i forvejen har været brugere af INSP! og dermed hørt om Ledige med Drive, andre har hørt om det via venner og bekendte. 3

4 Nogle er kommet, fordi deres bankrådgiver, jobkonsulent eller andre fagfolk har fortalt dem om netværket. Kun ganske få har samlet vores flyer op på biblioteket o. lign. og tilsvarende kommer kun ganske få nye deltagere efter omtale i avisen. Konklusionen er dermed, at det gør en forskel, om man møder et menneske, der fortæller om stedet og netværket. Nogle siger også, at det gjorde en forskel for dem, at de fulgtes med nogen første gang de trådte ind ad døren på INSP! Det sker f.eks. når vi har været i HK, hvor man kan gå med os tilbage til INSP! efter mødet eller når deltagere fra samme hold på Roskilde Handelsskole vælger at opsøge netværket efterfølgende. Det kræver fortsat stor indsats at gå ud og fortælle om os, så det sikres, at alle ledige kender til netværket. 4. Den daglige deltagelse Herunder ses fordelingen af deltagere på de første godt 100 dage: Som det fremgår, er målet med 20 deltagere i gennemsnit pr. dag ikke nået. Dog ses en generel stigning. Der er ikke ført statistik på netværksdeltagernes øvrige deltagelse i aktiviteter på INSP!, men den er ligeledes stigende. Alle aktiviteter i netværket er drevet og formes af deltagernes behov, lyst og interesse. Det er meget tydeligt, når man kigger på fordelingen af deltagere i forhold til dagens indhold, at virksomhedsbesøg og oplæg (også interne oplæg) har størst interesse. Netværkets mål er et oplæg og et virksomhedsbesøg om ugen, i april/maj har det været vanskeligere at skaffe interesserede virksomheder. Engelsk og jobværksted (sparring på CV og ansøgning) henvender sig til en mindre gruppe, men er populært hos deltagerne. Trivselsfremmende aktiviteter som fredagsmorgenmad, yoga, korsang, walk and talk er ligeledes mindre grupper, men meget populært hos deltagerne. 5. Afprøvede aktiviteter og formater 4

5 Ledige med Drive læner sig op af grundlaget for INSP! at se alle mennesker som ressourcer og skabe en ramme, hvor mennesker kan hjælpe og inspirere sig selv og andre til at komme videre med livet. I Ledige Med Drive er udviklet et særligt fokus på: 1) at give ledige et sted at høre til bevare humøret og selvværdet til at komme videre, 2) at forstå sig selv bedre, 3) at blive bedre til at videreformidle hvem jeg er og hvad kan jeg og 4) at bevare kontakten til arbejdsmarkedet gennem virksomhedsbesøg og eksterne oplæg. Netværkets aktiviteter og de afprøvede formater at mødes under kan overordnet inddeles i de fire fokusområder, hvor deltagerne selv i høj grad har budt ind med f.eks. at holde oplæg og lave aktiviteter for andre som et trygt forum at øve sig i og en mulighed for at få noget input, man måske ellers ville have svært ved at få Give ledige et sted at høre til bevare humøret og selvværdet til at komme videre Vi har haft oplæg om: Energi mental og fysisk Vi har sunget Gospel, instrueret af en fra netværket Der er samtidig faciliteret kommunikation på engelsk, og tysk er netop startet. Det er en fleksibel mulighed for at få trænet noget fremmedsprog med rimeligt kort varsel. Der har i en periode været en lille, fast kerne af deltagere i engelsk, som udelukkende har fokus på det mundtlige. Disse dage er dér, hvor vi har grinet mest og vi har sammen skabt et trygt forum, hvor man kan tale engelsk i halvanden time og gå hjem i godt humør. Vi har lavet yoga, walk and talk, fredagsmorgenmad, lavet film, julefrokost, tøjbyttedag, stormøde hvor vi planlægger, hvad vi gerne vil i netværket. I erkendelse af, hvor mange forskellige faser, der er i en ledighedsperiode, er der altid plads til at drikke en kop kaffe og tale med nogen, uafhængigt af dagens øvrige program. Hver uge holdes stormøde, hvor deltagerne kommer med ideer og input til programmet i den nærmeste fremtid Forstå sig selv bedre Vi har haft oplæg om: Mindfulness Forskellige livssyn Kropssprog Hvad vi udstråler med vores tøjvalg personlig styling Vi har lavet gruppearbejde: Hvor er jeg arbejdsmæssigt om 5 år og enkelte har benyttet sig af muligheden for individuelle samtaler med en coach. Der var efterspørgsel efter og planlagt minikursus i Effektiv Kommunikation samt brug af personlighedsindikatoren MBTI. Begge dele blev udsat pga. økonomi, men forventes at komme til efteråret, hvis aktiviteterne fortsættes. For en stor dels vedkommende opstår der et behov for at tage ens liv op til revision, især hvis det er første gang i mange år, man er aktivt jobsøgende. Nogle bliver generelt mere søgende og overvejer helt nye veje i deres karrierevalg. Her har denne del af projektet vist sig særligt gavnlig, 5

6 idet den støtter folk i deres personlige udvikling og hjælper mod den stress, som mange oplever i forbindelse med ledighed Blive bedre til at videreformidle, hvem jeg er og hvad jeg kan Vi har haft oplæg om: LinkedIn styrk din profil/bliv set At lave hjemmesider Effektiv kommunikation Vi har lavet: Jobværksted med sparring på ansøgninger, CV eller LinkedIn profiler, herunder hjælp til at lave visitkort, få lavet CV i et format, så det kan hænge på tavlen på INSP! og være synligt for arbejdsgivere og andre, der kommer. CV-bad én er på, der præsenterer sig, fem-seks andre gennemlæser vedkommendes CV og giver input/kommentarer. Personlige elevatortaler Portrætfotos til CV Vi har registreret, at der kommer ledige, som ikke er organiseret nogen steder og dermed ikke har andre steder at få sparring på CV, ansøgning osv. En del af disse aktiviteter har nogle deltagere i netværket også prøvet på mere formelle jobsøgningskurser. Her kan de særligt bidrage og byde ind, hvis de har lyst. For dem, der ikke har været på den slags kurser, er det et konkret behov Bevare kontakten til arbejdsmarkedet gennem virksomhedsbesøg og eksterne oplæg Vi har haft oplæg om: En virksomhed, der snart er virksomhedsbesøg hos At være vikar v/vikarbureau Kursus for iværksættere v/erhvervsforum Sparringsgrupper for kommende iværksættere v/anni Ehlers Iværksættere om fordele og udfordringer ved at være iværksætter Vi har desuden lavet: Test af matchkoncept, hvor SMVer og akademikere mødtes. I erkendelse af det store vækstpotentiale, der er for Danmark ved at ansætte flere akademikere i de små/mellemstore virksomheder, forsøgte vi at få lokale SMVer til at opleve, hvordan de kan få glæde af at ansætte den første akademiker og få en akademiker til at mærke, hvor spændende det kunne være at arbejde i en SMV. Det affødte ikke nogen jobs, men begge parter blev klogere på, hvad de kan få ud af hinanden. Virksomhedsbesøg, som er et meget succesfuldt koncept med stor tilslutning. Vi kommer vidt omkring og bliver klogere på mange virksomheder, vi ikke kendte. Virksomhederne bliver også bevidste om vores eksistens, og vi er blevet kontaktet af et vikarbureau, som havde en forespørgsel efter vi havde haft besøg af dem 6

7 Det kan være svært for ledige selv at komme i kontakt med virksomheder og få en indgang til HR, som der bliver mulighed for via virksomhedsbesøg. Samtidig er der nogen ledige, som har brug for at være på en arbejdsplads og opleve det igen, hvis de har været ledige længe. Det er også i høj grad pga. denne del af projektet mange får inspirationen og modet til at blive iværksættere eller får øje på muligheden for et job via vikarbureauer. 6. Udbytte og effekt af netværksaktiviteterne Udbyttet i forhold til projektets første mål - at yde hjælp til selvhjælp for at komme hurtigere i arbejde er højere end forventet. Ud af det samlede antal deltagere på ca. 110 er mindst 12 med sikkerhed kommet i ordinært job siden projektstart 18. november Tallet er formentlig lidt højere, da nogen er holdt op i netværket, men uden at melde tilbage. Det kan ikke med sikkerhed siges, hvor stor betydning selve netværksdeltagelsen har haft for dem, der er kommet videre, herunder om de under alle omstændigheder før eller siden var kommet videre. Vi kan kun læne os op af deltagernes udsagn, hvor i alt 38 deltagere har bidraget til evalueringen med skriftlig feedback på, hvad de har fået ud af deres deltagelse i Ledige med Drive. Tilsvarende op ad de helt konkrete eksempler, der er set i netværket på individuelle ryk, som forbedrer jobmuligheder mv. Fra projektperioden har vi blandt andet eksempler som: Én kom i arbejde, fordi hun fik overskud i netværket/på INSP! til at henvende sig til chefen på en café og fik arbejde med det samme. Én kom i arbejde, fordi hendes LinkedIn profil var blevet kraftigt forbedret vha. netværket. Hun blev kontaktet via LinkedIn og startede i job efter 3 dage. Dette overbeviste andre om, at det giver mening at have en profil på LinkedIn! Mange har fået inspiration til at søge nye veje og udvidet deres netværk og derigennem fået job eller fået en idé til en virksomhedspraktik Nogen, der før havde afvist at komme i virksomhedspraktik, har ved at høre om andres positive erfaringer, valgt at gå den vej En del har ikke ville have deres CV hængt op på INSP!, men er undervejs blevet trygge ved tanken og har set potentialet i at kunne blive opdaget af andre på INSP! Flere deltagere er kommet, mens de var sygemeldt, f.eks. med en depression og har langsomt fået det bedre og fået overskud til at være frivillig på INSP! eller til at søge arbejde igen Én udtalte: alle andre steder bliver jeg set som en ledig; på INSP! bliver jeg set som et menneske. Én fik en måneds ansættelse på Teknisk Skole som følge af vores virksomhedsbesøg Én fik inspiration og viden om studievejledning og skub til at komme i uddannelse Én fik inspiration og mod på at prøve noget nyt i køkkenet. Da hun fik arbejde, var det nemmere at komme i gang, fordi hun var vant til at skulle ud af døren Én hørte om JKS Vikarbureau i netværket og fik arbejde en halv time efter han lagde sin profil ind Én fik mod på at ringe om jobs, før hun søgte dem. Det havde hun aldrig gjort før. Fik også drive til at bede sin A-kasse om hjælp og kom derved i løntilskud, som muligvis fører til en rigtig ansættelse Én blev så inspireret, at hun fik ideen, som hun nu er ved at skabe en virksomhed med Én lavede pop-up på INSP! og blev klogere på, om hun virkelig ønskede at slå sig ned som massør det ønskede hun! 7

8 To kom til samtale på det samme job, fordi én i netværket havde gjort dem opmærksom på opslaget. Generelt kan siges, at deltagerne bliver personligt, fagligt og/eller socialt løftet ved at komme på INSP! Vi ser i forhold til pilotprojektets andet mål trivsel - at netværket bidrager positivt til, at ledighedsperioden bliver mindre frustrerende og mere glædesfyldt og gennem netværket bruges til at opbygge nye netværk, ny viden og nye kompetencer. Der er altid en god stemning og man går derfra i bedre humør end da man kom. Meget konkret ses det hos de minimum tre deltagere, som har en historie med depression og som har fået det bedre, mens de har været med i netværket. Pt. er alle tre i gang igen. Der er også 4-5 stykker med en stress-historik, som nu er videre. Det er evalueringer som disse, der er meget sigende: Hvad INSP har gjort for mig... Om 3 uger er jeg ikke længere berettiget til dagpenge. I 2 år har jeg kæmpet for at få et job, noget der tilsyneladende er meget svært i en tid med finanskrise. Og som 41 årig mor med to små børn (2 og 4 år), er man åbenbart heller ikke så attraktiv på arbejdsmarkedet, har jeg ladet mig fortælle. Det kan ikke undgås at selvtilliden svigter til sidst, samt troen på sig selv. Heldigvis for mig fandt jeg INSP for få måneder siden...min redning. Bare navnet, "Ledige med drive", fik mig hurtigt ud af sofaen og ud i min bil, og kørte næsten hver dag til Roskilde fra Jægerspris for at blive inspireret. Her blev jeg mødt med varme og åbne arme af folk i samme båd, men mest af alt af de ildsjæle der er med til at få INSP! til at fungere. Her føler man sig pludselig levende og speciel. Jeg har altid gået med en lille iværksætter i maven. Efter et par foredrag på INSP! omkring det at blive/være selvstændig, så er jeg nu i fuld gang med at prøve at starte egen virksomhed. Noget jeg aldrig havde fået energien eller troen på, hvis ikke jeg var kommet ud af mit ensomme musehul og ned på INSP. Så tak til INSP! og dets dejlige lokaler der gør det hyggeligt at være der og alt det leben der sker omkring en i alle kroge, man kan KUN blive inspireret. Dejligt at det ikke er en kold offentlig kedelig bygning. Også tak til alle de ildsjæle der arbejder der, og de gode venner jeg også har fået. Hvis bare alle byer havde sådan et inspirerende sted, så tror jeg at mange flere ledige ville få energien og modet, samt det kærlige og gode spark til at komme meget hurtigere videre ud på arbejdsmarkedet. Hvad INSP har gjort for mig... I efteråret 2013 blev jeg, efter at have mistet mit arbejde, ramt af stress og en depression og i marts 2014 fandt jeg vejen til INSP! og Ledige med Drive! INSP! og ledige med Drive har været med til at give mig en meningsfuld hverdag igen med rutiner, ny inspiration og da jeg ikke kommer fra Roskilde, har jeg også lært nye mennesker at kende og udvidet mit netværk. Efter at jeg er begyndt at deltage i ledige med drive og nogle af INSP s andre 8

9 mange kreative aktiviteter har jeg fået fornyet energi og lysten til livet og arbejde tilbage igen. Blandt andet er jeg begyndt at arbejde frivilligt i køkkenet til folkekøkken en gang om ugen og deltage i andre kreative aktiviteter. Som ledig har det været meget positivt at kunne bidrage med noget. Jeg er begyndt at søge jobs igen og er mere klar over hvilken slags arbejde det er, jeg søger. Dét at jeg kan komme og deltage og få feedback på min jobsøgning og CV betyder enormt meget og jeg føler mig bedre rustet til at søge arbejde og komme ud på arbejdsmarkedet igen. Ledige med drive og INSP! har udvidet horisonten, og jeg har fået lov til at møde så mange andre ledige hvilket også har også fjernet noget af den skyld man som arbejdsledig ofte kan føle. Og at se nogle af de andre i ledige med drive gruppen finde arbejde, er dejligt motiverende. Øvrige tilbagemeldinger kan grupperes således: Tema Menneskeligt overskud og optimisme Kend dig selv bedre Kommunikér dig selv bedre Nærkontakt med virksomheder Antal Udvalgte citater deltagere, der nævner dette 16 Jeg går altid derfra i bedre humør end da jeg kom!! Som det fremgår er jeg stadig ledig, men jeg har fået lidt mere optimisme ved at høre andre har fået job eller aftaler om jobsamtaler. Hold da op for en velkomst - så hjertelig og imødekommende, det føltes næsten som disse mennesker havde kendt mig i mange år. 6 I går fik jeg fint udbytte af at vende min forberedelse til jobsamtale med en erfaren mand, som dog færdes i et helt andet miljø end jeg. Jeg ser mine styrker og svagheder med 'fremmede' øjne, og det vil (måske) være lig med det blik, der møder mig til samtalen. 14 Det er vigtigt at blive både set og hørt, og hvis man som jeg ligger lidt ovre på den introverte side, er det også utroligt vigtigt at holde sig i form mht. at tale med mennesker man ikke kender så godt, hvis man vil gøre sig nogen forhåbninger ved jobsamtaler. 14 På mandag starter jeg i praktik hos Esben Danielsen, Orange Innovation, og 4 uger frem. Det er takket være INSP! at jeg er kommet i kontakt med Esben. Det har også betydet, at mit meget begrænsede netværk er blevet større. Noget af det jeg syntes er rigtigt godt er at vi har været på virksomhedsbesøg. Det gav mig lyst til at skrive min første uopfordrede ansøgning. Hjælpe andre 6 Øve mig foran andre, stå op og sige noget. Også en læring at hjælpe andre med ansøgninger, cv og forberedelse til jobsamtale, læring ved at hjælpe de andre. Set som mig selv/som menneske 4 Som ledig kan man sagtens være individuelt usynlig, og kun være synlig som en del af massen af "arbejdsløse som bare skal se at finde sig et job". Jeg bliver mødt med værdighed. Inspiration 12 Blot ugeprogrammets indhold sætter tanker i gang. En utrolig sammensætning af mangfoldighed både indenfor uddannelser, kompetencer og viden, skønt. 9

10 Den menneskelige værdi udbytte og effekt af netværksaktiviteterne er til at få øje på. Hvilken samfundsøkonomisk værdi aktiviteterne i projektet har, er mere usikker, men interessant at regne forsigtigt på. Jobcenter Roskilde oplyser, at det ifølge Finansministeriets tal koster samfundet kr. pr. år pr. ledig. Der er med sikkerhed kommet 12 i arbejde i projektperioden, heraf minimum 3 som en direkte følge af deres deltagelse i Ledige med Drive. Hvis netværksaktiviteterne på den baggrund forsigtigt tilskrives bare 25 pct.s betydning for de 12 i job, så svarer dette til en samfundsøkonomisk gevinst på kr. skabt i projektperioden. Derudover er pt. én i virksomhedspraktik, én i jobrotation, én i løntilskud, én startet i uddannelse og minimum 5 arbejder aktivt på at blive iværksættere. Derudover har nogle fået modet til at sige ja til at komme ud via vikarbureauer, dvs. nogle dage hos forskellige virksomheder, som muligvis kan blive vejen til et fast job. De øvrige er blevet aktive i netværket, og nogle også i andre aktiviteter på INSP! Hvis netværket for de ca. 100 deltagere, der pt. er aktive, har øget sandsynligheden for at komme videre i arbejde eller uddannelse med, hvad der kan omregnes med f.eks. 5 pct. af kr., så svarer det til en samlet værdiskabelse for disse på godt 1,6 mio. kr. Vi kender ikke udgifter og effekter af alternative tilbud til ledige, men vurderer umiddelbart, at der her er et meget højt outcome i forhold til det input i form af støtte til Ledige med Drive #2, som er givet af Det Lokale Beskæftigelsesråd. Til sidst skal nævnes den potentielt sparede behandling til folk med psykiske udfordringer, der får det bedre af at komme i netværket og på INSP!, og som derved muligvis ikke har brug for den behandling, der ellers ville være nødvendig. 8. Perspektivering fremadrettet potentiale Det vurderes, at der fortsat er et betydeligt potentiale i forhold til at få flere deltagere løbende ind i og ud af netværket. Det er ikke urealistisk, at målet 20 daglige deltagere eller mere kan nås indenfor kommende halvår, hvis aktiviteterne fortsættes. En mere systematisk henvisning af nyledige til netværket vil styrke dette, men vigtigst en tovholder som fast omdrejningspunkt og den person, nye deltagere har det første møde med. Det vurderes samtidig, at en vedholdende indsats for at skabe kontakt mellem virksomheder og ledige vil fremme muligheden for at få flere ledige i job lokalt. Erhvervsforum planlægger en CSRindsats lokalt for at få flere virksomheder til at skabe jobs til ledige. En kobling af denne indsats og virksomhedsbesøg fra Ledige med Drive vil være oplagt, herunder som en mulighed for at reducere rekrutteringsomkostninger for lokale virksomheder. Fremadrettet kan derfor med fordel fokuseres mere på virksomhedsbesøg og egentlig jobskabende aktiviteter som også Match-konceptet. I netværket er der kommet ideer om f.eks. at etablere Fleksibel og Erfaren Sekretær Støtte Altid den rette kompetence, på rette tidpunkt og i det rette omfang rettet mod HK ere over 50 år og formentlig i samarbejde med kompetent vikarbureau. Projektlederen har i projektperioden kun haft 25 timer til opgaven, hvoraf det meste af tiden er gået med faktiske netværksaktiviteter. Skal potentialet i forhold til at nå flere ledige og koble disse med 10

11 flere virksomheder nås, er der brug for at tilføre flere timer og samtidig udvikle videre på, at flere og flere af netværkets løbende aktiviteter ledes af ledige selv. Netværket udvikler sig løbende, i kraft af deltagernes baggrunde og behov. Det er vigtigt og derfor også vigtigt, at rammen bliver ved med at være fri og deltagelsen frivillig. Netværket integreres også i stadig højere grad med andre aktiviteter på INSP! Det åbner for nye synergier. Ledige i netværket opleves af andre på INSP! som et positivt bidrag til livet og mangfoldigheden i huset. Der er plads til og interesse for mere Ledige med Drive på INSP! Der er udarbejdet et oplæg til videreførelsen af pilotprojekt som et Ledige med Drive #3 resten af 2014 og Til det er der brug for at løse udfordringen med finansiering af aktiviteterne, herunder at få set på, om der er mulighed for en medfinansiering fra omkringliggende kommuner, hvorfra ledige allerede i dag trækker på tilbuddet. 9. Regnskab for projektet Ledige med Drive #2 2013/14. Projektet modtog en bevilling på kr. til 2013/2014. Budgetposter Budget 2013/14 Evt. Tilpasning af Regnskab (Specificeres evt.) Budget 2013 * 2013/14 Lønninger: Eksternt rekvireret undervisning og/eller konsulentbistand: Formidling: ,25 Forankring: Materialer/udstyr: ,54 Kontorhold: Revision: Andre udgifter: I alt ,79 Noter til regnskabet: For at give netværket mulighed for at fortsætte frem til sommerferien, er det efter aftale med jobcenteret besluttet at overføre midler fra budgettet til undervisning mv. til lønninger for maj og at foreningen INSP! dækker ekstraudgifter i maj og juni, der falder uden for budget. Roskilde, maj

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Aktiviteter i Jobboxen 2016 januar februar marts Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen

Aktiviteter i Jobboxen Aktiviteter i Jobboxen 2015 OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 5 26,3% Asiatisk 2 10,5% Afrikansk 3 15,8% Nordeuropæisk 2 10,5% Vesteuropæisk 1 5,3% Østeuropæisk 3 15,8% Sydeuropæisk 1 5,3% Anden 2 10,5% I alt 19 100,0%

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Et kærligt skub til borgere på ledighedsydelse Projektperiode : 02.11.09

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 1. Halvår 2013 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 1. Halvår 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 3 Køn... 4 Alder... 4 Tilbud...

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder Værs go - tag gerne noget at drikke Dagens program 9.00 Velkomst 9.15 Oplæg om udsøgning af virksomheder og netværk

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Aktiviteter i 2015: JULI AUGUST SEPTEMBER. www.jobboxen.ikast-brande.dk

Aktiviteter i 2015: JULI AUGUST SEPTEMBER. www.jobboxen.ikast-brande.dk Aktiviteter i 2015: JULI AUGUST SEPTEMBER www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende og arbejdsgivere i hele landet.

Læs mere

Aktiviteter i. Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk. Juli august september

Aktiviteter i. Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk. Juli august september Aktiviteter i Jobboxen Tilmelding via hjemmesiden Juli august september 2016 Kurser Skab overskud i hverdagen med en sund privatøkonomi På kurset sætter vi fokus på den nemme vej til en sund privatøkonomi.

Læs mere

Aktiviteter i. Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden december

Aktiviteter i. Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden  december Aktiviteter i Jobboxen Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Oktober november december 2016 Kurser Skab overskud i hverdagen med en sund privatøkonomi På kurset sætter vi fokus på den

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Advarsel fra anonym deltager i projektet: Pas derfor på: Du finder ud af, at du har en række valgmuligheder - også som ledig.

Advarsel fra anonym deltager i projektet: Pas derfor på: Du finder ud af, at du har en række valgmuligheder - også som ledig. Advarsel fra anonym deltager i projektet: Deltagelse i SkabJob netværket er en stærkt virkende katalysator, som ændrer dine adfærdsmønstre. Dermed giver SkabJob os alle muligheden for at udvikle os og

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Forord Powerjobsøgerne er en nonprofit-netværksgruppe for aktive og engagerede jobsøgere og er åbent for alle jobsøgere, som har lyst til at deltage aktivt og

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Temamøder i A-Kassen Januar Kl. 09:30 12:30 Den gode jobsamtale

Temamøder i A-Kassen Januar Kl. 09:30 12:30 Den gode jobsamtale Januar 2018 11.01.2018 Kl. 09:30 12:30 Den gode jobsamtale Temaet på mødet er selve jobsamtalen (forberedelse, jobsamtalen og opfølgning på samtalen). Mødet bliver en blanding af oplæg, fælles drøftelse

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere

Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere Jobmarkedet Det er med jobsøgning som med salg. Jo bedre du kender dit marked og dets behov, desto mere målrettet kan du henvende dig til dine kunder, og jo mere sandsynligt er det, at du får solgt dit

Læs mere

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Årskonference 2013 Den Gode Samtale Workshop 1 Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Rammerne for forsøget Medlemmet skal have mulighed for at få de samtaler, som medlemmet

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Next step Projektperiode: 1.11.2011 31.12.2012 Målgruppe: Projektansvarlig

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Projektforløb for langtidsledige, ledige i risiko for langtidsledighed og seniorer

ANSØGNINGSSKEMA Projektforløb for langtidsledige, ledige i risiko for langtidsledighed og seniorer ANSØGNINGSSKEMA Projektforløb for langtidsledige, ledige i risiko for langtidsledighed og seniorer Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk i én samlet pdf-fil med udfyldt

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011

Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 Konsulenthuset ballisagers virksomhedsundersøgelse 2011 I foråret 2011 kontaktede vi 806 virksomheder og institutioner i ønsket om at afdække deres holdninger og handlemønstre i forhold til ansættelse

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Indledning Information

Indledning Information Januar 2015 INDHOLDFORTEGNELSE Indledning Information 1 Modul 1 Din personlige profil og strategi 2 Modul 2 Din ansøgning 2 Modul 3 Dit CV. 3 Modul 4 Præsentation af dig 3 Modul 5 Netværk - hvad - hvordan

Læs mere

STARTPAKKE for ledige maskinmestre

STARTPAKKE for ledige maskinmestre Denne vejledning vil give dig en række gode råd, når du skal til at søge et nyt job. Vejledningen henvender sig primært til ledige maskinmestre eller dem, der er i en opsagt stilling. Der går normalt tre

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Hvad er dit mål? Fokus motivation - forandring Projektperiode: Primo

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Karrierebarometer 2016

Karrierebarometer 2016 Karrierebarometer 2016 Denne survey er lavet i februar 2016 blandt 3.460 CA-medlemmer - dimittender og lønmodtagere - som er kommet i job i løbet af 2015. Af disse har 1.012 deltaget i undersøgelsen, hvilket

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT Forbundet af It-professionelle 20130816/APL/MIT Notat: Aktiveringsundersøgelsen 2013 Hovedkonklusion Undersøgelsen viser at der er sket et kraftigt fald i brugen af løntilskud. Dette gør sig særligt gældende

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

I-værkstedet Tidligere kaldet Fra Jobsøger til Jobskaber Afklaringsforløb for offentligt forsørgede, der overvejer at starte selvstændig virksomhed

I-værkstedet Tidligere kaldet Fra Jobsøger til Jobskaber Afklaringsforløb for offentligt forsørgede, der overvejer at starte selvstændig virksomhed Side 1 1. Ansøgning om fortsættelse af aktiviteterne i 2016 VIBORGegnens Erhvervsråd ønsker på baggrund af meget gode resultater at fortsætte forløb for ledige, der overvejer at starte selvstændig virksomhed

Læs mere

Hvem er jeg? Hvad kan jeg? Hvad vil jeg?

Hvem er jeg? Hvad kan jeg? Hvad vil jeg? Hvem er jeg? Hvad kan jeg? Hvad vil jeg? DLS Nye tanker - nye muligheder 1 IDENTITET Hvad er din identitet? o Selv-identitet o Mit selvbillede o Social-identitet o Andres billede (opfattelse) Hvor ligger

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage!

Projekt. Aktive hurtigere tilbage! Projekt Aktive hurtigere tilbage! Mbs 26. august 2009 Projektet er landsdækkende og løber fra januar 2009 til september 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter: Ugentlig

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen

Aktiviteter i Jobboxen Aktiviteter i Jobboxen Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk 2016 April maj juni Kurser Find din fremtidige arbejdsgiver Cirka 80 procent af alle ledige job er ikke synlige for dig som

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Sådan finder du dit nye job

Sådan finder du dit nye job A-KASSE Sådan finder du dit nye job Gode råd til jobsøgning DECEMBER 2016 Indhold Hvad er det rigtige job for dig? 3 Brug dit netværk 5 Brug de sociale medier 7 FOA Job 8 Jobannoncer i medierne 9 FOA JobMatch

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Status for sygedagpengeprojektet: Aktive hurtigere tilbage!

Status for sygedagpengeprojektet: Aktive hurtigere tilbage! Status for sygedagpengeprojektet: Aktive hurtigere tilbage! Projektet er landsdækkende og løber fra 1. januar 2009 til 31. august 2009. Alle borgere født i ulige år er omfattet af følgende aktiviteter:

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Match mellem nyuddannede højtuddannede og SMV behov. Hanne Shapiro, innovationschef- Erhvervsudvikling hsh@teknologisk.dk

Match mellem nyuddannede højtuddannede og SMV behov. Hanne Shapiro, innovationschef- Erhvervsudvikling hsh@teknologisk.dk Match mellem nyuddannede højtuddannede og SMV behov Hanne Shapiro, innovationschef- Erhvervsudvikling hsh@teknologisk.dk Oplæg Om metoden Veje til arbejdsmarkedet Den første tid i jobbet- kompetencekrav

Læs mere

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid?

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Gladiatorerne Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Mål Vi har uofficielt afprøvet en selvlavet metode på 4 Gladiatorer, hvor

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads

PRAKTIKPLADS. match. Brug dit netværk til at finde praktikplads PRAKTIKPLADS match Brug dit netværk til at finde praktikplads Hvordan kan du bruge netværk til at finde en praktikplads? At netværke handler om at lære folk at kende, der gerne vil hjælpe dig videre. Og

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Spisevenner og madborgerskab

Spisevenner og madborgerskab Spisevenner og madborgerskab - Fællesskaber gennem måltider Inspirationskatalog Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 2015 Indhold Forord ved Anne Hjernøe tv-vært, madskribent og styregruppemedlem 3 Hvad er

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Jobkompagniet 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 2014 3097 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg Silkeborg

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE

Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE Tilbud til dig som er ledig Samtaler og aktiviteter DEN GODE SAMTALE Indholdsfortegnelse Diverse informationer og Jobspor... 2 En af nedenstående 2 samtaletyper skal du mindst vælge hver 13. uge... 3 Sparring

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere tilknyttet jobcentret

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere tilknyttet jobcentret Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere tilknyttet jobcentret 15. januar 2014 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. ydelsesgrundlag og hvor længe borgeren har været ledig, da jeg mener disse

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

klik uden for dit slide Vælg et passende layout Klik på det lille billedindsættelses ikon, Fra UNI til Job

klik uden for dit slide Vælg et passende layout Klik på det lille billedindsættelses ikon, Fra UNI til Job Fra UNI til Job Program Velkommen Arbejdsmarkedet og jobsøgning De vigtigste råd og tendenser Hvad kan jeg bruge IDA til? Hvordan får jeg den rigtige løn? Juridisk rådgivning Kurser og fagtekniske netværk

Læs mere

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014.

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: 1) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes

Læs mere